COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi

Transkript

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
Building Geodatabase Eğitimi
Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat
http://facebook.com/esriturkey
https://twitter.com/EsriTurkiye
[email protected]
COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
Building Geodatabase
Eğitimi
Genel
Bu kurs katılımcılara coğrafi veri tabanı (geodatabase) yapısı ve
yetenekleri üzerine genel bir bakış sunar. Kurs süresince
Kursu tamamlayanlar;
Geodatabase yapısını anlayabilecekler
Geodatabase tiplerine hâkim olabilecekler
Geodatabase içerisine vektör ve raster veri
yükleyebilecekler
Mozaik veriseti oluşturabilecekler
Ek dosyalar (Attachment) tanımlayabilecekler
ArcSDE teknolojisinde uygulamalar yapabilecekler
Özniteliklere ait subtype, domain ve relationship
detaylarını oluşturabilecekler
Geodatabase içerisinde topoloji kurup, topoloji kuralları
tanımlayabilecekler
Tarihsel veri yönetimi ve replikasyon fonksiyonlarını
öğrenecekler
Geometrik network güncelleme ve çizim işlemlerini
gerçekleştirebileceklerdir.
katılımcılar, nasıl geodatabase oluşturacaklarını, oluşturdukları
geodatabase içine mevcut CBS verisini nasıl aktaracaklarını,
gelişmiş coğrafi veritabanı fonksiyonları ve geodatabase içindeki
coğrafi veriyi nasıl güncelleyip yöneteceklerini öğrenirler.
Bu eğitim kimler için tavsiye edilir?
Kurs aynı zamanda deneyimli ArcGIS kullanıcılarına yönelik
Coğrafi Veritabanı yöneticileri, gelişimiş veritabanı çalışmalarında
geodatabase topoloji kuralları, subtype & domain, representation,
bulunan tüm meslek grupları çalışanları için tavsiye edilir.
gibi ileri düzey geodatabase konularını da kapsar.
Eğitim için ön gereklilikler nelerdir?
CBS bilgisine sahip olmak
Eğitim için yazılım ve hesap gereklilikleri nelerdir?
ArcGIS for Desktop Advanced veya Standart Lisansı
ArcGIS for Desktop Basic Workgroup Lisansı
ArcSDE yazılımı
VTYS
Bölüm 1: Coğrafi Bilgi Sistemi ve Temel Kavramlar
Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
Tanımı
Veri Yapısı
Coğrafi Bilgi Sisteminin Elemanları
Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları
Veri Toplama Teknikleri
Veri Depolama Formatları
Sorgulama
Analizler
Bölüm 2: Coğrafi Veritabanını Keşfetmek
Bir Coğrafi Veritabanında Neler Olabilir?
Coğrafi veritabanının Genişletilmesi için İmkanları Tanımlamak
Coğrafi Veritabanının Fonksiyonelliği
Topolojileri keşfetmek
Geometrik ağları keşfetmek
Tablo alanlarını keşfetmek
İlişki kümelerini keşfetmek
Nesne eklerini Keşfetmek
Bölüm 3: Verileri Oluşturmak ve Yüklemek
Coğrafi Veritabanı Şeması Oluşturma
Coğrafi Veritabanına Verileri Eklemek
Veri Eklemenin Teknikleri
ArcSDE Coğrafi Veritabanı Oluşturma
Coğrafi Veritabanına Mevcut Feature Classları Yüklemek
Boş olarak Coğrafi veritabanı Feature Classları Oluşturmak
Yükleme için CAD verilerini hazırlamak
Boş Feature Class İçerisine Verileri Yüklemek
Yükleme için GPS Verilerini Hazırlamak
Mevcut Veriseti içerisine Veri Ekleme
Bölüm 4: Raster Verilerin Yönetilmesi
Raster Veri Nedir?
Raster Veri Nasıl temsil edilir?
Mozaik Veriseti Nedir?
Mozaik Veriseti Yapılandırma
Uydu Görüntülerinin Yönetilmesi
ArcSDE Coğrafi Veritabanı Oluşturma
XML Çalışma ortamı verisini Coğrafi Veritabanı Ortamına Almak
Yeni Mozaik Veriseti Oluşturmak
Mozaik Veriseti İçerisine Rasterları Eklemek
Mozaik Verisetinde Sınırları Değiştirmek
Mozaik Verisetinde Genel Görünümler Oluşturmak
Bölüm 5: Subtypeları (Alt Tipleri) Kullanarak Veri Bütünlüğünü Korumak
Bölüm 7: Relationship Class (İlişki Sınıfları) Kullanarak Verilerin İlişkilendirilmesi
Subtype Nedir?
Subtypeları Oluşturmak
Yol Featue Classı İçin Subtypeların oluşturulması
Subtype Sütununu Seçmek
Subtypeların Oluşturulması
Subtypelar için Varsayılan Öznitelik Değerlerinin Ayarlanması
Mevcut Subtypelar İçine Verilerin Yüklenmesi
Bölüm 6: Özniteliklerin Bütünlüğünü Korumak
Tabloda ortak hataları tanımlamak
Öznitelik Domainleri (Alanları)
Domainlerin Oluşturulması
Veri Güncellemeye Doğru Domainlerin Oluşturulması ve
Uygulanması
Geçerli Öznitelik Değerlerini Uygulamak İçin Aralık Domainleri
(Range Domain) Oluşturmak
Öznitelik Değerlerini Sınırlandırmak için Kod Domainleri (Coded
Value Domain) Oluşturmak
Tablodan Domain Oluşturmak
Domainleri Subtypelara Uygulamak
Veri Güncelleme Sırasında Öznitelik Domainlerinin Uygulanması
Neden ilişkiler oluşturulur?
Relationship Classlara ait Tanımlamalar
Relationship Class nedir?
Relationship Classların Kullanımı
Relationship Classların Gereklilikleri
Relationship Class oluşturmak
Relationship Classların Özellikleri
Join, Relate veya Relationship Classlar Kullanıldığında İlişki
Kuralları
Tabloları İlişkilendirmek için Relationship Classların Kullanımı
Simple Relationship Class (Basit ilişki sınıfları) Oluşturma ve
Kullanma
Composite Relationship Class (Karmaşık İlişki sınıfları) Oluşturma
ve Kullanma
Çoktan çoğa İlişki Sınıflarının Oluşturulması
Çoktan çoğa İlişki Sınıflarının Olduğu Katmanlarda Veri Ekleme
Yapılması
Bölüm 8: Attachmentların (Ek Nesne) Eklenmesi
Nesnelere ek dosyaların eklenmesi
Ek dosyaların oluşturulması ve görüntülenmesi
Nesnelere ek dosyaların eklenmesi
Dosya Coğrafi Veritabanı Oluşturulması
Dosya eklemenin aktif edilmesi
Dosyaları ek olarak tek açıklayıcı dökümana ekleme
Dosyaları ek olarak çoklu açıklayıcı dökümana ekleme
Fotoğrafları ek olarak ekleme
Eklerin Görüntülenmesi
Bölüm 9: Coğrafi Veritabanı Topolojilerinin Tasarlanması
Geometri paylaşımı
Topolojiler neden kullanılır?
Topoloji iş akışı :Tasarım
Topoloji kurallarının belirlenmesi
Topoloji iş akışı: Yapılandır, Doğrula, Değerlendir, Yeniden
Çözümle
Coğrafi Veritabanı Topolojisi yapılandırmak ve kullanmak
ArcMap arayüzünde verilerin keşfi
Yeni topoloji yapılandırma
Topolojiyi doğrulama
Topoloji hatalarının değerlendirilmesi
Topoloji hatalarının çözümlenmesi
Bölüm 10: Coğrafi Veritabanı Tasarlanması
Coğrafi Veritabanı tasarımı iş akışı
Coğrafi Veritabanı geliştirilmesi için hazırlık
Coğrafi Veritabanı Tasarımına Veri Modelinin Uygulanması
Test için coğrafi veritabanı oluşturulması
Veri Modelinin İçe Aktarılması
Veri Yükleme
Bölüm 11: Coğrafi Veritabanında Tüm Bileşenlerin Oluşturulması
Coğrafi Veritabanı Geliştirilmesi
Prototip olarak dosya coğrafi veritabanı oluşturulması
Yeni Feature Classların oluşturulması, Subtypeların
tanımlanması ve verilerin yüklenmesi
Domainlerin oluşturulması, atanması ve varsayılan değerlerin
ayarlanması
Relationship class oluşturma
Topoloji oluşturma
Mozaik veriseti oluşturma
Coğrafi veritabanında kontroller
Bölüm 12: Coğrafi Veritabanında Tüm Bileşenlerin Oluşturulması
ArcSDE neden kullanılır?
ArcSDE Veri Tabanı Uygulamaları
VTYS’ne bağlı veritabanı oluşturulması
ArcSDE veritabanına bağlanma
Veritabanında kullanıcılar oluşturma
Bağlantısız Veri Güncelleme (Disconnect Editing)
Versiyonların oluşturulması ve yönetilmesi

Benzer belgeler