Büyük - Türkiye Finans

Yorumlar

Transkript

Büyük - Türkiye Finans
İlerlemek
Düşünmektir.
Türkiye Finans
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait
Konsolide Faaliyet Raporu
1 - Türkiye Finans
Büyük
İçindekiler
1
2
2
3
3
4
6
10
11
12
14
15
16
Kısaca Türkiye Finans
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Genel Müdür’ün Mesajı
Müşteri Anayasası
Türk Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankacılığı
2015 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
2015 Yılı Üçüncü Çeyrek Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Özel Durum Açıklamaları
Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem
Banka’nın Ticaret Unvanı
Genel Müdürlük Adresi
Genel Müdürlük Telefon
Genel Müdürlük Faks
Web
E-posta
SWIFT Kod
Ticaret Sicil No
01.01.2015 - 30.09.2015
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık 34876 Kartal / İSTANBUL
0216 586 70 00 (pbx)
0216 586 63 26
www.turkiyefinans.com.tr
[email protected]
AFKBTRIS
401492 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Kısaca Türkiye Finans
Türkiye Finans; 1991 yılında %100 yerli sermayeli ilk özel finans
kurumu olarak kurulan “Anadolu Finans” ile 1985-2001 yılları
arasında “Faisal Finans Kurumu” adıyla katılım bankacılığı hizmeti
sunan “Family Finans”ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle
kurulmuştur.
Boydak Grubu ve Ülker Grubu’na ait bu iki kurum, 2005 yılında
tek çatı altında birleşerek Türkiye için daha fazla değer yaratmak
ve rekabet üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine
gitmişlerdir.
Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 28 Aralık 2005
tarihli kararıyla resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde
Banka’nın unvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Birleşmeyi takiben yeni ve güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan
Banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına
yeni bir soluk getirmiştir.
Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60
hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde The National Commercial Bank
(NCB) tarafından satın alınması ile başlamıştır. Ülkemizin önde
gelen sanayi gruplarından Boydak Grubu ve Ülker Grubu ile Orta
Doğu’nun en büyük sermayeli bankasının güçlerini birleştiren
ortaklık, katılım bankacılığı iş koluna sermaye yapısıyla ve
vizyonuyla öne çıkan bir oyuncu kazandırmıştır.
2015 yılında da büyüme ivmesini sürdüren, gücünü kanıtlamış
bir Türkiye Finans
Mükemmel müşteri deneyimini temel çıkış noktası olarak
belirleyen Türkiye Finans, 2013 yılında Müşteri Deneyimi ve Çoklu
Kanal Stratejisi Projesi ile iş yapış şekillerinde ve süreçlerinde
değişiklik ve iyileştirmeleri hayata geçirmek üzere yeni bir
inisiyatifi başlatmıştır. Banka bu yeni dönemde deneyimi,
teknolojik yetkinliği ve vizyonuyla tercihini daha güçlü bir
büyümeden yana kullanmıştır.
Sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye
Finans, 2015 yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4.278 çalışanı,
285 şubesi ve etkin alternatif dağıtım kanallarından oluşan
güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal bankacılık, girişimci
bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir
müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve
çözümler sunmaktadır.
1 - Türkiye Finans
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak
Grubu ve Ülker Grubu’nun ortak bir girişimi olan Türkiye Finans,
köklü bilgi birikimi ve deneyimini, ülkemiz katılım bankacılığının
geleceğine adını yazdırma kararlılığı ve vizyonuyla “gelişim
refleksine” çevirme başarısını göstermiş öncü bir kurumdur.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
30/09/2015 Dönemine Ait Konsolide Özet Finansal Göstergeler ( Bin TL )
Aktif Hesaplar
NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR
MENKUL DEĞERLER
KULLANDIRILAN FONLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SABİT KIYMETLER (NET)
DİĞER AKTİFLER
38.930.046
6.677.519
2.655.903
26.343.978
1.881.172
478.032
893.442
Pasif Hesaplar
TOPLANAN FONLAR
- ÖZEL CARİ HESAPLAR
- KATILMA HESAPLARI
ALINAN KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖDENMİŞ SERMAYE
DİĞER PASİFLER
38.930.046
21.584.034
5.212.235
16.371.799
6.253.621
3.227.580
2.600.000
7.864.811
GAYRİ NAKDİ KREDİLER
12.645.317
Gelir / Gider Hesapları
KÂR PAYI GELİRLERİ
KÂR PAYI GİDERLERİ
NET KÂR PAYI GELİRİ
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER
KÂR PAYI DIŞI GİDERLERİ
VERGİ ÖNCESİ KÂR
VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂRI
2 - Türkiye Finans
TOPLAM ŞUBE SAYISI
TOPLAM PERSONEL SAYISI
SERMAYE YETERLİLİK ORANI
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI (YILLIK)
KULLANDIRILAN FONLAR / AKTİF TOPLAMI
CARİ HESAPLAR / TOPLANAN FONLAR
TAKİPTEKİ KULLANDIRILAN FONLAR (BRÜT) / TOPLAM KULLANDIRILAN FONLAR
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
2015 yılı üçüncü üç aylık dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
2.039.730
(1.026.228)
1.013.502
106.242
127.305
(1.022.804)
224.245
(47.528)
176.717
285
4.278
%13,04
%7,38
%72,50
%24,15
%3,90
Sermaye ve Ortaklık Yapısı*
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG A.Ş.
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami Oğlu)
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Toplam
(*)
Pay Tutarları (Bin TL)
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
2.600.000
Pay Oranları (%)
67,03
10,57
2,35
2,23
1,90
1,90
1,90
1,78
1,58
1,52
100,00
Tabloda %1 ve üzeri pay sahiplerine yer verilmiştir, %1’in altında yer alan 130 adet diğer hissedarların toplam payı %7,25’tir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile
Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Adı ve Soyadı
Mustafa Boydak
Saeed Mohammed A.
Alghamdi
Oğuz Kayhan
Tahsil Durumu Sorumluluk Alanları
Lisans
Yönetim Kurulu Başkanı
Lisans
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Y. Lisans
Halil Cem Karakaş
Doktora
AlSharif Khalid AlGhalib
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui Lisans
Denetim Komitesi
Osman Çelik
Lisans
Oğuz Kayhan
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui Lisans
Genel Müdür Yardımcıları
Abdüllatif Özkaynak
Ali Güney
Bayram Uçar
Dursun Arslan
Erol Görgün
Fahri Öbek
Menduh Kara
Mustafa Sağlam
Zuhal Ulutürk
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetim
Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve Denetim
Komitesi Üyesi
Finans ve Strateji
Hazine
Krediler
Operasyon
Risk İzleme, Tahsilatlar ve Hukuk
Bilgi Sistemleri
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı
İnsan Kaynakları
Sahip Oldukları Pay (%)
1,90
-
3 - Türkiye Finans
Unvanı
Yönetim Kurulu
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2015 yılının Ekim ayında faaliyete geçmiş
ilk yurt dışı şubemiz Bahreyn, uluslararası
ölçekte hizmet vermek adına kapasitemizi
geliştirmemiz açısından önemli bir fırsattır.
Üçüncü çeyreğin sonuna gelindiğinde küresel ekonomideki
belirsizliklerin devam ettiği izlenmektedir.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı konusundaki
yaklaşımı; Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerin
büyümelerindeki yavaşlamanın küresel ekonomiye etkisi
ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) niceliksel genişleme
politikasının (QE) Euro Bölgesi’ndeki toparlanmaya katkısı gibi
konular, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde küresel ekonomide yaşanan
belirsizliğin ana nedenleri olmuştur. Diğer taraftan, başta Orta
Doğu’daki gelişmeler olmak üzere küresel ölçekte yaşanan sosyopolitik olaylar da uluslararası yatırımcıların risk iştahını, varlık
fiyatlarını ve sermaye akımlarını etkileyen en önemli unsurlardır.
4 - Türkiye Finans
Yılın son çeyreğine girilirken, küresel ekonomik görünüm bölgesel
bazda farklılıklar göstermektedir. Atlantik’in her iki yakasında
enflasyonist beklentiler gerilese de, özellikle Fed ve ECB’nin
politika tercihlerindeki farklılıklar açıkça görülmektedir. ECB,
tercihini piyasaları rahatlatıcı politikalardan yana kullanırken, Fed
daha kontrollü bir davranışı benimsemiştir. Ortak kanaat Fed’in ilk
faiz artışını Mart 2016’da gerçekleştireceği yönündedir.
Türkiye ekonomisi, performansı ile stres testini başarıyla geçti.
2015 yılı küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra yurt içi
belirsizliklerin de yüksek olduğu bir dönemi işaret etmiştir.
Bu süreçte, finansal piyasalardaki oynaklık yurt içi talebi
zayıflatmış, uluslararası ticaret ortaklarımızdaki ekonomik
yavaşlama ise dış talepte düşüşe neden olmuştur. Diğer taraftan,
geçtiğimiz yıllarda alınan makro ihtiyati tedbirlerin de etkisiyle,
iç talepte ve bankacılık sektöründe daha dengeli bir büyüme
gözlenmiştir.
Bu eğilimlerle geride kalan ilk dokuz ayda, Türkiye ekonomisinin
ve sektörün büyümesi geçmiş yıllara oranla daha yavaş
gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk çeyreğinde %2,5 olan GSYH
büyümesi, Haziran sonunda %3,8’e ulaşmıştır.
Türkiye ekonomisi, maliye politikasındaki disiplin ve bankacılık
sektörünün sağlamlığına ek olarak, gelenekselleşen kriz yönetim
kabiliyetiyle de bu zorlu stres testini başarıyla aşmıştır.
Sahip olduğumuz sürdürülebilir büyüme potansiyeli en büyük
gücümüz
2015 yılı ilk dokuz ayında elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye
Finans’ın sahip olduğu güçlü büyüme potansiyelini bir kez daha
teyit etmesi açısından önemlidir.
Katılım Bankacılığı sektörünün öncü kuruluşu Türkiye Finans,
bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Anadolu’nun dört bir
yanına yayılmış KOBİ’ler başta olmak üzere üreten, bir diğer
ifadeyle Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan sektörlere
artan oranda kaynak aktarmak ve yenilikçi ürünlerini kullandırmak
suretiyle desteklemeye devam edecektir.
Özetle, Türkiye Finans reel sektöre kaynak aktarıp bankacılık
ürün ve hizmetleriyle bireylerin ve özel sektörün yanında yer
aldıkça toplumsal refah seviyesi artacak; istihdam, iç ve dış ticaret
hacmimiz gelişecektir.
Yenilikçilik önümüzdeki dönemde de başarımızın anahtarı
olacak.
2015 yılının en önemli gelişmesi, Bahreyn şubemizin Ekim ayında
hizmete açılması olmuştur. İlk yurt dışı şubemiz olan Bahreyn
şubesi, uluslararası ölçekte hizmet vermek adına kapasitemizi
geliştirmemiz açısından önemli bir fırsat sunacaktır.
Türk bankacılık sektöründe yenilikçi yaklaşımı ile adından söz
ettirmeyi başaran ve örnek alınan Türkiye Finans, gelecekte
de yenilikçi gücünü korumaya ve ilklere imza atmaya devam
edecektir. Türkiye Finans; yaygınlık, derinlik, kalite ve hızın büyük
önem kazandığı günümüzde dağıtım, teknoloji, ürün geliştirme
gibi birçok alanda fark oluşturmayı ve rekabetin önünde yer
almayı sürdürecektir.
2015 yılı ilk dokuz ayına ait faaliyet sonuçlarımızı görüşlerinize
sunarken, bütün ekip arkadaşlarıma başarılı çalışmaları,
hissedarlarımıza ise sürekli destekleri için Yönetim Kurulu ve
şahsım adına teşekkür ederim.
Mustafa Boydak
Yönetim Kurulu Başkanı
5 - Türkiye Finans
İnanıyoruz ki bu desteğimiz, ekonomimizin kalkınmasında önemli
rol oynayacak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda
ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Genel Müdür’ün Mesajı
Katılım Bankacılığının öncüsü Türkiye
Finans, 2015 yılının üçüncü çeyreğini
istikrarlı bir performans göstererek
tamamlamıştır.
Saygıdeğer paydaşlarımız,
Katılım Bankacılığının öncüsü Türkiye Finans, 2015 yılının üçüncü
çeyreğini istikrarlı bir performans göstererek tamamlamıştır.
Bankamızın aktif toplamı, 2015 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla
39 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam aktiflerdeki büyüme ilk
dokuz ay itibarıyla %16 olurken, önceki yılın aynı dönemine
oranla kaydedilen büyüme ise %23’tür. Eylül 2015 sonu itibarıyla
Bankamızın vergi öncesi kârı 224 milyon TL, net kârı ise
177 milyon TL olarak gerçekleşmiştir
Türkiye Finans’ın en önemli fon kaynaklarından biri olan
toplanan fonlar, yılın ilk dokuz ayında %13 artışla 21.6 milyar TL’ye
yükselirken, bilanço içindeki payı ise %55 olmuştur. Toplanan
fonlarda önceki yılın aynı dönemine oranla kaydedilen büyüme
ise %19’dur.
6 - Türkiye Finans
Bir bankanın asli görevi mudilerinden topladığı fonları reel
ekonomiye aktarmak ve kalkınmayı desteklemektir. Türkiye
Finans olarak bu görevi yerine getirirken toplanan fonları çağdaş
risk yönetimi kurallarına bağlı kalarak hiçbir ayrım gözetmeden
farklı sektörlerden müşterilerimize aktarmaktayız. Böylece
mudilerimizden topladığımız fonları yine adil bir şekilde dağıtarak
ülkenin kalkınmasına olan desteğimizi sürdürüyoruz.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Bankamız 2015 yılının
ilk dokuz ayı itibarıyla, kullandırılan fonlar açısından da
Katılım Bankacılığı sektöründeki güçlü payını korumuştur.
Kullandırdığımız fonların toplamı %16 artış kaydederek 28 milyar
TL’ye yükselirken, geçen yılın aynı dönemine oranla gerçekleşen
büyüme ise %25 olmuştur.
Hissedarlarımızın kararlılığı ve verdiği büyük destek ile yoluna
devam eden Türkiye Finans’ın özkaynakları 2015 yılı üçüncü
çeyreği sonunda 3.2 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılsonunda
%12,47 olan Sermaye Yeterlilik Standart Rasyomuz ise 2015 Eylül
sonu itibarıyla %13,04’e yükselmiştir.
Yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektöre yön veriyoruz.
KOBİ ve bireysel segmentlerde büyümeye odaklı bir stratejiyi
benimsemiş bulunan Bankamız, Katılım Bankacılığının yanı sıra
Türk bankacılık sektörü genelinde de yenilikçi ürün, hizmet ve
uygulamalarıyla başarıyla adından söz ettirmektedir.
Türkiye Finans’ın yurtdışındaki ilk şubesi Ekim ayında
Bahreyn’de açıldı.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklere
rağmen, Türkiye Finans büyüme planlarını ödün vermeksizin
hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, geride
bıraktığımız çeyrekte, Bankamız adına yaşanan en önemli gelişme
Körfez Bölgesi’nin lider finans merkezi Bahreyn’de ilk yurtdışı
şubemizin faaliyete geçmesi olmuştur. Yeni şubemiz, Bahreyn
Merkez Bankası tarafından verilen Toptan İslami Bankacılık lisansı
kapsamında faaliyetlerini yürütecektir.
‘Yorulmadan Bankacılık’ anlayışı doğrultusunda hareket eden
Türkiye Finans, bir yandan mobil şube, internet şubesi, ATM ve
çağrı merkezi yatırımlarını gerçekleştirirken, diğer yandan da
yenilikçi ürün ve hizmetler ile reel sektörün finansman ihtiyacını
karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir.
Söz konusu yatırımımız, Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren
yatırımcılarla ilişkilerimizi daha da güçlendireceği gibi potansiyel
yatırımcı ve müşterilere erişimimizi de hızlandıracaktır.
Bahreyn şubesi, bölgesel finans piyasalarına açılma stratejimizin
ilk ve önemli adımı olurken, uluslararası piyasalardaki
deneyimimize de katkıda bulunacaktır. Böylece ilk yurt dışı
şubemiz uluslararası hizmet kapasitemizi geliştirme açısından da
Bankamıza önemli fırsatlar sunacaktır.
Her türlü piyasa koşulunda organik büyümeye devam
Türkiye Finans, 2015’in üçüncü çeyreğinde yurt içinde 2 yeni
şubesini daha hizmet ağına katarak toplamda 285 şubeye
ulaşmıştır.
Nakdi ve gayri nakdi kullandırılan fonların %51’ini KOBİ’lerin
finansmanı için kullandıran Türkiye Finans, çözüm ve müşteri
odaklı bir hizmet anlayışına sahip bulunmaktadır.
Bankacılık hizmetlerini kolay ve hızlı erişilebilir kılmayı hedefleyen
‘Yorulmadan Bankacılık’ anlayışımız doğrultusunda, 2015 yılı
içerisinde çok sayıda ürün ve uygulamayı hayata geçirdik.
Murabaha altyapısında kurgulanan ve sektörde bir ilk olan Fonlu
Çek, ilk defa ihtiyaç ve taşıt finansmanı kullanacak müşterilerimize
yönelik avantajlı oranlara sahip İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı
Tanışma Kampanyası ile Döviz POS’u bu yenilikler arasında
sayabiliriz.
Yılın üçüncü çeyreğinde müşterilerimize sunduğumuz Döviz
POS, işletmelerin mali yapılarını, kurlardaki değişimlere karşı
korumalarını sağlamaktadır. Söz konusu ürünü, 7 farklı para
biriminde işlem yapabilecek şekilde geliştirmiş bulunuyoruz.
7 - Türkiye Finans
Hedefimiz; Türkiye Finans’ın hizmetlerine ihtiyaç duyan ve talep
eden birey ve şirketleri, mümkün olan en yüksek oranda kapsama
alanına alarak hizmetlerimizi farklı kanallardan en optimal şekilde
sunmaktır. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde de yurt içi
hizmet ağımızı, gelişen talep koşulları ışığında ve rasyonel bir
yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz. Organik büyümeye ek
olarak, alternatif dağıtım kanallarımızı da geliştirmeye devam
edecek ve daha fazla müşterimize internet, mobil kanallar,
telefon bankacılığı ve ATM’lerimiz üzerinden hizmet sunmayı
sürdüreceğiz.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Genel Müdür’ün Mesajı
2016 yılının hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok daha verimli ve
olumlu geçeceğini öngörmekteyiz.
Uluslararası kuruluşlardan aldığımız ödüller bizi
yüreklendiriyor.
Türkiye Finans, belirlediği sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında,
ana ekseninde bulunan ‘İyi Bankacılık’ ve sorumluluk sahibi
‘Kurumsal Vatandaş’ anlayışından yola çıkarak, müşterilerinin
ve paydaşlarının haklarını gözetmeyi ve tüm bankacılık
faaliyetlerinde şeffaflık ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt
etmektedir. Bankamızın, 2015 yılı içerisinde yurt içi ve yurt
dışında aldığı çok sayıda ödül bu taahhüdümüzün bir göstergesi
olmuştur.
WIBC Leaderboard 2015 (Dünya İslami Bankacılık Konferansı)
Finansal Şeffaflık Endeksi’ne göre, Türkiye Finans 58 puan ile
ilk sırada yer alırken, Doğu Akdeniz Bölgesi’nin lider bankası
unvanını almıştır.
Diğer taraftan, 2014 Faaliyet Raporumuz, LACP 2014 Vision
Awards yarışmasında dört farklı kategoride ödül alırken,
ABD merkezli Mercomm tarafından düzenlenen ARC Awards
kapsamında da Ulusal Bankalar Kategorisi’nde Onur Ödülü’ne
layık görülmüştür.
8 - Türkiye Finans
Stratejimizin; icraatımızın, performansımızın ve son tahlilde
paydaş iletişimimizin uluslararası kuruluşlar nezdinde takdir
görmesi bizi yüreklendirirken, yeni ufuklara doğru ilerleyişimizde
de itici bir güç olmaktadır.
Türkiye Finans, başarılı sukuk ihraçlarıyla kaynaklarını
çeşitlendiriyor.
Türkiye Finans, Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira
sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankasıdır. Sukuk ihraçları
alanındaki güçlü performansını 2015 yılının ilk üç çeyreğinde de
sürdüren Türkiye Finans, bu kanaldan 2015 yılının ilk dokuz ayında
825 milyon TL ve 360 milyon Malezya Ringiti tutarında kaynak
sağlamıştır.
Sukuk ihracında haklı itibarını 2015 yılının ilk iki çeyreğinde
gerçekleştirdiği 10 yeni işlem ile ortaya koyan Bankamız, yılın
üçüncü çeyreğinde iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla
2 farklı kira sertifikası ihracını da başarıyla tamamlamıştır. Bu
ihraçlardan ilki, 80 milyon TL tutarında olup Temmuz ayında
yurt içi nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılmıştır.
İkinci ihracımız ise yurt içi bireysel ve kurumsal toplam 250
yatırımcının katılımıyla 100 milyon TL tutarında halka arz şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Bankamıza olan yatırımcı güveninin bir
göstergesi olarak 100 milyon TL tutarındaki bu ihraca yurt içi
bireysel ve kurumsal yatırımcılardan toplam 161 milyon TL talep
gelmiştir.
Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında
yapacağımız yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarımızı
çeşitlendirerek, yatırımlarımızı artırmayı amaçlıyoruz.
Geleceğe dair beklenti ve öngörülerimiz olumludur.
Türkiye Finans olarak 2015 yılını, iş kollarımızın çoğunda
hedeflerimizin üzerinde bir performans ile tamamlayacağımıza
yürekten inanıyorum. Hissedarlarımızın sonsuz desteği,
müşterilerimizin Bankamıza olan güveni ve değerli insan
kaynağımızın özverili çalışması bu başarıda bizim en büyük
dayanağımız olacaktır.
2015 yılı yurt içi ve yurt dışında çeşitli belirsizlikler ile geçse
de, ülkemiz sağlam bankacılık sektörü ve güçlü ekonomisi ile
büyümesini sürdürmektedir.
Fed’in kararlarına endeksli hareket eden küresel piyasalarda
dalgalı seyir devam ederken, faiz artırımının ne zaman
gerçekleşeceğinin getirdiği belirsizlik de piyasa oyuncularını
tedirgin etmektedir.
Müşterilerimizi para ve sermaye piyasalarının arz edebileceği
dalgalanmalardan korumak ve onlara en iyi değer önerisine sahip
ürün, hizmet ve uygulamalarımızı sunmak asli hedefimiz olmaya
devam edecektir. Bankamız, bu hedefine ulaşmak için gerekli olan
kaynak ve kapasiteye fazlasıyla sahiptir.
Bu süreçte enerjileri ve güvenleri ile başarılarımıza ortak olan
bütün paydaşlarımıza, şahsım adına teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Osman Çelik
Genel Müdür
Yılın üçüncü çeyreğinde, Çin ekonomisinin geçirdiği iki önemli
sarsıntı, gelişmekte olan ekonomilere dair risk algılarının yeniden
büyüteç altına alınmasına neden olmuştur.
Türkiye Finans olarak piyasa koşulları ne olursa olsun, yılın son
çeyreğinde de müşterilerimize desteğimizi sürdürmeye istekli ve
kararlıyız.
9 - Türkiye Finans
2015 yılının geri kalan kısmı ve özellikle 2016’ya dair çok daha
pozitif bir algı ve beklentilere sahibiz. Önümüzdeki dönemin,
hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok daha verimli ve
olumlu geçeceğini öngörmekteyiz. Bu öngörü doğrultusunda,
2016 yılında daha sağlam ve emin adımlar atarak, var olan
potansiyelimizi yukarıya taşıyarak, odaklı bankacılık anlayışımızla,
hedeflerimizle uyumlu sonuçlar elde edeceğimize inancımız
tamdır.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Müşteri Anayasası
Türkiye Finans olarak temel amacımız, varlık sebebimiz ve sevinç kaynağımız olan müşterilerimize ilkeli finansman ve yatırım
sağlayan öncü kaynak olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, tüm müşterilerimize, kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri, ihtiyaç ve
beklentilerine hızlı çözüm alabilecekleri, farklı kanallardan “Yorulmadan Bankacılık” deneyimi yaşayabilecekleri bir hizmet sunarız.
Yanınızdayız
Türkiye Finans olarak
kendimizi müşterilerimizin
“Yol Arkadaşı” olarak görür,
tüm müşterilerimiz ile karşılıklı
faydaya dayanan uzun süreli
ilişkiler kurarız.
Dinleriz
Müşterilerimizin sorunlarını
ve isteklerini bize her yerden
ve her zaman iletmesini
sağlayacak kanallar oluşturarak
müşterilerimize düzenli
olarak ulaşır, onları dinler ve
memnuniyetlerinin en üst
seviyede olması için çalışırız.
Çözeriz
Müşterilerimizden gelen şikayet
ve önerileri önemser; sorunların
hızlı çözümü için gayret ederiz.
Müşterilerimizden gelen
şikayetlere 24 saat içinde cevap
veririz.
Kolaylaştırırız
Bankacılık hizmetlerini
müşterilerimiz için
kolaylaştırmak amacıyla
altyapımızı, ürün ve
hizmetlerimizi sürekli yenileriz.
“Yorulmadan Bankacılık”
anlayışı ile müşterilerimizin,
şubelerimiz ve diğer tüm
kanallarımızdan hızlı ve hatasız
olarak hizmet almalarını
sağlarız.
Şeffafız
Adil fiyat politikamız ile
müşterilerimize alacağımız
tüm ücretleri açık bir şekilde
anlatır ve eksiksiz bilgi sağlarız.
Müşterilerimizin bilgisi dahilinde
olmayan hiçbir ücreti talep
etmeyiz.
Bilgilendiririz
Müşterilerimize finansal
durumları, işlemleri, hesapları
ve ödemeleri ile ilgili düzenli
olarak bilgilendirme yapar;
ürün ve hizmetlerimizle ilgili
ihtiyaç duydukları tüm bilgileri
zamanında ve anlaşılır şekilde
sunarız.
10 - Türkiye Finans
Bize güvenerek Bankamızla çalışan, ürün ve hizmetlerimizi kullanan müşterilerimize duyduğumuz minnettarlığımızı güler
yüzümüz ve içten teşekkürlerimizle ifade ederiz.
Türk Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankacılığı
2015 yılında, katılım bankacılığı sektörü toplam
aktifleri %17 oranında artmıştır.
11 - Türkiye Finans
BDDK’nın 2 Kasım 2015 tarihinde yayınladığı aylık bülten
verilerine göre Türk Bankacılık sektörü toplam aktifleri 2015
üçüncü çeyrekte, 2014 yılsonuna göre %20 artarken, katılım
bankacılığı sektöründe %17 artış yaşanmıştır. Finansal kiralama
alacakları, net takipteki alacaklar ve reeskontlar dahil bankacılık
sektörü nakdi kredileri, 2014 yılsonuna göre %20 büyürken,
katılım bankacılığı sektöründe %14 artış yaşanmıştır. Bankacılık
sektöründe bankalar mevduatı dahil mevduatların yılsonuna
göre büyümesi %20 iken, katılım bankacılığı sektöründe
büyüme %15 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde özkaynaklar 2015
üçüncü çeyrekte, 2014 yılsonuna göre %7 artarak 247 milyar TL
seviyesine gelmiştir. Katılım bankacılığı sektöründe ise, %10’luk
bir artış ile 10,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankacılık sektörünün
2015 üçüncü çeyrek kârında bir önceki yılın aynı dönemine göre
düşüş yaşanırken, katılım bankalarında aynı dönemde %10 artış
yaşanmıştır.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
2015 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Türkiye Finans’ın üçüncü çeyrekte toplam aktifleri 39 milyar TL’ye,
kârı ise 177 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Türkiye Finans’ın Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Türkiye Finans’ın toplam aktifleri 2014 yılsonuna göre %16
artarak 2015 üçüncü çeyrek itibarıyla 39 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Aktiflerde en hızlı artış %73 paya sahip nakdi kullandırılan
fonlarda yaşanmıştır. 2015 üçüncü çeyrek itibarıyla 28 milyar TL’ye
ulaşan kiralama işlemlerinden alacaklar dahil nakdi kullandırılan
fonlardaki artış 2014 yılsonuna göre %16 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız, kiralama işlemlerinden alacaklar kalemindeki %40 artış
ile bu alandaki başarısını devam ettirmiştir. Toplam pasifler içinde
%55 paya sahip toplanan fonlar 2015 yılı üçüncü çeyreğinde
2014 yılsonuna göre %13 artışla 21,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Özkaynaklar %2 artışla 3,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Gayrinakdi krediler 2014 yılsonuna göre %19 artışla 12,6 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
12 - Türkiye Finans
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın kâr payı gelirleri 2015 Eylül
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artışla 2
milyar TL’ye ulaşırken, net kâr payı gelirlerindeki artışta %30
olarak gerçekleşmiştir. 2015 üçüncü çeyrekte Bankamız kârı 177
milyon TL’dir.
Türkiye Finans 285 şubesi, 4 binin üzerinde çalışanı, internet
şubesi, mobil şube ve 500’ün üzerinde ATM’si ile farklı
kanallardan müşteri erişimini artırmaya devam etmektedir.
Tamamlanan Projeler / Yeni Ürün ve Hizmetler ve İşbirlikleri
• Akıllı Bıdık Katılma Hesabı ve Akıllı Bıdık Birikimli Hesap
ürünlerimiz, 0-18 yaş grubundaki çocuklarının geleceğine
yatırım yapmak isteyen ebeveynler için hizmete sunulmuştur.
• 2011 yılında müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz Doğrudan
Tahsilat Sistemi, döviz cinsinden oluşturulan faturaların tahsilatı
fonksiyonunun eklenmesi ile zenginleştirilmiştir.
• Müşterilerimizin acil ihtiyaçlarını finanse edebilmeleri
için, hesaplarında yeterli tutar olmaması durumunda
kullanılabilecekleri karz-ı hasen’li cari hesap ürünü Yedek Hesap
müşterilerimize sunulmuştur. Müşterilerimizin yedek hesap
ile işlem ücreti ve kâr oranı olmadan limitleri dahilinde fatura
ödemelerini yapmaları, yurt içi tüm ATM’lerden finansman
desteği almaları sağlanmıştır.
Tamamlanan Başlıca Kampanyalar
• Daha yeşil bir Türkiye için e-hesap özeti iş başında kampanyası
yapılmıştır.
• Visa Paramı Yönetebiliyorum kampanyası ile müşterilerimize
online eğitim verilmesi yanında 1000 müşterimize hediye çeki
kazanma fırsatı sunulmuştur.
• Akıllı Hesap açılışı yapan müşterilerimize yüksek kâr paylaşım
oranlarının yanı sıra BES ödemelerinde avantajlar sağlanmıştır.
• Bonus POS üye işyeri müşterilerimize ilave taksit kampanyaları
yapılmıştır.
• Ramazan ayına özel ihtiyaç ve taşıt finansmanı
kampanyalarımız müşterilerimize avantajlı kâr oranları ile
sunulmuştur.
Türkiye Finans ile İlgili Önümüzdeki Döneme İlişkin Beklenti ve
Öngörüler
Türkiye Finans ilkelerinden taviz vermeyen iş yapış şekli ile
çalışarak, pazar payını sürekli artırmayı ve bu sayede lider katılım
bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda Banka’nın 2016 yılı stratejik öncelikleri, toplanan
ve kullandırılan fonlarda pazar payı artışı, etkin risk yönetimi,
dağıtım ağının ve kanal yetkinliklerinin geliştirilmesi, verimliliğin
artırılması, BS altyapısının yeniden yapılandırılması ve müşteri
deneyiminin iyileştirilmesidir.
Alınan Ödüller
• WIBC Leaderboard 2015 Finansal Şeffaflık Endeksi, Doğu
Akdeniz Bölgesi Birincisi, 29 Eylül 2015.
• Mercomm ARC Awards Ulusal Bankalar Kategorisi, Onur Ödülü,
2014 Faaliyet Raporu, 25 Ağustos 2015.
• LACP / 2015 Vision Awards, 28 Temmuz 2015.
–– Bölgesel En İyi 50 Rapor Ödülü
–– Türkiye’nin En İyi 20 Faaliyet Raporu Ödülü
–– Ticari Bankacılık Altın Ödülü
–– Dünyanın En İyi 100 Faaliyet Raporu Ödülü
• TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Öğrenme ve
Gelişim Ödülleri, Gişede Satış Programı, Jüri Özel Ödülü, 28
Mayıs 2015.
• The Communication Awards “Faaliyet Raporları – Genel
Tasarım” kategorisi, Gümüş Ödül, Award of Distinction – Fark
Yaratan Ödülü, 25 Mayıs 2015.
• The Asset / Triple A Best Deal in Turkey Award, 25 Mayıs 2015.
• 13. Altın Örümcek Web Ödülleri Advergame Kategorisi, Halkın
Favorisi - Doğru Cevap Gol Getirir (www.dogrucevapgolgetirir.
com), 01 Mayıs 2015.
• RAM Ratings - RAM League Awards, Market Pioneer Award, 30
Nisan 2015.
Türkiye Finans, uyguladığı 5 yıllık strateji doğrultusunda, her
yıl bankacılık sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeyi
amaçlamaktadır.
13 - Türkiye Finans
Ayrıca Banka, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam
edecektir.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Seçilmiş Aktif / Pasif Hesaplar (Bin TL)
Kullandırılan Fonlar
Aktif Toplamı
Toplanan Fonlar
Özkaynaklar
Aktif Getirisi (ROAA %)
Özkaynak Getirisi (ROAE %)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
Net Kâr (Bin TL)
Net Dönem Kârı
(*)
31/12/2013
18.289.610
25.126.629
15.141.718
2.522.381
%1,54
%14,17
%12,81
31/12/2014
24.396.681
33.489.910
19.112.390
3.150.283
%1,14
%11,78
%12,47
30/09/2015
28.225.150
38.930.046
21.584.034
3.227.580
%0,64
%7,05
%13,04
30/09/2013
236,772
30/09/2014
254,860
30/09/2015
176,717
Kullandırılan Fonlar rakamına Net Takipteki Kullandırılan Fonlar ve Finansal Kiralamalar dahil edilmiştir.
Aktif Kalitesi ve Kârlılık
Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü 2015 Eylül dönemi itibarıyla
önceki yılsonuna göre %16,2 artarak 39 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Banka’nın vergi öncesi kârı, 224 milyon TL’ye, net dönem kârı ise
geçen yılın aynı dönemine göre %31 azalarak 177 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
Toplanan Fonlar ve Özkaynaklar
Türkiye Finans’ın en önemli fon kaynağı olan Toplanan Fonlar,
2015 Eylül dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre %13 artarak 22
milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Toplanan fonların bilanço içindeki
payı %55 seviyesinde olup %54’ü TL, %46’sı döviz hesaplarından
oluşmaktadır. Bunun yanında geçmiş yıl kârları bünyede tutularak
özkaynaklar 3,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
14 - Türkiye Finans
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2014 yılsonunda %12.47 iken
2015 Eylül dönemi itibarıyla ise %13,04 olarak gerçekleşmiştir.
2015 Yılı Üçüncü Çeyrek Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Özel Durum Açıklamaları
29.07.2015
Bahreyn Şubesinin Açılışı hakkında
Türkiye Finans Bahreyn’de şube açmak amacıyla Bahreyn
makamlarına başvuruda bulunduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
Bugün itibarıyla Bahreyn Merkez Bankası, Banka’nın şube açılışı
ile ilgili başvurusunu onaylayarak bankacılık lisansının çıktığını
tebliğ etmiştir. Bahreyn Merkez Bankası tarafından verilen Toptan
İslami Bankacılık lisansına istinaden, Türkiye Finans Bahreyn
şubesi kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacaktır.
03.08.2015
Banka’ya İlişkin Haberler hakkında
Türkiye Finans hakkında bugün itibarıyla bazı basın kuruluşlarında
çıkan haberler ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Bankanın küçülme kararı aldığı ve 300 çalışanını işten çıkaracağı
yönündeki asılsız haberlerin aksine Türkiye Finans büyüme odaklı
stratejisine sadık kalarak, katılım bankacılığının yükselen bir
kurumu olmaya devam edecektir. Banka hakkındaki gerçek dışı
iddialara itibar edilmemesini, gerçek dışı yayınlara karşı Banka’nın
yasal yollara başvurma hakkının saklı olduğu kamunun bilgisine
arz olunur.
07.08.2015
2015 Yılı 6 Aylık Finansallar
Konsolide olan ve Konsolide olmayan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit
Akım Tablosu, Nazım Hesap Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu,
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ve Sorumluluk Beyanları
kamuya açıklandı.
15 - Türkiye Finans
07.07.2015
Genel Müdür Yardımcısı Ataması
Türkiye Finans Yönetim Kurulu, Bankada İstanbul Avrupa II Bölge
Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Mustafa Sağlam’ın,
BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi halinde, Bireysel
ve KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmasına karar vermiştir.
01 Ocak - 30 Eylül 2015 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu
Geçmiş dönemlerde yurt içinde ihraç edilmiş olan 6 ay vadeli 80
milyon TL tutarındaki kira sertifikasının getiri ve anapara ödemesi
21 Ağustos 2015 tarihinde yapılmıştır.
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışı kira
sertifikası ihraçlarını gerçekleştirerek Banka’ya fon kaynağı bulma
konusunda aracılık etmesi amacıyla, TF Varlık Kiralama A.Ş.,
Banka’nın bağlı ortaklığı olarak Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur.
Şirket, Banka’nın yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ihraçlarını
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Şirketimiz tarafından Haziran 2015 tarihinde ihraç edilmiş olan, 3
ay vadeli, 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının da getiri ve
anapara ödemesi 04 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği kira
sertifikası ihraçları ve kira sertifikalarına gelen güçlü talepler
sonucunda başarılı bir dönem geçirmiştir.
Şirketimiz 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 2 yurt içi kira sertifikası
ihracı gerçekleştirmiştir. 2015 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen
yurt içi ihraçların toplamı 180 milyon TL tutarında olmuştur.
Şirketimiz, 24 Temmuz 2015 tarihinde, halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, Türkiye Finans Katılım
Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu, 6 ay vadeli, 80 milyon TL
tutarında, kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
21 Ağustos 2015 tarihinde de şirketimiz, halka arz yöntemiyle,
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu,
6 ay vadeli, 100 milyon TL tutarında, kira sertifikası ihracı
gerçekleştirdi. Bireysel ve Kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi
gösterdiği ihraca, ihraç edilen tutarın çok üzerinde talep geldi ve
başarılı bir halka arz oldu.
Geçmiş dönemlerde şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen
3 yıl vadeli 23,8 milyon TL tutarındaki ve 2 yıl vadeli 7,7 milyon
TL tutarındaki özel sektör kira sertifikalarının 22 Temmuz 2015
tarihinde üçüncü getiri ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
24 Temmuz 2015 tarihinde ise, geçmiş dönemlerde yurt içinde
ihraç edilmiş olan 6 ay vadeli 80 milyon TL tutarındaki kira
sertifikasının getiri ve anapara ödemesi yapılmıştır.
16 - Türkiye Finans
Şirketimiz tarafından Şubat 2015 tarihinde yurt dışında ihracı
gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 150 milyon Malezya Ringiti tutarındaki
kira sertifikasının birinci getiri ödemesi, 11 Ağustos 2015 tarihinde
yapılmıştır.
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak
TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur.
Şirket, Türkiye Finans Katılım Bankası harici özel sektördeki
kaynak kuruluşların kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
Şirketimiz kuruluşundan bu yana sermaye piyasalarında toplamda
314 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir.
2015 yılı üçüncü çeyreğinde, 5 yıl vadeli 31 Aralık 2014 tarihinde
ihraç edilmiş olan 71 milyon TL tutarındaki özel sektör kira
sertifikasının ikinci getiri ödemesi, 01 Temmuz 2015 tarihinde ve
üçüncü getiri ödemesi 30 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
22 Mayıs 2015 tarihinde ihraç edilen 143 milyon TL tutarındaki 5
yıl vadeli özel sektör kira sertifikasının birinci getiri ödemesi de 21
Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
24 Mart 2015 tarihinde ihraç edilen 100 milyon TL tutarındaki 5
yıl vadeli özel sektör kira sertifikasının da ikinci getiri ödemesi 22
Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz, özel sektördeki kaynak kuruluşların kira sertifikası
ihraçlarında öncü konumunu sürdürerek, sektördeki büyümeye
paralel hızlı bir büyüme yakalamayı hedeflemektedir.
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.turkiyefinans.com.tr

Benzer belgeler