Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması broşürü

Yorumlar

Transkript

Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması broşürü
:
:
:
Sabit
Tarih / İmza:
Yarışma Sekreteryası
Ahmet BOZKURT
Fotoğraf Sanatı Kurumu
Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel: 0.312 230 46 16 E-posta: [email protected]
Fotoğraf: Mehmet HANAY
Fotoğraf: Uğur HEPDARCAN
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Cep
:
Telefonu
E-posta Adresi:
Adresi
Adı Soyadı
Rumuzu
YARIŞMACININ
Bu formu doldurup fotoğrafları içeren CD ile birlikte bir
zarfa koyarak ağzını kapatınız. Zarfın üzerine sadece
Rumuz yazarak yarışma sekretaryasına gönderiniz.
KATILIM FORMU
Bu form çoğaltılarak kullanılabilir.
TÜRKİYE YABAN HAYATI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Son Katılım 15 Aralık 2010
TÜRKİYE YABAN HAYATI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
Katılım formu için
www.fsk.org.tr
www.tfsf.org.tr
www.cevreorman.gov.tr
www.milliparklar.gov.tr
2010/28
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE YABAN HAYATI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yarışma, Türkiye’nin yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında
çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları aracılığı ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi gurupları
olmak üzere, toplumun her kesiminde, bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2010 Yılı için yarışma
konusu memelililer ve kuşlardır.
Yarışma Sekreteryası:
Ahmet BOZKURT
[email protected]
Fotoğraf Sanatı Kurumu
Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel : 0312 230 46 16
Yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından
desteklenmektedir. Değerlendirme sürecince TFSF temsilcisi bulunacaktır. TFSF Destek no: 2010/28.
Yarışma Formatı:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Jpeg formunda 300dpi olarak CD ye
kaydedilmiş olacaktır. Ödül alan ve sergilemeye seçilen fotoğrafların orjinal
Raw formatları istenecektir. Fotoğraflarda sadece poz düzeltmesi yapılabilir, başkaca müdaheleler kabul edilmez.
Fotoğraf Adedi:
Her yarışmacı en fazla dört fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Katılım Koşulları:
Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Daha önce bir yarışmaya katılıp ödül almış fotoğraflar kabul
edilmez. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FİAP tarafından belirlenmiş olan
“ Doğa Fotoğrafı” tanımına uymak zorundadır. Başka bir yarışmada ödül
aldığı sonradan tesbit edilen fotoğraflarla, poz düzeltmesi dışında değişiklik
yapılmış fotoğrafların ödülü ve derecesi geri alınır. Bu durum diğer ödüllerin sıralamasında herhangibir değişikliğe neden olmaz. Yarışmaya katılanlar şartnamede belirtilen kuralları kabul etmiş sayılırlar. Kurallara uymadığı
önceden tesbit edilenler yarışma dışı bırakılırlar.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir
fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla
katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır . Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar .
Fotoğrafların İşaretlenmesi:
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerine bir harf ve beş rakamdan oluşan
rumuz ve herbir fotoğrafa sıra numarası (Y76823-1) yazılacaktır.
Katılımcı, başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğrafları içeren CD ile birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazacaktır ve Yarışma Sekretaryasına gönderecektir. Katılımcıya, yarışma sekretaryasından
fotoğrafların alındığına dair teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesaj
gelmediği takdirde lütfen yarışma sekreteryasını arayınız.
Yarışma Takvimi:
Fotoğraflar 1-15 Aralık 2010 tarihleri arasında Yarışma Sekreteryasına elden teslim edilecek ya da posta ile gönderilecektir.
Son Katılım Tarihi
: 15 Aralık 2010
Seçici Kurul Toplantısı : 18 Aralık 2010
Sonuç Bildirimi
: 22 Aralık 2010
Ödül Töreni ve Sergi : 22 Ocak 2011
Geri Gönderme
: 30 Ocak 2011
Ödüller:
Birinci
: 5.000 TL + Sertifika
İkinci
: 3.000 TL + sertifika
Üçüncü
: 2.000 TL + Sertifika
Mansiyon
: 1.000 TL + Sertifika ( Beş adet )
Sergileme
: 100 TL + Sertifika ( Elli adet )
TFSF Temsilcisi:
Sami TÜRKAY (E -posta: [email protected])
FİAP Doğa Fotoğrafı Tanımı:
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil,
kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye
uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu
doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski
haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan
unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahele ve değişiklik, hataların hafif
bir rutuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik
becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba gösterilmelidir.
Fotoğrafların Geri Gönderilmesi :
Fotoğrafların bulunduğu CD ler gönderildikleri paketle iade edileceklerdir.
Posta ile gönderilenler posta yoluyla, elden teslim edilenler elden iade edilir. Yarışma sekreteryası CD lerin korunması için gereken dikkat ve özeni gösterecektir, bununla birliktede postada olabilecek zarar ve kayıptan
sorumlu değildir. Geri alınmayan veya adresten dönen fotoğraflar üç ay
sonra Fotoğraf Sanatı Federasyonuna devredilir.
Fotoğrafların Alıkonması ve Telif Ücreti:
Ödüller ve sergileme için yapılan ödemeler aynı zamanda telif ücreti yerine
geçer. Çevre ve Orman Bakanlığı bu eserleri alıkoyar ve çalışmalarının gerekli gördüğü alanlarında eser sahibinin ismi ile birlikte değerlendirir.
Fotoğraf: Ebru DİKER
Amaç ve Konu:
Seçici Kurul:
• Prof. Dr.Mustafa Kemal YALINKILIÇ (Çevre ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü)
• Yaşar TÜRKLEŞ (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanı)
• Tansu GÜRPINAR (FSK ve AFSAD Onur Üyesi,
Yaban hayatı Uzmanı)
• Nusret Nurdan EREN, (Fotoğraf Sanatçısı)
• Fatih ORBAY (TRT Yapımcı, Yaban Hayatı Uzmanı)
• Alper TAN (Kanal A Genel Yayın Yönetmeni)
• Erkan TAN (TV 8 Ankara Temsilcisi)
• Melih MERİÇ (Yaban TV Yayın Kurulu Başkanı)
• Cemal AKCAN (Çevre ve Orman Bakanlığı Temsilcisi)
• Kemal ÖZBLELLİ (Sponsor Firma Temsilcisi)

Benzer belgeler

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş...

Detaylı

Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi

Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Daha önce bir yarışmaya katılıp ödül almış fotoğraflar kabul edilmez. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FİAP ...

Detaylı

Aladağlar Milli Parkı 6.Foto Safari

Aladağlar Milli Parkı 6.Foto Safari Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Daha önce bir yarışmaya katılıp ödül almış fotoğraflar kabul edilmez. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FİAP ...

Detaylı