Agrostemma githago L. Karamuk

Transkript

Agrostemma githago L. Karamuk
Agrostemma githago L.
Karamuk
Uzun tek yıllık bitkiler. Gövdeler dik, 45-70 cm boylu, sık dallı, yayık-tüylü. Yapraklar mızraksı ile dikdörtgensi-mızraksı, tüylü. Kaliks tüpü yayık-tüylü, belirgin
kostalı, 15-20 mm; dişler (15-)20-35 x 2-3 mm. Petaller beyazımsı ile menekşemsi-kırmızı, 30-35(-40) mm.
Çiçeklenme : Mayıs-Temmuz Habitat : Ekili alanlar, tarlalar, 180-1750 m
Cerastium banaticum (Roch.) Heuffel
Boynuz otu, Kar halısı
Yayık gelişen çok yıllıklar. Gövdeler çok sayıda, 10-25 cm. Yapraklar şeritsi ile mızraksı, genellikle tüylü. Sepaller yumurtamsı-mızraksı, 5-6 mm, geniş pulsu
zarsı kenarlı. Petaller beyaz, 7-11 mm. Kapsül zarsı.
Çiçeklenme : Haziran-Ağustos Habitat : Dağ etekleri, yamaçlar, 800-1750 m.
Dianthus cibrarius Clem.
Karanfil
30-60 cm boylu çok yıllıklar. D. lydius türünden ikinci derecedeki küçük floral yaprakların daha dar ve çiçek renginin daha pembemsi-kırmızı olması ile ayrılır.
Çiçeklenme : Haziran-Temmuz Habitat : Yol kenarları, yamaçlar, 200-1000 m.
Holosteum umbellatum L. var. umbellatum
Şemsiyemsi kuş otu
H. umbellatum subsp. glutinosum (M. Bieb.) Gay farklı olarak bitkiler dik, kapsüller 4-6 mm, stamenler 5.
Çiçeklenme : Nisan-Mayıs Habitat : Yol kenarları, açık alanlar, 700-1700 m.
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Yalancı Karanfil
Yoğun, uzun beyaz ince yumuşak-yünsü tüylü, dik gövdeli çok yıllık bitkiler. Gövdeler 35-100 cm boylu. Yapraklar genellikle dikdörtgensi ile genişçe mızraksı.
Çiçek durumu dallı salkım. Petaller canlı kırmızı ile az çok morumsu kırmızı. Kaliks 15-20 mm. Meyve kapsül.
Çiçeklenme : Haziran-Eylül Habitat : Ormanlar, yol kenarları, 310-1300 m.
Petrorhagia prolifera (L.)Ball & Heywood
Tek yıllık, gövde dik, tüysüz, 6-40 cm boyunda otsu bitkiler. Yaprak kınları kısa, genişliğinin 2 katından az. Yapraklar şeritsi-dikdörtgen, 3 damarlı. Kaliks 10-13
mm. Taç yapraklar Petaller 10-14 mm, pembemsi-morumsu. Tohumlar 1.3-1.9 x 0.8-1.1 mm, ağımsı
Çiçeklenme : Haziran-Ağustos Habitat : Yamaçlar ve kayalıklar, 1000-1200 m.
Saponaria kotschyi Boiss.
Sabun otu
Tabandan çatallı dallı, tüm bitkiyi saran sık salgı ve basit tüylü tek yıllık otlar. Taban yaprakları rozet şeklinde. Gövdeler yatık ya da yükselici, 20-30 cm. Gövde
yaprakları dikdörtgen-mızraksı. Şemsiye çok çiçekli, gevşek. Çiçek sapı 2-4 mm. Petaller 13-15 mm, beyaz veya pembe. Kapsül 6-7 mm.
Çiçeklenme : Nisan-Eylül Habitat : Kayalık yamaçlar, tarlalar, 850-1400 m.
Velezia rigida L.
Gövdeler genellikle 10-35 cm, dik yada yükselici tek yıllık otsu bitkiler. Çiçekler sapsız veya kısaca saplı, çoğunlukla tek. Petaller 12-15(-16) mm, pembe.
Kapsüller 10-12 mm.
Çiçeklenme : Mayıs-Ağustos Habitat : Kayalık yamaçlar, açık tarlalar, 200-1200 m.

Benzer belgeler