Fiziki Teslimatlı "VOB-TLDolar" Vadeli İşlem Sözleşmesi

Transkript

Fiziki Teslimatlı "VOB-TLDolar" Vadeli İşlem Sözleşmesi
FİZİKİ TESLİMATLI VOB-TL DOLAR VADELİ İŞLEM
SÖZLEŞMESİ
Tanım
Döviz kurlarındaki değişimler birçok yatırımcı ve reel sektör temsilcisi için önemli bir risk unsuru
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu riskten borsamızda korunmak isteyen yatırımcılar, Borsamızdaki
fiziki teslimatlı Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinde işlem yaparak spotta işlem yapmadan uzun
vadeli olarak maliyetlerini sabitleyebilecekler ve etkin bir biçimde döviz kuru risklerinden
korunabileceklerdir. Gelir elde etmek amacıyla yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar da bu
sözleşmeyi kullanabileceklerdir. Eğer dolar ihtiyacınız varsa ya da ileri bir tarihte dolar ihtiyacınız
olacaksa, dolar maliyetinizi Borsamızdaki Fiziki teslimatlı "VOB-TLDolar" Vadeli İşlem Sözleşmesi ile
TL olarak sabitler ve vade sonunda işlem yaptığınız kadar doları fiziki olarak elde edersiniz. Eğer
dolarınız varsa ya da ileri bir tarihte dolarınız olacaksa, dolar gelirinizi Borsamızdaki Fiziki teslimatlı
"VOB-TLDolar" Vadeli İşlem Sözleşmesi ile TL cinsinden sabitler ve vade sonunda işlem yaptığınız
kadar doların karşılığı olan TL'yi fiziki olarak elde edersiniz. Fiziki teslimatlı döviz sözleşmelerinde
pozisyon alıp fiziki teslimat yapmak istemeyen yatırımcılar son işlem gününe kadar diledikleri an
pozisyonlarını kapatarak fiziki teslimat yapmak zorunda kalmazlar. Dövizin fiziki olarak teslime konu
olması sadece fiziki teslimat isteyenler için geçerli bir uygulamadır
Sözleşme Özeliklleri
Dayanak Varlık Türk Lirası/ABD Doları kuru.
Sözleşme
100.000 ABD Doları.
Büyüklüğü
1 ABD Doları'nın Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra dört
Kotasyon Şekli
basamak halinde kote edilir (örn. 1,4155 TL veya 1,4160 TL).
Günlük Fiyat
Baz fiyatın % + 10'udur.
Hareket Sınırı
Minimum Fiyat
0,0005 (Minimum fiyat adımının değeri 50 TL'ye karşılık gelir.)
Adımı
Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım (Aynı anda içinde bulunulan aya en
Vade Ayları
yakın iki vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu iki vade ayından biri Ocak
ayı değilse, Ocak vade ayı ayrıca işleme açılır.)
Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün
Sözleşmenin
olması durumunda sözleşmenin vadesi bir önceki iş günüdür.
Vadesi
Son İşlem
Günü
Uzlaşma Şekli
Vade Sonu
Uzlaşma Fiyatı
Gün Sonu
Uzlaşma Fiyatı
İlgili vade ayının son iş gününden önceki ikinci iş günü. Yurt içi piyasaların
resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş
günüdür.
Fiziki(hesaben) uzlaşma.
TCMB'nin son işlem günü saat 15:30 itibariyle açıklayacağı gösterge
niteliğindeki ABD Doları satış kuru.
Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden
değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu
şekilde hesaplanır:
•
Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen
tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük
uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
•
Eğer son 10 dakika içerisinde 10'dan az işlem yapıldıysa, seans
içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı
fiyatlarının ortalaması alınır.
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının
hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı
yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi
durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak
günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
•
•
•
•
Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının
ortalaması,
Bir önceki günün uzlaşma fiyatı,
Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa
tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya
sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı
kullanılarak hesaplanacak "teorik" vadeli fiyatlar.

Benzer belgeler

"VOB-Egepamuk" Vadeli İşlem Sözleşmesi

"VOB-Egepamuk" Vadeli İşlem Sözleşmesi Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fi...

Detaylı

pay vadeli işlem sözleşmeleri

pay vadeli işlem sözleşmeleri 1 ABD Doları'nın Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra dört Kotasyon Şekli basamak halinde kote edilir (örn. 1,4155 TL veya 1,4160 TL). Günlük Fiyat Baz fiyatın % + 10'udur. Hareket Sınırı M...

Detaylı

Bilgisayarınıza İndirin PDF Formatında

Bilgisayarınıza İndirin PDF Formatında 20.000 kontrat sabit, üzeri açık pozisyonunun %10 ile sınırlı

Detaylı