Cryptococcus Türlerinin İdentifikasyonu

Yorumlar

Transkript

Cryptococcus Türlerinin İdentifikasyonu
CRYPTOCOCCUS
TÜRLERĠNĠN
ĠDENTĠFĠKASYONU
Süleyha HĠLMĠOĞLU POLAT
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Cryptococcus türleri
• ≈ 38 – 40 tür
• İnsanda infeksiyon etkeni:
- C. neoformans
- C. laurentii
- C. albidus
- C. uniguttulatus
- C. adeliensis
- ……………..
Cryptococcus neoformans
• 4 serotip ?
- C. neoformans var. neoformans
Serotip A, D, AD
- C. neoformans var. gattii
Serotip B, C
- C. neoformans var. grubii - Serotip A??
Mikrobiyolojik inceleme için
gelen örnekler
•
•
•
•
•
•
Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)
Balgam
Kan
İdrar
Prostat sıvısı
Doku
BOS’ta Cryptococcus
• Her BOS örneğinden mutlaka:
- Mikroskobik inceleme yapılmalı
* Direkt
* Çini mürekkebi
- Kriptokok antijeni aranmalı
BOS’ta Cryptococcus
Çini mürekkebi
Kalkoflor beyazı
BOS’ta Cryptococcus
antijeni
Olumlu
Olumsuz
• Deri kazıntı örneğinde çini mürekkebi
ile kapsüllü maya blastosporları
Kan kültürü şişesinden hazırlanan
Gram preparasyonda
Cryptococcus
Kültür
Mutlaka:
Ġki Sabouraud-dekstroz agar (SDA),
siklohekzimitsiz
(26 ve 35 oC)
Bir Staib agar
(26 oC)
Bir Kanlı agar’a ekim
(35 oC)
*** Örnek miktarı yeterli ise olabildiğince fazla SDA
plağa ekim yapılması üretilme şansını artırır
Kültür
• Sabouraud-dekstroz agar (SDA)
- 30-35ºC (≥ 37 oC’de daha yavaş)
* C neoformans 37 oC’de ürer – patojenite
faktörü!!
- 24-48 saat
- Krem renkli - Mükoid koloni → Ġlk kuşku !!!
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Kuşkulu koloni
Germ tüp testi
Pozitif: Candida albicans
Üre hidrolizi testi
Olumsuz
Olumlu
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Üre hidrolizi testi olumsuz
Pirinç unu Tween 80 agar
Klamidospor
Var
Candida albicans
Yok
Psödohif
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Psödohif
Var
Yok
Gerçek hif
Var
Yok
Blastospor
Candida spp.
Annelides
Blastoschizomyces spp.
Artrokonidyum
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Artrokonidyum
Var
Gerçek hif
Geotrichum spp.
Yok
Candida veya
Cryptococcus
dışı maya
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Üre hidrolizi testi olumlu
Pirinç unu Tween 80 agar
Psödohif
Var
Artrokonidyum
Yok
Renk
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Üre hidrolizi olumlu, pödohif var
Artrokonidyum
Var
Blastosporlar
Trichosporon spp.
Yok
Candida krusei,
Candida lipolytica
ve diğerleri
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Üre hidrolizi testi olumlu, pödohif yok
Renk
Pembe
Rhodotorula spp.
Nitrat +, İnozitol –
Beyaz
Cryptococcus spp.
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Üre hidrolizi testi olumlu, pödohif yok, beyaz koloni
Cryptococcus spp.
SDA’da (37ºC) ve Staib agarda (26ºC) üreme
Staib agarda beyaz koloni
Cryptococcus spp.
Staib agarda kaverengi koloni
Cryptococcus neoformans
Nitrat -, İnozitol +
Kuşkulu maya kolonisi identifikasyonu
Cryptococcus neoformans
Karbonhidrat asimilasyon
Canavanine-glycine-bromthymol agar
testleri
(API 20C vaya AUX,
RapID, YeastID,
Üreme yok
Üreme var
Vitek, ..)
C neoformans
C neoformans
var. neoformans
var. gattii
Serotiplendirme
Kültürden direkt preparasyon
• Tomurcuklanan maya hücreleri 5-15 μm
Çini mürekkebi preparasyon
• Kapsül
• Tomurcuklanan maya hücresi
Kapsül – doğada ince –
dokuda çapı artıyor
Kent L. Buchanan and Juneann W. Murphy
Kültür
• Staib agar (Bird Seed Agar veya Caffeic Acid
Agar)
- Beşinci gün
- Kahverengi
Staib agar
(Fenol oksidaz testi)
Kreatininli
Kreatinsiz
Kültür
• Staib agarda doğadan izolasyon
Üre hidrolizi
• Christensen urea agar - 4 saat
• Sıvı by. – 15 dk
Pirinç unu Tween 80 agar
• Yuvarlak, köşegenimsi blastosporlar
• Hif yok
• Nadiren psödohif
Karbonhidrat asimilasyon testi
C. neoformans - C. gattii ayrımı
• Canavanine-glycine-bromthymol blue
(CGB) agar
• (C. gattii = ürer ve besiyerini 24 saat – 5
günde maviye dönüştürür)
• (C. neoformans = üremez, besiyeri sarı)
C. neoformans - C. Gattii ayrımı
• Crypto-check serotiplendirme kiti
C. neoformans - C. gattii ayrımı
•
•
•
•
C. neoformans
Yuvarlak blastospor
Mükoit veya mat koloni
Kanattlı dışkısı içeren
toprakta
• Staib agarda açık kahve
(sütlü çikolata) rengi
koloniler
• CGB agarda üreyemez
•
•
•
•
C. gattii
Eliptik blastospor
Koloniler daha mükoit
Ökaliptus ağaçlarının
bulunduğu toprakta
• Staib agarda koyu kahve
(bitter çikolata) rengi
koloniler
• CGB agarda ürer
Güvercinli çocuk
(Picasso)

Benzer belgeler