Muharram Ilahis Yâ Resulullah bize gör n`etti âsȋ ümmetin Ya Ya

Transkript

Muharram Ilahis Yâ Resulullah bize gör n`etti âsȋ ümmetin Ya Ya
Muharram Ilahis
Yâ Resulullah bize gör n’etti âsȋ ümmetin
Ya Ya Resullah Allah Allah
Şah Hüseyn’in ettiler hâke beraber cısmini
Ya Ya Resullah Allah Allah
Kılmadılar ol münafıklar Sen’ın hiç hürmetin
Ya Ya Resullah Allah Allah
Kerbelâ’da ger göreykin Yâ Muhammad hâlimiz
Ya Ya Resullah Allah Allah
Ey şehidi kerbela ya ağlayan ağlayan
Ağla mâtemdir dir Müharremdir dir bu gün
Inle mâtemdir dir Müharremdir dir bu günâ
Narı hasretle le ciğerin dağlayan aman aman
Ağla mâtemdir dir Müharremdir dir bu gün
Ey Sezayi bil bilmiş ol şahı Hüseyn
Ağla mâtemdir dir Müharremdir dir bu gün
Cüm cümleye sevme-mektir anı farzı ayn
Şeksiz ehlulla-laha oldu nu nuri ayn aman aman
Inle mâtemdir dir Müharremdir dir bu günâ
Kurratürl'ayn-i Habib-i Kibriyasın ya Hüseyn
Nuri-i çeşm-i Şah-ı merdan Murtezâ'sın ya Hüseyn
Sana gülle dokunan ümmid eder mi mağfiret
Gonca-i gülşenserây-ı Mustafâ'sın yâ Hüseyn
Kil şefaat Ârif'e ceddin Muhammed aşkına
Arsa-i mahşerde makbul-ür-racâsın yâ Hüseyn
(Ah) Bu dünya yalandır burda kalınmaz
Yürü dünya yürü murad alınmaz
Gafil olma gafil geri dönülmez
Yürü dünya yürü sonu virandir
Medet şimden geru ahır zamandır
Ben yürürem yâne yâne
Aşk boyadı beni kane
Ne âkilem ne dîvâne
Gel gör beni beni aşk neyledi (x2)
Derde giriftâr eyledi
Ben Yûnus-i bîçâreyim
Dost elinden âvâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Gel gör beni beni aşk neyledi (x2)
Derde giriftâr eyledi
Gözüm kina ne boyandı (2x)
Şerabi neyleyeyim (2x)
Ciğer mi odla rayan di (2x)
Kebabı neyleyeyim (2x)
Açıl dı mümine cennet (2x)
Saçildı aleme rahmet (2x)
Ogünde bîçare saffet (2x)
Hisabi neyleyiyim (2x)
Düşeli bu aşkın canım eline
Beni düşürdü bu halkın halkın diline Allah Allah
Beni düşürdü bu halkın halkın diline
Ismi resmi Eşrefoğlu Rumi'nin
Kül olub savruldu aşkin aşkin yeline Allah Allah
Kül olub savruldu aşkin aşkin yeline
Aşkın ile aşıklar aşıklar Hay Hay aşıklar
yansın Yâ Resulallah yansın Yâ Habibullah
İçip aşkın şarabın şarabın Hay Hay şarabın
kansın Yâ Resulallah kansın Yâ Habibullah
Şol seni seven kişi kişi Hay Hay kişi
verir yoluna başı verir yoluna başı
İki cihan güneşi güneşi Hay Hay güneşi
sensin Yâ Resulallah sensin Yâ Habibullah
Şol seni sevenlere lere Hay Hay lere
kıl şefaat anlara kıl şefaat anlara
Mü’min olan tenlere tenlere Hay Hay tenlere
cansın Yâ Resulallah cansın Yâ Habibullah
Aşık Yûnus’un canı canı Hay Hay canı
ilm-ü şefaat kânı ilm-ü şefaat kânı
Alemler sultanı sultanı Hay Hay sultanı
ssensin Yâ Resulallah sensin Yâ Habibullah
Gönül hayran oluptur a aşk elinden aman,
Ciğer püryan oluptur a aşk elinden aman.
Niceler ta tac-ü tahtı, ma mali mü mülkü,
Koyup uryan oluptur a aşk elinden aman.
Koyup İbrahim Edhem ta tac-u tahtı aman,
Yeri külhan oluptur a aşk elinden aman.
Yunus Emre de bu hasretle zâ zâri,
Acep mihman oluptur a aşk elinden aman.
Server-i serbülendimiz Hazret-i Pîr efendimiz (2x)
Şâhid-i şehlevendimiz Hazret-i Pîr efendimiz (2x)
Ya Nureddin Ya Cerrâhi Edrikni şey'enlillah (2x)
Allah Allah, Allah Allah Hak lâ ilâhe illAllah
Allah Allah, Allah Allah Hu lâ ilâhe illAllah
Cesbe-i Mustafâ ile Saldı cihâna velvele (2x)
Gök de ider mukabele Hazret-i Pîr efendimiz (2x)
Ya Nureddin Ya Cerrâhi Edrikni şey'enlillah (2x)
Allah Allah, Allah Allah Hak lâ ilâhe illAllah
Allah Allah, Allah Allah Hu lâ ilâhe illAllah