Katalog - karbon gallery

Yorumlar

Transkript

Katalog - karbon gallery
IN RETROSPECTIVE
1974-2014
Benice Gümrükcüoğlu
IN RETROSPECTIVE
1974-2014
Benice Gümrükcüoğlu
18.09 - 01.11.2014
Sergi Sponsorları
Exhibition Sponsors
“In Retrospective / 1974 -2014”
Üzerine Bir Deneme
A critique of
“In Retrospective / 1974 -2014”
Tarih boyunca resim esas öneme sahip bir teknik olmuştur. Resim
yoluyla enformasyon yapılarını ve iletişim araçlarını ele almak,
bunlara eleştirel bir biçimde dikkat çekmek veya dışarıda bırakmak
mümkündür. Resme aktarılan kişisel deneyim ve kişiye özgü estetik
seçimler, resmi izleme çabasının her zaman belli bir ölçüde öznellik
içerdiğine işaret eder. Günümüzde reklamlar, fotoğraf, televizyon ve
sinema üzerinden sürekli görsel bir bombardımana maruz kalmamız
bu görüşü doğrulayan niteliktedir.
Throughout history painting as a medium has been a pivotal one.
With painting you are able to capture, critically highlight or escape
the structures of information and communication media. There has
always been a degree of subjectivity about an endeavour of looking
at a painting because of the individual experience one brings to the
picture and also for one’s particular aesthetic choices. Nowadays,
this statement becomes more accurate as we are continually
bombarded by visual images through advertising, photography,
television and the cinema.
Benice Gümrükcüoğlu’nun işlerinde; soyutlama, gerçekliğe karşı
ilüzyon ve otobiyografik deneyimlerinden yararlanarak yapılan
denemelerin yanı sıra, resim, söylem, metin ve algı arasında
kurulan karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Claude Levi-Strauss’a
göre: “Yolculuk; mekan, zaman ve sosyal hiyerarşide hemzamanlı
gerçekleşmektedir”1. Küçük çizimlerinde olduğu kadar büyük
boyutlu işlerinde de görülen göçebe yaklaşımı sayesinde
Gümrükcüoğlu, evrenin hem zamansal, hem de mekansal olarak
katedilebilir bir arazi parçası olduğu fikrini sorgulamaktadır.
Uğraşı alanları uluslararası ticaretten bina konstrüksüyonuna,
mobilya tasarımı ve üretimi gibi dekorasyon projelerine varan bir
yelpazede yer alan Gümrükcüoğlu; zaman içerisinde akademi
karşıtı, popüler kültüre gönderme yapan bir strateji benimsemiştir.
Sanatçı resimlerinde tüketim kültürü, Andy Warhol ve yoğun şehir
yaşantısına ilişkin popüler kültür referansları ile (özellikle 90’lı yılları
takip eden işlerinde) bir tür mizah, politika ve gerçeklik birleşimi
yaratır. “In Retrospective / 1974-2014” sergisi, Gümrükcüoğlu’nun
farklı zamanlarda ürettiği işleri üzerinden bu yolculuğu – mekan ve
zaman arasındaki bu oyunu – kayıt altına almaya yönelik bir çabadır.
Examining Benice Gümrükcüoğlu’s body of work, one can see that
despite the fact that he experiments with abstraction, reality vs.
illusion and autobiographical anecdotes there is a complex relationship
between picture, discourse, text and perception. Claude Levi-Strauss
states “a journey occurs simultaneously in space, in time and in the
social hierarchy”1. Through his smaller drawings to his larger scale
works due to his nomadic approach, Gümrükcüoğlu explores with this
idea that the universe is a territory, the entire dimensions of which can
be travelled- the temporal as well as the spatial.
While his activities ranged from international commodity trading to
construction and decoration projects such as; furniture design and
manufacturing, over the time Gümrükcüoğlu has adopted an antiacademic & pop-cultural strategy. With his pop-culture references to
consumerism, Andy Warhol and the hectic city life (especially in his
post ‘90s works), Gümrükcüoğlu incorporates an amalgamation of
humour, politics, reality in his paintings. The exhibition titled
“In Retrospective / 1974-2014” is an attempt to capture this journey,
this play between space and time by presenting a retrospective of the
artist’s diverse works.
HUMA KABAKCI
1. Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (1973); trans. John & Doreen Weightman (New York: Penguin, 1992).
BENİCE GÜMRÜKCÜOĞLU
1974 yılından beri resim yapan sanatçı, 1957 yılında
İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi bölümünden mezun oldu. İş hayatında,
uluslararası ticaret, inşaat ve dekorasyon projeleri, mobilya
tasarım ve imalatı konusunda faaliyet gösteren sanatçı,
halen dünyanın çeşitli şehirlerinde yaşamakta ve resim
yapmaktadır.
The artist who began painting in 1974, was born in İstanbul
in 1957. After graduating from the Bosphorous University
in Istanbul with a degree in economics, he began a career
in business. Among other things his activities ranged
from international commodity trading to construction
and decoration projects such as furniture design and
manufacturing. Benice Gümrükcüoğlu still lives and paints
around the world.
KİŞİSEL VE KARMA SERGİLER
PERSONAL AND GROUP EXHIBITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marmaris Netsel Marina Sanat Galerisi, 1994
Birleşmiş Milletler Sarayı Sanat Galerisi, 1995
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Galerisi, 1996
Londra Sotheby’s, ‘The Turkish Sale’ Müzayedesi, 1996
İstanbul Pimapen Sanat Galerisi, 1999
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi, 2001
İstanbul Enka Sanat Galerisi, Nisan 2005
Bodrum İber Hotel, Mayıs 2005
Ankara Residence, Haziran 2005
İstanbul Enka Sanat Galerisi, Nisan 2007
Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanat Merkezi, 2007
Moda Deniz Kulübü, 2012
Marmaris Netsel Marina Art Gallery, 1994
Geneva Palais des Nations Art Gallery, 1995
İstanbul Stock Exchange Art Gallery, 1996
London Sotheby’s, ‘The Turkish Sale’ Auction, 1996
İstanbul Pimapen Art Gallery, 1999
İstanbul Stock Exchange Art Gallery, 2001
İstanbul Enka Art Gallery, April 2005
Bodrum İber Hotel, May 2005
Ankara Residence, June 2005
İstanbul Enka Sanat Gallery, April 2007
Municipality of Çankaya, Centre for Contemporary Arts,
Ankara 2007
• Moda Sea Club, 2012
Eskiz / Sketch, 1974.
Kağıt Üzerine Mürekkep Kalem / Inkpen on paper
“Müzik / Music”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 100 x 70 cm.
“Into Pussy”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 50 x 72 cm.
“Ayşegül”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 76 x 107 cm.
“Jesus and Magdalena”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 52 x 72 cm.
“İsa / Jesus”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 74 x 104 cm.
“Piramitler / Pyramides”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 78 x 108 cm.
“Urban Jungle At Day Time”, 1994.
Karışık teknik / Mixed media, 104 x 75 cm.
“2019, The Club”, 1993.
Karışık teknik / Mixed media, 67 x 87 cm.
“Foto Şıpşak / Instant Photo”, 1994.
Karışık teknik / Mixed media, 70 x 100 cm.
“Evita”, 1994.
Karışık teknik / Mixed media, 70 x 100 cm.
“Duşta / In the Shower”, 1994.
Karışık teknik / Mixed media, 100 x 70 cm.
“Giyin! / Dress Up!”, 1995.
Karışık teknik / Mixed media, 74 x 104 cm.
“Çivi Kafalı / Nail-Headed”, 1996.
Karışık teknik / Mixed media, 76 x 106 cm.
“Şemsiyeli Kadın / Woman with Umbrella”, 1996.
Karışık teknik / Mixed media, 69 x 99 cm.
“Kaos / Chaos”, 1997.
Karışık teknik / Mixed media, 95 x 180 cm.
“Ankara’da Mehtap / Fullmoon in Ankara”, 1997.
Karışık teknik / Mixed media, 170 x 140 cm.
“Ne Ultra Plus”, 1997.
Karışık teknik / Mixed media, 122 x 245 cm.
“Mavili Kadın / Woman in Blue”, 1998.
Karışık teknik / Mixed media, 74 x 103 cm.
“Kolsuz Kız / Girl Without Arm”, 2002.
Karışık teknik / Mixed media, 178 x 120 cm.
“Burası Neresi? / Where We Are?”, 2003.
Karışık teknik / Mixed media, 68 x 83 cm.
“Femme Forgé”, 2003.
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas, 92 x 176 cm.
“Sarı Boyanın Hikayesi / The Story of the Yellow Paint”, 2004.
Karışık teknik / Mixed media, 137 x 175 cm.
“Yollar / Roads”, 2005.
Karışık teknik / Mixed media, 120 x 150 cm.
“Haşırt!”, 2005.
Karışık teknik / Mixed media, 183 x 138 cm.
“Virgin at Times Square”, 2007.
Karışık teknik / Mixed media, 141 x 175 cm.
“Where is the world?”, 2007.
Karışık teknik / Mixed media, 141 x 175 cm.
“Çiçekleri Koparmayınız! / Do not pick the flowers!”, 2007.
Karışık teknik / Mixed media, 139 x 161 cm.
“Sex, Dope and Cheap Thrills”, 2007.
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas, 90 x 120 cm.
“İç! İç! / Drink! Drink!”, 2007.
Karışık teknik / Mixed media, 60 x 106 cm.
“Güvercin-1 / Dove-1”, 2009.
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas, 115 x 145 cm.
“You Can’t Leave Yeniköy”, 2010.
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas, 178 x 120 cm.
“Zordu, başta! / In the Beginning, It was Hard!”, 2010.
Karışık teknik / Mixed media, 200 x 144 cm.
“Şehr-i İstanbul”, 2011.
Karışık teknik / Mixed media, 119 x 181 cm.
“Bir Kıbrıs Macerası / An Adventure at Cyprus”, 2012.
Tuval üzerine yağlı boya / Oil on canvas, 100 x 140 cm.
“Sıra Sıra Mandallar”, 2012.
İpek baskı üzerine karışık teknik / Mixed media on screenprint, 126 x 96 cm.
“Mandallar Uçuyor”, 2012.
İpek baskı üzerine karışık teknik / Mixed media on screenprint, 131 x 95 cm.
“In The Galaxy (Stage I - II - III)”, 2012.
İpek baskı üzerine karışık teknik / Mixed media on screenprint, 74 x 116 cm (her panel / each panel).
Bu katalog, 18 Eylül - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında
Art Next İstanbul’da düzenlenen Benice Gümrükcüoğlu’nun
“In Retrospective / 1974-2014” adlı sergi nedeniyle düzenlenmiştir.
Sergi Direktörü / Exhibition Director
Emirhan Elkorek
Grafik Tasarım / Graphic Design
Çağatay Çalışkan
Çeviri / Translation
Aslı Sabuncu
Katalog Fotoğrafları / Catalogue Photography
Mesut Güvenli
www.windowist.com
www.princespalace.com
ÇAĞDAŞ SANAT ALANI
CONTEMPORARY ART SPACE
WINDOWIST TOWER
Eski Büyükdere Cad. No:26
Maslak 34467 İstanbul / Turkey
T: +90 212 999 39 9
www.artnext.org
[email protected]
ÇAĞDAŞ SANAT ALANI
CONTEMPORARY ART SPACE
WINDOWIST TOWER
Eski Büyükdere Cad. No:26
Maslak 34467 İstanbul / Turkey
T: +90 212 999 39 9
www.artnext.org
[email protected]

Benzer belgeler

katalog - karbon gallery

katalog - karbon gallery Sofa Art & Design Fair, Chicago, US 24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul “Maddenin Halleri vol.2”, Armaggan Art & Design Gallery, İstanbul, TR 2013 “Sanat 7/24 vol.2”, Armaggan Art & De...

Detaylı

[email protected] www.windowist.com WINDOWIST TOWER

info@windowist.com www.windowist.com WINDOWIST TOWER • Gelen ve giden posta ve kargolarınızın yönetimi için posta odası. • Ofisinize 7/24 giriş imkanı. • Self servis çay ve su (sıcak/soguk/ılık).

Detaylı

PDF olarak indir

PDF olarak indir Mixer Editions’da yer alan çoğu eser daha önce sanatçı tarafından belirlenmiş birden fazla boyutta satın alınabiliyor. 12 x 12 cm’lik mini baskılardan, 80 x 120 cm’lik koleksiyoner baskılarına kada...

Detaylı

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu COSHH Essentials Environmental Protection Act 1990

Detaylı