İndir

Transkript

İndir
LITTLE OLD LADY'S HERNIA
Birdal GULLUPINAR, MD1, Nese COLAK ORAY, MD2, Aydin SARIHAN, MD1
1
Resident. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
2 Attending
Physician. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
Introduction
Giriş
Obturator hernia is rare type of hernia occurring due to herniation of
nerves and muscles extruding from obturator foramen. It is usually seen
at old age. It is more common in multiparous women. Intestinal
obstruction may often develop due to the anatomic position of the hernia.
Obturator hernia is important since it causes high mortality and
morbidity due to rare occurrence and late diagnosis.
Obturator herni, obturator sinir ve kasların obturator foramenden dışarı
doğru fıtıklaşması sonucu nadir görülen bir fıtık tipidir. Genellikle ileri
yaşta görülür. Yaşlı, zayıf ve multipar kadınlarda daha sıktır. Herninin
anatomik pozisyonu nedeniyle sıklıkla bağırsak tıkanıklığı gelişebilir.
Obturator herniler çok nadir görülmesi, tanıda geç kalındığında yüksek
mortalite ve morbiditeye neden olması nedeni ile önemlidir.
Case
Olgu
The seventy one year old female patient applied with complaints of
vomiting and disability to defecate. The patient with hypertension and
hyperlipidemia history had no history of abdominal surgery. Her vitals
were normal. General abdominal sensitivity and distension were found in
her physical examination. There was no rebound, defense,
micropercussion sensitivity. Her intestine sounds were normoactive and
there was a tympanic sound in percussion. Her other systems
examination was normal. General air liquid levels were observed in her
general abdominal graph. The obturator hernia causing obstruction at the
right was detected in her contrasted abdominal tomography with ileus
pre-diagnosis and the patient was taken into urgent surgery. She was
discharged in the 7th day healthily.
Öncesinde herhangi bir yakınması olmayan 71 yaşında bayan hasta iki
gündür gaz-gaita çıkaramama ve kusma şikâyeti ile acil servisimize
başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon, hiperlipidemisi olan hastanın
batın içi operasyon öyküsü yoktu. Vital bulguları normaldi. Hastanın fizik
muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve distansiyon mevcuttu.
Rebound, defans, mikroperküsyon hassasiyeti yoktu. Barsak sesleri
normoaktif ve perküsyonda timpanik ses mevcuttu. Diğer sistem
muayeneleri olağandı. Direk batın grafisinde yaygın hava sıvı seviyeleri
görülüyordu. Hastaya ileus ön tanısıyla çekilen üç kontraslı batın
tomografinde sağda obstrüksiyona neden olan obturator herni görüldü.
Genel cerrahi ile konsulte edilen hasta acil operasyona alındı.7 günde şifa
ile taburcu edildi.
Discussion
Tartışma
Obturator hernia is very rare and constitutes a portion of 0.07-1.4% within
all abdomino-pelvic hernias. Obturator hernia does not cause a palpable
mass/swell since it is beneath pectineus muscle and thus it could not be
diagnosed until in inflicts intestinal obstruction. The pain at inner surface
of the femur occurring due to obturatory nerve entrapment is reduced
when hip is flexed. Increase of pain as a result of external hip rotation and
extension is called Howship-Romberg sign and is specific examination
finding which is found in 15-50% of obturator hernias. It was reported that
the rate of mortality increases when obturator hernia is diagnosed late
and abdominal tomography is recommended for early diagnosis.
Treatment of symptomatic obturator hernia is surgery. For elderly and
cachectic patients having comorbidities, obturator hernia must be
considered among differential diagnoses in the presence of intestinal
obstruction.
Obturator herniler çok nadir olup tüm abdomino-pelvik herniler içerisinde
% 0.07- 1.4 lük kısmı oluşturmaktadır. Obturator herni genellikle
pectineus kasının altında kaldığı için kasıkta ele gelen bir şişlik/kitle
oluşturmaz ve barsak tıkanıklığı yapana kadar tanı konulamayabilir.
Obturatuar sinirin sıkışmasına bağlı oluşan uyluk iç yüzdeki ağrısı kalça
fleksiyona getirildiğinde azalır. Ağrının kalça dış rotasyon veya
ekstansiyonu ile artmasına Howship-Romberg işareti denir. HowshipRomberg işareti obturatuar hernilerin %15-50’sinde görülen spesifik bir
muayene bulgusudur. Obturator hernide geç tanı konulduğunda mortalite
oranı yükseldiği bildirilmiştir ve erken tanı için batın tomografisi
önerilmektedir. Semptomatik obturator herninin tedavisi cerrahidir.
Yandaş medikal hastalığı bulunan, yaşlı ve kaşektik hastalarda, intestinal
obstrüksiyonun varlığında obturator herni ayırıcı tanılar arasında
düşünülmelidir.
References
Correspondence to:
1. Nakayama T, Kobayashi S, Shiraishi K et al. Diagnosis and treatment of obturator hernia. Keio J Med 2002;51:129–132.
2. Lo CY, Lorentz TG, Lau PWK. Obturator hernia presenting with small bowel obstruction. Am J Surg 1994;167:396-8.
3. Mercader VP, Fein DA, Gembala-Parsons RB, Caroline DF. CT of an obturator hernia. J Comput Assist Tomogr 1995;19(2):330-2.
4. Roston AD.,Rahmin M.,Eng A., et al. :Strangulated obturator hernia. A rare cause of small bowel obstruction.Am.J.Gastroenterology.
89(2):277-278 February 1994.
Birdal GULLUPINAR, MD
Phone: 0 541 94 00 369
E-mail: [email protected]