Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Transkript

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
TEKNOLOJİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ E-ÖĞRENME
ORTAMINDA CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
Mert Kazanç, Pınar Aygüneş, Elvan Özkuloğlu, Ender Öztürk
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Şekil 1: Üye giriş ekranı
Şekil 2: Eğitim karakterleri
Şekil 3: Eğitim ekranı
Şekil 4: Üyelerin öğretmen tarafından listelenmesi
ÖZET
Projenin konusu “Canlılar dünyasını gezelim, tanıyalım” olup, hedef kitlesi 11-12 yaş, 5.sınıf
öğrencileridir. Bu yaş grubu öğrencilerinin bilişsel özelliklerine uygun olarak eğitim süreci
somutlaştırılmıştır. Projenin amacı bu yaştaki çocuklarda sınıflandırma ve yaşam alanları kavramlarını,
günlük yaşam deneyimlerinden faydalanarak onların dünyasında anlamlı olan içerikler şeklinde
sunup, bilimsel düşünme becerilerini arttırmaktır. Bunun sonucunda öğrencinin kendisi bilgiyi
keşfedecek ve çeşitli etkinliklerle de bilginin kalıcılığı sağlanıp, içselleştirilecektir. Eğitim süreci
öğrenciyi sıkmadan görsel, işitsel olarak sunulup etkileşimli etkinlikler, sanal deneyler gibi öğretim
materyalleri kullanılmıştır.
Proje gelişmiş veri tabanına sahip olup, böylece kullanışlılık ve verimliliğin üst sevide olması
sağlanmıştır. Veri tabanında öğrencinin ve öğretmenin sistemde yaptıkları (kullanıcı bilgileri,
değerlendirme testleri sonuçları vb.) öğretmen ve öğrenci bazında özelleştirilerek saklanmıştır. Ayrıca
eğitim senaryolar şeklinde verilerek günlük yaşamla iç içe bir ortam tasarlanmıştır.
Sonuç olarak, öğrencilerin severek, heyecan duyarak öğrenmesini sağlayan bu projede, bireysel
farklılıklar, farklı öğrenme stilleri ve öğrenme deneyimleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tüm bu zengin
içeriğiyle, internet bağlantısı, bilgisayar ve hoparlör olan her yerde, yazılıma ulaşılabilme imkanı
bulunmaktadır.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
GAGNE’ nin DOKUZ ADIMDA ÖĞRETİM OLAYI VİDEOSU
Tümer Kara, Toruntay Ağca, Osman Varol
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretimsel video Buca Eğitim Fakültesi Özel Öğretim Yöntemleri-I dersi kapsamında yer
alan Nesnelci öğretim modellerinden “Gagne ‘nin Dokuz Adımda Öğretim Olayı ” konusuna
ait “Gagne’ nin Öğretim Durumları Modelini öğrenir.” ve “Gagne’ nin Öğretim Durumları
Modelini uygulayarak kalıcılığı sağlar.” kazanımlarının öğretimi için tasarlanmıştır. Bu
yaklaşımı öğrenmek isteyen bir öğretmen adayı veya öğretmen de rahatlıkla kullanabilir.
Tasarımda video, müzik, resim ve yazı gibi çoklu ortam elemanları kullanılmıştır. Tasarım için
Windows Live Media Player 2011 versiyonu kullanılmıştır. Videonun çalıştırılması için
bilgisayarda herhangi bir Media Player’ın kurulu olması yeterlidir. Öğretim materyali, dersin
başında “Dikkat Çekme” amacıyla kullanılabildiği gibi konu anlatımı aşamasında veya transfer
ve kalıcılık sağlamak için dersin sonunda da kullanılabilir. You tube da yayınlanabilir. Özellikle
Gagne’ nin Öğretim Durumları Modelinin soyut olan adımlarının öğretiminde etkili olabilir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
TRAFİK EĞİTİM YAZILIMI
Pınar Aygüneş, Mert Kazanç, Mehmet Ali Pektaş, Özgür Çalışkan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Proje konusu trafik eğitimi olup, hedef kitlesi 6-10 yaş arası çocuklardır. Hedef kitlenin bilgi,
beceri, öğrenme stillerine uygun olarak resimler ve şekiller, animasyonlar, videolar, oyunlarla
trafik kurallarını hayatlarında davranış şekline dönüştürmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca projede
öğretimi etkili kılmak için birçok değişik strateji uygulayarak, çocuklarda merak ilgi ve istek
uyandırılması amaçlanmıştır. Eğitim süresince “tümevarım”(adım adım ilerlemek
gerektiğinde ) ve “tümdengelim”(merak uyandırması nedeniyle) yöntemleri uygun yerlerde
kullanılmıştır.
Projenin çıkış noktasını trafiğin günlük yaşamın bir parçası olması ve bu konuda gözlemlenen
yanlış davranışların düzeltilerek, öğretilmesi ve davranış haline dönüştürmeleri
oluşturmaktadır. Eğitim sürecinde görsel, işitsel ve etkileşimli oyunlarla tüm multimedya
özellikleri kullanılmış olup hazırlanan materyalde farklı yaş grubuna uygun şekilde etkileyici
bir arayüz tasarlanmıştır.
Materyali sınıfta, evde her öğrencinin öğretmeni ve ailesi ile birlikte uygulaması önerilebilir.
Bilgisayar, hoparlör ve sınıfta toplu olarak trafik eğitimi verilecekse projeksiyon aracılığıyla
kullanılması uygun olacaktır.
Küçük yaşta doğru trafik bilincinin kazanılması, ebeveynlerin çocuklar için örnek teşkil
etmesinin önemi nedeniyle proje geliştirme aşamasında İzmir Trafik Eğitim Parkı’nda görevli
eğitmenlerle çalışılmıştır. Burada gerekli videolar tarafımızca çekilerek eğitimde
kullanılmıştır.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ İÇİN TOMBALA
Elvan Özkuloğlu, İrfan Türkgüler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
ÖĞRETİM
RESİM
Bu öğretim materyali İlköğretim
4. MATERYALİ
sınıfında -yer
alan “Bilgisayarım” konusuna ait
“bilgisayarın ana parçalarını tanır” ve “klavyenin temel tuşlarının işlevleri hakkında bilgi
sahibi olur” kazanımlarının öğretimi için tasarlanmıştır. Tasarımda mukavva, yapıştırıcı,
kurdele, perde düğmeleri, kutu, kaplama kağıdı, yapışkanlı numaralar, kese, poşet
materyalleri kullanılmıştır. Tasarım için kullanılan materyaller kırtasiye, kuyumcu, bakkal gibi
yerlerden basit bir şekilde temin edilebilir. Materyal maliyeti ise 10 liradır.
Materyal hazırlanırken ilköğretim bilişim teknolojileri dersi çalışma kitabı 1’den yararlanılmış,
bu çalışma kitabından uygun sorular hazırlanmış ve daha sonra tombala kartları sorulara
uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Tasarımda renk, yazı, resim, çizgi, simetri ve denge gibi
özelliklerin uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.
Bu öğretim materyalinin kullanımı için herhangi bir güvenlik koşuluna ihtiyaç
bulunmamaktadır. Öğretim materyalinin ders anlatımı sonunda pekiştirme amaçlı
kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca tombala kartlarının arkasında yaş düzeyine
uygun faydalı bilgiler eklenerek öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmaları da
sağlanmıştır. Tombala 30 kişiliktir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
BİLGİSAYAR DESTEKLİ "YAZILIM" EĞİTİMİ
Elvan Özkuloğlu, İrfan Türkgüler, Mehmet Ali Pektaş
Nurlan Panahov, Uğur Duman, Ümit Karaduman
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretim yazılımı BOTE Lisans eğitimi 1. Ve 2. sınıfında Eğitimde Bilişim Teknolojilerine
Giriş, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı veya Donanım derslerinde “Yazılım”
konusuna ait temel kazanımların öğretimi için tasarlanmıştır. Tasarımda Microsoft
Powerpoint, Windows Media Player ve Paint materyalleri kullanılmıştır. Tasarım için
kullanılan yazılımlar Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardan kolaylıkla temin
edilebilir.
Bu öğretim materyalinin kullanımı için herhangi güvenlik koşullarına ihtiyaç
bulunmamaktadır. Öğretim materyalinin gerek ders öncesinde ön bilgiler için, gerek ders
sırasında konu anlatımı için gerekse ders sonunda pekiştirme amacıyla kullanılmasında fayda
bulunmaktadır. Özellikle bilgisayar dersine ilişkin yazılım kavramlarının öğretiminde bu
materyal etkili bir şekilde kullanılabilir.
Materyal sınıfta eğitsel yazılım olarak kullanılabilir. Ayrıca her öğrencinin kendisinin de
kullanması önerilebilir. Ayrica webde de paylaşılabilir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
KUVVET VE HAREKET KONUSUNA YÖNELİK EĞİTİM YAZILIMI
Muhammed Yusuf Soyaltın, Emre Rebii Duman, Ahmet Toprak, Mehmet Kaçmaz
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretim materyali İlköğretim 7. sınıfında yer alan Kuvvet ve Hareket konusuna ait:
“Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini
belirtir. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlar. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye
sahip olduğunu fark eder. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder. Cisimlerin
konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir. Çekim potansiyel
enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder. Enerji dönüşümlerinden
hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.”Kazanımlarının öğretimi için tasarlanmıştır.
Tasarımda kullanılan materyaller bilgisayar ortamında hazırlanmış olup tasarımcılarla iletişim
sonucunda temin edilebilir.
Bu öğretim materyalinin ders sırası kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Özellikle iş, enerji
ve sürtünme kavramlarının öğretiminde bu materyal etkili bir şekilde kullanılabilir.
Materyal sınıfta demonstrasyon olarak gösterileceği gibi her öğrencinin kendisinin de ailesi
ile birlikte yapması önerilebilir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
ŞEKİLLER KONUSUNA YÖNELİK EĞİTİM YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ
Muhammed Yusuf Soyaltın, Ahmet Toprak, Mehmet Kaçmaz
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretim materyali okul öncesi eğitimde yer alan çocuklar için şekiller konusuna ait:
“Kareyi tanımlar ve ayırt eder. Üçgeni tanımlar ve ayırt eder. Dikdörtgeni tanımlar ve ayırt
eder. Daireyi tanımlar ve ayırt eder. Çemberi tanımlar ve ayırt eder.”Kazanımlarının öğretimi
için tasarlanmıştır. Tasarımda kullanılan materyaller bilgisayar ortamında hazırlanmış olup
tasarımcılarla iletişim sonucunda temin edilebilir.
Bu öğretim materyalinin ders sırası kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Özellikle kare,
üçgen, dikdörtgen, daire ve çember kavramlarının öğretiminde bu materyal etkili bir şekilde
kullanılabilir.
Materyal sınıfta demonstrasyon olarak gösterileceği gibi her öğrencinin kendisinin de ailesi
ile birlikte yapması önerilebilir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
KUVVET VE HAREKET
Ayşen Yetim, Öznur Gökşen, Toruntay Ağca
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretim materyali İlköğretim 6. sınıfında yer alan kuvvet ve hareket konusuna ait
müfredatta belirtilen kazanımlarının öğretimi için tasarlanmıştır. Tasarımda flash programı
kullanılmıştır. Tasarımın kullanımı için düşük performanslı bir kişisel bilgisayar yeterlidir.
Materyal sınıfta senkron veya sınıf gerek duyulmadan asenkron olarak da kullanılabilir. Bu
sayede zamandan ve mekandan tasarruf sağlanır. Yazılımda ders içeriği ile ilgili konular
sadece yazılı kaynakla değil bununla beraber örnekli anlatımlara ve uygulamaları örneklere
sahiptir.
Yazılım her öğrencinin kişisel kullanımına özel olduğu için her öğrencinin bilgileri farklı
ortamda tutulup öğretmen tarafından sonuçları gözlemlenebilmektedir.
Yukarıda yazılı olan özet sadece bir örnek verilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu özet
istenildiği gibi değiştirilebilir/düzenlenebilir/güncellenebilir. Her bir materyalle ilgili
açıklamaların bir sayfayı geçmemesine dikkat edilmelidir.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
PC TABU
Emre Aydın, Ozan Parıltı, Musa Çimek
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu oyun Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin
temel bilgisayar donanım ve yazılım bilgilerini pekiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Tabu asla sıkılmayacağınız, eğleneceğiniz ve eğlenirken de öğreneceğiniz, donanım ve yazılım
bilgi dagarciginizi genişletecek bir bilgisayar terimleri oyunudur.
Oyun için en az dört kişi gerekmektedir. Oyun oynanırken oyuncular iki gruba ayrılır.
Ardından grupları temsilen piyonlar seçilir ve başlangıç hanesine konur. Daha sonra hangi
oyuncunun başlayacağı seçilir. Başlayacak taraftan bir oyuncu herhangi bir renkten kağıt
seçer ve kağıdın üstünde yazan kelimeyi alttaki beş yasaklı kelimeyi kullanmadan anlatmaya
çalışır. Anlatacak grup anlatmaya başlarken diğer grup kum saatini çevirip süreyi başlatır.
Süre bitene kadar anlatmaya devam edilir. Süre bitince cık cık çalınır. Her grubun anlatım
süresince üç pas ya da üç yasaklı kelime kullanımından ceza alması sonucunda anlatımları
süreleri bitmeden kesilir. Bir anlatım sürecinde kaç tane anlatmayı başarırsanız piyonlar o
kadar ileri gider ikinci ve sonraki ellerde piyonunuz hangi renkteyse verilen donanım ve
yazılım kavramları anlatılır. Eğer bulunduğunuz karede iki tane kum saati işareti varsa bu çift
zaman demektir ve kum saati iki kere dolana kadar anlatmaya devam edebilirsiniz. Hedef
Steve Jobs’a ilk olarak ulaşmaktır.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
MAVİ KAPAK TOPLAMA ve GERİ DÖNÜŞÜM AFİŞİ TASARIMI
Ergin Kanıt, Fatih Uysal, Ahmet Yıldırım, Onur Yüzbaşı, Mehmet Bozdemir, Ahmet Aytaç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu afiş bütün Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinde mavi kapak toplayarak geri dönüşüm
farkındalığı yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. Tasarımda Adobe Photoshop CS6 materyali
kullanılmıştır. Tasarım için kullanılan materyal Adobe firmasının resmi internet sitesinden
ücretsiz deneme sürümü olarak kolayca temin edilebilir. Bu afiş duyuru amacıyla kampüste
izin verilen noktalarda sergilenmek üzere tasarlanmıştır ve onaylatılarak kullanılmıştır.
Geri dönüşüm projesi sebebiyle mavi kapakların toplanmasını duyurmak amacıyla tasarlanan
afiş, bölümümüz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü paradigması ile bir
bilgisayar metaforu düşüncesi ile girdi-işlem-çıktı prosedürü göz önüne alınarak
tasarlanmıştır. Verilen mesajda mavi kapakların toplanmasını girdi, biriktirmeyi işlem ve
süreç, tekerlekli sandalyeyi ise süreç sonunda elde edilen çıktı olarak düşünebiliriz.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
BİLGİSAYARLI DESTEKLİ ÖĞRETİM KONUSUNDA EĞİTSEL
YAZILIM
Ayhan Atahan, Erdem Alparslan, Selçuk Madra, Hatice Gökçe, Betül Karabulut
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Bu öğretim materyali bilgisayar destekli öğretim hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere ve
yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere bilgisayar destekli öğretim konusunu öğretmek için
tasarlanmıştır. Tasarımda Adobe illustrator, Adobe Photoshop programları ve HTML, CSS,
PHP dilleri kullanılmıştır. Ayrıca site tasarlanırken Gagne'nin 9 öğrenme adımından ve ARCS
modelinden yararlanılmıştır. Site içinde kullanıcıların sıkıldıkları anda oynayabilecekleri oyun,
dinleyebilecekleri müzik ve izleyecekleri videolar bulunmaktadır. Bilmedikleri kelimeleri
öğrenmeleri için sözlükçe kısmı da bulunmaktadır. Performans sorularında kullanıcılara
yardımcı olmak için kullanıcı rehberi bulunmaktadır. En sonda ise değerlendirme sonucunda
aldığı puana göre ismine ait sertifika alabilecek veya eğitime tekrar dönebileceklerdir.
Öğretim materyalinin ders öncesi / sırası / sonunda kullanılmasında fayda bulunmaktadır.
Özellikle bilgisayar destekli öğretimi anlatırken bu materyal etkili bir şekilde kullanılabilir.
Sitemiz, kullanıcılara bilgisayar destekli öğretimi anlatmanın yanı sıra bilgisayar destekli
öğretim de sağlamaktadır.
I. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ŞENLİĞİ
28 MAYIS 2013 – BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://befsenlik.wordpress.com
DEPREM VİDEOSU
Osman URHAN, Ahmet AYTAÇ, Özkan KİP, Ufuk ŞİMŞEK, Veysel J. TEKALP
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
ÖZET
Depremden korunmanın ilk ve tek yolu, bilgili, bilinçli, sorumlu yurttaşlar yetiştirmektir. Bütün
bunların başarılabilmesi için de depremin neler yapabileceğini bilmek ve buna karşı alınabilecek
önlemleri uygulamalı olarak yapabilmeyi öğrenme ile başlanmalıdır. Geçmişte yaşanan can ve mal
kayıplarına yol açan büyük depremlerden ders alınarak öncelikle deprem olmadan yapılması gereken
çalışmaların tamamlanması halinde deprem zararlarının en aza indirilmesi büyük ölçüde eğitim
çalışmalarına verilecek ağırlıkla mümkün olacaktır. Gerekli ortam sağlandığında, deprem ve önlemleri
bilgisini kuralına uygun olarak alabileceksiniz. Amaçların açık ve anlaşılır olması, kapsamının da
belirgin olmasını sağlar. Çok kapsamlı amaçları analiz etmek ve dolayısıyla öğrencilere kazandırılacak
davranışları belirlemek de zordur. Bu video ile ev sahibi ya da ev sahibi olma potansiyeli yüksek kitleyi
bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Senaryomuzda depremin zamansız geleceğinden deprem öncesi,
sırasında ve sonrasında bilmemiz gereken önlem ve davranışları yanlışları ve doğrularıyla anlatacağız.

Benzer belgeler

öğretim materyalleri kitabı

öğretim materyalleri kitabı “Kareyi tanımlar ve ayırt eder. Üçgeni tanımlar ve ayırt eder. Dikdörtgeni tanımlar ve ayırt eder. Daireyi tanımlar ve ayırt eder. Çemberi tanımlar ve ayırt eder.”Kazanımlarının öğretimi için tasar...

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİ KİTABI - Fen Okulu |www.fenokulu.net

ÖĞRETİM MATERYALLERİ KİTABI - Fen Okulu |www.fenokulu.net “Kareyi tanımlar ve ayırt eder. Üçgeni tanımlar ve ayırt eder. Dikdörtgeni tanımlar ve ayırt eder. Daireyi tanımlar ve ayırt eder. Çemberi tanımlar ve ayırt eder.”Kazanımlarının öğretimi için tasar...

Detaylı