PDF indir

Transkript

PDF indir
Eylül (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 28/09/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“İLK TANIŞMA” isimli Oyun-Müzik-Okuma Yazmaya Hazırlık Birleştirilmiş Aile Katılımlı Büyük Grup Etkinliği
“ELLERİM” isimli Bütünleştirilmiş Gezi Etkinliği, Müzik Ve Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: İLK TANIŞMA
Etkinlik Türü: Oyun-Müzik-Okuma Yazmaya Hazırlık Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.
Sosyal Guygusal Gelişim
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Adını, soyadını söyler.
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını söyler.
Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar ve aileleri sınıfın kapısında karşılanır. Ailelere ve çocuklara çikolata ikram edilir. Çocuklar aileleriyle birlikte sınıfa alınır. Bir süre birlikte sınıfta kalabilecekleri söylenir. Öğretmen kendini tanıtır ve çocuklarla tek tek tanışarak, kuş şeklinde hazırladığı yaka kartlarını takar. Öğretmen çocuklara “Haydi şimdi hep birlikte el ele tutuşalım
büyük bir daire olalım!” der. Çocuklar ve aileleri el ele tutuşup halka olduktan sonra hep birlikte yere oturulur.
Öğretmen tekrar kendini tanıtır ve “Bende şimdi sizlerle tanışmak istiyorum, elimdeki bu balon isimlerimizi söylememizde bize yardımcı olacak. Balon kimin eline gelirse o kişi kendini bize tanıtacak. ” der. Öğretmen balonu eline
alır, “Merhaba çocuklar benim adım…” der ve balonu istediği bir çocuğa atar. Balonu alan çocuk yönergeye uygun
olarak adını söyler. Oyun tüm çocukların katılımı ile devam eder.
•
Öğretmen çocuklara pastel boya dağıtır, üzerinde öğretmen ve çocuk resimlerinin olduğu çalışma sayfalarını dağıtır. Çocuklardan verilen resimde okulun penceresine bir çocuk çizmeleri istenir. Ardından “Yedi renkli okul” isimli
şiiri öğrenilip hep birlikte söylenir.
YEDİ RENKLİ OKUL
Gökkuşağından güzel,
Yedi renkli okulum!
Kuş gibi cıvıl cıvıl
Koşuyor, oynuyorum.
Bilgi, beceri, davranış…
Çok şey öğreniyorum.
Aziz SİVASLIOĞLU
•
“Okuluma Başladım” şarkısı öğretmen tarafından söylenir. Daha sonra çocuklarla tekrarlanarak söylenir.
Okuluma başladım her gün erken kalkarım
Önce yüzümü yıkar saçlarımı tararım
Kahvaltımı yaparım dişleri fırçalarım
Elbiseleri giyip hemen okula koşarım.
Öğretmenim çok tatlı melek mi melek
Arkadaşlarım da var hepsi bir çiçek
Oyunlarla şarkılarla biz eğleniriz
Öğretmenim biz seni pek çok severiz.
Ercan MERTOĞLU
MATERYALLER
Balon, yaka kartları, çalışma sayfası, pastel boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:
Merhaba, okul, gökkuşağı
AİLE KATILIMI
•
Aileler uyum haftasında yapılan etkinliklere katılmaları için davet edilir.
•
Evde çocuklarına hangi arkadaşlarının isimlerini öğrendin diye sormaları istenir.
•
Okulun veya öğretmenimizin resmini yapalım. Sınıfımıza getirerek arkadaşlarımıza gösterelim. evde neler yaptık
adlı bir pano düzenleyerek resimleri sergileyelim.
DEĞERLENDİRME
•
Az önce nasıl bir oyun oynadık? Oyunda ne kullandık? Oyunumuzu oynarken keyif aldınız mı? Bu oyunu oynarken
neler hissettiniz? Ailenizi ve kendinizi tanıtmak hoşunuza gitti mi? Hangi arkadaşlarının isimlerini öğrendin? Hangi
öğrenme merkezlerinde oynamak hoşunuza gitti? Evinizde, sınıfımızda da bulunan oyuncaklardan var mı? Öğrenme merkezlerinde neler oynamayı planlamıştık? Planlarımızı gerçekleştirebildik mi? Öğrenme merkezlerimizde
neler var? Hangi arkadaşlarının isimlerini hatırlıyorsun? Şiirimiz ve şarkımız hoşunuza gitti mi?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ELLERİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Gezi Etkinliği, Müzik Ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri: Düz cümle kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
Göstergeler: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye doğru birer birer sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
Eş nesne/varlıkları gösterir.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların minderlerini alarak halının üzerine oturmaları sağlanır. Öğretmen eline iki kurbağa çomak kuklası alır.
Çocuklara kuklaları göstererek “Bu hayvanın adını bilen var mı?” sorulur. Kurbağalar hakkında ne bildikleri sorulur.
Nasıl ses çıkarırlar nasıl hareket ederler? sorusunu sorarak kurbağa gibi zıplamalarını ister. Hareket etkinliğinin
ardından CD den “Küçük Kurbağa” şarkısı söylenir.
KÜÇÜK KURBAĞA
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede?
Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede
Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede?
Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede
Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, yelkenin nerede?
Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede
Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede?
Gözlerim yok gözlerim yok yüzerim derede
Ku vak vak vak ku vak vak vak kuvak kuvak kuvak
Öğretmen çocuklara bahçeye çıkacaklarını söyler. Birlikte bahçeye çıkılır. Bahçede gördüklerimiz hakkında konuşulur. Çeşitli yapraklar toplanarak sınıfa getirilir. Her çocuk bulduğu yaprakları masaya koyar. Yapraklar sayılır. Birbirine benzeyen yapraklar eşleştirilir.
•
Çocukları istedikleri yaprakları alırlar . Boyaları kullanarak çalışma sayfasındaki okul resminin çatısına yapıştırırlar,
okulun pencerelerine çocuk çizerler. Okul ile ilgili öğrendikleri bir şiir varsa söylenir. Daha sonra masa üstü hep
birlikte toplanır.
•
Çocuklarla öğretmen bir daire oluşturur. Önceki çalışmada neler yaptıklarını konuşurlar. “Masayı topladık, şimdi
ellerimize bakalım. Bu ellerimizle kahvaltı ya da yemek yiyecek olursak ne olur? Ne yapmalıyız? “ şeklinde çocuklara sorular yöneltilir. Gelen cevaplardan sonra bu durum canlandırılır. Ellerimizle neler yapabileceğimiz konuşulur.
Ellerim adlı parmak oyunu oynanır.
Ellerim başımda, başımın üstünde
Ellerim omzumda omzumun üstünde
Ellerim belimde, ellerim yanımda
Ellerim arkamda saklanıyorlar
Kaldırınca yukarı parmaklarım uçar 1, 2, 3, 4 sesleniyorlar
Şimdi ise sustular
MATERYALLER: Sandalyeler, yaprak, kâğıt, boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:
Parmak, omuz, bel, aynı, benzer, farklı, benzer, farklı
AİLE KATILIMI
Ritmik sayma çalışmaları yapabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME •
Parmak oyunumuzu tekrarlayabilir misiniz?
•
Yapraklarımızın hepsi aynı mıydı?
•
Ellerimizi ne için kullanırız?
•
Onları nasıl temizleriz?
UYARLAMA
Eylül (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29/09/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KONUŞUYORUM“ isimli Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği,
“HOŞ GELDİN TACI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KONUŞUYORUM
Etkinlik Türü: Sanat –Türkçe-müzik Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri sıkar. Nesneleri çeker/gerer. Nesneleri döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere
araç kullanarak şekil verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum
yapar.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Masalara oyun hamuru koyulur. Hamurun rengi ve dokunsal duyumu sorulur. Öğretmen, gerekli düzeltmeleri yapar ve eksiklikleri tamamlar. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için lavaboya gidilir, öğretmen gerekli yönlendirmeleri yapar.
•
Öğretmen, “çocuklar bugün hepinizin heyecanlı ve ailelerinizden ayrıldığınız için biraz üzgün olduğunuzu biliyorum” der. Ama biz sizlerle çok eğleneceğiz’ der ve sınıf kitaplığından seçtiği bir hikâyeyi anlatır. Öğretmen hikâyenin ardından çocuklara okulda neler yapmak istediklerini sorar.
•
Sizler okulda neler yapmayı isterdiniz? Sorularını sorar ve çocukların duygularını ifade etmelerini sağlayacak sohbeti başlatır. “Okula başladım“ adlı şarkı tekrar edilir.
DEĞERLENDİRME
•
Sizler okulda neler yapmayı isterdiniz?
•
Her istediğimiz şey okulda yapılabilir mi?
•
Okulun kuralları nelerdir?
•
Sınıfın kuralları nelerdir?
•
Sınıf kurallarına uymaksak neler olur?
•
Evde her istediğimizi yapabiliyor muyuz? Neden?
•
Ev kurallarına uymasak neler olur?
MATERYALLER
Oyun hamurları, hikâye
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
AİLE KATILIMI
•
Ev kuralları hakkında sohbet etmeleri istenir.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HOŞ GELDİN TACI
Etkinlik Türü: Sanat –Türkçe-Müzik Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri
ardı ardına yapar.)
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Adını/soyadını söyler. Yaşını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen önceden hazırladığı hoş geldin tacını eline alarak, “Elimdeki taçlar sahiplerini arıyor.” Der.
•
Öğretmen çocuklara,
—— Hoş geldin ne demek?
—— Kimlere hoş geldin deriz?
—— Ne zaman hoş geldin deriz?
—— Nasıl tokalaşılır?
—— Başka nasıl selamlaşılır?
—— Sorularını sorarak sohbet edilir.
•
Ardından “Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız.” der. Bu oyun sırasında müzik açılır, çocukların müzik eşliğinde birbirlerinin kafalarına taçları takmalarına rehberlik edilir. Müzik kapatılınca, taçsız kalan çocuk kendi adını, okulun adını
ve yaşını söylediğinde, tacın sahibi olacaktır. Tüm çocukların tacı almalarına fırsat verilecek şekilde oyuna devam
edilir. Ardından hareketli bir müzik eşliğinde çocuklara, “Müziğin ritmine göre dans edelim mi?” der. Bir süre sonra müziği durdurur. “Sana en yakın arkadaşınla tokalaş, ismini söyle.” der. “Hoş geldin” deme yönergesi vererek,
çocukların dans etmesini ve yönergeleri uygulamalarını sağlayarak, kendisi de oyuna katılır. (Müzik durduğunda,
“tokalaşmadığın başka bir arkadaşını seç.” diye bir açıklama yapar.).
DEĞERLENDİRME
•
Taç oyunu oynanırken neler hissettin?
•
Arkadaşlarının adını hatırlayabiliyor musun?
•
Okulumuzun adı nedir?
•
Oyunda okulun adını söylerken zorlandınız mı?
MATERYALLER
Öğrenci sayısından bir eksik hoş geldin taçları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hoş geldin
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Eylül (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 30/09/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MUTLU PALYAÇO“ isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat etkinliği
“TEMİZLİK” isimli Bütünleştirilmiş Müzik ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MUTLU PALYAÇO
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sanat etkinliğinde masaya kapıya asmak için büyük boy palyaço kalıbı, krepon kağıdı, pul, sim, mutlu ve
üzgün ağız, renkli el işi kağıtları, artık materyaller vb koyar ve kapıya asmak için büyük bir palyaço yapılır. Palyaçonun ağzı yapılırken cırt cırtlı olacak şekilde yapılır ve 2 tane ağzı olur. Öğretmen üzerinde okulumu çok seviyorum
yazılı renkli kalpler dağıtır ve çocuklara” Okulumu çok seviyorum” kartını bir hafta boyunca yanımızda taşıyalım,
eve götürüp tekrar okula getirelim, okula getirdiğimiz kartımızı kapımızda asılı olan palyaçomuzun yanına yapıştırıp
onu mutlu edelim. Der ve çocuklar okulda oldukları süre içinde kalpler palyaçonun yanına asılır palyaçoya mutlu
ağız takılır çocuklar eve gidince kartlarını yanlarına alacakları için palyaçoya üzgün ağız asılır. Çocuklara okula geldiklerinde palyaçonun onları gördüğü için çok mutlu olduğu belirtilir.
•
Öğretmen çocuklara “Oyun Arkadaşı” parmak oyununu oynatır.
Küçük bir erkek çocuk vardı bu evde yaşayan.(Sağ el yumruk yapılır ve öne doğru uzatılır.)
Küçük bir kız çocuk vardı bu evde yaşayan.(Sol el yumruk yapılır ve öne doğru uzatılır.)
Küçük erkek çocuk evinden çıktı.(Başparmak çıkarılır.)
Yukarı ve aşağı baktı.(Başparmak avuç içine saklanır.)
Başka bir gün, küçük erkek çocuk yine evinden çıktı: Etrafına baktı.(Sağ el açılır ve yavaş yavaş hareket
ettirilir.)
•
•
•
Küçük kızda evinden çıktı, etrafına bakındı.(Sol el açılır ve yavaş yavaş hareket ettirilir.)
Sonra birbirlerini gördüler.(Başparmaklar birbirine yaklaştırılır.)
Yürüdüler ve birbirlerinin elini sıktılar.(Başparmaklar birbirine dokundurulur.)
Küçük kız ”Benimle oynar mısın?” dedi.(Sol başparmak sallanır.)
Küçük erkek çocuk “Olur” dedi, (Sağ başparmak sallanır.)
Elele tutuşup parka gittiler.(Başparmaklar birleştirilir ve hareket ettirilir.)
Öğretmen, ellerimizle parmak oyunu oynamak haricinde neler yapabileceklerimizi sorar. Ardından bir torba içine
birçok nesne koyar (Örn; lego, elma, puzzle parçası, kalem vb.) Çocukların torbanın içine bakmadan bir nesneyi
almaları ama torbadan çıkarmadan tanıyarak nesnenin özelliklerini arkadaşlarına anlatmaları ve adlandırmaları
istenir. Daha sonra nesne torbadan çıkarılır ve doğru adlandırma yapılıp yapılmadığı söylenir.
Öğretmen benzer ve farklı eşyaları masaya koyar. Masanın üzerine ikisi birbirinin aynı, üçüncüsü farklı eşya koyarak
çocukların farklı olanı bulmasını ister. Ardından “Nerede?” oyunu oynanır. Çocuklardan biri dışarı çıkarılır ve masa
üstündeki bir oyuncak rafa konulur. Dışarı çıkan çocuk içeri alınır ve oyuncağın nerde olduğu sorulur. İlk üç denemede bildi ise bir başka çocuk dışarı çıkarılarak oyuna devam edilir.
Bugün hangi oyuncaklarla oynadık, oyuncaklarımız hangi öğrenme merkezlerindeydi gibi sorular sorar ve ardından
okulda uymamamız gereken kurallarla ilgili bir resim yapmaları istenir, çocuklardan yaptıkları resimleri anlatmaları
istenerek çocuklara rehberlik edilir.
DEĞERLENDİRME
•
Palyaçomuzu nasıl yaptık?
•
Palyaçomuz hangi durumlarda mutlu hangi durumda üzgün olacakmış?
•
Torbadaki nesneleri ararken neler hissettin?
•
Nesneleri görmeden de tanıyabilir misin?
•
Eksik olan nesneyi bulmakta zorlandınız mı?
MATERYALLER
Torba, lego, elma, puzzle parçası, kalem vb basit nesneler Benzer ve farklı nesnelerle (Örn: birbirine benzeyen ama aynı
olmayan birkaç araba, lego, ayıcık vb)
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
aynı-farklı, mutlu-üzgün
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TEMİZLİK
Etkinlik Türü: Türkçe-Müzik Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri sıkar.
Nesneleri çeker/gerer.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım8.Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Saçını tarar.
Dişini fırçalar.
Elini, yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri: Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çeşitli renklerde hamurları masa üstüne koyar ve çocukların istedikleri gibi çalışmalarını destekler. Bitirilen çalışmalar çocuklar tarafından anlatılması ve sınıfın bir köşesinde sergilenmesi için çocuklarla yer belirlenir.
Öğretmen çocuklar okulda bize ait olan bir bölüme (okul tuvaletlerine) gideceklerini söyler. Tek sıra hâlinde tuvalete gidilir. Öğretmen okul tuvaletinin nasıl kullanılacağını ve temizliğin önemini anlatır. Önce öğretmen daha sonra
çocuklar ellerini yıkarlar ve kurularlar. Daha sonra sınıfa dönülür.
•
Temizlik için kullanılan ; sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, tuvalet kâğıdı, tırnak makası, tarak, toz bezi, kova,
süpürge, kürek, su gibi malzemelerin olduğunu söylemeleri için ortam hazırlar. Bu malzemelerin özellikleri hakkında konuşulduktan ve özellikleri karşılaştırıldıktan sonra; “Ne için kullanırız?”, “Neden, nasıl kullanırız?” gibi açık
uçlu sorular sorularak çocukların yanıtları değerlendirilir. Öğretmen “Banyo”adlı kısa bir öyküyü anlatır.
BANYO
Arhan bugün okulda çok çalıştı. Önce boyama yaptı, sonra bahçede kaydıraktan kaydı. Okulda elini sabunla yıkadı
ama şimdi banyo yapmalı. Şampuanı köpürterek, neşeyle şarkı söyleyerek önce saçlarını yıkadı. Birazda sabun
köpükleriyle oynadı. Annesi güzelce sırtını sabunladı. Arhan suyu tutarken annesi onu güzelce duruladı. Havluya
sarılarak hızla kurulanarak banyodan çıktı. Şimdi hemen giyinmeli, bu iş için vakit kaybetmemeli. Üşümeden çabucak giyinmeli. Arhan hemen giyindi. Ama bir şey eksikti; Ya saçları ne olacaktı, böyle ıslak mı kalacaktı? Annesi
gülümseyerek “Sana bir önerim var. ”dedi. Arhan’ı aynanın önüne getirdi. Annesi saçlarını kuruturken güzelce, o
aynaya bakıp banyo şarkısını söyledi neşeyle.
Hikaye sonunda öğretmen bizde Arhan gibi banyo şarkısı söyleyelim der ve ritm eşliğinde şarkı söylenir. Çocuklar
şarkının sözlerine göre canlandırma yaparak dans ederler.
BANYO
Şampuanım köpürür sabunum kayar
Vücudum yıkanınca mis gibi kokar
Kirlenince banyoya hemen koşmalı
Köpüklerle oynayıp banyo yapmalı
Ben banyodan hiç kaçmam hiç de ağlamam
Banyo yapmaz isem temiz olamam.
Foşur foşur başımı yıkarım
Şırıl şırıl şırıl suyumu dökerim.
Söz /müzik:Ercan MERTOĞLU
DEĞERLENDİRME
•
Okul tuvaletini nasıl kullanmalıyız?
•
Temizlik için kullanılan malzemeler nelerdir?
•
Bu malzemeler ne için kullanırız?
•
Banyo adlı hikaye nasıldı? Arhan banyoda neler yaptı?
•
Banyo şarkısı hoşunuza gitti mi?
MATERYALLER
Renkli oyun hamuru
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Temiz-kirli
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ekim (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 01/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“OYUN ARKADAŞI“ isimli Bütünleştirilmiş Okuma yazmaya hazırlık, Türkçe dil Etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun Etkinliği
“BENZER FARKLI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği, Sanat Etkinliği, Türkçe Etkinliği, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: OYUN ARKADAŞI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe dil Etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklardan el ele tutuşarak çember olmalarını ister. Ardından “Bu güne kadar sınıfta arkadaşlarımızla
hangi oyunları oynadık? “ sorusunu yöneltir. Gelen cevaplar üzerine sohbet edilir. Masalara geçilerek verilen çalışma sayfasına oyun oynayan çocuklar çizmeleri istenir. Ardından bir hikâye oluşturmaları için rehberlik edilir.
•
Öğretmen çocuklara “Oyun Arkadaşı” parmak oyununu oynatır.
Küçük bir erkek çocuk vardı bu evde yaşayan
Küçük bir kız çocuk vardı bu evde yaşayan
Küçük erkek çocuk evden çıktı Yukarı ve aşağı baktı
Küçük kız çocuk da evden çıktı, etrafına baktı
Birbirlerini gördüler Yürüdüler ve birbirlerinin elini tuttular
Küçük kız “benimle oynar mısın? “ dedi
Küçük erkek çocuk “Olur” dedi
Elele tutuşup parka gittiler
•
•
Öğretmen, ellerimizle parmak oyunu oynamak haricinde neler yapabileceklerini sorar. Ardından bir torba içine
birçok nesne koyar (Örn; lego, elma, puzzle parçası, kalem vb. ) Çocukların torbanın içine bakmadan bir nesneyi
almaları ama torbadan çıkarmadan tanıyarak nesnenin özelliklerini arkadaşlarına anlatmaları ve adlandırmaları
istenir. Daha sonra nesne torbadan çıkarılır ve doğru adlandırma yapılıp yapılmadığı söylenir.
Öğretmen kalem boyama sayfası gösterir. Bu nesnenin de torbada olduğunu vurgular. Çocuklara renkli el işi kâğıtları verir. Yırtma-yapıştırma tekniğiyle tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Yaptığımız etkinliği anlatır mısın?
•
Torbadaki nesneleri ararken neler hissettin?
•
Nesneleri görmeden de tanıyabilir misin? Nasıl?
•
Yırtma-yapıştırma tekniği zor muydu?
•
Sizce oyun sırasında nasıl davranmalıyız?
•
Çalışma sayfamıza oyun oynayan çocuklar çizerken zorlandın mı?
•
Nasıl oynuyorlar anlatırmısın?
•
Hikâye oluştururken zorlandım mı?
•
Neler hissettin?
MATERYALLER
Torba, lego, elma, puzzle parçası, kalem vb basit nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
AİLE KATILIMI
Parmak oyunumuzu tekrarlayabilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BENZER-FARKLI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği, Sanat Etkinliği, Türkçe Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Adını/soyadını söyler
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
•
•
Öğretmen benzer ve farklı eşyaları bir sepete koyar. Masanın üzerine ikisi birbirinin aynı, üçüncüsü farklı eşya koyarak çocukların farklı olanı bulmasını ister. Ardından “Nerede? “ oyunu oynanır. Çocuklardan biri dışarı çıkarılır ve
masa üstündeki bir oyuncak rafa konulur. Dışarı çıkan çocuk içeri alınır ve oyuncağın nerde olduğu sorulur. İlk üç
denemede bildi ise bir başka çocuk dışarı çıkarılarak oyuna devam edilir.
Bugün hangi oyuncaklarla oynadık, oyuncaklarımız hangi öğrenme merkezlerindeydi gibi sorular sorularak verilen
çalışma sayfası tamamlanır. Ardından okulda uymamamız gereken kurallarla ilgili bir resim yapmaları istenir, çocuklardan yaptıkları resimleri anlatmaları istenerek çocuklara rehberlik edilir.
Öğretmen çeşitli renklerde hamurları masa üstüne koyar ve çocukların hazırlanan bu seramik hamurları ile istedikleri gibi çalışmalarını destekler. Bitirilen çalışmalar çocuklar tarafından anlatılması ve sınıfın bir köşesinde sergilenmesi için çocuklarla yer belirlenir. Her çocuk banyoya giderek ellerini yıkar.
DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
•
•
•
Oyunda hangi eşyaları kullandık?
Senin en sevdiğin eşya hangisi?
Senin kıyafetine benzer kıyafet giymiş başka arkadaşın var mı?
Çalışma sayfasındaki oyuncakların hangi merkezlere ait olduğu bulmakta zorlandın mı?
Sınıfımızda uymamız gereken kuralları doğru hatırlayabildin mi?
Başka hangi kurallar olabilir?
Sence kurallar gerekli mi?
Kurallar olmasaydı neler olurdu?
MATERYALLER: Benzer ve farklı nesnelerle (Örn: birbirine benzeyen ama aynı olmayan birkaç araba, lego, ayıcık vb) dolu
oyuncak sepeti
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR: Benzer, farklı, kurallar
AİLE KATILIMI
•
Aynı tür nesneden iki tane gösterelim. Faklılıklarını soralım. (Örn: iki bardak arasındaki farklılıklar, iki kalem arasındaki farklılıklar vb.)
UYARLAMA
Ekim (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 02/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KİRLİ TEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Gezi-Türkçe-Müzik-Sanat Etkinliği
“BAHÇEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Gezi-Oyun-Sanat-Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KİRLİ TEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Fen ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7 : Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanılarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla serbest parmak boyama çalışması yapar. Çalışmanın sonunda ellerine dikkat çeker. Kirli ve
temiz eller üzerine sohbet edilir. Eller hep beraber lavaboda yıkanır.
•
Öğretmen bir bardak suyun içine karabiber atar. Ardından içine bulaşık deterjanı döker ve sonucu çocuklarla beraber gözlemlenir. Ellerimizin kirlendiği zaman sabunla yıkanılmasının önemi vurgulanır.
Öğretmen “Ellerim Tombik Tombik” şarkısını öğretir.
ELLERİM TOMBİK TOMBİK
Elerim tombik tombik
Kirlenince ne komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Saçlarım bakım ister
Hele dişler hele dişler
Uzamasın tırnaklar
Kirlenmesin kulaklar
Bize pis derler pis derler
Bize pis derler pis derler
•
Öğretmen rehberliğinde çalışma sayfaları yapılır.
DEĞERLENDİRME
•
Ellerin kirli olunca neler hissettin?
•
Ellerini yıkayınca neler hissettin?
•
Temiz olmak nasıl bir duygu?
•
Şarkımızı sevdin mi? Şarkımızı tekrarlayalım.
MATERYALLER
Kapaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sıra olmak
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAHÇEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Gezi-Oyun-Sanat-Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler
doğrultusunda koşar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara önce okulu gezeceklerini ardından bahçeye çıkacaklarını söyler.
•
Çocuklarla okul gezilerek okulun bölümleri ve bu bölümlerde çalışan personel tanıştırılır. Ardında çocuklar bahçeye çıkarak elele daire şeklini olup öğretmenlerinin söyledikleri hareketleri yaparlar. Arkamıza dönelim, ayağımızı
sallayalım, çift ayakla zıplayalım, tek ayakla zıplayalım, ellerimizi omzumuza koyalım, ellerimizi dizlerimize koyalım,
ellerimizi ayaklarımıza koyalım, ellerimizi yana açıp havada şaplatalım. gibi hareketler yapılır. Ardından öğretmen
çocuklara başlarını yukarı kaldırmalarını ve bakmalarını söyler.
Ardından çocuklar sınıfa geçerler.
•
Verilen çalışma sayfalarında çocukların öğretmeni bulup parmaklarıyla göstermeleri, kendilerine benzeyen çocuğu
bulmaları yine parmaklarıyla göstermeleri istenir. Çalışma sayfasındaki kalpler boyanır.
•
Bu çalışma tamamlanınca öğretmen “Okulumuzda kimleri tanıdık? Neleri sevdik? ” sorularını yönelterek çocukların duygularını ifade etmelerini sağlar. Ardından duygularını sayfadaki okulun çatısına yazdırmalarını ister. Yapılan
çalışmalar sınıfın panosunda sergilenir. Hep beraber sınıf temizlenirken çocukların birbirleriyle yardımlaşmaları
sağlanır. İş bölümü yapılırken öğretmen çocukların birbirlerinin isimleriyle hitap etmelerini ister. Temizlik tamamlanır.
•
Öğretmen çocukların birbirlerini ne kadar tanıdığını belirlemek ve eksikleri gidermek için “Bu Kim?” oyununun
oynanacağını söyler. Oyunun kurallarını anlatır ve önce öğretmen “kıvırcık saçlı, kırmızı pantolon giymiş, gülmeyi
seven, siyah gözlü, v. b. “ tanımlamalar yaparak kimden bahsettiğini çocuklara sorar.
•
Daha sonra çocuklar teker teker kendilerini tanıtırlar.
•
Ardından her çocuk arkadaşlarından birini seçerek bu şekilde tanımlar.
DEĞERLENDİRME
•
Bugün yaptığımız etkinliklerden en çok hangisini sevdin?
•
Çalışmalarımızı yaparken zorlandın mı?
•
Öğretmeni ve kendine benzeyen çocuğu bulurken zorlandın mı?
•
Okulumuzda kimleri tanıdın? Kimleri sevdin?
•
Oyunumuzu başka şekilde nasıl oynayabilirdik?
•
Tuvalette nelere dikkat etmeliyiz?
•
Senin bildiğin başka oyun var mı?
MATERYALLER
Suluboya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gökyüzü, arkadaş, personel
AİLE KATILIMI
Öğretmenin için bir resim yapıp okula getirmeye ne dersin?
UYARLAMA
Ekim (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“HAYVAN KOLYELER” İsimli Sanat-Türkçe-Okuma Yazmaya Hazırlık Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
“DUYGU KÖŞELERİ” İsimli Türkçe -Oyun Bütünleştirilmiş Grup Etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: HAYVAN KOLYELER
Etkinlik Türü: Sanat-Türkçe-Okuma Yazmaya Hazırlık Bütünleştirilmiş Küçük Ve Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen, çocukları elinde fon kartonundan kesilmiş kalp şeklinde ve ortasına bir hayvan resmi yapıştırılmış kolyelerle karşılar. kolyeleri çocukların boyunlarına takar ve kolyelerini incelemelerini ister. Her çocuğun fikrini sorar:
“Sence bu kolye ne anlama geliyor?” Çocukların fikirlerini dinledikten sonra öğretmen her 4 Ekim günü “Hayvanları Koruma Günü” olduğu, hayvanları korumamız gerektiği, hayvanların bizlere birçok yararları olduğu ve onların
yaşama hakkına saygı göstermemiz konusunda çocuklarla sohbet eder. Çocuklara çeşitli hayvan resim kartları gösterilir. Öğretmen sırayla resimdeki hayvana göre ses tonunu ayarlayarak o hayvanı konuşturur. O hayvanın insanlara faydalarının olduğunu, (tavuk ve yumurta, inek ve süt kutusu, koyun ve ip, arı ve bal gibi) onun insanlardan
beklediğinin ise sadece ona iyi davranıp onu sevmeleri olduğunu söyler. Çocuklardan da kolyelerindeki hayvanları
konuşturup yararlarını söylemeleri istenir.
•
Öğretmen sanat etkinliği için masaya tuvalet kâğıdı ruloları, renkli kartonlar ve kürdanları çocuklara göstererek,
“Bu malzemeleri kullanarak, köpek yapacağız” der. Koyu ve açık kahverengi kâğıtlara çizilmiş köpek kafaları çocuklara verir ve kenar çizgilerinden kesmelerini ister. Kahverengi el işi kâğıtları ile ruloları kaplamalarını söyler.
kafaları rulonun bir yanına yapıştırmalarına rehberlik eder. Sonra beyaz kâğıda çizilmiş ayakları çocuklara dağıtır ve
rulonun alt kısmına yapıştırmalarını ister. Kürdanlardan da kuyruk yapmalarını söyler. Faaliyet esnasında çocuklara
rehberlik eder ve köpek hakkında onlara bilgi verir. Tamamlanan faaliyetler panoda sergilenir. Masalar toplanır,
sınıf düzenlenir.
•
Öğretmen mukavvadan köpek kulübesi şeklinde bir parça keser. Kapısına sanat etkinliğinde yapılan köpekler koyulur. Ardından çocukları yarım ay şeklinde oturtur. Çocuklara hayvanlarla ilgili sorular sorar. “Hayvanları nasıl
severiz? Hayvanları neden sevmeliyiz? Onların da bizim gibi canı yanar mı? Onlar da mutlu olurlar mı? Sizce nerede
yaşamak isterler? Onlara nasıl yardım etmeliyiz vb.” Ardından çocuklara; “Hayvanlar dünyamızı güzelleştirir. Bizlere de çok faydaları vardır. Onlar da bizim gibi hissederler. Bu yüzden onların canlarını yakacak, üzecek hareketlerden kaçınmalıyız.” der. Sonra hazırladığı köpek kulübesini çocuklara gösterir ve çocuklara” bütün gün kulübede
canı sıkılan bu köpekleri dolaştırarak onlara yardımcı olalım ama dolaştırabilmeniz için size soracağım bilmeceleri
bilmeniz gerekir “der ve çocuklara bilmeceler sorulur bilmeceyi bilen çocuklar köpeklerini sınıf içerisinde dolaştırır.
Yazın çalışır, kışın yer / Miniciktir bedeni / Pişman eder kapısına giden bir böceği (karınca).
Kanatları nakış nakış / O gelince çekilir kış (kelebek).
Evi sırtında, ayağı karnında, izi yıldız, gözü boynuz (salyangoz).
Dağdan gelir sekerek, kara üzüm dökerek (keçi).
Yoldan gelir yürümeden / Dala konar görünmeden (kuş).
DEĞERLENDİRME
•
Hangi hayvanı taklit etmekte zorlandın?
•
Bugün öğrendiğimiz hayvanları daha önce nerde gördün?
•
Köpek faaliyetimizi başka hangi malzemelerden yapabilirdik?
•
Senin bir çiftliğin olsaydı hangi hayvanlar olurdu?
•
Hayvanları Koruma Gününde başka neler yapabilirdik?
MATERYALLER
Tuvalet kâğıdı ruloları, renkli kartonlar, kürdanlar, hayvan kolyeler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hayvanları Koruma Günü
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DUYGU KÖŞELERİ
Etkinlik Türü: Oyun-Türkçe Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfta dört köşe belirler. Her bir köşeye bir duygu ismi verilir -mutlu, üzgün, kızgın, sevinçli ve bu duyguya uygun olarak yüz ifadelerinin bulunduğu etiketler asılır.
•
Her çocuk sırayla bu köşeleri ziyaret ederek burada neler hissettiğini canlandırır. Çalışmanın sonunda
—— Kendimizi ne zaman kızgın, mutlu, üzgün, sevinçli hissettiğimiz;
—— Bu duygularımızın bize yaşattıkları,
—— Böyle hissettiğimizde nasıl davrandığımız hakkında sohbet edilir.
•
Öğretmen çocuklara bir öykü yazalım der ve bu öykü bir hayvanın mutluluğu ile ilgili olsun der. Öğretmen bir cümle
ile öyküyü başlatır. Diğer çocuklar da sırası ile birer cümle söyler ve öyküyü tamamlarlar. Yere çizilen çizgiler üzerinde yürüme çalışmaları yapılır.
•
“Kızgın Ayı” oyunu oynanır. Çocuklar çember olur. Bir gönüllü ayı olur. Diğer çocukları gıdıklayarak benzer davranışlarla güldürmeye çalışır. Gülen çocuk ayının yavrusu olur ve ona yardım eder. Oyunu gülmeden kazanan çocuk
alkışlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Hangi durumlarda mutlu olursun?
•
Hangi durumlarda üzülürsün?
•
Kızgın ayı oyunu hoşunuza gitti mi?
•
Bu oyunu daha farklı nasıl oynayabiliriz?
MATERYALLER
Duygu kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mutlu, üzgün, kızgın, sevinçli
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ekim (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 06/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DÜNYA ÇOCUKLARI” isimli sanat –müzik- oyun bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği
“GÜLLER VE LALELER” İsimli Hareket-Oyun Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DÜNYA ÇOCUKLARI
Etkinlik Türü: Sanat-Müzik -Oyun Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
Kazanım7.Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser, yapıştırır.
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Masaya, fon kartonu, el işi, krepon kâğıtları, pullar, çiçek kalıpları ve yapraklar vb. artık malzemeler ile yapıştırıcı
ve makas konulur.
•
Öğretmen “çocuklar bugün Dünya Çocuk Gününü masaların üzerindeki malzemeleri kullanarak dünya çocuklarına
hediye çiçekler yapalım ” der ve çocukların çiçek yapıp artık malzemelerle süslemelerine rehberlik eder.
•
Çocuklar yaptıkları çiçekleri alıp yarım ay şeklinde otururlar, öğretmen dünya maketinden, ülkemizin olduğu yeri
ve diğer ülkelerin yerlerini gösterir.
•
Çocuklara herkesin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan ve bu farklılıkları ile arkadaşlarımızı sevdiğimizi
belirtiriz. Dünyamızı değişik özelliklere renklere, yüz şekillerine sahip, insanlarla paylaştığımızı, âmâ tüm çocukların
sevimli olduğu söylenir.
•
Öğretmen elline Çinli bir çocuk kuklası alır ve çocuklara ülkemize Farklı bir ülkeden gelen bir arkadaşımızı kendi
ülkemizde misafir etsek ona nasıl yardımcı olabiliriz nasıl davranmalıyız, onunla nasıl konuşabiliriz, nasıl oyunlar
oynayabiliriz hakkında çocukların fikirleri alınır düşündüklerini canlandırmaları istenir.
•
“Kimi anlatıyorum bil bakalım” oyunu oynanır.
•
•
•
Çocuklar, yarım halka biçiminde otururlar. Öğretmen sorar: “-Ben siyah gözlü, siyah saçlı, kısa saçlı bir kız görüyorum; sizce bu arkadaşınız kim?” Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu çocuğun kim
olduğunu bulurlar, adını söylerler. Ardından sırayla bütün çocuklar seçtikleri arkadaşlarının özelliklerini söyler ve
diğer çocuklar bunun kim olduğunu bulmaya çalışırlar.
Çocukların yüzleri, yüz boyası boyanır. “Haydi, şimdi Dünya Çocuk Gününü dans ederek kutlayalım.” der müzik
eşliğinde serbest dans edilip çocukların ellerindeki çiçekleri birbirlerine vererek kutlama yapılır.
Çocuklar halka olur, öğretmen “Bir dünya bırakın” şarkısını söyler, sonra bölüm bölüm birlikte tekrar edilir. Şarkının
tamamı beraberce söylenir.
BİR DÜNYA BIRAKIN
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Bir barış bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın gözyaşlarıyla
Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar El ele el ele verin çocuklar
DEĞERLENDİRME
•
Bugün hangi günü kutladık?
•
Siz çocukların bir günü olması nasıl bir duygu?
•
Diğer ülkede yaşayan çocuklarla tanışsaydın ona ne sorardın?
•
Ülkemize gelen misafirlere nasıl davranmalıyız?
MATERYALLER
Fon kartonu, el işi, krepon kâğıtları, pullar, çiçek kalıpları ve yapraklar vb. artık malzemeler, yapıştırıcı ve makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dünya, yöresel
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: GÜLLER VE LALELER
Etkinlik Türü: Hareket-Oyun Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Dil Gelişimi:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Motor Gelişimi:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerle. Belirlenen bir mesafeyi sürünerek gider.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklardan sanat etkinliğinde yapılan çiçekleri almaları istenir.
Çocuklar iki eşit gruba ayrılırlar. Bir gruba “laleler”, diğer gruba ise “güller” gibi çiçek adları verilir denir. Oyun alanına iki çizgi çizilir. Gruplar bu çizgilerin üzerinde dururlar. Çizgilerin bitiş yerine de sepetler koyulur. Öğretmenin
işaretiyle çocuklar ellerindeki çiçekle yürürler kim ilk önce çiçeği sepete koyup geri dönerse oyunu kazanmış olur.
Oyunda öğretmenin komutuyla farklı yürüyüşler yapılır hızlı yürü, yavaş yürü, sekerek, zıplayarak vb. Oyun çocukların isteği doğrultusunda devam eder.
•
Öğretmen bugüne kadar öğrenilen şarkıları tekrar edebileceklerini söyler. Sırayla şarkılar tekrar edilir
DEĞERLENDİRME
•
Oyunda gruplarınızın adı neydi?
•
Çizgiden giderken zorlandın mı?
•
En çok hangi yürüyüşte zorlandınız?
•
Bu oyunu daha farklı nasıl oynayabilirdik?
•
Farklı ülkeden gelen bir arkadaşınızla bu oyunu oynasaydınız ona oyunu nasıl anlatırdınız?
MATERYALLER
Çiçek, sepet
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Grup, sepet, kazanmak
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ekim (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 07/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BEN KİMİM?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
“OKULA BAŞLADIM” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Sanat Etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BEN KİMİM?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Fiziksel özelliklerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara “Ben Kimim? “ oyunu oynayacaklarını söyler. Oyunun kurallarını anlatır. Öğretmen çocuklar
arasından birini seçer; ismini söylemeden onun özelliklerini; dış görünüşünü anlatmaya başlar:
—— Arkadaşınızın saçları siyah,
—— Gözleri kahverengi,
—— Kazağı kırmızı,
•
Çocukların bu tanımlamalardan yola çıkarak öğretmenin tarif ettiği arkadaşlarını bulmaları gerekmektedir. Öğretmenin tarif ettiği çocuk bulunduğunda o anlatıcı olur ve bir arkadaşının özelliklerini anlatmaya başlar. Oyun
böylece sürdürülür. Tüm çocuklar bu şekilde anlatıldıktan sonra öğretmen oyunu nesnelerle oynamaya başlar ve
ardından daire şeklindeki birer top gibi yuvarlanarak masalara geçilir. Çocuklardan oynanılan nesneler içerisinde
daire şeklinde olanları bulmaları istenir ve öğretmen çocuklara dairenin hikâyesini hatırlatır. Sonra da tıpkı hikâyedeki daire gibi top olmalarını ister. Her çocuk vücudunu top gibi yuvarlak hâle getirmeye çalışır; toplar birbirine
çarpmamaya dikkat ederek sınıf içinde yuvarlanırlar. Daha sonra birer yılan olurlar kıvrılıp sürünerek sınıf içinde
hazırlanan parkuru dolaşıp minderlere ulaşırlar.
•
Öğretmen çalışma sayfalarını dağıtır. Bugün hangi oyuncaklarla oynadıklarını sorar ve bu oyuncakları daire içine
almalarını, hangi merkezlerde neler yaptıklarını anlatıp bunları çalışma sayfasındaki kutuya yazdırmalarını ister.
Çalışmalar sınıf panosunda sergilenir. Ardından üzerinde kız ve erkek çocuk resimlerinin olduğu sayfayı gösterir.
”Bu kim? Hangi arkadaşımıza benziyor? ” sorularını sırasıyla bütün çocuklara yöneltir. Çocukların cevapları çalışma
sayfasına yazılır.
DEĞERLENDİRME
•
Oynadığımız oyunu anlatır mısın?
•
Oyunu beğendin mi?
•
Vücudumuz nasıl çalışır?
•
Daire şekli nasıldır?
•
Hangi merkezlerde oynadın?
•
Hangi oyuncaklarla oynadın?
•
En çok hangi merkezde ve hangi oyuncakla oynamayı tercih ettin?
MATERYALLER
Boya kalemleri, daire şeklinde nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Duyu oranlarımız, daire
AİLE KATILIMI
Daire şeklinde bir nesne getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: OKULA BAŞLADIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Görsel materyalleri okuyabilme
Göstergeleri: Görsel materyalleri açıklar.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı MATERYALLER hakkında konuşur.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
•
Minderler daire şeklinde dizilir, çocuklar minderlerin üzerine otururlar. Öğretmen “Mektup Var” isimli oyunu
oynayacaklarını söyler. Öğretmen mektup vaaaaar! diye bağırır, çocuklar kimden kime diye sorarlar, öğretmen
………’den …………. ’e diye cevap verir, ismini söylediği çocuklar yer değiştirirler. Bütün çocuklar yer değiştirene
kadar oyun devam eder.
Çocuklar sandalyelerini alarak yarım daire şeklinde yere otururlar. “Okula başladım” adlı parmak oyunu hareketler
ile birlikte yapılır. Hep birlikte ayağa kalkılıp parmak oyunu hareketler ile tekrarlarlar.
OKULA BAŞLADIM
Bugün erkenden uyandım (Uyanma hareketi yapılır. )
Ellerimi yüzümü yıkadım (El yüz yıkama hareketi yapılır. )
Kahvaltıda süt içtim, (Süt içme hareketi yapılır. )
Yumurta, peynir reçel yedim. (Yeme hareketi yapılır. )
Dişlerimi fırçaladım, (Dişler fırçalama hareketi yapılır. )
Giysilerimi giydim, (Giyinme hareketi yapılır. )
Merdivenlerden indim
•
•
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. (Hep birlikte sayılar sayılır. )
Kapıyı açtım,
Annemi öptüm, (Öpme hareketi yapılır. )
Servisime bindim,
Okuluma gittim.
Parmak oyununun ardından “Bir gün okula giderken” adlı şarkı hareketleri canlandırılarak söylenir.
“Askerler nasıl yürür? Yaşlı bir insan nasıl yürür? Süslü bir kadın nasıl yürür? “ diye sorulur. Oyun alanında yürüyüşler taklit edilir. Şarkımız eşliğinde hareketlerimizi tekrar edelim denir. CD den müzik açılır ve hareketleriyle birlikte
şarkıya eşlik edilir.
BİR GÜN OKULA GİDERKEN
Bir gün okula giderken, Bir gün okula giderken,
Her şeye dikkat ederken Her şeye dikkat ederken
Yolda bir süslü kadın, Yolda bir asker sert bakarak,
Yürüdü adım adım. Geçti selam çakarak.
Trallalla, trallalla, trallala. Rap rap raprap rap.
(Süslü kadın gibi yürüme taklidi yapılır. )
(Asker yürüyüşü, selam verme, sert bakma hareketi yapı-
lır. )
Bir gün okula giderken, Bir gün okula giderken, Her şeye dikkat ederken, Her şeye dikkat ederken,
Yolda bir küçük çocuğun, Yolda bir ihtiyarcık, Topu düştü patladı. Yürüdü yavaşçacık.
Pat pat pat pat pat pat. Hım hım hım hım hım. (Eller birbirine vurulur, patlama hareketi yapılır. ) (Bel tutularak elinde değnek olan, yaşlı insan yürüyüşü yapılır. )
•
Öğretmen çocuklara “Okul Yolu” şarkısını söyler. Tekrarlanarak sözlerin öğrenilmesi sağlanır. Sözler öğrenildikten
sonra alkış ile ritim tutularak şarkı söylenir. Şarkının sözlerine uygun hareketler yapılarak şarkı canlandırılır. Şarkıyı
tek başına söylemek isteyen desteklenir.
DEĞERLENDİRME
•
En çok hangi etkinlikten keyif aldık?
•
Hikâyemizde neler olmuştu?
•
Şarkımızı hatırlıyor muyuz?
•
Şarkımız sizce eğlenceli miydi?
•
Bu şarkıyı başka nasıl canlandırabilirdik?
•
Siz okula ne ile gidiyorsunuz?
•
Siz okula giderken kimlerle karşılaşıyorsunuz?
MATERYALLER
Masal kitabı, tef, CD çalar, CD
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Arkadaş, okul, kitap, kapak, asker, ihtiyar, süslü
AİLE KATILIMI
•
Evden okula nasıl geliyorsun? Yarın okulda anlatır mısın? (Çocuğunuzla evden okula gelirken neler gördüğü üzerine
sohbet edelim.)
UYARLAMA
Ekim (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“PAYLAŞMAK GÜZEL ŞEY” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Sanat, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
“KÜÇÜK SOLUCAN” isimli Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği, Türkçe dil etkinliği, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği ( Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: PAYLAŞMAK GÜZEL ŞEY
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Sanat, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Psikomotor Alan
Kazanım 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Göstergeleri: 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
Kazanım 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Göstergeleri: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Sosyal - Duygusal Alan
Kazanım 2. Duygularını fark edebilme
Göstergeleri: Duygularını söyler.
Kazanım 4. Kendi kendini güdüleyebilme
Göstergeleri: Kendiliğinden bir işe başlar.
Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
Kazanım 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Göstergeleri: Özgün şiir, öykü, şarkı vb söyler.
Bilişsel Alan
Kazanım 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Göstergeleri: Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Kazanım 3. Dikkatini toplayabilme
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Göstergeleri: Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
Kazanım 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Göstergeleri: Sohbete katılır.
Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Göstergeleri: Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen, öğrencilerini “Günaydın!” diyerek karşılar. Hatırlarını sorar. Öğretmen, çocukların hangi köşelerde oynamak istediklerini not tutar. Öğrenciler köşelerde yapmak istediklerini plânlar ve oyununa başlar. Öğretmen,
oyun sırasında çocuklar ile ilgili küçük notlar alır. Oyun bitiminde öğretmen, öğrencilere masanın çevresinde oturmalarını söyler. Bu arada öğretmen etkinlik boyunca almış olduğu notlardan faydalanarak, öğrencilerin yapmış
oldukları iyi ve kötü davranışları tespit eder. Teşekkür ve özür kelimeleri kullanılarak anlamları pekiştirilir. Diğer
etkinlik için hazırlıklar yapılır.
•
Öğretmen, öğrencilere arkadaşlık ve paylaşma konusunda sorular yönelterek sohbet ile etkinliğe başlar. . “Uyuyan
Güzel” adlı masal, kitaptan resimleri gösterilerek anlatılır. Masal bitiminde drama etkinliğine geçilmesi için masa
ve sandalyeler bir kenara çekilip ortalık boşaltılır. Öğretmen drama etkinliğine geçişi sağlar. Öğretmen öğrencilerine; “Dramamızın materyali kendi vücudumuz. Şimdi hepimiz birer fırçayız. Ve bir kâğıda kendi resmimizi boyayacağız. ” der.
•
•
Fırçalar ayağa kalksın ve kâğıtlarına doğru koşsun. Yavaş yavaş kâğıtlarımıza doğru ilerliyoruz. Şimdi daha hızlı koşuyoruz, Şimdi yavaşlıyoruz, şimdi hızlı. ”
Şimdi kâğıda zıplaya zıplaya ulaşalım.
Şimdi kâğıdımızı boyamaya başlayalım.
Şimdi kollarımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi ellerimizle kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi parmaklarımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi ayaklarımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi topuklarımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi sırtımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi burnumuzla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi saçlarımızla kâğıdımızı boyayalım.
Şimdi sırt üstü yatalım ve ayaklarımızla gök yüzüne bir güneş çizelim.
Artık bacaklarımızı uzatalım ve eserimizi seyredelim. Mükemmel. . . !
Şimdi herkesin resmine gidiyorum ve bana ne resmi çizdiğinizi söyleyeceksiniz. ” der. Öğrenciler katıldıkları drama
etkinliğinde yaptıklarını ve düşündüklerini öğretmene söyleyerek duygularını paylaşırlar. Etkinlik bitiminde çocuklar masalara geçerler. Öğretmen çalışma sayfalarını dağıtır. Çocuklardan çalışma sayfalarında neler gördüklerini
anlatmaları, çocukların kendilerini nasıl hissettikleri sorulur. İki çocuğun da mutlu olduğu resmin yanındaki daireye
gülen yüz yapılır. Çalışma sonunda sınıf yardımlaşarak düzenlenir.
DEĞERLENDİRME
•
Teşekkür etmek ve özür dilemek bize neler kazandırır?
•
Paylaşmak nasıl bir duygu ?
•
Paylaşırsak arkadaşlık ilişkilerimiz nasıl olur?
•
Okulda ne gibi paylaşımlarda bulunabiliriz?
•
Evde ne gibi paylaşımlarda bulunabiliriz?
•
Bu paylaşmak, teşekkür etmek, özür dilemek neden önemli?
MATERYALLER
•
Masal kitabı, çalışma sayfası
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:
•
Teşekkür etmek, Özür dilemek, paylaşmak
AİLE KATILIMI
•
Birbirinize teşekkür edin.
•
Bugün evden sevdiğin bir oyuncağını getirebilirsin.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KÜÇÜK SOLUCAN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği, Türkçe dil etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara çeşitli olayların yer aldığı resimler verir. Her çocuk elindeki resmi inceler ve resimde neler
olduğunu anlatır.
•
İlgili resimler bir araya getirilerek bir hikâye oluşturulur.
•
Hikâye tamamlandıktan sonra canlandırılır.
•
Öğretmen, çocuklara “Küçük Solucanın Maceraları” şeklinde bir olay anlatır. Öğretmen anlatırken çocuklar da solucanın hareketlerini yaparlar
Örn; küçük solucan tepeden aşağı inerken yuvarlanmaya başlamış.” der ve bütün çocuklar sağa sola yuvarlanmaya
başlarlar.
Öğretmen küçük solucanın maceralarını yarıda keser ve sizce küçük solucan neler yapmış olabilir diyerek hareketleriyle yapmalarını ister.
Çocuklar dramatizasyon bittikten sonra minderlere halıya uzanarak bir süre dinlenirler.
•
Çalışma sayfası dağıtılıp sayfadaki elin neden kirlendiği sorulur. El temizliği ile ilgili broşürler çocuklara gösterilerek
ellerin nasıl yıkanması gerektiği anlatılır. Hep beraber musluğu açma, elleri yıkama ve musluğu kapama hareketleri yapılır. Ardından “Ellerimiz neden kirlenmiş olabilir? ” sorusu istekli çocuklara anlattırılır. Masalara geçilerek
çalışma sayfasındaki okul kesme yapıştırma tekniği ile yapılır. Etkinlik öncesinde makas nasıl tutulmalı çocuklara
gösterilir, tutmakta zorlanan çocuklara destek olunur.
•
Çalışma sonunda çocukların dikkatleri kirlenen ellerine çekilir, ne yapmaları gerektiği sorulur. Çocuklardan cevaplar alındıktan sonra önce sınıf temizliği sonra da el temizliği yapılır.
DEĞERLENDİRME
•
Hiç solucan gördün mü?
•
Solucan nerede uyur?
•
Solucanlar nasıl hareket ederler?
•
Sürünerek hareket eden başka bir canlı biliyor musun?
•
Etkinliğimizi sevdiniz mi?
•
Kirli ellerimiz nasıl görünüyor?
•
Ellerimizi yıkamazsak neler olur?
MATERYALLER
Olay resimleri, makas, yapıştırıcı, çalışma sayfası.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Solucan, yuvarlan, dön, sürün
AİLE KATILIMI
•
Akşam uyku saatleri hakkında konuşabilirsiniz.
•
El temizliği hakkında konuşabilirsiniz.
UYARLAMA
Ekim (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 09/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DİKKAT! BİR SES VAR” Bütünleştirilmiş Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük grup, Bireysel etkinlik)
“MISIR PATLATALIM” isimli Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Öğrenme merkezlerinde oyun)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DİKKAT! BİR SES VAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup+Bireysel )
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Kazanım 5: Müzik ve ritm aşliğinde dans eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans edilir.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfa bir sepet getirir. Sepette farklı sesler çıkaran oyuncaklar vardır. Çocuğa önce farklı sesler çıkaran
oyuncakların sesleri tanıtılır ve hangi sesin hangi oyuncağa ait olduğu gösterilir. Daha sonra gönüllü bir çocuğun
gözleri kapatılıp bir oyuncaktan çıkardığı sesi gözlerini açtıktan sonra bulması istenir. Daha sonra CD’den çevremizdeki sesler dinletilir. Bu seslerin neye ait olduğu bulunmaya çalışılır. Ardından seslerin pekişmesi için çocuklarla eşli
olarak “Sesimi takip et.” oyunu oynanır. Çocuklar ikişerli gruplar halinde eşleşirler. Eşlerden biri gözlerini kapatır.
Diğeri, hayvan sesi veya ambulans sireni gibi bir ses çıkararak gözü kapalı olan eşinin, sesini takip etmesini sağlar.
•
Çocuklar yarım daire şeklinde sandalyelere otururlar. Öğrenilen parmak oyunu ve tekerlemeler tekrar edildikten
”Uçak” isimli parmak oyunu öğretilierek hep beraber oynanır.
UÇAK
Ben tombul bir uçağım (sağ elin içi sol elin üzerine konur)
Göklere havalanırım (eller ilk şekliyle yukarı doğru itilir)
Uçarak dolaşırım (ellerle uçma hareketi yapılır)
Bulutların altından (eller alttan üstten aynı şekilde geçer)
Üstünden geçerim
Yavaşça yere inerim (eller yere indirilir)
Masalara geçilir, öğretmen seslerle ilgili çalışma sayfalarını dağıtır. Çocuklardan çevredeki sesleri dinlemelerini, bu
seslerin neye ait olduklarını söylemelerini ister. Çocuklardan bu seslere uygun resimler yapmaları istenir.
DEĞERLENDİRME
•
Bugün hangi etkinlikler hoşuna gitti?
•
Çevremizde hangi sesler var?
•
Bu sesler nelere ait?
•
Bu sesler birbirine benziyor mu?
•
Bu sesler neden birbirinden farklı olabilir?
MATERYALLER
Ses çıkaran lastik bebek, siren çalan ambulans, vızlayan arı vb. sesli oyuncaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ses, ambulans, siren, uçak, gök, bulut
AİLE KATILIMI
Çevredeki seslerle ilgili dikkat uyandıran sohbetler edebilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MISIR PATLATALIM
Etkinlik Türü: Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük grup, Bireysel etkinlik)
Yaş grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeler: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeler: Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Belli bir yüksekliğe zıplar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Hep birlikte bahçeye çıkılır. Çocuklara bahçede neler yapılabileceği sorulur. Havanın çok güzel olduğu bahçenin de
oyun oynamak için uygun olup olmadığı sorulur. “Çocuklar bahçede oyun oynamaya ne dersiniz? Haydi el ele tutuşalım ve halka olalım.” denir. Hep birlikte yere çömelirler. Çocuklar siz patlamış mısır seviyorsunuz öyle değil mi?
Mısır patlamadan önce hangi renktir? Patlayınca nasıl ses çıkarır? Patladıktan sonra rengi değişir mi? vb sorular
sorulur. Şimdi bizler birer mısır taneleri olduğumuzu düşünelim. Evet şimdi tavanın içindeyiz, işte ateş yanmaya
başladı. Isınmaya başladık yavaş yavaş hareketlenmeye başladık, hoplamaya zıplamaya başladık. Eyvah! Ateş ne
kadar fazla ısıtıyor bizi, patlayacağız şimdi. Pat…pat. pat.
•
Pat denildiğinde hep birlikte zıplayıp ayağa kalkar etrafa dağılırlar. Mısırlar patlayınca birbirine karıştı. Çocuklar
sürekli yer değiştirerek kaçışırlar. Oyun çocukların ilgilerine göre devam eder.
•
Öğretmen çocuklara “Atlar “ isimli parmak oyununu oynatır.
ATLAR
Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor, (Eller dizlere vurulur. )
Atlar hızlandı, (Eller dizlere hızlı hızlı vurulur. )
Taşlığa geldi, (Eller göğse vurulur. )
Çimenliğe geldi, (Avuç içleri birbirine sürtülür. )
Bataklığa geldi, (Ağızdan, dil damağa vurularak lak lak diye ses çıkarılır. )
Atlar patikadan atlıyor, (Eller havaya kaldırılıp, hızla dizlere doğru indirilerek, vurulur. )
Hooop güm.
•
Masalara geçilerek yönergeye uygun olarak çalışma sayfası yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mısır, Taşlık, çimenlik, bataklık, patika
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu beğendiniz mi?
•
Evde annenizle birlikte mısır patlattınız mı?
•
Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
•
•
•
•
•
Mısır yerine başka ne patlayabilir?
Oyunu oynarken neler hissettin?
Parmak oyunumuzu beğendiniz mi?
Atlar başka nerelerde bulunabilir?
Buralarda hangi sesler çıkar?
UYARLAMA
Ekim (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“JİMNASTİK” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya hazırlık, Sanat etkinliği
“HAYDİ ÇİZGİLERİ ÇİZELİM” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel etkinlik)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: JİMNASTİK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya hazırlık, Sanat etkinliği
Yaş Grubu : 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla bahçeye çıkılır; el ele tutuşup büyük bir daire oluşturulur. Çocuklara birer at olduklarını, atların en sevdiği şeylerden birinin spor yapmak olduğu söylenir. Öğretmenleri yönergeler vererek belli hareketleri yapmalarını
ister:
—— Kollarımızı yukarıya kaldıralım; sonra ayaklarımızı tutmaya çalışalım.
—— Kollarımızı iyice yana açalım; sonra kendimize sıkıca sarılalım.
—— Ellerimizi belimize koyalım; olduğumuz yerde havaya zıplayalım.
—— Daha yükseğe zıplamaya çalışalım.
Halkanın içine doğru zıplayalım; sonra geriye doğru zıplayalım. Çocuklar çitten atlamaya çalışan atlar gibi zıplayarak sınıfa gelir ve masalara geçerler.
•
Öğretmen eşliğinde çalışma sayfası yapılır. Çocuklardan sayfada kaybolmuş oyuncakları ve iki resim arasındaki farkı
bulmaları istenir
•
Öğretmen çeşitli renklerde hamurları masa üstüne koyar. “Atların biraz da el parmakları çalışsın” diyerek ve çocukların hazırlanan bu seramik hamurları ile istedikleri gibi çalışmalarını destekler. Bitirilen çalışmalar çocuklar
tarafından anlatılması ve sınıfın bir köşesinde sergilenmesi için çocuklarla yer belirlenir. Atlar banyoya giderek
ellerini yıkar.
DEĞERLENDİRME
•
Neden jimnastik yaparız?
•
Sağlıklı yaşamak için başka neler yapmalıyız?
•
Jimnastik yapmak hoşuna gitti mi?
•
Neden sağlığımıza dikkat etmeliyiz?
MATERYALLER
Seramik Hamuru
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Jimnastik
AİLE KATILIMI
•
Sabahları uyanınca jimnastik yapalım.
•
Öğrendiğimiz jimnastik hareketlerini ailemize de gösterelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HAYDİ ÇİZGİLERİ ÇİZELİM
Etkinlik çeşidi: Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel etkinlik)
Yaş grubu : 60+ ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır
Göstergeleri: Sohbete katılır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar çalışma masalarına alınır. Öğretmen çocuklara çalışma kâğıtlarını dağıtır. Çocuklarla birlikte masaya oturur. “Çocuklar şimdi sizlerle birlikte çizgileri birleştirelim, sonra da boyayalım.” Ne dersiniz? diye sorar. Ama burada
bir şeyler eksik, hadi düşünelim resim yapmak için neye ihtiyacımız var? Çocukların kalem ve boya cevabını vermesi beklenir. Hadi o zaman hep birlikte dolaplarınızdan kalem, silgi ve pastel boyanızı alın. Bende kendi dolabımdan
pastel boyamı alayım. der. Öğretmen dolabından üzgün yüz ifadesi olan bir pastel boyayı alır. Çocuklar bakın dolabımda ne buldum. Üzgün bir pastel boya. Sizce bu boya neden üzgün olabilir? Bakın çok yıpranmış gözüküyor.
•
Öğretmen kuklayı kulağına götürür ve çocuklara dönerek şöyle seslenir. “ Çocuklar kuklamız çok üzgün çünkü çocukların pastel boyaları kullanırken hiç dikkat etmediklerini söylüyor. ”
•
Çocuklara pastel boyaları nasıl dikkatli kullanılabileceği sorulur. Çocukların düşünceleri dinlenir. “Haydi o zaman
kuklamıza bir söz verelim, boyalarımızı çok dikkatli kullanacağımızı, kesinlikle ağzımıza götürmeyeceğimizi, kırmayacağımızı söyleyelim. “
•
Sohbetin ardından çocuklar çalışma sayfasındaki evin çizgilerini ve elinde ip olan çocukların iplerini balonlarla
birleştirirler. Çalışmasını bitirenler serbest resim yaparlar. Çalışma sonunda “Resmimiz bitti, toplanıyoruz. Şimdi
temizlik zamanı, temizliği çok seviyoruz, lay lay laya lay” şarkının ardından çocuklar eşyalarını kaldırırlar. El temizliği
ve tuvalet gereksinimi için lavaboya giderler.
MATERYAL
Pastel boya, resim kağıdı, çalışma sayfası
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Pastel boya, Üzgün, mutlu
AİLE KATILIMI
•
Ailelerden evde çocuklara pastel boya ile resim yaptırmaları ve yapılan resimleri okula göndermeleri istenir.
DEĞERLENDİRME
•
Çizgi çalışması yaparken hangi malzemeleri kullandık?
•
Çizgi çalışması yapmak hoşunuza gitti mi?
•
Resim yaparken hangi malzemeleri kullandık?
•
Resim yapmak hoşunuza gitti mi?
•
Yaptığınız bu resmi kime armağan etmek istersiniz?
UYARLAMA
Ekim (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 13/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DÖNELİM” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
“OTOBÜS YOLCULUĞU” isimli Bütünleştirilmiş oyun etkinliği, sanat etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği) Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DÖNELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Dil Gelişimi
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara tuz seramiği yapacaklarını söyler. Tuz seramiği hazırlanır. Çocuklar hamurdan parçalar kopartırlar. Ellerinde hamuru sıkma, germe, yoğurma çalışmaları yapılır. Şekil verirler. Daha sonra hamurdan toplar
yapılıp kurutulur. Kurutulan bu toplar çocuklar tarafında istenildiği gibi boyanır.
•
Öğretmen çocuklara top parmak oyununu öğretir.
Bu tip top, Bu da bir top,
İşte iki tane kocaman top daha,
Haydi sayalım toplarımızı, bir iki üç. .
•
Topların nasıl dönerek yuvarlandığı hatırlatılır.
•
Ardından “Dönelim” şarkısı öğretmen tarafından söylenir. Daha sonra çocuklarla birlikte halka olup tekrarlanarak
söylenir.
Eşini haydi seç eşini, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay naynay
Elimi haydi tut elimi, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
Koluma haydi gir koluma, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
Belimi haydi tut belimi, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
•
Çocuklar masalara geçerler, boya kalemlerini alarak öğretmenin yönergesine uygun olarak çizgi çalışmalarını tamamlarlar.
DEĞERLENDİRME
•
Tuz seramiği çalışmasında ne yaptın?
•
Çalışma sırasında neler hissettin?
•
Neleri döndürebiliriz?
•
Çevrende dönebilen bir nesne var mı?
•
Yönergeye uygun olarak çalışma tamamlanır. Çocuklar ellerini kaldırmadan labirentin dışına çıkmadan çizgilerini çizerler, ilgili resimleri çizgi ile birleştirmelerini istenir. Ardından “Oyuncaklarımız karışmış, dikkatlice bakalım,
oyuncaklarımızı bulup söyleyelim. ” diyerek çocukların dikkatini çeker. Farklı renkte kalemler kullanarak çizgilerini
yeniden çizerler.
MATERYALLER
Oyun hamuru, top, boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dön, dönen, dönelim
AİLE KATILIMI
Okula gelirken top getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: OTOBÜS YOLCULUĞU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş oyun etkinliği, sanat etkinliği, okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara kitap okuyacaklarını söyler. Çocukların seçtiği bir hikâye okunur. Öğretmen hikâye kitabını
çocuklara gösterir. Hikâyenin isminin nerede yazdığını sorar. İsmini tahmin etmelerini ister. Kitapta nerelerde yazı
olduğunu sorar. Bu kitabın neresini okuyacağını sorar. Hikâyeyi çocuklara göstererek okur.
•
Daha sonra hikâyenin kahramanları, hikâyede geçen olaylarla ilgili olarak sorular sorulur.
—— Ne olmuştu? Sonra ne oldu? Neden böyle oldu?
—— Hikâyenin kahramanları kimlerdi? Resimlerini hatırlıyor musun? Fiziksel özellikler nelerdi?
—— Hikâyeyi bir de sen anlatabilir misin?
•
Öğretmen, çocukların sandalyelerini arka arkaya koyarak bir otobüs oluşturmalarını ister. Bu otobüsün çocukları
okuldan eve- evden okula getiren okul servisi olduğunu söyler. Bir kişi şoför olsun, bir kişi otobüs içindeki yardımcı
kişi olsun ve geride kalan herkes de yolcu olsun ve yolculuk başlasın. Arada roller değişerek oyun sürdürülür.
•
Çocuklarla 3-4 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir kraft kâğıt verilir. Hayal ettikleri bir otobüsü çizmeleri istenir
ve artık materyallerle süslenir. Çalışma sırasında sohbet edilir:
—— Bu nasıl bir otobüs?
—— Nereye gidiyor?
—— Nasıl hareket ediyor?
—— Yolcuları kimler?
DEĞERLENDİRME
•
Otobüs nedir?
•
Otobüsler nerelere gidilir?
•
Hiç otobüse bindin mi?
•
Labirentte ilerlerken zorlandın mı?
•
Oyuncakları bulmak zor muydu?
MATERYALLER
Hikâye kitabı, kraft kâğıdı, boyalar, sandalyeler, artık materyal.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Otobüs, yolcu, labirent
AİLE KATILIMI
Ailece yaptığınız bir yolculuk hakkında konuşabilirsiniz.
UYARLAMA
Ekim (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 14/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ NASREDDİN HOCA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe- Fen Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği
“İÇİNDE DIŞINDA” isimli Bütünleştirilmiş Hareket- Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: NASRETTİN HOCA
Etkinlik Türü: Türkçe- Fen Bütünleştirilmiş Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/varlığın kokusunu söyler.
Nesne/varlığın tadını söyler.
Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen eline Nasrettin Hoca’nın kuklasını alarak “Nasrettin Hoca eskiden ülkemizde yaşamış fıkraları olan bir
Türk’tür. Fıkraları ile insanları hem güldürür hem de düşündürür. ” der ve Nasrettin Hoca’nın “Turşucu” adlı fıkrasını anlatır.
•
“Nasrettin Hoca bir gün yaptığı turşuları satmak için eşeği ile birlikte pazara gider. Turşularını satarak çok para
kazanacağını düşünerek, başlar pazarda bağırmaya. “Turşucu geldiii…” Tam bağırırken hoca ile birlikte eşeği de
bağırmaya başlar. Hoca tekrar “Turşucu geldiii…” diyerek bağırır. Eşeği hoca ile birlikte tekrar bağırır. Hoca bir türlü
sesini kimseye duyuramaz.
Sonra dönüp eşeğine bu turşuyu sen mi satacaksın yoksa ben mi satacağım der…” Bu fıkra çocuklara roller verilerek de canlandırılır.
•
Fıkranın ardında öğretmen çocuklara “Şimdi de sizinle Nasrettin Hoca’ya yardımcı olmak için turşu yapalım. ” der
ve gerekli malzemeler masaya konulur. Turşu yapımına geçmeden önce hazırlanan şeker, limon, sarımsak, salatalık, havuç, biber, tuz, vb. farklı tat, koku özelliklerine sahip turşu malzemeleri çocuklara sunularak, sırayla gözleri
bağlı bir şekilde koklar, tadına bakar, dokunurlar. Böylece ne olduğunu tahmin etmeye çalışılar.
•
Sonra gözleri açılır, çocuklar tahmin ettiği nesneyi bu kez görerek tanımlar. Öğretmen her çocuğun eline aldığı
nesneye göre;
—— Tadına bakmadan eline aldığın şeyin tatlı mı, tuzlu mu, acı mı, ekşi mi olduğunu anlayabilir miydin?
—— Güzel kokulu veya kötü kokulu başka neler vardır?
•
Ardından “Tat Almak İçin Koklamak Da Mı Gerekir? ” adlı deney çocuklarla uygulanır.
Öğretmen masaya yine turşu için hazırlanan çeşitli yiyecek maddeleri, her bir yiyecek maddesini içine koymak için
küçük kaplar, kürdan ve göz bağlamak için kumaş parçasını koyar. Çeşitli yiyecek maddeleri küçük kaplara koyulup,
çocukların görmeyecekleri şekilde masanın üzerine yerleştirilir. Gönüllü bir çocuk seçilip, gözleri bağlanır. Seçilen
çocuğun eliyle burnunu kapaması istenir. Kürdanla hazırlanan yiyecek maddeleri sırayla tattırılır. Her birini tattıktan sonra yiyeceğin tatlı, tuzlu, acı, ekşi şeklinde tarif edilmesi istenir.
•
Aynı deney aynı çocukla burnu kapatılmadan tekrar denenir. Daha sonra sonuçları konuşulur. Her iki durumda doğru tat alıp almadığı tartışılır. Deneyin ardından turşu için gerekli malzemeler masaya koyulur tek tek tanıtılır tatlarına göre, kokusuna göre eşleştirilip gruplandırılır, bu malzemelerden aynı olanlar ve farklı olanlar bir araya getirilip
gerekli temizlik önlemleri alındıktan sonra sınıfa davet edilen bir velinin katılımıyla çocuklarla birlikte turşu yapılır.
•
“Gezmek İçin Bir Gün Hoca” adlı şarkısının sözleri ezgili bir şekilde söylenir.
Gezmek için bir gün Hoca çıkmış pazara
Bakmış üç altın etmiş çirkin minik kuş
Kapmış hindisini evden koşmuş pazara
Şu hindiye bir bakın hem de 5 altın
Bu kuş konuşuyor Hoca hindi ne yapar
Bu konuşur ise hindi düşünür.
MATERYALLER
Şeker, limon, sarımsak, salatalık, havuç, biber, tuz
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Nasrettin Hoca, Turşu, Aynı-Farklı, tatlı-tuzlu, acı, ekşi
DEĞERLENDİRME
•
Nasrettin Hoca kimdir?
•
Daha önce duydunuz mu?
•
Bildiğiniz bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatır mısınız?
•
Turşuyu nasıl yaptık?
•
Yiyeceklerin tadı nasıldı?
•
Siz turşu yiyor musunuz?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı : İÇİNDE DIŞINDA
Etkinlik Türü: Hareket- Oyun-Okuma Yazmaya Hazırlık Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketi yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar
Yönergeler doğrultusunda yürür, yönergeler doğrultusunda koşar.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Belirli bir yüksekliğe zıplar tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler sekerek belirli mesafede ilerler)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Çizgi üzerinden yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklar gelmeden önce sınıfı düzenler; sınıfta çocukların masalarından oluşturulmuş köprü, yere bantla çizilmiş denge çizgisi, tek ayak üzerinde sekebilmeleri için ise yer belirlenir, takla atmaları için minder hazırlanır.
Ve daha sonra öğretmenin yönergeleriyle oyun başlatılır. Çocuk takla atar, iki sandalyenin ayağına bağlanmış 5 cm
lik ipin üzerinden çift ayakla atlar ve koşarak gelerek masadan oluşturulmuş köprünün altından sürünerek geçer
ve bantla çizilmiş olan denge çizgisinden yürür ve daha sonra, belirtilen alandan tek ayak sekerek geçer. Her geçen
çocuk çizgi üzerinde durur. Daha sonra öğretmen ayakkabı üzerinden atlama oyununu oynatır bu oyun için yere
dağınık şekilde ayakkabılar koyar çocuklar müzik eşliğinde dans eder müzik kapatıldığında herkes bir ayakkabının
üstünden atlayıp heykel olur oyun bu şekilde çocukların isteği doğrultusunda devam eder.
•
Çocuklar daire olurlar öğretmen çocuklara kâğıt ve kalem verir ve dairenin ortasına geçer elinde 2-3 m uzunluğundaki ipin ucuna ayakkabı bağlar ve yere diz çökerek elindeki ipi daire yönünde çevirir çocuklara şimdi ayakkabının
dans gösterisini izleyeceğiz der ve bir süre ipin ucundaki ayakkabıyı farklı şekillerde hareket ettirir ve çocuklara
şimdide ayakkabımızın hareketlerini kâğıtlarımıza çizelim der ve öğretmen ipin ucundaki ayakkabıyla dairesel, ileri
öne vb hareketler yaptırarak çocukların gördüklerini çizmeleri istenir. Yapılan çizimler hakkında sohbet edilir.
•
“Tebeşir ile çocukların önüne daire çizilir ve çocuklara daire şekli tanıtılır bu dairenin etrafında durmaları sağlanır.
Çocuklarla içinde dışında oyunu oynanır. Öğretmen çemberin içine dediğinde çocuklar çemberin içine, dışına dediğinde dışına çıkmaları sağlanır. Öğretmen çocuklardan ayakkabılarını çıkarıp ellerine almalarını ister ayakkabılarımız dairenin içinde dediğinde tüm ayakkabılar dairenin içine koyulur, ayakkabılarımız dairenin dışında dediğinde
•
tüm ayakkabılar dairenin dışına koyulur içinde ve dışında kavramı bu şekilde pekiştirilmeye çalışılır. Bu ayakkabılarla sayma çalışmaları da yapılır. Aynı şekilde öğretmenin sayısını söylediği ayakkabılardan bazıları dairenin içine
bazılarını da dışına koyulur. Daha sonra kaç tane ayakkabı içinde kaç tane dışında olduğu sayılır.
Daha sonra dağıtılan içinde, dışında, benzerlik ve farklılıkla ilgili çalışma sayfaları yönergelere uygun yapılır.
MATERYALLER
İçinde-dışında kavramı ile ilgili resimli kartlar, sepet, oyuncaklar, tebeşir.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İçinde-Dışında
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün ki etkinliğimizde neler yaptık?
•
Etkinliğimizi yaparken zorlandınız mı?
•
Hangi etkinliğimizden keyif aldınız?
•
Yaptığınız hareketlerden en çok hangisinde zorlandınız?
•
İçinde dışında oyununda neler yaptık?
•
Ayakkabının dans gösterisi nasıldı?
•
Ayakkabı hareketlerini kâğıtlara çizerken zorlandınız mı?
•
Çalışma sayfalar ve boyalar dağıtıp içinde dışında ile ilgili yönergeler verilerek çocukların çalışmaları sağlanır.
UYARLAMA
Ekim (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
BÜYÜK-KÜÇÜK” isimli Bütünleştirilmiş oyun etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği, sanat etkinliği, Türkçe dil etkinliği
“1 VE 2 RAKAMI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe dil etkinliği, oyun etkinliği, sanat etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BÜYÜK-KÜÇÜK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş oyun etkinliği, okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği, sanat etkinliği, Türkçe dil etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri sıkar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara büyük ve küçük gazete kâğıtları verir. İncelemelerini ister. Gazete kâğıdı incelendikten sonra
boyutları hakkında sohbet edilir. Ardından gazete kâğıtları buruşturulup top hâline getirilip yere atılır. Öğretmen
heykel oyunu oynayacaklarını söyler ve oyunun kurallarını anlatır. Müzik çalarken çocuklar hem dans ederler hem
de yerdeki topları toplayacaklardır. Müzik durduğu zaman heykel olunacaktır. Çocuklar iki gruba ayrılırlar. En çok
top toplayan grup alkışlanır.
•
Öğretmen çocuklara büyük-küçük kesilmiş daireleri, yapıştırıcı ve dosya kağıdı vererek kâğıt katlama tekniği ile
ördek ve yavrularını yapılmasında rehberlik eder. Etkinlik sonunda çocuklar isterlerse ördeklerin yaşadıkları yerleri
de pastel boya ile boyarlar.
•
Öğretmen sanat etkinliği sırasında çocuklara ördek ile ilgili bilmeceler sorar. Ördek şarkısını söyleyerek çocukların
dikkatini çeker, öğrenmek isterlerse hep birlikte tekrarlanarak öğretilir.
Ayakları kürekli,
Ne kadar da yürekli,
Suda bir gemi. (Ördek)
Perdeli ayakları ile paytak paytak yürür.
Su da hzılı yüzerken süzülür.
Yem aramak için başını suya dalar.
Kuyruğu havaya kalkar. (Ördek)
Ördek yavrusu suya ilk girdiğinde ne olur? (Islanır)
ÖRDEK ŞARKISI
Paytak paytak yürürsün
Bazen gölde yüzersin
Bazen uçarsın. •
Ördek haydi gel konuş
Vak vak vak vak vak
Haydi şarkı söyle
Vak vak vak vak vak Etkinlik bitiminde sınıf temizlenir. Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar. Etkinlik hakkında sohbet edildikten sonra
“Ördek Ailesi “isimli parmak oyunu oynanıp seslerini çıkararak ördek öykünmesi yapılır.
ÖRDEK AİLESİ
Bir ördek ailesi varmıışşşş (5 parmak gösterilir)
Ormanda yaşarlarmıııışşş. . .
Gece olmuuuuşşş. . . yıldızlar çıkmııışşş. . . (iki el yanlara açılarak gökyüzüne bakıyomuş gibi yapılır)
Ördek ailesi uyumaya karar vermişş (uyku hareketi yapılır)
Baba ördek yatmışş (başparmak kapatılır)
Anne ördek yatmış (işaret parmağı)
Abi ördek yatmıışş (orta parmak)
Abla ördek yatmıışş (yüzük parm)
Küçük ördek te yatmııııışşşş (tabiki en miniğiii)
uyumuuuşş, uyumuuuuşşş (uyku hareketi, hepsinin gözü kapalı olcak)
rüyasında ne görmüş Ayşee/ahmett/vb. (çocuktan rüyası dinlenir. . . )
Sonra baba ördek kalkmıışş herkesi uyandırmıışşş(bütün öğrenciler gözleri kapalıyken gıdıklanır)
DEĞERLENDİRME
•
Öğrendiğimiz şarkıyı beğendin mi?
•
Öğrendiğimiz parmak oyununu beğendin mi?
•
Öğrendiğimiz şarkıyı tekrar eder misin?
•
Öğrendiğimiz parmak oyununu tekrar eder misin?
•
Sınıfımızdaki büyük ve küçük nesneleri söyleyelim.
MATERYALLER
Kalem, çalışma sayfası, gazete, el işi kâğıtları, pastel boya, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Daire, büyük, küçük
AİLE KATILIMI
•
Evimizdeki büyük küçük nesnelere dikkat edelim.
•
Öğrendiğimiz şarkı ve parmak oyununu tekrarlayabilirsiniz.
•
Çevrenizde gördüğünüz büyük-küçük kavramları ile ilgili konuşabilir, örnekler vermelerini sağlayabilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: 1 VE 2 RAKAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe dil etkinliği, oyun etkinliği, sanat etkinliği, okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Bilişsel Gelişim
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Dil Gelişimi
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen “Ellerim Parmaklarım” şarkısını bir kere söyler. Daha sonra çocuklardan şarkıyı tekrar etmelerini ve
söylerken canlandırmalarını ister.
Sağ elimde beş parmak Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
Hepsi eder on parmak Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, say bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
•
Öğretmen çocuklara üzerinde 1 ve 2 rakamları yazan kartlar gösterir. Öğretmen bir kart gösterir ve çocuklar gösterdiği sayı kartı kadar nesneyi sınıftan bulup getirirler. Oyun iki rakamda iki eşleştirme yapılana kadar tekrarlanır.
Ardından büyüklük- küçüklük, 1 ve 2 rakamları ile ilgili çalışma sayfaları yapılır, kesik çizgiler birleştirilerek rakamların üzerinden gidilir.
•
Öğretmen parmak boyaları ve resim kâğıtlarını çocuklara verir, el baskısı yapmalarına rehberlik eder. Etkinlik sonunda sınıf toplanarak temizlenir.
•
Öğretmen çocuklara bilmeceler sorar. Tahmin edebilmeleri için ip uçları verir.
—— Alt yanı sivri tepe içindedir (Çene)
—— Üst yanı çakıldak (Dişler)
—— Daha üstü muşulak (Burun)
—— Daha üstü ışıldak (Göz)
—— Üstü kara kolan (Kaş)
—— Daha üstü bir alan (Alın)
DEĞERLENDİRME
•
Öğrendiğimiz şarkıyı tekrar eder misin?
•
Şarkıyı söylerken eğlendin mi?
•
1’den 10’a kadar sayalım.
MATERYALLER
Boya kalemleri, parmak boyası, resim kâğıtları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
1-10 ritmik sayma, 1-2 rakamı
AİLE KATILIMI
•
Top parmak oyununu tekrarlayabilirsiniz.
•
Bir kağıda “1” ve “2” yazıp buzdolabının üzerine asın
UYARLAMA
Ekim (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KIRMIZILAR NEREDE? “ isimli Bütünleştirilmiş Türkçe dil, Sanat, Müzik, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
“SORUMLULUK” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Sanat ve Türkçe Dil Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KIRMIZILAR NEREDE?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe dil, Sanat, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara kırmızı renkli giysilerin, nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Kırmızı rengi tanıtır.
Sonra çocuklar halka şeklide yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken kırmızı renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına;
—— Karşıdan karşıya geçerken kırmızı, mavi giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
•
Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi söyler.
•
“Kırmızı Balık” şarkısı oyunu eşliğinde oynanır. Çocuklar daire şeklinde otururlar. Bir kişi dairenin içinde balik gibi
yüzmeye çalişir. Bir kişi de ebe olur, şarkı söylenirken dairenin etrafında döner. Kaç denilince balık olan çocuk kaçar,
yakalanırsa ebe o olur yakalanamazsa ebe devam eder.
Kırmızı Balık Gölde Kıvrıla Kıvrıla Yüzüyor
Balıkçı Hasan Geliyor Oltasını Atıyor
Kırmızı Balık Dinle Sakın Yemi Yeme
Balıkçı Hasan Tutacak Sepetine Atacak
Kırmızı Balık Kaç Kaç Kırmızı Balık Kaç Kaç
Oyunun ardından çocuklardan masalara oturmaları istenir. Boya kalemleri verilerek kırmızı ile ilgili çalışma sayfaları dağıtılarak öğretmen rehberliğinde çalışmalar tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Sanat etkinliğimiz sırasında hangi malzemeleri kullandık?
•
Etkinliği beğendin mi?
•
Kırmızı renkte bildiğin yiyecekleri söyler misin?
•
Evinizde kırmızı renkli bir eşya adı söyler misin?
•
Şarkımızı hatırlıyor musun? Tekrarlayalım mı?
•
Şarkılı oyunumuzu sevdin mi?
•
Yönergeye uygun olarak elmanın içi kırmızı krepon kâğıtları ile kaplanır. Kırmızı balonlar da daire içine alınır.
MATERYALLER
Kırmızı renkte nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kırmızı
AİLE KATILIMI
•
Kırmızı nesneleri bulma oyunu oynayabilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SORUMLULUK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Sanat ve Türkçe Dil Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıf içindeki eşyaları göstererek ne olduklarını sorar, daha sonra bir nesne ismi söyler çocuğun çevresinde bulup göstermesini sağlar. Çocuklara:
—— Bu nesneyi hangi öğrenme merkezinde buldun?
—— Ne yapmak için kullanırız?
—— İşimiz bitince nereye koyarız? şeklinde sorular yöneltir.
•
Daha sonra sınıf içindeki sorumluluklarımız ve eşyalarla işimiz bitince neler yapmamız gerektiği hakkında sohbet
edilir. Öğretmen ”Benim Sorumluluklarım” isimli şiiri okur.
BENİM SORUMLULUKLARIM
Yatağımı toplarım,
Pijamamı katlarım,
İşimi bırakmam kimseye,
Bunlar benim sorumluluklarım. .
Dersimi zamanında yapar,
Çantamı erkenden hazırlarım,
Hiçbirinden sıkılmam,
Bunlar benim sorumluluklarım!
Dişlerimi fırçalar,
Ayakkabımı boyarım,
Kendi işimden kaçamam ki,
Bunlar benim sorumluluklarım!
•
Sınıfın içerisinden çeşitli malzemeler sınıfın ortasına getirilir. Hareketli bir müzik açılır. Çocuklara arıların ne kadar
çalışkan hayvanlar olduğu anlatılır. Ardından öğretmen “Şimdi siz de arılar gibi uçarak gelip bu nesnelerden birini
alıp yerine yerleştireceksiniz. Bu sırada yardımlaşmayı da unutmayalım. “ diyerek oyunu başlatır. Oyunun bitiminde nesnelerin doğru yerlerinde olup olmadığı kontrol edilir. Çocuklar alkışlanır.
•
•
Öğretmen daha sonra doğada yardımlaşarak çalışan hayvanların resimlerini gösterir (Karınca, arı gibi. ). Doğadaki
hayvanların nasıl yardımlaştıkları ve sorumluluklarını bildikleri üzerine sohbet edilir.
“Arı” isimli şarkı CD’den dinletilir, müzik eşliğinde dans edilirken şarkının sözlerine dikkat çekilerek şarkı öğretilir
İncecik kanadım var vızzz vızzz uçarım, çiçeklere hep konar ballar yaparım.
Popomda sivri iğnem cısss diye cısss diye cıss diye sokarım
Size bal yapmak için vızzz diye vızz diye vızz diye uçarım
Kış gelince hiç uçmam kovanımda yatarım
Yavru arılarıma okşar bakarım
Bahar gelince kalkar kanadımı açarım
Gezerim çiçekleri balları balları balları toplarım
Ercan MERTOĞLU
Öğretmen her çocuğa bu hayvanların resimlerinden verir. Sayfaya uygun bir şekilde yapıştırırlar. Bu hayvanın nerede olduğu ve neler yaptığı düşünülerek kolaj çalışması resim çizilerek tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Okulda ne gibi sorumlulukların var?
•
Evde ne gibi sorumlukların var?
•
Bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz neden önemli?
MATERYALLER
Kırmızı renkte nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sorumluluk
AİLE KATILIMI
•
Bugün evden sevdiğin bir oyuncağını getirebilirsin.
UYARLAMA
Ekim (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 19/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“İP DOLAMBACI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
“TOPU YAKALAYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: İP DOLAMBACI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşmak için sırasını bekler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların daire şeklinde dizilmeleri istenir. Öğretmen bir ip yumağını eline alır. İpin ucundan tutarak bir çocuğun
adını söyler. İpin ucunu bırakmadan yumağı adını söylediği çocuğa verir. Her çocuk yumağı biraz daha açarak ismini söylediği bir arkadaşına atar. Bütün çocuklar yumağı dolaştırdıktan sonra ipin ucu tekrar öğretmene gelince
çalışma tamamlanır. Ardından bu dolambaçtan nasıl kurtulacakları tartışılır. Çocuklar fikirlerini söylerler. Söylenen
fikirler denenir. Eğer olmazsa tekrar çözüm üretilir.
•
El ve kol jimnastiği yapılır.
—— Eller açılır kapanır.
—— Bilekler döndürülür.
—— Kollar ileri-geri çevrilir.
Daha sonra çocuklara kalem verilir. Kalemi doğru tutmaları, bedenlerini doğru konumlamalarına dikkat edilir.
•
Öğretmen 3 ve 4 rakam kartlarını gösterir. Gösterdiği kart kadar sınıfta nesne bulma oyunu oynanır.
DEĞERLENDİRME
•
Çocukların getirdikleri ipler karşılaştırılır. Kimin daha uzun olduğu çocuklar tarafından söylenir.
MATERYALLER
Yumak, uzun- kısa ipler, resim, sayı kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzun, kısa, 3 ve 4 rakamı
AİLE KATILIMI
•
Boyumuz kadar bir ip getirelim.
•
Çocuğunuzu başarması için cesaretlendirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TOPU YAKALAYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Öne yuvarlanır.
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara bir top gösterilir ve topun şekli sorulur. Sınıftan başka daire şeklinde nesneler bulunur. Çocuklar halka
olur, ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar, bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top
ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır. Halkadaki çocuklar
ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar. Top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.
•
Çocuklar toplar şeklinde yuvarlanarak minderlere geçerler. Çocukların evden getirdiği fotoğraflar incelenir. Yaşadığımız şehir, belirgin özellikleri, önemli yerleri hakkında konuşulur; fotoğraflarla gösterilir. Şehrimizin haritadaki
yeri gösterilir. Çocuklarla birlikte şehrin fotoğraflarından biri seçilir ve fotoğraf birlikte oluşturularak canlandırılır.
•
Çalışma yaprakları ve boyalar dağıtılır, ilgili yönergeler verilerek etkinlikler yapılır.
DEĞERLENDİRME
•
Top ile nasıl bir oyun oynadık?
•
Yaşadığın şehrin en çok neyini seviyorsun?
•
Topun şekli nasıldı?
•
Yaşadığınız yerde park var mı?
•
Çalışma sayfaları dağıtılıp daire şeklinde nesnelerin isimleri söylenir ve bunlarla ilgili yönergeler verilerek çocukların daireyi kullanarak resim yapmaları istenir. Ardından sayfada daire şeklindeki nesneler bulunur ve daire içine
alınır.
MATERYALLER
Yaşanılan şehrin fotoğrafları, daire şeklinde nesneler.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Şehir, daire.
AİLE KATILIMI
Okula gelirken yaşadığımız şehir ile ilgili resimler getirmeyi unutmayalım.
UYARLAMA
Ekim (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 20/10/2015
Yaş Grubu : 60+ ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DAİRE Mİ, ÇEMBER Mİ?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
“TIRTIL OLUŞTUR” isimli Müzik, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DAİRE Mİ, ÇEMBER Mİ?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın şeklini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, asar, yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara kartondan daire ve çember kuklaları yapar. İlk önce daireyi gösterir,
“Merhaba ben daire. Gördüğünüz gibi yus-yuvarlığım. Sizce hangi nesnelere benziyorum?” der ve çocuklardan
alınan cevaplar dinlenir. Öğretmen çalışma sayfasını dağıtır.
Daha sonra, “Daire resmini kullanarak neleri çizebiliriz? sorusu sorularak çizmeleri istenir. Daire şeklindeki nesneler bulunarak isimleri söylenir ve daire içine alınır.
•
Öğretmen ardından çember şeklindeki kuklayı konuşturur. “Merhaba ben de çember. Benim de hiçbir köşem yok,
yuvarlağım, ancak içim boş. Simide benzerim. Sizce başka hangi şekillere benziyorum? “ der ve sınıftaki çember ve
daireye benzeyen nesneler bulunur ve grafik oluşturulur.
Ardından “Güneş ve Ay“ isimli oyun oynanır. Yere büyükçe bir daire, Dairenin içine de hilal şeklinde bir ay çizilir.
Önce çocuklar Dairenin çevresinde halka olurlar. Öğretmen “güneş” dediğinde, Dairenin içine dağılırlar. “Ay” dediğinde, sıkışarak Hilâl şeklinin içine sığmaya çalışırlar. Yanılan, çizgilere basan Oyundan çıkar. Yanılmadan ve çizgilere
basmadan oyunu tamamlayanlar kazanmış sayılırlar.
DEĞERLENDİRME
•
Daire şeklinde hangi oyuncaklarımız var?
•
Çember şeklinde hangi oyuncaklarımız var?
•
Oyunumuz hoşunuza gitti mi?
•
Yanılmadan, çizgilere basmadan oynamak zor muydu?
MATERYALLER
Çalışma yaprakları, kurşun kalem.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Çember, daire.
AİLE KATILIMI
Daire şeklindeki eşyaları bulun
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TIRTIL OLUŞTUR
Etkinlik Türü: Müzik, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: El ayak üzerinde sıçrar.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfta bulunan oyuncak sepetlerinden bazılarını sınıfın ortasına getirilir. Çocuklardan büyük ve küçük
olanları ayırmalarını ister. Daha sonra aynı nesnenin büyük ve küçüğünü getirerek bunları karşılaştırmaları istenir.
•
Çocuklara sıçrayarak ilerleyen bir hayvan söylemeleri istenir. Gelen cevaplardan tırtılın da bu şekilde hareket ettiği
belirtir.
•
Öğretmen “Tırtılı Oluştur”oyunu oynayacaklarını söyler ve öğretmen büyük, orta ve küçük boy renkli daireleri
halının üzerine dağıtır. Halının bir ucuna bir tırtıl diğer ucuna diğer tırtıl kafasını koyar. Yanına iki çocuk çağırır. Çocuklardan birinden küçük dairelerden bir tırtıl yapmasını diğerinden orta boy dairelerden bir tırtıl yapmasını ister,
Müziği açar ve süre başlar. Tırtılını söylenen boy daireyle daha önce oluşturan çocuk oyunu kazanır. •
Çalışma sayfaları öğretmenin rehberliğinde tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Sınıftan bir büyük bir de küçük nesne bulur musun?
•
Tırtılın haricinde sürünen hangi hayvanlar var?
•
Tırtılı oluşturmak keyifli miydi? Yoruldunuz mu?
Çalışma sayfaları dağıtılıp büyük küçük kavramları ile ilgili yönergeler verilerek çocukların çalışmaları sağlanır.
MATERYALLER
Büyük ve küçük, orta boylarda kesilmiş daireler, kartondan yapılmış iki tırtıl başı, müzik
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Büyük, küçük, orta
AİLE KATILIMI
Büyük-küçük eşyalarımızı karşılaştıralım.
UYARLAMA
Ekim (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 21/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YÜZEN EV” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Sanat Etkinliği ile Drama Etkinliği(Büyük Grup)
“TAHMİN ET” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YÜZEN EV
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Sanat Etkinliği ile Drama Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara “yüzen ev” resmi gösterilir. Çocuklar resmi incelerler. Çocuklara soru işaretleri dağıtılır. Her çocuk “yüzen ev” ile ilgili bir soru sorar.
—— Örneğin: Neden yüzüyor?
—— Yağmur yağdığında ne yapıyorlar?
—— İçinde kimler yaşıyor olabilir? gibi.
•
Çocukların sorularına hep birlikte yanıt aranır. Çocuklar evin nerede olduğunu tahmin etmeye çalışırlar. Resimdeki
ipuçlarından sıcak bir bölgede olduğuna karar verilir.
•
Çocuklara herkesin bir yüzen evinin olduğu söylenir. Yere her üç çocuğa bir helezon düşecek şekilde helezon çizilir.
Çocuklara denizde fırtına çıktığı söylenir. Müzik çalardan fırtına sesi dinlenir. Helezonun içinde yürüyerek fırtına da
savrulma hareketi yaparlar. Fırtına esnasında neler hissettikleri sorulur.
•
Öğretmen yüzen ev gibi denizde yaşayan başka hangi canlıların olduğunu sorar. Alınan cevaplar üzerine sohbet
edilir.
•
Çocuklar hazırlanmış yelkenli yapmak için balık gibi yüzerek masaya geçerler. Öğretmen çocuklara oyun hamuru
dağıtarak bir süre oynamalarını ister. Denizde yaşayan canlılarla ilgili şekiller yapmaları için yönlendirmeler yapar.
Daha sonra hamurlardan küçük parçalar ayrılarak hamurlar toplanır. Çocuklara yelkenli çalışması için gerekli malzemeleri verir. Ceviz kabuklarının içine oyun hamuru konulur, verilen kürdanlara üçgen şeklinde kâğıtlar yapıştırılarak yelkenli tamamlanır. Daha sonra büyük bir mukavvanın üzerine mavi çöp poşeti yapıştırılarak deniz görüntüsü
verilir. Yapılan yelkenliler poşetin üzerine yapıştırılarak çalışma tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Resimde neler vardı?
•
Fırtına sesini duyduğunda ne hissettin?
•
Yelkenli çalışmasını yaparken nelere dikkat ettin?
MATERYALLER
Müzik çalar, tebeşir, mukavva, ceviz kabukları, oyun hamuru, kürdan, el işi kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Helezon, yüzen ev
AİLE KATILIMI
•
Farklı özelliklerdeki ev resimleri inceleyelim. Çevredeki sesleri dinleyip sorun
Etkinlik Adı: TAHMİN ET
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla “düşündüğüm sözcüğü bul” oyunu oynanacağı belirtilir. Oyunun kuralları anlatılır. Öğretmen çocuklardan birinin bir kelime düşünmesini ister. Daha sonra öğretmenin de yönlendirmesiyle çocuklar o kelimeyi bulabilmek için çeşitli sorular sorarlar. Örneğin;
—— Canlı mı?
—— Kırmızı mı?
—— Büyük mü?
—— Ağır mı?
—— Hareket eder mi?
•
Tüm çocukların oyuna katılmasıyla oyun sonlanır.
•
Ardından çocuklar getirdikleri kutuları masalara alırlar. Öğretmen çocuklardan bu kutuları bir nesneye benzetmelerini ister. Her çocuk kutusunu farklı bir obje yerine koyarak seçtiği materyallerle planladıkları çalışmayı yaparlar.
•
Yapılan çalışmalar ilgili merkezde sergilenir. Daha sonra öğretmen rehberliğinde çalışma sayfaları tamamlanır.
DEĞERLENDİRME
•
Kutunu neye dönüştürdün?
•
Bunu nasıl yaptın?
•
Çalışma sayfaları dağıtılıp kavram ayırtetme ile ilgili yönergeler verilerek çocukların çalışmaları sağlanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, kutular, sanat merkezinden çocukların seçtiği MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Zıt kavramlar
AİLE KATILIMI
•
Bugün bir kutu getirelim.
UYARLAMA
Ekim (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ASLAN İLE TAVŞAN” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“RENKLİ MİSKETLER” isimli Bütünleştirilmiş Matematik Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ASLAN İLE TAVŞAN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Bilişsel Alan
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen tüm çocuklardan halka olmalarını ister ve oyuna başlamadan önce ısınma hareketlerini yaptırır. Başı
öne arkaya, sağa sola, omuzları yukarı aşağı çevirme, kolları elleri çevirme, bel çevirme, öne arkaya eğilme, zıplama hareketlerini yaptırır. Isınma hareketlerinden sonra çocuklar arasından sayışma tekniği ile bir ebe seçilir. Diğer
çocuklarda iki gruba ayrılır. Öğretmen çocuklara oyunu anlatır. Ebe olan çocuk aslan olur, diğer çocuklar tavşan
olur. Sınıfa iki tane daire çizilir. Çizilen daireler tavşanların yuvasıdır. Tavşanlar yuvalarında bekler. Aslan ise iki tavşan yuvasının ortasındadır ve orada uyuyordur. Oyunda tavşanlar aslan uyurken sessizce yuvalarını değiştirmeye
çalışırlar. Yuvalarını değiştirirken aslan uyanırsa tavşanlardan birini yakalamaya çalışır. Yakaladığı tavşan ebe, yani
aslan olur. Oyun bu şekilde çocukların ilgisine göre devam ettirilir. Oyun sonunda öğretmen çocuklara “Oyunumuzda hangi hayvanlar vardı?” diye sorar. Çocukların cevaplarından sonra “O zaman bizde şimdi tavşan gibi zıplayarak
sandalyelerimize geçiyoruz.” diyerek çocukları sanat etkinliği için hazırlar. İsteyen çocuklar aslan isteyen çocuklar
tavşan öykünmesi yaparak masalara geçerler.
•
Öğretmen masaya çocukların serbest çalışabileceği çeşitli malzemeler koyar (kumaş parçaları, tavşan resmi çizilmiş kartonlar, el işi kâğıtları, boncuklar, ipler, yapıştırıcı, pullar vb.). Çocuklara masadaki malzemeleri incelemelerini söyler. Masanın üzerindeki malzemeleri kullanarak bir tavşan maskesi yapmalarını ister. Yapılan maskeler ile ilgili
sohbet edilir. Maskeler sınıf panosunda sergilenir. Ardından 1, 2, 3 ve 4 rakam kartları kullanılarak nesneler sayılır.
Sayımın bitiminde çalışma sayfası yapılır.
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzda hangi hayvanlar vardı?
•
Sen hangisi olmaktan mutlu oldun? Neden?
•
Aslan nasıl ses çıkartır?
•
Tavşanlar nerede uyur?
•
Çalışma sayfaları dağıtılıp sınıf kuralları ve sayılar ile ilgili yönergeler verilerek çocukların çalışmaları sağlanır.
MATERYALLER
parçaları, tavşan resmi çizilmiş kartonlar, bocuklar, ipler vs. yapıştırıcı, makas, rakam kartları.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Aslan, tavşan, 1-2-3-4 rakamları
AİLE KATILIMI
Yatmadan önce dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım.
Etkinlik Adı: RENKLİ MİSKETLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Masaya gazoz kapakları, kavanoz kapakları, şişe kapakları, kibrit kutuları, legolar vb. bırakılır. Bu nesnelerin şekilleri
sorulur. Hava kabarcıklarının şekli hatırlatılır. Daire şeklinde olan nesneleri gruplamaları istenir.
•
Çocuklara “Hava kabarcıkları nasıl çıkar?” diye sorulur. Büyük bir kavanoza gazoz dökülür. Baloncuklar gözlemlenir.
Daha sonra kavanoza kuru üzüm atılıp ne olacağı izlenir.Baloncukların kuru üzümlere yapıştığı üzümleri yukarı
gazozun yüzeyine taşıdığı, sonra patladıkları, üzümlerin batıp gazın havaya karıştığı, tekrar baloncukların batan
üzümlerin yüzeyine yapışarak üzümleri yukarı çıkardıkları gözlenir. Çocuklara rehberlik edilir ve soruları cevaplanır.
Ardından müzik eşliğinde baloncuklar gibi dans ederler.
•
Öğretmen çocuklara misketleri verir. Neye benzedikleri hakkında konuşulur. Misketle nasıl oynayacakları gösterilir.
Öğretmen misketlerin ellerinden fırlamaması ve canlarını acıtmaması için nelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgular. Misketi doğru tutma ve başparmağı ile yuvarlama denemeleri yapılır.
•
Öğretmen çocukları 2 gruba ayırır. Gazoz kapağı, kavanoz kapağı ve şişe kapakları çocuklara verilir. Çocuklar büyük
boy kartona yapıştırarak çiçekler yapılır, pastel boya, krepon kağıtları ile renklendirilir ve etrafını istedikleri gibi
süslerler.
DEĞERLENDİRME
•
Baloncuklar gibi dans ederken ne hissettin?
•
MATERYALLERi gruplarken nelere dikkat ettin?
•
Çevremizde daire şeklinde neler var?
MATERYALLER
Çeşitli büyüklükte kapak, gazoz, kuru üzüm, müzik çalar, fon kartonu, pastel boya, krepon kağıtları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Baloncuk, gaz, misket
AİLE KATILIMI
•
Misket oynamayı deneyelim. Okula misket götürelim.
UYARLAMA
Ekim (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YAĞMUR, KAR, FIRTINA” isimli Bütünleştirilmiş Matematik Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
“GEOMETRİK ŞEKİLLER” isimli Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği ile Müzik Etkinliği(Büyük Grup+Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YAĞMUR, KAR, FIRTINA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin özelliğini söyler.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara “Yağmur, Kar, Fırtına” oyununu oynayacaklarını söyler ve oyunu anlatır.
•
Çocuklar masada oturur, öğretmenlerini dinlerler. Öğretmen çocuklara “Kar Dolu Yağmur oyununu oynayacağız.
“Kar” dediğim zaman eller çırpılır. “Yağmur” dediğim zaman ise ellerle masaya vurulur. “Dolu” dediğim zaman ise
masaya hızlı hızlı vurulur.” der. Oyun sonrasında öğretmen çocukların dikkatini çekmek için ilk önce fısıldayarak
daha sonra da yüksek sesle “Yağ Yağ Yağmur” adlı tekerlemeyi söyler. Çocuklar elleriyle ritm tutarak tekerlemeyi
tekrar ederler.
Yağ yağ yağmur,
Yağ yağ yağmur,
Ver Allah’ım ver,
Teknede hamur
Sicim gibi yağmur.
•
Öğretmen yazı tahtasını yanına alarak küçük bir çocuk çizer. Anlattığı hikâyeye dair resimler çizerek dört mevsimi
anlatan hikâyeyi tamamlar.
“Nihal o gün ailesi ile pikniğe gitmek istiyordu. Fakat babası onu uyardı.
—— Hava kapalı, sanki yağmur yağacak. Bu bulutlar sanki yağmur getirecek. Bugün piknik doğru bir fikir değil.
—— Ama yağmur kışın yağmaz mı?
—— Yağmur dört mevsimde de yağar. Yaz mevsiminde az, kış mevsiminde çok yağar. İçinde bulunduğumuz sonbahar mevsiminde sık sık yağmur yağar.” der ve hikâye yarım bırakılıp çocukların tamamlamalarına rehberlik edilir.
•
Çalışma sonunda öğretmen çocuklara yağmurun nasıl yağdığını anlatır. Daha sonra çocuklarla birlikte yağmur dramasını gerçekleştirirler. Öğretmen çocuklara “Bazı yağmur taneleri yere hızla sert bir şekilde düşer. Bazıları yavaş
yavaş düşer. Şimdi siz de nasıl bir yağmur damlası olmak istiyorsanız o şekilde yere doğru hareket edin.” der. Müzik
eşliğinde gerçekleşen drama sonunda öğretmen “Şimdi yağmur dindi, sizler yere inmiş yağmur damlaları olarak bir
çukurda biriktiniz. Hadi toplanın. Bakalım, yağmur damlaları aralarında ne konuşuyor?” der ve çocukların konuşmalarını not eder. Drama sonunda öğretmen çocuklara neler hissettiklerini sorarak duygularını öğrenmeye çalışır.
Öğretmen önceden hazırlamış olduğu mavi fon kartonuna çizmiş olduğu orta büyüklükteki bulutları ve yağmur
damlalarını çocuklara dağıtır. Bulutları ve yağmur damlalarını kesen çocuklar, damlaların uç kısmını delerek ip geçirir. İpin diğer ucunu bulutun üzerinde yer alan deliklere geçirip bağlar. Faaliyeti biten çocuklara “Sen bir yağmur
damlasısın, gökyüzünden yavaş yavaş yere iniyorsun. Yanından da bir sürü yağmur damlası arkadaşın geçiyor, onlara ne söylerdin?” diye sorulur ve verdikleri cevaplar bulutların üzerine yazılır. Tamamlanmış bulutlar sınıfa mobil
olarak asılır. Çocuklara “Yağmur yağarken bazen farklı sesler duyarız. Bu seslerden önce gökyüzünde bazen ışıklar
görülür. Sizce bunlar nedir?” diye sorulur ve çocuklarla gök gürültüsü hakkında konuşulur. Öğretmen bulutların
birbirine çarpması sonucunda şimşek ve gök gürültüsünün oluştuğunu anlatır. Sonra örnek olarak ellerini şaplatmalarını ister ve iki elin birbirine çarpmasıyla ortaya çıkan sesin bulutların birbirine sürtünmesi ya da çarpması
sırasında çıkan sese benzediğini anlatır. •
Çocuklarla birlikte “Sonbahar” şarkısı söylenir.
SONBAHAR
Yağmaya başladı yağmurlar esmeye başladı rüzgârlar
Soğudu artık havalar geldi sonbahar
Yağmaya başladı yağmurlar esmeye başladı rüzgârlar
Soğudu artık havalar geldi sonbahar
•
Çocuklara yağmur, şimşek, rüzgar sesleri dinletilir. Bu seslerin neler olduğunu bilmelerini isterler. Çocuklar üç gruba ayrılır bu sesleri çıkarırlar. Öğretmen elini yukarı kaldırarak yüksek, indirerek alçak sesle söylemelerini ister.
DEĞERLENDİRME
•
Sanat etkinliğimizde zorlandınız mı?
•
Oyunda hangi hava olaylarından bahsettik?
•
Yağmur gibi davranmak nasıl bir duygu?
•
Yağmurlar nasıl oluşur?
•
Nihal neden yağmurun yağmasını istemedi?
•
Şarkıyı yüksek/alçak sesle söylerken ne hissettin?
•
Ne zaman yüksek / alçak sesle konuşuruz?
•
Kar yağarken hangi oyunları oynarız?
MATERYALLER
Müzik çalar, CD
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yüksek ses, alçak ses
AİLE KATILIMI
Hangi mevsimdeyiz öğrenelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: GEOMETRİK ŞEKİLLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği ile Müzik Etkinliği(Büyük Grup+Küçük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın şeklini söyler.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izledikler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Üçgen müzik aleti çocuklara gösterilir. Müzik aletini çocukların incelemeleri sağlanır. Bu müzik aletinin sesi dinlenir.
Sonra öğretmen çocuklara üçgen şeklinde resimler göstererek bu üçgen ile ilgili bir hikâye anlatmaya başlar.
—— Ben bir üçgenim ve çok yalnızım. Canım çok sıkılıyor ama biliyor musunuz, ben kılıktan kılığa girebiliyorum.
Yani sihirli bir üçgenim. Mesela bir çatı şekline girebilirim. Ya da bir yelken olabilirim böylece birlikte oyun oynarız...
Başka ne olabilir çocuklar biraz düşünelim. Haydi, bu üçgen için hikâyeyi tamamlayalım, der.
•
Ardından öğretmen oyun alanına farklı mesafede 2’şer tane üçgen, kare, dikdörtgen ve daire çizer. Çocuklara çizilen şekillerin isimleri sorulur ve bu isimler çocuklara verilir. Öğretmen daireler yer değiştirsin der, daireler yer
değiştirir. Üçgenler yer değiştirsin der, üçgenler yer değiştirir. Diğer şekillerle oyun devam eder. Öğretmen bütün
şekiller yer değiştirsin der. Çocuklar aynı anda eşlerinin yer değiştirir.
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzda hangi şekil vardı?
•
Yer değiştirirken neler hissettin?
•
Üçgenin şekli nasıldır?
•
Etrafımızda daire, üçgen dikdörtgen olan neler var?
MATERYALLER
Resim kâğıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Üçgen
AİLE KATILIMI
•
Bir kâğıda üçgen çizip götürelim.
UYARLAMA
Ekim (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 26/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“GÜRÜLTÜLÜ BALON” isimli Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
“KART ÇEK İLERLE” isimli Bütünleştirilmiş Matematik Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: GÜRÜLTÜLÜ BALON
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara “Gürültülü Balon” deneyi yapacaklarını söyler ve deney yapılır.
Her çocuk balonunu havayla şişirir. Balonun ağzı ön tarafa gelecek şekilde kolunun altına alırlar.
Balonun ağzını iki elleriyle yana çekerek içindeki havayı yavaşça serbest bırakmaları istenir. Yan taraftan kollarıyla
bastırarak basınç yaratabilirler.
Balonun ağzını çekip gererek farklı sesler çıkarmak mümkündür.
•
Balonla çıkartılan sesin özellikleri hakkında konuşulur. Ardından masalara geçilir. Sismiş ve sönük balon resimleri
çizilir. Öğretmen çocuklardan balonun içinden çıka havayı çizmelerini ister.
•
Öğretmen çocuklara sulu boya ve pipet verir. Sayfalara sulu boya damlatılır. Çocuklar pipetle boyayı dağıtır.
DEĞERLENDİRME
•
Balonlar nasıl şişer?
•
Balonun içine ne doldurur?
•
Patlayan balon nasıl bir ses çıkartır?
•
Pipetle üfleyince neden boylar hareket etti?
MATERYALLER
Balon, boyalar, A4 kâğıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Balon, hava, şişmiş, sönük
AİLE KATILIMI
•
Bugün okula balon götürelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KART ÇEK İLERLE
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik Etkinliği ile Oyun Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları yazan kartlar çocuklara gösterilir. Çocuklar gördükleri karttaki sayı kadar sınıftan
nesne toplarlar. Nesneler birlikte sayılır. Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları yazan kartlar bir torbanın içine atılır. Bir
mukavvanın üzerine renkli dairelerden bir yol yapılır. Çocuklar birer piyon seçerler. Piyonlar başlangıç noktasına
dizilir. Her çocuk yol üzerinde torbadan çektiği sayı kadar daireyi sayarak ilerler. Kartın boş yüzeyi geldiğinde sıra
bir sonraki çocuğa geçer.
•
Oyun etkinliği bitiminde çalışma sayfası yapılır.
DEĞERLENDİRME
Ritmik sayma çalışması yapılır.
MATERYALLER
Makas, piyon, sayı kartları, boya kalemleri, rakamlar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
AİLE KATILIMI
•
1’den 10’a kadar sayalım.
UYARLAMA
Ekim (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 27/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK VE CUMHURİYET” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
“BAYRAĞIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATATÜRK VE CUMHURİYET
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri: Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 21 : Atatürk’ü tanır
Göstergeleri:Atatürk’ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler.
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri: Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı şiiri okur. Çocuklarla beraber tekrar edilir.
Bir gün sordum babama Çok kötü bir zamandı
Atatürk neden büyük?
Uçurumdaydı vatan
Çocuğum dedi bana
O büyük kahramandı
Onu seviyor her Türk Yurdumuzu kurtaran
•
•
•
Onu biz değil yalnız Kalbimiz sevgi dolu
Üstün tanır her millet
Yol gösteren o Türk’e
En büyük eseridir Yolumuz onun yolu
Kurduğu Cumhuriyet
Baglıyız Atatürk’e
(İ.Hakkı TALAS)
Atatürk ve cumhuriyet ile ilgili resimler incelenerek cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün yaptıkları hakkında sohbet
edilir.
Cumhuriyetin simgelerinden biri olarak bayrağın önemi vurgulanır, ardından Bayrağım şarkısı tekrarlanır.
29 Ekim’le ilgili çalışma sayfaları yapılır.
DEĞERLENDİRME
•
Cumhuriyet bayramımız ne zaman?
•
Atatürk cumhuriyeti kurmak için neler yaptı?
•
Çalışma sayfaları dağıtılıp ilgili yönergeler verilerek çocukların çalışmaları sağlanır.
MATERYALLER
Atatürk resimleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, cumhuriyet, bayrak
AİLE KATILIMI
Okula Atatürk resimleri götürelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAYRAĞIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Cumhuriyetin simgelerinden bir olarak bayrağın önemi vurgulanır; ardından “Bayrağım” şarkısı öğretilir.
Atalarım gökten yere indirmişler ayyıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki, rengi şafaktan kırmızı.
Onun ateş kırmızısı, ne gelincik ne de gülden.
Türk oğlunun öz kanıdır, ona bu al rengi veren.
Ay yıldızı, gökyüzünün, ay yıldızından yüksek.
Türk’ün alın yazısıdır, Türk’tür onu yüceltecek.
Vazifemdir bayrağımı, üstün tutmak her bayraktan.
Can veririm, kan dökerim, vazgeçemem ben bu haktan.
Hasan Ali YÜCEL
•
Öğretmen farklı ülkelerin bayraklarını çocuklara gösterir. Her ülkenin bayrağı olduğunu belirtir. Bayrakların birbirine benzeyip benzemediği üzerine sohbet edilir.
•
Sınıf iki gruba ayrılır. Öğretmen iki grup için önceden çizmiş olduğu bayrak modelini verir. Gruplar yırtma yapıştırma tekniğiyle çalışmalarını tamamlar.
DEĞERLENDİRME
•
Öğrenilen “Atatürk ve Cumhuriyet” şiiri ve “Bayrağım” şarkısı tekrar edilir.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Bayrak, Cumhuriyet
AİLE KATILIMI
•
“Cumhuriyet” ne demektir öğrenelim.Okula bayrak gönderelim.
UYARLAMA
Ekim (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 28/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK KÖŞEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Müzik Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATATÜRK KÖŞEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Müzik Etkinliği ile Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların getirdikleri Atatürk resimleri incelenir. Öğretmen çocuklara Atatürk ile ilgili neler bildiklerini sorar.Daha
sonra “Atatürk Ne Dedi?” isimli parmak oyununu öğretir.
Bir elin nesi var (Sağ el aşağıya doğru sallanır)
İki elin sesi var (Sol el, sağ elle çarpıştırılır)
Atatürk bize ne dedi? (Sağ işaret parmağı hareket ettirilir)
Güçlü olun dedi (İki el sıkıca birbirine kenetlenir)
Karınca gibi çalışın dedi (Parmaklar masada yürütülür)
Birbirinizi sevin dedi (İki el göğüs hizasında birleştirilir)
•
Daha sonra her çocuğa farklı renkte renkli kartonlar verilir. Çocuklar getirdikleri resmi bu kartona yapıştırırlar. Artık
materyaller kullanarak paspartunun dışına süslemeler yaparlar.
•
Öğretmen etkinlik sırasında “1881’de Bir Bebek Doğdu” isimli şarkıyı söyleyerek çocukların dikkatini çeker.Daha
sonra bu şarkıyı çocuklara öğretir.
1881’de bir bebek doğdu
Annesi O’nun adını Mustafa koydu
Sarı saçlı, mavi gözlü bu güzel bebek
Büyüdü büyüdü Atatürk oldu
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk kimdir?
•
Cumhuriyet nedir?
•
Yaşadığımız ülkenin adı ne?
MATERYALLER
Atık materyaller, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Cumhuriyet, Mustafa Kemal ATATÜRK
AİLE KATILIMI
•
Cumhuriyet Bayramı törenine birlikte katılın.
UYARLAMA
Ekim (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“CUMHURİYET BAYRAMI”
Öğle Yemeği - Temizlik
Dinlenme
Kahvaltı, Temizlik
Oyun Zamanı
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Genel Değerlendirme Zamanı
Ekim (22)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 30/10/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“PİNOKYO” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
“RUTİNLERİM” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: PİNOKYO
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Görsel materyalleri okuya¬bilme.
Göstergeleri: Görsel materyalleri açıklar.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Minderler daire şeklinde dizilir, çocuklar minderlerin kenarında durur. Öğretmen önce kendi adını sonra da çocuklardan birinin adını söyleyerek başlangıç yapar. Adı söylenen çocukla öğretmen yer değiştirir. Tüm çocuklar önce
kendi adlarını sonra arkadaşlarının adını söylerler. Hep birlikte bahçeye çıkılır. Çocuklara bahçede neler yapılabileceği sorulur. Havanın çok güzel olduğu bahçenin de oyun oynamak için uygun olup olmadığı sorulur. “Çocuklar
bahçede oyun oynamaya ne dersiniz? Haydi el ele tutuşalım ve halka olalım denir. Hep birlikte yere çömelirler.
Çocuklar siz patlamış mısır seviyorsunuz öyle değil mi? Mısır patlamadan önce hangi renktir? Patlayınca nasıl ses
çıkarır? Patladıktan sonra rengi değişir mi? vb sorular sorulur. Şimdi bizler birer mısır taneleri olduğumuzu düşünelim. Evet şimdi tavanın içindeyiz, işte ateş yanmaya başladı. Isınmaya başladık yavaş yavaş hareketlenmeye başladık, hoplamaya zıplamaya başladık. Eyvah! Ateş ne kadar fazla ısıtıyor bizi, patlayacağız şimdi. . Pat…pat. . pat…
•
Pat denildiğinde hep birlikte zıplayıp ayağa kalkar etrafa dağılırlar. Mısırlar patlayınca birbirine karıştı. Çocuklar
sürekli yer değiştirerek kaçışırlar. Oyun çocukların ilgilerine göre devam eder.
•
Öğretmen çocuklara tahta bir çocuk olan Pinokyo’nun hikayesini okuyacağını söyler. Resimlerini göstererek hikayeyi okur. Hikayeyi yarım bırakır ve çocuklara sorular sorarak hikayeyi tamamlamalarını ister. Hikayede Pinokyo’nun
başına gelenler ve aslında ne yapması gerektiği hakkında konuşulur. Çocuklara “Sizler birer kukla olsaydınız nasıl
olurdunuz?” diye sorulur ve serbest şekilde kukla olarak hareket etmeleri istenir. Ardından kukla gibi yürüyerek
yere çizilen çizgiler üzerinden masalara geçilir. Pinokyo şarkısı söylenir ve ilgili çalışma sayfaları öğretmenin rehberliğinde yapılır.
ŞARKI
Benim küçük tahtacığım Senden kukla yapacağım Testereyle keseceğim Kırt kırt kırktırt kırt diye Pi pi pinokyo pi pi pinokyo
•
Öğretmen çocuklara çalışma sayfaları dağıtır ve yönergelere uygun olarak çalışmayı tamamla¬tır.
•
Öğretmen çocuklara bir gün önce söyledikleri Pinokyo”” şarkısının sözlerini hatırlatır.
•
Sözler öğrenildikten sonra alkış ile ritim tutularak şarkı söylenir.
•
Şarkının sözlerine uygun hareketler yapılarak şarkı canlandırılır.
•
Şarkıyı tek başına söylemek isteyen desteklenir.
•
DEĞERLENDİRME
•
En çok hangi etkinlikten keyif aldık?
•
Oyunumuzu beğendiniz mi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Evde annenizle birlikte mısır patlattınız mı?
Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
Mısır yerine başka ne patlayabilir?
Oyunu oynarken neler hissettin?
Hangi arkadaşınızın ismini ha¬tırlıyorsun?
Pinokyo’ nun başına neler gel¬mişti?
Pinokyo eski haline dönmüş müdür?
Babasına kendini affettirmek için neler yapmış olabilir?
Kukla olarak yürümek nasıl hissettirdi?
Şarkımızı hatırlıyor muyuz?
MATERYALLER
Pinokyo masal kitabı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Arkadaş, okul, kitap, kapak, mısır
AİLE KATILIMI
•
Pinokyo ile ilgili çalışma sayfası velilere gönderilir.
•
Pinokyo tekerlemesini tekrarlayalım.
•
Bilmecelerin cevaplarını bulup resimleri boyamalarını sağlayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: RUTİNLERİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.
Kazanım5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen öğrenme merkezlerine evde ve okulda çocukların yaşayabileceği rutin işlere ait resimler asar. Çocuklar
öğrenme merkezlerinde oynadıktan sonra masalara geçilir. Öğretmen çocuklara bir gün boyunca evde ve okulda
hangi işleri sürekli yaptıkları ile ilgili sorular sorarak sohbeti yönlendirir. Çocuklara söz hakkı verilerek kendilerini
ifade etmeleri sağlanır. Daha sonra öğretmen rehberliğinde aile fotoğrafları çalışma sayfasındaki çiçeğin yapraklarına yapıştırılır. Daha sonra kahvaltı öğünü hakkında konuşulur ve çalışma sayfasındaki kahvaltı masası üzerine
kahvaltılık yiyeceklerden çizmeleri istenir. Etkinlik sırasında önceden öğrenilen “Okuluma Başladım” isimli şarkı
tekrarlanarak rutin işler söylenilen şarkı ile pekiştirilir, eğlenceli bir şekilde etkinlik tamamlandıktan sonra sevdiğimiz oyunlar ve farklı olanı bulma çalışmaları yapıldıktan sonra sınıf toplanarak temizlenir.
•
Hep beraber sınıfın ortasına gelerek oynadığımız oyunlarla ilgili tekrar hatırlama yapıldıktan sonra çocuklara müziğin ritmine uygun oyun öykünmeleri yapmaları istenir. Hangi oyunlar öykünme ile taklit edildi söylenir ve oyun
sonunda bütün çocuklar alkışlanır.
DEĞERLENDİRME
•
En çok hangi etkinliğimizi beğendiniz?
•
Aileniz için çiçek yapmak hoşunuza gitti mi?
•
Kahvaltı öğününü seviyor musunuz?
•
Kahvaltıda başka neler olmalı?
•
En çok sevdiğiniz oyun hangisi?
•
Öykünme oyununu nasıl buldunuz?
MATERYALLER
Aile bireylerine ait fotoğraflar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Rutin, kahvaltı, öğün, aile bireyleri, öykünme
AİLE KATILIMI
Çocuklarınızla aile ve rutın işlerle ilgili sohbet edebilirsiniz.
UYARLAMA
OYUN ARKADAŞI
Küçük bir erkek çocuk vardı bu evde yaşayan
Küçük bir kız çocuk vardı bu evde yaşayan
Küçük erkek çocuk evden çıktı Yukarı ve aşağı baktı
Küçük kız çocuk da evden çıktı, etrafına baktı
Birbirlerini gördüler Yürüdüler ve birbirlerinin elini tuttular
Küçük kız “benimle oynar mısın? “ dedi
Küçük erkek çocuk “Olur” dedi
Elele tutuşup parka gittiler
ELLERİM TOMBİK TOMBİK
Ellerim tombik tombik
Kirlenince ne komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Saçlarım bakım ister
Hele dişler hele dişler
Uzamasın tırnaklar
Kirlenmesin kulaklar
Bize pis derler pis derler
Bize pis derler pis derler
GEZMEK İÇİN BİR GÜN HOCA
Gezmek için bir gün Hoca çıkmış pazara
Bakmış üç altın etmiş çirkin minik kuş
Kapmış hindisini evden koşmuş pazara
Şu hindiye bir bakın hem de 5 altın
Bu kuş konuşuyor Hoca hindi ne yapar
Bu konuşur ise hindi düşünür.
BİR DÜNYA BIRAKIN
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın gözyaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir barış bırakın biz çocuklara
Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
TOP
Bu tip top, Bu da bir top,
İşte iki tane kocaman top daha,
Haydi sayalım toplarımızı, bir iki üç. .
DÖNELİM
Eşini haydi seç eşini, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay naynay
Elimi haydi tut elimi, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
Koluma haydi gir koluma, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
Belimi haydi tut belimi, dönelim güle güle
Nara nara naynay naynay naynay
Nara nara naynay naynay nay
BENİM SORUMLULUKLARIM
Yatağımı toplarım,
Pijamamı katlarım,
İşimi bırakmam kimseye,
Bunlar benim sorumluluklarım. .
Dersimi zamanında yapar,
Çantamı erkenden hazırlarım,
Hiçbirinden sıkılmam,
Bunlar benim sorumluluklarım!
Dişlerimi fırçalar,
Ayakkabımı boyarım,
Kendi işimden kaçamam ki,
Bunlar benim Sorumluluklarım!
ATATÜRK NE DEDİ?
Bir elin nesi var (Sağ el aşağıya doğru sallanır)
İki elin sesi var (Sol el, sağ elle çarpıştırılır)
Atatürk bize ne dedi? (Sağ işaret parmağı hareket ettirilir)
Güçlü olun dedi (İki el sıkıca birbirine kenetlenir)
Karınca gibi çalışın dedi (Parmaklar masada yürütülür)
Birbirinizi sevin dedi (İki el göğüs hizasında birleştirilir)
CUMHURİYET
Cumhuriyet hürriyet demek,
Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
1881’DE BİR BEBEK DOĞDU
1881’de bir bebek doğdu
Annesi O’nun adını Mustafa koydu
Sarı saçlı, mavi gözlü bu güzel bebek
Büyüdü büyüdü Atatürk oldu
SONBAHAR
Yağmaya başladı yağmurlar esmeye başladı rüzgârlar
Soğudu artık havalar geldi sonbahar
Yağmaya başladı yağmurlar esmeye başladı rüzgârlar
Soğudu artık havalar geldi sonbahar
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Bir gün sordum babama
Atatürk neden büyük?
Çocuğum dedi bana
Onu seviyor her Türk
Onu biz değil yalnız
Üstün tanır her millet
En büyük eseridir
Kurduğu Cumhuriyet
Çok kötü bir zamandı
Uçurumdaydı vatan
O büyük kahramandı
Yurdumuzu kurtaran
Kalbimiz sevgi dolu
Yol gösteren o Türk’e
Yolumuz onun yolu
Baglıyız Atatürk’e
(İ.Hakkı TALAS)
BAYRAĞIM
Atalarım gökten yere indirmişler ayyıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki, rengi şafaktan kırmızı.
Onun ateş kırmızısı, ne gelincik ne de gülden.
Türk oğlunun öz kanıdır, ona bu al rengi veren.
Ay yıldızı, gökyüzünün, ay yıldızından yüksek.
Türk’ün alın yazısıdır, Türk’tür onu yüceltecek.
Vazifemdir bayrağımı, üstün tutmak her bayraktan.
Can veririm, kan dökerim, vazgeçemem ben bu haktan.
Hasan Ali YÜCEL
ARI
İncecik kanadım var vızzz vızzz uçarım, çiçeklere hep konar ballar yaparım.
Popomda sivri iğnem cısss diye cısss diye cıss diye sokarım
Size bal yapmak için vızzz diye vızz diye vızz diye uçarım
Kış gelince hiç uçmam kovanımda yatarım
Yavru arılarıma okşar bakarım
Bahar gelince kalkar kanadımı açarım
Gezerim çiçekleri balları balları balları toplarım
Ercan MERTOĞLU
ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
Hepsi eder on parmak Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, say bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
OKULA BAŞLADIM
Bugün erkenden uyandım(Uyanma hareketi yapılır. )
Ellerimi yüzümü yıkadım(El yüz yıkama hareketi yapılır. )
Kahvaltıda süt içtim, (Süt içme hareketi yapılır. )
Yumurta, peynir reçel yedim. (Yeme hareketi yapılır. )
Dişlerimi fırçaladım, (Dişler fırçalama hareketi yapılır. )
Giysilerimi giydim, (Giyinme hareketi yapılır. )
Merdivenlerden indim
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. (Hep birlikte sayılar sayılır. )
Kapıyı açtım,
Annemi öptüm, (Öpme hareketi yapılır. )
Servisime bindim,
Okuluma gittim.
ATLAR
Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor, (Eller dizlere vurulur. )
Atlar hızlandı, (Eller dizlere hızlı hızlı vurulur. )
Taşlığa geldi, (Eller göğse vurulur. )
Çimenliğe geldi, (Avuç içleri birbirine sürtülür. )
Bataklığa geldi, (Ağızdan, dil damağa vurularak lak lak diye ses çıkarılır. )
Atlar patikadan atlıyor, (Eller havaya kaldırılıp, hızla dizlere doğru indirilerek, vurulur. )
Hooop güm.
UÇAK
Ben tombul bir uçağım (sağ elin içi sol elin üzerine konur)
Göklere havalanırım (eller ilk şekliyle yukarı doğru itilir)
Uçarak dolaşırım (ellerle uçma hareketi yapılır)
Bulutların altından (eller alttan üstten aynı şekilde geçer)
Üstünden geçerim
Yavaşça yere inerim (eller yere indirilir)
ÖRDEK ŞARKISI
Paytak paytak yürürsün
Bazen gölde yüzersin
Bazen uçarsın.
Ördek haydi gel konuş
Vak vak vak vak vak
Haydi şarkı söyle
Vak vak vak vak vak
ÖRDEK AİLESİ
Bir ördek ailesi varmıışşşş (5 parmak gösterilir)
Ormanda yaşarlarmıııışşş. . .
Gece olmuuuuşşş. . . yıldızlar çıkmııışşş. . . (iki el yanlara açılarak gökyüzüne bakıyomuş gibi yapılır)
Ördek ailesi uyumaya karar vermişş (uyku hareketi yapılır)
Baba ördek yatmışş (başparmak kapatılır)
Anne ördek yatmış (işaret parmağı)
Abi ördek yatmıışş (orta parmak)
Abla ördek yatmıışş (yüzük parm)
Küçük ördek te yatmııııışşşş (tabiki en miniğiii)
uyumuuuşş, uyumuuuuşşş (uyku hareketi, hepsinin gözü kapalı olcak)
rüyasında ne görmüş Ayşee/ahmett/vb. (çocuktan rüyası dinlenir. . . )
Sonra baba ördek kalkmıışş herkesi uyandırmıışşş(bütün öğrenciler gözleri kapalıyken gıdıklanır)
BİR GÜN OKULA GİDERKEN
Bir gün okula giderken, Bir gün okula giderken,
Her şeye dikkat ederken
Her şeye dikkat ederken
Yolda bir süslü kadın, Yolda bir asker sert bakarak,
Yürüdü adım adım. Geçti selam çakarak.
Trallalla, trallalla, trallala. Rap rap raprap rap.
(Süslü kadın gibi yürüme taklidi yapılır. )
(Asker yürüyüşü, selam verme, sert bakma hareketi yapılır. )
Bir gün okula giderken, Bir gün okula giderken, Her şeye dikkat ederken, Her şeye dikkat ederken,
Yolda bir küçük çocuğun, Yolda bir ihtiyarcık, Topu düştü patladı. Yürüdü yavaşçacık.
Pat pat pat pat pat pat. Hım hım hım hım hım. (Eller birbirine vurulur, patlama hareketi yapılır. ) (Bel tutularak elinde değnek olan, yaşlı insan yürüyüşü yapılır. )
Yazın çalışır, kışın yer / Miniciktir bedeni / Pişman eder kapısına giden bir böceği (karınca).
Kanatları nakış nakış / O gelince çekilir kış (kelebek).
Evi sırtında, ayağı karnında, izi yıldız, gözü boynuz (salyangoz).
Dağdan gelir sekerek, kara üzüm dökerek (keçi).
Yoldan gelir yürümeden / Dala konar görünmeden (kuş).
Ayakları kürekli, ne kadar da yürekli, suda bir gemi. (Ördek)
Perdeli ayakları ile paytak paytak yürür.
Su da hzılı yüzerken süzülür.
Yem aramak için başını suya dalar.
Kuyruğu havaya kalkar. (Ördek)
Ördek yavrusu suya ilk girdiğinde ne olur? (Islanır) Alt yanı sivri tepe içindedir (Çene)
—— Üst yanı çakıldak (Dişler)
—— Daha üstü muşulak (Burun)
—— Daha üstü ışıldak (Göz)
—— Üstü kara kolan (Kaş)
—— Daha üstü bir alan (Alın)
BİLMECELER
Göğü beyaz Ay’ı kırmızı
Her felakette o düşünür halkımızı (Kızılay)
Bir küçücük min taşı,
Kaldıramaz bin kişi (Ateş)
Dağdan gelir takla makla
Aman abla beni sakla. (Sel)
Dağdan gelir taştan gelir,
Bir yularsız aslan gelir. (Sel)
KIZILAY
Şefkatli kucağında fakirleri korursun;
Sıcak aş ocağında açları doyurursun.
Yangın, deprem olunca, evlere su dolunca,
Engelleri aşarsın, yardımlara koşarsın.
Hasan SARPEL
DEPREM
Dep dep deprem
Deprem neymiş bilemem.
Sallanır sulanır üstümüze çullanır.
Bir köşeye sinersin kuzu gibi beklersin
Ayşe derki saklanmam,
Depremden de hiç korkmam
Kasım (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 02/11/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KIZILAY HAFTASI” isimli Türkçe Dil, Sanat ve Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş grup ve bireysel)
“ELİMİN GÜCÜ” isimli Oyun ve Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KIZILAY HAFTASI
Etkinlik Türü: Türkçe Dil, Sanat ve Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş grup ve bireysel etkinlik)
Yaş Grubu: 60+ Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken ve şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 8. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinlediklerini /izlediklerini resim ve müzik yolu ile ifade eder.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfa çocuklar gelmeden önce küçük bir çadır kurar. Çocuklar sınıfa girdiğinde çadırı görürler. Çocuklara
“Daha önce hiç çadır gördünüz mü? çadır neden kurulur?” diye sorar. Çocukların düşünceleri dinlendikten sonra
Kızılay ile ilgili video izletilir. Çocuklara Kızılay nedir? Bu kelimeyi önceden duydunuz mu? Kızılay çadırı gördünüz
mü? diye sorulur. Çocukların düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilir. Kızılay kurumunun doğal afetlerde, salgın
ve hastalık durumlarında insanlara ücretsiz olarak sağlık ve barınma yardımı götüren bir kurum olduğu söylenir.
Kızılay ile ilgili bilmeceler sorulur, ”Kızılay” isimli şiir okunur, ”Deprem” isimli tekerleme öğretilir.
BİLMECELER
Göğü beyaz Ay’ı kırmızı
Bir küçücük min taşı,
Her felakette o düşünür halkımızı (Kızılay)
Kaldıramaz bin kişi (Ateş)
Dağdan gelir takla makla Aman abla beni sakla. (Sel)
Dağdan gelir taştan gelir,
Bir yularsız aslan gelir. (Sel)
KIZILAY
Şefkatli kucağında fakirleri korursun;
Sıcak aş ocağında açları doyurursun.
Yangın, deprem olunca, evlere su dolunca,
Engelleri aşarsın, yardımlara koşarsın.
Hasan SARPEL
DEPREM
Dep dep deprem
Deprem neymiş bilemem.
Sallanır sulanır üstümüze çullanır.
Bir köşeye sinersin kuzu gibi beklersin
Ayşe derki saklanmam,
Depremden de hiç korkmam
Çünkü evimiz sağlam!
•
•
Öğretmen çocukların isimlerini sırayla tekerleme de kullanır, söylemek isteyenlere tekerleme ve şiiri söyletir.Ardından masalara geçilir.Çocuklara “ Kızılay çadırı ve sedye yapalım mı? “ diye sorulur. Çalışma masalarına beyaz kağıt,
makas ay şekli çizilmiş kırmızı kağıt, pipet ve yapıştırıcı konur. Katlama tekniği ile “Kızılay Çadırı ve sedye “ yapılacağı açıklanır. Her çocuk kendi Kızılay çadırı ve sedyeyi yönerge doğrultusunda yapıştırır. Büyük renkli fon kartonuna
bu çadırlar ve sedyeler yapıştırılır. Çocuklara “Çocuklar bu yaptığınız çadırların neden kurulmuş olabilir? Çadırdaki
insanlar neden buraya sığınmışlar? Düşünelim çizelim. “der. Çocuklar pastel boyalarını kullanarak resimlerini yaparlar. Çalışma sonunda yapılan çalışmalar panoda sergilenir. Sınıfın temizliği sağlanır.
Çocuklara Kızılay şarkısı dinletilir
KIZILAY
Acı günde bizlere yardım edersin
Yoksula aş, hastaya ilaç verirsin
Yuvasız kalanlara kucak açarsın
Çok severiz biz seni Kızılay
MATERYALLER
A4 kağıdı, kırmızı el işi kağıdı, yapıştırıcı pastel boya, renkli fon kartonu, pipet
SÖZCÜKLER
Kızılay, çadır, deprem, sel, yangın, sedye
KAVRAMLAR
AİLE KATILIMI
•
Yapılan etkinlikler eve gönderilir.
•
DEĞERLENDİRME
•
Bugün hangi çadırı yaptık?
•
Çadırı yaparken zorlandınız mı?
•
Sedye yaparken zorlandınız mı?
•
Parmak oyunumuzu beğendiniz mi?
•
Kızılay insanlara hangi durumlarda yardım eder?
•
Kızılay çadırı hangi renktedir?
•
Deprem tatbikatına katıldınız mı?
•
Hiç yangın gördünüz mü?
•
Şarkımızı beğendiniz mi?Daha önce bu şarkıyı dinlediniz mi?
UYARLAMA
Etkinlik Adi: ELİMİN GÜCÜ
Etkinlik Çeşidi: Oyun ve Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş grup)
Yaş grubu: 60-72 Ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken ve şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Kazanım 8. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini drama yoluyla sergiler
Motor Gelişimi
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla Kızılay’ın neler yaptığını, insanlara nasıl yardım ettiğini konuşur.Çocuklardan bir Kızılay elemanı olarak insanlara yardım ettiklerini, nasıl davranacaklarını, neler yapacaklarını düşünmelerini ister ve istekli
çocuklara rolleri dağıtır. Çocuklar doğaçlama ile Kızılay kurumunun bir elemanı gibi davranarak insanları felaketlerden kurtarırlar. “Kızılay” şarkısı tekrar söylenir.
•
Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar. Öğretmen çocuklara birer eş seçmelerini söyler. Yönergeler vererek çocukların uygulamasını ister.
Tek elinizle birbirinizi çekin-itin.
İki elinizle birbirinizi çekin-itin.
Parmaklarınızı birbirinize kenetleyip çekin-itin.
Avuç içlerinizi birbirine bastırarak itin.
Ellerinizi birbirinizin ellerine vurarak ses çıkarın.
Sırt sırta verip yanlardan ellerinizi tutarak birlikte oturup kalkın.
Birbirinizi kucaklayın.
El sıkışın.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kızılay elemanı, doğaçlama, felaket
AİLE KATILIMI
•
Çevrenizdeki iyi insanlardan bahsedin.
•
DEĞERLENDİRME
•
Doğaçlama yaparken zorlandınız mı?
•
Doğaçlama yaparken neler hissettiniz?
•
İnsanlara yardım etmek nasıl hissettirdi?
•
Denge oyunumuzu beğendiniz mi?
•
Oyunu oynarken zorlandınız mı?
UYARLAMA
Kasım (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 03/11/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BEN KİMİM?” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
“BEN- SEN?” Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup/Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adi: BEN KİMİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişmi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişimi
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kraft kağıdı duvara yapıştırılır. Öğretmen kağıdın en tepesine ortalayarak “Ben Kimim?” yazar ve kağıdı dikine
çizgilerle bölümlere ayırır. Çocuklar dergileri inceleyerek gördükleri insan resimlerini keserler. Kesilen resimler ortaya konulur. Her resim teker teker incelenerek, özellikleri hakkında konuşulur. Daha sonra resimlerin birbirinden
farklılıklarının neler olduğu söylenir.
•
Her bir resim kraft kağıdında ayrılan, Dış görünüş-Büyüme-Cinsiyet-Yapabildiklerim bölümüne yapıştırılır. Böylece
bir kavram haritası oluşturulur.
•
“İsim değiştirme draması” için çocuklar daire şeklinde otururlar, bir çocuk tanıdığı bir arkadaşının ismini söyler
ve onunla yer değiştirir. İsmi söylenen çocuk yer değiştirdikten sonra bu kez o birinin adını söyler ve onunla yer
değiştirir.
•
Çocukların hepsi en az bir kez yer değiştirerek bu çalışma sürdürülür.Ardından sandalyelere geçilerek “Parmak
Kaç” ve “Benim Bedenim “ isimli parmak oyunları oynanır.
PARMAK KAÇ
Eller arkada saklanır, yumruk yapılır.Adı söylenen parmak açılır ve parmaklar birbirine vurulur.
Baş parmağım, baş parmağım
Nerdesin nerdesin?
Burdayım buradayım
Nasılsın efendim?
Teşekkür ederim, teşekkür ederim
Parmak kaç, parmak kaç
Eller yine arkaya saklanır, yumruk yapılır.Adı söylenen parmak açılır ve birbirine vurulur.(İşaret parmağı-orta parmak-yüzük parmak-serçe parmak olarak devam eder.)
BENİM BEDENİM
El çırpmak için iki elim var(İki el çırpılır)
Koklamak için burnum(Koklama hareketi yapılır)
Düşünmek için başım(Baş sallanır)
Nefes almak için ciğerlerim(Ağız gösterilir.)
Görmek için iki gözüm(Gözlük gibi yapılır)
İşitmek için kulaklarım var(Kulaklar gösterilir)
Dokunmak için derim(Vücuda dokunulur)
Benim işte böyle güzel bir vücudum var.
MATERYALLER
Kraft kağıdı, renkli dergiler, makas, yapıştrıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ben
DEĞERLENDİRME
•
İnsan vücudunda hangi bölümler var?
•
Etkinliğimizdeki insanın vücuduna neler yaptık?
•
İnsanların hangi özellikleri birbirinden farklı?
•
İnsanların hangi özellikleri benzerdir?
•
Cinsiyet özelliklerimiz neler?
•
İsimlerimiz aynı olabilir mi?
•
İsimlerimizi söyleyelim.
•
Parmak oyunlarımızı oynayalım.
•
Kavram haritamızda neler var?
AİLE KATILIMI
•
İsim değiştirme dramasını oynayalım.
•
Benzerlik ve farklılıklarımızı konuşalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adi: BEN- SEN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup/Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Fiziksel özelliklerini söyler.
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Malzemeleri keser.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Her çocuk aynada kendi bedenini inceleyerek gördüklerini arkadaşlarına anlatır. Dış görünüşü hakkında bilgi verir.
Saç rengi, göz rengi, cinsiyeti vb… kendini tanıtır. Ardından bir tekerleme ile ebe seçilir.
•
Ebe olan çocuk sınıftaki arkadaşlarından birinin dış görünüşü ile ilgili özelliklerini söyler (Saçı sarı, gözleri mavi,
kırmızı kazağı var vs.). Sınıftaki çocuklar da bu kişinin kim olduğunu bulmaya çalışır. Kim olduğu bulunan çocuk
ebe olur ve o bir arkadaşının özelliklerini söyler. Oyun böylece sürdürülür. Oyunun adından kraft kağıdı üzerine her
çocuğun bedeni çizilir.
•
Daha sonra çocuklar kendi bedensel özelliklerine göre çalışma sayfasına kendi posterlerini çizip artık materyallerle
süslerler. Çalışma bittikten sonra çocuklardan diğer çalışma sayfasındaki aile resmi ile ilgili yönergeler vererek etkinliği tamamlamalarına rehberlik eder.
MATERYALLER
Boya kalemleri, kraft kağıt, ayna.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ben, özellik, sen.
DEĞERLENDİRME
•
Aynaya bakınca neler görüyoruz?Söyleyelim.
•
Arkadaşlarımıza ve ailemize benziyor muyuz?
•
Herkes birbirine benzer mi?
•
Benzeyen yanlarımız nelerdir?
•
Farklı yanlarımız nelerdir?
•
Kendine ait ne gibi farklılıkların var?
•
Gözlerin kapalı olarak arkadaşını tanımaya çalışmak zor muydu?
•
Görmeyince neler hissettin?
•
Gözleri görmeyen insanlar ne gibi zorluklar yaşıyor sence ?
•
Öğretmenin yönergelerine uygun çalışma sayfaları yapılır?
AİLE KATILIMI
Aynaya bakalım.
UYARLAMA
Kasım (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/11/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“EVİM VE KOMŞULARIM” Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik Etkinliği (Büyük ve Küçük Grup)
“KOMŞUNDAN MEMNUN MUSUN?” Bütünleştirilmiş Oyun ve Müzik Etkinliği (Büyük ve Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adi: EVİM VE KOMŞULARIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik Etkinliği (Büyük ve Küçük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Eş nesne/varlıkları gösterir.)
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar .)
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır
Ev ve okuldaki eşyaları toplar Ev ve okuldaki eşyaları katlar. Ev ve okuldaki eşyaları asar. Ev ve okuldaki eşyaları yerleştirir.)
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen oyun merkezlerinde oynarken çocukların oyunlarına katılır.Evcilik oyunları oynarlarken hayal ettikleri
evin hangi bölümleri olduğunu, oralarda neler yapıldığını, komşularının olup olmadığı ile ilgili konuşmalar yapılır.Sınıf toplanır.Çocuklar masalara otururlar.Masada sohbete devam edilir.Evimizin bölümleri, işlevleri, kimlere
komşu ile ilgili çocuklara sorular sorulur, sohbete katılmaları ve öğrendiklerini ifade etmelerine ortam hazırlanır.
Çocuklardan gelen sorulara yanıtlar verilir.Evin bölümleri ve komşuluk ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
•
Çocuklar sandalyelere yarım daire şeklinde otururlar.Öğrenilen parmak oyunu ve tekerlemeler tekrar hatırlanıp
söylendikten sonra “Çal Kapıyı” ve “Komşu komşu huu..” isimli parmak oyunları oynanır.
ÇAL KAPIYI
Çal kapıyı (Alına vurularak kapı çalma hareketi yapılır.)
Bak pencereden (Gözlerin önünde parmaklar gözlük gibi birleştirilir.)
Çevir mandalı (Burun bükülür.)
Gir içeri (İşaret parmağı ile ağız gösterilir.)
Al bir sandalye otur şuraya (Kulak memelerinden biri tutularak çekilir.)
Nasılsın bugün Ayşe Fatma (Çene tutulur.)
KOMŞU KOMŞU HUUU….
—— Komşu komşu huu… -Ağaç nerede?
—— Oğlun geldi mi?
-Balta kesti?
—— Geldi.
-Balta nerede?
——
——
——
——
——
——
——
——
Ne getirdi?
İnci boncuk.
Kime kime?
Sana bana.
Daha kime?
Kara kediye
Kara kedi nerede? Ağaca çıktı.
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı bitti
Kül oldu gitti….
•
Çocuklara tef, ritm çubukları, zil gibi ritm aletleri verilerek ritmik bir şekilde ikili eşleştirmeler de yapılarak tekerlemeler söylenir.
MATERYALLER
Tef, ritm çubukları, zil gibi ritm aletleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Evimin bölümleri, komşuluk, misafir, misafirperverlik, selamlaşmak
DEĞERLENDİRME
•
Evimizde hangi bölümler var?
•
Bu bölümlerde neler yapıyorsunuz?
•
Evimiz bölümlere ayrılmasaydı yaşantımız nasıl olurdu?
•
Parmak oyunlarımızı sevdiniz mi?
•
Siz de komşularınızla karşılaşınca selam veriyor musunuz?
•
Evinize gelen misafirlere nasıl davranıyorsunuz?
AİLE KATILIMI
•
Komşuculuk oyunu oynayalım.
•
Birlikte kurabiye yapalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adi: KOMŞUNDAN MEMNUN MUSUN?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Müzik Etkinliği (Büyük ve Küçük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara “Komşundan memnun musun?” oyunu oynayacaklarını söyler.Bu oyun için çocuklar sınıf içinde dağınık olarak yerleşirler. Ebe istediği arkadaşına “Komşundan memnun musun?” diye sorar.”Evet” yanıtını
alırsa başka bir arkadaşına gider, tekrar sorar. Çocuk da “Hayır” diye cevap verir.Ebe “Ya kimden memnunsun ?”
diye sorar. Çocuk iki yanındaki arkadaşı dışında başka bir arkadaşının adını söyler. Bu çocuklar yer değiştirirler.Ebe
onların yerini kapmaya çalışır. Açıkta kalan ebe olur.Oyun böyle devam eder.
•
Ardından öğretmen müzik açar.Müzik eşliğinde serbest dans edilir.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dağınık, memnun olmak
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Kimlere komşu diyoruz?
•
Siz de komşularınızdan memnun musunuz?
•
Komsularımızla ilişkilerimiz nasıl olmalı?
•
Dans etmeyi seviyor musun?
•
Dans etmek ne hissettiriyor?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Kasım (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/11/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SONBAHAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinliği (Bireysel/Küçük grup)
“SONBAHAR GELİYOR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adi: SONBAHAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinliği (Bireysel/Küçük grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorulara cevap verir.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Dil Gelişimi
Kazanım 8 : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 10 : Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili soru sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sonbaharda yenilen sebze ve meyveler sınıfa getirilir. Mevsim özellikleri hakkında sohbet edilir. Sonbahar mevsiminde hava sıcaklığı nasıldır. Rüzgar yağmur nasıl görülür. İnsanların giysilerinde ne gibi değişiklikler olur? gibi
sorular sorulur. Güneşin konumu ve gücü hakkında gözlemlerimizi paylaşalım. Daha sonra Sonbahar Mevsimi adlı
çalışma yapılır. Çocukların sonbahar mevsimi ile ilgili panoda gördüklerini anlatmaları istenir. Çeşitli mevsimlere
ait kartlar (giysi, yiyecek, hava durumu) çocuklara verilerek sonbahar mevsiminde hangilerinin kullanıldığını göstermeleri istenir.
•
Mevsimlerle ilgili kartlar kullanılarak çocuklarla konuşulur. Mevsimlere ait obje kartları tek tek incelenir. Ardından
kart ekleyip çıkartılarak 3’lü 4’lü gruplarda eksilen eklenen resmi bulma oyunu oynanır.
•
Daha sonra çocuklarla birlikte büyük kağıtlara gruplar oluşturularak sonbaharda çevremizdeki değişiklikleri (giysiler, çevremiz, yiyecekler vb.) resimlemeleri istenir. Kuru yapraklar kuru dallar gibi malzemeler kullanılır.
•
Kalın ağaç ve ince ağaç yaparak kalın ve ince arasındaki fark incelenir. “Sonbahar” isimli şarkı öğretilir.
Sonbahar geldi
Leylekler uçtu
Yağmurlar düştü
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Dağlarda duman
Kalmadı derman
Of aman aman
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Haftası doldu
Betbeniz soldu
Mendilim doldu
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Banyoda terle
Bitmedi nezle
Gürlede gürle
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Hapşudan bıktım
Caddeye çıktım
Oh ne acıktım
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
MATERYALLER
Mevsimlerle ilgili kartlar, kağılar, yapraklar, dalar.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sebzeler, yarım-tam, koku, sağlık, doktor, temizlik, beslenme, hava durumu
DEĞERLENDİRME
•
Yaprak ve dallarla neler yaptık?
•
Sonbaharda neler değişir?
•
Sınıfımızdaki kalın nesneler neler?
•
Sınıfımızdaki ince nesneler neler?
•
Şarkımızı beğendiniz mi?
•
Hasta olmamak için böyle havalarda neler yapmalıyız?
•
AİLE KATILIMI
Bugün sınıfa bir ince bir de kalın nesne getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adi: SONBAHAR GELİYOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu: 65-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar
Göstergeleri:Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Dil Gelişimi
Amaç 5 :
Kazanım 8 : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder
Göstergeleri:Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sonbaharla ilgili yapılan çalışmalar çocuklara soru-cevap yöntemiyle anlatılır.
•
Sonbahar Geliyor şiiri çocuklara okunur ve birlikte tekrar edilir.
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı nereye yapacaksın
Ayva çiçek açmadan önce
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgar başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın
Halbuki ne kadar sıcaksın.
C.Sıtkı Tarancı
•
İri, sararmış yapraklar çocuklarla birlikte toplanır. Her çocuk seçtiği yaprakları önünde uçları birbirine değecek
şekilde sıralar. Arkalarına ortadan geçen bir çizgi halinde yapıştırıcı sürülür; üzerine bir ip yapıştırılır. Böylece yapraklar birbirine bağlanmış olur. Bu şekilde birkaç sıra hazırlanır.
•
Hazırlanan yaprak dizileri iplerin uçlarından bir çıtaya bağlanarak yaprak mobil yapılır.
•
Öğretmen çocuklara “Çubuktan Atlama” oyunu oynayacaklarını söyler. Öğretmen yere arka arkaya kalın çubuklar
koyar. Yolun dönüş bölümüne de ince çubuklar koyar. Çocuklar arka arkaya sıraya girerler. Öğrenciler kalın çubukların üzerinden iki ayak, ince çubukların üzerinden tek ayak sıçrayarak atlarlar. Atlayamayan ya da şaşıran çocuk
oyundan çıkar. •
Oyunun ardından masalara geçilir.Öğretmen sonbahar mevsimi ile ilgili çalışma sayfalarını dağıtır.Çalışma sayfaları
öğretmenin rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Yapraklar, ip, yapıştırıcı, çıta, Kalın ve ince çubuklar SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sonbahar, rüzgar, ince, kalın, tek, çift
DEĞERLENDİRME
•
Sonbaharda neler oluyor?
•
Hangi kuşlar göç ediyor?
•
Hangi meyve ve sebzeleri yiyoruz?
•
Hava durumunda ne gibi değişiklikler oluyor?
•
Şiirimizi tekrarlayalım.
•
Mobilimizi yaparken zorlandın mı?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
Yaprakları inceleyelim.Yerlere dökülen sararmış yapraklardan toplayıp okula gönderelim.
UYARLAMA
Kasım (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/11/2015
Yaş Grubu : 60+ Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MEVSİMLER PANOSU” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“MEVSİM AĞAÇLARI” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Oyun ve Sanat Etkinliği (Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MEVSİMLER PANOSU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi:
Kazanım 8: Dinledikleri/izledikleriniçeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar sınıfa geldiklerinde dikkatlerini kitap köşesindeki mevsimlerle ile ilgili kitaplara çekilir. Çocuklara kitapları
incelemeleri için biraz zaman verilir. Kitaplar arasından Küçük yağmur damlası isimli hikâye okunur.
•
Büyük bir kraft kâğıda önce kocaman bir su birikintisi ve güneş çizilir ve bu su birikintisinin yaşadığınız yere en yakın
deniz, göl veya dere olduğunu söylenir. Suyun güneşin etkisiyle buharlaşarak gökyüzüne doğru süzülmesi çizerek
gösterilir. Sonra gökyüzündeki bulutları çizerek, buharlaşan yağmur damlalarının gökyüzünde daha soğuk bir hava
tabakasıyla karşılaşınca tekrar su damlasına dönüştüğü resmedilir. Bu su damlalarının bulutlarda birikip yağmur
olarak tekrar yeryüzüne düştüğü, denizleri, gölleri, nehirleri, yeraltındaki kaynak sularını beslediği söylenir ve bu
da resme eklenerek panoya asılır. Çocuklara yağmurun en çok yağdığı mevsimin hangisi olduğu sorulur. Sonbahar
cevabı verildikten sonra bu resme sonbahar mevsimini anlatan başka resimler daha yapıştırılır.(sararmış yapraklar,
yaprakları dökümlü ağaçlar, şemsiyeli bir çocuk)
•
Çocuklara sonbaharda havalar soğumuş ve çok yağmur yağmıştı peki sonra hava iyice soğur ve iyice kalın giyinirsek hangi mevsim gelmiş olur diyerek kış mevsimine geçiş yapılır. Kraft kâğıdı üzerine aynı şekilde uygun resimler
yapıştırılır.
•
Ve kış biter havalar yavaş yavaş ısınır ve ağaçlar yavaş yavaş çiçekler açar diyerek ilkbahar mevsimine geçiş yapılır.
•
Kraft kâğıdı üzerine aynı şekilde uygun resimler yapıştırılır.
•
Artık güneş çok ısıtıyor okullar bitiyor ve tatile gidiyoruz diyerek yaz mevsimine geçiş yapılır. Kraft kağıdı üzerine
aynı şekilde uygun resimler yapıştırılır. Pano üzerine mevsimler sırasıyla yapıştırılır.
•
“Güz Türküsü” isimli şiir okunur. Çalışma sayfası öğretmen rehberliğinde yapılır.
Demek gidiyorsun küçük kırlangıç
Sıcak ülkelere Ordaki badem çiçeğine Benden selam söyle
O sıcak ülkelere varınca
Terleyen kuşları ara
Kalkıp gelsinler artık
Kışlar güzeldir bizim burada.
Artık yağmurlar başlıyor
Kış kapımızda
Sesini özleyeceğim
Göğe baktıkça
MATERYALLER
Gazlı kalem, makas, renkli kartonlar, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mevsimler, gazel
DEĞERLENDİRME
•
Mevsim nedir? Nasıl oluşur?
•
Mevsimlerle ilgili panoyu oluştururken en çok hangi mevsimi hazırlamayı sevdiniz?
•
Mevsim değişiklikleri nasıl oluşuyopr?
•
Yiyecek ve giyeceklerimizde ne gibi değişiklikler oluyor?
•
Kuşlar neden göç ediyor?
AİLE KATILIMI
Ailenle yapacağın bir doğa yürüyüşünde ya da evinin camından doğadaki değişiklikleri gözlemleyebilirsin.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MEVSİM AĞAÇLARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Oyun ve Sanat Etkinliği (Küçük Grup)
Yaş Grubu: 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Mevsim panosu çocukların görebileceği bir yere asılır. Hazırlanan mevsim panoları incelenirken Dağlar Taşlar Ağaç
Olacak şarkısı söylenir.
Dağlar taşlar ağaç olacak
Yaz gelecek kış geçecek
Ülkemiz cennet olacak
Kazmalar elimizde çukur açalım
Kürekler elimizde toprak atalım
Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim
•
Sınıftaki çocuklar dörder kişilik gruplara ayrılır. Her çocuk öğretmenin hazırladığı mevsim kartlarını alıp boyunlarına
takıp karışık bir şekilde arkadaşlarının karşısında durur. Arkadaşlarının yerini değiştirerek mevsimleri doğru sıraya
sokmaya çalışırlar. Her grup yapana kadar etkinlik sürdürülür.
•
Çocuklarla mevsimlerin farklılıkları hakkında sohbet edilerek şimdi hangi mevsimde olduğumuz sorulur. Her mevsime ait ağaç resimleri panoya asılır ve incelenir.
•
Öğretmen çocuklar farklı renklerde oyun hamurları verir. Çocuklar hamurları istedikleri gibi kullanarak serbest
çalışırlar. Hamuru elleriyle şekillendirerek panoya bakarak mevsim ağaçlarını yaparlar.
MATERYALLER
Mevsim kartları, oyun hamurları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mevsimler
•
•
•
•
•
•
DEĞERLENDİRME
Hangi mevsimleri öğrendiniz? Sırayla isimlerini söyleyin.
En sevdiğiniz mevsim hangisi? Siz bir mevsim olsanız hangisi olurdunuz?
Hangi ağaçlar hangi mevsimde yetişiyor?
Mevsim oyununu sevdiniz mi?
Hangi mevsim olmak isterdin?Neden?
AİLE KATILIMI
10’a kadar saymayı dene.
UYARLAMA
Kasım (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/11/2015
Yaş Grubu : 65-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK” isimli Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
“AYNISINI YAP” isimli Bütünleştirilmiş oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATATÜRK
Etkinlik Türü: Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Kazanım 10 : Görsel materyalleri okur.
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili soru sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Atatürk ile ilgili resimler çocuklarla birlikte incelenir. Atatürk’ün yaptıkları hakkında sohbet edilerek resimlerdenkavram haritası oluşturulur. Çocukların getirmiş olduğu Atatürk resimleri kullanılarak bir Atatürk panosu oluşturulur.
•
Resimler renkli fon kağıdına yapıştırılır.Etrafı çiçeklerle süslenir. “Atatürk “ şiiri okunur.Ardından “Atatürk” isimli
parmak oyunu oynanır.
ATATÜRK
ATATÜRK
Atatürk bu yurda
Atatürk çocuktu.(Serçe parmak gösterilir.)
Ellerini verdi
Okudu, yıllar geçti, büyüdü.(Baş parmak gösterilir)
Büyüyen çocuklarda
Subay oldu, savaşlara girdi.
Atatürk’ün elleri
“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir!” dedi
Atatürk bu yurda
(İşaret parmağı gösterilir)
Gözlerini verdi
Düşmanı kovdu, Cumhuriyeti kurdu
Gökyüzü bir hazin mavi
(Yüzük parmağı gösterilir)
Atatürk öldü öleli Atatürk Cumhurbaşkanı oldu
Behçet Necatigil
(Orta parmak gösterilir)
A.SİVASLIOĞLU
•
Atatürk’ün neler yaptığı ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Atatürk resimleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, yenilik, Düşman, Başöğretmen, yurt, Hazin, CumhurbaşkanıOrdu, Akdeniz
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk neler yaptı?
•
Ataürk için pano hazırlamak hoşuna gitti mi?
•
Atatürk’ü seviyor musun?
•
Atatürk hayatta olsaydı O’na ne söylemek isterdin?
•
Atatürk parmak oyununu sevdin mi?
•
Atatürk’ün yaptıkları ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.Öğretmen ve çocuk resmi boyanır.
AİLE KATILIMI
Okula Atatürk resimleri götürelim.
UYARLAMA
Etkinlik adı: AYNISINI YAP
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik
sorulara cevap verir
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Aynısını yap”oyunu için bir ebe seçilir. Diğer çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler. Her çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yapması istenir. (geri geri yürümek, öne eğilmek, zıplamak vb). ebe seçilen çocuğun yaptığı
•
hareketleri yapamayan çocuk yanar, oyundan çıkar. Üç oyuncu kalıncaya kadar oyun sürdürülür.Oyun yanma olmadan da oynanabilir.Öğretmen örnek olarak oyunu başlatır.oyun bitiminde bütün çocuklar oyuna katılanları alkışlar.
•
Öğretmen masaya sınftan seçtiği bir grup nesne koyar, (kalem, silgi, delgeç, zımba, tef vb gibi ) Nesnelerin teker
teker isimleri ve ne işe yaradıkları nerede kullanıldığı anlatılır. Daha sonra çocuklar görmeden bir nesneyi eksiltir
veya ekler.
•
Farklılığı fark etmelerini ister. Bu şekilde öncelikle üç daha sonra artan sayıda nesne ile dikkat çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
Oyunu sevdin mi?
•
Oynarken zorlandın mı?
•
Taklit etmek zor muydu?
•
İnsanlar ne zaman taklit yapmalı?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Kasım (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 10/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATAMIZI ANIYORUZ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
“ATATÜRK’E SELAM VER” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATAMIZI ANIYORUZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Atatürk ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili resimler sınıfa getirilir. Her çocuk seçtiği resim hakkında konuşur. 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü töreni yapılır.
•
Atatürk ile ilgili hissettikleri ve bunların nedenlerini ifade etmeleri sağlanır.
•
Çocukların getirdiği Atatürk resimleri ile yaka kartı yapılır. Ardından Ey Ata Minnet Sana şarkısı çocuklarla tekrarlanır.
Gel dost gel dedik, hakkın yok dedik,
Durma çık dedik, çık yurdumuzdan.
Tam öyle bir anda sen doğdun Atatürk
Sen düşmanı yurdumdan kovdun Atatürk
Özgür bir ulus, çağdaş bir düzen
Güçlü bir ülke, mutlu Türkiye
Hep çarpar kalbimiz hasretle, minnetle
Bu cennet yurt yaşar bil ki sayende
•
Atatürk ile ilgili öğrenilen şarkı, şiir ve parmak oyunları tekrar söylenir ve “Minik Askerler “parmak oyunu ve “Atatürk “ isimli tekerleme öğretilir.
MİNİK ASKERLER
Askerler hep bir dizi nöbet bekler (Parmaklar açılarak eller yana konur)
Bazen çırpar ellerini (eller çırpılır)
Şarkı söyler.
Bir de ufacık şemsiyesi var(Bir elin yumruğu sıkılır ve işaret parmağı kaldırılır.Öteki el açık olarak üstüne konur)
Gece olunca da beşiğinde yatar(Sol el sağ kola bebek gibi yatırılıp sallanır)
ATATÜRK
Büyük, en büyük, en büyük Türk Atatürk!
İmdi, şimdi en sevdiği bilimdi.
Okudu, subay oldu.
Yenilmez ordu kurdu.
Düşmanı yendi, Cumhuriyeti kurdu.
Gülüyor, bakıyor Atatürk
Kalbimizde yaşıyor!
A.SİVASLIOĞLU
MATERYALLER
Atatürk ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili resimler, renkli kartonlar, sanat merkezindeki materyaller, balonlar, yapıştırıcı, kalem.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, dost, hak, özgür, ulus, çağdaş, düzen, güçlü, Türkiye, hasret, minnet
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk hakkında neler öğrendik?
•
Şarkımızı tekrarlayalım.
•
Atatürk’ü anarken neler hissettin?
•
O’nun yaşamasını ister miydin?
•
O yaşasaydı neler söylemek isterdin?
•
Neden Atatürk’e minnettarız?
•
Emanetini korumak için neler yapmalıyız?
AİLE KATILIMI
Atatürk resimlerini getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ATATÜRK’E SELAM VER
Etkinlik Türü: Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler
doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar.
Kazanım5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğrenilen parmak oyunları tekrar edilir.Ardından çocuklar sınıfın oyun alanına gelirler.Öğretmenin yönergeleriyle
Asker yürüyüşü (Başlar dik, ayaklar serbest adımlarla, kolları yanlarda sallayarak yürürler) ve bayrak tutan çocuk
(Baş dik, bayrak elde, sert ve ritmik adımlarla yürürler) taklidi yaparlar .Ardından “Atatürk’e 10 kere selam ver “
oyunu oynanır.Dağınık halde bulunan çocuklar ikişerli olarak karşılıklı elele tutuşurlar.Hiç kimseyle elele tutuşamayan çocuğu aralarında kafese alıp “Atatürk’e 10 kere selam ver” (3, 5, 7…isteğe göre ) derler .Çocuk istedikleri kadar
selam verirse bırakırlar.Çocuklar dağılır ve tekrar eşleşirler. Oyun bu şekilde devam eder.
•
Ardından masalara geçilerek boyalar ve resim kağıtları dağıtılır.Çocuklardan Atatürk’e olan sevgilerini anlatan resim yapmaları istenir.Çalışma sonunda masalar toplanıp sınıf düzenlenir.Çocuklardan resimlerde neler anlattıkları
sorulur, resimler incelendikten sonra sınıf panosunda sergilenir.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, selam vermek, asker
DEĞERLENDİRME
•
Asker olmak ve bayrak tutmak ne hisettirdi?
•
Atatürk’e selam ver oyununu sevdiniz mi?
•
Atatürk’e neden selam veriyoruz?
•
Atatürk’ü neden seviyoruz?
AİLE KATILIMI
Atatürk resimlerini getirelim.
UYARLAMA
Kasım (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“PARMAK BASKISI YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
“3 TOPUM VAR” isimli : Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: PARMAK BASKISI YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin
şiddetini ayarlar .)
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder
Özbakım Becerileri
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır
Ev ve okuldaki eşyaları toplar
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen masalara suluboya ve resim kağıtlarını koyar ve suluboya ile parmak baskısı yapacaklarını söyler.Parmak
baskısı yaparken nelere dikkat edileceğini çocuklara anlattıktan sonra serbest olarak baskı çalışması yapmalarına
rehberlik eder.Öğretmen çocuklara “On Parmak” ve “Baş Parmakçık” isimli parmak oyunları tekrar edilerek oynanır “Portakalı soydum” ve “Pekmez” tekerlemeleri ile sayışmaca yapılarak “Öt Kuşum Öt!” oyunu oynanır.
PORTAKALI SOYDUMPEKMEZ
Portakalı soydum Dolapta pekmez
Başucuma koydum
Yala yala bitmez
Ben bir masal uydurdum
Ayşecik cik cik cik
Duma duma dum
Fatmacık cık cık cık
Duma duma dum
Sen bu oyundan çık
•
Çocuklar arasından gönüllü bir ebe seçilir.Gözleri bağlanır.Ona “Arkadaşlarından biri karşına gelecek, onu yüzünden, saçlarından, sesinden tanımaya çalışacaksın.Eğer tanıyamazsan ona ‘öt kuşum öt’ diyeceksin.Böylece sesinden tanımış olacaksın “ denir.Ebe gözü bağlı olarak karşısına gelen oyuncunun önce kız mı, erkek mi olduğunu
elleriyle saçlarını yoklayarak öğrenir.Daha sonra “Öt Kuşum Öt!” diyerek sesinden kim olduğunu tanımaya çalışır.
MATERYALLER
Ebenin gözünü bağlamak için eşarp
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ötmek, baskı, masal, başucu, pekmez
DEĞERLENDİRME
•
Parmak baskısı yapmak hoşuna gitti mi, ne hissettin?
•
Sayışmaca tekerlemelerini sevdin mi?
•
Sayışmadan oynasaydık karışıklık olur muydu?
•
Oyunda gözlerinin bağlanması nasıl hissettirdi?
•
Görmeyince arkadaşını tanımakta zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: 3 TOPUM VAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup, Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaldırır. Nesneleri taşır. Nesneleri iter. Nesneleri çeker.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“3 Topum Var “ parmak oyunu hareketleriyle tekrarlanarak oynanır.”Parmaklar” isimli tekerleme öğretilir.
Üç topum var
İşte birincisi- baş parmak ile işaret parmağı birleştirilerek en küçük top yapılır
İşte ikincisi-iki elin baş parmağı ile işaret parmakları birleştirilir
İşte kocaman üçüncüsü-iki kol kaldırılarak en büyük top yapılır
Haydi topları yeniden sayalım-aynı hareketler yeniden tekrarlanır
PARMAKLAR
Parmaklar teker teker sıralanır;
Baş parmak,
Badem tırnak,
Orta direk,
Küçük hanım,
Gülbebek
•
Parmak oyununun ardından üzerinde 3 rakamı ile ilgili çalışma sayfası dağıtılarak sayfadaki kedileri saymaları, 3 rakamlarının noktalarını birleştirmeleri ve sayfadaki 3 adet arabayı boyamaları istenir. Boyama çalışmasını yaparken
sınırları taşırmamalarına ve kalemi doğru tutmalarına dikkat edilir. Çalışmadan önce el jımnastiği yapılabilir. eller
açıp kapatılır bileklerden içe ve dışa çevirme hareketi yaparlar.
•
Çocuklara bir kutunun içine 3 tane aynı nesneden (3 tane kalem, 3 tane pastel boya gibi) nesne koyulur ve parmaklarını üzerine koyarak sırayla bunları saymaları istenir.
•
Daha sonra kutuları sınıf içinde öğretmenin gösterdiği noktalara iterek, çekerek kaldırarak taşımaları sağlanır.
MATERYALLER
3tane kalem, 3 tane pastel boya vb 3’lü nesne grupları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
3
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
En çok hangi etkinliğe katılmak sizi mutlu etti?
•
Parmak oyunumuzu tekrarlayalım.
•
3 adet nesne bulma oyunu oynayalım.
•
Parmaklarımızın isimleri neler?
•
Tekerlememizi tekrarlayalım.
AİLE KATILIMI
Bu gün okul üç tane peçete getirelim. Peçeteler birbirine zımbalanarak sınıfa asılır.
UYARLAMA
Kasım (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KALABALIK -TENHA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
“KAPLUMBAĞALAR YARIŞIYOR” Bütünleştirilmiş Oyun, ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel/Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KALABALIK TENHA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar sınıfın ortasında toplanırlar. Kalabalık- Tenha kavramlarını duyup duymadıklarını sorarak etkinlik başlar.
Çocuklara bu kelimeleri duyup duymadıkları, anlamlarının ne olduğu sorulur. Daha sonra sayışmaca yoluyla bir
çocuk seçilir. Seçilen çocuk sınıfın bir ucuna diğerleri de diğer ucuna geçerler. Öğretmen “Çok güzel bir günde okula
giderken birdenbire çantasını evde unuttuğunu fark eder. Hızlıca eve dönmeli, oyalanmadan çantasını almalıydı
yoksa okula geç kalacaktı.” der ve her iki grubun da birbirlerine doğru yürümesini ister. Daha sonra aynı etkinlik
kalabalık grubun seyrekleştirilmesiyle tekrarlanır. Çocuklara kalabalık mı yoksa tenha bir sokakta mı yürümenin
daha kolay olacağı sorularak sohbet edilir. Daha sonra kalabalık ve tenha yerlerin nereler olabileceğini sorarak düşünmeleri sağlanır. Çocuklar cevaplarını verdikten sonra masalara geçilerek sünger baskısı ile kuşlar yapılır.Kuşların
karton üzerinde dağılımı kalabalık tenha kavramlarına uygun yerleştirmeleri ve bunu fark etmeleri için çocuklara
rehber olunur.Bir taraf kalabalık diğer taraf tenha kısım olur . Ardından “Kalabalık Tenha “ oyunu çocuklara anlatılarak oynanır. Öğretmen boş minibüs resimlerini duvara yapıştırır. Önüne kalem koyar. İki çocuk seçilir. Çocuklar
belli bir mesafe uzaklıkta yan yana dururlar. Öğretmen, çocukların kulağına bir sayı söyler. Başla dediğinde çocuklar
yılan gibi yerde sürünerek giderler ve kalemle minibüsün içine ona söylenen sayı kadar insan resmi çizerler. Ardından öğretmen çocuklara hangi minibüsün kalabalık olduğunu sorar. Çocuklar bilmeye çalışırlar. Ardından masalara
geçilerek çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER :
Boş minibüs resmi, kalem SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kalabalık tenha
DEĞERLENDİRME
•
Ne zaman kalabalık olur?
•
Ne zaman tenha olur?
•
Kalabalık ve tenha yerlerde nasıl hissederiz?
•
Bulunduğun kalabalık ve tenha yerler nereler?
•
Kalabalık yerlerde nelere dikkat ederiz?
•
Kalabalık tenha kavramı ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
•
Sünger baskısı yapmak zor muydu?
•
AİLE KATILIMI
Kalabalık tenha yerlerde bulunmalarını ve bunu fark etmelerini sağlayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KAPLUMBAĞALAR YARIŞIYOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel/Küçük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kaplumbağalar yarışıyor adlı bir oyun oynanır. Öğretmen çocukların üç (5 -7çocuktan oluşan gruplar) grupoluşturmalarını ve kendi gruplarına bir isim vermelerini ister.
•
Daha sonra verdiği yönergeye göre kaplumbağaların başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar gitmeleri hızlı-yavaşyürüme, sürünme gibi yönergelere uygun olarak gitmeleri sağlanır. Kaplumbağalar en son hedef olarak masaya
sürünerek ilerlerler ve her çocuk sandalyesine oturur.
•
Çocuklarla el bileklerini çalıştıracak çeşitli hareketler yapılır. Bilekleri çevirme, döndürme vb…
•
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken ne yapmak hoşunuza gitti?
•
Yerde yaptığımız hareketler zor muydu?
•
Kaplumbağalar neden yavaşlar?
•
Hangi hareketler yavaştı?
•
Hangi hareketler hızlıydı?
AİLE KATILIMI
Resim yapalım.
UYARLAMA
Kasım (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 13/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DUYGULARIM”isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
“KEDİ FAREYİ BUL” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DUYGULARIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu:65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım : Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleriyle kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sepetle Dans Oyunu anlatılır. Dans için hareketli bir müzik seçilir. Oyun müzik eşliğinde oynanır.
•
Bir erkek bir kız olma üzere gruplar oyun hazırlanır. Bir erkek çocuk elinde bir sepetle oturur, erkek birini alır dans
eder, diğerine sepeti verir. Sepeti alan sepetle dans eder. Bu defa iki erkek çocuk önüne gelir. Kız birini seçer diğerine sepeti verir. Oyun böyle sürdürülür. Oyun oynarken kendimizi nasıl hissettiğimiz sorulur.
•
Korkan ve kızan yüz ifadeleri çocuklara gösterilir. Ne zaman korkarız ve ne zaman kızarız ile ilgili konuşulur. Anılarını
ve hissettiklerini paylaşırlar. Çeşitli materyaller çocuklara verilerek korkan ve kızan yüz ifadeleri yapmaları istenir.
•
Nokta tamamlayarak farklı duygu ifadeleri taşıyan yüzleri tamamlama çalışması yapılır. Gülen kızan korkan şaşkın
yüz ifadeleri çizilebilir. Neden böyle ne olmuşta şaşırmış gibi sorularla yönlendirilir.
MATERYALLER
Sepet.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Korkmak, kızmak, şaşırmak, mutlu olmak
DEĞERLENDİRME
•
Sepetle dans oyununu sevdiniz mi?
•
Ne zaman korkarız?
•
Ne zaman kızarız?
•
Ne zaman şaşırırız?
•
Ne zaman güleriz?
•
Ne zaman mutlu oluruz?
•
Nokta tamamlama çalışması sırasında zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
Duyduğun şeylerin resmini çiz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KEDİ FAREYİ BUL
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 10 : Görsel materyalleri okur.
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili soru sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar arsından bir kedi seçilir.Bu çocuğun yüzü duvara döndürülür.Diğer oyunculardan biri fare olur.Bunu kedi
bilmemelidir.Öğretmen kediyi yanına çağırır ve :
•
“Arkadaşların arasında bir fare saklanmış. Sen buna yaklaşırsan bütün arkadaşların kedi gibi miyavlayacak ama
uzağında olursan hiçbirinin sesi çıkmayacak”, der. Bundan sonra kedi yavaş yavaş arkadaşlarının arasında dolaşmaya başlar.Ne zaman kedi miyavlamaları fazlalaşırsa fareye yaklaştığını anlar ve onlar arasından asıl fareyi bulmaya
çalışır.Oyunu kazanırsa O da arkadaşları arasından bir kedi seçme hakkını alır.Ardından “Kara Kedi Mırnav Pist”
şarkısı tekrar hatırlatılarak söylenir.”Yavru Kedi” ve “Miki Fare” isimli parmak oyunları oynanır.
•
YAVRU KEDİ
Yavru kedi saklandı. (sağ elin baş parmağı sol el içine saklanır.)
Ali onu aradı.
(Her defasında başka bir çocuğun adı söylenir.)
Masanın altına baktı.
(Etrafa bakınma )
Köşeye baktı.
Küçük kedi gel, küçük kedi gel” dedi (Bir el sallanır.)
Küçük kedi geldi, (Sağ elin parmakları sol kol üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilir.)
“Miyav!, miyav!” dedi.
Yerden bitme mum bacaklı miki
Burnu uzun dik kulaklı miki Şeytanlıkta bütün aklı fikri
Dans edersin miki fare •
MİKİ FARE
(Çocuklar dizlerini bükerek halka olurlar)
(İki el açılarak burnun üstüne konur, sonra eller kulağa konur)
(sağ elin işaret parmağı başa konularak sallanır)
(Ayağa kalkıp el çırparak dönerler)
Çalışma sayfaları dağıtılır ve öğretmen rehberliğinde tamamlanır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Korkmak, mutlu olmak
DEĞERLENDİRME
•
Ne zaman korkarız?
•
Ne zaman şaşırırız?
•
Ne zaman mutlu oluruz?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Fareyi bulmak zor oldu mu?
•
Çalışma sayfasındaki kedi ile farenin neler düşündüğünü nereden anlıyoruz?
•
Kedi fareye nasıl bakıyor? Acaba ne düşünüyor?
•
Fare ne hissediyor?Kurtulmak için nasıl bir çözüm yolu düşünüyor olabilir?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Kasım (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“e” Sesini Tanıyalım” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Fen Etkinliği (Büyük Grup)
“TAVŞAN KAÇ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: “e” SESİNİ TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Fen Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
Aynı sesle biten sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara kendi kitaplarını yapmaları üzere arka arkaya zımbalanmış a4 kağıtları verilir. Çocuklar bu kağıtların herbirine diledikleri gibi resim yaparlar. Resimlerini tamamlayan çocuklar öğretmene her sayfa için resmini anlatan bir
şeyler söyler ve kendi hikayelerini oluştururlar. Kitap kapağını da diledikleri gibi süsledikten sonra sıra en heyecanlı
kısma kitapları incelemeye gelir. Kitaplar yapıldıktan sonra isimleri verilir. Her kitabın adının önüne bir sıfat konur.
(büyük göl, siyah balık…..) Kitap isimleri de yazıldıktan sonra kitapların isimlerinde eş anlamlısı olan s söylenir.
•
Sözcüklerin eş anlamlıları söylenir.
•
Çocuklar halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen “ses” sepetini ortaya getirir. Birlikte nesnelerin isimlerini söylerken alkışlarlar. Öğretmen çocuklara:
—— “e” sesini kaçıncı alkışta söylüyoruz?, diye sorar.
•
Daha sonra çocuklara:
—— Şimdi size göstereceğim nesnelere dikkat edin; isimlerini yine alkışla söyleyelim, der. İçinde “e” sesi ile olan
nesnelerle çalışılır.
•
Hava deneyi yapılır. Öğretmen her çocuk için hazırladığı teneke meşrubat şişesi ile mumu söndürmeye çalışmasına
•
olanak verir. Ardından çalışma sayfalarındaki “e” sesi ile ilgili etkinlikler öğretmenin rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
karton, asetat, yapıştırıcı, mum, teneke meşrubat şişesi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“e” sesi, kırmızı, baştaki, arasındaki, sonundaki
DEĞERLENDİRME
•
Yaptığımız bu hikaye kitabını nasıl oluşturdun?
•
Kendine ait bir hikaye kitabı yapmak nasıl bir duygu?
•
Hangi sözcüklerin eş anlamlılarını öğrendin?
•
Kitapları sever misin?En sevdiğin kitabının adı ne?
•
“e” sesi ile başlayan nesneler söyleyelim.
•
•
•
•
•
Hava deneyini nasıl buldun?
Mum nasıl söndü?
Ateşin yanmasını sağlayan ne?
Şişeyi kapatınca mum neden söndü?
Çalışma sayfasında “elma ” kelimesi ile aynı sesle başlayan nesneler nelerdir? Sorusu sorularak ilgili çalışmalar
yapılır.
AİLE KATILIMI
Adlarının içinde “e” sesi olan nesneler düşünüp resimlerini çizelim.
Ritim tutarak adlarını söyleyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TAVŞAN KAÇ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 10 : Görsel materyalleri okur.
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili soru sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Tavşan Kaç oyunu çocuklara hatırlatılır; daha sonra çocuklarla oynanır.
Şu hendekte bir tavşan uyuyordu
Var mı sana sataşan
Senin ile uğraşan
Tavşan kaç tavşan kaç tavşan kaç.
•
Oyun bitimine bütün tavşanlar kaçışarak masalara yönlendirilir. Tavşanlar ve köpeklerin kulakları arasındaki farklar
incelenir ve masalara geçilerek öğretmen rehberliğinde tavşan maskesi yapılır.”Tavşanım” ve “Küçük Köpek” isimli
parmak oyunları öğretilip birlikte söylenir.Ardından bilmeceler sorulur.
TAVŞANIM
Tavşanın iki kulağı var.
(İki elin işaret parmakları başa götürülür)
Bir de komik bir burun
(Bir elin işaret parmağı burna götürülür)
Havuç yemeyi sever.
(Bir elle yeme hareketi yapılır)
Her yere hoplayarak gider.(İki el diz üzerinde hareket ettirilir)
KÜÇÜK KÖPEK
Bu küçük köpek
(Sağ elin baş parmağı öne uzatılır)
Oyun oynamaya gitti.
Bu küçük köpek
(İşaret parmak öne uzatılır)
“Ben de gitmek istiyorum” dedi.
Bu küçük köpek (Orta parmak uzatılır)
Toprağı kazdı.
Bu küçük köpek dans etti.
(Yüzük parmak öne uzatılır)
Bu küçük parmak ağladı
(Serçe parmak öne uzatılır)
“Keşke büyük olsam” dedi.
Kılkuyruk hayvan Dost hayvan hem severiz hem de korkarız senden
Kendisi küçük kulakları kepçe Ya kuduzsan ya bizi ısırırsan
Bıyıkları uzun fırça Ne yaparız o zaman? (köpek)
Sevimli sanmayın sakın
Kıtır kıtır yer ne bulursa (fare)
Uzun kulaklı top kuyruklu hayvan
Herkes seni sevseydi böyle çok korkar mıydın?
Yük üstünde yünlü yumak (kedi)
Kimse düşmese peşine böyle hızlı koşar mıydın?
•
(tavşan)
Öğretmen iki tane birbirleriyle çok iyi arkadaş olan tavşanların hikayesini anlatır.Bu arkadaşların yaşadıkları yere
yeni bir tavşan daha taşınır.Tavşanlardan birisi bu arkadaşa yakınlık gösterir.Diğer tavşan kendisini artık sevmediğini düşünerek bu arkadaşını kıskanır ve eski arkadaşına küser.Sizce arkadaşı gerçekten artık onu sevmiyor mu?Yeni
gelen tavşan arkadaşı sandığı gibi arkadaşını ondan uzaklaştırmış olabilir mi?Siz olsaydınız nasıl davranırdınız? gibi
sorular sorarak çocukların hikayeyi tamamlamaları için ortam hazırlar.Çocuklara rehber olur, çocukların duygularını ifade etmeleri için ortam hazırlar.
MATERYALLER
Nesne kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tavşan
DEĞERLENDİRME
•
Bugün yapılan etkinliklerden en çok hangisini sevdin?
•
Tavşan maskesi yaparken zorlandın mı?
•
Tavşan ve köpeklerin kulakları neden farklıdır sence?
•
Tavşanlar neden bu kadar hızlı koşuyor olabilir?
•
Oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Siz hikayemizdeki tavşanların yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
•
Tavşan ve köpeklerin kulakları neden farklıdır sence?
AİLE KATILIMI
Tavşan resimleri bulalım; inceleyelim.
UYARLAMA
Kasım (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 17/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YAĞMUR DAMLASI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup
“EBEYİ TAKİP” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük grup-Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YAĞMUR DAMLASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten iner.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen yere şişman ve zayıf yağmur damlalarını karışık olarak döker, iki çocuk seçer. Çocukların eline şemsiyeleri verir. Çocuklara “şişman” der ve zamanı başlatır. Zamanı başlattığında çocuklar şişman yağmur damlalarını
şemsiyelerine toplarlar. Süre bitiminde en çok doğru yağmur damlası toplayan çocuk oyunu kazanır. Yağmur, gök
gürlemesi, sel bilmeceleri sorulduktan sonra “Yağmur” tekerlemesi öğretilir.
Rengi yoktur sesi var Uzun uzun dervişler
Buluttan anası var
Bizim bağa gelmişler
Ne sararır ne solar
Ağlamışlar gülmüşler. (yağmur)
Türlü kaplarla dolar. (yağmur)
Şu derenin öte yüzü beri yüzü
Dağdan gelir taştan gelir
Gümbürcünün küçük kızı
Bir yularsız aslan gelir (sel)
Yayık çalkalar harıl gürül (gök gürlemesi)
Yağ yağ yağmur
Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver Allahım ver
Sel gibi yağmur
Ver Allahım ver
Sicim gibi yağmur
•
Ardından öğretmen “Dans eden yağmur damlaları” oyununu oynayacaklarını söyler.”Hepimiz birer yağmur damlasıyız.Yağmur yavaş yavaş yağıyor.(çocuklar oldukları yerde ya da öğretmeni izleyerek parmak uçlarında, kollar
yukarda hareket ederler.)Yağmur biraz hızlandı.Şimdi çok hızlı yağıyor.Yağmur çok yavaşladı.Yağmur durdu.Yağmur
yeniden başladı.Çok hızlı yağıyor…Öğretmen dramatizasyonu yaparken ritim aleti kullanarak daha canlı hale getirir.
•
Masalara geçilir ve çalışma sayfasında yağmur yağarken dışarıdaki insanlarla ilgili eksiklikleri bulmaları istenir.
MATERYALLER
Parlak kağıttan kesilmiş şişman ve zayıf yağmur damlası, iki adet şemsiye SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Şişman, zayıf, yağmur damlası
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Yağmur damlası olmak ne hissettirdi?
•
•
•
•
•
•
•
Yağmur damlalarını toplamak zor oldu mu?
Kimlere şişman denir?
Kimlere zayıf denir?
Nasıl şişman veya zayıf olunur?
Şişman veya zayıf olmanın sağlığımıza ne gibi etkileri olabilir?
Sence şişmanlar mı yoksa zayıflar mı sağlıklı?Neden böyle düşünüyorsun?
Çalışma sayfasındaki etkinlik öğretmen rehberliğinde yapılır.
AİLE KATILIMI
Öğrenilen tekerleme ve parmak oyunlarını tekrarlayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: EBEYİ TAKİP
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük grup-Bireysel)
Yaş Grubu:65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
inledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Belli bir mesafede yuvarlanır.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Belli bir yükseklikten atlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ebeyi Takip oyunu oynanır. Çocuklar tek sıra olur. En önde yürüyen ebeyi takip eder. Düdükle oyun başlar ebe ne
çeşit yürür ve ne biçim hareket yaparsa bütün çocuklar aynı şekilde hareket ederler. Geç kalan oyundan çıkar.
•
“Ebe” kelimesinin başlangıç sesi vurgulanır.
•
Öğretmen çocuklara üzerinde çalışılan sesler ile başlayan nesnelerin resimlerini ya da kendilerini gösterir. Televizyon cd ya da bilgisayardan yararlanılabilir. Resimler ve isimleri hakkında konuştuktan sonra her çocuk önündeki
sayfaya çalışılan sesler ile başlayan başka nesneler düşünerek resimlerini çizer ve boyarlar.
MATERYALLER
Nesne kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ebe, “e” sesi
DEĞERLENDİRME
Sesler ile ilgi çalışma sayfası verilir.
AİLE KATILIMI
Aile üyelerinin isimlerini yazıp okula gönderiniz. Varsa aile üyesinin fotoğrafı da okula getirilebilir.
UYARLAMA
Kasım (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“İN ÇIK”isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
“BALONCU AMCA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve oyun (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: İN-ÇIK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten iner.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ansiklopedilerden vücut resimleri ve vücudun bölümleri incelenir. Öğretmen:
—— “Vücudumuz hangi bölümlerden oluşur?
—— Bu bölümler ne işe yarar?” diye sorar.
•
Her çocuk kendi bedeni üzerinde vücudunun bölümlerini gösterir. “Sağlık Öğütleri” şarkısı tekrarlanarak söylenir.
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Her şeyi dert etme etme kendine
•
Çizgileri eksik bırakılan bir resim verilir. Öğretmen çocuklara:
—— “Bu neye ait olabilir?
—— Neyin parçası olabilir?
—— Bu çizgiyi nasıl tamamlayarak bir resme dönüştürebiliriz?” diye sorar. Çocuklar resimleri boyalarla tamamlarlar. Daha sonra istedikleri renkleri kullanarak boyarlar. Öğretmen çocuklara çalışma sayfalarını dağıtır.Sayfadaki
hayvanları yuvalarına götürmelerini ve kesik çizgileri birleştirmelerini ister.
•
Öğretmen çocuklara bir oyun oynayacaklarını söyler. Bu oyun için tırmanma merdiveni ya da minder, sandalye gibi
malzemeler kullanılabilir. Çocukların tırmanmaları ya da nesnelerin üzerine çıkmaları ve inmeleri istenir. Yüksek bir
yerden bir nesneyi almaları istenerek de oyun yarışma haline getirilir.
•
MATERYALLER
Vücut resimleri, boya kalemleri, resim kağıtları, tırmanma merdiveni
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Vücudun bölümleri, sağlık
DEĞERLENDİRME
•
Vücudunuz kaç bölümden oluşuyor?
•
Vüdumuzu incelerken eğlendin mi?
•
Vücudunuzu korumak için neler yapmanız gerektiğini hatırlıyor musunuz?
•
Sen bir uzaylı olsaydın vücudun nasıl olurdu?
•
Çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
AİLE KATILIMI
Bugün okulda vücudumuz hakkında öğrendiklerimizi ailemizle paylaşalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BALONCU AMCA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve oyun (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir
Göstergeleri:
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir
Çevresindeki yazıları gösterir
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
•
•
•
•
•
•
ÖĞRENME SÜRECİ
“Baloncu amca” oyunu oynanır. Çocuklar oyun alanında ortaya çizilen düz çizgi üzerinde durular ve kendilerine
bir renk seçerler. Bu çocuklar aynı zamanda seçtikleri renklerdeki balonlardır. Aralarından bir ebe seçilir; bu da
baloncu amca olur. Baloncu amca kapıyı çalar; çocuklar “kim o?” diye sorar. Baloncu amca kendini tanıtarak balon
almaya geldiğini söyler. Çocuklar rengini sorarlar. Baloncu amcanın söylediği renkteki balon olan çocuk kaçar. Baloncu onu yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur. En son ebe olan çocuk bir hikaye kitabı seçer ve minderlere
geçilir.
Çocukların seçtiği bir hikaye kitabı alınır. Öğretmen kitap kapağını çocuklara gösterir.
—— Kitabın önü/arkası neresi?
—— Kapakta neler görüyoruz?
—— Bu kitabın ismi nerede yazıyor? Başka nerelerde yazı var? Diye sorar ve ilgili yerleri okur.
—— Hikayenin ilk sayfasını açar.
—— Bu sayfada yazı nereden başlıyor?
—— Ben okumaya nereden başlamalıyım? Diye sorar.
Okuyacağı yeri ve okuma yönünü çocuklara göstererek hikâyeyi yarısına kadar okur. Hikaye yarım bırakılarak çocukların tamamlamaları istenir.
Daha sonra devamı okunur ve karşılaştırmalar yapılır.
Etkinlik sırasında konuşmaları teybe kaydedilir.
•
•
Sesler sırayla çocuklara dinletilerek bu sesin kime ait olabileceği tartışılır.
Tahmin edilen çocuk söylediği şarkı ve şiiri tekrarlatılır.
MATERYALLER
Hikaye kitabı, teyp
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Renkler, yazı, hikaye, kitap
DEĞERLENDİRME
•
Baloncu amca oyununu sevdin mi?
•
Oyundaki renkleri tanıyor musun?
•
Seçtiğimiz kitabın önü/arkası neresi?
•
Kitabın kapağında neler görüyoruz?
•
Bu kitabın ismi nerede yazıyor?Kitabın ismi neden burada yazıyor?
•
Başka nerelerde yazı var?
•
Kitapta yazı nereden başlıyor?
•
Kitabı okumaya nereden başlıyoruz?
•
Okuma yazma bilmeden de kitabı okuyabilir miyiz?
•
Bu şekilde nasıl okuruz?
AİLE KATILIMI
Bir hikaye kitabı okuyalım.
UYARLAMA
Kasım (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TEMİZ ELLER”isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Fen Etkinliği (Büyük Grup)
“ATATÜRK’Ü ANIŞ” isimli Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TEMİZ ELLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Fen Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri sıkar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Nesne ya da varlığın adını söyler.
Nesne ya da varlığın rengini söyler
Nesne ya da varlıkların kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Nesne ya da varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Fiziksel özelliklerini söyler.
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Dişini fırçalar.
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıftaki eşyaları düzenleyeceklerini ve bu konuda çocuklardan yardım istediğini söyler.
•
Her çocuk istediği ve en çok ilgi duyduğu köşeye geçer ve buradaki materyallerin yerlerini düzenleyip, yerlerine
yerleştirirler. Daha sonra tüm çocuklar bir araya gelerek hangi köşede neler yaptıklarını ve neden bu köşeleri tercih
ettiklerini birbirlerine anlatırlar. Ardından öğretmen çocuklara sorduğu; neden bu köşeyi seçtiklerini, bu köşede
neler yaptıklarını, okul dışında yapmayı sevdikleri şeylerin neler olduğu gibi sorularla her insanın farklı ilgi ve yetenekleri olduğunu vurgular. Çocuklar daire biçiminde yere otururlar. Her çocuk sırayla ortaya gelerek kendini tanıtır;
reklamını yapar. Kendisi için önemli olan şeylerden, iyi yapabildiklerinden, yeteneklerinden bahseder. Bazılarını
gösterir. Ardından herkesin farklı olduğu ile ilgili sohbet edilir.
•
Çocukların katılımı sağlanarak kurabiye hamuru yapılır. Hamur birkaç renk olarak hazırlanır. Her çocuk kendi istediği bir ya da birkaç renk hamuru kullanarak istediği şekli verir. Çocukların yaptığı kurabiyeler tepsiye dizilerek
pişirilir.
•
Çalışma sırasında ve sonrasında her birimizin farklı zevklere sahip olduğu ve farklı şeyler yaptığımız, farklı şeyleryapmaktan hoşlandığımızdan bahsedilir.
•
Kurabiye çalışmasının ardından eller yıkanır ve ellerimizin temizliği için sabunu neden kullanmalıyız sorusuna hepbirlikte cevap aranır ve sabun deneyi yapılır. Bir bardak yağlı süte öğretmen damlalık yardımıyla mürekkep damlatır.
•
Çocuklara mürekkebin sütün yüzeyinde nasıl durduğunu gösterir. Daha sonra yine damlalık kullanarak süte sıvı deterjan damlattığında olanları hep birlikte gözlemlerler. Ardından temiz olabilmek için sabun kullanmanın gerekliliği
hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Kurabiye hamuru, bir bardak yağlı süt, sabun, mürekkep
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Vücudun bölümleri, sağlık, sıcak-soğuk
DEĞERLENDİRME
•
Kurabiyemizi nasıl pişirdik?
•
Kurabiye nasıl kızardı?
•
Kurabiyeyi kabartan ne ?
•
Kurabiyeye şekil vermek eğlenceli miydi?
•
Neden hepimiz farklı şekiller verdik?
•
Kurabiye hazırladıktan sonra ne yaptık?
•
Ellerimizi yıkamazsak ne olur?
•
Süte damlattığımız mürekkep neden yüzeyde kaldı?
•
Deterjan damlattığımızda ne oldu?Mürekkep neden dağıldı?
•
Ellerimizdeki mikroplarda sabundan kaçıyor olabilir mi?
•
Ellerimizi sabunla mı, yoksa sadece suyla mı yıkamalıyız?
•
Mikroplar hangi durumda yok olur?
AİLE KATILIMI
•
Akşam yemeği için masayı hep birlikte hazırlayalım.
•
Ellerimizin sabunla yıkanmasına özen gösterelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ATATÜRK’Ü ANIŞ
Etkinlik Türü: Türkçe, Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla birlikte Atatürk’ün Türk milleti için neler yaptığını konuşur, çocuklara da söz hakkı verilir.Öğrenilen Atatürk şiirleri, parmak oyunları ve tekerlemeler tekrar edildikten sonra “Atatürk’ü Anış” isimli şiir okunur.
ATATÜRK’Ü ANIŞ
Düşmanların elinden Bizi kurtaran Atam
Bu vatanı yeniden Özenle kuran Atam.
Adını küçük, büyük
Anıyoruz her zaman
Adı büyük Atatürk
Anlı Şamlı kahraman.
Ünümüzü dünyaya
Mertçe duyuran Atam
Gündüz gün, gece ay
Benzer kahraman Atam
Bir bölünmez vatansın
Ey ölümsüz Atamız
Gönlümüzde yatansın
Seni Unutamayız. M.Necati ÖNGAY
•
Ardından masalara geçilerek çalışma sayfalarındaki labirentlerden varlıkları uygun yerlere kalemle çizerek götürmeleri istenir.Sayfadaki Atatürk resminin içinin mavi kalemle boyanması istenir.İsterlerse çay ve suluboya ile de
gölgelerinin yapılabileceği söylenir.Çalışma tamamlandıktan sonra sınıf panosunda sergilenir.
MATERYALLER
Suluboya, çay
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk hakkında neler öğrendik?
•
Atatürk neler yaptı?
•
Atatürk’ü seviyor musun?
•
Atatürk hayatta olsaydı O’na ne söylemek isterdin?
•
Atatürk’ü Anış isimli şiirimizi sevdin mi?
•
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmak hoşuna gidiyor mu?
UYARLAMA
Kasım (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 20/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MEYVE SALATASI” isimli Bütünleştirilmiş Pİşirme, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
“KOLAJ” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MEYVE SALATASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Pİşirme, Sanat ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Saçını tarar.
Dişini fırçalar.
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar..
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer ve içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur
Tehlikeli olan durumları söyler
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.Kalemi doğru tutar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler..
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/
varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sonbahar mevsimine uygun meyvelerden Sınıfa gönderilen meyveler yıkandıktan sonra uygun araçlarla soyulup
kesilerek meyvelerden meyve salatası yapılır .Sonbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri anlatan şiir tekrarlanır.
•
Mevsimsel değişiklikler ile ilgili resimler incelenir. Sararan yapraklar hakkında konuşulur.
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı nereye yapacaksın
Ayva çiçek açmadan önce
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgar başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın
Halbuki ne kadar sıcaksın.
C.Sıtkı Tarancı
•
Sonbahar mevsimi ile ilgili bilmeceler sorulur.
Kapıyı açar, kapamadan kaçar (rüzgar)
Elsiz ayaksız kuyu kazar (yağmur)
Sağken yerinden ayrılmaz, öldükten sonra gezer (yaprak)
Fini fini fincan, içi dolu mercan (nar)
Sarıdır sarkar, düşeceğim diye korkar (ayva)
•
Çocuklar masalara geçerler. Çalışma sayfaları ve kalemler dağıtılır.Çocukların kalemi doğru tutmalarına ve beden
konumlarına dikkat edilerek çalışma sayfasındaki resimde bulunan üç farkı bulmaları istenir.Sonbahar mevsimi ile
ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Sonbahar meyveleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yuva, serçe, ayva, sonbahar, uzun-kısa, sarı, mavi, üstündeki-altındaki, yüksek-alçak, pütürlü-kaygan
DEĞERLENDİRME
•
Sonbaharda neler değişir?
•
Uzun-kısa nesneler gösterelim.
•
Sarı ve mavi renkteki eşyalarımız neler?
•
Sınıfımızda yüksek-alçak ve pütürlü-kaygan zeminleri gösterelim.
•
Masanın altında ve üstünde neler var?
•
Uzun-kısa, sarı, mavi, üstündeki-altındaki, yüksek-alçak, pütürlü-kaygan kavramları ile ilgili sayfalar öğretmen rehberliğinde yapılır.
AİLE KATILIMI
Öğrendiğin şiiri ailene söyleyebilirsin.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KOLAJ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla bilekleri çevirme, döndürme vb… el bileklerini çalıştıracak ve kollarını çalıştıracak hareketler yapılır.
•
Ardından çeşitli renkli dergiler çocuklara dağıtılır.
•
Her çocuk beğendiği resimleri keser. Daha sonra kestiği resimleri beyaz kartona yapıştırarak kolaj yaparlar.
•
Kâğıtta kalan boşluklar renkli kalemlerle boyanır.
MATERYALLER
Kurşun kalem, makas, çeşitli dergiler, yapıştırıcı, resim kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kolaj
DEĞERLENDİRME
•
Yaptığımız küçük jimnastik hareketleri ellerini ve bileklerini rahatlattı mı?
•
Nasıl hissettirdi?
•
Jimnastiğin ne gibi faydaları olabilir?
•
Her öğrenci kendi yaptığı kolajı arkadaşına tanıtır.
•
Çalışmasını yaparken neler hissettiğini açıklar.
•
Kolaj yaparken ne hayal ettin?
•
Kolajını anlatır mısın?
AİLE KATILIMI
Evde sizlerde yaratıcılığını desteklemek için kolaj çalışmaları yapabilirsiniz.
UYARLAMA
Kasım (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“RAKAMLAR”isimli Bütünleştirilmiş Matematik ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
“ÖĞRETMENİM CANIM BENİM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: RAKAMLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar
Kalemi doğru tutar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sosyal-Duygusal gelişim
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Yangın Söndürme dramatizasyonu çocuklarla yapılır.
•
Oyun sırasında yangın söndürme ile ilgili çeşitli öykünmeler yapılması gerekmektedir. “İtfaiye” dendiğinde iki el
baş üstüne konulur. “balta” dendiğinde sağ el omuz hizasına getirilir.
•
“Kazma “dendiğinde iki elle yer kazılıyormuş gibi yapılır.
•
“Kova “dendiğinde kova ile su taşıyormuş gibi yapılır. “Yangın söndü” dendiğinde de hep birlikte el çırpılır. Ardından
el ve kol jimnastiği yapılır.
Eller açılır kapanır.
Bilekler döndürülür.
Kollar ileri-geri çevrilir.
•
1 den 4 e kadar nesne sayma çalışması yapılır. Öğretmen yere büyük boy 4 rakamı çizer. Öğrenciler yere çizili
rakam üzerinden yürüyerek geçerler. Ardından 4 rakamı ile ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
Grafikteki nesneler sayılır, 4 rakamının noktaları birleştirilir, daireler içindeki rakamlar renkli kalemlerle birleştirilir,
sayfadaki sayı kadar nesneler boyanır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
4 Rakamı, en az, en çok, itfaiye, itfaiyeci
DEĞERLENDİRME
•
Dramatizasyonumuzu yaparken eğlendiniz mi?
•
Yangın nedir?Nasıl çıkar?
•
Yangın nasıl söndürülür?Yangını kimler söndürür?
•
İtfaiyenin numarasını söyleyelim.
•
İtfaiyeciler yangın söndürürken hangi araçları kullanırlar?
•
İtfaiyeci olmak ister misin?
•
Jimnastik yapmak nasıl hissettirdi?
•
4 rakamı ile ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
•
4 kere zıplayalım/el çırpalım/ayağımızı vuralım… vb.
AİLE KATILIMI
Nesneleri sayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÖĞRETMENİM CANIM BENİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara yarının öğretmenler Günü olduğu söylenir. Baş Öğretmen Atatürk için Atatürk köşesine çiçek bırakılır.
•
Ardından bir gün önce hazırlanan kartlar okuldaki diğer öğretmenlere götürülür ve Öğretmenler Günü kutlamaları
•
yapılır. Çocuklara yarın Öğretmenler Günü olduğu söylenir. Baş Öğretmen Atatürk için Atatürk köşesine çiçek bırakılır.
•
Ardından bir gün önce hazırlanan kartlar okuldaki diğer öğretmenlere götürülür ve Öğretmenler Günü kutlamaları
yapılır. Öğretmenim Canım Benim şarkısı söylenir.
Öğretmenim, öğretmenim
Güleryüzlü öğretmenim
Bizlere sen öğrettin
Tüm yararlı bilgileri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
MATERYALLER
Çiçek
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Öğretmenler Günü, Başöğretmen
DEĞERLENDİRME
•
Bugün günlerden ne?
•
Öğretmen kime denir?
•
Başöğretmen kime diyoruz?
•
Neden öğretmenler gününü kutluyoruz?
•
Öğretmenlerimiz neden önemli?
•
Okuma yazmanın önemi nedir?
•
Öğretmen olmak ister misin?
AİLE KATILIMI
Yarın için öğretmenimize bir resim yapalım
UYARLAMA
Kasım (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÖĞRETMENİM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel) )
“SARI RENGİ TANIYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÖĞRETMENİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Sosyal-Duygusal
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmenler günü hakkında sohbet edilir.
•
Ardından Öğretmenim şiiri okunur, çocuklarla tekrar edilir
Güler yüzlü cana yakın
Ne iyidir öğretmenim
Annem kadar sıcak tatlı
Sevgilidir öğretmenim
Sokulurum hep yanına
Beni korur, sever, okşar
Yüzüme hep sevgiyle bakar
Tıpkı annem gibi bakar
•
Ritim aletleri çocuklara dağıtılır.
•
Öğretmenim şarkısı ritim tutularak söylenir..
Öğretmenim canım benim canım benim
Öğretmenim, öğretmenim
Güleryüzlü öğretmenim
Bizlere sen öğrettin
Tüm yararlı bilgileri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
•
Ardından öğretmenler günü kartı hazırlanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Öğretmenler günü
DEĞERLENDİRME
•
Siz öğretmen olsaydınız, sizi en çok ne mutlu ederdi?
•
Öğretmenim şarkısını hatırlıyor musunuz?
•
Bu şarkının en çok hangi sözünü seviyorsunuz?
•
Öğretmenini seviyor musun?
•
Öğretmenini nasıl mutlu edebilirsin?
•
Öğretmenimize sevgimizi ona kocaman sarılarak gösterelim, ellerinden öpelim.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SARI RENGİ TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara sarı renkli parmak boyası verir. Bu boyaları kullanarak ne resmi yapabileceklerini sorar. Ardından çocuklar parmakları ile kraft kâğıdı üzerine sarı yaprak resimleri yaparlar. Boyalar kurumadan kartonlardan
kesilen ağaç ve diğer objeler kağıdın üzerine yapıştırılır.
•
Öğretmen çocuklara sarı renkli giysilerin, nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Sarı rengi tanıtır.
•
Sonra çocuklar halka şeklide yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken sarı renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına
—— Karşıdan karşıya geçerken sarı, kırmızı giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
—— Karşıdan karşıya geçerken sarı, kırmızı, mavi giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
•
Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi söyler.
•
Etkinlik bitiminde çalışma sayfaları dağıtılarak öğretmen rehberliğinde çalışmalar tamamlanır.
MATERYALLER
Kraft kağıdı, sarı renkli nesneler y ada nesne kartları, boya kalemleri, parmak boyası
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sarı
DEĞERLENDİRME
Sarı renkli neler görüyoruz?
AİLE KATILIMI
Sabah evden çıkarken saçlarını taramayı unutma
UYARLAMA
Kasım (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 25/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ŞEKİLLİ KURABİYELER”isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen, Oyun (Büyük Grup)
“BİR EŞYA OL” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
EtkinlikAdı: ŞEKİLLİ KURABİYELER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen, Oyun (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Üçgen şeklinde blok gösterilerek bu şeklin köşelerini sayalım denir. Sınıftan üçgen şeklinde bloklar bulunması istenir. Kare şeklinin kenar uzunluklarının aynı olduğu vurgulanır ve daha sonra köşeleri sayılır.sınıftan kare bloklar
bulmaları istenir. Daire şeklinde oyuncak gösterir.Kenarlarının ve köşelerinin olmadığını söyler.
•
Daha sonra sonra şekillerden kurabiye yapmak üzere gerekli malzemelerin neler olabileceği hakkında konuşulur.
Çikolatalı Islak Kurabiye
Malzemeler: 2 Kahve fincanı tozşeker, 2 adet yumurta, 1 paket margarin, 1 çay bardağı fındıkyağı, 7 yemek kaşığı
kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un
Şerbeti İçin: 1 Su bardağı Süt, 1 Su bardağı toz şeker
Tüm malzemeler karıştırılarak yoğrulur. Şekilli kalıplarla kurabiyeler hazırlanır. Ayrı bir kapta; 1 su bardağı süt ve 1
su bardağı toz şeker, şekerler tamamen eriyinceye kadar çırpılarak karıştırılır. Kurabiyeler sıcakken, şekerli soğuk
süte batırılır ve 4-5 saniye bekletilip servis kabına alınır.
Hazırlanan hamur ile çocuklar tarafından şekil kalıplarıyla kurabiye yapılır(daire, üçgen, kare, dikdörtgen) kurabiyelerin şekilleri hakkında konuşulur. Kalan hamur çocuklar tarafından istenilen şekilde şekillendirilir. Kurabiye
pişerken önceden sınıfın zeminine yapıştırılan şekil sembollerine dikkat çekilir.
•
Sınıfta ki diğer eşyaların hangi şekillere benzediği tartışılır ve her nesnenin belli bir şekli olduğu vurgulanır. Çocuklar grup grup bu şekiller üzerinde toplanır. Daha sonra zemindeki şekil ve renkleriyle aynı fakat daha küçük olan
sembolleri çocuklara gösterilir. Her grup kendi şeklinle aynı olanları müzik bitene kadar hızlıca toplamaya çalışacak
ama grup üyeleri el ele tutuşacak ve kimse birbirinin elini bırakmayacak.'' Müzik kapandığında grupların şekilleri
sayılır, en çok şekli toplayan grup kazanır.
•
Oyunun ardından masalara geçilerek geometrik şekillerle ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Teyp, cd, kurabiye malzemeleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Geometrik şekiller, kenar-köşe, Vücudun bölümleri, sağlık, sıcak-soğuk
DEĞERLENDİRME
•
Hangi şekilleri öğrendin? Bu şekillerin özellikleri ne?
•
Kurabiyemizi nasıl pişirdik?
•
Kurabiye yaparken kendini nasıl hissettin?
•
Hangi şekilde kurabiyeler yaptın?
•
Kurabiye hazırladıktan sonra ne yaptık?
•
Ellerimizi yıkamazsak ne olur?
•
Öğrendiğin şekillere benzeyen başka yiyecekler biliyor musun?
AİLE KATILIMI
•
Bir arkadaşımıza iyilik yapalım.
•
Akşam yemeği için masayı hep birlikte hazırlayalım.
UYARLAMA
EtkinlikAdı: BİR EŞYA OL
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu :65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın miktarını söyler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Bir eşya ol” draması uygulanır.
•
Öğretmen çocuklardan sınıfta gördükleri bir eşyayı seçmeleri ve “o eşya olmalarını” ister. Çocuklar seçtikleri eşya
veya nesnenin yerine geçip sanki oymuş gibi hareket ederler. O konumda dururlar ses çıkarırlar örnek kapı açılır
kapanır zili çalar vb.
•
Ardından sınıftaki eşyalar incelenir. Tek ve çift nesneli gruplar oluşturulur. Öğretmen çocuklardan her bir grubu
saymasını ister. Sayılarına göre gruplara ayrılır. Öğretmenin verdiği rakam kartları ile eşleştirilir.
MATERYALLER
Sınıftaki eşyalar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tek-çift
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Oyun etkinliğinde neler hissettiniz?
•
Eşya gibi davranmak nasıldı?
•
Eşya taklidi yapmak zor muydu?
•
Tek ve çift nesnelere örnekler verelim
•
Bir topluluğa ne zaman grup denir?
•
En küçük grup sayısı kaç?
•
AİLE KATILIMI
Tek ve çift eşyaları bulalım.
UYARLAMA
Kasım (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 26/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DUYGULARIMIZ” isimli Bütünleştirilmiş Drama ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“BAYRAK YARIŞI” isimli Türkçe, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etlkinlik Adı: DUYGULARIMIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar daire biçiminde otururlar. Öğretmen birinci çocuğa ayna verir. Çocuğun aynaya bakarak öğretmenin “Çok
güzel bir hediye aldın ve mutlu oldun. Yüzünle mutlu olduğunu göster… Çok sevdiğin oyuncağını kaybettin ve üzüldün. Yüzünle üzgün olduğunu göster… vb” diyerek verdiği yönergelere uygun olan yüz ifadelerini yapmaları istenir.
Daha sonra diğer çocuklara da bu benzeri yönergeler verilerek etkinliğe devam edilir. 2. Aşamaya geçildiğinde grup
daire biçiminde oturmaya devam ederken öğretmen her çocuğa üzerine çeşitli duygu ifadelerinin (mutlu, üzgün,
korkmuş) yansıtan durumların resmedildiği birer kart verir. Her çocuk eline aldığı kartta ki olayı gruba anlatır ve
o durumdaki kişi ya da kişilerin duygularının ne olabileceğini tahmin eder. Çocuğun o resimdeki duyguyu tahmin
edebilmesi için öğretmen üzerinde farklı duyguları yansıtan yüz ifadelerinin bulunduğu üç ayrı kartı çocuğun görebileceği bir şekilde tutar ve çocuk bu kartlardan uygun olanı seçip tüm gruba gösterir.
•
Öğretmen haydi şimdi balondan köpek yapalım der ve çocuklara önceden şişirdiği balonları ve üzerine kulak, göz
çizilmiş kartonları dağıtır. Çocukların çizgilere dikkat ederek kartonları kesmelerinde ve balona yerleştirmelerinde
rehberlik eder. Her öğrenci köpeğini yaparken ona bir duygu ifadesi belirler.
MATERYALLER
Ayna, çeşitli olay kartları, duygu ifadelerini anlatan resimler, balon, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Duygular
DEĞERLENDİRME
•
Aynaya bakarken yüz ifadelerini yapma konusunda zorlamdınız mı?
•
Sizi en çok mutlu eden olay nedir?
•
Sizi en çok üzen olay nedir?
•
İnsanlardan nelerden mutlu olurlar?
•
İnsanları neler üzer?
•
Üzüntü ve mutluluklarımız yüzümüze nasıl yansır ? Gösterelim
AİLE KATILIMI
Aileni mutlu edecek bir sürpriz düşün
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAYRAK YARIŞI
Etkinlik Türü: Türkçe, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla öğrenilen Atatürk şarkılarını tekrarladıktan sonra “Küçük Mustafa Büyük Atatürk” isimli Atatürk’ün hayatını anlatan yazıyı çocuklara okur.“Bayrak” isimli şiiri okur ve “Bayrak” şarkısını öğretir .Öğrenilen şarkı
hep birlikte coşkuyla söylenir
BAYRAK BAYRAK
Göklerin ayyıldızı Atalarım gökten yere
Sana pek çok yaraşmış
İndirmişler ayyıldızı
Bu yurdun oğlu kızı
Görevimdir bayrağımı
Senin için savaşmış.
Üstün tutmak her bayraktan
Can veririm kan dökerim
Atamdan bana kalan Vazgeçemem ben bu haktan
Sevgili güzel bayrak Hasan Ali YÜCEL
Göklerimde dalgalan
Nazlı nazlı uçarak. Melahat UĞURKAN
•
Çocuklar sınıfın ortasına gelir.Öğretmen bayrak verme yarışı oynayacaklarını söyler oyunu anlatır.(Bu oyun bahçede veya oyun salonunda da oynanabilir.)Bir bayrak hazırlanır.Bir ebe seçilir.Öğretmen elinde bayrak ortaya geçer.
Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar.Ebe kaçan çocuğu kovalamaya başlar.Kaçan çocuk ebeye yakalanmadan bayrağı başka bir arkadaşına verirse kurtulur.Veremez ve ebe tarafından yakalanırsa ebe olur.Oyun böylece devam
eder.Çocuklar masalara geçerler.Öğretmen boya ve çalışma sayfalarını çocuklara dağıtır.Sayfaya Atatürk hakkında
neler bildikleri ve hatırladıklarıyla ilgili resim yapmaları ve Anıtkabir resmini boyamaları istenir.
MATERYALLER
Bayrak
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Bayrak, üstün tutmak, yaraşmak, dalgalanmak, Anıtkabir
DEĞERLENDİRME
•
Hangi etkinliklerimizi sevdin?
•
Şiir okurken neler hissettin?
•
Bayrağımız neden bu kadar önemli sizce?
•
Bayrağımızı korumazsak ne olur?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Oynarken zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
•
Çalışma sayfasındaki şiiri tekrarlayalım
•
Bilmecelerin cevaplarını bulup çizgi çizerek gösterelim
UYARLAMA
Kasım (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 27/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK’Ü SEVİYORUZ”isimli Türkçe, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
“CAN KARDEŞİM KİTAP” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATATÜRK’Ü SEVİYORUZ
Etkinlik Türü: Türkçe, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla Atatürk sevgisini anlatan bir yazı okur.”Atatürk’ü seviyoruz.Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.Mutlu yaşayalım diye yepyeni bir ülke kurdu.Okuyalım diye okullar yaptırdı.Yurdumuzu fabrikalar, yollar ve
hastanelerle donattı. Atatürk’ü seviyoruz. Atatürk olmasaydı böyle güzel giyinemezdik.Böyle güzel bir okulda okuyamazdık.Evde annemiz ve babamızla mutlu olamazdık.Özgürce yaşayamazdık.Atatürk’ü seviyoruz.Çünkü O da
çocukları çok severdi.Sevmeseydi, çocuklara bayram verir miydi?Çocuklar için bu kadar çok şey yapar mıydı?”Ardından “Kemalpaşa” ve “Atatürk Yoktu” tekerlemeleri ve “Atatürk’ü Severim” şarkısı söylenir.
KEMAL PAŞA
ATATÜRK YOKTU
Çıktım erik dalına Atatürk yoktu
Baktım tren yoluna Düşman çoktu
Üç gemi geliyor
Atatürk geldi
Biri ağa biri paşa
Düşmanı yendi
Ortancası Kemalpaşa.
Bu güzel yurdu
Bizlere verdi.
•
ATATÜRK’Ü SEVERİM
Atatürk’ü severim
Atatürk’ü severim Sevgi dolu yüreğim
Atatürk’ü severim
Atatürk’ü severiz
Atatürk’ü severiz
Annem, babam, hepimiz
Atatürk’ü severiz
Çocuklara şarkıyı coşkuyla söylemeleri için rehber olunur. Masalara geçilir, çalışma sayfaları dağıtılır.Atatürk ile ilgili
çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Bayrak
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
Hangi etkinliklerimizi sevdin?
Şiir okurken neler hissettin?
Atatürk hakkında neler söylemek istersin?
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmak ne hissttiriyor?
Oyunumuzu sevdin mi?
Oynarken zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: CAN KARDEŞİM KİTAP
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu :6 5-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bir kitabın nasıl hazırlandığı aşama aşama resimler gösterilerek anlatılır.
•
Can Kardeşim Kitap şiiri çocuklara okunur.
Gel benim can kardeşim
Seninle oynayalım
Gel güzel kitabım gel
Seninle gülelim gel
Senden başka dünyada
Seninle yerde gökte
Hiçbir şey değil güzel
Gezip eğlenelim gel...
M.Necati Öngay
•
Kitapla ilgili bilmeceler sorulur.
Bin yaprak, bin çiçek (kitap)
Tarlası ak, tohumu kara
Elle ekilir, dille biçilir (kitap)
Bin kitap açar, bin kapar
Kötülükler ondan kaçar
Öyle bir insan düşünün ki
Karanlıkta ışık saçar (bilgili insan)
•
Çeşitli renkli dergiler çocuklara dağıtılır.
•
Her çocuk beğendiği resimleri keser. Daha sonra kestiği resimleri beyaz kartona yapıştırarak kolaj yaparlar. Kâğıtta
kalan boşluklar renkli kalemlerle boyanır.
MATERYALLER
Dergiler, makas, yapıştırıcı, boya, beyaz karton
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kitap
DEĞERLENDİRME
•
Şiirimizi tekrar edelim.
•
Bilmeceleri hatırlayalım.
•
Kitabı seviyor musun?
•
Kitaplar bize ne anlatırlar?
•
Kitap okumak neden önemli?Kitap okumazsak ne olur?
•
Siz çocuklar okuma yazma bilmeden kitap okuyabilir misiniz?
AİLE KATILIMI
Ailenle birlikte hikaye anlatıp resmini yapabilirsin.
UYARLAMA
Kasım (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 30/11/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“EN SEVDİĞİM OYUNCAK” isimli Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği, Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
“BAYRAK YAPIYORUZ” isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Oyun Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği
(Büyük Grup+Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: EN SEVDİĞİM OYUNCAK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği, Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Dil Alanı
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara sınıftaki oyuncakları inceleyeceklerini söyler. Tüm oyuncaklar ortaya dökülür. Öğretmen her
çocuğun bir oyuncağı seçip, özelliklerini anlatmasını ister. Daha sonra oyuncaklar çeşitlerine göre ayrılır.(Yumuşak,
tüylü, takmalı, tekerlekli, tahta, plastik, evcilik öğrenme merkezi oyuncakları vb.).Çocuklar en çok sevdikleri oyuncakları nedenleriyle anlatırlar. 1–2–3-4 rakamları ile ilgili flaş kartlar çocuklara gösterilir. Sınıftan her kartın altına o
kart sayısı kadar sayılarak nesne yerleştirilir. 1-3 arası rakamlar tekrar edilir.
•
Öğretmen ‘4’lü olma oyununu oynayacaklarını çocuklara söyler ve oyunun oynanışını, kurallarını anlatır. Öğretmen sınıf mevcuduna göre yere 4 rakamı çizer. Müzik başladığında çocuklar serbest olarak dans ederler, müzik
durduğunda çocuklar bir araya gelerek 4 rakamının üzerinde ‘4’lü grup oluştururlar, ‘4’lü grup oluşturamayanlar
oyundan çıkarlar.
•
Öğretmen çocuklara siyah karton, 4 adet kürdan ve yapıştırıcı verir. Çocuklar 4 kürdanı istedikleri gibi kullanarak bir
resim oluştururlar. Etkinlik bitiminde çocuklarla oluşturdukları resimler hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Rakam kartları, kurşun kalem, çeşitli oyuncaklar, siyah karton, kürdan, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
4 rakamı, farklı dokular
DEĞERLENDİRME
•
Kartlar ile hangi sayıları çalıştık?
•
En sevdiğin sayı hangisi?
•
Senin en sevdiğin oyuncağının yüzeyi nasıldı?
•
Sen kaç yaşındasın? Parmaklarınla gösterir misin?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAYRAK YAPIYORUZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Oyun Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Kazanım5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Dil Alanı
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak
kullanır
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çalışma sayfalarını çocuklara dağıtır. Çalışma sayfasındaki bayrak ve çiçekleri sayarak sayı kadar boyamalarını ister. Ardından bir mucit gibi düşünmelerini ister. Ülkemizde yaşayan insanları nasıl mutlu edebiliriz? Sorusunu sorar ve bir makine icat etmelerini ve bunun resmini çerçeveye çizmelerini ister. Çalışma hakkında konuşulur.
Çocuklar makinelerinin ne işe yaradıklarını, nasıl çalıştıklarını anlatırlar. Bu çalışma bittikten sonra masalara alüminyum folyo, kırmızı krepon kağıdı, elişi kağıdı ve peçete koyar. Çocuklara yırtma yapıştırma ve yırtıp buruşturma
tekniklerini kullanarak bayrak yapmaları için rehberlik eder. Çalışma yapılırken bayrak ve Atatürk şarkıları coşkulu
söylenir.Çalışma bittikten sonra sınıf toplanıp temizlenir.Öğretmen hareketli bir müzik açar ve serbest dans edilir.
MATERYALLER
Alüminyum folyo, kırmızı krepon kağıdı, elişi kağıdı ve peçete
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
•
İcat, mucit, makine
DEĞERLENDİRME
•
Etkinliklerimizi sevdiniz mi?
•
Mucit olmak ne hissettirdi?
•
İnsanları mutlu etme duygusu nasıl hissettirdi?
•
Bu icadı bulmak zor oldu mu?
•
Bayrak yaparken zorlandın mı?
•
Bayrağını Atatürk’ün görmesini ister miydin?
UYARLAMA
BİLMECELER
Göğü beyaz Ay’ı kırmızı
Bir küçücük min taşı,
Her felakette o düşünür halkımızı (Kızılay)
Kaldıramaz bin kişi (Ateş)
Dağdan gelir takla makla Aman abla beni sakla. (Sel)
Dağdan gelir taştan gelir,
Bir yularsız aslan gelir. (Sel)
KIZILAY
Şefkatli kucağında fakirleri korursun;
Sıcak aş ocağında açları doyurursun.
Yangın, deprem olunca, evlere su dolunca,
Engelleri aşarsın, yardımlara koşarsın.
Hasan SARPEL
DEPREM
Dep dep deprem
Deprem neymiş bilemem.
Sallanır sulanır üstümüze çullanır.
Bir köşeye sinersin kuzu gibi beklersin
Ayşe derki saklanmam,
Depremden de hiç korkmam
Çünkü evimiz sağlam!
BENİM BEDENİM
El çırpmak için iki elim var(İki el çırpılır)
Koklamak için burnum(Koklama hareketi yapılır)
Düşünmek için başım(Baş sallanır)
Nefes almak için ciğerlerim(Ağız gösterilir.)
Görmek için iki gözüm(Gözlük gibi yapılır)
İşitmek için kulaklarım var(Kulaklar gösterilir)
Dokunmak için derim(Vücuda dokunulur)
Benim işte böyle güzel bir vücudum var.
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
KIZILAY
Acı günde bizlere yardım edersin
Yoksula aş, hastaya ilaç verirsin
Yuvasız kalanlara kucak açarsın
Çok severiz biz seni Kızılay
PARMAK KAÇ
Baş parmağım, baş parmağım
Nerdesin nerdesin?
Burdayım buradayım
Nasılsın efendim?
Teşekkür ederim, teşekkür ederim
Parmak kaç, parmak kaç
ÇAL KAPIYI
Çal kapıyı (Alına vurularak kapı çalma hareketi yapılır.)
Bak pencereden (Gözlerin önünde parmaklar gözlük gibi birleştirilir.)
Çevir mandalı (Burun bükülür.)
Gir içeri (İşaret parmağı ile ağız gösterilir.)
Al bir sandalye otur şuraya (Kulak memelerinden biri tutularak çekilir.)
Nasılsın bugün Ayşe Fatma (Çene tutulur.)
KOMŞU KOMŞU HUUU….
Komşu komşu huu… -Ağaç nerede?
Oğlun geldi mi?
-Balta kesti?
Geldi.
-Balta nerede?
Ne getirdi?
-Suya düştü.
İnci boncuk.
-Su nerede?
Kime kime?
-İnek içti.
Sana bana.
-İnek nerede?
Daha kime?
-Dağa kaçtı.
Kara kediye
-Dağ nerede?
Kara kedi nerede? -Yandı bitti
Ağaca çıktı.
Kül oldu gitti….
SONBAHAR
onbahar geldi
Leylekler uçtu
Yağmurlar düştü
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Dağlarda duman
Kalmadı derman
Of aman aman
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Haftası doldu
Betbeniz soldu
Mendilim doldu
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Banyoda terle
Bitmedi nezle
Gürlede gürle
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
Hapşudan bıktım
Caddeye çıktım
Oh ne acıktım
Hapşu ha ha hapşu
Ha ha ha ha hapşu
SONBAHAR GELİYOR
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı nereye yapacaksın
Ayva çiçek açmadan önce
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgar başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın
Halbuki ne kadar sıcaksın.
C.Sıtkı Tarancı
GÜZ TÜRKÜSÜ
Demek gidiyorsun küçük kırlangıç
Artık yağmurlar başlıyor
Sıcak ülkelere Kış kapımızda
Ordaki badem çiçeğine Sesini özleyeceğim
Benden selam söyle
Göğe baktıkça
O sıcak ülkelere varınca
Terleyen kuşları ara
Kalkıp gelsinler artık
Kışlar güzeldir bizim burada.
DAĞLAR TAŞLAR AĞAÇ OLACAK
Dağlar taşlar ağaç olacak
Yaz gelecek kış geçecek
Ülkemiz cennet olacak
Kazmalar elimizde çukur açalım
Kürekler elimizde toprak atalım
Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim
ATATÜRK
ATATÜRK
Atatürk bu yurda
Atatürk çocuktu.(Serçe parmak gösterilir.)
Ellerini verdi
Okudu, yıllar geçti, büyüdü.(Baş parmak gösterilir)
Büyüyen çocuklarda
Subay oldu, savaşlara girdi.
Atatürk’ün elleri
“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir!” dedi
Atatürk bu yurda
(İşaret parmağı gösterilir)
Gözlerini verdi
Düşmanı kovdu, Cumhuriyeti kurdu
Gökyüzü bir hazin mavi
(Yüzük parmağı gösterilir)
Atatürk öldü öleli Atatürk Cumhurbaşkanı oldu
Behçet Necatigil
(Orta parmak gösterilir)
A.SİVASLIOĞLU
EY ATA MİNNET SANA
Gel dost gel dedik, hakkın yok dedik,
Durma çık dedik, çık yurdumuzdan.
Tam öyle bir anda sen doğdun Atatürk
Sen düşmanı yurdumdan kovdun Atatürk
Özgür bir ulus, çağdaş bir düzen
Güçlü bir ülke, mutlu Türkiye
Hep çarpar kalbimiz hasretle, minnetle
Bu cennet yurt yaşar bil ki sayende
MİNİK ASKERLER
Askerler hep bir dizi nöbet bekler (Parmaklar açılarak eller yana konur)
Bazen çırpar ellerini (eller çırpılır)
Şarkı söyler.
Bir de ufacık şemsiyesi var(Bir elin yumruğu sıkılır ve işaret parmağı kaldırılır.Öteki el açık olarak üstüne konur)
Gece olunca da beşiğinde yatar(Sol el sağ kola bebek gibi yatırılıp sallanır)
ATATÜRK
Büyük, en büyük, en büyük Türk Atatürk!
İmdi, şimdi en sevdiği bilimdi.
Okudu, subay oldu.
Yenilmez ordu kurdu.
Düşmanı yendi, Cumhuriyeti kurdu.
Gülüyor, bakıyor Atatürk
Kalbimizde yaşıyor!
A.SİVASLIOĞLU
PORTAKALI SOYDUMPEKMEZ
Portakalı soydum Dolapta pekmez
Başucuma koydum
Yala yala bitmez
Ben bir masal uydurdum
Ayşecik cik cik cik
Duma duma dum
Fatmacık cık cık cık
Duma duma dum
Sen bu oyundan çık
YAVRU KEDİ
Yavru kedi saklandı. (sağ elin baş parmağı sol el içine saklanır.)
Ali onu aradı.
(Her defasında başka bir çocuğun adı söylenir.)
Masanın altına baktı.
(Etrafa bakınma )
Köşeye baktı.
Küçük kedi gel, küçük kedi gel” dedi (Bir el sallanır.)
Küçük kedi geldi, (Sağ elin parmakları sol kol üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilir.)
“Miyav!, miyav!” dedi.
Yerden bitme mum bacaklı miki
Burnu uzun dik kulaklı miki Şeytanlıkta bütün aklı fikri
Dans edersin miki fare MİKİ FARE
(Çocuklar dizlerini bükerek halka olurlar)
(İki el açılarak burnun üstüne konur, sonra eller kulağa konur)
(sağ elin işaret parmağı başa konularak sallanır)
(Ayağa kalkıp el çırparak dönerler)
TAVŞANIM
Tavşanın iki kulağı var.
(İki elin işaret parmakları başa götürülür)
Bir de komik bir burun
(Bir elin işaret parmağı burna götürülür)
Havuç yemeyi sever.
(Bir elle yeme hareketi yapılır)
Her yere hoplayarak gider.(İki el diz üzerinde hareket ettirilir)
KÜÇÜK KÖPEK
Bu küçük köpek
(Sağ elin baş parmağı öne uzatılır)
Oyun oynamaya gitti.
Bu küçük köpek
(İşaret parmak öne uzatılır)
“Ben de gitmek istiyorum” dedi.
Bu küçük köpek (Orta parmak uzatılır)
Toprağı kazdı.
Bu küçük köpek dans etti.
(Yüzük parmak öne uzatılır)
Bu küçük parmak ağladı
(Serçe parmak öne uzatılır)
“Keşke büyük olsam” dedi.
YAĞMUR
Yağ yağ yağmur
Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver Allahım ver
Sel gibi yağmur
Ver Allahım ver
Sicim gibi yağmur
BİLMECELER
Kılkuyruk hayvan Dost hayvan hem severiz hem de korkarız senden
Kendisi küçük kulakları kepçe Ya kuduzsan ya bizi ısırırsan
Bıyıkları uzun fırça Ne yaparız o zaman? (köpek)
Sevimli sanmayın sakın
Kıtır kıtır yer ne bulursa (fare)
Uzun kulaklı top kuyruklu hayvan
Herkes seni sevseydi böyle çok korkar mıydın?
Yük üstünde yünlü yumak (kedi)
Kimse düşmese peşine böyle hızlı koşar mıydın?
BİLMECELER
Rengi yoktur sesi var Buluttan anası var
Ne sararır ne solar
Türlü kaplarla dolar. (yağmur)
(tavşan)
Uzun uzun dervişler
Bizim bağa gelmişler
Ağlamışlar gülmüşler. (yağmur)
Şu derenin öte yüzü beri yüzü
Dağdan gelir taştan gelir
Gümbürcünün küçük kızı
Bir yularsız aslan gelir (sel)
Yayık çalkalar harıl gürül (gök gürlemesi)
SAĞLIK ÖRGÜTLERİ
ATATÜRK’Ü ANIŞ
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
Düşmanların elinden Adını küçük, büyük
En büyük varlıktır en büyük varlık
Bizi kurtaran Atam
Anıyoruz her zaman
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Bu vatanı yeniden Adı büyük Atatürk
Her şeyi dert etme etme kendine
Özenle kuran Atam.
Anlı Şamlı kahraman.
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Ünümüzü dünyaya
Bir bölünmez vatansın
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Mertçe duyuran Atam
Ey ölümsüz Atamız
Her şeyi dert etme etme kendine
Gündüz gün, gece ay
Gönlümüzde yatansın
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
Benzer kahraman Atam
Seni Unutamayız. M.Necati ÖNGAY En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
ÖĞRETMENİM CANIM BENİM
Öğretmenim, öğretmenim
Güleryüzlü öğretmenim
Bizlere sen öğrettin
Tüm yararlı bilgileri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü cana yakın
Ne iyidir öğretmenim
Annem kadar sıcak tatlı
Sevgilidir öğretmenim
Sokulurum hep yanına
Beni korur, sever, okşar
Yüzüme hep sevgiyle bakar
Tıpkı annem gibi bakar
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım benim canım benim
Öğretmenim, öğretmenim
Güleryüzlü öğretmenim
Bizlere sen öğrettin
Tüm yararlı bilgileri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
Hiçbir zaman ödeyemem
Verdiğin bu emekleri
Çikolatalı Islak Kurabiye
Malzemeler: 2 Kahve fincanı tozşeker, 2 adet yumurta, 1 paket margarin, 1 çay bardağı fındıkyağı, 7 yemek kaşığı
kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un
Şerbeti İçin: 1 Su bardağı Süt, 1 Su bardağı toz şeker
Tüm malzemeler karıştırılarak yoğrulur. Şekilli kalıplarla kurabiyeler hazırlanır. Ayrı bir kapta; 1 su bardağı süt ve 1
su bardağı toz şeker, şekerler tamamen eriyinceye kadar çırpılarak karıştırılır. Kurabiyeler sıcakken, şekerli soğuk
süte batırılır ve 4-5 saniye bekletilip servis kabına alınır.
Hazırlanan hamur ile çocuklar tarafından şekil kalıplarıyla kurabiye yapılır(daire, üçgen, kare, dikdörtgen) kurabiyelerin şekilleri hakkında konuşulur. Kalan hamur çocuklar tarafından istenilen şekilde şekillendirilir. Kurabiye
pişerken önceden sınıfın zeminine yapıştırılan şekil sembollerine dikkat çekilir.
BAYRAK BAYRAK
Göklerin ayyıldızı Atalarım gökten yere
Sana pek çok yaraşmış
İndirmişler ayyıldızı
Bu yurdun oğlu kızı
Görevimdir bayrağımı
Senin için savaşmış.
Üstün tutmak her bayraktan
Can veririm kan dökerim
Atamdan bana kalan Vazgeçemem ben bu haktan
Sevgili güzel bayrak Hasan Ali YÜCEL
Göklerimde dalgalan
Nazlı nazlı uçarak. Melahat UĞURKAN
BİLMECELER
Bin yaprak, bin çiçek (kitap)
Tarlası ak, tohumu kara
Elle ekilir, dille biçilir (kitap)
Bin kitap açar, bin kapar
Kötülükler ondan kaçar
Öyle bir insan düşünün ki
Karanlıkta ışık saçar (bilgili insan)
KEMAL PAŞA
ATATÜRK YOKTU
Çıktım erik dalına Atatürk yoktu
Baktım tren yoluna Düşman çoktu
Üç gemi geliyor
Atatürk geldi
Biri ağa biri paşa
Düşmanı yendi
Ortancası Kemalpaşa.
Bu güzel yurdu
Bizlere verdi.
ATATÜRK’Ü SEVERİM
Atatürk’ü severim
Atatürk’ü severim Sevgi dolu yüreğim
Atatürk’ü severim
Atatürk’ü severiz
Atatürk’ü severiz
Annem, babam, hepimiz
Atatürk’ü severiz
CANIM KARDEŞİM KİTAP
Gel benim can kardeşim
Seninle oynayalım
Gel güzel kitabım gel
Seninle gülelim gel
Senden başka dünyada
Seninle yerde gökte
Hiçbir şey değil güzel
Gezip eğlenelim gel...
M.Necati Öngay
Aralık (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 02/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“HABERLEŞME ARAÇLARI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Dil etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup
“HABERLEŞELİM” isimli Bütünleştirilmiş Fen, Türkçe ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup+Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: HABERLEŞME ARAÇLARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Dil etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıf içerisine daha önceden yerleştirilmiş olan haberleşme araçlarına ait fotoğraflar çocuklarla birlikte toplanır.Çocuklarla haberleşme araçları ile ilgili sohbet edilir.Eskiden ve günümüzde hangi iletişim araçları kullanıldığı üzerine
konuşulur.Öğretmen çocuklara haberleşme araçlarının resimlerini göstererek tanıtır.
•
Öğretmen Postacı şiirini tekrarlayarak söyler. Daha sonra parça parça çocuklarla birlikte söylenir. Daha sonra dramatize edilir.
POSTACIBAK POSTACI GELİYOR
Mektup telgraf haberiniz var
Bak postacı geliyor, selam veriyor
Postacı geliyor koşun çocuklar
Herkes ona bakıyor, merak ediyor
Tez gel postacı, haberler getir
Çok teşekkür ederim postacı sana
Sevdiklerimizden haberler getir
Pek sevinçli haberler getirdin bana.
Sağlık mutluluk dilekleriyle
Çabuk gel postacı bizi bekletme
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız.
Yarın yine gelirim, hoşçakalınız.
Haydi git güle güle, uğurlar olsun.
Ellerin dert görmesin, kısmetle dolsun.
•
“Bak Postacı Geliyor” isimli şarkı öğretildikten sonra yere yollar çizilir ve çocuklar postacı yürüyüşü yaparak bu yollardan masalara giderler ve ardından çalışma sayfalarını dağıtarak incelemelerini ister. Resimde neler gördüklerini
anlatmalarını, çalışma sayfasındaki ailenin hangi iletişim araçlarını kullandıklarını söylemeleri sağlanır. Yönergelere
uygun çalışma tamamlanır.
MATERYALLER
Haberleşme araçlarına ait fotoğraflar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Haberleşme, postacı, telefon, telsiz, telgraf, gazete, mektup, dergi….
DEĞERLENDİRME
•
Haberleşme nedir?
•
Haberleşme araçları nelerdir?
•
Neden bu araçları kullanıyoruz?
•
Haberleşme araçları olmasaydı ne olurdu?
•
Eskiden nasıl haberleşirmişiz?
AİLE KATILIMI
Evde hangi haberleşme araçları var?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HABERLEŞELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen, Türkçe ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup+Bireysel)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
•
•
•
•
•
•
•
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar ikili gruplara ayrılır.
Her çocuk bir plastik bardak alır.
Bardaklar birbirlerine bir iple bağlanarak telefon oluşturulur.
Birbirlerinden uzak mesafede durak çocuklar bardaklarını telefon gibi kullanarak denemeler yaparlar.
Telefonla nasıl konuşulacağı,
Kendini nasıl tanıtacağı,
Kapatırken neler söylemesi gerektiği,
Telefonun ne amaçla kullanıldığı ile ilgili denemeler yapılır.
Çocuklara üzerinde haberleşme araçlarının resimlerinin bulunduğu kartlar dağıtılır.
Her çocuk arkadaşına göstermeden kendi kartını inceler; daha sonra sırayla kartındaki resmi arkadaşlarına davranışları ile anlatmaya çalışır. Diğerleri de arkadaşının ne yaptığını tahmin ederler.”Telefon” isimli tekerleme söylenir,
haberleşme araçları ile ilgili bilmeceler sorulur.
TELEFON
Zırr … Zırr…. Zırr…
Bu ses ne sesi?
Bizim telefonun sesi
Hayır, hayır,
Dayımın kol düğmesi.
Çıt pıt,
Nerden geldiysen
ordan çık.
S.TUNGER
•
Ayrı yerde olsak da, o yaklaştırır bizi,
“Alo” deyince ne güzel duyarız sesimizi
(telefon)
Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (radyo)
Ne ağzı var ne dili, konuşur insan gibi.
O hergün yeniden doğar
Dünyaya haber yayar.
(mektup)
(gazete)
Renkli camdan yüzü var, acı tatlı sözü var,
Dünyayı gösterse de yine bizde gözü var.
(televizyon)
Öğretmen masalara delgeç, telefon şekli çizilmiş kartonları, makasları ve rafyaları koyar.Çocukların makaslarla telefonu kesip delgeçle kenarlarını delmelerine rehberlik edilir. Delgeç ve makas kullanmakta zorlanan çocuklara yardımcı olunur. Çocuklarında birbirlerine yardımcı olabilecekleri söylenir.Kenarları delinen telefonun deliklerinden
rafya geçirilerek çalışma tamamlanır.Çalışma sonunda sınıf toplanarak etkinlikler panoda sergilenir.
MATERYALLER
Radyolar ile ilgili ansiklopedi, dergi vb.
Delgeç, telefon şekli çizilmiş kartonlar, makasları, rafya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Haberleşme, postacı, telefon, telsiz, telgraf, gazete, mektup, dergi….
DEĞERLENDİRME
•
Hangi etkinliğimizi sevdin?
•
Dramamız hoşuna gitti mi?
•
Telefon yapmakta zorlandın mı?
•
Telefon ne işimize yarar?
AİLE KATILIMI
Telefonda konuşma oyunu oynayabilirsiniz.
UYARLAMA
Aralık (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 03/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BAK POSTACI GELİYOR” isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Oyun etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“MEKTUP VAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BAK POSTACI GELİYOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Oyun etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Postacı şarkısı çocuklarla birlikte tekrar edilerek söylenir.
Mektup telgraf haberiniz var
Postacı geliyor koşun çocuklar
Tez gel postacı, haberler getir
Sevdiklerimizden haberler getir
Sağlık mutluluk dilekleriyle
Çabuk gel postacı bizi bekletme
•
Ardından şarkı dramatize edilir. Postacının ne iş yaptığı hakkında konuşulur.
•
Postane, çalışanlar, postacı dramatize edilir. Ardından mektup almak, haberleşmek ve yolları üzerine sohbet edilir.
•
Öğretmen masalara mektup zarfı yapmak için elişi kağıtları koyar, çocukların katlama tekniği ile zarf yapmalarına
rehberlik eder.
MATERYALLER
Mıknatıs, karton
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Postacı, mektup, uzak-yakın
DEĞERLENDİRME
•
Mektup almak, haberleşmek nasıl bir duygu?
•
Haberleşemeseydik yaşantımız nasıl olurdu?
•
Mektup zarfı yaparken zorlandın mı?
•
Hiç mektupla haberleştiniz mi?
•
Şimdilerde mektubu ne kadar kullanıyoruz?
•
Mektup yerine hangi haberleşme araçlarını kullanmaya başladık?
AİLE KATILIMI
Bir arkadaşımıza resimli mektup yazalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MEKTUP VAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: oplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar halka olurlar ya da dağınık biçimde yerleşirler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki zarfla halka dışında dönerek
“mektup var, mektup var “ diye bağırır. Zarfı bir arkadaşının arkasına bırakır. Arkasına zarf bırakılan çocuk, “postacı,
zarfını düşürdün!” der ve yağ satarım oyunundaki gibi kovalamaca başlar.
•
Çocukların arkadaşları için hazırlayıp getirdiği resimli mektuplar incelenir. Her çocuk mektubu hangi arkadaşına
göndermeyi planladığını ve ne resmi yaptığını anlatır. Öğretmen tek tek çocukların mektuplarını zarflamalarına
yardım eder. Zarfların üzerine gönderici ve alıcının isimleri yazılır. Yazı esnasında çocukların neden zarfın üzerine
isim yazıldığı, nasıl yazıldığı tek tek açıklanarak gösterilir. Daha sonra öğretmen “Teyzemin Mektubu” şiirini okur.
”Mektup” tekerlemesini söyler. Nefesini doğru kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye dikkat edilerek çocuklarla birlikte tekrarlanır.
MEKTUP
Bugün kapının zili
Birden bire çalınca
Mektup oldum çıktım yola
Baktım postacı amca
Vurdum kendimi dağlara
Bir mektup verdi bana
Kara tren koş da gel.
Okuyunca mektubu
Mektupları al da gel
İçim sevinçle doldu
Mektupları almazsan
Çünkü bana bu mektup
Uçağımı al da gel
Teyzemden geliyordu
Uçum uçum uçayım
Sizleri çok özledik
Derelerden geçeyim
Hep tatili bekledik
Mektubumu vereyim
Çocuklarla birlikte
S. TUNGER
Geleceğiz diyordu
H. Önel
•
Ardından çalışma sayfasındaki mektup örneğini yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mektup, zarf
DEĞERLENDİRME
•
Postacı kimdir? Mektup ne işe yarar?
•
Arkadaşına mektup hazırlamak hoşuna gitti mi?
•
Mektuplarda neler yazılır?
•
Resmini yaparken neler düşündün?
•
Şiirimiz, sevdin mi?
•
Tekerlememiz eğlenceli miydi?
AİLE KATILIMI
“Teyzemin Mektubu” şiirini öğrenelim
Aralık (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TELEVİZYON PROGRAMı” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“TELEVİZYON YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Drama Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TELEVİZYON PROGRAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu :65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen Televizyon şiirini okur. Ardından çocuklarla birlikte tekrarlanır.
Resim oynatan kutu
Geçince karşısına unuturuz oyunu
Film izler, şarkı dinleriz
Yakından izlersek onu
Bozulur gözlerimiz
•
Nefesini doğru kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye dikkat edilerek çocuklarla birlikte tekrarlanır.
•
Televizyondan nasıl yararlanıldığı hakkında sohbet edilir. Çocuklara bir televizyon çerçevesi çizili resim sayfaları
verilir.
•
Her çocuk izlemek istediği televizyon programı ile ilgili resim yapar. Daha sonra resimler hakkında sohbet edilir.
Etkinlik bitiminde televizyon programlarına ait sembollerle ilgili çalışma sayfası öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
bir televizyon çerçevesi çizili resim sayfaları, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Televizyon, spiker, televizyon programı, semboller
(Genel İzleyici Kitlesi, 7 Yaş ve Üzeri, Şiddet/Korku, Olumsuz Örnek)
DEĞERLENDİRME
•
En çok izlemeyi sevdiğin çizgi film hangisidir?
•
Televizyonda ne zaman yayınlandığını biliyor musun?
•
Çizgi filmleri sana ne öğrettiğini düşünüyorsun? Çizgi filmler olmasaydı ne yapardın?
•
Televizyon programları öncesinde yayımlanan uyarı sembollerini fark ettin mi?
•
Bu semboller ne işe yarıyor sence? Bu sembollere uygun olarak mı seçiyorsun?
AİLE KATILIMI
En sevdiğimiz çizgi filmin saatini öğrenelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TELEVİZYON YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği, Drama Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara bildikleri çizgi film karakterleri sorulur. Hazırlanan tuz seramiğinin kullanarak kendi karakterlerini yaratmaları istenir. Çocuklar grup halinde de bir maket çalışabilirler. Bireysel çalışan çocuklarda yapacaklarını kendileri
seçerler. Her çalışma kurutularak boyanır.
•
Televizyonculuk Oyunu oynanır.
•
Büyük bir kutunu ön yüzü televizyon ekranı gibi kesilip çıkartılır, arkası da çocukların girip çıkabileceği şekilde açık
bırakılır.
•
Televizyona anten vb yapılır.
•
Her çocuk bir rol alır, bir kısmı izleyici olur. Televizyonda gösteriler yaparlar.
•
Teyzemin Mektubu şiiri ve”Kuş göğe uçtu” tekerlemesi söylenir.
•
Nefesini doğru kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye dikkat edilerek çocuklarla birlikte tekrarlanır.
Bugün kapının zili
KUŞ GÖĞE UÇTU
Birden bire çalınca
Kuş göğe uçtu lay lay lay
Baktım postacı amca
Kuş göle düştü
Bir mektup verdi bana
Mendili düştü lay lay lay
Okuyunca mektubu
Kuş dala kondu
İçim sevinçle doldu
Mendili buldu
Çünkü bana bu mektup
Dal bizim oldu lay lay lay
Teyzemden geliyordu
Dalımız yuvaya
Sizleri çok özledik
Dizilelim sıraya lay lay lay
Hep tatili bekledik
Çocuklarla birlikte
Geleceğiz diyordu
H. Önel
MATERYALLER
Kartondan yapılmış tv ekranı, tuz seramiği
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Spiker, televizyon, radyo
DEĞERLENDİRME
•
Öğrenilen şiir tekrar edilir. Televizyon ne işe yarar?
•
Televizyonla radyo arasındaki fark nedir?
•
Sen bir televizyon programı yapsan adı ne olurdu?
•
Televizyonu ne zaman seyrederiz?
•
Sürekli televizyon seyretmek sağlığımızı nasıl etkiler?
•
Günde kaç saat televizyon seyretmeliyiz?
AİLE KATILIMI
Teyzemin Mektubu şiirini tekrarlayalım
UYARLAMA
Aralık (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“EV TELEFONUM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
“EV TELEFONUM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: EV TELEFONUM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu:65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Sosyal Gelişim
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Telefon numarasını söyler.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Nezaket kurallarına uyar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıf toplandıktan sonra müzik açılır. Çocuklar dans ederler. Müzik durduğunda öğretmen bir nesne adı söyler bu
bir haberleşme aracı ise çocuklar ayakta kalır eğer değilse otururlar. Şaşıran çocuklar bir hayvan taklidi yaparlar.
Oyunun bitiminde minderlere geçilir. “Haberleşme” şarkısı söylenir.
HABERLEŞME
Türlü türlü haberleşme var
Bize her tür haber ulaşır
Postaneler bu işi yapar
Çalışkan postacı amcalar taşır
Mektup, tebrik, posta kartı, Postaneler, postacılar
Telefonla telgraf da var
Bizim için durmaz çalışır
•
•
•
•
Kullandığımız haberleşme araçları ve nasıl kullanıldıkları hakkında sohbet edilir.
Telefonda nasıl konuşulduğu, ne zaman kullanılması gerektiği ile ilgili konuşulur.
Öğretmen çocuklara ev telefon numaralarını sorar. Numaramızı bilmenin önemi vurgulanır. Tüm çocuklara küçük
kâğıtlara kendi ev telefon numaralarını yazarak verir ve bunu öğrenmelerini ister.
“Postacı ” şiiri hatırlanarak söylemeye çalışılır. Öğretmen ev adreslerini ve acil durum telefon numaralarını hatırlamaları için çocukları destekler.
MATERYALLER
Kağıt, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Telefon, haberleşme
DEĞERLENDİRME
•
Haberleşme araçlarını sayalım.
•
Telefon ne işe yarar?
•
En son telefonda kiminle konuştun?
•
Şu anda birini aramak istesen kimi arardın?
•
Şarkımız sevdin mi?
AİLE KATILIMI
Telefonla sevdiğimiz birini arayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: EV TELEFONUM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Sosyal Gelişim
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Telefon numarasını söyler.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Nezaket kurallarına uyar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıf toplandıktan sonra müzik açılır. Çocuklar dans ederler. Müzik durduğunda öğretmen bir nesne adı söyler bu
bir haberleşme aracı ise çocuklar ayakta kalır eğer değilse otururlar. Şaşıran çocuklar bir hayvan taklidi yaparlar.
Oyunun bitiminde minderlere geçilir. Kullandığımız haberleşme araçları ve nasıl kullanıldıkları hakkında sohbet
edilir.
•
Telefonda nasıl konuşulduğu, ne zaman kullanılması gerektiği ile ilgili konuşulur.
•
Öğretmen çocuklara ev telefon numaralarını sorar. Numaramızı bilmenin önemi vurgulanır. Tüm çocuklara küçük
kâğıtlara kendi ev telefon numaralarını yazarak verir ve bunu öğrenmelerini ister.
•
“Postacı ” şiiri hatırlanarak söylemeye çalışılır. Öğretmen ev adreslerini ve acil durum telefon numaralarını hatırlamaları için çocukları destekler.
MATERYALLER
Kağıt, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Telefon, haberleşme
DEĞERLENDİRME
•
Haberleşme araçlarını sayalım.
•
Hangi haberleşme aracı ne zaman kullanılır?
•
Ev telefonunuz var mı?
•
Evinizde hangi telefonları kullanıyorsunuz?
•
Ev ve cep telefon numaralarınızı ezbere biliyor musunuz?
•
AİLE KATILIMI
Ailemize ait ev ve cep telefon numaralarımızı öğrenelim.
UYARLAMA
Aralık (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 06/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SEN KİMSİN?” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
“ARAMACA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: Sen Kimsin?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Özbakım Becerileri
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Kimsin” draması yapılır. Her çocuk sınıfta olmak istediği bir arkadaşının yerine geçer.
•
Onu anlatan ve tanıtan öykünmeler yapar.
•
Öğretmen sorular sorarak anlatımı yönlendirebilir. nasıl güler? Kızınca ne yapar ne söyler gibi..
•
Çalışma sonunda neden o arkadaşını seçtiğini ve arkadaşının olumlu özellikleri hakkında sohbet edilir. Başka neler
yapabilirdi? diye sorarak canlandırma çeşitlendirilir.. Çocuklara “Uzun zamandır görmediğiniz, çok sevdiğiniz ya da
özlediğiniz bir arkadaşınızın ya da akrabanızın sesini duyduğunuzda nasıl hissedersiniz?” sorusu sorulur. Çocukların
yanıtları dinlenir. Peki bu kişiye hangi haberleşme araçlarıyla ulaşabiliriz diye sorulur ve gelen cevapların içerisinde
telefona vurgu yapılır. Telefonun nasıl çalıştığı ile ilgili sohbet edilir ve Telefon Deneyi yapılır. İki plastik bardağın ortasına delik açılır. Uzunca bir ip bu bardakların deliklerden birbirine bağlanabilmesi için kullanılır. Çocuklar bu basit
telefonla konuşmayı denerler. Bir çocuk bardağın içine konuşurken diğeri bardağı kulağına tutarak duymaya çalışır.
•
Ardından çocukların hangi telefonları kullanmaları gerektiği, çocukların sağlını olumsuz etkileyen telefonların hangileri olduğu üzerine konuşulduktan sonra ilgili çalışma sayfası öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
İki adet plastik bardak, ip
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
haberleşme
DEĞERLENDİRME
•
“Haberleşme ne demek?
•
Haberleşme araçları ne işe yarar?
•
Evimizde kullandığımız haberleşme araçları nelerdir?
•
En son hangi haberleşme aracını kullandın?”
AİLE KATILIMI
Evde hangi haberleşme araçlarımız var?
UYARLAMA
ETKİNLİK ADI: ARAMACA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri ipe vb. dizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Aramaca Oyunu” oynanır. Çocuklar halka olurlar. Halkanın ortasında bir ebe olur. Çocuklar elden ele ebeye göstermeden yüzük geçirirler. Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur.
•
Ardından çocuklar ipe dizilmiş boncuklar gibi sıraya girerek masaya geçerler. Kâğıt havlu rulosu üzerine ip, aralıklar
bırakılarak sarılır. Daha sonra rulo suluboya ile boyanarak kâğıt zemin üzerinde yuvarlanır. Rulo tekrar boyanır ve
farklı yönlerde kâğıt üzerine sürülerek bir desen oluşturulur. Kurumaya bırakılır. Daha sonra bu kağıtlardan renkli
zarflar yapılır. Çeşitli dergiler incelenir. Öğretmen her çocuk için onların seçtiği bir haber ya da yazıyı okur. Okumaya başlamadan önce:
Acaba bu yazı ne ile ilgili olabilir?
Sence bu yazıyı okumaya nereden başlamalıyım?
Yazı ne tarafa doğru okunur?, gibi sorular sorarak yazının içeriği ve yönü ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlar.
•
Metin içinde geçen farklı kelimelerin anlamlarını çocuklara sorar. Bilmedikleri kelimelerin anlamlarını açıklar.
•
Okurken kelimeleri doğru telaffuz etmeye dikkat eder. Daha sonra çocuğun resimlerden kendisine okumasını ister.
•
Çocuklar resmi anlatırken, seslerini doğru kullanmalarına ve kelimeleri doğru telaffuz etmelerine dikkat edilir.
MATERYALLER
Kağıt havlu, ip, kağıt, sulu boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Yüzüğü bulmak zor oldu mu?
•
Zarf ne işe yarar?Mektuplarımızı nereye koyup gönderiyoruz?
•
Yazıyı nerelerde kullanıyoruz?
AİLE KATILIMI
Bir hikaye kitabı üzerindeki yazılar hakkında konuşalım.
UYARLAMA
Aralık (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 09/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BALONLAR” isimli Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“YAĞMUR DAMLALARI” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği, Türkçe etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BALONLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara birer balon verir. Balon şişirme denemesini gerçekleştirirler. Çocuklar nefeslerini doğru kullanarak balonu şişirmeye çalışırlar. Ardından çocuklar ayağa kalkarlar ve el ele tutuşurlar. Öğretmen çocuklara
balonun nasıl şiştiğini hatırlatır. Çocukların bir balon olduğu ve öğretmen üfledikçe balonunun şişeceğini söyler.
Öğretmen üfledikçe çocuklar geriye doğru açılırlar. En son ellerini tutamayacakları noktaya geldiklerinde balon
patlar. Oyun birkaç kez tekrar edilir. Daha sonra masalara geçilir. Öğretmen hayali olarak bir balon şişirmelerini
ister. Balon uçar uçar bir ağaca takılır.
•
Bu nasıl bir ağaç olabilir diye sorarak çocukların fikirlerini alır.
•
Ardından sulu boyalar, geniş kaplara (tercihen tabaklara) alınır. Çocuklar ellerini boyaya batırarak kraft kâğıdının
üzerine bastırırlar. Çocuklar bir ağacın yaprakları olacak şekilde ellerini yan yana bastırırlar. Daha sonra kahverengi
boya ile ağacın gövdesi yapılır.
MATERYALLER
Balon, Kraft kağıdı, sulu boya, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Balon, üfleme, gaz, hava
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Oyun esnasında çocukların nefeslerini uygun şekilde kontrol edip edemediklerine dikkat edilir.
DEĞERLENDİRME
•
Balon neden havalandı?
•
Balonun içerisinde ne var?
•
Balonun içerine ne üfledik?
•
Sen bir balon olsaydın nereye uçardın?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: YAĞMUR DAMLALARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği, Türkçe etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır. Havanın nasıl olduğu incelenir. Sınıfa dönülünce hava grafiğine bakılır. Hangi
hava olaylarının var olduğu hatırlanır.
Bulutlar kucaklaştı,
Şıpır şıpır damladı,
Yeryüzü ıslandı. (Yağmur)
bilmecesi sorularak yağmura dikkat çekilir. Ardından “yağmur nasıl yağıyor bilen var mı?” diye sorulur. Çocukların
cevapları dinlenir ve “Yağmur Deneyi” yapılır. Geniş bir kaba su doldurularak suyun sıcak olup olmadığı kontrol
edilir.
•
Su ısıtılamaya başlanır. Suyun kaynaması ve buhar haline gelmesine dikkat edilir. Üstüne metal bir kapak tutularak
damlaların oluşumu gözlemlenir. Dans Eden Yağmur damlaları drama çalışması yapılır.
•
Öğretmen yönergeleri vererek çocukların katılımını sağlar “Hepimiz birer küçük yağmur damlasıyız. Yağmur yavaş
yavaş yağıyor (çocuklar oldukları yerde parmak uçlarında, kollar yukarıda pozisyonda hareket edeler). Yağmur biraz hızlandı. Şimdi çok hızlı yağıyor. Yağmur çok yavaşladı. Yağmur durdu. Şimdi çok hızlı yağıyor....”.
MATERYALLER
su, ısıtıcı, metal kapak
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yağmur, şimşek, buhar, gaz, sıvı
DEĞERLENDİRME
•
Etkinliğin değerlendirilmesi için çocuklara şu sorular sorulur;
•
“Yağmur nasıl oluşur?
•
Yağmurun yağmasının bize ne gibi faydaları var?
•
Yağmur doğayı nasıl etkiler?
•
Yağmur yağmazsa ne olur?
AİLE KATILIMI
Bugün okula gelirken hava nasıl dikkat edelim.
UYARLAMA
Aralık (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 10/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÜLKEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI” isimli Bütünleştirilmiş Dramatizasyon, Müzik, Sanat ile Türkçe Etkinliği (Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÜLKEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bir dünya küresi alınır ya da bir top dünya olarak kabul edilir. Üzerine oyun hamurundan bir ev yapılır. Daha sonra
küre üzerinde ülkemizin yeri gösterilir. Her çocuk ülkemiz ile ilgili bulduğu resmi arkadaşlarına anlatır
•
Ardından çocukların oyun hamurlarıyla önce serbestçe oynamasına izin verilir. Sonra ülkemize ait ünlü yerlerin
heykelleri yapılarak kurutulur.
MATERYALLER
Dünya küresi, oyun hamuru, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dünya, Ülkemiz
DEĞERLENDİRME
•
Yaşadığımız ülkenin adı nedir?
•
Neden bir ülkeye ihtiyacımız var?
•
Başka hangi ülkeler var isimlerini biliyor musunuz?
•
Gece gündüz nasıl oluşur?
•
Gece ve gündüz nasıl oluşuyor?
•
Gece ve gündüz gökyüzünde neler değişiyor?
AİLE KATILIMI
Ülkemiz ile ilgili resimler bulalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Dramatizasyon, Müzik, Sanat ile Türkçe Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu: 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara “özgürlük ne demek?”, “Özgür olmayan insanların yaşantıları nasıl olur?” diye sorular sorarak
çocukları düşünmeye ve kendilerini ifade etmeye yönlendirir.Bu haftanın İnsan Hakları ve Demokrasi haftası olarak
tüm dünyada kutlandığı, insanların hakları elinden alındığında nasıl zorluklarla karşılaştıkları, Demokrasinin olmadığı ülkelerde neler yaşandığı, hak ve özgürlüklerin önemi hakkında konuşulur. “insanlar” isimli parmak oyunu
oynanır.Ardından Atatürk’ün ülkemizi düşmanlardan kurtararak Cumhuriyeti kurup özgür bir ülkede yaşamamızı
sağladığı için şanslı bir millet olduğumuz üzerine konuşmalar yapılır. Çocukların düşüncelerini ifade etmelerine
ortam hazırlanır.
İNSANLAR
Uzun insanlar, kısa insanlar
(Eller aşağı yukarı yönlerde ve iki yandan içeri doğru hareket ettirilir.)
Şişman insanlar, zayıf insanlar
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar (Yüz mimikleriyle)
Hızlı gidenler, yavaş gidenler
(Parmaklar yürütülür)
Tembel insanlar çalışkan insanlar (Beden hareketleriyle canlandırılır)
•
•
Demokrasinin seçimle yapıldığı söylenir, seçimin nasıl yapıldığı anlatılır.Öğretmen kutudan temsili hazırladığı seçim
sandığı, zarflar, seçmen kağıtlarını getirir ve “Hadi sınıfımızda seçim yapalım!” der. Sınıf düzenlendikten sonra çocuklara roller dağıtılarak seçim ortamı dramatize edilir.
Özgürlük ile ilgili resimler çocuklara dağıtılarak boyamaları istenir.Boyama etkinliğinden isterlerse duygu ve düşüncelerini anlatan resimlerde yapabilecekleri söylenir. Ardından “Cumhuriyet Hürriyet Demek” şarkısı söylendikten
sonra “Cennet Dünya” isimli ezgi hep beraber coşkuyla söylenir. Şarkı sonunda çocuklardan birbirleriyle kucaklaşmaları istenir.
Cumhuriyet Hürriyet Demek
Cumhuriyet Hürriyet demek Cumhuriyet mutluluk demek
Cumhuriyet özgürce yaşamak Çağdaşlığa, uygarlığa Durmadan yılmadan koşmak demek Cennet Dünya
İyilikten dostluktan daha güzel ne var
Daha güzel ne var!
İyilik yap sen arkadaşına İyilik yap sen komşularına
Herkes böyle düşünürse
Cennete benzer dünya Cennete benzer dünya Cumhuriyet kolkola yürümek
Çağdaşlığa, uygarlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
İnsanlıktan, barıştan daha güzel ne var
Daha güzel ne var!
İyilik yap sen arkadaşına
İyilik yap sen komşularına
Herkes böyle düşünürse
Cennete benzer dünya
Cennete benzer dünya
MATERYALLER
seçim sandığı, zarflar, seçmen kağıtları, perde, masalar, mürekkep, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Cumhuriyet, özgürlük, çağdaşlık, seçim, seçmen, demokrasi, insan hakları, savaş, barış
DEĞERLENDİRME
•
Özgür olmak nasıl bir duygu?
•
Sizce ülkelerinde savaş olan, özgür olmayan insanlar nasıl hissediyor?
•
Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmasaydı özgür olabilir miydik?
•
Atatürk’e teşekkür edip saygı duruşunda bulunalım.
•
Seçim oyununu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Aralık (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ŞEHRİMİZİ TANIYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Sanat Etkinliği Büyük Grup)
“Fış Fış Kayıkçı” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ŞEHRİMİZİ TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu :6 5-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa gazete, dergi vb getirilerek incelenir. Uygun olan farklı şehirlerdeki haberler okunur.
•
Gazete ve dergilerin nasıl hazırlandığı hakkında sohbet edilir.
· Haberlerin nasıl hazırlandığı,
· Muhabirlerin, fotoğrafçıların, yazarların görevleri,
· Baskının nasıl yapıldığı,
· Gazetenin evimize nasıl ulaştığı konuşulur; ardından bu süreçler dramatize edilir.
•
Her çocuk yaşadığımız ile ilgili bulduğu resmi arkadaşlarına anlatır. Şehrimiz köşesi oluşturulur. Burada çocukların
getirdikleri materyaller sergilenir.
•
Ardından Türkçe etkinliğinde kullanılan gazetelerden çeşitli resimler kesilir. Her çocuk kestiği resmi bir kâğıda yapıştırarak öğretmene ilgili haber yazdırır. Böylece her çocuk bir muhabir olur. Sayfalar bir araya getirilerek bir sınıf
gazetesi yapılır. Sınıf gazetesi sınıfın dışında uygun bir yerde sergilenir. Şöyle Böyle oyunu oynanır. Bir ebe seçilir.
Ebe “Şöyle” dediğinde yaptığı hareketler yapılır. “Böyle” dediğinde hareketleri yapılmaz.
•
Yanan çocuk ebe olur.
MATERYALLER
Gazete, maka, kağıt, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Muhabir, gazeteci, haber
DEĞERLENDİRME
•
Gazete ve dergiler ne işe yarar?
•
Gazetedeki haberleri kim hazırlar?
•
Sen de muhabir olmak ister misin?
•
Muhabir olmak zor mu sence ?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Oyun sırasında başka hangi hareketleri yapabilirdik?
AİLE KATILIMI
Şehrimiz ile ilgili araştırma yapalım. Bulduklarımızı arkadaşlarımıza anlatalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği Oyun etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara resmi dikkatle incelemelerini ve bulmaları gereken nesneleri resim içinde arayıp işaretlemelerini ister. Öğretmen zaman zaman çocukların ne kadar dikkatli olduklarına vurgu yapar. Öğretmen çocuklar
görmeden sınıfa bir kayık resmi gizler. Çocuklara ip uçları vererek resmi bulmalarını sağlar. Ardından çocuklar sınıftaki materyalleri kullanarak kayık yaparlar. İçine binerler ve çocuklar ikişerli eşleşirler. Karşılıklı oturarak Kayıkçı
tekerlemesi söylenerek oyunu oynanır.
Kayıkçı
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
•
Çocuklarla tekerlemeyle birlikte halat çekme oyunu oynanır. Çocuklar ikişerli olarak eşleşir. Çocuklara bir ip ya da
halat verilir. Çocuklar karşılıklı olarak çekerler.
MATERYALLER
Kayık resmi, boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kayık, kürek
DEĞERLENDİRME
•
Resmi bulmak zor muydu?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Halat çekme oyununda zorlandın mı?
•
Çocuklar etkinliğin resmini yaparlar.
AİLE KATILIMI
Kağıttan kayık yapalım. Suda yüzdürelim.
UYARLAMA
Aralık (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YERLİ MALI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik ile Türkçe Etkinliği ( Büyük Grup)
“SEBZE MEYVE TABAĞI” isimli Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Oyun Etkinliği, Okuma yazmaya hazırlık ile Drama Etkinliği
( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YERLİ MALI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik ile Türkçe Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfın içerisine çocuklar gelmeden ülkemizde yetişen meyvelerin resimleri yerleştirilir. Çocukların bu resimlere
farkındalık kazanmaları sağlanır. Çocuklar gruplara ayrılır ve müzik açılır. Müzik süresince en çok kart toplayan
grup alkışlanır. Ardından minderlere geçilir. Öğretmen çocuklara “Tutum, Yatırım Ve Yerli Malları Haftası” olduğunu
söyleyerek bunun ne anlama geldiğini açıklar. Tutumlu olmanın ne olduğu ile ilgili sohbet edilir. “Tutum, Yatırım Ve
•
Yerli Malları Haftası” ile ilgili çocuklarla bir kutlama etkinliği düzenlenir. Hep birlikte bir kutlama masası hazırlanır.
•
Tüm yiyecekler paylaşılır. Öğretmen bu kuru yemiş, meyve ve yiyecek malzemelerin ülkemizde yetiştiğini anlatır.
•
”Tutumlu Çocuklar “ şarkısı öğretilir.
Damla damla akan sudan
İnsan olan kara günde
Koca göller dolup taşar
Kimseye el açmamalı
Tutumsuzlar kalır yolda
Çalışmalı kazanmalı
Tutumlular dağlar aşar
Hiçbir işten kaçmamalı
Biz tutumlu çocuklarız
Biz tutumlu çocuklarız
Para dolu kumbaramız
Para dolu kumbaramız
•
Ardından “kumbara” isimli şiir okunur. Aşağıdaki tekerleme okunur.
KUMBARA
Kumbaram çok akıllı
Fındık fıstık
Bakkal nedir bilmiyor
Kadifeden yastık
Ne çiklet çiğniyor
Vallahi yenge
Ne çekirdek istiyor
Ben dökmedim
Karnı acıkınca
Horoz döktü
Para yemek istiyor
Açlık balçık
A.SİVASLIOĞLU
Saydım sen çık
•
Tekerleme söylenirken çocukların nefeslerini doğru kullanmaları ve kelimeleri doğru telaffuz etmelerine dikkat
edilir.
•
Öğretmen çocuklara elişi kâğıtları verir. Bu kâğıtları istedikleri gibi katlayarak bir tabak şekli vermelerini ve beyaz
bir kâğıda yapıştırmalarını ister.
MATERYALLER
kağıt, elişi kağıdı, yapıştırıcı, makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tutum, yatırım, yerli malı, yemiş.
DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
Bu hafta neyi kutluyoruz?
Tutumlu olmak ne demek?
Nasıl tutumlu olabiliriz?
Tutumlu olmazsak ne gibi zorluklarla karşılaşırız?
Ülkemizde neler yetişiyor?
AİLE KATILIMI
İşimiz bittiğinde musluğu kapatalım.
UYARLAMA
Etkkinlik Adı: SEBZE MEYVE TABAĞI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Oyun, Türkçe, Okuma yazmaya hazırlık ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10. Sorumluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa değişik sebze ve meyveler getirilir. Çocuklarla birlikte incelenir. Parmak boyası veya yoğun kıvamda hazırlanmış suluboya kullanılarak resim kâğıdı üzerine meyve resimleri yapılır. Çalışma tamamlandıktan sonra üzerine bir
resim kâğıdı kapatılarak hafifçe bastırılır ve yavaşça kaldırılır. Yapılan resimler panoda sergilenir. Çocuklara en çok
sebze yiyen hayvanlardan uzun kulaklı olanın adı sorulur. Tavşan cevabı alındıktan sonra tavşanlar gibi çift ayakla
zıplayarak masalara geçilir. Öğretmen masanın üzerine oyuncakları koyar. Bu oyuncaklardan bazılar tek bazıları
çifttir. Öğretmen çocuklardan tek ve çift olanları bulup ayırmalarını ve saymalarını ister. Masadan kalktıklarında
yine tavşanlar gibi çift ayakla sıçrayarak daire olurlar. “Bir sebze ya da meyve ol” draması uygulanır. Öğretmen
çocuklardan sınıfta olan bir sebze ya da meyve taklidi yapmalarını ve yerine geçip sanki oymuş gibi hareket etmelerini ister. Masalara dönen çocuklarla “Sebze ve meyvelerimiz dışında yerli malımız olan başka neler olabilir?” sorusu sorulup düşünmeleri sağlanır.Gelen cevaplara göre konuşma sürdürülür.Yerli malı ile ilgili bilmeceler sorulup
“Tutumlu Çocuk” isimli öykü anlatılır.
Yerde biter değirmene gider, herkes yer yine ister.
Ağzı var gözü yok küçücük bir kutu
Çok para yer ama, yine de çok tutumlu
Çık çık eden nalçacık, iş bitiren akçacık.
Hep alır hiç vermez onu kimseler sevmez.
(Ekmek)
(kumbara)
(para)
(Cimri)
TUTUMLU ÇOCUK
Tuğba, bugün ne yaptı biliyor musunuz çocuklar? Tuvaletteki musluklarda n biri açık kalmış.Su şarıl şarıl akıyormuş.Tuğba
koşup musluğu kapamış.Tuğba’yı öğretmeni görmüş ona demiş ki:
—— Aferin Tuğba. Bu davranışın çok hoşuma gitti. Ben tutumlu çocukları çok severim, demiş.
Tuğba, eve dönünce olanı biteni anne-babasına anlatmış. Onların da çok hoşuna gitmiş.”Aferin kızımıza “demişler.Demişler ama iş burada bitmemiş.Tuğba daha çok mutlu olmak istiyormuş.Tutumlu olmak için başka neler yapmalıymış,
bilmiyormuş.Annesine babasına sormuş.
—— Boşa yanan lambaları söndürebilirsin, demiş annesi.
—— Daha çok para biriktirebilirsin, demiş babası.Çünkü kumbarası varmış Tuğba’nın.
Tutumlu olmak için bunlar da yetmezmiş tabi.Oyuncaklarına zarar vermeden oynamalıymış.Eşyalarını güzel kullanmalıymış.Tabaktaki yemeğini bitirmeliymiş…Bunları yaparsa “en tutumlu” çocuklardan biri olacakmış.
—— Bunları yapmak çok kolay, demiş Tuğba.
O günden sonra açık gördüğü muslukları, boşa yanan lambaları söndürmüş.Kumbarasına daha çok para atmış.Oyuncaklarını, eşyalarını iyi kullanmış.Tuğba’yı gören herkes: “Aferin şu kıza!Böyle tutumlu çocuk görmedik” demişler.
SİVASLIOĞLU
•
Yerli malı ile ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Sebze ve meyveler, sulu boya, resim kağıdı, çift nesneler.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tek-çift, sebze-meyve
DEĞERLENDİRME
•
Etkinliğin değerlendirmesi için şu sorular sorulabilir;
•
Vücudumuzda çift olarak bulunan organlarımız hangileri? Çift olarak bildiğin başka neler var?
•
Yerli mallarımız neler?
•
Neden yerli malı kullanıyoruz?
•
Yerli malı kullanımının ülkemize faydaları neler?
•
Ülkemizde kullanılan yerli mallarının üretimi ile ilgili çalışma sayfası boyanır.
•
Yerli malı olan resimlerin bulunduğu kareler boyanır.
AİLE KATILIMI
Çocuklarımıza yerli malı olduğunu bildiğimiz ürünler alarak farkındalıklarını artıralım.
UYARLAMA
Aralık (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 14/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“VAN GOGH” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
“BEŞ KÜÇÜK KIZ” isimli Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: VAN GOGH
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
Motor Gelişimi
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara ünlü ressam Van Gogh’a ait bir tablo gösterir. Çocuklar tablonun özellikleri hakkında konuşurlar.
•
Öğretmen
—— Hangi renkler kullanılmış?
—— Resimde neler var?
—— Bu resim bize neleri düşündürüyor?
—— Ressam bu resmi yaparak ne anlatmak istemiş olabilir?, gibi sorular sorar. Çocuklar eserle ilgili fikirlerinisöylerler. Çocuklarla birlikte tablonun anlatmak istedikleri hakkında konuşulur. Olayın nerede geçtiği düşünülür.
Burada resimde görmediğimiz başka neler olabileceği konuşulur. Ardından rol dağılımı yaparak tabloda geçen olay
canlandırılır.
•
Öğretmen çocuklara resim kâğıtları ve suluboyalar verir. Tablodan akıllarında nelerin kaldığı hakkında konuşulur.
Her çocuk parmak boyaları ile kendi resmini yapar.
•
Ardından çalışma sayfaları öğretmenin rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Van Gogh’a tablo resmi, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ressam, tablo
DEĞERLENDİRME
•
Ressam kimdir? Senin bildiğin ünlü bir ressam var mı?
•
Sende ressam olmak ister miydin? Neden?
•
Kendi resmini yaparken neler hissettin?
•
Ressam olmak nasıl bir duygu?
•
Çalışma sayfasındaki nesnelerin ne ile ilgili oldukları söylenir.Adları el çırparak söylenir.
•
Yeni yılda hangi hediyeyi almak bizi daha çok mutlu eder? Bulup boyayalım.
•
Başka bir hediye varsa kutuya çizelim.Bu hediye ile ilgili hikaye anlatalım.
AİLE KATILIMI
Van Gogh kimdir? araştırıp, öğrenelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BEŞ KÜÇÜK KIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Dil Gelişimi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Birkaç kamış farklı boylarda kesilir. Bu kamışlar en büyükten en küçük olana doğru sırayla bandın üzerine dizilir.
•
Kamışların üzerine ikinci bir bant yapıştırılır. Böylece bir müzik aleti oluşturulur.
•
Farklı boylardaki kamışlara üflendiğinde her birinin farklı sesler çıkardığı gözlemlenir. Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplardan biri bildikleri bir şarkıyı söylerken diğeri yaptıkları müzik aletleriyle eşlik ederler. Öğretmen çıkan sesin neye
benzediğini tahmin etmelerini ister. Sınıf içinde çeşitli noktalardan müzik aleti çalınarak gözlerini kapatıp nerede
•
olduğunu bulmaları istenir. Beş Küçük Kız parmak oyunu oynanır.
Beş küçük kız uyandı-sağ elin parmakları avuç içinde
Bu küçük kız yataktan atladı-baş parmak gösterilir
Bu küçük kız pencereden baktı-işaret parmağı gösterilir
Bu küçük kız yüzünü yıkadı-orta parmak gösterilir
Bu küçük kız elbiselerin giydi-yüzük parmak gösterilir
Bu küçük kız çantasını aldı-küçük parmak gösterilir
Baş küçük kız okula koştu-parmakların hepsi açılır.
•
Öğretmen çocuklara bir çift eldiven getirir. Parmak boylarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekilir ardından
eldiveni giyip çıkarma üzerine konuşulur. Denemeler yapılır.
MATERYALLER
Eldiven, kamış(pipet), bant, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzun, kısa, sıralama
DEĞERLENDİRME
•
Müzik aleti yapmak zor muydu?
•
Yaptığımız müzik aletinde kamışlardan neden farklı sesler çıkıyordu?
•
Kamışları farklı şekilde dizseydik farklı sesler çıkar mıydı?
•
Parmaklarımız aynı uzunlukta olsaydı nasıl olurdu?
•
Parmaklarımızın farklı boylarda olması ne gibi kolaylıklar sağlar?
•
Sınıfımızdaki en uzun boylu arkadaşımız kim?
•
Neden farklı boylardayız?
AİLE KATILIMI
Boyları farklı kalemleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
UYARLAMA
Aralık (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ADIM ADIM ” isimli Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“BALIK AĞI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ADIM ADIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Telsiz Telefon oyunu kuralları açıklanarak oynanır. Çocuklar yan yana otururlar. Sıranın başındaki çocuk yanındakinin kulağına bir cümle söyler, herkes yanındakine bu cümleyi aktarır. Sıranın sonundaki yüksek sesle cümleyi
tekrarlar.
•
Cümlenin aslını bozan horoz gibi öter. Horozlar horoz yürüyüşü yaparak öğretmenin çevresinde toplanırlar. Horozların nasıl yürüdüğüne dikkat çekilir. Ardından bizlerin nasıl yürüdüğü incelenir. Adım boyları karşılaştırılır. Ve
sınıftaki çeşitli eşyaların uzunlukları karış veya adımla ölçülür. Cetvelin ölçme için nasıl kullanıldığı denenir. Ölçüler
bir kâğıda not edilir karşılarına ölçülen eşyaların resmi yapılıp yapıştırılır. Fen ve doğa köşesinde sergilenir.
MATERYALLER
cetvel
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Adım, karış, cetvel, ölçme
DEĞERLENDİRME
•
Telsiz telefon oyununu sevdin mi?
•
Cümleyi duymak ve iletmek zor muydu?
•
Cümleyi doğru algılayabildin mi?
•
Adım ve karışla ölçüm yapmak doğru sonuçlar verir mi?
•
Doğru sonuçları nasıl elde ederiz?
•
Cetvelle neleri ölçebiliriz?
AİLE KATILIMI
Cetvelle ölçmeler yapalım
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BALIK AĞI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın şeklini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Balık ağı” oyunu oynamak için hazırlıkları tamamlar ve oyunu başlatır.
•
Öğretmen oyun alanına büyük bir daire çizer. Bu balık ağı olur. Çocuklardan biri ebe seçilir ve balık ağının köşesinde elinde düdükle bekler. Çocuklar balık ağının içinde ve dışında serbestçe koşar veya yürürler. Ebe düdüğünü
çaldığında, herkes olduğu yerde durur; balık ağının içinde kalan çocuklar yakalanmış olur. Balıkçı balıkları sayar;
sayısını söyler. Bir başka çocuk balıkçı olur. Oyun her çocuk balıkçı oluncaya kadar sürdürülür. Daha sonra balıklar
pişirilip yenebilir.
•
Çocuklar yemek yeme canlandırmasıyla oyunu bitirirler. Öğretmen doydunuz mu diye sorar çocuklar doyana kadar yemek yenir. Balıklar sınıfın içerisinde karınlarını doyurmak için kare şeklinde yiyecekler toplamaları gerektiği
söylenir ve öğretmen çocuklara kare şeklini sorar.
—— Şimdi çevremize dikkatle bakalım; kare şeklinde olan neler var? toplayalım.
•
Daha sonra toplanan şekiller birlikte incelenir. Çocuklara;
—— Evden okula gelirken kare şeklinde neler gördünüz? Diye sorulur.
•
Çocuklar cevaplarını verdikten sonra öğretmen her çocuğa kâğıtlar verir ve onlardan bu nesnelerin resimlerini
çizmelerini ister.
•
Ardından çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yönergelere uygun olarak yapılır.
MATERYALLER
Düdük, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kare, balık ağı, az-çok
DEĞERLENDİRME
•
Balıklar karınlarını doyurmak için ne aradılar?
•
Kare şeklinde bir nesne söyler misin?
•
Evinizde kare şeklinde bir nesne var mı? Adı nedir?
•
Çalışma sayfaları yapılır.
•
Hangi resimde daha az iletişim aracı var?Altındaki kareyi boyayalım.
•
Resimde gördüklerimizi anlatalım.Çocuğun konuşma balonunda ne yazılacağını tahmin edelim.
•
Yazmayı bilmediğimiz için semboller çizerek anlatalım.
•
Resimlerde gördüklerimize uygun yüz ifadelerini çizgi çizerek birleştirelim.
•
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Aralık (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ALIŞVERİŞ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Dramatizasyon Etkinliği ( Büyük Grup)
“’l’ SESLERİNİ BULALIM” isimli Oyun ve Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ALIŞVERİŞ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Dramatizasyon Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Alışveriş” tekerlemesi tekrarlanarak öğrenilir.
Elim elim ibrişim
Elden çıktı bir kuşum
Dal bana yemiş verdi
Yemişi çobana verdim
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
Parayı kıza verdim
Kız bana boncuk verdi.
•
Ardından sınıf düzenlenerek bir alışveriş ortamı oluşturulur. Çarşıda alışveriş yapan insanlar dramatize edilir.
•
“Kimsin” draması yapılır.
•
Her çocuk sınıfta olmak istediği bir arkadaşının yerine geçer.
•
Onu anlatan ve tanıtan öykünmeler yapar.
•
Öğretmen sorular sorarak anlatımı yönlendirebilir. Nasıl güler? Kızınca ne yapar, ne söyler gibi.
•
Çalışma sonunda neden o arkadaşını seçtiğini ve arkadaşının olumlu özellikleri hakkında sohbet edilir. Başka neler
yapabilirdi, diye sorarak canlandırma çeşitlendirilir.
•
Alış-verişte alınabileceklerin resimleri bir torbaya doldurulur. Tek tek çıkarılarak sayılır
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Alışveriş
DEĞERLENDİRME
•
Ailenle alışverişe gider misin?
•
Neler alırsın?
•
Nasıl alışveriş yaparız?
•
Alışveriş yaparken nelere dikkat ederiz?
•
Arkadaşının yerinde olmak nasıl bir duygu?
•
Neden bu arkadaşının yerinde olmak isterdin?
AİLE KATILIMI
Birlikte alışveriş listesi hazırlayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: “l” SESLERİNİ BULALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“l” sesiyle ilgili olarak ses kutusu/sepeti oluşturulur.Öğretmen içindeki nesneleri tek tek çıkartarak çocuklara gösterir.
•
İsimleri söylenir. “l” sesi ile başlayan kelimeler bulunur.
Alışveriş ve “Leylek” tekerlemesi hatırlanır.
Elim elim ibrişim
Leylek leylek havada
Elden çıktı bir kuşum
Yumurtası tavada
Dal bana yemiş verdi
Kızlar kahve kavurur
Yemişi çobana verdim
Çıngırdaklı tavada
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
Parayı kıza verdim
Kız bana boncuk verdi.
•
Tekerlemedeki “e” ve “l” sesleri olan kelimeler bulunur.
•
Daha sonra Çocuk istediği renk boyayı seçerek kâğıdın üzerine damlatarak kalemi renklendirirler. Bir kaç renk kullanılarak çalışma sürdürülebilir. Bu haliyle tamamlanabileceği gibi, akıtma tekniği ile çalışma sürdürülebilir. Bunun
için damlacıkla kurumadan kâğıt kaldırılarak çeşitli yönlere boyanın akması sağlanabilir. Ardından ”l” sesi ile ilgili
çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak yapılır.
MATERYALLER
kağıt, sulu boya,
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gece-gündüz, “l” sesi, başta-arada-sonda
DEĞERLENDİRME
•
“ l” sesi ile biten sınıfımızda hangi nesneler var?
•
“l” sesiyle biten bir kelime söyler misin?
•
“Lale” kelimesi ile aynı sesle başlayan nesneleri bulalım.Resmini kutuya çizelim.
•
Çalışma sayfasındaki nesneleri söylerken “l” sesi nerededir? Başta mı, arada mı, sonda mı?Boyayarak gösterelim.
AİLE KATILIMI
“l” sesi ile başlayan kelimeler bulalım.
UYARLAMA
Aralık (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 17/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KARA KEDİ MIRNAV” İsimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
“KARA KEDİ RONDU” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KARA KEDİ MIRNAV
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfta seçtiği bir eşya ile ilgili ipuçları vererek çocukların o eşyayı tahmin etmesini ister.
•
Kara Kedi Mırnav Pist oyunu şarkı sözlerine uygun olarak oynanır
Dolaştım bodrum kiler
Aramızda işin ne
Bulamadım hiçbir av
Kara kedi mırnav pist
Aç kaldı bizimkiler
Mutfakta bak işine
Mırımırı mır mır nav
Kara kedi mırnav pist
Olaydım ben bir köpek
Kirlidir ağzı yüzü
Isırırdım hav hav hav
Üstü başı pis mi pis
Üstüme varmayın pek
Kovalım şu yüzsüzü
Mırımırı mır mır nav
Kara kedi mırnav pist
•
Oyunun kuralları hatırlatılarak herkesin bu kurallara uyması gerektiği vurgulanır.
•
Ardından masalara geçilerek çalışma sayfasındaki kedi resminin üzerine pamuk yapıştırılır.Gözleri oynar gözden,
bıyıkları ipten yapılarak çalışma tamamlanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, oynar göz, ip
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Tahmin ederek bulmakta zorlandın mı?
•
Öğretmenin seçtiği eşyayı Oyun oynarken neler hissettin?
•
Oyunun kurallarına uymayan arkadaşın oldu mu?
•
Bir arkadaşın oyun kurallarına uymazsa ne olur?
•
Oyunu kurallarına uygun oynamak neden önemli?
•
Bu sorunu nasıl çözersin?
AİLE KATILIMI
Okula boş bir plastik kutu getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KARA KEDİ RONDU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen “Kara Kedi” rondu yapacaklarını söyler.Kedi rolü yapacak olan öğrenciye ayakları da içerde kalacak şekilde siyah tulum şeklinde bir elbise giydirir.Arkasına uzunca siyah bir kuyruk, iki uzun kulak, başı da siyahla iyice
kapatılmaya çalışılır.Kıyafet bulunamazsa günlük kıyafetlerde kullanılabilir.Kara kedi ortada, diğerleri el ele vererek
halka olurlar.Kara kedi şarkının birinci bölümünü üzüntülü, aç, bakıma muhtaç ve acınacak bir halde şarkı şeklinde
söyler ve miyavlar.Öğrenciler de ona dönerler ve dinlerler.
•
Kara Kedinin sözü bitince hep bir ağızdan öğrenciler, birinci kısımdaki sözleri şarkı olarak söylerler.Bir yandan da
daireyi döndürürler.”Pist” sözünü söylerken hep birlikte elleriyle kediyi kovuyormuş gibi işaret ederler.Öğrencilerin
sözleri bitince bunları dinleyen kara kedi şarkıya başlar ve dinlediklerinden memnun olmadığını hareketleriyle belli
etmeye çalışır.Mırnav mırnav derken kulaklarını, kuyruğunu oynatıp kızgın kızgın bazı öğrencileri tırmalayacakmış
gibi üzerlerine doğru yürür, onları korkutur, dağıtır.
•
Kara kedinin daha fazla kızması için kovalamaya başlayınca, hep bir ağızdan şarkının ikinci kısmındaki sözleri söylemeye başlarlar.Kara kedi, şarkı sesini duyunca gene neler diyecekler diye hemen olduğu yerde durur ve can
kulağıyla dinlemeye başlar.Şarkı bitince kara kedi kovalamaya devam eder ve birini yakalar, perde kapanır.Oyun
bahçede oynanıyorsa yakaladığı öğrenci kara kedi olur, oyuna yeniden başlanır. Mırnav Pist oyunu şarkı sözlerine
uygun olarak oynanır
1-KARA KEDİ:
1-ÇOCUKLAR:
Dolaştım bodrum kiler
Aramızda işin ne
Bulamadım hiçbir av
Kara kedi mırnav pist
Aç kaldı bizimkiler
Mutfakta bak işine
Mırımırı mır mır nav
Kara kedi mırnav pist
2-KARA KEDİ
2- ÇOCUKLAR
Olaydım ben bir köpek
Kirlidir ağzı yüzü
Isırırdım hav hav hav
Üstü başı pis mi pis
Üstüme varmayın pek
Kovalım şu yüzsüzü
Mırımırı mır mır nav
Kara kedi mırnav pist
•
Ardından masalara geçilerek çalışma sayfasındaki nokta birleştirme etkinliği örnekteki gibi yapılır.
MATERYALLER
Siyah tulum.iki adet kulak, bir adet kuyruk
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Bodrum, kiler
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken neler hissettin?Oyunun kurallarına uymayan arkadaşın oldu mu?
•
Bir arkadaşın oyun kurallarına uymazsa ne olur?Bu sorunu nasıl çözersin?
•
Kırmızı noktalar örneklerdeki gibi birleştirilir.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Aralık (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ” İsimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“KAĞITTAN TOP YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser. Nesneleri kopartır/yırtar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Masaya çeşitli renkli kağıtlar bırakılır. Kullanılmış eski kağıt parçaları. Bu kağıtların artık işe yaramadığını ve bu
kağtlarla neler yapabileceğimiz çocuklarla konuşulur. Onların önerileri dinlenir. Kâğıdın ağaçlardan elde edildiği ve
kâğıt tüketiminin ağaç kesimlerine yol açtığı bilgisi tekrarlanır. Atık kâğıtlarla başka neler yapılabileceği çocuklara
sorulur. Önerileri dinlendikten sonra geri dönüşüm sembolü çocuklara gösterilerek hatırlamaları sağlanır ve “geri
dönüşüm” üzerinde durulur. Kâğıdın nasıl geri dönüştürülebileceği hakkında çocukların fikirleri alınır. Çocukların
düşünceleri dinlendikten sonra kâğıdın geri dönüşümünü anlatan video izlenir. İzlenen videodan sonra öğretmen
tarafından kâğıdın geri dönüşüm aşamaları basit bir şekilde özetlenir. Ardından atık kâğıtlar küçük parçalara ayrılarak atık kağıt yapımına geçilir.
•
Kağıdın geri dönüşüm aşamaları:Kağıtlar çocuklarla birlikte çok ufak parçalara ayrılırlar. Derin bir kabın içerisine
ıslanırlar. Burada yaklaşık bir hafta bekletilir. Ardından kağıt sıkılarak suyu çıkarılır ve içerisine bol miktarda ağaç
tutkalı koyulur. Daha sonra merdane gibi bir araçla inceltilerek açılır ve kurumaya bırakılır. İçerisine toz boya eklenerek renklendirme de yapılabilir.
MATERYALLER
kağıt, boya kalemi, ağaç tutkalı, eski gazete ve dergiler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kağıt yapımı
DEĞERLENDİRME
•
Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm neden önemlidir?
•
Geri dönüşümü olan başka neler var?
•
Kağıt ile ilgili bugün neler yaptık?
•
Kağıt nasıl oluşur?
•
Kağıdın geri dönüşümü olmazsa doğa nasıl etkilenir?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KAĞITTAN TOP YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Şimdiki haberleşme araçları olmasaydı insanların nasıl haberleşebilecekleri ile ilgili sohbet edilir. Eskiden insanların kullandıkları haberleşme araçları resimler kullanılarak tanıtılır, şu an kullanılan araçlarla kıyaslamalar yapılır.
•
Haberleşme ile ilgili bilmeceler tekrar sorulur. Gazeteler açılır. Gazeteler incelendikten sonra sayfaları yuvarlanarak
kâğıttan top yapılır. Öğretmen sınıfın çeşitli yerlerine sepetlerle hedefler yapar. Çeşitli boyutlardaki bu hedeflere
•
belirlenen süre içerisinde atışlar yapılır.
•
Yapılan gazete topları 4 tane ince kilotlu çorabın bacaklarının içerisine doldurulur. Bunlar ahtapotun bacaklarını
oluşturur. Birbirlerine bağlanır. En son bir tanesinin bel kısmı da doldurularak başı oluşturulur. Gözler ve ağız da
eklenerek etkinlik tamamlanır.
•
Ardından masalara geçilerek çalışma sayfasındaki nokta birleştirme etkinliği örnekteki gibi yapılır.
MATERYALLER
Gazete
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Haberleşme araçları
DEĞERLENDİRME
•
Eskiden kullandığımız haberleşme araçları nelermiş?
•
Bugün kullandıklarımızdan farkları ne?
•
Sende sınıf içerisinden istediğin malzemeler kendi haberleşme aracını tasarlamaya ne dersin?
AİLE KATILIMI
•
Eskiden kullanılan haberleşme araçlarını araştıralım
•
Sayfadaki kesik çizgiler birleştirilerek çizgiler tamamlanır.
UYARLAMA
Aralık (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 21/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“HADİ POZ VERELİM” isimli Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
“PAMUK PRENSES VE 7 CÜCELER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: HAYDİ POZ VERELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar oturarak bir halka oluştururlar. Öğretmen halkaya katılır ve oyunun kuralını anlatır.
•
Bir hareket yapılır ve halkadaki her çocuk yanındakine bu hareketi aktarır. Öğretmen hareketi başlatır, örneğin
kolunu kaldırır. Yanındaki çocuk ta kolunu kaldırır, sonra onun yanındakilerde sırayla elektrik akımını sağlar.
•
Hareket bir turu tamamladıktan sonra, öğretmen yeni bir çocuk seçer ve o çocuk elektrik akımını başlatır.
•
Müzik eşliğinde de oynatılabilir, müzik durduğunda elektrikler kesilir. Elektrikler kimde kesildiyse müziğin başlamasıyla yeni bir hareketle elektrik akımına devam edilir. Oyunun sonunda haberleşmek için sadece sözcüklere
ihtiyacımız olmadığı vurgulanır.
•
“Fotoğraf” draması yapılır. Öğretmen çocukları 5-6 kişilik küçük gruplara ayırır. Her grup kendine bir poz seçerek
donar.
•
Öğretmen her grubun fotoğrafını çeker gibi yapar. Başlangıçta istedikleri bir durum ile ilgili poz verirler. Ardından
dağınık ve düzenli bir oda canlandırılır. Çalışma farklı pozlarla tekrarlanır. Ardından çocuklarla yaptıkları fotoğrafın konuları sorulur ve grupla paylaşmaları istenir. Öğretmen çocuklara mindere oturmalarını fotoğraf çekeceğini
söyler.
•
Çocuklar minderlere geçip fotoğrafları çekildikten sonra öğretmen bir kelime söyler. Kelimelerin son sesleri “e”
veya “l” dir. Çocuklarla kelimenin bittiği sese dikkat edilir. Aynı sesle biten kelimeler bulma oyunu oynanır.
•
Oyunun ardından çalışma sayfaları dağıtılır.Verilen labirentlerde yönergelere uygun etkinlik tamamlanır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“e” ve l” sesi
DEĞERLENDİRME
•
İçinde hem “e” hem de “l” sesi olan bir nesne düşünmeleri resmini yapmaları istenir.
•
Yapılan resimler mandalla görebilecekleri bir yere asılır.
•
Resimdeki telefonlara kablo çizelim. Çizgilere değmeden telefon kablolarını birbiriyle birleştirelim.
•
Farenin karnı çok acıkmış.arabasına binip peynir aramaya çıkmış.Yolunu çizerek peynir bulmasına yardım edelim.
AİLE KATILIMI
İçinde “e” ve “l” sesi olan kelimeler bulma oyunu oynayalım
UYARLAMA
Etkinlik Adı: PAMUK PRENSES VE 7 CÜCELER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı okunur.
•
Masalda geçen olaylar ve kişilerle ilgili sorular sorulur.
•
Prensesin yerinde sen olsan ne yapardın? 7 cücenin adları neler? Cadı neden böyle yapıyor.sen olsan ne yapardın?
vb.sorular sorulur.
•
Masalın sonunu çocukların tahmin etmesi istenir.
•
Çocuklar cüceler olurlar, sıra halinde arka arkaya dizilirler. 3–4 m. Önlerine belli aralıklarla 2 paralel çizgi çizilir.
8-10m. ileride bir dairenin içinde top vardır. Komutla ilk oyuncular dereleri atlayarak daireye koşarlar; topu alıp
sıradaki oyuncuya verip grubun arkasına geçerler.
•
Öğretmen çocuklara renkli hamurlar dağıtır. Daha sonra basit çizgileri olan bir resim verir. Her çocuk hamurundan
çizgiler yaparak resme yapıştırır. Resmi hamur ile boyar.
MATERYALLER
Renkli hamurlar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken neler hissettin?
•
Atlarken zorlandın mı?
•
Oyunun kuralları nelerdi söyler misin?
AİLE KATILIMI
Tırnaklarımızı kesmeyi unutmayalım.
UYARLAMA
Aralık (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MAVİ RENKLİ NESNELERİ BULALIM” İsimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Oyun Etkinliği ( Büy
“HANGİSİ AĞIR?” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Matematik Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MAVİ RENKLİ NESNELERİ BULALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“e” ve “l” sesleri ile ilgili hazırlanan ses panolarına yeni resimler eklenir. Öğretmen çocuklardan bu seslerle başlayan nesnelerin resimlerini küçük kartlara çizmelerini ister. Daha sonra resimlerin isimlerini alkışlayarak söyler. Çocuklara yeşil kelimesinde “e” ve “l” sesi olup olmadığı sorulur. Hangi hecelerde olduğu alkışla hecelenerek bulunur.
•
Ardından öğretmen çocuklara mavi nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Yeşil rengi tanıtır.
•
Sonra çocuklar halka şeklide yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken mavi renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına
—— Karşıdan karşıya geçerken mavi, sarı giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
•
Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi söyler.
•
Öğretmen çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız; müzik çaldığı sürece çevrenizde bulunan mavi renkteki nesneleri toplamanız, müzik bitince de yanıma getirmeniz gerekiyor, der.
•
Çocuklar oyun bittikten sonra bulduklarını ortaya koyarak gösterirler; bulunan mavi eşyalar sayılır. Maviden farklı
bir renkte olanlar ayrılır.
•
Daha sonra çocuklara kalem verilir. Kalemi doğru tutmaları, bedenlerini doğru konumlamalarına dikkat edilir.
•
Çalışma sırasında öğretmen çocukların kalemi tutuşlarını ve beden konumlarını takip ederek her çocuğu yönlendirir.
•
Renklerle ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yönergelere uygun olarak yapılır.
MATERYALLER
İçinde “e” ve “l” sesi olan kelime kartları, yeşil renkli nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“e” ve “l” sesi, mavi
DEĞERLENDİRME
•
Çocuklar boya kalemleri içerisinden mavi rengi seçerek istedikleri bir resim yaparlar.
•
Çalışma sayfasında küçük olmayan, dört renkli ve üzerinde yıldız olmayan topu bulalım.
•
Çalışma sayfasında aynı şekilde, aynı renkte, aynı büyüklükte olanları bulalım.
•
Rengi, şekli ve büyüklüğü aynı olanı bulalım.
•
AİLE KATILIMI
Üzerinde mavi renk olan bir kıyafet giyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HANGİSİ AĞIR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Matematik Etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu :65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Haberleşme araçları ile ilgili bilmeceler sorulur.
Bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar (radyo)
Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar (televizyon)
Ne ağzı var ne dili konuşur insan gibi (mektup)
•
Öğretmen çocuklara radyo, mektup, ve televizyondan hangisinin ağır olduğunu sorar ve cevapları alınır. Bunu nasıl
•
ölçebilecekleri tartışılır. Çocuklardan ağırlıklarını tahmin etmelerini ister.
•
Sınıfta farklı ağırlıklarda nesnelerden oluşan bir köşe oluşturulur. Çocukların dikkatlerini nesnelerin farklı
•
özelliklerine çekerek incelemeleri sağlanır. Hangilerinin hafif, hangilerinin ağır olabileceklerini tahmin etmeleri
•
istenir. .Örneğin;balon ve topun hangisinin daha ağır olduğu tahmin etmesi istenir. .Elbise askısından çocuklarla
•
birlikte basit bir terazi yapılır. Nesnelerin ağırlıklarını ölçmelerini ve karşılaştırma yapmalarına rehberlik edilir. Her
•
çocuğun sınıftan bir nesne getirmesi ve ağırlığını ölçmesi istenir.
•
El ve kol jimnastiği yapılır.
- Eller açılır kapanır.
- Bilekler döndürülür.
- Kollar ileri-geri çevrilir.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Radyo, televizyon, mektup, baskül, ağırlık, terazi, litre, kilogram
DEĞERLENDİRME
•
Haberleşme araçlarını anlatan bilmecelerin cevaplarını bulmak zor oldu mu?
•
Hangi haberleşme araçları ağır?
•
Hangi haberleşme araçları hafif?
•
Ağırlığı ne ile ölçüyoruz?
•
Sıvı cisimlerin ağırlık ölçüsü birimi nedir?
•
Katı cisimlerin ağırlık ölçüsü birimi nedir?
AİLE KATILIMI
Kilomuzu ölçelim
UYARLAMA
Aralık (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“GÖKYÜZÜNE YOLCULUK” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği, Müzik etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
“ZAMAN MAKİNESİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Fen etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: GÖKYÜZÜNE YOLCULUK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği, Müzik etkinliği ile Matematik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu: 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Aynı sesle biten sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla dünyamız ve uzay hakkında sohbet edilir. Maketleri yapılarak ya da resimleri gösterilerek uzay hakkında
bilgi verilir. Çocuklarla gece gündüz hakkında sohbet edilir.
—— Geceleri ne yaparız?
—— Gündüzleri neler yaparız?
•
Çocuklarla birlikte müzik köşesine geçilir. “Ay Dede” ve “Gökyüzünde Neler Var?” şarkıları söylenir
Ay dede, ay dede
Gündüz olunca kaçarsın
Geceleri ışık saçarsın
Ben bir rokete binerim
Senin yanına gelirim
Gökyüzünde neler var, bilin bakalım
Binelim bir rokete hoop uçalım
Gece aydede bana gülücük atar
Yıldızlar göz kırpar ışıklar saçar
Güneş doğdu işte aydınlık oldu
Aydede ve yıldızlar hemen uyudu
Pamuk gibi bulutlar hoplar zıplarım
Roketime binerim hoop uçarım
Ercan MERTOĞLU
•
Çocuklar arka arkaya sıra olurlar “Roket Olalım” draması yapılır. Öğretmen sıranın en başına geçer çocuklarla 1’den
10’e kadar ritmik olarak sayılır. Öğretmen 10 diyene kadar roket hızlanır. (Hızlı hızlı yürünür 10 ‘a doğru koşulur).
10 dediğinde roket fırlamış olur çocuklar kendilerini yere atarlar. Ardından çocuklarla 10’a kadar ritmik sayma çalışması yapılır. Sınıf içerisinden çeşitli nesneler toplanarak ritmik sayma çalışmaları yapılır. Ardından öğretmen 10
sayısının yazılı olduğu kartı gösterir .
MATERYALLER
Dünya ve güneş maketi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzay, gezegen, Dünya, Güneş, Gece _Gündüz
DEĞERLENDİRME
•
Gece ve gündüz nasıl oluşur?
•
Geceleri neler yaparız?
•
Gündüzleri neler yaparız?
•
Hep gece veya hep gündüz olsaydı nasıl olurdu?
•
Gece gökyüzünde neler görürüz?
•
Gündüz gökyüzünde neler görürüz?
AİLE KATILIMI
Bugün okula arkadaşlarımız ile birlikte inceleyebilmek içi uzay ile ilgili kitap, dergi, cd vb. materyaller getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ZAMAN MAKİNESİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Fen etkinliği ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocukların gazete veya dergilerdeki insanların yüzlerini i dikkatle incelemesini ister.
—— Resimde neler görüyoruz?
—— İnsanların yüz ifadeleri nasıl?
—— Acaba ne hissediyorlar?
—— Neden böyle hissediyor olabilirler?, gibi sorularla resmi anlatmalarını sağlar.
•
Her çocuğun seçtiği resim kesilip bir kağıda yapıştırılır ve verdiği cevap hikâyeleştirilerek resmin yanına yazılır.
•
Çocuklarla en sevdikleri yiyecekler hakkında sohbet edilir. Ve sınıfta kek yapılır. Kek fırına verildiğinde saate bakılarak işaretlenir.
•
Kekin pişmesi için geçen süre saatten takip edilir. Öğretmen çocuklara;
—— Zaman makinesi icat edildi ve sen bu makineye binerek birden büyüdün. Neye sahip olmak isterdin? Der ve
çocukları sırayla ortaya alır. Konuşmadan pantomimle anlatmalarını ister, diğer çocuklarda ne olduğunu tahmin
etmeye çalışır.
•
Çalışma sayfasındaki sıcak-soğuk, renk, sayı ve mekanda konum, ardından sabah-öğle-akşam, kare, sarı-mavi-kırmızı kavramlarının birlikte yer aldığı etkinlikler yönergelere uygun olarak tamamlanır.
MATERYALLER
duygu kartları, boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Duygular, zaman
DEĞERLENDİRME
•
Seni en çok ne mutlu eder?
•
Sence anneni en çok ne mutlu eder?
•
Sence babanı en çok ne mutlu eder?
•
Zaman makinesi ne işe yarar?
•
Zaman makinesi ile büyümek ister miydin?
•
Neden büyümek istiyorsun?
•
Büyüyünce neye sahip olmak istersin?
•
Çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde tamamlanır.
AİLE KATILIMI
Birlikte kek yapalım.Zamana dikkat çekelim
UYARLAMA
Aralık (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TİLKİ TİLKİ SAATİN KAÇ?” İsimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“5 RAKAMI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, matematik etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TİLKİ TİLKİ SAATİN KAÇ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa çeşitli takvimler getirilerek incelenir.
•
Takvimin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında sohbet edilir.
•
Daha sonra çocuklarla birlikte bir sınıf takvimi yapılarak sınıfta kullanılmak üzere uygun bir köşeye asılır.
•
Çocuklardan biri Tilki olur. Ebe tilki yüzünü bir duvara dönerek durur. Diğer çocuklar beli bir mesafe uzaklıkta yan
yana sıralanırlar.
•
Oyun başlayınca çocuklar ebeye “tilki tilki saatin kaç?” diye sorarlar.
•
Tilki çocuklara dönerek bir rakam söyler, çocuklar ebenin söylediği rakam kadar adım alarak ona yaklaşırlar.
•
Oyun çocuklar tilkiye iyice yaklaşıncaya kadar sürdürülür.
•
Sonunda kendine iyice yaklaşan çocuklardan birini yakalayan tilki diğer çocukların arasına katılır. Yakalanan çocuk
tilki olarak oyun sürdürülür.
Ardından saat bilmeceleri sorulur.
Babası tembel anası çalışkan, Benim adım iki hece
Altmış tane çocukları var.
Çalışırım gündüz gece
(Saat: Akrep, yelkovan, dakika)
(Saat)
MATERYALLER
Arık materyaller, kağıt, makas, yapışıtrıcı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
yeni yıl, takvim
DEĞERLENDİRME
•
Takvim ne işe yarar?Takvimde neler var?
•
Hangi yıldayız?Hangi aydayız?
•
Bir yılda kaç ay var?
•
Bir yılda kaç gün var?
•
Bugünün tarihini söyleyelim.
•
Zamanı ne ile ölçüyoruz?
•
Saatte neler var?
•
Akrep ve yelkovan neyi gösteriyor?
AİLE KATILIMI
Yeni yıl kartı postalayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: 5 RAKAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, matematik etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu :65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
5 rakam kartı çocuklara gösterilir. Rakam tanımları istenir.
•
Daha sonra her çocuğun sınıftan öğretmenin gösterdiği karttaki kadar oyuncak bulup getirmesini ister.
•
Ardından masalara geçilir, Öğretmenin rehberliği ile şekiller ve 5 rakamı ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Rakam kartları, oyuncaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
5 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
5 adet nesne gösterelim
•
Bildiğimiz geometrik şekilleri sayalım
•
Öğretmen rehberliğinde çalışma sayfaları yapılır.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Aralık (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 24/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YAPBOZ YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“POSTAHANE GEZİSİ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Gezi Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YAP-BOZ YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Özbakım Becerileri
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevredeki güzelliklere değer verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla kış mevsimi hakkında konuşulur. Çocuklar kış mevsimi ile bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşır. Kış mevsiminde ne gibi değişiklikler olduğuna dikkat çekilir. Kış mevsiminde giyilen kıyafetler sınıfa getirilir. Bu kıyafetleri
giyme çıkarma çalışması yapılır. Soğuk havalarda sıkı giyinmenin gerekliliği hakkında konuşulur.
•
Çocuklarla bahçeye çıkılır ve bahçede çevremizde olan değişiklikler gözlemlenir. Bahçedeki bitkileri ve diğer canlıları neden korumamız gerektiği hakkında konuşulur.
•
Bilmeceler sorulur.
Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok (kar)
Yazın giyinir, kışın soyunur (ağaç)
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere (ay)
•
Her çocuk pastel boyaları kullanarak bir kış resmi yapar. Daha sonra yapılan resim makasla büyük parçalar halinde
kesilerek yap-boz yapılır.
•
Çocuklar birbirlerinin yaptığı yap-boz parçalarını bir araya getirerek tamamlamaya çalışırlar.
•
Ardından çalışma sayfaları dağıtılır ; eski-yeni, kare ve saatle ilgili etkinlikler yapılır.
MATERYALLER
boya kalemi, makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kış
DEĞERLENDİRME
Bahçe gezimiz esnasında ne gibi değişiklikler gözlemledik?
Hangi mevsimdeyiz? Bu mevsimde nasıl giyinmeliyiz?”
Çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yönergelere uygun yapılır.
AİLE KATILIMI
Giysilerimizi kendimiz giymeye çalışalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: POSTAHANE GEZİSİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Gezi Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar halka olurlar ya da dağınık biçimde yerleşirler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki zarfla halka dışında dönerek
“mektup var, mektup var “ diye bağırır. Zarfı bir arkadaşının arkasına bırakır. Arkasına zarf bırakılan çocuk, “postacı,
zarfını düşürdün!” der ve yağ satarım oyunundaki gibi kovalamaca başlar.
•
Ardından “Bezirgân başı” oyunu oynanır. İki çocuk el ele tutuşarak köprü oluşturur. Diğer çocuklar sıra olurlar. Teker teker köprünün altından geçerler. Bu sırada köprü oluşturan çocuklar aşağıdaki tekerlemeyi söylerler.
Aç kapıyı bezirgân başı
Bezirgân başı
Bezirgân başı
Kapı hakkı ne alırsın ne verirsin
Arkamdaki yadigâr olsun yadigâr olsun
Bir sıçan iki sıçan üçüncüde kapana kapan.
•
Köprünün altından geçen üçüncü çocuk yakalanır. Ona bir görev verilir.
•
Hazırlanan kartlar postalanmak üzere yakındaki bir postaneye gidilir. Her çocuk kendi kartını kendi postalar.
MATERYALLER
Posta kartı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Postahane
DEĞERLENDİRME
•
Nereye geziye gittik?
•
Neden gittik?
•
Postanede neler yapılır?
•
Orada kimler çalışıyor?
•
Postanedeki insanların görevlerini söyleyelim.
•
Oyunumuzu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
Uzakta olan bir yakınımıza yeni yıl kartı yollayalım.
UYARLAMA
Aralık (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 28/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YENİ YIL SÜSLEMESİ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“KURŞUN ASKER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YENİ YIL SÜSLEMESİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Müzik, Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen büyük boy beyaz bir kartona sudoku karelerini hazırlayıp panoya asar. Çocuklara pano üzerinde sudokunun nasıl oynandığını anlatır. Ve pano üzerinde sudoku oynanır.
•
Artık materyallerle yapılan süsler ile sınıf süslenir. Yeni bir yılın başlayacağı, bir yılın ise bittiği ile ilgili sohbet edilir.
•
Öğretmen çocuklarla ritim çalışmaları yapar. Çocuklardan kendi yaptığı ritmin aynısını yapmalarını ister.
Bir kere alkışlar
Bir kere ayağını yere vurur.
İki kere alkışlar
İki kere ayağını yere vurur.
Bir alkış bir ayak vuruşu yapar
İki alkış bir ayak vuruşu yapar ….. Şeklinde sürdürülür.
•
Farklı vücut bölümleriyle ritim çalışmaları yapıldıktan sonra Yeni yıl şarkısı çocuklarla tekrarlanarak söylenir.
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Annemle babamla şarkı söyler hep eğleniriz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Annemle babamla oyun oynar hep eğleniriz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
•
Ardından günlerden haftalar, haftalardan aylar, aylardan mevsimler, mevsimlerden de bir yılın oluştuğunu söyler.
Hep birlikte günler, aylar ve mevsimler sayılır.Haydi “günler” tekerlemesini söyleyelim der daha sonra bilmeceler
sorar.
GÜNLER
Pazar Pazar paz gelir
Pazartesi tez gelir
Salı sallanır gelir
Çarşamba çullanır gelir
Perşembe halim
Cuma canım
Cumartesi balım
•
•
Tek başına kartal oturur,
Üçyüzaltmışbeş yumurta getirir.
(yeniyıl)
Kat kat oldum katmerlendim, eski yılı şeker ettim
Ocak ayında yenilendim, o gece ben çok eğlendim. (yılbaşı)
Üçyüzaltmışbeş leylek, elli iki yuvası
Oniki yumurtası, adları burada yazılı.
(Yıl, hafta, ay, takvim)
Ezdim büzdüm, ocak başına dizdim. (kış)
Yeni yıl kelimelerindeki “e” ve “l” selerine dikkat çekilir. “e” ve “l” sesleri ile başlayan nesneleri söyleme çalışmaları
yapılır. Sınıftaki nesneler oyuncaklar araç ve gereçler gösterilir adı söylenir ve başlangıç sesleri vurgulanır.
Aynı sesle başlayan nesne var mı diye sorulur. Çocuklar buldukları nesnelerin resimlerini küçük kartlara çizerler.
Ses panoları yapılır.
MATERYALLER
Sınıf süsleri, Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yılbaşı, sudoku, “e” ve “l” sesi
DEĞERLENDİRME
•
Sudoku oynarken zorlandın mı?
•
Hafızamızı sudokuyla kuvvetlendirelim
•
Ritim çalışması yapalım..
•
Haftanın günlerini sayalım.
•
Hangi aylar var?Sayalım
•
Bir yılda kaç gün var?Söyleyelim
•
Biz hangi yıldayız?
•
Yeni gelecek olan yıl hangisi?
•
Yeni yıldan neler bekliyoruz?
•
Dileklerimizi söyleyelim.
•
Yeni yıl resmi yapmaları istenir.
AİLE KATILIMI
Bugün ayın kaçı öğrenelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KURŞUN ASKER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ile Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Basit dans adımlarını yapar.
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kurşun Asker masalını gösterir. Çocuklara bu masalın ismi nerede yazıyor? Bu masal ne ile ilgili? Sizce masalı okumaya nereden başlamalıyım? Gibi sorular sorarak dikkatlerini çeker. Masalı dinlerlerken yazılara dikkat çeker. Her
cümlenin sonunda “.” Olduğunu vurgular. Çocuklardan masal sayfasındaki noktaları bulup göstermelerini ister. Ardından masalın resmi yapılır ve hikayedeki olaylar hakkında konuulur. Hikayenin ardından hep birlikte daire olunur
ve “Ambara Vurdum Bir Tekme” rondu çocuklara öğretilir ve sözlere uygun olarak oyun oynanır.
Ambara vurdum bir tekeme
Ambarın kapısı açıldı
İnci de boncuk saçıldı
Limonu da böyle keserler
Suyunu da böyle sıkarlar
Çamaşırı böyle yıkarlar
Çamaşırı böyle sıkarlar
Çamaşırı böyle asarlar
Ütüyü de böyle yaparlar
•
Rondun bitiminde masalara geçilerek “kurşun Asker “ ile ilgili çalışma sayfaları yönergeler doğrultusunda yapılır.
•
Hatırlatma kartları kesilir.Çalışma sayfalarındaki yüz ifadelerinin yanına “Bizi böyle hissettirecek nesne ya da olay
ne olabilir?” diye sorulup çocukların düşünmeleri ve resmini yapmaları istenir.
MATERYALLER
Boya Kalemleri, resim kağıdı, masal kitabı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Nokta, cümle
DEĞERLENDİRME
Etkinliğin değerlendirmesi için çocuklar ikişerli olarak eşleşirler ve masalı birbirlerine anlatırlar.
AİLE KATILIMI
•
Hikayemizin ne anlatıyor?
•
Hikaye okurken noktalama işaretlerine dikkat edelim.
•
Hikayenin sonuna neden nokta konuyor?
•
“Yeni Yıl Hoş Geldin” şiirini öğrenelim.
•
Bilmecelerin cevabını bulup resmini boyayalım.
UYARLAMA
Aralık (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29/12/2015
Yaş Grubu : 60-72 Ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KAR TANELERİ” isimli Bütünleştirilmiş Darma etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“YENİ YIL TATİLİ”
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KAR TANELERİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Darma etkinliği ile Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Telefon numarasını söyler. Evinin adresini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kar Taneleri” draması yapılır. Öğretmen çocuklara yönergeleri verirken onlar da uygun öykünmeler yaparlar. “Kış
mevsimiydi; hava buz gibi soğuktu. Belli ki kar yağacaktı. Gökyüzünü gri sihirbaz bulutlar kaplamıştı. Biraz sonra
bu sihirli bulutlar sepetinden kar tanelerini birer birer yeryüzüne serpecekti. Ağır ağır, zarif bir şekilde kar taneleri
yeryüzünü incitmeden düşecekti.”. Daha sonra küçük kesilen kâğıtlardan konfeti hazırlanıp havaya atılır, Çocuklar
kar tanelerini elleriyle yakalarlar.
•
Drama çalışmasının ardından öğretmen çocuklara sınıfımızın çok dağıldığını ve toplanması gerektiğini söyler.
•
Çocuklar sınıfı tamamen topladığında öğretmen onlara yardımları ve özenli çalışmalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyler.
•
Farklı vücut bölümleriyle ritim çalışmaları yapıldıktan sonra “Yeni yıl” şarkısı tekrarlanır.
•
Öğretmen çocuklara renkli fon kartonlarından kesilmiş kartlar verir. Çocuklar suluboyalarla üzerine resim yaparlar;
pul, payet ve simlerle süsleyerek yeni yıl kartı hazırlarlar. Kartlar kurutularak zarflanır.
•
Öğretmen çocukların dosyalarından adreslerini alarak zarfların üzerini yazar. Bu işlemi yaparken çocukların kendisini izlemesini sağlar.
MATERYALLER
Sulu boya, boya kalemleri, kart, pul ve benzeri süsleme için materyal
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yeni yıl, kış
DEĞERLENDİRME
•
“Seni bugün en çok hangi etkinlik mutlu etti?
•
Kar taneleri dramasını sevdin mi?
•
Yeni yılda neye sahip olsan ya da ne olsa çok mutlu olursun?”
•
Ev adresimizi biliyor muyuz?
AİLE KATILIMI
•
Yeni yı için neler planlıyorsunuz? Sohbet edelim.
•
Ev adresimizi öğrenelim.
UYARLAMA
POSTACIBAK POSTACI GELİYOR
Mektup telgraf haberiniz var
Bak postacı geliyor, selam veriyor
Postacı geliyor koşun çocuklar
Herkes ona bakıyor, merak ediyor
Tez gel postacı, haberler getir
Çok teşekkür ederim postacı sana
Sevdiklerimizden haberler getir
Pek sevinçli haberler getirdin bana.
Sağlık mutluluk dilekleriyle
Çabuk gel postacı bizi bekletme
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız.
Yarın yine gelirim, hoşçakalınız.
Haydi git güle güle, uğurlar olsun.
Ellerin dert görmesin, kısmetle dolsun.
BİLMECELER
TELEFON
Ayrı yerde olsak da, o yaklaştırır bizi,
Zırr … Zırr…. Zırr…
“Alo” deyince ne güzel duyarız sesimizi
(telefon)
Bu ses ne sesi?
Bizim telefonun sesi
Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (radyo)
Hayır, hayır,
Dayımın kol düğmesi.
Ne ağzı var ne dili, konuşur insan gibi.
(mektup)
Çıt pıt,
Nerden geldiysen
O hergün yeniden doğar
ordan çık.
Dünyaya haber yayar.
(gazete)
S.TUNGER
Renkli camdan yüzü var, acı tatlı sözü var,
Dünyayı gösterse de yine bizde gözü var.
(televizyon)
MEKTUP
Bugün kapının zili
Birden bire çalınca
Mektup oldum çıktım yola
Baktım postacı amca
Vurdum kendimi dağlara
Bir mektup verdi bana
Kara tren koş da gel.
Okuyunca mektubu
Mektupları al da gel
İçim sevinçle doldu
Mektupları almazsan
Çünkü bana bu mektup
Uçağımı al da gel
Teyzemden geliyordu
Uçum uçum uçayım
Sizleri çok özledik
Derelerden geçeyim
Hep tatili bekledik
Mektubumu vereyim
Çocuklarla birlikte
S. TUNGER
Geleceğiz diyordu
H. Önel
ÖĞRETMEN TELEVİZYON
Resim oynatan kutu
Geçince karşısına unuturuz oyunu
Film izler, şarkı dinleriz
Yakından izlersek onu
Bozulur gözlerimiz
TEYZEMİN MEKTUBU
Bugün kapının zili
Birden bire çalınca
Baktım postacı amca
Bir mektup verdi bana
Okuyunca mektubu
İçim sevinçle doldu
Çünkü bana bu mektup
Teyzemden geliyordu
Sizleri çok özledik
Hep tatili bekledik
Çocuklarla birlikte
Geleceğiz diyordu
H. Önel
KUŞ GÖĞE UÇTU
Kuş göğe uçtu lay lay lay
Kuş göle düştü
Mendili düştü lay lay lay
Kuş dala kondu
Mendili buldu
Dal bizim oldu lay lay lay
Dalımız yuvaya
Dizilelim sıraya lay lay lay
HABERLEŞME
Türlü türlü haberleşme var
Postaneler bu işi yapar
Mektup, tebrik, posta kartı, Telefonla telgraf da var
BİLMECE
Bulutlar kucaklaştı,
Şıpır şıpır damladı,
Yeryüzü ıslandı. (Yağmur)
Uzun insanlar, kısa insanlar
Şişman insanlar, zayıf insanlar
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar
Hızlı gidenler, yavaş gidenler
Tembel insanlar çalışkan insanlar
Bize her tür haber ulaşır
Çalışkan postacı amcalar taşır
Postaneler, postacılar
Bizim için durmaz çalışır
KAYIKÇI
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
İNSANLAR
(Eller aşağı yukarı yönlerde ve iki yandan içeri doğru hareket ettirilir.)
(Yüz mimikleriyle)
(Parmaklar yürütülür)
(Beden hareketleriyle canlandırılır)
CUMHURİYET HÜRRİYET DEMEK
Cumhuriyet Hürriyet demek Cumhuriyet mutluluk demek
Cumhuriyet özgürce yaşamak Cumhuriyet kolkola yürümek
Çağdaşlığa, uygarlığa Çağdaşlığa, uygarlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek Durmadan yılmadan koşmak demek
CENNET DÜNYA
İyilikten dostluktan daha güzel ne var
İnsanlıktan, barıştan daha güzel ne var
Daha güzel ne var!
Daha güzel ne var!
İyilik yap sen arkadaşına İyilik yap sen arkadaşına
İyilik yap sen komşularına
İyilik yap sen komşularına
Herkes böyle düşünürse
Herkes böyle düşünürse
Cennete benzer dünya Cennete benzer dünya
Cennete benzer dünya Cennete benzer dünya
Akşama fincan böreği
TUTUMLU ÇOCUKLAR
Damla damla akan sudan
İnsan olan kara günde
Koca göller dolup taşar
Kimseye el açmamalı
Tutumsuzlar kalır yolda
Çalışmalı kazanmalı
Tutumlular dağlar aşar
Hiçbir işten kaçmamalı
Biz tutumlu çocuklarız
Biz tutumlu çocuklarız
Para dolu kumbaramız
Para dolu kumbaramız
KUMBARA
Kumbaram çok akıllı
Bakkal nedir bilmiyor
Ne çiklet çiğniyor
Ne çekirdek istiyor
Karnı acıkınca
Para yemek istiyor
A.SİVASLIOĞLU
Fındık fıstık
Kadifeden yastık
Vallahi yenge
Ben dökmedim
Horoz döktü
Açlık balçık
Saydım sen çık
BİLMECELER
Yerde biter değirmene gider, herkes yer yine ister.
Ağzı var gözü yok küçücük bir kutu
Çok para yer ama, yine de çok tutumlu
Çık çık eden nalçacık, iş bitiren akçacık.
Hep alır hiç vermez onu kimseler sevmez.
(Ekmek)
(kumbara)
(para)
(Cimri)
TUTUMLU ÇOCUK
Tuğba, bugün ne yaptı biliyor musunuz çocuklar? Tuvaletteki musluklarda n biri açık kalmış.Su şarıl şarıl akıyormuş.Tuğba
koşup musluğu kapamış.Tuğba’yı öğretmeni görmüş ona demiş ki:
—— Aferin Tuğba. Bu davranışın çok hoşuma gitti. Ben tutumlu çocukları çok severim, demiş.
Tuğba, eve dönünce olanı biteni anne-babasına anlatmış. Onların da çok hoşuna gitmiş.”Aferin kızımıza “demişler.Demişler ama iş burada bitmemiş.Tuğba daha çok mutlu olmak istiyormuş.Tutumlu olmak için başka neler yapmalıymış,
bilmiyormuş.Annesine babasına sormuş.
—— Boşa yanan lambaları söndürebilirsin, demiş annesi.
—— Daha çok para biriktirebilirsin, demiş babası.Çünkü kumbarası varmış Tuğba’nın.
Tutumlu olmak için bunlar da yetmezmiş tabi.Oyuncaklarına zarar vermeden oynamalıymış.Eşyalarını güzel kullanmalıymış.Tabaktaki yemeğini bitirmeliymiş…Bunları yaparsa “en tutumlu” çocuklardan biri olacakmış.
—— Bunları yapmak çok kolay, demiş Tuğba.
O günden sonra açık gördüğü muslukları, boşa yanan lambaları söndürmüş.Kumbarasına daha çok para atmış.Oyuncaklarını, eşyalarını iyi kullanmış.Tuğba’yı gören herkes: “Aferin şu kıza!Böyle tutumlu çocuk görmedik” demişler.
SİVASLIOĞLU
BEŞ KÜÇÜK KIZ
ALIŞVERİŞ
Beş küçük kız uyandı-sağ elin parmakları avuç içinde
Elim elim ibrişim
Bu küçük kız yataktan atladı-baş parmak gösterilir
Elden çıktı bir kuşum
Bu küçük kız pencereden baktı-işaret parmağı gösterilir
Dal bana yemiş verdi
Bu küçük kız yüzünü yıkadı-orta parmak gösterilir
Yemişi çobana verdim
Bu küçük kız elbiselerin giydi-yüzük parmak gösterilir
Çoban bana kuzu verdi
Bu küçük kız çantasını aldı-küçük parmak gösterilir
Baş küçük kız okula koştu-parmakların hepsi açılır.
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
ALIŞVERİŞ
LEYLEK
Parayı kıza verdim
Elim elim ibrişim
Leylek leylek havada
Kız bana boncuk verdi.
Elden çıktı bir kuşum
Yumurtası tavada
Dal bana yemiş verdi
Kızlar kahve kavurur
Yemişi çobana verdim
Çıngırdaklı tavada
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
KARA KEDİ MİYAV DEDİ
Parayı kıza verdim
Daştım bodrum kiler
Aramızda işin ne
Kız bana boncuk verdi.
Bulamadım hiçbir av
Kara kedi mırnav pist
Aç kaldı bizimkiler
Mutfakta bak işine
Mırımırı mır mır nav
Kara kedi mırnav pist
Olaydım ben bir köpek
Isırırdım hav hav hav
Üstüme varmayın pek
Mırımırı mır mır nav
BİLMECELER
Bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar (radyo)
Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar (televizyon)
Ne ağzı var ne dili konuşur insan gibi (mektup)
Kirlidir ağzı yüzü
Üstü başı pis mi pis
Kovalım şu yüzsüzü
Kara kedi mırnav pist
GÖKYÜZÜNDE NELER VAR?
Gökyüzünde neler var, bilin bakalım
Binelim bir rokete hoop uçalım
Gece aydede bana gülücük atar
Yıldızlar göz kırpar ışıklar saçar
Güneş doğdu işte aydınlık oldu
Aydede ve yıldızlar hemen uyudu
Pamuk gibi bulutlar hoplar zıplarım
Roketime binerim hoop uçarım
Ercan MERTOĞLU
BEZİRGAN BAŞI
Aç kapıyı bezirgân başı
Bezirgân başı
Bezirgân başı
Kapı hakkı ne alırsın ne verirsin
Arkamdaki yadigâr olsun yadigâr olsun
Bir sıçan iki sıçan üçüncüde kapana kapan.
BİLMECELER
Ardından saat bilmeceleri sorulur.
Babası tembel anası çalışkan, Benim adım iki hece
Altmış tane çocukları var.
Çalışırım gündüz gece
(Saat: Akrep, yelkovan, dakika) (Saat)
Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok (kar)
Yazın giyinir, kışın soyunur (ağaç)
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere (ay)
YENİ YIL
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Annemle babamla şarkı söyler hep eğleniriz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyiz
Annemle babamla oyun oynar hep eğleniriz
Yeniyıl geldi, yeni yıl geldi çok sevinçliyi
GÜNLER
Pazar Pazar paz gelir
Pazartesi tez gelir
Salı sallanır gelir
Çarşamba çullanır gelir
Perşembe halim
Cuma canım
Cumartesi balım
BİLMECELER
Tek başına kartal oturur,
Üçyüzaltmışbeş yumurta getirir.
Üçyüzaltmışbeş leylek, elli iki yuvası
Oniki yumurtası, adları burada yazılı.
(Yıl, hafta, ay, takvim)
Ezdim büzdüm, ocak başına dizdim. (kış)
AMBARA VURDUM BİR TEKEME
Ambara vurdum bir tekeme
Ambarın kapısı açıldı
İnci de boncuk saçıldı
Limonu da böyle keserler
Suyunu da böyle sıkarlar
Çamaşırı böyle yıkarlar
Çamaşırı böyle sıkarlar
Çamaşırı böyle asarlar
Ütüyü de böyle yaparlar
(yeniyıl)
Kat kat oldum katmerlendim, eski yılı şeker ettim
Ocak ayında yenilendim, o gece ben çok eğlendim. (yılbaşı)
AYDEDE
Ay dede, ay dede
Gündüz olunca kaçarsın
Geceleri ışık saçarsın
Ben bir rokete binerim
Senin yanına gelirim
Ocak (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YENİ YIL PARTİSİ” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Oyun ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
“LEGOLAR” isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği ile Oyun, Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YENİ YIL PARTİSİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Oyun ve Müzik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Üzümler neden dans ediyorlar?” deneyi yapılır.Deneyle ilgili izlenimler çalışma sayfasına resmedilir.
•
Deneyin ardından öğretmen “Çocuklar yeni yılı bir partiyle karşılayalım” der..Çocuklardan sınıfın ortasına toplanmalarını ister.
•
Çocuklar ikili olarak eşleşirler. İki “dansçı” arasına balon konur .Müzik başlar ve eşler balonu düşürmeden dans
ederler.
•
Balonu düşüren çift elenir sona kalan çift birinci olur. Elenenler yan taraftan dans eden çiftleri komik hareketler
yaparak güldürmeye ve balonlarını düşürtmeye çalışırlar.
•
Farklı vücut bölümleriyle ritim çalışmaları yapıldıktan sonra “Yeni yıl” şarkısı tekrarlanı; “Dönelim şarkısı söylenerek canlandırılır.
•
Yeni yıl kutlaması ile ilgili parti verilir.
MATERYALLER
Cam bardak, maden sodası, kuru üzüm, sim, pamuk
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yılbaşı, Yeni yıl
DEĞERLENDİRME
•
Üzümler neden yukarı çıkıyor?
•
Yeni bir yıla girmek neler hissettiriyor?
•
Balon dansını sevdin mi?
•
Balonu düşürmeden dans etmek zor muydu?
AİLE KATILIMI
Tombala oynamaya ne dersin?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: LEGOLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği ile Oyun, Matematik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları
açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Tahta legolar sınıfın ortasına getirilir. Çocuklar daire şeklinde otururlar. Legoları üst üste dizerler. Çocuklar Legoları
düşürmemeye çalışırlar. Legoları deviren çocuk oyundan çıkar. Tek çocuk kalana kadar oyun devam eder. Ardından
Legolarla sıralama çalışmaları yapılır. Sıralama çalışması yaparken legolar sayılır. Çıkan sonuçlar sayı kartlarıyla
gösterilir. Hiç lego olmasa hangi kartla gösterilebileceği düşünülür. Ardından öğretmen çocuklara 0 sayı kartını
gösterir.
Sebzeleri kim yemezse
Hiçbir zaman güçlü olamaz.
Her zaman çok çabuk yorulur,
Hastalıktan kurtulamaz.
Havuç “Gel gel yanıma!” diyor
Ispanaklar güç veriyor,
Lahana köşede gülüyor,
Maydanozlar tat veriyor.
•
Şarkısı söylenerek sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekilir. Çocuklar öğle yemeklerine giderken şarkı tekrar
edilir.
MATERYALLER
Tahta legolar, 0 rakamı kartı ve rakam kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağlık, sağlıklı beslenme, 0 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
Yeni yıl tatili nasıl geçti? Neler yaptık anlatalım.
•
Legolarla oynamak eğlenceli miydi?
•
Legoları düşürmeden dizmek zor muydu?
•
Sağlıklı beslenmek ne demektir?
•
Sen sağlıklı beslenmek için neler yapıyorsun?
•
Sağlıklı beslenmezsek neler olur?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ocak (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BÜYÜYÜNCE KİM OLMAK İSTERSİN?” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
“RİTİM ÇALIŞMASI YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BÜYÜYÜNCE KİM OLMAK İSTERSİN?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen farklı meslek grupları ile ilgili resimler göstererek çocuklara;
—— Resimdeki işyerlerini tanıyor musunuz?
—— Burada kimler çalışır?
—— Ne satarlar?
—— Yaşadığınız sokakta hangi dükkanlar var?, gibi sorular sorar.
•
Öğretmen çocuklara büyünce ne olacaklarını sorar.
•
“Kim Olmak İsterdin?” draması oynanır. Çocuklar daire şeklinde otururlar. Öğretmen şu yönergeyi verir:
—— Herkes bu grupta kimin yerine geçmek istediğini, yani kimin yerinde olmak istediğini düşünsün. Ama kim
olduğunu hemen söylemesin. Seçtiğiniz kişinin beğendiğiniz özelliklerini düşünün. Yani, niçin onun yerinde olmak
istediğinize karar verin.”
•
Çocuklara düşünmeleri için 2 dak. Süre verilir. Öğretmen:
—— Şimdi herkes sırayla, birer birer kimin yerinde olmak istediğini söyleyecek ve niçin onun yerinde olmak istediğini konuşmadan hareketlerle gösterecek, der.
•
Dramanın ardından kimin kimi seçtiği sorulur. Yerinde olmak üzere seçilen çocuğa ne hissettiği sorulur. Okul ışında
yerinde olmak istedikleri başka kişilerin olup olmadığı sorulur.
•
Çalışma sayfaları dağıtılarak mesleklerle ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
meslekler
DEĞERLENDİRME
•
“Sen kim olmak isterdin? Neden?
•
Anne ve baban ne iş yapıyor?
•
Sen büyüyünce ne olmak istersin?
•
Bildiğin meslekleri sayar mısın?
•
Toplumda neden herkes farklı görevlere sahiptir?
•
Herkes aynı işi yapsa ne olurdu?
AİLE KATILIMI
Büyüyünce ne olacaksın? Resmini çiz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: RİTİM ÇALIŞMASI YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar yere uzanırlar. Hafif bir müzik açılır. Çocuklar gözlerini kapatırlar. Çocuklarla uzak bir ülkeye gidilir. Çocuklar bir süre gözlerini kapatmaya devam ederler. Gözlerini açtıktan sonra nereye gittiklerin, neler gördüklerini
arkadaşlarına anlatırlar. Ardından çocuklara ritim aletleri verilerek ritim çalışmaları yapılır. Daha sonra “Üşüdüm”
tekerlemesi söylenir. Ritim tutmaya tekerlemeyle devam edilir.
Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Beyoğlu’na gittim
Beyoğlu hasta
Çorbası tasta
Püsküllü mavi
İnadına kavi
Gel çık bal çık
Sen çık.
MATERYALLER
Ritim aletleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ritim tutmak
DEĞERLENDİRME
•
Hayal kurmak nasıl hissettirdi?
•
Kendini nerede hissettin?
•
Ritim tutarken eğlendin mi?
•
Tekerleme eşliğinde ritim tutmak kolay mıydı?
AİLE KATILIMI
Gazetelerden uçak resmi kesip okula getirelim.
UYARLAMA
Ocak (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 06/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ENERJİ TASARRUFU HAFTASI” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
“ELEKTRİK NASIL OLUŞUR?” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Matematik Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Damlaya Damlaya Göl Olur” atasözünün ne anlama geldiği ile ilgili olarak konuşulur.
•
Çeşitli resimler incelenerek evde ve okulda enerji tasarrufu yapmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında
sohbet edilir. Enerji Tasarrufu haftası dolayısıyla evde ve okulda su ve elektrik kullanımı ile ilgili alınması gereken
önlemler vurgulanır. Damlaya damlaya göl olur sözleri ritim tutarak söylenir.Daha sonra çocuklara damla ve göl
kavramlarından bahsedilir. Yağmurun damlaları, musluktaki damlalar anlatılır. Bunların çoğalması ile göllerin oluştuğu belirtilir. Yere dikdörtgen şeklinde bir havuz çizilir. Her çocuk birer yağmur damlası olur. Havuzun içini doldururlar. Damlaların nasıl bir araya gelip göl oluşturdukları canlandırılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dikdörtgen, tasarruf, enerji, birikim
DEĞERLENDİRME
•
Enerji ne demek?
•
Tasarruf etmek ne demek?
•
Nasıl enerji tasarrufu sağlarız?
•
Enerji tasarrufu neden önemli?
•
Birikim yapmak ne demek?
AİLE KATILIMI
Evdeki elektrik ve suyu açık bırakmayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ELEKTRİK NASIL OLUŞUR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Matematik Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kullandığımız pek çok aracın elektrik ile çalıştığı hakkında sohbet edilir.
•
Elektrik deneyi yapılır. İki balon şişirilip ağızları iple bağlanır. Balonların ikisi de yünlü kumaşa sürtülüp birbirineyaklaştırılır.
•
İkisi de ipekli kumaşa sürtülüp birbirine yaklaştırılır.
•
Daha sonra biri ipekli diğeri yünlü kumaşa sürtülerek birbirine yaklaştırılır.
•
Balonların ikisi de yünlü veya ipekli kumaşa sürtüldüğünde birbirini ittiği, farklı kumaşlara sürtülünce birbirleriniçektiği görülür.
•
Çocuklarla 1’den 20’ye kadar ritmik sayma çalışması yapılır.
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Git komşunun damına kon
Sarı limon tekerlemesi söylenir.
MATERYALLER
Cam kavanoz, keçeli kalem, kontur kalemi, gazete
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
elektrik, sürtünme
DEĞERLENDİRME
Etkinliğin değerlendirilmesi için grafik çalışması yapılır.
AİLE KATILIMI
Boyumuzu ölçelim
UYARLAMA
Ocak (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 07/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SAĞLIK ÖĞÜTLERİ” isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“SAĞLIK” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SAĞLIK ÖĞÜTLERİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Özbakım Becerileri
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Sağlık Öğütleri” şarkısı tekrarlanarak söylenir
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Her şeyi dert etme, etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Her şeyi dert etme. etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Her şeyi dert etme, etme kendine
•
Ardından sağlıklı olabilmek için beslenmenin önemi hakkında konuşulur. “Besleniyorum” şiiri ve “Aşı” tekerlemesi
söylenir.Sağlıklı yaşamak için sağlıklı yiyecekler yemek gerektiği çocuklara anlatılır. Sabah kahvaltısında neler yedikleri sorulur. Süt içmenin önemi vurgulanır.
BESLENİYORUMAŞI
Süt içerim lıkır lıkır, Aşı oldun mu?
Meyve yerim kıtır kıtır -Oldum.
Yemek seçmem ben asla Sağlık buldun mu?
Her yemek yararlıdır.
-Buldum
A.SİVASLIOĞLU
Kimler hasta?
-Hakan’la Tuğba…
Çorbaları tasta
İlaçları başucunda…
İçsinler iyi olsunlar
Sağlık mutluluk bulsunlar. A.SİVASLIOĞLU
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağlık, Aşı
DEĞERLENDİRME
•
Sağlıklı yaşamak için nelere dikkat etmeliyiz?
•
Sağlıklı yaşamak için neler yemeliyiz?
•
Neden düzenli spor yapmamız gerekir?
•
•
•
Beslenmek neden önemli?
Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız?
Aşı olmak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
AİLE KATILIMI
Sabah jimnastik yapalım
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SAĞLIK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen bilmeceler sorar çocukların cevaplamasını bekler:
Dal ucunda kilitli sandık (ceviz)
Dal üstünde al yanak oğlan (elma)
Sarı sarı sarkar, düşerim diye korkar (armut)
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane (nar)
Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar (ayva)
Dışı kazan karası, içi peynir mayası (kestane)
•
Çocuklara meyve yemezsek neler olacağı sorulur. Şarkısı söylenir.
Kim erken yatarsa
Vaktinde kalkar
Pislikten hiç hoşlanmazsa
Çok uzun yaşar
Sıcağı çok sevme
Soğuktan da kaç
Tertemizdir açık hava
En iyi ilaç
•
Masalara geçilerek çalışma sayfaları dağıtılır.Hastanede çalışanlar ve oraya kimlerin gittiği, hangi bölümlerde tedavi olduğu ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bilmeceler tekrarlanr.
•
Şarkı söylenir.Neden sağlıklı olmalıyız?
•
Çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ocak (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BENİM BİR SAATİM OLSA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Matematik etkinliği (Büyük Grup)
“ZAMANI ÖLÇELİM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BENİM BİR SAATİM OLSA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Matematik etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
Bilişsel Gelişim
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa bozuk bir saat getirilir. Çocuklarla birlikte bu aracın içi, ne olduğu, nasıl çalıştığı incelenir.Bunu yeniden çalıştırmak için ne yapmak gerektiği tartışılır.Tamir köşesi oluşturulup, düzenlenir. Kimlerin tamirat işleri yaptığı konuşulur. “Ne Olacağım” şiiri tekrarlanarak öğrenilir.
Annem doktor ol diyor
Babam mimar istiyor
Ama onlar bilmiyor
Ben bakkal olacağım
Çocuklara masallar
Oyunlar satacağım
Tezcan ÖZBEY
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bozuk saati nasıl çalıştırabiliriz?
•
Kimler tamir işleri ile ilgilenir?
•
Büyüyünce ne olmak istersin?Hayal edelim resmini yapalım
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ZAMANI ÖLÇELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kare şeklindeki bir kağıt kesip katlanarak rüzgâr gülü yapılır.Çocuklar yaptıkları rüzgâr güllerini üfleyerek döndürmeye çalışırlar. Çocuklar üfleme çalışması yaparken öğretmen sınıfa bir saat getirir. Süre tutulur. Kimin daha uzun
süre yorulmadan üfleyebildiğine bakar. Saatle zaman tutulur (kronometre) ardından öğretmen çocuklara neden
saat kullandığımızı sorar. Zamanı ölçmek için kullanıldığını açıklar. Ardından Öğretmen sınıfa dijital ve anolog saatler getirir. Çocuklarla tam saatleri okuma çalışmaları yapılır. Analog saatte akrep ve yelkovanla okunan saatin
dijital saatte nasıl göründüğüne bakılır. Ardından çocuklara üzerinde inşaat alanında çalışan insanların bulunduğu
çalışma sayfaları dağıtılır.Yönergelere uygun olarak öğretmen rehberliğinde çalışmalar tamamlanır.Diğer çalışma
sayfasında ise resimdeki insanların hangi meslekleri yaptıkları, bu mesleklerin ne ile ilgili olduklarıyla alakalı sorulara cevaplar verilerek etkinlik tamamlanır.
MATERYALLER
Boya kalemi, elişi kağıdı, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Rüzgargülü, dijital ve analog saat, akrep, yelkovan
DEĞERLENDİRME
•
Rüzgar gülü yaparken zorlandın mı?
•
Rüzgar gülünü üflerken zorlandın mı?
•
Dijital ve analog saatin farkı nedir?
•
Akrep ve yelkovan ne işe yarar?
•
Bildiğin meslekleri söyler misin?
•
Hangi meslekleri öğrendik.
•
Öğretmen rehberliğinde yönergelere uygun olarak çalışma sayfaları tamamlanır.
AİLE KATILIMI
Zamanı öğrenelim
UYARLAMA
Ocak (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SIRA OLALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
“TAŞITLAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SIRA OLALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sıra olalım şarkısı tekrarlanarak söylenir.
Sıra olalım, sıra olalım
İnsanlara biz saygı duyalım
Alışverişte, Pazar yerinde
Sınıfa girerken sıra olalım
Kavga etmeden, öne geçmeden
Sıradakine biz saygı duyalım.
•
Şarkının ardından nerede nasıl sıra olunduğundan bahsedilir. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binme kuralı hatırlatılır.
•
Ardından hangi taşıtlara çok insan bindiği konuşulur. Taşıtları kimlerin kullandığı sorulur.
•
Öğretmen çocuklara kare şeklinde kâğıtlar verilir. Birlikte katlama yapılarak uçak yapılır. Öğretmen aşama aşama
nasıl katlanacağına rehberlik eder. Çocuklar boya kalemleriyle uçaklarını diledikleri gibi süslerler.
•
Ardından öğretmen üzerinde yaşadığımız dünyanın sorunlarının neler olabileceği sorusunu çocuklara sorar.Çocuklar düşünürler ve cevap verirler.”Bu sorunları nasıl çözebiliriz?” der ve tekrar düşünmeye yönlendirir.Çocukların
buldukları çözümleri çalışma sayfasına resmetmeleri istenir.
MATERYALLER
Boya kalemi, kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
şoför, taşıtlar: araba, uçak, otomobil, tramvay, tayyare, tren motosiklet bisiklet.vapur iskele
DEĞERLENDİRME
•
Sıra olalım şarkısı tekrar edilir.
•
Sıra olmazsak ne olur?
•
Birbirimize saygı duymak neden önemli?
•
Trafikte sıramızı beklemezsek neler olur?
•
Toplu taşıma nedir?
•
Toplu taşıma araçları neler?Sayalım
•
Toplu taşıma olmazsa trafik nasıl etkilenir?
•
Uçak katlaması yapmak zor muydu?
AİLE KATILIMI
Bir toplu taşıma aracına binelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TAŞITLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ile Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen ve çocuklar okul çevresine kısa bir gezi düzenlerler, birlikte çevrede neler olduğu incelenir.
•
Okula gelince hep birlikte neler gördükleri hakkında konuşurlar.Çocuklar 3-4 kişilik gruplar oluşturarak büyük boy
kağıt üstüne çevre gezisinde gördükleri ile ilgili resim yaparlar, çalışma tamamlandıktan sonra her grup yaptıklarını
anlatır ve panoya asar.İki tane çocuk araba olarak seçilir, diğerleri de yaya olan insanlardır. Yaya insanlar oyun alanında koşmadan birbirlerinden bağımsız olarak, araba olan çocuklar kol kola girer ve, “biz biz arabayız önümüze
gelene çarparız düt, düt, düt, düt, düt” sözlerini ezgili bir şekilde söyleyerek yürürler. Bu arada yürüyen yayalara
kollarıyla dokunmaya çalışırlar.Dokundukları yayayı arabaya eklerler. Araba bu şekilde büyüyerek en son bir yaya
kalıncaya kadar oyuna devam edilir.Oyun sırasında öğretmen taşıtlar için kırmızı ışık yandı deyince araba durur,
yayalar devam eder, taşıtlar için sarı ışık yandı, taşıtlar için yeşil ışık yandı deyince de araba tekrar şarkısını söyleyerek hareket etmeye başlar.Yayalar için kırmızı ışık yandı deyince yayalar olduğu yerde kalır, araba yola devam
eder ama yayalara dokunmadan ilerler, yayalar için sarı ışık yandı, yayalar için yeşil ışık yandı deyince yayalar tekrar
yürümeye başlar.
•
“otomobilim” şarkısı ve “trafik ışıkları” tekerlemesi söylenir.
OTOMOBİLİM
TRAFİK IŞIKLARI
Biip biip biiip biiip!
Sarı ışık cikcik dedi
Baap baap baap baap
Kırmızı bir yandı, bir söndü.
Biip biip biiip biiip!
Yeşil durma geç dedi.
Baap baap baap baap
Renkler şarkı söyledi.
Bana yol açın önümden kaçın
Sarı ışık sarardı
Şimdi kalkacak otomobilim
Kırmızı ışık kızardı.
Yeşil ışık ağladı
Biip biip biiip biiip!
Arabalar yolları bağladı
Baap baap baap baap
Biip biip biiip biiip!
Düt düt düüt te, düt…düt….
Baap baap baap baap
S.TUNGER
Pat pat ediyor işte gidiyor
Ne güzel benim otomobilim
Biip biip biiip biiip!
Baap baap baap baap
Biip biip biiip biiip!
Baap baap baap baap
MATERYALLER
Boya kalemi, elişi kağıdı, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Şoför, taşıtlar: araba, uçak, otomobil, tramvay, tayyare, tren motosiklet bisiklet.vapur
DEĞERLENDİRME
•
Havada gidebilen taşıtlar nelerdir? Onları kim kullanır
•
Denizde gidebilen taşıtlar nelerdir? Onları kim kullanır
•
Karada gidebilen taşıtlar nelerdir? Onları kim kullanır
•
Trafik ışıkları ne işe yarar?
•
Hangi ışıkta neler yapılır?
AİLE KATILIMI
Trafikte trafik ışıklarına dikkat çekelim
UYARLAMA
Ocak (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TAVŞAN KAÇ TAZI TUT” isimli Oyun etkinliği (Büyük grup etkinliği)
“ARABACILIK OYUNU” isimli Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği, Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük
Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TAVŞAN KAÇ TAZI TUT
Etkinlik Çeşidi : Oyun Etkinliği (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri Dinlediklerini/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. ÖĞRENME SÜRECİ •
Öğretmen çocuklarla birlikte “El ele tutuşalım halkaya karışalım haydi gülüm sende gel oynayalım loy loy” şarkısını
söyleyerek halka olmalarını ister. “Tavşan kaç” adlı oyunu oynayacaklarını söyler.
•
“Tavşan Kaç” adlı oyunun kurallarını anlatıp oyunun sözlerini öğretir.
Şu hendekte bir tavşan uyuyordu. (2) Tavşan bana baksana,
Yakışmıyor bu sana Tavşan kaç tazı tut, tavşan kaç tazı tut.
•
Öğrenciler çember şeklinde halka olurlar. İki ebe seçilir. Seçilen ebelerden tavşan olan çocuk; çemberin içinde, tazı
olan çocuk çemberin dışında belirlenen yerde bekletilir. Oyunun şarkılı sözleri söylenir. Tavşan uyuduğu yerden
kalkıp dairenin dışına çıkarak kaçmaya, tazıda yakalamaya çalışır. Tavşan, dairenin içine yakalanmadan girerse kurtulur. Ebeler sürekli değişir ve oyuna devam edilir. •
Ardından masalara geçilir, çalışma sayfaları dağıtılır.Oyun ile ilgili boyama sayfası boyanır.Ardından oyunun değerlendirmesi yapılır.”Gücümüzü korumak için neler yapmalıyız?” sorusu sorularak çocukların düşünmeleri sağlanır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tavşan, tazı, hendek DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzun adı neydi?
•
Oyunumuzda hangi hayvanları canlandırdık? •
Sence tavşan mı hızlı koşar, yoksa tazı mı? AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ARABACILIK OYNAYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği, Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Nezaket kurallarına uyar.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara minderlerle araba yapmak istediğini söyler. Tüm çocuklar sınıftaki bütün minderleri kaldırarak
sınıfın ortasına getirirler. Önce bu arabayı nasıl yapacakları planlanır. Ardından tüm sınıfın içine yerleşip gezinti
yapacağı şekilde araba oluşturulur.
•
Araba yapımı sırasında arabayı bozan, deviren çocuklar olabilir. Öğretmen çocukların birbirlerinin hataları durumunda uygun davranış göstermeleri konusunda model olur.
•
Araba tamamlandıktan sonra tüm sınıf içine biner ve bir yolculuk yapıyorlarmış gibi öykünürler.Bu esnada trafik
•
kurallarından bahsedilir ve örnekler verilir. Öğretmen “aaaa, bakın bir ağaç gördüm” der. Her çocuk yolculuk sırasında gördüklerini anlatır.
•
Tekrar okulun önüne gelindiğinde oyun tamamlanmış olur.
•
Araba gezisinin ardından çocuklar masalara geçerler. Öğretmen her çocuğa bir kâğıt verir ve “Eğer bu arabanın
şoförü sen olsaydın, bizi nerelere götürmek isterdin” diye sorar. Çocuklardan hayallerini anlatmalarını ve daha
sonra da resmini yapmalarını ister.
•
Çocuklar minderler geçerler. Öğretmen ortaya farklı boyutlarda arabalar getirir. Çocuklarla arabaları boyutlarına
göre büyükten küçüğe doğru sıralayarak dizme çalışması yapılır.
•
Aynı işlem daha sonra sayılarına göre yapılır. Hangi boyutta kaç tane araba olduğu sayılır. Gruplara ayrılır.
MATERYALLER
Minder, boyakalemi, kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Taşıtlar, araba, şoför
DEĞERLENDİRME
•
Senin bir araban olsa nasıl bir araba olmasını isterdin?
•
Sence rafik kazalarının nedeni ne olabilir?
•
Trafikte kazaların olmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
•
Trafik kurallarına örnekler verelim.
AİLE KATILIMI
Gazetelerden araba resmi kesip okula getirelim.
UYARLAMA
Ocak (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 13/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SENCE NE SESI?” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun etkinliği (Büyük Grup)
“SAYIŞMACA” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SENCE NE SESI?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sağlıklı olmak için beslenmenin önemi vurgulanır. Sabah-öğlen ve akşam yemeklerinde yediğimiz yemeklerde,
besintürlerinden bahsedilir. Renkli kartlarla sağlıklı ve sağlıksız insanların neler yaptıkarını gösterir.
—— Hangi yiyecekleri ne zaman yeriz?
—— Yemezsek ne olur?
—— Sağlıklı olmak için hangilerinden daha fazla yemeliyiz?
—— Çikolata, cips vb. yedikten sonra ne yapmalıyız?
•
SAĞLIK ÖĞÜTLERİ şarkısı söylenir ve oyunlaştırılır.
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Her şeyi dert etme etme kendine
•
Sağlığımızı kaybedersek kendimizi nasıl hissedeceğimiz ve kimlerin bize yardımcı olabileceği konuşulur.
•
Masalara geçilir.Öğretmen seslerle ilgili çalışma sayfalarını dağıtır, sayfa incelenir.Varlıkların çıkardıkları sesler taklit
edilir.Diğer çalışma sayfasında ise Herkesin meşgul olduğu kalabalık bir sokak resmi verilir.Resimdeki insanların ne
iş yaptıkları ve duyguları ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.Yönergeye uygun olarak kızgın, mutlu, üzgün, ve şaşkın
insanlar kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renklerle boyanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Duygu ifadeleri
DEĞERLENDİRME
•
Hasta olunca nasıl hissedersin?
•
Hiç doktora gittin mi?
•
Hastanelerde başka kimler çalışır?
•
Sağlıklı olmak için beslenmek neden önemli?
•
Sağlığımızı korumak için başka neler yapmalıyız?
AİLE KATILIMI
Sağlığımıza dikkat edelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SAYIŞMACA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla ses ve nefes çalışmaları yapılır. Sesinin tonunu ve hızını ayarlayarak öğrenilen şiirlerin tekrar edilmesi
•
sağlanır. Öğretmen bağırmadan ve acele etmeden konuştuğumuzda söylediklerimizin daha iyi anlaşılacağı konuşunda
•
çocuklara hatırlatmalar yapar. Şiirlerin nasıl okunması gerektiği ile ilgili model olur.
•
Ardından “mendil kapmaca” oyunu oynanır.
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Git komşunun damına kon
Sarı limon tekerlemesi söylenir. Sayma çalışması yapılır.
MATERYALLER
Kağıt, boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
1-10 ritmik sayma, grafik
DEĞERLENDİRME
•
Öğrenilen tekerleme tekrar edilir.
•
Şiir ve tekerleme söylerken ses tonumuzu ve hızını ayarlamak neden önemli?
•
Çok bağırarak şiir okursak ne olur?
•
Şiiri nasıl okumalıyız?
•
Mendil kapmaca oyununu sevdin mi?
•
İçerisinde geçen sayılar sorulur.
•
10’ a kadar ritmik sayalım.
AİLE KATILIMI
Ritmik sayma alıştırmaları yapalım.
UYARLAMA
Ocak (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 14/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“A SESINI TANIYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
““A” SESIYLE BAŞLAYAN NESNELER BULALIM” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği
(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
EtkinlikAdı: A SESINI TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara arabanın ne tür bir taşıt olduğu sorulur. Kara taşıtı olduğu söylenir. Ardından “araba” kelimesinin hangi
sesle başladığı sorulur. “a” ses ile başlayan nesneleri söyleme çalışmaları yapılır. Sınıftaki nesneler oyuncaklar araç
ve gereçler gösterilir adı söylenir ve başlangıç sesleri vurgulanır. Aynı sesle başlayan nesne var mı diye sorulur.
Çocuklar buldukları nesnelerin resimlerini küçük kartlara çizerler. Ses panoları yapılır. Çocuklarla birlikte 4 vagonlu
bir tren hazırlanır. Her vagonun üzerine 1., 2., 3. Ve 4. Yazılır. Bu bir “a” sesi treni olur.
•
Bazı nesnelerin resimleri kesilerek hazırlanır. Hangi hecede “a” sesi var ise o kart o vagona yapıştırılır. Bu tren diğer
tüm sesler için de yapılabilir.
•
Ardından masalara geçilir ve gezi resmedilir.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“a” sesi, taşıt türleri
DEĞERLENDİRME
•
“a” sesiyle başlayan bir kelime söyler misin?
•
“a” sesiyle biten bir kelime söyler misin?
•
“a” sesiyle başlayan nesnelere örnekler verir misin?
•
Senin ismin “a” sesiyle başlıyor mu?
•
Birlikte hazırladığımız tren ne taşıyor?
•
Bu kartlardaki nesnelerde bildiğin hangi sesler var?”
AİLE KATILIMI
“a” sesi ile başlayan kelimeler bul
UYARLAMA
Etkinlik Adı: “A” SESIYLE BAŞLAYAN NESNELER BULALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu: 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla birlikte “a” sesiyle ilgili bir öğrenme merkezi oluşturulur. Çocukların burada oynamaların rehberlik edilir.
•
Öğretmen sınıfa bir sepet getirir. Sepetin içinde bir araba, bir ayva, bir anahtar vardır. Çocuklara bu nesneleri göstererek isimlerini sorar. Tüm bu nesnelerin a sesi ile başladığına dikkat çeker. Çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayalım; sınıfımızda ismi “a” sesiyle başlayan arkadaşlarımız var mı?
—— Peki, sınıfımızda ismi “a” sesi ile başlayan oyuncaklar nesneler var mı? Arayalım. Bulduklarımızı getirip bu
—— sepetin içine koyalım, der.
•
Çocuklar nesneleri getirdikten sonra daire şeklinde yere oturulur. Öğretmen teker teker sepetteki nesneleri çıkartır; çocuklardan gösterdiği nesnelerin isimlerini söylemelerini ister. Ardından masalara geçilir.
•
İlgili bir çalışma sayfasında öğretmen çocuklara resimde “armut” kelimesi ile aynı sesle başlayan nesneleri bulmalarını, ardından “a” sesi ile başlayan nesneler bulunup resimleri çizilir.Diğer sayfada ise “a” seslerinin başta mı,
arada mı, sonda mı olduğu sorulur, yönergeye uygun kutucuklar boyanır.
MATERYALLER
“a” sesi ile başlayan nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“a” sesi
DEĞERLENDİRME
•
“a” sesiyle başlayan nesnelere örnekler verir misin?
•
Senin ismin “a” sesiyle başlıyor mu?
•
“a” sesiyle başlayan isimler söyleyelim.
AİLE KATILIMI
“a” sesi ile başlayan kelimeler bul
UYARLAMA
Ocak (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YELKENLI YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
“BENIM GIBI YAP” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YELKENLI YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Tutkalla hazırlanmış çeşitli renklerde boyalar kaplarla masaya alınır. Farklı ebatlarda fırçalar çocuklara verilir.
•
Her çocuk farklı renkler ve fırçalar kullanarak kâğıt üzerinde fırça baskısı ile resim yapar. Artık materyallerle yelkenli
yapılır. Bir leğene su konulur. Çocuklar yaptıkları yelkenlileri suda yüzdürmeyi denerler. Yelkenlilerin suyun üzerinde durduklarına dikkat çekilir. Hareket edebilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili denemeler yapılır (itme, çekme,
üfleme gibi). El ve kol jimnastiği yapılır.
Eller açılır kapanır.
Bilekler döndürülür.
Kollar ileri-geri çevrilir.
•
Daha sonra çocuklara kalem verilir. Kalemi doğru tutmaları, bedenlerini doğru konumlamalarına dikkat edilir.
Çalışma sayfasındaki çizgi çalışmaları yapılır.Çalışma sırasında öğretmen çocukların kalemi tutuşlarını ve beden
konumlarını takip ederek her çocuğu yönlendirir.Öğretmen çocuklar minderler oturmadan altlarına küçük oyuncaklar saklar. Çocuklar minderlere otururlar. Öğretmen çocuklara minderlerin altında ne olduğunu sorar. Çocuklar
nesneyi bulup çıkardığında bu kez minderin üstünde ne olduğunu sorar.
MATERYALLER
farklı renkler ve fırçalar Artık materyaller(ceviz, kürdan, oyunhamuru..)
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Altında-üstünde
DEĞERLENDİRME
•
Fırçayla baskı yapmayı sevdin mi?
•
Yelkenli yapmak hoşuna gitti mi?
•
Yelkenli nerede kullanılan bir taşıt?
•
Yelkenli denizin neresinde duruyor?
•
Denizdeki diğer taşıtlar neler?Bu taşıtlar denizin neresinde hareket ediyorlar?
•
Oyuncağımızı masanın altına saklayalım.
•
Şimdi üstüne koyalım.
AİLE KATILIMI
Su ile oynayalım
UYARLAMA
EtkinlikAdı: BENIM GIBI YAP
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Benim gibi yap” draması yapılır. Çocuklar ikişerli eşleşirler. Öğretmen çocuklardan birinin diğerinin gölgesi olduğunu söyler. Çocuklar karşılıklı yüz yüze bakarken birinin yaptığı hareketin aynısını diğeri tekrarlamaya çalışır. Daha
sonra hareket yapan ve taklit eden değiştirilir. Hafif bir müzik eşliğinde bir mandala çalışması yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gölge
DEĞERLENDİRME
•
Sen ne canlandırdın?
•
En beğendiğin canlandırma hangisiydi?
•
Sen neyin gölgesi oldun?
•
Gölge nasıl oluşur?
•
Gölge gerçek büyüklüğü mü gösterir?
•
Gölgenin boyu ne zaman değişir?
AİLE KATILIMI
Boyama yapalım
UYARLAMA
Ocak (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KÖREBE” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ile Sanat Etkinliği (Büyük grup )
“BİSİKLET SÜRELİM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KÖREBE
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Engelin üzerinden atlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar sınıfta dağınık şekilde bulunurlar.Bir öğrencini gözleri bağlanır.Körebe şiiri söylenerek ebenin arkadaşlarından birisini yakalayabilmesi istenir.Yakaladığı arkadaşı ebe olur. Oyun böylece devam eder.
Şarkı söyler döneriz
Bil bakalım biz kimiz
Değneğin var körebe
Göster bizi körebe
Buldun buldun beni sen
Ebe benim gerçekten
Değneğini bana ver
Haydi dönelim beraber
Hayır hayır ebesin
Elindeki değnekle
Ortamızda dur bekle.
Ali Ulvi ELÖVE
•
Kese kağıtlarının üzerine resim yapılır.
•
Kese kağıdının üst kısmına ipten saplar takılarak çanta yapılır.
•
İp yerine kalın rafya yada kurdela da kullanılabilinir.
•
Artık materyallerle süslenir ve boyanır.İnsan yüzü yada hayvan resmi yapılabilir.
•
Her çocuğun çantasını üstüne ismi yazılır.
MATERYALLER
Tülbent, Kese kağıdı, rafya, kurdele, boyalar..
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Duyduğumuz sesleri tanımaya çalışalım.
•
Sesleri tanıyabildin mi?
•
Gözleri bağlı arkadaşını ararken zorlandın mı?
•
Görememek nasıl bir duygu?
•
Duymamak ve görememek nasıl bir duygu?
•
Zorlukları neler?
AİLE KATILIMI
Gözlerimizi kapatarak sesleri duymaya çalışalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BİSİKLET SÜRELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri
söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların evden getirdikleri taşıt resimleri birlikte incelenir. Oluşturulan öğrenme merkezine yerleştirilir. Öğretmen çocuklara;
—— Resimdeki taşıtlardan hangilerini tanıyorsun?
—— Buradakiler dışında bildiğin taşıtlar var mı?
—— Okulun önündeki çocuklar sence karşıya nasıl geçecekler?, gibi sorular sorar.
•
Bisiklet sürme oyunu oynanır.
•
Yere oturulur; eller arkaya dayanır. Ayaklar hafifçe havaya kaldırılarak pedal çevirme hareketi yapılır. Çocukların bu
esnada dengelerini korumalarına dikkat edilir. Oyunun arından bisiklet sürerken nelere dikkat etmememiz gerektiği konuşulur.
•
“Yoldan karşıya nasıl geçilir?” isimli parmak oyunu oynanır.
İki kardeş yürümüşler.
(İşaret ve orta parmaklar yürümüş gibi hareket ettirilir)
Karşılarına trafik lambası çıkmış.Durmuşlar. (Parmaklar hareketsiz.)
Kırmızı yanmış, ’dur’ demiş
Ama küçük kardeş yürümüş
(İşaret parmağı bir adım atar)
Büyük kardeş onu çekmiş.
İşaret parmağı eski yerine getirilir.)
Sonra yeşil yanmış ‘geçin’ demiş
Yürüyüp geçmişler
(Parmaklar yürütülür.)
Bu kez de karşılarına trafik polisi çıkmış
‘Durun’ demiş
(El ile dur işareti yapılır.)
İki kardeş durmuşlar
(eller hareketsiz..)
Trafik polisi ‘Geçin’ demiş
(el sallanarak geç işareti yapılır.)
İki kardeş geçmişler
(Yürüme hareketi..)
Sonra da koşa koşa eve dönmüşler.
(Parmaklar koşturulur.)
•
Çalışma sayfasındaki nokta birleştirme etkinlikleri yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
şoför, taşıtlar: araba, uçak, otomobil, tramvay, tayyare, tren motosiklet bisiklet.vapur
DEĞERLENDİRME
•
Bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
•
Bisiklet nerede sürülür?
•
Trafik kuralları ne işe yarar?
•
Kurallara uymazsak neler olabilir?
•
Bir kaza anında ne yapmalıyız?
AİLE KATILIMI
Gazetelerden taşıt resmi kesip okula getirelim.
Ocak (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 19/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ALTIN ARABA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
“SICAK SOĞUK” isimli Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ALTIN ARABA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara Cesur Terzi masalını anlatır. Anlatım sırasında terzinin nasıl cesur biri olduğu ve kendine bu
kadar güvenir hale geldiği çocuklarla tartışılır.
•
Çocuklar terzi olurlar ve yere çizilen labirent şeklindeki yolu takip ederek masalara geçerler.
•
Çocuklarla bilekleri çevirme, döndürme vb… el bileklerini çalıştıracak ve kollarını çalıştıracak hareketler yapılır.
Daha sonra labirent çalışması çocukların kalemi doğru tutmalarına ve beden konumlarına dikkat edilerek yapılır.
MATERYALLER
Minder, boya kalemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Terzi, cesur, labirent
DEĞERLENDİRME
•
Okula gelirken hangi taşıtı kullandın? Başka hangi taşıtları gördün? Taşıtlar ne işe yarar?”
•
Cesur terzinin yerinde olsaydın nasıl davranırdın?
•
El jimnastiği ellerini rahatlattı mı?
•
Labirentte yolu bulmak zor oldu mu?
AİLE KATILIMI
Cesur ne demek?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SICAK-SOĞUK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Makaralar iplere dizilerek kukla yapılır.
•
Kartondan rulo yaparak gövde şeklinde kullanılabilir yada plastik tabak gövde olarak kullanılır makarnalardan kol
ve bacaklar yapılır.
•
Daha sonra artık materyallerle yapılan kuklalar süslenir.
•
Soğuk ve sıcak deneyi yapılır.
•
Deney için (çocukların ellerini yakmayacak sıcaklıkta ) su dolu kaplara parmaklarımızı sıra ile batırarak sıcaklıkları
algılama ile ilgili deneyler yapılır.
•
Sıcak – soğuk kavramaları ile ilgili deneylerin ardından çalışma sayfaları yapılır
MATERYALLER
Makara, ip, , artık materyaller, yakıştırıcı, makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sıcak-soğuk
DEĞERLENDİRME
•
Sıcak olarak içilen bir içecek söyler misin?
•
Soğuk olarak tüketilen bir yiyecek söyler misin?
•
Soğuk tüketilen yiyecek ve içecekler neler ?
•
Sıcak tüketilen yiyecek ve içecekler neler?
•
Çok soğuk ve çok sıcak yiyip içmek doğru mu?
•
Vücudumuza etkileri neler?
AİLE KATILIMI
Bir tane soğuk yenen yiyecek söyleyelim.
UYARLAMA
Ocak (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 20/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SIHIRLI ŞEKILLER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Matematik etkinliği (Büyük Grup)
“SES NEREDEN GELIYOR?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SIHIRLI ŞEKILLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Matematik etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların çizerek getirdikleri kare ve dikdörtgen resimleri panoya asılır. Öğretmen çocuklara bir kare bir de dikdörtgen şekli gösterir. Sonra bu şekiller ile ilgili bir hikâye anlatmaya başlar.
—— Biz kılıktan kılığa girebilen iki arkadaşız. Yani sihirliyiz; böylece birlikte oyun oynarız…
—— Bizi bazen birbirimize karıştırırlar. Haydi, bizim için hikâye anlatın der.
•
Kare ve dikdörtgenin hikâyesi esnasında isim fiil, sıfat ve bağlaçların kullanımına dikkat çekilir. Birlikte hikaye tamamlanır.
•
Çalışma sayfasındaki farklı olanı bulma ve şekiller ile ilgili okuma yazma etkinliği yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dikdörtgen, kare
DEĞERLENDİRME
•
Bugün hangi şekilleri tanıdık?
•
Sende sınıftan dikdörtgen şeklinde bir nesne bulup getirir misin?
•
Sende sınıftan kare şeklinde bir nesne bulup getirir misin?
•
Bu iki şeklin arasındaki farklar nedir?
•
Birlikte yazdığımız hikayeyi anlatır mısın?”
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SES NEREDEN GELIYOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Ses nereden geliyor” oyunu oynanır. Bir çocuk ebe seçilir; ebe sınıftan çıkar. Ses çıkaran bir nesne (müzik kutusu,
teyp vb.) çalışır vaziyette sınıfta bir yere saklanır. Ebe sınıfa girince bu nesneyi bulmaya çalışır.
•
Oyunun farklı aşamalarında ses yükseltilip alçaltılarak nesne saklanıp bulmaları istenir. Oyun sırasında yanılan,
yanlış yönlere giden, hata yapan çocuklar alkışla uyarılır. En son sınıfa el feneri saklanır. El feneri bulunduktan sonra
öğretmen ne işe yaradığını sorar ve el fenerlerinin ucuna farklı renklerde selafon kâğıtları yerleştirilir.
•
Her çocuk aldığı feneri duvara yansıtır. Duvarda farklı renklerdeki fener ışıkları ile oyunlar oynanır.
•
Üst üste gelen renklerdeki değişimler incelenir. Oluşan renkler söylenir. Sarı, kırmızı ve mavi fon kâğıtlarına çizili
daire, üçgen, kare şekilleri kesilir. Kesilen şekiller büyüklüklerine göre sıralanır. Kesilen şekilleri kullanarak her çocuk kendine bir kukla yapar.
MATERYALLER
Müzik kutusu, el feneri, selafon kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sarı, kırmızı, mavi, daire, üçgen, kare
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Sesi bulmakta zorlandın mı?
•
Sesli varlıkları sayalım.
•
Fener ışıkları oyununu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Ocak (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 21/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TRAFIK IŞIKLARI” Isimli Türkçe, Sanat ve Drama etkinliği (Bütünleştirilmiş büyük grup)
“KARINCA DAYANIŞMASI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TRAFIK IŞIKLARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ile Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Özbakım Becerileri
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“sayılar tekerlemesi çocularla birlikte söylenir.
Birdir bir içeri gir
İkidir iki arkandaki tilki
Üçtür üç üzüm suyu iç
Dörttür dört dön kapıyı ört
Beştir beş işte sana eş
Altıdır altı nerde kaldı kahvaltı
Yedidir yedi çayırdaki tilki
Dokuzum durak
Onum oturak
•
Ardından çocuklarla trafik kuralları hakkında sohbet edilir.Artık malzemelerle trafik ışıkları yapılır. Ardından çocuklarla bir trafik parkuru oluşturulur. Trafik ışıkları şiirine uygun olarak trafik kuralları konuşulur ve canlandırılır. Bazı
çocuklar araba, bazıları yaya olurlar.
•
Öğretmen trafik polisi rolündedir; onlara kuralları hatırlatır.
•
Çalışma sayfasındaki taşıtlarla ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Trafik ışıkları, Hızlı-yavaş, küçük-büyük
DEĞERLENDİRME
•
Öğrenilen trafik kuralları sorulur. Kuralların neden önemli olduğu tartışılır.
•
Etkinliğimizi yaparken zorlandın mı?
•
Trafik kuralları oyununu sevdin mi?
•
Dramamızı yaparken zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
“Trafik ışıkları bize ne anlatır” öğrenelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KARINCA DAYANIŞMASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar gruplara ayrılır. Puzzle verilir. İşbirliği içerisinde yaptıklarında ne gibi kazanımları olduğu oyun esnasında
vurgulanır.
•
Öğretmen çocuklarla zamanı doğru kullanmanın gerekliliği hakkında konuşur. Çalışma sayfasında zamanını iyi kullanamayıp resmini tamamlayamayan çocuğun resmi tamamlanırken; hangi durumlarda işbirliği yapılacağı, ihtiyacı
olanlara yardım etmenin önemi vurgulanır. İşbirliği konusunda örnek olan hayvanlardan birinin karıncalar olduğu
söylenir. Çocuklar karıncalar olurlar ve sınıftaki bazı malzemeleri bir yerden başka bir yere yardımlaşarak taşınır.
Sınıf yeniden elbirliğiyle dizayn edilir. Masalara geçilerek oyun hamurları ve tel parçaları ile karınca yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, oyun hamuru, tel
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
işbirliği
DEĞERLENDİRME
•
İşbirliği ne demek?
•
Neden birilerine yardım ederiz?
•
Sen evde ailene yardım ediyor musun?
AİLE KATILIMI
Akşam yemeği için ailemize yardım edelim.
UYARLAMA
Ocak (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/01/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“GRAFİK” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“BENDEN BAŞKA NE OLUR?” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: GRAFİK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Nezaket kurallarına uyar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara pano üzerinde sudoku oynaınır. Oyunu çocuklar ikili gruplar halinde oynarlar
•
Ardından Komşu tekerlemesi tekrarlanarak söylenir
Huhu komşu oğlun geldi mi? / Geldi
Ne getirdi? / İnci boncuk
Kime kime? / Sana bana
Daha kime? / Kara kediye
Kara kedi nerde? / Ağaca çıktı
Ağaç nerde? / Balta kesti
Balta nerde?/ Suya düştü
Su nerde? / İnek İçti
İnek nerde? / Dağa kaçtı
Dağ nerde?/ Yandı bitti kül oldu
•
Komşular ve komşuluk hakkında sohbet edilir. Etkinlik bitiminde çalışma sayfalarındaki yarım ve bütün daire etkinliği ile yön,renk ve sayı kavramlarının pekiştirildiği grafik etkinliği yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sudoku,yarım-bütün,daira,renk,sayı,yön
DEĞERLENDİRME
•
Kimlere komşu deriz?
•
Komşuluk neden önemli?
•
Komşularımızla neleri paylaşıyoruz?
•
Tekerlememizi sevdin mi?
Çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak öğretmen rehberliğinde yapılır.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BENDEN BAŞKA NE OLUR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişim
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar daire şeklinde otururlar, öğretmen etkinlikte kullanılacak nesneleri birer birer ortaya koyup çıkartır: bir
koltuk
•
ve bir şemsiye. Sonra da çocuklara şu yönergeyi verir:
—— Şimdi birer birer ortaya geleceksiniz ve bu koltuk ve bu şemsiyeyi kullanarak bize bir şey gösterecek veya bir
olay canlandıracaksınız. Ancak hem koltuğu hem de şemsiyeyi kullanmalısınız. Yalnızca birini kullanmak yok.
•
Konuşmadan sadece hareketlerinizle anlatmalısınız. Arkadaşlarınız da sizi oyununuzu bitirene kadar bir şey söylemeden dinleyecekler.
•
Çocuklar eşyaları farklı nesneler yerine kullanabilirler. Örn: koltuk araba, şemsiye de direksiyon olabilir.
•
Öğretmen çocuklara oyunda ne hissettiklerini, nesneleri neyin yerine kullanmayı tercih ettiklerini, gerçek yaşantılarında canlandırdıklarına benzeyen bir olay yaşayıp yaşamadıklarını sorar. Çocukların kendilerini ifade etmeleri
için ortam hazırlanır.
•
Etkinlik bitiminde artık birinci dönemin bittiği,okula bir süre ara verilip 15 günlük sömestr tatiline girileceği söylenir.Bu süre içinde dinlenileceği,ailelerle bol bol vakit geçirileceğinden bahsedilir.Bu süre bitiminde okula devam
edileceği söylenir.Çocuklara gelişim raporları verilerek öpülüp “iyi tatiller!” dilenir.
MATERYALLER
Boya kalemi, müzik çalar, şemsiye, koltuk
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Sen ne canlandırdın?
•
En beğendiğin canlandırma hangisiydi?
•
Bir eşyayı canlandırmak zor muydu?
•
Bir eşya olsan hangi eşya olmak isterdin?
AİLE KATILIMI
Evdeki eşyalarımızı daha farklı ne için kullanabiliriz?
UYARLAMA
SEBZELER
Sebzeleri kim yemezse
Hiçbir zaman güçlü olamaz.
Her zaman çok çabuk yorulur,
Hastalıktan kurtulamaz.
Havuç “Gel gel yanıma!” diyor
Ispanaklar güç veriyor,
Lahana köşede gülüyor,
Maydanozlar tat veriyor.
SAĞLIK ÖĞÜTLERİ
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Her şeyi dert etme, etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Her şeyi dert etme. etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Her şeyi dert etme, etme kendine
MEYVE
Kim erken yatarsa
Vaktinde kalkar
Pislikten hiç hoşlanmazsa
Çok uzun yaşar
Sıcağı çok sevme
Soğuktan da kaç
Tertemizdir açık hava
En iyi ilaç
ÜŞÜDÜM
Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Beyoğlu’na gittim
Beyoğlu hasta
Çorbası tasta
Püsküllü mavi
İnadına kavi
Gel çık bal çık
Sen çık.
SARI LİMON
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Git komşunun damına kon
BİLMECELER
Dal ucunda kilitli sandık (ceviz)
Dal üstünde al yanak oğlan (elma)
Sarı sarı sarkar, düşerim diye korkar (armut)
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane (nar)
Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar (ayva)
Dışı kazan karası, içi peynir mayası (kestane)
SIRA OLALIM
Sıra olalım, sıra olalım
İnsanlara biz saygı duyalım
Alışverişte, Pazar yerinde
Sınıfa girerken sıra olalım
Kavga etmeden, öne geçmeden
Sıradakine biz saygı duyalım.
BESLENİYORUM
Süt içerim lıkır lıkır, Meyve yerim kıtır kıtır Yemek seçmem ben asla Her yemek yararlıdır.
A.SİVASLIOĞLU
NE OLACAĞIM
Babam mimar istiyor
Ama onlar bilmiyor
Ben bakkal olacağım
Çocuklara masallar
Oyunlar satacağım
Tezcan ÖZBEY
AŞI
Aşı oldun mu?
-Oldum.
Sağlık buldun mu?
-Buldum
Kimler hasta?
-Hakan’la Tuğba…
Çorbaları tasta
İlaçları başucunda…
İçsinler iyi olsunlar
Sağlık mutluluk bulsunlar. A.SİVASLIOĞLU
OTOMOBİLİM
TRAFİK IŞIKLARI
Biip biip biiip biiip!
Sarı ışık cikcik dedi
Baap baap baap baap
Kırmızı bir yandı, bir söndü.
Biip biip biiip biiip!
Yeşil durma geç dedi.
Baap baap baap baap
Renkler şarkı söyledi.
Bana yol açın önümden kaçın
Sarı ışık sarardı
Şimdi kalkacak otomobilim
Kırmızı ışık kızardı.
Yeşil ışık ağladı
Biip biip biiip biiip!
Arabalar yolları bağladı
Baap baap baap baap
Biip biip biiip biiip!
Düt düt düüt te, düt…düt….
Baap baap baap baap
S.TUNGER
Pat pat ediyor işte gidiyor
Ne güzel benim otomobilim
Biip biip biiip biiip!
Baap baap baap baap
Biip biip biiip biiip!
Baap baap baap baap
Şarkı söyler döneriz
Şarkı söyler döneriz
Bil bakalım biz kimiz
Değneğin var körebe
Göster bizi körebe
Buldun buldun beni sen
Ebe benim gerçekten
Değneğini bana ver
Haydi dönelim beraber
Hayır hayır ebesin
Elindeki değnekle
Ortamızda dur bekle.
SAĞLIK ÖĞÜTLERİ
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma
Her şeyi dert etme etme kendine
Yeryüzünde sağlık en büyük varlık
En büyük varlıktır en büyük varlık
Neşe sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir
Her şeyi dert etme etme kendin
YOLDAN KARŞIYA NASIL GEÇİLİR?
İki kardeş yürümüşler.
Karşılarına trafik lambası çıkmış.Durmuşlar. Kırmızı yanmış, ’dur’ demiş
Ama küçük kardeş yürümüş
Büyük kardeş onu çekmiş.
Sonra yeşil yanmış ‘geçin’ demiş
Yürüyüp geçmişler
Bu kez de karşılarına trafik polisi çıkmış
‘Durun’ demiş
İki kardeş durmuşlar
Trafik polisi ‘Geçin’ demiş
İki kardeş geçmişler
Sonra da koşa koşa eve dönmüşler.
BİRDİR BİR
Birdir bir içeri gir
İkidir iki arkandaki tilki
Üçtür üç üzüm suyu iç
Dörttür dört dön kapıyı ört
Beştir beş işte sana eş
Altıdır altı nerde kaldı kahvaltı
Yedidir yedi çayırdaki tilki
Dokuzum durak
Onum oturak
(İşaret ve orta parmaklar yürümüş gibi hareket ettirilir)
(Parmaklar hareketsiz.)
(İşaret parmağı bir adım atar)
İşaret parmağı eski yerine getirilir.)
(Parmaklar yürütülür.)
(El ile dur işareti yapılır.)
(eller hareketsiz..)
(el sallanarak geç işareti yapılır.)
(Yürüme hareketi..)
(Parmaklar koşturulur.)
I. DÖNEM BİLGİLENDİRME FORMU
İSİM:………………………………………….
İş birliği yapama
Sırasını bekleme
Kendisi ile ilgili bilgileri açıklama
Yaşadığı şehir, ev adresi ve telefon numarasını söyleme
Gruplama çalışmaları yapma
Sıralama çalışmaları yapma
Dikkatini toplama
Gözlem yapma
Henüz yapamıyor
Yardımla yapabiliyor
Bağımsız yapabiliyor
Liderliği üstlenme
Basit şakalar yapma
Kendi kendine yemek yeme
Tuvaletle ilgili temizlik kurallarına uyma
Giysilerini giyme ve çıkarma
Ayakkabısını giyme ve çıkarma
Kişisel güvenliği için gerekli kurallar uyma
Kendine ait eşyalarını, dolabını
vb toplama
Kendi işini yapma
Beden dengesini
hareket etme
koruyarak
Neden-sonuç ilişkisi kurma
Masa başı çalışmalarda bedenini doğru konumlandırma
Problem çözme
Kalemi doğru tutma
1-16 arası sayıları tanıma
Elini kaldırmadan çizgi çizme
1-20 arası ritmik sayma
Modele
bakarak
çizgileri,
şekilleri vebasit resimleri kopya
etme
Renkleri ve renk tonlarını isimlendirme
Geometrik şekilleri ayırt etme
Zamanla ilgili kavramları doğru
şeklide kullanma
Düzgün kesme
El-göz koordinasyonunu sağlama
Düzgün cümleler kurma
Konuşurken sesinin tonunu ve
hızını ayarlama
Konuşurken doğru yerde vurgu
yapama
Kelimelerin anlamlarını açıklama
Sesleri tanıma
Sesleri eşleştirme
Duygularını uygun biçimde ifade
etme
Başkalarının duygularını anlama
Kendi ihtiyaç, istek ve yeteneklerini farkına varma
Grup etkinliklerine katılma
Bireysel etkinliklere katılma
Kendi isteğiyle işe başlama
Başladığı işi sonlandırma
Sorumluluk alma
Paylaşma
Yardımlaşma
ÖĞRETMENİN NOTU:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Şubat (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 8/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“6 RAKAMI” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Oyun etkinliği ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
“YEŞIL RENGI TANIYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: 6 RAKAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, matematik etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklardan halka şeklinde oturmalarını ister.Çocuklara tatilde neler yaptıklarını sorar. Çocukların her
birisine söz hakkı vererek tatil anılarını anlatmaları için cesaretlendirir.Daha sonra “Baş Parmağım” isimli parmak
oyunu hep beraber oynanır.Çocuklara sayılar hatırlatılır. 6 rakam kartı çocuklara gösterilir. Rakamı tanımaları istenir.
•
Daha sonra her çocuğun sınıftan öğretmenin gösterdiği karttaki kadar oyuncak bulup getirmesini ister.
MATERYALLER
Rakam kartları, oyuncaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
6 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
Tatilde neler yaptık?
•
Okulumuzu ve arkadaşlarımızı özledik mi?
•
Öğrendiklerimizi tekrar etmeye vaktin oldu mu?
•
Tatil anılarımızı anlatalım.
•
Hep birlikte 10 a kadar sayalım
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: YEŞIL RENGI TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Evde kullandığımız bazı malzemelerin farklı işler içinde değerlendirilebileceği hakkında sohbet edilir. Ardından
•
yapraklar kullanılarak resim yapılır .
•
Öğretmen çocuklara yeşil nesnelerin olduğu kartlar gösterir. yeşil rengi tanıtır.
•
Sonra çocuklar halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken yeşil renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına
—— Karşıdan karşıya geçerken yeşil, kırmızı giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
•
Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi söyler.
•
Öğretmen çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız; müzik çaldığı sürece çevrenizde bulunan yeşil renkteki nesneleri toplamanız, müzik bitince de yanıma getirmeniz gerekiyor, der.
•
Çocuklar oyun bittikten sonra bulduklarını ortaya koyarak gösterirler; bulunan yeşil eşyalar sayılır. Farklı bir renkte
olanlar ayrılır.
•
Ardından çocuklar masalara geçerler.Öğretmen 6 rakamı, yeşil renk ve renk örüntüsü ile ilgili çalışma sayfalarını
çocuklara dağıtır.Öğretmen rehberliğinde çalışma sayfaları tamamlanır.
MATERYALLER
müzik çalar, portakal, kürdan
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
yeşil
DEĞERLENDİRME
•
Hangi renkleri öğrendik?
•
Etrafımızda yeşil rengi nerelerde görüyoruz?
•
Üzerimizdeki kıyafetlerimizde yeşil var mı?
•
Yeşil renk nasıl oluşur?
AİLE KATILIMI
Bugün yeşil bir şey giyelim.
UYARLAMA
Şubat (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 9/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DİKDÖRTGEN” isimli Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği, Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“CESUR TERZICIK” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Türkçe etkinliği ile Okum Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DİKDÖRTGEN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği, Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Dikdörtgen şiiri çocuklarla birlikte tekrar edilerek söylenir.
DİKDÖRTGEN
Kağıt paraya benzerim
2 uzun 2 kısa kenarım var benim
Çünkü ben dikdörtgenim
Senin eşyalarından neye benzerim?
Odama baktım dikdörtgen
Boyama kutum dikdörtgen
Ne çok var çevremizde
Silgim bile dikdörtgen
•
Öğretmen çocuklara dikdörtgen şeklini sorar.
—— Şimdi çevremize dikkatle bakalım; dikdörtgen şeklinde olan neler var?
—— Evden okula gelirken dikdörtgen şeklinde neler gördünüz?
•
Çocuklar cevaplarını verdikten sonra öğretmen her çocuğa kâğıtlar verir ve onlardan bu nesnelerin resimlerini çizmelerini ister. Çocukların çizdiği resimlerde hangi objeler olduğu sorular. Birden fazla çizilen objeler bulunur; teklik
ve çokluk ifadeleri vurgulanır. Çeşitli nesne isimleri söylenir; bunlar birden fazlaysa nasıl ifade edilecekleri sorulur.
•
Dikdörtgen şekilli kutular. Çocuklara verilir. Mimarların nasıl ev yaptıkları konuşulur. Her çocuk bir mimar olur ve
kutuları kullanarak kendi evini tasarlar.
MATERYALLER
Denge tahtası ya da tebeşir, dikdörtgen şeklinde kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Dikdörtgen, taşıtlar: araba, uçak, otomobil, tramvay, tayyare, tren motosiklet bisiklet.vapur
DEĞERLENDİRME
•
Bugüne kadar tanıdığımız taşıtlar hangileriydi?
•
Sen bugüne kadar hangi taşıtları kullandın?
•
Dikdörtgene benzeyen taşıtlar hangileri?
•
Etrafında dikdörtgen şeklinde neler görüyorsun?
•
Dikdörtgenle karenin farkı ne?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: CESUR TERZICIK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Türkçe etkinliği ile Okum Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nenneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ritim aletleri kullanılarak öğrenilen şarkılar tekrar edilir.
•
Ardından masalara geçilerek dikdörtgen şekli ile ilgili çalışma sayfaları yapılır. Kağıdı doğru konumlandırmaları,
kalemi doğru tutmaları ve masada dik oturmalarına dikkat edilerek çalışma yapılır.
•
“Cesur Terzicik” isimli hikaye anlatılır. Hikaye yarım bırakılıp çocuklardan tamamlamaları istenir.İstekli çocuklara
hikayeyi tamamlamaları için fırsat verilir.Hikaye ile ilgili çalışma sayfaları yapıldıktan sonra “Elim elim ibrişim” tekerlemesi söylenir.Davul, araba, zarf bilmeceleri de sorularak çocuklar düşünmeye yönlendirilir.
Elim elim ibrişim
Ne ağzı var ne dili, konuşur insan gibi.
Elden çıktı bir kuşum
(mektup)
Kuş uçtu dala kondu
Dal bana yemiş verdi
Ben giderim o gider, yanımda dum dum eder.
Yemişi çobana verdim
(davul)
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Arka arkaya ikizler, biri diğerini izler.
Kasap bana para verdi
(araba)
Parayı kıza verdim
Kız bana boncuk verdi
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Kral, cesur terziye nasıl davranmış olabilir?
•
Cesur terzi başka neler yapmıştır?
•
Cesur terzi gerçekten güçlü biri midir?
•
Cesur terzi, devi yenmeyi nasıl başardı?
•
Hangi anlarda cesur davranmalıyız?
•
Cesur insanlar nasıl davranır?
AİLE KATILIMI
Tekerlememizi tekrarlayarak öğrenelim.
UYARLAMA
Şubat (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 10/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“AKSESUAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Dramatizasyon ile sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“SAATIN KAÇ?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: AKSESUARLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Dramatizasyon ile sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Her çocuk evden bir aksesuar getirerek tanıtır. Daha sonra bu aksesuarların kullanıldığı bir dramatizasyon etkinliği
•
birlikte planlanır.
•
Daha önce öğrendiğimiz tekerlemeyi tekrar ederek hatırlayalım.
Pencere mencere
Ninemden kalan tencere
Camdan sarkma düşersin
Sonra bizimle küsersin
Atlama patlama
Ortadan çatlama
•
Makaralar iplere dizilerek kukla yapılır.
•
Kartondan rulo yaparak gövde şeklinde kullanılabilir yada plastik tabak gövde olarak kullanılır makarnalardan kol
ve bacaklar yapılır.
•
Daha sonra artık materyallerle yapılan kuklalar süslenir.
MATERYALLER
Aksesuarlar, makarnalar, ip
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Aksesuar
DEĞERLENDİRME
•
Aksesurları ne için kullanırız?
•
Senin bir aksesuarın var mı?
•
En sevdiğin aksesuar hangisidir?
AİLE KATILIMI
Bir aksesuar getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SAATİN KAÇ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bir aksesuar olarak saatin nasıl kullanıldığı hakkında ve tam ile yarım saat hakkında konuşulur.
•
Tilki Tilki Saatin Kaç? Oyunun nasıl oynandığı ve kuralları hatırlanarak oynanır.
•
Çocuklardan biri Tilki olur.
•
Ebe tilki yüzünü bir duvara dönerek durur. Diğer çocuklar beli bir mesafe uzaklıkta yan yana sıralanırlar.
•
Oyun başlayınca çocuklar ebeye “tilki tilki saatin kaç?” diye sorarlar.
•
Tilki çocuklara dönerek bir rakam söyler, çocuklar ebenin söylediği rakam kadar adım alarak ona yaklaşırlar.
•
Oyun çocuklar tilkiye iyice yaklaşıncaya kadar sürdürülür.
•
Sonunda kendine iyice yaklaşan çocuklardan birini yakalayan tilki diğer çocukların arasına katılır.
•
Yakalanan çocuk tilki olarak oyun sürdürülür. Oyunun bitiminde masalara geçilerek temiz-kirli, acı-tatlı-ekşi ve
saat ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.Ardından bir bardağın yarısına kadar su doldurulur.İçine bir kesme şeker atılıp
karıştırılır. Şekerler eridikçe bardağa tekrar kesme şeker koyulur. Şekerlerin eriyip erimediği gözlemlenir.Deney
hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Renkli karton, makas, yapıştırıcı, farklı sıcaklıklarda su dolu kaplar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Saat, akrep, yelkovan, temiz-kirli, acı-tatlı-ekşi
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Temiz ve kirli olunca ne hissediyorsun?
•
Sağlıklı olmak için temiz mi kirli mi olunur?
•
Acı-tatlı-ekşi yiyeceklere örnekler verelim .Sen hangilerini seviyorsun?
•
Suya koyduğumuz şekerlere ne oldu?
•
Bardağa koyduğumuz bütün şekerler eridi mi?
•
Şekerler artık neden erimiyor?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Şubat (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TAT BAKALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“HİKAYEYİ TAMAMLAYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe , Oyun ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TAT BAKALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği Fen Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Deney için acı-tatlı-ekşi-tuzlu yiyecekler önceden hazırlanır. Çocuklardan birinin gözü eşarpla bağlanır. Kürdanla bir
yiyecek parçası dilinin üzerine koyulur. Yiyeceğin tadının nasıl olduğu sorulur; tadına baktığı yiyeceğin ne olduğunu
hatırlaması istenir. Sırayla tüm çocuklarla aynı denemeler yapılır. Çocuklarla birlikte mevsim meyveleri kullanılarak
meyve salatası yapılır. Yemekte yenir.
•
Bilmeceler sorulur.
Altı mermer üstü mermer İçinde bülbül öter (ağız)
Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz Bundan tatlı şey olmaz (uyku)
Ben giderim o gider, Yanımda tık tık eder (kalp)
Ben ıslattım o kuruttu Saçıma güneş tuttu (saç kurutma makinesi)
Her sabah kalkar Elimi yüzümü öper (havlu)
Bilmece bildirmece El üstünde kaydırmaca (sabun)
MATERYALLER
acı-tatlı-ekşi-tuzlu yiyecekler, kürdan, eşarp, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
acı-tatlı-ekşi-tuzlu,
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Görmeden tatları algılamak zor muydu?
•
Görmeden tatları nasıl algılıyoruz?
•
Hangi mevsimdeyiz?
•
Mevsim meyvelerini sayalım.
•
Kendi keklerinin resimlerini yaparak dizayn etmeleri istenir.
AİLE KATILIMI
Meyve salatamızın tarifini annemize verelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HİKÂYEYİ TAMAMLAYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Özbakım Becerileri
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara kitaplar verir. Her çocuktan elindeki kitabın arkasını ve önünü göstermelerini ister.
•
Çocuklardan birinin kitabı seçilir. Öğretmen onu okumaya başlar ama yarım bırakır.
•
Yarım bırakılan hikâyenin sonuna ilişkin çocukların resim yapması istenir. Resimler tamamlandığında her çocuk
hikâyenin sonunu nasıl getirdiğini anlatır. Resimler panoya asılır.
•
Çocuklar el ele tutuşup küçük bir halka olurlar. Yavaş hareketlerle halkanın içine üfleme hareketi yaparlar. Üflemeler hızlandıkça halka büyür ve patlama sesiyle halka dağılır. Oyun aynı şekilde tekrarlarla devam eder.
•
Çocuklar masalara geçerler.Öğretmen çalışma sayfalarını dağıtır.Çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak öğretmen rehberliğinde tamamlanır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, kitap
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Başlık, nokta, sayfa numarası, yazı yönü, yazar
DEĞERLENDİRME
•
Hikayeyi tamamlamak zor muydu?
•
Yaptığın resmi arkadaşlarına anlatır mısın?
•
Bu hikayeyi tamamlarken neler düşündün?
•
Nelerin sesini duyabiliriz?
•
Neleri koklayabiliriz?
•
Nelerin tadına bakabiliriz?
•
Nelere dokunabiliriz?
AİLE KATILIMI
Bir hikaye anlatalım.
UYARLAMA
Şubat (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“VÜCUDUM NASIL AYAKTA DURUYOR?” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve fen etkinliği (Büyük
Grup)
“BENİ TAKİP ET” isimli Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Drama Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: VÜCUDUM NASIL AYAKTA DURUYOR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfa bezin üzerine çizilip kesilmiş insan resmi getirir, çocuklardan ayakta tutmalarını ister, tepkilerini
izler.Ardından kalın teli bükerek insan formu verir.Bunu da ayakta tutmalarını ister.Ardından telin üzeri hamurla
kaplanır.Ayakta duruyor mu gözlemlenir.Çocuklara sorular yönelterek beyin fırtınası yapılır.”Vücudumuzu ayakta
tutan nedir?” sorusuna cevap aranır.İskelet yapımızın, kaslarımız ve organlarımızın işlevlerinin önemini anlamaları
sağlanır.”Bedenim-Organlarım “ isimli parmak oyunu oynanır, ”Vücudum” tekerlemesi söylenir.
BEDENİM-ORGANLARIM
İş yapmak için iki elim var
(iki el çırpılır.)
Resim yaparım
(resim yapma hareketi)
Flüt çalarım
(flüt çalma hareketi)
Toprak kazarım
(toprak kazma hareketi)
Ağaç dikerim
(çeşitli el hareketleri)
Her işi ellerimle yaparım
(çeşitli el hareketleri)
Koklamak için burnum var
(koklama hareketi)
Yemek kokusunu duyarım
(koklama hareketi)
Çiçek koklarım
(koklama hareketi)
Kötü kokuları burnumla duyarım.
İşitmek için kulaklarım var
(duyma hareketi)
Annemin sesini duyar, müzik dinlerim
Nefes almak için ciğerlerim var
(nefes alma hareketi)
Sağlıklı olunca çok mutlu
(gülme hareketi)
Neşeli olurum.
VÜCUDUM
İki el iki ayak, bir gövde bir baş
Biz olduk arkadaş.
Elimi tut, ayağımı tutma.
Koş benimle pat, pat, pat!…
•
Aman dikkat!
Başını çarpma
Vücudunu koru!
Beni yalnız bırakma.
A.SİVASLIOĞLU
Ardından “Vücudumuz” şarkısı söylenir.
•
İki elim, iki kolum, bacaklarım var.
İki kulak, iki yanak, bir de başım var
Her insan da bir burun bir de ağız var.
Gözlerimde kirpiğim saçlarım da var
Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
İnci gibi dişlerim bir de çenem var.
Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
Çocuklar masalara geçerler.İskelet ve organlar maketleri incelendikten sonra konuyla ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
İskelet ve organlar maketi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İskelet, kas sistemi, organ, kemik, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer…
DEĞERLENDİRME
•
Vücudumuzu ayakta tutan nedir?
•
Kemiklerimiz olmasaydı organlarımız nasıl dururdu?
•
Organlar boşlukta nasıl duruyor?
•
Organların görevleri ne?
•
Kaslarımız ne işe yarar?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BENİ TAKİP ET
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Drama Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla birlikte iletişim ile ilgili işlerde kimlerin görev aldığı ve neler yaptıkları hakkında sohbet edilir.
•
Daha sonra rol dağılımı yapılarak doğaçlama bir dramatizasyon yapılır. Renkli dergilerden kesilen resimler kesilir.
•
Kesilen resimler sayfa üzerinde düzenlenerek kolaj yapılır. Renkli boyalarla boşluklar doldurulur.
•
“Benimle gelir misin” oyunu oynanır. Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine
dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur ve “beni takip
et” der.
•
Sonra dairenin etrafında koşarak, sıçrayarak, sekerek ve ya galoş yaparak gitmeye başlar. Kendisine dokunulan
çocuk ebenin yaptığı hareketleri yaparak onu yakalamaya çalışır.
MATERYALLER
Makas, kağıt, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İletişim, meslekler
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken neler hissettin?
•
Ebenin seni çağırdığın nasıl anladın?
•
Dokunma duyumuzla neleri başka neleri hissedebiliriz?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Şubat (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TURUNCU RENGİ TANIYALIM” İsimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“KIŞ GEZİSİ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TURUNCU RENGİ TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara turuncu nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Turuncu rengi tanıtır.
•
Sonra çocuklar halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken turuncu renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına
—— Karşıdan karşıya geçerken turuncu, yeşil giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
•
Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi söyler.
Öğretmen çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız; müzik çaldığı sürece çevrenizde bulunan turuncu renkteki nesneleri toplamanız, müzik bitince de yanıma getirmeniz gerekiyor, der.
•
Çocuklar oyun bittikten sonra bulduklarını ortaya koyarak gösterirler; bulunan turuncu eşyalar sayılır. Farklı bir
renkte olanlar ayrılır.
MATERYALLER
Turuncu renkli nesneler ya da nesne kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Turuncu
DEĞERLENDİRME
•
Turuncu, hangi renklerden oluşuyor?
•
Turuncu renkli bildiğimiz sebzeleri söyler misin?
•
Turuncu renkli bildiğimiz meyveleri söyler misin?
AİLE KATILIMI
Okula turuncu renkli bir şey götürelim.
UYARLAMA
EtkinlikAdı: KIŞ GEZİSİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Nesne ya da varlığın dokusunu söyler.
Nesne ya da varlığın sesini söyler.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Nesne ya da varlıkları dokusuna göre gruplar.
Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Dil Gelişimi
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Gezi Oyunu oynanır. Çocuklar bir otobüse binmiş gibi yaparlar. Gezi sırasında karşılaştıkları şeylerle ilgili doğaçlama
yapılır.Sert hava koşullarında vücudumuzu koruduğumuz araç ve kıyafetlerin neler olduğu konuşulur.
•
Bunlarla ilgili bilmeceler kartlar kullanılarak sorulur. Öğretmen çocuklardan kitaplıktan kış mevsimi ile ilgili bir kitap
seçmelerini ister. Seçilen kitap ile ilgili konuşulur. Ardından okunur. Öğretmen sert kelimesinin ne demek olduğunu
sorar. Sert havanın ne olduğu ve sert eşyaların nasıl olduğu sorulur. Ardından bir torbanın içine çeşitli nesneler
koyulur. Bu nesnelerden hangilerinin sert, hangilerinin yumuşak olduğu dokunularak tanımlanır. Ardından çalışma
sayfaları dağıtılarak kış mevsimi, sağlığımız için yararlı besinler, katı-sıvı besinler, turuncu renk ile ilgili çalışma sayfaları yönergelere uygun yapılır.
MATERYALLER
Kitap
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sert, yumuşak, kış, katı-sıvı, turuncu
DEĞERLENDİRME
•
Okuduğumuz hikayenin adı neydi?
•
Bize ne anlatmak istiyordu?
•
Arkadaşlarına hangi kitabı getirdin?
•
Hasta olmamak için kış mevsiminde nelere dikkat etmeliyiz?
•
Sağlığımız için yaralı besinler neler?
•
Turuncu renk hangi renklerden oluşur?
AİLE KATILIMI
Okula gelirken bir kitap getirelim.
UYARLAMA
Şubat (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÇANTALARI GRUPLAYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun Etkinliği
(Büyük Grup)
“ALIŞVERİŞTE” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik Etkinliği ile Dramatizasyon Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÇANTALARI GRUPLAYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kese kâğıtlarının üzerine resim yapılır. Kese kâğıdının üst kısmına ipten saplar takılarak çanta yapılır. İp yerine
kalın rafya ya da kurdele da kullanılabilinir. Artık materyallerle süslenir ve boyanır. İnsan yüzü ya da hayvan resmi
yapılabilir.
•
Her çocuğun çantasının üstüne ismi yazılır. Öğretmen sınıfa birkaç çeşit çanta getirir. Çocuklarla bu çantaların şekillerinin birbirlerinden ne kadar farklı olduğu, özellikleri, nerelerde, ne amaçla kullanıldıkları hakkında sohbet edilir.
•
Benzer amaçla kullanılanlar gruplanır. Çocuklar gruplara ayrılır.
•
Her gruba bir top verilir. Topu yerde zıplatarak arkadaşlarına atmaları istenir.
•
Ardından çalışma sayfaları dağıtılır. Yönergeler doğrultusunda çalışmalar yapılır.Farklı ortamlarda nasıl davranılması gerektiği, “a” ve “e” sesi ile biten nesneler söylenerek çalışmalar tamamlanır.Haydi şair olalım yönergesiyle
çocukların şiir oluşturmaları için ortam hazırlanır.Öğretmen rehberliğinde şiirler yazılır.Yazılan cümlelerle ilgili resimler yapılır.
•
MATERYALLER
Kese kâğıtları, ip, artık materyaller, kalın rafya ya da kurdele
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Senin çantan var mı? Bize tarif eder misin?
•
Çantanın içine neler koyuyorsun?
•
Neden çanta kullanırız?
•
“a” ve “e” sesiyle biten kelimeler bulalım.
•
Otobüste nasıl davranmalıyız?
•
Sinema, tiyatro gibi topluma açık alanlarda nasıl davranmalıyız?
AİLE KATILIMI
Çantaları ne için kullanırız?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ALIŞVERİŞTE
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik Etkinliği ile Dramatizasyon Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Özbakım Becerileri
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken
bağlaç kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Cümle kurarken zarf kullanır. Cümle kurarken zamir kullanır.
Cümle kurarken edat kullanır. Cümle kurarken isim durumlarını kullanır. Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara birlikte alışverişe çıkacakları söylenir. Renkli kartonlardan hazırlanan çeşitli geometrik şekiller sınıf zeminine yayılır. Çocuklar öğretmenin yönergesine uygun olarak söylenen geometrik şekiller üzerinde değişik hızlarda
yürürler. Bu alışveriş yapılacak yere götüren yoldur. Çocuklarla birlikte alışveriş ile ilgili işlerde kimlerin görev aldığı
ve neler yaptıkları hakkında sohbet edilir. Bir market ortamı yaratılır. Çocuklar uygun rolleri alırlar.
•
Bazıları satıcı, bazılar tezgâhtar, bazıları müşteri olur. Doğaçlama bir dramatizasyon yapılır. Çocuklara “Alışveriş
yaparken biraz yorulduk. Nasıl dinlenebiliriz?” diye sorulur. Çocuklarla minderlere geçilir ve çocuklarla birlikte
•
“Alışverişte” isimli bir hikaye oluşturulur. Bu esnada çocukların isim, fiiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir,
edat isim durumları ve olumsuzluk eki kullanmalarına dikkat edilir. alışverişe çıkan tavşandan bahsedilir .
MATERYALLER
Alışveriş ile ilgili evcilik oyuncakları, geometrik şekil kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Geometrik şekiller
DEĞERLENDİRME
•
Alışveriş oyununu beğendin mi?
•
Sen hangi rolü aldın? Başka hangi rolü almak isterdin?
AİLE KATILIMI
Alışveriş listesi yapıp, anne babamıza alışveriş için yardım edelim.
UYARLAMA
Şubat (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 17/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
”KİTABIMIZI TANIYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
“ÖRDEKLER” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KİTABIMIZI TANIYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Özbakım Becerileri
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Okumayı taklit eder.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.
Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir.
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar kitaplıktan bir kitap seçerler. Öğretmen seçilen kitap üzerinde ön kapağı ve arka kapağı kapak üzerindeki
•
yazıları çocuklara gösterir. Okumak için kitabı açar. Çocuklara:
—— Sizce bu kitabı okumaya nereden başlamalıyım?
—— Yazılar ne tarafa doğru okunur?, gibi yazı farkındalığına ilişkin sorular sorar.
•
Ardında hikâyeyi okumaya başlar. Hikâye içinde belli noktalarda durarak sorularla çocukların fikirlerini alır. Hikaye
çocuklarla birlikte canlandırılır.
MATERYALLER
Kitap, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ön-arka, başlık, nokta, sayfa numarası, yazı yönü, yazar
DEĞERLENDİRME
•
Okuduğumuz kitabın adı neydi?
•
Yazarını biliyor musun? Adı nerede yazıyor?
AİLE KATILIMI
Bir kâğıdın hem önüne hem arkasına resim yapalım
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÖRDEKLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ile Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğrenilen tekerleme ve parmak oyunları tekrarlandıktan sonra “ördekler” şiiri tekrarlanarak öğrenilir. Oyuna dönüştürülür.
Anne ördek geliyor
Baba ördek gülüyor
Yavrular da sevinçli
Vak-vak-vak-vak
Anne ördek yüzüyor
Baba ördek geziyor
Yavrular da sevinçli
Vak-vak-vak-vak
Ayşe Köroğlu
•
Çalışma sayfalarındaki nokta birleştirme etkinliği yapılır.
MATERYALLER
Boya Kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Körebe
DEĞERLENDİRME
•
Ördekler nasıl yürür?
•
Nasıl yüzerler?
•
Yüzen başka hangi hayvanları biliyoruz?
AİLE KATILIMI
Sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkamayı unutmayalım
UYARLAMA
Şubat (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
”BENİM BİR ATIM VAR” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“TOPU ÇİZGİDEN AYIRALIM” İsimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BENİM BİR ATIM VAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar evden getirdikleri oyuncaklarla diledikleri gibi oynarlar ardından Benim Bir Atım Var oyunu oynanır.
•
Tekerleme söylenirken uygun hareketler yapılır
Benim bir küçük atım var
Oturunca oturur
Kalkınca kalkar
üzülünce süzülür
Ayakları rap rap
Eller şapşap
Bir o yana bir bu yana
Tıp……………
•
Oyunun sonunda at yürüyüş yapılarak masalara geçilir.
•
Öğretmen çocuklara üçgen şeklini gösterir. Bir oyun oynayacaklarını söyler. Üçgen farklı pozisyonlarda tutar ve ismini sorar. Üçgeni farklı yönlere çevirse bile şeklinin değişmeyeceğini vurgular. Üçgenin kenarları ve köşeleri sayılır.
•
Çocuklara pastel boyalar verilerek üçgenlerin resimler yapmaları istenir.
•
Çalışma sayfalarındaki labirent ve geometrik şekil ve renklerle ilgili etkinlikler yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Üçgen
DEĞERLENDİRME
•
Bugün okula hangi oyuncağını getirdin? Neden?
•
Oyuncağını kimlerle paylaştın?
•
Kim seninle oyuncağını paylaştı?
•
Oyuncağını paylaştığında ne hissettin?
•
Arkadaşın sana oyuncağını verdiğinde ne hissettin?
•
Labirentin çıkışını bulmakta zorlandın mı?
•
Hangi şekilleri öğrendik?
•
Hangi renkleri öğrendik? Sayalım
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
EtkinlikAdı: TOPU ÇİZGİDEN AŞIRALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
Birdir bir
ikidir iki, olur tilki
üçtür üç yapması güç
dörttür dört kuş gibi öt
beştir beş aldım bir eş
altıdır altı yaptım kahvaltı
yedidir yedi elim sırtına değdi
sekizim seksek/dokuzum durak
onum oturak tekerlemesi tekrarlanarak söylenir.
•
Tekerleme öğrenildikten sonra daha başka kafiyeli sözcükler bulma çalışması yapılır.
•
Öğretmen çocukları iki gruba ayırır (bahçede/sınıfta) belirli mesafeye bir çizgi çizer. Çocuklara çeşitli toplar verir.
•
Çocuklardan bu topu omuz üzerlerinden atarak çizginin diğer tarafına geçirmelerini ister. En çok top geçiren grup
alkışlanır.
MATERYALLER
Küçük toplar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Oyun sırasında neler hissettin?
•
Topu atarken zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
Sek sek oynamayı deneyelim
UYARLAMA
Şubat (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 19/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SAĞLIK” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
“MİKROP” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Matematik Etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SAĞLIK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Müzik Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sağlıkla ilgili resimler incelenir, neler yapılması gerektiği ile ilgili sohbet edilir.
—— Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız?
—— Ne zaman dinleniriz?
—— Sağlıklı beslenmek için neler yapıyoruz?
—— El-yüz-tuvalet temizliğimizi nasıl yaparız?
—— Ne zaman banyo yaparız?
—— Dişlerimizi nasıl fırçalarız?
—— Spor yapıyor muyuz?
•
Sağlık tekerlemesi hep beraber söylenir.
Lık lık sağlık.
Süt içerim ılık ılık
Ye ye yerim.
Se se severim.
Annemin yemeklerini
Seve seve yerim
Büyürüm büyürüm
Kocaman adam olurum.
A.SİVASLIOĞLU
•
Çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak yapılır.Sağlık şarkısı tekrarlanır.
Kim erken yatarsa vaktinde kalkar
Pislikten hiç hoşlanmazsa
Çok uzun yaşar
Sıcağı çok sevme
Soğuktan da kaç
Tertemizdir açık hava
En iyi ilaç
MATERYALLER
Sağlık ile ilgili resimli kartlar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Sağlığını korumak için neler yapmalısın?
•
Hava durumlarının sağlığımız üzerindeki etkileri neler olabilir?
•
Ne zaman dinleniriz?
•
Vücut temizliğimizin sağlığımız üzerindeki etkilerini söyleyelim.
•
Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız?
•
Çalışma sayfasındaki resimler arasındaki 7 farkı bulalım.
•
Sert-yumuşak, hızlı-yavaş kavramlarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
AİLE KATILIMI
Sağlık şarkımızı tekrarlayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MİKROP
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Mikrop Parmak oyunu oynanır.
Mikrop yürümüş yürümüş-sağ elin baş parmağı sol el üzerinde yürütülür
Bir evin açık kapısından içeri girmiş
Bir de bakmış merdivenler var-baş parmak avuç içinde gezdirilir ve parmaklardan çıkılır
Başlamış çıkmaya, üst kata çıkınca kapıyı çalmış-sağ elin işaret parmağıyla sol avuca vurulur
tak tak tak
Kim o?
Ben Bay Mikrop
Ne istiyorsun- sağ elin baş parmağı sallanır
Seni hasta etmeye geldim
Yoo, beni hasta edemezsin bol bol uyudum, iyi gıdalarla beslendim-sol elin işaret parmağı sallanır
Temiz bir çocuğum aşı da oldum
Mikrop ben gidiyorum der-sağ elin baş parmağı sallanır
Çocuğun annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş
Mikrobun ayağı kaymış yuvarlanmış-iki el birlikte hareket ettirilerek yuvarlanma hareketi yapılır
•
Parmak oyunun ardından çocuklar tek tek parmaklarını sayarlar.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mikrop
DEĞERLENDİRME
•
Mikrop nedir?
•
Mikroplardan nasıl kurtulabiliriz?
•
Elerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz?
•
Hep beraber ellerimizi yıkama taklidi yapalım.
AİLE KATILIMI
Sağlığımıza dikkat edelim.
Şubat (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“NEŞELİ BOYALAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun Etkinliği( Büyük Grup)
“BENDEN BAŞKA NE OLUR?” isimli Bütünleştirilmiş, Türkçe, Sanat, Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: NEŞELİ BOYALAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Beyaz kâğıdın üzerine suluboya damlatılır. Çocuklar damlattıkları boyaya kamışlarla üfleyerek kâğıt üzerinde kaydırıp desenler yaparlar. Çıkan desenler hakkında konuşulur.
•
Çalışma bitince masalar her birlikte temizlenir. Temizlik yapmanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak deney yapılır.
Bir bardak yağlı süte öğretmen damlalık yardımıyla mürekkep damlatır. Çocuklara mürekkebin sütün yüzeyinde
nasıl durduğunu gösterir.
•
Daha sonra yine damlalık kullanarak süte sıvı deterjan damlattığında olanları hep birlikte gözlemlerler. Ardından
temiz olabilmek için sabun kullanmanın gerekliliği hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Suluboya, kağıt, mürekkep, süt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
•
Süte mürekkep damlatınca neler oldu?
•
Süte deterjan damlatınca neler oldu?
•
Mürekkep ve deterjan sütün üzerinde neden farklı etkilerde bulundu?
•
Çocuklardan yaptıkları deneyin resmini yapmaları istenir.
•
Kamışlarla resim yapmak hoşuna gitti mi?
•
Yaptığın deseni beğendin mi?
DEĞERLENDİRME
Çocuklardan yaptıkları deneyin resmini yapmaları istenir.
AİLE KATILIMI
Odamızı temizleyelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: PARMAKLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Benim gibi yap” draması yapılır. Çocuklar ikişerli eşleşirler. Öğretmen çocuklardan birinin diğerinin gölgesi olduğunu söyler. Çocuklar karşılıklı yüz yüze bakarken birinin yaptığı hareketin aynısını diğeri tekrarlamaya çalışır. Daha
sonra hareket yapan ve taklit eden değiştirilir.
•
Daha sonra öğretmen eline bir cetvel alarak eşyaları ölçmeye başlar; sonra çocuklara çeşitli nesneler göstererek
bunların boylarını ölçmek istediğini ama cetvel kullanmayacaklarını söyler.Ölçme için çeşitli birimler geliştirirler.
Boyları birbiri ile kıyaslanabilir. Parmak ya da karışla ölçülebilir vb. Kartonlar ve atık materyaller kullanılarak parmak kuklası yapılır.
•
Çocuklar çalışma sayfalarına ellerinin izini çıkarırlar. Ellerimizle ölçümünü yaptığımız nesnelerin resimlerini yaparlar.
MATERYALLER
Boya kalemleri, atık materyaller
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Aynı-farklı
DEĞERLENDİRME
•
Birinin seni taklit etmesi nasıl bir duygu?
•
Sen taklit ederken neler hissettin?
•
Hangisi daha keyifliydi?
•
Elimizle ölçme yapabilir miyiz?
•
Neleri ölçebiliriz?
AİLE KATILIMI
Aynanın karşında taklitler yapalım.
UYARLAMA
Şubat (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MEVSİM SALATASI YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
“KABAK OYUNU” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Fen, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MEVSİM SALATASI YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Özbakım Becerileri
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen mutfaktan masa düzeni ile ilgili araçları getirir. Çocuklarla birlikte masa hazırlanır. Öğretmen çocuklara
“bugün yemeğimizi sınıfımızda yiyeceğiz” der. Birlikte görgü kurallarından bahsedilir. Her çocuk tabağına yiyebileceği kadar yemek alır ve hepsini bitirmeye çalışır. Tüm yiyeceklerden yemeye özen gösterilir. Ardından “Sebze
Meyve Kim Yemezse” şarkısı birlikte söylenir.
Sebzeleri kim yemezse
Hiçbir zaman güçlü olamaz.
Her zaman çok çabuk yorulur,
Hastalıktan kurtulamaz.
Havuç “Gel gel yanıma!” diyor
Ispanaklar güç veriyor,
Lahana köşede gülüyor,
Maydanozlar tat veriyor.
•
Şarkıda hangi sebzelerin yapraklı hangilerinin yapraksız olduğu sorulur. Bahçeden yaprak toplanır. Çocuklar yaprağa dokunarak dokusunu hissetmeye çalışırlar. Ardından yaprak sayfanın altına koyulur. Sayfa kapatılır üzeri kuru
boyalar ile boyanır. Böylece yaprağın dokusu kağıda geçmiş olur.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağlık
DEĞERLENDİRME
•
Öğrenilen şarkı tekrar edilir. İçerisindeki sebze ve meyvelerin neler olduğu hatırlanır.
•
Sebze meyve yemezsek neler olur?
•
Sağlığımıza etkileri neler?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KABAK OYUNU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Fen, okuma yazmaya hazırlık etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kurabiye hamuru hazırlanır. Çocuklar elleriyle ya da kalıp kullanarak kendi kurabiyelerini yaparlar; daha sonra
yapılan kurabiyeler pişirilerek yenir.
•
Kabak Oyunu oynanır. Çocuklara birer sayı verilir. Biri ebe olur. Ebe olan “olsun olsun kim olsun? 7 kabak olsun”
der. 7 numaralı çocuk ayağa kalkar. Bu sırada çocuklar “neden 7 kabak olsun” diye sorarlar. Ebe de “kaç kabak
olsun” der.
•
Oyun böylece sürdürülür. Daha sonra masalara geçilerek çalışma sayfasındaki sayılarla ilgili grafik çalışması yapılır.
Ardından 7 rakamı ve diğer öğrenilen rakamlarla ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
kurabiye malzemeleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
7 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
Çocuklardan en beğendikleri etkinliğin resmini yapmaları istenir.
•
Kurabiye yapmak eğlenceli miydi?
•
Kabak oyununu nasıl buldunuz?
•
7 ye kadar sayalım.
AİLE KATILIMI
Birlikte kabak oyunu oynayalım.
UYARLAMA
Şubat (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 24/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MİMARLAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Drama Etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
“MOR” isimli Bütünleştirilmiş Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MİMARLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Etkinliği, Drama Etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri: Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla birlikte mimari eserlere ait resimler incelenir. Öğretmen bu resimlerle ilgili sorular sorar ve bu binaları
yapmada kimlerin görev aldığı ve neler yaptıkları hakkında sohbet edilir. Mimari eserlerin sanat eseri olduğu ve
•
korunmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulanır.
•
Daha sonra rol dağılımı yapılarak doğaçlama bir dramatizasyon yapılır. Öğretmen çocuklara heykellerin nasıl yapıldığını ve kimlerin yaptığını sorar. Heykellerin ne tür materyallerden yapılabileceği konuşulur ardından tüm çocuklara kil verir.
•
Kile elleri ve araçlarla şekil vererek heykeller yaparlar. Yapılan heykeller kurutulur. Çocuklarla 10’dan 1’e kadar
ritmik sayma çalışması yapılır. Daha sonra kâğıda çizip getirdikleri çizgiler sayılır. Öğretmen çocuklara 7 rakamını
karttan tanıtır. 1–7 rakamlarını hatırlatır. Ardından çocuklara:
—— Ben size bir kart gösterdiğimde sınıf içinde o sayı kadar nesne bulup getireceksiniz, der.
•
Çocuklara sıra ile kartları gösterir. Tüm çocuklar gördükleri rakam kadar sayıda nesneyi bulup ortaya getirirler.
MATERYALLER
Makas, yapıştırıcı, boya kalemleri, kil, vernik
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mimari, mimar, 1-7 arası rakamlar
DEĞERLENDİRME
—— Çevremizde hangi mimari eserleri gördük?
—— Bunları kimler yapmıştır?
—— Heykel yapmak zor muydu?
—— 10’dan geriye sayalım.
AİLE KATILIMI
Bir kâğıda 7 tane çizgi çiz
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara mor nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Bu renkleri tanıtır.
•
Öğretmen çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız; müzik çaldığı sürece çevrenizde bulunan mor renkteki nesneleri toplamanız, müzik bitince de yanıma getirmeniz gerekiyor, der.
•
Çocuklar oyun bittikten sonra bulduklarını ortaya koyarak gösterirler; bulunan mor eşyalar sayılır. Farklı bir renkte
olanlar ayrılır. İlgili çalışma sayfası yapılır.
•
Patates, havuç gibi sebzelerden hazırlanan daire, üçgen, kare şekil kalıpları kullanılarak baskı çalışmaları yapılır.
•
Ardından çalışma sayfaları dağıtılarak sayılarla ilgili nokta birleştirme, turuncu ve mor renkleriyle ilgili çalışmalar
yapılır.
MATERYALLER
Mor eşyalar, patates, havuç, geometrik şekil kalıplar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mor
DEĞERLENDİRME
Sınıfımızdaki mor eşyalar nelerdir?
AİLE KATILIMI
Mor renkli bir şeyler giyelim.
UYARLAMA
Şubat (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 25/02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MANDALLAR” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
”SAATÇİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MANDALLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri toplar.
Nesneleri takar
Nesneleri çıkarır.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Mandal takmaca” bu oyun için bolca mandal gerekmektedir.
•
Öğretmen sınıfı iki eşit gruba ayırır. Gruplardan birer tane oyuncu şeçilir.
•
Seçilen çocuklar yan yana iki sandalyeye otururlar.
•
Sandalyelerden uzakça bir çizgi çizilir. Diğer çocuklar bu çizginin arkasında beklerler. Öğretmen mandalları bekleyen çocukların önlerine döker.
•
Başla komutuyla bir çocuk mandal alıp sandalyede oturan kendi grup oyuncusuna takar. Geri döndüğünde onun
grubundan bir başkası aynı işlemi yapabilir. Mandallar bittiğinde tek tek her grubun taktığı mandallar sayılır.
•
Mandallar kullanılarak 10 a kadar sayma çalışması yapılır.
•
Her çocuk bir mandal alır. Masalara geçilir. Sınıftaki atık materyaller kullanılarak mandalını bir nesneye benzetir.
MATERYALLER
Oyuncaklar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
En sevdiğin oyuncağın hangisi?
•
Oyuncağına birisi zarar verse kendini nasıl hissedersin?
•
Oyuncaklarımızı nasıl kullanmalıyız?
•
10 ‘a kadar ritmik sayalım.
AİLE KATILIMI
Ailemizle bir kutu oyunu oynayalım. Oyunun kurallarının neden var olduğunu konuşalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SAATÇİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
v/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çeşitli resim ve kartlardan evde kullandığımız araçlardan zamanı gösterenler incelenir.
•
Öğretmenin sınıfa getirdiği farklı özelliklerdeki saat ve takvimlerle karşılaştırılır.
•
Sınıfa bozuk bir araç getirilir (Saat, ütü vb.). Çocuklarla birlikte bu aracın içi, ne olduğu, nasıl çalıştığı incelenir. Bunu
yeniden çalıştırmak için ne yapmak gerektiği tartışılır. Tamir köşesi oluşturulup, düzenlenir.
•
Tilki tilki satin kaç oyun tekrarlanır.
•
Flaş kartlar sırayla çekilir. Çocuklardan kartlarda gördükleri resimleri özellikleriyle tanımlamaları istenir. Evde ve
okulda kullandığımız çeşitli aletlerle ilgili bilmeceler sorulur. Ardından çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak
yapılır.
MATERYALLER
Mendil, bozuk araç (saat, ütü vb)
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Meslekler
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken neler hissettin?
•
Kaçmak nasıl bir duygu?
•
Kaçan olmak mı kovalayan olmak mı daha çok hoşuna gitti?
•
Çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yönergelere uygun olarak yapılır.
•
Geometrik şekilleri bulalım, sayılarını yanına yazalım.
•
Sayfadaki saatlerin kaçı gösterdiğini okuyalım ve yazalım.
AİLE KATILIMI
Yatmadan önce sütümüzü içmeyi unutmayalım.
UYARLAMA
Şubat (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 26 /02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
”SAATÇİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Oyun ile Okuma yazmaya hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla öğrenilen parmak oyunu ve tekerlemeleri söyler ardından “Kırmızı Başlıklı Kız “ isimli masalı
anlatır. Masal anlatıldıktan sonra çocuklara rolleri dağıtılarak masal dramatize edilir.Ardından masalla ilgili çalışma
sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Kırmızı başlık, başörtüsü, elbise, sepet
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Masal nasıl başlamıştı?
•
Kurt neler yaptı?
•
Masal nasıl bitmiş olabilir?
•
Kırmızı başlıklı kız hiçbir tehlike atlatmadan büyük annesine nasıl ulaşabilirdi?
•
Kurt köprüden nasıl düşmüş olabilir?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla öğrenilen parmak oyunu ve tekerlemeleri söyler ardından “Büyüyorum “isimli şiir okunur.
Bal peteği, elma, göz bilmeceleri sorulur. Ardından “Sağlık” şarkısı söylenir.
BÜYÜYORUM
Süt içiyor, büyüyorum. Yemek yerken, Oyun oynarken,
Mışıl mışıl uyurken, Çalışırken büyüyorum.
Büyümediğim an yok ki benim, Şimdiden küçük bir devim!
A.SİVASLIOĞLU
SAĞLIK
Kuvvetliyim, gürbüzüm
İçimin sevincinden
Gülümser, parlar yüzüm
Bol hava, güneş, oyun
Üç arkadaşım.
Gözenek gözenek gözü var
Beyler önünde sözü var.(balpeteği)
Herşeyi görür kendini görmez. (göz)
Dal üstünde al yanak
(elma)
•
Onlarla dost kaldıkça
Yastığa düşmez başım.
Çocuklardan çalışma sayfasındaki “Hangi çocuk bizim yaşımızdadır?” sorusuna yanıt vermeleri o çocuğun yanına
kendi resimlerini yapmaları istenir.
MATERYALLER
Kırmızı başlık, başörtüsü, elbise, sepet
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Şiiri sevdiniz mi?Tekrar okuyalım
•
Bilmeceleri bulmakta zorlandın mı?
•
Şarkımızı sevdiniz mi?
•
Siz de sağlıklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
•
Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Şubat (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29 /02/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SUYU SEVMEYEN ÇOCUK” isimli Bütünleştirilmiş Drama, Fen, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
“BENDEN BAŞKA NE OLUR?” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SUYU SEVMEYEN ÇOCUK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama, Fen, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu :60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Özbakım Becerileri
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Saçını tarar.
Dişini fırçalar.
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla suyun üç halinin gözlendiği deney yapılır.Küçük tencereye konulmuş su ocağa konularak kaynaması beklenir.Çıkan buhar gözlemlenir.Buzdolabından çıkarılmış buzun görünümü, sıcaklığı incelenir, nasıl bu hale geldiği
konuşulur.Sıcaklıkları termometre ile ölçülür.Deney sırasında çocukların güvenliğini sağlamak için önlemler alınır.
Ardından “mikrop” draması yapılır. Çocuklardan bazıları mikrop olurlar. Bazıları da sabun olurlar. Bir çocuk seçilir
ve onun üzerine yapışırlar. Bu çocuk mikroplardan hoşlanmamasına rağmen ellerini yıkamayı ve banyo yapmayı
sevmiyormuş. Bu mikroplar yavaş yavaş çocuğu hasta edip yatağa düşürmüşler. Daha sonra sabunlar gelip çocuğu
mikropların elinden kurtarmışlar. Dramanın ardından birlikte tuvalete gidilerek el ve yüz temizliğinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Diş fırçalama öykünmeleri yapılır. Ardından masalara geçilir.Çalışma sayfasındaki
ağız, saç ve göz resimleri plastik bardağa yapıştırılarak mikrop yapılır.
MATERYALLER
Buz, tencere, su, ocak, termometre, boya kalemleri, klasik müzik cd’si
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
•
Yatağa düşmek, mikrop
•
Buhar, gaz, katı, sıvı, kaynama, termometre
DEĞERLENDİRME
•
Hikayedeki çocuğun başına ne gelmiş?
•
Neden vücudumuzun temizliğine dikkat etmeliyiz?
•
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
•
Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız?
AİLE KATILIMI
Arkadaşların için bir sürpriz hazırla.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BİR KUŞ VARMIŞ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ritim aletleri kullanılarak öğrenilen şarkılar tekrar edilir.
•
Ardından “Bir Kuş Varmış” parmak oyunu aşama aşama tekrarlanarak oynanır
Bir kuş varmış- Sağ elin baş parmağı ve işaret parmağı ile sol elin başparmağı tutulur
Baş parmak tutmuş, işaret parmağı kesmiş- Aynı hareket yapılır
Orta parmak pişirmiş
Yüzük parmağı yemiş-yeme hareketi yapılı
Serçe parmak gelmiş-Serçe parmak tutularak sallanır
Hani bana hani bana demiş
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yaralı
DEĞERLENDİRME
•
Yaralanınca ne yaparız?
•
Parmak oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Parmaklarımızı sayalım.
AİLE KATILIMI
•
Yaralanma ve kaza durumlarında ne yapmamız gerekir. Ev adresi ve ev telefonu ezberlerimizi hatırlayalım ve acil
telefon numaralarını öğrenelim.
UYARLAMA
DİKDÖRTGEN
Kağıt paraya benzerim
2 uzun 2 kısa kenarım var benim
Çünkü ben dikdörtgenim
Senin eşyalarından neye benzerim?
Odama baktım dikdörtgen
Boyama kutum dikdörtgen
Ne çok var çevremizde
Silgim bile dikdörtgen
BENİM BİR ATIM VAR
Benim bir küçük atım var
Oturunca oturur
Kalkınca kalkar
üzülünce süzülür
Ayakları rap rap
Eller şapşap
Bir o yana bir bu yana
Tıp……………
ELİM ELİM İBRİŞİM
BİLMECELER
Elim elim ibrişim
Ne ağzı var ne dili, konuşur insan gibi.
Elden çıktı bir kuşum
(mektup)
Kuş uçtu dala kondu
Dal bana yemiş verdi
Ben giderim o gider, yanımda dum dum eder.
Yemişi çobana verdim
(davul)
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Arka arkaya ikizler, biri diğerini izler.
Kasap bana para verdi
(araba)
Parayı kıza verdim
Kız bana boncuk verdi
BİLMECELER
Altı mermer üstü mermer İçinde bülbül öter (ağız)
Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz Bundan tatlı şey olmaz (uyku)
Ben giderim o gider, Yanımda tık tık eder (kalp)
Ben ıslattım o kuruttu Saçıma güneş tuttu (saç kurutma makinesi)
Her sabah kalkar Elimi yüzümü öper (havlu)
Bilmece bildirmece El üstünde kaydırmaca (sabun)
BEDENİM-ORGANLARIM
İş yapmak için iki elim var
(iki el çırpılır.)
Resim yaparım
(resim yapma hareketi)
Flüt çalarım
(flüt çalma hareketi)
Toprak kazarım
(toprak kazma hareketi)
Ağaç dikerim
(çeşitli el hareketleri)
Her işi ellerimle yaparım
(çeşitli el hareketleri)
Koklamak için burnum var
(koklama hareketi)
Yemek kokusunu duyarım
(koklama hareketi)
Çiçek koklarım
(koklama hareketi)
Kötü kokuları burnumla duyarım.
İşitmek için kulaklarım var
(duyma hareketi)
Annemin sesini duyar, müzik dinlerim
Nefes almak için ciğerlerim var
(nefes alma hareketi)
Sağlıklı olunca çok mutlu
(gülme hareketi)
Neşeli olurum.
VÜCUDUM
İki el iki ayak, bir gövde bir baş
Biz olduk arkadaş.
Elimi tut, ayağımı tutma.
Koş benimle pat, pat, pat!…
Aman dikkat!
Başını çarpma
Vücudunu koru!
Beni yalnız bırakma.
A.SİVASLIOĞLU
ÖRDEKLER
Anne ördek geliyor
Baba ördek gülüyor
Yavrular da sevinçli
Vak-vak-vak-vak
Anne ördek yüzüyor
Baba ördek geziyor
Yavrular da sevinçli
Vak-vak-vak-vak
Ayşe Köroğlu
VÜCUDUMUZ
İki elim, iki kolum, bacaklarım var.
İki kulak, iki yanak, bir de başım var
Her insan da bir burun bir de ağız var.
Gözlerimde kirpiğim saçlarım da var
Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.
İnci gibi dişlerim bir de çenem var.
Sen hiç gördün mü, üçkulaklı bir adam
Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak
SAĞLIK
Lık lık sağlık.
Süt içerim ılık ılık
Ye ye yerim.
Se se severim.
Annemin yemeklerini
Seve seve yerim
Büyürüm büyürüm
Kocaman adam olurum.
A.SİVASLIOĞLU
SAĞLIK
Kim erken yatarsa vaktinde kalkar
Pislikten hiç hoşlanmazsa
Çok uzun yaşar
Sıcağı çok sevme
Soğuktan da kaç
Tertemizdir açık hava
En iyi ilaç
MİKROP
Mikrop yürümüş yürümüş-sağ elin baş parmağı sol el üzerinde yürütülür
Bir evin açık kapısından içeri girmiş
Bir de bakmış merdivenler var-baş parmak avuç içinde gezdirilir ve parmaklardan çıkılır
Başlamış çıkmaya, üst kata çıkınca kapıyı çalmış-sağ elin işaret parmağıyla sol avuca vurulur
tak tak tak
Kim o?
Ben Bay Mikrop
Ne istiyorsun- sağ elin baş parmağı sallanır
Seni hasta etmeye geldim
Yoo, beni hasta edemezsin bol bol uyudum, iyi gıdalarla beslendim-sol elin işaret parmağı sallanır
Temiz bir çocuğum aşı da oldum
Mikrop ben gidiyorum der-sağ elin baş parmağı sallanır
Çocuğun annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş
Mikrobun ayağı kaymış yuvarlanmış-iki el birlikte hareket ettirilerek yuvarlanma hareketi yapılır.
MEYVE KİM YEMEZSE”
Sebzeleri kim yemezse
Hiçbir zaman güçlü olamaz.
Her zaman çok çabuk yorulur,
Hastalıktan kurtulamaz.
Havuç “Gel gel yanıma!” diyor
Ispanaklar güç veriyor,
Lahana köşede gülüyor,
Maydanozlar tat veriyor.
BÜYÜYORUM
Süt içiyor, büyüyorum. Yemek yerken, Oyun oynarken,
Mışıl mışıl uyurken, Çalışırken büyüyorum.
Büyümediğim an yok ki benim, Şimdiden küçük bir devim!
A.SİVASLIOĞLU
SAĞLIK
Kuvvetliyim, gürbüzüm
İçimin sevincinden
Gülümser, parlar yüzüm
Bol hava, güneş, oyun
Üç arkadaşım.
Onlarla dost kaldıkça
Yastığa düşmez başım.
BİLMECELER
Gözenek gözenek gözü var
Beyler önünde sözü var.(balpeteği)
Herşeyi görür kendini görmez. (göz)
Dal üstünde al yanak
(elma)
Mart (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 01 /03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KELEBEK DANSI” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“ASLANLAR VE CEYLANLAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma yazmaya hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KELEBEK DANSI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklardan büyükçe nefes almasını ve bir kerede bırakmasını ister. Daha sonra nefeslerini 2 kerede ve
3 kerede bırakma çalışmaları yapılır.
Benek benek kelebek
Uçtu gitti sekerek
Çayır çimen içinde
Gelinlikler giyerek
Uç kelebek, koş kelebek
Çayırlar seni bekleyecek tekerlemesi söylenir.
•
Ardından kelebek çizme çalışmaları yapılır, üzeri artık malzemelerle süslenir.Yapılan çalışmalar sınıf panosunda
sergilenir.
•
Hep birlikte ayağa kalkılarak müzik eşliğinde kelebek dansı yapılır.
MATERYALLER
Resim kağıdı, boyalar, müzik, artık materyaller
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Öğretmen etkinlik sırasında fotoğraf çekebilir ve değerlendirme aşamasında bu fotoğraflar incelenebilir.
•
Kelebek dansını sevdiniz mi?
AİLE KATILIMI
Balon şişirmeyi deneyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ASLANLAR VE CEYLANLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma yazmaya hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu :60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri:
Dinlendirici etkinliklere katılır
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ormanda yaşayan hayvanlarla ilgili resimler birlikte incelenir.Bazı hayvanların insanlarla yaşamaya alışkın olmadıkları vurgulanır. Çocukların arkasına geçerek saklanabilecekleri herhangi bir şey ortaya konulur. (bahçede ağaç olabilir) Bundan on beş metre uzakta tebeşirle bir çizgi çizilir. Çocukların içinden bir tanesi aslan olur. Ağacın arkasına
saklanır, diğer çocuklar ise ceylandır. Onlar çizgini arkasında dururlar. Öğretmen “Ceylanlar” diye işaret verince
ceylan olan çocuklar hepsi birden aslanın saklı olduğu yere doğru giderler ve elleriyle dokunurlar. Aslan istediği zaman saklı olduğu yerden çıkar, ceylanları kovalar; çizgiye gitmeden yakalanan ceylanlar aslan yavrusu olurlar. Yavru
aslanlar da ceylanlar yaklaştığı zaman onları kovalarlar, oyuna böylece bir ceylan kalıncaya kadar devam edilir. En
sona kalan ceylan sonraki oyun için aslan olur. Yorulan çocuklar minderlere geçip dinlenirler. Ardından masalara
geçilir, çalışma sayfaları dağıtılarak yönergelere uygun olarak yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, tebeşir
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Canlı-cansız, hareketli-hareketsiz
DEĞERLENDİRME
•
Ormanda yaşayan hayvanlar hangileri?
•
Ormanda hareketli ve hareketsiz neler var?
•
Hangi hayvanlar insanlarla (vahşi) yaşamazlar?
•
Hangi hayvanlar insanlarla (evcil) yaşarlar?
•
Çalışma sayfaları yapılır.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 02/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ASLANIM” isimli Bütünleştirilmiş Alan Gezisi, Resim ve Drama Etkinliği
“BALIK, ÖRDEK, KUBAĞA” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Sanat ve Okuma Yazmaya hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ASLANIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Malzemeleri keser.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların getirdiği aslan resimleri incelenir. Aslanların özellikleri hakkında konuşulur.
•
Büyük bir kraft kağıdına aslan çizilir.
•
Çocuklar yırttıkları, kestikleri renkli kağıtlarla aslan resminin içini doldururlar.
•
Artık materyallerle çalışma tamamlanabilir.
MATERYALLER
Krafk kağıt, boyalar, gazete kağıtları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Etkinlikten keyif aldın mı?
•
Aslan taklitleri yapalım?
•
Başka vahşi hayvanlar tanıyor musun?
AİLE KATILIMI
Aslan resimleri bulalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BALIK, ÖRDEK, KURBAĞA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Sanat ve Okuma Yazmaya hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Tek ayak üzerinde durur.
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Balık, Ördek, Kurbağa” şarkısı söylenir
Zıp zıp zıplar karada
Yüzer tatlı sularda
Vırak vırak seslenir
Eğlenir şu kurbağa
Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak vak vak yüzerler
Eğlenirler sularda
•
Kare şeklindeki elişi kağıdından katlama kaplumbağa çalışması yapılır. Kaplumbağanın sırtı artık materyallerle süslenir.
•
Ceviz veya fıstık kabukları ya da gazoz kapakları kullanılabilir. Kurbağa kelimesiyle aynı sesle biten kelimeler bulmaya çalışılır. Ardından çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kara-hava -su
DEĞERLENDİRME
•
Şarkımızı sevdin mi?
•
Hayvanları taklit edelim.
•
Aynı sesle biten kelimeler söyleyelim.
•
Suda ve karada yaşayabilen hayvanlar hangileri?
•
Hem suda hem karada yaşayan hayvanlar var mı?
•
Hayvanları yaşadıkları yerlere götürelim.
•
Hayvanları rahatça hareket edebilecekleri yerlere götürelim.
AİLE KATILIMI
“a” sesi ile biten kelimeler bulalım.
UYARLAMA
(
Mart (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 03/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MARAKAS YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği
“ÇİÇEK BAHÇEMİZ” isimli Türkçe ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MARAKAS YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri çıkarır
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa bir müzisyen davet edilir.
•
Çocuklarla birlikte müzisyenin çaldığı müzik aleti incelenir ve müzisyenden bilgi alınır.
•
Çocukların getirmiş olduğu kabuklu kuruyemişlerin kabukları çıkartılarak bir kabın içinde toplanır. Farklı özellikteki
boş kutuların (karton, plastik, metal) içine kuruyemiş kabukları, pirinç, mercimek vb. materyaller koyulur.
•
Her çocuk kendi kutusunun üzerini kâğıt veya kumaşla kaplayarak ya da boyayarak süsler.
•
Böylece marakaslar oluşturulur.
MATERYALLER
Mercimek, pirinç vb. boş kutu, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Müzisyen, müzik aletleri, marakas
DEĞERLENDİRME
•
Bugün sınıfımıza gelen misafirin mesleği neydi?
•
Bugün hangi müzik aletlerini öğrendik?
•
Marakası nasıl yaptık?
•
Siz hiçbir müzik aleti çaldınız mı?
•
Bir müzik aleti çalmak istesen hangisini seçerdin?
AİLE KATILIMI
Okula kabuklu kuruyemiş götürelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÇİÇEK BAHÇEMİZ
Etkinlik Türü: Türkçe ve Okuma yazmaya hazırlık etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Belli bir yükseklikten atlar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Malzemeleri keser.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevredeki güzelliklere değer verir
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bahçede uygun yerler belirlenerek çocuklarla birlikte çiçek soğanı ekilir.
•
Sulama görevi için liste hazırlanır.
•
Çocuklar sırayla sularlar.
•
Çiçek katlama çalışması yapılır.
•
Çizilen çiçekler iç içe yapıştırılır ve yaprakları yukarı doğru kıvrılarak boyut kazandırılır.
•
Ormanda gezintiye çıkılmış gibi dramatizasyon yapılır.
•
Daha sonra oyun anlatılarak hikaye oluşturulur.
•
Hikayeden sonra çalışma sayfaları dağıtılır.Yönergeler doğrultusunda yapılır.
MATERYALLER
Çiçek soğanları, renkli kağıtlar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Çiçek soğanı, ekim, dikim
DEĞERLENDİRME
•
Çiçekler nasıl büyür?
•
Çiçekleri sulamazsak ne olur?
•
Yeryüzüne ağaç dikmezsek neler olur?
•
Çalışma sayfasındaki sorulara cevaplar aranır?
•
Ormanların ve ağaç dikmenin faydaları neler?
•
İlk resme ağaç çizerek toprak kaymasını engelleyelim.
•
Ormanların faydalarını söyleyelim.Resmimize ağaçlar çizelim.
AİLE KATILIMI
Çiçek soğanı getirelim.
UYARLAMA
Mart (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KUŞLAR VE KEDİ” isimli Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“CANLI - CANSIZ” isimli Bütünleştirilmiş Alan Gezisi, Resim, Drama ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KUŞLAR VE KEDİ
Etkinlik Türü: Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kuşlar ve Kedi oyunu oynanır. Çocuklar kuşlar ve kediler olarak iki gruba ayrılır. Fonda hafif bir müzik vardır.
•
Kediler pusuya yatarak kuşları avlamaya çalışırlar. Kuşlar sıçrayarak ve uçarak kedilerden kaçarlar. Öğretmen yönergeleri değiştirebilir. Yavaş yavaş sıçrayarak, hızlı adımlarla, acıkmış kediler gibi vb. daha sonra kuşlar ve kediler
bir bahçeye gelirler.
•
Benim bir küçük bahçem var parmak oyunu tekrar edilir., öğretmen çocukların oyunun sözlerini doğru söylemelerine rehberlik eder.
•
Benim bir küçük bahçem var
•
Onu çok dikkatli kazarım -parmaklar tırmık gibi yapılır
•
Çiçek tohumlarını buraya ekerim-el ile tohum ekme hareketi yapılır
•
Yağmur yağacak- ellerle yağmur hareketi yapılır
•
Güneş açacak- eller yanlara ve havaya kaldırılır
•
Benim tohumların gittikçe büyüyecek -parmaklar önce birleştirilir, baş öne eğilir, yavaş yavaş yukarı kaldırılır
•
Çiçek açacak -baş üzerinde iki elin tabanları birleştirilerek çiçek açma hareketi yapılır
•
Kış gelecek, çiçeklerin tohumlarını saklayıp -iki elin parmakları birleştirilir, yavaş yavaş kollar indirilir Kış uykusuna
yatacak.
MATERYALLER
Müzik cd’si
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hızlı-yavaş, kuş, kedi, pusuya yatmak, avlamak
DEĞERLENDİRME
•
Oyunda hangi yönergeleri yapmak hoşunuza gitti?
•
Kediler ve kuşlar arkadaş olabilir mi? Neden?
•
Parmak oyunumuzu sevdiniz mi?
•
Siz de bir bahçeniz olsun ister misiniz?
•
Bahçeniz olsa neler dikmek isterdiniz?
AİLE KATILIMI
Sokak hayvanları için evimizin bulunduğu sokağa bir kap su ve bir kap yiyecek koyalım.
UYARLAMA
Etkinlik Türü: CANLI-CANSIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Alan Gezisi, Resim, Drama ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bahçeye çıkılarak gözlem yapılır.
•
Bahçede neler olduğu, bahçedeki canlılar, cansız varlıklar incelenir.
•
İçeriye girildiğinde çocuklardan bahçede gördüklerinin resmetmeleri istenir.bahçedeki canlı ve cansız nesnelerin
neler olduğu hakkında konuşulur.
•
Şöyle Böyle oyunu oynanır. Bir ebe seçilir. Ebe “şöyle” dediğinde yaptığı hareketler yapılır. “Böyle” dediğinde hareketleri yapılmaz.
“Şöyle mutlu bir surat”
“Böyle ağlayan bir bebek”
“Şöyle kızgın bir arı”
“Böyle şaşkın bir palyaço”
“Şöyle üzgün bir papatya” gibi yönergeler verilebilir.
•
Yanan çocuk ebe olur.
•
Oyunun ardından çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak yapılır.
•
MATERYALLER
Resim kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mutlu, kızgın, şaşkın, üzgün
Canlı-cansız
DEĞERLENDİRME
•
Hangi duygu ifadelerimiz vardır?
•
Ne olunca bu duyguları hissederiz?
•
İnsanların duyguları olmasaydı yüzleri nasıl görünürdü?
•
Bu gün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız?
•
Çalışma sayfasındaki hayvanlar nereye bakıyor, ne hissediyor olabilirler?
•
Onları mutlu eden şey ne?
•
Resimdeki canlı hayvanları bulalım.
AİLE KATILIMI
Evimizdeki canlılar neler?
UYARLAMA
Mart (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“4 MEVSİM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ile Okuma yazmaya hazırlık etkinliği(Büyük grup)
“KARGA İLE TİLKİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ile Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: 4 MEVSİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ile Okuma yazmaya hazırlık etkinliği(Büyük grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar 4 gruba ayrılır. Her bir gruba bir kraft kâğıdı verilir. Grup çalışması şeklinde 4 mevsimin resmi yapılır.
•
Her grup bir mevsim alır. Pastel boyalar ve sanat merkezindeki atık materyaller kullanılarak bir tasarım yapılır. Tasarım sırasında öğretmen farklı malzemeleri nasıl kullanacakları konusunda rehberlik eder.
•
Her grup çalışmasını bitirdiğinde çalışmalar mevsim sırasına göre yan yana asılarak mevsim şeridi haline getirilir.
•
Etkinliğin ardından sınıf toparlanır. Eşyalar yerine yerleştirilir.
•
Ardından masalara geçilerek İlkbahar mevsimi ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
•
MATERYALLER
Kraft kağıdı, pastel boya, artık materyaller, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mevsimler
DEĞERLENDİRME
•
Mevsim çalışmamızı sevdiniz mi?
•
Mevsimleri sayalım.
•
İlkbaharda çevremizde neler görüyoruz?
•
İlkbahar mevsiminde nasıl giyiniriz?
•
Neden mevsimlere göre kıyafet değiştiririz?
AİLE KATILIMI
Ailenle birlikte kullanılmayan gazete ve dergilerden mevsimlere ait resimler bulup 4 mevsim afişi hazırlayabilirsin
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KARGA İLE TİLKİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara karga ile tilkinin masalını anlatır. Peyniri kargadan alabilmek için tilkinin yaptıklarını aktarır.
•
Öğretmen çocuklara:
—— Tilki peyniri kargadan başka nasıl alabilirdi?
—— Karga peyniri kaybedince neler hissetmiştir?
—— Tilkinin davranışı doğru muydu? diye sorar. Kurnaz Tilki ne demek? Çocukların cevabı dinlendikten sonra kurnazın anlamı açıklanır. Ardından şarkısı marakasla ritim tutarak söylenir; şarkı sözlerine uygun öykünmeler yapılır.
Karga İle Tilki şarkısı hatırlatılarak birlikte söylenir. Şarkı söylerken sınıfta bulunan sert nesnelerle ritm tutulur.
Birgün bir hırsız karga hah hah hah hah ha ha
Bir parça peynir çalmış hah hah hah hah ha
Uçmuş bir dala konmuş hah hah hah hah ha ha
Etrafı seyre dalmış hah hah hah hah
Oradan geçen bir tilki hah hah hah hah ha ha
Şen sesinle öt demiş hah hah hah hah ha
Bizim karga gak demiş hah hah hah hah ha ha
Peyniri tilki yemiş hah hah hah hah ha…
MATERYALLER
Marakas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kurnaz, şen
DEĞERLENDİRME
Kurnaz ne demek?
Tilkinin davranışı nasıl olmalıydı?
AİLE KATILIMI
Şarkını ailene söyleyebilirsin
UYARLAMA
Mart (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ESKİ OYUNCAK” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Fen etkinliği ( Büyük Grup)
“ESKİ MİNDER” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ESKİ OYUNCAK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama ve Fen Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Cümle kurarken zamir kullanır.
Cümlekurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar eski bir oyuncak olurlar. Artık çocuklar onunla oynamak istemezler ve çöpe atarlar. Çocuklara bir çöp
kutusunda oldukları söylenir ve kısa bir süre müzik eşliğinde gözlerini kapatıp düşünürler. Ardından çocukların eski
bir oyuncak olarak ne hissettikleri, konuşulur.
•
Oyun hamurundan bir balık yapılır. Balığın kuyruk kısmına bir ataç takılır.
•
Atacın ucu bir kalem kapağının kancasına asılır. Bir pet şişe su ile doldurulur ve balık içine koyulur. Balığın şişe içinde yüzmesi incelenir. Nedenleri hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Oyun hamuru, şişe, su
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Eski, çöp, baloncuk
DEĞERLENDİRME
•
Eski oyuncaklarımızı nasıl değerlendirebiliriz?
•
Balık nasıl yüzdü?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ESKİ MİNDER
Etkinlik Türü: Oyun ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Buyuk Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeler: Konuşma sırasında göz teması kurar.Sohbete katılır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:Başkalarının duygularını söyler.Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Eski Minder oyunu oynanır. Oyuncular halka oluştururlar. İçlerinden bir ebe seçilerek ortaya geçer ve halkanın
•
ortasında oturup eski minder adını alır. Oyuncular eski minderin etrafında dönerler ve şu şarkıyı söylerler:
—— Eski minder yüzünü göster, göstermezsen bir poz ver. Güzellik mi? Şirinlik mi? Havuz başında heykellik mi?
•
Şarkı bitikten sonra eski minder ayağa kalkar ve ‘’ güzellik ‘’ der. Halkadaki oyuncular güzellik pozu verirler. Eski
•
minder hangi pozu beğenirse, o oyuncu eski minder olur.
•
Ardından çocuklarla birlikte müzik eşliğinde jimnastik hareketleri yapılır
•
Masalara geçilerek çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Eski-yeni, genç-yaşlı
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldın?
•
Ailemizde yaşlılar var mı? Onlara nasıl yardımcı oluruz?
•
Oyuncaklarımızla nasıl oynamalıyız?
•
Arkadaşlarımızla oyunlar oynarken nelere dikkat etmeliyiz?
•
Oyuncaklar için tartışmak doğru mu? Bu durumda nasıl davranmalıyız?
AİLE KATILIMI
Yatağında neler var?
UYARLAMA
Mart (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 09/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ZIPLAYAN T” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
“Dalda Duran Üç Elma” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ZIPLAYAN T
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Zıplama oyunu oynanır. Çocuklar sınıfın içinde çift ayak zıplayarak dolaşırlar. Bir çocuk ebe olur. Onun da aynı
şekilde zıplayarak arkadaşlarını yakalaması gerekir. İlk yakalanan çocuk ebe olur.Çocuklar zıplayarak minderlere
geçerler.
•
İçinde “t” sesi bulunan nesneleri söyleme çalışmaları yapılır. Sınıftaki nesneler oyuncaklar araç ve gereçler gösterilir adı söylenir sesleri vurgulanır.
•
Çocuklar buldukları nesnelerin resimlerini küçük kartlara çizerler. Ses panoları yapılır. Çalışma sayfaları dağıtılarak
“t” sesi ile ilgili çalışma yapılır.Ardından çalışma sayfasındaki nesneler kullanılarak şiir yazma çalışması yapılır.Çalışmada sayfadaki nesneleri şiirdeki satır sonlarına yerleştirmeye dikkat edilir.Öğretmen çalışma sırasında çocuklara
rehberlik eder.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“t” sesi, baş-son
DEĞERLENDİRME
•
Oyunumuzu sevdiniz mi?
•
“t” sesi ile başlayan nesneler söyleyelim.
•
“t” sesi ile biten nesneler söyleyelim.
•
İlgili çalışma sayfası yapılır.”t” sesi kelimenin neresinde?
•
Haydi şair olalım.Nesneleri satırların sonuna yerleştirelim.
AİLE KATILIMI
İçinde “t” sesi olan kelimeler bul
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DALDA DURAN ÜÇ ELMA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın kokusunu söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bahçede her çocuk bir ağaç seçer. Seçtiği ağacın gövdesine resim kağıdı koyar.
•
Üzerini boya ile karalayarak ağaç gövdesinin izini çıkarır. Çocuklar etkinliklerini sürdürürken ağaçların havayı temizleyerek bizlere katkı sağladıkları hakkında konuşulur.
•
Ardından Dalda Duran Üç Elma Şarkısı söylenir.
Dalda duran üç elma Dalda duran üç elma
Sende güzel sende güzel sende güzel koparma
Sende güzel sende güzel sende güzel koparma
Al elmanın birisi al elmanın birirsi
Böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu
Böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu
•
Sınıfa elma ve çeşitli meyveler getirilir. Meyvelerin kokuları hakkında konuşulur.
•
“a” ve “t” sesleri ile başlayan nesneleri söyleme çalışmaları yapılır. Sınıftaki nesneler oyuncaklar araç ve gereçler
gösterilir adı söylenir ve başlangıç sesleri vurgulanır. Aynı sesle başlayan nesne var mı diye sorulur. Çocuklar buldukları nesnelerin resimlerini küçük kartlara çizerler. Ses panoları yapılır.
MATERYALLER
“a” ve “t” sesi ile başlayan nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“a” – “t” sesiyle başlayan sözcükler, koku
DEĞERLENDİRME
•
Güzel koku bize ne hissettirir?
•
Kötü koku bize ne hissettirir?
•
“A” sesiyle başlayan neler var?
•
“T” sesiyle başlayan neler var?
AİLE KATILIMI
Kokusu güzel olan bir şey çizelim
UYARLAMA
Mart (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 10/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“NE SESİ?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
“KUŞ EVİ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Türkçe Etkinliği ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel Etkinlik)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: NE SESİ?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun Etkinliği (BüyükGrup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikler/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Ne Sesi? oyunu oynanır ve hayvan sesleri önce dinletilir sonra sesler çıkartılıp taklitleri yapılır.
•
Hayvanların sesleri de taklit edilerek oyun bitirilir.Etkinlik için zaman yeterli ise hayvan taklitleri yürüyüş ve yüzüşleri taklit edilebilinir. Beş duyumuz parmak oyunu aşamalandırılarak oynanır.
İki gözüm, iki kulağım
Birer tane burnum ve ağzım var
bunlar da dudak, en dıştalar gülünce dişlerimi görürsünüz
Ağzımı açınca dilimi görürsünüz
Onu aşağı yukarı, sağa sola hareket ettiririm
Dilimle konuşup şarkı söylerim
En önemlisi yemekleri yerken
Tadına dilimle bakarım
tatlı yerken yüzüm güle
bu bir limon onu önce ikiye keserim
Sonra ağzıma alıp yerim
Ekşi olduğundan yüzümü
Buruştururum
Acı yiyince dilimi o, o, o diye
Hareket ettirir bağırırım.
Şimdi ağzımı kapatıp
Dilimi saklarım
•
(dudaklar öne doğru uzatılır)
(gülünür)
(dil gösterilir)
(bu hareket yapılır)
(lay lay lay denir)
(gülünür)
(yüz mimikleri yapılır)
Çocuklar masaya alınır. El ve kol jimnastiği yapılır.
Eller açılır kapanır.
Bilekler döndürülür.
Kollar ileri-geri çevrilir.
MATERYALLER
Harita resimleri, sınıf haritası
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Duyu
DEĞERLENDİRME
•
Duyu organlarımız ne işe yarar?
•
Duyu organlarımızı sayalım.
•
Hayvan seslerini taklit etmek zor muydu?
AİLE KATILIMI
Sesleri taklit edelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KUŞ EVİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat Etkinliği, Türkçe Etkinliği ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla bahçeden ağaç dalları toplanır büyükçe bir saksı içine konulan toprağa saplanır ve bu ağaç dallarına
koymak üzere her çocuk kendi hayalindeki kuşu renkli kağıtlara çizer ve bu kuşları ağaç dallarına asarlar.
•
Kuşların gagalarına çocuklara sorulan, bir kuş olsaydın nereye uçardın sorusunun cevapları asılır. Peki kuşlar yemek
bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar mıdır? Neden? Peki, biz bu konuda neler yapabiliriz, konuları tartışıldıktan sonra onlar için yemlik hazırlamaya karar verilir.
•
Çocuklar kartonlardan parçalar keser bunların üst kısımları delinerek ip geçirilir.
•
Kesilen bu parça kartonlara bıçak yardımıyla tereyağı sürülür, bunun üzerine kuşyemi atılır ve ağaç dallarına asılır.
•
Masalara geçilir öğretmen önderliğinde çizgi çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
Ağaç dalları, saksı, karton, boya, bıçak, tereyağı, kuş yemi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yem, aç- tok
DEĞERLENDİRME
•
Kuş nasıl hareket eder? Nerede yuva yapar?
•
Şimdiye kadar kaç farklı renkte kuş gördün? En çok hangi renkli kuşu seviyorsun?
•
Farklı türde kuş isimleri biliyor musun?
•
Evinizin yakılarında hiç kuş yuvası var mı?
•
Farklı kuş sesleri taklit edilir.
AİLE KATILIMI
Farklı türde kuşlar araştırıp isimlerini öğrenebilirsiniz.
UYARLAMA
Mart (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BREMEN MIZIKACILARI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“BİZİM AĞACIMIZ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BREMEN MIZIKACILARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara Bremen Mızıkacıları masalını daha önce duyup duymadıkları sorulur. Daha sonra masal çocuklara anlatılır.
•
Masal bitiminden sonra masalla ilgili çeşitli sorular sorulur. Bu masaldaki köpeğin kukla perdesini yapmaya ne
dersiniz denir ve önceden hazırlanan büyük boy mukavvaya çizilen köpek resmi büyük grup çalışması şeklinde çocuklara farklı materyallerle kaplatılır. Fakat köpeğin yüzü arkasına geçenin önden görünecek şekilde açık bırakılır.
Etkinlik bitiminde resim çekilmek isteyen çocukların resimleri çekilir. Kedi/köpeğin arkasına geçen çocuklar farklı
duyguları yüz ifadelerine yansıtırlar. Çocuklarla canlandırdıkları duygular hakkında konuşulur. Canlandırılmayan
duygular hakkında konuşulur. Öğretmen seçtiği bir çocuğa kimsenin duyamayacağı bir şekilde bir duyguyu söyler.
Çocuk canlandıracağı duyguyu tüm bedenini kullanarak gruptakilere anlatmaya çalışır. Drama sonrasında çocuklara duygular hakkında ne düşündükleri sorulur. En kolay ifade ettikleri ve ifade etmekte zorlandıkları duygularla ilgili
konuşulur. Bu duyguları uyandıran olası olayların ve durumların neler olabileceği hakkında soru cevap yöntemiyle
çocukların düşünmesi ve yanıt vermesi sağlanır. Oyunda işlenen duyguların hangisini en son yaşadıkları ve olayın
ne olduğu sorulur. Çocuklar canlandırdıkları herhangi duyguyla ilgili özgün resim yaparlar.
MATERYALLER
mukavva, boya kalemleri, artık materyaller, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Duygu nedir? Hangi duyguları biliyorsun?
•
Duygular hakkında sohbet ederken kendini nasıl hissettin?
•
Duygularını mimiklerinle ifade etmeye çalışırken zorlandın mı?
•
Daha önce duygunu ifade edemediğin bir durum yaşadın mı?
AİLE KATILIMI
Bugün kendini nasıl hissediyorsun?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BİZİM AĞACIMIZ
Etkinlik Türü:Bütünleştirilmiş Sanat, Müzik ile Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri kopartır/yırtar
Malzemelere elleriyle şekil verir
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kraft kâğıdına büyük bir ağaç çizilir. Çocuklar renkli kâğıtları kopararak minik toplar yaparlar. Yapılan toplar ağacın
dallarına yapıştırılarak ağaç tamamlanır.
•
Artık materyallerle süslenerek düzenlenebilir.
•
Ağacın çevresinde halka olunur. Öğrenilen şarkılar ağacın çevresinde dönerek söylenir.
•
Ardından çalışma sayfaları dağıtılarak sayfadaki ağaçların noktaları birleştirilir.Yine diğer çalışma sayfasındaki hostesle pilotun uçağa ulaşmaları nokta birleştirme ile gerçekleştirilir.
MATERYALLER
Kraft kağıdı, renkli kağıtlar, artık materyaller, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ağaç, dal, renkli
DEĞERLENDİRME
•
Ağaçların önemi hakkında sohbet edilir.
•
Etrafımızda hangi ağaç türleri var?
•
Bu gün hangi etkinliklerden keyif aldınız?
AİLE KATILIMI
Bahçenizde ağaç var mı? Kaç tane?
UYARLAMA
Mart (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 14/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DENEYELİM BULALIM” isimli Bütünleştirilmiş Fen etkinliği ile Matematik etkinliği ( Büyük Grup)
“EVİN YOLU” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DENEYELİM BULALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla kaptan kaba sıvı aktarma denemeleri yapılır. Yerlere dökmeden ve taşırmadan sıvıyı aktarmaları istenir.
—— Sıvı önce hangi bardaktaydı?
—— Hangi bardak dolu, hangisi boştu? sorulur.
•
Daha sonra ilgili çalışma sayfası yapılır.
•
Bir kabın içine pamuk koyulur, pamuğun üstüne fasulye taneleri yerleştirilir ve pamukla kapatılır.
•
Pamuğun üzerine su dökülür. Her çocuk kendi fasulyelerini düzenli olarak kontrol eder.
•
Nasıl çimlendiği gözlemlenir.
•
Öğretmen sınıfa farklı ebat ve sayılarda toplar getirir. Toplar çocuklarla birlikte farklı özelliklerine göre gruplanır.
•
Daha sonra müzik eşliğinde toplarla dans edilir. Müzik durduğunda en güzel dans eden çocuklar sıra sayılarıyla
belirlenerek yerlerine geçer.
MATERYALLER
Kaplar, farklı ebat ve sayılarda toplar, pamuk, su, fasulye
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Boş- dolu
DEĞERLENDİRME
•
Topları gruplarken nelere dikkat ettik?
•
Sıvı aktarma deneyinde neler hissettiniz?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: EVİN YOLU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklardan her biri birer ayıcık olur. Denge tahtası, sandalye, masa, büyük bir mukavva kutu vb. içinden geçilebilecek nesneler, sınıfa dağınık bir biçimde yerleştirilir. Çocuklara “Burası ayıcıkların evlerine giden yol bu yolu
takip ederek evinizi bulacaksınız” yönergesi verilir. Çocuklar sıraya girerek başlangıç noktasından itibaren eşyaların
içinden ya da altından geçerek çıkışa doğru ilerlerler. Farklı hızlarda yürüyerek oyun tekrarlanır.
•
Çocuklarla nesnelerin ters ve düz hallerini, sıralarını, yerlerini gösterecek denemeler yapılır. Daha sonra çalışma
sayfalarındaki labirent etkinlikleri yapılır.
MATERYALLER
Denge tahtası, sandalye, masa, büyük bir mukavva kutu vb. içinden geçilebilecek nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ters – düz
DEĞERLENDİRME
•
Oyun etkinliğinde en çok nerden yürürken zorlandın?
•
Ayakkabımızı ters giydiğimizde ne olur?
•
Bu gün en çok hangi etkinliğe katılmak sizi mutlu etti?
•
Labirentte çıkış yolunu bulmak zor muydu?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SUDOKU” isimli Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Hareket etkinliği ( Büyük Grup)
“MANDALA ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SUDOKU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Hareket Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler
Sekerek belirli mesafede ilerler
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüğü ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen büyük boy beyaz bir kartona sudoku karelerini hazırlayıp panoya asar. Çocuklara pano üzerinde sudoku
oynanır. Öğretmen vücudunu çeşitli şekillerde hareket ettirir. Çocuklar bu hareketleri taklit ederler. Öğretmen çocuklara yönerge vermez. Sadece “yaptıklarımı siz de yapın der”. (Örn: ileri uzanır, kayma adımı yaparak gider, seker,
sıçrar, öne, arkaya eğilir, kollarını yana açar, yere yatarak pedal çevirme hareketi yapar vb.)
•
Ünlü bir ressama ait ağaçların olduğu bir resim incelenir.Resimde gördükleri hakkında sohbet edilir.
MATERYALLER
Sudoku oyun kareleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sudoku, rakamlar
DEĞERLENDİRME
•
Su doku çalışmasını yaparken nelere dikkat ettik?
•
Vücut hareketlerini yaparken zorlandınız mı?
•
En kolay hareket hangisiydi?
AİLE KATILIMI
Yaptığımız vücut hareketlerini ailene öğretebilirsin.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MANDALA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıf minderlerini aralıklı olarak dizer. Çocuklara nehir üzerinden geçmeleri gerektiğini bunun içinde
nehir taşlarını kullanacaklarını söyler. Çocuklar taşların üzerinden atlayarak nehre düşmeden karşıya geçmeye çalışırlar.
•
Etkinlik bitiminde masalara geçilerek mandala resmi boyanır .Diğer çalışma verilir, çocuklardan iki resim arasındaki
9 farkı bulmaya çalışırlar.
MATERYALLER
Mandala boyama sayfası, Müzik Cd’si, boya kalemleri, minderler.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Mandala çalışması yaparken nelere dikkat ettik?
•
Resimler arasındaki farkları bulmak kolay oldu mu?
•
Bu gün hangi etkinliklere katılırken keyif aldın?
AİLE KATILIMI
Sofrayı kurarken ailene yardımcı olabilirsin.
UYARLAMA
Mart (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ORMAN KUŞLARI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik, Oyun Etkinliği ( Büyük Grup)
“TOPLAR” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ORMAN KUŞLARI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
Sen hiç fidan diktin mi?
Sevgiyle büyüttün mü?
Gün gelip de boynuna
Sarılarak öptün mü?...
•
Aziz Sivaslıoğlu şiiri tekrarlanarak öğrenilir.
•
Orman Kuşları oyunu oynanır. Yere dikdörtgen biçiminde iki köşe çizilir. Bunlardan biri yuva diğeri ise kafestir.
•
Bir anne kuş seçilir, yuvaya girer. Bir çocuk ta kuşçu olur. Yuvayla kafes arasında yer olur.
•
Diğer çocuklar oyun alanının dışına çizilen çizginin arkasına çizilen ormandadırlar.
•
Anne kuş yavrularını yuvaya getirmeye çalışır. Kuşçu da kuşları yakalayıp kafese kapatmaya çalışır.Oyun böyle devam eder. Etkinlik sonunda kuşlar sayılır.
•
Öğrencilerden boyalarını alarak bir kelebek resmi çizmeleri istenir. Çizilen resimleri her çocuk istediği renge boyar.
•
Daha sonra bu resimlerin renk özelliklerine göre grafik çalışması yapılır.
MATERYALLER
Tebeşir
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ritmik sayma, yuva, orman, dikdörtgen, grafik
DEĞERLENDİRME
•
Şiirimizi sevdin mi?
•
Kaça kadar sayabiliyoruz.
•
Grafik çalışması yaparken nelere dikkat ettik?
•
Oyun etkinliğinde hangi görevi almayı sevdin?
AİLE KATILIMI
Boyunu ölç. Uzamış mısın?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TOPLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belli bir yükseklikten atlar.
Engelin üzerinden atlar
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara bir top olduklarını söyler. Çeşitli engellerin olduğu bir yol hazırlar. Sandalye ve plaklar kullanır.
Çocuklar bir top gibi zıplaya zıplaya sandalyenin yanına gelirler üstüne çıkar ve atlarlar. Plakların üzerinden ise
sıçramaları gerekmektedir. Toplar bu yolu tamamlayıp masaya ulaşırlar.
•
Çalışma sonrasında engellerin çevresinde halka olunur. Öğretmen: “Haydi birlikte engelleri sayalım” der. Engeller
sayıldıktan sonra öğrenciler boya kalemlerini alarak masalarına geçerler.Çalışma sayfası dağıtılır.Öğretmen önderliğinde sayfadaki ağacın üzerine konmuş kuşlar sayılır, istenilen renklerde boyanır.
MATERYALLER
Sandalyeler, plaklar, kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tek-çift
DEĞERLENDİRME
•
Oyun oynarken eğlendiniz mi?
•
Top olarak hareket ettirmek sizlere ne hissettirdi?
•
Kuşları saymak zor oldu mu?
•
Kuşları hangi renklerde boyadık?
•
Kaç tane tek kuş var?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 17/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“GÜNEŞİMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat, Türkçe ve Drama Etkinliği ( Büyük Grup)
“KARIŞLA ÖLÇELİM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: GÜNEŞİMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat, Türkçe ve Drama Etkinliği (Grup Çalışması)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Gece- Gündüz Oyunu oynatılır. Çocuklara daire şeklinde mukavva karton verilir. Grup çalışması şeklinde sarı pastel
boya ile boyanır. Etrafı sarı pipetlerle süslenir. Çocuklar pipetleri farklı boylarda kesip yapıştırarak güneşi tamamlarlar.
•
Güneşin faydaları ve özellikleri hakkında sohbet edilir.
•
Çocuklara güneş ile ilgili görseller gösterilebilir. Güneşin hayatımızdaki önemi, canlıların, bitkilerin büyümesini
nasıl sağladığı vurgulanır.Sebzelerle ilgili bilmeceler flaş kartlar hazırlanarak sorulur.
•
Daha sonra her çocuk yediği sebzenin resmini gösterir.Sebze yemenin sağlık açısından faydaları hakkında sohbet
edilir.
•
Çocuklar patlıcan olurlar. Öğretmen onları ince soyar. Sonra doğrar ve sonra kızartır. Çocuklarla birlikte patlıcan
kızartması yapılır. Kızarmış olan patlıcanlar sürünerek minderlere geçerler ve servis edilmeyi beklerler.
MATERYALLER
Pipet, pastel boya, makas, yapıştırıcı, güneş ile ilgili resimler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Güneş
DEĞERLENDİRME
•
Gece-gündüz nasıl oluşur?
•
Güneş olmasaydı ne olurdu?
•
Canlıların büyümesi için güneş gerekli mi?
AİLE KATILIMI
Sınıf kitaplığını düzeltelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KARIŞLA ÖLÇELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfa bir bitki getirir; çocuklara sınıfta bir değişiklik olup olmadığını sorar. Çocuklarla canlılar hakkında
sohbet edilir. Onların da yaşama hakkı olduğu vurgulanır. Sınıfta bulunan çiçeğin bakımı ile ilgili sorumluluklar çocuklara dağıtılır. Çiçeğin boyu çocukların karışıyla ölçülür. Ardından sınıftaki diğer eşyalar karış ile ölçülür. Çocuklar
sınıftaki bazı eşyaların boyunu karışla ölçüp söylerler. Ardından çalışma sayfaları öğretmen önderliğinde yapılır.
MATERYALLER
Çiçek, ölçülecek eşyalar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yaşam hakkı, karış, ölçmek, sorumluluk
Islak-kuru, üstünde-altında, sağında-solunda
DEĞERLENDİRME
•
Karış ne demek?
•
Karışla nelerin boyunu ölçtük?
•
Canlıların özellikleri nelerdir?
•
Sağımızı solumuzu gösterelim.
•
Çalışma sayfalarında ıslak olan insanları bulalım.
•
Ağacın üzerindeki-altındaki-üstündeki kelebekleri renklerine göre sayalım.
•
Kelebekler ağacın neresindeler?Söyleyelim.
AİLE KATILIMI
Boyu 1 karış olan bir eşya bulalım.
UYARLAMA
Mart (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat Etkinliği ( Büyük Grup)
”8 RAKAMI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, matematik, okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bireysel))
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinlikler­de sorumluluk alır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerekti -ren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak bi­çimde bir araya getirir. Malzemeleri keser.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Atatürk’ün Türk milleti için yaptıklarından bahsedilir. Birçok savaş yaptığından bunlardan birisinin de Çanakkale
savaşı olduğu söylenir. Çanakkale ‘de çok büyük mücadele verildiği, düşmanların büyük bir zaferle yurdumuzdan
kovulduğu konuşulur.Artık malzemeler kullanılarak Çanakkale şehitliği ve nöbet tutan askerler yapılır.Öğretmen
çocuklara rehberlik eder.Ardından öğrenilen şiir, tekerlemeler söylenir; parmak oyunları oynanır. “Bayrağım” şiiri
okunur.
BAYRAĞIM
Milletimi, vatanımı işaretleyen
Bağımsızlığımı belirten
Canım bayrağım
Ben sana aşığım
Canım gibi alışığım
Kırmızı rengin
Bulunmaz dengin
Hele ayınla yıldızın
Sana ne çok yakışmış
Uğruna can verdiğimiz
Dalgalanan gökte
GÜZEL BAYRAĞIMIZ..
Mehmet Cem YİĞİT
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk neler yapmış?
•
Çanakkale savaşı neden önemli?
•
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılmayı seviyor musun?
•
Çanakkale şehitleri anıtını yaparken neler hissettin?
MATERYALLER
Renkli kartonlar, köpük strafor, mukavva, bayrak, asker resimleri …vb artık materyaller
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Bayrak, şehitlik, Çanakkale savaşı, zafer, lider
AİLE KATILIMI
Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: 8 RAKAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, matematik, okuma yazmaya hazırlık etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
8 rakam kartı çocuklara gösterilir. Rakam tanımları istenir.
•
Daha sonra her çocuğun sınıftan öğretmenin gösterdiği karttaki kadar oyuncak bulup getirmesini ister.
•
Ardından çalışma sayfalarındaki 8 rakamı ile ilgili etkinlikler yapılır.
MATERYALLER
Rakam kartları, oyuncaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
8 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
8 e kadar sayalım
•
Parmaklarımızla 8 rakamını sayıp gösterelim.
•
8 adet nesne söyleyelim
•
8 adet nesne bulup gösterelim
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 21/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“AĞAÇ YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Gezi, Müzik etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“AĞAÇ” isimli Bütünleştirilmiş doğa etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: AĞAÇ YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Gezi etkinliği, Müzik Etkinliği ile Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özel­liklerini karşılaştırır.
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, kar­şılaştırır.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, kar­şılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerekti­ren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak bi­çimde bir araya getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla bahçeye çıkılarak yere dökülen yapraklar incelenir, farklı türde olan yaprak­lar toplanır.
•
Sınıfta tek tek yapraklar incelenerek şekille­rine, büyüklüklerine, renklerine, uzunlukla­rına göre gruplarına ayrılır.
Önceden hazır­lanan farklı şekillerde yapraklar çocuklara verilir, çocuklar diledikleri gibi boyadıkları yaprakların
kenarlarını siyah pastel boya ile belirginleştirdikten sonra çizilen ağaç formu üzerine yapıştırılır. Ağacın gövde kısmına ka­lem tıraş çöpleri dökülerek yapıştırılır.. Bahçeden alınan topraklar ile yeryüzü yapılır. .Pastel boya verilerek
isteyen çocukların etrafına ağacın konumu ile ilgili resim yapmalarına rehberlik edilir.
•
Öğretmen çocuklar çalışmalarını sürdürürken “Bir ağaç dik haydi gel” şarkısını söyler, çocukların dikkatini çeker.
Çalışma sonunda hadi şarkımızı öğrenelim der ve parça-bütün tekniğiyle şarkı öğretilir.
Bir ağaç dik haydi gel
Faydan olsun yurduna
Bir ağaç dik haydi gel
Gölgesinde mutluluk olsun
Bir ağaç dik haydi gel Katkın olsun ormana.
DEĞERLENDİRME
•
Topladığımız yaprakları ne yaptık?
•
Sen bir yaprak olsaydın ağaç­tan yere düşünce ne hisseder­din?
•
Yapraklar neden dökülür? Hangi mevsimde yapraklar dökülür?
•
Evinizin etrafında nasıl ağaçlar var bugün gördüğün yaprak­lara benzeyen yaprakları var mı?
•
Öğrendiğimiz şarkıyı beğendiniz mi?
•
Sanat etkinliğinde her çocuğun kendine ait özgün ürün oluşturması konusunda teşvikler yapılır.
MATERYALLER
Ağaç dalları, yapraklar, ağaçlardan dü­şen çiçekler, tohumlar vb, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzun-kısa, büyük küçük, orman
AİLE KATILIMI
Evimizin etrafındaki ağaçlara dik­kat edelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: AĞAÇLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş doğa etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özel­liklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, kar­şılaştırır.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, kar­şılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerekti­ren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak bi­çimde bir araya getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla birlikte bahçeye geziye çıkar. Bahçede gördüklerimiz hakkında ko­nuşulur. Çeşitli doğal malzemeler toplanır. Ağaç dalları, yapraklar, ağaçlardan düşen çi­çekler, tohumlar vb.... toplanan bu nesneler sınıfa getirilir. Her çocuk bulduğu malzeme­leri masaya koyar. Malzemelerin özellikleri birbirleri ile kıyaslanır. Benzer olanlar
aynı kutulara koyularak sanat çalışmalarında kullanılmak üzere gruplanır. Öğretmen ağaç dalları kutusunda aldığı
dalları çocuklara gösterir; hangisinin daha uzun olduğunu tahmin etmelerini ister. Çocuklar tahminle­rini söyledikten sonra dalları yan yana geti­rerek sonucu görmelerini sağlar. Öğretmen çocuklara büyük çalışma kâğıtları verir.
Çocukların sanat etkinliği için sulu boyalarını alarak çalışma masalarına geçmeleri istenir. Masalara üzerinde ağaç
gövdesinin çizili olduğu büyük boy fon kartonu yerleştirilir. Çocuklara gördüğünüz resimde neler eksik? diye sorulur. Çocuklar yapılacak grup çalışması için sayıları eşit üç gruba ayrılırlar. Çocuklar sulu boyaları ile el baskısı yaparak
ağacın yapraklarını, fırça baskısı ile de ağacın gövdesini tamamlarlar. Çalışma panoda sergilenir. Çalışmanın ardın­
dan hep birlikte malzemeler toplanır; sınıf temizlenerek düzenlenir.
•
Öğretmen çocuklara ağaç olduklarını söyler. Her çocuk bir ağaçmış gibi bedenini şekillen­dirir. Öğretmen çocuklara
yönerge verir;
—— Ağaçlardan bazıları uzunmuş; uzun ol­maları için sandalye üzerine çıksınlar. Ağaçlar güneşli bir günde gökyüzüne doğru uzanıyormuş. Hava çok güzelmiş. Derken hafifçe bir rüzgâr esmeye başla­mış; ağaçların yaprakları
kıpırdanmaya başlamış.
—— Rüzgâr biraz daha güçlenmiş, artık dallar da sallanıyormuş. Rüzgâr iyice güçlenmiş ağaçlar, olduğu yerde sallanıyor. Uzun ağaçlar daha çok sallanıyor; kısa ağaçlar daha az sallanıyor.
•
Çalışma benzeri yönergelerle sürdürülerek tamamlanır. Daha sonra çocuklarla rüzgârda kıpırdanan bir ağaç olmak
nasıl bir histi; ne­ler hissettiler? konuşulur. Çalışma sayfasına uygun yönergelerle etkinliği tamamlamalarına rehberlik edilir.
DEĞERLENDİRME
•
Fırça baskısı yapmakta zorlandınız mı?
•
Sizce el baskısı yapmak eğlenceli miydi?
•
Başka hangi malzemeleri kullanarak baskı yapabiliriz?
•
Daha önce hiç el baskısı yaptınız mı?
•
Bahçe gezimiz sırasında neler gördük?
•
Ağaç olduğunda neler hisset­ti n?
•
Nasıl bir ağaç oldun?
•
Sizin evinizin bahçesinde ağaç var mı?
•
Bugün hangi merkezlerde oyun oynadınız?
•
Neden bu oyun merkezlerini tercih ettiniz?
•
Hangi oyuncaklarla hangi merkezlerde oynadınız?
•
Hangi merkezlerde neler yaptınız?
•
•
Sizce eğlenceli oyunlar oynayabildiniz mi?
Merkezleri nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz?
MATERYALLER
Ağaç dalları, yapraklar, ağaçlardan dü­şen çiçekler, tohumlar vb, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzun-kısa, büyük küçük, ağaç, yaprak
AİLE KATILIMI
Nesnelerin boylarını kıyaslayabi­lirsiniz.
UYARLAMA
Mart (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ORMANLARIMIZ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik etkinliği ( Büyük Grup)
“SESLER” isimli Bütünleştirilmiş Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ORMANLARIMIZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Sözdizimi kurallarına gore cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.
Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar minderlere geçerler. Öğretmen Orman Haftası olduğunu söyler. Ormanın, ağaçların öneminden konuşulur.
•
Orman şarkısı söylenerek çocuklarla tekrar edilir.
•
Kestane, gürgen, palamut
Altı yaprak, üstü bulut
Gel sen burada derdi unut
Orman ne güzel, ne güzel
Dallar kolkola görünür
Yaprak yaprağa sürünür
Kışın karlara bürünür
Orman ne güzel, ne güzel
Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır. Bahçeye fidan dikilir. Bahçeye dikilen fidan incelenir. Bakımı için iş bölümü yapılır
her çocuğa bir sorumluluk verilir.
MATERYALLER
Okul bahçesine dikime uygun fidan, kürek, su
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Orman, ağaç, fidan,
DEĞERLENDİRME
•
Ormanlar olmasaydı ne olur?
•
Ormandaki ağaçları sayalım.
•
Şarkımızı sevdiniz mi?
AİLE KATILIMI
Biz de bir ağaç dikelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SESLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar
Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Aynı boyda dört adet boş şişe alınır. Şişelerden birine az miktarda su koyulur.
•
İkinci şişeye biraz daha fazla su koyulur.
•
Üçüncü şişeye ikinciden biraz daha fazla, dördüncüsü de hemen hemen ağzına kadar doldurulur.
•
Şişeler bir masada aralıklı olarak yanyana dizilir.
•
Çocuklardan biri birinci şişenin ağzına üfler (üflenen hava şişe ağzının karşı kenarına çarpmalıdır)
•
Daha sonra farklı çocuklar diğer şişelere üflerler ve çıkan sesleri dinlerler. Şişelerden çıkan seslerin farklılığı ve
neden
•
böyle olduğu ile ilgili konuşulur.
•
Ses ve nefes açma çalışmaları yapılır ardından Çevremiz şiiri tekrarlanarak söylenir.
•
•
Pembe pembe çiçekler,
Renk renk kelebekler
Yeşil yeşil ağaçlar
Kırmızı benekli mantarlar
Mavi beyaz bulutlar
Uçuşan nazlı nazlı kuşlar
Temzi hava, bol güneş.
İşte bizim çevremiz
Saniye Tunger
Şiire çocuklarla ilave yapmaya çalışılır; çevremizle ilgili kafiyeli kelimelerle mısralar oluşturulur.
Çalışma sayfaları yönergelere uygun olarak yapılır. Sayfadaki renk ve sayı kavramlarını pekiştirici etkinlik yapılır.
Diğer sayfadaki örüntü yapılır.
MATERYALLER
Uzun ve kısa sopa, tebeşir
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uzun-kısa, pembe, kırmızı, sonunda
DEĞERLENDİRME
•
Sesler nasıl çıkar?
•
Her şişeden neden farklı bir ses çıktı?
•
Şiirimizi sevdin mi?
•
Sayfada kaç kırmızı, pembe çiçek var?Sayalım
•
Sıranın sonuna gelmesi gereken nesneyi bulalım.
AİLE KATILIMI
Çevremiz şiirini tekrarlayalım.
UYARLAMA
Mart (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23 /03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“ÖRÜNTÜ?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ORMAN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesiniuygunkullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar minderlere geçerler. Öğretmen bu haftanın Orman haftasını neden kutladığımızı sorar. Öğretmen daha
•
önce gösterdiği ağacın büyümesi kartlarını tekrar kullanır. Bir gün önce dikilen fidanı sulamak için bahçeye çıkılır.
•
Çocuklarla ağaçların faydalarından bahsedilir:
—— Havayı temizler,
—— Çevremizi güzelleştirir,
—— Yaşlı ağaçlar eşyaların yapımında kullanılır
—— Hayvanların evi olur
•
“Orman” şarkısı nefeslerini doğru kullanarak söylenir.
Kestane, gürgen, palamut
Altı yaprak, üstü bulut
Gel sen burada derdi unut
Orman ne güzel, ne güzel
Dallar kolkola görünür
Yaprak yaprağa sürünür
Kışın karlara bürünür
Orman ne güzel, ne güzel
MATERYALLER
Ağacın büyüme aşamalarıyla ilgili kartlar, su
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ağaç, fidan, orman, doğa, toprak, yuva, fayda
DEĞERLENDİRME
•
Orman resmi yapalım.
•
Orman haftasını neden kutluyoruz?
•
Ağaçların faydalarını sayalım.
AİLE KATILIMI
Bu hafta ORMAN HAFTASI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÖRÜNTÜ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Aramaca Oyunu oynanır. Çocuklar halka olurlar. Halkanın ortasında bir ebe olur. Çocuklar elden ele ebeye göstermeden yüzük geçirirler. Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır.
•
Yakalanan çocuk ebe olur.
•
Öğretmen çocuklara panoda geometrik şekillerle oluşturduğu örüntüyü gösterir. Örüntüdeki şekillerin özelliklerini
sırayla söylemelerini ve modelin aynısını önlerindeki sayfalara çizmelerini ister. Nesnelerle örüntü çalışmaları yapılır. Ardından çalışma sayfalarındaki geometrik şekillerle ilgili etkinlikler yapılır.
MATERYALLER
Yüzük, renkli geometrik şekiller, pano
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Örüntü
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık? En çok hangi etkinlikten keyif aldın?
•
Neden? Örüntü oluşturarak neler yapabiliriz?
AİLE KATILIMI
Evde çatal, kaşık, bıçak gibi eşyalarla örüntü çalışabilirsin.
UYARLAMA
Mart (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 24 /03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Sanat ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“ÜÇ KÜÇÜK KUZU” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Türkçe ve Sanat Etkinliği(Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla 20’ye kadar ritmik sayma çalışması yapılır. Ardından çocuklara:
—— Ben size bir kart gösterdiğimde sınıf içinde o sayı kadar nesne bulup getireceksiniz, der.
•
Çocuklara sıra ile kartları gösterir. Tüm çocuklar gördükleri rakam kadar sayıda nesneyi bulup ortaya getirirler.
Daha sonra masalara geçilir. Çocukların getirdiği yumurtalar sayılır. Bu yumurtlar kırpık kağıtlar kullanılarak ördeğe
dönüştürülür.
•
Öğretmen çocuklara Çirkin Ördek Yavrusu’nun masalını yarısına kadar okur, çocuklardan masalı tamamlamalarını
ister. Öğretmen çocukların masalın resimlerini dikkatle incelemesini ister.Çocuklardan düşündüklerinin resmini
çizmelerini ister.
—— Resimde ne görüyoruz?
—— Çirkin ördek yavrusunun yüz ifadesi nasıl?
—— Acaba ne hissediyor?
—— Annesi ne hissediyor olabilir? gibi sorularla resmi anlatmalarını sağlar. Ardından çirkin ördek yavrusu ile ilgili
çalıma sayfaları dağıtır.Çalışmalar öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Sayı kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
20’ye kadar ritmik sayma duygular
DEĞERLENDİRME
•
Acaba masal nasıl bitmiştir?
•
Çirkin Ördek yavrusunun başına neler gelmiş olabilir?
•
Çirkin ördek yavrusunun yerinde olsaydık neler hissederdik? Neler yapardık?
•
Kuğuları gördükten sonra neler hissederdik? Neler yapardık?
•
Çirkin ördek yavrusu, bir kuğuya nasıl dönüşmüş olabilir?
•
Anne ördeğin yumurtaları nasıl karışmış olabilir?
•
Bugün sınıfımızda kaç yumurta saydık?
AİLE KATILIMI
Pişmiş yumurta getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÜÇ KÜÇÜK KUZU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişmi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Üç Küçük Kuzu oyunu oynanır. Bir çocuk (Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur.
•
Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; “hurr, hurr” der. Bu
•
kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine
•
oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun böylece devam eder.
•
Bu ay öğrenilen şarkılar ritm aletleri ile tekrarlanır
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
Şarkılarımı hatırlıyor musun?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 25/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ARI KOVANI” isimli Bütünleştirilmiş Sanat , Türkçe etkinliği ile Matematik etkinliği ( Büyük Grup)
“DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ” isimli Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ARI KOVANI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Müzik Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Artık materyaller kullanılarak arılar yapılır. Büyük bir kutuya kartonlardan kovan hazırlanır. Minik arılar kovanın
etrafına yerleştirilir. Beş Küçük Arı parmak oyunu söylenir.
•
Beş küçük arı uyuyor- sağ el yumruk yapılır sol elin içine koyulur
Sabah olunca bir küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”-küçük parmak oynatılarak kaldırılır
İkinci küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Üçüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış-yüzük parmak kaldırılır
“Günaydın kardeşlerim”
Dördüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Beşinci küçük arı kardeş de -işaret parmağı oynatılır
Uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Bunların hepsi hemen koşa koşa- baş parmak oynatılır
Kahvaltı masasını hazırlamışlar
hemen karınlarını doyurmuşlar
Sonra birer birer –beş parmak sol elin üzerinde oynatılır
Bal özü toplamaya giderlermiş).
Parmak oyunun ardından 1 den 20 ye kadar ritmik sayma yapılarak arı kovanındaki arılar sayılır .
MATERYALLER
Artık materyaller, ince dallar, makarna, pirinç, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ağaç, orman, toprak, doğa, canlı
DEĞERLENDİRME
•
Sanat çalışması kolay mıydı zor muydu?
•
Kovanımız için başka hangi malzemeleri kullanabilirdik?
•
Parmak oyunumuzu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
Bugün evdeki çiçekleri sularken annemize yardım edelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
Etkinlik Türü: Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar minderlere geçerler. Öğretmen bugünün “Dünya Tiyatrolar Günü” olduğunu söyler. Tiyatro ile ilgili(sahne
nedir, oyuncular nasıl giyinir ve konuşur, tiyatro seyrederken nasıl davranılmalı, vb.) sohbet edilir. Tiyatroya gidildiğinde nasıl davranmamız gerektiği sorulur. Birlikte tiyatro izlemenin kuralları belirlenir.
•
Çirkin Ördek Yavrusu hikâyesi hatırlanır.
•
Bir tiyatro sahnesi oluşturularak çocukların hikâyeyi canlandırmaları istenir
MATERYALLER
Çirkin Ördek Yavrusu Hikayesi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Tiyatro, sahne, oyuncu, kostüm, tiyatro kuralları
DEĞERLENDİRME
•
Bugünün önemi nedir?
•
Tiyatroda nasıl davranmamız gerekir?
•
Hikayeyi canlandırırken zorlandın mı?
AİLE KATILIMI
Bugün Dünya Tiyatrolar Günü.
UYARLAMA
Mart (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 28/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KÜTÜPHANE HAFTASI” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Drama etkinliği ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
“BENDEN BAŞKA NE OLUR?” isimli Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KÜTÜPHANELER HAFTASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Drama etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen bu haftanın kütüphaneler haftası olarak kutlandığını söyler. Kütüphane ne demek açıklar ve öneminden bahseder. Kütüphanelerde nasıl davranılması gerektiğinden bahseder.Daha sonra çocuklara kütüphanede olduklarını hayal etmelerini ve bunu canlandırmalarını ister. Ardından “Kitaplarım” isimli şiiri çocuklara okur sonra
konuyla ilgili bilmeceler sorar.Daha sonra artık malzemelerle kitap yapılır.Yapılan kitaplar kitaplığa konarak temsili
kütüphane oluşturulur.
KİTAPLARIM
Cici annem ninni söyler.
Tonton ninem masal düzer.
Hepsi hoş, hepsi güzel.
Ama benim derdim başka.
Kitaplarım ağlayınca,
Ninni beni uyutamaz.
Kitaplarım olmayınca, Masal beni avutamaz.
M.Turan TEKDOĞAN
MATERYALLER
Kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kütüphane
DEĞERLENDİRME
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldın? Neden?
•
Kütüphane neresi? Orada nasıl davranmalıyız?
•
Kitaplardan neler öğreniyoruz?
AİLE KATILIMI
Çocuklarımızla kütüphaneye gidelim.
UYARLAMA
Bin yaprak, bin çiçek. (kitap)
Yemeden tatlı, sağmadan sütlü,
Cansız ama kuvvetli (okumak)
Bin kitap açar, bin kapar
Kötülükler ondan kaçar.
Öyle bir insan düşün ki,
Karanlıkta ışık saçar. (bilgili insan)
Etkinlik Adı: SAYI YAZMA
Etkinlik Türü: Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çuval yarışı yapılır. Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Öğretmen yarışma başlamadan önce bir başlangıç ve bitiş noktası
belirler. Parkur içinde 1’den 10’a kadar rakam kartlarının olduğu duraklar yer alır.
•
İlk yarışacak çocuklar çuvalların içine girip başla komutuyla zıplayarak parkur içindeki tüm arakalara e sonunda
hedefe gidip gelirler.
•
Daha sonra ikinci çocuklara ve sırayla diğerlerine çuval aktarılır.
•
Düşmeden dikkatlice hedefe ilerlemeye çalışırlar
MATERYALLER
Kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldın? Neden?
•
Çuvalla yarışmak zor muydu?
•
Oyunda hangi kurallara uymalıyız?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mart (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÇEVREMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“DİKDÖRTGEN” isimli Bütünleştirilmiş Fen, Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÇEVREMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklardan evlerinin ya da okulun çevresinde neler olduğunu düşünmeleri ve bunları resmetmeleri istenir. Daha
sonra resimler hakkında konuşulur. Her çocuğun en çok beğendiği ve beğenmediği çevresel özellik sorulur. Beğenmediklerini nasıl değiştirebilecekleri hakkında konuşulur.
•
Sen De Böyle Yap oyunu tekerlemedeki öykünmeler yapılarak oynanır. Ardından “Balıklar “ isimli şiir okunur.Bilmeceler sorulur.
SEN DE BÖYLE YAPBALIKLAR
Kurbağa kuşa dedi
Şaşıyorum şu küçücük balıklara
Ben uçan kurbağayım
Nasıl yaşıyorlar denizde,
Bataklıkta yaşarım
Böyle ömürlerinin sonuna kadar?
Hop hop diye hoplarım
Hiç merak etmiyorlar mı yeryüzünü,
yerimde duramam ki
Doğan ayı batan günü?
Zıplayabilir misin sen de
Sudan başka yer bilmiyorlar,
Haydi gel de bir dene
Ne mevsimlerin değiştiğinden,
Hayır dedi küçücük kurbağa
Ne günlerin geçtiğinden haberleri var.
ben hoplamam sıçrarım
Kıskanıyorum şu ufacık balıkları,
yalnız senden farkım şu
Neden bizden iyi yüzüyorlar?
Pırpır eder uçarım
Onların bizim gibi
Kurbağa hop hop hoplar
Ne eli ne ayağı var!..
Kuş ise sıçrar uçar sen dene bakalım
Şükrü Enis REGÜ
Kurbağa gibi hop hop zıplayıp,
Kuş gibi pırpır yapıp uçmayı
Yazın giyinir, kışın soyunur. (ağaç)
Ben beslerim o süsler.
(çiçek)
Dalda durur elde durmaz
(kuş)
•
Bütün çocuklar kuş olup kanat çırparak masalara geçerler. Renkli elişi kağıdı yelpaze şeklinde katlanır.
•
Yelpaze tamamlandığında tam ortasından ikiye katlanarak yapıştırılır. Böylece tavus kuşunun kuyruk kısmı tamamlanır.
•
Renkli fon kağıdından gövde kesilir. Kuyruk ve gövde birbirine yapıştırılarak etkinlik tamamlanır.
MATERYALLER
Fon kartonları, elişi kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
çevre
DEĞERLENDİRME
•
Çevrende neler var?
•
Hangilerini beğeniyorsun?
•
Neleri değiştirmek istersin?
AİLE KATILIMI
Çevremizde gördüklerimizi resimleyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DİKDÖTGEN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu :60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların çizerek getirdikleri dikdörtgen resimleri panoya asılır. Öğretmen çocuklara bir dikdörtgen şekli gösterir
ve tanıtır. Sonra dikdörtgen şeklinde resimler göstererek bu dikdörtgen ile ilgili bir hikâye anlatmaya başlar.
—— Ben bir dikdörtgenim ve çok yalnızım. Canım çok sıkılıyor ama biliyor musunuz, ben kılıktan kılığa girebiliyorum. Yani sihirli bir dikdörtgenim. Mesela bir masa şekline girebilirim. Ya da bir çanta olabilirim böylece birlikte
oyun oynarız…
—— Başka ne olabilir çocuklar biraz düşünelim. Haydi, bu dikdörtgen için hikâyeyi tamamlayalım, der
•
Dikdörtgenin hikâyesi tamamlandıktan sonra çocuklar masaya geçerler. Çalışma sayfasındaki dikdörtgenlerin içine
yönergelerdeki resimler yapılır.
MATERYALLER
Dikdörtgen şeklinde nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
dikdörtgen
DEĞERLENDİRME
•
Çalışma sayfalarındaki dikdörtgenlerin içine resimler yapılır.
•
Sevdiğimiz bazı hayvanların resimlerini yapalım.
•
Sevdiğimiz insanların resmini yapalım.
•
Bildiğimiz bazı bitkilerin resimlerin resmini yapalım.
•
Bitkiler canlı mıdır?
AİLE KATILIMI
Bir dikdörtgen resmi çizip getirelim
UYARLAMA
Mart (22)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 30/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BENİM BİR KÜÇÜK BAHÇEM VAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları(Büyük Grup)
“SESLER VE RAKAMLAR” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe, Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BENİM BİR KÜÇÜK BAHÇEM VAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Benim Bir Küçük Bahçem Var parmak oyunu oynanır.
Benim bir küçük bahçem var
Onu çok dikkatli kazarım-parmaklar tırmık gibi yapılır
Çiçek tohumlarını buraya ekerim-el ile tohum ekme hareketi yapılır
Yağmur yağacak- ellerle yağmur hareketi yapılır
Güneş açacak- eller yanlara ve havaya kaldırılır
Benim tohumların gittikçe büyüyecek-parmaklar önce birleştirilir, baş öne eğilir, yavaş yavaş yukarı kaldırılır
Çiçek açacak -baş üzerinde iki elin tabanları birleştirilerek çiçek açma hareketi yapılır
Kış gelecek, çiçeklerin tohumlarını saklayıp-iki elin parmakları birleştirilir, yavaş yavaş kollar indirilir
Kış uykusuna yatacak…
•
•
•
Mevsim değişiklikleri hakkında konuşulur.
Mevsim meyveleri kullanılarak çocuklarla birlikte meyve salatası yapılır. Hangi meyveleri kullandığımız ve sağlığımıza katkıları hakkında konuşulur. Meyveler bölünürken bütün-yarım kavramı vurgulanır.
Meyvelerle ilgili gruplama çalışması yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mevsim
DEĞERLENDİRME
•
Hangi mevsimdeyiz?
•
Ağaçlar nasıl?
•
Bir ağaç nasıl büyür? Mevsimlere göre nasıl değişir?
AİLE KATILIMI
Parmak oyunumuzu gösterelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SESLER VE RAKAMLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe, Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
•
•
•
•
•
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklarla ritim çalışmaları yapar. Daha sonra çeşitli nesne isimlerini alkışlayarak söylemeyi
denerler.. Nesnelerin isimlerini kaç alkışta söyledikleri ve isimlerde geçen “a” ve “t” seslerine dikkat çekilir.
Çocuklardan nesnelerin hangi sesle başladıklarını bulmaları istenir.
At Alkışı parmak oyunu oynanır.
Atlar yavaş yavaş orman gidiyor-elle dizlere vurulur
Atlar hızlandı-hızlı vurulur
Taşlığa geldi-göğse vurulur
Çimenliğe geldi-eller iç içe sürtülür
Atlar patikadan atlıyor-ağızla lak lak diye ses çıkarılır
Hoop güm Tıp……………
•
Çocuklarla 20’ye kadar ritmik sayma çalışması yapılır. Daha sonra kâğıda çizip getirdikleri toplar sayılır. 1–8 rakamlarını hatırlatır. Ardından çocuklara:
—— Ben size bir kart gösterdiğimde sınıf içinde o sayı kadar nesne bulup getireceksiniz, der. Çocuklara sıra ile
kartları gösterir. Tüm çocuklar gördükleri rakam kadar sayıda nesneyi bulup ortaya getirirler. Daha sonra masalara
geçilir. Çalışma sayfasında fidan diken insanlar boyaması ve saat çalışması yapılır.Çocukların saat kelimesinin içinde
geçen sesleri fark etmeleri sağlanır.
MATERYALLER
Sayı kartları, kalem, kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“a” ve “t” sesi
DEĞERLENDİRME
•
İsimlerimizi kaç alkışta söylüyoruz? (her çocuk ismini alkışlayarak söyler)
•
İçinde “a” sesi olan neler var?
•
İçinde “t” sesi olan neler var?
AİLE KATILIMI
Hiç topaç gördün mü?
UYARLAMA
Mart (23)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 31/03/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BİLMECE BİLDİRMECE” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Dramatizasyon etkinliği ( Büyük Grup)
“HAVUÇ ÇİMLENDİRELİM” isimli Bütünleştirilmiş Fen, Sanat ve Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BİLMECE BİLDİRMECE
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Dramatizasyon Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikler/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur
Göstergeleri:
Görsel materyalleri açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Flaş kartlar sırayla çekilir. Çocuklardan kartlarda gördükleri resimleri özellikleriyle tanımlamaları istenir. Evde ve
okulda kullandığımız çeşitli aletlerle ilgili bilmeceler sorulur. Ardından bilmecelerdeki nesnelerle ilgili nesne resimlerinin olduğu sayfalar verilir; çocuklar kesme yapıştırma yaparak nesneyi renklendirirler. Çocuklar halka olarak
otururlar. Öğretmen bazı çocuklar seçer ve onlara giyinme-soyunma ile ilgili roller verir. Bu çocuklar giysilerin
taklitlerini teker teker ortaya gelerek yaparlar; oturan diğer çocuklar da tahmin etmeye çalışırlar. Bilen çocuklara
nereden anladıkları sorulur.
MATERYALLER
Makas, yapıştırıcı, renkli kağıtlar, bilmece kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Keman, mısır
DEĞERLENDİRME
•
En sevdiğin giysin hangisi?
•
Düğmeli, fermuarlı giysilerin var mı?
•
Giyinip soyunurken yardım alıyor musun?
AİLE KATILIMI
Dolabımızdaki giysileri inceleyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HAVUÇ ÇİMLENDİRELİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen, Sanat ve Müzik etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikler/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri Yaşını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen masanın üzerine havuç, bardak, saksı ve toprak koyar.Öğretmen havucu alt kısmından keser.Havuç
bardaktaki suya daldırılır, pencerenin önüne konur.Çocuklara havucun çimlenmesi için zamana ihtiyacı olduğunu
söyler.Her gün köklenmesi için gözlemlemeleri gerektiği söylenir.Havucun faydaları hakkında konuşularak tavşan
şarkısı söylenir.Ardından masalara geçilerek çalışma sayfasındaki pasta resmi boyanır, artık materyallerle süslenir.
Süslemede havucu da kullanabileceklerini söyler.
TAVŞAN
İki uzun kulağım bir fısıltıyı duyar
Keskin güçlü dişlerim küçük bir kuyruğum var
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var
Bilemezseniz adımı üzülürüm çocuklar
Ben havucu çok yerim lahanayı severim
Yokuşu hızlı çıkar inişi güç inerim
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var
Bilemezseniz adımı üzülürüm çocuklar
MATERYALLER
Havuç, bardak, saksı, toprak
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kök, çimlendirme, köklenme
DEĞERLENDİRME
•
Deneyimiz için neler gerekli?
•
Havucun çimlenmesi ne kadar sürebilir?
•
Havucun çimlenmesi için neye ihtiyacı var?
•
Havucun faydaları neler?Hangi vitaminlere sahip?
•
Tavşanın hızlı olmasında havucun etkisi olabilir mi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
UÇ KELEBEK
Benek benek kelebek
Uçtu gitti sekerek
Çayır çimen içinde
Gelinlikler giyerek
Uç kelebek, koş kelebek
Çayırlar seni bekleyecek
BALIK, ÖRDEK, KURBAĞA
Zıp zıp zıplar karada
Yüzer tatlı sularda
Vırak vırak seslenir
Eğlenir şu kurbağa
Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak vak vak yüzerler
Eğlenirler sularda
ŞÖYLE BÖYLE
“Şöyle mutlu bir surat”
“Böyle ağlayan bir bebek”
“Şöyle kızgın bir arı”
“Böyle şaşkın bir palyaço”
“Şöyle üzgün bir papatya
KARGA İLE TİLKİ
Birgün bir hırsız karga hah hah hah hah ha ha
Bir parça peynir çalmış hah hah hah hah ha
Uçmuş bir dala konmuş hah hah hah hah ha ha
Etrafı seyre dalmış hah hah hah hah
Oradan geçen bir tilki hah hah hah hah ha ha
Şen sesinle öt demiş hah hah hah hah ha
Bizim karga gak demiş hah hah hah hah ha ha
Peyniri tilki yemiş hah hah hah hah ha…
BEŞ DUYUMUZ
İki gözüm, iki kulağım
Birer tane burnum ve ağzım var
bunlar da dudak, en dıştalar gülünce dişlerimi görürsünüz
Ağzımı açınca dilimi görürsünüz
Onu aşağı yukarı, sağa sola hareket ettiririm Dilimle konuşup şarkı söylerim
En önemlisi yemekleri yerken
Tadına dilimle bakarım
tatlı yerken yüzüm güle
bu bir limon onu önce ikiye keserim
Sonra ağzıma alıp yerim
Ekşi olduğundan yüzümü
Buruştururum
Acı yiyince dilimi o, o, o diye
Hareket ettirir bağırırım.
Şimdi ağzımı kapatıp
Dilimi saklarım
BİR AĞAÇ DİK HAYDİ GEL
Bir ağaç dik haydi gel
Faydan olsun yurduna
Bir ağaç dik haydi gel
Gölgesinde mutluluk olsun
Bir ağaç dik haydi gel Katkın olsun ormana.
DALDA DURAN ÜÇ ELMA
Dalda duran üç elma Dalda duran üç elma
Sende güzel sende güzel sende güzel koparma
Sende güzel sende güzel sende güzel koparma
Al elmanın birisi al elmanın birirsi
Böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu
Böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu
BAYRAĞIM
Milletimi, vatanımı işaretleyen
Bağımsızlığımı belirten
Canım bayrağım
Ben sana aşığım
Canım gibi alışığım
Kırmızı rengin
(dudaklar öne doğru uzatılır)
Bulunmaz dengin
(gülünür)
Hele ayınla yıldızın
(dil gösterilir)
Sana ne çok yakışmış
(bu hareket yapılır)
Uğruna can verdiğimiz
(lay lay lay denir)
Dalgalanan gökte
GÜZEL BAYRAĞIMIZ..
Mehmet Cem YİĞİT
(gülünür)
(yüz mimikleri yapılır)
ORMAN
Kestane, gürgen, palamut
Altı yaprak, üstü bulut
Gel sen burada derdi unut
Orman ne güzel, ne güzel
Dallar kolkola görünür
Yaprak yaprağa sürünür
Kışın karlara bürünür
Orman ne güzel, ne güzel
AT ALKIŞI
Atlar yavaş yavaş orman gidiyor-elle dizlere vurulur
Atlar hızlandı-hızlı vurulur
Taşlığa geldi-göğse vurulur
Çimenliğe geldi-eller iç içe sürtülür
Atlar patikadan atlıyor-ağızla lak lak diye ses çıkarılır
Hoop güm Tıp……………
ÇEVREMİZ
Pembe pembe çiçekler,
Renk renk kelebekler
Yeşil yeşil ağaçlar
Kırmızı benekli mantarlar
Mavi beyaz bulutlar
Uçuşan nazlı nazlı kuşlar
Temzi hava, bol güneş.
İşte bizim çevremiz
Saniye Tunger
ARI PARMAK
Beş küçük arı uyuyor- sağ el yumruk yapılır sol elin içine koyulur Sabah olunca bir küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”-küçük parmak oynatılarak kaldırılır
İkinci küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Üçüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış-yüzük parmak kaldırılır
“Günaydın kardeşlerim”
Dördüncü küçük arı kardeş uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Beşinci küçük arı kardeş de -işaret parmağı oynatılır
Uykudan uyanmış
“Günaydın kardeşlerim”
Bunların hepsi hemen koşa koşa- baş parmak oynatılır
Kahvaltı masasını hazırlamışlar
hemen karınlarını doyurmuşlar
Sonra birer birer –beş parmak sol elin üzerinde oynatılır
Bal özü toplamaya giderlermiş).
KİTAPLARIM
Cici annem ninni söyler.
Tonton ninem masal düzer.
Hepsi hoş, hepsi güzel.
Ama benim derdim başka.
Kitaplarım ağlayınca,
Ninni beni uyutamaz.
Kitaplarım olmayınca, Masal beni avutamaz.
BİLMECELER
Yazın giyinir, kışın soyunur. Ben beslerim o süsler.
Dalda durur elde durmaz
(ağaç)
(çiçek)
(kuş)
TAVŞAN
İki uzun kulağım bir fısıltıyı duyar
Keskin güçlü dişlerim küçük bir kuyruğum var
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var
Bilemezseniz adımı üzülürüm çocuklar
Ben havucu çok yerim lahanayı severim
Yokuşu hızlı çıkar inişi güç inerim
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var
Bilemezseniz adımı üzülürüm çocuklar
BİLMECELER
Bin yaprak, bin çiçek. (kitap)
Yemeden tatlı, sağmadan sütlü,
Cansız ama kuvvetli (okumak)
Bin kitap açar, bin kapar
Kötülükler ondan kaçar.
Öyle bir insan düşün ki,
SEN DE BÖYLE YAPBALIKLAR
Kurbağa kuşa dedi
Şaşıyorum şu küçücük balıklara
Ben uçan kurbağayım
Nasıl yaşıyorlar denizde,
Bataklıkta yaşarım
Böyle ömürlerinin sonuna kadar?
Hop hop diye hoplarım
Hiç merak etmiyorlar mı yeryüzünü,
yerimde duramam ki
Doğan ayı batan günü?
Zıplayabilir misin sen de
Sudan başka yer bilmiyorlar,
Haydi gel de bir dene
Ne mevsimlerin değiştiğinden,
Hayır dedi küçücük kurbağa
Ne günlerin geçtiğinden haberleri var.
ben hoplamam sıçrarım
Kıskanıyorum şu ufacık balıkları,
yalnız senden farkım şu
Neden bizden iyi yüzüyorlar?
Pırpır eder uçarım
Onların bizim gibi
Kurbağa hop hop hoplar
Ne eli ne ayağı var!..
Kuş ise sıçrar uçar sen dene bakalım
Şükrü Enis REGÜ
Kurbağa gibi hop hop zıplayıp,
Kuş gibi pırpır yapıp uçmayı
BİR KÜÇÜK BAHÇEM
Benim bir küçük bahçem var
Onu çok dikkatli kazarım-parmaklar tırmık gibi yapılır
Çiçek tohumlarını buraya ekerim-el ile tohum ekme hareketi yapılır
Yağmur yağacak- ellerle yağmur hareketi yapılır
Güneş açacak- eller yanlara ve havaya kaldırılır
Benim tohumların gittikçe büyüyecek-parmaklar önce birleştirilir, baş öne eğilir, yavaş yavaş yukarı kaldırılır
Çiçek açacak -baş üzerinde iki elin tabanları birleştirilerek çiçek açma hareketi yapılır
Kış gelecek, çiçeklerin tohumlarını saklayıp-iki elin parmakları birleştirilir, yavaş yavaş kollar indirilir
Kış uykusuna yatacak…
Nisan (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 01/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ARKADAŞIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe Drama ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“BAHAR GELIR” isimli Bütünleştirilmiş Hareket, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: EVE GİDİŞ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe Drama ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Arkadaşımla alay etme” draması oynanır. Öğretmen, daire biçiminde dizilerek oturan çocukların ortasındaki boşluğa bir sandalye koyarak oturur; çocuklara şu yönergeyi verir: “Ben bu grupta olan bir çocuğum ve beş yaşındayım.
•
Burayı ve sizleri çok seviyorum. Fakat beni üzen bir sorunum var. Burada çocuklar benimle alay ediyorlar. Yanaklarım kırmızı diye beni kızdırıyorlar. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu önlemek için ne yapmalıyım? Bana söyler
misiniz? Ben ne yapmalıyım? Nasıl davranırsam diğer çocuklar benimle alay etmez?”
•
Çocuklara oyun sırasında alay edilen çocuk hakkında neler hissettiği, alay eden çocuklar hakkında neler hissettikleri sorulur? Sorunun çözümüne yönelik öneriler alınır. Sorunlarımızı konuşarak çözmemiz gerektiği vurgulanır.
Barışmanın, birlikte uyumla zaman geçirmenin önemi vurgulanır.
•
Havada meydana gelen değişiklikler ve bunun nedenleri üzerine konuşulur. Hava ile ilgili bilmeceler sorulur.
Mavi atlas, iğne batmaz
Makas kesmez, terzi dikmez (gökyüzü)
Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir (yağmur)
Sudan ayaz, şekerden beyaz (kar)
Gökte görürüm köprü, rengi de yedi türlü (gökkuşağı)
Ay varken açarlar, gün varken kaçarlar (yıldızlar)
Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz (güneş)
Çocuklara elişi kağıtları, kırpık kağıtlar verilir.
Kağıtları yırtıp yapıştırarak güneş yapmaları istenir.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Arkadaşlarımızla oyun oynarken nelere dikkat etmemiz gerekir?
•
Oyununun tadını çıkarabilmemiz için arkadaşlarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalı?
•
İlkbaharda gökyüzünde neler olur?
AİLE KATILIMI
Arkadaşımız için bir resim yapıp okula getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAHAR GELİR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Hareket, Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar halka olur ısınma egzersizleri yapılır.
Kafa öne, arkaya, yanlara eğilir.
Eller açılır kapanır.
Eller belde sağa sola dönülür.
Eller belde oturulur.
Bilekler döndürülür.
Kollar ileri-geri çevrilir.
Ayaklar ile daire yapılır.
•
•
Daha sonra çocuklara kalem verilir. Çalışma sayfalarındaki ilkbahar mevsiminde giyilen kıyafetler ve yiyeceklerle
ilgili etkinlikler yapılır.
“Bahar Geldi” şarkısı tekrarlanarak söylenir.
Bahar gelir, karlar erir
Yağmur yağar, seller gelir
Menekşeler rengarenk açar
Güller açar, bülbül coşar
Karıncalar yerden çıkar
Buğday arar, arpa arar
MATERYALLER
Kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağ-sol, ileri-geri, aç-kapa, bayat-taze
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
•
İlkbaharda ne gibi değişiklikler olur?
•
İlkbaharda kıyafetlerimizdeki değişiklikler nasıl?
•
İlkbaharda taze olarak bulabileceğimiz meyveler hangileri?
AİLE KATILIMI
Bugün yatmadan önce bir hikaye kitabı seçip, resimlerine bakarak anlatalım.
UYARLAMA
Nisan (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve fen Etkinliği (Büyük Grup)
“ÜLKEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: Atatürk
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve fen Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kartlar kullanılarak Atatürk’ün yaptıkları ile ilgili sohbet edilir.
•
Ardından Atatürk parmak oyunu öğretilir ve tekrar edilir
Atatürk çocuktu-serçe parmak gösterilir
Okudu, yıllar geçti, büyüdü- baş parmak gösterilir
Subay oldu, savaşlara girdi
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir”dedi- işaret parmakla ilerisi gösterilir
Düşmanı kovdu
Cumhuriyeti kurdu-yüzük parmağı gösterilir
Nabız atışı ile ilgili deney yapılır.
Ucu kırılmış bir kibrit çöpünün bir ucuna raptiye sokulu.
Masanın üzerine kollar avuç yukarıya gelecek şekilde yerleştirilir.
Bir elle nabzın hissedildiği yere hazırlanan raptiyeli kibrit çöpü yerleştirilir.
Kibrit çöpünün hareketleri izlenir. Ardından çocukların birbirinin bileklerini tutarak nabızlarını saymaları istenir.
MATERYALLER
Raptiye, ucu kırılmış kibrit çöpü
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kalp, nabız
DEĞERLENDİRME
•
Nabız atışıı izlemek nasıl bir duygu?
•
Kalbimiz nasıl çalışır?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÜLKEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Basit dans adımlarını yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen ülkemiz ile ilgili resimleri çocuklarla birilkte inceler. Panoya bir Kraft kağır asar.
•
Sınıfın içerisinde bir süre dolaşan uçak buraya gelince durur ve çocuklar uçaktan inerler. Öğretmen;
—— Türkiye dünya üzerindeki ülkelerden biridir. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Türkçe konuşuyoruz.
—— Ülkemiz ile ilgili resimler bulup buraya yapıştıralım.
•
Sonra resimleri anlatalım, yönergelerini verir ve etkinlik tamamlanır. Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan hakkında konuşulur, çalışma sayfasındaki ülkemizin haritası ve etrafındaki denizler incelenir.Denizlerimizin adları söylenir.Ülkemizin dünyaca meşhur yiyecekleri tanıtılır.
•
Ardından farklı ülkelere ait müzikler eşliğinde dans edilir. Heykel oyunu oynanır.
MATERYALLER
Türkiye ile ilgili resimler, oyuncak uçak/kâğıt uçak, farklı ülkelere ait müzik Cd’leri.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Türkiye, Türkçe, Dünya, ülke, müzik kültürü
DEĞERLENDİRME
•
Bizim ülkemizin adı nedir?
•
Biz hangi dili konuşuyoruz?
•
Türk çocukları olarak diğer dünya çocuklarından bizi ayıran özelliğimiz ne?
•
Türkiye’ye ait resimlerden en çok hangisini sevdiniz?
•
Ülkemizin dünyaca meşhur yiyecekleri neler?
•
Etrafımızdaki denizleri sayalım.
•
Türkiye haritasını inceleyelim.
AİLE KATILIMI
Neşeli bir müzik eşliğinde dans etmeye ne dersin?
UYARLAMA
Nisan (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÜLKELER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
“ÜLKELER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Grup etkinliği)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÜLKELER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar.
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Motor Gelişimi
Kazanım 2 : El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Göstergeleri:
Yönergeye uygun çizgiler kullanarak çizer.
Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Dünyada farklı ülkelerin ve insanların olduğu kartlarla anlatılır.
•
Her ülkeye özgü bir yaşam, gelenek-görenekler, giysiler, yemeklerin olduğundan bahsedilir.
•
Ardından fon kartonlarından kesilmiş yüzler verilerek
•
bunları farklı kültürlere göre süslemeleri istenir.
•
Yapılan maskelerin hangi ülkeye ait olduğunu anlatmaları istenir.
•
Çocuklar masaya geçerler. Çocuklarla havada masada hayali çizgi çizme oyunu oynanır .
MATERYALLER
Dünya haritası, farklı ülkeler ile ilgili resimler, kalem.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
ülke, dil, kültür, uzun-kısa, sıralama
DEĞERLENDİRME
•
Hangi ülkeleri öğrendik?
•
Başka bir ülkeye gitseydin en çok neyle karşılaşmak isterdin?
AİLE KATILIMI
Farklı ülkeler ile ilgili resimler getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÜLKELER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların değişik ülkelerle ilgili getirdiği resimler incelenir. Öğretmen her resmi çocuklara tek tek gösterir.
•
Resimdeki ülkenin neresi olduğunu tahmin etmelerini ister. Daha sonra bu resimler kullanılarak farklı ülkelere
yolculuk
•
anlatan bir hikâye yazılır.
•
Hikâyenin ardından farklı ülkelerde yaşayan çocuklara ait resimler incelenir. Öğretmen çocuklara;
—— Resimdeki çocukların hepsi birbirine benziyor mu?
—— Kıyafetleri aynı mı?
—— Hangi ülkelerden olabilirler? gibi sorular sorar.
•
Çalışma sayfalarında dünya ülkelerinde yaşayan diğer çocuklarla ilgili çalışmalar yapılır.
MATERYALLER
Farklı ülke resimleri, kağıt, kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ülkeler, kültürel özellikler
DEĞERLENDİRME
•
Evden getirmiş olduğumuz resimlerde hangi ülkeler vardı?
•
Hangi ülkelere tatile gitmek isterdin? Neden?
•
Resimdeki çocuklar birbirine benziyor mu?
•
Kıyafetleri benziyor mu?
•
Bu çocuklar hangi ülkelerden olabilir?
AİLE KATILIMI
Değişik ülkelerle ilgili resimler bulalım.
UYARLAMA
Nisan (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 06/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KUKLALAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
“UNUTKAN KUKLA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KUKLALAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Cümle kurarken zarf kullanır.
Cümle kurarken zamir kullanır.
Cümle kurarken edat kullanır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Gazete ve dergilerden farklı ülkelerde yaşayan insanlara ait resimler kesilir.
•
Çocuklarla bu resimler ve resimlerdeki insanların özellikleri hakkında konuşulur.
•
Daha sonra resimler kullanılarak kavram haritası yapılır.
•
Artık kumaş parçalarından, yapıştırıcı yardımıyla kostümler yapılır.
•
Hazırlanan kostümler kuklaya dönüştürülür.
•
Kuklalar oynatılır.
•
Kuklalar kullanılarak arttırma çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
Dünya haritası, ülkeler ile ilgili resimler, oyuncak/kağıt artık kumaşlar, yaıtırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
ülke, dil, kültür
DEĞERLENDİRME
•
Hangi ülkeleri tanıdık?
•
Farklı ülkelerde yaşayan insanlar yaşayanlar hangi dili konuşur?
AİLE KATILIMI
Nesnelerle arttırma-eksiltme yapmayı deneyelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: UNUTKAN KUKLA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çöp şişten bir kukla hazırlar. Çocuklar kuklaya bir isim verir. Bu kukla çok unutkandır.
•
Çocuklara önlerindeki materyallerin birbirinden farkını sorar, ne gibi özellikleri olduğunu söylemelerini ister. Sınıfta,
•
okulda kullandığımız bu materyallerin neler olduğunu söylemelerini ister.
•
Daha sonra bu kukla evi olmadığını söyler. Çocuklardan kendisi için bir ev yapmalarını ister. Çocuklar masalara
geçer.
•
Öğretmen sınıfı üç gruba ayırır. Bir gruba fon kartonuna çizilmiş bir ev, bir gruba ağaç, bir gruba da araba
•
şeklini verir. Çocuklar çizilen şekillerin üzerine çöp şişler yapıştırırlar.
•
Tamamlanan şekiller bir fon karton üzerine yapıştırılarak kuklanın evi oluşturulmuş olur. Sanat etkinliği tamamlandıktan sonra sınıf düzenlenir, eşyalar toplanır.
•
İLKBAHAR şiiri tekrarlanark öğrenilir.
Yağmur geçti, kar geçti
Soğuk rüzgarlar geçti
Güneşli bahçelerden
Güzel çocuklar geçti
Meliyor kuzucuklar
Seviniyor çocuklar
Ağaçlar dallar taktı
Binbir renkli boncuklar
Aka Gündüz
•
Çalışma sayfasındaki sırası karışan resimlerin numaralandırılarak sıralanması istenir.Diğer çalışma sayfasında ise
tehlikeli ve yapılmaması gereken durumlarla ilgili çalışma yapılır.
MATERYALLER
Çöp şişler, fon kartonu, kalem, yapıştırıcı, makas, çeşitli eşyalar.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Unutkan
DEĞERLENDİRME
•
Sizce çöp şişler neyden yapılmış olabilir?
•
Yetişkinden izinsiz kibritle oynamak doğru mudur? Neden?
AİLE KATILIMI
Evinin çevresinde neler olduğunu gözlemleyip, aklında kaldığı kadarıyla resmini yapabilirsin. Bitirince dışarıya çıkıp karşılaştırmayı unutma!
UYARLAMA
Nisan (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 07/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SAĞLIK HAFTASI” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“HASTA ÇOCUK” isimli Drama Etkinliği ve Okuma Yazmaya Hazılık (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SAĞLIK HAFTASI7-13 NİSAN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Özbakım Becerileri
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen tarafından mutfak köşesinde hazırlanan yemek masasına geçerler. Gerçek sebze ve meyvelerden
•
hazırlanmış masada değişik yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. Öğretmen
—— Çocuklar bugün çok işimiz var. Bu nedenle çok fazla enerjiye ihtiyaç duyacağız. Sebze ve meyvelerden alacağımız enerji almamız lazım.
—— Ama çok fazla zamanımız yok 20 dakika içinde yol çıkmak için hazır olmamız lazım.
—— Çocuklar bu yiyecekler içerisinden ayrım yapmadan tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yiyecek alabilirsiniz.
•
Der ve yemek sırasında Sağlık haftasının başladığını ve sağlıklı olabilmek için iyi beslenmeleri gerektiğini hatırlatır.
•
Vitamin-sanat şiirir tekrarlanarak öğrenlir.
Şair doktor amcanın anneme söylediği
Belli ki çocuğunuz iyi beslenememiş
Ona üç öğün vitamin sanat yazıyorum
Lütfen tok karnına ve sevgiyle içirin
Sabah: vitamin-şiir
Öğle: vitamin-öykücük
Yatarken: vitamin-masal
Üstüne de bir öpücük
•
Şiirin ardından çalışma sayfalarında acil durumlarda hangi telefon numaralarını niçin ararız?Bu telefonlar hangileri?
MATERYALLER
Gerçek sebze ve meyveler, içecekler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağlık, enerji, iyi beslenmek,
DEĞERLENDİRME
•
Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?
•
Hangi durumlarda hangi telefon numaralarını aramalıyız ve adresimizi söylemeliyiz.
•
Ne zaman 112 yi ararız?
•
Ne zaman 155 i ararız?
•
Ne zaman 110 u ararız?
•
Bu telefon numaralarını kullanmamak için hangi önlemleri almalıyız?
•
Evimizin telefon numarasını öğrenelim
•
Evimizin adresini öğrenelim.
AİLE KATILIMI
Bu hafta SAĞLIK HAFTASI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HASTA ÇOCUK
Etkinlik Türü: Drama Etkinliği ve Okuma Yazmaya Hazılık (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Özbakım Becerileri
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla, öğretmenin önceden sunum olarak hazırladığı hasta çocuk resimleri incelenir. Daha sonra rol dağılımı
yapılarak hasta çocuk, onun annesi, doktor, hemşire vb karakterler canlandırılır. Dramatizasyonun sonunda öğretmen çocuklara neden hasta olduklarını, hasta olunca kendilerini nasıl hissettiklerini, hastalanmamak için neler
yapmak gerektiğini sorar.
MATERYALLER
Hasta çocuk resimlerinden hazırlanmış sunum
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hasta, doktor, hemşire, hastane, sağlık
DEĞERLENDİRME
•
Hasta olmamak için nelere dikkat etmemiz gerekir?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
AİLE KATILIMI
Annene salata yaparken yardım edebilirsin
UYARLAMA
Nisan (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 08/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BAHÇEMİZ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
“BAHÇEMİZDEKİ ÇİÇEKLER” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BAHÇEMİZ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.
Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Mekânda konum alır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar bahçeye çıkarılır.
•
Çevreyi dikkatle incelemeleri istenir.
•
İçeri girildiğinde çevredeki değişikliklerin neler olduğu üzerine konuşulur ve bunları resmetmeleri istenir.
•
Boncuklar tekerlemesi çocuklara okunur ve tekrar edilir
Bir boncuk
İki boncuk
Üç boncuk
Dört boncuk
Beş boncuk
Altı boncuk
Yedi boncuk
Sekiz boncuk
Dokuz Boncuk
On boncuk
İşte sana kolyeli bir çocuk..
•
Şiirde geçen sayılar tek tek söylenir ve her sayının başladığı sesle başlayan farklı kelimeler türetilir.
•
Kelime türetme oyununa farklı seslerle devam edilir.
•
Tavşan Kaç oyunun çocuklara söylenir. Daha sonra çocuklarla oynanır.
•
Şu hendekte bir tavşan uyuyordu/ Var mı sana sataşan/ Senin ile uğraşan/ tavşan kaç tavşan kaç tavşan kaç
•
Çocuklar daire şeklinde yere otururlar. Bir tavşan ve bir ebe olur. Tavşan dairenin içinde uyuyormuş gibi yapar. Ebe
ise dairenin dışında bekler. “içinde” ve “dışında” kavramları vurgulanır. Şarkının var mı sana sataşan kısmında sataşır ve rahatsız eder. Ardından tavşan kaçıp daire üzerinde bir yere oturmaya, ebe onu yakalamaya çalışır. Kim önce
davranırsa o çocuk alkışlanır. Çocuklarla birlikte masalara geçilerek cümle ve şiir yazma etkinliği ile ilgili çalışma
sayfaları yapılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bahçemizde neler değişmiş?Bu değişikliklerin nedeni ne olabilir?
•
Tekerlememizi sevdiniz mi?
•
Kelime türetme, cümle yazma ve şiir oluşturma etkinlikleri zor muydu?
•
Tavşan Kaç oyununu sevdin mi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAHÇEMİZDEKİ ÇİÇEKLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Göstergeleri:
Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.
Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Daha önce bahçeye ekilen çiçek soğanlarının neden açmaya başladığı konuşulur.
•
İlkbaharla meyadan gelen değişiklikler hakkında sohbet edilir.
•
Öğretmen çocuklarla ritim çalışmaları yapar. Daha sonra çeşitli çiçek isimlerini alkışlayarak söylemeyi denerler..
•
İsimlerde geçen “e”, “l”, “a” ve “t” seslerine dikkat çekilir.
•
Farklı materyaller çocuklara verilerek çiçek bahçesi oluşturmaları istenir. Ardından yaptıkları anlatılır.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
“e”, “l”, “t”, “a” sesleri
DEĞERLENDİRME
Çiçeklerimiz nasıl büyüdü?
AİLE KATILIMI
Hangi çiçekleri tanıyorsun?
UYARLAMA
Nisan (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DİLİM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
“KURABİYE YAPALIM” İsimli Bütünleştirilmiş Fen ve Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DİLİM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Dil deneyi yapılır. Öğretmen her çocuk ayrı kâselerde şeker ve kahve hazırlar:
•
Şeker ya da kahveyi dilimizin farklı yanlarına sürünce nasıl tat alıyoruz?, diye sorar. Çocukların deneyi denedikleri
farklı yiyecekler ile ilgili çizim yapmasını sağlar.
•
Ardından nasıl konuştuğumu, dilimizin konuşurken ne işe yaradığı vurgulanır. Ses çalışması yapılır.
•
Cücük cücük cümene
Cücük gitti imene
Cümen başı çekilmiş
Atın küpe takılmış
Hop hop hop
Gel, sıyrıl, kop tekerlemesi söylenirken dilimizin ağzımızdaki hareketlerine dikkat etmeleri istenir.
Çocuklar kuru kalemlerini alarak masalara geçerler, çalışma sayfalarındaki çizgi çalışmalarını yaparlar.
MATERYALLER
kahve, şeker
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
tatlı, acı
DEĞERLENDİRME
•
En çok neleri yemeyi seversin?
•
Neden bu yiyecekleri tercih ediyorsun?
•
Tekerlememizi sevdin mi?
•
Çizgi çalışması yaparken zorlanıyor musun?
AİLE KATILIMI
Anne babamıza dil deneyimizi gösterelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KURABİYE YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen, ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri döndürür, Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın tadını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler.
Özbakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen kurabiye için gerekli malzemeleri sınıfa getirir. Pişirme etkinliğinden önce ellerin temiz olması gerektiği
•
vurgulanır. Hep birlikte sabunla eller yıkanır.
—— Şeker, Un
—— Margarin, Su bardağı
—— Margarin, Yumurta gibi.
—— Çocuklar sırayla gelip malzemeleri ölçülerine dikkat ederek büyükçe bir kabın içerisinde karıştırırlar.
•
Hazırlanan hamur çocuklara eşit miktarda dağıtılır. Kalıpları kullanılarak şekil verirler. Hazırlanan kurabiyeler
•
tepsiye dizilerek mutfaktaki fırında pişirilir. Piştikten sonra hep birlikte afiyetle yenir. Kurabiyelerin tadı
•
hakkında konuşulur. Tatlı olan başka neler var diye sorulur.
•
Sınıf içinde gerekli temizlik yapılır. Öğrenciler malzemelerini alarak masalarına geçerler. Öğretmen öğrencilere
•
kurabiye adam karon kalıplarını dağıtır. Öğrenciler çizgilerden kalıpları keser ve çöplerini atar. Öğretmen düğme,
•
pul, el işi kağıdı, oynar göz gibi malzemeler dağıtır. Öğrencilerden kurabiye adama göz, burun, ağız, düğme
•
yapmalarını ister.
MATERYALLER
Şeker, un, margarin, su bardağı, margarin, yumurta, su bardağı, kaşık, derin kap, tepsi, karton kalıpları, makas, yapıştırıcı,
pul, düğme, elişi kağıdı, oynar göz
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ölçü
DEĞERLENDİRME
•
Kurabiyenin içine neler koyduk?
•
En çok hangi etkinlikten keyif aldın? Neden?
•
Sen bir aşçı olsan ne pişirmek isterdin?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“HANGİ HAYVAN NEREDE YAŞAR?” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“ÇİFTÇİ ÇUKURDAYDI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: HANGİ HAYVAN NERDE YAŞAR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocukları masaların etrafına oturtur. Oyunun nasıl oynandığı hakkında bilgi verir. Öğretmen bir hayvan
ismi vererek, çocuklardan o hayvanın taklidini yapmalarını ve nerede yaşadığını söylemesini ister.
İnek; ahırda Ördek; kümeste
Arı; kovanda Balık; suda
At: ahırda Kuş; havada, kafeste
Koyun; ağılda Aslan; ormanda
Keçi; ağılda Fil; ormanda
Tavuk; kümeste Penguen; hem suda hem karada
—— Su altında yaşayan hayvanlar—— Çiftlikte yaşayan hayvanlar
—— Vahşi doğada yaşayan hayvanlar
—— Toprağın altında yaşayan hayvanlar olmak üzere sınıf 4 gruba ayrılır. Her grup kendi yaşam alanına göre 5 tane
hayvan belirler. Öğretmen öğrencilere bir tane büyük boy karton verir ve beş küçük karton dağıtır.
•
Öğrencilerden Küçük kartona hayvanları, büyük kartona da yuvalarını çizmelerini ister. Bu çalışmayla öğretmen
•
öğrencilere tombala oynattırır.
•
Küçük hayvan kartlarını öğretmen içi görünmeyen bir poşete koyar. Büyük kartonları da gruplara dağıtır. Sıra ile
çektiği hayvan hangi bölgeye aitse o grup kartı alarak doğru şekilde yerleştirir.
MATERYALLER
Karton, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İnek, arı, at, koyun, keçi, tavuk, ördek, balık, kuş, aslan, fil, penguen… vb
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldın? Neden?
•
Hayvanlar hangi gruplara ayrılmış?
•
Hangi hayvanlar nerelerde yaşıyorlar?
AİLE KATILIMI
Bildiğimiz hayvanların resimlerini yapalım
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÇİFTÇİ ÇUKURDAYDI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Göstergeleri:
Küçük nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Yönergeye uygun çizgiler kullanarak çizer.
Kazanım 4: Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 11 : Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme.
Göstergeleri:
Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara kil verilir ve heykel yapmaları istenir.
•
Ardından yaptıkları ve heykeltıraşlık üzerine konuşulur ve heykel olalım draması anlatılır.
•
Bir çocuk kil olur, bir çocuk heykeltıraş olur ve kile şekil verir. Heykeltıraş ne yaptığını anlatır.
•
Kağıdı doğru konumlandırmaları, kalemi doğru tutmaları ve masada dik oturmalarına dikkat edilerek çalışma sayfalarındaki çizgi çalışmalarını yapmalarına rehberlik edilir.
MATERYALLER
Kil çizili kağıtlar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Çiftçi, yalnız kalmak, köpek, kedi, fare, peynir
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün hangi etkinlikleri yaptık?
•
En çok hangisini sevdiniz?
•
Kille çalışmayı seviyor musunuz?
•
Heykeltraş olmak ne hissettirdi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 13/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TEMİZ DÜNYA” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Drama ve Fen etkinliği ( Bireysel)
“LABİRENT ” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Çalışması (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TEMİZ DÜNYA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Drama ve Fen Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.
Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğrencilerle çevre kirliliği hakkında sohbet edilir. Atıkların neler olabileceği hakkında konuşulur. Toprağın, suların
ve havanın kirliliği sonucu neler olabileceği sorulur. Okulda veya sınıfta atık ayrıştırma kutuları oluşturulur.
•
Plastik şişe resmi, kağıt resmi, metal kutu resmi, pil resmi, cam şişe resmi, meyve-sebze-su resmi bulunan kutular
hazırlanarak herkesin çöplerini atabileceği alanlara yerleştirilir.
•
Öğretmen çocuklardan dünyayı temiz tutmaya yarayacak bir araç tasarlayarak çizmelerini ve sonra anlatmalarını
•
ister.
•
Bahçede ezilmiş bir çiçek ile ilgili dramatizasyon çalışması yapılır. Çocuklardan çiçek olsalardı ne hissedecekleri, bu
durumda neler yapılması gerektiğini canlandırmaları istenir.
MATERYALLER
Kutular, boya kalemleri, plastik şişe resmi, kağıt resmi, metal kutu resmi, pil resmi, cam şişe resmi, meyve-sebze-su resmi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Temiz, dünya, atık, araç, kirli, ayrıştırma
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Dünyamızı temiz tutmak için neler yapmamız gerekiyor?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: LABİRENT
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Çalışması (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfın içine tebeşirle dar yollar çizer. Çocuklar çizgilerin dışına çıkmadan önce yürüyerek daha sonra
sekerek ve galop yaparak yolları tamamlarlar.
•
Öğrencilere “Oyun etkinliğinde geçtiğiniz labirentler sizi nereye ulaştırıyor olabilir?” diye sorulur. Öğrenciler boya
kalemlerini alır ve geçtiği labirentin sonunda ulaştığı yerin resmini yapar.
•
Daha sonra çalışma sayfalarındaki labirentleri çalışırlar.
MATERYALLER
Tebeşir, boya kalemleri, resim kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Labirent
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
Labirent çalışmasının hangi bölümü daha zordu/kolaydı?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 14/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“UĞUR BÖCEĞİ” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Matematik, Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“KOLAJ YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ve Fen etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: UĞUR BÖCEĞİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Matematik, Sanat Çalışması
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri ipe vb. Dizer.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Uğur Böceği oyun oynanır.
•
Öğretmen çocuklara kırda dolaşırken uğurböceği toplayacağını söyleyerek yerden uğurböceği toplarmış gibi yapar.
•
Tüm çocuklar uğur böceklerini toplar.
•
Daha sonra öğretmen “hadi uğur böceklerimize tekerleme söyleyelim” der ve tekerlemeyle böcekler uçurulur.
Uç uç böceğim
Yarın düğün olacak
Annen sana terlik, pabuç alacak
•
Öğretmen 2 çocuğa uzun bir ip verir. Çocuklar yardımlaşarak ipe makarna, boncuk vb. delikli nesneleri
•
yardımlaşarak dizerler. Dizme işlemi bittiğinde sarkıt şeklinde kapıya bantla yapıştırılır.
•
Öğretmen uğur böceği kalıplarını çocuklara dağıtır.
•
Çalışmaların ardından labirent ve farklı olanı bulma okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
İp, makarna, boncuk
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hızlı- yavaş, yardımlaşmak
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık, kim söylemek ister?
•
Boncukları ipe dizerken zorlandınız mı, kolay mıydı?
•
Hangi etkinliklere katılmaktan keyif aldınız?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KOLAJ YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ve Fen Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2 : Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Göstergeleri:
Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Gökkuşağı deneyi hatırlanır. Öğrencilere hangi renkleri gördükleri sorulur.
•
Giysilerimizin çeşitleri, mevsimlere, bulunulan ortama göre nasıl değiştiği, ilkbaharda giysilerimizdeki farklılıklarla
ilgili sohbet edilir. Kendi eşyalarımızdan örnekler vererek sohbet sonlandırılır.
•
Yanında şamsıye eldiven getiren çocuğun eşyası incelenir.
•
Çocuklara kumaşlar verilerek bunlar keserek, farklı biçimlerde katlayarak düzenlemeleri kolaj çalışması yapmaları
istenir. Ürünler panoya asılır.
MATERYALLER
•
Farklı özellikteki kumaşlar, makas, yapıştırıcı, şeffaf cam
•
kap, su, el feneri, ayna
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gökkuşağı, kolaj, ışık,
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
En keyif aldığınız etkinlik hangisi oldu?
•
Gökkuşağı nasıl oluşuyor?
•
Gökkuşağının renklerini söyleyelim, kağıda çizelim.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 15/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TURİZM HAFTASI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik etkinliği ( Büyük Grup)
“MASKE YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TURİZM HAFTASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara turizm nedir? Diye sorar. Çocukların cevap vermesi beklenir. Daha sonra turist kimdir diye
sorulur. Çocukların cevabı dinlendikten sonra öğretmen şimdi hepimiz turist olduk ve ……..’ye gidiyoruz, der. Dünya
haritasında seçilen ülke bulunur. Sınıfın içerisinde bir süre dolaşan uçak buraya gelince durur ve çocuklar uçaktan
inerler. Burası ile ilgili canlandırmalar yaparlar. Ardından uçağa binilip başka bir ülkeye gidilir.
•
Oyun bitince kaç ülkeye gittik diye sorulur? Ülkeler tek tek sayılır.
•
Çocuklar masalara geçerler. Rakam kartlarıyla 9-10 sayıları tanıtılır.. Çocuklara bir sayıdan önce ve sonra gelen
sayılar sorulur. Nesneler ile çıkarma işlemi yapılır.
MATERYALLER
Dünya Haritası, oyuncak/kağıt uçak, rakam kartları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
ülke, turizm, turist, 1-10 arası sayılar
DEĞERLENDİRME
•
Turizm nedir?
•
Havada parmağımızla rakamları nasıl çizeriz?
AİLE KATILIMI
Bu hafta TURİZM HAFTASI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MASKE YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Adını/soyadını söyler.
Yaşını söyler.
Fiziksel özelliklerini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen, gerekli olan karton, yapıştırıcı, makas gibi malzemeleri çocuklara dağıtır ve maske yapılacağını söyler.
Öğretmen, etkinliği çocuklara yaparak gösterir. Ardından etkinlik başlatılır ve temiz çalışılması konusunda gerekli
uyarılar yapılır. Maskenin kesim işlevi bittikten sonra masalara sim, pul, krapon kâğıdı, boya gibi araçlar konularak
çocukların maskelerini istedikleri gibi süslemeleri için ortam oluşturulur. Maket bıçağıyla kesilmesi gereken maskenin çocuklara yardımcı olmak amacıyla keser. Hazırlanan maske iki taraftan delinerek lastikle bağlanır. İstenildiği
takdirde bu aşamada da öğretmen yardımcı olabilir.
•
Etkinlikten sonra çocuklar, maskelerini takarlar. Öğretmen hareketli bir müzik açar, çocuklar müzik eşliğinde dans
eder. Müzik durduğunda çocuklar kendine bir eş bulur ve arkadaşlarına kendileri hakkında arkadaşlarına bilgi verirler. Fiziksel özelliklerini söylerler.
MATERYALLER
Karton, yapıştırıcı, makas, pul, sim
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Maske
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Hangi etkinliklere katılmak hoşunuza gitti?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KARA KEDİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“HANGİ EŞYA NEREYE AİT?” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KARA KEDİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Sanat ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Mekânda konum alır.
ÖĞRENME SÜRECİ
KARAKEDİ
Ben kara bir kediyim.
Çizmelerim yok ama çok temizdir patilerim. Sokaklarda gezerim, yiyecek bulmak için didinirim.
Çok korkar benden bazıları, siz söyleyin bakalım kimdir bu peynir hırsızı? (Fare)
Tabi ki fare, kaçar benden döne döne. Aslında ben onu çok severim, oyun oynamak için peşinden koşar, bana
gülümsemesi için dişlerimi gösterip gülümserim.
Sokaklar da gezmek çok yorucu. Bazen sıcak bir yuva özlerim. Hayalimde ki oyuncak nedir siz tahmin
edin?(Yumak)Evet bildiniz yumak. Çok zevklidir onunla oynamak.
Beni de kovalayanlar olur. Tüylerim diken diken, gözlerim kocaman olur. Ben koşarım o koşar beni yakalamak için
büyük çaba harcar. Size bir ipucu; Kulübede yaşar, kemiği yalar.(Köpek)
İşte söylediniz adını yine korkuttunuz arkadaşınızı.
Benim kemiklerim çok sağlamdır, dişlerim ise sivri. Sormayın bunun nedenini siz bilirsiniz sütü çok sevdiğimi. Her
gün olsa içerim, tadını her şeye değişirim. En sevdiğim içecektir süt. Kediniz varsa onu bol bol sütle besleyin.
Yiyeceklerden favorimi siz bana söyleyin. Kokusunu üç sokak ileriden duyar, onu yemek için koşa koşa gelirim. Çiğde
yerim pişmişte çünkü içindeki fosfor yapar beni bir motor. Tahmin edin adını gösterin bana kartını(Balık)İşte balık yerim
onu çabuk çabuk.Yıkanmayı hiç sevmem, ıslanmaktan korkarım. Ama siz bana bakmayın bol bol yıkanıp, üşümemek için
iyi kurulanın. Size kendimden bahsettim, ama en sevdiğim şeyi söylemedim. Sizler benim en iyi dostlarımsınız. Bana sıcak
bir yuva sağlarsınız. Beni okşayıp severken dünyanın en mutlu kedisi yaparsınız. Biz hayvanlar böyleyiz siz insanlar için
hep en iyi arkadaşız. Hikâyesi anlatılır.Hikayenin resmi yapılır. Çocukların yönlendirme olmadan resmi tamamlamaları
sağlanır. Kedi-Fare oyunu oynanır. Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Çocuklardan ikisi Kedi ve Fare olarak
seçilir. Kedi halkanın dışında, fare içinde durur. Kedi halkayı geçerek fareyi yakalamaya çalışır. Halkadaki çocuklar, fareye
(kollarını kaldırarak, ayaklarını açarak ) kaçması için yardımcı olurlar; kediye ise, ( kollarını gererek, birbirlerine yaklaşarak) fareyi yakalamasın diye engel olmaya çalışırlar. Bu oyunda, fare kolaylıkla halkanın içine-dışına geçebilir. Kedi için,
içeri ve dışarı geçmede güçlük çıkarılır.
Kedi, fareyi yakalarsa, yakalanan fare, oyunun yinelenmesinde kedi olur. Yeni fare, öteki çocukların arasından seçilir.
Oyun böylece devam eder. İçinde – dışında kavramı vurgulanır.
MATERYALLER
Resim kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İçinde- dışında
DEĞERLENDİRME
•
Hikâyede hangi hayvanlar vardı?
•
Kedilerin mutlu olabilmeleri için nelere ihtiyacı olur?
•
Yıkanmazlarsa neler olur?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HANGİ EŞYA NEREYE AİT?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Nesneleri açar/kapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
El ve kol jimnastiği yapılır.
—— Eller açılır kapanır.
—— Bilekler döndürülür.
—— Kollar ileri-geri çevrilir.
•
Daha sonra çocuklara kalem verilir. Çizgi çalışması yapılır. Çalışma sırasında Çocuk bayramı hakkında konuşulur.
•
Sınıftaki çeşitli köşelerden eşyalar alınarak halka şeklinde oturan çocukların önüne bırakılır. Müzik seti çalıştırılır.
•
Çocuklar sırayla bir eşya seçerler ve ortaya kapaklı kutular koyulur. Üzerine köşelerin resimleri yapıştırılır.
•
Çocuklardan eşyanın hangi köşeye ait olduğunu bulup etiketinin bulunduğu kutuyu açıp içine yerleştirip kapağını
apatmaları istenir. Her çocuk müzik durmadan eşyayı yerine yerleştirmek durumundadır. Eşyaları zamanında yerleştirebilen çocuklar alkışlanır. Masalara geçilerek mekanda konum ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Çeşitli eşyalar, Müzik Cd’si, kapaklı kutular, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gruplama
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Oyun için hangi köşeleri kullandınız?
•
Yarışma esnasında neler hissettiniz? Heyecanlandınız mı?
•
Kutuları açıp kapatırken zorlandınız mı?
•
Kapaklı kutuları evimizde başka nerelerde kullanıyoruz?
AİLE KATILIMI
Çocuğunuzla birlikte mutfaktaki çatalları kullanım amaçlarına göre gruplayabilirsiniz
UYARLAMA
Nisan (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 19/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ARA RENKLER” isimli Bütünleştirilmiş Fen, Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
“GRAFİK YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ARA RENKLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen, Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara ara renklerde (yeşil, turuncu, mor) nesnelerin olduğu kartlar gösterir. Bu renkleri tanıtır. Bu
renk nasıl oluşur, diye sorar. Daha kırmızı, sarı ve mavi boyalar ayrı ayrı bardaklarda bir bardakta karıştırılarak
renkler elde edilir.
•
Sonra çocuklar halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen yanındaki çocuğa:
—— Karşıdan karşıya geçerken turuncu renkli giysi giymiş birini gördüm, der. Çocuk yanındaki arkadaşına
—— Karşıdan karşıya geçerken turuncu, yeşil giysi giymiş birini gördüm, diyerek yeni bir renk ekler.
—— Sırası gelen çocuk, kendisinden önceki arkadaşlarının söylediği renkleri tekrar ettikten sonra istediği rengi
söyler.
•
Öğretmen çocuklara
—— Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız; müzik çaldığı sürece kayma adımı yaparak çevrenizde bulunan ….. renkteki
nesneleri toplamanız, müzik bitince de yanıma getirmeniz gerekiyor, der.
•
Çocuklar oyun bittikten sonra bulduklarını ortaya koyarak gösterirler; bulunan eşyalar sayılır. Çalışma sayfasındaki
ters-düz ve renk-yön ile ilgili grafik çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
Suluboya, bardak, su, ara renkte nesneler, ara renklerde nesneleri olduğu kartlar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gri renk
DEĞERLENDİRME
•
Ara renkleri nasıl oluşturduk?
•
Sınıfımızda …. renkte olan hangi eşyalar var?
AİLE KATILIMI
Çok renkli bir giysi giyelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: GRAFİK YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri toplar.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
ÖĞRENME SÜRECİ
Birdirbir içeri gir
İkidir iki arkandaki tilki
Üçtür üç üzüm suyu iç
Dörttür dört dön kapıyı ört
Beştir beş işte sana eş
Altıdır altı nerde kaldı kahvaltı
Yedidir yedi yemeğimi yedi
Sekizim seksek
Dokuzum durak
Onum oturak tekerlemesi söylenir.
•
Lego toplama oyununa geçilir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Grupların isimleri öğrenciler tarafından belirlenir. Gruptaki öğrenciler yan yana sandalyelere oturur. Öğretmen Legoları varış noktasına döker. Başlangıç noktasına her
iki grup için birer sepet koyar. Her gruptan birer öğrenci gelir. Başlama komutu ile koşarak legolara gider. 5 tane
lego toplar ve geri dönerek sepete atar. Yerine oturunca sıra diğer arkadaşına geçer. Önce bitiren grup yarışmayı
kazanır. Kazanan grup alkışlanır.
•
Yarışma sonunda öğretmen “Bakalım hangi grup en çok hangi rengi toplamış?” der. Legoların renklerine göre
grafik hazırlanır (Beyaz kartona çizilip yapıştırılır). Legolar renklerine göre öğrenciler tarafından sayılır. Grafikte
işaretlemeler yapılır. Grafik sonuçları değerlendirilir.
MATERYALLER
Renkli legolar, iki tane sepet, iki beyaz karton, kalem, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Grafik okuma, az, çok, renkler
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 20/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“9 VE 10 RAKAMI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Bireysel+Grup)
“ÇİZMELİ KEDİ” isimli Türkçe, Sanat, Oyun ve Fen Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: 9 VE 10 RAKAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Bireysel+Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
9 ve 10 rakam kartı çocuklara gösterilir. Rakam tanımları istenir.
•
Daha sonra her çocuğun sınıftan öğretmenin gösterdiği karttaki kadar oyuncak bulup getirmesini ister.Ardından
vücudumuzla sayı yapalım oyunu oynanır.Çocuklar önce bireysel sonra grup halinde halının üzerinde sayı yazma
oyununu oynarlar.
•
Daha sonra masalara geçilerek 9-10 rakamı ve diğer sayılarla ilgili sayı yazma çalışması yapılır.
MATERYALLER
Rakam kartları, oyuncaklar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
9 ve 10 rakamı
DEĞERLENDİRME
•
10 a kadar sayalım
•
Sayı kadar oyuncak bulmak zor oldu mu?
•
Vücudumuzla sayı yazmak zor muydu?
•
Arkadaşlarımızla sayı yazmak zor muydu?
•
En çok hangi etkinliği sevdin?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÇİZMELİ KEDİ
Etkinlik Türü: Türkçe, Sanat, Oyun ve Fen Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal-Duygusal Gelişim
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler
Kazanım 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 16 : Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Rol dağılımı yapılara Çizmeli kedi masalı dramatize edilir.
•
Öğretmen masaya bir grup nesne koyar. Nesnelerin teker teker isimleri söylenir. Daha sonra çocuklar görmeden
bir nesneyi alır veya ekler. Farklılığı fark etmelerini ister. Bu şekilde öncelikle üç daha sonra artan sayıda nesne ile
dikkat çalışmaları yapılır.
•
Kağıt tuvalet rulosu veya rulo yapılmış bir kağıt gözün önüne yerleştirilerek uzaktaki bir nesneye bakılır.
•
Ardından serbest olan elin avucu rulonun yanına getirilir.
•
Avucun ortasında, bir göz yanılsaması olarak uzaktaki nesne görülür.
•
Neden böyle olduğu ile ilgili konuşulur.
•
Masalla ilgili çalışma sayfaları yapılır. Çizmeli kedi resmini boyayalım.
MATERYALLER
Ufak oyuncaklar veya eşyalar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
İzin almak, farklılık
DEĞERLENDİRME
•
Masal da ne olmuştu?
•
Günlük hayatımızda ne gibi durumlarda izin almalıyız?
•
Yaşlı değirmencinin küçük oğlu neden çok üzülmüş?
•
Kedi ona ne söylemiş olabilir?
•
Çizmeli kedi sahibinin zengin ve mutlu olması için neler yapmış?
AİLE KATILIMI
Çizmeli Kedi Masalını anlatalım.
UYARLAMA
Nisan (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 21/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TOPLAMA ” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Fen ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“BAYRAM SÜSLERİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TOPLAMA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Fen ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Kazanım 16 : Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen bir sepet top getirir. Çocuklarla daire şeklinde oturulur. Küçük toplar kullanılarak 5 nesne ile arttırma
işlemleri yapılır.
•
Öğrenciler 5 gruba ayrılır. Her gruba bir sulu boya, su, bir top ve ayakkabı kutusu verilir. Öğrencilere birer tane kağıt
dağıtılır. Grubuyla yardımlaşarak sırayla her öğrencinin topunu renkli boyamasını istenir. Kâğıt kutu içine yerleştirilir üzerine boyalı top koyulur. Kutu sarsılarak topun kâğıt üzerinde renkli izler bırakması sağlanır.
•
Gökkuşağı deneyi yapılır.
•
Şeffaf cam bir kap yarısına kadar su doldurulur.
•
İçine bir ayna eğik olarak yerleştirilir.
•
Aynanın oynamaması için cam macunu ile tutturulabilir.
•
Aynanın su içindeki kısmına el fenerinden ışık düşürülür.
•
El fenerinin üst kısmına beyaz bir tabaka kağıt tutulduğunda üzerindeki gök kuşağı izlenir.
•
El feneri sağa sola hareket ettirildiğinde daha iyi bir görüntü sağlanabilir
MATERYALLER
sulu boya, su, top, ayakkabı kutusu, kağıt
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Nesne arttırma, gökkuşağı
DEĞERLENDİRME
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
•
3 top 2 top daha kaç top eder?
•
Çalışma sayfaları yapılır.
•
Çizmeli kedinin kutusunda kaç elma var?Ağaçtakileri de toplarsa kaç elması olacak?
•
Folluktaki yumurtaları sayalım.Kaç yumurta kırılmış?Kırılmamış yumurtaları sayalım.
AİLE KATILIMI
Evdeki oyuncaklarımızla arttırma çalışması yapalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BAYRAM SÜSLERİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
23 Nisan’ın yaklaştığı konuşulur. Öğretmen Atatürk’ün 23 Nisan’ı neden çocuklara armağan ettiğini sorar.
•
Atatürk’ün çocukları çok sevdiğini, onların mutlu olmasını istediğini, çocukların ileride büyüyüp mutlu yetişkinler
olacaklarını düşündüğünü anlatır.
•
Çocukken dost olan farklı ülke çocuklarının büyüyünce de dostluğu sürdürebileceklerinden, bayram kutlamalarından bahsedilir.
•
Öğretmen renkli kartonlara çiçekler çizer. Çocuklar bu çiçekleri keserler. Kesilen çiçekler, bayraklar ve çeşitli süslemeler kullanılarak sınıf süslenilir. Süsleme bitiminde masalara geçilerek mandala boyaması yapılır.
•
23 Nisan şiiri okunur, bilmeceler sorulur.
•
Birkaç kere tekrarlandıktan sonra çocukların hatırlayarak tekrar etmeleri istenir.
Biz dünyaya gelmeden
Heryeri düşman almış
Atatürk düşmanları
Yurdumuzdan çıkarmış
23 nisan günü
Meclis kuruldu diye
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye
Gülelim, eğlenelim
Kutlayalım bayramı
Verelim hep elele
Yükseltelim vatanı
Melahat Uğurkan
Pençesi aslan gibi, gözleri volkan gibi
Tüyleri pek yumuşak.
Onu gören fareler saklanır köşe bucak.
Gökte durur paslanmaz
Suya düşer ıslanmaz.
(güneş)
Ne iliği var ne kemiği
Pır dereye pır tepeye.
(kelebek)
MATERYALLER
Makas, karton, sınıf süsleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, bayram, kutlama
DEĞERLENDİRME
•
Sınıfımızı süslerken neler hissettin?
•
23 Nisan’ın önemi nedir?
•
Atatürk çocukları olduğumuz için şanslı hissediyor musun?
•
Şiirimizi coşkuyla söyleyelim.
AİLE KATILIMI
Çocuk bayramı için sınıfımızı süsleyelim
UYARLAMA
(kedi)
Nisan (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 22/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“YAŞASIN 23 NİSAN” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği ( Büyük Grup)
23 NİSAN TATİLİ
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: YAŞASIN 23 NİSAN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Dil Gelişimi
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
23 NİSAN şarkısı çocuklarla birlikte söylenir. 23 Nisanın bizim için önemi çocuklara anlatılır. Öğretmen hangi ülkeleri öğrendik diye sorar. Çocuklar bugüne kadar öğrendikleri ülkeleri sayarlar ( Almanya, İspanya, İngiltere,
•
Azerbaycan..) Öğretmen Atatürk’ün bu bayramı tüm dünyadaki çocuklara, sadece Türk çocuklarına değil öğrendiğimiz bu ülkelerde yaşayan çocuklara da armağan ettiğini söyler.
23 NİSAN
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, öğünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu oldun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun
•
Çocuklar masaya geçerler. Öğretmen boya kalemlerini dağıtır. Çocuklardan Çocuk Bayramı şenliği için bir kostüm
tasarlamaları istenir. Çocukların tasarladığı kostümler panoda sergilenir.
•
Masalara geçilerek çalışma sayfasındaki 23 Nisan kutlamaları ile ilgili resimdeki 7 farkı bulmaları istenir.
MATERYALLER
Boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ülkeler, Atatürk, Türk, meclis, başkan, yurt
DEĞERLENDİRME
Meclis/ başkan / yurt ne demek?
Şiirimizi hatırlayalım.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 25/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SIRALAMA YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)
“ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SIRALAMA YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri takar.
Nesneleri çıkarır
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kitaplıktan bir kitap seçilir ve okunur. 23 NİSAN şarkısı dans ederek söylenir.
•
23 Nisan kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram
Sevinin çocuklar Herkese kutlu olsun
Övünün büyükler Çok büyük bayram bu bayram
23 Nisan mutlu olsun Herkese mutlu olsun.
Daha sonra bir Rus oyuncağı olan matruşka bebeklerinden birini çocuklara gösterir. İç içe olan bebekleri çıkarıp
takarlar. Bebekler küçükten büyüğe doğru iç içe dizilerek sıralanır. Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Tüm gruplar
sırayla gelip matruşka bebekleri sıraya dizer. Bu sırada süre tutulur. En kısa sürede sıralamayı yapan grup alkışlanır.
Süreler bir panoya yazılır. Saat dilimlerini dikkat çekilir. Çalışma sayfaları dağıtılarak saatlerin kaç olduğu bulunur
ve altlarına yazılır.
•
MATERYALLER
Kalem, matruşka
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sıralama, Rus, matruşka, bayram
DEĞERLENDİRME
•
Matruşkaları nasıl sıralarken neye dikkat ettik?
•
Şarkımızı hatırlayalım.
AİLE KATILIMI
Okula bir kitap getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıftaki farklı renk ve büyüklükteki boncuklarla örüntü çalışmaları yapılır. Ardından çalışma sayfaları dağıtılarak
labirent etkinlikleri yapılır.
•
Öğrenciler yapıştırıcılarını alarak masalarına geçer Öğrencilere 3 ayrı renkte üçer tane küçük daire dağıtılır ve uzun
şerit karton verir. Kitaplarımızı incelerken hangi sayfada kaldığımızı hatırlatmak üzere kitap ayraçları hazırlanmaya
başlanır.
•
Farklı renkteki ilk üç daireyi nasıl yapıştıracaklarını söyler. Devamını öğrencilerin tamamlamasını ister. Doğru tamamlayan öğrenciler kuru boyalarla arkasına süslemeler yapma şansı kazanır. Yapılan çalışmalar pvc / koli bandı
ile kaplandıktan sonra ucundan delgeçle delinir ve şık bir kurdele ile ucu süslenir.
MATERYALLER
Farklı renk ve büyüklükteki boncuklar
Uzun dikdörtgen kartonlar, 3 farklı renkte kesilmiş küçük daireler, yapıştırıcı, kuru boya, pvc/koli bandı, kurdele
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Örüntü oluşturma
DEĞERLENDİRME
•
Nasıl örüntüler oluşturduk?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 26/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÖT KUŞUM ÖT” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat etkinliği (Büyük Grup)
“SANDALYE OYUNU” isimli Bütünleştirilmiş Oyun etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÖT KUŞUM ÖT
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin özelliğini söyler
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 3 : Dikkatini Toplayabilme
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
Kazanım 4 : Algıladıklarını hatırlayabilme
Göstergeleri:
Varlıkların rengini söyler.
Varlıkların şeklini söyler.
Varlıkların sayısını söyler.
Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öt kuşum öt oyunu oynanır. Bir çocuk kuş olup öğretmenin yanına geçer. Öğretmen onun gözlerini kapatır. İşaret
ederek bir çocuğun yanına gelmesini sağlar. “öt kuşum öt” dediğinde gelen çocuk kuş taklidi yapar. Gözleri kapalı
olan çocuk onun kim olduğunu bulmaya çalışır.
•
Öğretmen öğrencilere farklı hayvanların seslerini dinletir, öğrencilerden sesin hangi hayvana ait olduğunu bilmelerini ister.
•
Öğrenciler kuş olurlar boyalarını alıp yuvalarına (sandalyelerine) uçarlar. Öğretmen öğrencilere gaga çizili kağıtlar
dağıtır ve “Acaba bu gaga nasıl bir kuşa ait olabilir?” diye sorar ve öğrencilerden resmini yapmalarını ister. Çalışma
sonunda herkes kuşunun özelliklerini arkadaşlarına tanıtır.
•
Öğretmen çocuklar için bir oyuncak sepeti hazırlar. Sepetin içindeki oyuncaklar teker teker incelenir; özellikleri
hakkında konuşulur. Daha sonra seçtiği bir oyuncağı göstermeden ismini söyleyerek, renk, şekil vb özelliklerini
sorar ve çocukların hatırlamalarını ister.
•
Ardından çalışma sayfaları dağıtılır ve boyama ve kesme çalışmaları ile üç boyutlu kuş yapılır.
MATERYALLER
Göz bandı, farklı hayvanlara ait ses efektleri, boya kalemleri, kuş gagası çizili kağıtlar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
ses
DEĞERLENDİRME
•
Öğretmen panonun bir kuş yuvası olduğunu söyler. Herkesin sırayla “Bu gün en sevdiğim etkinlik…..” cümlesini
tamamlayarak kuşunu yuvaya kondurmasını ister. Öğretmen rehberliğinde her çocuk kendi resmini panoya asar.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SANDALYE OYUNU
Etkinlik Türü: Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen, oyun için rafyanın iki ucunu aynı hizada karşılıklı bağlar. Çocukları tek sıra halinde sıraya dizer.
•
Rafyaya değmeden, altından ve üstünden geçme çalışmaları yapılır. Gerekirse iki ayrı grup yapılarak yarış halinde
oynatılabilir. Tüm çocuklar oynayana dek devam edilir.
•
İkinci oyun için sandalyelerini alıp arkalı önlü oturmaları sağlanıp oyun hakkında bilgi verilir. Öğretmen teypten
şarkı çalacağını ve şarkı devam ederken sandalyeden kalkıp bir hizada yükseleceklerini söyler. Bu arada bir sandalyeyi kaldıracağını söyler. Müzik kapandığında herkesin oturması gerektiğini ayakta kalanın oyundan çıkacağını
söyler. Tüm çocuklar oynayana kadar hareketli müzikler eşliğinde oyun devam eder.
MATERYALLER
Rafya, kişi sayısı kadar sandalye, müzik Cd.’si.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Alt-üst
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
Oyun etkinliğinin en çok neresinde zorlandınız?
•
En keyif aldığınız etkinlik hangisiydi?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 27/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“BİR EŞYA OL” isimli Bütünleştirilmiş Drama ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Büyük Grup)
“DUYGULARIMI TANIYORUM” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: BİR EŞYA OL
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri açar/kapar
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bir eşya ol” draması uygulanır.
•
Öğretmen çocuklardan sınıfta gördükleri bir eşyayı seçmeleri ve “o eşya olmalarını” ister. Çocuklar seçtikleri eşya
veya nesnenin yerine geçip sanki oymuş gibi hareket ederler.
•
Öğretmen, çocukların getirdiği ağzı açık ve kapalı şişelere boncuk doldurmaya çalışır. Ağzı açık olan şişelerin kapaklarını kapatmaya, kapalı olan şişelerin de ağzını açmaya çalışırlar. Hangisini doldurulup hangisini dolduramadıkları
ve nedeni sorulur.
•
Farklı renklerde süngerler ve ipler çocuklara verilir.
•
Her çocuk süngerleri kullanarak bir şekil yapmaya çalışır.
•
Bunun için de ipler kullanılır. Süngerleri çeşitli yerlerinden bağlayarak, gerekli yerlerde makasla keserek şekil verilir.
MATERYALLER
Ağzı açık ve kapalı şişeler, boncuklar, kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Açık -kapalı
DEĞERLENDİRME
•
Bir eşya olduğunuzda ne hissettiniz?
•
Bazı şişelere neden boncuk dolduramadınız?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
AİLE KATILIMI
Ağzı açık ve kapalı iki şişe getirelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DUYGULARIMI TANIYORUM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği ile Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.Cümle kurarken bağlaç kullanır.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeler: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara çeşitli duygu kartları gösterilir.
•
Kartlarda mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın, korkmuş vb. ifadeli resimler yer alır.
•
Çocuklara tek, tek bu kartları gösterilir. “Bu kartta ne resmi görüyorsun? Sence bu çocuk ne hissediyor? Peki, ne
olmuş olabilir?” şeklinde sorular yöneltilir.
•
Çocuklara“Siz şu anda neler hissediyorsunuz? Diye sorulur ve çocukların duygularını sözlerle ifade etmeleri sağlanır.
•
Ardından çouklara üzerinde boş bir daire olan resim kağıtları dağıtılır.Ç ocuklar en çok sevindikleri olayı çizmeleri
istenir. Çocukların masada sandalyelerine oturmalarını sağladıktan sonra her çocuğa bir plastik tabak ve atık materyaller verilir. Bu malzemelerle kendi yüzlerini yapacaklarını söyler. Pastel boylarla yüz yapıldıktan sonra materyallerle de tamamlanır. Etkinlik sonunda çalışmalar mobil olarak sınıfa asılır. Bu sırada çocukların fiziksel özellikleri
ile ilgili olarak sohbet edilir.
MATERYALLER
Duygu ifadelerini içeren yüz kartları, boya, plastik tabak ve artık materyaller, daire şeklinde resim kağıtları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Vücudum, baş, gövde, bacaklar, eller, ayaklar, mutlu, mutsuz, kızgın, şaşkın
DEĞERLENDİRME
•
Hangi yüz ifadelerini öğrendik?
•
Seni neler mutlu eder?
•
Seni neler mutsuz eder?
•
Seni neler kızdırır?
•
Seni neler şaşkın eder?
AİLE KATILIMI
Annemizi ve babamızı ne mutlu eder öğrenelim.
UYARLAMA
Nisan (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 28/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DAİRE VE OVAL” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ile Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
“Tren Yapalım” isimli Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DAİRE VE OVAL
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocukların çizerek getirdikleri daire ve oval resimleri panoya asılır. Geometrik şekillerin özellikleri konuşulur.
•
Öğretmen çocuklara bir daire bir de oval şekli gösterir. Sınıftaki benzer nesnelere örnekler verilir. Sonra bu şekiller
ile ilgili bir hikâye anlatmaya başlar.
—— Biz kılıktan kılığa girebilen iki arkadaşız. Yani sihirliyiz; böylece birlikte oyun oynarız…
—— Bizi bazen birbirimize karıştırırlar. Haydi, bizim için hikâye anlatın der.
•
Daire ve ovalin hikâyesi tamamlandıktan sonra çocuklar masaya geçerler.
•
Aynı farklı kavramı somut olarak anlatılır. Çocuklara arka arkaya nesne resimler gösterilir.
•
Nesneler birbirinden farklı ve aynı yada benzer olmalıdır. Aynı ve farklı olanları söylemeleri istenir.
MATERYALLER
Daire ve oval resimler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Daire – oval
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Sınıfımızda daire şeklinde neler var?
•
Sınıfımızda oval şeklinde neler var?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
AİLE KATILIMI
Bir kâğıda daire ve oval çizelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TREN YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik etkinliği ile Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen panoda şekiileir kullanarak bir örüntü gösterir. Örüntüdeki şekillerin özeliklerini sırayla söylemelerini ve
modelin aynısını altına yapmalarını ister.
•
Kutular kullanılarak tren yapılır. Sulu boya ile kutular boyanır.
•
Kurutulan kutular iplerle birbirine bağlanır.
•
Kutulara düğme ya da gazoz kapaklarından tekerlek yapıştırılabilir.
•
Vagonların pencereleri elişi kâğıtlarından kesilip yapıştırılır.
•
Artık materyallerle süslenir.
•
Daha sonra yapılan bütün vagonlar arka arkaya dizilerek büyük bir tren oluşturulur.
•
Etrafı ağaçlarla süslenebilir ve maket haline getirilebilir.Bu vagonların her birine gazete ve dergilerden insan resmi
kesilerek yapıştırıılır.
MATERYALLER
Kutu, Sulu boya, düğme, gazoz, elişi kâğıtları, artık materyaller, gazete ve dergi, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
örüntü
DEĞERLENDİRME
Etkinliğin değerlendirilmesi için çalışma sayfası yapılır.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Nisan (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 29/04/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“İPLERLE NE YAPILABİLİR?” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“AYAKKABI YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: İPLERLE NE YAPILABİLİR?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Matematik ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: İp atlar
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfa sadece ipler kullanılarak yapılmış bir tablo getirir. Tabloyla ilgili konuşulur. Çocukların düşünceleri
alınır.
•
Ardından öğretmen sınıfa getirdiği ip örneklerini gösterir. İpin nerelerde kullanıldığını sorar, ipin yerine kullanabileceğimiz başka neler olabilir diye sorar, eskiden insanlar ip yerine ne kullanıyor olabilirlerdi, diye sorar.
•
Daha sonra öğretmen her çocuğun sağ eline bir ip bağlar ve dans etmek için ayağa kalkarlar. Sağ sol kavramı vurgulanır.
•
İp atlama çalışmaları yapılır. Çalışma esnasında ritmik sayılır. En uzun atlayabilen alkışlanır.
MATERYALLER
İpler kullanılarak yapılmış bir tablo, farklı özellikte ipler.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağ- sol
DEĞERLENDİRME
•
Sağ elimiz/ ayağımız nerede?
•
Sol gözümüz / kulağımız nerede?
•
İplerle dans etmek sana ne hissettirdi?
AİLE KATILIMI
Hiç yakan top oynadın mı?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: AYAKKABI YAPALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 15 : Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
Göstergeleri:
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Nesneleri kullanarak toplama yapar.
Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.
10 içinden toplama gerektiren problemleri çözer.
Öz Bakım Becerileri
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları toplar
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen sınıfın tavanına farklı kısımlara 4 tane balon asar.
•
Sınıfı dört gruba ayırır. Her grup bir balonun altına gelir. Müzik açıldığında sağ elleriyle balona değerler. Müzik
durduğunda heykel olurlar. Heykel olmayan çocuk sandalyeye geçer.
•
Çocuklar sandalyelere geçerler. Öğretmen bir çift ayakkabının çizili olduğu kâğıdı dağıtır. Çocuklar ayakkabıları
kesip, boyarlar. Daha sonra deliklerden ipleri geçirerek ayakkabının bağlarını bağlamaya çalışırlar.
•
Hazırladıkları ayakkabıları bir kutuya yerleştirirler. Kutuyu kurdelelerle veya rafyayla bağlayıp (öğretmen her öğrenciyi yanına çağırıp malzemeleri nasıl bağlaması gerektiğini gösterir) süslü ayakkabı kutusu yaparlar.
•
Nesneleri kullanarak arttırma çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
4 Tane balon, ip, makas, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sağ-sol, Tek-çift
DEĞERLENDİRME
•
Sanat etkinliğinde boyadığın ayakkabının özellikleri nelerdir?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldın? Neden?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
BİLMECELER
Mavi atlas, iğne batmaz
Makas kesmez, terzi dikmez (gökyüzü)
Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir (yağmur)
Sudan ayaz, şekerden beyaz (kar)
Gökte görürüm köprü, rengi de yedi türlü (gökkuşağı)
Ay varken açarlar, gün varken kaçarlar (yıldızlar)
Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz (güneş)
Çocuklara elişi kağıtları, kırpık kağıtlar verilir.
Kağıtları yırtıp yapıştırarak güneş yapmaları istenir.
İLKBAHAR
Yağmur geçti, kar geçti
Soğuk rüzgarlar geçti
Güneşli bahçelerden
Güzel çocuklar geçti
Meliyor kuzucuklar
Seviniyor çocuklar
Ağaçlar dallar taktı
Binbir renkli boncuklar
Aka Gündüz
ATATÜRK
Atatürk çocuktu-serçe parmak gösterilir
Okudu, yıllar geçti, büyüdü- baş parmak gösterilir
Subay oldu, savaşlara girdi
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir”dedi- işaret parmakla ilerisi gösterilir
Düşmanı kovdu
Cumhuriyeti kurdu-yüzük parmağı gösterilir
Nabız atışı ile ilgili deney yapılır.
Ucu kırılmış bir kibrit çöpünün bir ucuna raptiye sokulu.
Masanın üzerine kollar avuç yukarıya gelecek şekilde yerleştirilir.
Bir elle nabzın hissedildiği yere hazırlanan raptiyeli kibrit çöpü yerleştirilir.
Kibrit çöpünün hareketleri izlenir.
VİTAMİN-SANAT
Şair doktor amcanın anneme söylediği
Belli ki çocuğunuz iyi beslenememiş
Ona üç öğün vitamin sanat yazıyorum
Lütfen tok karnına ve sevgiyle içirin
Sabah: vitamin-şiir
Öğle: vitamin-öykücük
Yatarken: vitamin-masal
Üstüne de bir öpücük
Ben kara bir kediyim.
Çizmelerim yok ama çok temizdir patilerim. Sokaklarda gezerim, yiyecek bulmak için didinirim.
Çok korkar benden bazıları, siz söyleyin bakalım kimdir bu peynir hırsızı? (Fare)
Tabi ki fare, kaçar benden döne döne. Aslında ben onu çok severim, oyun oynamak için peşinden koşar, bana
gülümsemesi için dişlerimi gösterip gülümserim.
Sokaklar da gezmek çok yorucu. Bazen sıcak bir yuva özlerim. Hayalimde ki oyuncak nedir siz tahmin
edin?(Yumak)Evet bildiniz yumak. Çok zevklidir onunla oynamak.
Beni de kovalayanlar olur. Tüylerim diken diken, gözlerim kocaman olur. Ben koşarım o koşar beni yakalamak için
büyük çaba harcar. Size bir ipucu; Kulübede yaşar, kemiği yalar.(Köpek)
İşte söylediniz adını yine korkuttunuz arkadaşınızı.
Benim kemiklerim çok sağlamdır, dişlerim ise sivri. Sormayın bunun nedenini siz bilirsiniz sütü çok sevdiğimi. Her gün
olsa içerim, tadını her şeye değişirim. En sevdiğim içecektir süt. Kediniz varsa onu bol bol sütle besleyin.
Yiyeceklerden favorimi siz bana söyleyin. Kokusunu üç sokak ileriden duyar, onu yemek için koşa koşa gelirim. Çiğde
yerim pişmişte çünkü içindeki fosfor yapar beni bir motor. Tahmin edin adını gösterin bana kartını(Balık)İşte balık yerim
onu çabuk çabuk.Yıkanmayı hiç sevmem, ıslanmaktan korkarım. Ama siz bana bakmayın bol bol yıkanıp, üşümemek için
iyi kurulanın. Size kendimden bahsettim, ama en sevdiğim şeyi söylemedim. Sizler benim en iyi dostlarımsınız. Bana sıcak
bir yuva sağlarsınız. Beni okşayıp severken dünyanın en mutlu kedisi yaparsınız. Biz hayvanlar böyleyiz siz insanlar için
hep en iyi arkadaşız. Hikâyesi anlatılır.Hikayenin resmi yapılır. Çocukların yönlendirme olmadan resmi tamamlamaları
sağlanır. Kedi-Fare oyunu oynanır. Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Çocuklardan ikisi Kedi ve Fare olarak
seçilir. Kedi halkanın dışında, fare içinde durur. Kedi halkayı geçerek fareyi yakalamaya çalışır. Halkadaki çocuklar, fareye
(kollarını kaldırarak, ayaklarını açarak ) kaçması için yardımcı olurlar; kediye ise, ( kollarını gererek, birbirlerine yaklaşarak) fareyi yakalamasın diye engel olmaya çalışırlar. Bu oyunda, fare kolaylıkla halkanın içine-dışına geçebilir. Kedi için,
içeri ve dışarı geçmede güçlük çıkarılır.
Kedi, fareyi yakalarsa, yakalanan fare, oyunun yinelenmesinde kedi olur. Yeni fare, öteki çocukların arasından seçilir.
Oyun böylece devam eder. İçinde – dışında kavramı vurgulanır.
23 NİSAN Biz dünyaya gelmeden
Heryeri düşman almış
Atatürk düşmanları
Yurdumuzdan çıkarmış
23 nisan günü
Meclis kuruldu diye
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye
Gülelim, eğlenelim
Kutlayalım bayramı
Verelim hep elele
Yükseltelim vatanı
Melahat Uğurkan
23 NİSAN
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, öğünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu oldun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun
BİLECELER
Pençesi aslan gibi, gözleri volkan gibi
Tüyleri pek yumuşak.
Onu gören fareler saklanır köşe bucak.
Gökte durur paslanmaz
Suya düşer ıslanmaz.
(güneş)
Ne iliği var ne kemiği
Pır dereye pır tepeye.
(kelebek)
HOP HOP
Cücük cücük cümene
Cücük gitti imene
Cümen başı çekilmiş
Atın küpe takılmış
Hop hop hop
Gel, sıyrıl, kop
KARAKEDİ
(kedi)
BONCUKLAR
Bir boncuk
İki boncuk
Üç boncuk
Dört boncuk
Beş boncuk
Altı boncuk
Yedi boncuk
Sekiz boncuk
Dokuz Boncuk
On boncuk
İşte sana kolyeli bir çocuk..
Mayıs (1)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 02/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TREN” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, müzik ve Sanat Çalışması (Büyük Grup)
“TREN OLALIM” isimli Bütünleştirilmiş Trencilik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TREN
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, müzik ve Sanat Çalışması (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Trafikte görev yapanlar ve yaptıkları işler hakkında sohbet edilir.
•
Ardından sınıf bir yol şeklinde düzenlenerek drama yapılır.
•
Öğrenciler masalar geçer. Öğretmen her çocuğa yarıya kesilmiş büyük süt kutusu, pastel boya, artık materyal,
makas ve yapıştırıcı verir. Öğrencilerden bir tren vagonu tasarlamalarını ister. Sonra Öğretmen her çocuğa bir tane
tuvalet rulosu dağıtır. Bunun üzerine kendi resimlerini yapmalarını ister.
•
Çalışma sonunda tüylü tel veya ip ile tüm vagonlar birleştirilir. Öğrenciler kendi vagonuna, kendini çizdiği ruloları
yerleştirir. Trene bir isim kararlaştırılır, uygun bir yerde sergilenir.
•
Bu sırada “Taşıtlar” şarkısı tekrarlanır.
Havada uçan uçaklar
Denizde yüzen vapurlar
Karada giden otobüs, tren
Hepsi bize yararlı taşıtlar
MATERYALLER
Çocuk sayısı kadar yarıya kesilmiş büyük süt kutusu,
pastel boya, artık materyal, makas, yapıştırıcı, çocuk
sayısı kadar tuvalet rulosu, tüylü tel veya ip
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Taşıt, görevli, tren
DEĞERLENDİRME
•
Hangi taşıtları biliyorsun?
•
Treni kim kullanır? Nasıl gider?
•
Trafik kuralları nelerdir?
AİLE KATILIMI
Trenler nasıl haeket eder? Araştıralım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TREN OLALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Trencilik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Trencilik oyunu oynanır.
•
Çocuklar birbiri arkasına sıralanırlar ve öndekinin belinden tutarak öğretmenin minder, tahta blok, lego vb. zeminlerden oluşturduğu rayların üzerinden geçerek giderler. Tren hızlandığında birbirinden kopmamaya çalışırlar.
•
8–10 adım ötede istasyon şefi olan çocuk bekler. Tren “çuf çuf” diyerek istasyon şefinin önünden geçmeye başar.
•
Şef, trenin geçişini beğenmezse durdurur; başlangıç noktasına gönderir.
•
Beğenirse yolcuların biletlerini kontrol eder. Şef çocuklardan birini seçerek “seni şef yaptım, öteki istasyona” der.
•
Bunun üzerine yeni şef istediği bir yerde durarak oyuna başlanır. Oyun bitiminde masalara geçilerek çalışma sayfaları yapılır.Resimdeki taşıtların isimleri sayılır.Taşıtların üzerindeki plakaların ne olduğu sorulur.Yolculuk yaptığımız
taşıtlar işaretlenir, başka taşıtlar varsa resimlerini çizerler.
•
Ardından öğretmen çocuklara yönergeler verir ve onlardan bazı eşyalar ister:
—— Yukarıdaki raftaki kitabı getirir misin?
—— Aşağıdaki kâğıdı çöpe atalım.
—— Blok köşesindeki yüksekte duran bir blok getirir misin?
—— Alçakta duran bir tane getirir misin?
MATERYALLER
Minder, lego, tahta blok
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Hızlı-yavaş, aşağıdaki- yukarıdaki, yüksek- alçak
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
•
Tren nereden geçer?
•
Trenin diğer taşıtlardan farklı zeminde gidiyor?Tren neden raylarda gider?
•
Taşıtların üzerindeki plakalar ne ifade eder?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mayıs (2)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 03/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“UÇALIM” isimli Bütünleştirilmiş Drama, Oyun ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
“BEYAZ GEMİ” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: UÇALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama, Oyun ve Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklardan ‘’çocuklar dışarıda çok kötü bir rüzgar çıktı yapraklar uçuşuyor, hadi bakalım sizde birer
yaprak gibi uçun’’ diyerek hareket etmelerini sağlar. Daha sonra ‘rüzgâr dindi ‘’ diyerek çocukların minderlere
oturmalarını ister ve çeşitli sorular sorarak etkinliği başlatır.
•
Kollarını yana açan çocuklar sallanmadan serbestçe koşarlar. Sağa dönerken beden ve kolları ile sağa, sola dönerken ise hafifçe sola eğilirler ve uçak sesi çıkarırlar. Oyunda uçakların birbirine değmeden ve çarpmadan uçması
gerekir. Daha sonra uçakların özellikleriyle ilgili sohbet edilir.
•
Getirmiş oldukları uçak resimleri panoda sergilenir. Trafik işaretleri çocuklara gösterilir. Ne anlama geldiği sorulur.
Bilen çocuk alkışlanır.
MATERYALLER
Uçak resimleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Uçak, rüzgar, trafik işaretleri
DEĞERLENDİRME
•
Uçaklar nasıl hareket eder?
•
Yere düşen bir yaprak olduğunda ne hissettin?
•
Uçmak nasıl hissettirdi?
•
Trafik işaretleri neler? Söyleyelim
AİLE KATILIMI
Uçak resimleri getirelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BEYAZ GEMİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri yapıştırır.
Nesneleri kopartır/yırtar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikler/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla suda giden araçlar hakkında sohbet edilir.
•
Gemi nasıl ses çıkarır ?, deniz bisikleti gördünüz mü ?
•
Daha sonra bu taşıtların resimleri incelenir ve bu araçlarla ilgili bir masal oluşturularak öğretmen tarafından yazılır.
•
Çocukların yaptığı resimlerle süslenerek velilerinde okuması için sınıfın dışına asılır. Çalışma sayfaları dağıtılır.Çocuklardan çok yolcu taşıyan, plakası olan taşıtları göstermeleri istenir.Ardından taşıtlara yolcular çizilir.Birbirlerine
benziyorlar mı sorulur ve sohbet edilir.
•
Beyaz Gemi şiiri tekrarlanarak okunur.
Mi-mi... Gemi,
Beyaz yelkenli gemi
Gemi değil de sanki
Denizde yüzen bir ev
Uzaktan bakınca minnacık
Yakına gelince dev.
Aziz Sivaslıoğlu
•
Şiiri okudukta sonra, beyaz yelkenli bir gemi resmi bulunup yırtma yapıştırma ile tamamlanır.
MATERYALLER
Elişi kâğıtları, kırpık kâğıtlar, yapıştırıcı, nesneler ve kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Hangi etkinliklere katılmak seni mutlu etti?
•
Suda giden araçlar hangileri?
•
Gemi nasıl hareket eder?
•
En çok yolcu taşıyan araçlar hangileri?
AİLE KATILIMI
Ailenle gemi reimler bulabilirsin.
UYARLAMA
Mayıs (3)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 04/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TRAFİK” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
“TAŞIT BİLMECELERİ” isimli Bütünleştirilmiş Matematik ve Sanat etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TRAFİK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler.
Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocukları masaya alır. “Trafik ışıkları” şiiri çocuklara okunur ve çocuklarla birlikte tekrar edilir.
•
Öğretmenle birlikte şiiri tekrar ederken çocuklar resmi boyarlar. Bu sırada seslerini doğru kullanmaları, bağırmadan
anlaşılır bir şekilde şiiri söylemeleri için öğretmen çocukları destekler. Trafik kurallarının neler olduğu hatırlanır.
•
Çocukların söylediği kurallar yazılarak trafik panosuna asılır.
Yeşil, kırmızı, sarı
Yeşil ışık yanmayınca
Trafik ışıkları
Karşıya geçme sakın
Hepsinin anlamı var
Uzun sözün kısası
Öğrenelim bunları
Kurallara uymalı
Kırmızı durun demek
Sürücüsü, yayası
Sarı ise hazırlanın
Buna saygı duymalı
Şevket Terzi
•
Çocukların hepsi birer araç olur. Köprüden geçecekleri söylenir. Denge tahtası ya da yere çizilmiş kalın çizgi üzerinde dengesini koruyarak yürüme çalışmaları yapılır. Bu çalışma çocukların hızlı ve rahat bir şekilde yürümelerine
kadar devam edilir. Daha sonra masalara geçilerek trafik kuralları ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
MATERYALLER
Boya kalemleri, denge tahtası ya da tebeşir, çocuk kitapları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Trafik, şoför, fren, sarı, kırmızı, yeşil, ışık, kurallar
DEĞERLENDİRME
•
Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar nedir?
•
Kurallar olmasaydı ne olurdu?
•
Trafik ışıkları neyi ifade eder?
•
Trafik ışıklarının renklerine göre nasıl hareket etmeliyiz?
•
Denge tahtasının üzerinde ve çizgi üzerinde gitmenin farkı nedir?
•
Hangisi daha zordu?
AİLE KATILIMI
Yolda karşıdan karşıya geçerken dikkat edelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TAŞIT BİLMECELERİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Sanat (Bireysel)
Yaş Grubu
: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla bahçeye çıkar.
•
Bahçeden yaprak, dal, vb. toplanır. Her biri ayrı ayrı torbalara konularak gruplanır. Torbalardaki malzemeler sayılır.
•
Torbalar masaya alınır. Öğretmen toplanan malzemelerden birer tanesini beyaz kağıda yapıştırır. “Kağıdınızda size
çıkan nesneyi boyalarınızla tamamlayarak bir taşıta dönüştürün der.
•
Öğrenciler çalışmalarını arkadaşlarına anlatır..
•
Taşıtlarla ilgili bilmeceler sorulur. Bilmecenin cevabı olan kelime ile ilgili olarak başka bir kelime söylemeleri istenir.
•
Kelime türetme oyunu oynanır.
Kuş gibi hafif, taş gibi ağır (uçak)
İki teker üç teker, iki ayakla nasıl gider (bisiklet)
Sıra sıra odalar, birbirini kovalar (tren)
Altında dört teker, üstünde yük çeker (araba)
Mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür (yelkenli)
Dumanı tüter, isterse gider
Balık değildir, denizde yüzer (gemi)
MATERYALLER
Kişi sayısı kadar torba, bahçeden toplanan yaprak, dal vb., boya kalemleri, yapıştırıcı, resim kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Doku, gruplama
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Bugün en çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
•
Gruplama yaparken nelere dikkat ettik?
•
Bilmeceler kolay mıydı?
AİLE KATILIMI
Ailenle doğa yürüyüşü yapabilirsin
UYARLAMA
Mayıs (4)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 05/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TRAFİK” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Matematik ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
“BİSİKLET” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Çalışması
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TRAFİK
Etkinlik Türü:Bütünleştirilmiş Müzik, Matematik ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Dil Gelişimi
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin özelliğini söyler.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
“Taşıtlar” şarkısı tekrarlanır.
•
Çocuklara çeşitli taşıt sesleri dinletilir. Sesin neye ait olduğu ve özellikleri tartışılır. Arabaların sesleri taklit edilir.
Herkes bir araç olur. Ve O aracın sesini taklit ederek sınıfta gezilir.
•
Trafik oyunu oynanır. Yere bir dört yol kavşağı çizilir. Ortaya bir trafik polisi konulur.
•
Görevli dört yoldan gelen taşıtlara “dur-geç” komutu vermektedir. Çocuklar gruplara ayrılır. Arabalar, otobüsler
oluşturulur. Oyun başlayınca sürücüler yolcuları harekete geçirir, araba sürer gibi yaparak yürümeye başlarlar.
•
Sürücüler sağa dönmek isterlerse sağ eliyle sağ yönünü, sola gitmek isterse sol eliyle sol yönünü, ileri giymek
isterse ileriyi işaret eder. Polis bu işaretlere göre yol verir. Trafik polisi uyarısına uymayanlara ceza verir. Çocuklar
cezaları legolar ile öderler. Bitiminde ellerine başlangıçta kaç lego olduğu ve oyun sonunda kaç lego olduğu sayılır.
Daha sonra trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında sohbet edilir. Trafik kazalarından korunmak için neler
yapmamız gerektiği konuşulur.
MATERYALLER
Taşıt sesleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Taşıt, araba, uçak, gemi, tren, trafik, trafik polisi, trafik kazası, sağ-sol, dur-geç
DEĞERLENDİRME
•
Tren nasıl ses çıkarır?
•
Gemi nasıl ses çıkarır?
•
Trafik polisinin görevleri nelerdir?
•
Trafik oyununu sevdin mi?
•
Trafik polisinin işi zor muydu?
AİLE KATILIMI
“ Taşıtlar” şarkısını ailemizle birlikte söyleyelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BİSİKLET
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Çalışması
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişimi
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çeşitli ulaşım araçlarına ait resimler incelenir. Çocukların kullanabileceği bir taşıt olarak bisiklet hakkında sohbet
edilir.
•
Bisiklet sürme oyunu oynanır. Yere oturulur; eller arkaya dayanır. Ayaklar hafifçe havaya kaldırılarak pedal çevirme
hareketi yapılır.Çalışma sayfaları dağıtılır. Sayfada iki arkadaş vardır ve birbirlerine çok uzaktırlar, birlikte oynamak
isterler. “Bu çocuklar nasıl bir araya gelebilir?” sorusuna yanıt aranır.Çocuklar yanıtlarına uygun resimler çizerler.
Diğer çalışma sayfasında ise birbirleriyle ilişkili olan nesnelerin yanındaki daireler boyanır.
•
Bisiklet şiiri tekrarlanarak okunur
Bir teker iki teker
Üç teker...
İki ayakla nasıl gider
Sen üstüne binince
Pedalını çevirince
Uçar gider bisiklet
Hep sağdan git olur mu
Kurallara dikkat et..
Aziz Sivaslıoğlu
•
Şiir eve gönderilerek çocukların tekrar etmeleri sağlanır.
MATERYALLER
Havada, karada ve denizde kullanılan araçların resimleri,
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Taşıt, bisiklet
DEĞERLENDİRME
•
Ulaşım araçlarını sayalım.
•
En çok hangi taşıta binmek isterdin? Neden?
•
Şiirimizi tekrarlayalım.
•
AİLE KATILIMI
Bisiklet şiirini tekrarlaylım.
UYARLAMA
Mayıs (5)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 06/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ANNELER GÜNÜ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Sanat etkinliği (Bireysel)
“TAHMİN ET” İsimli Bütünleştirilmiş Oyun ve Matematik Etkinliği (Bireysel)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ANNELER GÜNÜ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:Cümle kurarken isim kullanır.Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.Cümle kurarken bağlaç kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Anneler günü hakkında çocuklarla konuşulur. Annelerimizin bizim için önemi vurgulanır. Daha sonra her çocuk
annesinin adını ve fiziksel özelliklerini söyler. Saçları kıvırcık, mavi gözlü gibi.
•
Annem ve Ben parmak oyunu tekrarlanarak oynanır. “annem der ki” şiiri okunur.
Annem ile ben alışverişe çıktık-işaret parmağı ile orta parmak yürütülür
Bir mağazanın önüne geldik-parmaklar durur
İçeriye girdik-parmaklar hareket ettirilir
Sağa sola baktık-parmaklar yukarı kaldırılır, sağa sola hareket ettirilir
Annem dedi “hediye alalım”-orta parmak yukarıya kaldırılıp hareket ettirilir
Ben dedim “almayalım”- işaret parmağı yukarıya kaldırılıp hareket ettirilir
Annemi öptüm “Anne, günün kutlu olsun” dedim.-iki parmak birbirine değdirilir
ANNEM DER Kİ
Uyurken uçarmış gözlerim
Gökyüzü olurmuş.
Uyurken uçarmış ellerim
Ağaç olurmuş.
Uyurken uçarmış ayaklarım
Yeryüzü olurmuş.
Uyurken uçarmış sesim
Kuş olurmuş.
F.Hüsnü DAĞLARCA
•
“Annem” şarkısı söylenir. Kesme yapıştırma tekniği ile anneler günü hediyesi olarak çerçeve yapılır.
ANNEM
Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca beni okşar severdin.
Benim annem güzel annem beni al dizlerine
Kucağında okşa beni ninniler söyle bana
Bugün hala kucağımda çınlıyor tatlı sesin
Benim annem güzel annem kalbimin neşesisin
MATERYALLER
Karton, elişi kağıdı, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Anneler günü
DEĞERLENDİRME
•
Annelerimiz bizim için neden önemlidir?
•
Annemize nasıl davranmamız gerekir?
•
Anneler gününü nasıl kutlamalıyız?
AİLE KATILIMI
Annemizin “Anneler Gününü” kutlamayı unutmayalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TAHMİN ET
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Matematik Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Bahçeye ya da sınıfa yere büyük boyutlu yıldızlar çizilir. Çocuklar sırayla gelir her çocuk için farklı bir yönerge verilir.
•
Yaşlı bir dede gibi, kedi gibi, kaplumbağa gibi, aslan gibi vb. yürüyerek, yıldızların sayısını tahmin etmeye çalışırlar.
•
Ardından çocuklar masaya alınır. Çalışma sayfasındaki resmin hangi mevsim ile ilgili olduğu sorulur. Bu mevsime
uygun giyinmeyen insanların işaretlenmesi istenir.Resimde top oynayan kaç çocuk olduğu sayılıp kutuya yazılır.Bir
şeyler satın almak isteyenler bulunur, almak istediklerine kaç lira ödeyecekleri sorulur.
MATERYALLER
Kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
ölçme
DEĞERLENDİRME
•
Oyunda hangi taklitleri yaptık?
•
Taklitler esnasında neler hissettin?
•
En beğendiğin yürüme biçimi hangisiydi?
•
Bugün okula gelirken çevrede hiç sayılar gördün mü?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mayıs (6)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 09/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“TRAFİK LAMBASI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“SU” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: TRAFİK LAMBASI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Dil Alanı
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Yeşil Yandı Geç oyunu oynanır. Bir çocuk trafik polisi olur ve elindeki KIRMIZI-SARI-YEŞİL levhaları kaldırması istenir.
Karşıya geçecek yayalar bu renklere göre nasıl hareket edeceklerini belirlerler. Doğaçlama yapılarak oyun sürdürülür.
•
Öğrencilere kırmızı, yeşil, sarı daireler ve bir tane de dikdörtgen dağıtılır. Bu malzemeleri resim kağıdına yapıştırarak trafik lambası oluşturmalarını istenir. “Bu trafik lambasının çevresinde neler oluyor resmini yapalım. “denir.
MATERYALLER
Kırmızı, yeşil, sarı daireler, dikdörtgen kalıplar,
yapıştırıcı, boya, kırmızı-sarı-yeşil levhalar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kırmızı, sarı, yeşil, trafik polisi, yaya, trafik lambası
DEĞERLENDİRME
•
Trafikte kırmızı, sarı, yeşil ışık ne demek?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Trafik ışıklarına dikkat etmez ve uymazsak neler olur?
AİLE KATILIMI
Gezmeye gittiğinde trafik ışıklarına dikkat et.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: SU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Bedensel Kooordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Göstergeleri: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır
Bilişsel Gelişim
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Su hakkında sohbet edilir.
•
Suyun kullanımı, ne işe yaradığı, su nerelerden elde ettiğimiz, su nasıl kullanmamız gerektiği hakkında konuşulur.
•
Su ile ilgili sınıfta yapılabilecekler tartışılır, örn; sulu boya, gemi yüzdürmek, temizlik, çiçek sulama vb.
•
Çocuklar sulu boya hazırlarlar (tutkal, toz boya ve su), Hazırlanan boya ile resim yaparlar.
•
Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatarak söylediklerini hayal etmelerini ister. ‘’Bugün sınıfa girdiğinizde büyük
bir ayna olduğunu fark ettiniz. Diğer arkadaşlarınızda geldi. Ayna karşısına geçtiniz. Kendinizi ve arkadaşınızı inceliyorsunuz. Aranızdaki farklara ve benzerliklere dikkat ediyorsunuz’’ denilerek anlatılanı düşünmeleri için bir süre
beklenir ve gözlerini açmaları istenir.Çocukların fark ettikleri hakkında konuşulur.
•
Ardından hava ve deniz trafiği ile ilgili çalışma sayfaları öğretmen rehberliğinde yapılır.
MATERYALLER
Suluboya, resm kağıdı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
sembol, benzer-farklı
DEĞERLENDİRME
•
Elerimizi nasıl yıkadığımızı gösterelim.
•
Ellerimizi yıkadıktan sonra ne yaparız?
•
Suyu ne için kulanırız?
•
Suyu nasıl kullanmalıyız?
•
Aynaya bakınca ne gördün?
•
Kendini etrafındaki insanlara benzettin mi?
•
Benzerlik ve farklılıklarınız var mı?
AİLE KATILIMI
Suyumuzu dikkatli kullanalım..
UYARLAMA
Mayıs (7)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 10/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KUMBARA” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Oyun ve Türkçe etkinliği
“TOPLAR” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Oyun ve Drama etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: KUMBARA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Oyun ve Türkçe Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder
Gerektiğinde liderliği üstlenir
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri: Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar minderlere geçerler. Öğrenmiş oldukları bilmeceleri sırayla arkadaşlarına sorarlar. Ardından öğretmen
bilmeceler sorar.
Kuş gibi hafif, taş gibi ağır (uçak)
İki teker üç teker, iki ayakla nasıl gider (bisiklet)
Sıra sıra odalar, birbirini kovalar (tren)
Altında dört teker, üstünde yük çeker (araba)
Mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür (yelkenli)
Dumanı tüter, isterse gider Balık değildir, denzide yüzer (gemi)
•
Artık materyaller kullanılarak kumbara yapılır.
•
Biriktirmenin ve tutumlu olmanın önemi ve gerekliliği hakkında sohbet edilir.
•
Evde kumbaramızı nasıl kullanacağımız konuşulur. Kumbaralara mukavvadan paralar atılır. Her çocuk biriktirdiği
parayı nasıl kullanacağı ile ilgili hayalini söyler. Öğretmen bunları teker teker not alır. Kumbaralarla birlikte eve
gönderir.
MATERYALLER
Cetvel
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ölçme, uzun-kısa
DEĞERLENDİRME
Kumbara ne işe yarar?
Bilmecelerimiz kolay mıydı?
Neden para biriktiririz?
AİLE KATILIMI
Bir bilmece öğrenip, arkadaşlarımıza soralım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: TOPLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Oyun ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atılan topu elleri ile tutar
Dil Gelişimi:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
İstop oyununun kuralları öğretilerek hep birlikte oynanır.
•
İstop oyunundan sonra çocukların oynadığı top ve öğretmenin getirdiği farklı ağırlıktaki toplar ağırlıklarına göre
sıralanır. Sıralama sonucunda sıra sayıları kullanılarak sonuç belirtilir.
•
Miyavlamayı unutan Kartopu drama oyununa geçilir.Kartopu miyavlamayı unutan bir kedidir. Karşılaştığı pek çok
hayvan ona kendi şeklinde ses çıkarmayı öğretmeye çalışır.Çocuklardan biri Kartopu olur. Diğerleri de farklı bir
hayvan rolü alarak çalışma sürdürülür. En sonunda kartopu bir kedi ile karşılaşarak miyavlamayı öğrenir.
MATERYALLER
Farklı ağırlıkta toplar
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Ağırlık, sıralama, ağır-hafif
DEĞERLENDİRME
•
En ağır top hangi renkti?
•
Bu gün yapılan etkinliklerden hangisini oynamaktan hoşlandın?
AİLE KATILIMI
Evden bir top getirebilirsin
UYARLAMA
Mayıs (8)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 11/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“GÖRME ENGELLİLER” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
“ENERJİ TOPLAYALIM” isimli Bütünleştirilmiş Fen ve Müzik etkinliği (Bireysel+grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: GÖRME ENGELLİLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve Oyun Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Toplu taşıma araçları hakkında sohbet edilir. Bu araçları kullanan çocuklar deneyimlerini anlatırlar. Hangi taşıtta az,
hangi taşıtta daha çok yolcunun ulaşımının sağlanabileceği karşılaştırılır.
•
Hayatımız için görmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Görmeyen kişilerin trafik kurallarını nasıl uyguladıkları
•
sorulur.
•
Grup içindeki bir çocuğun gözleri eşarpla bağlanır. Gözü kapalı olan çocuk arkadaşlarından birinin önünde durarak,
bir ses çıkarmasını ister ve arkadaşını sesinden tanımaya çalışır.
MATERYALLER
Eşarp/göz bandı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
görme engelliler
DEĞERLENDİRME
•
Gözlerimiz kapalı olduğunda arkadaşımızı nasıl tanıdık?
•
Göremeyince nasıl hissettin?
•
Görme engelli insanların yaşadıkları zorluklar neler olabilir?
•
Onların yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz?
AİLE KATILIMI
Görme engelli ne demek?
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ENERJİ TOPLAYALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Fen ve Müzik Etkinliği (Bireysel+grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlarda kurallara uyar.
Nezaket kurallarına uyar.
Kuralların gerekli olduğunu söyler
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Özbakım Becerileri
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Gerçek sebze ve meyvelerden hazırlanmış masada değişik yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. Öğretmen
•
“Kangurular bugün çok işimiz var. Bu nedenle çok fazla enerjiye ihtiyaç duyacağız. Sebze ve meyvelerden alacağımız enerji almamız lazım. Ama çok fazla zamanımız yok 20 dakika içinde yola çıkmak için hazır olmamız lazım.
Çocuklar bu yiyecekler içerisinden ayrım yapmadan tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yiyecek alabilirsiniz. ” der.
Görgü kurallarına uygun olarak yemelerine özen gösterir.
•
Bilek hareketlerini kolaylaştırmak amacıyla içe ve dışa doğru bilek çevirme hareketleri yapılır. “Sebze Meyve Her
Gün Yemeli” şarkısı söylenir.
Sebze meyve her gün yemeli
Çünkü onlar çok vitaminli
Onları yemezse çocuklar
Pembe olmaz o yanaklar
Havuç yanıma gel gel diyor
Ispanaklar güç veriyor
Lahana teyze kıkır kıkır duryor
Maydanozlar tat veriyor.
MATERYALLER
Gerçek sebze ve meyveler, kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Enerji, sağlıklı beslenme
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
Yemek yerken nelere dikkat ettik?
•
Sebze ve meyvelerin faydaları nelerdir?
AİLE KATILIMI
Evde yemeklerini zamanında bitirmeye dikkat etmelisin.
UYARLAMA
Mayıs (9)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 12/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Minik Yıldızlar” isimli Bütünleştirilmiş Matematik ve Oyun etkinliği (Grup Etkinliği)
“Geometrik Şekillerden İpli Kukla” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği (Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MİNİK YILDIZLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Oyun Etkinliği (Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır.
Harita ve krokiyi kullanır.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.
Sosyal Duygusal Alan
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
•
•
•
•
•
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara daha önce sınıftaki eşyaları nasıl ölçtük diye sorar. Çocukların hatırladıkları (cetvel, karış… )
dinlenir. Bugünde sınıftaki eşyaları adımla ölçeceğimiz söylenir. Sınıftaki halılar, dolapların genişliği adımla ölçülür.
Daha sonra dolapların ieklinin neye benzediği sorulur .Çocuklara kartondan kesilen yıldızlar dağıtılır. “Şimdi sizler
minik yıldızlarsınız, ben hangi minik yıldızın ismini söylersem o yıldız benim dediğim yere gidip orada parlayacak “
yönergesi verilir.
İsmi söylenen çocuk yönergeye uygun olarak kendisini doğru yere yerleştirmesi istenir. (Esra yıldız masanın altında
parla gibi). Burada altında-üstünde, sağında-solunda kavramlarına dikkat çekilir.
Çocuklardan biri gönüllü olur. Eline bir sınıf krokisi verilir. Çocuğun nerede parlaması isteniyorsa oraya yıldız yapıştırılır. Çocuk öğretmenin tef çalmasıyla krokide nerede parlıyorsa orayı bulmaya çalışır. Arkadaşları ona tezahürat
ederek destek olabilirler.
Çocuklara yıldız kalıpları dağıtılır. Yıldızları tek tek gökyüzü resminin üzerine bırakmaları bu sırada da geriye doğru
saymaları sağlanır. Ardından Ya-Pa Q Mat kitabından sayfa 93 yapılır.
MATERYALLER
Sarı karton, makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Altında- üstünde, sağında- solunda, yanında
DEĞERLENDİRME
•
Oyunda bir yıldız olarak nerelerde parladınız?
•
Yıldız olmak nasıl bir duyguydu? Neler hissettiniz?
•
Evde sadece size ait bir sorumluğunuz var mı?
•
Hiç Gökyüzünde parlayan bir yıldız gördünüz mü ?
AİLE KATILIMI
Çocuğunuzla birlikte evinizin krokisini hazırlayabilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: GEOMETRİK ŞEKİLLERDEN İPLİ KUKLA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Küçük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Panoya asılan geometrik şekiller çocuklar tarafından incelenir. Çocuklar üçerli gruplara ayrılarak her gruba bir şekil
verilir bu şeklin sembolün boyunlarına asılır. Müzik açılır ve her bir şeklin altına sınıftan o şekildeki eşyaları müzik
bitene kadar toplamaya çalışırlar. Oyun sonunda geometrik şekillerden oluşan ipli kukla yapmaya karar verilir.
Üçgen şapka, daire kafa, kare gövde, dikdörtgen kollar ve bacaklar çizilen şekiller çocuklara verilir. Renkli elişi kâğıtlarından şeritler kesilir ve bu şeritleri çocuklar yuvarlayarak küçük borular elde eder ve çizilen şekil kalıplarını bu
hazırladıkları borularla kaplarlar. Her şekil arasına ip takılarak ipli kukla tamamlanır.
•
Araba Sürme parmak oyunu tekrarlanarak oynanır.
Benim bir arabam olsa
Arabama oturup direksiyonunu tutarım-ellerle direksiyon devinimi yapılır
Sağ ayağımla gaza basarım- gaza basma hareketi yapılır
Yürür arabam
Durmak için frene basarım- frene basma hareketi yapılır
Durur arabam
Şimdi düz yolda gidiyorum- direksiyon hafif hafif çevrilir, araba sesi çıkarılır
Şimdi sola dönüyorum- direksiyon sola doğru çevrilir
Şimdi sağa dönüyorum- direksiyon sağa çevrilir
Şimdi yine düz yolda gidiyorum- direksiyon hareketleri yapılır
Düüt düüüt çekilin yoldan- hızlı gitme hareketi yapılır
Uçuyor arabam hızlı gitme hareketi yapılır
Düüt düüüt.
MATERYALLER
Tebeşir, geometrik şekiller, el işi kâğıdı, ip, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Daire, kare, üçgen, dikdörtgen
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Karenin kaç kenarı var?
•
Üçgenin kaç köşesi var?
AİLE KATILIMI
Çocuğunuz için öğrendiği geometrik şekillerin kalıplarınıçıkarmak üzere bu şekillerdeki eşyaları karton üzerine koyup
kalıbını çıkarmasını sağlayıp çocuğunuzun bu şekilleri kullanarak özgür bir çalışma yapmasını isteyebilirsiniz
UYARLAMA
Mayıs (10)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 13/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SU” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Fen Etkinliği ve Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
“DENİZCİLER” isimli Bütünleştirilmiş Drama ve Müzik etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SU
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Fen Etkinliği ve Sanat (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyle
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Su hakkında sohbet edilir. Suyun kullanımı, ne işe yaradığı, su nerelerden elde ettiğimiz, su nasıl kullanmamız gerektiği hakkında konuşulur. Suda giden taşıtların hangileri olduğu tartışılır.
•
Su ile ilgili sınıfta yapılabilecekler tartışılır, örn; sulu boya, yemi yüzdürmek, temizlik, çiçek sulama vb.
•
Bir kapta su kaynatılır. Suyun buharlaşması çocuklara gösterilir. Kaynayan suyun üzerine buzdolabında bekletilen
kapak kapatılır. Birkaç dakika bekletilir kapaktaki su damlacıkları gözlemlenir. Isınan havanın soğukla karşılaştığında
yağmur oluştuğu açıklanır. Yeryüzündeki suyun güneşin ısısıyla buharlaşması sonra yeryüzüne dönüşmesi
•
ile oluşan su döngüsü kartona çizilerek açıklanır.
•
Öğrenciler suluboya ile baskı malzemeleri kullanarak serbest resim çalışması yapar. Çocuklara yağmurun oluşumu
görsellerle gösterilir. Damla kartlarının bulutlarda oluşu ve yere düşüşü gösterilir. Sonra bulutlarda ne kadar damla
kaldığı sayılır.
MATERYALLER
Su, su ısıtıcı, tencere kapağı, karton, kalem, suluboya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Su, buhar, yağmur
DEĞERLENDİRME
•
Suyu kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
•
Suyla neler yapabiliriz?
•
Suyun kaç hali vardır?
•
Su nasıl buharlaşır?
•
Yağmur nasıl oluşur?
AİLE KATILIMI
Suyun faydaları nelerdir? Öğrenelim
UYARLAMA
Etkinlik Adı: DENİZCİLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama ve Müzik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Dil Gelişimi
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocukları küçük bir halının üzerinde arka arkaya oturtur. Bu bir sandal olur. Her çocuk elinde kürek varmış gibi yapar. Öğretmen “Haydi çocuklar, fırtına çıkmadan karşı adaya gitmeliyiz. Asılın küreklere!” der ve çocukların kürek çekme hareketini yapmalarını ister. Bu esnada çocuklara denizde neler gördükleri sorulur. Çocukların
cevaplarından sonra, öğretmen dramayı farklı şekillerde sürdürür. “Adaya geldik. Bize bir barınak lâzım, bunu nasıl
yapabiliriz?” diye sorar. Tek tek çocukların cevaplarını dinler ve uygun olup olmadığı tartışılır. Sonra da “Palmiye
dallarını toplayıp ev yapalım. Yemek için, balık avlamaya gidelim.” vb. komutlarla dramaya devam edilir.
•
Çocuklar halka olarak el ele tutuşurlar.
•
Çocuklardan biri kırmızı balık olarak halkanın içine geçer bir çocuk ise balıkçı olarak halkanın dışında yer alır.
•
Halkadaki çocuklar kırmızı balık şarkısını söylerlerken her çocuk sözlere uygun olarak hareket eder.
•
Oyunun sonunda balıkçı kırmızı balığı yakalamaya çalışır.
•
(Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor / Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor / Kırmızı balık dinle, sakın yemi
yeme / Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak / Kırmızı balık kaç kaç...).
MATERYALLER
Küçük bir halı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sandal, kürek, fırtına, deniz, ada, palmiye, balık
DEĞERLENDİRME
•
Drama çalışmasında sandaldayken neler hissettiniz?
•
Gerçekte hiç sandala bindiniz mi?
•
Balık tuttunuz mu?
•
Kırmızı balık oyununu sevdiniz mi?
AİLE KATILIMI
Ailenle deniz kıyısına gidebilirsiniz, balığa çıkabilirsiniz.
UYARLAMA
Mayıs (11)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 16/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ÇAM AĞACI” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Drama etkinliği ( Büyük Grup)
“HAYVANLAR YARIŞIYOR” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ÇAM AĞACI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen öğrencilerin dikkatlerini hikâyeye çeker ve hikâyenin ismini okur (Çam Ağacı ) ve hikâyenin ismi ile ilgili
olarak öğrencilere sohbet eder. Öğretmen öğrencilere; “ Sizce hikâyenin konusu ne ile ilgili olabilir ” der. Okunacak
hikâye hakkında öğrencilerinin düşünceleri alınır. Öğretmen hikâyeyi anlatmaya başlar. Öğretmen hikâyeyi anlattığı sıra, öğrencilerin dikkatlerini dağılmamasına özen gösterir.
ÇAM AĞACI
Zamanlardan eski zamanda, büyük bir ormanda bir çam ağacı varmış. Hani şu yaprakları diken diken olan ama
güzel kokan çamdan… Yalnız bu çam ağacı halinden hiç memnun değilmiş. “Öteki ağaçların ne güzel kocaman kocaman
yaprakları var. Benimkiler ise diken diken, kuşlar bile konmaya korkar” diyormuş. “Öteki ağaçlardan bir ayrıcalığım olsa
ormandaki ağaçlar ve hayvanlar beni fark etseler ne iyi olur. Masal buya orman perisi ağacın isteğini duymuş. Gelmiş
sormuş, “söyle bakalım nasıl yapraklar istersin demiş. Çam ağacı da, “Ah! Şöyle pırıl pırıl parlasın, cam gibi parlak olsun. Uzaklardan görülsün, ” demiş. Peri değneğini oynatmış ve bizim çam ağacı baştan aşağıya kadar kristal yapraklarla
donanmış. Işıl ışıl olmuş bir anda. Çevredekiler hayran kalmışlar. Ağacın keyfine değecek yokmuş. Ama uzun sürmemiş
bu keyif. Bir gece fırtına çıkmış rüzgârın şiddeti ile bir birine çarpan yaprakların hepsi kırılmış. Tabi o yılı öyle yapraksız
geçirmiş ağaç.
Ertesi yıl peri gene gelmiş. Olanları görünce bu kez gümüşten yapraklar vermiş ağaca. Ağaç gene pırıl pırıl olmuş
herkes ona imreniyormuş. Ama gümüşten yaprağı olduğunu duyan gelmiş bir yaprak yolmuş. Kısa zamanda ağaç gene
çıplak kalmış Üçüncü gelişinde ağaç, periye “Ne olur yapraklarım gerçek yaprağa benzesin güzel koksun.” demiş. Peri
de bir koku vermiş çama, ormanın taa öteki ucundan duyulmuş. Keçiler, kuşlar hepsi almışlar kokuyu. Gelip yemişler bu
güzel kokulu yaprakları. Gene yapraksız geçirmiş koca kış bizim çam ağacı. Ağaç sonunda gösterişten vazgeçmiş. Periye
son kez yalvarmış. Eski yapraklarını istemiş.“Diken diken olsunlar ama üstümde dursunlar, demiş, peri de sihirli değneğini
sallamış ve eski yapraklarını vermiş. Ama çamın son dileğini tam olarak vermiş.“Çamın yaprakları hep üstünde kalacak.”demiş. Ogün bu günde çamlar yapraklarını dökmeden geçirirler.
Öğretmen okunan hikâyeyle ile ilgili olarak öğrencilerin hikâyede yaşananları canlandırmaları için rehberlik eder.
MATERYALLER
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Çam ağacı, kendini beğenmemek
DEĞERLENDİRME
•
Çam ağacının yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz?
•
Hikayenin bize öğrettiği en önemli şey ne olabilir?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: HAYVANLAR YARIŞIYOR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, sanat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Engelin üzerinden atlar
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri çeker/gerer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Önce öğretmen, yavaş devinimli olan bir oyun kurgular. Çocuklar, verilen yönlendirmeyle iki gruba ayrılır.
•
Gruplara çocukların istemiş oldukları birer isim verilir. Örneğin; “Tavşan”, “Sincap” gibi… Öğretmen, “tavşan” dediğinde o gruba ait çocuklar oturup kalkar. “sincap” dediğinde de diğer gruba ait olan çocuklar oturup kalkar.
Gittikçe oyun hızlandırılır, şaşıran çocuk oyundan çıkarılır ve arkadaşlarını tezahürat yaparak destekleyebileceği
söylenir. Oyun esnasında çocuklar arasında bir problem çıkması durumunda öğretmen, problemin ne olduğunu
sorar, uygun çözüm yolları bulmalarını ve buldukları çözüm yollarından birini denemelerini ister. Sonra saymacayla
iki çocuk seçilir. Ellerine bir ip verilir ve bu çocuklardan ipi gererek tutmaları istenir. Öğretmen, diğer çocuklara bazı
yönergeler vererek ipin üzerinden sıçrayarak geçmelerini ister. Sırayla çocuklar ipin üzerinden sıçrayarak atlarlar.
•
Öğretmen, gerekli olan karton, yapıştırıcı, makas gibi malzemeleri çocuklara dağıtır ve maske yapılacağını söyler.
•
Öğretmen, etkinliği çocuklara yaparak gösterir. Ardından etkinlik başlatılır ve temiz çalışılması konusunda gerekli
uyarılar yapılır. Maskenin kesim işlevi bittikten sonra masalara sim, pul, krepon kâğıdı, boya gibi araçlar konularak
çocukların maskelerini istedikleri gibi süslemeleri için ortam oluşturulur. Maket bıçağıyla kesilmesi gereken maskenin çocuklara yardımcı olmak amacıyla keser. Hazırlanan maske iki taraftan delinerek lastikle bağlanır. İstenildiği
takdirde bu aşamada da öğretmen yardımcı olabilir. Etkinlikten sonra çocuklar, maskelerini takarak arkadaşlarına
gösterirler.
MATERYALLER
İp, kalem
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sincap, tavşan
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
En çok hangi etkinlikten keyif aldınız? Neden?
•
Oyunumuzu sevdin mi?
•
Maske yapmak hoşuna gitti mi?
AİLE KATILIMI
Akşam yatmadan sütümüzü içmeyi unutmayalım.
UYARLAMA
Mayıs (12)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 17/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ATATÜRK ALBÜMÜ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
“KÜÇÜK JİMNASTİKÇİLER” isimli Bütünleştirilmiş Müzik ve Hareket etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ATATÜRK ALBÜMÜ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sanat Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı
etkinliklerle ifade eder.
Dil Gelişimi
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı için evden getirilen resimler birlikte incelenir. Çocuklara
•
Atatürk’ün yaptıklarıyla ilgili daha ayrıntı bilgi verilir. Çocuklarla törenlerde yapılan kutlamalar hakkında sohbet
edilir.
•
Atatürk resimleri, grup çalışması olarak kullanılabilecek büyüklükte kâğıt, pastel boyalar masalara konularak çocukların sırayla Atatürk resimlerini (doğduğu ev, annesi, babası, Anıtkabir vb.) kesip yapıştırarak albüm hazırlanır.
•
Kenarları pastel boya ile serbest şekillerle süslenip panoya asılır.Ardından 19 Mayıs ile ilgili çalışma sayfaları yapılır.
Sayfada sorulan sorulara cevap verildikten sonra bayram kutlayan çocukların resmi boyanır.
MATERYALLER
Atatürk resimleri, pastel boya, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı, Anıtkabir, albüm
DEĞERLENDİRME
•
Atatürk’ün doğduğu ev nerededir?
•
Atatürk albümümüzü nasıl hazırladık?
•
Anıtkabir nerededir?
AİLE KATILIMI
Atatürk resimleri getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KÜÇÜK JİMNASTİKÇİLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik ve Hareket Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Belli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten iner.
Engelin üzerinden atlar.
Koşarak bir engel üzerinden atlar.
Özbakım Becerileri
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Atatürk spor yapmanın önemi vurgulanır. Sağlığımız için de spor yapmamız gerektiği hatırlatılır. Küçük Jimnastikçiler şarkısı söylenir ve dramatize edilir.
•
Küçük jimnastikçileriz oyunu çok severiz
Vücudumuz çeliktendir, hiç yorulmak bilmeyiz
1-2, 1-2, şu jimnastik ne iyi
Küçük jimnastikçileriz hem koşar hem gezeriz
Vücudumuz çeliktendir, hiç yorulmak bilmeyiz
1-2, 1-2, şu jimnastik ne iyi
Spor salonuna gidilir, tırmanma merdivenlerine tırmanılır. Çocuklarla temel ısınma hareketleri yapılır. Öğretmen
çocukların kolay atlayabileceği engeller oluşturur. Çocuklar koşarak bu engellerin üzerinden atlarlar.
MATERYALLER
Üzerinden atlanılabilecek özellikte engeller
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Spor, sağlık
DEĞERLENDİRME
•
Spor yapmak neden önemlidir?
•
Başka hangi sporlar yapılabilir?
•
Öğrendiğimiz şarkıyı tekrar edelim.
AİLE KATILIMI
Sabah jimnastiği yapalım.
UYARLAMA
Mayıs (13)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 18/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Sanat etkinliği (Bireysel)
“Atatürk” isimli Bütünleştirilmiş Matematik ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Müzik ve Sanat Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri üst üste dizer.
Nesneleri yan yana dizer
Nesneleri iç içe dizer.
Malzemeleri yapıştırır
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
Bilişsel Gelişim
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.
Göstergeleri:
Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklar minderlere geçerler. 19 Mayıs’ın önemi hakkında konuşulur. Atatürk’ün başarıları, bugünü tüm gençlere
armağan etmesinden bahsedilir.
•
Bandırma vapuru hakkında konuşulur. Sınıf bayraklarla süslenir.
•
SAMSUN’DAN” şarkısı çocuklarla birlikte söylenir.
Samsun’dan güneş gibi
Doğdun sen Atatürk
Özgürlük barış için
Koştun sen Atatürk
Aydın’lık yurt için
Coştun sen Atatürk
•
Atatürk resminin etrafına kurumuş çiçekler yan yana, üst üste, iç içe gelecek şekilde süslenir. Toplanan dal parçalarıyla çerçeve yapılır.
MATERYALLER
Atatürk resmi, kuru dal, kurumuş çiçekler, bayrak
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Genç, Atatürk, özgürlük, yurt, Samsun
DEĞERLENDİRME
•
Sınıfımızı neden süsledik?
•
19 Mayıs’ta ne olmuş?
•
Bandırma vapuru nereye çıkmış?
•
Kurtuluş savaşı nerede başlamış?
AİLE KATILIMI
Sınıfımızı süslemek için bayrak getirelim.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: ATATÜRK
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Kesme yapıştırma çiçeklerle Atatürk panosu süslenir. Atatürk ve yaptıkları ile ilgili olarak sohbet edilir. Daha sonra
“Ey Ata Minnet Sana” şarkısı hatırlatılarak söylenilir.
Gel dost gel dedik, hakkın yok dedik,
Durma çık dedik, çık yurdumuzdan.
Tam öyle bir anda sen doğdun Atatürk
Sen düşmanı yurdumdan kovdun Atatürk
Özgür bir ulus, çağdaş bir düzen
Güçlü bir ülke, mutlu Türkiye
Hep çarpar kalbimiz hasretle, minnetle
Bu cennet yurt yaşar bil ki sayende
•
Çocuklar masaya alınır. Çevrelerinde gördükleri nesnelerin hangi şekillere benzediği hakkında sohbet edilir.
MATERYALLER
Kalem, pastel boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Atatürk
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
En çok hangi etkinliğe katılmayı sevdin?
•
Atatürk panosunu süslerken neler düşündün?
•
Şarkımızı coşkuyla söyleyelim.
AİLE KATILIMI
Evine bayrak asabilirsin
UYARLAMA
Mayıs (14)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 19/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Mayıs (15)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 20/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“MÜZE GEZİSİ” isimli Bütünleştirilmiş Alan Gezisi ( Büyük Grup)
“KİLDEN HEYKELCİKLER” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ve Oyun etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: MÜZE GEZİSİ
Etkinlik Türü: Alan Gezisi (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Bileşik cümle kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla müzeler hakkında konuşulur. Gezi kuralları çocuklara hatırlatılır; gruptan ayrılmamaları özellikle hatırlatılır. Kaybolmaları durumunda müze görevlilerine danışmaları söylenir ve müzeye geziye gidilir. Gezi sırasında ilginç
yer ve objelere dikkat çekilir. Geziden döndükten sonra gittiğimiz müze ve gördüklerimiz hakkında sohbet edilir.
•
Öğretmen her çocuğa en çok neyin ilgisini çektiğini ve en çok neyi beğendiğini sorar.
•
Gezi sırasında izin var ise müzedeki objelerin fotoğrafları çekilir.
MATERYALLER
Fotoğraf makinesi
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Müze, heykel
DEĞERLENDİRME
•
Müzeyi gezerken nelere dikkat ettik?
•
Müze de neler gördük?
•
Çekilen fotoğraflar incelenir.
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KİLDEN HEYKELCİKLER
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ve Oyun Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara kil verilir. Çocuklar bu killeri kullanarak heykel yaparlar. Bu heykeller kurutulur ve boyanır.
•
Heykellerin boyunun ne kadar olduğu tahmin edilmeye çalışılır. Öğretmen hareketli bir müzik çalar ve heykel oyunu oynanır.
MATERYALLER
Kil, hareketli müzik
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Heykel, örüntü
DEĞERLENDİRME
•
Kilden neler yaptık?
•
Kil hamurunu kullanırken neler hissettiniz?
AİLE KATILIMI
UYARLAMA
Mayıs (16)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 23/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“PİCASSO” isimli Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
“MOZART” isimli Bütünleştirilmiş Sanat ve Türkçe etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: PİCASSO
Etkinlik Türü: Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen panoya bir Picasso tablosunun resmini asar. Picasso’nun tablosunda ne gördükleri çocuklara sorulur.
•
Çocukların söyledikleri hikâyeleştirilerek yazılır.
•
Öğretmen Picasso’nun birkaç eserini daha öğrencilere gösterir. Öğrenciler bu eserler hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşır. Çalışma sayfaları öğretmenin rehberliğinde yapılır.
•
İncelenen resimlerle ilgili fotoğraf karesi draması yapılır. Öğretmen “Ben Picasso galerisini gezmeye gelen bir fotoğrafçıyım. Eserlerin fotoğrafını çektim şimdi onları inceleyeceğim.” der. Sizler benim fotoğraflarım olacaksınız.
•
Eserlerdeki resimlerin rolleri öğrenciler tarafından donuk imge olarak canlandırılır. Öğretmen de fotoğrafı inceliyor
gibi bakarak yorumlar yapar.
MATERYALLER
Kalem, Picasso eserleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Picasso, eser, ressam, fotoğrafçı, fotoğraf
DEĞERLENDİRME
•
Picasso’nun mesleği nedir?
•
Picasso’nun en çok hangi tablosunu beğendin? Neden?
•
Sen bir ressam olsan kimin resmini yapmak isterdin?
AİLE KATILIMI
Birlikte resim sergisine gidebilirsiniz.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: MOZART
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat ve Türkçe Etkinliği (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara Mozart ‘ın bir eserinin dinletir. Bu müziğin onlara hissettirdiklerini resmederler. Daha sonra
çalışmalarını dergilerden kestikleri resimleri yapıştırarak zenginleştirirler. Ardından dinledikleri parçanın hikâyesi
yazılır.
•
Öğretmen öğrencilere Mozart’ın resmini göstererek hayatı ve eserleri hakkında genel bilgiler verir.
•
“Asıl adı Wolfgang Amadeus Mozart’ tır. 27 Ocak 1756 yılında Avusturya’da doğmuştur. 5 Aralık 1971 yılında ölmüştür. Müzisyen ve besteci 35 yıllık ömründe 626 tane esere sahiptir.”… gibi
MATERYALLER
Klasik müzik Cd’si, Mozart’ın resmi, boya kalemleri ve resim kağıdı, dergiler, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mozart, klasik müzik
DEĞERLENDİRME
•
Klasik müzik dinlerken ne düşündün?
•
Müzik eşliğinde resim yapmak sana ne hissettirdi?
•
Mozart kimdir?
•
Mozart hakkında ne düşünüyorsun?
AİLE KATILIMI
3 kalemin var. 2 tane daha verirsem kaç kalemin olur?
UYARLAMA
Mayıs (17)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 24/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Şiir Yazalım” isimli Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Drama etkinliği (Büyük Grup)
“PİNOKYO” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ŞİİR YAZALIM
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık ve Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Aynı sesle biten sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklarla sınıftaki eşyaları kullanarak ritim çalışmaları yapar. Daha sonra çeşitli nesne isimlerini alkışlayarak söylemeyi denerler.. İsimlerde geçen seslere dikkat çekilir. Aynı sesle biten kelimeler bulunarak şiir türetilir.
•
Öğretmen çocuklardan yere uzanmalarını ister. Yorucu olmayan bir müzik çalınır. Çocuklar öğretmenin yönergeleri
doğrultusunda dans ederler. Bu etkinlikte amaca ulaşmak için sınırlandırmaların net olarak verilmesi ve çocukların anlayacağı şekilde örneklendirilmesi ve ifade edilmesi gerekir. Yönergeler tek tek vücut parçalarından bütün
vücuda doğru sıralanabilir. Çocuklar önce yatarken sadece gözlerini, kaşlarını, ağızlarını, burunlarını, başlarını, tek
ellerini, tek ayaklarını ve diğer vücut bölümlerini, vücudun sadece alt kısımlarını kullanarak dans ederler. Bir sonraki aşamada çocuklar ayağa kalkar ve yine sadece vücudun söylenen bölümleriyle, gözleriyle, burunlarıyla, kaşlarıyla, başlarıyla, elleriyle, kollarıyla, dirsekleriyle, omuzlarıyla, belleriyle, dizleriyle, ayaklarıyla, alt bacaklarıyla,
tüm bacaklarıyla, tek bacaklarıyla, vücudun sadece üst kısmıyla ve nihayet bütün vücutlarıyla sınırlama olmadan
dans ederler.
•
Bu etkinliğin amacı, çocuğun kendisiyle(vücudunun bölümleriyle) ve engelli ( Vücudunun bazı bölümlerini kullanamayan bireylerle) ilgili farkındalığı geliştirmektir.
•
Öğretmen engelliler ile ilgili boyama sayfalarını dağıtarak öğrencilerin incelemelerini ve boya kalemleriyle boyamalarını ister.
MATERYALLER
Yavaş tempolu müzik, minderler, boya kalemleri, boyama sayfaları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Engelli olmak, “i” sesi, vücudun bölümleri
DEĞERLENDİRME
•
Vücudumuzun bölümleri nelerdir?
•
Kollarımız/ ellerimiz/ ayaklarımızı olmasaydı kendimizi nasıl hissederdik?
AİLE KATILIMI
Aynı sesle bite kelimeler bulalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: PİNOKYO
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Sanat Etkinliği
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Dil Gelişimi
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Aynı sesle biten sözcükler üretir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara “Pinokyo” hikâyesi okunur.
•
Çocukların dinlediklerini arkadaşlarına anlatması istenir. Ardından öğretmen, Pinokyo’ nun içinde “o” sesiyle mi
bitiyor, diye sorar. Pinokyo, alkışlanarak söylenir. “o” sesi ile biten başka neler var, diye sorulur. Çocukların cevabı
beklenir.
•
İki büyük makara ve boyun olacak olan kamış esnek bir şekilde ip veya telle birleştirilir.
•
Boyun olan kamışın üzerine küçük bir makara baş olarak monte edilir ve takılan ip uzun olarak bırakılır.
•
Yünden saçları yapıştırılır. Elişi kâğıdından gözleri, ağzı ve kamıştan burnu takılır.
•
Kol ve bacaklarına hareketi sağlamak için renkli boncuklar eklem yerlerine yerleştirilir.
•
Kamıştan bacakları kesilir. İçinden geçirilen iplerle bacaklar monte edilir.
•
Aynı şekilde kollar da yapılır. Dizlerinden, başından ve ellerinden ipler takılarak hareket etmesi sağlanır.
MATERYALLER
İki büyük makara, kamış, ip veya tel, küçük makara
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Büyük-küçük, uzun-kısa, “o” sesi
DEĞERLENDİRME
•
Pinokyo’nun niçin burnu uzuyordu?
•
Bir arkadaşınız size yalan söylese ne hissederdiniz, ne yapardınız?
•
Başka ne kuklası yapılabilir?
AİLE KATILIMI
İçinde “i” ve “o” sesi olan kelimeler bulalım
UYARLAMA
Mayıs (18)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 25/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“KİTAPLAR” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Bireysel)
“KÜÇÜK KAĞIT KAYIKLAR” isimli Bütünleştirilmiş Sanat, Fen ve Oyun Etkinliği (Bireysel ve Küçük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: Kitaplar
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe, Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması (Bireysel)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Dil Gelişimi
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
Okumayı taklit eder.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen duvarlara gazetelerden, dergilerden kestiği yazıları yapıştırır. Çocukların dikkatleri yazılar üzerinde
•
toplanır. Daha sonra öğretmen yazıyı başka nerelerde kullanıyoruz, diye sorar. Çocukların cevabı dinlenir. Kitapların
•
bizim için bilgi kaynağı olduğu, bol bol kitap okumamız gerektiği vurgulanır. Çocuklarla birlikte bir deney kitabı
seçilir.
•
Öğretmen resimlerini göstererek okur.
•
Suyun ağırlığı ile ilgili deney yapılır.
Leğenin içine yarıya kadar su koyulur
Bu suyun içine sünger, pinpon topu ve şişe mantarları atılır.
Bunlar mermer parçaları ile batırılmaya çalışırlı.
Plastik hamurları top gibi, kayık gibi yapılarak suya atılır.
Hangilerinin batıp hangilerinin yüzeyde kaldığı gözlemlenerek neden böyle olduğu tartışılır.
Çalışma sayfalarındaki çizgi çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
Gazete ve dergilerden kesilmiş yazılar, kitaplar, leğen dolusu su, çeşitli nesneler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Su, ağırlık
DEĞERLENDİRME
•
Bugün neler yaptık?
•
Hangi cisimler suda batar? Neden?
•
Sünger ve pinpon topu neden suyun yüzeyinde kaldı?
•
Mermer neden battı?
AİLE KATILIMI
Bir kitabı resimlerine bakarak anlatalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: KÜÇÜK KÂĞIT KAYIKLAR
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Sanat, Fen ve Oyun Etkinliği (Bireysel ve Küçük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklara kare şeklinde renkli kâğıtlar verir. Her çocuk istediği rengi seçer. Öğretmen “Bu kâğıtları katlayıp, kayık
yapacağız.” der ve çocuklara nasıl katlayacaklarını tek tek gösterir. Yardım isteyen çocukların yanına giderek yardım
eder. Etkinlik sonunda, kayıklara çocukların isimleri yazılır ve sınıf toplanır.
•
Öğretmen, çocukları masanın etrafına toplar. Masanın ortasına bir leğen su koyar ve her çocuğa yaptığı kayığı verir.
Çocuklara “Bu kayıklar nasıl yüzebiliyorlar?” diye sorar. Öğretmen ipuçları verir, çocuklara suyun kaldırma kuvveti
olduğunu buldurmaya çalışır. Ardından herkesin sınıftan farklı nesneler bulup getirmesini ister. Çocuklar hazır oldukları zaman “Elinizdeki nesneleri suya bırakın. Bakalım hangileri yüzüyor, hangileri batıyor?” der ve çocukların
gözlem sonuçlarını birlikte değerlendirirler. Daha sonra, leğendeki malzemeler boşaltılır ve çocukları beşerli guruplara ayırır. Gruplar sıra ile kayıklarını yüzdürüp, birinci olmaya çalışırlar. er çocuk grubunun birinci olması için
mücadele eder. Kayığı birinci olan çocuklar alkışlanır. Oyun çocukların ilgisine göre uzatılabilir.
MATERYALLER
Renkli kare kâğıtlar, leğen, su, çeşitli nesneler.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kayık, batmak, yüzmek, kaldırma kuvveti, su
DEĞERLENDİRME
•
Nasıl kayık yaptık?
•
Kayıkları nasıl yüzdürdük?
•
Kayıklar neden batmadı?
AİLE KATILIMI
3 kalemin var. 3 tane daha verirsem kaç kalemin olur?
UYARLAMA
Mayıs (19)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 26/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“ECZA DOLABI” isimli Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
“YARALI KUŞ” isimli Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: ECZA DOLABI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Drama etkinliği ile Sanat etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 65-72 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Yaralı Kuş oyunu oynanır. Çocuklar halka şeklinde otururlar. Öğretmen kâğıttan yaptığı kuşu uçurur kanadı kırılmıştır, yaralıdır. Çocuklar kuşu sırayla ellerine alırlar. Kuşun ağzından, kuşun neler hissettiğini anlatırlar. Kuş öğretmene
geldiğinde öğretmen anlatılanlardan bir hikâye çıkarır. En son öğretmen yaralanan bir kuşun neden yaralanmış
olabileceğini sorar ve yaralanma ve kaza durumlarında neler yapmamız gerektiği hakkında sohbet edilir.
•
Sınıfta da bir ecza dolabı oluşturulur; varsa ecza dolabında neler olduğu gösterilir.
•
Nasıl kullanılacağı hakkında konuşulur.
MATERYALLER
Ecza dolabı malzemeleri, Boş ilaç kutusu, artık materyaller, yakıştırıcı, makas
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Kaza, ecza dolabı, ilaç
DEĞERLENDİRME
•
“Kaza nedir? Kazaların olmaması için neler yapmalıyız?
•
Herhangi bir kaza sonucunda yaralanma olursa neler yapmalıyız?
•
Ecza dolabı ne işe yarar?”
AİLE KATILIMI
Evimizde yaralanmaya neden olabilecek yerleri anne ya da babamızla araştıralım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: YARALI KUŞ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık ile Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Özbakım Becerileri
Kazanım 7. Kendini kazalardan ve tehlikelerden korur.
Tehlikeli olan durumları söyler.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Herhangi bir tehlike, kaza anında yardım ister.
Dil Gelişimi
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikler/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Yaralı Kuş oyunu oynanır. Çocuklar halka şeklinde otururlar. Öğretmen kağıttan yaptığı kuşu uçurur kanadı kırılmıştır, yaralıdır. Çocuklar kuşu sırayla ellerine alırlar. Kuşun ağzından, kuşun neler hissettiğini anlatırlar.. kuş öğretmene geldiğinde öğretmen anlatılanlardan bir hikaye çıkarır.
•
Yaralanma ve kaza durumlarında neler yapmamız gerektiği hakkında sohbet edilir. Sınıfta da bir ecza dolabı oluşturulur; varsa ecza dolabında neler olduğu gösterilir. Nasıl kullanılacağı hakkında konuşulur.
•
Evden getirilen ilaç kutuları kullanılır. Her çocuk kutuyu bir nesneye benzetir, seçtiği artık malzemeleri kullanarak
projesini tamamlar.
•
Çalışma sayfalarındaki çizgi çalışmaları yapılır.
MATERYALLER
Boş ilaç kutuları
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Yaralı, tehlike, ilaç
DEĞERLENDİRME
•
Ritim çalışması esnasında neler hissettin?
•
Sen bir müzik aleti olsan hangisi olurdun? Neden?
•
Yaralı kuş neler hissetmiş olabilir?
AİLE KATILIMI
Evden boş ilaç kutuları getirelim.
UYARLAMA
Mayıs (20)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 27/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DUYGU MASKELERİ” isimli Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Drama etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
“NEREDE?” isimli Bütünleştirilmiş Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DUYGU MASKELERİ
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Türkçe etkinliği, Drama etkinliği ile Matematik Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini söyler..
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Dil Gelişimi
Amaç 4.Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Sohbete katılır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Sınıfa duygu maskeleri ve bir ayna getirilir. Çocuklarla önce aynanın ne işe yaradığı ve hangi malzemelerden yapıldığı ile ilgili sohbet edilir.
•
Daha sonra çocuklara fiziksel özellikleriyle ilgili sorular sorulur. Her çocuk sırayla aynaya bakarak kendi fiziksel
özelliklerini anlatırlar.
•
Ardından çocuklara kendilerini nasıl hissettikleri, hangi duyguyu yaşadıkları sorulur. Çocuklara maskelerden bir
tane seçmeleri söylenir. Çocuklara neden o maskeleri seçtiklerini sorulur. Çocukların cevaplarını dinlenir.
•
Daha sonra öğretmenin sınıfa getirdiği aynada çocuklar sırayla mutlu ve üzgün yüz ifadelerini sorulan sorulara (Biri
sana hediye verdi kendini nasıl hissedersin? En sevdiğin oyuncağın kırıldı kendini nasıl hissedersin?) göre canlandırırlar.
•
Çocuklar iki gruba ayırılır. Daha önceden hazırlanan üzgün ve mutlu kavramlarını gösteren kartlar (çok miktarda)
sınıfa dağınık olarak yerleştirilir.
•
İki gruba birer sepet verilir. 1. grup mutlu yüzleri 2. grup üzgün yüzlerin olduğu kartları bulup sepetinde biriktirecektir.
•
Hangi grubun belirlenen zamanda gruba ait kartları topladığı sayılır. Oyun grupların yer değiştirmesiyle tekrar
edilebilir.
•
Çocuklar minderlere geçerler.
MATERYALLER
Duygu ifadelerini içeren yüz kartları, boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Vücudum, baş, gövde, bacaklar, eller, ayaklar, mutlu, mutsuz, kızgın, şaşkın
DEĞERLENDİRME
•
Etkinlik bitiminde çocuklarla neler hissettikleri hakkında sohbet edilir.
•
Aynaya bakınca neler gördün?Anlatır mısın?
•
Ne zaman mutlu olursun?
•
Ne zaman üzgün olursun?
•
Yüz ifadelerinde ne gibi değişiklikler olur?
AİLE KATILIMI
Mutlu, üzgün yüz taklitleri yapalım.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: NEREDE?
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Türkçe Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Dil Gelişimi
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Öğretmen çocuklara çeşitli eşyalar verir ve onları yönergesine göre uygun yerlere koymasını; kendilerinin oraya
gitmesini ister. Örn: arabayı dolabın önüne koy; treni arabanın arkasına koy…
•
Ardından çalışma A4kağıt üzerinde yapılır. Öğretmen kağıda bir nesne çizmelerini ister. Örn: masa, altına kedi çiz.
•
Üst, ne vazo çiz… şeklinde yönergelerle çalışma sürdürülür. Çalışma tamamlandıktan çocuklar yaptıkları resmi
tanımlamalarla anlatırlar.
•
Çalışma sayfası verilir.Resim incelenir.Süt sağan teyzenin ineğin neresinde durduğu sorulur.Süt kullanılarak yapılan
yiyecekler boyanır.
MATERYALLER
Pastel boya, sulu boya
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
DEĞERLENDİRME
•
Sınıfta hangi eşya nerede?
•
Eşyaları yerlerine koymak zor oldu mu?
•
Sütün faydaları nelerdir?
•
Sütten yapılan yiyecekler neler?
AİLE KATILIMI
Odamızdaki eşyaların yerlerini tanımlayalım.
UYARLAMA
Mayıs (21)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 30/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“SU TAŞIMA YARIŞI” isimli Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
“BALIK, ÖRDEK VE KURBAĞA” isimli Bütünleştirilmiş Müzik, Türkçe ve Sanat (Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: SU TAŞIMA YARIŞI
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Çocuklarla bahçeye çıkılır. Sek sek oyunu için tebeşirle yere kareler çizilir. Nasıl oynanacağı çocuklara anlatılır.
•
Ardından “Gölgeme Basma” adlı oyun oynanır. Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Ebe diğer çocukların gölgesine
basmaya çalışır. Gölgesine ebe tarafından basılan çocuk ebe olur ve böylece ebe olan çocuk ebelikten kurtulur.
Oyun bu şekilde devam eder.Bahçede öğretmen her çocuğa bir şişe ve şişeyi doldurmak için bir plâstik bardak
verir. Şişeler masanın üzerine konur. Öğretmen “Müzik başlayınca, herkes leğenden bardağını su doldurup, dans
ede ede götürüp şişesine boşaltacak. Önce kim şişesini doldurursa, oyunu o kazanır.” der ve oyunu başlatır. Oyun
bitiminde su da yaşayan canlılardan bahsedilir.
•
Ardından masalara geçilerek çalışma sayfalarındaki yönergelere uygun çalışmalar tamamlanır.
MATERYALLER
Tebeşir, şişeler, plastik bardak, su, müzik çalar, müzik cd.si
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Gölge
DEĞERLENDİRME
•
Bu gün neler yaptık?
•
Hangi etkinliğe katılmak seni mutlu etti?
•
Çalışma sayfasında baştaki şeklin aynısını bulup gösterelim
•
İlk resme bakarak diğerini tamamlayalım .
•
Turuncu daireleri aynı yere yerleştirmeye dikkat edelim.
AİLE KATILIMI
Ailenle birlikte limonata yapabilirsin.
UYARLAMA
Etkinlik Adı: BALIK ÖRDEK VE KURBAĞA
Etkinlik Türü: Bütünleştirilmiş Müzik, Türkçe ve Sanat(Büyük Grup)
Yaş Grubu : 60-72 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
Motor Gelişimi
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Dil Gelişimi
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 2 :Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
ÖĞRENME SÜRECİ
•
Balık Ördek Kurbağa şarkısı tekrarlanarak söylenir.
Zıp zıp zıplar karada (çift ayak / tek ayak zıplama hareketi yapılır)
Yüzer tatlı sularda
Vırrak vırrak seslenir
Eğlenir şu kurbağa
Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak, vakvak yüzerler
Eğlenirler sularda
Suda yaşar balıklar
Sessiz sessiz yüzerler
Bazen sürü halinde
Bazen yalnız gezerler
•
Şarkı öğrenildikten sonra gölde arkadaşlarıyla oynarken birden bire kaybolan ördeğin hikâyesi çocuklarla oluşturulur. Öğretmen hikâyeyi başlatır; yarıda kesilerek neler olabileceği ile ilgili tahminleri sorulur.
•
Öğretmen “Hikâyemizdeki ördek yaşadığı maceralardan dolayı çok yorulmuş ve acıkmış. O şimdi uyusun dinlensin
biz de ona lezzetli yiyecekler yapalım” der. Öğrenciler oyun hamurlarıyla ördek için yiyecekler hazırlar.
•
Çalışma sonunda bir ördek kuklası konuşturularak yiyecekler yedirilir.
MATERYALLER
Oyun hamuru
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Balık, ördek, kurbağa
DEĞERLENDİRME
Şarkıda hangi hayvan Balık Ördek ve Kurbağa şarkısını ailene söyleyebilirsin.
UYARLAMA
Mayıs (22)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı
:
Tarih
: 31/05/2015
Yaş Grubu : 60-72 ay
Öğretmen Adı:
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı - Temizlik
Etkinlik Zamanı
“DEĞİŞİKLİK” isimli Bütünleştirilmiş Matematik ve Oyun Etkinliği (Küçük Grup Etkinliği)
“SES PANOSU YAPALIM” isimli Bütünleştirilmiş Sanat etkinliği ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği ( Büyük Grup)
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme Zamanı
Etkinlik Adı: DEĞİŞİKLİK
Etkinlik T&