abd buğday birlikleri

Transkript

abd buğday birlikleri
A.B.D.
BUĞDAY BİRLİKLERİ
ÜRÜN KALİTE RAPORU 2 0 0 7
Buğday ekim ve hasat zamanları
BUĞDAY
OCA
ŞUB
MAR
Nİ
S
MAY
HAZ
TEM
AGU
EYL
EKİ
KA
S
ARA
HRW ekim
HRW hasat
HRS ekim
HRS hasat
SRW ekim
SRW hasat
SW ekim
SW hasat
HW ekim
HW hasat
Durum ekim
Durum hasat
Ekim
Hasat
A.B.D. Buğday
Birlikleri, Birleşik
Devletler Tarım
Bakanlığı Dış Tarım
Servisi ve yanda
belirtilen üye
organizasyonları
aracılığıyla, buğday
üreticileri tarafından
finanse edilmektedir.
Arizona Grain Research and Promotion Council
Arkansas Wheat Promotion Board
California Wheat Commission
Colorado Wheat Administration Committee
Idaho Wheat Commission
Kansas Wheat Commission
Minnesota Wheat Research and Promotion
Council
Montana Wheat and Barley Committee
Nebraska Wheat Board
North Dakota Wheat Commission
Oklahoma Wheat Commission
Oregon Wheat Commission
South Dakota Wheat Commission
Texas Wheat Producers Board
Virginia Small Grains Board
Washington Wheat Commission
Wyoming Wheat Marketing
Commission
İÇİNDEKİLER
Sert Kırmızı Kışlık Buğday (Hard Red Winter Wheat, HRW) …………........................................2
Kuzeybatı Pasifik Yumuşak Beyaz Buğday (Pacific Northwest Soft White Wheat) …………......5
Sert Kırmızı Baharlık Buğday (Hard Red Spring Wheat, HRS) ………….....................................6
Yumuşak Kırmızı Kışlık Buğday (Soft Red Winter Wheat, SRW) ………….................................9
Durum Buğdayı (Durum Wheat).................................................................................................10
Sert Beyaz Buğday (Hard White Wheat, HWW) ………….........................................................11
Analiz Yöntemleri........................................................................................................................12
A.B.D. Buğday Standardı...........................................................................................................14
BUĞDAY SINIFLARININ KALİTE ÖZETİ
Sert Kırmızı
Kışlık
Sert Kırmızı
Baharlık
Yumuşak
Kırmızı Kışlık
2007
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Derece
Dokaj, %
Buğday Nemi, %
Buğday Proteini, %2
Buğday Külü, %2
1000 Tane Ağırlığı,
g
Buğday Düşme
Sayısı, sn
Un/İrmik Verim, %
Un/İrmik Kül, %2
Yaş Gluten, %
Farinograf:
Pik Süresi, dk
Stabilite, dk
Su Kaldırma, %
Alveograf W, 10-4J
Ekmek Hacmi, cc
Üretim, mmt
1
2
5-Yıllık 2007 5-Yıllık 2007 5-Yıllık
Ort.
Ort.
Ort.
59.7
59.7
61.1
60.4
60.0
59.3
78.5
78.6
80.3
79.4
78.9
78.0
2 HRW 2 HRW 1 DNS 1 DNS 1 SRW 2 SRW
0.7
0.6
0.4
1.0
1.0
0.8
11.4
11.3
11.9
12.0
13.1
13.0
11.6
12.8
14.3
14.6
10.3
10.0
1.54
1.50
1.64
1.62
1.55
1.56
29.5
28.5
30.4
29.5
33.3
32.9
Yumuşak
Beyaz
2007
60.0
78.9
1 SW
0.6
9.3
10.2
1.36
35.5
Durum1
5-Yıllık 2007 5-Yıllık
Ort.
Ort.
59.9
59.9
60.7
78.8
78.0
79.0
2 SW 2 HAD 1 HAD
0.7
1.6
1.5
9.1
11.8
11.8
10.3
15.1
14.1
1.39
1.67
1.56
34.1
33.8
35.9
417
402
432
382
343
348
331
348
367
360
68.3
0.54
29.1
69.5
0.50
31.2
67.7
0.45
36.5
69.0
0.47
35.7
71.0
0.46
23.1
68.9
0.43
21.7
68.8
0.41
20.6
67.9
0.39
22.9
63.8
0.76
39.2
64.4
0.68
36.6
5.1
7.9
57.2
195
855
26.2
6.4
11.4
59.6
314
853
24.1
12.3
26.6
65.6
426
960
12.2
11.7
20.6
65.5
418
1064
13.1
2.0
3.4
52.5
107
749
9.7
1.5
3.0
52.6
89
725
9.9
1.5
4.0
53.6
41
5.4
1.6
3.7
52.3
43
6.7
113
2.0
71
2.2
Sadece “Great Plains” durum buğdayı. Verim ve kül değerleri irmik içindir.
Protein -%12 nem; kül - %14 nem üzerinden.
Ortabatı
SERT
KIRMIZI
KIŞLIK (HRW)
5 Yıllık
Ort.
Buğday Derecelerine Ait Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Derece
60.2
79.2
0.4
0.1
1.3
1.8
1 HRW
59.5
78.3
0.6
0.1
1.7
2.4
2 HRW
58.5
77.0
0.5
0.2
2.2
3.0
2 HRW
59.7
78.5
0.5
0.1
1.6
2.2
2 HRW
60.5
79.6
0.2
0.1
1.1
1.3
1 HRW
59.7
78.6
0.4
0.1
1.2
1.6
2 HRW
Buğdayın Derecesini Etkilemeyen
Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %,büyük/orta/küçük
Tek tane:Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
0.7
11.2
10.7/12.2
1.49/1.73
30.8
61/37/2
65.5
29.4
2.20
34.9
406
0.7
11.5
11.9/13.6
1.57/1.83
28.9
52/45/2
67.0
28.1
2.10
38.2
420
0.9
11.1
13.1/14.9
1.60/1.86
27.2
42/54/4
70.0
26.3
2.00
40.0
434
0.7
11.4
11.6/13.3
1.54/1.80
29.5
51/47/2
67.6
27.6
2.12
37.7
417
0.5
11.0
13.7/15.6
1.53/1.78
28.6
58/41/1
71.2
29.8
2.26
44.5
392
0.6
11.3
12.8/14.5
1.50/1.74
28.5
55/44/1
70.3
29.6
2.27
43.2
402
68.7
92.2
-2.0
11.0
9.6/11.5
0.55/0.64
25.8
96.3
421
68.5
91.9
-1.8
11.0
10.7/12.4
0.55/0.64
29.0
95.2
407
67.8
91.7
-1.8
11.0
11.6/13.5
0.55/0.65
32.8
92.5
426
68.3
91.9
-1.9
11.0
10.7/12.4
0.54/0.63
29.1
94.3
421
67.7
92.5
-2.7
8.9
12.1/14.1
0.49/0.57
33.9
93.4
437
807
7.0
69.5
92.4
-3.2
8.9
11.4/13.3
0.50/0.58
31.2
93.8
423
653
8.0
4.7
7.4
56.0
63
90
0.70
177
5.0
7.5
57.0
61
109
0.60
198
6.4
9.5
57.9
60
122
0.50
215
5.1
7.9
57.2
60
104
0.60
195
6.9
12.6
58.5
86
117
0.75
318
6.4
11.4
59.6
93
103
0.90
314
2.9
3.3
803
3.1
3.6
869
3.1
3.9
923
3.0
3.4
855
6.8
7.1
871
6.7
7.3
853
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi, 65 g, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4J
Ekstensograf: Direnç, BU
(45/135 dk)Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
Ekmek Özellikleri:
Ekmek içi gözenekliliği
Ekmek içi dokusu
Ekmek hacmi, cc
*
KARIŞIM ORTALAMALARI
2007 Ürününün Protein Miktarına Göre
2006
Sınıflandırılması*
Genel
Düşük
Orta
Yüksek
Genel
Bölge Üretiminin %’si
Düşük = %11.5’dan az;
35
Orta = % 11.5 - %12.5;
46
19
Yüksek = %12.5 veya fazla.
100
Hasat Sonuçları
GULF (Meksika Körfezi) BÖLGESİ İHRACAT ORTALAMALARI
5 Yıllık
2007 Ürününün Protein Miktarına Göre
Ort.
Sınıflandırılması*
2006
Genel
Düşük
Orta
Yüksek
Genel
KUZEYBATI PASİFİK İHRACAT ORTALAMALARI
2007 Ürününün Protein Miktarına Göre
5 Yıllık
Sınıflandırılması*
Ort.
2006
Genel
Düşük
Orta
Yüksek
Genel
60.2
79.2
0.4
0.1
1.3
1.8
1 HRW
59.4
78.1
0.6
0.1
1.7
2.4
2 HRW
58.3
76.7
0.6
0.2
2.2
3.1
2 HRW
59.4
78.3
0.5
0.1
1.6
2.3
2 HRW
60.1
79.1
0.2
0.1
1.1
1.4
1 HRW
59.6
78.4
0.4
0.1
1.1
1.6
2 HRW
60.7
79.9
0.1
0.0
1.6
1.7
1 HRW
61.1
80.3
0.1
0.1
1.6
1.8
1 HRW
60.5
79.6
0.1
0.1
1.8
2.0
1 HRW
60.8
80.0
0.1
0.1
1.7
1.8
1 HRW
62.2
81.7
0.1
0.0
1.1
1.3
1 HRW
60.2
79.2
0.3
0.1
1.4
1.7
1 HRW
0.7
11.6
0.7
11.5
0.9
11.2
0.8
11.5
0.5
11.2
0.6
11.5
0.9
10.1
0.6
10.7
0.8
10.3
0.8
10.4
0.5
10.2
0.7
10.6
10.7/12.2
1.49/1.73
12.0/13.6
1.57/1.83
13.1/14.9
1.62/1.88
11.7/13.3
1.55/1.80
13.9/15.8
1.54/1.79
12.7/14.4
1.60/1.86
10.7/12.2
1.49/1.74
11.9/13.5
1.53/1.58
13.2/15.0
1.55/1.80
11.9/13.5
1.52/1.77
12.7/14.4
1.48/1.72
12.9/14.6
1.50/1.74
30.8
61/38/2
65.6
29.4
2.20
35.0
405
28.9
52/45/2
66.8
28.0
2.14
38.2
418
27.3
42/54/4
67.5
26.1
2.04
40.1
427
29.4
53/44/3
66.9
27.6
2.12
37.9
474
28.6
59/40/1
71.1
29.7
2.26
45.3
392
28.5
56/43/1
70.2
29.6
2.28
43.2
400
31.8
61/38/1
66.0
29.7
2.19
34.0
442
30.6
58/41/2
67.2
30.1
2.21
37.6
447
29.4
53/45/2
70.1
29.1
2.18
39.7
456
30.6
49/50/1
69.6
28.1
2.12
37.2
448
28.6
53/45/1
71.5
29.9
2.26
41.3
393
28.0
48/50/1
72.0
29.3
2.23
43.9
404
68.8
92.1
-1.9
11.1
68.5
91.9
-1.8
11.0
67.9
91.6
-1.8
11.0
68.6
91.9
-1.8
11.0
67.8
92.4
-2.7
8.9
69.5
92.4
-3.2
8.9
67.8
92.6
-1.9
10.7
69.4
92.3
-1.7
10.6
68.7
92.0
-1.6
10.7
67.9
92.3
-1.8
10.7
67.3
92.9
-3.0
9.0
69.6
92.6
-3.2
9.1
9.6/11.2
0.55/0.64
10.6/12.3
0.55/0.64
11.6/13.5
0.55/0.64
10.5/12.2
0.55/0.64
12.2/14.2
0.50/0.58
11.4/13.3
0.50/0.58
9.6/11.2
0.53/0.61
10.9/12.7
0.53/0.62
11.8/13.7
0.53/0.62
11.3/13.0
0.53/0.61
11.3/13.1
0.44/0.51
11.5/13.4
0.50/0.58
25.9
96.3
419
28.9
95.2
406
32.5
93.3
419
28.9
94.7
417
34.7
92.6
437
813
7.1
31.1
93.8
420
651
8.1
26.0
95.3
437
30.1
93.8
410
34.0
90.3
437
30.4
92.9
441
30.3
96.4
433
782
6.6
31.6
93.2
435
656
7.7
4.7
7.4
56.0
63
90
0.74
177
5.0
7.4
57.0
60
108
0.59
197
6.3
9.2
57.7
58
123
0.49
206
5.0
7.8
56.7
59
105
0.58
190
6.9
12.3
59.0
87
119
0.74
324
480/530
6.4
11.3
59.6
94
103
0.90
316
527/620
4.9
8.6
56.2
67
81
0.89
179
5.4
8.1
57.4
60
116
0.54
214
6.5
9.7
58.4
65
117
0.56
238
5.7
8.8
58.5
66
102
0.66
214
7.1
13.8
56.8
82
106
0.78
298
600/655
6.6
11.9
59.6
91
103
0.88
308
569/634
17.8/17.6
17.5/16.9
19.5/17.0
18.5/16.8
110/120
120/137
149/137
135/138
6.7
7.1
863
6.7
7.3
853
7.2
7.3
901
6.9
7.2
851
2.9
3.3
804
3.0
3.6
866
3.2
3.8
923
3.2
3.5
859
40
48
12
100
3.1
3.4
774
3.6
3.7
864
2.8
3.9
891
3.3
3.5
847
26
42
32
100
SERT
KIRMIZI
KIŞLIK (HRW)
Buğday Derecelerine Ait
Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Derece
Buğdayın Derecesini
Etkilemeyen Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %,büyük/orta/küçük
Tek tane:Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi, 65 g, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Ekstensograf: Direnç, BU
(45/135 dk)Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
Ekmek Özellikleri:
Ekmek içi gözenekliliği
Ekmek içi dokusu
Ekmek hacmi, cc
Örnek Sayısı:
Kaliforniya ve İhracat Verileri
KALİFORNİYA HASAT
KARGO İHRACAT SONUÇLARI
SONUÇLARI
Orta Proteinli Yüksek Proteinli
Gulf
Kuzeybatı
Ortalaması
Ort.
Bölgesi
Pasifik
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
64.0
84.1
0.0
0.2
0.7
0.9
1 HRW
60.5
79.6
0.1
0.2
1.2
1.5
1 HRW
64.0
84.1
0.0
0.3
0.6
0.9
1 HRW
60.5
79.5
0.0
0.1
1.2
1.3
1 HRW
60.6
79.7
1.0
0.2
1.5
2.6
1 HRW
60.9
80.1
1.1
0.3
1.4
2.8
1 HRW
62.9
82.7
0.1
0.1
1.3
1.5
1 HRW
62.7
82.5
0.1
0.1
1.4
1.6
1 HRW
0.6
8.5
11.8/13.5
1.42/1.66
42.3
0.9
8.5
11.8/13.4
1.57/1.83
35.7
0.8
8.4
13.6/15.4
1.49/1.73
41.9
1.3
8.2
13.2/15.0
1.63/1.90
35.9
0.7
12.0
11.8/13.4
1.52/1.77
28.5
65/33/1
72.3
30.0
2.37
31.6
376
0.7
11.4
12.7/14.5
1.53/1.78
27.4
62/36/2
73.3
29.6
2.37
31.8
445
0.3
9.9
11.7/13.3
1.36/1.59
29.8
64/35/1
76.8
31.2
2.42
34.7
412
0.3
9.5
12.3/14.0
1.43/1.66
28.0
62/36/2
76.3
30.5
2.42
33.5
455
72.9
64.5
73.5
66.2
10.6/12.3
0.45/0.53
26.4
10.6/12.3
0.47/0.54
26.1
12.3/14.3
0.45/0.52
31.8
11.9/13.8
0.46/0.54
29.9
410
383
407
404
71.9
92.7
-3.0
8.8
10.5/12.2
0.50/0.58
28.0
96.8
395
522
69.3
92.5
-2.9
8.5
11.4/13.3
0.49/0.57
31.0
92.2
502
687
72.8
92.8
-3.0
8.8
10.6/12.4
0.49/0.57
28.3
94.2
429
617
70.4
92.5
-3.0
8.9
11.2/13.0
0.47/0.55
31.3
87.5
499
722
4.9
13.7
60.3
9.7
21.2
59.1
7.0
15.2
62.4
10.9
24.1
59.7
5.8
10.4
57.6
94
90
1.05
283
6.8
13.1
58.8
105
91
1.15
331
5.9
9.0
60.5
120
77
1.56
318
6.3
10.9
59.4
107
86
1.24
317
6.5
6.7
865
73
6.6
7.0
904
254
6.3
6.6
855
26
6.8
7.0
902
118
816
866
911
891
Kuzeybatı Pasifik Hasat ve Kargo Sonuçları
2007
Yumuşak
Beyaz
(SWW)
Yumuşak Beyaz Buğdayın Protein
Miktarına Göre Sınıflandırılması*
Düşük
Buğday Derecelerine Ait
Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Derece
Buğdayın Derecesini Etkilemeyen
Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %, büyük/orta/küçük
Tek tane:Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
9aş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi, 65 g, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Çözgen tutma kapasitesi,%
Su/%50 şeker
%5 laktik asit/%5 sodyum karbonat
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Ekstensograf: Direnç, BU
(45 dk) Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
Pişme Denemesi:
Kek (Sponge)
Hacim, cc
Puan
Bisküvi çapı, cm
Yayılma faktörü
(genişlik./yükseklik)
Bölge Üretiminin %’si:
2006
Orta
Yük
sek
5 Yıl Ort.
Topbaş
Ort.
SWW
Topbaş
SWW
Topbaş
İhracat Kargo
Sonuçları
2006
2005
Genel
60.0
78.9
0.4
0.2
0.6
1.2
1 SW
60.4
79.5
0.0
0.1
0.8
0.9
1 SW
59.6
78.4
0.0
0.1
1.1
1.2
2 SW
60.0
78.9
0.1
0.1
0.9
1.1
1 SW
60.2
79.2
0.0
0.1
1.3
1.4
1 WC
60.2
79.2
0.0
0.1
0.9
1.0
1 SW
60.0
78.9
0.0
0.1
1.5
1.6
1 WC
59.9
78.8
0.1
0.1
0.9
1.1
2 SW
60.2
79.2
0.0
0.1
1.3
1.4
1 WC
0.6
9.7
8.1/9.2
0.6
9.2
9.8/11.1
0.6
9.1
11.8/13.4
0.6
9.3
10.2/11.6
0.8
8.9
10.5/11.9
0.7
8.4
10.1/11.5
1.34/
1.56
35.9
85/14/1
36.1
38.5
2.73
13.9
334
1.40/
1.63
32.7
72/27/1
35.9
35.9
2.63
21.9
343
1.36/
1.58
35.5
80/19/1
35.0
37.8
2.69
16.1
331
1.28/
1.49
31.0
74/25/1
36.9
34.4
2.56
15.4
337
1.36/
1.58
30.5
73/25/2
38.3
31.7
2.25
13.2
338
0.7
9.1
10.3/11
.7
1.39/
1.62
34.1
81/18/1
33.3
35.7
2.49
17.3
348
0.8
8.5
10.0/11.4
1.31/
1.52
36.1
87/13/0
32.8
40.3
2.75
9.1
305
0.7
8.9
10.5/11
.9
1.45/
1.69
34.1
82/17/1
36.8
36.6
2.47
15.4
335
70.3
92.3
-2.4
8.4
6.8/
7.9
69.7
92.4
-2.3
8.2
8.1/
9.4
67.1
92.2
-2.2
7.9
9.8/11.4
68.8
92.3
-2.3
8.1
8.5/9.9
70.0
92.3
-2.1
7.9
9.0/10.5
70.3
92.2
-2.3
7.7
9.0/10.
5
71.3
92.1
-2.1
7.2
8.6/
10.0
67.9
92.4
-2.5
7.5
8.6/
10.0
69.0
92.4
-2.3
7.2
8.4/
9.8
0.44/0.51
0.41/0.48
0.41/0.48
0.42/0.49
20.6
49.4
331
558
4.7
18.3
3.5
325
562
3.8
0.39/0.
45
22.9
0.40/0.47
25.7
62.1
343
612
4.4
0.42/0.
49
25.0
65.6
341
552
4.4
0.43/0.50
14.5
16.4
306
499
5.3
0.40/0.4
7
18.8
58.2
334
533
4.7
343
538
4.0
340
564
3.6
57/106
97/86
55/108
109/83
54/114
120/83
55/110
111/84
50/100
90/78
52/107
98/78
41/99
77/72
54/108
108/81
45/99
82/75
0.9
2.0
52.8
36
67
0.54
67
205
13.7
42
1.6
4.3
53.5
41
89
0.46
92
243
14.8
54
2.1
4.3
54.3
39
141
0.28
121
236
19.0
66
1.5
4.0
53.6
41
110
0.37
104
231
16.3
56
1.7
2.3
52.1
27
77
0.35
43
88
15.7
21
1.6
4.3
53.8
42
119
0.35
117
224
16.9
56
1.2
1.8
52.9
30
77
0.39
52
105
15.7
26
1.6
3.7
52.3
43
110
0.41
114
252
16.0
60
1237
52
8.5
9.9
1165
44
8.1
7.7
1212
45
8.0
7.4
1200
46
8.1
8.1
1263
53
8.5
10.0
1171
51
8.0
6.7
1221
53
8.5
8.9
25
33
42
100
100
100
100
Örnek Sayısı:
*
Düşük = %9.0’dan az; Orta = %9.0 - 10.5; Yüksek = %10.5’den fazla.
17.8
11.0
343
620
4.0
61.6
80.9
0.1
0.1
1.1
1.3
1 SW
61.6
81.0
0.2
0.1
1.1
1.3
1 SW
0.4
8.5
10.4/11
.8
1.40/
1.62
35.5
80/19/1
42.4
34.9
2.47
13.7
364
0.3
8.9
10.3/11.7
70.4
92.3
-2.1
8.0
8.7/
10.1
70.7
92.3
-2.3
8.1
8.7/
10.1
0.44/0.
51
23.3
66.2
383
578
0.43/050
1.3
1.7
51.1
27
79
0.36
47
111
15.0
26
1.8
3.8
54.3
46
96
0.48
112
2.0
4.2
54.2
44
109
0.41
122
1185
51
8.2
1209
50
8.6
1218
44
7.9
1182
45
8.0
100
100
61
98
1.29/
1.50
30.6
74/25/1
37.4
33.2
2.32
13.8
343
18.6
1.38/
1.60
35.7
79/20/1
42.7
35.4
2.49
16.3
373
23.2
48.0
393
504
Hasat
Sert Kırmızı
Baharlık (HRS)
KARIŞIM ORTALAMALARI
2007 Ürününün Protein Miktarına Göre
2006
Sınıflandırılması*
Genel
Düşük
Orta
Yüksek
Genel
5 Yıllık
Ort.
Buğday Derecelerine Ait Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Camsı tane, %
Derece
62.0
81.5
0.1
0.0
1.4
1.5
74.6
1 NS
62.0
81.5
0.1
0.0
1.0
1.2
66.9
1 NS
60.3
79.3
0.2
0.0
1.4
1.6
86.3
1 DNS
61.1
80.3
0.2
0.0
1.3
1.5
79.4
1 DNS
60.4
79.5
0.1
0.0
1.7
1.8
83.2
1 DNS
60.4
79.4
0.5
0.0
1.4
1.9
76.2
1 DNS
Buğdayın Derecesini Etkilemeyen
Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde ,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %, büyük/orta/küçük
Tek tane: Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
0.4
12.3
12.4/14.1
1.65/1.92
31.8
57/36/6
77.5
33.4
2.30
44.1
404
0.4
12.4
13.7/15.5
1.63/1.90
31.4
58/35/6
78.5
32.9
2.32
58.1
417
0.4
11.6
15.3/17.4
1.65/1.92
29.3
42/47/11
79.6
31.6
2.27
62.7
450
0.4
11.9
14.3/16.3
1.64/1.91
30.4
49/42/9
78.9
32.3
2.29
58.0
432
0.7
11.5
15.2/17.3
1.56/1.80
28.3
32/60/8
79.7
31.4
2.22
60.0
431
1.0
12.0
14.6/16.6
1.62/1.88
29.5
48/44/8
83.1
31.6
2.29
59.2
382
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi: 65 g un, BU
100 g un, BU
Zedelenmiş nişasta, %
67.2
91.2
-1.6
9.9
11.4/13.3
0.46/0.53
29.7
98.4
432
699
2626
7.1
68.1
91.4
-1.5
9.5
12.8/14.9
0.44/0.51
34.2
97.8
431
718
2830
7.1
67.7
91.2
-1.3
9.3
14.5/16.8
0.45/0.53
40.2
89.2
460
730
2884
6.2
67.7
91.3
-1.4
9.5
13.4/15.6
0.45/0.52
36.5
93.4
447
721
2821
6.6
68.5
90.9
-1.4
9.5
14.1/16.3
0.50/0.59
37.8
85.3
445
807
3050
8.1
69.0
91.1
-1.3
9.3
13.4/15.5
0.47/0.55
35.7
88.7
407
686
2403
7.3
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Sınıflandırma
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Ekstensograf: Direnç, BU
(45/135 dk) Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
8.6
21.1
63.4
7.0
113
95
1.21
391
593/746
16.1/14.5
113/136
9.2
26.2
65.2
8.0
118
101
1.17
433
522/649
17.4/15.8
117/130
15.3
28.7
66.5
8.0
112
108
1.05
434
498/602
17.2/17.0
110/132
12.3
26.6
65.6
7.8
114
104
1.11
426
522/642
17.1/16.2
114/132
10.3
22.6
66.9
7.8
117
114
1.03
484
475/548
20.7/19.7
125/138
11.7
20.6
65.5
6.7
107
110
0.99
418
505/565
21.9/21.7
139/154
65.0
8.4
991
53
64.1
8.2
960
100
65.4
8.1
1066
100
64.0
8.1
1064
100
Ekmek Özellikleri:
Su kaldırma, %
61.9
63.7
Ekmek içi gözenekliliği ve dokusu
7.9
8.1
Ekmek hacmi, cc
864
962
18
29
Bölge Üretiminin %’si
*
Düşük = %13.5’dan az; Orta = %13.5 - 14.5; Yüksek = %14.5 veya fazla.
Verileri
Kuzeybatı Pasifik Ortalamaları
2007 Ürününün Protein Miktarına 5 Yıllık
Göre Sınıflandırılması*
Ort.
Yüksek
Düşük
Orta
Genel
Gulf/Büyük Göller Bölgesi Ortalamaları
2007 Ürününün Protein Miktarına 5 Yıllık
Göre Sınıflandırılması*
Ort.
Yüksek
Düşük
Orta
Genel
62.2
81.8
0.0
0.0
2.1
2.1
93.0
1 DNS
60.8
80.0
0.0
0.0
1.7
1.7
91.0
1 DNS
59.4
78.2
0.0
0.0
1.9
1.9
96.0
1 DNS
60.0
78.9
0.0
0.0
1.9
1.9
94.7
1 DNS
59.9
78.8
0.2
0.0
1.7
1.9
87.5
1 DNS
61.9
81.4
0.2
0.0
1.1
1.3
67.0
1 NS
62.3
81.9
0.2
0.0
0.8
1.0
62.0
1 NS
61.6
81.0
0.4
0.0
0.8
1.2
73.0
1 NS
62.0
81.4
0.3
0.0
0.9
1.1
67.5
1 NS
60.7
79.8
0.7
0.0
1.2
1.9
67.4
1 NS
0.3
10.7
12.1/13.8
1.64/1.91
30.3
39/52/9
81.0
31.8
2.26
37.0
415
0.4
11.4
13.8/15.7
1.61/1.87
29.2
35/55/10
77.0
29.9
2.11
58.0
446
0.4
10.8
15.7/17.8
1.62/1.88
26.8
26/58/16
80.0
30.6
2.18
64.0
453
0.4
10.9
14.9/16.9
1.62/1.88
27.7
29/57/14
79.6
30.6
2.18
59.6
447
1.0
11.3
15.0/17.1
1.58/1.84
28.4
40/50/11
83.2
30.7
2.22
61.1
401
0.4
12.9
12.5/14.2
1.65/1.92
32.4
65/30/5
76.0
34.0
2.31
47.0
399
0.4
12.7
13.6/15.5
1.64/1.91
32.2
67/28/5
79.0
34.0
2.39
58.0
405
0.4
12.6
14.8/16.8
1.69/1.97
32.8
63/32/5
79.0
33.0
2.40
61.0
446
0.4
12.7
13.8/15.7
1.66/1.93
32.5
65/30/5
78.4
33.6
2.38
56.7
420
1.0
12.6
14.2/16.2
1.65/1.92
30.4
55/39/7
83.2
32.2
2.35
57.6
366
65.6
91.7
-1.5
9.6
11.2/13.0
0.45/0.52
29.3
97.0
437
940
3300
7.1
67.7
91.3
-1.4
9.3
13.0/15.1
0.45/0.52
33.7
97.0
450
900
3250
6.8
67.9
91.2
-1.3
9.3
14.9/17.3
0.46/0.53
40.8
90.0
482
840
3210
6.0
67.6
91.3
-1.3
9.3
14.1/16.4
0.46/0.53
38.1
92.1
471
863
3228
6.3
68.2
91.0
-1.2
9.1
13.8/16.0
0.47/0.54
36.7
68.2
91.3
-1.5
9.6
12.7/14.8
0.43/0.50
34.3
98.0
424
650
2670
7.2
67.4
91.3
-1.4
9.3
13.9/16.2
0.44/0.51
39.3
88.0
430
580
2440
6.5
67.9
91.3
-1.5
9.6
12.9/15.0
0.44/0.51
35.3
94.4
428
612
2509
6.9
69.8
91.1
-1.3
9.4
13.0/15.1
0.47/0.54
34.8
429
799
2810
7.2
67.9
91.0
-1.7
10.1
11.5/13.4
0.46/0.53
29.8
99.0
430
600
2350
7.1
10.0
22.5
63.5
7.0
121
84
1.44
378
597/801
14.8/12.4
115/121
12.5
28.0
65.0
8.0
115
102
1.13
422
555/717
16.8/16.3
121/147
19.5
34.0
66.6
8.0
109
112
0.97
443
525/679
16.6/17.8
111/156
17.1
31.5
65.9
7.9
112
107
1.06
431
539/701
16.4/16.9
113/150
15.4
25.9
66.0
7.1
115
108
1.10
449
540/610
22.3/21.6
151/165
8.0
20.5
63.3
7.0
110
99
1.11
396
591/723
16.7/15.3
126/142
8.0
25.5
65.2
8.0
119
101
1.18
437
509/623
17.6/15.6
115/124
9.5
21.5
66.4
8.0
117
102
1.15
422
461/498
18.0/15.8
108/100
8.6
22.8
65.3
7.8
116
101
1.15
422
509/597
17.6/15.6
115/119
8.5
16.3
65.1
6.4
101
112
0.93
395
481/537
21.5/21.7
129/147
62.0
7.5
825
12.2
63.5
8.5
925
18.2
65.0
8.0
985
69.6
64.4
8.0
955
100
64.5
8.2
1072
100
61.8
8.0
880
22.8
63.7
8.0
975
37.9
65.0
9.0
1000
39.4
63.8
8.4
964
100
63.6
8.0
1058
100
387
593
2061
7.4
Kargo İhracat Sonuçları
Sert Kırmızı
Baharlık (HRS)
Buğday Derecelerine Ait Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Camsı tane, %
Derece
Buğdayın Derecesini Etkilemeyen
Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde ,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %, büyük/orta/küçük
Tek tane: Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde, %
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi: 65 g un, BU
100 g un, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Sınıflandırma
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Ekstensograf: Direnç, BU
(45/135 dk) Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
Kuzeybatı Pasifik
Bölgesi
Ortalamaları
2006
2005
60.9
80.1
0.3
0.1
1.8
2.2
83.1
1 DNS
61.3
80.7
0.9
0.1
1.5
2.4
80.4
1 DNS
0.3
10.9
14.4/16.4
1.53/1.77
30.6
40/51/9
81.1
28.9
2.37
0.3
11.4
14.0/15.9
1.60/1.86
32.8
47/45/8
81.2
30.5
2.44
451
69.5
91.0
-1.3
8.8
13.3/15.5
0.50/0.58
33.9
94.3
494
823
430
68.8
91.1
-1.3
8.8
12.8/14.9
0.51/0.60
34.1
90.4
463
718
Büyük Göller
Bölgesi
Ortalamaları
2006
2005
61.9
81.4
1.3
0.1
1.1
2.5
59.1
1 NS
0.5
12.1
14.4/16.4
1.54/1.79
31.6
52/46/5
82.3
29.5
2.43
432
69.4
90.7
-1.4
9.2
13.2/15.4
0.50/0.58
33.6
91.2
472
767
61.2
80.5
1.9
0.2
1.1
3.1
55.2
2 NS
0.5
12.4
14.1/16.0
1.65/1.92
32.1
49/44/7
80.6
29.7
2.43
386
69.1
90.8
-1.3
9.1
12.9/15.0
0.52/0.61
34.3
90.1
420
549
Gulf Bölgesi
Ortalamaları
2006
2005
61.0
80.2
1.2
0.1
1.4
2.7
62.3
1 NS
60.7
79.8
2.3
0.2
1.2
3.6
50.4
2 NS
0.7
12.1
14.4/16.4
1.55/1.80
31.4
47/46/7
80.2
29.6
2.41
454
69.8
90.7
-1.3
9.2
13.3/15.5
0.51/0.59
33.8
94.5
482
749
0.7
12.7
13.9/15.8
1.67/1.94
32.4
52/41/7
78.1
29.9
2.43
414
68.9
90.9
-1.3
9.1
12.8/14.8
0.53/0.62
34.0
86.2
439
646
9.8
21.5
64.5
7.1
107
115
0.93
436
7.6
14.7
65.0
6.4
107
111
0.97
408
8.9
17.0
64.3
6.2
96
120
0.80
407
7.5
12.9
65.3
5.9
103
110
0.94
384
8.5
17.4
64.0
6.5
101
114
0.89
401
6.9
12.0
64.4
5.5
98
110
0.89
355
Ekmek Özellikleri:
Su kaldırma, %
Ekmek içi gözenekliliği ve dokusu
Ekmek hacmi, cc
63.1
8.3
971
63.5
8.2
994
62.8
8.1
966
63.8
8.2
996
62.5
8.2
949
62.9
8.1
978
Örnek Sayısı:
125
171
19
39
29
46
Hasat ve İhracat Sonuçları
Karışım Ortalamaları
Doğu Kıyısı*
2007
2006
5 Yıllık
Ort.
2007
5
Yıllık
Ort.
2007
5
Yıllık
Ort.
2007
2006
Buğday Derecelerine Ait Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Derece
60.0
78.9
0.2
0.1
0.6
0.9
1 SRW
59.8
78.7
0.9
0.0
0.5
1.5
2 SRW
59.3
78.0
1.3
0.1
0.7
2.0
2 SRW
60.1
79.0
0.2
0.0
0.6
0.8
1 SRW
58.7
77.3
1.8
0.1
0.7
2.5
2 SRW
59.9
78.9
0.2
0.1
0.7
0.9
2 SRW
59.4
78.2
1.2
0.1
0.7
1.9
2 SRW
59.9
78.8
1.8
0.1
0.7
2.7
2 SRW
59.8
78.7
1.8
0.1
0.7
2.6
2 SRW
Buğdayın Derecesini Etkilemeyen
Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde, %
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %, büyük/orta/küçük
Tek tane: Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
DON (ppm)
1.0
13.1
10.3/11.7
1.55/1.80
33.3
81/18/1
22.2
31.7
2.22
14.1
343
0.3
0.8
12.8
9.9/11.3
1.46/1.70
33.7
85/14/1
18.9
33.9
2.34
14.7
318
0.5
0.8
13.0
10.0/11.4
1.56/1.81
32.9
83/16/1
20.9
31.3
2.19
14.0
348
0.7
13.1
9.8/11.2
1.47/1.71
33.8
81/18/1
21 8
32.1
2.22
13.9
339
0.2
0.8
13.2
10.4/11.8
1.53/1.77
32.8
81/18/1
19.1
33.2
2.31
15.8
337
1.1
13.1
10.5/11.9
1.58/1.83
33.2
81/18/1
22.3
31.5
2.22
14.2
344
0.4
0.8
13.0
10.0/11.3
1.57/1.82
32.8
83/16/1
21.4
30.7
2.18
13.7
351
0.7
12.7
10.8/12.3
1.56/1.81
31.2
82/17/1
26.8
32.8
2.35
13.3
352
0.4
0.7
12.6
10.1/11.4
1.53/1.78
31.6
83/16/1
27.4
33.3
2.38
12.7
355
1.0
71.0
93.4
-3.1
8.6
8.8/10.2
0.46/0.53
23.1
78.8
352
672
4.8
68.0
93.5
-3.0
8.0
8.2/9.5
0.40/0.47
21.8
83.6
307
446
4.0
68.9
93.1
-3.2
8.0
8.3/9.7
0.43/0.50
21.7
88.5
339
517
4.4
68.8
93.5
-3.1
8.6
8.4/9.8
0.45/0.53
19.3
83.1
342
681
4.8
68.7
93.1
-3.3
7.8
8.6/10.0
0.43/0.50
21.5
93.9
327
450
4.2
71.6
93.4
-3.1
8.5
8.9/10.4
0.46/0.54
24.3
77.5
356
669
4.8
68.9
93.1
-3.1
8.0
8.3/9.7
0.43/0.50
21.8
87.1
342
535
4.4
72.3
93.4
-3.0
8.2
9.1/10.5
0.45/0.52
25.3
70.9
357
598
70.7
93.4
-3.1
8.2
8.5/9.9
0.43/0.50
22.5
72.8
366
586
53/108
107/79
54/108
108/75
55/109
111/80
54/111
109/80
56/113
116/82
53/107
106/78
55/105
107/78
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
2.0
3.4
52.5
42
100
0.42
107
1.7
3.0
52.5
39
100
0.39
92
1.5
3.0
52.6
36
96
0.37
89
1.9
3.2
51.3
44
84
0.52
98
1.8
3.1
53.1
41
100
0.41
104
2.0
3.5
52.9
42
105
0.40
110
1.5
2.9
52.4
36
96
0.37
86
1.7
3.8
52.7
43
92
0.47
111
1.5
3.7
53.0
46
87
0.53
111
Pişme Denemesi:
Ekmek içi gözenekliliği
Ekmek içi dokusu
Ekmek hacmi, cc
Bisküvi yayılma oranı
5.5
5.8
749
8.5
5.0
5.3
687
8.4
5.5
5.8
725
8.4
5.4
5.2
719
8.6
5.6
5.9
731
8.2
5.5
6.0
759
8.5
5.4
5.7
715
8.4
5.4
5.7
752
8.5
5.4
5.7
730
8.1
40
96
YUMUŞAK KIRMIZI
KIŞLIK (SRW)
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein: %14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn.
Amilograf viskozitesi: 65 g un, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Çözgen tutma kapasitesi, %
Su/%50 şeker
%5 laktik asit/%5 sodyum karbonat
Örneklenen Alanın %’si:
Örnek Sayısı:
*
%100
%24
Gulf
Limanları*
İhracat Kargo
Sonuçları
%76
Doğu Kıyısı-Maryland, Virginia ve North Carolina; Gulf (Meksika) Körfezi Limanları-Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri ve
Ohio
Hasat ve İhracat Sonuçları
DURUM
HASAT SONUÇLARI
“Great Plains”
Güneybatı
Pasifik
5 Yıllık
2007
2006
2007
2006
İHRACAT KARGO SONUÇLARI
“Great Plains“
Güneybatı
Pasifik
2006
2005
2007
2006
59.9
78.0
0.4
0.0
1.4
1.8
0.2
95.0
2 HAD
1.6
11.8
Ort.
Buğday Derecelerine Ait
Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Zarar görmüş taneler, %
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Diğer sınıflar, %
Camsı tane, %
Derece
Buğdayın Derecesini
Etkilemeyen Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde, %
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %,
büyük/orta/küçük
Düşme sayısı, sn
Sedimentasyon, cc
İrmik Sonuçları:
Toplam verim, %
İrmik verimi, %
Kül: %14/%0 nemde, %
Benek sayısı, adet/10 inch2
Protein:%14/%0 nemde,%
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Miksograf sınıflandırması
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Renk: L*
a*
b*
Makarna Pişme
Denemesi:
Renk puanı
Pişme ağırlığı, gr
Pişme kaybı, %
Pişme sertliği, g/cm
Örnek Sayısı:
15.1/17.1
1.67/1.95
59.9
78.0
0.2
0.0
1.7
2.0
0.1
90.0
2 HAD
60.7
79.0
0.7
0.0
1.3
2.1
0.1
89.4
1 HAD
62.7
81.7
0.5
0.1
0.3
0.9
0.0
96.0
1 HAD
62.0
80.7
0.1
0.1
0.3
0.5
0.0
97.5
1 HAD
61.2
79.7
1.6
0.2
1.5
3.2
0.6
83.6
2 HAD
61.5
80.0
2.0
0.2
1.3
3.4
0.7
84.1
2 HAD
63.1
82.1
0.7
0.2
0.6
1.5
0.2
93.4
1 HAD
62.4
81.2
0.7
0.2
0.6
1.5
0.3
90.2
1 HAD
2.3
11.3
1.5
11.8
0.3
6.6
0.2
6.6
0.5
11.8
0.5
12.5
0.6
7.5
0.6
8.0
15.1/17.1
1.53/1.78
14.1/16.0
1.56/1.81
33.8
29/63/8
33.2
24/65/11
35.9
47/46/8
367
52
385
55
360
49
69.6
63.8
70.7
65.1
70.7
64.4
0.76/0.89
23
13.9/16.2
0.72/0.84
21
14.3/16.6
0.68/0.79
20
13.2/15.3
13.8/15.7
1.71/1.99
13.6/15.4
1.74/2.02
50.8
93/7/0
49.7
91/9/0
78.8
65.7
0.88/1.03
10
12.6/14.7
39.2
48.0
5.4
49
95
0.52
113
85.6
-2.6
28.8
39.5
56.7
5.8
52
64
0.81
102
84.5
-2.8
27.6
36.6
45.0
5.9
49
91
0.54
71
84.7
-2.8
26.8
33.5
25.8
9.1
32.2
5.6
5.6
9.0
31.3
5.4
5.9
9.1
31.0
5.7
5.8
8.1
30.1
7.2
7.9
155
75.1
64.4
0.84/0.98
7
12.4/14.4
14.3/16.3
1.60/1.86
13.3/15.1
1.61/1.87
13.4/15.2
1.64/1.91
13.0/14.8
1.62/1.89
34.8
35/57/8
36.4
52/47/7
46.4
80/18/2
46.3
77/21/2
440
399
630
1116
71.2
64.4
71.8
64.6
72.3
65.9
72.8
65.9
0.69/0.80
25
13.2/15.4
32.0
0.68/0.79
26
12.3/14.3
0.67/0.78
26
11.5/13.4
0.69/0.81
23
11.8/13.7
50.6
5.7
31.5
45.9
5.3
74.0
6.5
87.1
7.3
26.4
85.2
-2.6
26.3
84.7
-2.7
24.9
85.6
-2.6
27.4
84.7
-2.6
25.5
9.2
30.0
6.9
7.5
8.9
32.1
5.5
5.4
8.9
31.9
5.9
5.1
9.2
32.4
6.2
5.0
9.3
31.8
6.1
5.1
18
40
6
27
235
Hasat Sonuçları
SERT BEYAZ
(HWW)
Buğday Derecelerine Ait
Sonuçlar:
Test ağırlığı, lb/bu
kg/hl
Toplam zarar görmüş taneler,
%
Yabancı madde, %
Cılız ve kırık taneler, %
Toplam kusurlu, %
Derece
Buğdayın Derecesini
Etkilemeyen Sonuçlar:
Dokaj, %
Nem, %
Protein: %12/%0 nemde ,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Bin tane ağırlığı, gr
Tane boyutu, %,
büyük/orta/küçük
Tek tane: Sertlik
Ağırlık, mg
Çap, mm
Sedimentasyon, cc
Düşme sayısı, sn
Un Sonuçları:
Un verimi, %
Renk: L*
a*
b*
Protein:%14/%0 nemde,%
Kül: %14/%0 nemde, %
Yaş gluten, %
Gluten indeks
Düşme sayısı, sn
Amilograf viskozitesi: 65 g
un, BU
Zedelenmiş nişasta, %
Hamur Özellikleri:
Farinograf: Pik süresi, dk
Stabilite, dk
Su kaldırma, %
Alveograf: P, mm
L, mm
P/L oranı
W, 10-4 joules
Ekstensograf: Direnç, BU
(45/135 dk) Uzayabilirlik, cm
Alan, cm2
Ekmek Özellikleri:
Su kaldırma, %
Gözenek yapısı ve doku
Ekmek hacmi, cc
*
Kuzeybatı Pasifik
Kaliforniya
“Southern Plains”
“Northern Plains”
Orta*
Yüksek
Orta
Yüksek
Çok
Yüksek
Orta
Yüksek
62.1
81.7
0.0
61.8
81.3
0.0
65.7
86.3
0.0
61.6
81.0
0.0
61.1
80.4
0.0
62.9
82.7
0.0
62.0
81.5
0.0
0.0
0.8
0.8
1 HW
0.0
0.7
0.7
1 HW
0.0
0.2
0.2
1 HW
0.0
0.6
0.6
1 HW
0.0
0.7
0.7
1 HW
0.0
0.6
0.6
1 HW
0.0
0.8
0.8
1 HW
0.2
9.6
12.0/13.6
1.54/1.79
39.0
87/13/0
0.4
8.4
13.4/15.2
1.47/1.71
33.5
78/21/1
0.0
8.9
12.5/14.2
1.44/1.67
42.7
93/7/0
0.0
10.1
13.3/15.1
1.42/1.65
30.9
69/30/1
0.2
10.3
14.2/16.1
1.52/1.77
30.0
63/36/1
0.1
10.4
11.5/13.1
1.51/1.76
28.1
55/44/1
0.1
9.9
13.5/15.3
1.54/1.79
27.7
52/46/2
65.2
40.5
2.82
13.7
361
63.8
36.7
2.76
17.7
364
67.2
42.4
2.89
9.9
368
78.1
33.2
2.71
16.7
471
70.5
32.0
2.62
16.7
411
68.4
31.2
2.58
17.0
399
67.5
30.7
2.55
9.8
413
70.7
91.9
-1.9
7.7
10.8/12.6
0.45/0.52
27.2
98.4
351
1065
67.6
91.8
-1.9
7.6
12.4/14.4
0.42/0.49
32.4
96.9
370
976
69.9
92.2
-1.6
6.3
11.7/13.6
0.39/0.45
33.7
91.2
397
694
70.9
91.5
-2.0
8.8
11.8/13.7
0.43/0.50
37.3
85.6
434
841
67.1
92.0
-1.9
7.7
12.0/14.0
0.45/0.52
35.3
88.8
404
714
71.2
91.6
-2.1
9.0
9.7/11.3
0.39/0.45
26.1
97.3
385
922
68.7
91.4
-1.9
8.1
11.9/13.8
0.41/0.48
33.2
78.3
378
849
6.4
5.6
7.2
6.2
6.1
5.0
5.9
9.5
28.1
59.0
99
111
0.89
367
481/913
13.9/8.6
84/89
7.4
31.6
59.4
99
122
0.81
413
544/1171
13.5/9.0
96/121
10.7
20.7
66.1
129
101
1.28
432
509/915
18.0/12.3
113/130
6.7
20.9
61.7
98
127
0.77
361
494/763
16.8/14.6
99/132
6.2
14.7
61.3
96
123
0.78
359
464/804
17.1/12.8
97/127
2.0
13.3
56.7
81
93
0.87
259
346/474
17.5/16.2
82/97
7.9
14.4
60.4
76
144
0.53
311
373/639
17.5/15.0
82/115
61.5
7.0
860
61.7
8.0
976
69.4
8.0
873
64.0
6.5
852
63.9
7.0
821
59.2
7.0
814
62.7
8.0
860
Düşük: %11.5’dan az, Orta: %11.5-12.5, Yüksek: %12.6-13.5, Çok yüksek: %13.5 ’den fazla.
ANALİZ YÖNTEMLERİ
Tüm sınıfların hasat ve ihraç örnekleri aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm un, irmik ve son-ürün
testlerinde, aşağıda “Verim, Randıman” başlığı altında tanımlandığı şekilde üretilen, un veya irmik kullanılmaktadır.
Buğday Özellikleri ve Derecelerine Ait Analizler
Derece: A.B.D. Resmi Hububat Standartları.
Dokaj: Carter Dokaj Test aletini kullanarak A.B.D Tarım Bakanlığı resmi yöntemi.
Nem: HRS, Durum - Motomco Nem Tayin Cihazı ve AACC Metot 44-15A. HRW, SRW – AACC Metot 44-15A.
Öğütülmüş Buğday Nemi: Tüm sınıflar için AACC Metot 44-15A.
Bütün Tane Nemi (öğütme öncesi tavlama için): SW-HW – Hububat Analiz Bilgisayarı kullanılarak ABD Resmi Standartları
hububat yöntemi.
Test Ağırlığı: AACC Metot 55-10; test ağırlığı matematiksel olarak hektolitre ağırlığına çevrilmiştir. Durum buğdayı için
kg/hl = lb/bu x 1.292 + 0.630, diğer buğdaylar için kg/hl = lb/bu x 1.292 + 1.419.
Protein: AACC Metot 46-30; ( Yakma ile Azot Analizi tekniği, “Combustion Nitrogen Analyzer”)
Tek Tane Karakterizasyonu: Perten SKCS 4100 cihazını kullanarak Perten Metodu.
Sedimentasyon: HRS, HRW (Plains), SRW, SW, HW - AACC Metot 56-61A; Durum- AACC Metot 56-70.
1000 Tane Ağırlığı: HRS, Durum, HRW, SRW - 10 gr temiz buğday örneğinin elektronik sayıcıda sayılması ile, SW, HW –
100-buğday tanesi örneğinin ağırlığının üç tekrarlı ortalaması esas alınarak.
Kül: AACC Metot 08-01, %14 nem miktarı üzerinden rapor edilmiştir.
Düşme Sayısı: AACC Metot 56-81B. Ortalama değer örnek sonuçlarının basit ortalamasıdır.
Camsı Tane: Sadece HRS ve Durum buğdayında - 50 gr temiz buğday örneğinden elle seçilmiş camsı tanelerin ağırlık
yüzdesidir.
Tane Boyut Dağılımı: Cereal Foods World (Cereal Science Today) (3) 5: 71 (1960). Buğday bir RoTap eleme makinesi ile
bir Tyler No.7 (2.82 mm göz genişliği) elek ve bir Tyler No.9 (2.00 mm göz genişliği) kullanılarak elenmiştir. No.7 eleğin
üzerinde kalan tanelerin ağırlık yüzdesi “Büyük” olarak sınıflandırılmıştır. No. 7 elekten geçen ve No.9 eleğin üzerinde kalan
tanelerin ağırlık yüzdesi “Orta” olarak sınıflandırılmıştır. No.9 elekten geçen tanelerin ağırlık yüzdesi ise “Küçük” olarak
sınıflandırılmıştır.
Un Analizleri
Verim, Randıman: Örnekler AACC Metot 26-10A’ya göre temizlenmiş ve tavlanmıştır. Kaliforniya HRW dışında, her sınıfa
ait tüm örnekler Buhler Laboratuar değirmeninde benzer değirmen ayarları kullanılarak, aşağıdaki prosedürlerde açıklandığı
şekilde öğütülmüştür: SW – AACC Metot 26-31; HW - AACC Metot 26-31A; HRW (Midwestern), SRW ve HRS – AACC
Metot 26-21A. Kaliforniya HRW Brabender Quadrumat Senior değirmende Brabender prosedürü kullanılarak öğütülmüştür.
Tüm verim rakamları, elde edilen ürünlerin toplamı dikkate alınarak, nem miktarı olduğu gibi kabul edilerek, hesaplanmıştır.
Kül: AACC 08-01 Metodu.
Renk: HRW ve SRW – Taneli materyaller aksesuarı CR-A50 ile Minolta Chroma Metre CR-110 (HRW ve SRW için) veya
CR310 (HRS, SW ve HW için) modeli kullanılarak Minolta Metoduyla ölçülmüştür. CIE 1976 L*a*b renk sisteminde;
L*=beyaz-siyah, a*=kırmızı-yeşil, b* =sarı-mavi’ye karşılık gelmektedir.
Protein: AACC 46-30 Metodu (Yakma ile Azot Analizi tekniği, “Combustion Nitrogen Analyzer”).
Yaş Gluten ve Gluten Indeks: HRS, SRW, HW, HRW (Plains) - AACC 38-12A; SW-AACC 38-12A (su miktarı 4.8 ml’den
4.2 ml’ye azaltılmıştır); HRW (Kaliforniya) - Glutomatik Metodu (ICC 137).
Düşme Sayısı: AACC 56-81B Metodu. Ortalama değer örnek sonuçlarının basit ortalamasıdır.
Farinograf: 50 gr.lık yoğurma kabı kullanarak AACC 54-21 Metodu. Su kaldırma HRW (Kaliforniya) dışında %14 nem
miktarı üzerinden, HRW (Kaliforniya) için ise olduğu gibi rapor edilmiştir. Sınıflandırma (sadece HRS için) pik süresi,
yoğurmaya tolerans ve eğrinin genel karakteristiklerine bağlı olarak 1-8 skalası kullanılarak belirlenmektedir. Yüksek sayılar
kuvvetli proteinli unları göstermektedir.
Alveograf: Durum- AACC 54-30A modifiye Metodu. Diğer sınıflar - AACC 54-30A Metodu.
Amilograf: HRS (100 gr) – AACC 22-10. HRS (65 gr), SRW, SW, HRW, HW - AACC 22-10 Metodu 65 gr un (%14 nem
miktarı esas alınarak) ve 450 ml destile su ile “paddle” (HRS) veya “pin” (diğer sınıflar) karıştırıcı kullanılarak modifiye
edilmiştir.
Ekstensograf: AACC 54-10 Metodu, HRS, HRW, HW’de 45 ve 135 dakika dinlendirme sonrası ölçüm için modifiye
edilmiştir. SW’de sadece 45 dakika ölçümü yapılmıştır
Zedelenmiş Nişasta: HRS, SRW, Durum - AACC 76-30A Metodu. SW, HW – Chopin SDMatik aleti ile iyot absorpsiyonu
yöntemi.
Çözgen Tutma Kapasitesi: HW, SW, SRW-AACC 56-11 Metodu.
İrmik Analizleri (Sadece Durum Buğdayında)
Verim, Randıman: “Great Plains” (Kuzey Platoları) örnekleri Vasijevic ve Banasik, 1980’e göre Miag laboratuar sasörü ile
donatılmış modifiye Buhler laboratuar değirmeninde öğütülmüştür (Durum buğdayı ve ürünlerinde Kalite Test Metotları sy.
64-72, Hububat Kimyası ve Teknolojisi Bölümü, NDSU, Fargo, ND). Vals açıklıkları şu şekilde değiştirilmiştir (mm); B10,762; B2-0.305; B3-0.254; R1-0.102; B4-0,076; B5-0,038. Randıman, olduğu gibi nem miktarı üzerinden toplam ürün
miktarındaki oran olarak hesaplanmıştır. Öğütme prosedürü, laboratuarda ve ticari olarak öğütülen irmik kalitesi arasında iyi
bir korelasyon gösteren araştırmanın temel alındığı AACC 26-41 Metodundan türetilmiştir. Güneybatı Pasifik örnekleri
modifiye edilmiş Chopin CD2 değirmeninde öğütülmüştür.
Kül: AACC 08-01 Metodu, %14.0 nem miktarı esas alınarak rapor edilmiştir.
Renk: Minolta Chroma Metre CR-310 kullanılarak Minolta Metodu kullanılarak.
Protein: AACC 46-30 Metodu (Yakma ile Azot Analizi tekniği, “Combustion Nitrogen Analyzer”).
Yaş Gluten ve Gluten İndeks: AACC 38-12 Glutomatik Metodu.
Benek Sayısı: Örnek 3x4 inç boyutundaki cam plaka ile bastırılmış ve plaka üzerinde işaretlenmiş bir inç karelik alan içinde
kalan benekler sayılmıştır. Üç tekrarın ortalaması 10 inç karedeki benek sayısı olarak rapor edilmiştir.
Miksograf: 10 gr irmik 10 gr.lık miksograf kabında 5.8 ml destile su ile maksimum hamur kıvamı elde edilene kadar
yoğurulur. Pik yüksekliği ve genel eğri karakteristikleri dikkate alınarak sekiz referans miksogram ile karşılaştırmanın
yapıldığı rakamsal bir sınıflandırma yapılır. Sayı büyüdükçe daha kuvvetli eğri tipini gösterir.
Pişirme ve Makarna Sonuçları
Sert Kırmızı Kışlık ve Yumuşak Kırmızı Kışlık Buğdaylar: Yaş maya ve askorbik asit kullanılarak her yığını temsil eden 2
ekmek AACC- 10-10B Metoduyla yapılmıştır. Yoğurmadan sonra hamur iki eşit parçaya ayrılmış, 160 dk fermente edilmiş,
son fermentasyondan sonra tavada pişirilmiştir. Ekmek hacmi pişirmeden hemen sonra kolza tohumu ile yer değiştirme esasına
göre ölçülmüştür. Sadece Kaliforniya HRW – yaş maya, malt unu, 45 ppm askorbik asit ve 120 dakika fermentasyon
kullanılarak her yığını temsil eden 2 ekmek AACC 10-10B Metoduna göre pişirilmiştir. Ekmek hacmi pişirmeden hemen
sonra ölçülmüştür. SRW bisküvi yayılma çapı – AACC 10-50D Metoduna göre ölçülmüştür.
Sert Kırmızı Baharlık Buğdaylar: AACC’nin 10-09 no’lu Metodu aşağıda belirtilen değişikliklerle uygulanmıştır; (a) Malt
ununu fungal amilaz (15 SKB birimi/100 g un) ile değiştirerek, (b) hazır kuru maya (%1), (c) okside edici ilavesi gerekli
olduğu durumlarda 10 ppm bromat, (d) %2 fırın tipi, endüstriyel yağ. Hamurlar mekanik olarak havalandırılmış, şekil verilmiş
ve “Shogren-tip” tavalarda pişirilmiştir. Puanlandırmada 1-10 skalası esas alınmıştır. Yüksek rakamlar tercih edilen kalite
özelliklerini göstermektedir.
Yumuşak Beyaz Buğdaylar: Bisküvi (kurabiye tipi) çapı AACC 10-52 Metoduna göre ölçülmüştür. Kek hacmi ve
pandispanya kek puanı - Nagao tarafından tanımlanan Japon standart Metodu (Cereal Chemistry 53:988-997,1976).
Son Ürün Hacim Ölçümü: SW (“sponge” kek), HW (ekmek) – Lazer ışığı kullanılarak TexVol aleti ile (BVM-L370).
Durum: Makarna (spagetti) Walsh, Ebeling ve Dick tarafından tanımlanan laboratuvar metodu kullanılarak yapılmıştır
(Cereal Foods World 16 (11):385, 1971). Su (irmik ağırlığının %32’si oranında) irmiğe ilave edilmiş ve Hobart
yoğurucusunda 3.5 dakika karıştırılmıştır. İrmik-su karışımı DeMaco laboratuvar tipi makarna ekstruderi (makarna presi)
kullanılarak ekstrude edilmiştir (şekil verilmiştir). Spagetti Debbouz, Pitz, Moore ve D’Appolonia (Cereal Chemistry 72(1):
128-131) tarafından tanımlanan modifiye Buhler yüksek-sıcaklık kurutma çevrimi kullanılarak kurutulmuştur. Renk puanları
Walsh tarafından tanımlanan metod (Macaroni Journal 52 (4): 20, 1970) ile bir “Minolta Color Difference Meter” (Model:CR
310) kullanılarak tayin edilmiştir. Yüksek değerler (1-12 skalası) tercih edilmektedir. Pişme ağırlığı, pişme kaybı ve sertlik
ölçümleri AACC 16-50 Metodu kullanılarak tayin edilmiştir.
Sert Beyaz Buğday Pişirme Denemesi: AACC 10-10B Metodu. 180 dakika fermentasyon süresi kullanılmıştır.
A.B.D. BUĞDAY DERECELERİ ve DERECE ÖZELLİKLERİ TABLOSU
Derecelendirme Faktörleri
Test Ağırlığı, lbs/bu
Sert Kırmızı Baharlık Buğday veya Beyaz
Topbaş Buğdayı
Tüm diğer sınıflar ve altsınıflar
Test Ağırlığı, kg/hl
Sert Kırmızı Baharlık Buğday veya Beyaz
Topbaş Buğdayı
Durum
Tüm diğer sınıflar ve altsınıflar
1
Derece No’ları
2
3
En Düşük Sınırlar (pound)
4
5
58.0
57.0
55.0
53.0
50.0
60.0
58.0
56.0
54.0
51.0
76.4
75.1
72.5
69.9
66.0
78.2
78.9
75.6
73.0
70.4
76.4
73.8
71.2
Maksimum sınırlar (Yüzde)
66.5
67.3
Kusurlar
Zarar görmüş taneler:
- Isı (toplam içinde)
- Toplam
Yabancı madde
Cılız ve kırık taneler
Toplam1
0.2
2.0
0.4
3.0
3.0
0.2
4.0
0.7
5.0
5.0
0.5
7.0
1.3
8.0
8.0
1.0
10.0
3.0
12.0
12.0
3.0
15.0
5.0
20.0
20.0
Diğer Buğday Sınıfları2
Zıt sınıflar
Toplam3
1.0
3.0
2.0
5.0
3.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Taş
0.1
0.1
0.1
0.1
Maksimum sınırlar (adet)
0.1
Diğer Materyaller (1000 gr örnek)
Hayvan pisliği
Keneotu tohumu
Crolataria tohumu
Cam
Taş
Bilinmeyen yabancı madde
Toplam4
1
1
2
0
3
3
4
1
1
2
0
3
3
4
1
1
2
0
3
3
4
1
1
2
0
3
3
4
31
31
31
31
Böcek Zararına Uğramış Tane 100 gr’da
A.B.D. Örnek Derecesi:
Aşağıdaki özelliklere sahip buğday:
(a) A.B.D. dereceleri No. 1, 2, 3, 4 ve 5 için verilen gereksinimleri karşılamaz veya;
(b) Küflü, ekşi veya ticari olarak istenilmeyen yabancı kokuya (sarımsak kokusu veya sürmeli tane kokusu
hariç) sahiptir veya;
(c) Isıyla tahrip olmuştur veya kesinlikle düşük kalitededir.
1
1
2
0
3
3
4
31
1
Zarar görmüş taneleri (toplam), yabancı maddeyi ve cılız ve kırık taneleri içerir.
Herhangi bir derecenin sınıflandırılmamış buğdayı diğer buğday sınıflarını %10 oranından az içerebilir.
3
Zıt sınıfları da içerir.
4
Hayvan pisliği, keneotu tohumu, crotalaria tohumu, cam, taş veya bilinmeyen yabancı bir
maddenin herhangi bir kombinasyonunu içerir.
ÇEVİRME FAKTÖRLERİ
2
Buğday Eşdeğerleri:
1 bushel =
36.74 bushel =
37.33 bushel =
33.33 bushel =
3.67 bushel =
ton/ha =
Durum kg/hl =
Diğer buğday kg/hl =
60 pound (27.2 kg)
1 metrik ton
1 uzun ton
1 kısa ton
1 kental
0.06725 bu/acre
lbs/bu x 1.292 + 0,630
lbs/bu x 1.292 + 1.419
Metrik Eşdeğerler:
1 pound =
1 metrik ton (MT) =
1 short ton (2000 lbs) =
1 long ton (2240 lbs) =
1 metrik ton =
1 hektar =
1 acre =
1 hundred weight =
0.4536 kg
2204.6 lbs
0.9072 MT veya 907.2 kg
1.0160 MT veya 1016.0 kg
10 kental
2.47 acres
0.40 hektar
100 pound veya 45.36 kg
A.B.D. buğdayı ... Dünyanın en güvenilir seçimi
Orta-yüksek protein,
orta sert endosperm,
kırmızı kepek, orta
gluten miktarı ve
yumuşak/olgun
gluten. Tava
ekmeklerinde, Asya
eriştelerinde, sert
küçük ekmeklerde,
yassı ekmeklerde ve
genel-amaçlı unlarda
kullanılır.
En yüksek protein
miktarı, sert
endosperm, kırmızı
kepek, kuvvetli
gluten, yüksek su
kaldırma. Tava
ekmeklerinde,
serbest ekmeklerde,
sert küçük
ekmeklerde,
kruvasan, bagel,
hamburger
ekmeklerinde, pizza
hamurunda ve paçal
için kullanılır.
Düşük protein
miktarı, yumuşak
endosperm, kırmızı
kepek, zayıf gluten.
Pastane ürünlerinde,
keklerde,
bisküvilerde,
krakerlerde,
pretzıllarda, yassı
ekmeklerde kullanılır
ve paçal için de
kullanılabilir.
SERT KIRMIZI KIŞLIK
SERT KIRMIZI
BAHARLIK
YUMUŞAK KIRMIZI
KIŞLIK
Tüm buğdayların en
serti, yüksek protein
miktarı, sarı
endosperm, beyaz
kepek. Makarna,
kuskus, bazı Akdeniz
ekmeklerinin
yapımında kullanılır.
DURUM
Orta-yüksek protein
miktarı, sert
endosperm, beyaz
kepek. Asya
eriştelerinde, düz
kırma veya yüksek
randımanlı un
uygulamalarında, tava
ekmeklerinde ve yassı
ekmeklerde kullanılır.
Düşük protein, düşük
nemli buğday.
Yumuşak endosperm,
beyaz kepek, zayıf
gluten. Yassı
ekmekler, kekler,
bisküviler, pastane
ürünleri, krakerler,
Asya-tipi erişteler ve
çerez gıdalarda
kullanılır.
SERT BEYAZ
YUMUŞAK BEYAZ
A.B.D. BUĞDAY BİRLİKLERİNİN (USW) OFİSLERİ

Benzer belgeler

PHONE FAX EMAIL BEIJING cAIrO cAPE tOWN cAsABLANcA

PHONE FAX EMAIL BEIJING cAIrO cAPE tOWN cAsABLANcA Eşit Muamele ve Alternatif İletişim Araçları Beyanı. U.S. Wheat Associates; tüm programlarında ve aktivitelerinde, ırk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet, evlilik veya aile durumu, yaş, maluliyet, ...

Detaylı

ürün kalite raporu 2008

ürün kalite raporu 2008 olabilmektedir. USW hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.uswheat.org web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Eşit Muamele ve Alternatif İletişim Araçları. U.S. Wheat Associates; tüm programların...

Detaylı