ozc ¨ u kules ˙ ı

Transkript

ozc ¨ u kules ˙ ı
¨8 ¨
˙
GOZCU KULESI
1 TE M M U Z 201 3
¨
˙
˘
Y EHOVA’NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR
˙
DIN
¨ ADAMLARINA
˙ ˙
˙ ˙ ˙
GUVENEBILIR MISINIZ?
¨8 ¨
˙
GOZCU KULESI
¨
˙
YEHOVA’NIN G OKTEK I
˘
K RALLI GINI
Vol. 15, No. 13
JULY 1, 2013
D UYURUR
Semimonthly
TURKISH
¨
¨
˙
˙ ˙
GOZCU KULESI DERGISI, Yehova
Tanrı’yı evrenin
Egemeni olarak
˙
¨
yuceltir. Iyi bir haberle insanları
˘
¨
teselli eder: Tanrı’nın gokteki Krallıgı
¨
¨
¨ ¨ ¨
yakında dunyadaki tum kotulukleri
¨ ¨ ¨
sona erdirecek ve yeryuzunu cennet
haline getirecektir. Bu dergi bizim
sonsuz yaşam kazanabilmemiz için
˘
¨
olen ve şimdi Tanrı’nın Krallı
˙ gının
¨ ¨
¨
Kralı olarak hukum suren Isa
¨
Mesih’e duyulan inancı guçlendirir.
¨ ¨
Gozcu Kulesi 1879’dan beri
yayımlanmaktadır ve siyasete
karışmaz. Yetkili kaynak
olarak,
˙
Tevrat, Zebur ve Incil olarak
˘
bilinen Kutsal Kitaba baglı kalır.
(
Her Sayının
Ortalama Tirajı:
˙
209 D ILDE 44.978.000 ADET
1 TEMMUZ 2013
KAPAK KONUSU
¨
Din Adamlarına Guvenebilir misiniz?
˘
Sorgulamaya Deger mi? 3. SAYFA
Din ve PARA 4
Din ve SAVAŞ 5
Din ve AHLAK 6
¨
Guveninizi Hak Eden Bir Din Var mı? 7
BU SAYIDA AYRICA
˘
Aile˙ Mutlulugunun Sırları:
Ikinci Evlilikte Mutlu Olmanın Yolları 8
Daha fazla bilgi almak
¨
ya da hiçbir ucret
¨
odemeden Kutsal
Kitabı incelemek
ister misiniz?
www.jw.org
sitesini ziyaret
edebilir
˘
ya da aşagıdaki adrese
yazabilirsiniz.
Yehova’nın Şahitleri
˙
¨
˙
¨
PK 23 Ferikoy 34378 Istanbul-TURKIYE.
Tel. 0 212 249 04 17.
Tanrı’ya Yaklaşın:
¨ ˘
Tanrı ‘Yure gimizi Sevinçle Doldurur’ 11
˘
Kutsal Kitap Hayatları Degiştirir 12
¨
Kutsal Kitap Uzerine
˙ Bir Sohbet:
˙
Tanrı Acı Çeken Insanlarla Ilgileniyor mu? 14
˙
Kutsal Kitapla Ilgili Soruların Cevapları 16
(s
˙
˙
˙
DAHA FAZLASI INTERNET S ITEM IZDE www.jw.org
˙
˙
YEHOVA’NIN ŞAHITLERI HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR:
˙
Neden Zaten Dini Olan Insanlarla
Konuşuyorsunuz?
¨
Dunya çapındaki adreslerin tam listesi için
şu siteye bakın: www.jw.org/iletişim
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Bu yayın parayla satılmaz.
˘
¨ ¨ ¨
Gonullu bagışlarla desteklenen,
˘
¨
dunya çapındaki Kutsal Kitap egitim
programının bir kısmıdır. Aksi belirtilmedikçe,
¨
ayet alıntıları Kutsal Kitap – Yeni Dunya
Çevirisi’ndendir.
The Watchtower (ISSN 0043-1087)
Druck und Verlag: Wachtturm Bibel– und
Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V.
Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion:
Ramon Templeton, Selters/Taunus
¨
Bu yayının Turkçesinin hazırlanmasından
˘
Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Dernegi
sorumludur.
5 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. Her hakkı saklıdır.
Printed in Germany.
r
(HAKKIMIZDA ˛ SIKÇA SORULAN SORULAR kısmına bakın)
¨8 ¨
˙
GOZCU KULESI
˙
1 TE
1M
N ISAN
M U Z 201
2013
3
˙ ˙ ˙
BU DERG
˙
˙ IYI INTERNET
SITEMIZDEN FARKLI
˙ FORMATLARDA
˙
˙ ˙ ˙ ˙
INDIREBILIRSINIZ
¨
˙
˘
Y EHOVA’NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR
˙
DIN
¨ ADAMLARINA
˙ ˙
˙ ˙ ˙
GUVENEBILIR MISINIZ?
MUTLU
VE ANLAMLI ˙ ˙
˙
BIR HAYATINIZ OLABILIR
KAPAK KONUSU
Sorgulamaya
˘
Deger mi?
¨ ¨
¨
˘
Diyelim ki olumcul bir hastalıga yakalandınız ve
ameliyat edilmelisiniz. Ameliyatınızı yapacak cerra¨
¨
¨
¨
¨
ha herhalde yuzde yuz guvenmek istersiniz, çunku
˘
¨
yaşamınız ona baglıdır. Boyle bir durumda cerrahın
¨
˘
onceki ameliyatlarında ne kadar başarılı oldugunu
araştırmanız akıllıca olmaz mı?
Benzer şekilde, insanın dinini dikkatle incelemesi
¨
¨
de akıllıcadır. Çunku hem Tanrı’yla ilişkiniz hem de
˘
˘
˘
geleceginiz mensubu oldugunuz dine baglıdır.
¨ ¨
˘
Tanrı’nın Sozu bir dini tarafsız şekilde degerlen˘
dirmemize yardım edecek şu ilkeyi verir: “Her agaç
kendi meyvesinden tanınır” (Luka 6:44). Bir dine
˘
¨ ¨
veya mezhebe
baktıgınızda nasıl “meyveler” goruyor¨
˘
sunuz? Ornegin, o dinin din adamları paraya aşırı
¨
onem veriyor mu? Mensupları Kutsal Kitabın savaş
˘
ve ahlakla ilgili ilkelerine baglı kalıyor mu? Son ola¨
rak, guveninizi hak eden bir din var mı? Sonraki makaleleri okumak bu soruları yanıtlamanıza yardım
edebilir.
˘
“Her agaç
kendi
meyvesinden
tanınır”
(Luka 6:44)
1 TEMMUZ 2013
3
Din ve
Para
˘
¨
Estel1 yedi çocuguyla duzenli olarak kiliseye gidi¨ ¨
¨ ˘
yordu. “Kilisedeki pastorume Kutsal Kitabı ogren˘
¨
mek istedigimi soyledim” diyor. Fakat bu ricasına
hiçbir karşılık alamadı ve sonunda kiliseye gitme¨
yi bıraktı. Estel şoyle anlatıyor: “Kilise yetkilileri
¨
bana bir yazı gonderip ayinlere katılamasam da
¨
¨
para gondermemi soylediler. Demek ki ayinlere
˘
katılıp katılmamam umurlarında degildi, umursadıkları tek şey paramdı.”
¨
Eskiden beri dindar biri olan Angelina da şoyle
¨
diyor: “Kilisemizde ayin sırasında uç kez sepet dolaştırılırdı ve her seferinde içine para koymamız
¨
beklenirdi. Surekli para istiyorlardı. Kendi kendi˘
me ‘Tanrı bu insanlarla degil’ dedim.”
Siz de din adamlarının para toplamak için in˘
sanlara dogrudan ya da dolaylı olarak baskı yaptı˘
¨ ¨ ¨
¨
gını duşunuyor musunuz? Boyle yapılması Kutsal
Kitaba uygun mu?
˙
KUTSAL KITAP NE DER?
˙
¨ ¨ ¨ ¨ ˘
¨
Isa peygamber Tanrı’nın sozunu ogretmekle
yu¨
¨
¨ ¨ ˘
¨
kumlu ogrencilerine şoyle demişti: “Ucretsiz al¨
dınız, ucretsiz verin” (Matta 10:8). Kutsal Kitabın
içindeki bilgilere paha biçilemez ve isteyen herkeˆ
se bu bilgilere
erişme imkanı sunulmalıdır.
˙
¨
Acaba Isa’nın birinci yuzyıldaki takipçileri cemaat masraflarını nasıl karşılıyordu?
¨ ¨ ¨
Cemaatteki her birey ‘gonulsuzce ya da zorla˘
1 Bu makale dizisindeki bazı isimler degiştirilmiştir.
4
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˘
¨ ˘
˘
˘
mayla degil, yureginde kararlaştırdıgı gibi’ bagışta
¨
¨
bulunuyordu; çunku “Tanrı
sevinçle vereni sever”
˙
(2. Korintoslular 9:7). Isa’nın elçilerinden Pav¨
lus da şoyle dedi: “Size Tanrı’nın iyi haberini du¨
yururken, hiçbirinize yuk olmamak için bir yan¨
¨
dan da gece gunduz çalışıyorduk” (1. Selanikliler
¨
¨ ˘
2:9). Pavlus Tanrı’nın sozlerini ogretirken geçimi˘
ni saglayabilmek için çadırcılık yapıyordu (Elçiler
18:2, 3).
˙
˙
YEHOVA’NIN ŞAHITLERI NE YAPIYOR?
˙
Yehova’nın Şahitleri Ibadet Salonu olarak ad¨
landırdıkları mutevazı yerlerde toplanır. Peki mas-
Bir dinin faaliyetleri
için gereken
˘
para nasıl saglanmalı?
raflar nasıl karşılanır? Yehova’nın Şahitleri salon˘
larında asla tabak dolaştırmaz veya
bagış istemek
˙
¨
için kimseye zarf gondermez. Ibadet programını
˘
takdir eden herkes salondaki bagış kutusuna dik˘
kat çekmeden bagış atabilir.
Bu derginin basımının ve sevkıyatının elbette
bir maliyeti var. Ancak dergilerimizde asla reklam
˘
¨
ya da bagış talebi goremezsiniz. Asıl dikkat çekilen şey, Kutsal Kitaptaki hakikattir.
Ne dersiniz, Yehova’nın
Şahitlerinin masrafları
˙
¨
¨
karşılama yontemi Isa’nın sozlerine ve ilk takipçi¨
˘
lerinin ornegine uyuyor mu?
Din ve
Savaş
˙
KUTSAL KITAP NE DER?
˙
¨ ¨
Isa peygamber Tanrı’nın en buyuk emirlerin˘
¨
den birinin şu oldugunu soylemişti: “Komşunu
˙
kendin gibi seveceksin” (Markos 12:31). Peki Isa
˘
sevgimizi insanların yaşadıgı yere veya milliyeti¨ ˘
¨
ne gore sınırlamamızı istedi mi? Hayır. Ogrenci¨
lerine şoyle dedi: “Aranızda sevgi olursa, herkes
¨ ˘
˘
benim ogrencilerim oldugunuzu bununla bile¨
cek” (Yuhanna 13:34, 35). Birbirlerine oyle sıra
dışı bir sevgi duyacaklardı ki, bu onları tanıtan
¨
bir ozellik olacaktı. Onlar başkasının canını alma˘
yacak, aksine gerektiginde birbirleri için canlarını vereceklerdi.
¨
¨
Ge çmi˙ şte Tanrı’ya tum yurekleriyle ibadet
¨
edenler Isa’nın bu sozleriyle uyumlu yaşadı. Bir
¨
ansiklopedi onlar hakkında şoyle der: “Onların
¨ ¨
adam oldurmesi yasaktı. Bu Roma ordusuna katılmalarını engelleyen bir ilkeydi” (The Encyclopedia of Religion).
˙
˙
YEHOVA’NIN ŞAHITLERI NE YAPIYOR?
¨
Hemen hemen her ulkede Yehova’nın Şahitle¨
ri vardır. Dolayısıyla, iki ulke arasında anlaşmaz˘
lık oldugunda Şahitler ister istemez kendilerini
bu kavganın˙ ortasında bulabiliyor. Fakat onlar
¨
˘
¨
birbirlerine Isa’nın soyledigi gibi bir sevgi gostermek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Din adamları
insanlara gerçek
¨ ˘
sevgiyi ogretiyor mu?
¨
˘
Ornegin, 1994’te Ruanda’da Hutu ve Tutsiler
arasında yaşanan etnik çatışmada Yehova’nın Şahitleri tamamen tarafsız kaldı. Bir kabiledeki Şa˘
hitler hayatları pahasına diger kabiledeki Şahitleri sakladı. Milisler, Tutsi kardeşlerini saklayan
˘
iki Hutu Şahidi yakaladıgında onlara “Tutsilerin
˘
¨
kaçmasına yardım ettiginiz için oleceksiniz” de¨ ¨ ¨ ¨
diler. Ne yazık ki bu iki Hutu Şahit olduruldu
(Yuhanna 15:13).
Ne dersiniz, Yehova’nın Şahitlerinin davranış¨
¨
ları Kutsal Kitabın ozverili sevgi hakkındaki sozlerine uyuyor mu?
1 TEMMUZ 2013
5
Based on U.S. Army photo
Alberto neredeyse on yıl orduda hizmet etmişti.
¨
Şoyle diyor: “Papazımız bizi kutsayıp ‘Tanrı sizin
˙
¨
¨ ¨ ¨ ¨
yanınızda’ derdi. Bense şoyle duşunurdum: ‘In¨ ¨
sanları oldurmeye gidiyorum, oysa Kutsal Kitap
¨ ¨
“Adam oldurmeyeceksin” diyor.’ ”
¨
Ray de II. Dunya Savaşı sırasında donanmada
¨
gorev yapmıştı. Bir keresinde papaza “Gemiye
gelip askerleri kutsuyorsun ve zafer kazanmamız
¨
için dua ediyorsun. Duşmanımız da aynısını yapmıyor mu?” diye sordu. Papazın cevabı şu oldu:
“Tanrı’nın işine akıl sır ermez.”
˘
Eger bu cevap sizi tatmin etmiyorsa yalnız de˘
gilsiniz.
Din ve
Ahlak
˘
¨
¨
Sa¨ glık gorevlisi olarak çalışan Sylvia şoyle diyor:
˘
˘
“Universitede birlikte okudugum kişilerin çogu
˘
¨ ¨
dindar oldugunu soyluyordu. Ama uyuşturucu
˙
kullanıyor ve sınavlarda kopya çekiyorlardı. Inanç¨
larının yaşamları uzerinde hiçbir
˙ etkisi yoktu.”
Lionel isimli bir adam da “Iş arkadaşlarım ya¨ ¨
lan soyluyorlar ve hasta olmadıkları halde hasta ol¨
duklarını soyleyip işe gelmiyorlar” diyor. “Onlar
için din, sahip olsalar da hiç kullanmadıkları bir
¨
şey, tıpkı gostermelik bir mobilya gibi.”
˘
¨ ¨
Çogu insanın yaşamında dinin ahlaken guçlu
¨
˘
bir etkisi yok. Bugun pek çok insan ‘Tanrı’ya bag¨ ¨ ¨
¨
˘
lı gibi gorunuyor’, fakat ‘yaşamıyla boyle bir baglı˘
¨ ¨ ¨
ˆ
lıgın gucunu inkar ediyor’ (2. Timoteos 3:5). Din
¨
adamları hem kendileri ornek olmuyor hem de in¨
sanlara ahlaklı bir yaşam surmeleri için Kutsal Ki¨ ˘ ¨
¨
taptan ogut vermiyorlar. Bu yuzden birçok insan
¨
˘
¨ ¨
yaşam tarzının Tanrı için onemli olmadıgını duşu¨
nuyor.
˙
KUTSAL KITAP NE DER?
˘
Kutsal Kitap Tanrı’nın duyguları oldugunu ve
˘
davranışlarımızın
O’nun için çok şey ifade ettigi¨
¨
˘
˘
ni gosterir. Ornegin geçmişte halkı isyan
ettigin¨
de ‘Tanrı incinmişti’ (Mezmur 78:40). Ote yandan,
bir kişinin içtenlikle pişman olup yanlış davranışı˘
¨
nı degiştirmesi ‘gokte sevinç yaratır’ (Luka 15:7).
¨
¨
˘
Gokteki Babamızın guzel niteliklerini kavradıgı˘
mızda O’nu daha çok severiz ve O’nun sevdigi
6
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˘
şeyleri sevmeye, nefret ettigi şeylerden nefret etmeye başlarız (Amos 5:15).
˙
˙
YEHOVA’NIN ŞAHITLERI NE YAPIYOR?
Salt Lake City’deki (Utah, ABD) bir gazete, Ye¨ ¨
˘
hova’nın Şahitlerinin “guçlu aile bagları kurul¨
¨ ¨
masına onayak olduklarından, çalışkan ve durust
¨
vatandaşlar yetiştirdiklerinden” soz etti. Gazete
Din adamları
insanların Tanrı’nın
˘
belirledigi ahlak standartlarına
uymasına yardım ediyor mu?
¨
¨
şunları ekledi: “Uyelerinin yuksek ahlak standartları var. Onlar sigara ve aşırı içki içmenin, uyuşturucu kullanmanın, kumar oynamanın, rastgele
˘
cinsel ilişkide bulunmanın ve eşcinselligin mane¨
˘
vi yonden zararlı davranışlar olduguna inanırlar”
(Deseret News).
Tanrı’yı yakından tanımak Şahitlere nasıl yar¨
¨
dım ediyor? Daha once sozleri alıntılanan Sylvia
¨
˘
¨ ¨
şoyle diyor: “Saglık sektorunde dolandırıcılık çok
¨
yaygın. Duzene uymak kolay, ama Yehova’nın1 bu
˘
˘
konuda neler hissettigini bilmek dogru olanı yapmama yardım ediyor. Mutluyum ve huzurluyum.”
Sylvia inancıyla uyumlu yaşamanın hayat kalitesi˘
¨ ¨
ni artırdıgını gordu.
¨
˘
¨
1 Kutsal Kitap Tanrı’nın ozel isminin Yehova oldugunu soyler.
¨
Guveninizi
Hak Eden
Bir Din Var mı?
Yehova’nın˘ Şahitleriyle
karşılaştıgınızda onlara
neden Yehova’nın Şahidi
olduklarını sorun
˘
¨ ¨
˘
Eger bir dinde gordukleriniz sizi hayal kırıklıgına
˘
¨
˘
¨ ¨
ugrattıysa hiçbir dine guvenemeyeceginizi duşu¨
nebilirsiniz.
Ancak guveninizi hak eden bir din
˙
˘
¨ ¨
var. Ilk insan yaratıldıgından beri yeryuzunde Tan¨
rı’nın standartlarına gore yaşayan kişiler hep olmuştur. Kutsal Kitapta belirtilen bu standartlara
¨
¨
gore yaşamaya çalışan samimi kişiler bugun de
var. Onları nasıl bulabilirsiniz?
¨
¨
Daha once adı geçen Estel şoyle diyor: “Yeho˘
va’nın Şahitleriyle yaptıgım inceleme sayesinde
¨ ˘
sonunda Kutsal Kitabı ogrenmeye başladım. Çok
geçmeden Yuhanna 8:32’deki ‘Siz hakikati bile¨ ¨
¨
ceksiniz ve hakikat sizi ozgur kılacak’ sozlerinin
˘
¨ ¨
hayatımda gerçekleştigini gordum.”
¨
¨ ¨
Yine daha once adı geçen Ray de şunu soyluyor: “Yehova’nın Şahitleriyle Kutsal Kitabı incele˘
˘
digimde insanların çektigi acılardan Tanrı’nın so˘
rumlu olmadı gını anladım. Tanrı’nın şu anda
¨ ¨ ¨
kotuluklere izin vermesinin haklı bir nedeni oldu˘
˘
gunu ve çok yakında bunları ortadan kaldıracagı¨ ˘
˘
nı ogrendigim için çok mutluyum.”
¨ ¨
˘
Ahlak standartlarının çok duşuk oldugu bu
¨
¨
dunyada akıntıya karşı kurek çekmek çok zor, faˆ
˘
kat imkansız degil. Kutsal Kitabı anlamak ve için¨
deki sozleri uygulamak için yardım isteyen pek
çok insan var. Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri
¨
¨
dunya çapında milyonlarca kişiyle her hafta ucretsiz olarak Kutsal Kitabı inceliyor. Kutsal Kitabın ne
¨ ˘
˘
¨ ˘
ogrettigini ogrenenler Yaratıcılarına yaklaşıyor ve
¨ ¨
daha mutlu bir yaşam suruyor.1
˘
Yehova’nın Şahitleriyle karşılaştıgınızda onlara
neden Yehova’nın Şahidi olduklarını sorun. Ayrı¨ ˘
˘
ca Kutsal Kitabın neler ogrettigini ve Şahitlerin
˘
bunlarla uyumlu yaşayıp yaşamadıgını inceleyebi¨
¨
˘
lirsiniz. Boylece guvenebileceginiz bir dinin olup
˘
olmadıgına kendiniz karar verebilirsiniz. ˇ
1 Daha fazla bilgi için Yehova’nın
Şahitleri tarafından yayım¨ ˘
lanan Kutsal Kitap Aslında Ne Ogretiyor? kitabına bakabilirsiniz.
1 TEMMUZ 2013
7
˙
˘
A ILE MUTLULU GUNUN SIRL ARI
˙
Ikinci Evlilikte
Mutlu Olmanın Yolları
¨
“34
˙ yıllık eşimi kanserden¨ kaybettim ve bir sure sonra yeniden
evlendim. Ikinci eşim Leyla onu surekli ilk eşimle karşılaştırıyormuşum
gibi hissediyordu. Bu da yetmezmiş gibi arkadaşlarım sık sık eski eşimi
¨ ¨
¨ ¨ ¨
ovuyordu ve Leyla bu duruma çok uzuluyordu.”
˘
¨
LEYLA: “Erman’la evlendikten sonra ilk eşinin golgesinde kaldıgımı
˘
hissettim. O herkesin sevdigi, tatlı dilli ve zarif bir kadınmış. Bazen
˘
¨ ¨ ¨
Erman’a hiçbir zaman onun kadar yakın olamayacagımı duşunuyorum.”
ERMAN:1
Aslında Erman
ile Leyla evlendikleri için çok
˙
mutlular. Ilk kocasından boşanan Leyla zaman
zaman Erman’dan “beyaz atlı prensim” diye bah˘
sediyor. Fakat onların da kabul ettigi gibi ikinci
evlilik ilk evlilikte hiç yaşanmamış sorunları beraberinde getirebilir.2
˙
˘
1 Isimler degiştirilmiştir.
¨ ¨
2 Elbette olumle sonlanan bir evlilik ile boşanmayla sonlanan
¨ ¨
bir evlilik arasında buyuk fark vardır. Bu makale her iki durum˘
daki kişilerin de ikinci evliliginde mutlu olmasına yardım etmek
için hazırlanmıştır.
8
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˘
˘
Eger yeniden evlendiyseniz şu anki evliliginiz
¨ ¨ ¨
¨
hakkında ne duşunuyorsunuz? Boşandıktan uç
˙
¨
yıl sonra tekrar evlenen Tamara şoyle diyor: “Ilk
˘
˘
¨
kez evlendiginizde evliliginizin sonsuza dek su˘
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
˘
recegini duşunursunuz. Fakat ikinci evliliginize
¨
¨
˘
bu duyguyla başlamazsınız, çunku ilk evliligini˘
˘
¨
zin bittigi gerçegi aklınızın bir koşesindedir.”
Yine de tekrar evlenen birçok çift mutlu olmayı başardı. Siz de başarabilirsiniz! Şimdi tek˘ ¨
rar evlenen kişilerin sıkça karşılaştıgı uç sorunu
ve Kutsal Kitaptaki ilkelerin bu alanlarda çiftle˘
¨
re nasıl yardım edebilecegini gorelim.1
˙ ˙
˙ ˙ ˙ ¨
˙
1. SORUN:
I
˙ ˙ ˘ ˙ S IZ IN ˙ YA DA˙ E˙ ˘Ş˙ IN˙ IZ IN ONCEK
¨
EVL
¨ IL¨ I G I¨ ŞU ANK I EVL IL I G IN IZE G OLGE
D U Ş UR UYOR.
¨
¨
˙ Guney ˘ Afrika’da yaşayan Ellen şoyle diyor:
“Ilk evliligimle¨ ilgili hatıralarımı kolay kolay unutamıyorum. Ozellikle de eski eşimle tatil yap˘
˘
tıgımız yerlere gittigimizde anılarım canlanıyor.
Bazen istemeden de olsa kocamı eski eşimle kar˘
˘
şılaştırıyorum.” Diger taraftan, eger bu eşinizin
˘
¨
˘
ikinci evliligiyse onun sık sık onceki evliligi hakkında konuşması sizi kızdırabilir.
¨
˙
¨
ONERI: Şunu kabul edin: Hiç kimse onceki evli˘
¨
¨
¨
˘
ligini, ozellikle de uzun yıllar surmuş bir evliligi
hemen unutamaz. Hatta bazen insanlar eşlerine
yanlışlıkla eski eşlerinin adıyla hitap edebiliyor.
¨
Boyle ya da benzer bir durumla nasıl başa çıkabilirsiniz? Kutsal Kitap bizi ‘birbirimize duygudaş olmaya’ teşvik eder (1. Petrus 3:8).
˘
¨
Kıskan çlı ga kapılıp e şinizin onceki evlili˘
gi hakkında konuşmasını yasaklamayın. Eşiniz
eski eşiyle yaşadıkları hakkında konuşma ihtiya¨
cı duyarsa anlayış gosterin ve onu şefkatle dinleyin. Ayrıca hemen sizi eski eşiyle karşılaştır˘
¨ ¨
¨
dıgını duşunmeyin. On yıl once tekrar evlenen
¨
Hakan şoyle diyor: “Eşim Aylin için eski eşimle
ilgili şeyler asla bir tabu olmadı. Aksine bunu,
¨ ˘
beni ben yapan şeyleri ogrenmek için bir fırsat
¨ ¨
¨
˘
olarak gordu.” Boyle sohbetler eşinizle dostlugu¨
nuzun guçlenmesine bile yardım edebilir.
¨
Eşinizin guzel niteliklerine odaklanın. Tabii ki
˘
eşiniz, eski eşinizin sahip oldugu bazı niteliklere
ya da becerilere sahip olmayabilir. Fakat mutla˘
ka onun da daha iyi oldugu başka alanlar vardır.
Bu nedenle eşinizi ‘başka biriyle karşılaştırma˘
¨
¨ ¨
dan’, sevdiginiz yonlerini duşunerek ve takdir
˘
¨
ederek evlili˙ ginizi guçlendirmeye çalışın (Galat˘
¨
yalılar 6:4). Ikinci evliligini yapan Edmond şoyle
¨
¨ ¨ ¨
1 Uvey çocuklu ailelerde yaşanan sorunların çozumu hakkında daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından¨ yayımlanan Nisan 2012 tarihli Uyanış! dergisindeki “Başarılı Uvey Ailelerin Sırları” başlıklı kapak makalesine bakabilirsiniz.
˙
˘
diyor: “Iki farklı kişiyle dostlugunuzun aynı olˆ
˘
ması nasıl imkansızsa, iki farklı kişiyle evliliginiz
de ˙ aynı olamaz.”
˘
¨
Ilk evliliginizle ilgili guzel anılarınız ile şu anki
˘
eşinizle kurdugunuz yeni hayatınız arasında na¨
sıl denge kurabilirsiniz? Jared şoyle diyor: “Bir
¨
˘
defasında karıma onceki evliligimin ilk eşim˘
¨
le birlikte yazdıgımız guzel bir kitaba benzedi˘
¨
gini soylemiştim. Zaman zaman bu kitabı açıp
¨
¨ ¨
okuyabilirim ve guzel anılarımızı duşunebilirim.
˘
Fakat artık o kitabın bir kahramanı degilim. Şu
anda eşimle birlikte kendi kitabımızı yazıyoruz
¨ ¨
ve ben bu kitabın kahramanı olmaktan buyuk
mutluluk duyuyorum.”
˙
˘
˘
DENEYIN: Eşinize ilk evliliginizden konu açıldıgında
¨
˘
˘
rahatsız olup olmadıgını sorun. Onceki evliliginiz
˘
hakkında konuşmaktan kaçınmanın iyi olacagı
zamanları saptayın.
˙
2. ¨ SORUN:
ESK I ARKADA ŞLARINIZLA
¨
G OR U ŞMEK SORUN YARATIYOR.
Bo şandıktan altı yıl sonra tekrar evlenen
¨
¨
Javier şoyle diyor: “Evlendikten bir sure sonra
˘
karım bazı arkadaşlarımın onun her yaptıgını
˘
˘
mercek altına aldıgını ve eleştirdigini hissetti.”
Leo da farklı bir sorunla karşılaştı: “Bazıları eşi¨
me eski kocasını ne kadar sevdiklerini ve ozle¨ ¨
diklerini soyluyorlardı, hem de benim yanımda!”
¨
˙
ONERI: Kendinizi arkadaşlarınızın yerine koy-
¨
¨
maya çalışın. Daha once sozleri alıntılanan Ha¨
kan arkadaşlarıyla ilgili şoyle diyor: “Sanırım ta¨ ¨
nıdıkları karı kocadan sadece biriyle goruşmek
onlara garip geliyor ve acı veriyor.” Dolayısıyla
‘makul olun ve herkese karşı yumuşak başlı
davranın’ (Titus 3:2). Arkadaşlarınıza ve aileni˘
˘
˘
ze bu degişiklige uyum saglamaları için zaman
˘
˘
˘
¨
tanıyın. Evliliginiz degiştigine gore arkadaşları˘
nız da degişebilir. Javier zaman geçtikçe eski
¨ ¨
dostlarla tekrar samimi olduklarını soyluyor. Ve
¨
şoyle diyor: “Yeni arkadaşlar edinmeye de çalışı¨ ¨
yoruz ve bundan çok yarar goruyoruz.”
Eski arkada şlarınızla birlikteyken
e şini¨
˘
zin duygularını hesaba katın. Orne gin ilk
1 TEMMUZ 2013
9
˘ ¨
Aranızdaki bagı guçlendirecek
yeni anılarınız olsun
˘
evliliginizden konu açılırsa, eşinizin kendini dış¨ ¨
˘
lanmış hissetmemesi için d˙ uşunceli ve sagduyulu davranın. Kutsal Kitap “Insan vardır, kılıç sap¨ ¨
lar gibi duşuncesizce
konuşur; hikmetlilerin dili
¨
ise şifadır” der (Ozdeyişler 12:18).
˙
DENEYIN: Hangi arkadaşlarınızla birlikte olmanın
sizi ya da eşinizi rahatsız edecek bir duruma yol
˘
açabilecegini tahmin etmeye çalışın. Arkadaşlarınızın ilk evlilikle ilgili sorularına ve yorumlarına nasıl
˘
¨
karşılık verebileceginizi onceden konuşun.
¨
˙
˙ ˙
˙ ˙
˘
3.
˙ ˙ SORUN: ONCEK
˙
˙ I˙ E Ş IN IZ
¨ S IZ I ALDATTI GI
I Ç IN ŞU ANK I E Ş IN IZE G UVENMEKTE
ZORLANIYORSUNUZ.
˙
Ilk eşi tarafından terk edilen Andrew “Tek˘
¨ ¨
rar ihanete ugramaktan odum kopuyordu” diyor.
¨
O daha sonra Riley’yle evlendi. Şoyle anlatıyor:
˘
“Riley’nin ilk kocası kadar iyi biri olamayacagı¨ ¨ ¨
˘
mı duşunuyordum. Hatta yeterince iyi olmadıgı¨ ¨ ¨
mı duşunup beni başka biri için terk etmesinden
korkuyordum.”
¨
˙
ONERI: Endişelerinizi çekinmeden eşinizle pay-
laşın. Kutsal Kitap “Baş başa verilip¨ konuşulmazsa tasarılar boşa çıkar” der (Ozdeyişler
10
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
15:22). Baş başa verip konuşmak Andrew ve Ri¨
˘
ley’nin birbirine guvenmesini sagladı. Andrew
¨
şoyle diyor: “Riley’ye boşanmayı asla sorunlara
¨
˘
¨
çare olarak gormedigimi açıkladım, o da boyle
¨ ¨
¨ ˘ ¨ ¨ ¨
duşundugunu soyledi. Zamanla ona tamamen
¨
¨ ˘
guvenmeyi ogrendim.”
˘
¨
˘
˘
Eger eşiniz onceki evliliginde ihanete ugra¨
mışsa guvenini
kazanmak için elinizden geleni
¨
˘
yapın. Ornegin ilk evlilikleri boşanmayla sona
eren Michel ve Sabine, eski eşleriyle herhangi bir
¨ ¨ ¨
¨
şekilde goruşurlerse bunu birbirlerine soyleme¨
¨
ye soz verdiler. Sabine “Bu kendimizi guvende ve
˘
huzurlu hissetmemizi sagladı” diyor (Efesoslular
4:25).
˙
¨
¨
DENEYIN: Karşı cinsle yuz yuze, telefonda ya da
¨ ¨
internette olsun baş başa goruşmelerinize belli
sınırlar koyun.
Tekrar evlenen birçok kişinin mutlu bir evlili˘
gi var. Bunu siz de başarabilirsiniz. Sonuçta ilk
˘
¨
kez evlendiginiz zamana gore kendinizi daha iyi
˘
tanıyor olmalısınız. Andrew “Riley’yle evliligim¨ ¨
de buyuk bir huzur buldum” diyor. “13 yıllık ev˘
liligimizin ardından aramızda asla kaybetmek is˘
¨ ¨
˘
temedigimiz guçlu bir bag oluştu.” ˇ
˙ ˙
KENDINIZE SORUN . . .
¨
ˇ Eşimin ozellikle hangi nitelikleri
hoşuma gidiyor?
˙
˘
ˇ Ilk evliligimden konu açılırsa
¨
eşimin guvenini sarsmamak ve
onu incitmemek için ne
yapabilirim?
TANRI’YA YAKLA ŞIN
¨ ˘
Tanrı ‘Yuregimizi
Sevinçle Doldurur’
˘
Yehova Tanrı çektigimiz acılara karşı duyarsız mı?
˘
Kutsal Kitabın bu soruya verdigi cevap bizi çok rahatlatır. Tanrı bizimle gerçekten ilgileniyor ve hayat¨
¨
tan zevk almamızı istiyor. O her gun en nankor kişilerin bile nimetlerinden
bol bol yararlanmasına
˙
izin veriyor. Şimdi Isa peygamberin elçisi Pavlus’un
¨
sozlerine bakalım (Elçiler 14:16, 17’yi okuyun).
Pavlus Listra şehrindeki putperest insanlara
¨
¨
şoyle demişti: “[Tanrı] geçmiş devirlerde tum mil¨ ¨
letlerin kendi yollarında yurumelerine izin vermiş˘
se de, yaptıgı iyilikler her zaman Kendisine tanık˘
˘
¨
lık etmiştir. Gokten yagmurlar yagdırmış, bereketli
¨
mevsimler vermiş ve sizi bol bol doyurarak yurek¨
lerinizi sevinçle doldurmuştur.” Bu sozler Listralılara ne ifade ediyordu?
˘
˘
¨
Listralılar Pavlus’un sozlerinin dogrulugunu biz¨
zat kendi hayatlarında gorebilirlerdi. Onlar tarımla
˘
ugraşıyor, verimli ve sulak topraklarda yaşıyorlar˘
˘
dı. Fakat Pavlus’un da dedigi gibi yagmurun ve be˘
reketli mevsimlerin kaynagı Tanrı’ydı. Dolayısıyla
bol bol ekin biçtikleri ve lezzetli bir yemek yedikle˘
ri her seferinde aslında Tanrı’nın iyiliginden yararlanıyorlardı.
˘ ¨
¨
Pavlus’un Listralılara soyledigi sozler bize Yeho¨
¨ ˘
va Tanrı hakkında bazı onemli şeyler ogretir.
¨ ¨
Yehova bize ozgur irade vermiştir. Ayette Yeho¨
¨ ¨
va’nın tum milletlerin “kendi yollarında yurumele˘ ¨
rine” izin verdigi soyleniyor. Kutsal Kitap çevirmenleri için hazırlanan bir başvuru kitabı bu ifadenin
˘
¨ ¨
“istedigi yolu seçmek” ya da “en uygun gordu˘ ¨
˘
¨ ¨
gu şeyi yapmak” anlamına gelebilecegini soyluyor.
Yehova kimseyi Kendisine ibadet etmeye zorla¨ ¨
maz. Bize ozgur irade vermiştir, bu yetimiz sayesinde yaşam tarzımızı kendimiz belirleyebiliriz
(Tekrar 30:19).
Yehova Kendisini tanımamızı istiyor. Pavlus,
˘
¨
Tanrı hakkında şoyle demişti: “Yaptıgı iyilikler her
¨
zaman Kendisine tanıklık etmiştir.” Daha once
bahsedilen kitap “tanıklık etmiştir” ifadesinin “na˘
¨
sıl bir Tanrı oldugunu insanlara açıkça gostermiş˘
¨ ¨
tir” şeklinde de çevrilebilecegini soyluyor. Tan˘
¨
rı’nın yarattıgı şeyler O’nun iyilik, hikmet, guç ve
¨ ¨
sevgi gibi ‘gorunmez niteliklerine’ etkili şekilde
tanıklık eder (Romalılar 1:20). Yehova Kutsal Kitapta Kendisi hakkında daha birçok şey açıklar
(2. Timoteos 3:16, 17). Yehova’nın O’nu yakından
˘
˘
tanımamızı istedigi çok açık degil mi?
¨
Tanrı her gun
¨
en nankor kişilerin bile
nimetlerinden bol bol
yararlanmasına izin veriyor
Yehova mutlu olmamızı istiyor. Pavlus Tanrı’nın
¨
bizi ‘bol bol doyurarak yureklerimizi sevinçle dol˘
¨
¨
durdugunu’ soyledi. Yehova’ya inanmayan bir gu˘
ˆ
nahkar bile diledigi kadar yemek yiyip doyabilir ve
¨ ¨
hayatta bir olçude mutlu olabilir. Fakat Tanrı bizim
˘
gerçek ve kalıcı mutlulugu elde etmemizi istiyor.
¨ ˘
Bunun tek yolu O’nun hakkındaki hakikati ogren¨ ˘
mek ve ogrendiklerimizi hayatımızda uygulamaktır (Mezmur 144:15; Matta 5:3).
˘
¨
Hepimiz Yehova’nın iyiliginden her gun yararla¨
nıyoruz. “Sizi bol bol doyurarak yureklerinizi se˘
vinçle dolduran” Tanrı’ya minnettarlıgınızı nasıl
˘
¨
¨ ˘
gosterebileceginizi ogrenmek ister misiniz? ˇ
˙ ˙ ¨
˙
TEMMUZ AYI IÇIN ONERILEN OKUMA PROGRAMI
Elçiler 11-28
˙
˘ ˙
˙ ˙
KUTSAL K ITAP HAYATL ARI DE G I ŞT IR IR
¨
“Artık
˘ dunyayı
˘
de¨ giştirmem
gerektigini
¨
¨
duşunmuyorum”
¨
¨
˘
˘
OYKUM: Dogayı hep sevmişimdir. Çocuklugumda Orta
ANLATAN, JUKKA SYLGREN
˘
DOGUM YILI:
1966
¨
ULKE:
˙
˙
FINLANDIYA
˙ ˙
GEÇMIŞI: ˙
Animalia
˙
EYLEMCIYDI
12
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
¨
¨
Finlandiya’nın Jyvaskyla şehrinde yaşıyorduk. Ailemle
¨
sık sık bu şehrin yakınında olan muhteşem guzellikteki
¨
ormanlara ve gollere giderdik. Ayrıca tam bir hayvanse¨ ¨
¨ ¨ ˘ ¨
¨
¨
verdim, kuçukken gordugum tum kedi ve kopekleri ku˘
¨ ¨ ¨
¨ ¨
cagıma almak isterdim. Buyudukçe hayvanların gordu˘ ¨ ¨ ¨
gu kotu muameleden rahatsız olmaya başladım. Zamanla
¨ ¨
hayvan hakları orgutlerinden birine katıldım. Orada be¨ ¨
nimle benzer duşuncelere sahip insanlarla tanıştım.
¨
¨
Hayvan hakları için surekli kampanyalar duzenliyor¨
duk. Kurk kullanımına ve hayvanları denek olarak kulla¨ ¨
˘
nan laboratuvarlara karşı bildiri dagıtıyor, protesto yuru¨
¨
¨
yuşleri ve gosteriler duzenliyorduk. Hatta yeni bir hayvan
¨ ¨ ¨
koruma orgutu bile kurmuştuk. Amacımızı gerçekleştir¨ ¨
˘
mek için radikal çozumlere başvurdugumuzdan sık sık
yetkililerle başımız belaya girerdi. Birkaç kez tutuklandım ve mahkemeye çıktım.
¨
Hayvanlar için kaygılanmamın yanı sıra bu dunyadaki
¨ ¨
problemler
Zamanla Uluslararası
¨ ¨ ¨ de beni çok uzuyordu.
¨ ¨
¨
Af Orgutu ve Greenpeace gibi orgutlere katıldım. Tum
¨ ¨
enerjimi bu orgutlerin faaliyetlerine harcıyordum. Kendimi aç, yoksul ve yardıma muhtaç insanları korumaya adamıştım.
¨
˘
˘
Fakat dunyayı degiştiremeyecegimi yavaş yavaş fark et˘
¨ ¨
meye başladım. Katıldıgım orgutler bazı ufak sorunları
¨
¨
¨
duzeltmesine duzeltiyordu, ama esas sorunlar gitgide ko¨
¨
¨
¨ ¨ ¨
¨
tuleşiyordu. Sanki tum dunyayı kotu guçler yonetiyordu
ve kimse hiçbir şeyi umursamıyordu. Bunlar karşısında
kendimi çaresiz hissettim.
˙
˘ ˙ ˙
˙
˘
KUTSAL KITAP YAŞAMIMI DEGIŞTIRDI: Çaresizligim ne˘
¨ ¨ ¨
deniyle duydugum uzuntu beni Tanrı ve Kutsal Kitap
¨ ¨
¨
hakkında duşunmeye itti. Daha once Yehova’nın Şahitle-
riyle Kutsal Kitabı incelemiştim. Şahitlerin bana
¨
˘
gosterdigi nezaket ve ilgiyi çok takdir etsem de
˘
˘
o sırada yaşam tarzımı degiştirmeye hazır degildim. Fakat bu sefer her şey farklıydı.
Kutsal Kitabı okumaya başladım. Okuduklarım yaralarıma merhem oldu. Kutsal Kitapta
birçok ayet hayvanlara
iyi davranmamız
gerekti¨
¨
˘
¨ ¨
˘
˘
gini soyluyordu. Ornegin Ozdeyişler 12:10 “Dog˘
¨
ru insan besledigi hayvanın canını gozetir” der.
¨
Ayrıca dunyadaki problemlerin nedeninin Tan˘
rı olmadıgını da fark ettim. Sorunların daha da
¨ ¨
¨
kotuleşmesinin nedeni insanların Tanrı’nın soylediklerini yapmamasıydı. Yehova’nın ne kadar
˘
¨ ˘
˘
sevgi dolu ve sabırlı oldugunu ogrendigimde de
çok etkilendim (Mezmur 103:8-14).
¨ ˘
O sıralarda Kutsal Kitap Aslında Ne Ogretiyor?
kitabını istemek için bir kupon buldum ve dol¨
durup gonderdim. Çok geçmeden Şahit bir çift
beni ziyaret etti ve birlikte Kutsal Kitabı incelemeye başladık. Ayrıca Şahitlerin ibadetlerine
¨
katılmaya da başladım. Tum bunların sonucun¨ ˘
˘
¨ ˘
da Kutsal Kitaptan ogrendigim şeylerin yuregi˘
me işledigini hissettim.
˘
Kutsal Kitap sayesinde hayatımda birçok degişiklik yapabildim. Sigarayı ve aşırı içki içmeyi bı¨ ¨ ¨ ¨
¨
raktım. Gorunuşume çekiduzen verdim ve ko¨
¨ ¨ ¨ ¨
nuşmamı duzelttim. Yetkililerle ilgili goruşumu
˘
de degiştirdim (Romalılar 13:1). Ayrıca ahlaklı
˘
biri degildim ve karşı cinsle ilişkilerimde çok rahattım. Bu yaşam tarzını da bıraktım.
¨ ¨
˘
Benim için en zor şey sivil orgutlere karşı dogru bir bakış açısı geli ştirmekti. Bu bir anda
¨
˘
¨ ¨
olmadı. Başlarda, uye oldugum orgutlerden ayrı˘
¨ ¨ ¨
lırsam onlara ihanet etmiş olacagımı duşunuyor¨
dum. Fakat zamanla dunyamız için tek gerçek
˘
˘
umudun Tanrı’nın Krallıgı oldugunu anladım.
¨
˘
Tum enerjimi bu Krallıgı desteklemek ve insanları bu konuda bilgilendirmek için harcamaya
karar verdim (Matta 6:33).
¨
¨
¨
NASIL YARAR GORDUM? Onceden insanlar be¨ ¨
¨ ¨
nim için ya iyiydi ya da kotu, ortası yoktu. Kotu
˘
¨ ¨
¨ ˘ ¨
oldugunu du şund u gum kişilere karşı tepkisiz kalamıyordum. Ama Kutsal Kitap sayesinde
˙
artık kimseden nefret etmiyorum. Herkesi Isa’
¨ ˘
˘
nın ogrettigi şekilde sevmeye çalışıyorum (Matta
˘
5:44). Sevgimi Tanrı’nın Krallıgı hakkındaki iyi
¨
¨ ¨ ¨
haberi duyurarak da gosteriyorum. Bu gonullu
faaliyetin insanlara nasıl barış, mutluluk ve ger¨
˘
¨
çek bir umit verdigini gormek beni çok mutlu
ediyor.
Sorunları Yehova’nın eline bırakmak bana iç
huzuru verdi. Şuna eminim ki, Yaratıcımız in¨ ¨
sanlara ve hayvanlara kotu davranılmasına son¨
¨
¨
suza dek goz yummayacak ve guzel dunyamızın
yok olmasına izin vermeyecek. Aksine, veri˘
˘
len zararı˙ çok yakında Krallıgı aracılıgıyla telafi
edecek (Işaya 11:1-9). Bu gerçekleri bilmek ve insanların bunlara inanmasına yardım etmek beni
¨
˘
çok mutlu ediyor. Artık dunyayı degiştirmem ge˘
¨ ¨
¨
rektigini duşunmuyorum. ˇ
1 TEMMUZ 2013
13
˙
¨
˙
˙
KUTSAL K ITAP UZER INE B IR SOHBET
˙
˙
Tanrı Acı Çeken Insanlarla Ilgileniyor mu?
˘
˘
¨
Aşagıda goreceginiz diyalog
bir Yehova’nın
Şahidinin
˘
ziyaret ettigi biriyle arasında
geçebilecek tipik bir sohbettir.
Meltem isimli bir Şahidin,
Ayşe isimli
birinin kapısını
˘
¨ ¨
çaldıgını duşunelim.
˙
˙
INSANLARIN
BU KADAR ACI ÇEKMESINE
¨
NASIL GOZ YUMUYOR?
¨
Meltem: Merhaba adım Meltem. Bugun bu ci¨ ¨
vardaki ¨ insanlara˙ şu broşuru sunuyorum: Ger˘
çekleri Ogrenmek Ister misiniz?
¨
Ayşe: Bu broşur dinle mi ilgili?
Meltem: Evet. Bakın burada insanların sıkça
˘
sordugu altı soru var. Bunlardan hangisi ilginizi
çekiyor?
¨
Ayşe: Teşekkurler ama zamanınızı benimle
boşa harcamayın.
¨
Meltem: Neden boyle dediniz?
Ayşe: Açıkçası Tanrı’ya inancımı kaybettim.
¨
Bu yuzden bu konuda konuşmak istemiyorum.
Meltem: Duygularınızı samimiyetle dile getir˘
¨
diginiz için teşekkur ederim. Sakıncası yoksa
˘
neden Tanrı’ya inancınızı kaybettiginizi sorabilir miyim?
¨
Ayşe: Annem 17 yıl once bir trafik kazası geçirdi ve felç oldu.
¨
¨ ¨ ¨
Meltem: Çok uzuldum. Altust olmuşsunuzdur.
¨
Ayşe: Hem de nasıl. Boyle bir olay yaşayınca
insan sormadan edemiyor, Tanrı gerçekten var˙
¨
sa boyle bir şeyin olmasına nasıl izin verdi? In¨
sanların bu kadar acı çekmesine nasıl goz yumuyor?
14
¨
¨
˙
GOZCU KULESI
˙ ˙
NEDEN INI SORMAK YANLIŞ MI?
¨
¨ ¨
˘
Meltem: Boyle duşunmeniz çok dogal. Başı¨ ¨
˘
mıza kotu bir olay geldiginde haklı olarak sebebini merak ediyoruz. Biliyor musunuz geçmişte
yaşamış bazı imanlı kişiler de bunu merak etmişti.
Ayşe: Gerçekten mi?
¨
Meltem: Evet. Size bu konuda bir ayet gosterebilir miyim?
Ayşe: Olur.
Meltem: Ben Yehova’nın Şahidiyim ve Kutsal
¨
Kitabı inceliyorum. Size bir peygamberin soz¨
lerini okumak isterim. Habakkuk 1:2, 3’te şoyle diyor: “Ey Yehova daha ne kadar feryat ede˘
cegim de duymayacaksın? Seni daha ne kadar
˘
˘
yardıma çagıracagım da zorbalıktan kurtarma¨
yacaksın? Bana neden acı şeyler gosteriyorsun?”
¨
¨ ¨
Bu sozler sizin duşuncelerinize çok benziyor de˘
gil mi?
Ayşe: Evet.
Meltem: Tanrı bu sorularından dolayı peygamberine kızmadı ya da onun imansız biri ol¨
˘
dugunu soylemedi.
˙
Ayşe: Ilginç.
˙
˙
¨
INSANLARIN ACI ÇEKMESI TANRI’YI UZER
˘
Meltem: Kutsal Kitap Tanrı’nın çektigimiz
˘
˘
¨
acıları fark ettigini ve bizimle ilgilendigini soyler.
Ayşe: Nasıl yani?
¨
Meltem: Size Çıkış 3:7 ayetini gostermek isterim. Siz okur musunuz?
Ayşe: Olur. “Ardından Yehova ‘Şunu bil ki’
¨ ¨
dedi, ‘Mısır’daki halkımın ıstırabını gordum, an¨ ¨
garyacılar yuzunden nasıl feryat ettiklerini duydum; çektikleri acıları çok iyi biliyorum.’ ”
¨
˘
Meltem: Teşekkur ederim. Okudugunuz aye¨
˘
te gore Tanrı insanların çektigi acıların farkında mı?
¨
Ayşe: Oyle gibi.
¨
Meltem: Evet, ustelik O hayatımızda olup bitenlerle de yakından ilgileniyor. Ayetin son kıs¨
mına tekrar bakarsak şoyle diyor: “Çektikleri
¨
acıları çok iyi biliyorum.” Sizce bunları soyleyen
Yaratıcımız ilgisiz veya umursamaz olabilir mi?
Ayşe: Olamaz tabii.
¨
˘
Meltem: Ustelik Tanrı çektigimiz acıları fark
¨ ¨ ¨
etmekle kalmaz, bizim için uzulur de. Bu konu¨
da da bir ayet gostermek istiyorum. Zekeriya 2:8
¨
ayetinin son kısmında Tanrı halkına şoyle diyor:
¨
˘
“Size dokunan Benim gozbebegime dokunmuş
˘
olur.” Demek ki bizim yaşadıgımız acılar Tanrı˘
mızı etkiliyor, degil mi?
¨
Ayşe: Evet, sanırım oyle.
Meltem: Aslında Tanrı bizi gerçekten çok
¨
¨ ¨ ¨
onemser ve acı çekmemizi istemez. Biz uzuldu˘ ¨ ¨
¨ ¨ ¨
gumuzde O da bizimle birlikte uzulur.
˙
NEDEN BEKLIYOR?
Meltem: Son olarak dikkatinizi çekmek iste˘
digim bir nokta daha var.
Ayşe: Buyurun.
¨ ¨
Meltem: Size Kutsal Kitabın Tanrı’nın gucu
˘
¨
hakkında ne dedigini gostermek istiyorum. Yeremya 10:12’yi okur musunuz?
¨ ¨
¨ ¨ ¨
Ayşe: “Gucuyle yeryuzunu yapan, hikmetiyle
˘
¨
verimli topragı pekiştiren, anlayışıyla gokleri geren O’dur.”
¨
¨
Meltem: Teşekkurler. Şimdi bu ayet uzerinde
¨ ¨
biraz duşunelim. Uçsuz bucaksız evreni ve için¨ ¨
deki her şeyi yaratan Tanrımız çok guçlu olmalı.
Ayşe: Kesinlikle.
˘
¨
Meltem: Eger Tanrı her şeyi yaratacak guce
¨
¨ ¨
sahipse dunyada yaşanan kotu olayları engelle˘
mek O’nun için kolay olmalı degil mi?
Ayşe: Evet.
¨
˘
¨ ¨
Meltem: Ornegin sizi ve annenizi duşunecek
˘
¨
olursak onun acı çektigini gormek sizi neden
¨ ¨
uzuyor?
¨
¨
Ayşe: Çunku onu çok seviyorum. O benim annem.
¨
Meltem: Onu iyileştirebilecek guce sahip olsaydınız bunu yapmaz mıydınız?
Ayşe: Tabii ki yapardım.
¨ ¨
Meltem: Aynı şey Tanrı için de geçerli. Gordu˘ ¨ ¨
˘
gumuz gibi Kutsal Kitap O’nun çektigimiz acıla˘
¨ ¨ ¨ ˘ ¨ ¨
rın farkında oldugunu, bizim için uzuldugunu
¨
˘
¨
ve muazzam bir guce sahip oldugunu soyler. O
¨
halde Yaratıcımızın bu olaylara mudahale etmemesinin haklı bir nedeni olmalı.1
¨
¨ ¨
Ayşe: Hiç boyle duşunmemiştim.
˙
¨
Meltem: Isterseniz Tanrı’nın neden mudaha˘
le etmedigini bir dahaki sefere konuşalım. Haf¨
taya bu saatlerde musait olur musunuz?
Ayşe: Tamam haftaya beklerim.
Meltem: Bu arada isminiz neydi?
Ayşe: Ayşe.
¨ ¨
Meltem: Memnun oldum Ayşe hanım. Goruş¨
mek uzere.2 ˇ
1 Daha fazla bilgi için Yehova’nın
Şahitleri tarafından yayım¨ ˘
¨ ¨ ¨
lanan Kutsal Kitap Aslında Ne Ogretiyor? kitabının 11. bolumune
bakabilirsiniz.
˘
2 Tanrı’nın insanların acı çekmesine neden izin verdigi konusu bu dizide çıkacak başka bir makalede ele alınacak.
˘
˘
Kutsal Kitaptan merak ettiginiz herhangi bir konu var mı? Yehova’nın Şahitlerinin neye inandıgını
˘
˘
¨ ˘
ya da nasıl ibadet ettigini merak ediyor musunuz? Bu konularda ogrenmek istediginiz bir şey varsa
onlara sorabilirsiniz. Sizinle konuşmaktan zevk duyacaklardır.
1 TEMMUZ 2013
15
˙
˙ ˙ ˙
KUTSAL K ITAPLA ILG IL I SORULARIN CEVAPLARI
Sonsuza dek yaşamak
¨
¨
¨
mumkun mu?
˙
ˆ
¨
Ilk insan Adem yuzlerce yıl yaşadı, ama sonunda
¨ ¨
yaşlandı ve oldu. O zamandan beri insanlar yaş¨
lanmamak için pek çok yontem denedi.
Yine de
¨ ¨
¨
¨ ˆ
hiç kimse olumden kaçamadı. Çunku Adem’in yaş¨
¨ ¨ ¨
lanıp olmesinin nedeni, Tanrı’nın sˆ ozunu dinleme¨
¨
yerek gunah işlemesiydi. Biz de Adem’den guna˘
¨
¨ ¨ ¨
hı ve gunahın cezası olan olumu miras aldıgımız
¨ ¨
için yaşlanıp oluyoruz (Başlangıç 5:5 ve Romalılar
5:12’yi okuyun).
¨
Ancak biri bizim için fidye oderse sonsuza dek
¨
yaşayabiliriz (Eyup 33:24, 25). Fidye birini kurtar¨
¨ ¨ ¨
mak için odenen bedeldir; bizim de olumun elinden
kurtarılmaya ihtiyacımız var (Çıkış 21:29, 30).
˙
Isa Mesih hepimiz için canını vererek fidyemizi
¨
odemiş oldu (Yuhanna 3:16’yı okuyun).
Nasıl sonsuza dek
yaşayabiliriz?
ˆ
Bu fırsata herkes sahip olmayacak. Adem gibi Tan˘
¨ ¨ ¨
rı’nın sozunu dinlemeyen kişiler yaşam armaganı˘
¨
nı kaybedecek. Yalnızca gunahları˙ bagışlanan kişiler sonsuza dek yaşayabilecek (Işaya 33:24; 35:
3-6’yı okuyun).
˘
¨
Tanrı’nın gunahlarımızı bagışlamasını istiyorsak
¨ ¨
bazı şeyler yapmalıyız. Sozu olan Kutsal Kitabı inceleyerek Tanrı’yı tanımalıyız. Kutsal Kitap bize
¨
daha iyi bir hayat surmenin, Tanrı’nın onayını ka¨ ˘
zanmanın ve sonsuza dek yaşamanın yolunu ogretir (Yuhanna 17:3 ve Elçiler 3:19’u okuyun).
p
Kutsal Kitabı
yaklaşık 50 dilde
okuyabilirsiniz
www.jw.org
sitesini ziyaret edin
veya kodu okutun
wp13 07/01-TK
130402
s
Bu
¨ dergiyi ve
onceki
sayılarını
¨
ucretsiz olarak
indirebilirsiniz
Daha fazla bilgi için
Yehova’nın Şahitleri
tarafından yayımlanan
¨ ¨ ¨
bu kitabın 3. bolumune
bakın
˙
KUTSAL KITAP
Aslında
¨ ˘
˙
NE OGRETIYOR?
˙
˙ ˙ ˙
KUTSAL KITAPLA ILGILI
˙
˙
BAŞKA SORULARA CEVAPLAR SITEMIZDE
n
o
¨
Hangi
duzenleme bizi
¨ ¨
olumden kurtarabilir?

Benzer belgeler

Uyanı ¸s!

Uyanı ¸s! Vol. 24, No. 10 / Monthly / TURKISH

Detaylı

Uyanı ¸s!

Uyanı ¸s! timin, yani Tanrı’nın Krallıgının,

Detaylı

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri [atİc, ve dağıtıcı bu yönü üzerinde yeterince durulmaınıştır. Bu meyanda önemsediğim bir hususu hatırlatmak isteriı,ı-ı: Bugün Avrupa ve Amerika'daki strateii merkezleri sadece 'milli' irtibatları ...

Detaylı