EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ Konularımız

Transkript

EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ Konularımız
2014-2015
ATAŞEHİR DORUK
ANAOKULU
2013-2014
ŞUBAT
AYI BÜLTENİ
ATAŞEHİR
DORUK
ANAOKULU
PROFESÖR
ADIMLAR
EYLÜL – EKİM AYI BÜLTENİ
5 YAŞ GRUPLARI
EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ
Konularımız
-Enerji tasarrufu
-Hayvanlar
-Geri Dönüşüm nedir
- Dünyamız ve gökyüzü
Türkçe Dil Etkinliği
Parmak Oyunu
ĠKĠ EV
Tepede iki ev var(iki el yumruk yapılır gösterilir.)
Bu evde Ayşe oturuyor.(sağ el öne çıkarılır.)
Bu evde Fatma oturuyor. (sol el öne çıkarılır.)
Bir gün Ayşe evinden çıktı. ( baş parmak çıkarılır.)
Tepeyi tırmandı, tepeden aşağıya indi
Bir o tarafa baktı, bir bu tarafa baktı(sağ, sol işaret
edilir.)
Kimseyi göremedi küçük evine girdi. (baş parmak kapatılıp
yumruk
Bir gün Fatma evinden çıktı. ( baş parmak çıkarılır.)
Tepeyi tırmandı, tepeden aşağıya indi
Bir o tarafa baktı, bir bu tarafa baktı(sağ, sol işaret
edilir.)
Kimseyi göremedi küçük evine girdi. (baş parmak kapatılıp
yumruk
Bir gün Ayşe ve Fatma evlerinden çıktı. ( baş parmak
çıkarılır.)
Tepeyi tırmandılar , tepeden aşağıya indiler
Bir o tarafa baktı, bir bu tarafa baktılar(sağ, sol işaret
edilir.)
Birbirlerini gördüler
Merhaba Ayşe
Merhaba Fatma
Kol kola girdiler, okula gittil
Bilmeceler
Deniz üstünde, yufka açar (Dalga)
Dam üstünde takur tukur
ısıtmaz (Ay)
Yanar söner
Parlar
Sandım kızlar kilim dokur (Dolu)
tencere
Akşam baktım pek çok
pencere (Ay)
Kalaylı bir
Ne ekmek yer,
bizidik
Ne su içer
kız idik
Akşam olur ağlar gider,
dizildik
Sabah gelir güle güle (Güneş)
silindik (Yıldızlar)
Biz biz
,
Gökte açık
Yüzbin tane
Gece oldu
Sabah oldu
*Sanat Etkinliği:
*Parmak Boyası ile El Baskısı
*Yırtma-yapıştırma
*Mozaik Çalışması
*Suluboya Çalışması
*Kesme Çalışmaları
*Serbest Resim Çalışmaları
*Artık malzeme Çalışmaları
*Görsel Sanatlar:
*Geometrik Şekillerle Form Oluşturma
*Kuş çizimi
* Ayın Hayvanı :
Oyun-Drama Etkinlikleri
*Bellekte Tutma Oyunları
*Hayvan sevgisi
*Zamanda Yolculuk
* Saklı Heceleri Bul Oyunu
* Bil Bakalım
*Fen ve Matematik
*1-100 arası ritmik sayma
*9,10 rakamlarını nokta tamamlama ile yazma
*9,10 rakamlarını kılavuz çizgide yazma
*9,10 rakamları ile artırma ve eksiltme çalışmaları
*Eşleştirme,gruplama,sıralama ve dikkat
çalışmaları görsel algı çalışmaları
*Kavramlar
*Büyük-orta-küçük,Kalabalık-Tenha,Sağ-sol,İç-Dış,Düz-Eğri
*Sarı,turuncu,mor
*Kenar,köşe
*Okuma –Yazma
ÇalıĢmaları
*Helezon çizgi çalışmaları
*Dikkat çalışmaları
*Örüntü oluşturma
*Günlük YaĢam ÇalıĢmaları
*Renkli sayı boncukları ile çalışabilme
*Dokunulan yüzeylerin farklarını söyleme
*Sınıftaki köşeleri düzeltme.
*İpe boncuk dizebilme.
OKULUMUZUN GÜNLERĠ
PAZARTESĠ - OYUNCAK GÜNÜ
SALI - KĠTAP GÜNÜ
ÇARġAMBA - SÜRPRĠZ GÜNÜ
PERġEMBE - SĠNEMA GÜNÜ
CUMA- GÖSTER ANLAT GÜNÜ
ENGLISH BULLETIN (February
(Big Group)
Şubat- 2015 )
Everyday Routines: Sleep ,go to bed ,watch ,wake up ,eat
breakfast ,comb , wear ,brush my teeth ,have a shower
A Week: Monday ,Tuesday ,Wednesday ,Thursday ,friday
,Saturday ,Sunday
Shapes: Square ,triangle ,circle
Vegetable Fun : Broccoli ,cabbage ,carrot ,tomato ,potato
,cucumber ,corn ,lettuce ,onion
Point to the food you like.
Play the Shopping bag game.
Play the Chopping game.
ENGLISH TIMES:
1.It’s Story Time
2.Playing a lot of games
3.Magic Words
4.MUSIC and MOVEMENT (Vegetable Song – I like pizza
Song )
SARA MAZLİYAH
EN ESPANOL
(FEBRERO - ŞUBAT 2015 )
Los alimentos (Yiyecekler): La galleta , el pan , la pasta , el
cafe , el arroz ,el yogur , la manzana
Tengo hambre .
La fiesta (Parti): las patatas fritas ,el globo ,la tarta ,el
chocolate ,el caramelo el regalo ,el helado
Acciones (Eylemler): Dormir ,reir ,correr , saltar
leer ,cortar ,pegar ,sentarse
beber ,lavarse ,besar ,saludar
Las Actividades (aktiviteler)
Juegos de Palabras (Kelime oyunları)
Pintura (Boyama)
Pega ,Recorta
Canciones (Şarkılar)
SARA MAZLİYAH
ġUBAT AYI YEMEK LĠSTESĠ
TARĠH
GÜNLER
SABAH BESLENMESĠ
Kahvaltı tabağı
02.2.2015 Pazartesi
HaĢlanmıĢ yumurta
Süt
03.02.2015
Salı
Kahvaltı tabağı
Reçelli ekmek
Bitki çayı
Kahvaltı tabağı
04.2.2015 ÇarĢamba Omlet
Süt
Kahvaltı tabağı
05.02.2015 PerĢembe Omlet
Meyve çayı
06.2.2015 Cuma
Mimi pizza
Süt
Kahvaltı tabağı
HaĢlanmıĢ yumurta
09.2.2015 Pazartesi
Meyve çayı
10.2.2015 Salı
ÖĞLE YEMEĞĠ
Sebze çorbası
Kuskus pilavı
yoğurt
Kahvaltı tabağı
12.2.2015 PerĢembe Çikolatalı ekmek
Süt
Açma
Meyve suyu
Etli kuru fasulye
yemeği
ġehriyeli prinç pilavı Kurabiye
Ayran
Ispanak yemeği
Makarna
Yoğurt
ĠYĠKĠ
DOĞDUN ALĠ
TÜRKER
Tavuk suyu çorbası ĠYĠKĠ
Tavuklu bulgur pilavı DOĞDUN
Ayran
KAĞAN
Etli patetes yemeği
EriĢte
Poğaça
Komposto
Tavuk sote
Bulgur pilavı
Cacık
Mercimek çorbası
Kahvaltı tabağı
Biber dolması
Tahin pekmezli ekmek
Yoğurt
Bitki çayı
Kahvaltı tabağı
11.2.2015 ÇarĢamba Omlet
Süt
ĠKĠNDĠ BESLENMESĠ
Musakka yemeği
Makarna
Yoğurt
Patetesli börek
ĠYĠKĠ
DOĞDUN
EMĠRHAN
Sürpriz günü
Etli nohut yemeği
Prinç pilavı
Ayran
Poğaça
Meyve çayı
13.2.2015 Cuma
Yumurtalı menemen
Bitki çayı
ġehriye çorbası
Sebzeli börek
Meyve suyu
Kurabiye
16.2.2015 Pazartesi
Kahvaltı tabağı
Omlet
Kabak yemeği
Makarna
Açma
17.2.2015 Salı
Süt
Yoğurt
Kahvaltı tabağı
Krep
Bitki çayı
Yayla çorbası
Fırında tavuklu
patetes
Yoğurt
Meyveli kek
Mercimek çorbası
Mevsim türlüsü
Yoğurt
Sürpriz günü
Etli nohut yemeği
Prinç pilavı
Ayran
Patetesli börek
Meyve çayı
Kahvaltı tabağı
HaĢlanmıĢ yumurta
18.2.2015 ÇarĢamba
Meyve çayı
Kahvaltı tabağı
19.2.2015 PerĢembe Reçelli ekmek
Süt
20.2.2015 Cuma
Kahvaltı tabağı
HaĢlanmıĢ yumurta
Meyve çayı
Kahvaltı tabağı
23.2.2015 Pazartesi PiĢi
Süt
24.2.2015 Salı
Kahvaltı tabağı
HaĢlanmıĢ yumurta
Meyve çayı
Domates çorbası
ĠYĠKĠ
Sebzeli bulgur pilavı
DOĞDUN
Cacık
KEREM
Orman kebabı
Bulgur pilavı
Komposto
ĠYĠKĠ
DOĞDUN ELA
Etli kuru fasulye
yemeği
Pateesli sigara
ġehriyeli prinç pilavı böreği
Ayran
Kahvaltı Tabağı
25.2.2015 ÇarĢamba Çikolatalı ekmek
süt
Kıymalı karnabahar
yemeği
EriĢte
Yoğurt
Sürpriz günü
Kahvaltı tabağı
26.2.2015 PerĢembe
Omlet, süt
Mercimek çorbası
Makarna
Yoğurt
Poğaça
Bitki çayı
27.2.2015 Cuma
Kahvaltı tabağı
Misket köfte
Tahin pekmezli ekmek Pilav
Bitki çayı
Komposto
HaĢhaĢlı tatlı

Benzer belgeler