Pdf`sini İndir

Transkript

Pdf`sini İndir
Risale Online
Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/dinozorlar]
Yaratılış Sırları
Soru
Dinozorlar
Dünyanın yaratıldığı zaman dinozor diye bişe var mıydı?
Cevap
Dinozorlar 160 milyon yıl civarında kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. Dinozor,
Yunancada korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesinden
oluşturulmuştur. Bunun nedeni, geçmişte bilimadamlarının dinozorları bir cins kertenkele
sanmalarıdır. Türkçede yaygın fakat yanlış olarak dinazor diye yazıldığı da olur. Dinozorlar
yeryüzünde ilk kez 230-225 milyon yıl önce göründüler. 65 milyon yıl önce ise, çok sayıda
dinozor türünün nesli tükenmişti.Dinozorların 160 milyon yıl kadar yaşamasının sebeplerini
şöyle açıklayabiliriz:
* Çevreye uyum sağladılar.
* Puflu ve su geçirmez derileri
sayesinde korundular ve kuru kaldılar. * Sert kabuklu yumurtaları sayesinde pek çok yavru
yaşadı. * O dönemde yaşayan diğer hayvanlara oranla daha kolay yürüdüklerinden kolayca
yiyecek bulup, düşmanlarından kaçtılar. * Bazı dinozorlar ot, bazıları da et yediklerinden
yiyecek sıkıntısı çekmediler.Brachiosaurus-1.jpgYeryüzünde çok sayıda dinozor türü
bulunmaktaydı (1000 civarında). Bunlardan kimi bitkilerle beslenirken (sauropod), kimi et
yiyordu (theropod). En kalabalık otçul dinozor türleri, apatosaurus ve brachiosaur idi.
Bunlar gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardandı. Örneğin apatosaurus 30 ton ağırlık ve 21
metre uzunluğa ulaşabiliyordu.Ama T-rex örneğinin en küçüğünün 19,4 metre olduğunu
gördüler.Üstelik carnotaurus boynuzlu,çok görülmeyen türlerdendi.Ayrıca ceratosaurus
türünün küçük ayakları vardı ama çok ölümcüldü. Diğer otçul dinozorlar, kendilerini etçil
dinozorlardan korumaya yarayacak özel silahlara sahipti. Örneğin triceratops, başında üç
boynuz taşırken, ankylosaurus çıkıntılı kemiklerle korunuyor, styracosaurus’un kuyruğunda
ise sivri dikenler bulunuyordu.Tabiki bazı kısa bacaklı dinozorlar vardı.Bunlardan
deinonychus gibi ve kuzeni oviraptor gibi dinozorlar örnek verilebilir.Bu dinozorlar süratli
ve yırtıcı olabilir.Etçil dinozorlar, tıpkı insanlar gibi arka ayaklarının üzerinde yürüyorlardı.
sayfa 1 / 2
Ön ayakları çok küçüktüler.Spinosaurus, Tyrannosaurus, Carnotaurus gibi bazıları son
derece büyükken, compsognathus (yaklaşık 5,5 kg ve 60 cm) gibileri de son derece
küçüktü.Dinozorların yumurtaları oldukça kalın kabukluydu. Bu kabuk içerisindeki yavruyu
koruyor ve içindeki özel bağ sayesinde yavru güven içinde büyüyordu.Dinozorlarla aynı
dönemde pterosaurus,archaeopteryx gibi uçabilen canlılar da vardı, ama bunlar dinozorlarla
çok yakından ilgili değildi. Aynı zamanda ichthyosaurus ve pleisiosaurus gibi çok sayıda
yüzebilen sürüngen de vardı. Ama bunlar da dinozorlarla yakın bir ilintiye sahip
değillerdi.DiplodocusYok Oluşları [değiştir]Dinozorların nasıl yok olduğuna dair bugüne
değin bir çok iddia ortaya atılmıştır. Geçmişte, dinozorların kısa bir süre içinde toplu olarak
nasıl yok oldukları uzun bir süre açıklanamamış ve yanardağ patlamalarından dünyadaki
iklim değişikliklerine kadar çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.1980 de ise Nobel ödüllü fizikçi
Luis Alvarez ve oğlu jeolog Walter Alvarez dinozorları bir göktaşının ortadan kaldırdığını
ileri sürdüler. Alvarezler'in bu görüşü 80 li yılların sonları ve 90 lı yılların başlarında bilim
çevrelerinde ağırlık kazanmış ve ilerleyen yıllarda da ortak kabul olmuştur. Yapılan
araştırmalar da bu görüşü kanıtlamıştır. Dinozorların nasıl yok olduğuna ilişkin bilim
adamlarının sahip oldukları bu görüş dinozorların sonunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 10km
çapında bir göktaşının Dünya'ya çarpmasıyla gerçekleştiğini açıklar. Bu göktaşı saatte
54.000 km hızla Meksika'nın Yukatan Yarımadası açıklarında Dünyaya çarpmış ve çarpma
anında 200.000km³ (her bir kenarı 58.480 tane çamaşır makinesinden oluşan dev bir küp
olarak düşünülebilir !) madde buharlaşmış, erimiş ya da yüzlerce kilometre öteye
savrulmuştur. Bu çarpma sonucu canlı türlerinin %70'inden fazlası yok olmuş ve 170 km
çapındaki, Dünya'nın en büyük kraterlerinden biri olan Chicxulub krateri meydana gelmiştir.
Çarpmanın 100 milyon megaton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkardığı tahmin
edilmektedir. Çarpma sonucu oluşan toz tabakası atmosferi kaplamış, Dünya aylar boyu
karanlıkta kalmış, sıcaklık suyun donma derecesine kadar düşmüş ve asit yağmurları
yaşanmıştır. Aylarca süren bu karanlık ve soğuk dönemde bitkilerin fotosentez yapamaması
besin zincirini yıkmış ve bu felaketler zinciri de dinozorların sonunu hazırlamıştır.Dünya hiç
güneş görmeyince buz devri oluşmuştur. Dinozorlar da bu sırada ölmüştür.
Kaynak: Wikipedi Ansiklopedisi
sayfa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

dinozorlar hakkında bilgi

dinozorlar hakkında bilgi 1980 de ise Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve oğlu jeolog Walter Alvarez dinozorları bir göktaşının ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Alvarezler'in bu görüşü 85'li yılların sonları ve 90'lı yıll...

Detaylı

Bölüm Başkanımızın Atlas Dergisindeki Röportajı

Bölüm Başkanımızın Atlas Dergisindeki Röportajı “Sistematik Mineraloji”, “Kayaçlar”, “Evaporitler, Dekoratif Mineraller ve Süstaşları” ile “Türkiye’nin Yeraltı Kaynakları” bölümleri olarak düzenlendi. Türkiye’nin özel mineral ve taşları bölümünd...

Detaylı