Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Toplantı No

Transkript

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Toplantı No
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
17.08.2016
301
01-05
Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan V. Prof. Dr. Reşat SELBAŞ başkanlığında aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.
KARARLAR:
01- Kendi İstekleriyle Kaydını Sildirmek İsteyen Öğrenciler.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2016 tarihli ve 82585730199/108 sayılı, 12.08.2016 tarihli ve 82585730-199/109 sayılı, 15.08.2016 tarihli ve 82585730199/110, 16.08.2016 tarihli ve 82585730-199/111 sayılı,16.08.2016 tarihli ve 82585730-199/112
sayılı, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı; 17.08.2016 tarihli ve 18000826302.11.03/47 sayılı yazıları görüşüldü.
Kendi istekleri ile kaydını sildirmek isteyen aşağıda adı – soyadı ve bölümü belirtilen
öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 28-(1)-a maddesi gereğince kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile
karar verildi.
Öğrenci No
1412701012
1622701300
1212702008
1422701007
1512702001
1522709023
Adı Soyadı
Onur ÇETİNKAYA
Mükremin Abdullah YAKUT
Mustafa KARAKOÇ
Burak BAYER
Sefa ELMAS
Mustafa Mert KÜRKÇÜ
Bölümü
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
02- Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programında Mezun Olan
Öğrencilerin Mezuniyetlerinin Onaylanması.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 16.08.2016 tarihli ve
678559904.302.15/143 sayılı yazısı görüşüldü.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
sonunda mezun durumuna gelen öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince
mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.
ADI SOYADI
CEM KARAKUŞ
ÇAĞLAR KORUBÜK
HAMİT DEMİR
UĞUR ÖZBEN
ÖĞRENCİ NO
1222705003
1122706013
1522705315
1112706043
BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
03- Doç. Dr. Okan BİNGÖL’ün Yurtiçi Görevlendirmesi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı; 15.08.2016 tarihli ve 67859904903.07/144 sayılı yazısı görüşüldü.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Okan BİNGÖL’ün;
“3rd International Conferance on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16)” adlı konferansa
“Mortar Mixing Automtion System using PLC Based Scada” ve “Smart Devicens Based
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
Remote HPatient Monitoring System”
isimli bildirilerin sunumunu yapmak üzere 0103.09.2016 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle Konya’ya Yolluk (Otobüs) - Yevmiye - Konaklama
ücretinin Fakülte bütçesinden ve konferans katılım ücretinin ise performans bütçesinden
karşılanmak üzere
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar
verildi.
04- Arş. Gör. Burçin ÖZKAYA’ın Yurtiçi Görevlendirmesi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.08.2016 tarihli ve 67859904903.07/144 sayılı yazısı görüşüldü.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Burçin ÖZKAYA’nın; “3rd
International Conferance on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16)” adlı konferansa
“Mortar Mixing Automtion System using PLC Based Scada”
isimli bildirinin sunumunu
yapmak üzere 01-03.09.2016 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle Konya’ya Yolluk (Otobüs) –
Yevmiye - Konaklama ve konferans katılım ücretinin ÖYP kaynağından karşılanmak üzere
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna
ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
05- Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN’ın Yurtiçi Görevlendirmesi.
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 17.08.2016 tarihli ve 18000826903.07/46 sayılı yazısı görüşüldü.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN’ın; “3rd
International Conferance on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16)” adlı konferansa
“Smart Devices Based Remote Patient Monitoring System”
isimli bildirinin sunumunu
yapmak üzere 01-03.09.2016 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle Konya’ya Yolluk (Otobüs) –
Yevmiye - Konaklama ve konferans katılım ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Dekan V.
Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY
Profesör Temsilcisi
(İZİNLİ)
Prof. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN Doç. Dr. Tuncay AYDOĞAN
Profesör Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Tuna GÖKSU
Yardımcı Doçent Temsilcisi
Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT
Profesör Temsilcisi
(İZİNLİ)
Doç. Dr. Melek USAL
Doçent Temsilcisi
Adem DOĞAN
Fakülte Sekreteri V.
(Raportör)