Word Pro - PROMOSYONLAR

Transkript

Word Pro - PROMOSYONLAR
Ticaret Sicil No:
l4l9/4453
TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
Servis: Halk.İl.Eğt.Md.
Sayı : 1045/11335
Vergi Dairesi : Arda
Vergi Hesap No: 8590050359
Edirne, 30.05.2011
Birliğimizce, 7.000 adet Yazlık İş Tulumu, 7.000 adet Kışlık İş Tulumu, 20.000
adet kısa kollu penye tişört, 4.000 adet Avcı Yeleği ve veya Şişme Yelek “Kapalı Zarf Usulü"
teklif almak suretiyle ihale edilecektir. Promosyonlarla ilgili Şartnameler Birliğimiz Web
sitesinden veya Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Müdürlüğünden temin edilebilir.
Konuya ilgi duyduğunuz takdirde teklifinizin 07.06.2011 tarih, saat 17.00'ye kadar
Genel Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederiz.
Müd.Yrd.:Ö.YÜCEL
Muhlis DEMİRHAN
Halk.İlş.Eğt.Müdürü
RECEP ÇITAK
Genel Müdür Yrd.
İrtibat No: 0 284 214 55 22 (1650-1651)
Adres:Murat Mah.Zübeyde Hanım cad.No:2 22030 EDİRNE
Tel: 0.284 214 55 22 (7Hat) Fax:225 30 60-61 P.K.88 Telex:37116 Tytb. tr
KISA KOLLU PENYE TİŞÖRT ŞARTNAMESİ
Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen kısa kollu penye
Tişört yaptırılacaktır.
1- İHALE TARİHİ VE YERİ
Bu satınalma işine ait ihale 07/06/2011 günü, saat 17.00’da Trakya Birlik Genel Müdürlüğü
I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 EDİRNE adresinde “Kapalı Zarf Usulü” ile yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin teklif mektupları ve aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip
kısa kollu penye tişört numune veya numunelerinin belirtilen tarih ve saate kadar Genel
Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekir.
İhalenin kesinleşmesini müteakip istenen numuneler iade edilecektir.
E-Posta adresimiz [email protected] olup, isteyenlerin e-mail adreslerini
bildirdikleri takdirde görsel örnekler gönderilecektir.
2- YAPILACAK KISA KOLLU PENYE TİŞÖRT MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ
Adet
Kumaş cinsi
Renk
Model
Beden
Tasarım
:
:
:
:
20.000 (+,- %20)
% 100 Pamuklu penye
Beğenilecek muhtelif renkler
Kısa kollu penye tişört, polo yaka (yakada 2 renk), kolu lastikli (kolda 2
renk),cepsiz, yaka ve beden ayrı renk olacaktır.
: M 2.000 adet
L
3.000 adet
XL 9.500 adet
XXL 5.500 adet olup, bedenlere ait adetler değiştirilebilecektir.
: Birliğimizce hazırlanıp, teslim edilecektir.
3- DİKİM VE AKSESUAR
Kısa Kollu Penye Tişört: Sol göğüse Trakya Birlik amblem logo, kollara “TRAKYEM “baskılı
olacaktır.
4- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ
Şartname imzalanıp teklif mektubu ile birlikte gönderilecektir. Teklif mektubu bir zarfa
konularak kapatılacak ve zarfın
üzerine ''KISA KOLLU PENYE TİŞÖRT TEKLİF
MEKTUBUDUR'' ibaresi yazılarak, imza edilecek ve mühürlenecektir.
Teklif mektubu ile birlikte :
a) Her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname
b) İhale bedelinin %3’ü oranında Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
c) Faaliyet Belgesi
d) Yetki Belgesi
e) Numune Kısa Kollu PenyeTişörtler zarfa konulacaktır.
Süresinde ulaşmayan teklifler ile telgraf veya telefonla yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.
5- TEMİNAT
Toplam ihale bedelinin %3’ü Geçici Teminat(YTL, Banka Teminat Mektubu, Euro, USD,
Hazine Bonosu, Bloke Çek, Devlet Tahvili) olarak Birliğimiz veznesine yatırılacaktır.Geçici
Teminatlar ihalenin kesinleşmesini müteakip iade edilir.
İhalenin yüklenilmesi halinde sözleşme tutarının %10’ u oranında kesin teminat alınacaktır.
Avans istenmesi durumunda ilaveten %20 fazlası tutarında avans teminatı alınacaktır.
6- TESLİM SÜRESİ VE OPSİYON
Teklif mektubunda mal teslim süresi mutlaka belirtilecek olup, teslimat süresi tercih sebebidir.
... / ...
-2-
7- FİYAT
Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.
Teklif edilen fiyatlar I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 EDİRNE adresinde bulunan
Birliğimiz Genel Müdürlüğüne teslim fiyatı olacak, fiyata nakliye, hammaliye, sigorta vs. masraflar
ilave edilmeyecektir.
8- ÖRNEK İMALATA ONAY VERİLMESİ
Trakya Birlik tarafından onay verilecek tasarıma uygun olarak imal edilecek örnek imalat
Birliğimizce görülüp, onayı alındıktan sonra Firma seri imalata geçecektir.
9- TESLİM VE ÖDEMELER
Şartname hükümlerine uygun olarak imal edilen kısa kollu tişört ihaleyi kazanan Firmaca tek
tek poşetlenecek ve elde taşınabilir uygunluktaki kolilerle I.Murat Mah. Zübeyde Hanım
Cad.No:2 Trakya Birlik Genel Müdürlüğü EDİRNE adresine teslim edilecektir.
Ödemeler mal teslimini müteakip fatura karşılığı peşin olarak yapılacaktır.
10- KONTROL
Kısa kollu penye tişörtlerin şartname hükümlerine göre verilen numuneleriyle prova baskıya
uygunluğu kontrol edilerek teslim alınacaktır. Numunesine veya prova baskıya uymayan kısa kollu
tişörtler firmaya iade edilerek yenisi ile değiştirilecektir.
11- DİĞER HUSUSLAR
- Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah adresi kabul edilecek ve bu
adrese yapılacak her türlü tebligat Firmaya yapılmış sayılacaktır.
- Bu iş ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. gibi masraflar yapımcı Firmaya aittir.
- İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafların hal mercii Edirne Mahkemeleri ve İcra
Daireleridir.
- Birliğimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen
yapmakta veya tercih ettiği istekliye vermekte tamamen serbesttir.
- Bu ihalenin sonucu Birliğimiz Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.
FİRMA
TRAKYA BİRLİK