Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Transkript

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: ELİF KAHRAMAN
2. Doğum tarihi
: 15.10.1985
3. Unvanı
: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi
2008
Lisansüstü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Kadir Has Üniversitesi
2010
Lisansüstü
Sinema ve Televizyon
Kadir Has Üniversitesi
2013
PhD Doktora
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İstanbul Üniversitesi
devam
etmekte
5. Akademik Ünvanlar:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.2



Kahraman, Elif (2012, 22 Mart) Arm-wrestling a Super Power: The Ugly American in
Turkish Comedy Films. SCMS (Society of Communication and Media Studies).
Boston, A.B.D. 21-25 Mart, 2012.
Kahraman, Elif. (2011, 13-17 Temmuz) Anachronistic Politics of Contemporary
Turkish Television. IAMCR (International Association of Media and Communication
Research – Cities, Creativity, Connectivity). Istanbul, Türkiye. 13-17 Temmuz, 2011.
Kahraman, Elif (2010, 6 Mayıs) Arm-wrestling a Super Power: American
Representations in Turkish Comedies. 11th New Directions in Turkish Film Studies
Conference. Istanbul, Türkiye. 6-8 Mayıs, 2010.
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kahraman, Elif (2014) “Arm-wrestling a Superpower: Representations of the United
States and Americans in Turkish Films”, New Cinema, New Media: Reinventing
Turkish Cinema, Murat Akser ve Deniz Bayrakdar (Der.) içinde Newcastle: Cambridge
Scholars Publishing.176-187.
7.4.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
1
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12.Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik yıl
Dersin Kodu ve Adı
Haftalık Saat
Öğrenci
Sayısı
Ders
Uyg.
Lab.
Medya Analizi
3
0
0
İnternet ve Demokrasi
3
0
0
Medya Okuryazarlığı
3
0
0
2013 – 2014
Sponsorluk
2
0
0
Bahar Dönemi
İletişim Kuramları
3
0
0
Medya Okuryazarlığı (Seçmeli)
2
0
0
Etkili Sunum ve Söyleşi Teknikleri
3
0
0
Kurumsal İletişim
3
0
0
2014 - 2015
Halkla İlişkiler ve Reklam Yazarlığı
3
0
0
Güz Dönemi
Halkla İlişkiler Kampanyaları
2
0
0
Sinematografi
3
0
0
Bitirme Projesi - 1
3
0
0
İnternet ve Demokrasi
9
0
0
2014 - 2015
Bitirme Projesi – 2
3
0
0
Bahar Dönemi
Sinema Kuramları
3
0
0
Sosyal Sorumluluk ve Topluma
2
0
0
2013 – 2014
Yaz Dönemi
Hizmet Uygulamaları
2
Sinema Kuramları (Seçmeli)
2
0
0
Medya Analizi
9
0
0
2015 - 2016
Kamu Diplomasisi
2
0
0
Güz Dönemi
Feminist Kuram
3
0
0
Proje Yönetimi – 1
3
0
0
Media Analysis
2
0
0
12. İş Deneyimleri
3

Benzer belgeler