A 2154 - Soruhavuzu.org

Transkript

A 2154 - Soruhavuzu.org
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2154
em
i
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2015 - GÜZ ARA - 2. OTURUM - Pazar 09:30
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
1. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
Sayfa No
20
20
20
20
20
02
06
09
12
15
ad
ol
u
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI-I
KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA-I
TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI-I
İNGİLİZCE-I
ALMANCA-I
Soru Sayısı
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI-I
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
4. Aşağıdakilerden hangisi sunuya slayt
eklemek için yapılan işlemlerden biri
değildir?
Bu testteki sorular MS PowerPoint 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
em
i
A) "Slayt" bölmesinde "Enter" tuşuna basmak
B) "Giriş" sekmesindeki "Yeni Slayt" düğmesine
bir kez tıklamak
C) "Anahat" sekmesinde "Enter" tuşuna
basmak
D) "Slayt" sekmesinde "Kısayol" menüsündeki
"Yeni Slayt" seçeneğine tıklamak
"Anahat"
sekmesinde
"Ctrl+Shift+D"
E)
tuşlarına basmak
A)
B)
C)
D)
E)
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
1. Sunuya yer tutucu içeren bir slayt eklemek
için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Çizim
Küçük Resim
Düzen
Paragraf
Stiller
5.
I.
2.
II.
III.
Bir
nesneyi
numaralandırılmış
görüntülenir?
Yukarıdaki
resimde
okla
gösterilen
PowerPoint penceresindeki bölüme ne ad
verilir?
Slayt bölmesi
Genel görünüm bölmesi
Durum Çubuğu
Notlar bölmesi
Şerit
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
taşırken
yukarıdaki
şekillerden hangileri
yada
anahat
sekmesindeyken,
6. Slayt
klavyedeki “Ctrl+M” tuşlarına basılınca
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
slayda
“Ekle”
şeritinden
3. Bir
aşağıdakilerden hangisi eklenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Şekiller
Grafik
Yer tutucu
Resim
Tablo
A)
B)
C)
D)
E)
2
Seçili olan slayt indirgenir.
Slayt seçilir.
Slayta paragraf eklenir.
Yeni slayt eklenir.
Slayta resim eklenir.
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
7.
9.
8.
em
Yukarıdaki
resimde
okla
düğmelere ne ad verilir?
Bir nesne taşınırken
Bir metin eklerken
Metin boyutlandırılırken
Metinde değişiklik yapılırken
Nesneye stil eklenirken
gösterilen
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
i
Yukarıdaki resimde görülen 1 numaralı
işaretçi aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılırken görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
Anahat bölmesi
Görünüm araç çubuğu
Durum çubuğu
Mini araç çubuğu
Büyütme düğmesi
An
ad
ol
u
10.
Yukarıdaki resimdeki “ikinci slayt” simgesi
tıklandığında
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki resimde görülen araç çubuğunu
açmak
için
aşağıdakilerden
hangisi
kullanılır?
İkinci slayt başlığı seçilir.
Yalnız ikinci slayttaki paragraflar seçilir.
İkinci slayttaki metinlerin tamamı seçilir.
Yalnız ikinci slayttaki birinci paragraf seçilir.
İkinci slayttaki birinci satır seçilir.
A)
B)
C)
D)
E)
3
Farenin sol tuşu
Klavyedeki Ctrl+A tuşları
Farenin sağ tuşu
Yazı tipi iletişim kutusu başlatıcısı
Yazı tipi grubu
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
14.
A)
B)
C)
D)
E)
okla
metni
gösterilen
üzerindeki
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
Yukarıdaki
resimde
tutamaçların WordArt
işlevi nedir?
em
i
11.
Yeni metin eklemek
Metnin rengini değiştirmek
Metni döndürmek
Metni boyutlandırmak
Metindeki efekti değiştirmek
Yukarıdaki resimde görülen cetvelde okla
gösterilen kare şeklindeki işaretçinin
resimde yer alan paragraftaki görevi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Paragraf ve madde işaretine girinti vermek
Madde işaretine girinti vermek
Paragrafın sağına girinti vermek
Paragrafın soluna girinti vermek
Paragrafın yerini değiştirmek
12. Anahat sekmesinde eklenen bir metni
paragrafa dönüştürmek için yapılan işleme
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
Yükseltme
Yönetme
Seçme
15.
An
ad
ol
u
İndirgeme
E) Taşıma
Yukarıdaki
resim
yer alan metnin
oluşturulması için kullanılmış düğmeler
aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru
olarak verilmiştir?
13. Aşağıdakilerden hangisi “Giriş” şeritindeki
yazı tipi grubunda bulunur?
A) Alt simge-Altını çiz
B) Üst simge-Üstünü çiz
C) Alt simge-Gölgeli
D) İtalik-Üst simge
A)
B)
C)
D)
E)
E) Gölgeli-Altını çiz
4
1, 2, 4 ve 7
1, 5, 7 ve 8
2, 3, 4 ve 8
2, 4, 6 ve 7
1, 3, 4 ve 8
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
18.
em
i
16.
A)
B)
C)
D)
E)
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
Yukarıdaki
resimde
okla
gösterilen
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Kaydetme seçeneğini düzenlemek
Görünümü düzenlemek
Bölmeleri düzenlemek
Varsayılan görünümü değiştirmek
Slayt gösterisini düzenlemek
Yukarıdaki resimdeki gibi, bir metin seçilip
“Temalar”
grubundaki
“Efektler”
düğmesinden bir özellik seçildiğinde, nasıl
bir sonuç ortaya çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
Metne madde işareti eklenir.
Metnin yazı tipi değişir.
Metne tema eklenir.
Metne anahat eklenir.
Metinde bir değişiklik olmaz.
bir
tema
eklendiğinde
19. Sunuya
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
u
17.
Sunudaki her öğede değişiklik olur.
Şekillere efekt eklenir.
Metin kutuları, “Wordart” şekline dönüşür.
Sadece şekillerde değişiklik olur.
Sadece arka plan rengi değişir.
20.
Yukarıdaki resimde görülen paragrafı
biçimlendirirken
resimdeki
numaralandırılmış komutlardan hangileri
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki resimde görülen özelliklere ne
ad verilir?
1 ve 3
1 ve 5
1 ve 6
2 ve 4
2 ve 6
A)
B)
C)
D)
E)
5
Yazı tipi
Tasarım
Anahat
Temalar
Efektler
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA-I
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
Filtreleme sayfası
Düzenle sayfası
Adres Defteri
Gelişmiş Bul
Outlook Bugün
A)
B)
C)
D)
E)
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
1. Seçilen ya da açılan öğe türü için
gerçekleştirilen
eylemlere
uygun
düğmelerin bulunduğu çubuğa ne ad
verilir?
Standart Araç Çubuğu
Menü
Araç Çubuğu
Biçimlendirme Çubuğu
Gezinti Bölmesi
hangisi
2. Aşağıdakilerden
klasörlerinden biri değildir?
5. Aşağıdakilerden hangisi Outlook Bugün
klasörü
tarafından
gerçekleştirilen
işlemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Görevler
Tarih
Gelen Kutusu
Kişiler
Notlar
6. Kayıtlı etkinliklerin zamana göre sıralanmış
listesini görüntüleyen Outlook klasörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Outlook Bugün
Takvim
Günlük
Görevler
Tarih Cetveli
7.
An
3.
Kullanıcıya yeni e-Postalarını listelemesi
Haftalık randevuları listelemesi
Gruplara günlük toplu ileti gönderilebilmesi
Haftalık görevleri listelemesi
Bütün klasörlere erişilebilmesi
Outlook
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
em
A)
B)
C)
D)
E)
i
4. Outlook‘ta aranılan öğeleri kolayca bulmak
ve bu öğeleri istenilen klasöre taşımak için
aşağıdaki
araçlardan
hangisi
kullanılmalıdır?
Bu testteki sorular MS Outlook 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
Yukarıda
resmi
görülen
ve
ileti
penceresinde yer alan düğme hangi amaçla
kullanılır?
Yukarıdaki resimde çerçeve içine alınmış
olan bölüme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Gelen Kutusu
Gezinti Bölmesi
Posta Listesi
Okunmayan Postalar
Okuma Bölmesi
6
İletiye imza eklemek
İletiye kartvizit eklemek
İletiye takvim eklemek
İletiye dosya eklemek
İletiye taslak eklemek
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
8. Aşağıdakilerden hangisi iletiye ekli olarak
gönderilemez?
12. Outlook’ta ileti almak ve göndermekle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dosya
B) Kişiler klasörü
C) Öğe
D) İmza
A) İletilere kartvizit eklenebilir.
B) İletilere simge eklenebilir.
i
C) Belirlenen kişilerden gelen iletiler yinelenme
sıklığına göre sıralanabilir.
D) Belirlenen kişilerden gelen iletiler başka
kişilere yönlendirilebilir.
E) Gelen iletiler gönderene veya konusuna
göre sıralanabilir.
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
E) Kartvizit
iletideki
metni
süslemek
9. Bir
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
için
13.
A) “İleti” penceresindeki “Düzenle” düğmesi
B) “İleti” penceresindeki “Zengin Metin Araç
Çubuğu”
C) “İleti” penceresindeki “Yazım Denetimi”
düğmesi
D) “İleti” penceresindeki “Metni Biçimlendir”
menüsü
E) “İleti Ayarları” penceresindeki “Biçimlendir”
sekmesi
10. Bir iletiye
sağladığı
hangisidir?
Yukarıda resmi görülen ve dağıtım listesi
penceresinde yer alan
düğme hangi
amaçla kullanılır?
Dağıtım listesine yeni grup eklemek
Dağıtım listesinde "Notlar" görünümü açmak
Dağıtım listesini kaydedip kapatmak
Dağıtım listesine "Adres Defteri"nden isim
eklemek
E) Dağıtım listesine kategori atamak
A)
B)
C)
D)
kategori atama işleminin
olanak
aşağıdakilerden
14. Outlook’ta randevuları, olayları ya da
toplantıları zamanlamak için kullanılan
klasöre ne ad verilir?
A) İletinin otomatik olarak arşivlenmesi
B) İletinin bir gruba ait iletilerle bir arada
tutulması
C) İletilerin otomatik olarak yanıtlanması
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
u
D) İletinin alıcıya teslimi ile ilgili bilgi verilmesi
E) Yanıtlanmayan iletiler için uyarı verilmesi
11. “Kişisel Dağıtım Listesi”yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
Görevler
Gelen Kutusu
Günlük
Outlook Bugün
Takvim
15.
A) Bir kişi topluluğu içinde eşzamanlı olarak
haberleşme yoludur.
B) Kişilerin e-Posta adreslerinin kayıtlı olduğu
bir e-Posta adres defteridir.
C) İletileri otomatik olarak başka alıcılara
yönlendirme yöntemidir.
D) Kullanıcının son bir aylık tarih aralığında
göndermiş olduğu iletilerin listesidir.
E) Kişi topluluğudur, gruplara ileti göndermenin
en kolay yoludur.
Yukarıdaki resimde çerçeve içine alınan
bölüme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
7
Randevu Defteri
Tarih Defteri
Zaman Gezgini
Görev Defteri
Takvime Göre Görevler Bölümü
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
Yukarıda resmi verilen ve “Takvim
Klasörü”nün “Standart Araç Çubuğu”nda
yer alan düğme hangi amaçla kullanılır?
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A) Haftalık veya aylık zaman aralıkları
görünümünden, tek gün görünümüne
dönmek
B) Bulunulan tarihten bir gün sonrasına gitmek
C) Bulunulan tarihten herhangi bir tarihe gitmek
D) Bulunulan tarihten bir gün öncesine gitmek
E) Geçmiş ya da gelecek bir tarihten, o günün
tarihine dönmek
Tüm Randevular
Yıllık Olaylar
Etkin Randevular
Olaylar
Gün/Hafta/Ay
em
A)
B)
C)
D)
E)
i
19. Tarih Gezgini, Takvim klasörünün hangi
görünümünde yer alır?
16.
hangisi
“Takvim
17. Aşağıdakilerden
Klasörü”nde
gerçekleştirilebilecek
işlemlerden biri değildir?
ad
ol
u
A) İstenilen
randevulara
anımsatıcı
eklenebilmesi
B) Yinelenen randevunun zamanlanabilmesi
gün
süren
randevunun
C) Tüm
zamanlanabilmesi
D) Tarih gezgininde, birbirini izlemeyen 20
günün seçilebilmesi
E) İstenildiğinde
“Tarih
Defteri”nin
gizlenebilmesi
An
18.
20. Takvim klasöründe gelecekteki randevu ve
toplantıların listesini görmek için kullanılan
görünüme ne ad verilir?
Yukarıdaki resimde çerçeve içine alınan
bölüme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Tarih Gezgini
Takvim Defteri
Tarih Defteri
Görev Defteri
Zaman Gezgini
8
Yinelenen Randevular Görünümü
Görev Defteri Görünümü
Etkin Randevular Görünümü
Yıllık Randevular Görünümü
Gelecekteki Randevular Görünümü
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI-I
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
aşağıdaki
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
1. Publisher programıyla ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yayındaki her öğe bir kutuya ya da
çerçeveye girmektedir.
B) Hazırlanacak olan yayın için kullanılan sayfa
Publisher içinde boş alanın üzerinde
durmaktadır.
C) Publisher'da yer alan sihirbazlar yapılacak
her işi otomatikleştirirler.
D) Hazırlanan yayının ekranda göründüğü gibi
yazdırılabilmesi için yayını oluşturmaya
başlamadan önce yazıcı tercihlerinin
yapılmış olması gerekmektedir.
E) Publisher programında veri çözümleme ve
paylaşma işlemleri kolaylıkla yapılmaktadır.
5. Aşağıdakilerden hangisi Yayın Türleri
sekmesinde yer alan seçeneklerden biri
değildir?
A) El İlanları
B) Hızlı Yayınlar
C) Takvimler
D) Web Siteleri
E) Tablo Stilleri
6. Aşağıdakilerden hangisi Yayın Türleri
sekmesinde yer alan seçeneklerden biri
değildir?
2. Dosya yaratma, kaydetme, yapılan işlemi
geri veya ileri alma gibi sıkça kullanılan
işlemlerin bulunduğu araç çubuğuna ne ad
verilir?
A) Kitaplar
B) İş Formları
C) Web Siteleri
D) El İlanları
Standart araç çubuğu
Stiller araç çubuğu
Menü çubuğu
Görünüm araç çubuğu
WordArt çubuğu
E) Kartvizitler
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
Yayın Türleri
Seçenekler
Yeni Dosya
Yayın Tipi
Yayın Kataloğu
em
A)
B)
C)
D)
E)
i
4. "Broşürler" , "İş Formları " ve "Kartvizitler"
sekmelerinin bulunduğu görev bölmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu testteki sorular MS Publisher 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
7.
3. Publisher’da kullanılan cetvel, dekoratif
çerçeveler ve kutular, oval nesneler ve
poligonlar gibi geometrik şekiller hangi
nesne tipini oluşturmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
İki ve daha fazla nesne seçili iken
yukarıdaki resimde görüntülenen şekil
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Metin
Tablo
Çizim
Resim
Ole
A)
B)
C)
D)
E)
9
Nesnelerin Grubunu Çöz
Yeniden Gruplandır
Yerleştir
Nesneleri Gruplandır
Boyutlandır
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
olan
ölçü
izlenen yol
12.
9. Aşağıdakilerden hangisi Publisher ile
hazırlanan yayınların kenar boşlukları ve
sınırlarını belirlemeyi sağlayan denetim
araçlarındandır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki resimdeki araca ne ad verilir?
Eklentiler
Gezinti Çubuğu
Cetveller
Arka Plan
Web Araçları
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
Metin Kutusu
WordArt
Metin Dosyası
Metin Kaydırma
Metni Otomatik Sığdır
15. Publisher’da tablolarla çalışmakla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. Publisher’da metinlerle çalışırken kelime ya
da sözcüklerin belgedeki yerini bulmak ve
değiştirmek
için
kullanılan
seçenek
aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
WordArt
Resim Çerçevesi
Tasarım Galerisi
Otomatik Şekil
Metin Kaydırma
14. Publisher’da çerçeve içine sığdırılacak
metnin
boyutunun
otomatik
olarak
ayarlanmasını
aşağıdakilerden hangisi
sağlar?
Santimetre
Pika
Nokta
Yarda
İnç
Metin Kutusu oluşturmak
WordArt iletişim penceresini açmak
Tasarım Galerisini açmak
Nesneleri görüntülemek
Metni Kaydırmak
13.
10. Aşağıdakilerden hangisi Publisher’daki
ölçü birimlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
düğmenin
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
görülen
i
Yukarıdaki resimde
işlevi nedir?
A) Araçlar menüsü / Nesneler
B) Düzen menüsü / Özellikler
C) Seçenekler menüsü / Düzen
D) Araçlar menüsü / Seçenekler
E) Seçenekler menüsü / Araçlar
em
kullanılmakta
8. Publisher’da
birimini değiştirmek için
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tablo yeniden boyutlandırılabilir.
B) Tabloya kenarlık, dolgu ve efekt eklenebilir.
C) Tablodaki metinler İçerik Kitaplığındaki
metinlerden oluşmalıdır.
satır
ve
sütun
sayıları
D) Tablodaki
değiştirilebilir.
E) Tabloda yer alan birden fazla sayıdaki hücre
birleştirilebilir.
Görünüm
Düzen
Biçim
Yerleştir
Araçlar
10
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
16. Publisher’da Tablo Ekle düğmesinin yer
aldığı
araç
çubuğu
aşağıdakilerden
hangisidir?
17.
Seçenekler
Standart
Resim
Nesneler
WordArt
Yukarıdaki
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
em
i
A) Belgede yer alan normal metinler WordArt
metnine dönüştürülebilir.
B) WordArt metni tablolara metin eklemek
gerektiğinde oluşturulur.
C) WordArt metninin tamamından ya da bir
bölümünden WordArt stili kaldırılabilir.
D) WordArt özel efektlere sahip metinler
oluşturmak için kullanılır.
WordArt
metni
yeniden
E) Oluşturulan
boyutlandırılabilir.
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
oluşturulan bir WordArt
20. Publisher’da
metniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
resimdeki
düğmenin
işlevi
Renk düzenlemek
Sayfa Seçeneklerini belirlemek
Tablo eklemek
Metin kaydırmak
Grafik Yöneticisini açmak
18. Publisher’da özel efektlere sahip metinler
yaratmak için kullanılan metin stili galerisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Otomatik Şekil
WordArt
Tasarım Galerisi
An
ad
ol
u
Özel Karakterler
E) 3-B Stili
hangisi
WordArt
19. Aşağıdakilerden
nesnesine uygulanabilen seçeneklerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dolgu Rengi belirlemek
Dolgu Deseni belirlemek
Harf Kenar Çizgisini değiştirmek
Doku oluşturmak
Yeni WordArt stili eklemek
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İNGİLİZCE-I
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
1. A: How are you?
B: ……….. , thanks.
5. A: Is David sick?
B: No, ……….. .
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
em
See you
And you
Me too
I’m fine
You too
we’re not
they’re not
he’s not
she’s not
I’m not
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
i
Which of the following completes the
dialogue above?
2. A: Am I in Room 6?
B: Yes, ……….. .
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
6. A: Where’s your bag?
B: It’s ……….. my
wastebasket.
you are
your
we are
I’m
they are
chair
next
to
the
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
3. A: What’s your phone number?
B: ……….. 841-628-1562.
A)
B)
C)
D)
E)
Which of the following completes the
dialogue above?
in
front
at
under
on
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
It’s
I’m
It
My
You’re
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
7. A: Do you have your credit card?
B: Oh, no! It’s in my ……. at home!
4. I’m Laura. ……….. Susan.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
You’re not
We’re not
I’m not
Am I
Are you
A)
B)
C)
D)
E)
12
pen
cell phone
snack
wallet
watch
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
8. A: Are you tired?
B: No, ……….. .
12. Tuesday, ……….. , Thursday.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
dialogue above?
13. We all play ……….. on the weekend.
9. Feyza’s parents have three children: two sons
and one ………... .
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
sister
daughter
brother
mother
father
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Our
My
His
Their
Your
ad
ol
u
An
sports
lessons
shopping
television
laundry
14. A: Does your sister do her homework after
school?
B: Yes, she ……….. .
10. Jack and Simon are football players. ………..
favorite team is Manchester United.
A)
B)
C)
D)
E)
Monday
Friday
Saturday
Sunday
Wednesday
em
A)
B)
C)
D)
E)
you’re not
he’s not
they’re not
she’s not
I’m not
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
i
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
does
is
do
am
are
15. I ……….. reality shows. I think they’re really
stupid.
11. I ……….. drive to college.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
aren’t
don’t
doesn’t
not
isn’t
A)
B)
C)
D)
E)
13
love
like
really like
don’t love
hate
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
20. We go to ……….. clubs because we love
music.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
no
a couple
a lot of
any
a lot
em
news
soap opera
documentary
game show
talk show
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
i
16. Mum’s favorite ……….. is on TV every day at 6
o’clock. She loves all the actors.
17. A: ……….. do you usually go on weeknights?
B: I often go to the gym.
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
What
When
Why
Who
Where
18. The new Italian restaurant is very expensive
but the food is very ……….. , so it’s OK!
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
bad
small
good
cheap
big
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
19. ……….. no swimming pool in my town.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
It’s
There’s
He’s
There are
They’re
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ALMANCA-I
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
1. Was bedeutet das Wort “das Land” auf
Türkisch?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
2. Wie schreibt man die Zahl “259”?
“259”
sayısının
doğru
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
schlafen
gut
spielen
kochen
studieren
i
Cadde
Mahalle
Ülke
Şehir
Meydan
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?
Türkçesi
em
“das
Land”
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
5. Ich möchte ……..… .
6. Die allgemeine Ruhezeit ist …….. 23 Uhr
…..….. 7 Uhr.
yazılışı
Welche Wörter
Lücken?
Zweihundertfünfundneunzig
Zweihundertfünfzig
Zweihundertneunundneunzig
Zweihundertneunzig
Zweihundertneunundfünfzig
passen in die
obigen
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
von / bis
zu / ab
in / zum
seit / für
aus / auf
3. Das …….. meine Kinder.
Wir wohnen hier.
Welches Wort passt in die obige Lücke?
7. Ich habe ………. Zeit.
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
A) war
B) ist
C) kann
D) sind
E) sei
Welches Wort passt nicht in die obige
Lücke?
An
ad
ol
u
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
oft
viel
wenig
immer
mit
4. Betckestrasse 18/b. Berlin/ Spandau
8. Was bedeutet das Gegenteil von “nie“?
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
soru
“nie“
sözcüğünün
zıt
aşağıdakilerden hangisidir?
Haben Sie eine Handynummer?
Wo ist ihr Auto?
Wie ist Ihre Adresse, bitte?
Wie heissen Sie?
Hat er ein neues Auto gekauft?
A)
B)
C)
D)
E)
15
anlamlısı
manchmal
immer
oft
vielleicht
oder
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
9. Kannst du Schach spielen?
13. Welches der angegeben Verben ist nicht
trennbar?
Welche Antwort passt zur obigen Frage?
wegfahren
anfangen
einpacken
backen
aufpassen
em
A)
B)
C)
D)
E)
Ja, ich kann Schach spielen.
Wir möchten Schach lernen.
Nein, er kann nur Schach spielen.
Ja, ich höre gern Musik.
Nein, sie kann nicht tanzen.
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
i
Verilen fiillerden hangisi ayrılabilen fiil
değildir?
Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
14. Hay aksi!
10. Bettina ist ….….. verheiratet, sie hat Neffen
aber ………. Nichten.
Welche Wörter
Lücken?
passen in die
Wie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen
cümlenin
aşağıdakilerden hangisidir?
obigen
A)
B)
C)
D)
E)
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
nicht / keine
kein / keine
nicht / kein
oder / und
nie / kein
Almancası
Vielen Dank!
Das war’s!
So ein Mist!
Die ist doch im Angebot!
Da stimmt was nicht!
15. Ich nehme noch 300 Gramm Käse.
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
11. Der Vater von meinem Mann ist mein …… .
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Welches Wort passt in die obige Lücke?
A)
B)
C)
D)
E)
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
Bruder
Neffe
Schwiegervater
Onkel
Schwager
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
Stimmt es nicht?
Sonst noch etwas?
Wo sind die Sonderangebote?
Wie viel kosten diese Waren?
Haben Sie ein Problem?
16. A: ……………………
B: Oh,
Entschuldigung!
Kassenzettel!
A: Danke.
12. Ich gehe um ………. zur Schule. (08:30)
soru
Hier
ist
der
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
Verilen
karşılıklı
konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
halb acht
vor acht
gegen neun
halb zehn
halb neun
16
Dieser Tee ist im Angebot!
Sie haben meinen Kassenzettel vergessen!
Kein Problem, das ist schon erledigt!
Ich brauche eine Tüte!
Heute sind die Preise sehr ungünstig!
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 2154-A
17. Meine Mutter hat ………. Augen und ……..
Haare.
Welcher Satz ergänzt die Lücke im obigen
Satz?
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangileri tamamlar?
Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?
i
obigen
weibliche / nervöse
grüne / junge
kurze / schwarze
braune / lange
elegante / alte
A)
B)
C)
D)
E)
Ich kann gut nähen
Wir müssen einkaufen
Er hat sich eine neue Hose gekauft
Ich kann zeichnen
Du kannst gut Auto fahren
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
A)
B)
C)
D)
E)
passen in die
em
Welche Wörter
Lücken?
20. ………………, ich nähe Blusen, Röcke und
Hosen.
18. Nehmen Sie den Bus Nummer 98, er hält direkt
am Alexanderplatz.
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Wie oft gehen Sie ins Schwimmbad?
Würdest du im Team mitarbeiten?
Wo muß ich aussteigen?
Wann sollen wir umsteigen?
Wie komme ich zum Alexanderplatz?
An
ad
ol
u
A)
B)
C)
D)
E)
soru
19. Hier umsteigen, bitte.
Wie lautet der obige Satz in der ImperativForm 2. Person Singular?
Verilen cümlenin 2. tekil şahıs emir cümle
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Steigt hier raus!
Steigt mit ein!
Umsteigt hier!
Steig hier um!
Umsteigen dort!
17
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
An
ad
ol
u
Ü
n
20 ive
14 rs
Ar -2 ite
a 0 si
Sı 15 A
na G çı
v üz kö
Ki D ğr
ta ö et
pç ne im
ığ m S
ı
is
i
t
em
i
1. Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymalısınız. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiç bir
doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri
aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne
bulunduramazsınız.
3. Sınav esnasında görevlilere soru soramaz, sınav huzurunu bozacak söylemlerde ve davranışlarda
bulunamazsınız.
4. Sınav esnasında kalem, silgi vb. hiç bir araç ve gereç paylaşımında bulunamazsınız.
5. Kopya çekme, kopya verme, kopya çekilmesine yardımcı olma vb. eylemlerde bulunamazsınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdı dışında bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkaramazsınız.
7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı bilgilerini kontrol ediniz. Bu bilgiler size
ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
9. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı
değilse, sınav görevlilerine bildiriniz.
10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli vb.) kullanmanız
durumunda, cevap kâğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara TCKN ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazarak imza atınız.
12. Soru kitapçığınızın sayfalarında hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını hızlıca kontrol ediniz.
Hata olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Sınav
görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad-soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi yazarak
imza atınız.
14. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan bölüme, cevap yerinin dışına
taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
16. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
17. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu
yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
18. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı eksiksiz biçimde salon görevlilerine teslim
ediniz.
19. Sınav kurallarına uymadığınız takdirde sınav görevlileri tarafından hakkınızda tutanak tutulup,
sınavınız geçersiz sayılabilir.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Benzer belgeler

A 2154 - Soruhavuzu.org

A 2154 - Soruhavuzu.org 4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmay...

Detaylı