2. Sayı - GİŞKAD

Transkript

2. Sayı - GİŞKAD
GİRİŞİMCİ İŞKADINLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI
Dış Ticarette
İş Kadınlarının Rolü
Zafer ÇAĞLAYAN / Ekonomi Bakanı
Toplumsal İlerlemede
Kadın Emeği ve GİŞKAD
Hasan Basri GÜZELOĞLU / Mersin Valisi
Kadın ve Siyaset
Cavidan DEMİRAĞ / GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kadınların Ekonomik Yaşama
Eşit (Siz) Katılımı
Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR / Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Gişkad'ın Yeşil Girişimcilik
Projesi AB'den Onaylandı
SAYI: 2
www.giskad.org.tr
Mersin'de İç Turizm
Potansiyeli
Ruken DOĞAN UZUNADAM - Gişkad Kurucu Üye
İş Hayatında Kadını Özgür
Hissettiren "Moda"
Yelda NARİN - Gişkad Kurucu Üye
Kaliteli Hayat
Tuba ERKAL - Gişkad Kurucu Üye
KOSGEB ve GİŞKAD Ortaklığında
Girişimci Kadın Yetiştirme
Projesi Eğitimi Tamamlandı
Cumhurbaşkanı'nın
Mersin Ziyareti
⇢bu sayıda
GİŞKAD Dergi, Girişimci İş Kadınları Derneği’nin süreli yayın
organıdır.
İMTİYAZ SAHİBİ
Cavidan DEMİRAĞ
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Banu LÜLECİOĞLU
YAYIN KURULU
Cavidan DEMİRAĞ
Banu LÜLECİOĞLU
Berrin YORGUN
Kamile AYDIN
Ayşe GÖK
Yılmaz ÖZMEN
Kandemir ATÇEKEN
Coşkun KAYA
YAYIN DANIŞMANI
Celal SOYCAN
FOTO MUHABİR
Ekin YILDIZ
GİŞKAD HABERLER
Mihriban AMANOĞLU
REDAKTÖR
Gülsemin ANGIŞLAN
GRAFİK TASARIM
Alper ATABAY
YAYIN PLANLAMA YÖNETİMİ
Tetis Medya Ajansı
TASARIM – DİZGİ – BASKI – PAZARLAMA YÖNETİMİ
Mygrafik Reklam ve İletişim Hizmetleri
YÖNETİM YERİ
İnönü Mah. 1401 Sok. Özkan Apt. Kat: 1 No: 2 Bina
No: 14 Yenişehir Akdeniz / MERSİN
E-posta: [email protected]
Tel: 0324 329 36 73
REKLAM PAZARLAMA
Mygrafik Reklam ve İletişim Hizmetleri
Palmiye Mah. 1211 Sok. Melek Apt.
C/Blok No:1/D-E Yenişehir / MERSİN
Tel: 0324 326 57 56
BASIM YERİ
Ulusoy Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Tel : 0322 432 22 32 Pbx
Turhan Cemal Beriker Blv. 210/A Seyhan / ADANA
BASIM TARİHİ
Ağustos 2011
YAYIN TÜRÜ
Yerel süreli yayındır. Üç ayda bir yayımlanır.
Dergide yayınlanan yazı ve makaleler kaynak
gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
Tüm yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
07Değerli Okuyucularımız
08 Dış Ticarette İş Kadınlarının Rolü
Zafer ÇAĞLAYAN / Ekonomi Bakanı
12 Toplumsal İlerlemede Kadın Emeği ve GİŞKAD
Hasan Basri GÜZELOĞLU / Mersin Valisi
13 Gişkad, 2011 Seçimlerini Değerlendi
14 Gişkad Üyeleri Başarıyor
19 Gişkad Etkinlikler, Projeler, Haberler
46 10. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
48 Kadın ve Siyaset
Cavidan DEMİRAĞ / GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı
50 Kadınların Ekonomik Yaşama Eşit (Siz) Katılımı
Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR / Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
54Mersin'de İç Turizm Potansiyeli
Ruken Doğan UZUNADAM / Gişkad Kurucu Üye
58Gişkad Uluslararası Katılımları
64Son Firavun Kleopatra
Semihi VURAL / Araştırmacı Yazar
68Kaliteli Hayat
Tuba ERKAL / Gişkad Kurucu Üye
70İş Hayatında Kadını Özgür Hissettiren "Moda"
Yelda NARİN / Gişkad Kurucu Üye
72Nevin Yanıt
Mersin'den Dünya'ya Koşan Genç Kadın
78Gemoloji Nedir?
www.giskad.org
Cavidan DEMİRAĞ / GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Meltem GÜRBÜZ / ME.Ü. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Gemoloji Bölümü
82Gişkad Spor
88Gişkad Yönetim
89Gişkad Üye Künyeleri
erkekler bizi
a
“OYUN”
almak istemiyorlar.
Değerli okuyucularımız,
Ö
ncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. GİŞKAD ailesi olarak dergimizin ikinci sayısını da sizlere sunmanın keyif
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız faaliyetleri, üyelerimizin başarılarını ve buna yönelik haberlerini, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı bu dergiye taşıdık. GİŞKAD’a dost kurum ve kuruluşlar ile kişilerin bizlerle ilgili olumlu ifadelerine,
görüş ve önerilerine bu dergide yer vermenin keyfini hep birlikte yaşıyoruz.
GİŞKAD üyeleri, kendi işini kurmuş ve bunda başarıyı yakalamış ya da yöneticisi olduğu şirketini başarıya ulaştırmış kadınlardan
oluşmaktadır. Derneğimizin vizyonu ve misyonu gereği üyelerimizle birlikte birçok platformda yer alıyoruz. Bu sayımızda, derneğimizin yurt içinde ve yurt dışında çok daha başarılı işlere doğru koştuğunu ve yeni kadın girişimciler kazandırma anlamında da çalışmalar yaptığını göreceksiniz.
Beş yıl önce “Tükenmeyen Girişimci Ruhlar” sloganıyla çıktığımız bu yolda hızla yürümeye devam ediyoruz; heyecanımız hiç
bitmiyor. Biz girişimci kadınlar, yeni proje ve yeni çalışmalarla kabımıza sığamayıp çoğalarak ilerliyoruz. Sinerjimizi ve bizi doğru algılayan, bizlerin çalışmalarına her türlü desteği veren kamuoyundaki dost kurum ve kuruluşlar ile basının olumlu tavrını gördükçe
heyecanımız daha da artıyor. ‘Bundan sonra daha fazla ne yapabiliriz?’ diye düşünüyor ve bu sorumluluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bizler, global ekonomik dünyada ve buna bağlı olarak ülkemizde yaşanan krizlerin, işsizliğin ve ekonomik sorunların çözümsüzlüğünün kadınların iş dünyasında “biz de varız” demesi ile aşılacağına inanıyoruz. Dünya ortalamasının % 5’in altında olduğu kadın CEO oranında, Türkiye’nin % 12 ile 34 ülke arasında 2. sırada yer alması bizleri gururlandırdı ve umudumuzu artırdı.
GİŞKAD’ın kurulduğu günden bugüne destek ve katkılarını esirgemeyen kurucu üyelerimiz ve onur üyelerimize, şimdiye kadar ve
şu anda yönetim kurullarımızda görev alan arkadaşlarım başta olmak üzere tüm üyelerimize; gerek kurum ve kuruluşlarla gerekse
kendi şirketlerinin reklamlarını da katkı olarak sunan firmalarımıza, yayın kurulundaki arkadaşlarımıza, üyemiz Kâmile Aydın ve
ortağı Yılmaz ÖZMEN’in My Grafik Ajansı’na şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum. İnançla çıktığımız bu yolda yılmadan
yürüyeceğimize inanmanızı, bu anlamda katkı ve desteklerinizin devam etmesini diliyorum.
Yolumuz açık olsun. En derin sevgi ve saygılarımla…
Cavidan DEMİRAĞ
GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı
İnönü Mah. 1401 Sok. Özkan Apt. Kat: 1 No: 2 Bina No: 14 PK 33130
Yenişehir / MERSİN
Tel: 0324 329 36 Fax: 0324 328 56 15
www.giskad.org
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 7
DIŞ TİCARETTE
İŞ KADINLARININ
ROLÜ
Zafer ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir
unsuru olarak kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları düşük olup, yıllara göre sınırlı artış/azalma göstermektedir. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının niteliksel gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli nedenlerinden biridir ve
Türkiye’de kadın istihdamı temel sorun alanlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir.
T
ÜİK’in yayımladığı son verilere göre 2011 yılı
Şubat döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla % 48,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla % 70,6, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla % 27,2’dir.
İşgücünün eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde ise; lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 68,6, kadınlar için % 23,1 iken; yükseköğretim mezunu erkeklerde % 85,6 olan işgücüne
katılma oranı, kadınlarda % 72,1'dir.
Türkiye’deki 1 milyon 300 bin girişimciden yalnızca
70 bin kadarın kadın olması bu alanda daha çok mesafe kat edilmesi gerektiğinin kanıtıdır. Toplam nüfus içerisindeki kadının payı düşünüldüğünde ise bu
rakamın ne kadar az olduğu daha da belirgin bir hale
gelmektedir.
Artan ticaret hacmi, hizmet sektörünün gelişimi kadınların daha çok iş hayatına katıldığını göstermektedir. Örneğin kadın-erkek çalışan sayısının daha eşit
bir şekilde dağıtıldığı nadir iş kollarından bir tanesi ise borsadır. Borsa’da hâlihazırda lisans almış brokerların yaklaşık olarak %50’si kadındır. Uluslararası bir kıyaslama yapıldığında bu rakamın oldukça iyi
bir seviyede olduğu görülmektedir. Türkiye’de kadın
girişimci sayısının artırılmasında 79 ilimizde faaliyet
gösteren kadın girişimci kurulu büyük rol oynayacaktır, Bu çerçevede ülkemizde faaliyet gösteren Kadın
Girişimciler Derneği (KAGİDER) kadının iş dünyasındaki rolünün arttırılabilmesi için gerçekleştirdiği projeler yol gösterici olacaktır.
Günümüzde dünyasında kadının daha arka planda
kalmasına neden olan en önemli sebeplerden biri eği-
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 9
si için gerekli yasal düzenlemeler yapılmakta, kadınların iş
dünyasında aktif bir rol oynaması amaçlanmaktadır. Kadınların istihdam edilmeleri ve iş hayatına katılmalarının az
olmasında eğitimin dışında başka nedenler de söz konusudur.
Kadınların çalışma yaşamına girmesi veya girdikten sonra
işte devamları konusunda yasalarda cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusu olmamasına rağmen; belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun işler olarak toplumsal kabul görmemesi, görev dağılımında adil davranılmaması, ekonomik kriz
dönemlerinde önce kadınların işten çıkarılması, özellikle kayıt dışı sektörde ücretlerin düşük tutulması gibi bazı ayrımcılık örnekleriyle karşılaşılmaktadır. İş piyasasında iş ve
mesleklerin "kadın işleri" ve "erkek işleri" olarak ayrışıp toplumsal kabul görmesinden dolayı, kadınlar ancak geleneksel kadın mesleklerinde yoğunlaşmakta, daha düşük statülü
ve ücretli işlerde çalışmaya razı olmaktadırlar. Bu işler süreli ve geçici çalışmayı, sosyal güvencesizliği beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde kadınların istihdamı alanında gözlenen bir diğer
problem ise sosyal güvenlik ile ilgilidir. Ülkemizde bir işyerinde çalışmasına rağmen sigortalı olmayan çok sayıda kadın vardır.
K
adınların işgücüne katılım oranının 2023 yılına kadar % 35 düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir.
lemlerde de kadın istihdamını desteklemek adına önemli
destek mekanizmaları uygulanmıştır.
Buna ek olarak, Avrupa Birliği ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklediği, kadın girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir proje ile kadın girişimciler desteklenmektedir. Bu proje kapsamına etkin bir
iş planı hazırlanması, yönetim danışmanlığı, ofis ve üretim
alanı temini, idari hizmetler, teknik hizmetler, gerektiğinde
pazarlama, hukuk ve muhasebe danışmanlığı gibi hizmetler
dâhil olup kadın girişimcilere bu konularda ayrıcalıklı fırsatlar sunulmaktadır. Kadınlarımızın iş hayatına katılmaları ve
girişimci olmaları yönünde Kadın Girişimciler Derneği’nin
çabaları takdire şayandır.
Kadınların istihdamı konusunda yaşanan sorunların bir kısmı da sosyolojik nedenlere dayanmaktadır. Çalışma yaşamına girebilen kadınların çalışma yaşamlarını kısa bir dönemde bitirmesi ve/veya kariyerde yükselme doğrultusunda tüm potansiyelini ortaya koyamamasının temel nedeni,
ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda yaşadıkları sorunlardır. Kadın aile yaşamında çocuk bakımı yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükleri kocası ile ve/veya devletle paylaşmak durumundadır.
timdeki cinsiyet ayrımıdır. Türkiye bu alanda büyük mesafeler kat etmesine rağmen kadınlarımızın iş hayatlarına katılımı istenen seviyeye gelmemiştir. Türkiye’de kadınlarımıza eşit bir statü sağlamak adına yapılan yasal düzenlemeler de yadsınamaz bir gerçektir. Eşitlikçi düzenlemeler anayasa başta olmak üzere medeni kanun, iş kanunu ve yer yer
diğer kanunlarda da bulunmaktadır. Bu noktada kadının iş
hayatındaki yeri ile ilgili değinilmesi gereken önemli bir husus da yeni Medeni Kanun ile getirilen kadının iş ve meslek seçiminin kocasının iznine tabi olmadığı düzenlemesidir. Tüm bu gelişmeler ışığında görülmektedir ki; Türkiye’de
kadınlara iş hayatında eşitlikçi bir yaklaşım benimsenme-
10 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Kadınların istihdamı alanında gözlenen temel sorunlarla sistematik bir biçimde başa çıkılabilmesi için 9. Kalkınma Planı’nda kadınların işgücüne katılma oranının 2013
yılına kadar % 29,6 olması hedeflenmiştir. Kadınlarımızın
gerek istihdam, gerekse çalışma hayatına daha fazla oranda katılmalarını temin etmek amacıyla, ilgili kurumlar birçok projeyi yürütmekte ve kadınların iş hayatına katılmaları sağlanmaktadır. Hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi
Belgesi’nde kadınların işgücüne katılım oranının 2023 yılına kadar % 35 düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığım döneminde uygulamaya koyduğumuz Sıfır Faizli Cansuyu
Kredisi’nde kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak
kredi limitleri yüksek tutulmuş, kriz döneminde alınan ön-
K
adınlar, “ellerinin hamuruyla
erkek işlerinin” üstesinden çok
rahat bir şekilde gelebilmektedirler.
Yapılan değişikliklerle, gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Kadınlar bugün dünyanın her
tarafından her işi rahatlıkla yapabilmekte, “ellerinin hamuruyla erkek işlerinin” üstesinden çok rahat bir şekilde gelebilmektedirler. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınla-
rımızın girişimci olarak iş hayatına atılmaları sadece ailenin zenginleşmesini değil, Türkiye’nin zenginleşmesini sağlayacak, Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini daha ileri noktaya taşıyacaktır. 2023 yılı için hedefimiz 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek, 100 bin ihracatçı rakamına ulaşmaktır. Girişimci kadınlarımızın sayısının artması
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefimizde en önemli etken olacaktır.
Tarihte Doğu Akdeniz çanağında önemli bir ticaret merkezi
olan Mersin, kaybettiği gücünü yeniden kazanmak adına bir
dönüm noktasındadır. 2013 Akdeniz oyunlarının Mersin’de
gerçekleştirilecek olması Mersin’in bu dönüşümünün fitilini ateşleyecek önemli ve büyük bir organizasyondur. Çukurova Hava limanı, Kazanlı bölgesinde yapılacak olan turizm tesisleri ve diğer yatırımlar Mersin’in önümüzdeki dönemde bulunduğu konumdan daha üst noktalara ulaşmasında kilometre taşları olacaktır. Tarihiyle, turizmiyle, lojistik olanaklarıyla, büyük tarım potansiyeli ile Mersin yeniden ticaretle anılacaktır. Böylesine önemli yatırımlar yeni
girişimcilerin iş dünyasına girmesini sağlayacaktır. İnanıyorum ki GİŞKAD, Mersin’in bu dönüşümünde yeni girişimci
kadınlar ortaya çıkmasında gerçekleştireceği etkinlik, yapacağı bilgilendirme ve enformasyonla büyük destek olacaktır.
Mersin’in dönüşümü ve gelişimi Mersin’den çıkacak yeni girişimci kadınlarımızla mümkün olacaktır.•
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 11
Hasan Basri GÜZELOĞLU
Mersin Valisi
⇢ Toplumsal İlerlemede
Kadın Emeği ve GİŞKAD
Ü
lkelerin kalkınmasında, gelişmesinde ve sağlıklı nesiller
yetişmesinde genel olarak kadının, özel olarak da üretken
ve bilinçli kadın emeğinin büyük önem taşıdığını biliyoruz.
Kadınlar ekonomik hayatı destekleyici değil, yaşamsal bir unsur
olarak değerlendirilmeli ve kadının iş hayatındaki rolünü artırmak için de kapsamlı stratejiler geliştirilmelidir. Kadın haklarının
yasal güvenceye kavuşması konusunu çoğu Avrupa ülkesinden
önce başarmış olan ülkemizde de, kadının her alanda istihdamına daha Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel önem verilmiştir. Nitekim, çoğu eksiğine karşın, kadın emeğinin üretim sürecine dahil edilmesiyle ilgili sayısal veriler sevindiricidir.
Bugün eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan
kamu yönetimine toplumsal hayatımızın örgütlenmesinde kadınlarımızın dikkat çekici etkileri ve katkıları söz konusudur.
Hemen her sektörde, özellikle de hizmet, turizm, bilim ve bilişim
alanında kadın emeğinin giderek yoğunlaştığını gözlüyoruz. Öte
yandan, sanayi sektöründe ülkemizin en büyük sermaye gruplarının üst yönetim kademelerinde ya da meslek örgütlerinin karar organlarında rol modeli olacak ölçüde başarılı iş kadınlarımız vardır.
*
*
*
2000’li yılları Cumhuriyet tarihimizin en hızlı büyüme rakamlarıyla karşılayan, özellikle de son yıllarda küresel ölçekte ekonomik başarılarla dikkat çeken ülkemizde, bazı illerin bu ivmeyi hızlandırıcı katkıları özel bir ilgiyle izlenmektedir. Bir dünya kenti olma yolundaki örnek atılımıyla Mersin, bu illerin başında gelmektedir. Kentte sürdürülen ya da uygulanma
aşamasındaki birçok proje, konjonktürel koşulların da uygun olmasıyla hem kentin sosyal ve fiziksel gelişimini hem de ekonomik büyümesini çok olumlu etkilemektedir.
Bütün sektörlerde eşgüdümlü bir başarıyı da tetikleyen bu sü-
12 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
reç, kadın girişimciliğinde de parlak bir dönemi işaret etmektedir. Mikro-kredi yoluyla kadınları iş sahibi yapmaya yönelik KOSGEB, GİŞKAD ve İÇEV’in işbirliğinde geliştirilen proje dışında,
özellikle GİŞKAD (Girişimci İşkadınları Derneği ) bünyesinde örgütlenen işkadınları, Mersin ekonomisinde tartışılmaz önemde
bir örnektir. Kadının istihdamında eğitimden finansmana, hemen
her aşamada örgütlü bir çalışmayı öngören GİŞKAD, kadın emeğinin sürdürülebilir verimliliği için daha şimdiden önemli mesafe almıştır.
*
*
*
Mersin’de, göçlerle dramatik bir büyüklüğe ulaşan vasıfsız kadın
emeğinin ekonomik hayata katılması ve bu yolla da yoksulluğun
aşılması yalnızca ekonomik değil sosyal düzeyde de çok önemlidir. Geleneğinde her zaman demokratik ve barışçı ilişkileri koruya gelen, ülke kalkınmasında hep öncü modeller üreten Mersin,
kadın emeğinin çağdaş ve rasyonel ölçülerle sosyo-ekonomik
hayata aktarılmasında da örnek bir örgütlenmeyi başarması doğaldır. Toplumun yarısını oluşturan kadınları bütün karar organlarında ve üretim kademelerinin her aşamasında etkin, toplam
katma değerin eş paydaşı durumuna getirecek fırsatların örgütlenmesinde böylesi kurumsal yapılar zorunludur. Genel olarak ülkemizde, özel olarak da Mersin’de bu bilinç giderek yaygınlaşmakta ve sonuç vermektedir.
GİŞKAD’ın bu anlamda katkısını, önemini ve değerini içtenlikle takdir ediyorum. Böylesi bir yayın organıyla da, olabildiğince geniş bir iletişim ve bildirişin çevresi kurulacaktır. Bunun kent
ve ülke ekonomisi dışında, tek tek iş kadınlarımızın verimliliğine doğrudan etkileri yanında; istihdama katılamayan kadınlarımız için de heyecan verici bir model oluşturacağı kesindir. Çabaları, emekleri ve hayatımıza katkıları için tüm Mersinli iş kadınlarımızı kutluyorum.
GİŞKAD,
2011 SEÇİMLERİNİ
DEĞERLENDİRDİ
% 14,18
TBMM Kadın Milletvekili Oranı
MECLİS, TÜRKİYE’NİN YARISINI
‘EKSİK’ TEMSİL EDECEK
G
irişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan
Demirağ, 24. dönem milletvekilliği seçim sonuçlarına
ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplumun yarısını
oluşturan kadınların Meclis’te yeterli sayıya ulaşamadığını
dile getirerek, yüzde 86’sı erkeklerden oluşan yeni Meclisin
kadınların taleplerini ciddiye almalarını umut ettiklerini
söyledi.
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, 12 Haziran 2011 seçimleri ile “halkı temsil etmek üzere” TBMM’ye seçilen milletvekillerini kutladı. Demirağ, seçim sürecinde adaylıkların
belirlenmesi ile başlayan ve sandıktan çıkan tabloya ilişkin
şu değerlendirmeyi yaptı:
“TBMM yine kadınların iradesi yok sayılarak, Türkiye’nin
yarısını ‘“eksik’ temsil edecek şekilde oluşturuldu. AKP’den
45 (% 13,8), CHP’den 19 (% 14,07), MHP’den 3 (% 5,6) ve
Bağımsız 11 (% 30,5) kadın TBMM’ye girdi. TBMM’deki kadın
oranı % 6 artarak % 8,8’den % 14,18’e yükseldi. Dünyada
kadın temsili oranı ortalama %19,3, Avrupa’da %21,5 ve
Asya’da %18 iken bu oran kesinlikle yeterli değildir.”
Mersin’de, Atatürk’ün kurduğu partide seçilir yerde
kadın aday yoktu…
Mersin’deki tablonun daha hüzünlü olduğuna işaret eden
Cavidan Demirağ, uzun bir aranın ardından tek kadın vekil
çıkaran kente ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yerelde Mersin’in durumuna bakınca daha da hüzünlü bir
tablonun çıktığını görüyoruz.
AKP’nin bir kadın milletvekili çıkardığı tabloda Atatürk’ün
kurduğu parti CHP’nin hiç kadın vekil çıkaramadığı (çünkü
seçilir yerde kadın aday yoktu) üzüntü verici bir durum.
MHP’nin de hiç kadın aday koymamış olması da aynı olumsuz durumdur.”
Eşit temsile uyulmalı…
GİŞKAD Başkanı Demirağ, kadınların taleplerini şöyle sıraladı:
“Nüfusun yarısı olan biz kadınlar olarak yeni TBMM’den
şunları bekliyoruz; Yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın adına ve görev tanımına “kadın” kelimesi ve
kadınlarla ilgili politikalar eklenmelidir. Başta Anayasa
ile ilgili komisyon olmak üzere, TBMM’de kurulacak tüm
komisyonlarda üyelerin yarısı kadın milletvekillerinden
oluşmalıdır. Yeni kurulacak hükümette bakanların ve
bakan yardımcılarının yarısı kadın olmalıdır. Yeni Anayasa
yapılırken seçimle ve atamayla gelinen her türlü görev
için ‘Eşit Temsil’e uymak bir zorunluluk olarak Anayasa’ya
konmalıdır. Yeni Anayasa yapılırken kadın örgütlerinin görüş
ve önerileri alınmalıdır. Bütün bu taleplerimizi, kadınları
TBMM’den uzak tutmak için çaba sarf eden ve yeni Meclis’in
% 86’sını erkeklerden oluşturan liderlerin ciddiye alacaklarını
umuyoruz.
KADER’in başlattığı, TBMM’de, kamu görevlerinde, istihdamda ve girişimcilikte kadın oranı % 50 olana dek ve ayrıca
bizler iş dünyası kadınları olarak; işsizliği de önemli ölçüde
azaltacağına inandığımız için istihdamda ve girişimcilikte az
önce de belirttiğim gibi kadın oranı % 50 olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 13
GİŞKAD ÜYELERİ BAŞARIYOR
GİŞKAD ÜYELERİ BAŞARIYOR
Üyemiz; Hediye DALGIÇ, tarımda gösterdiği başarıdan dolayı İlçe Müdürlüğü’nün ve eski Bakan Gülden Akşit’in
verdiği ‘YILIN ÇİFTÇİ KADINI’ ödülünü hak etmiş başarılı kadın girişimcilerimizdendir. Çevreye ve insanların
sağlığına duyarlı bir bilince sahip olan Dalkılıç, şimdilerde Dalgıç Pet Şişe Geri Dönüşüm Fabrikası’yla atık
maddeleri dönüştürüp doğaya yeniden kazandıracak. Yeni işinde başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Canan SUNAY, dış ticarette en başarılı üyelerimiz arasında olan kurucu üyemiz www.yesstrade.com
e-ticaret (sanal fuarlı) sitesi oluşturarak yerli firmalarımıza yurt dışı pazarlarında kolay yararlanabileceği sanal
fuar ortamı yaratmıştır. Bu listeye üye olan firmalar ürünlerini daha rahat yurtdışına pazarlayabilmektedir.
Başarı dileklerimizle.
GİŞKAD ÜYELERİ
BAŞARIYOR...
GİŞKAD ÜYELERİ
BAŞARIYOR...
2010 YILI VERGİLENDİRME SIRALAMASINDA GİŞKAD ÜYELERİ
2010 kurumlar vergi sıralamasında, 6 üyemizin temsil ettiği firmalar ilk 100’ün içinde ön sıralarda yer aldı. Onları
ve firmaları tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Üyemiz Av. Nevin ZAİMOĞLU 2009’da olduğu gibi 2010 yılında da vergi rekortmenleri arasında (kadın olarak
1. sırada) normal sıralamada 10. sırada bulunmaktadır. Başarılarının devamını diliyor, GİŞKAD olarak tebrik
ediyoruz.
-
Üyemiz, Gülçin ARSLAN'ın firması Arbella 3. Sırada
-
Üyemiz, Gül AKYÜREK'in firması Akyürek Kardeşler 15. Sırada
-
Üyemiz, Nezaket SUATOĞLU'nun firması Serttaşlar 44. Sırada
-
Üyemiz, Zeynep ŞEMSİ'nin firması Berdan Civata 52. Sırada
-
Üyemiz, Gökçen ÇAKIR'ın firması Eren Tarım 63. Sırada
14 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Üyemiz; Hanife KÖRÜNOĞLU - Banu LÜLECİOĞLU AKSOY işlerini geliştirmek amacıyla yeni bir marka yaratarak hazır giyim sektöründe yerlerini aldılar. Bh Magic ürün çeşitliliğini arttırıp pazarlarken, iş elbiseleri üretim
ve pazarlama alanlarına da girdiler. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Sevil YETKİN - Öznur SAYILI, güç birliğinin en iyi örneklerinden Fiyonk Organizasyon hizmetlerini
geliştirmek amaçlı firma adresleri ve mağazaların Adnan menderes Bulvarı üzerinde geniş bir yere taşındılar ve
çikolata satımına da girdiler. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Cavidan DEMİRAĞ, Demirağ Grup şirketlerine 2010 yılı başında yeni bir şirket eklediler Demirağ
doğalgaz, çelik yapı, telekomünikasyon, lojistik adıyla kurulan şirketi Mersin Tarsus bağlantısı ve Tarsus
şehir içi doğalgaz altyapı mühendisliğini yaptılar. Ayrıca doğalgazda iç tesisat işlerini yürütmek üzere MersinPozcu’ya irtibat ofisi açtı. Yurtdışı yatırımı olarak da, Yemen’de alt ve üst enerji yapı işleri Althour firmasıyla
protokol yaparak bir şirket kurdu. Faaliyete başlamışken Yemen’deki iç karışıklık nedeniyle şirket bekleme
sürecine girdi. Ayrıca 2010 Çukurova Kalkınma Ajansı’nda önemli bir proje kazanımı sağladı. Katlanabilir
konteynır üretimi adlı projesi ile bu yıl sonunda üretime başlamayı planlanmaktadır. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Yelda NARİN, Ladychic markasıyla ürettiği gelinlik ve abiye markasını yurt içi ve yurt dışına pazarlayan
üyemiz Suriye Halep’teki şubelerine Adana’da kurdukları üretim ve pazarlama mağazalarını eklediler. İşlerinde
başarılar.
Üyemiz; Ruken Doğan UZUNADAM, Mavi bayraklı Olbios Otel işletmelerine yeni açılan marinada Olbios Kafe’yi
de hizmete soktular. Ayrıca Opat Otomotivle hizmet verdikleri sektöre Audi markasını eklediler. Bütün bu
hizmetleri Aldo Grup adı altında yapmaktalar. İşlerinde başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Mürvet BEYDAĞI, Çamlıbel’de bulunan Mürvet Beydağı Güzellik Salonu’na Mezitli şubesini de açarak
hedef büyüttü. Üyemiz şuanda da bünyesine eşi Prof. Dr. Hüseyin BEYDAĞI’nıda katarak estetik poliklinik kurma
hazırlıkları yapıyor. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Av. Fatma DİNÇ, Dinç Hukuk Bürosu ile hukuk alanında hizmetini başarıyla yürütmektedir. 2010 yılı
içerisinde Ankara’da bulunan barolar birliği genel merkezine, Mersin barosundan genel merkeze delege olarak
seçilmiştir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Sevil KASSEM, İES yurt dışı eğitim hizmetlerine Mersin ve Adana’dan sonra İstanbul şubesini de
ekleyerek üyemiz bu alanda çalışmalarını devam ettirmektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Müge Sungur ENÖN, Erikli Su markasının Mersin ve Adana’ya dağıtım ve pazarlamasını yapan üyemiz,
Nestle Su’yu da bünyesine katarak çalışmalarını başarıyla devam ettirmektedir. Ayrıca Mersin’de Total Petrol
İstasyonu hizmeti de vermektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Nurgül AYDIN, Merdiven Psikolojik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri faaliyeti gösteren üyemiz, 4 -14
yaş arası için ABAKÜS (zihinsel matematik) eğitimi hizmetine başlamıştır. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Kamile AYDIN, MyGrafik adlı reklam ajansı ile hizmet veren başarılı üyemiz, Pozcu şubesinin ardından,
çarşıya açtığı dijital baskı atölyesi ile işyeri sayısını ve niteliğini daha da arttırdı. Başarılarının devamını diliyoruz.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 15
GİŞKAD ÜYELERİ BAŞARIYOR
Üyemiz; Mine Şaman KİREMİTÇİ, HSBC Bank Çamlıbel Şubesi’nden terfi ederek HSBC çarşı şubesine bireysel
müşteri müdürü olarak ataması gerçekleşmiştir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Figen ŞENUZUN, Green-Mer Madencilik adıyla Türkiye’nin bir çokyerinde maden ocağı işletip pazarlayan üyemiz Mersinimizin de ilçelerinde Çamlıyayla dahil maden ocakları kurup işletmektedir. Azerbeycan
Bakü’de de bu alanda faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. Başarılarının devamını diliyoruz.
Eser TUNCAY, ESSE yurt dışı eğitim hizmetleri ile faaliyetlerini sürdüren üye firmamız Form Avm yakınlarına
yerini taşıyarak yeni ofis düzeni ile çalışmalarını büyüterek devam etmektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Zübeyde KESER, TMS Yıldız Yapı İnşaat firmasının tanıtım ve pazarlama müdürü olan üyemiz
firmasının yeni yatırımı olan Babil Tower başarısı ile tanınmaktadır. Başarılarının devamını diliyoruz.
Üyemiz; Tuba ERKAL, Nutra Slim Mersin’de uzun yıllardır sektöründe başarılı olan üyemiz aynı zamanda çeşitli
kurum ve kuruluşlara, okullara diyetisyen ve danışmanlığı yapmakta yeni teknolojileri bünyesine katarak sağlıklı
beslenme ve zayıflama faaliyetleri sürdürmektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Özlem ÇETİN, Sistem Tıp Merkezi’nin başarılı müdürü olan üyemiz, ek iş olarak da Ali Baba Restorant
ve Bar İşletmeciliği de yapmaktadır. Başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Berrin YORGUN, derneğimizin ve Forum Avm’nin tek eczası olan üyemiz sağlıklı yasam adına dünya
teknolojileri ürünlerinin danışmanlığını da yaparak halkımıza sunmaktadır. İşlerinde başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Dr. Sultan KARAKUCAK, kendisi gibi doktor eşiyle birlikte sağlıklı zayıflama ve estetik konularında
Mezo Center adıyla faaliyet gösteren üyemiz kısa süre sonra çamlıbelde eski ve büyük bir binanın restorasyonunu yaparak orada faaliyetlerine devam edeceklerdir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Zuhal İÇENLER - Nazan ÜNGÖR, Algan - Duru Uluslararası Kara Taşımacılığı ve Gümrük sektöründe
faaliyetlerini başarı ile yürüten üyelerimiz gün geçtikçe iş hacimlerini arttırarak yollarına devam etmektedirler.
Başarılar diliyoruz…
GİŞKAD ÜYELERİ BAŞARIYOR
Üyemiz; Nurgün Kamuran BAYDUR, üyemiz Çamlıbel’de bulunan uluslar arası bir aksesuar mekanı olan Risis’in
turizm temsilciliğini yürütmektedir. Başarılar dileriz
Üyemiz; Nazlı SÖZEN, Gümrük alanında başarılı olan üyemiz, Antep-Mersin merkezli Selen Gümrükleme şirketi
son iki yıldır vergilendirmede ilk yüzün içerisinde yer almaktadır. Başarılarının devamını diliyoruz…
Üyemiz; Şemsa ÖNER, 3500 istihdam sağlayan Ar Grup şirketleri yönetim kurulu başkanı olan üyemiz en fazla
istihdam sağlayan üye olarak aramızdadır. Başarılarının devamını diliyoruz.
Üyemiz; Selen KARAGÖZ, Karagöz Çevre Danışmanlık ve Mühendislik hizmetleri veren üyemizin en yeni üye
olduğunu belirtmek ister aramıza hoş geldin der, başarılar dileriz.
Üyemiz; Gülşen ENGİN, konut alt yapı inşaat faaliyetlerine, hazır beton üretim tesisi Nehir Beton adı ile kurup
faaliyete başlayan üyemiz, firmasının tarımla da ilgili yatırım çalışması bulunmaktadır. Başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Gülay YÜCEER, Hatay merkezli Canan Mobilya adıyla ofis ve diğer alanlarda hem üretim hemde yurt
içi ve yurt dışına satış yapan üyemiz, Hatay’a Bfit Spor Salonu’nu da kazandırmış bulunmaktadır. Suriye’de
üretim tesisi kuran üyemiz, Suriye’de çıkan olaylar nedeni ile bu yatırımı ertelemiş bulunmaktadır. Başarılar
diliyoruz.
Üyemiz; Gönül OĞUZ, Almanya Berlin’de yaşayan üyemiz faaliyetlerine Berlin'de devam etmektedir, başarılar
diliyoruz.
Üyemiz; Demet GÖK, narenciye sektöründe önemli ihracat yapan firmaların basında gelen Gökler Narenciye
firmasında ihracat yaptığı ülke sayısı her geçen gün artan üyemize, başarılarının devamını dileriz…
Üyemiz; Serap KURT, ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyet gösteren Marsas Grup Yönetim Kurulu Üyesi
olan üyemiz İstanbul'da faaliyet göstermektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Engür KURTOĞLU, kuyumculuk sektöründe Altınbaş olarak Forum AVM’de, Ergül Çeyiz olarak dayeni
bir işletme açmıştır. Hem üretip hem de yurt içi ve yurt dışına ürünlerini pazarlayan üyemize, başarılar diliyoruz
Üyemiz; Füsun YILMAZ, ağız ve diş sağlığı konusunda Diş Dünyası Merkezi’nde başarılı çalışmalar yapan üyemiz teknolojiyi sürekli takıp ederek müşteri potansiyelini arttırmaktadır. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Hülya ÇETİNTAŞ, Çetintaş Bakliyat olarak sektöründe iddialı olan üyemiz firması ihracat yaptığı ülke
sayısı ve miktarını her geçen gün arttırmakta, başarılar dileriz.
Üyemiz; Ayferi Tuğcu KILIÇÇI, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konut inşaatları Genel Müdür Yardımcılığı’nı
yürüten üyemiz iş hacimlerini daima arttırarak başarılı çalışmalar yapmaktadır. Başarılarının devamını diliyoruz.
Üyemiz; SERPİL KARADOĞAN, Fidato Tarım Dış Ticaret Ltd. (fidan ithalat ve ihracatı vs,) yağmur grup enerji
bölge distribütörü, indirimli elektrikaboneliği ve enerji tasarrufu konularında, Anadolu sigorta hizmetleri veren
üyemize başarılar…
Üyemiz; Hicran DEMİREL, Mersin’in en uzak ve güzel sahil ilçesi olan Anamur’da faaliyet gösteren üyemiz
bilişim sektöründe faaliyet veren firmasının çalışmalarınayeni teknolojiler eklemektedir. Başarı dileklerimizle.
Üyemiz; Av. Sibel DOGAN, hukuk alanında faaliyet gösteren üyemiz, Mersin Barosu’nun kadın hukuku konusunda da faaliyetlerine katkı vermektedir
Üyemiz; Canan DALLANMIŞ, uzun yıllar yönetici olarak çalıştığı firmalardan ayrılıp kendi işini kurma hazırlığı
yapan üyemize, başarılar diliyoruz...
Üyemiz; Gülcan KIŞ, Derya Grup adı altında birçok sektörde hizmet veren grubun inşaat malzemeleri ve hazır
beton inşaat yapım alanında sorumlu olan üyemiz aynı zamanda Yenişehir CHP Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı’nı da sürdürmektedir. Otomotiv sektörünün dışında forumdan sonra yeni açılan marinada 20.
Cadde’yi de işletmeye başladılar. Başarı dileklerimizle…
Üyemiz; Rozelin HARA, Mick Mouse ve Goffy Anaokulları'nın sahibi olan üyemiz, Goffy Anaokulu'nu yaz okulu
olarak da devam ettirmektedir. Başarılarının devamını diliyoruz.
Üyemiz; Semiramis BOZKAYA, Polo Garage’ın Adana ve Mersin Forum Avm’deki mağazalarını işleten üyemiz
aynı zamanda Çamlıbel Lions dönem başkanlığına seçildi. Başarılar diliyoruz.
Üyemiz; Hatice YAZDIÇUTAN, Saatçioğulları firması ile Adana ve Mersin Çamlıbel’den sonra yeni açılan Marina
Limanı’-nda da açtığı şubesi ile iddialı ürünler sergileyen üyemize, başarılar dileriz.
Üyemiz; Banu Çebi ASASOĞLU, Gemi yakıt temini ve pazarlaması yapan Akdeniz Gemi ve Pazarlama Şirketi
ortağı olan üyemize, başarılar diliyoruz…
Üyemiz; Çiğdem BİRSÖZ, Birsözler mağazacılık hizmetlerinin yanı sıra, Birsöz perde ve mefruşat kumaşı
satan, üretim hizmeti yapan üyemiz, Irak – Erbil’de de hizmet vermektedir. Başarılar dileriz.
Üyemiz; Betül KURT, Seramik sanatçılığı alanında başarılıçalışma yapan üyemiz derneğimizingüzel sanatlar
alanında tek üyesidiryeni tasarım ve üretimlerinin, başarılı olmasını diliyoruz.
Üyemiz; Fatma YILMAZ, derneğimizin resmi muhasebe işlerini de yapan tek mali müşavir üyemize, başarılar
diliyoruz.
Üyemiz; Gül ERTURHAN, G&S Shopping Uluslararası Gemi Acenteliği ve Lojistik Hizmetleri veren üyemizin
hizmet verdiği ülke sayısı her geçen gün artmaktadır, başarılar…
Üyemiz; Eylem AYBAR, MasDekor alanına makine inşaat, mas peyzaj şirketleriyle, Irak çalışmalarını da
geliştiren üyemiz yoğun bir tempo içerisindedir. Başarılar dileriz.
16 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 17
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL MERSİN’İ
ZİYARET ETTİ...
GİŞKAD VE MESİAD’IN 2 ORTAK PROJESİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSINA
GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mersin’de çeşitli temas ve incelemelerde bulunup, tarihî
mekânları gezdi
C
umhurbaşkanı Abdullah Gül, Mersin’de çeşitli temas ve incelemelerde bulunup, tarihî
mekânları gezdi
İstanbul’dan havayoluyla Adana’ya giden Cumhurbaşkanı
Gül’ü, Adana Havalimanı’nda, Vali İlhan Atış, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 6. Kolordu
Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz
ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül, buradan Mersin’in Tarsus ilçesine geçti.
Cumhurbaşkanı Gül’ü ilk program
yeri olan Nusret Mayın Gemisi Müzesi önünde, Mersin Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin
milletvekilleri karşıladı. Nusret Mayın Gemisi’ne çıkan Cumhurbaşkanı
Gül, gemide incelemelerde bulundu.
Danyal Peygamberin kabrinin bulunduğu Makam-ı Danyal Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarını inceledikten sonra Ulu
Cami’ye giden Cumhurbaşkanı Gül, ardından Kırk Kaşık Bedesteni’nde de incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Gül, Tarsus Amerikan Koleji’nde de incelemelerde bulunduktan sonra St. Paul Kuyusu’na gitti ve burası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. “Yarenlik Alanı” olarak bilinen çarşı bölgesinde de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül’e vatandaşlar tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu ve binalardan gül yaprakları döküldü.
Cumhurbaşkanı Gül, Tarsus’taki incelemelerinin ardından Mersin’e geçerek Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’ni ve Akdeniz Bölge ve
Garnizon Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Gül, Hilton Sa Mersin Oteli’nde kentin ileri gelenleri ve sivil toplum örgütleri ile bir takım görüşmelerde bulundu. Bu toplantıya Gişkad adına dernek başkanı Cavidan Demirağ katılım sağladı.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Mersin’in turizm ve lojistik alanında atılım yapmaya hazırlanan bir şehir olduğunu belirterek; “Tabii ki böyle büyük bir atılım içinde olan kente büyük bir havaalanı şarttır. Üstelik lojistik ve turizm alanında büyük girişimlerin olduğunu da varsayarsak bölgesel havaalanı bir ihtiyaçtır. Dışarıda bu kadar büyük ticaret içerisinde bulunan bir kentin bölge havaalanına ihtiyacı var. Adana Havaalanı çevresinden ve coğrafi konumundan dolayı genişleme imkanı olmayan bir havaalanı. O zaman yapımı için çalışmaların devam ettiği Mersin Bölgesel Havaalanı için herkes elinden gelen gayreti gösterecek. Bu havalimanının süratli bir biçimde yapılması için ben de bizzat takibini sürdüreceğim” dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, Ortadoğu, Orta Asya ve Asya dikkate alındığında Mersin’in önemli bir lojistik üs olduğunu belirterek, kentin
sadece yerli firmaların değil yabancı firmaların da yatırım yapacağı bir yer olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Mersin’in
sürekli büyüdüğüne ve yurt dışıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekerek; “Ortadoğu, Orta Asya ve Asya dikkate alındığında Mersin önemli bir lojistik üs haline geldi.
Mersin sadece yerli firmaların değil, yabancı firmaların
da yatırım yapacağı bir yerdir” dedi.
Ardından, Liman’da da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Akdeniz İhracatçı Birlikleri yeni hizmet binasının açılışını yaptı ve 2010 Mersin Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’ne katıldı.
Törenin ardından Yenişehir ilçesindeki Selimiye
Camisi’ni gezen ve burada da vatandaşların yoğun sevgi
gösterisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Gül, son olarak
Mersin Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Gül, Mersin’deki temaslarını tamamlayarak Adana’dan Ankara’ya hareket etti.
20 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
18 Şubat 2011 Cuma günü Çukurova Kalkınma Ajansına, GİŞKAD ve MESİAD’ın ortak 2 projesi sunuldu.
a) Reçel Evleri Projesi
Projelerden:
b) MESİAD Akademik Projesi (Projenin amacı 100 bayandan oluşan ve katılımcılara dış ticarette eğitim verilerek ara
eleman yetiştirilmesini sağlamaktır.
a) İngiltere Koordinatörlüğünde toplam 5 ülke katılımıyla sunulan 2011 LDV (Leonardo Da Vinci) Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi.
Ayrıca 21 Şubat 2011 Pazartesi günü AB Projesi olarak GİŞKAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak 2 projesi sunuldu.
b) Polonya Koordinatörlüğünde AB Yetişkin Göçle Gelen
Halkın Eğitimi ve Yeşil Girişimcilik Doğa Dostu Projesi.
YEŞİL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
Yeni bir iş alanı açılacak...
G
irişimcilikte “yeşil dönem” başlıyor.
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, yeşil girişimcilik ve çevre dostu mesleklerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Yeşil Girişimcilik” (Green Entrepreneurship) Projesi’nin
onaylandığını bildirdi.
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında AB
Eğitim Projelerinden “Hayatboyu Öğrenme Programı” Leonardo Da Vinci Ortaklık Projeleri kapsamında AB
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sundukları “Yeşil Girişimcilik” (Green Entrepreneurship) Projesi’nin
onaylandığını söyledi.
İngiltere’nin koordinatörlüğünde gerçekleşecek projenin Türkiye ayağını Girişimci İş Kadınları Derneği’nin oluşturduğunu ifade eden Demirağ, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:
“Yeşil Girişimcilik projesinin ortakları 4 ülke bunlar; İngiltere,
Estonya, Portekiz ve Türkiye’dir. Türkiye ayağını GİŞKAD olarak biz oluşturuyoruz. Gelecekte hepimizin yeşil girişimcilik
konusunda bilinç oluşturmamız gereken bir dönemde, Türkiye ilk kez böyle bir projeyi kazandı. Hızla değişen dünyamızda değişen iklim koşullarıyla da paralel olarak enerjiden tarıma, turizme kadar birçok alanda çevreci meslekler (yeşil girişimcilik)kendi işini kurmak isteyen birçok insan için bir fırsat olacaktır. Proje kapsamında, yenilikçi öğrenme yaklaşımları yardımlarıyla potansiyel girişimci adayların, özellikle de
genç insanlar veya iş piyasasında yer edinmek isteyen kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların yeşil girişimcilik konularında farkındalığı arttırılacak, yerel ve uluslararası işbirliğini kuvvetlendirici çalışmalar yapılarak bu amaca yönelik uluslararası çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyaretinin ilki Eylül ayı içerisinde partner ülkelerden
Estonya’da gerçekleştirilecek. Ardından iş planı çerçevesinde
Türkiye’de ve diğer partner iki ülke de çalışmalar devam edecektir. 2 yıl sürecek projede çevreci girişimcilik eğitim ihtiyaç
analizi yapılacak, eğitim gerçekleştirilecek, web sitesi hazırlanacak, 4 proje elektronik haber gazetesi çıkacak, proje yaygınlaştırma konferansları yapılacak ve proje final raporu hazırlanacaktır. Final raporu ile bütün çalışmaların özeti olarak yeşil girişimcilik bilincini yaygınlaştırmak amaçlı bir yazılı katalog çıkacak ve bu katalog gençlerin de öğrenebileceği bir kitapçık olacaktır” dedi.
Demirağ, yeşil girişimcilik bilincinin, 4 ülke arasında uygulanan birçok girişimcilik örneklerinin paylaşılacağını anlattı.
Türkiye’de yeşil girişimcilik uygulamalarının olduğuna işaret
eden Demirağ ancak mesleklerin bu konuda çok sınırlı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Koordinatör ülke olan İngiltere bu konuda çok ileri bilinç ve
çalışma içerisinde. Onların örneklemelerini bizler paylaşacak
ve yaygınlaştıracağız. İki yıl sürecek bilinçlendirme ve hayat
boyu öğrenme programı çerçevesinde böyle bir projeyi kazanmış bulunuyoruz. Öncelikli olarak dezavantajlı gruplar, kadınlar çok önemli bizim için. Dezavantajlı dediğimiz grupların
gelecekte kendi işlerini kurmaları konusunda doğru bilinçlenme ve hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ürünler üretme,
pazarlama, uluslararası iş yapma konusunda yeni bir alan açmış olacağız. Bu projeyi önemsiyoruz. Türkiye ayağı olmaktan
mutluyuz “ dedi.
Çevre dostu meslekler gelişmeye açık...
Mersin’de göçle gelmiş yoğun bir nüfus olduğunu anımsatan
Demirağ, “Bu nüfusun içerisinde, iş kurmak isteyen gençler,
kadınlar ve engellilerimiz var. Bu konuda bir bilinç oluşturulacak. Dezavantajlı dediğimiz, iş kurmak isteyen ama kurabilecek durumda olmayanlara da bir ışık olacak. Ayrıca yeni iş
fikirleri de çıkacaktır.
Projeyi hazırlarken; bölgemizi, gençler, kadınlar, engelliler ve
ağırlıklı olarak da göçle gelen nüfusun getirdiği sosyal sorunlar ile işsizlik anlatıldı. Birçok kurum da yeşil girişimcilik konusunda projeler hazırladı. Önemli olan projeyi iyi anlatabilmekti.
Türkiye’den 337 projenin gittiği bilgisini veren Demirağ, 86
projenin kabul edildiğini kaydederek, “Hibeyi veren kurum,
yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’dır. Biz projesi kabul
edilen 86 kurumdan biriyiz. Yeşil girişimcilik konusunda başka bir proje yok. GİŞKAD’ın daha önce kadın girişimciliği konusunda Avrupa Birliği projesinin sosyal ortaklığı olmuştu.
Ancak yenilikçi anlamda yeşil girişimcilik, çevre dostu meslekler konusunda koordinatör ülke İngiltere’nin tavsiyesi ile
dahil olduk ve projeye katkıda bulunduk. Bu proje çok ortaklı
ülke ile yapılıyor ve Herkes kendi iyi uygulamasını bir araya
getiriyor. Proje’nin değeri 18 bin Euro olup, minimum 12 hareketliliği kapsaması gerekiyor” diye konuştu. İş birliği ve güç
birliğinin önemine dikkat çeken Demirağ, “Birlik ve beraberlik
içerisinde çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum”
diyerek konuşmasını bitirdi.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 21
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
KADIN GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME PROJESİ:
GENÇ ve KADIN GİRİŞİMCİLERE CAN SUYU…
KOSGEB’in verdiği destekle; eğitim alan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 120
yeni girişimci, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası”nı düzenlenen törenle aldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eğitimini tamamlayanlara ilk “can suyu”nu verdiklerini söyledi.
“Türkiye’de işletmelerin batma nedeni iş planlarının olmaması”
KOSGEB Müdürü Ali Çelik ise, törenin açılışında; 2011 yılına çok hızlı başladıklarını
anlatarak, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile yıl sonuna kadar bin kişiye ulaşmayı
hedeflediklerini söyledi. Çelik, yıl içerisinde
gerçekleşen eğitim ve desteklerle 300 kişiye
istihdam sağladıklarını ifade etti.
M
ersin’de Girişimci İş Kadınları Derneği
(GİŞKAD), Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve İçel El Sanatları
Vakfı (İÇEV) tarafından oluşturulan gruplara katılan 120 yeni girişimci sertifikalarını aldı. 60 saatlik “Girişimcilik, İş Fikri Bulma, Pazar Araştırma ve Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Organizasyon, Finansman Planı ve İş Planı” eğitimini tamamlayan girişimcilere sertifikaları Vali Hasan Basri
Güzeloğlu’nun da katıldığı törenle takdim edildi.
Vali Güzeloğlu, Mersin Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda
gerçekleşen törende; eğitimin istihdamın artırılması açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“İlimiz ve ülkemiz adına öncelikli ve önemli konumuz istihdam, istihdamın artırılması. Buna bağlı olarak meslek ve
mesleğe dönük eğitimlerin yoğunlaştırılması. İstihdam piyasasına; yetenekli, nitelikli ve birikimli iş gücünün katılması anlamında bu buluşma çok değerli. Bu ülkemizin ekonomik anlamda büyümesi, göstergeleri ve global anlamda dünya ölçüsünde iddiasının ısrarlı bir şekilde geleceğe kararlı bir
şekilde taşınması sürüyor. Türkiye, geçtiğimiz gün açıklanan
sonuçlarla dünyada tüm dünya ülkeleri arasında yüzde 11,9
ile büyüme rekoru kıran bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında yani
2023’te dünyanın en büyük ilk on ekonomisi olma hedefine kararlı bir şekilde hedefliyor ve yürüyüşüne devam ediyor.
Türkiye, bugün Avrupa’nın ve dünyanın temel üretim alanlarında birçok üretim konusunda lider ülkesi olarak çok açık
farkla önde gidiyor. Gerek imalat sanayinde, gerek metal sektörü, gerekse yeni ve yükselen anlamıyla bilişim sektöründe genç beyinlerini, dünyanın her pazarına ulaşır biçimde net
olarak ortaya koyuyor.”
Bilginin önemine vurgu yapan Vali Güzeloğlu, bilimsel bilgiye sahip olanların en öne çıktığını kaydetti. Vali Güzeloğlu, KOSGEB’in desteği ile girişimcilik eğitimi alanlara verilen
kredileri anımsatarak, “Eğitim alanlara can suyunu veriyoruz”
diye konuştu.
22 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Girişimcilere eğitim veren Maestro Danışmanlık AŞ’nin İş Kurma/Yönetim Danışman
ve Eğitmeni Ferudun Gündüz de işe başlarken “iş planı”nın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de işletmelerin batmasının nedeni, iş planlarının olmaması. Kendi işini kurmak isteyenlerin, işe başlarken iş
planı kurmalarını yaşam ömrünü uzatmakta. İş planı olmayan işletmeler işini kapatmak zorunda kalıyor. Sizlerin, iş planını yaparak, kalıcı, sağlıklı işletmeler olmanızı diliyorum” dedi.
Kadınlara pozitif
ayrımcılık…
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ ise,
Girişimci İş Kadınları Derneği’nin organizasyonu ile eğitime katılan 30 kadına sertifikalarını verirken, kredi desteğinin kadın girişimcilere pozitif ayırımcılık
yapılarak yüzde 70
olarak uygulanmasının küçük ama anlamlı bir adım olduğunu dile getirerek, “Kadının is yaşamına girip kendi İş fikriyle kendi işini kurmasını ve İş Planı sayesinde de uzun ömürlü
bir işletmeye sahip olmasını sağlayacak bu eğitimi ve İş Planı
destekli hibe ve kredinin çok değerli bir katkı olduğuna inanıyor ve bunun geliştirilerek sürdürülmesini diliyorum” dedi.
İşi geliştirmek isteyenlere destek…
Mersin’de KOSGEB’in verdiği destekle 60 saatlik eğitimde katılımcılara Girişimcilik, İş Fikri Bulma, Pazar Araştırma ve Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Organizasyon, Finansman Planı ve İş Planı Eğitimleriyle, Atölye Çalışması yapıldı. Eğitime katılarak, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası” sahibi olan kişi, Türkiye’nin her hangi bir yerinde 2
yıl içerisinde bir iş yeri kurduğunda ve iş planını hazırlayıp
KOSGEB Müdürlüğüne başvurduğunda, kurul bu planı inceleyip onayladığı takdirde 27 bin TL hibe alacak. Daha sonra işini geliştirmek isteyen girişimci, teminat karşılığında ilk 2 yılı
ödemesiz ve toplam 4 yılda geri ödemeli faizsiz 70 bin TL kredi kullanabilecek.
GİŞKAD ÜYELERİYLE ÖĞLE YEMEKLİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Hilton’da gerçekleştirilen toplantıda; devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında üyeler bilgilendirildi.
G
eçen dönemde derneğin çalışmalarının yer aldığı bir dergi çıkarılması ve dernek faaliyetlerinin olacağı bir dergi projesinin hayata geçirilmesi bilgisi verildi.
Arapça dil geliştirme çalışmasının kardeş kuruluş TURAB ile devam ettiği bilgisini veren
GİŞKAD Başkanı Demirağ, yeni dönemde de kursun devam
edeceğini söyledi.
GİŞKAD’ın 5 yıllık sürede en önemli hedefinin girişimci kadın sayısının artırılması olduğuna vurgu yapan Demirağ,
KOSGEB ile yeni girişimci kadınların eğitilmesi amacıyla bir
projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
“Çukurova Kalkınma Ajansı’na 6 proje sunduk. Projelerin
hepsi çok önemli… En çok önemsediğimiz projelerin başında
koordinatörü olduğumuz, mikro kredi uygulamasından faydalanan kadınların girişimci olmasını sağlayacak proje. Şu
anda KOSGEB’in verdiği destekle 30 girişimci adayı kadının
eğitimi start aldı. Eğitim, Mersin Ticaret Borsası Salonunda
devam ediyor.
Derneğimiz Başkan Cavidan Demirağ, ayrıca seçim atmosferi dolayısıyla ülkenin hareketli günler yaşadığını dile getirdi
ve siyasi partilerin adaylarını belirleme sürecinde başkanın
ve çok sayıda sivil toplum örgütü lideri kadının siyasi partilerden aday adayı olduğunu
anımsatarak “Anadolu’nun
girişimci kadın dernekleKadının iş dünyasında
rinin önderleri aday oldu.
ekonomik değer
Ancak hiç biri seçilebilir
yaratması konusunda
yerden aday gösterilmedi.
Kadının iş dünyasında ekosiyasetinde içinde
nomik değer yaratması kokadınlar olmalı.
nusunda siyasetin de içinde kadınlar olmalı. Amacımız buydu. Ama sıralama
konusunda hiçbir parti yeterli duyarlılığı göstermedi. Genel
olarak kadınların sorunlarının aşılmasında her alanda kadınların olması konusunda yıllardır mücadele ediyoruz. Kadınlar olarak her aşamada yer almaya çalışıyoruz. Bu amaçla yola çıktık dedi.
KOSGEB VE GİŞKAD ORTAKLIĞINDA GİRİŞİMCİ KADINLARA
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
KOSGEB ve GİŞKAD ortaklığında 30 girişimci aday kadına “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” semineri
gerçekleştirildi.
A
çılışa yönetim
kurulu
üyemiz
Banu Lülecioğlu
ve dernek asistanımız
Şehnaz Öztürk katılım
sağladı. KOSGEB’in verdiği destekle Maestro
Danışmanlık AŞ’nin İş
Kurma/Yönetim Danışman ve Eğitmeni Ferudun Gündüz’ün yönetiminde 60 saatlik eğitimde katılımcılara Girişimcilik, İş Fikri Bulma, Pazar Araştırma
ve Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Organizasyon, Finansman Planı ve İş Planı Eğitimleriyle, Atölye Çalışması
yapılmaktadır. Bu eğitimlere en az yüzde 80 oranında katılan kişilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilmektedir. Bu sertifikaya sahip olan kişi Türkiye’nin her hangi bir yerinde 2 yıl içerisinde bir iş yeri kurduğunda ve İş Planını hazırlayıp KOSGEB Müdürlüğüne başvurduğunda, Kurul
bu planı inceleyip onayladığı takdirde 27.000 TL hibe alacaktır. Daha sonra da işini geliştirmek isteyen Girişimci teminat
karşılığında ilk 2 yılı
ödemesiz ve toplam 4
yılda geri ödemeli faizsiz 70.000 TL kredi kullanabilecektir.
KOSGEB’in ayrıca kurulu işletmelere donuk
olarak vermekte olduğu düşük faizli krediler, Danışmanlık, Eğitim, Tanıtım, Fuarlar,
KOBİ Proje dahil çok
sayıda başkaca destekleri de vardır.
MTSO Toplantı
Salonu’nda 13 Mart
Çarşamba günü gerçekleştirilen “Tunus
Ülke Günü ve Tunus Endüstriyel Ortaklık ve Yeniliğin Uluslararası Sergisi ve Fuarı Tanıtım” toplantısına derneğimiz Başkan Cavidan Demirağ katılım sağladı.
20 Nisan Çarşamba günü Kurucu Üyelerimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sevil Yetkin ve Öznur Sayıcı’nın (Fiyonk Organizasyon) açılış kokteyline derneğimiz başkanı Cavidan Demirağ ve üyelerimiz katılım sağladı.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 23
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD BAŞKANI CAVİDAN DEMİRAĞ KUŞADASI’NDA
DÜZENLENEN “GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE
” PANELİNE KONUŞMACI OLARAK KATILDI
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, Kuşadası
Ticaret Odası’nca organize edilen “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye” konulu panelde, girişimci kadın sayısının artırılabilmesi için kadın istihdamının artırılması gerektiğini söyledi
mette kalite” konusunda deneyimlerini ve tecrübelerini
dinleyicilerle paylaştı. Pekgüzel, perakende sektöründe karar vericilerin yüzde 80’inin
kadınlar olduğunu, önemli olanın müşterinin beynine kaliteli ürünü yerleştirmek
olduğunu, bunu yapabilmek
için ise bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.
K
uşadası Ticaret
Odası desteğiyle,
Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Aydın Kadın Girişimciler
Kurulu tarafından yapılan etkinlikler kapsamınsa “Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Ege
Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu” üyeleri Kuşadası’nda buluştu.
Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda,
tüm misafirlerin katılımıyla yapılan kokteylin ardından, Girişimci ve girişimciliğe aday
olan herkesin, ticari beklentilerini artırmak,
iletişim hızını güçlendirmek ve projelerin uygulanabilir hale getirilmesini sağlamak amacıyla “Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret” konulu bir
panel gerçekleştirildi.
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, oturum
Başkanlığını TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belgin İlker yaptığı panelde, “Ticarette Birlik ve Beraberlik”
başlıklı bir sunum yaptı. Demirağ, konuşmasında, kadın istihdamının artırılmasının önemine dikkat çekti. Kadın ve erkeğin yan yana
mücadele ettiği sürece başarıya ulaşılacağını, eksikliğini hissettiğimiz tek konunun birliktelik kültürünün, işbirliği ve güç birliği olduğunu belirtti. sivil toplum kuruluşları,
dernekler, kadın girişimciler kurullarının bir-
likte çalışması gerektiğini anlatan Demirağ, Türkiye’de girişimci kadınların
sadece yüzde 6 oranında olduğunu, istihdamda kadınların artması gerektiğini ve böylelikle girişimci kadın oranının artacağını belirtti.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ise, kadınların, başarılı erkeklerin arkasında
değil yanlarında yer alması gerektiğini dile getirerek, kadınların her alanda var olması gerektiğini belirtti. Halk
Bankası Kuşadası Şube Müdürü Halil
Özbellek de “Finans Destekleri” konulu sunumunda, Halk Bankası’nın KOBİ
bankacılığı yaptığını, esnaf, tacir, küçük ve orta ölçekli işletmelere her zaman destek olduğunu ve destek olmaya da devam edeceğini anlattı.
Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Yalçın Pekgüzel ise, “üründe ve hiz-
Küçükoğlu Gıda ve www.
wimjo.com alışveriş sitesi sahibi Murat Küçükoğlu da,
dünyada e-ticaret pazarının 10,5 milyar dolara ulaştığını ve her gün milyonlarca insanın internet üzerinden
alışveriş yaptığına işaret ederek, yeni
girişimciler için tavsiyelerde de bulundu. Fark ve Ayrıntı Mühendisliği Hizmetleri Şirketi sahibi ve Hayalgücü
Mühendisi Koray Ersoy, günümüzde
reklam yapmanın oldukça zorlaştığını, görsel algıların birtakım temel ilkelerinin olduğunu, reklamcıların insanların ne tüketeceğine karar verdiklerini ifade etti.
Panel’de ayrıca, Güney Ege Kalkınma
Ajansı Aydın Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Emrah Çelik ajans destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye” paneli,
panelistlere teşekkür belgesi verilmesi
ile son buldu.
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
YENİ İŞ YERİ AÇAN ÜYELERİMİZ
İKİ KADIN: BÜYÜK BİR BAŞARI
Mersin’de 12 yıldır Fiyonk adıyla düğün ve davet organizasyonları yapan Sevil Yetkin ile Öznur
Sayıcı, başarılarını yeni açtıkları yerle taçlandırdı.
M
ersin’de davet organizasyonu, catering ve çiçekcilik hizmeti veren Fiyonk firması yeni yerine taşındı. GİŞKAD üyesi de olan Sevil Yetkin ve Öznur
Sayıcı’nın ortaklığında 12 yıldır Mersin’de hizmet
veren firmanın açılışına, CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer,
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ ile Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ali Doğan ile çok sayıda davetli katıldı. Öznur Sayıcı, açılış
konuşmasında, 12 yıl öncede aynı heyecanı yaşadıklarını dile
getirerek, “12 yıl önce eksiksiz aynı heyecanla mağazamızı açmıştık. 12 yaş yaşlandık ama heyecanımız hiç değişmedi. Aynı
heyecanı bugün de yaşadık” dedi. Sevil Yetkin ise, 1999 yılında
işe başladıklarını anlatarak, “1999 yılından bugüne, her düğünde, her davette bir masal yaratmak için yola çıktık. 12 yılımızı tamamlarken mekan değişikliği yaptık” diye konuştu. Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Yetkin, “Hiç bir iş desteksiz olmaz” dedi.
HİLTON’DA KADIN GİRİŞİMCİLERE YENİ DESTEK VE EĞİTİMLER ANLATILDI
14 Ekim Perşembe günü saat 12.00 de Hilton’da Kadın girişimcilere yeni destek ve eğitimlerin anlatıldığı öğle yemekli istişare toplantısına KOSGEB’den Halil Kıyma ve Ebru Yürekli katılım sağladı. KOSGEB Uzmanları Halil Kıyma ile Ebru
Yürekli, KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi. GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, girişimcilik adına önemli çalışmalar
yapan derneğin KOSGEB’in yurtdışı desteklerinden faydalan-
ması için işbirliği sağlanacağı bilgisini verdi. İş kadınlarının
KOSGEB veri tabanında yerini alması gerektiğini ifade eden
Demirağ, “Bu şehirde yaşıyorsak, bu kente hep beraber sahip
çıkacağız. Bu kültürü aşıladığımızda sorunlar ortadan kalkacak. Çünkü o zaman şehrimize değer vereceğiz. Emeğe, iş yapana değer verilecek. Bu bir bilinç oluşturmadır. Bunu yavaş
yavaş aşacağız” diye konuştu.
DÜŞLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
GİŞKAD “MERSİN 3.LOJİSTİK VE
TRANSPORT FUARI’NDA”
Yıllardır sandıkta bekleyen el emeği göz nuru işlere yeniden hayat veren Satı Karakoyak, “Engür
Çeyiz” adıyla açtığı mağazayla kendi düşlerini gerçeğe dönüştürürken, yaptığı işlerle de evlenecek çiftlerin hayallerini süslüyor.
M
ersin’de 100 metrekarelik işletmesinde kayınvalidesinden kalan 1960 model dikiş makinesiyle
iş yaşamına ilk adımı atan 46 yaşındaki Satı Karakoyak, mağaza açtı. Karakoyak, kız kardeşinin
adını verdiği “Engür Çeyiz”in açılış kurdelesini Girişimci İş
Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ ve babası Veli Kurtoğlu ile kesti.
2 çocuk büyüttükten sonra girişimci olan Satı Karakoyak, kayınvalidesinden kalan 1960 model dikiş makinesiyle başladığı atölyesinde iki kadını da istihdam etti. Yaşadığı mutluluğu
anlatırken kendi başarısının başka kadınlara da örnek olmasını istediğini dile getiren Satı Karakoyak, şunları söyledi:
“Gençlik dönemimde tekstil atölyesinde çalıştım. Evlendik-
ten sonra kayınvalidemin makinesini aldım. Halk Eğitim
Merkezi’nde kursa gittim. Daha sonra ablam İngiltere’den bir
makine gönderdi. Bu arada kendimi geliştirmek için çok çalıştım. İlk yaptığım işleri akrabalarım aracılığıyla Avrupa’ya
gönderiyordum. Bugün 3 makinem ve yanımda çalışan iki
kişi var.”
Henüz küçük yaşta başladığı nakış işinin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Karakozak, iğne ve ipliği eline alıp
önündeki kumaşı işlemeye başladığında kendini çok iyi hissettiğini kaydederek, “O anda kendimi çok mutlu ve huzurlu
hissediyorum. Kendi yöreme ait yaşanmış hayat hikayelerini de yine kendime has üslubumla motifler aracılığıyla anlatmaya çalışıyorum” dedi.
GALATASARAY STORE AÇILDI
E
7 Ekim Perşembe günü saat 10:30 da Yenişehir Fuar Merkezinde “Mersin 3.Lojistik ve
Transport Fuarı” açılış törenine Başkan Cavidan Demirağ ve üyelerimizden Canan Sunay, Nazan Üngör, Zuhal İçenler, Gül Erturhan, Gülşen Engin katılım sağladı.
rikli Su ve Total benzin istasyonlarının işletmeciliğini yürüten Gişkad üyemiz Müge Sungur Enön, bu işletmelerine bir yenisini daha ekledi. Galatasaray Store. Açılışına Kaya Mutlu, Gişkad üyeleri ve bir çok davetlinin katıldığı Galatasaray Store,
Mersin Forum alışveriş merkezinde meraklılarının hizmetine sunuldu.
KIBRIS KONSOLOSU SAYIN ZALİHE ERDEN’DEN
GİŞKAD’A NEZAKET ZİYARETİ
5 Ekim Salı günü saat 16:00 da Kıbrıs Konsolosluğu’na yeni atanan Sayın Zalihe Erden derneğimize nezaket ziyaretinde bulundu.
Demirağ, Mersin konsolosunun kadın olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erden’e yeni görevinde başarılar diledi. Demirağ, KKTC’nin anavatan Türkiye için önemine vurgu yaparak,
Mersin’in de KKTC ile önemli ilişkilerinin olduğunu söyledi.
GİŞKAD’TAN İFTAR YEMEĞİ
6 Eylül 2010Pazartesi günü derneğimiz tarafından İskele Restaurant’da
İftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine dernek üyelerimizle ve onur
üyelerimizle beraber birçok kişi katıldı.
Girişimci İşkadınları Derneğince (GİŞKAD) organize edilen iftar yemeğine çok
sayıda dernek üyesi ve eşlerinin yanı sıra, GİŞKAD onur üyeleri Mersin Sanayici
İş Adamları Derneği (MESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Akdeniz Kent
Konseyi Genle Sekreteri Mustafa Güler, MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan
Yardımcısı Serdar Demirağ, Eğitim ve Kalkınma Vakfı (EKAV) Başkanı İbrahim
Kiper, Türk Arap İşadamları Derneği (TURAB) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sedat Kutlu, Doğu Akdeniz Stratejik Düşünce Kulübü Genel Sekreteri Feridun Gündüz, Türkiye Tenis Federasyonu İl temsilcisi, Marina Sitesi Yöneticisi Nuket Özgenç ve konuk iş
kadınları katıldı. Doğu Akdeniz Stratejik Düşünce Kulübü Genel Sekreteri Feridun Gündüz ve derneğimiz çalışmalarında yabancı
dil çevirisinde katkıları bulunan Altan Öztürkcan katılım sağladı.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 27
GİRİŞİMCİ KADINLAR, GİRİŞİMCİ
ADAYI KADINLARLA DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
K
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, GİŞKAD üyelerinin gönüllülük temelinde
mentörlük desteği vermek gibi bir görevlerini olduğunu
belirterek, girişimci adayı kadınlara sürekli kendilerini
geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
endi işinde başarıyı yakalamış GİŞKAD üyesi iş kadınları, KOSGEB’in verdiği destekle eğitim alarak iş yaşamına girmeye hazırlanan 30 girişimci adayı kadınla deneyimlerini paylaştı. GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, dernek binasında gerçekleşen toplantıda, eğitime katılan kadınlarla GİŞKAD üyesi girişimci kadınların işbirliği ve güç birliği yapabileceklerini söyledi. 5 yıldır kadınların iş yaşamında çoğalması için mücadele ettiklerini anlatan Demirağ, “Kadın girişimciliğini özendirme ve geliştirme konusunda öncelikle Mersin’de,
bölgemizde ve ülkemizde kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak imkânlarımız ölçüsünde bir bilinç oluşturmak, girişimci olmak isteyen kadınları aramıza katmak, iş
kurmalarını sağlamak ve iş kurduktan sonra dayanışmayı sürdürmek hedefindeyiz” dedi.
GİŞKAD’DAN “YAZ’A MERHABA”
29 Haziran Salı günü Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan “YAZ’ a MERHABA” etkinliği olarak Marina Sitesi Bahçesinde çay partisi düzenlendi.
28 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
ten gurur duyduk. 2 yıl önce başka ülkelerden iş kadınları ile
kentimizdeki iş kadınlarını bir araya getirerek görüşme yapmalarını sağlamak amacıyla iş forumu gerçekleştirdik. Bu foruma 400 kadın katıldı. Kentimizi çok iyi tanıtabildik ki yurt
dışında çok önemli 3 iş forumuna davet edildik.”
Katıldığı toplantılardaki deneyim paylaşımlarından çıkardığı
sonuçlar hakkında da bilgi veren Demirağ, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar için ortak proje geliştirme
önerisinde bulundu.
GİŞKAD AVRUPALI HEYETİ AĞIRLADI
“Kendi İşini Kurmada Yeniden Yapılanma İçin Kadın
Girişimi” projesi.
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce 11 Avrupa ülkesi ile ortaklaşa yürütülen ve yerel düzeyde sosyal ortak olan Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), “kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki kadın girişimciyi kendi işini kurma ve iş yerinde
yeniden yapılanma için teşvik etmeyi” amaçlayan proje kapsamında Mersin’e gelen heyeti ağırladı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AB Mesleki Eğitim (LDV)
Projeleri kapsamında 11 Avrupa ülkesi ile ortaklaşa hazırladığı “Kendi İşini Kurmada Yeniden Yapılanma İçin Kadın Girişimi” projesine ev sahipliği yapıyor.
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce Letonya’nın koordinatörlüğünde, Hollanda, Polonya, Kıbrıs, Belçika, Danimarka ve
Portekiz’in ortaklığında yürütülen proje kapsamında yerel düzeyde sosyal orAmacımız, genç kadınlatak GİŞKAD, “kırsal ve dezavantajlı bölra eğitim vermek, iş isgelerdeki kadın girişimciyi kendi işini kurma ve iş yerinde yeniden yapıteyenlere istihdam sağlanma için teşvik etmeyi” amaçlayan 2
lamak, iş kurmak isteyıllık proje çerçevesinde Mersin’e gelen
yenleri de belirli kuruheyeti ağırladı.
luşlara yönlendirmek
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Derneğin misyonu ve hedefini anlatan Demirağ, şunları söyledi:
“GİŞKAD geleceğin iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken
kadınlar kazandırma yolunda ilerliyor. Kendi işini kurmuş,
başarıyı yakalamış 70 üyemiz var. Üyelerimizin yurt içinde
ve yurt dışında iş yapmaları konusunda bir takım çalışmalar yapıyor, çoğalmaları konusunda projeler hazırlıyoruz. Yola
çıktığımız Mersin en büyük lojistik üst olmaya aday bir kent.
Kadınlarımızın dış ticaret, ihracat yapmaları konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Derneğimiz
kurulduğu günden
bu güne çeşitli toplantılara ve seminerlere ev sahipliği yaptı. Mersin’de
bizim gibi girişimci
iş kadınları profili
sizlere göstermek-
Kentin en önemli üretim sektörünün başında tarımın geldiğine işaret eden Demirağ, “Tarımda en önemli sektör narenciye. İçimizde tarımla uğraşan çiftçi kadınlarımız da var. Çok
sayıda ülkeye ihracat yapıyorlar” dedi.
Sorunları da yanıtlayan Demirağ, geçtiğimiz yıl Mersin Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi
vererek, şunları ifade etti:
“Mersin’de işsiz olan çok sayıda genç kızımız var. İş-Kur ile El
Ele Projesi’ni hayata geçirdik. Projenin amacı, genç kadınlara
eğitim vermek, iş isteyenlere istihdam sağlamak, iş kurmak
isteyenleri de belirli kuruluşlara yönlendirmekti. Ayrıca çalışan kadınlarımız için de hazırladığımız proje ile 68 genç kızımıza yönetici asistan semineri verdik.”
Heyetteki kadınlardan önümüzdeki Kasım ayında düzenlemeyi planladıkları Uluslararası Kadın Meslek Kurultayına
katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını istedi.
Dernek üyesi kadınların katılımı ile karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı sonrası Demirağ, heyettekilere yöresel
kıyafetli oyuncak bebek hediye etti.
GİŞKAD DERNEK OFİSİNDE ÜYELERİNE İNGİLİZCE KURS AÇILDI
45 saatte kendilerini ifade edebilecekleri düzeyde İngilizce
öğrenebilecekleri kurs 12 Mart Cuma günü GİŞKAD dernek
ofisinde üyelerimize açıldı. Bir aylık süren İngilizce kursunu
Edumar-Esse Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Danışma Merkezi sahibi üyemiz Eser Tunca ücretsiz olarak vermiştir. Kursa Baş-
kanı Cavidan Demirağ, Hanife Körünoğlu, Gönül Oğuz,Gülcan
Kış, M. Sevil Yetkin, Rozelin Hara, Semiramis Bozkaya, Gül
Erturhan, Berrin Mis, Çiğdem Birsöz,Nazan Üngör, Zuhal
İçenler, Mürvet Beydağı katılım sağladı.
İçel El Sanatları Vakfı’nı (İÇEV) ziyaret eden heyet, daha sonra GİŞKAD üyesi Gökçen Çakır’a ait Eren Tarım narenciye paketleme fabrikasında incelemede bulundu.
DAHA SONRA HEYET EREN TARIM’IN
PAKETLEME TESİSLERİNİ GEZDİ
Mersin’e gelen heyet Eren Tarım’ın paketleme tesislerini gezdi. Türkiye’nin narenciye ambarı olarak bilinen Mersin’de
Bağcılar beldesindeki tesiste gerçekleşen geziye; proje ortağı Letonya, Hollanda, Polonya, Belçika ve Portekiz ile projenin yerel düzeyde sosyal ortağı Girişimci İş Kadınları Derneği
(GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ ve dernek üyeleri katıldı.
GİŞKAD KADINLARIN ÇALIŞMA ATÖLYELERİNİ GEZDİ
İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı (İÇEV) atölyesinde Başkan Cavidan Demirağ, dernek üyeleriyle birlikte 12 Mart
Cuma günü Mersin İl Özel İdaresi Mikro Kredi İş Geliştirme Merkezi’ni (ÖZİŞGEM) ziyaret ederek, kadınların çalışma
atölyelerini gezdi. Yoksullukla mücadele kapsamında, Mersin
Valiliği’nin başkanlığında İl Özel İdaresi ile İçel El Sanatları Vakfı’nın (İÇEV) birlikte yürüttüğü “mikro kredi” uygulamasında kendi alanında başarıyı yakalan girişimci iş kadıları da
“deneyimleriyle” destek projesi hakkında bilgi verdi.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 31
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
YERELDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ
DESTEKLEME GELİŞTİRME GRUBU
ÜYELERİ İÇEV’İ ZİYARET ETTİ
GİŞKAD’TAN
SEMİNER
6 Temmuz 2010 da derneğimizde ‘’21.
Yüzyıl iş hayatında sonucu değiştiren başarı odaklı değişim yönetimi’’ semineri düzenlendi. Seminer, Merdiven psikolojik danışma ve eğitim merkezi sahibi
ve üyemiz Nurgül Aydın tarafından hazırlandı eğitmen İlhan Ürkmez tarafından verildi.
Yerelde kadın girişimciliğini destekleme geliştirme grubu üyeleri 2 Mart Salı günü İçel El Sanatları ve Eğitim
Vakfı (İÇEV) atölye çalışma incelemelerinde ve öğle yemeğinde bir araya geldi
GİŞKAD, YAHYA GÜNSUR ANADOLU TEKNİK BİLGİSAYAR TEKNİK LİSESİ’NDE
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
G
irişimci İşkadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, Girişimcilik Haftası kapsamında 4 Mart Perşembe günü Yahya Günsur
Anadolu Teknik Bilgisayar Teknik Lisesi’nde
Gül Akyürek Özdemir ile birlikte katıldığı söyleşide, kadının iş yaşamında istihdamının artı-
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER ,HABERLER
rılması için öncelikle “kadın iş yaşamında olmalı” bilincinin
henüz okul sıralarındayken geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Demirağ, Türkiye’de kadın erkek eşitliğinin yasalarla güvence
altına alınmış olmasına rağmen, kadınların iş yaşamında yeterince yer alamadığını söyledi.
İL ÖZEL İDARESİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ’NDE (İŞGEM) ÖĞLE YEMEKLİ
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Toplantıya İŞGEM Başkanı Hilmi Dulkadir ve Yönetim Kurulu Başkanı Cavidan Demirağ ile beraberinde üyelerimizden Sevil
Yetkin, Öznur Sayıcı, Nazan Üngör, Zuhal İçenler, Nazlı Sözen, Yelda Narin, Hamide Yaşar, Melek Diker, Arzu Yetkin, Nezaket
Suatoğlu, Gül Erturhan ve Dernek asistanı Şehnaz Öztürk katılım sağladı.
32 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 33
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
ULAŞTIRMA BAKANI SOLUK İLİMİZİ ZİYARET ETTİ
Mersin’e Ulaştırma Alanında Yapılacak Olan Yatırımlar Kamuoyuyla Paylaşıldı
U
çekilerek, 13 bin 500 olan Adana-Mersin arası hareketliliği
daha da artırabiliriz. Mersin – Adana arası yük treni hattı da
bu güzergahta çalışıyor. Yeni hızlı tren hattımız başladığında
Adana – Mersin arası yeni 2 ilave hat ile toplam 4 hat olduğunda bu hareket daha da artacaktır. Mersin, Adana, Osmaniye üzerinden Şanlıurfa’ya bağlantı yapacağız. Böylece Gap
ürünleri de Mersin limanına ulaşmış olacak. Mersin’de üretilenlerin Irak sınırları içine Nusaybin Cizre’den hudut kapısına kadar demiryolu ile ulaşma imkanı sağlanacak” dedi.
Ulaştırma Bakanı Habib Soluk da konuşmasında yapılacak olan yatırım ve projelerin gelişim safhasını anlatarak, bu
yatırımların yapılma kararı alınırken sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitedeki akademisyenlerin de görüşünün alındığını ifade etti.
denizde 500’ü karada olmak üzere Aydıncık’ta bine yakın yat limanının bağlanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soluk,
“Mersin il sınırları içindeki hedefimiz 3 bin 500-4 bin yat
bağlama kapasitesine ulaşabilmek. Süratle projelendiriliyor”
dedi.
laştırma Bakanı Habib Soluk,
Mersin’e yapılacak olan yatırımları ve
projeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere
Mersin’e geldi.
Konuşmasına projeleri anlatan Bakan Çağlayan şunları söyledi: “Çukurova Uluslararası Bölgesel Havaalanı 30
milyon yolcu kapasiteli olacak. İstanbul Atatürk havalimanı 38 milyon 600 bin, Ankara EsenboMersin’e gelen gemilerin bakımlarının yapılması için büğa 10 milyon kapasiteli. Çukurova Uluslararası Bölgeyük bir tersanenin planlanmasının önümüzdeki yıllarda gersel Havaalanı’nın büyüklüğü bu rakamlardan anlaşılabiliçekleşeceğinin bilgisini veren Bakan Soluk, “Akdeniz çanayor. Bir taraftan yolcu taşınırken bir taraftan ticari boyut var.
ğında 1 milyoKargo seferleri başlayacak. Kargo Terminali ciddi bir nena yakın yat var.
fes aldıracak. Artık Mersin’in çilekleri uçacak. NakliyeTürkiye’nin yat
ye belli bir süre dayanıklı olan ürünleri artık kargo seferMersin, Adana, Osmaniye
bağlama kapasileriyle dünyanın her tarafına Çukurova’dan gönderebileüzerinden Şanlıurfa’ya bağlantı
tesi 9 binlerdeydi.
ceğiz. 150 milyon Euro yatırım yapılacak. Havaalanı yatıyapacağız. Böylece Gap ürünleri
Bugün yap işlet
rımındaki inşaatlarda binlerce insan çalışacak. Havaalade Mersin limanına ulaşmış
devret ile 15 bine
nı bitince en az 1000 kişi istihdam edilecek. İşsizliğe çöulaştık. Hedefiolacak. Mersin’de üretilenlerin
züm olacak. Havaalanı Mersin’de ticaret ve turizmin başmiz 50 bine ulaşlangıcı olacak. Lojistik altyapısıyla Mersin’e verilen yeni
Irak sınırları içine Nusaybin
tırmak” dedi.
rol budur. Mersin dünyanın önemli bir aktarma merkezCizre’den hudut kapısına kadar
lerinden biri olacak. Singapur’da, Hong Kong’da ne varsa
demiryolu ile ulaşma imkanı
Kumkuyu da
Mersin’de de o olacak. Mersin dünyanın en önemli ticaret
250’si denizsağlanacak”
aktarma merkezlerinden biri olacak. Bu bölge ciddi şekilde 250’si karada,
de öne çıkacak” dedi.
Mersin’de 750’si
Mersin – Adana arası 22 adet ray otobüs çalıştığını ifade
eden Soluk, “32 tane de normal tren çalışıyor, her 15 dakikada bir sefer yapılıyor. Bu süre 70 dakikaydı 45 dakikaya indi.
Ray otobüslerin sayısı çoğaldığında Adapazarı’nda inşa etmeye başladık. Artırdıkça belki bu 15 dk süreç 10 dakikaya
34 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Konuşmaların ardından Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mersin’e yapılacak olan yatırımları anlatan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
BAKAN, İŞ KADINLARINA TELEKONFERANS YOLUYLA KONUK OLDU
Mersin’deki seçim çalışmalarına Toroslar’daki yaylalarda devam eden Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Girişimci İş Kadınları Derneği’ne telekonferans yoluyla konuk oldu
G
İŞKAD, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile eşi
Songül Çağlayan’ı konuk etti.
Yeni
üyelere rozet takılması törenine Bakan Çağlayan çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle telekonferans yoluyla katıldı. Telefonda derneğin çalışmaları ve üye
profili hakkında bilgi veren GİŞKAD Başkanı
Cavidan Demirağ, KOSGEB’in desteğinden yararlanarak girişimci olmaya aday kadınları da çok
önemsediklerini dile getirdi. Bakan Çağlayan’ın “global dünyada teknolojinin de desteği ile artık büyük
balığın küçük balığı yediği anlayışının değişerek,
hızlı balığın yavaş balığı yediği” şeklindeki sözünü anımsatan Başkan Demirağ, şunları söyledi:
kapsamındaki projeden yararlandılar. Eğitimlerini tamamladılar. İş kurmak üzere iş planlarını yapıyorlar. Proje içerisindeki tek kadın gurubu olarak önümüzdeki günlerde de sertifikalarını törenle alacaklar. Amacımız kadınlarımızı sizin de
hedeflediğiniz ihracat hedefinde çorbada tuzumuz olsun diye
çoğaltmak. Yeni pazarlara girmek. Mersin’in hedefinde, şu
anki trendinde dış ticareti artırmak var” dedi.
Seçimlerden sonra derneği ziyaret etme sözü
veren Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise, çalışmaların çok yoğun olduğunu anlattı. İş Kadınlarının
Uluslararası İş Kadınları Forumu talebi konusunda
destek sözü de veren Bakan Çağlayan, girişimci kadınlara destek vereceklerini ifade etti. Artık Mersinli olduğunu dile getiren Songül Çağlayan da kadınların sorunları
GİŞKAD, YENİ YERİNE TAŞINDI
G
Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (GİŞKAD) yeni hizmet binası üyelerin katıldığı tanıtım kokteyliyle açıldı.
İŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, 4 yılı geride bırakan derneğin, kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için gerekli ortamı sağlayarak, iş kadınlarına destek verilmesinin yanında girişimci kadın sayısını arttırmayı amaçladığını anlattı. Derneği yaşama geçirdiği çalışmalarla kadınların kendilerini geliştirmelerine fırsat sunduklarını ifade eden Demirağ,
ulusal ve uluslararası alanda yeni pazarlar oluşturmak için
çaba harcarken, yeni girişimci kadınları da dernek çatısı al-
tında buluşturmak istediklerini dile getirdi.
GİŞKAD’ın kuruluşundan bu yana geçen sürede kendilerini
en iyi şekilde ifade ederek, kamuoyunda tanınan bir dernek
haline geldiğini ifade eden Demirağ, bununla birlikte iş hayatına atılmak isteyen kadınlara da ‘rol model’ olduklarına
dikkat çekti. 30 girişimci kadınla yola çıktıklarını ancak kısa
sürede bu sayının 70’e ulaştığını kaydeden Demirağ, sadece
yurtiçinden değil, yurtdışından da kadınların derneğe üye olduğunu anımsattı.
İŞ KADINLARI, 2011’E “MERHABA” DEDİ
Kosgeb Projesinin Tanıtım Gecesinde GİŞKAD’a Yeni
katılımlar Dikkat Çekti
“Bizler kendi işini kurmuş, kendi işinde başarıyı yakalamış,
gerek yönetici gerekse iş sahibi kadınlarız. 70 üyesi olan ve
Mersin ağırlıklı, her sektörden iş alanlarında başarıyı yakalamış, 3 bine yakın istihdam sağlayan işletmelerin sahibi ka“Bizler kendi işini kurmuş, kendınlarız. AKİB bölgedi işinde başarıyı yakalamış,
sindeki bütün illerigerek yönetici gerekse iş sahibi
mizde, bizim gibi derkadınlarız. 70 üyesi olan ve
neği olan kadınlar
Mersin ağırlıklı, her sekbirlikte hareket ettörden iş alanlarında başarıyı
mek üzere sonbaharda Mersin’de Uluslayakalamış, 3 bine yakın istirarası İş Kadınları Fohdam sağlayan işletmelerin
rumu istiyoruz. 2008
sahibi kadınlarız.
yılının sonunda bir
uluslararası işkadınları kurultayı yapmıştık. Kadın girişimcileri dışarıya taşıma, dış pazarlara açılma
adına ikincisini gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz kadınları uluslararası pazarda da tanıtmak. Bu konuda destek bekliyoruz. 30 girişimci adayı da kadınımız var. Bunlar KOSGEB
36 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
olduğunda eşine direk ileteceğini ifade ederek, “Zafer Çağlayan zaten iş dünyasından geliyor. Ankara Sanayi Odası başkanlığı yaptı. İş dünyasından geldiği için sizleri çok iyi tanıyan, anlayan bir bakana sahipsiniz. Sizin bütün sorunlarınızı
bire bir çözmeye çalışan bir bakana sahip olacaksınız. Ankara memur ve bürokrasi kenti idi. 12 yıl ATO Başkanlığı yaptı.
Sanayinin olmadığı Ankara’yı sanayi kenti yaptı. İsmini bakanlıkla değil ATO Başkanlığı ile markalaştırdı” dedi.
GİŞKAD’A YENİ ÜYE OLANLARA
ROZETLERİ TAKILDI
Songül Çağlayan,
yeni üyeler Ar
Grup’un sahibi
Şemsa Öner ile
Karagöz Danışmanlık
ve Mühendislik
Hizmetleri sahibi Selcen Karagöz’e
rozetlerini taktı.
Girişimci İş Kadınları Derneği, “2010 Yıl Sonu ve 2011’e
Merhaba Yemeği”nde bir araya geldi. Gecede 8 yeni üyeye
de rozetleri takıldı. GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, Mersin Tenis Kulübü’nde düzenlenen gecede, 2010 yılında zor
günlerin yanında güzel günler de geçirdiklerini söyledi. Demirağ, 2011’in hem Türkiye hem de iş kadınları açısından
verimli bir yıl olmasını diledi.
KOSGEB ile hazırladıkları projeyi henüz ilan etmeden 50’den
fazla kadının başvurduğunu anlatan Demirağ, “Onlar umutla bekliyorlar. Kendi işlerini bir an evvel kurmak istiyorlar.
Biraz daha iş yapalım istiyorum” dedi. Konuşmaların ardından, GİŞKAD’a yeni üye olan kadınlara rozetleri takıldı. Gecede, GİŞKAD fuları giyen yeni üyelerin isimleri; Serpil Kara-
doğan, Demet Gök, Gülşen Engin, Nurgül Aydın, Özlem Çetin,
Nilgün Şenkan, Serap Kurt, Özgür Durmaz.
GİŞKAD BAŞKANI CAVİDAN DEMİRAĞ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KATİP ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
22 Aralık Çarşamba günü MTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma (ÇKA) Kurul
Başkan vekil ve asil seçimlerine Başkan Cavidan Demirağ katılım sağladı. Başkan Cavidan Demirağ Mersin’den ÇKA
Katip üyeliğine seçildi.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 37
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
ÜMİT BOYNER’İN BAŞKANLIĞI GİRİŞİMCİ
KADINLARI UMUTLANDIRDI
GİŞKAD ÜYELERİNİN
KONYA “İŞ YAŞAMINDA
HOŞGÖRÜ BULUŞMASI”
4
24 Ocak günü GİŞKAD
Başkanı Cavidan Demirağ, Ümit Boyner’in Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (TÜSİAD) başkan olarak seçilmesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği’nde
(TÜSİAD) Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın ardından Ümit Boyner’in ikinci kadın başkan olarak
seçilmesinin girişimci iş
kadınlarını umutlandırdığını ifade eden Başkan
Demirağ, “Ümit Boyner’in başarılı bir iş kadını olarak TÜSİAD
gibi bir teşkilata başkan olması bizleri mutlu etti” dedi.
-5 Aralık Konya “İş Yaşamında
Hoşgörü Buluşması” etkinliğine derneğimiz Başkanı Cavidan
Demirağ ve üyelerimizden Canan Sunay, M.Sevil Yetkin,Öznur
Sayıcı,Eser Tuncay,Nazan Üngör, Zuhal İçenler, Hatice Yazdıçutan, Tuba Erkal, Nilgün
Şenkan, Arzu Yetkin, Mürvet Beydağı, Yelda
Narin, Müğe Aydın ve dernek asistanı Şehnaz
Öztürk katılım sağladı.
GİRİŞİMCİ İŞKADINLARI DERNEĞİ 10
OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ
KUTLADI
Girişimci İşkadınları
Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ,
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Halkın bilgilenme hakkını kullanabilmesinde önemli görev
ve sorumluluk yüklenen
gazeteciler, görevini yerine getirirken büyük zorluklara maruz kalmaktadır. Demokrasinin gelişmesinde önemli bir misyon üstlenen, kamuoyunun gözü kulağı basın çalışanlarının,
görevlerini yaparken karşılaştıkları zorlukların giderilmesi,
ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi büyük önem taşıyor. Tüm zorluklara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan basın çalışanlarının gününü kutlarım” dedi.
GİŞKAD YENİ YILIN İLK HAFTASINDA YENİ VE ESKİ ÜYELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ
Girişimci İşkadınları Derneğince (GİŞKAD) yeni yılın ilk haftasında düzenlenen toplantıda yeni ve eski
üyeler bir araya geldi.
4. ANADOLU GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI
ZİRVESİ BURSA’DA YAPILDI
Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekler Federasyonu (AGİFED) ve
Bursa Girişimci İş Kadınları Derneği ( Bugiad ) tarafından düzenlenen 4.Anadolu Girişimci İş Kadınları Zirvesi Bursa’da yapıldı. 07-08
Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri amacı; Türkiye’deki kadın girişimciliğinin gelişimine ivme kazandırmak ve kadın girişimciliği
konusunda kamuoyu oluşturmak olan zirveye başkan Cavidan Demirağ ve üyelerimizden M.
Sevil Yetkin,
Nazan Üngör,
Zuhal İçenler,
Canan Sunay,
Hatice Yazdıçutan, Hanife Körünoğlu,
Gülay Yüceer
ve Banu Lülecioğlu katılım sağladı.
38 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD’TAN ’10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMAGÜNÜ’’ DOLAYISIYLA MESAJ
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, ‘’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’’ dolayısıyla mesaj yayınladı. Demirağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte,
Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep on¬lar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur.
Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve
kutsal bilelim” sözleriyle kadına verdiği
önemi ortaya koyduğunu söyledi.
2
010 yılına girerken her yıl olduğu gibi bu yılda
önlerine bir hedef koyduklarını anlatan GİŞKAD
Başkanı Cavidan Demirağ, kişisel gelişim semineri ile başlayacak 2010 yılı hedef ve programları hakkında bilgi verdi. Demirağ, 2010 hedef ve
çalışma programının konuşulduğu üye toplantısında, kadınların özel hallerinde ağır ve tehlikeli işlerde beş
güne kadar çalıştırılmamasına yönelik hükme “kadın istihdamına darbe olacağına” inandıkları için karşı olduklarını söyledi. Demirağ, toplantıda programa ilişkin şu bilgileri verdi:
“Mart ayında ‘GİŞKAD Tenis Turnuvası” düzenleyeceğiz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kokteyl ile 18 Mart’ta da 4.
yıl derneğimizin dönümü kutlama programında da ödül töreni gerçekleşecek. Nisan ayında derneğimizin istişare toplantısı düzenlenecek. Aynı ay içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği (AB) Hayat
Boyu Öğrenme Eğitim Programı altında Mesleki Eğitim
Projesi kapsamında proje ortakları olan 8 Avrupa ülkesinden
gelecek kadın temsilcilerle Mersin’in ev sahipliğinde toplantı
yapılacak. 6 Mayıs’ta konuk konuşmacının katılımı ile istişare toplantısı düzenleyeceğiz. Mayıs veya Haziran’da kadın girişimciliği ve dış ticaretle ile ilgili bir panel gerçekleştireceğiz. Temmuz ve Ağustos aylarını proje yürütme faaliyetlerimizle birlikte kültürel gezilerle geçirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında girişimlik semineri düzenleyeceğiz. Ekim ve ya Kasım ayında da 2. Uluslararası Kadın Kurultay’ını gerçekleştireceğiz. Aralık ayında da yeni üyelerimizle kabul töreni yapacağız. Kalkınma Ajansına ve Avrupa Birliği fonlarından yaralanabilmek için proje yazılım çalışmalarımız devam ediyor.2
projemizi Kurul üyesi olduğumuz Çukurova Kalkınma ajansına 17 Mart 2010’a kadar sunacağız. Mersin’de iş yapan, pazar alanı bu bölgede olan üyelerimizin katılacağı ve dayanışmayı geliştirecek ‘Yerel Kadın Girişimciliğini Geliştirme Çalışma Grubu’, ‘Ulusal ve Uluslararası Pazarda Kadın Girişimciliği Destekleme Çalışma Grubu’. Bunun amacı da var olan işbirliğini geliştirmek. Başta Suriye, Irak ve Türki cumhuriyetlerinin olduğu ilişkilerimizi zaten kurduk” dedi.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 39
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ve TURAB İŞBİRLİĞİ İLE ARAPÇA DİLİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
DEVAM EDİYOR
İş Arapçası dili geliştirme projesi kapsamında TURAB (Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları
Derneği) ile GİŞKAD (Girişimci İş Kadınları Derneği) işbirliğinde üyelerine dönük
arapça kursu düzenleniyor.
Bölgemizde ihracat yapılan Arap ülkeleri ile iletişimi kolaylaştırmayı sağlamak isteyen proje, yıl boyunca ve haftada iki kez olarak,
TURAB ve GİŞKAD derneklerinin eğitim salonlarında yürütülmektedir.
GİŞKAD,” KADIN GİRİŞİMCİLİK” KONULU PANELE KATILDI
GİŞKAD, 8 Mart etkinlikleri kapsamında
Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan işletmecilik bölümü öğrencilerine “kadın girişimcilik” konulu panele
katıldı.
Bu panele Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör, GİŞKAD başkanı Cavidan Demirağ ve genç kadın girişimcileri temsilen başarılı
girişimci Canan Sunay konuşmacı olarak katıldı.
AKDENİZ KENT KONSEYİ GENEL
KURULU YAPILDI. BŞK. DEMİRAĞ YÜRÜTME KURULUNA SEÇİLDİ
9
Haziran Çarşamba günü Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda Kamu Kurumu, yerel yönetim ve Sivil Toplum Örgüt
temsilcilerinden oluşacak AKDENİZ KENT KONSEYİ toplantısına yönetim kurulu üyelerimizden Müge Aydın katılım sağladı. Toplantıda Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kuruluna Başkan Cavidan Demirağ seçildi.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 41
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD MAYIS AYI İSTİŞARE TOPLANTISINDA BAŞARI BELGESİ
G
irişimci İşkadınları Derneği (GİŞKAD)
Başkanı Cavidan Demirağ, Mayıs Ayı
İstişare toplantısında, derneğe katılan
yeni üyeleri tanıtarak, yerel ve uluslararası boyutta başarılara imza atan
üyelerine “onur belgesi” sundu. GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, GİŞKAD olarak her
geçen gün büyürken üyelerinin de önemli başarılara imza attığını kaydetti. Demirağ, Serttaş Tarım
Bakliyat’ın firma ortağı ve GİŞKAD üyesi Nezaket
Serttaş Suatoğlu’nun 2009 yılına ilişkin 2010 yılında verilen beyannamelere göre en fazla vergi ödeyerek Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sıralamasında 21. sırada yer aldığını, Zaimoğlu ve Geyik Avukatlık Bürosu ortaklarından Nevin Zaimoğlu’nun da
Gelir Vergisi rekortmenleri arasında 36. sırada yer
olduğunu anımsattı.
Ayrıca üyelerimizden Selen Int. Gümrük Müş. Ltd.
Şti. ortaklarından Nazlı Sözen Gaziantep genelinde
2009 yılı Kurumlar vergilendirilmesinde 125.sırada
olması nedeniyle ve Eren Tarım Ürünleri San. Tic.
Ltd. Şti.sahibi Gökçen Çakır’ın Akdeniz İhracatlar
Birliği 2009 Bölge Yaş Meyve Sebze ihracatta 5.sırada başarılı olması ile birlikte Mersin’de 2009 Kurumlar Vergilendirilmesinde 68.sırada olması nedeniyle GİŞKAD olarak başarı belgesi verildi.
GİŞKAD‘ TAN MERSİN VALİSİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU’NA ZİYARET
2 Temmuz Cuma günü Girişimci İşkadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ ve dernek üyeleri, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti
D
erneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ,
amaçlarının, kendileri gibi iş kadınlarının
Mersin’de ve ülkemizde çoğalmasını sağlamak
ve kadın istihdamını artırmak olduğunu belirtti. “Kalkınmayı kadınsız düşünmenin yanlı-
şını yaşamış bir toplumuz” Ülkenin kalkınmasının ve bu anlamda Mersin’in kalkınmasının kadınların istihdama katılma
oranı ve istihdamda kadın payının artırılması ile bağlantılı olduğuna vurgu yapan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
ise, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi adına GİŞKAD’ın çalışmalarının öncü niteliğinde olduğuna işaret etti.
GİŞKAD ÜYELERİ ÇAMLIYAYLA’YA GEZİ DÜZENLEDİ
Girişimci İşkadınları Derneğince düzenlenen gezide girişimci iş kadınları aileleri ile birlikte tarihi ve turistik yerleri görme şansı yakalarken, el emeği göz nuru ile ev ekonomisine
katkı sunmaya çalışan kadınlarla bir araya geldi. 03-04 Ni-
42 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
MESİAD VE GİŞKAD’TAN BAHAR GEZİSİ ETKİNLİĞİ
0
1-02 Mayıs Cumartesi-Pazar günleri ortaklaşa düzenlenen bahar gezisi etkinliği Olbios Otel’de gerçekleştirildi. Etkinliğe MESİAD ve GİŞKAD Yön.kur.üyeleri ile birlikte çok sayıda üye katılım sağladı. Etkinliğe üyelerimizin aile dostları ile birlikte birçok misafirde
katılım sağladılar.
san Cumartesi-Pazar günleri Çamlıyayla Dağ Otel’de yapılan
2 günlük geziye üyelerimizin yanı sıra aileleri ve birçok dostları da katılım sağladılar.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 43
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ÜYE KABUL TÖRENİ
GİŞKAD ETKİNLİKLER, PROJELER, HABERLER
GİŞKAD ÜYE KABUL TÖRENİ
Sınırları aştık…
GİŞKAD ÜYE KABUL TÖRENİ
Girişimci İşkadınları Derneği’nin (GİŞKAD), üye kabul töreni ve “Yeni Yıla Merhaba Yemeği”nde,
20 yeni üyeye üyelik fuları ile rozetleri törenle takıldı.
Başkan Demirağ, kısa bir süre önce aralarında iş adamlarının
da bulunduğu bir heyetle, Irak’ın Erbil ve Duhok ticaret odalarını ziyaret ederek, pazar araştırması yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
“GİŞKAD Mersin’in gelişmesine öncülük ediyor. Mersin’in gelişmesi ile büyüyeceğine inanıyoruz. Mersin’in tarihçesinden
olduğu gibi, uluslararası bir liman kenti iken bugün lojistik
alanında, tarımda, ticarette en büyük projelere imza atan bir
şehir olma konumunda. O nedenle biz bu paralelde yürüyen,
çağdaş, dinamik iş kadınları olarak artık varız diyoruz. Bizler gibi kadınların çoğalmasını istiyoruz. Çok yakın bir süre
önce gerçekleştirdiğim Irak ön seyahatimde bizlerin oralarda
olması gerektiği inancım oluştu. Birçok arkadaşımız Irak’ta,
Suriye’de ve birçok ülkede iş yapıyorlar. Sınırları aştık ama
bundan sonra daha çok aşalım. Diğer kadınların rol modeli idik zaten ama bundan sonra uluslararası arenada işler yapan rol model olmaya devam edelim. Bu konuda kurum kuruluşların bizi desteklemesi çok önemli.”
Geçen yıl düzenledikleri uluslararası kadın kurultayı sayesinde birçok ülke ile temaslarının başladığını hatırlatan Başkan
Demirağ, meyvesini almaya başladıkları anlattığı kurultayın
ikincisini 2010 yılında yapacaklarını kaydederek, “Birincisini hep birlikte başarmıştık.
İkincisinde eksiklerimizi de
“Girişimcilik denince akla
tamamlayarak gerçekleştirecesaret, risk alma geliyor.
ceğiz” diye konuştu.
Bu genelde kadınların doğasına aykırı bir şey. Bu
anlamda girişimci olan iş
kadınlarını iki kere alkışlamak gerekir.
G
İŞKAD onur üyeleri MTSO - EKAV Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Kiper, Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sedat Kutlu,
Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkan yardımcısı Serdar Demirağ ve Toros Rotary Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz’ün de katıldığı etkinlikte GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, 17 Mart 2006’da 32 kurucu üye ile yola çıktıklarını ve 3 yılda büyük bir aile olmayı başardıklarını anlattı.
Katılan 20 yeni üye ile sayılarının 65’e ulaştığını ifade eden
Demirağ, kadınları iş dünyasına çekmek ve mevcut iş kadınlarına destek vermek amacıyla 3 yıl
önce çıktıkları yolda, önemli mesaHep birlikte sahiplenfeler kat ettiklerini belirterek, “Hep
dik değerlerimize. 3
birlikte sahiplendik değerlerimize.
yılı geçen süre içerisin3 yılı geçen süre içerisinde bugün
de bugün katılan 20 arkatılan 20 arkadaşımızla 65 üyeye
kadaşımızla 65 üyeye
ulaşmış oluyoruz. Bu bizim için en
ulaşmış oluyoruz.
büyük bir sevinç, 2010’a sevinçle gireceğimiz en güzel haber” dedi.
aramıza katıldığı büyük bir aile olmaya başladık. Bunları yaparken güzel bir sinerji oluşuyor. Dünyada olan bir sorun kadının iş hayatında yetersizliği. Girişimci kadınlarımızın azlığı ve küresel ekonomik krizin Türkiye’ye de yansımasından
dolayı iş kadınlarımızın daha çok çoğalması inancımız. İstihdam alanında özellikle çalışma alanında kadınların artık evlerinden çıkıp iş alanlarında yer almaları gerektiği inancımızla elimizden geldiğince birçok çalışmaya imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.”
GİŞKAD’ın bugün Türkiye’de tanınırlığı en yüksek birkaç iş
kadın derneğinde biri olduğunu ifade eden Başkan Demirağ,
“Bunun en güzel örneği, web arama motorlarında en çok biz
çıkıyoruz, demek ki çok izleniyoruz. İyi bir şeyler yapıyoruz ki
dikkate alınıyoruz” dedi.
Törende konuşan EKAV Yönetim Kurulu Başkanı ve
GİŞKAD onur üyesi İbrahim
Kiper ise, ekonomik krizin
çözümünde yeni iş sahalarının açılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:
“GİŞKAD 3 yıldan bu yana çok başarılı çalışmalar yapıyor.
Biz ilgiyle izliyoruz. Sizlerin böyle zor bir dönemde bu sayıya
ulaşmış olması mutluluk verici. Girişimcilik belki de hayatın
zor işlerinden biri. Girişimci olabilmek bunları bir kadın olarak yapmasınız bizi mutlu ediyor ve sizlerin çoğalarak, daha
çok iş hayatında yer almanızı istiyoruz” dedi.
Yine törende konuşan Türk-Arap Ülkeleri İşadamları
Derneği (TURAB) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve GİŞKAD onur üyesi Sedat Kutlu da, uluslararası alanda yenilikçi değerler yaratan Mersin’de GİŞKAD’ın önemli katkılar sun-
duğunu ifade etti.
Toros Rotary Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz ise önemli sorunları olan kadınların girişimci olmasının anlamının oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:
“Girişimcilik denince akla cesaret, risk alma geliyor. Bu genelde kadınların doğasına aykırı bir şey. Bu anlamda girişimci olan iş kadınlarını iki kere alkışlamak gerekir. Çünkü erkekler bu konuda kadınlara göre daha kolay risk alıyor. Ama
kadınlar erkeklere göre daha kontrollü, daha dengeli insanlar. Dolayısıyla kendi işini kuran kadınları kutlamak gerekir” dedi.
Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü proje
koordinatörü Hamide Yaşar Kavas, GİŞKAD ile ortaklaşa yürüttükleri proje hakkında bilgi verdiği konuşmasında şunları dile getirdi:
“İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği projeleri yürütmekteyiz. Bu eğitim projeleri devam ederken iş eğitim
olunca gündemimize başka konularda girmeye başladı. GİŞKAD, kendi işini kurmada yeniden yapılandırma için kadın
girişimi isimli 9 ülke ortaklı Avrupa Birliği projemizin sosyal
ortağıdır. Bunun başlangıç toplantısı Belçika’da yapıldı. Nisan
ayı içerisinde Mersin ev sahipliği yapacak. Bu anlamda girişimcilik AB’nin birçok eğitim başlıklarında öncelikli konularından birisi. Yetişkin eğitimi de olsa girişimcilik anahtar kelime olmaya başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konuda GİŞKAD ile eğitim çalışmaları yürüteceğiz. Kendi işini
kurmak için var olan fikirlerin geliştirilmesinde eğitim çalışmaları yapacağız” dedi.
Konuşmaların ardından GİŞKAD’a yeni üye olan 20 iş kadınına üyelik fuları ile rozeti takıldı.
İş hayatında kadınların sayısının az
olmasının dünyada ve ülkemizde yaşanan genel bir sorun olduğuna işaret eden Başkan Demirağ, çalışma yaşamında kadınların sayısının çoğalması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Mersin’den yola çıkmış, bugün sadece Türkiye’de değil uluslararası bizim gibi iş kadınları ile de irtibat halinde olan ve
yurt dışı ithalat, ihracat çalışması olan arkadaşlarımızın da
44 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 45
10. Yılında Bir Kez Daha Dünyaca Ünlü Sanatçılara Ev Sahipliği Yapan
9
MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Mayıs Pazartesi günü Mersin
Latin Katolik Kilisesi’nin tamamını dolduran izleyicilerini ilk
olarak Aspendos Quartet ile sonra da keyifli bir Piyano & Ney dinletisi ile buluşturarak sıra dışı bir konser sundu.
Bu Yılda Başarı ile Gerçekleştirildi
F
estivalin ilk günü
konser veren, Festival Strings Lucerne
Oda Orkestrası, coşkulu tarzı ve köklü geleneği ile türünün diğer örnekleri arasında çizdiği farklı
profilini Mersinli sanatseverlere de hissettirdi.
K
onser öncesinde bu yıl “Nevit Kodallı Genç Yetenekler
Ödülü”nü kazanan genç Keman Sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun’a,
Mersin’in sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan kişi ve kurumlara her yıl
verilen “Festival Kent Ödülü”nü kazanan Heykeltıraş Hüseyin Gezer’e,
“Festival Sanat Ödülü”nü kazanan Keman Sanatçısı Cihat Aşkın’a ve
Nevit Kodallı anısına bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Mersin, Portakal
Çiçeğine Müzik Arıyor” beste yarışmasını kazanan Melis Öztoprak’a
ödülleri Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından takdim edildi.
10
. Mersin Uluslararası Müzik Festivali görkemli açılış konserinin
ardından, 3 Mayıs akşamı Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi’nde “Müzikalin
Sesleri / Cazın Enstrümanları” adlı ikinci
konseri ile sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
7
Mayıs günü, dünyada en büyüleyici Paganini yorumcularından biri olarak kabul
edilen Mario Hossen, Türkiye’nin en genç ve başarılı orkestra şefleri arasında yer alan Burak Tüzün yönetimindeki Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası ile birlikte dün akşam
Mersin Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi.
6
Mayıs günü Mersin Kültür
Merkezi’nde, İspanya’da defalarca Yılın Dansçısı olarak ödüllendirilen ve hem ülkesinde
hem dünyada Flamenko dansının en büyük ismi olarak değerlendirilen Aida
Gomez ve grubu izleyicileri kendinden
geçiren muhteşem bir gösteri sahneledi.
“Carmen” isimli son prodüksiyonları ile dünya turnesi kapsamında Mersin’e
gelen grup, Bizet’in unutulmaz Carmen
operasının müzikleri ile özenle hazırlanmış bir koreografi sunarken, Jose Antonio Rodriguez tarafından gösteriye özel
bestelenmiş Flamenko eserleri ile de sahneyi topuk sesleriyle doldurdu.
Mayıs Cumartesi akşamı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni
Orkestrası’nın verdiği ve flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in de solist olarak katıldığı konserle izleyicilerine yine bir klasik müzik şöcretsiz etkinlikler kapleni sundu. Sahip olduğu yetenekle, New York Times eleştirsamında 10 Mayıs
menleri tarafından “Sihirli Flüt” olarak adlandırılan, 5 kıtagünü, Pompeiopolis Harada sayısız ülkede çeşitli konser turneleri ve festivallere katıbeleri önünde, ülkemizin konserlan Şefika Kutluer ayrı bir renk kattığı gecenin sonunleri ilgiyle izlenen topluluklarından
da hayranları için CD lerini imzaladı.
Golden Horn Brass’ın tarafından gerçekleştirilen konser, alanı dolduran kalabalık
grubun keyifli müziğiyle coştu.
Ü
11
12
Mayıs akşamı Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi’nde
TRT Halk Müziği Solistleri Meliha Güneş ve
Mehmet Seske bir
konserle sevenleri ile buluştu. Aynı
ikili 13 Mayıs
Cuma günü Toroslar Belediyesi 3 Ocak Spor
Kompleksi’nde
Mersinli sanatseverlerin önüne
çıktı.
14
Mayıs 2011 Cumartesi günü Mersin’in önemli
tarihi mekânlarından Tarsus St.
Paul Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilen “Prag Solistleri” isimli
eşsiz bir konsere ev sahipliği yaptı. Saat 20.00'de başlayan konserde anıt müzeyi dolduran sanatseverler sanatçıların özenle
seçtikleri eserleri büyük
beğeni ve ilgiyle dinlediler.
F
15
Mayıs Pazar günü, tarih
harikası Kanlıdivane’de
gerçekleşen Pinhani konserinde 2.000 kişiye ev sahipliği yaptı.Açık havada gerçekleşen ve büyük ilgi ile izlenen konserde gençlerin sevgilisi Pinhani, izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafe-
3
Basses Topluluğu Orkestra şefi İbrahim
Yazıcı'nın piyanosu eşliğinde, 16 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 20.00'de
Mersin Kültür
Merkezi’nde verdiği konserle sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
estivalin son günü olan 17 Mayıs akşamı Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan piyanonun yükselen yıldızı Nikolai Tokarev, Türkiye’de ilk
konserini Mersinli sanatseverlerle buluşarak gerçekleştirdi. Sanatçıya festivale her yıl destek
veren Işın Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik etti.
erkekler bizi
a
“OYUN”
almak istemiyorlar.
Cavidan Demirağ /
Girişimci İşkadınları Derneği Başkanı
⇢ Kadın ve Siyaset
K
adın ve siyaset denilince ilk aklıma gelen ülkemizde kadının
siyasette yeterince yer almadığıdır. ‘Geçmişte uzun yıllar siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak biz kadınlar daha fazla ne
yapmalıyız? Bizi yönetenler ve sivil toplum daha fazla ne yapmalı?’ diye düşündüğümde daha fazla mücadele etmemiz
gerektiğini görüyorum. Neden daha fazla
mücadele etmeliyiz? Neden bu rol öncelikle bize düşüyor? Çünkü biz kadınlar doğamız gereği zoru başaran yapıya sahibiz. Fakat bu farklılığımızı kullanarak neden siyasette çoğalamıyoruz diye her zaman düşünmüşümdür. Bireysel olarak bu
konuda uzun yıllar mücadele ettim. Bu
mücadele sırasında oluşan algım ve izlenimlerime göre yıllardır gerek
siyaset alanında gerekse paralel olarak götürmeye çalıştığım sivil toplum örgütlerinin içerisin-
biz kadınlar doğamız
gereği zoru
başaran yapıya sahibiz.
48 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
de kadın kadına, sırt sırta vererek “biz de
varız” demenin yeterli olmadığını gördüm. Fakat bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikli olarak ülkemizde kadına evli ise öncelikli olarak evinin kadını,
çocuklarının annesi, eşinin yardımcısı; bekar ise her aile ferdine (gencine, yaşlısına) bakmakla birlikte bir de “suskunluk”
gibi bir rol biçildi. Kadın, kendinden önce
aile bireylerini düşünmek zorunda olması ve kendi sorunlarını daima içinde saklaması ve bu sorunlarını ifade edemediğinden çözüme kavuşamamanın sıkıntısını
yaşıyor. Böyle bir rol biçilince de kadın öncelikli olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda ve geleneksel aile yapısı da
bunu olduğu gibi kabul ettiği için kadının
başta siyaset alanında olmak üzere yetersiz olduğu önyargısı ortaya çıkıyor. Bunlar, kadının ataerkil toplumdaki rollerinden çıkan sıkıntılardır. Toplumumuzda kadına biçilen bu elbise, erkek egemen siyasetin de işine geliyor; bu elbise çıkarılmak
istenmiyor. Genel anlamda partilerin içe-
risinde de parti içi demokrasi tam işlemediğinden göstermelik kadın-erkek eşitliği
lafta kalıyor ve siyaset arenasında kadın
gerektiği ölçüde yerini alamıyor. Ben bu
sorunların hepsini şöyle bir benzetme ile
özetlemek istiyorum, çocukluğumuzda kız
oyunları, erkek oyunları şeklinde gruplaşma olur, erkekler bizi oyunlarına almak istemezlerdi. İşte şimdi de siyasette bu yaşanıyor ve erkekler bizi “OYUN” a almak
istemiyorlar.
Avrupa’nın birçok ülkesinden önce Büyük
Önder Atatürk, 1934 yılında biz kadınlara
seçme ve seçilme hakkı vermesine rağmen parlamento başta olmak üzere kadın sayısının siyaset alanında yetersiz olması üzüntü verici. 77 yıl önce elde ettiğimiz bu hakların kıymetini toplum olarak
yeterince bilmiyoruz. Geçtiğimiz Kasım
ayında Fas’ta bir iş kadınları formunda Afrikalı bir iş kadını arkadaşımın, “Siz bizlerden çok daha şanlısınız biliyor musunuz?’’ dedi ve arkasından ‘‘Sizin büyük
bir lideriniz var; Atatürk.” demesi beni
çok etkiledi. Bu sözü Mali’den bir kadının
bana hissettirmesi beni fazlasıyla mutlu etti fakat aynı zamanda da üzdü. Mutlu
etti, çünkü demek ki kadın haklarının baş
savunucusu ve lideri olan
ülkemizde Cumhuriyet’in
kurucusu Büyük Önder
Atatürk’ün bizlere verdiği hakları bütün dünyadaki,
Afrika’nın bir ucundaki biri
bilebiliyor. Üzdü, çünkü parlamento başta olmak üzere her alanda
kadınların sayısının yetersiz olmasının ayıbı toplumumuzun ayıbıdır. Siyasilerin ayıbıdır da diye düşünüyorum. Bunu ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken bir
toplumsal sorun olarak görmeliyiz diye
düşünüyorum. Öncelikle siyaset ve iş alanında kadın sayısının yeterli orana gelmesiyle toplumun gelişmişliği hızlanacaktır;
sosyal ve ekonomik birçok sorunun giderilmesi sağlanacaktır.
‘‘Sizin büyük
bir lideriniz
var; Atatürk.”
Kadınlar olarak sorunu çözmek için
neler yapmalıyız? Bizim dışımızda başta siyasiler, kanun koyucular ne yapmalılar? Yeni dönemde artık anayasada bir takım değişikliklere geçilecektir. TBMM’de
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
kurulduğu için doğal olarak bütün kanun
değişikliklerinde çoğunluğu erkek olan kanun koyucular bizim eksikliğimizi dikkate almak zorunda kalacaklar. Ardından da
umuyorum ki, gerek siyasi partiler kanunu, gerek seçim kanununda kadın erkek
eşitliğini sağlayacak yasal düzenlemeler
yapılacaktır.
Erkek siyasetçiler, kadınların daha fazla
olmasını istemese de hak ettiğimiz yere
yavaş yavaş ulaşacağımıza inanıyorum.
Bunu yaparken de öncelikli olarak kadının siyasette sayı olarak çoğalması gerekli
mi diye düşünebilirsiniz? Bana göre kadın
temsiliyeti açısından oran elbette önemli. Ama şu daha da önemli; kadın sorunları ile ilgili mücadelenin içinden gelen kadınlar siyasi arenada yer almalı, önder olmalı ve öne çıkmalılar. Öncelikli olarak
TBMM’de ve ondan sonra gelen yerel yönetim kademelerinde yer almalarının bu
sorunları çözüme götüreceğine inanıyorum. Erkek ağırlıklı bir mecliste kadın sorunlarını ve kadınların toplumsal sorunlarından olan şiddetten cinayete, iş alanında kadının yetersizliğine, eğitimsizliğe kadar birçok sorunu da görmezden geliniyor. Kadınlarla ilgili sorunların eylemlerinde, etkinliklerinde erkek siyasetçileri hiç
görüyor musunuz? Görünmedikleri gibi
çok fazla çözüm de üretemiyorlar. İşte bu
bana bir yandan endişe veriyor. Seçim dönemlerinde kadın derneklerini sadece kadın adaylar ziyaret etmek istiyor. Ne kadar yanlış değil mi? Kadın adaylar elbette başımızın tacıdır. Ama erkek adaylar
da bizlerle görüş alışverişi yapmalı ki bizler ne istiyoruz, ne için mücadele ediyoruz
ve hangi sorunları çözmek istiyoruz bilebilsinler. Bu nedenle ayrı ayrı düşünmek
yerine toplumun yarısı olan biz kadınların
her platformda, her alanda temsil olarak
artmamızla kadına verilen değerin artacağına inanıyorum.
de kadınlar, başta siyasi alanlar olmak
üzere diğer seçilebilir alanlarda daha fazla yer alacaklardır. Ne kadar çok olursak o
kadar çok söz sahibi, etkin ve dinlenilebilir topluluklar, dinlenilebilir insanlar olacağımıza inanıyorum. Tüm bunlar için Haydi
Kadınlar Siyasete! •
Saygılarımla…
Cavidan Demirağ
Gelecek nesillerin bu anlamda daha
iyi, daha mücadeleci olacaklarına
inanıyorum. Tabii ki önce umut etmek,
sonra da mücadele etmek gerekiyor.
Umudum odur ki bundan sonraki dönem-
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 49
Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR /
Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
⇢ KADINLARIN EKONOMİK
YAŞAMA EŞİT(SİZ) KATILIMI
GENEL GÖRÜNÜM
D
ünyada ve Türkiye’de
kadınların siyasal, sosyal
alana ve ekonomik yaşama
katılım düzeyleri yetersiz ve eşitsizdir. Kadınların işgücü
piyasalarına katılımlarındaki eşitsizlik,
işgücü piyasalarına girebilen kadınların
karşısına çıkabilecek mesleki ayrımcılık,
kadınların girişimci olarak nerede ise
hiç var olmamaları toplumsal cinsiyet
rollerinden kaynaklanmakta ve mevcut
eşitsizliğini derinleştirmektedir.
“Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsiz
toplumsal ilişkiler biyolojik farklardan
kaynaklanmaz; cinsler arası farklar
kültürel ve toplumsal bağlamlarda
üretilir ve biyolojik kökenli imiş
gibi tanımlanır. Bu nedenle cinsiyet kavramını biyolojik temelli değil,
toplumsal/kültürel temelli bir kavram
olarak kabul ediyor ve toplumsal cin-
50 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
siyet kavramını bu gerçeği ifade etmek
için kullanıyoruz” (TUSİAD, KADİDER,
2008, Giriş Yazısı). Kadınların mevcut konumlarının toplumsal cinsiyet
kavramı çerçevesinde açıklanması,
bu durumu hep var olan, doğal ve
değiştirilemez bir gerçeklik olmaktan
çıkarıp, insanlar tarafından yaratılan, dolayısı ile değiştirilebilen bir duruma
dönüştürdüğü için önem taşımaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan
değişkenler; ekonomik katılım ve
ekonomik fırsatlar, politik güçlenme,
eğitime erişme ve sağlıktır. Dünya
Ekonomik Forumu tarafından bu
değişkenler kullanılarak geliştirilen
Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu
Raporu (Global Gender Gap Report,
2008) 115 ülkenin hiçbirinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan
kaldırılamamış olduğunu, ancak bazı
ülkelerin toplumsal cinsiyet uçuru-
munu kapatmada diğerlerinden ileride
olduğunu göstermektedir. İsveç başta
olmak üzere Kuzey Avrupa ülkeleri
uçurumu daraltmakta olan ülkeleri
oluştururken, birçok ülkede bu uçurum
çok derindir. Türkiye bu rapora göre
toplumsal cinsiyet uçurumunun en
derin olduğu ülkelerden biridir. Türkiye söz konusu indekste, 2007 yılında
128 ülke içinde 121. gelmekteydi. 2008
yılında Türkiye, 130 ülke arasında
123. sıradadır, bu defa toplumsal cinsiyet uçurumu en derin olan sekizinci
ülkedir. Bu da demektir ki 2008 yılında
Türkiye'de toplumsal cinsiyet uçurumu, önceki yıllara yılına göre daha
da derinleşmiştir. ( Global Gender Gap
Report, 2008, s.11).
EKONOMİK YAŞAMA
KATILIM
Kadınların ekonomik yaşama katılım
düzeyinin analiz edilebilmesi için,
işgücüne katılma düzeyi, istihdam
oranı, işsizlik oranı, istihdam olanağı
bulan kadınların mesleki dağılımı, kayıt
dışı çalışma oranları ele alınacaktır.
Tablo 1- İşgücüne Katılma Oranı (%)
Kaynak: TUİK, İstatistiklerde Kadın, 2010
Tablo 2- İstihdam Oranı
İşgücüne Katılma Düzeyi
Türkiye’de işgücüne katılım düzeyi genel olarak düşük olmakla birlikte yıllar
içinde daha da azalmaktadır. Kadınların
işgücüne katılım düzeyleri Tablo
1’de gösterilmektedir. 1988 yılında %
30,8 olan katılım oranı 2010 yılında
% 27.6’ya gerilemiştir. Kadınların
işgücüne katılım düzeylerinin erkeklere
kıyasla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni
kadınların eğitim düzeylerinin düşük
olması, yaşanan ekonomik istikrarsızlık
ve kriz dönemlerinin kadın istihdamını
daha da olumsuz etkilemesidir.
çağındaki nüfus artış hızının fazla
olması gibi nedenlerle genel istihdam
oranları düşüktür (KSGM, 2008, s..14). Kadınların ve erkeklerin istihdama
katılım oranları Tablo 2’de gösterilmektedir.
İstihdam Oranı
Ülkemizde ekonomik istikrarsızlıklar,
krizler, yatırımların yetersizliği, iş gücü
piyasalarının kurumsallaşamaması,
tarım alanlarındaki azalmaya bağlı
olarak artan niteliksiz iş gücüne istihdam olanağı yaratılamaması, çalışma
Tablo 2’nin incelenmesi ile kadınların
istidam oranının erkeklere göre çok
düşük olduğu görülmektedir. Kadınların
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 51
katılımını sınırlandırmaktadır.
Bu çerçevede;
istihdam oranı, özellikle ücretsiz aile
işçisi olarak çalıştıkları kırsal alanlarda
yüksek iken, kentsel bölgelerde bu oran
daha düşük bir düzeydedir. 2010 yılı
verilerine göre kadınların iş gücüne
katılma düzeyinin en fazla olduğu
(% 38) yaş grubu 25-29 olup, işsizlik
20-24 yaş grubunda yoğunlaşmaktadır
( %25,2) arasıdır. İstihdam düzeyi ise
35-39 yaş aralığında % 33,2 ile en yüksek değere ulaşmaktadır. (TUİK, 2010,
İstatistiklerde Kadın.)
İşsizlik Oranları
2000 yılında % 13,5 olan kadın işsizlik
oranı 2001 krizinden sonra % 17,7’ye,
2002 yılında ise %19,8’e yükselmiştir.
Tablo 3’den de görülebileceği gibi,
işsizlik oranları 2007/2008 krizinden
sonra da % 20’yi aşmıştır. Kadın işsizlik
oranı kentsel alanda daha yüksektir.
Bunun nedeni kadınların eğitim seviyesinin daha düşük olması ve bu nedenle
iş bulma olanaklarının erkeklere göre
daha az olmasıyla açıklanabilir.
Tablo 3- İşsizlik Oranları
Tarım sektöründe çalışan kadınların
işçisi olarak çalışan kadınların oranı
2004-2010 döneminde %81.3, %74.4,
%73.8, %74.1, %75.1, %75.9, %76’dır.
Tarım dışı sektörlerde çalışan kadınların
büyük çoğunluğu ise, ücretli/yevmiyeli işlerde istihdam edilmektedirler.
Ücretli/yevmiye işlerde çalışma oranı
yıllar itibarıyla % 80 ve % 85 arasında
değişirken, işveren konumundaki
kadınların oranı % 1- % 2 civarındadır.
Kendi hesabına çalışan, girişimci
kadınların oranı ise yıllar itibarıyla %
6.5 ila % 10.1 arasında değişmektedir.
Kayıt Dışı Çalışma
Kayıtlı çalışma güvenceli, göreli yüksek
ücretli çalışmak anlamına gelirken,
kayıt dışı çalışma kişileri güvencesiz, daha düşük nitelikli ve daha düşük
ücretli işlerde çalışmaya mahkum
etmektedir.
Türkiye’de kayıt dışı çalışma erkek ve
kadının ortak sorunu olmakla birlikte,
kadınlar için çok daha can yakıcı bir
sorun oluşturmaktadır. 2006 yılı verilerine göre Türkiye genelinde erkeklerin
% 58’i, kadınların % 34’ü kayıtlı
çalışmaktadır, yani kadınların % 66’sı
kayıt dışı çalışmaktadır.
DEĞERLENDİRME büyük bir ücretsiz aile işçisi olarak
istihdam edilmektedirler. Ücretsiz aile
52 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Türkiye’de kadının ekonomik yaşama
katılım düzeyini gösteren veriler,
bu katılım düzeyinin yetersizliğini
ortaya koymaktadır. Eğitim yetersizliği,
ev işlerinin, çocuk ve yaşlıların
bakımının kadının sorumluluğu olarak
algılanması, çeşitli sosyo - kültürel
faktörler, işe alınma, çalışma ve
ücretlendirme süreçlerinde uygulanan
ayrımcı politikalar kadınların ekonomik
yaşama ücretli veya girişimci olarak
-Çocuk ve yaşlı bakımı ile ilgili kurumların yaygınlaştırılması ve
erişilebilir hale getirilmesi, daha çok
kadının çalışma yaşamına katılımını,
çalışmaya başlamış olanların da
kariyerlerini aralıksız sürdürmelerine destek olacak önlemler arasında
düşünülebilir.
-Eğitimin işgücünü güçlendirici, cesaretlendirici ve istihdamı artırıcı etkisi
söz konusudur. Bu nedenle, kadınların
ve erkeklerin eğitim olanaklarından
faydalanmasında sağlanacak eşitliğin,
kadın işgücünün niteliğini ve böylelikle
de istihdam edilebilirliğini artıracağı
söylenebilir.
T
ürkiye genelinde kadınların
% 34’ü kayıtlı çalışmaktadır,
yani kadınların %66’sı kayıt dışı
çalışmaktadır.
-Kayıt dışı çalışmanın neden olduğu
ağır, güvencesiz çalışma koşulları ve
düşük ücretlendirmenin de caydırıcı
etkenler arasında olmasından hareketle,
tüm çalışanların, bu kapsamda da
kadınların kayıtlı çalışmaları için gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması da kadınların çalışma
hayatına katılımı artırabilir.
-Kadınların istihdam edilebilirliklerini artıracak ya da kendi işlerini
kurmalarına destek olacak yasal,
hukuki, finansal destekler kamusal/
kurumsal olarak sunulmalıdır.
-Gerek aile içinde gerekse de kamusal
yaşamda ve var olan toplumsal cinsiyet
ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına
yönelik çabalar; kadınların ev dışındaki
iktisadi faaliyetlerin aktif katılımcısı
olmasını teşvik edecektir. Ancak
bunun da ötesinde, toplumsal cinsiyet
rollerinin değiştirilmesi; kadınlarınerkeklerin-çocukların yani bir bütün
olarak toplumun daha sağlıklı ve mutlu
olmasında çok önemli bir katkıda
bulunacaktır.•
KAYNAKLAR
1-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008), Kadın ve
Ekonomi.
2-TUİK,(2010), İstatistiklerde Kadın.
3-TUSİAD, KADİDER, (2008), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Yolları.
4-World Economic Forum, (2008), Global Gender Gap Report.
Mersin'de
İç Turizm Potansiyeli
Ruken Doğan UZUNADAM / Gişkad Kurucu Üye
Turizmci
B
inlerce yildan bu yana verimli topraklarinda yaşanilan, insanlarini
besleyen, doğasi ve şifali sulariyla
hayat veren, doğa ile dağin ölmez
sevgilerini barindiran mersin, birçok
uygarliğin kurulduğu önemli bir yerleşim
bölgesidir. Mersin, tarihi ve arkeolojik
değerleri, Akdeniz kıyılarında bol güneşli
günlerinin ilkbaharda başlayıp sonbahara
kadar uzaması, uzunluğu 108 km’ye varan
doğal koylarla, çam ormanlarıyla süslenmiş
kıyı bandı, Toros Dağları ile deniz arasında
bulunan sayısız doğal güzelliklerin yanında
yöresel ve uluslararası şenlikleri, efsaneleri,
Türkmen ve Yörük Kültürü,
yayla yaşantısı, yöresel el sanatları
bakımından çok zengin bir bölge olarak
turizm sektörü için önemli bir konuma ve
potansiyele sahiptir.
İldeki tatil turizmi, daha çok iç turizme
yöneliktir. 1960’larda Silifke-Anamur
yöresinde başlayan ve 1980’lerden itibaren
Silifke-Mersin kıyı bandında narenciye
Azize Thekla (Meryemlik)
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 55
Adam Kayalar
bahçelerinin yok
olması pahasına
sürdürülen
yazlık ev ve site
yapımı, iç turizmi
canlandırmıştır.
İlimizde Hristiyanlar için önemli bir hac yeri
olan St. Paulus’un evinin, kutsal bir mekan
olan Eshab-ı Kehf mağarasının Tarsus’ta;
Şeyh Ali Semerkandi’nin türbesinin Gülnar
yakınında bulunması; ilk kadın azize olan
Azize Thekla'nın Silifke'de Meryemlik
denilen dini bir alanda yaşamış olması;
Mut Alahan Manastırı ve İncil'in burada
kaleme alınması, konsül toplantılarının
buralarda yapılması gibi özellikleri nedeniyle
M
ersin sınırları içerisinde
Kargıcak, Melleç, Ortaburun, Ovacık ve yeni ilân edilen
Kaledran, Anamur Mamure
Kalesi ve Tarsus Kıyı Kesimi
turizm merkezleridir.
su 37° sıcaklıktadır ve romatizmaya, mide
ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.
Mut-Hocantı Kaplıcası: Mut’un 15
km batısındaki Hocantı Köyü’nün 1 km
güneyindedir. Deniz seviyesinin 360 m
üzerinde iki noktadan çıkmakta olan su,
deri hastalıklarına ve romatizmaya iyi
gelmektedir.
Camiler Köyü’nde de termal su
bulunmaktadır. fonksiyonel ve kurumsal boyutta yapılması
gündemdedir. Mersin ve çevresinde bu
potansiyel fazlasıyla bulunmaktadır.
Mevcut potansiyeller değerlendirildiğinde
daha başka turizm alanları
yaratılabilecektir. Son yıllarda turistik ürün bileşimini zenginleştirmek ve
çeşitlendirmeye dönük çalışmalar sistematik bir yoğunluğa ulaşmıştır. Böylece
turizm hareketlerinde faaliyetler tüm yıla
yayılacak ve yaz sezonu gibi klasik kalıpların
dışına çıkılmış olacaktır. Bu bağlamda, yaz
turizminden çok az pay alan yöreler ve
tesisler de sisteme dahil olacak; ulaştırma
faaliyetleri, istihdam, eğitim ve araştırma
gibi diğer alanlarda da yıl boyunca bir
hareketlilik ve canlanma sağlanacaktır.
Yayla Turizmi
Mersin’de Gözne, Ayvagediği, Kızılbağ,
Soğucak, Bekiralanı, Fındıkpınarı,
Mihrican, Çamlıyayla (Namrun), Sebil;
Tarsus’ta Gülek; Erdemli’de Sorgun, Güzeloluk, Küçük Fındık; Silifke’de Balandız,
Gökbelen, Kırobası; Gülnar’da Bardat,
Tersakan ve Kozağaç yaylaları yazın
Mersin nüfusunun büyük bir bölümünün
konakladığı yerlerdir.
Mersin’de Turizm Altyapı
Projeleri ve Çalışmaları
Turizm Bakanlığı, son yıllarda bölgede turistik planlama çalışmaları yaparak, Mersin’i
de Antalya-İzmir kıyı bandında olduğu
gibi turistik bir yoğunluğa ulaştırmak için
bazı önemli çalışmalarda bulunmaktadır.
Yaklaşık 4 yıl önce yürürlüğe konulan ve
Mersin ilinin batı bölgesini içeren Batı
Av Turizmi
Uzuncaburç
ile Taşucu-Girne, Mersin-Magosa feribot
seferleri yerli ve yabancı turizmin gelişmesi
açısından önemli bir avantajdır.
M
ersin, Türk dönemlerine
ait kültür ve gelenekleri
yaşatan otantik yerleşimlere,
yaşam biçimi ve el sanatları
yönüyle de yaygın ve zengin bir
yerel kültüre sahiptir.
Turizm Merkezleri
Mersin sınırları içerisinde Kargıcak,
Melleç, Ortaburun, Ovacık ve yeni ilân
edilen Kaledran, Anamur Mamure Kalesi,
Tarsus kıyı kesimi turizm merkezleridir.
Mersin-Tarsus Kıyı Kesimi, turizm merkezi
olarak ilân edilmiştir ve yaklaşık 30.000
dönümlük alana sahip olan turizm merkezi
60.000 yatak kapasiteli olarak planlanmış
olup bölgede ortalama 100.000 kişilik
istihdam yaratması düşünülmektedir. İmar
planları yapılmaktadır.
Sağlık Turizmi
Kültür Turizmi
Üç Güzeller Mozaiği
Hristiyanlar ve Müslümanlar için çok sayıda
dinsel amaçlı ziyaret yerleri bulunmaktadır.
Bilinen klâsik tanımını çoktan aşmış bulunan turizmi, tarihi yerler görmenin ötesine
taşımak önemlidir. Kongre turizmi, yayla
turizmi, kış turizmi, termal turizm, üçüncü
kuşak yaş turizmi ve inanç turizminin
Mersin Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı ve
plan içinde yer alan turizm merkezleri ile
Erdemli-Mersin kıyı bandının turizm alanı
olarak ilân edilmesi, bu çalışmaların en
önemlileridir.
Bölgede Taşucu limanının bulunması ve bu
limanın dışa açılan bir kapı olması nedeni
Mersin, özellikle kıyı bandında yoğunlaşmış
çok sayıda antik yerleşime sahiptir. Ayrıca,
Türk dönemlerine ait kültür ve gelenekleri
yaşatan otantik yerleşimlere, yaşam biçimi
ve el sanatları yönüyle de yaygın ve zengin
bir yerel kültüre sahiptir. Kitabın tarihçe, ilçeler
ve kültür bölümlerinde tanıtılan bu özellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip
olan Mersin ili, bu potansiyelini geliştirmek
yönünde gerekli çaba ve girişimleri göstermektedir. Mersin, Tarsus, Silifke, Anamur ve
Taşucu Müzeleri’nde yöresel kültürlere ait
eserler sergilenmektedir.
Anamur Müzesi'nden
Mersin Güneysu-Güney Yolu İçmesi:
Eski Gözne yolu üzerinde ve Mersin’e 12
km uzaklıktadır. 3 çeşmeden akan 38°
sıcaklığındaki su, müshil etkilidir.
Tarsus Akçakoca İçmesi: Tarsus’un 10
km kuzeyinden çıkan suyun sıcaklığı 16°’dir.
Tadı acı ve iyotludur. Mide ve bağırsak
hastalıklarına iyi gelmektedir.
Tarsus Keşbükü İçmesi: Ulaş Köyü
Keşbükü mevkiindeki içme, Tarsus’a 20 km
uzaklıktadır. Çam ormanı içinde kaynayan
suyun sıcaklığı 16° olup acı ve iyotludur.
Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelmektedir.
Silifke Saparca Ilıcası: Silifke’ye 27 km,
Mut yoluna 1 km uzaklıkta, Göksu Irmağı
kıyısındadır. Granit kayalar arasından çıkan
Çamlıyayla/Cocak-Cehennem Deresi, dağ
keçisi koruma alanı olarak av turizmine
hizmet vermektedir. Her zaman vurulabilen
hayvanlar; yaban domuzu, kurt, çakaldır.
Belirli zamanlarda avlanabilen hayvanlar ise
keklik, tavşan, bıldırcın (1 Kasım-28 Aralık);
ördek, kaz, çulluktur (1 Kasım-28 Şubat).
Dağ Turizmi ve Trekking
Mersin ve çevresinde kış turizmi ve kış
sporlarına uygun yer olarak Bolkar Dağı
belirlenmiştir. Orta Toros Dağları’nın
bir bölümünü oluşturan Bolkar Dağı,
Niğde ve Mersin arasında yer alır. Bolkar
Dağı’nın kuzey yamaçları, kayak yapmaya
uygundur ve yüksek zirvelerine tırmanışlar
için kulvarları bulunmaktadır. Mersin’de
Arslanköy, Tarsus’ta Çamlıyayla kayak
turizmi açısından elverişli yapısı ile turizm
alanında hizmet verebilir.
Pozantı’dan doğuya doğru 50 km uzaklıkta
Aladağlar (Çamardı) grubuna ulaşılır.
Demirkazık, Alaca, Güveller ve Cebel Gölü
dağcılık için birer cennettir.
Mersin Ayvagediği’ndeki Çandır Kalesi’nin
bulunduğu bölgede, görkemli bir kaya kütlesinin doğu tarafındaki antik oyma merdivenlerden yukarı çıkılır. Ayvagediği’nden
kıyıya doğru gidilince Değirmendere ve
Alaiye yoluyla Cehennemdere gidiş parkuru,
ayrıca Fındık Pınarı-Çağlarca arası ve
Lamas Deresi kanyonu boyunca Kızıl
Geçit’e kadar olan bölge yürümek için ideal
yerlerdir.
Su Sporları ve Yamaç Paraşütü
Dağcılık ve trekking sporlarının yanı sıra
akarsularda rafting; plajlarda yelken,
sörf, bot, paraşüt, su kayağı gibi su
sporları yapmak mümkündür. THK,
yamaç paraşütü ve yelken kanat eğitimi
yapmaktadır. Usta atlayıcılar için Emirler
Köyü’nde 2675 m yükseklikteki Gelincik
Tepesi; acemiler için ise Mersin Üniversitesi Çiftlik Köyü Kampüsü’nde 150 m
yüksekliğindeki tepe, Tarsus’ta şelalenin
kuzeyindeki Karatepe ve Çanaktepe
elverişlidir.•
Göksu Nehri'nde Rafting
56 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 57
GİŞKAD ULUSLARARASI KATILIMLARI
GİŞKAD
ULUSLARARASI
KATILIMLARI
58 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD BAŞKANI “ULUSLARARASI İŞ
KADINLARI FORUMU”NA TÜRKİYE’Yİ
TEMSİLEN KATILDI
G
İŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, kraliyet
aile¬sinin davetlisi olarak 22-26 Kasım 2010
tarihleri arasından Kazablanka’da düzenlenen “Uluslararası İş Kadınları Forumu”na
Türkiye’yi temsilen katıldı. Demirağ, “Ekonomik Entegrasyon ve Küreselleşme” başlıklı oturumda, Türkiye’de kadın girişimciliğinin özendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirağ, ağırlıklı olarak resmi dilleri Arapça olan ülkelerin kadınları ile Afrika ülkelerinden iş kadınlarının yer aldığı forumda, Türkiye’yi ve
Mersin’i anlattı. Ana konusu; “Ekonomik Bütünleşme” olarak belirlenen ve “Olası bütünleşme yollarını düşünmek, ortak eylemler için strateji ve politika geliştirmek, kadınları yatırıma teşvik etmek ve kadın girişimciler lehine gerekli tedbirleri almayı” amaçlayan forumda, “Arap Dünyası ve Kadın Girişimcilik için perspektifler nelerdir?” sorusuna
yanıt arandı.
GİŞKAD ULUSLARARASI KATILIMLARI
İSLAM ÜLKELERİ 5. İŞ KADINLARI FORUMU MISIR’DA YAPILDI
G
İŞKAD Girişimci İşkadınları Derneği Başkanı
ve TURAB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cavidan Demirağ, Mısır’ın başkenti Kahire’de 43 İslam ülkesinin katıldığı forumun “İşkadınlarının Bilgi Deneyim ve En İyi Teamüllerinin Paylaşmanın Rolü” oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Aynı oturumda, Fas İşkadınları Derneği Başkanı (AFEM) Badraoui Soraya, Pakistan’dan Kadın
Ticaret Odası Başkanı Begum Salma Ahmed ile İran’dan Seyedeh Fatemeh Moghimi’nin de konuşmacı olarak yer aldı.
Demirağ, ülkesi adına orada bulunmanın verdiği onur ve
güvenle Türkiye’deki iş kadınları olarak neler yaptıklarını, nasıl örgütlendiklerini ve iş kadının güçlendirilmesinde Türk kadınının sahip oldukları hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.
Foruma Afrika ve Orta Doğu Arap ülkelerinden iş kadınlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Demirağ, forumda
yaptığı konuşmaya ilişkin şu bilgiyi verdi:
“Deneyimlerimizi onlara aktarma gibi bir misyonum olduğunu fark ettim. Forumda en çok, küresel krizin etkisiyle finans
sıkıntısını iş adamları kadar iş kadınlarının da çektiği dile
getirildi. Her ülkenin pozisyonunun, iş kadınlarına yaklaşımını, bankacılık sisteminin çok farklı olduğu ortaya konuldu.
Bazı ülkelerde iş kadınlarının, sadece kadın olmaktan kaynaklı bankaların kendilerine kredi vermediğini, bazı ülkelerin
kredi verirken erkek olursa bir, kadın olursa iki ipotek istediğini anlattı. Bende gururla şunu anlattım; Türkiye’de özellikle KOSGEB’in verdiği pozitif ayrımcılık adı altında daha fazla
kadın girişimcinin kredi hakkı olduğu, fuarlardan destek almak gibi çok sayıda kazanımlarımızdan bahsettim. Kadınlara
verilen yasal hakların Türkiye Cumhuriyet’inde bir çok Avrupa ülkesinde yok iken Ulu Önder Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkının verildiğini, iş yaşamında her zaman var olduğumuzu ve çoğalmamız gerektiğini, çoğalmak için
Avrupa ülkesinde yok iken Ulu
de örgütlenmeyi hızlandırdığımıÖnder Atatürk tarafından seçzı anlatarak, onlara da mücademe ve seçilme hakkının verildileyi önerdim. Kadınların ısrarla
ğini, iş yaşamında her zaman
devam etmeleri gerekiyor. Çünvar olduğumuzu ve çoğalmakü haklar böylece çok daha komız gerektiğini, çoğalmak için
lay kazanılıyor. Tecrübelerimizi
de örgütlenmeyi hızlandırdığıpaylaşırken, sonuçta iş yaşamınmızı anlatarak, onlara da müda sadece kadına işbirliği değil, kacadeleyi önerdim.
dın ile erkek iş dünyasında hep birlikte bir paylaşım olması gerekiyor.
Sadece kadın kadına değil, erkeklerle iş yaşamlarında gerekli eğitimi ve özgüveni kazanarak iş yapabilirler. Özellikle bilişim çağında olduğumuz bugünde iş yaşamındaki kadınların
da bir biri ile internet üzerinden başka ülkelerdeki iş kadınları ile iş yapabilirler, yeni pazarlara girebilirler. Mümkün olduğunca eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve ısrarla sabır göstererek, mücadeleyi bırakmamak gerektiği tavsiyesinde bulundum. “
G.M.K Bulvarı No:382/A MERSİN Tel: +90 (324) 325 91 54 - 55 / 325 38 44 Faks: +90 (324) 325 42 84
GİŞKAD BAŞKANI DEMİRAĞ: “DIŞ TİCARETİN
EN ÖNEMLİ BAŞARISI İKİLİ GÖRÜŞMELERDİR” DEDİ
B
u tarz forumların dış ticaret açısından önemine dikkat çeken Demirağ, “Dış ticaretin en önemli başarısı ikili, yüz yüze görüşmelerden
geçtiğine inanıyoruz. Biz de iş kadınlarımızın artık sınırları daha fazla aşarak bu pazarlara girmeleri gerektiğine inanıyorum”
diye konuştu.
Demirağ, forumun önümüzdeki yıl Sudan’da
gerçekleşeceğinin bilgisini verdi. İşkadınları Forumu Mısır’da yapılınca; katılımcılara
verilen sertifika da farklı oldu. Foruma katılanlara, günün anısına bir plaket ile eski Mısırlıların yazı kağıdı yapmak için özünden
yararlandıkları papirüs üzerine hazırlanan
sertifikalar takdim edildi.
TÜRK İŞKADINLARI VE İŞADAMLARININ KUZEY IRAK’TA
DUHOK-ERBİL ZİYARETİ
Türkiye Irak Ortadoğu İşkadınları ve İşadamları Derneği, Sıdıka Halıcıoğlu başkanlığında Duhok
ve Erbil Ticaret Odası Başkan ve üyelerine ziyarette bulundu.
H
eyette,TOBB Mersin İLKGK ve GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, Hatay İLKGK üyesi , HASİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Hatay KAGİD
kurucu başkanı Gülay Yüceer, Manisa Ticaret
Borsası Başkanı Selami Selçuk, BUGİAD Bursa Girişimci İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Nezahat Yılmaz, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda TOBB Kadın Kurulu danışmanı Erkut
Temiz,ve Türkiye’den 9 ilden firma temsilcileri ile birlikte toplam oniki kişi hazır bulundu.
Heyet, Duhok ve Erbil Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları ve üyelerine iki resmi ziyarette bulundu. Erbil Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri; Sarkot Jamal
Abdullah Baza, Baqi M.H.Salaye, Soran A.Aziz, Irak Ortadoğu İşkadınları ve İşadamları Derneği Başkanı Abdul Karim
M.Al Atar, Erbil İşadamları Derneği Başkanı Safa Gamal Garib,
Duhok Ticaret Odası Başkanı Ayaad Hasan Abdel-Hallem
ile Başkan yardımcısı Khalil M.N.Emin ziyaret sırasında görüşülen isimler arasındaydı. Daha önce Sanayi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın da Irak’a yapılan ihracatın arttırılmasını arzu ettiklerini ve bununla ilgilendiklerini belirttikleri üzere, Iraklı
işadamları da daha çok Türk firmasının Irak’ta iş yapmalarını
temenni ettiklerini, kendilerine başvuran Türk firmalarına her
türlü kolaylık ve danışmanlığı yapacaklarını ifade ettiler.
Ödemelerle ilgili olarak 10.000 USD’nin üzerindeki belgelendirilmiş alacakların transferlerinin bankalar aracılığıyla güvenle yapılabileceğinin altını çizen Iraklı yetkililer, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterecek Türk firmalara 10 yıl,
Türk-Irak ortaklı firmalara ise 15 yıl vergi muafiyetinin uygulanacağını ifade ettiler.
Türk Heyeti resmi ziyaretini bitirdikten sonra Irak tesislerini
gezdi. Türk Heyetine ulaşım, konaklama ve diğer alınan hizmetlerde Iraklı işadamlarınca rehberlik edildi.
Heyet, Irak’a yeniden en kısa zamanda iş kadınları ve iş
adamlarından oluşan özel sektör temsilcileriyle ikinci bir ziyarette bulunacaklarını Irak Heyeti’ne bildirerek, Türkiye’ye
döndü.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 63
KLEOPATRA
Semihi VURAL
Araştırmacı Yazar
M.ö 69`da iskenderiye’de doğdu. aslen yunanlı olan kleopatra babası
11.ptolemaios`un vasiyeti üzerine kardeşi ile evlendi. 18 yaşında iken babasının ölümü üzerine kleopatra tahta çıktı. halkın kendisini benimsemesi amacıyla mısır dinini benimsedi. kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılıp
sürgüne yollandı. kleopatra iktidara yanında büyük roma imparatoru sezar
ile geri döndü. (kleopatra bir halı içinde sezar`in sarayına girmiş ve bu büyük kralı kendine aşık etmişti.) o dönemde sezar’dan bir çocuğu oldu ve minik sezarius`u alıp roma’ya gitti. kleopatra`nın en büyük hayali iki imparatorluğu birleştirip büyük iskender’in hayali olan bilinen tüm dünyaya sahip
olmaktı. m.ö. 44`de julius ceaser’ın ölümüyle bu hayallerini ertelemek
zorunda kaldı.
S
ezar’ın öldürülmesi üzerine Roma senatosunca
oluşturulan üçlü yönetimden (triumvirlik) aldığı yetkiyle Markus Antonius M.Ö. 41 yılının sonbaharında Part seferine çıkmadan Anadolu ve
Doğu Akdeniz’in güvenliğini sağlamak istedi. Yahudi Kralı
Herodes’in ülkesi Judea’ya gitti. Herodes M.Ö. 47’de Roma’ya
kaçmış, burada Markus Antonius’un dostluğunu kazanmıştı. Ve onun yardımıyla Romalıların dostu, yandaşı ve Yahudilerin kralı olarak tekrar tahta çıkarılmıştı. Herodes bölgede M.Antonius’un vergi toplayıcısı ve Partlara karşı yanda-
Elizabeth Taylor /
"Cleopatra" (1963)
şı olarak bölgenin en zengin ve önemli krallarından biriydi. Ancak Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın da en büyük düşmanıydı.
Antonius Herodes’in ülkesi Judea’dan ayrılarak Kilikya’nın
başkenti Tarsus’a geldi. Antonius, Kapadokya Krallığının sınırlarını genişletip, I. Arkhelaos’a verdi. Böylece Elaiussa Sebaste çevresi toprakları da Roma’ya daha sadık olan I.
Arkhelaos’a bağışlanmış oldu. Bunun bir nedeni de, Roma
ile sıkı ilişkiler sürdüren ve Sisines denilen Arkhelaos’un an-
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 65
Desen: Siren YILMAZER
SON FİRAVUN
Ressam Asuman BOZKURTOĞLU / Tuval üzerine karışık teknik
Kleopatra da kendinden önceki üst düzey yöneticileri gibi,
Tarsus’ta sürekli oturmayıp, “krali ikametgâhını” deniz kenarına, Elaiussa Sebaste’ye taşımıştı. Strabon V. Kitap, 6.
bölümde: “Amyntas’ın ve daha önceleri Kleopatra’nın da
yaptığı gibi Arkhelaos krali ikametgâhı olarak buraya
yerleşti”…
Akkale sarayındaki birliktelik Antonius’a eski aşkı
Glaphyra’yı unutturmuş olmalı.
AKKALE - Kale değil Ünlüler Sarayı Kleopatra Büstü
Kleopatra’yı aşk tanrıçası Afrodit’e, Antonius’u da şarap ve
zevk tanrısı Dyonisius’a benzeterek, bu buluşmayı iki tanrının dünyanın iyiliği için buluşması olarak niteler.
Tarsus’ta görkemli bir buluşma gerçekleşti. Antonius ve Kleopatra , bir hafta süren bir gala yaşadılar. Ancak Tarsus’ta
uzun süre kalmayıp Strabon’un dediği gibi kral ikametgâhı
olarak Elaiussa Sebaste’de, Ayaş’taki görkemli sarayda,
Akkale’de yaşamayı tercih ettiler. Daha sonra evlenecek olduğu kraliçeye Dağlık Kilikya’nın büyük bölümünü armağan etti. Antik yazar Strabon, gemi yapımı için uygun sedir ormanları olan yerlerin verildiğini yazıyor. Yerel yönetici Kraliçe Aba ile Kleopatra bir antlaşma yapmışlardı.
Tarsus’tan sonra Soli/Pompeipolis limanı gibi çeşitli yerlerde mola verildi. Ancak kayıtlardaki bir tanım Akkale
için en yakın olanıdır. …Antonius “Ak Köy” denilen yerde
Kleopatra’nın gelmesini bekledi… Sonunda Kleopatra limana girdi…
nesi “güzel Glaphyra” nın, Romalı Antonius’un sevgilisi olmasıydı.
Bakın anlatayım ben size olanları:
Üstünde yattığı gemi, yaldızlı bir taht gibi,
Pırıl pırıl yansıyordu sularda
Döğme altındandı geminin pruvası
Yelkenler kıpkızıl ve öyle kokuluydu ki,
Sarhoş oluyordu eser yeller içlerine doldukça.
Gümüştendi geminin kürekleri,
Lavta sesleriyle batıp çıkıyordu suya
66 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Su şıpırtılarıyla sarhoş olup hızlanarak.
Kendisine gelince diller anlatamaz onu.
Sırmalı tenteler altındaki köşkünde,
Gerçekten güzel düşlerin,
Yarattığı Venüslerden daha güzeldi.
Elaiussa Sebaste’nin yakınındaki Akkale Sarayı’nın önündeki limana gelen Kleopatra’nın kraliyet kadırgasındaki konukları için Arkhelaos muhteşem bir karşılama töreni hazırlamış olmalı.
Bu buluşma tarihçilerin de edebiyatçıların da üzerinde çok
durduğu bir olaydı. Daha sonraları da birçok sanat eserine konu olmayı sürdürdü. Antik Çağ yazarlarından Plutharkos; Kleopatra’yı aşk tanrıçası Afrodit’e, Antonius’u
da şarap ve zevk tanrısı Dyonisius’a benzeterek, bu buluşmayı iki tanrının dünyanın iyiliği için buluşması olarak niteler.
Bu buluşma tarihçilerin de edebiyatçıların da üzerinde çok
durduğu bir olaydı. Daha sonraları da birçok sanat eserine
konu olmayı sürdürdü. Antik Çağ yazarlarından Plutharkos
Fotoğraf: Bülent Akbaş / AKKALE
Mısır tahtında oturan Kleopatra ile anlaşmak için Tarsus’ta
buluşmak istedi. Antonius aslında Kleopatra hakkında kendisine iletilen çeşitli söylenti ve suçlamaların hesabını sormak üzere, onu Tarsus’a çağırmıştı. Antonius Kleopatra’nın
mor ipek ve atlastan yapılmış yelkenlisini Tarsus’ta karşılamış ve ilk andan itibaren çok etkilenmişti.
W. Shakespeare Kleopatra’nın Tarsus’a gelişini şöyle anlatır:
Kleopatra burada yaşadı
Mersin - Silifke karayolunun 45. km. sinde, Tırtar köyünü
biraz geçince, denize doğru “yat limanına” inen yolun sağ
başında, denizle anayol arasında kalan alanda yapılar topluluğu yayılır. Ana yoldan ilk toprak sapakta ayrılıp durmalıyız.
İyi korunmuş, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı içinde olan
yapılara, patikadan sağa doğru 300 m kadar yürüyerek ulaşılır. Bu ören yerinde ilk araştırma yapan sanat tarihçisi
Prof. Dr. Semavi Eyice’nin ifadesiyle:
“Denizden gelebilecek tehlikelere açık olmasına karşın,
ana binanın yüksek kemerli yan kanat girişleri ile kuzey cephede alçakta açılmış olan pencereler burasının
bir kale olmadığını belli eder. Yine bu yapılar topluluğu bütün heybetli görünüşüne rağmen bir kale olamaz.
Akla en yakın olan Akkale kompleksi, Akdeniz’in güzel ve
çekici köşesinde antik şehirleri birbirine bağlayan Antik Yol’un kenarında geniş ufuklara hâkim, dağ ve deniz
manzaralı yerde, etrafı çeşitli bitkilerin yetişmesine uygun topraklarla çevrili, bir arazi ortasında yükselen bir
“saray” olmalıdır. Büyük sarnıçları Lamas Nehri’nden
akvudükler ve kanallarla taşınan temiz sularla doludur.
Beşik tonozlarla örtülü büyük mekânları, “anıtsal döner
merdiveni” ve etrafı teraslarla çevrili üst katının varlığı
bu görüşü açıkça ve kuvvetle desteklemektedir.
Özetle Akkale, bir kale olmayıp büyük olasılıkla
Kleopatra’nın da kullandığı saray yapısıdır.• GİŞKAD │ Sayı 2 │ 67
KALİTELİ
HAYAT
Tuba ERKAL /
Gişkad Kurucu Üye
Diyetisyen
Kaliteli bir hayat yaşamak, hayattan daha çok keyif alıp mutlu ve huzurlu bir yaşam
sürmek şu dönemde herkesin ortak dileğidir. Kaliteli hayat; eskisinden daha iyi uyumak,
her sabah genç ve dinamik uyanmak ve işimize dört elle sarılmak, dertten tasadan, iş
problemlerinden uzak bir yaşam tarzıdır. Beden-ruh-akıl üçgenini mükemmel bir dengede
tutmak, temiz bir çevrede; toz dumandan, hormondan ve katkıdan uzak kalmak, sağlıklı,
tecrübeli ve formda, barış içinde sevgi ve neşe dolu coşku ile yaşamaktır.
K
aliteli hayatta daha pek çok şey var! Sağlıklı
yaşam, daha iyi sağlık bakımı, güvenlik, eğitim,
çevre ve ekolojik dengeye saygı var. Toplumsal,
sosyal, kültürel gelişme, ilişkilere özen, dostluk
ve arkadaşlık var. Kendini iyi hissetmek (wellnes) ve
aktif biri olmanın dayanılmaz hafifliği (egzersiz) var.
Şükür duygusu, mevcut ile yetinmek ama mümkünse
geliştirmek, büyümek ve çevre ile büyümek var.
Yaşama sanatı, aynı zamanda sağlıklı ve genç kalma
sanatıdır. Eğer iştahı, sindirimi normal; uyku sorunu
olmayan; yeterli ve dengeli beslenen; düzenli egzersiz
ve dinlenme alışkanlığı olan; sağlıklı çevrede yaşayan
biriyseniz ve mutlu, stres düzeyi düşük, keyifli bir yaşam
sürüyorsanız, ideal kilonuzu koruyor,
Tüm yaşantınız
çevrenizle olumlu ve yapıcı ilişkiler
boyunca 100 ton geliştiriyorsanız yaşama sanatının iyi
bir uygulayıcısısınız demektir.
yemek yersiniz.
Sağlık, beslenme bilincimizin
aynısıdır. (Ne yiyorsanız O’sunuzdur.)
Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenmenin
bir bileşimidir. Tükettiğimiz besinler günlük enerji
kaynağımızdır. Dengesiz bir beslenme biçimi, bedenimizi
ve buna bağlı olarak da hayatımızı kötü yönde etkiler.
Yarının güçlü ve sağlıklı insanı olmak için beslenmenizi
kontrol altında tutmanız, beslenme bilinci edinmeniz
zorunludur.
Farklı besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmek,
sağlıklı kalmanızı sağlar. Hiçbir yiyecek maddesi tek
başına vücudun gereksinim duyduğu bütün maddeleri
sağlamaz. Sebzeler, meyveler, tahıllar, protein kaynağı
olarak da balık, az yağlı kümes hayvanı etleri ve yağsız
kırmızı etler hem damak tadınızı tatmin eder hem de
kilonuzu sağlıklı bir çerçevede tutmanıza yardımcı olur.
Vücudunuz, hücre oluşumunu yiyeceklerden sağlar. Tüm
yaşantınız boyunca 100 ton yemek yersiniz. Bunlar
sindirim enzimleri ve hormonlarımızla parçalandığından,
gün başına 10 litreye yakın yiyecek denk gelir. Temel
besinimiz olan karbonhidrat, yağ ve proteinlerle; yardımcı
unsurlar olan vitamin, mineral ve su tamamıyle sindirim
sistemimize aldığımız besinlerin yapısına bağlı olarak
vücudumuzda bazı işler görür. Beslenme seçimimizin
içeriği, sağlıklı yaşam kalitemizdeki en önemli unsur
olacaktır.
Yazımı Can Dündar’ın bir şiiri ile bitirmek istiyorum:
20’li yaşlarımızda aşktan söz ederiz.
30’lu yaşlarımızda çocuklarımızdan…
40’larda sağlıktan…
50’lerde hastalıktan…
Oysa 20’lerden itibaren sağlıktan söz etmemiz gerek;
60’larda hâlâ aşktan dem vurabilmek için.•
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 69
MODA
Yelda NARİN / Gişkad Kurucu Üye
Stilist
İŞ HAYATINDA
KADINI ÖZGÜR
HİSSETTİREN
“MODA
İ
ş kadını kariyerindeki ideası, duruşu, davranışı ve giyim tarzıyla
bir bütün içinde olması “KADINI” iş
hayatının bir gözdesi haline getirir.
Biz çalışan bayanlar, bulunduğumuz ortamda özellikle de fazlasıyla erkeklerin
hakim olduğu iş yerinde, iş geleneklerine uygun ancak kendi stilimizi yansıtan
bir tarz oluşturmalıyız. İşimize ciddiyetle yaklaşmamızı ve becerilerimizi vurgulayacak zarif, temiz, uyumlu aksesuarlarla tamamlanmış ve kalıp olarak
vücut ölçümüze en uygun kıyafetleri seçmeliyiz.
Güzel ve düzgün giyinmek sadece beğeni oluşturmaz, aynı zamanda güven de
oluşturur. İş kıyafetleri son moda kıyafetlerini yansıtmaz. Bir kadın ne giyindiği ile değil kendi yetenekleri ve nitelikleri ile fark edilmelidir. Kıyafet sadece işinin tamamlayıcı bir unsuru olarak görünür. Kıyafetinin iş ortamına ve iş yerindeki pozisyonuna uygun olması gereklidir. Karşınızdakine görünüşünüz kendinizi ve kıyafetinizi nasıl taşıdığınızı içerir. Unutmayalım ki ilk izlenim ve kurumsal şekliniz iş ilişkilerinizde önemli rol oynar. Profesyonel giyim, rekabetçi iş
alanlanında temel bir kurtarıcıdır.
Kadında moda, stilini klasik görünümünden çıkarıp daha çarpıcı ve zarif hale
getirmekle başlar. Moda, güzelliğinizin ancak özgün karakterlerle birleşince
kendilerini güçlendirmesi ve bu gücü sonuna kadar kullanmasıyla beraber ortaya çıkar.
Tasarımcıların eskiyi yeniden yorumladığı özgün takımlarla 2011 yaz koleksiyonlarının siyah-beyazın dışına çıkıp son beş yılın en renkli kumaşlarını barındırdığını söyleyebiliriz. İpeksi, ultra hafif kumaşlar kullanarak modern detayların birleştirilmesiyle 2011 yazının nostaljik yeniliği sergileniyor.
Yaz sezonu için kendinize hazırlayacağınız koleksiyon kimi zaman yumuşak
akıcılığı ve feminen duruşu vurgulayan, kimi zaman da maskülen bir havaya bürünerek daha keskin çizgileri ile iş dünyasının modern kadınlarına farklı
perspektiften baktıracak nitelikte olmalı.•
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 71
MERSİN’DEN
DÜNYA’YA KOŞAN
GENÇ KADIN
1
986, Mersin doğumlu olimpiyat şampiyonu atlet Nevin Yanıt, adını tarihe yazdırabilmiş başarılı bir genç
sporcu. Genç yaşına rağmen çok sayıda ulusal ve
uluslararası başarıya imza atan koşucu 2008 Pekin
Olimpiyatları’nda 100 metre engelli kategorisinde 13 saniyenin altına inip bir rekora imza atan ilk Türk sporcusu olma ünvanına da sahip. 2006 yılında Türkiye Üniversiteler Arası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engelli kategorilerinde altın madalya alarak adını duyuran Nevin Yanıt, buradan aldığı şevkle ve yürüttüğü disiplinli çalışmayla kendini
dünya atletizm sahnesine taşıdı.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 73
S
pordaki yeteneği ortaokul
yıllarında beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen Yanıt’ın çalışmaları bu
tarihten sonra hız kazandı. Mersin’de atletizm antrenörü olan
Cüneyt Yüksel ile yoluna devam eden
Yanıt, hala Cüneyt Yüksel koçluğunda yarışlara katılıyor. Çocukken başladığı koşuculukta giderek zirveye yerleşen Yanıt, pratikten yetişen biri olmasının yanı sıra spor eğitimi de aldı. Beden Eğitimi Bölümü’nde okuyarak hem
okulu hem yarışmaları aynı anda yürüten genç atletin uzun yıllar boyunca tek sıkıntısı çok kötü şartlarda antrenman yapmak oldu. Ancak kazandığı başarılar sayesinde istediği gibi bir
antrenman sahasına kavuşabilen Nevin Yanıt, kısıtlı imkanlara rağmen büyük başarılara imza atılabileceğinin
de kanıtı. Kendinden sonra gelenler
için bir umut ışığı olabilen genç sporcu
Türkiye atletizm arenasında bir ekol olmayı da şimdiden başardı.
Nevin Yanıt, Türkiye’de Üniversiteler Arası Şampiyonalar’da adını du-
yurduktan sonra 2006’da Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ve
2007’de Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşularda birincilik kazandı. 2007’de
Bangkok’ta düzenlenen Yaz Üniversite
Oyunları’nda 100 metre engelli koşusunda ikincilik kazanırken aynı yıl Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı finalde elenen Yanıt, beklemediği bu başarısızlık sonucu karamsarlığa kapılmayıp başarılarına yenilerini eklemek
için çalışmaya ve mücadeleye devam
etti. 2009’da Akdeniz Oyunları’nda
ve aynı yıl düzenlenen Yaz Üniversite Oyunları’nda 100 metre engelli koşularda birincilik elde etti. Ertesi yıl Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm
Şampiyonası’nda ve 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşularında birincilikler kazandı.
Nevin Yanıt dünya şampiyonasında
birincilik hedefliyor
Türkiye’de atletizme ilgi gösterilmesine
de önemli bir katkı sunan Yanıt, kendine rakip olarak kimseyi görmeyecek
kadar kendine güveniyor. Örnek teşkil
eden bir disipline ve azme sahip sporcu gerekli tek şeyin hedef belirlemek
ve o hedefe yönelmek için engelleri düşünmemek, kendi gücüne odaklanmak
olduğuna inanıyor. Türkiye atletizm tarihinde şimdiye kadar böylesi başarılar elde eden hiçbir koşucu yok, ama
Nevin’in zaferleri dünya atletizm tarihinde dahi kendine yer bulabildi.
Bu yıl yapılacak olan dünya şampiyonasında birincilik elde etmek amacını taşıyan Nevin Yanıt, büyük zaferlere
ulaşacağından emin adımlarla, azimle
ve cesurca koşmaya devam ediyor.
İçinde bulunduğu olumsuz şartların üstesinden gelmeyi becerebilen ve
hedefine ulaşan Yanıt’ın izinde yürüyen birçok Mersinli genç sporcu var.
BAŞARI LİSTESİ
Kaynak: Wikipedia
74 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 75
MERSİN’İN İLK VE TEK “BEBEK DOSTU”
OLAN ÖZEL MERSİN SİSTEM CERRAHİ
TIP MERKEZİ’NDE YENİLİKLER…
UNUTMAYIN HİÇ ÖNEM VERMEDİĞİNİZ
BİR BELİRTİ ÇOK ÖNEMLİ BİR HASTALIĞIN
HABERCİSİ OLABİLİR…
Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi olarak
hasta sağlığını önemsiyoruz.
Hasta güvenliğine ve rahatlığına önem veren
Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi Açık
MR ile 7/24 saat hizmetinizde.
Mr manyetik rezonans kelimesinin baş harflerinin kısaltılmasıdır. Doğal dış ortam manyetik alanından soyutlanmış bir kafes içinde cihazın kendi manyetik alanına dışarıdan radyo frekans dalgası vererek elde edilen bir görüntüleme yöntemi olup zararlı hiçbir ışın kullanılmaz.
Açık MR hastaların hareket etmeden 15-25 dakika cihaz içinde sabit kalmasını gerektiren, sadece orta- zaman zaman yüksek şiddette bir
gürültü dışında herhangi acı, ağrı, yanma hissetmedikleri, doku komşuluğuna bir anten-sargı
yerleştirip sinyal alan bir görüntüleme yöntemidir. Aynı zamanda hastanın dört tarafı tamamen açık durumdadır.
TANI ve TEDAVİDE SON
NOKTA ÜRODİNAMİ…
Özel Mersin Sistem Cerrahi
Tıp Merkezi Üroloji Polikliniği Ürodinami Ünitesi hizmetinize girmiştir. İdrar kaçırma günümüzde başta kadınlar olmak
üzere tüm toplumda ciddi tıbbi ve sosyal sorunlar ortaya
çıkartmaktadır. İdrar kaçırma
76 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
konusunda nedenlerin ortaya konması için dünyada altın standart olarak kullanılan test ürodinamidir. Ürodinamide amaç mesane (idrar torbası) doldurulurken, mesane içindeki, karın içindeki basınçların ölçülmesi, mesane kasılmalarını sağlayan sinirlere yönelik EMG (elektormiyografik inceleme) yapılması ve
işeme sırasında mesane kasılma basınçları ve elektriksel aktivitesinin incelenerek
idrar kaçırma veya idrar yapamama durumlarının açıklanmasıdır.
Ürodinami, anlık bilgisayar
ölçümlerinin alındığı hasta
için bir zahmet taşımayan
ancak verdiği bilgiler açısından kritik bir testtir. Veriler değerlendirilerek mesanenin çalışması ve işeme sorununun kaynağı konusunda bilgiler elde edilir ve anında sonuç verilir.
BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLAN AKAPUNKTUR
SİSTEM CERRAHİ TIP MERKEZİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE…
İnsan vücudunun kendi kendini onarım gücü çok
yüksektir. Vücudumuzda bu gücü harekete geçiren belli uyarı noktaları vardır ki, bunlara “akupunktur noktaları” denir. Bu noktalar uyarılarak
vücudumuzdaki enerji dolaşımı normale döndürülür ve hastalık hali ortadan kaldırılır. Böylece organizma ilaç tedavisine gerek kalmadan,
kendi olanaklarıyla hastalığın ortadan kalkmasını sağlar. Hastalığın belirtilerine değil, nedenine
Gemoloji
Nedir?
Dr. Meltem GÜRBÜZ
ME.Ü. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Gemoloji Bölümü
Gem, süstaşı---loji, bilim o halde Gemoloji = Süstaşı Bilimi’dir.
Aslında orijinal olarak gemology veya gemmology olarak bilinen bu terim aynen
GEOLOGY’nin JEOLOJİ olarak telaffuz edildiği JEMOLOJİ olarak da telaffuz edilmektedir. Hangisinin doğru olduğu konusunda bir fikir birliği olmasa da internet arama motorlarında Jemoloji için 173 Gemoloji için ise 46.800 sonuç çıkması
Gemoloji’nin daha çok kabul gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.
Safir ve Pırlanta Kolye
G
emoloji nispeten yeni bir bilimdir ve oldukça kökleşmiş olan mineralojiden ince bir çizgi ile ayrılır. Gemologlar, süs taşı minerallerinde uzmanlaşmış bir minerolog olarak kabul edilebilir. Gemologların üzerinde çalıştıkları süs taşları aslında, takıda kullanılan halleri dışında,
oymacılık ve dekoratif mamuller için de kullanılan kesilmiş belirli
niteliklere sahip minerallerdir.
Mineroloji, jeoloji bilimi içinde bir anabilim dalıdır ve gemolojinin, fiziğin ve kimyanın bir sentezidir. Bir minerali karakterize
eden fiziksel özelliklerin, onun kristal yapısındaki atomların düzenlenmesi ve kimyasal bileşenlerine bağlı olduğu için, mineralin
fiziği ve kimyası arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Bir mineralin hangi fiziko-kimyasal şartlara bağlı olarak gelişeceği ve nasıl bir formda oluşacağı jeolojide açıklanmıştır. Bununla birlikte,
sadece jeolojik verilerle süs taşlarını kuşatan kayaların ne olduğuna ve nerelerde süs taşının kaynağına ait araştırmaların yapılacağına karar verilebilir. Uzmanlaşmış minerolog olarak gemologlar
konunun tamamıyla anlaşılması için bu bilimleri çok
Bir Minerali Süstaşı
Yapan Nedir?
Bilinen 3000 yakın mineralin yaklaşık % 70'i süs taşı sınıfına girebilecek kadar bir ya
da daha fazla nitelik taşırlar.
Bunlardan birçoğu enderdir
ve çok azı yaygın bir şekilde
süs taşı olarak işlenirler. Bir
mineralin süs taşı olması için
en önemli faktör güzelliktir.
Güzelliğe katkı yapan faktörler renk, çekicilik (cazibe),
saydamlık ve usta bir kesim,
parlaklık ve canlılıktır. Çoğu süstaşları bu özelliklerden iki veya
daha fazlasını taşır, fakat turkuaz ve malakit gibi opak taşlarda
güzellik sadece renge bağlıdır. Opal en güzel süs taşlarından biri
olup, renk oyunu olarak bilinen ve taşın içinden saçılan özel renk
parıltıları, onu çekici kılar.
nıklılık) yüksek olabilir. Jade’nin
bir türü olan nefrit iyi bir örnektir.
Elması parçalayabilecek bir darbe nefrite
çok az bir etki yapar.
Güzellik ve dayanıklılığa ilave olarak bir süs taşının değerini başka faktörler de etkiler. Örneğin elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi ender olmak bir
minerali süs taşı yapan bir başka niteliktir. Piyasaya giriş azaldığı ve daha az bulunduklarından
değerleri artar. Tersine yeni keşiflerle bollaşırlarsa değerleri azalır ve çekiciliklerini yitirirler.
Süs taşlarının değeri moda rüzgarlarına da
bağlıdır. Örneğin koyu kırmızı pirop garnet 19.
yüzyılda çok değerliydi, fakat bugün talep çok
azdır. Son faktör taşınabilirliktir. Küçük hacim
ve ağırlığı olanlar daha değerlidir. Böylece politik kriz ve ekonomik bunalımlarda başka bir ülkeye kolayca taşınabilirler.
Gemologların Mineraloglardan Farkı
Hem gemolog, hem de minerog için mineralin bileşimi, kristal
yapısı, optik, fiziksel ve kimyasal bir takım özellikleri, oluşumu,
kökeni ortak araştırma konularıdır. Ancak gemologlar için mineralin görünüşü, şekillendirilmesi, sentetik, taklit ve benzerlerinden ayırt edilmesinin yanı sıra süs materyali olarak kullanılacak
diğer organik ve inorganik başka materyallerin özelliklerinin bilinmesi de önemlidir.
Minerologlar ve gemologların çalışmalarında kullanmış oldukları
benzer ekipmanlar ve metotlara rağmen, yaklaşımlarında temel
farklılıklar vardır. Minerologlar, tanıma yöntemlerinde mineralin zarar görmesinden çekinmeden asitte çözebilir, tırnakla veya
farklı objelerle çizilebilir, bir takım kimyasal testler için toz haline
Süs taşlarının çoğu kişisel takı olarak kullanıldıklarından, güzellik
ve çekiciliklerini yok edebilecek aşınma ve çizilme ile karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla sertliğe ve dirence bağlı olan dayanıklılık bir süs mineralinin ikinci şartıdır. Bir süs taşının aşınmaya dayanacak kadar sert, en az kuvars sertliğinde olması gerekir. Ancak daha yumuşak minerallerden şekillendirilmiş olanlar dikkatle kullanıldıklarında yıllarca çekici kalabilirler. Sert süs
taşları, özellikle gevrek olanlar sert bir vuruşla kırılabilir ve dilimlenebilirler. Sertliği 7'den az olan birkaç mineralin direnci (dayaBir süstaşını gemolojik olarak incelereken
kullanılan cihazlar
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 79
Yakut Yüzük
E
ski dönemlerde bir taşa sahip olmanın en
birincil nedeni onun rengiydi. Renk akıldaki en derin kişisel ve duygusal etkiye sahipti ve eski çağlardaki çoğu insan taşların sihirli
ya da şifa veren özelliklerini bu renklere bağlıyorlardı.
getirebilirler. Gemolojistler ise değerli bir süs taşını zararsız testler ve ölçümlerle belirler. Bunun için Gemolojistler için özel aletler
ve teknikler geliştirmişlerdir. Örneğin bir takım optik özelliklerini
belirlemede kullanılan polariskop, diaskop ve büyüterek mineralin dış ve iç yapısında yer alan kırıkları çatlakları, kesim kalitesini,
kapanım olarak tarif edilen mineral içindeki katı sıvı veya gaz halindeki kalıntıları luplar, karanlık alanlı özel luplar ve gemoskop
olarak bilinen alet ile tesbit etmek mümkündür. Ayrıca yine kırılma indisi bulmada yardımcı refraktometre, ışığı emme yada soğurma derecesini ölçen spektroskop, lüminesans özelliğini ortaya koyan uv lambalar, özgürlük ağırlık ölçmede kullanılan sıvılar
başlıca gemolojistlerin kullandığı özel araçlardır.
Gemoloji Bilimi
Herhangi bir alandaki her yeni kavram gibi, bir bilim olarak gemolojinin de oluşması yavaş ve zahmetli olmuştur. Günümüzdeki
gemoloji aletleri olmadığı için eski zamanlarda tanzanit ve tsavorit gibi bu gün takılan süs taşları bilinmiyordu. O zamanki insanlar muhtemelen tanzaniti safir ve tsavoriti de zümrüt olarak adlandırıyorlardı. Onlara göre bir taş maviyse safir, kırmızıysa yakut, yeşil renkliyse zümrüttür. O dönemlerde taşları tanımlamak
için kullanılan başlıca kriterler renk ve sertlikti ve genellikle sertlik
yıkıcı bir test olduğu için (bir taşı kazımak kesinlikle onun güzelliğini zedeler) mücevher söz konusu olduğu zaman renk güvenilir
bir özellik olmaktaydı.
Mavi Pırlanta Yüzük
Eski dönemlerde bir taşa sahip olmanın en birincil nedeni onun
rengiydi. Renk akıldaki en derin kişisel ve duygusal etkiye sahipti
ve eski çağlardaki çoğu insan taşların sihirli ya da şifa veren özelliklerini bu renklere bağlıyorlardı.
Eski tacirlerin anladığı şekliyle renk bir
süs taşını diğerinden ayırmanın
olan topaz yerine kullanılır. Yani siz topaz aldığınızı sanırken aslında çok daha ucuz olan ametisti almış olursunuz.
Bir başka aldanacağınız konuda birleştirilmiş taşlar olabilir. Sizin görebildiğiniz (taşın çok az bir) bölümünün aldığını
düşündüğünüz taş, alt kısımların ise başka bileşimde bir malzeme oluşturabilir.
tek yoluydu ve bu ayrıma yardım edebilecek herhangi bir teknoloji yoktu. Tarih boyunca, hatta günümüzde bile taşları renklerine göre ayırt etmeye çalışırken sayısız hatalar yapılmaktadır. Renk dışında, diğer fiziksel, kimyasal ve optik özelliklerine
de bakılmalıdır.
Süstaşı Satın Alırken
Bugün, süs taşlarınızı bilmek, ne satın aldığınızı ve ne sattığınızdan tam olarak emin
olmak bir gerekliliktir. Süs taşı dünyasındaki büyük gelişmeler, doğru süs taşı tanımlamasını hem alıcı hem de satıcı için
hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir.
İster kişisel zevkiniz için süs taşları toplamak ve almaktan hoşlanan biri, ister ciddi bir yatırımcı ya da mücevher dükkanları zinciri sahibi veya küçük çaplı bir iş sahibi olun yetersiz bilginin maliyeti fazla olacaktır. Böylesi bir durum, yanlış satın alma,
adınıza eklenecek kötü bir ün ve aynı bağlamda, önemli bir fırsatın kaçmasıyla sonuçlanabilir.
Ne yazık ki, çok az kişinin tam olarak ne aldıklarını bilecek bilgileri vardır ve bu yüzden alışveriş yaparken oldukça maliyetli hatalar yaparlar.
Böylesi maliyetli hatalardan kaçınmanın ve karlı fırsatları fark etmenin anahtarı ise hem ne aradığını bilmek hem de nasıl bakacağını bilmektir.
Günümüzün süs taşı piyasasında hiçbir zaman olmadığı kadar fazla süs taşı materyali mevcuttur. Bunlardan
biri, işlendiğinde (yandaki örnekleri gibi) doğal benzerlerinden zorlukla ayırt edilebilen sentetik üretimlerdir.
Sentetik olarak üretilen bu mineraller doğadaki bileşim
ve oluşum koşullarının laboratuarlara taşınarak üretildikleri için doğalına yakın fiziksel ve optik özeliklere sahiptir. Dolayısı ile onları doğallarından ayırt etmek kolay değildir ve uzmanlık gerektirir.
Bir başka süs taşı materyalleri doğal renkli taşların yerine geçen taklitlerdir. Bunların kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri yerine geçtiği doğal süs taşından farklıdır.
Taklit malzemleri başka bir doğal taş, cam ve plastik
olabilir. Örneğin; tanzanit safirin,
tsavorit (lal taşının yeşil bir türü)
zümrüdün, kırmızı spinel yakutun taklitleridir. Aynı zamanda
bazı taşları iyileştirerek de başka bir taş yerine kullanabilirsiniz.
Örneğin kuvarsın mor türü olan
ametist ısıtıldığında sarı renkte
olur ve kuvarsın sitrin türüne dönüşür ki, o da çok daha pahalı
Tüm bu anlatılanlar mücevherciler ve süs taşı meraklıların daha da savunmasız olduğu anlamına gelir. Çok az bir çabayla
ve belirli araçları alarak, süs taşı dünyasına yatırım yaptığınızda belirli bir taşın gerçekten ne olduğunu öğrenerek keşfetmenin eğlenceli ve heyecan verici deneyimini yaşamaya başlayabilirsiniz. Böylece imitasyonu gerçeğinden, benzerini aslından,
boyanmış olanı doğal olandan ayrılabilirsiniz. Bazen sadece basit bir aracı kullanmasını bilerek maliyetli bir hatadan kaçınılabilinir.
Profesyonel bir gemolog olmak için tabi ki yıllarca süren bir deneyim ve eğitim gerekir ancak biraz pratik bilgi ile alıp
sattığınız şeyler ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bilgilerin yeterli olmadığı durumlarda profesyonel bir gemoloğun ya
da süs taşı test laboratuarının yardımını istenmelidir. Genel bir kural olarak, şüphelenilen bir durumda profesyonel
yardım alınmalıdır.
Doğal süs taşlarının yerine geçen imitasyonlar, sentetikler, benzerler ve sahteler konusunda her zaman
dikkatli olunmalıdır. Bunlar arasındaki farkı anlayabilmek için kişisel olarak kitaplardan veya kısa
süreli kurslardan faydalanabilirsiniz. Süs taşları konusunda daha uzman olmak için bu konuda
eğitim veren ön lisans ve lisans programlarına girebilir veya uzman sertifikası veren yurtdışındaki enstitülere başvurabilirsiniz. Bu tip okullar ve enstitülerde Gemoloji eğitimi yanı sıra Kuyumculuk ve Takı Tasarımı eğitimi de alabilir ve kendinizi geliştirerek hobinizi gelir kapısı haline getirebilirsiniz. Sektörde takı
tasarımı olarak algılanan boncuk diziminin dışında kuyumculuk tekniklerini kullanarak özgün tasarımlar yaratabilir, isminizi markalaştırabilirsiniz.
Zümrüt ve Pırlanta Kolye
Kaynakça:
Antoinette L. Matlins, P.G. & Antonio C. Bonanno, 2003, Gem
Identification Made Easy, Gemstone press, Canada,
Richard T. LİDDİCOAT, Handbook of Gem Identification
1988. Gemoloji Instıtute of America, California,
Cornelius Searle Hurlbut, George S.Switzer , John Wiley&Sons
,1979, Gemology, New York.
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 81
GİŞKAD SPOR
GİŞKAD
BAYANLAR 1. TENİS TURNUVASI
8 Mart Pazartesi günü Tenis Kulübünde
başlangıç kokteyli gerçekleştirildi
G
irişimci İş Kadınları Derneğince (GİŞKAD) düzenlenen “GİŞKAD Bayanlar Tenis Turnuvası”, gösteri maçı ile başladı. GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, Mersin Tenis ve İhtisas
Kulübü’nde gerçekleşen ve 56 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış töreninde hem spora olan ilgilerini anlatmak hem de kadınlar olarak toplumun
her kesiminde yer aldıklarının mesajını vermeyi amaçladıklarını anlattı.
GİŞKAD SPOR
8 MART ETKİNLİKLERİ TENİS TURNUVASI
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 83
GİŞKAD SPOR
GİŞKAD SPOR
6 KADIN SPORCUNUN YARIŞTIĞI TURNUVADA ŞU İSİMLER DERECEYE GİRDİ
Tek Bayanlar A Grubu
1. Şenay Pelit
2.Tuğçe Adıgüzel
GİŞKAD GELENEKSEL 2. TENİS TURNUVASI BAŞLIYOR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kendileri açısından ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Demirağ, bu
kapsamda geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri “GİŞKAD Bayanlar Tenis Turnuvası”nı, bu yıl daha kapsamlı
ve geniş katılımla organize etmeyi düşündüklerini söyledi.
T
urnuvanın artık geleneksel hale getirildiğini hatırlatan Demirağ, organizasyonu Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü ile Mersin Tenis Kulübü’nün de desteklediğini ifade etti.
Tek Bayanlar B Grubu
1.Esma Derkuş
2. Gonca Derya
Teşvik
1.Hatice Büyüksağış
2. Ayşe Sofu
14 Şubat 2011 tarihinde başlayacak
başvuruların 4 Mart gününe kadar devam edeceği bilgisini veren Demirağ,
Mersin Valiliği Kadının Statüsünü Geliştirme Birimi’nce hazırlanan “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri
kapsamına alınan turnuvanın başlangıcının 8 Mart’ta verileceğini bildirdi.
Konuşmaların ardından derneğe yeni
katılan üyeler tanıtıldı.
Çift Bayanlar
1. Tuğçe Adıgüzel-Ebru Gümüşöz
2. Neşe Serin-Meltem Öksüzoğlu
GİŞKAD BAYANLAR TENİS TURNUVASI’ SONA ERDİ
GİŞKAD tarafından düzenlenen, Türkiye Tenis Federasyonu
Mersin İl Temsilciliği ve İl Gençlik ile Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle
gerçekleşen “2. GİŞKAD Bayanlar Tenis Turnvası” sona erdi.
GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ, KURULUŞLARININ 4.YILINI KUTLADI
Aynı gecede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “GİŞKAD Bayanlar Tenis Turnuvası”nda dereceye giren sporculara da ödülleri verildi. Mersin Tenis ve İhtisas
Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte, Mersinli Girişimci İş Kadınları, 4. yaşını üyeleri pasta keserek kutladı ve yıldönümü
yemeği gerçekleşti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde başlayan ve
yaklaşık 10 gün süren turnuvanın ödül töreni Mersin Tenis ve İhtisas Kulübü’nde yapıldı. Turnuvaya
katılan sporcular ile GİŞKAD üyelerinin katıldığı ödül töreninde konuşan GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, 80 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde başlattığımız turnuvada sporcularımız büyük bir heyecanla yarıştılar. Demirağ, 2013 yılında organize
edecekleri turnuvaya ‘Akdeniz Oyunları’ kapsamında kente gelecek dünyaca ünlü kadın tenisçileri de davet edeceklerini söyledi.
8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara kupanın yanı sıra sponsor firmalarca çeşitli hediyeler de verildi. GİŞKAD tarafından da sponsor olan firmalara teşekkür belgesi sunuldu.
Turnuvada;
“Teşvik Bayanlar Kategorisi”nde Martina birincilik kupasını alırken,
Fatma Dölek ikinci oldu.
“B Kategorisi”nde Hande Yücel birinci,
Selma Tekindağ ise ikincilik kupası aldı.
Birinciliği Şenay Elit’in elde ettiği “A Kategorisi”nde
İkinci Mine Kurt oldu.
84 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 85
GİŞKAD SPOR
GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ
EMRULLAH TAŞKIN’I ZİYARET ETTİ
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Taşkın’ı ziyaretinde, 2013’te Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleşecek Akdeniz
Oyunları’nın hazırlıkları sürerken, kentte kadın istihdamının
artırılması için yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alış
verişinde bulundu.
B
aşkan Demirağ, geçtiğimiz günlerde ikincisi gerçekleşen “GİŞKAD Bayanlar Tenis Turnuvası”na verdiği destekten dolayı
Taşkın’a teşekkür etti.
GİŞKAD Başkanı Cavidan Demirağ, kadınların
iş yaşamında yeterli olamamasının altında yatan sorunları çözmek gerektiğini ifade ederek, Son yıllarda
kent adına yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu, Akdeniz Oyunları’nın Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak olması ve Mersin İdman Yurdu’nun Süper Lig’e çıkmasının kentin
gelişmesi adına çok önemli olduğunu ifade etti. Kadın istihdamının artırılması için çaba gösterdiklerini belirten Demirağ, bölgenin gelişmesinin herkese katkı sunacağına dikkat
86 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
çekerek, şöyle devam etti:
“İş kadınlarını uluslararası platformlara taşıyoruz. Biz gittiğimiz yerlerde ülkemizi temsil ediyoruz. Ancak Mersin’in yurt
dışında tanınmasında sıkıntılar var. Mersin’i sadece bizlerin anlatması yetmiyor. Akdeniz Oyunları, Mersin için önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Mersin’in
tanınmasına dönük yeterli materyal yok. El emeği ile geçimini sağlayan kadınların üretebileceği değişik tanıtım materyallerini bir proje kapsamında sizlere sunmak istiyoruz. Kadın emeğine dönük çalışmalar kentte devam ediyor. Biz kadın yanımızla ve üretkenliğimizle bu oyunların bir parçası olmak istiyoruz dedi.
Vizyonumuz
ÜYE
Lider, çağdaş, demokratik, dinamik, üretken, bilime, uzmanlığa değer veren, iş dünyasında kadının iş insanı olarak değerlendirildiği
ve desteklendiği evrensel değerlerdeki uygarlık seviyesinde bir Türkiye için GİŞKAD. Tüm bunlarla hareket noktasını belirlemiş olan
GİŞKAD; geleceğin iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken, etkin kadınlar kazandırma yolundadır.
FİRMA ADI
Cavidan DEMİRAĞ / Gişkad Yönetim Kurulu Başkanı (Demirağ Grup - İnş. Dış Tic.)
Rozelin HARA / Gişkad Başkan Yardımcısı (Mickeymouse & Goffy Anaokulları)
M. Sevil YETKİN / Saymaniye (Fiyonk Organizasyon)
Hediye DALGIÇ / Üye (Dalgıç Tarım)
Banu LÜLECİOĞLU / Üye (Sayram İnş. Dış. Tic. A.Ş.)
Eylem Aybar ÖZDOĞAN / Üye (Marina İnşaat)
Nazlı SÖZEN / Üye (Selen Gümrükleme)
Gül Akyürek ÖZDEMİR / Yedek Üye (ASC Zirai Ürün. Nak. Dış Tic.)
Berrin YORGUN / Yedek Üye (Kilikya Ecz.)
İnşaat / Çelik
50-100
Kuzey Irak /
Konstrüksiyon /
Suriye / KKTC
Akaryakıt vb. De/ Yemen
polama Tank /
Konteyner / Cıvata vb. Birleşim Parça İmalat Montaj /
Doğalgaz-İhraacat
/ Dış Ticaret)
Yess
Dış Ticaret
Gıda Lojistik
Turizm Ltd.
Şti.
Gıda / Kağıt /
Demir-Çelik
/ Sanal Fuar
Portalı, İthalatİhracat / AlımSatım
Temizlik Kağıdı, Demir-Çelik
Ürünleri,
Sanal Fuar Portalı
Birsöz Ltd. Şti.
Tekstil / Mağazacılık
Derya Grup
İnşaat Malzemeleri Satışı / Otomotiv /
Elektronik Eşya
Satışı / Cafe /
Restaurant
Çınar Giyim
Tekstil / Üretim
/ Pazarlama
Kurucu Bşk.
Canan
SUNAY
Zuhal İÇENLER (Algan - Duru Lojistik)
Mürvet BEYDAĞI (M. Beydağı Güz. Salonu)
Canan SUNAY (Sunay Yapı - Dış Tic.)
Yelda NARİN (Ladychic)
Nazan ÜNGÖR (Algan - Duru Gümrük)
Gülcan KIŞ (Derya Grup - İnş. Tic.)
GİŞKAD ONUR ÜYELERİ
İbrahim KİPER (MTSO EKAV Bşk.) Onur Üyesi
Ali ÇELİK (KOSGEB Mersin Md.) Onur Üyesi
Ferudun GÜNDÜZ (Yönetim Danışmanı) Onur Üyesi
Sedat KUTLU (Turab YİK Bşk.) Onur Üyesi
Mustafa GÜLER Mesiad YİK Bşk. Onur Üyesi
Mehmet HADRA (Turab Eski Bşk.) Onur Üyesi
Macit ÖZCAN (Mersin Büyükşehir Bel Bşk.) Onur Üyesi
Kürşad TÜZMEN (Eski Devlet Bakanı - Ekonomist) Onur Üyesi
Ebru YÜREKLİ (KOSGEB Girişimcilik Uzm.) Onur Üyesi
Ülker GÜZEL (Ankara Milletvekili - Ekonomist) Onur Üyesi
Sadagat KAHRAMANOVA (Azerbaycan - Bakan) Onur Üyesi
Leila AUCHIRI (Tunus UTİCA Kadın Kom. Bşk.) Onur Üyesi
Fatma EKENOĞLU (KKTC Eski Meclis Bşk.) Onur Üyesi
Aynur BEKTAŞ (TOBB Kad. Gir. Kur. Bşk.) Onur Üyesi
Hamide Yaşar KAVAS (MEB Mersin Proj. Uzm.)
4
Hamidiye Mah. Cengiz Topel Cad.
Erdoğu Apt. No: 41 4/14
Çamlıbel / MERSİN
T: + 90 324 239 23 29
F: + 90 324 239 23 30
www.yessforeigntrade.com
www.yessdisticaret.com
www.yesstrade.com
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Irak
15
Silifke Cad. 4706 Sok.
Yoğurt Paz. Civarı No:8 / MERSİN
T: + 90 324 2375782
www.birsoz.com.tr
[email protected]
250
MERKEZ
Silifke Cad. 180 Sok. Derya
Apt. No: 2/1 / MERSİN
T: + 90 324 237 04 98
www.deryagrup.com
[email protected]
1
Kültür Mh. C. Topel Cad. Ersoy
Apt. Altı No:16/B Şok Market
Yanı Çamlıbel / MERSİN
T: + 90 324 2388160
F: + 90 324 2388160
www.bhmagic.com
[email protected]
4 kişi
sezon
dahilinde
15-20
kişi
Adnan Menderes Bulvarı Adnan
Türkalp Apt. Zemin Kat No: 46 /
MERSİN
T: + 90 324 327 87 80 - 81
F: + 90 324 327 87 81
www.fiyonkorganizasyon.com
[email protected]
[email protected]
Çiğdem
BİRSÖZ
Kurucu Üye
Gülcan
KIŞ
Kurucu Üye
Hazır Giyim,
İş Elbiseleri
GİŞKAD ONURSAL TERCÜMAN ÜYELERİ
Altan ÖZTÜRKCAN (Emekli - Kambiyo - Bankacı) İngilizce, Fransızca, Arapça
Olga LEVİNSKAYA (Ressam) Rusça
DERNEK ASİSTANI
Şehnaz ÖZTÜRK
Hanife
KÖRÜNOĞLU
Kurucu Üye
Hizmet ve
Fiyonk
Organizasyon ve Yiyecek
Çikolata
GİŞKAD’IN BAĞLI OLDUĞU YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURULUŞLAR
Çukurova Kalkınma Ajansı Kurul Üyeliği
Mersin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Üyeliği
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Üyeliği
Akdeniz Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeliği
Mersin Kalkınma ve İş Konseyi Üyeliği
Kazakistan ve Türki Cumhuriyeti Ülkeleri İş Kadınları Ağı Üyeliği
İslam Ülkeleri İş Kadınları Birliği Ağı Üyeliği
Arap Sermaye Sahibi İş Kadınları Birliği Ağı Üyeliği
Afrikalı İş Kadınları Ağı Üyeliği
88 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Huzurkent Factory
T: +90 324 646 33 76
+90 324 646 24 33
F: +90 324 646 24 33
Mersin Office
T: +90 324 327 57 50
F: +90 324 327 57 50
www.demiraggrup.net
[email protected]
[email protected]
Ortadoğu,
Uzakdoğu
Kurucu Üye
GİŞKAD DENETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL - YEDEK)
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
İnşaat / Çelik
Yapı / Çelik
Konstrüksiyon /
Petrol / Lojistik
/ Doğalgaz / Telekominikasyon
Sanayii / İhraacat / Dış Ticaret
Cavidan
DEMİRAĞ
GİŞKAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL - YEDEK)
ÜRÜN VE
HİZMETLER
Demirağ Grup
Misyonumuz
Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli, kişilik itibariyle saygın üyelerden oluşan bu derneğin, amacına uygun
kadın girişimcileri desteklemek, nitelik ve sayılarını arttırmaktır. Bunları gerçekleştirme noktasında gücünü, kendi alanlarında uzman
üyelerin, profesyonel yaklaşımlarından ve girişimci ruhundan alır. Cesaretli, lider, çağdaş, yenilikçi, özgüveni yüksek, yüzü bu dünyaya
dönük, sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen, ekonomik değer yaratan iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş
dünyasına kazandırabilmektir.
SEKTÖR
Sevil
YETKİN
Davet ve Organizasyonlar,
Yiyecek,
Çikolata
Ortadoğu,
Uzakdoğu
Kurucu Üye
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 89
ÜYE
FİRMA ADI
Algan Duru
Group
SEKTÖR
Uluslararası
Taşımacılık
ÜRÜN VE
HİZMETLER
Uluslararası
Karayolu Taşımacılık Hizmetleri
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Irak / Ürdün / 40
Türki Cumhuriyetleri / İran
ÜYE
İsmet İnönü Bulv. Klas Plaza B/
Blok Kat 3 / MERSİN
T: + 90 324 238 59 41
www.alganduru.com
[email protected]
[email protected]
Nazan
ÜNGÖR
FİRMA ADI
SEKTÖR
ÜRÜN VE
HİZMETLER
Nutra Slim
Diyetisyenlik /
Sağlıklı Zayıflama
Diyetisyenlik /
Sağlıklı Zayıflama / Pasif Jim.
İpeksi Tekstil
İthalat İhracat
İmalat San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Tekstil
Gelinlik&
Abiye&
Aksesuar
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
İsmet İnönü Bulv. Hilton Oteli
Civarı Öner Sitesi Zemin Kat
Yenişehir / MERSİN
T: +90 324 326 37 00
Tuba
ERKAL
Kurucu Üye
Kurucu Üye
Hizmet ve
Fiyonk
Organizasyon ve Yiyecek
Çikolata
Davet ve Organizasyonlar,
Yiyecek,
Çikolata
Ortadoğu,
Uzakdoğu
Öznur
SAYICI
4 kişi
sezon
dahilinde
15-20
kişi
Adnan Menderes Bulvarı Adnan
Türkalp Apt. Zemin Kat No: 46 /
MERSİN
T: + 90 324 327 87 80 - 81
F: + 90 324 327 87 81
www.fiyonkorganizasyon.com
[email protected]
[email protected]
Ürdün, Suriye, 8
Lübnan, İran,
Almanya
Yelda
NARİN
Kurucu Üye
Kurucu Üye
Mickey Mouse & Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi
Goffy
Anaokulları
Anaokulu ve
Yazokulu İşletmeciliği
10
Mickey Mouse Anaokulu
Atatürk Cad. Çamlıbel / MERSİN
Goffy Anaokulu Marina Sit. Yenişehir / MERSİN
M: + 90 532 361 11 76
Rozelin
HARA
MERSİN
Kültür Mah. 4312 Sokak
Limon Apt. 1/1 Çamlıbel
T: +90 324 239 38 43
F: +90 324 239 38 43
ADANA
Kurtuluş Mah. 64019 Sok.
Evren Apt. No:26 Seyhan
T: + 90 322 888 54 00
F: + 90 322 888 54 00
www.ladychic.com.tr
[email protected]
Algan Duru
Group
Uluslararası
Taşımacılık
Uluslararası
Karayolu Taşımacılık Hizmeti
/ Gümrükleme
Aldo Grup
OtomotivTurizm-ArgeSigorta-GıdaPetrol
Turizm Otelcilik / Cafe / Otomotiv
Mürvet Beydağı Estetik
Kozmetik Özel
Sağlık
Eğitim İnşaat
Tic. San. Ltd.
Şti.
Sağlık ve
Güzellik
Cilt ve Vücut Bakımları, Epilasyondepilasyon işlemleri, Bölgesel Zayıflama,
SPA-Sauna-Masaj
Hizmetleri, Makyaj, Kalıcı Makyaj, Protez Tırnak,
El-Ayak Bakımları,
Manikür-Pedikür,
Kaş-Kirpik Boyama, Kirpik Ekleme ve Tıbbi Uygulamalar (Botoks,
Dolgu, Mezoterapi, Karboksiterapi,
PRP ve diğer işlemler)
Irak / İran / Ür- 40
dün / Suriye /
Türki Cumhuriyetleri
İsmet İnönü Bulv. Klas Plaza B/
Blok Kat 3 / MERSİN
T: + 90 324 238 59 41
www.alganduru.com
[email protected]
[email protected]
Zuhal
İÇENLER
Kurucu Üye
Kurucu Üye
Polo Mağazaları
Hazır Giyim
Mağazacılık
Polo Ürünleri
10
Mersin Çamlıbel Mağazası
Adana Mağazası
Mersin Forum AVM Mağazası
175
75. Yıl Mah. Aldo Grup Audi Plaza
Davultepe / MERSİN
T: +90 324 481 44 33
F: +90 324 481 44 39
Ruken
Doğan
UZUNADAM
Semiramis
BOZKAYA
Kurucu Üye
Kurucu Üye
Intervega Ltd.
Yurtdışı Eğitim,
Şti. ve IES - Yurt- Dış Ticaret,
dışı
Deniz Ticaret
Eğitim (Intervega
Education Services)
Sevil
KASSEM
Kurucu Üye
Hizmet Sektörü, İngiltere,
Amerka,
Brookerlık,
İhracat, İthalat Kanada,
Avustralya,
Malta,
Avrupa,
Arap Ülkeleri
10 kişi
tam
zamanlı
+ 5 kişi
yarı
zamanlı
MERSİN
Atatürk Cad. Erol Apt. No:104
33010
T: +90 324 238 76 77 (pbx)
F: +90 324 238 14 80
İSTANBUL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Yıldız
Ap. No:108 Feneryolu
Göztepe - 34724
T: +90 216 345 45 85 (pbx)
F: +90 216 345 45 04
ADANA
Gazipaşa Bulv. Mengi Ap. No:44/1
01120
T: +90 322 457 91 13 (pbx)
F: +90 322 457 79 41
www.ies-intervega.com
İ[email protected]
90 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Mürvet
BEYDAĞI
Kurucu Üye
Ürdün, Suriye, 10
Lübnan, İran,
Almanya
Özel Beydağı Polikliniği:
Kültür Mah. 4303 Sok.
S. Fikri Mutlu Ap. No: 3/3
Çamlıbel / MERSİN
Mürvet Beydağı Estetik
Güzellik Salonu: Yenimah.
Gmk Bulvarı (Opet Karşısı)
163 Sok. No: 24/1
Mezitli / MERSİN
T: +90 0324 238 80 90
+90 0324 231 70 80
F: +90 0324 358 98 33
[email protected]m
www.murvetbeydagi.com
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 91
ÜYE
FİRMA ADI
Zaimoğlu - Geyik Hukuk Bürosu
SEKTÖR
Serbest Avukatlık Hizmetleri
ÜRÜN VE
HİZMETLER
Hukuki İşler
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
7
ÜYE
Çakmak Cad. İstasyon Arkası
/ MERSİN
M: + 90 532 464 72 06
FİRMA ADI
SEKTÖR
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Mali Müşavir
Fatma YILMAZ
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir
Muhasebe ,
Mali Müşavirlik
Hizmetleri
Akyürek Kardeşler Tarım
Ürünleri Makineleri
Tarım Makineleri Üretim /
Pazarlama / Dış
Ticaret
Makine İmalatı
Üretim ve Satış
Sayram İnşaat
ve Ticaret A.Ş.
İnşaat & Tekstil
Konut İnşaatı &
İş Giysisi, Promosyonel Ürünler
Konfeksiyon
Mağazacılık
Selen Int. Güm.
Müş. Ltd. Şti.
Hizmet Sektörü
Gümrük Müşavirlik ve Danışmanlık
Bütün Ülkelere 24
Gümrük Müşavirliği Hizmeti
Mersin Marina İnşaat San. Tic. A.Ş
Masdekor Mobilya San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Marina Botanik
Peysaj Mimarlık
Proje Ltd. Şti.
İnşaat /
Mimari Proje
Mimari Proje
/ İnşaat / Mobilya İmalatı /
Peyzaj
Irak
2
Mahmudiye Mah.
Kuvai Milliye Caddesi No: 83
A. Hamdi Ongun İşh. Kat:4
D. No: 34 Akdeniz / MERSİN
T: + 90 324 336 11 71
F: + 90 324 337 34 41
[email protected]
50
www.asctrading.com
www.akyurekltd.com
4
Palmiye Mah. Merkon Sitesi A
Blok 1/3 33300 / MERSİN
T: + 90 324 326 06 16
F: + 90 324 326 06 11
www.sayramas.com
www.bhmagic.com
[email protected]
[email protected]
Fatma
YILMAZ
Av. Nevin
ZAİMOĞLU
Üye
Üye
Dinç Hukuk
Bürosu
Hukuki İşler ve
Hukuki Davalar
Hukuki İşler
5
İstiklal Cad. Çankaya Mah. 4738
Sk. Özberk Apt. Kat: 6/18
/ MERSİN
T: + 90 324 239 00 39
F: + 90 324 232 59 77
Ortadoğu ve
Afrika Ülkeleri
Gül
AKYÜREK
Av. Fatma
DİNÇ
Üye
Üye
Seramik
Betül Kurt
Seramik Atölyesi
Vazo, Tabak,
Bardak, Duvar
Panoları
1
Hamidiye Mah. 1482 Sk.
No: 6 / MERSİN
T: + 90 324 329 36 26
[email protected]
Banu
LÜLECİOĞLU
Betül
KURT
Üye
Üye
Sungurtaş
Ltd. Şti.
Gıda /
Akaryakıt /
İnşaat
Erikli Su /
Nestle Su /
Total
50-70
Müge Sungur
ENÖN
Okan Merzeci Bulvarı
Hürriyet Mah. No:3
Yenişehir / MERSİN
T: + 90 324 327 98 33
F: + 90 324 328 96 01
www.sungurtas.com.tr
[email protected]
Canan
DALLANMIŞ
Üye
Üye
Hsbc Bank
Bireysel Pazarlama
Bankacılık
Bireysel Bankacılık Hizmetleri
25
HSBC Çarşı Subesi / MERSİN
www.hsbc.com.tr
Mine Şaman
KİREMİTÇİ
Cami Şerif Mah. 5232 Sok.
Süveç Apt. Kat: 3/6 / MERSİN
T: + 90 324 237 15 95 (pbx)
F: + 90 324 237 15 90
www.bhmagic.com
[email protected]
Nazlı
SÖZEN
Üye
Üye
Dalgıç Pet Geri
Dönüşüm Ltd.
Şti.
Hediye
DALGIÇ
Üye
Pet Geri Dönüşüm, Tarım, Dış
Ticaret
Hurda Pet Mamul Hale Getirilmesi, Narenciye,
Kuruyemiş
20
Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi 1. Cad. No: 5 / MERSİN
M: + 90 532 548 08 41
F: + 90 324 231 22 33
[email protected]
Eylem Aybar
ÖZDOĞAN
Üye
92 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
60
Bahçelievler Mah. Okan Merzeci
Bulv. No: 72 1/1 / MERSİN
T: + 90 324 331 07 99
F: + 90 324 331 07 01
www.mersinmarina.com
[email protected]
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 93
ÜYE
FİRMA ADI
Mygrafik
Reklam Ve İletişim Hizmetleri
Kamile
AYDIN
SEKTÖR
Reklam / Tasarım /
/ Promosyon /
Baskı Hizmetleri
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Reklam ve İletişim Hizmetleri /
Ofset & Dijital
Baskı /
Promosyon
Ürünleri
9
Mygrafik Dijital Baskı ve
Promosyon Merkezi
Camiişerif Mah. 5228 Sok. Boro
İşhanı Altı No: 6/A / MERSİN
T: + 90 324 237 62 00
F: + 90 324 237 62 02
www.mygrafikdijital.com
[email protected]
Üye
Arbel Aş /
Arbella
Makarnaları İhracaat
Gıda
Fener Ajans
Reklam Hizmetleri
Reklam Tasarım Promosyon Baskı Hizmetleri
Reklam / Matbaa / Tabela
Sağlık ve Güzellik
Sağlık / Medikal Estetik / Lazer Epilasyon
Bakliyat / Makarna / İrmik /
Pirinç
Mygrafik
Reklam ve İletişim Hizmetleri
Palmiye Mah. 1211 Sok. Melek
Apt. C Blok No1/E / MERSİN
T: + 90 324 326 57 56
F: + 90 324 327 47 28
www.mygrafik.com.tr
[email protected]
85 Ülkeye
510
Yeni Mah. Cumhuriyet Bulv.
73/4 Kazanlı / MERSİN
T: + 90 324 241 11 11
F: + 90 324 451 32 01
www.arbel.com.tr
[email protected]
ÜYE
FİRMA ADI
SEKTÖR
ÜRÜN VE
HİZMETLER
Akdeniz Yakıt
ve Gemi Acenteliği
Petrol ve Petrol
Ürünleri (Deniz Satışları) /
Gemi Acenteliği / Yağ ve Yakıt Satışları
Petrol ve Petrol
Ürünleri (Deniz Satışları) /
Gemi Acenteliği / Yağ ve Yakıt Satışları
Eren Tarım
Ürünleri San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Yaş Meyve Sebze Paketleme /
İhracatı
Başta, narenciye grubu olmak
üzere tüm yaş
meyve sebze
ürünleri ihracatı ve transit ticaret işlemleri
Kilikya Eczanesi
Eczane
4
Forum Mersin Avm Gf 28A
Yenişehir MERSİN
T: + 90 324 331 54 11
F: + 90 324 331 54 10
[email protected]
Mersin Büyükşehir İmar İnş.
Turizm Otopark
Gıda Elektrik
Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
İNŞAAT /
CAFETERY /
RESTORAN
İŞLETMECİLİĞİ / OTOPARK
HİZMET İŞİ
350
İsmet İnönü Bulv. Pirireis Mah.
No: 19/A / MERSİN
M: +90 533 959 36 36
M: +90 530 920 08 98
T: + 90 324 325 32 56
T: + 90 324 325 16 95
F: + 90 324 331 21 34
[email protected]
14
Camiişerif Mah. Uray Cad. 5210
Sok. Nedim Sabah İşhanı
No: 66/3 / MERSİN
T: + 90 324 238 71 86
F: + 90 324 238 71 88
www.gcshippingforwarding.com
[email protected]
Banu Çebi
ASASOĞLU
5
Gökçen
ÇAKIR
Üye
Üye
Çankaya Mah. 4721 Sok.
No: 10/A MERSİN
T: +90 324 237 52 14
F: +90 324 238 31 44
www.ajansfener.com
[email protected]
Sırbistan, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Litvanya, Bulgaristan, İtalya,
Bosna, Fransa,
Romanya, Hollanda, Rusya,
Ukrayna, Belarus, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kanada,
G. Afrika Cumhuriyeti.
600
Ayşe GÖK
Üye
Mezocenter
7
Kültür Mah. 4314 Sok. No: 5
Sistem Tıp Merkezi Yanı Çamlıbel / MERSİN
Tel: +90 324 239 29 90
Fax: +90 324 329 20 90
www.mezocenter.com
Üye
Üye
Füzun
YILMAZ
Sağlık Sektörü
Ağız ve Diş Sağlığı
9 Doktor /
13 Personel
İsmet İnönü Bulv. Pirireis Mah.
No: 180 Yenişehir / MERSİN
T: +90 324 327 69 69
F: +90 324 327 70 82
www.mersindisdunyasi.com
[email protected]
Ayferi Tuğcu
KILIÇÇI
Üye
G&C Uluslararası Uluslararası
Taşımacılık Tic.
Deniz Yolu &
San. Ltd. Şti.
Kara Yolu &
Hava Yolu Tasımacılığı
Üye
Serttaş Tarım
Ürünleri
Nezaket
SUATOĞLU
İhracat / İthalat
Bakliyat / Orman Ürünleri /
Hububat
25
Mersin-Tarsus Karayolu
17. km Bağcılar / MERSİN
T: + 90 324 454 14 87 - 88
F: + 90 324 454 14 89
www.erentarim.com
[email protected]
Berrin
YORGUN
Sultan
KARAKUCAK
Özel Dent Mersin Diş Dünyası Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
İsmet İnönü Bulv. Nail Göksu İşhanı 3/29 / MERSİN
T: +90 324 237 23 62
F: +90 324 238 04 26
www.akdenizyakit.com
[email protected]
Üye
Gülçin Arslan
HAZAR
9
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Cumhuriyet Bulv. Çilek Mah. No:
102 / MERSİN
T: +90 324 221 99 54
F: +90 324 221 73 91
www.serttasbakliyat.com.tr
Lojistik
Gül
ERTURHAN
Üye
Üye
94 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 95
ÜYE
FİRMA ADI
Saatçioğulları
Optik&Saat
SEKTÖR
Saat, Optik ve
Takı
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Saat, Optik ve
Takı
25
ÜYE
Mersin Marina Avm 39-40
Yenişehir / MERSİN
T: +90 324 330 02 00
F: +90 324 330 02 01
[email protected]
Hatice
YAZDIÇUTAN
FİRMA ADI
Esse Yurtiçi Ve
Yurtdışı Eğitim
Danışmanlık
SEKTÖR
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Eğitim
Tam
Zamanlı
3
Yarı
Zamanlı
3
Eser
TUNCAY
Güvenevler Mah. 1917 Sok.
Doğan Yıldız İş Merkezi E / Blk.
K: 2 B: 10 33140 Yenişehir /
MERSİN
T: + 90 324 328 06 62
F: + 90 324 326 23 44
www.esse-edu.com
[email protected]
Üye
Üye
Fidato Tarım Dış
Ticaret İhr. İth.
San. Tic. Ltd. Şti.
2
Palmiye Mah. Adnan Menderes
Bulv. No: 10 Duygu Apt. 2/3
Yenişehir / MERSİN
T: +90 324 327 47 77
F: +90 324 327 47 76
Serpil
Vitroplant Fidan
KARADOĞAN Tohum ve TarımÜye
sal Üretim Tic.
San. Ltd. Şti.
7
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Gürcan Apt. Kat: 1 No: 13 Seyhan
/ ADANA
T: +90 322 459 11 92
F: +90 322 459 11 29
www.viprotlandturkey.com
[email protected]
Arasta Tarım
Ürünleri İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Gıda
Bakliyat
Orta Doğu,
Avrupa
16
Çilek Mah. 136. Cad. No: 67/A
MERSİN
T: +90 324 221 94 34
F: +90 324 221 94 35
www.arastabakliyat.com
[email protected]
Özgür
DURMAZ
Mücevherat /
Tekstil / Üretim
Pazarlama
4
Güvenevler Mah. 20. Cad.
Forum Avm Ff Blok 064
Yenişehir / MERSİN
T: +90 324 331 54 43
F: +90 324 331 54 47
www.altinbaş.com
[email protected]
Engür
KURTOĞLU
Nurgün
KAMURAN
Üye
Takı ve
Ev Aksesuarları
El işçiliğiyle gerçek orkideleri 24
ayar altın veya
rodyumla kaplayarak takı, tablo,
obje süslemelerinde kullanmak.
1
Kültür Mah. Atatürk Cad. 4312
Sok. Limon Apt. 4-C / MERSİN
T: +90 324 237 49 95
F: +90 324 237 49 85
www.risisturkey.com
[email protected]
Gülay
YÜCEER
Uluslararası
Nakliye Hizmetleri
İtalya / Fransa 300
/ Almanya /
Suriye / Irak
Canan Büro Mobilyaları / B-Fit
Kadınların Spor
ve Yaşam Merkezi (Antakya
Şb.)
Mobilya Üretim
/ Dekorasyon /
Spor Salon İşletmeciliği
Mobilya / Spor
Hizmeti
Suriye
Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul
Yolu Cad. No: 264 Arnavutköy /
İSTANBUL
T: + 90 212 798 32 32
F: + 90 212 798 30 69
www.martasgroup.com
[email protected]
70
İskenderun Yolu Üzeri 2.Km /
ANTAKYA
M: + 90 532 545 06 66
T: + 90 326 221 08 04 - 05
F: + 90 326 221 31 49
www.cnnofis.com.tr
[email protected]
[email protected]
10
Berlin / ALMANYA
20
75. Yıl Mah. Kurtuluş Cad. No: 4
Davultepe / MERSİN
T: + 90 324 481 32 72
F: + 90 324 48152 05
www.goklercitrus.com
[email protected]
Üye
Smots Kuaför &
Güzellik Salonu
Ltd. Şti.
Gönül
OĞUZ
Üye
Yalçın
BAYDUR
Üye
Demet
GÖK
Üye
96 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
Uluslararası
Nakliye / İnşaat
/ Depolama /
Akaryakıt
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy
Kampüsü Teknopark İdari
Binası Kat: 4 No: 406 Yenişehir /
MERSİN
T: + 90 324 361 07 77
F: + 90 324 361 07 70
www.technoscope.com.tr
[email protected]
Üye
Üye
Sümta Tarım ve
Sanayi Ürünleri
Ticaret Ltd. Şti.
Martaş Group
5
Serap
KURT
Üye
Pırlanta / Çeyiz
Üretim Pazarlama
Araştırma /
Geliştirme
Üye
Hülya
ÇETİNTAŞ
Altınbaş
Kuyumculuk
& Engür Çeyiz
Mersin Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Kurum
ve İşletici Tic.
A.Ş.
(Technoscope)
Gökler Narenciye Gıda / Yaş Sebze Limon / PortaMeyve
kal / Mandalina / Greyfurt /
Fomates / Çilek
/ Kiraz / Elma
/ İncir / Defne
Yaprağı / Yonca
/ Üzüm / Karpuz / Soğan /
Patates
Rusya /
Ukranya /
Almanya /
İran / Irak /
Dubai /
Sırbistan /
Belarus /
Bosna
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 97
ÜYE
FİRMA ADI
Merdiven
Gençlik Eğitim
Ve Danışmanlık Merkezi
SEKTÖR
Eğitim
Nurgül
AYDIN
Üye
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
4
• Maxmind Abaküs Mental Eğitimi
(7-14 Yaş Arası)
• Mindball Dikkat
Toplama Eğitimi (7
Yaş ve Üstü)
• Eğitim ve Sınav
Danışmanlığı
• İlkokul 6 Yaş ve
1.2. 3. Sınıf Öğrencileri İçin Görsel Algı Beceri Geliştirme Programı
Bahçelievler Mah. Gmk Bulv.
Tuba Apt. B/Blok K: 2 / MERSİN
M: +90 532 355 22 81
T: +90 324 326 30 63
F: +90 324 330 02 01
www.merdivendanişmanlik.com
[email protected]
ÜYE
FİRMA ADI
SEKTÖR
ÜRÜN VE
HİZMETLER
İHRACAT YAPILAN ÇALIŞAN İLETİŞİM
ÜLKELER
SAYISI
Greenmer
Mad. İnş. Nak.
Paz. Taah. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Madencilik
Maden Çıkarılması İşlenmesi ve Ticareti (
Mermer İhracatı)
43
Kiremithane Mah. Silifke Cad.
Işın Apt. 48/10 / MERSİN
T: + 90 324 238 39 19
F: + 90 324 238 39 49
[email protected]
Tms Yıldız
Yapı İnş.
Araştırma /
Geliştirme
Yap-Sat İnşaat Yapı
50 /
100
Güvenevler Mah. Doğan Yıldız İş
Merkezi Dumlupınar Cad. C/Blok
Kat: 3 / MERSİN
T: + 90 324 328 31 17
F: + 90 212 238 31 17
www.tmsyapi.com
[email protected]
Mhd Kimya San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Kimya
Kozmetik
Sabun
90
Anadolu Mah. Homurlu Sk.
No:49 Yenitaşkent / MERSİN
T: + 90 324 454 06 60 - 65
F: + 90 212 454 11 20
www.mhdkimya.com
www.flaviasoap.com
[email protected]
Doğan Hukuk
Bürosu
Hukuki İşler /
Hukuki Davalar
Hukuki İşler
5
İsmet İnönü Bulvarı Klas PLaza
B/Blok K:2/4 / MERSİN
T: + 90 324 239 06 75 - 76
F: + 90 212 239 06 77
[email protected]
Bilgitay Bilişim
Bilgisayar /
Web / Güvenlik / Santral Satış ve Teknik
Servis
Hukuki İşler
5
Yeşilyurt Mah. Aslangil PLaza
Altı No: 24/B Anamur / MERSİN
T: + 90 324 816 74 47
F: + 90 324 816 74 47
[email protected]şim.com
AR Group
Güvenlik / Temizlik / Catering
Karagöz Çevre
Danışmanlık ve
Mühendislik Hizmetleri San. Tic.
Ltd. Şti.
Çevre Danışmanlık Hizmeti
Figen
ŞENUZUN
Üye
(Frostig Görsel Algı Testi Destekli)
• Aile ve İlişki
Danışmanlığı
• Okul Öncesi Kurumlara Anne-Baba
Okulu ve Öğrencilere Dikkat Toplama
Eğitimi
• Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları
Engin İnşaat
Tur. San. ve Tic.
Ldt. Şti.
İnşaat /
Lojistik /
Beton
Zübeyde
KESER
Üye
Yol Trenaj / Su /
Bina
45
İnönü Mah. 1401 Sok. No: 3
Ege Apt. Zemin Kat Yenişehir
/ MERSİN
T: +90 324 329 46 30
F: +90 324 329 49 31
www.engininsaatmersin.com
[email protected]
Eylem
YAŞAR
Üye
Gülşen
ENGİN
Üye
Özlem
ÇETİN
Üye
Özel Mersin
Sistem Cerrahi
Tıp Merkezi
Sağlık
Alibaba
Restaurant &
The Pure Bar
Eğlence
Sağlık
135
Restaurant &
Cafe & Bar
15
Atatürk Cad. Kültür Mah. No:
66 Çamlıbel / MERSİN
T: +90 324 237 59 59
F: +90 324 237 47 58
www.mersinsistem.com
[email protected]
Adnan Menderes Bulvarı Sözmen Apt. Altı No: 16/C MERSİN
T: +90 324 325 06 80
F: +90 324 326 31 19
www.alibabamersin.com
[email protected]
Sibel
DOĞAN
Üye
Hicran
DEMİREL
Üye
Şemsa
ÖNER
Berdan Civata Somon Makina San. Ltd.
Şti. Aş.
Zeynep
LEYLA
AYSALAR
Üye
Enerji, Otomotiv,
İnşaat, Rafineri
ve Petrokimya
Tesislerine Bağlı
Ekipmanlar
Avrupanın
Tamamı,
Katar ve
Arap Ülkeleri
125
Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. / MERSİN
T: +90 324 676 44 90
F: +90 324 676 44 93
www.berdancivata.com
[email protected]
Azerbaycan / Belarus / Mısır / Suriye /
Polonya / İsrail / Tacikistan / Afganistan / Özbekistan /
Türkmenistan / Pakistan / Sırbistan /
Romanya / Macaristan / Bosnahersek /
Bulgaristan / Kırgızistan / Libya / Benin / Rusya / Ürdün /
İsveç / Irak / Kongo /
Dubai / Makedonya
/ Lübnan / Kazakistan / Gürcistan vs.
Birleşik Arap
3.500
Emirlikleri / Almanya
Beşevler Mah. Aktaş Sok. Pars İş
Merkezi Kat: 3 Nilüfer / BURSA
T: + 90 224 443 57 04
F: + 90 224 443 57 08
www.argroup.com.tr
[email protected]
Üye
Çevre ve Sanayi Yatırımları,
Enerji, Geri Dönüşüm ve Mühendislik Projeleri
10
Bahçelievler Mah. 9. Cad. Manolya Sit. A Blok Giriş Kat Yenişehir / MERSİN
T: + 90 324 328 81 28
F: + 90 324 328 81 28
www.karagozmuhendislik.net
[email protected]
Selcen
KARAGÖZ
Üye
98 │ Sayı 2 │ GİŞKAD
GİŞKAD │ Sayı 2 │ 99

Benzer belgeler