Turist Rehberleri - İRO – İstanbul Turist Rehberleri Odası

Transkript

Turist Rehberleri - İRO – İstanbul Turist Rehberleri Odası
www.tureb.org.tr
PROFESYONEL
Turist
Rehberleri
TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ
Türkiye’nin turizm destinasyonlarında
7 değişik merkezde bulunan oda ve
derneklerimiz TUREB çatısı altında
birleşmiştir.
4
K U R U M S A L
Y A P I
TUREB ve üye
kuruluşlar
5
İstanbul’un merkezinde, Taksim’e 5 dk
yürüyüş mesafesinde, 19 yy’dan kalma güzel
bir binanın 3. ve 4. katlarını restore ettik.
6
K U R U M S A L
Y A P I
Genel
Merkezimiz
7
TUREB çalışmalarında teknoloji ve
yeniliklerden yararlanarak üyelerine ve
turizm sektörüne hizmet sunuyor.
8
K U R U M S A L
Y A P I
Çağdaş teknoloji
ile çalışmalarımız
daha verimli
9
Turist Rehberleri Vakfı, rehberlere yönelik
sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerde
bulunmak ve mesleki dayanışmayı
arttırmak; sektörün ülke ekonomisinde
önem ve saygınlığını arttırıcı, turizm
potansiyeline işlerlik kazandırıcı çalışmalar
yapmak üzere kurulmuştur.
10
K U R U M S A L
Y A P I
TUREV
Turist Rehberleri
Vakfı
11
K U R U M S A L
Y A P I
TUREB
Web
sitesi
Her gün güncellenen,
mesleki haber ve
duyuruların yanısıra
etkinliklerimiz, kültür
varlıkları ve turizmle
ilgili her türlü haberin
ele alındığı canlı ve
dinamik bir siteyle
turizm dünyasına
katkılarımızı
sürdürüyoruz.
13
Tartışma Platformu, 1000’in üzerinde rehber
üyesi ile çok canlı tartışmaların yaşandığı
hızlı ve yaygın bir iletişim ağı; Duyuru
Platformu ise önemli duyuruların düzenli
olarak rehberlere iletildiği bir ortamdır.
14
K U R U M S A L
Y A P I
TUREB
Platformaları
15
Seyahat Acenteleri ve turizm tüketicisi
olan turistlerin rehberlere kolaylıkla
ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla TUREB,
www.turkishguides.org sitesini kurdu.
16
K U R U M S A L
Y A P I
Rehberlere
ulaşmak çok kolay
17
TUREB, rehberler konusunda güvenilir
bir veri tabanı ve başvuru kaynağı olarak
kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir Rehber
Kataloğu hazırladı.
18
K U R U M S A L
Y A P I
Rehber Kataloğu
19
TUREB, Avrupa Rehberler Birliği (FEG) ve
Dünya Rehberler Birliği (WFTGA) üyesi.
20
TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTIK
Dünya ve Avrupa
Rehber Birlikleri
üyesiyiz
21
TUREB Başkanı Şerif Yenen, Dünya
Rehberler Birliği (WFTGA) Yönetim Kurulu
üyesi.
22
TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTIK
Dünya turizminde
söz sahibiyiz
23
��������������������������������������������
������������������������������������������
���������
��������������������������������
������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������� ���� ��� �������� ������������ �������� ��� ��������� ����� ����
��������������������
����� ������ ��� ����������� ������� ����� ���� �������� �������� ������ ������� ��������
�����������������������
�����
�������
���������������������������������������������������
��������������������
��������
������������������������
����������������������������������
������ ���� ������ �������� ��� ������
���������������������������������
��� ���� ��� ������ ��������� ��������
����������� ����� ��������
�
����������
����������������������������� ������
��� ���� ������ ����� ��������� ����
���� ����� ��� ������� �����������
������������ ��� ���� ����������
��������� ������� ������� ����������
����������������������������������
������� ������ ������ �������� ����������� ���
����������������������������������������
�������������
�����������
�������������
����� ������� ������������� ����� �� �������� ������ ������ ������������ ���� ������
����������������������������������
������� ����������������� ��������������������������
���������
��������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������� ������� ������������� ����������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������� �� ������� �������������� �������� �����
����������
�
�������
�����������������������������
���������������������������������������
�������� ������� ����� ���� ���������� �������
�����������
��������������������������������������
������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������
���������
������ ����������� �� �������� ������ ���� ����� ��� ���������������
�����������������������������������
���������������������������
��������������
�����������������������������
��������������������������������
��� ���������� �������������� ���
���� ����������� ������� ���
������������������������������
�����������������������������
����������� �� �������� ������ ����
����� ��� �������������� ���� ���
���������� ��� ������ ������ �����
������ ������ ����������� ����
�����������������������������
���������������������������������
��������������
������������������������������������������������
������� ���������������� ��� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������
�����������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������� �������������������������������������
�
�����
��� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������
�����������������������������������������
����� ���� ��������� �� ������ ������������ �������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ���� ������ ��� ������ ���������������
���������
���������� ������ ����
��������������������������������������������������
���������������������������������
�������������
�������� �������������������������������
����������
�����������������������������������������������
��������������������������
�
��������
���������
��������������������������������������������������������
�����������������������
�������� �������� ������� ������� �����������
���������������������������������������������
����������������������������������������
����������
��������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������
���������� ��� ������� �������� �������� ���
������� ���������� ������� ����� ���������
������� ��
�������������������������������������������
����������������������������������
�������������
�����������������
��������������
��������������
������ ���������� ������ ������ ���
������������������������������������
����� ��� ��������
�
�������� �����������
��������� ���� ����������� ��� ���
��������� ��� ������������� ��������
��������������� ����������������� ���
���� ��������������� ���� ������������
��� �� ��������� ����������� ��� ���� ���
���������� �������� ������ ����� ��
���������������������������������
������� �������������� ���� �� �����
������ �������� ����� ��� ���� �����
�������������������������������������
����������������
������������������������
�������������
��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������
��������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������
������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������
���������
�����������
�������������������������������������
��
����
���������������������������
�������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������
��������������������������
�������� ��� ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ��������� ����������� �������
�
���
������������
������������������������������������������������
������������������������������������
������������������
��������� ��� ������ �������� ���� ����� ������ ����� ���� ����������� ����� ����� ���
������������������
�������
���������������������������������������
����������������
�������������������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������
������� ������������� �� �������� ������ ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ��
��������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� �� �� �������� ���� ���� �������� ���������� ������ ���� ����������� ������ ����
��������������������������������
���������������������� �����������������
��������
��������������������
�
�����
���������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������
������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ��������� ��������� �������� ���������
�������
���� ������������ ��������� ���� ���������
������� ���� ���� ������ ��� �������� �������
����� ����� ��������� ����� ������ �������� ������
������������ �������� ������� ������ ����� ��
����������
���� ������ ������� ���� ������ ���� ����
������ ����������� ��� ������������ ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������
�������������
������������������������
�������������������������������
������������������������
�������������
������������������������
�������������
�������������������������
������������������
����������������
�������������������
�����������������
��������������������������������������������������������������
�������������
���
������������� �������� ��������� ������� ������ ������� ������
�������������������
������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������
����������������
�������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������
������� ������� ����������� ������ ����� ��������� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������
������ �������� �������� ����� ������� ������ ��� �� �������� ��� ���
�� ������� ����� ��������� ������ ���� ����� ��������� ������� ������
������������������������������
�������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
WFTGA’nın web sitesi “www.wftga.org” ile
bülteni “Guidelines [email protected]”ın tüm
yayım sorumluluğunu TUREB üstleniyor.
������������������
�������� ��� ������
������������������
� ��������� ��������
�������� ����������
��������������������
���� ��������� ����
������ �����������
� ���� ����������
� ������� ����������
�������������������
��� �������� ����������� ��������� ���������� �������������� ���
����������������������������������������
24
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTIK
������� ���������� �������������� ���
����������������
� ������ ����� ��������� ��� ������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��
�������������������������������������
������������������������������������
��� ������� ������ ��� �� �������� ��� ���
����� ���� ����� ��������� ������� ������
��
��
“www.wftga.org”
& “Guidelines
[email protected]”
25
Turist rehberi, ülkeyi yerli ve yabancı
turistlere en iyi biçimde tanıtacak, onlara
gezileri süresince yardımcı olacak, doğru
bilgileri verebilecek, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetki belgesine
sahip kişidir.
26
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Turist rehberinin
nitelikleri
27
Eğitim düzeyi en yüksek olan meslek
gruplarından biriyiz. 35 ayrı dilde hizmet
verebilen Türk turist rehberleri, eğitim
açısından dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
Rehberlerin %80’i yüksekokul, üniversite ya
da lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür.
28
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Bilgi
29
Turist rehberi yalnız bilgisiyle değil, anlatımı,
vücut dili, görünümü, kişiliği ile de etkiler,
turistin olumlu izlenim edinmesini sağlar.
30
R E H B E R
K İ M D İ R ?
İletişim Becerisi
31
Profesyonel rehber, turistin kendini
rahat ve iyi hissetmesini, beklentilerinin
karşılanmasını sağlar. Sorumluluğu yalnızca
turistlere karşı değildir, rehber tur boyunca
acentenin de temsilcisidir. Ayrıca, kültürel ve
doğal mirası korumakla görevlidir.
32
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Sorumluluk
33
Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)
Çoğumuzun roman ve öyküleriyle tanıdığı
Halikarnas Balıkçısı, ülkemizde turist
rehberliğinin öncüsüdür.
34
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Rehberlerin
önderi
35
TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu)
tarafından 35 yıl önce düzenlenen rehberlik
kurslarından bir görüntü (Bergama, 28
Şubat 1969).
36
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Nereden?
37
Günümüzde 4 yıllık yüksek okullarda yetişen
turist rehberleri (Balıkesir Üniversitesi,
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Rehberlik Bölümü (Haziran 2003).
38
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Nereye?
39
R E H B E R
K İ M D İ R ?
Rehber
lisanslı
olmalıdır
Türkiye’de turist
rehberliğini yalnız
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan
rehberlik belgesi almış
kişiler yapabilir.
41
Türkiye’nin en iyi iş yapan seyahat
acentelerinin çoğunun sahibi, kurucusu veya
yöneticisi profesyonel turist rehberidir.
42
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Acenteci
Rehberler
43
Halikarnas Balıkçısı, Mustafa Nuri Akeren, Doç.Dr.
H. Suavi Ahipaşaoğlu, Nihat Altınok, Uğur Ayyıldız,
Ahmet Derman Bayladı, Kadir Erhan Bozkurt,
Turhan Can, Fatih Cimok, Mehmet Çuhadar, İlhan
Eksen, Reşit Ergener, Necmettin Ersoy, Nejat
Gürsoy, Kevork Kirkoryan, Zeynep T. Köklüçınar,
İrfan Ölmez, Ercümend Melih Özbay, Alparslan
Salt, Turgay Tuna, Şükrü Yarcan, Şerif Yenen...
44
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Yazar Rehberler
45
Fotoğraf
Sanatçısı
Rehberler
Fotoğraf sanatçısı
rehberler: Mustafa
Dorsay, Ali Murat
Eroğul, Aydın Kudu,
Kemal Nuraydın,
Nergiz Ovacık, İrfan
Ölmez ve daha
niceleri...
46
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Parla Şenol Basmacıgil, Selma Köksal, Deniz
Boro Polat, Kubilay Tunçer ve daha niceleri...
48
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Tiyatro Sanatçısı
Rehberler
49
Hilda Beri, Muhsin Bilyap, Nur Tuğberk
Bozkaya, Hakan Kaner, Haluk Mutlu,
Münevver Rahman, Aziz Tavil, Ahmet Can
Yumru, Suzan Zahavi ve daha niceleri...
50
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Ressam ve
Heykeltraş
Rehberler
51
Şevki Murat Çimenli, Akın Eldes, Mahmut
Zahiroğlu ve daha niceleri...
52
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Müzisyen
Rehberler
53
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Gazeteci
Rehberler
Nermin Bayçın,
A. Meltem Cansever
Baltaoğlu, Cüneyt
Cebenoyan, Arzu
Çakır, Erdem Nedime
Harmandağlı,
Mehmet Güven İnce,
Sedef Kabaş, Serap
Mahmatlı, Kamuran
Özgen, Sibel Topkaya,
Reyan Tuvi, Kazım
Tülüce ve daha
niceleri...
55
Sedef Kabaş, Süha Uyar, Ömer Genç ve
daha niceleri...
56
R E H B E R L E R İ N YA Ş A M I N D A N
Medya (TV)
Mensubu
Rehberler
57
En uzun tur: İsmet Öztürk (42 gün süren
Anadolu ve Kıbrıs turu)
58
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
En uzun tur:
42 gün
59
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
En uzun
İstanbul
turu:
10 gün
En uzun İstanbul turu:
Adnan Özerler (10
gün süren İstanbul
kültür turu)
61
En ilginç tur: Caner Gürellier (Bisikletle
Japonya turu)
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
En ilginç tur:
Bisikletle Japonya
63
En fazla ülkeyi ziyaret eden rehberler: Saffet
Emre Tonguç, Orhan Dertsavar, Avni Erdem,
Aydın Kudu ve daha niceleri...
64
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
En fazla ülkeyi
ziyaret eden
Rehber
65
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
Dünya
ünlülerini
gezdiren
Rehberler
Dünya ünlülerini
Türkiye’ye
geldiklerinde
rehberler gezdirir.
(Beyhan Öner Clinton
ailesine Efes’te
gezdirirken.)
67
REHBERLERDEN SIRADAŞI İŞLER
Uluslararası
Ödüller
alan
rehberler
Uluslararası Ödüller
alan rehberler. Türk
turist rehberleri
dünyanın en iyilerinin
arasında.
69
Her yıl yeni rehberler arasında yapılan
anketlerle belirlenen konularda binlerce
rehber eğitim alıyor. Seminer konuları Hitit
Tarihi’nden Güzel Konuşma Sanatı ve Beden
Dili’ne, Osmanlı Mimarisi’nden TürkiyeAvrupa Birliği ilişkilerine kadar uzanan geniş
bir yelpazeyi kapsıyor.
70
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Hizmetiçi Eğitim
71
TUREB, turizmin değişen gereksinimleri
doğrultusunda rehberler için uzmanlaşma
seminerleri de düzenliyor. Çanakkale
Savaşları (Anzak), İnanç Turizmi,
Çatalhöyük, Musevi Mirası, İtalya, Mısır ve
Ekoturizm Eğitim Programları, vb.
72
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Sertifika
Programları
73
Rehberlerin çeşitli konularda bilgi almalarını
sağlamak için yurt dışından getirilen
uzmanlardan, üniversite öğretim üyelerine
kadar geniş bir yelpazede konuşmacıların
yer aldığı çok sayıda konferans ve panel
düzenleniyor.
74
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Konferanslar,
Paneller
75
Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok
eğitim ve uygulama gezisi gerçekleştirildi.
Yunanistan, Suriye, Kastamonu, Tokat,
Mardin vb.
76
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Eğitim Gezileri
77
Aramızdaki paylaşımı arttırmak için
eğlenceye önem veriyoruz. Değişik
bahanelerle sık sık biraraya geliyoruz. Özel
günlerle ilgili kutlamalarda kokteyl, yemek
ve balolar da yer alıyor.
78
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Eğlence
79
Rehberler
Odası
Lokali
Lokalimiz,
üyelerimizin sanatsal,
kültürel faaliyetlerde
buluşacağı bir mekan
olmanın yanı sıra
üyeler arası paylaşım
ve buluşma noktası
olarak da hizmet
veriyor.
80
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
81
21 Şubat Dünya Rehberler Günü, TUREB
üyesi kuruluşlar tarafından her yıl panel,
konferans, gönüllü rehberlik, yemekli
toplantılar vb. gibi çeşitli etkinliklerle
kutlanıyor.
82
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
21 Şubat Dünya
Rehberler Günü
Etkinlikleri
83
Duayen rehberlerimize çok önem veriyor,
onları seviyor ve sayıyoruz. Özel toplantılar
düzenliyor, söyleşiler yapıyor, deneyimlerini
paylaşıyoruz.
84
REHBERLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Geçmişe Saygılıyız
85
Toplumda turizm bilincini geliştirmek
amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri
arasında yer alan Turizm Haftası
kutlamalarına rehberler de etkin biçimde
katılıyorlar.
86
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Turizm Haftası
87
Turizm Fuarlarına hem standlarımızla
hem de etkinliklerimizle katılıyor, destek
veriyoruz.
88
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Turizm Fuarları
89
Turist rehberleri, Çocuk ve Müze Projesi
kapsamında, ilköğretim öğrencilerinin
yaşadığımız topraklardaki tarihi zenginliğin
farkına varmalarını sağlamak, tarih ve kültür
bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak
amacıyla, onlara müze ve ören yerlerini
ücretsiz olarak gezdiriyor.
90
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Çocuk ve Müze
Projesi
91
Müze gezileri pedagoji, drama ve ilkyardım
eğitimi almış rehberlerce gerçekleştiriliyor.
Projemiz gün geçtikçe büyüyor.
92
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Çocuk ve Müze
Projesi
93
TUREB, gelişmemiş alanların turizm
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik
olarak Türkiye ve Bulgaristan’daki turizm
kuruluşlarıyla birlikte çalıştı. Bulgaristan
Projesi kapsamında karşılıklı geziler
düzenlendi, eğitimler verildi ve Kırklareli
Tanıtım Broşürü hazırlandı.
94
YENİ DESTİNASYON ÇALIŞMALARI
Bulgaristan
Projesi
95
Alternatif rotaları araştırıyor, geziyor ve ürün
haline getirmeye çalışıyoruz.
96
YENİ DESTİNASYON ÇALIŞMALARI
Mudurnu Göynük - Taraklı
Model Gezisi
97
Turizme katkıların değerlendirildiği TUREB
Ödülleri; En İyi Turizm Broşürü, En İyi
Turizm Reklamı, Çevresel Sürdürülebilirlik,
Kültürel Sürdürülebilirlik, Konukseverlik, En
İyi Otantik Ürün, En İyi Otantik Etkinlik, En
İyi Otantik Mutfak, En İyi Turizm Yayıncısı,
En İyi Web Sitesi dallarında veriliyor.
98
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
TUREB Ödülleri
99
Turizm politikalarının gelişimine yön veren
her türlü platformda TUREB olarak yer
almaktayız.
100
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Turizm
politikalarında
söz sahibiyiz
101
Çevre ve doğayı koruma ile ilgili çalışmalar
kapsamında Ankara ve Antalya’da TUREB
Ormanları oluşturuldu.
102
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
TUREB Ormanları
103
TUREB, turizmde tüketici hakları ile ilgili
olarak Türkiye’de ilk tartışmaları başlattı.
Uluslararası uzmanları ülkemize davet
ederek konferanslar ve paneller düzenledi.
104
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Panel ve
Konferanslar
105
Rehberlerin sıradışı faaliyetleri ile ilgili resim,
fotoğraf sergileri TUREB-Yasemin Cebenoyan
Toplantı Salonu’nda düzenlenerek,
kamuoyunun bilgisine sunuluyor.
106
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Sergiler
107
Rehberler, hizmet verdikleri binlerce
turiste yeni yıl için dostluk ve sevgi mesajı
içeren 5 ayrı dilde, özel olarak hazırlanmış
kutlama kartları gönderdiler. Kampanya ile
İstanbul’daki terörist saldırıların ertesinde
Türkiye’nin güven ve hoşgörü ortamına
dikkat çekilmeye çalışıldı.
108
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
Kartpostal
Kampanyası
109
Türkiye’yi rehberlerden daha iyi kim bilebilir?
TUREB’in yayınladığı Crossroads dergisi
Anadolu’yu rehberin gözüyle tanıtıyor.
3 ayda bir, İngilizce ve Türkçe olarak
yayınlanan 30.000 tirajlı dergimiz, geniş
bir yerli ve yabancı okur kesimi tarafından
beğeniyle izleniyor.
110
Y
A
Y
I
N
L
A
R
Crossroads
111
Rehberler arası iletişim ve turist rehberlerini
topluma tanıtmak için hazırlanan Rehber
Dünyası, deneyimlerin paylaşıldığı, mesleki
konuların, söyleşilerin, özgün incelemelerin
yer aldığı, bu nitelikleri ile turist
rehberlerinin yanısıra sektör temsilcilerine de
seslenen kendi alanında tek yayın.
112
Y
A
Y
I
N
L
A
R
Rehber Dünyası
113
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��������
��������������
���������
��������
��������
������������
���������������������������
������ ��������� ������������ ��� ����������
���������������
���������������������������������
����������������������
���������������������������������
������ ��������� ������� �����������������
���������������
������������������
����������������������������������������
�����������
�����������������������������������������
������������ �������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������
������������������������
��������� �������� �����������
������������������������������
����������
����������
��������������
���������������������������
�����
���� ���������� ������ ��������� �
��������������������������������
����������������������������
������
����������������������������
��������������
���������
��� ���� ������ ������������ �����
���������� ������������� �������
������������
�������������������������
����������� �������
������� ����
����������������������������
������������������������
������� ���
���� ���������������������
���������
�����������������������
����������
����������
��������
������������������������������
���������
���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �������
�����������
����
�����������
“Seyahat İpuçları”, TUREB tarafından
���� ����� �
hazırlanan, turistik gezilerde dikkat edilmesi
����������
gereken önemli detaylara ilişkin kapsamlı bir
yayın.
�����������
����� ������
������ ����
���������� ��
114
Y
A
�
Y
�
�
I
�
���
� � �� � �� ��� � � � � � ��� � �
�
N
L
A
R
���������
��������
�
�
�
��
�� ��� � ��
�
�
�������������������������
�����
�
�
�
�
�
�
��� ��������������������������������
������������������������������
������������������������
����������
�������
������
�
�������
�����������
�����
�������������� ���������
����������������
������������
���������������������������������������������������
���������������
��������� �������� ������ ����������� ��������� ���������
������������������������������������������
���������������������
�����
������ ������������ ���������� �� ���������
�������� �����������
����������� �������� ���������������� ������
����������� ���� ���
������������������������������������������
�������������������
���������
��������������������������������������
������������
���������
���������
����������
��� ���������� ��������
����������������������
���������������������
��������� ��� �����������
����������������������
�����������������������
�����������������������
���� �������������������������� ���������
�������������������������
������
��� ����� �������� ������
�����
������� ������������������
�
������������
����������������������������������������
��
��� ����� �����������
�
�
�
�
�����������������������
���������
�����������������
�����������������������������
���������������
�����������������������������������������������
�����������������
�������������
�� ��������������� ������
�����������������������������������������������������
���������������������
�������
��������
��������
���������
�� �
���������������
������ ���
��������
�������
�
��������� ��������� ������� ��������
������
� �������������
�����
�����������������
���������� ���������������
�����������
� ���� ����
�
�
�
��
�
�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������
����� �
���������
�������������
�
������������������������������������������������������
�
�
�
��
�
�
���������������� ������� �
���������������������
�����������
������������������
������������������������������������������������������
�����
����������������������������������������������������
���������
����� ����
��������
������
��������������������������������������������������
����������������������
���������
��
�
�
�
�
����������������� ���������������������������������� �����������
�
�����������������������������
�������������
������ ����
�������
���������
������ �������������������
��������������
�������� �����������
������������������������
���������
��������������
��������
������ ����������
��� ������ ����������
����� ����������������������������������������������������
�
�
����������������������������������������������
�
�
���� ��
��� ������� �����
��� ������ �����
���������� ���������� ���
����������
�����������
�����������������
���
���������
����������
���� ����������
������
��
�
��������������������
�������� ���������������������
���������������
�� ���� ���
��������
�
�
����� �������������� ��� �����������������������������
����������������������������������������
������
��������������������� ����������������������������������
������� ��
��
�
�
�
�������� ��� ��������
����������
���������
�����
����� ��������
�����������������
���
��������
�
������� ���������
��������������������������������
���������
������ ������ ��������������������������
����������������
������������������������������
�������������������������������
�� ������
Seyahat İpuçları
��
��������������������������������������������
��������������
��� ��������
���������������������������������������
������������������
���������������������
�����������������������
�������
���������������
��������
�����������
�������
��������
���������
��������� ����� �����������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�
��� ������� ������� ��������
�������������
�����
� ��
�� ����������� ������ ���� �������� ���������
����������
��� ���������������������������������������
��������
����� �������� ������������
���� ���������
�����������
����������
�
���� �����
����115
�
�
�
��������������������������������������
������������������
��������
��
���������������������
�����
����������������������
���������������������
����������
������������
�������� �
Kamuoyunu ve meslektaşlarımızı
bilgilendirmek üzere kendi bünyemizde
oluşturduğumuz “Basın ve Halkla İlişkiler”
departmanında hazırladığımız basın
bültenleri, düzenlediğimiz etkinlikler
nedeniyle sık sık basında yer almaktayız.
116
B A S I N D A
T U R E B
Basında TUREB
117
Tarih Vakfı
www.tarihvakfi.org.tr
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı
(TAÇ Vakfı) www.tacvakfi.org.tr
Amaçlarımızın çakıştığı diğer sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar
içindeyiz.
118
D O S T
K U R U L U Ş L A R
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
www.wwf.org.tr
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
www.istfest.org
Dost Kuruluşlar
119
TUREB / İRO
İstanbul
Rehberler Odası
Soğancı Sok. No: 7 K:3, 34433
Cihangir, İstanbul
Tel: (212) 292 05 20
Faks: (212) 292 08 55
[email protected]
İZRO
İzmir Turist
Rehberleri Odası
1448. Sok. No:6/3
Alsancak, İzmir
Tel: (232) 464 56 42
Faks: (232) 463 21 53
[email protected]
ARED
Ankara
Profesyonel
Turizm Rehberleri
Derneği
Göreme Sok. No: 6/8 (2. kat)
Kavaklıdere, Ankara
Tel: (312) 468 98 99
Faks: (312) 468 39 69
[email protected]
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes
ARO
Antalya Rehberler Bulvarı, Erkal Apt. No: 7/21 K: 5
Antalya
Odası
Tel: (242) 244 49 88 - 243 74 75
Faks: (242) 248 04 94
[email protected]
A
D
R
E
S
L
E
KARED
Kapadokya
Turist Rehberleri
Derneği
Nar Cad. Çekirdekçiler İş Merk. K:
4 D:148 Nevşehir
Tel: (384) 212 69 07
Faks: (384) 213 14 76
[email protected]
MARED
Marmaris Turist
Rehberleri
Derneği
Taşlık İş Merkezi K: 2 No: 48
Marmaris, Muğla
Telefaks: (252) 412 87 55
[email protected]
KURED
Kuşadası
Profesyonel
Turist Rehberleri
Derneği
Güvercinada Yolu Sahil Ticaret
Merkezi No: 46 Kuşadası, Aydın
Tel: (256) 612 91 18
Faks: (256) 612 44 88
[email protected]
R
TUREB
Turist
Rehberleri
Birliği
Rehberler,
aydınlığa dönük
yüzleri, yüksek
eğitim düzeyleri
ve kültürler arası
deneyimleriyle
Türkiye’yi ileriye
taşıyabilecek
meslek
gruplarının
başında yer
almaktadırlar.
Soğancı Sok No: 7 K: 3
34433 Cihangir, İstanbul
Tel: (212) 292 05 20
Faks: (212) 292 08 55
[email protected]
www.tureb.org.tr

Benzer belgeler

www.ersu.net [email protected]

www.ersu.net ozge@ersu.net TUREB Başkanı Şerif Yenen, Dünya Rehberler Birliği (WFTGA) Yönetim Kurulu üyesi.

Detaylı