darbe giri imini ya

Transkript

darbe giri imini ya
1. Sayfa_Layout 1 24.07.2016 18:58 Page 1
“FETÖ, milli irketimize kar Demokrasiye sahip çkma günü
‘Alg Operasyonu’ yürütüyor”
Turizmin örgütleri
86 irketi bünyesinde barındıran Kaynak Holding, milli kargo irketi Sürat
Kargo ve Türkiye’nin en büyük eitim,
kültür perakendecisi NT ile ilgili olarak kamuoyunda dolaan asılsız iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Açıklamada, iddiaların FETÖ örgütünün bir algı operasyon’ olduu dile getirildi. Sayfa 4’te
Yıl: 18
ULUSLARARASI Karayolu Yolcu Taımacıları
Birlii (IPRU), 15
Temmuz darbe
giriimini yayınladıı bir bildiri ile
sert ekilde kınadı. Ülkenin zor
bir dönemeçten geçtiinin ifade
edildii IPRU açıklamasında, herkesin demokrasiye sahip çıkması
gerektiinin altı çizildi. Sayfa 24’te
darbe giriimini
sert bir ekilde
knad... Sayfa 24’te
25 - 31 TEMMUZ 2016
Sayı: 916
stanbul
Av.pim
P.K. 11
2012 model Travego 15 almak
hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.
Fiyatı:1 TL
Mercedes'in sürücüsüz otobüsü
yola çkt... DETAYLAR HAFTAYA
SEZONU BTREN DARBE!
Ülkenin geleceine kasteden darbeciler, ehirleraras otobüçünün ve turizmcinin büyük umutlar besledii yaz sezonuna kanl bir
nokta koydu. Temmuzun ortasnda olmamza ramen otogarlar bombo, sahiller ve turizm tesisleri bombo! Durum çok korkutucu!
Tüm otogarlarda ‘ölü sezon’ görüntüsü var
EKRANLARININ
KAZANDIRAN YÜZÜ
Sektörler hep bir azdan
darbe giriimini lanetledi
DIGIACTIVE
İLE TANIŞTINIZ MI?
TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu 538 sivil toplum kuruluunun temsilcileri ile birlikte hain darbecilerin bombalad Yüce Meclisi ziyaret
ederek, milli iradeye ve demokrasiye ballklarn bir kez daha ifade
etti. TOBB Karayolu Yolcu Tamacl Sektör Meclisi Bakan
Mustafa Yldrm ve yönetim kurulu üyelerinin de yer ald ziyaret srasnda konuan Hisarcklolu, “Demokrasi nöbetine devam ediyoruz,
milli iradeye sahip çkyoruz. Gelecee ve çocuklarmza daha güçlü,
huzurlu demokratik, müreffeh bir ülke brakmak hepimizin görevi.
Bunun için hzla, hep birlikte çalmaya odaklanmalyz” dedi...
Türkiye, Daimler’in
‘Terfi merkezi’ gibi
MERCEDES-Benz Türk A.. (MBT) Direktörler
Kurulu Bakan ve CEO’su Britta Seeger,
“Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve
Sat Grubu Bakan” görevine atand. 1
Ocak 2017 itibariyle geçerli olacak bu atama
ile Seeger, Daimler Yönetim Kurulu’nda görev
alan ikinci kadn olacak. MBT’ye Austos
2015’te CEO olarak atanan Seeger, 1992’den
beri Daimler bünyesinde sat ve sat sonras
hizmetler alannda uluslararas sorumlulua
sahip çeitli görevlerde bulunmutu...
OTOBÜSÇÜ, 1.5-2 aylk yaz sezonunda elde ettii
gelir ile yl finanse etmek zorunda. Çünkü geri kalan
8-9 ayda hesaplar ‘zarar’ yazar. Bakn; sezonun bitmesine bir aydan az zaman kald. ayet bu durgunluk
devam ederse, birçok firma iflasn eiine bile
gelebilir. Mutlaka önlem alnmaldr. Öncelikle seyahatlerin neden durma noktasna geldii tespit edilmelidir. Ardndan gerek sektör olsun, gerek yetkililer
olsun vatandan kayglarn giderme yoluna gitmelidir.
Umarz tevik talep etmek noktasna gelmeyiz...
Komite, turizm için ‘acil’ koduyla topland
TO 23 NO’lu Komite, darbe giriimiyle daha derin bir krize sürüklenen turizm tamaclarnn sorunlarn görümek üzere önemli bir
toplant yapt. ‘Kriz Ortamnda Turizm Tevikleri’ konusunun ele alnd toplantda, destein kapsamnn geniletilmesi talep edildi.
ULAIMLA ilgili ibirliini daha ileri noktalara taımak
amacıyla geçen hafta Türkiye-Ukrayna Kara Ulatırması
Karma Komisyon toplantısı gerçekletirildi. Ulatırma
Altyapı Bakanlıı Bakan Yardımcısı Yurii Lavreniuk
bakanlıındaki Ukrayna heyeti, Ulatırma Bakanlıı
Müstear Yardımcısı aban Atlas bakanlıındaki
Türkiye hedeyi arasında önemli konular görüülüp
masaya yatırıldı. Toplantıda; otobüs sektörünü temsilen
de TOFED GYK Üyesi ve Yazarımız Necdet Fırat hazır
bulundu. Necdet Fırat, toplantının gelecekteki ibirlikleri
açısından son derece verimli geçtiini dile getirdi...
Darbe giriiminin turizmdeki tahribat büyük oldu
D
Seyahatlerin neden durduu tespit edilmeli
Toplantıda; TO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan, TÜRSAB Genel
Sekreteri Çetin Gürcün, 23 No’lu Meslek Komitesi Bakan Vekili
Mustafa Yıldırım, Üyeler Tahsin Yücefer, Mehmet Öksüz, Ahmet Kozikolu, Aziz Ciga ve TOF Genel Sekreteri Nusret Ertürk hazır bulundu.
Türkiye-Ukrayna Karma Ulatrma Komisyon toplants yapld
ARBE giriimiyle ilgili
detaylar her geçen
gün daha fazla gün
yüzüne çıkıyor. Çıktıkça da
insanların tüyleri ürperiyor
ve ‘nasıl olur da ülkesine
karı bunları yaparlar’ dedirtiyor insana. u anda çok
daha iyi anlıyoruz ki, bu darbeciler hedeflerine ulamı
olsa bu ülke bitmi olacaktı.
Bu arada darbenin sarsıntıları, özellikle turizm sektörümüzü neredeyse durma noktasına getirdi. Yaz olmasına
karın oteller bo, sahiller
bo... Bu durum biz taımacılar açısından da son derece
ürkütücü. Umarım hükümetimiz en kısa sürede darbecilerle hesaplamasını yapar
NE kadar öfke duysak azdr. Çünkü darbe giriimi
ile yaplan, ülkeyi karanla sürüklemektir. Emellerine
ulaamadlar, ulaamayacaklar da; çünkü bu halk
buna izin vermez! Ancak öte taraftan darbe baarl
olmasa da, özellikle ekonomi zarar gördü. Darbe
sarsntsndan, en çok da turizm ve ehirleraras
yolcu tamacl sektörleri etkilendi. Aylardan temmuz;
otogarlarn cvl cvl olmas, yolcularn bilet bulmakta
zorlanmas gerekiyordu. Yazn milyonlarn gelip geçtii
stanbul Otogar’nda bile ‘ölü sezon’ görüntüsü var.
da, ülkemiz normale döner.
Hepimizin fazlasıyla buna
ihtiyacı var. Sıkıntılı bir sene
geçireceimiz artık kesin. Bu
bir yılda nasıl ayakta kalacaımız konusu, imdi önem
kazanıyor. Eminim ki hükümetimiz, bu darbe giriiminin tahribatını alacaı önlemlerle en aza indirecektir.
Mesaj
Sümer
Yığcı
Türkiye 2. kez
Kurtulu Sava
Destan yazmtr
Mustafa Yıldırım 24’te
Yaz sezonumuz
büyük
‘DARBE’ yedi
brahim Arttırdı 4’te
Zor
günler...
Talip Kıranal 2’de
TERÖR saldrlar ve Rusya krizi ile büyük
kan kaybna urayan turizm, hain darbe
giriiminin ardndan durma noktasna geldi.
Dier bileenler gibi, turizm tamaclarn
da iflas korkusu sard. TO 23 NO’lu Yolcu
Tamacl ve Seyahat Acentalar Komitesi,
turizme salanan teviklerin artrlmas ve
tamaclar da içerisine alacak ekilde geniletilmesini talebiyle önemli bir toplant
yapt. Toplantda, TO araclyla ilgili makamlara ulatrlacak bir rapor hazrland.
Raporda özetle u balklar yer ald: stihdam
vergileri konusunda ksa dönemli muafiyet
salansn. Mevcut borçlar ertelensin ve
uzun vadeye yaylsn. Bankalara olan borçlar
yaplandrlsn, faiz yükü azaltlsn. Turizm
tamacl tevik kapsamna alnsn. Sigorta
maliyetleri turizm araçlarnda kullanma göre
belirlensin, yatan araçtan sigorta bedeli
alnmasn veya km’ye göre alnsn. Bir yl
süreyle motorlu tatlar vergisi alnmasn.
Bakanlar aras koordinasyon kurulsun, turizmin tantmna daha fazla arlk verilsin.
Bu arada Komite Üyesi Mehmet Öksüz,
tamaclarn ortak talebini u ekilde dile
getirdi: D2 belgeli araçlarmzn faaliyetleri
bir yl dondurulsun. Bu araçlar için tamaclardan ne belge, ne sigorta ne de kasko
ücreti alnsn. Zaten büyük bir krizdeyiz,
zaten i yapamyoruz; yapamadmz eylerin sigortasn veya vergilerini nasl ödeyelim? Bize bu tevikler verilsin yeter...
2. Sayfa_Layout 1 24.07.2016 18:32 Page 1
1- Hayat bir tecrübe
3 - Her zarar sermaye
2- Her tecrübe zarar
4- Yine de hayat mücadeledir
Ali Osman ULUSOY
Sayfa 2
Zor günler...
Ç
OK deil bir hafta önce yaanan
bir darbe giriimi var ortada. Bunun üzerine yapılan birtakım
operasyonlar, tüm kamu personelinin
izinlerinin iptali ve ibaına çarılmaları. Bir haftadır tüm yurtta yaanan
gergin bekleyi ve tüm bunların tuzu
biberi niteliinde bir olaanüstü hal
açıklaması. Ülkemizin yaamakta olduu bu sıkıntılı dönemde elbette birtakım yaptırımlar olacak, bizler de vatanda olarak bu konuda üzerimize
düeni yapacaız. Kiisel menfaatlerin
toplumsal menfaatlerin üzerinde tutulmasına da her zaman karı olmuumdur. Yüce önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Söz konusu vatansa gerisi
teferruattır.’ sözünü ilke edinmi bir
fert olarak bu vatanın tüm fertlerinin
aynı çizgide olduundan adım kadar
eminim. Gelgelelim, bir de ortada günümüz gerçekleri var. Ülkece yaamakta olduumuz bu zor günlerin hepimize ödetmeye baladıı ve bir süre
daha ödetecei ekonomik ve sosyal
birtakım bedeller söz konusu. Vatan
müdafaasında bedel aranmaz, bu
konu tartımaya bile açılamaz. Lakin
günümüz artlarında vatan müdafaasının güçlü ve daim olabilmesi, biraz da
ekonomik güce balı.
Son günlerde yaanan olumsuz gelimelerin vatandalar üzerinde yarattıı gerginlik, beraberinde henüz yeni
yeni hissedilmeye balanan bir ekonomik durgunluk getirdi. Bu durgunluk
eer kısa sürede aılmazsa, ülkemizi
ve bu ülkenin vatandaları olarak bizleri ileride çok daha zor günler bekliyor olacak. Bu nedenledir ki bizler, bir
yandan vatanımızı ve hak ve özgürlüklerimizi savunmayı bir an bile bırakmazken dier yandan yaanacak
olası bir ekonomik buhranın önüne
geçmek için neler yapılması gerektiini düünmeliyiz. Son bir haftada yaanan gelimelerin ekonomik dalgası henüz yeni sahile vurmaya baladı. Burada bahsettiim; uluslararası ekonomi, serbest piyasa ya da borsa endeksleri deil. Bahsettiim piyasa ekonomisi, yani vatanda ile mahalle esnafı
arasındaki döngü. Vatanda, geçen
hafta cuma gecesi yapılan müdahale
giriiminin öncelikle kendi hak ve özgürlükleri üzerine yapılmaya çalııldıının farkında. Dolayısıyla o günden
beri vatanda hak ve özgürlükleri konusunda endieli. Piyasa ekonomisinin temel kurallarından biri; tedirginlik
ile alıveri ters orantılıdır. Yani; kii
Sat Sonras Organizasyonlarn birletiriyor
Talip
KIRANAL
hak ve özgürlüklerinden, daha basit
bir deyile geleceinden ne kadar endie duyarsa, yapacaı harcamaları o
kadar kısar. Bu nedenle havadaki bu
gerginliin bir an önce daıtılması, bu
endieli bekleyiin bir an önce sona
erdirilmesi ekonominin çok daha hızlı
bir ekilde toparlanıp kısa vadede yükselie geçmesi için art.
Bu ekonomik dalgadan en çok etkilenen ve etkilenecek sektörlerden birisi üphesiz biziz. Seyahat etme özgürlüü, anayasada kii hak ve özgürlükleri arasında tanımlanmıtır. Gelgelelim, kiinin bu özgürlüünü kullanabilmesi için öncelikli olarak bu özgürlüe sahip olduuna inancının tam olması gerekir. Mevcut gerginliin sektörümüz üzerinde yaratmaya baladıı
ve giderek artacaından endielendiim olumsuz etkinin sebebi de tam
olarak, vatandaın bu konuda yaamakta olduu endiedir. Sektör yava
yava sezon ortası bir durgunlua sürüklenmekte ve bu sürüklenmeye bir
çare bulunmazsa ayet ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaanabilir. Üstelik genelde yaanacak bir ekonomik
sıkıntı, sektörün içine girmeye baladıı sıkıntılı süreci daha da tetikleyebilir.
nsanolu ekonomik olarak sıkıntılı bir
sürece girdiinde ilk i olarak harcamalarını kısmaya balar. Gıda ve barınma gibi zaruri ihtiyaçlar dıındaki
harcamalarını ise; olası darboaz, yoksunluk ve kriz ortamlarında uzunca bir
süre durdurabilir. Seyahat etmek birçoumuzun zaruri ihtiyaçlar listesinde
yer almaz. Bu nedenledir ki, gidiatı
batan sezip suyun akıını deitirmek
için gerekli önlemleri almak art. Sektör temsilcileri bata olmak üzere, tüm
sektör mensuplarının bu konuda ellerini taın altına koymaları da art. Bizler
elimiz yettiince dilimiz döndüünce
ülkemizde seyahat özgürlüüne engel
olacak bir ortam olmadıı gerçeinin
çıırtkanlıını yapmayı görev addetmeliyiz. Özellikle sektör temsilcileri
ulaabildikleri her mecrada, basın ve
medyada bu konuyu sık sık dile getirmeliler.
Ne demitik; mevzuu bahis vatansa
gerisi teferruattır, vatan müdafaası için
ise güçlü ekonomi arttır.
ZF Services ve TRW Aftermarket irketleri 1 Ocak 2017’de tek bir yapda birleiyor. Ortaya çkacak
yeni yap, dünya çapnda 8.000 çalana ve yllk üç milyar Avroluk bir sat hacmine sahip olacak...
RANKFUNT a. M./Friedrichshafen.
ZF Friedrichshafen AG, ZF Services
ve TRW Aftermarket sat sonras
örgütlerini bir araya getirerek TRW Automotive entegrasyonunda önemli bir adm
atyor. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni organizasyonla, otomotiv
parça tedariki segmentinde dünyann en
büyük ikinci hizmet yaps ortaya çkyor.
Eylül aynda gerçekleecek Automechanika Frankfurt’ta, yeni yap ve ilgili hizmetlerle ilgili detayl bilgiler elde edilebilecek.
ZF CEO’su Dr. Stefan Sommer, konuyla ilgili açklamasnda unlar söledi: “Orijinal Ekipman iimizde daha önceden tamamyla entegre ettiimiz Sat ve Satn
F
SEZER Sigorta, otobüsçünün yan bana geldi
Yeni Novociti.
Șehirde ulașım șimdi
daha keyifli!
Isuzu Novociti yeni tasarımı ve donanımıyla
toplu ulașıma șıklık ve konfor katıyor.
• Modern iç ve dıș tasarım • LED’li gündüz farları • Geniș ve modern sürgülü camlar • Șoför bölgesi raflar • Büyütülmüș iç dikiz aynası
• Yeni arkalıklı, katlanır arka koltuklar • Tamamı rayda, isteğe özel dizilebilen konforlu kumaș koltuklar • Bakımı kolaylaștıran iç kapaklar
www.isuzu.com.tr
ZZZIDFHERRNFRP,VX]X7XUNL\H
ZZZWZLWWHUFRP,VX]X7XUNL\H
ZZZLQVWDJUDPFRP,VX]X7XUNL\H
dDóUÔ0HUNH]L,6=
Alma alanlarnn ardndan, sat sonras i
ortaklarmz imdi de bu baarl entegrasyonun faydalarn görecek. ZF sat sonras
aktiviteleri ve servislerde kullanlan orijinal
ekipman ve tehis sistemleriyle ürünlerinin
ürün ömrü boyunca güçlü ve güvenilir bir
biçimde çalacan garantiliyor. Bu segmentte tek bir sesle konumak, ürün ve
hizmetlerimizin dünya çapnda tüm pazarlarda hizmete hazr olmas çok önemli.
Otonom sürüün gelecei sadece
AR&GE ile olmayacak.
Bizim sat sonras organizasyonumuz,
çr açan ürünleriyle bu araçlara hizmet
verecek servislere, araçlar anlamalar için
destekleyici bir güç olacaktr”...
GORTA konusunda yllardr sektöre i orta olarak hizmet veren SEZER Sigorta, stanbul Otogar’nn
hemen yan bana tand. 15 yllk sigorta
tecrübesi ve verdii güvenle sektörde saygn bir yere sahip olan SEZER Sigorta’nn
yeni acenta açl, düzenlenen törenle gerçekletirildi. Törene katlanlara gazetemiz
araclyla teekkür eden SEZER Sigorta
Sahibi brahim Halil Sezer, unlar söyledi:
“Yeni acentemizin açln gerçekletiriyor olmann gururu içindeyiz...
Bu mutlu günümüzde bizleri yalnz brakmayan; deerli büyüümüz, hayatmzn her zorluk ve güzellikle geçen günlerimizde yanmzda olan Ali Osman Ulusoy
irketler Gurubu Yönetim Kurulu Bakan
Hülya Ulusoy’a, Hassoy Otobüs Sat Mü-
S
dürü Selim Saral’a, Ankara Anonim Türk
Sigorta irketi çalanlarna, Mapfre Genel
Sigorta A. çalanlarna, Neova Sigorta
A. çalanlarna, Ulusoy Ulam Petrol
San A. yöneticilerine, Azim Otomotiv sahibi Mustafa Öner’e, Öz Diyarbakr’dan
Hac Zeki Kzlkaya’ya, Denli Otomotiv
Yönetim Kurulu Bakan Hac Tahir Denli’ye, Bakmaz Otomotiv Sahibi Ali Bakmaz’a, stanbul naatç Esnaf Odas Genel
Sekreteri Orhan Kr’a, Him Eksesuar’dan
Halil Erdem’e, Keskin Turizm Yönetim
Kurulu Bakan Kadir Keskin’e, Sezer
Tekstil Yönetim Kurulu Bakan Cihat Sezer’e, Beaute Güzellik Merkezi Yönetim
Kurulu Bakan Fatma Sezer’e; açla itirak eden ve edemeyen otogar esnafna teekkür eder, sayglarmz sunarz”...
Okyanus ötesinden
yönetilen hain güçler,
15 Temmuz kanlı darbe
giriimi ile ülkemizin
geleceini karartmak
istemilerdir. Ancak gerek
yönetenler ve gerekse de
halkımızın kahraman
duruu sayesinde, bu hain
emeller boa çıkarılmıtır.
Demokrasi nöbetinde
ehit düen askerlerimize,
polisimize ve demokrasi
ehitlerine Allah’tan
rahmet, gazilerimize acil
ifalar diliyoruz.
22. Sayfa_Layout 1 13.07.2016 10:36 Page 1
4. Sayfa nt_Layout 1 24.07.2016 18:29 Page 1
Kaynak Holding, Sürat Kargo ile ilgili aslsz iddialar sert bir dille yalanlad
4
25 - 31 Temmuz 2016
Sezonumuz da
‘DARBE’ yedi...
‘FETÖ, milli irketimize kar B
‘Alg Operasyonu’ yürütüyor’
brahim ARTTIRDI
86 irketi bünyesinde barndran Kaynak Holding, milli kargo irketi Sürat Kargo ve Türkiye’nin en büyük eitim,
kültür perakendecisi NT ile ilgili olarak kamuoyunda dolaan aslsz iddialar üzerine bir açklama yapt. ddialarn
FETÖ örgütünün bir alg operasyon’ olduunun dile getirildii Sürat Kargo Yönetim Kurulu imzal açklama öyle:
1
5 Temmuz 2016 Cuma günü, aziz
milletimize ve ülkemize kar
yaplan darbe giriimini lanetliyoruz.
Kaynak Holding irketleri yaklak 1 yl
önce millilemi ve bu süre zarfnda
ülkemizin en büyük tehdidi olan FETÖ
terör örgütü unsurlarndan temizlenmeye
çallmtr.
Geldiimiz son noktada Kaynak
Holding irketleri birlik ve beraberlik
içinde tüm halkmzla dayanmasn
sürdüren milli irketlerdir.
Göreve baladmz ilk günkü bak
açmzla bugün de darbecilerin karsnda
ve devletimizin yannda olduumuzu tüm
kamuoyunun bilgisine sunarz.
15 Temmuz 2016 Cuma günü
gerçekletirilen darbe kalkmas; halkn
seçme ve seçilme hakkna müdahale
olup, atanmlarn ve seçilmilerin
yönetim hakknn gaspedilmesidir.
Kaynak Holding irketleri hakknda
çkarlan söylentiler aslsz olup FETÖ
terör örgütünün milli irketlerimize kar
yürüttüü bir alg operasyonudur. Açkça
hedefleri Ülkemize, Milletimize,
Demokrasimize ve Cumhuriyetimize
kastetmek, Yüce Türk Milletinin sandkta
ortaya koyduu iradesini ykma
gayretinde olan bu kalkma baarszlkla
sonuçlanmtr.
Fetullahç Terör örgütü mensubu
cuntac askerler tarafndan darbeye
kalkma giriimine, Sürat Kargo’nun
bulat yönünde bilgiler
aslszdr, yalandr.
Bu bilgilerin kayna, yine
FETÖ mensubu kiilerdir,
böyle yaparak mahkeme
karar ile devlet tarafndan
atanan kayymlarn
itibarszlatrlmas ve devlet
nezdinde bu kiiler üzerinde
bir güvensizlik oluturulmaya
çallmaktadr.
Darbe teebbüsü her ne
kadar millet tarafndan geri
püskürtülmü olsa da,
Fetullahç Terör Örgütü
mensuplar sosyal medya
kanallarn kullanarak fitne
çkarmaya devam
etmektedirler.
Bu son olarak ortaya attklar aslsz
iddia ile de bunu tekrar görmü olduk.
Darbe Giriimi balad andan itibaren
kargo araçlar merkezden gönderilen
talimat ile yerlerinde sabit braklmlardr.
Dolaysyla herhangi bir kanunsuz ie
bulamalar mümkün deildir.
Tüm Türk Milleti tarafndan bilinmelidir
ki, Sürat Kargo mahkeme karar ile
atanan kayymlar tarafndan
yönetilmektedir...
Sürat Kargo emin ellerdedir,
milliletirilmitir.
Yaklak 5.500 personelimiz, 720
ubemiz, 24 aktarma merkezimiz ve 17
GALAXY J5 / J7
AKILLI TELEFON
bölge müdürlüümüz ile milli kargo
irketimiz Sürat Kargo milletin
emrindedir, bu vatan için çalmaktadr.
17 Kasm 2015 tarihinden bu yana
durum bu ekildedir.
Dolaysyla FETÖ/PDY’ye finansman
salayan en büyük kaynaklardan biri
kurutulmutur.
Türkiye’yi örgüt devletine dönütürmek
isteyenlere papuç brakmayalm.
Meydanlarda gösterdiimiz yüreklilii,
sosyal medyada da göstermeli, uyank
olmal ve fitnecilerin farkna vararak alg
yönetimine kar dimdik durmalyz.
Bu türden bilgilere yüce halkmzn
itibar etmemesini rica ederiz.
Büyük Türk milletine arz ederiz.
GALAXY J2
AKILLI TELEFON
•
•
•
•
•
ÜTÜN insanlar bir sene boyunca çalıır
didinir yazı bekler. Tatile çıkacak,
dinlenecek ve motivasyon depolanacak.
Sadece tatilciler mi; yazı daha fazla
sabırsızlıkla bekleyenler var...
Örnein turizmciler, örnein ehirlerarası
otobüsçüler... Ülke olarak sıkıntılı bir seneyi
geride bırakmıtık.
Terör, göz yaı, ülkeyi ve turizmi hedef alan
intihar saldırıları vs...
Ksacası hepimizin bu yaz tatiline çok ama
çok fazla ihtiyacı vardı. Hepimiz biraz
rahatlamak istiyorduk. Allah’tan 9 günlük
bayram tatili vardı.
Bu sürede tatilini yapan yaptı; yapmayanlar
ise büyük pimanık yaadı çünkü; 15 Temmuz
akamı hain bir darbe senaryosu sahneye
konmak istendi. Cumhurbakanımız sayın
Recep tayyip Erdoan’ın, Babakanımız sayın
Binali Yıldırım’ın, bakanlarımızın, siyasi
partilerimizin ve tabii ki kahraman halkımızın
direnmesi sonucu darbe geri püskürtüldü,
hainler emellerine ulaamamı oldular.
Herkes haklı olarak söylüyor; bu giriime
karı göserilen topyekün direni, ikinci bir
Kurtulu Savaı gibidir.
Kurtulu Savaı’dır çünkü; biz püskürtmemi
olsak Türkiye hainlerin eline geçecek; üke
olarak karanlıa gömülecektik. Ben bu direnii
gösterenlere, hala meydanları bo bırakmayıp
Demokrasi Nöbeti tutanlara sonsuz
ükranlarımı sunuyorum. Biz bu birliktelik
içerisinde hareket ettikçe, bu cesareti
gösterdikçe hiç kimse bizi yıkamaz.
15 Temmuz bu açıdan bir milattır. Herkes
gibi ben de 15 Temmuz’un ‘Demokrasi
Bayramı’ olarak ilan edilmesinden yanayım.
Konu bu noktaya gelince insan ister istemez
duygulanıyor, gururlanıyor... Dedim ya;
hepimizin bu yaz tatiline ihtiyacı vardı. Bu
hain darbe giimi, herkesin hesabını alt üst etti.
Nitekim darbe giriiminden sonra sezonun tam
ortasında olmamıza ramen otogarlar ölü sezon
görüntüsü veriyor. Önümüzde topu topu 1-1.5
aylık bir yaz sezonu kaldı. ayet bu 1-15 ayda
da iler imdiki gibi olursa, otobüs sektörü
büyük kan kaybına uramı olacak. Bu arada
tabii turizmcilerimiz yaadıı sıkıntılar çok çok
daha fazla. Bu hain darbe giriimi baarısız
olsa da, ekonomimizi sıkıntıya sokmutur.
GALAXY TAB 3 - 7“
T113
QuadCore 1.2 GHz işlemci
Android 5.1 (KİTKA
ATT) işletim sistemi
1 GB Ram / 8 GB hafıza
4,7” LCD ekran
2 MP
P ön / 5 MP arka kamera
•
•
•
•
Quad Core 4 Çekirdek
7'' Ekran
8 GB Hafıza
1 GB Ram
SA
SSAM
AM
A
MSUN
MS
M
SSU
SUNG
UN
UNG
U
NG
N
G
TÜ
TTÜR
ÜR
Ü
RK
RKİ
R
K
KİİİY
İYE
YE
YE
SSA
AMS
A
AM
MSUN
MS
M
SSUNG
SU
UNG
UN
U
NG
N
G
TTÜ
ÜRK
ÜR
Ü
ÜRKİ
RKİ
R
K
KİİY
İY
İYE
YEE
2 Yıl Sanayi Bakanlığı
Onaylı İthalatçı Garantili
HARD D‹SK
STEA1000400 2.5
USB 3.0
USB BELLEK
CRUZER FORCE USB 2.0
TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI
4400 mAH
SM-527 USB SIY
YA
AH
OPTİK KABLOSUZ MOUSE
• USB Taşına
• USB 3.0
Day
Da
Dayanıklı
aya
yanık
klı
Metal
M
et
eta
tal Kasa!
Ka
asa!
MGX-08
MP3 ÇALAR
TA
AŞINABİLİR ŞARJ
CİHAZI 2000 mAh
MİKROFONLU
KULAK İÇİ KULAKLIK
IZZY
KABLOLU
SELFİE ÇUBUĞU
+
SM-246 KABLOLU
OPTİK MOUSE
PW-701
PW
701
MP3 Çalar
+
AYNA
YNA
HEDİYELİ
Kingston
8 GB Hafıza Kartı
Kampanya 05 Ağustos 2016 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya birleştirilemez. Kampanya stoklarla sınırlıdır. İlanımız yayınlanan resim ve bilgilerde yazım hataları söz konusu olduğunda mağazamızdaki bilgiler
geçerlidir. Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Firmamız kampanya içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgiye www.nt.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
5. Sayfa son_Layout 1 24.07.2016 18:24 Page 1
5
25 - 31 Temmuz 2016
INOVA ‘Geleneksel’ pikniini yapt
BAARININ SIRRI:
Güçlü aile balar
INOVA Koltuk, baary kutlamak ve yln yorgunluunu gidermek amacyla her yl ‘Geleneksel Yaz enlii’ düzenliyor.
irket çalanlar, bu yl da aileleri ve çocuklaryla birlikte zengin etkinliklere sahne olan piknikte doyasya elendi...
P
Piknikte mesai
saatlerine
harfiyen uyan,
iine hiç geç
kalmayan,
performansı
yüksek olan
ve i
arkadalarıyla
mükemmel
uyum salayan
INOVA Koltuk
çalıanları,
irket müdürleri
tarafından
altınla
ödüllendirildi.
AZAR performansn her
geçen sene daha da artran
Global koltuk üreticimiz
INOVA; baarsnda büyük pay
olan çalanlaryla her yl
‘Geleneksel Yaz enlii’nde bir
araya geliyor; yln yorgunluunu
renkli etkinliklerle üzerinden atyor
ve gelecek bir yl için de moral
depoluyor.
INOVA Ailesi’nin ‘Geleneksel
Yaz enlii’ bu yl da cokulu ve
hareketli geçti. Bursa Misi
Köyü’nde gerçekleen piknie;
irket çalanlar, aileleriyle birlikte
katld. Geçen yllarda olduu gibi
bu Yaz Bulumas’na da en çok
çocuklar sevindi; çünkü onlarn
doyasya oynayabilmesi için her
ey düünülmütü. Büyükler de
halaylar, çeiti oyunlar ve
yarmalarla doyasya elenip stres
att. Etkinliin ev sahipliini yapan
INOVA Koltuk Yönetim Kurulu
Bakan Zülker Kavalc, Yönetim
Kurulu Üyesi Ayhan Necipolu ve
D Ticaret Yöneticisi Gizem
Kavalc Kepir, piknik süresince
konuklarn en iyi ekilde arlad.
Piknie katlanlara gazetemiz
araclyla teekkür eden Zülker
Kavalc, “Biz güçlü bir aileyiz.
Baarmz da buradan geliyor.
Herkes iini sahipleniyor ve ‘daha
iyisini nasl yaparm’ diye kafa
yoruyor.
Bu güçlü ailenin moral ve
motivasyonunu yüksek tutmak
amacyla, çeitli etkinlikler
düzenliyoruz. En önemli
etkinliimiz, ‘Geleneksel Yaz
enlii’... Çünkü bu piknie,
sadece çalanlarmz deil tüm
aileleri katlyor. Bir yandan moral
depoluyoruz, dier taraftan bir
birimizle diyaloumuz daha da
artyoruz. Bu etkinliimiz, gelecek
yllarda da devam edecek.”
23. Sayfa seyahat_Layout 1 24.07.2016 18:22 Page 1
Kurucu: Ali Galip VURAL
‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Md: Ferhat KU
Genel Yay›n Yönetmeni:
Mahmut SALIK
‹flletmeler Koordinatörü: Aynur KU
‹stihbarat fiefi: Rafi CANDAN
‹cra Kurulu Baflkan›: lhan VARDARLI
Yayın Türü: Yerel-Süreli
H
ED
İ
YEHED
İ
Y
DARE MERKEZ
Büyük ‹stanbul Otogar› A-2 Kulesi K: 3/117
(Bürolar Kat›) Bayrampafla / ‹STANBUL
Tel: 0 212 508 53 24 - Fax: 0 212 508 53 66
www.gulegule.com.tr - gulegule[email protected]
BASKI YER
Dünya Süper Veb Ofset A.fi. “Globus” Dünya Bas›nevi
100. Y›l Mah. 34204 Ba€c›lar/‹stanbul 0212 440 24 24
Baskya Hazrlayan:
SSOS D Tic. LTD. T.
H
ED
İ
Y
EDİYE
AYAZ OTOMOTİV’DEN
PIRELLI R01 VE H01 DESENLERİNDE
4 LASTİK ALAN HERKESE
SENTETİK MOTOR YAĞI HEDİYE.
EH
EH
EDİYE
L TEMSLCLKLER
Ankara: FEVZ ÖZTÜRK (0532) 631 94 94
‹zmir: DERYA GEDKL (0232) 472 14 13
Mersin : VEL TOL
(0533) 559 33 75
D.bak›r: OZAN YILDIRIM (0535) 610 90 25
Antalya: YAAR MALKOÇ (0544) 834 34 66
İYE H
ED
Ayaz
Ayaz Otomotiv
Otomotiv Seyahat
Seyahat T
Taşımacılık
a
aşımacılık
A
Adres:
dres: Büyük İstanbul
İstanbul Otogarı
Otogarı Zem.
Zem. No: 38-39
38-39 Ba
Bayrampaşa
yrampaşa
Tel:
T
el:
e 0
0212
212 6581993
6581993
EHRLERARASI SEYAHAT REHBER
Türkiye’nin her yerinden
444 22 22
ST. Otogar: (0212) 658 10 20
444 58 46
www.csrseyahat.com
0850 600 00 10
stanbul Otogarı Peron No: 57
0850 600 04 41
Türkiyeʼnin Her Yerinden
444 00 63
0850 304 63 63
444 42 42
www.hassoyturizm.com
444 44 27
Büyük st. Otogarı no: 91-92
0212 658 02 60 - 64
0850 250 38 38
24. Sayfa_Layout 1 24.07.2016 18:21 Page 1
Sayfa 24
Bizler çizgisi doru, “iyi gazete” yapmak ve yayınlamak
zorundayız... Eer baarabiliyorsak kâr ederek, eer mecbursak zarara
katlanarak ancak, daima iyi gazete yapmalıyız... Ali Galip VURAL
Türkiye 2’nci kez Kurtulu IPRU, herkesi demokrasiye
Sava Destan yazmtr...
1
5 Temmuz’da Türkiye
büyük bir badire atlattı. Bu
badire sonrası her ey
deimeye baladı. Ortadou
ve Türkiye üzerinde oynanan
oyunları, medyada tüm çıplaklıı ile izleme olanaı bulduk
ve dehete kapıldık.
lk gün, ilk saatlerden itibaren stanbul'da tankların önüne yatan,
mermilere gösünü siper eden vatandalarımızın verdii cesaret, sayın
Cumhurbakanımızın kararlı ve güçlü duruu, sayın Babakanımızın ilk
andan itibaren gösterdii direnç, cesaret ve basiret hakikaten bizleri çok
onurlandırdı ve gururlandırdı.
Türk Milleti bugün bu sayede, hür
ve demokratik bir ülkede yaama
ansı buluyor. Aksi takdirde vesayet
altında, okyanus ötesinden yönetilen
bir ülkede yaamak zorunda kalacaktık. Ancak kahraman halkımız,
adeta Kurtulu Savaı gibi bir mücadele gösterip bizlerin bu hür ülkede
yaamamızı saladı.
Bu hainler Türk kanı taıyarak,
Türk kimlii taıyarak; Türkiye'nin tarihinden gelen salam kökleri, güçlü
vücudu ve dallarıyla gelecee yönelik yeniden douunu engellemeye
çalıtılar.
Olayın köklerinin çok daha derinlerde olduunu gördük. 1970'ler hatta 1950'lere kadar dayanan 'Türkiye'yi sömürge yapma fikri'nin bu hareketin içinde olduunu gördük. Bu
balamda Fetullah Gülen Türkiye'ye
iade edilmezse, ABD'nin de bu ite
parmaı olduu kanıtlanmı olacaktır.
Bakın acı gerçekler bir bir ortaya
çıkmaya balıyor. Bu hainlerin Türkiye’yi bataklıa sürüklemek için ne
planlar yapmı. imdi görüyoruz ki,
Rus uçaının düürülmesi de bunların çirkin planlarından birisiymi. Rus
uçaının düürülmesi Ortadou'daki
dengeleri bir anda deitirmi, bizim
de turizm sektörümüzde çok derin
yaralar açmıtı. Rusya ile ilikilerimizin kalıcı olarak bozulmasını salamak isteyen de bizzat Fetullah Gülen'mi. Eer iade edilmezse, ben diyeceim ki; o tiyatroyu da planlayan
Amerika idi.
Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade
edilmesi için bütün koullar olumutur. Bizim kutsal ocaımız olan
Türk Ordusu'nu bu kadar bölüp parçalamaya çalıan bir insanın Türkiye'ye iade edilmemesi, bir uluslar-
arası suçtur, insan hakları ihlalidir.
Dolayısıyla iade edilmemesinin sonuçları çok aır olur.
Bugün ordumuzun içinde, eski siyasetçilerimizin de gafletlerini görüyoruz. ‘Her eyden bir hayır doar’
derler ya, bugün her ey gün gibi ıımaya baladı. Bu musibetle Türkiye
bu kansızların kökünü tamamen kazıma imkanı elde etti.
Milletçe görü, siyasi parti farkı
gözetmeksizin, bu vatan için birlik
ve beraberlik içinde olmamız gerekmektedir. Milletin olanaklarıyla okuyan, üniforma giyen ve silah tutan o
Fetullah'ın askerlerine, FETÖ askerlerine ‘Türk askeri’ demeye dilim varmıyor; lanet ediyorum, lanet okuyorum.
Ayrıca devletin kurumlarının da
bir özeletiri yapması gerektiini düünüyorum. Bu gaflete adım adım
ülke ilerlerken, sınav soruları çalınırken, vatanperver Türk Askerleri Balyoz adı altında zindana atılırken, bu
kalkımayı haber alıp da yetkililere
bildirmemek gibi yapılan tüm hatalarla hesaplaılmalıdır. Bu ihanete
göz yumanları ihbar etmemiz için bir
sistem kurulmalı, devletin tespit edemei, fakat bizim ahit olduumuz
hainleri, ihanete düenleri devlete ihbar etme imkanı elde etmeliyiz.
Az evvel söylediim gerekçelerle,
OHAL doru bir karar olmutur.
Bunu dünyaya doru anlatmamız lâzımdır. Türkiye u an dünyada
OHAL uygulanması lazım olan ilk
ülkedir diye düünüyorum. Fransa'da
80 kii öldü diye OHAL uygulayan
hükümetin Dıileri Bakanı, bizim
Cumhurbakanımıza dil uzatamaz.
Cumhurbakanımız onlara gereken cevabı veriyor. Soukkanlı ve
vakur duruu ile beraber bizlerin
Bakomutanı olduunu gösteriyor.
Biz kendisine teekkür ediyoruz. Ülkemizi cesareti, dik duruu, basireti,
eilmez yapısı ile ayaa kaldırmıtır.
Tabii ki halkın ve siyasilerin de desteini arkasına alarak... Dolayısıyla
tüm Türkiye'nin Cumhurbakanı'na
sahip çıkması, Cumhurbakanı'nın
da yine ayrım gözetmeden tüm milletini kucaklaması lazımdır.
Milletimiz görü farklılıı gözetmeden, meydanlara sahip çıkmıtır.
Demokrasi öleni yapmıtır, yapmaya devam ediyor. Bu tarih resmi bayram olarak ilan edilmeli; çünkü bu
kadar anlamlı bir bayram olamaz.
Kurtulu Savaı'ndan sonra ikinci
sahip çkmaya davet etti...
ULUSLARARASI Karayolu Yolcu Taımacıları Birlii (IPRU), darbe giriimini yayınladıı bir bildiri ile sert ekilde kınadı.
te IPRU’nun konuyla ilgili açıklaması:
Mustafa YILDIRIM
aynı öneme sahip gün, bugündür.
Çok daha sinsi bir dümana karı kazanılan bir Kurtulu Savaı'dır bu!
Bizi içeriden vurmaya çalıanlara
karı kazanılan bir Kurtulu Savaı'dır.
Türkiye büyük bir sınav vermitir,
cesaretini, basiretini, boyun emeyiini tüm dünyaya bir kez daha ilan
etmitir.Tanklara, bombalara, mermilere gösünü gere gere yürüyüp ehit
düen vatandalarımıza minnetarız.
Gelecek nesillere hür, demokratik bir
ülke bırakmak için gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler. Onları ükran
ve minnetle anmalıyız.
Televizyonlarda o gece yapılan
kahramanlıkları izlerken çok duygulandım, tüylerim diken diken oldu,
gözlerimin dolmasına mani olamadım. Sayın Babakanımızın dedii
gibi; baörtülü bir kadın yanında baı
açık bir kadınımızla, arkasında milletle beraber Kurtulu Savaı'na gider
gibi yürüdüler. Bu kadınlarımız,
gençlerimiz, yalılarımız o gece bir
destan yazmılardır. Bugün deilse
bile on sene sonra bu destanın önemini kavrayacaız. Türkiye, kendi
önünü açmıtır bu destanla. Ortadou'da, komularımızla bizi kötü yapmaya çalıanların kimler olduunu
bir kez daha görmü olduk.
Bu gaflet ve ihanet kalkımasına
karın, tüm cesareti, imanı ve basiretiyle dimdik duran bata Cumhurbakanımız, Babakanı'mız olmak üzere
tüm siyasi parti liderlerinin tavırlarının alkıa ve takdire ayan olduunu
düünüyorum. Hep beraber ülkenin
önünü açmılardır.
Biz de geçtiimiz günlerde Odalar
Birlii olarak Ankara'da Meclis'te büyük bir sınav verdik. Sayın Meclis
Bakanı'mızla görütük, birlik beraberlik kararlılıımızı gösterdik.
5 Temmuz
2016 Cuma
gecesi
ülkemiz
tarihi
anlardan birini
yaamı,
demokrasiyi ve milli
iradeyi sekteye
uratmaya çalıan hain
güçler bir kez daha
ortaya çıkmıtır.
Halk tarafından
seçilmi meru hükümet,
erefli Türk Ordusu’nun
içinde yuvalanmı bir
terör örgütü tarafından
görevinden alınmak
istenmitir.
Kim oldukları çok kısa
bir sürede ortaya çıkan
vatan haini çetenin
demokrasimizi ortadan
kaldırmaya yönelik bu
giriim, halkın da sahip
çıkmasıyla geri
püskürtülmü olup,
hükümetimiz kısa sürede
duruma hakim olmutur.
Öncelikle bilinmesini
isteriz ki; bu tür
giriimler, ülkeye zarar
vermek isteyen hain
odaklara yardım etmenin
ötesinde bir anlam ifade
etmemektedir.
Bata sayın
Cumhurbakanımız
Recep Tayyip Erdoan
ve Babakanımız sayın
Binali Yıldırım olmak
üzere, iktidar ve
muhalefet demeden en
zor artlarda Milletin
Meclisi’nin açık
tutulması konusunda
irade ortaya koyan siyasi
parti bakanlarına,
ordumuzun erefli
askerlerine, canını diine
1
takarak güvenlii tesis
eden kahraman Türk
Polisine ve halkımıza,
yaanan alçak darbe
giriimi karısında
gösterdikleri dirayet ve
kararlılık için en derin
teekkür ve minnet
duygularımızı sunuyoruz.
Gün demokrasi ve milli
iradeye sahip çıkma
günüdür.
Halk tarafından
seçilmi
Cumhurbakanımız sayın
Recep Tayyip Erdoan’a,
Babakanımız sayın
Binali Yıldırım’a ve
görevini sürdüren meru
hükümete desteimizin
tam olduunun
bilinmesini isteriz.
Bu kapsamda
demokrasi tarihimize
kara bir leke olarak
geçecek menfur darbe
giriimini iddetle ve
nefretle kınıyor,
ehitlerimize Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza
acil ifaler diliyoruz.
Bata karayolu yolcu
taımacılıı sektörünün
deerli mensupları
olmak üzere tüm
vatandalarımızı
demokrasinin ve milli
iradenin yanında olmaya,
olayın balangıcından
itibaren gösterdikleri
kararlı tutumu
sürdürmeye davet
ediyoruz.
Turizmciler, darbe
giriimini sert
ekilde knad
ÜRKYE Seyahat
Acenteleri Birlii
(TÜRSAB), Türkiye
Otelciler Federasyonu (TÜROFED),
Türkiye Otelciler Birlii (TÜROB), Turizm Yatırımcıları
Dernei (TYD), Turist Rehberleri Birlii (TUREB) ile
Turizm Restaurant Yatırımcıları ve letmecileri Dernei (TURYD), ortak bildiri
yayınlayıp kanlı darbe giriimini kınadı.
Bildiride u görülere yer
verildi:
“Halkın tercihlerine ve demokrasinin ön koulu olan
kurum ve kurululara yönelik olduuna inandıımız 15
Temmuz kalkımasını çada ve modern bir toplum
kurma çabalarımıza ve
dorudan demokrasimize
yönelik bir eylem olması
nedeniyle iddetle kınıyoruz. Darbeleri önlemenin
çaresi daha çok demokrasi,
daha çok özgürlük, daha
çok iç barı ve daha çok
katılımcılıktan geçmektedir.
Bu duygu ve düüncelerle
çalımalarımızı kaldıımız
yerden devam ettirerek, demokrasiye tüm gücümüzle
sahip çıkacaız. Türk halkının demokrasiye olan inancı ve saduyusu ile bata
Sayın Cumhurbakanımız
ve Babakanımız olmak
üzere hükümetimizin kararlı
ve basiretli yönetimi bu ça
dıı giriimi baarıyla önlemitir. Türk turizmciler olarak bizler demokrasi karıtı
her türlü giriimin karısında bulunduumuzu belirtir,
ülkemizi karanlıa götürecek böyle bir eyin bir daha
yaanmamasını dileriz.
Türk ulusuna geçmi olsun
diyor; demokrasimizi korumak için ehit olan sivil,
kamu ve güvenlik görevlisi
yurttalarımıza rahmet, yakınlarına basalıı, yaralılara acil ifalar diliyoruz.
Saygılarımızla…”
T
25. Sayfa_Layout 1 24.07.2016 18:20 Page 1
25
TEMSA’nn ‘Akll’sna
‘Yenilikçi Ürün’ ödülü...
25 - 31 Temmuz 2016
TEMSA’nn gelecein teknolojileri nda gelitirdii akll otobüsü Avenue iBUS, Londra’da düzenlenen
etkinlikte bu yln en yenilikçi ürün ödülü olarak adlandrlan ‘2016 New Product Innovation Ödülü’ verildi.
H
ER yl pazara sunduu yenilikçi
ürünlerle pazar payn büyüten ve
ihraç ettii ülkelerin saysn artran
global otobüs üreticimiz TEMSA, ARGE
alanna yapt yatrmn karln hem
müteri talebinde hem de uluslararas
alanlardaki organizasyonlarda elde ettii
ödüllerle alyor.
Bu yl Frost & Sullivan’n (F&S)’nin
Londra’da düzenledii “Intelligent Mobility”
organizasyonu kapsamnda Smart Mobility
programnn ilk adm olan Avenue iBUS’a
“2016 New Product Innovation Ödülü” verildi.
TEMSA yenilikçi ürünler üretmek için her yl
ARGE alanna bütçesinin yüzde 4.5 gibi bir
bölümünü ayryor. Yenilikçi ürünlerle pazarda
olmann ve gelecee yönelik bir vizyon
çizmenin farkl bir karl da bir Türk
üreticisi olarak uluslararas alanda ödül
kazanmak oluyor. Bu ödül TEMSA’nn
özellikle teknoloji ve yenilikçi odakl ürünleri
hzlca hayata geçirme baarsna ve gelecein
ulam ile ilgili gelitirdii öncü vizyona
verildi. Jumeirah Carlton Tower’da düzenlenen
ödül törenine TEMSA Ürün Müdürü Mert
Özkaynak ve Kurumsal letiim Müdürü Ebru
Ersan katld.
Kara Kartal, zorlu lig maratonuna
TEMSA ‘Maraton’ ile hazrlanyor
Gelecee imdiden çözüm
Gecede TEMSA adna ödülü alan Mert
Özkaynak, F&S tarafndan verilen bu prestijli
ödülün önemine dikkat çekerek, “Bu ödül;
TEMSA Smart Mobility programlarnn,
yenilikçi çözümler üreterek hayata geçirdii
ilk platformlardan olan Elektrikli Araçlar, Akll
2015-2016 sezonunun ampiyonu Beikta, takm otobüsü olarak
TEMSA Maraton’u seçti. Takm Maraton ile yeni sezona hazrlanyor
Araçlar ve Akll Fabrika uygulamalarnn
gelecein mega trendlerine ve deien müteri
ihtiyaçlarna dönük çözümleri baarl bir
ekilde hayata geçirdiinin önemli bir
kantdr. Bu ödül, TEMSA açsndan büyük bir
onurdur” diye konutu.
Ödüllü Avenue iBUS
Avenue iBUS’n öne çkan özellikleri arasnda
araç takip sistemi ve araç bilgisayar,
dokunmatik ekran üzerinden araç kontrolü,
sürücü ön cam ekran, yolcu sayma sistemleri,
araç içi yolcu bilgilendirme sistemleri, araç içi
kamera kayt sistemleri, acil durum müdahale
altyaps, araç içi Wifi istasyonu, yeni gösterge
paneli, akll servis donanmlar bulunuyor.
T
EMSA’nn üst egmentteki ‘Amiral
Gemisi’ yeni Maraton, ehirleraras
otobüsçülerin yan sra Süper Lig’de
mücadele veren takmlarn da tercihi
oluyor. Bu takmlardan birisi de, 20152016 futbol sezonunun ampiyonu Kara
Kartal Beikta oldu.
ampiyon Beikta, yeni sezon
kousuna kartal amblemi ile giydirilmi
ve iç tasarm özel TEMSA Maraton ile
balyor. Bu yl Süper Lig mücadelesinin
yan sra ampiyonlar Ligi’nde de zorlu
maçlara çkacak Beikta’n en büyük
destekçilerinden birisi de TEMSA
Maraton olacak.
20 Temmuz Çaramba günü BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nden yurt d
kamp için yola çkan Beiktal
futbolcular ve teknik heyetin Sabiha
Gökçen Havaliman’na ulamlarn
TEMSA Maraton salad.
10 günlük kamp için Avusturya’ya
giden Beikta takmnn futbolcularn ve
teknik heyeti, Salzburg Havaliman’nda
yine TEMSA otobüsü karlad.
10 günlük kamp sürecinde TEMSA
Maraton, Beiktal futbolcularn ve
teknik heyetin ulamlarn da salayacak.
Beikta, 30 Temmuz 2016 tarihinde
stanbul’a dönü yapp, sezona ve
ampiyonlar ligine hazrlanacak.
'¾Ĝ¾N\DNñWW¾NHWLPLLOH
3UHVWLM6;\DQñQñ]DŔN¤UŕNDODFDN
ZAY
Ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür...
Kemal MERMER
26. Sayfa o bilet_Layout 1 24.07.2016 18:03 Page 1
kaynak darbe_Layout 1 24.07.2016 18:04 Page 1
rena_Layout 1 24.07.2016 18:05 Page 1
ozdemirci_Layout 1 24.07.2016 18:06 Page 1
22. Sayfa tof ttder_Layout 1 24.07.2016 18:23 Page 1
Birliimize kast edenlerin karsna dikileceiz!
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarmz,
demokrasimize kasteden alçakça bir saldry önlemi;
sanda ve demokrasiye sahip çkmtr.
Bata Sayn Cumhurbakanmz, Meclis Bakanmz, Babakanmz ve Meclis’teki tüm
siyasi partilerimiz olmak üzere; emniyet görevlilerimizi, sivil toplu kurulularmz ve
kahraman halkmz cunta heveslilerine verdii dersten dolay yürekten kutluyoruz.
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzana dümeyerek;
'Hâkimiyet Kaytsz artsz Milletindir' sözünü hep aklmzda tutarak;, birliimize,
kardeliimize ve demokrasimize kast edenlerin karsna dikileceiz.
Tpk Kurtulu Sava’nda olduu gibi, 15 Temmuz’da da bir ‘DESTAN’ yazlmtr.
Bu Destan’ yazanlara selam olsun!
15 Temmuz Demokrasi Bayram milletimize hayrl olsun!
MUSTAFA YILDIRIM
TOBB Karayolu Yolcu Tamacl Sektör Meclisi Bakan
Demokrasi Bayram’ milletimize hayrl olsun!
Ülkemiz ve milletimiz, 15 Temmuz darbe kalkmasna topyekün kar koymu;
geleceine sahip çkarak bir destan yazmtr.
Bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmiten gelen salam kökleriyle,
gövdesinin ne kadar güçlü olduuna, bu gövdeden çkan dallaryla
sonsuza dek yaayacana tank olmutur.
Bununla da kalmam; Türkiye’ye ihanet eden bu hasta ruhlar ‘maa’ olarak kullanp, koruyanlara da
hak ettikleri ders verilmitir.
Demokrasi Destan’n yazan ehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize ifa ve milletimize sabr dilerken;
Bu süreci büyük bir soukkanllkla yöneten bata
Cumhurbakanmz sayn Recep Tayyip Erdoan ve Babakanmz sayn Binali Yldrm olmak üzere
siyasi partilerimize, ordumuza, polisimize,
sivil toplum kurulularmza ve milletimize teekkür ediyoruz.
Türkiye; bu mikroplar atarak kann temizlemi, bulac hastalklardan kurtulmutur.
Bütün dünya bilsin ki; Türkiye bugün her zamankinden çok daha güçlüdür.
‘15 Temmuz Demokrasi Bayram’ bütün milletimize hayrl olsun!
Sayglarmzla...
MUSTAFA YILDIRIM
A. SÜMER YICI
Genel Bakan
Yönetim Kurulu Bakan
21. Sayfa istab tofed_Layout 1 24.07.2016 18:23 Page 1
ist syh_Layout 1 24.07.2016 19:25 Page 1
uluslararas darbe_Layout 1 24.07.2016 18:03 Page 1
BU BÖYLE BLNE!
TÜRKYE; artk isteyenin istedii gibi cirit att, boyun edii ve hatta
‘DARBE’ yapt bir ülke deil!
TÜRKYE; ekonomisiyle, demokrasisiyle, güçlü hükümeti ve güçlü
Bakomutan ile sadece Ortadou’nun deil, dünyann en önemli
aktörlerinden birisidir...
OYSA Yeni TÜRKYE’yi tanmayan ve gücünün farknda olmayan kimi
hain odaklar, gafilce bu ülkeyi karanla sürükleyebileceklerinin bo
hayallerini kurmumulardr..
FETULLAH Terör Örgütü (FETÖ), ülkemizin büyüyüp kalknmasn
içerisine sindirmeyen baz uluslararas güçlerin maaln yaparak,
15 Temmuz’da TSK’mzn içerisine çöreklenmi hain askerleriyle darbe
yapmak gibi bir ‘APTALLIA’ kalkt.
MLLETN silahlaryla anl Meclisi bombalayan, tank ve silahlarn
namlusunu milletine çevirip yüzlerce vatandamz ehit eden bu alçaklar,
gerekli en sert karl alp yenilgiye uratlmlardr.
HANLERE söylüyoruz; bir dahaki sefere hiç kimse sizi bu kahraman
milletin elinden alamaz!
FETÖ’nün hain darbe giriimini bozguna uratan bata
Cumhurbakanmz, Bakomutanmz sayn Recep Tayyip ERDOAN,
Babakanmz sayn Binali YILDIRIM olmak üzere; darbeye kar tek vücut
olan siyasilerimize, TSK’ya leke sürülmesine izin vermeyen ordu
mensuplarmza, kahraman Türk Polisi’ne ve tabii ki tanklara, uçaklara ve
namlulara gösünü siper eden kahraman Türk milletine sonsuz
ükranlarmz sunuyoruz!
KAHRAMAN ehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil ifa;
milletimize basal diliyoruz
GÜN devletine, hükümetine ve demokrasiye sahip çkma günüdür.
HALKIMIZ, ‘15 Temmuz Destan’n yazmtr...
Tüm dünya bilsin ki; tarihimiz destanlarla doludur...
Yeni destanlar yazmaktan da bir an olsun geri durmayz!
ULUSLARARASI EMNYET TERMNAL
VE TERMNAL ESNAFLARI
nilufer (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:49 Page 1
15 Temmuz darbe
giriimini lanetliyor;
giriimin baarszla
uratlmasnda
canlarn feda eden
tüm vatan evlatlarna
Allah’tan rahmet,
yarallarmza acil
ifalar, milletimize
basal diliyoruz.
Ülkemizin bir daha
benzer bir ac
yaamamasn temenni
ediyoruz..
mapar (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:06 Page 1
lider van suha (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:35 Page 1
15 Temmuz’da ülkemizin
rejimine ve demokrasimize
karı yapılan darbe giriimini
kınıyor; bata
Cumhurbakanımız ve
Babakanımız olmak üzere
darbenin geri
püskürtülmesinde büyük
fedakarlıklar gösteren TSK
mensuplarımıza, polisimize,
siyasi partilerimize ve
vatandalarımıza
ükranlarımızı sunuyoruz.
ehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa,
milletimize basalıı diliyoruz.
cavusoglu setcom duzce mersin(S-B)_Layout 1 24.07.2016 19:14 Page 1
Demokrasimize karı yapılan
darbe giriimini kınıyor;
Cumhurbakanımız Recep
Tayyip Erdoan ve
Babakanımız Binali Yıldırım
bata olmak üzere darbenin
geri püskürtülmesinde büyük
fedakarlıklar gösteren TSK
mensuplarımıza, polisimize,
siyasi partilerimize ve
vatandalarımıza
ükranlarımızı sunuyoruz.
ehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa,
milletimize basalıı diliyoruz.
Türkiye’nin geleceine kast eden 15
Temmuz darbe giriimni lanetliyor;
darbenin püskürtülmesi sürecinde
hayatını kaybeden TSK mensuplarına,
emniyet birimlerine ve vatandalarımıza
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil
ifalar, milletimize
basalıı temenni ediyoruz.
Milletimiz milli iradeye
sahip çıkarak,
15 Temmuz hain darbe planını
kahramanca bertaraf etmitir.
Demokrasi ehitlerimize
Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa, milletimize
basalıı dileriz...
NUH ÇAVUOLU - ABDURRAHMAN ÇAVUOLU
ismail kahta sec (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:36 Page 1
Türkiye’nin geleceine kast eden 15
Temmuz darbe giriimni lanetliyor;
darbenin püskürtülmesi sürecinde
hayatını kaybeden TSK mensuplarına,
emniyet birimlerine ve vatandalarımıza
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil
ifalar, milletimize
basalıı temenni ediyoruz.
Milletimiz milli iradeye
sahip çıkarak,
15 Temmuz hain darbe planını
kahramanca bertaraf etmitir.
Demokrasi ehitlerimize
Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa, milletimize
basalıı dileriz...
hsm mis murat (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:51 Page 1
H.S.M MERSAN OTOMOTV
mini sumer coskun perge (S-B)_Layout 1 24.07.2016 19:16 Page 1
15 Temmuz darbe giriimiyle
ülkemizin geleceine kasteden
hainleri kınıyor; bata
Cumhurbakanımız ve
Babakanımız olmak üzere
darbenin geri
püskürtülmesinde büyük
fedakarlıklar gösteren TSK
mensuplarımıza, polisimize,
siyasi partilerimize ve
vatandalarımıza
ükranlarımızı sunuyoruz.
ehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa,
milletimize basalıı diliyoruz.
sahinler simroll sege kayahan (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:18 Page 1
Ülkemizin rejimine ve
demokrasimize karı yapılan
darbe giriimini kınıyor; bata
Cumhurbakanımız ve
Babakanımız olmak üzere
darbenin geri
püskürtülmesinde büyük
fedakarlıklar gösteren TSK
mensuplarımıza, polisimize,
siyasi partilerimize ve
vatandalarımıza
ükranlarımızı sunuyoruz.
ehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil ifa,
milletimize basalıı diliyoruz.
AHNLER OTOMOTV
MAN YETKL SERVS
15 Temmuz’da ülkemize
yaatılan kanlı darbe giriimni
lanetliyor;
darbenin püskürtülmesinde
emei geçenlere
ükranlarımızı sunuyoruz.
Darbe sırasında hayatını
kaybeden TSK mensuplarına,
emniyet birimlerine ve
vatandalarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil
ifalar, milletimize basalıı
temenni ediyoruz.
asti ebod gma altunhan (S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:38 Page 1
MUSTAFA ÖZBAKIR
SERDAR GERLAKAN
YÖNETM KURULU BAKANI
MUSTAFA ALTUNHAN
Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri
ve Acenteleri Derneği Başkanı
epoch sinan aker esadas(S-B)_Layout 1 24.07.2016 18:37 Page 1

Benzer belgeler