ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016

Transkript

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016/3 Aylık [] 10.05.2016 17:56:11
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
1 RIZA KUTLU IŞIK
2
SEBAHATTİN LEVENT
DEMİRER
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ
A.Ş.
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ
A.Ş.
10.05.2016
17:46:09
10.05.2016
17:49:03
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot
Referansları
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
19
19
21
21
Cari Dönem
Önceki Dönem
Konsolide
01.01.201631.03.2016
TL
Konsolide
01.01.201531.03.2015
TL
27.965.008
-23.676.268
21.374.508
-20.064.834
4.288.740
-2.217.935
-844.688
-89.816
1.829.477
-1.967.795
997.983
1.309.674
-2.392.513
-963.579
3.535.276
-2.927.625
-1.438.767
Önceki
Cari Dönem
Dönem 3
3 Aylık
Aylık
Konsolide
Konsolide
TL
TL
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
22
22
1.201.135
-631.983
1.570.279
-1.632.200
12
-702.437
-4.911.943
864.698
-6.412.631
2.844.031
-5.106.629
1.101.940
-885.827
-1.397.900
-6.196.518
361.332
361.332
350.530
-240.454
590.984
-1.036.568
-5.845.988
DÖNEM KARI/ZARARI
-1.036.568
-5.845.988
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
27
-1.036.568
-350.003
-686.565
-5.845.988
631.621
-6.477.609
27
27
-0,003000
-0,003000
-0,027000
-0,027000
23
24
26
26
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına
Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına
Kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer
Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak
Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme
ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden
Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer
Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak
Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-549.061
25
25
25
4.417.662
4.994.261
-686.326
-101.399
137.265
-475.200
137.265
-475.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
-549.061
4.417.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
-1.585.629
-1.428.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
-1.585.629
-558.851
-1.026.778
-1.428.326
2.964.584
-4.392.910

Benzer belgeler

İndir

İndir ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU KARARI Karar Sayısı: 2014/5 “Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi” ile gönüllü anlaşma yapılmamasına Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nca 04/12/2014 tarihi...

Detaylı