Tıp Bilimleri Dergisi

Transkript

Tıp Bilimleri Dergisi
BİDDER
Tıp Bilimleri Dergisi
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği
Tıp Bilimleri Dergisi
The Journal of Medical Sciences, Scientists
Solidarity Association
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği’nin
Yayın Organıdır
Official Publication of Scientists
Solidarity Association
Sahibi/Owner
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği
(BİDDER) adına Başkan
On behalf of Scientists Solidarity
Association, President
Prof. Dr. Ahmet METİN
Editör/Editor-in-Chief
Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN
Editörler Kurulu/Editorial Board
Doç. Dr. Osman Kürşat ARIKAN
Prof. Dr. Engin BOZKURT
Doç. Dr. Kanat ÖZIŞIK
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği’nin tüm
üyeleri derginin bilimsel danışmanıdır.
All members of the scientists solidarity association
are consulting editors.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/
Publication Manager
Doç. Dr. Osman Kürşat ARIKAN
Yayın Türü/Publication Type
Yerel-Süreli-3 ayda bir
(Local-Periodical-4 issues/year)
Baskı/Printing
Gürler Matbaacılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Tesviyeci Cad. Simtes İşhanı
No : 7/6 İskitler - ANKARA
Tel & Faks : 0312 341 33 85
İletişim Adresi/Correspondence Address
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği (BİDDER)
4. Cadde 67. Sokak No:17/1
Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (312) - 222 38 96
http://www.bidder.org.tr
ISSN: 1308-8998
BİDDER
Tıp Bilimleri Dergisi
2011 • Cilt 3 • Sayı 3
Bilimsel Danışma Kurulu/Consulting Editors
(Alfabetik sıraya göre/In alphabetical order
Doç. Dr. Aydın ACAR
Prof. Dr. Ahmet GÖÇMEN
Doç. Dr. Ziya Cibali AÇIKGÖZ
Prof. Dr. Osman GÜLER
Prof. Dr. Fatih AKÇAY
Prof. Dr. Canan HASANOĞLU
Doç. Dr. Ramazan AKDEMİR
Prof. Dr. Olcay KANDEMİR
Doç. Dr. Necmettin AKDENİZ
Prof. Dr. Mehmet KARA
Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Prof. Dr. Ali KARAKUZU.
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Doç. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU
Doç. Dr. Murat ALPER
Doç. Dr. Mustafa KARAOĞLANOĞLU
Doç. Dr. Emin ALTIPARMAK
Prof. Dr. Rıza Murat KARAŞEN
Doç. Dr. Ömer ANLAR
Doç. Dr. Serdar KEMALOĞLU
Doç. Dr. Osman Kürşat ARIKAN
Doç. Dr. Sıddık KESKİN
Prof. Dr. Halil ASLAN
Doç. Dr. Ercan KIRIMİ
Doç. Dr. Ali ATAN
Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
Prof. Dr. M.Fatih AVŞAR
Doç. Dr. Uğursay KIZILTEPE
Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz AVŞAR
Prof. Dr. Hakan KORKMAZ
Prof. Dr. Metin AYDIN
Doç. Dr. Celalettin KOŞAN
Doç. Dr. Atıf AYDINLIOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Murat KULOĞLU
Prof. Dr. Mevlana Derya BALBAY
Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN
Prof. Dr. Olcay Kandemir BELENLİ
Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Dr. Daniel LABOW
Doç. Dr. Lütfullah BEŞİROĞULLARI
Prof. Dr. Leyla MOLLAMAHMUDOĞLU
Doç. Dr. Etem BEŞKONAKLI
Prof. Dr. Ahmet METİN
Prof. Dr. Mehmet BİLGE
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Prof. Dr. Murat BOZKURT
Doç. Dr. Öner ODABAŞ
Prof. Dr. Engin BOZKURT
Prof. Dr. Dursun ODABAŞ
Prof. Dr. Yaşar CESUR
Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER
Prof. Dr. Abdullah CEYLAN
Prof. Dr. Rahmi ÖRS
Dr. Erdal COŞGUN
Doç. Dr. Kanat ÖZIŞIK
Prof. Dr. Ali COŞKUN
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN
Prof. Dr. Hüseyin ÇAKSEN
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Doç. Dr. Faik ÖZVEREN
Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ
Prof. Dr. Mustafa PAC
Prof. Dr. Fehmi ÇELEBİ
Prof. Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ
Prof. Dr. Adnan ÇINAL
Prof. Dr. M.Emin SAKARYA
Doç. Dr. Selçuk ÇOMOĞLU
Doç. Dr. Yavuz SANİOĞLU
Doç. Dr. Muharrem DAĞLI
Doç. Dr. Şaziye ŞAHİN
Doç. Dr. Tuncay DELİBAŞ
Prof. Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK
Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK
Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK
Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN
Prof. Dr. İmdat DİLEK
Doç. Dr. Ali Teoman TELLİOĞLU
Prof. Dr. Metin DOĞAN
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Doç. Dr. Murat DURANAY
Doç. Dr. Oğuz TUNCER
Dr. Nihal ERDEM
Prof. Dr. Sacit TURANLI
Doç. Dr. Fazlı ERDOĞAN
Prof. Dr. Kürşad TÜRKDOĞAN
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Serdar UĞRAŞ
Prof. Dr. Reha ERKOÇ
Prof. Dr. Abdurrahman ÜNER
Doç. Dr. Reyhan ERSOY
Doç. Dr. Ali ÜNSAL
Doç. Dr. Osman ERSOY
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Doç. Dr. Mustafa ERTEK
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Celil GÖÇER
Prof. Dr. Nurullah YÜCEER
“Bilim İnsanları Dayanışma Derneği’nin tüm üyeleri derginin bilimsel danışmanıdır.”
All members of the scientists solidarity association are consulting editors.”
•
YAZARLARA BİLGİ
1.
2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi Bilim
İnsanları Dayanışma Derneği’nin bir yayın organıdır.
Bu dergide genel tıp alanındaki klinik ve deneysel araştırma yazıları, olgu sunuları, derleme yazıları, editöryel yorumlar ve editöre
mektuplar yayınlanır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir
Dergi her 3 ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cilt tamamlanır.
Editörler reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve
açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk
kabul etmemektedir.
Yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir.
Bilimsel yazıların dergide yer alabilmesi için Yayın Kurulunun ve
Bilimsel Danışma Kurulunun onayından geçmesi gerekmektedir.
Bu iki kurul, yayını kabul etme, düzeltme ve yayınlamama hakkına
sahiptir.
Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri
verilmez.
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden
silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası
değiştirelemez.
Bir yazının dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide
yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması
gerekmektedir. Kongrelerde sunulmuş yazılar, bu durumun dip
not olarak belirtilmesi halinde kabul edilebilir.
Yazının hazırlanması:
■ Bu derginin yazım kuralları “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” ( JAMA 1997;
277 (11): 927-34 ) ile uyumludur.
■ Yazı standart A4 kağıdına, kağıdın tek yüzü kullanılacak şekilde ve çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2.5 cm boşluk
kalacak şekilde yazılmalıdır.
■ Editöre Sunum Sayfası: Gönderilen makalenin kategorisi,
daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa
çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve
varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce yönünden kontrolünün ve araştırma
makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.
■ Başlık sayfasından başlamak üzere tüm sayfalar sağ üst köşeden numaralandırılmalıdır. Yazının her bölümü yeni bir
sayfadan başlamalı ve aşağıdaki sıraya uymalıdır: Başlık
sayfası, özet, metin, teşekkür, kaynaklar, tablo ve başlıkları,
şekil altyazı ları, başlıklar büyük harşerle yazılmalıdır.
■ Başlık Sayfası: a) Metnin özlü ve açıklayıcı bir başlığını, b)
Tüm yazarların tam adlarını, akademik ve kurumsal ünvanlarını, c) Çalışmanın yapıldığı klinik veya kurumun adını,
d) Sorumlu yazarın adresini, iş ve GSM telefonunu, faks
numarası ve e-posta adresini içermelidir.
Yazı çeşitleri: Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;
■ Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektifretrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı:
• Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç (net ve öz), materyal ve metod/hastalar ve yöntemler (net ve anlaşılır),
bulgular (objektif) ve sonuç (önemi ve literature katkısı) bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
• Giriş bölümü konuyu birkaç cümle ile tanımlamalı ve
çalışmanın amacı net ve anlaşılır bir biçimde belirtilmelidir.
• Gereç ve Yöntemler/Hastalar ve Yöntemler bölümü,
hasta ve/veya laboratuar hayvanları üzerine anlaşılır ve
detaylı tanımlamalar sunmalı; kullanılan araç, kimyasal
malzemeler ve yöntemleri ve başvurulan istatistiksel
yöntemler detaylı belirtilmelidir.
• Bulgular bölümü çalışmanın sonuçlarını vermelidir.
Veriler mümkün olduğunca net, tercihen de tablo veya
şekiller içinde sunulmalıdır.
■
■
■
■
■
■
■
■
Tartışma bölümü bulgulardan çıkarılan sonuçları ele
almalı; yalnızca ilişkili literatür değerlendirilmelidir.
• Teşekkür
• Kaynaklar
Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar taraŞndan
hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp
literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o
konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih
nedenidir.
Yapısı:
• Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve
İngilizce)
• Konu ile ilgili başlıklar
• Kaynaklar
Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık
gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraşarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Yapısı:
• Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve
İngilizce)
• Giriş
• Olgu Sunumu
• Tartışma
• Kaynaklar
Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o
konunun uzmanı taraŞndan değerlendirilmesidir. Konu ile
ilgili makalenin sonunda yayınlanır.
Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan
makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve
sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve
özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi
makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.
Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.
Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject
Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.
nlm.nih.gov/ mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.
Kaynaklar: Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre
parantez içinde numaralandırılmalıdır. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş çalışmalar kaynak
olarak bildirilebilir. Dergi adları ındex Medicus’a uygun
şekilde kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar verilmeli, altıdan fazla yazar durumunda
üçüncü yazar arkasından”et al” ya da “ark.” eklenmelidir.
Kaynak kontrolü önem taşımaktadır ve yazarlardan he hangi bir kaynağın tamamının temini istenebilir. Kaynaklarda
noktalama işaretlerine dikkat edilmeli ve aşağıda gösterilen
şekilde yazılmalıdır:
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin
başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, volüm, sayfa
no’su belirtilmelidir. Örnek: Kerem E, Reisman J, Corey M,
Canny GJ, Levison H. Prediction of mortality in patients
with cystic Şbrosis. N Engl J Med 1992;326:1187-91.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin
başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi,
kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth.
In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992.
p.1079-138.
Türkçe kitaplar için; Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW,
Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları
ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar. 1.
Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p.636-42.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/
editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler) i, bölüm
başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için; Solcia E, Capella
C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia
E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas. 2nd
ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997.
p.145-210.
Türkçe kitaplar için; Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V.
Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler.
Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 1998.
p.76-156.
■ On-Line makale için: Ticari olmayan ve hükümetler ile
uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet
sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir. Örnek: Kavuncu V, Evcik D. Physiotherapy in rheumatoid arthritis. http://www.medscape.com/viewarticle/
474880?src= search. Erişim: 20.05.2004
14. Her türlü çizim, graŞk, mikrograf ve radiograf şekil olarak
adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta
bulunulmalıdır. Tablo ve Şekiller (Çizim ve Fotoğraşar) cümle
sonunda parantez içinde numara ile belirtilmelidir. Tabloların
ve şekillerin alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Fotoğraşar yüksek çözünürlükte, JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilmelidir.
15. Bilgilendirerek onay alma ve ETİK: Deneysel çalışmaların
sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı gönüllü
ya da hastalara uygulanacak prosedür(lerin) özelliği tümüyle
anlatıldıktan sonra, onaylarının alındığını gösterir bir cümle
INFORMATION FOR AUTHORS
1.
Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association is
the official publication of Scientists Solidarity Association.
2. The journal publishes scientific clinical and experimental
research articles, case reports, reviews, editorial commentaries
and letters to the editor in the field of general medicine.
3. The official languages of the journal are Turkish and English.
4. The journal is published in every 3 months and a volume is
formed of four issues.
5. The editors do not guarantee, warrant or endorse any product or
service advertised in the publication.
6. The author(s) take(s) the scientific and ethical responsibility/
liability of all statements and opinions expressed in the articles.
7. The Publisher reserves copyright on all published material in the
journal.
8. In order to be published, submitted material must be approved by
both the editorial board and the consulting editors. These boards
have the right to accept, revise and reject the manuscript.
9. Manuscripts, whether accepted or rejected, will not normally be
returned to the author(s).
10. After a manuscript is submitted to the Journal for publication, no
author can be removed from the author list without the written
permission of all authors. Besides, additions to or changes in the
order of the author list are not possible after submisasions.
11. Manuscripts are considered for publication only if they have
not been published previously in print format and are not
under consideration for publication by another journal. Free
communications and posters presented in the congresses can be
considered for publication if this is explained by a footnote.
12 Preparation of the manuscript:
■ Papers submitted to this journal should be arranged
according to the rules stated in the “Uniform requirements
for manuscripts submitted to biomedical journals” ( JAMA
1997; 277 (11): 927-34 ).
■ Manuscript must be printed with laser or inkjet printer
onstandard A4 paper with wide margins of at least 2.5 cm.
The text should be double-spaced, type-written on one side
of the paper only.
konulmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen klavuzlara ve T.C. Sağlık
Bakanlığı taraŞndan getirilen yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu belitmeli ve kurumdan aldıkalrı etik
komitesi onayını göndermelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
16. Yayın inceleme sürecini hızlandırmak amacıyla yazılar elektronik olarak kabul edilmektedir. Yayın metni IBM uyumlu
bilgisayarda, Microsoft Word programında hazırlanmalıdır. Şekil ve tablo gibi eklerin de elektronik ortamda yazı ile birlikte
gönderilmesi gerekir. Şekiller ve resimler JPEG formatında ve
yüksek çözünürlükte olmalıdır. Yazılar değerlendirilmek üzere
“[email protected]” adresine gönderilmelidir.
17. Telif hakkı ile ilgili aşağıdaki yazı tüm yazarlar tarafından okunduktan sonra, yine tüm yazarlar taraŞndan imzalanarak dergimize
gönderilmelidir:
BİLİM İNSANLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
TIP BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıda imzası olan yazarlar “.........................................” başlıklı
makalenin ve ilgili şekillerin tüm telif haklarını, makalenin dergide yayınlanması halinde Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri
Dergisi’ne devrederler. Makalenin orijinal olduğunu, başvuru anında başka bir dergide değerlendirmede olmadığını ve daha önce yayınlanmadığını
garanti ederler.
Makalenin son şekli tüm yazarlar taraŞndan okunmuş ve onaylanmıştır.
Gereğini bilgilerinize sunarız.
■ Cover Letter: Cover letter should include statements about
manuscript category designation, single-journal submission
affirmation, conflict of interest statement, sources of outside
funding, equipments (if so), approval for language for articles
in English and approval for statistical analysis for original
resarcharticles.
■ The pages should be numbered in the top right-hand corner
consecutively, beginning with the title page. Each part of
the manuscript should begin on a new page in the following
sequence: Title page, abstract, text, acknowledgements,
references, tables with titles, legends for figures. Capitals
should be used for the headings.
■ Title Page: The title page should include a) The title of the
article which should be concise but informative, b) Complete
name of each author with highest academic degrees and
institutional affiliations, c) Name of the department(s)
and institution(s), d) Name, address, phone numbers, fax
number and e-mail of the corresponding author.
13. Categories of articles: The Journal publishes the following
types of articles:
• Original Research Articles: Original prospective or
retrospective studies of basic or clinical investigations
in areas relevant to medicine.
Content:
• Abstract (200-250 words; the structured abstract contain
the following sections: aim (clearly and concisely),
material and methods/patients and methods (clear and
understandably), results (objectively), conclusion (the
emphasis, the contribution to the literature ); English)
• The Introduction should define the subject matter in
a few sentences and the aim of the study should be
described clearly and understandably.
• The Material and Methods / Patients and Methods
section should give clear, detailed descriptions of
patients and/ or laboratory animals concerned and
specify the equipment, chemical preparations and
methods used. A clear description of the statistical
analysis employed should also be given detailed.
• The Results section should describe the outcome of
the study. Data should be presented as concisely as
possible, preferably in the form of tables or figures.
•
■
■
■
■
■
■
■
In the Discussion, the conclusions derived from the
results should be stated. The results should be discussed
with reference only to the relevant literature.
• Acknowledgements
• References
Review Articles: The authors may be invited to write or
may submit a review article. Reviews including the latest
medical literature may be prepared on all medical topics.
Authors who have published materials on the topic are
preferred.
Content:
• Abstract (200-250 words; without structural divisions;
English)
• Titles on related topics
• References
Case Reports: Brief descriptions of a previously
undocumented disease process, a unique unreported
manifestation or treatment of a known disease process, or
unique unreported complications of treatment regimens.
They should include an adequate number of photos and
figures.
Content:
• Abstract (average 100-150 words; without structural
divisions; English)
• Introduction
• Case report
• Discussion
• References
Editorial Commentary/Discussion: Usually written
by reviewers involved in the evaluation of a submitted
manuscript, and published concurrently with that
manuscript.
Letters to the Editor: Readers are encouraged to submit
commentary on articles published in the Journal within
the last year. It does not include a topic and abstract and it
should be no more than 500 words. The number of references
should not exceed 7. Submitted letters should include a note
indicating the attribution to an article (with the number and
date) and the name, affiliation and address of the author(s)
at the end. Letters may be published together with a reply
from the original author.
Key Words: Provide at least 3 words in English. Key words
format should conform to that set forth in ‘Medical Subject
Headings’ (MESH). Please consult www.nlm.nih.gov/mesh/
MBrowser.html
References: References should be numbered consecutively
in the order in which they are first mentioned in the text.
They should be given in parenthesis. The list of references
should only include works that have been published or
accepted for publication. Journal titles should be abbreviated
to the Index Medicus. All authors if six or fewer should be
listed; otherwise the first six and “et al.” should be written.
References will be strictly controlled and the author may
be asked to provide the full text of any of the references.
Interpunctuation must be strictly followed and references
should conform the following examples:
Format for journal articles; initials of author’s names
and surnames, titles of article, journal name, date, volume
number, and inclusive pages, must be indicated.
Example: Kerem E, Reisman J, Corey M, Canny GJ,
Levison H. Prediction of mortality in patients with cystic
fibrosis. N Engl J Med 1992;326:1187-91.
14. 15.
16.
17.
■ Format for books; initials of author’s names and surnames,
chapter title, editor’s name, book title, edition, city,
publisher, date and pages.
Example: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant
growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook
of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992.
p.1079-138.
Format for books of which the editor and author are
the same person; initials of author(s)’ editor(s)’ names and
surnames chapter title, editor’s name, book title, edition,
city, publisher, date and pages.
Example: Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the
exocrine pancreas. In: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds.
Tumors of the Pancreas. 2nd ed. Washington: Armed Forces
Institute of Pathology; 1997. p.145-210.
■ For On-Line articles; Net pages of noncommercial,
government, national or international associations should
be mentioned with communication date as a reference.
Example: Örnek: Kavuncu V, Evcik D. Physiotherapy
in rheumatoid arthritis. Http://www.medscape.com/
viewarticle/474880?src=search.
Communication:
20.05.2004
All constructions, graphics, pictures, micrograph and radiograph
are accepted as figures. Each figures and tables require title and
should be numbered in the order of their mention in the text.
Tables and Figures (constructions, pictures) should be numbered
as in numerals at the end of the sentences in a parenthesis.
Footnotes of the tables and figures should be type-written in
separate page. Pictures should have high resolution and should
be sent as JPEG formation.
Informed consent and ethics: Manuscript reporting the results
of experimental studies on human subjects must include a
statement that informed consent was obtained after the nature
of the procedure(s) had been fully explained. Manuscripts
describing investigations in animals must clearly indicate the
stpes taken to eliminate pain and suffering. Authors have advised
to comply with internationally accepted guidelines, stating such
compliance in their manus ripts and to include the approval by
the local institutional human research committee.
To quicken the evaluating period, papers would be received
electronically. The article should be performed in Microsoft
Wordsoftware programme in IBM adapted computers.
Appendixes as figure and table should be send electronically
with the article. Figures and pictures should be performed
in JPEG formation and should have high resolution. Articles
should be send to “[email protected]” for evaluation.
Manuscripts must be accompanied by the “Copyright Transfer
Statement” below, read and signed by each author.
TO THE EDITOR OF SCIENTISTS SOLIDARITY ASSOCIATION
MEDICAL SCIENCIES JOURNAL
The copyright to this article is transferred to the Journal effective
if and when the article is accepted for publication. The copyright
transfer covers the exclusive right to reproduce and distribute the
article, including reprints, translations, photographic reproductions,
microform, electronic form (offline, online) or any other reproductions
of similar nature.
The author warrants that this contribution is original and that
he/she has full-power to make this grant. The author signs for and
accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and
all co-authors.
İÇİNDEKİLER
Contents
ARAŞTIRMALAR/Researches
■
Kırıkkale Şehrindeki Alerjik Rinitli Hastaların Prick Test Sonuçları
Prick Test Results in Patients with Allergic Rhinitis in Kirikkale City
Hasan KARABIÇAK, Osman Kürşat ARIKAN, Nuray Bayar MULUK
1
■
Erişkin İzole Göğüs Travmalarında Akciğer Kontüzyonu: 73 Olgunun Analizi
Pulmonary Contusion in Adult Isolated Chest Injuries: Analysis of 73 Cases
Rasih YAZKAN
9
■
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Şiddet Sıklığı
Violence Frequency in a Research and Training Hospital
Hasan Hüseyin EKER, İbrahim TOPCU, Saime ŞAHİNÖZ, Aclan ÖZDER, Halime AYDIN
16
■
Paranazal Sinüs Mikozlarına Yaklaşımımız
The Approach to Paranasal Sinus Mycoses
İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Ahmet Sabit OĞUZ, Orhan Gazi YİĞİTBAŞI
23
OLGU SUNUMLARI/Case Reports
■
Meme Kanseri Nedeniyle Kemoterapi Alan Hastada Spontan Gebelik ve Meme Kanseri
Sonrası Fertilizasyon: İki Olgu Sunumu
Spontaneous Pregnancy During Chemotherapy in a Breast Cancer Patient and Fertilization After
Breast Cancer: Two Case Reports
Sefa KURT, Mehlika Pelin YAZ, Hüseyin Cumhur BULUTGENÇ, Aycan KOPUZ, Sefa KELEKÇİ
■
False Positivity of 18F FDG-PET Together With CEA Elevation Secondary to Haemostatic Agent
Hemostatik Ajana Sekonder CEA Yüksekliği ile Birlikte 18F FDG-PET Yalancı Pozitifliği
Aydın AKTAŞ, Serdar TOPALOĞLU, İsmail DOĞAN, Ekrem KOÇ, Arif Burak ÇEKİÇ,
Havvanur TURGUTALP, Adnan ÇALIK
33
■
Kilo Kaybına Sebep Olan Dev Vallekular Kist: Bir Olgu Sunumu
Giant Vallecular Cyst Causing Weight Loss: A Case Report
Orhan GÖRGÜLÜ , Mehmet YAŞAR, Osman Kürşat ARIKAN
38
28
DERLEME/Review
■
Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Biyolojik Ajanlara Güncel Bakış
The Current View of Biologic Agents in the Treatment of Rheumatic Diseases
Derya Özmen ALPTEKİN
41
V
VI
VI
%LGGHU7ÖS%LOLPOHUL'HUJLVL
Bidder Tıp Bilimleri Dergisi
BİDDER TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ABONELİK FORMU
Adı Soyadı:
Kredi kartı hesabımdan ödemek istiyorum
Göreviniz:
Visa:
Çalıştığınız Kurum:
Kart No
Master Card:
Son Kullanma Tarihi:
Adresiniz:
/
Kart Güvenlik No:
İmza:
Telefon:
GSM:
(Kredi kartı bilgilerinin okunaklı doldurulması gerekmektedir)
Fax:
E-posta:
Bir yıllık abone ücreti olan (3 sayı) 50 TL’yi Akbank Bilkent Şubesi BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi adına 0095432no’lu hesaba yatırdım.
Lütfen bu form ve ödenti makbuzunu aşağıdaki adrese gönderiniz.
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği (BİDDER)
4. Cadde 67. Sokak No:17/1
Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (312) - 222 38 96
E-mail:[email protected]
http://www.bidder.org.tr
BİDDER TIP BİLİMLERİ DERGİSİ İÇİN DANIŞMANLIK BİLGİ FORMU
Adı Soyadı: _____________________________________________
Telefon (İş):___________________________________________
Çalıştığınız Kurum: _______________________________________
Dahili Telefon: ________________________________________
Uzmanlık Alanınız: _______________________________________
Fax: _________________________________________________
Göreviniz: ______________________________________________
E-posta:______________________________________________
Adresiniz: ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Danışmanlık için size başvurabileceğimiz özel ilgi alanlarınız - uzmanlık alanı içinde ya da dışında olabilir.
________________________________________________________________________________________________________________
İngilizce düzeyiniz: ________________________________________________________________________________________________
Makale değerlendirmek için zaman ayıramayacağınız dönemleri belirtiniz
________________________________________________________________________________________________________________
Değerlendirmeniz için size yılda kaç adet makale göndermemizi istersiniz?
________________________________________________________________________________________________________________
Tarih:
İmza:
Lütfen bu formu aşağıdaki adrese mektup ya da e-posta ile gönderiniz.
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği (BİDDER)
4. Cadde 67. Sokak No:17/1
Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (312) - 222 38 96
E-mail:[email protected]
http://www.bidder.org.tr

Benzer belgeler