içindekiler

Transkript

içindekiler
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 1 -
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1.
GENEL
2
2.
Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ
3
3.
MONTAJ KLAVUZU
4
4.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
21
5.
GENEL TALİMATLAR
25
6.
ŞİRKET BİLGİLERİ
son sayfa
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 2 -
1. GENEL
1.1.
AMAÇ
Bu dosyada Zu-210 karkas ile ilgili tüm teknik bilgileri, taşıma ve montaj detaylarını, komple asansör
sisteminin montajını, dikkat edilmesi gereken noktaları ve karkaslarla ilgili bakım işlemlerini bulabilirsiniz.
1.2.
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ - GARANTİ
ISO 9001 kalite güvence sistemi,
müşterilerimizin isteklerini belirttikleri ve detay bilgilerin yazılı
olduğu sipariş formu, direktif ve kanunlara uygun üretim KLEEMANN ürünlerinin yüksek kalitesini garanti eder.
Üreticinin yanlış veya hatalı üretilmiş ürünler ile ilgili sorumluluğu teslimat ve ödeme şartlarında
bellidir.
Montaj, bakım veya nakliye sırasında oluşacak hasar ve arızalardan üretici sorumlu değildir.
Bunların yanı sıra sipariş formunda belirtilen detayların firmamızın bilgisi ve onayı haricinde
değiştirilmesi durumunda oluşacak sıkıntılardan üretici sorumlu değildir.(seyir, hız, kapasite) .
1.3.
GÜVENLİK - ÖNEMLİ NOKTALAR
Bu talimatlar montajı ve bakımı yapacak teknik elemanlar tarafından okunmalıdır. Bunun yanı sıra
talimatlar ihtiyaç duyulacak bir anda kolay erişilebilmesi için yakın bir yerde bulundurulması faydalı olacaktır.
Tüm montaj ve bakım işlemleri eğitilmiş ve talimatları okumuş teknik elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Tüm işlemeler sistem devre dışı olduğu zaman yapılmalıdır. Malzemeler teslim alındığı zaman
kontrol edilmeli, hasarlı veya eksik malzeme hemen tespit edilmeli ve üreticiye hemen bildirilmelidir. Nakliye,
montaj ve bakım sırasında güvenlik ve emniyet detaylarına çok dikkat edilmelidir.
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 3 -
2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1
2
20
19
3
18
17
4
1.
RAY KONSOLU
2.
RAY
3.
PİSTON KELEPÇESİ
4.
PİSTON
5.
PİSTON ALTI SABİT KISIM KELEPÇESİ
6.
PİSTON ALTI SABİT KISIM
7.
FREN BLOĞU
8.
KAUÇUK TAMPON
9.
HALAT ŞİŞELERİ
10. HALAT BAĞLAMA SEHPASI
16
11. YAĞ TOPLAYICISI
12. FREN SİSTEMİ DENEME TERTİBATI
5
13. KARKAS “L” KOLLARININ UZANTISI
15
14. KARKAS “l” KOLLARI
15. KARKAS YAN DİKMELERİ
6
14
7
16. ΚΑΜΑ (ŞALTERLER İÇİN)
17. KARKAS ÜST BAŞLIĞI
13
18. YAĞDANLIK
19. KASNAK
12
20. KASNAK EMNİYETİ
8
9
10
11
ŞEKİL 1
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 4 -
3. MONTAJ KLAVUZU
3.1
RAY MONTAJI
Rayları direk kuyu tabanına veya alt sistem bağlantı sacına(opsiyonel) şekil 2’de görüldüğü gibi
yerleştirin.
Rayları duvara üçgen şekildeki konsollar ve iki dübel yardımıyla (M12x110) duvara
sabitleyebilirsiniz.
ŞEKİL 2
Konollar arası mesafe değişkendir. Karkas boyuna, yüke ve kabin boyutların agöre değişklik
gösterebilir.
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.2
SAYFA - 5 -
HALAT BAĞLAMA SEHPASININ MONTAJI
Ray montajından sonra ray arasının tam ortasına en alt kısma halat bağlama sehpası yerleştirilir. Dört
adet dübel ile (M12X110) yere sabitleyin.
ŞEKİL 3
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.3
SAYFA - 6 -
PİSTON ALTI SABİT KISIM MONTAJI
Sabit kısım halat bağlama sehpasının üzerine yerleştirilmektedir. Üst tarafını kuyu duvarına veya raylara
sabit kısım kelepçesiyle sabitleyin. (şekil 4).
ŞEKİL 4
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.4
SAYFA - 7 -
PİSTON MONTAJI
Pistonun altında ∅48 çapında bir boru bulunmaktadır. Bu kısım ∅50 çapındaki sabit kısım üzerindeki
deliğe geçmektedir. Sabit kısım üzerine pistonu oturtmadan önce aralarına verilen lastik parçayı koymayı
unutmayın. Piston kafasının hemen altına duvara veya raylara bağlanan piston kelepçesini pistona takın. (şekil 5)
Sonra piston kelepçesi yardımıyla piston tam ray merkezine ve teraziye alınarak sabitlenir. (Şekil 6 ve 7) .
Ö50
Ö48
ŞEKİL 5
ŞEKİL 6
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 8 -
ŞEKİL 7
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.5
SAYFA - 9 -
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ
PİSTON ÜSTÜ MAKARA(KASNAK) MONTAJI
Kasnak pistona Μ30x50 (veya Μ36x50 piston Φ130’dan büyükse) cıvata ile bağlanmaktadır. Bu bağlantı
sırasında pistonla makaranın aynı düzlemde olmasına ve ray merkezinde olmasına dikkat edin. (Şekil 8 VE 9).
ŞEKİL 8
=
=
ŞEKİL 9
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.6
SAYFA - 10 -
KARKAS MONTAJI
İlk olarak karkasın yan dikmeleri üzerindeki tüm yan parçalar(paten,fren, tekerlekli paten…) yerleştirilir
3.6.1. KARKAS YAN DİKMELERİ İLE ALT KOLLARIN MONTAJI
Sonra M14x35 civataların yardımıyla alt kolları yan dikmelere sabitleyin. (şekil 10).
ŞEKİL 10
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 11 -
3.6.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΪΝΟ-ΠΙΡΟΥΝΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Birleştirilmiş sağ ve sol karkas dikmeleri ile kolları raylara yerleştirin. (şekil) 11.
Dikkat: Yan dikmelerin en üst kısmındaki patenin somunları karkas üst başlığı monte edildikten sonra takılacaktır.
(şekil 11 detay resmi
).
ŞEKİL 11
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 12 -
3.6.3. HALAT ASKI DESTEĞİ MONTAJI
Alt karkas kollarını hafifçe açarak araya yerleştirin ve M16x35 civatalarla sabitleyin (Şekil 12 ve 13)
ŞEKİL 12
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 13 -
ŞEKİL 13
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 14 -
3.6.4. FREN ASKI KOLUNUN MONTAJI
Şekil 14’te karkas kolları ve fren blokları arasına fren askı kolunun montajı gösterilmiştir (şekil 14 ve 15)
ŞEKİL 14
ŞEKİL 15
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 15 -
3.6.5. KARKAS KOLLARINI BÜKÜLMÜŞ SAC ARA PARÇA İLE BİRLEŞTİRİLMESİ
Altı adet Μ14×35 cıvata ile kolları şekil 16’daki bükülmüş sac parçaile birleştirin.
ŞEKİL 16
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 16 -
3.6.6. KARKAS ÜST BAŞLIĞININ MONTAJI
Yan dikmelerin üst kısmına karkas üst başlığı takılır. (şekil 17)
ŞEKİL 17
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.7
SAYFA - 17 -
HALATLARIN BAĞLANMASI
Karkasa halat şişeleri halat askı desteğine alt taraflarına boru içindeki ufak yaylar takılarak yerleştirilir. (2
somun Μ18 ve emniyeti ile).(şekil 18)
DİKKAT : Halat şişesi ile fren çalıştırma kolu arasında 5-7mm boşluk olmalıdır (şekil 19)
ŞEKİL 18
5 - 7 mm
ŞEKİL 19
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 18 -
Halat sehpasına halat şişeleri yaylar yardımıyla veya direk olarak bağlanabilir. Buradaki bir halat şişesine
fren sistemi deneme tertibatı parçasını takın(şekil 20).
Fren sistemi deneme tertibatı ile test yapılacağı zaman şekil 20’nin detay resminde görülen M6x50
somunlar sökülmelidir.
ŞEKİL 20
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 19 -
Halat şişelerinin son hali aşağıdaki gibidir. (şekil 21)
ŞEKİL 21
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
¾
Halat klemenslerinin halat üzerindeki yerinin doğru olması
¾
Piston, karkas ve halat üçlüsünün montajı yukarı yönde 150mm kayma payı kalacak şekilde olmalıdır.
¾
Son kontrol, karkas hareket ettirilerek ve son kattaki kayma payının gerçekte 150mm olduğu kontrol
edilerek yapılmalıdır.
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.8
SAYFA - 20 -
TAMPON SEHPASININ MONTAJI
Tampon shpasını yere dört dübel ile (M12x90) düz ve ray arasının tam ortasında olamsına dikate ederek
sabitleyin.
ŞEKİL 22
ŞEKİL 23
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.9
SAYFA - 21 -
KARKAS YAN KOLLARININ UZATMA PARÇALARININ MONTAJI
M14x30 cıvata ile yan kolların uzatmaları monte edilebilir.
ŞEKİL 24
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
3.10
SAYFA - 22 -
KARKASA KAMANIN MONTAJI
Nihai şalterleri devreye geçirmek için özel detayda bükülmüş kama karkas üzerine monte edilir.
Piston üstü makara üzerine monte edilen ufak kama ile aynı yönde karkasın her iki yanına monte edilebilecek
şekilde delikler mevcuttur. (şekil 25).
ŞEKİL 25
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 23 -
4. GENEL TALİMATLAR
Bu bölümde karkasın ve dolyaısıyla sistemin iyi ve düzgün bir çalışma sergilemesi için montaj elemanının
dikkat etmesi gerek noktalara değinilecektir.
4.1
KARKAS KÖŞEGENLERİNİN ÖLÇÜSÜ
Karkas
montajında
dikkat
edilmesi
gerek en önemli nokta karkas köşegenlerinin
ölçüsünün aynı olmasıdır. Karkasın sağ üst
köşesi
ile
sol
alt
köşesini
birleştiren
köeşegen(A) ile tam tersi köşegen(B) ölçüleri
arasında en fazla 3mm fark olmalıdır.(şekil 26)
Α = Β ± 3 mm
A
B
ŞEKİL 26
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
4.2
SAYFA - 24 -
KARKAS KOLLARININ TERAZİYE ALINMASI
Karkasın raylar ile aynı doğrultuda
olmasını sağlamak için karkas yan dikmeleri
üzerindeki tekerlek patenleri doğru ayarlamak
gerekmektedir. Yan dimkeler yatayla tam 90
derece oluşturacak şekilde ayarlanırsa karkas
kolları yatayda teraziye alınmış olur.
Dikkat etmeniz gerek bir nokta şudur:
Tekerlek patenleri ayarlama sırasında
patenlere raydan uygulanan ve patenlerin
ekzantrik
mili
üzerine
gelen
kuvvet
mil
üzerindeki altıgen somunu sıkacak şekilde
olmalıdır. (sağa doğru döndürmelidir. )(şekil
27).
Kolların terazisi için son kontrolü bir terazi
yardımıyla yapabilirsiniz. (şekil 28)..
ŞEKİL 27
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
SAYFA - 25 -
ŞEKİL 28
4.3
FREN BLOĞUNUN AYARI
Bir karkasın doğru çalışması fren
bloğunun
yerinin
iyi
ayarlanması
ile
mümkündür. Karkasın yan dikmelerini ve alt
kolları ayarladıkatan sonra fren bloğunu
gezer deliklerin yardımıyla fren bloğunun
arka yüzeyi ile ray arasında 2mm boşluk
kalacak şekilde ayarlayın. (şekil 29).
Sonra fren kolu üzerindeki emniyet
somununu her iki fren bloğundaki yayın boyu
aynı olacak şekilde sıkın. Yayın boyu 30mm
olmaldırı. (şekil 29)
2
ŞEKİL 29
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu-210 HAI
4.4
SAYFA - 26 -
NİHAİ ŞALTERLERİN MONTAJI
Piston üstü makarasına ve karkasa monte edilmiş kamaların tarafına iki adet T3 tırnak ile takılmış
bir sacın üzerine olması gereken ölçüde nihai şalterler monte edilmelidir. (şekil 30)
ŞEKİL 30
ΕΚΔΟΣΗ 2/2004

Benzer belgeler

içindekiler

içindekiler AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

içindekiler

içindekiler 2. AĞIRT TİP UCF-HADI KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı