içindekiler

Transkript

içindekiler
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 1
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1.
GENEL
2
2.
AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ
3
3.
MONTAJ KLAVUZU
4
4.
GENEL TALİMATLAR
17
5.
ŞİRKET BİLGİLERİ
son sayfa
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 2
1. GENEL
1.1. AMAÇ
Bu dosyada Zu-210 karkas ile ilgili tüm teknik bilgileri, taşıma ve montaj detaylarını,
komple asansör sisteminin montajını, dikkat edilmesi gereken noktaları ve karkaslarla ilgili bakım
işlemlerini bulabilirsiniz.
1.2.
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ - GARANTİ
ISO 9001 kalite güvence sistemi, müşterilerimizin isteklerini belirttikleri ve detay bilgilerin
yazılı olduğu sipariş formu, direktif ve kanunlara uygun üretim KLEEMANN ürünlerinin yüksek
kalitesini garanti eder.
Üreticinin yanlış veya hatalı üretilmiş ürünler ile ilgili sorumluluğu teslimat ve ödeme
şartlarında bellidir.
Montaj, bakım veya nakliye sırasında oluşacak hasar ve arızalardan üretici sorumlu
değildir.
Bunların yanı sıra sipariş formunda belirtilen detayların firmamızın bilgisi ve onayı
haricinde değiştirilmesi durumunda oluşacak sıkıntılardan üretici sorumlu değildir.(seyir, hız,
kapasite).
1.3.
GÜVENLİK - ÖNEMLİ NOKTALAR
Bu talimatlar montajı ve bakımı yapacak teknik elemanlar tarafından okunmalıdır. Bunun
yanı sıra talimatlar ihtiyaç duyulacak bir anda kolay erişilebilmesi için yakın bir yerde bulundurulması
faydalı olacaktır.
Tüm montaj ve bakım işlemleri eğitilmiş ve talimatları okumuş teknik elemanlar
tarafından yapılmalıdır.
Tüm işlemeler sistem devre dışı olduğu zaman yapılmalıdır. Malzemeler teslim alındığı
zaman kontrol edilmeli, hasarlı veya eksik malzeme hemen tespit edilmeli ve üreticiye hemen
bildirilmelidir. Nakliye, montaj ve bakım sırasında güvenlik ve emniyet detaylarına çok dikkat
edilmelidir.
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
2.
SAYFA - 3
AĞIR TİP ZU-270 LHSB 2800 , LHSB 3500 KARKASIN
GENEL ÖZELLİKLERİ
1
2
1. RAY Τ125×82×16
2. RAY KONSOLU
3. KASNAK PL-520
3
4
5
6
4. ΚΑΜΑ (ŞALTELER İÇİN)
5. PİSTON KELEPÇESİ
6. KARKAS
7
8
7. KÖŞEGEN ASKI TİJLERİ
8. PİSTON ALTI SABİT KISIM
9. FREN BLOĞU
10. KARKAS KOLLARI
11. KARKAS KOLLAR UZATMA PARÇALARI
12. PARAŞÜT KONTAĞI
13. TAMPON SEHPASI
9
14. HALAT BAĞLAMA SEHPASI VE RAY
BAĞLANTI SACI
10
15.TAMPON SEHPASI KELEPÇESİ
11
16. HALAT BAĞLAMA SEHPASI
12
17
17. HALAT ŞİŞELERİ
16
15
14
13
ŞEKİL 1
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.
3.1
SAYFA - 4
MONTAJ KLAVUZU
HALAT BAĞLAMA SEHPASININ MONTAJI
Raylar altta sistem bağlantı sacına veya direk yere bağlanabilmektedir. Ray merkezi duvar ile
220mm olacak şekilde sistem bağlantı sacını veya direk rayları kuyu yerleşim projesindeki ölçüye
göre monte edin. (Şekil 2)
22
0
ŞEKİL 2
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.2
SAYFA - 5
RAYLARIN MONTAJI
Şekil 3’teki konsollar yardımıyla veya ZU210 ve 180 dosyasındaki gibi üçgen konsollarla
rayları kuyu duvarına düzgün ve hassas bir şekilde sabitleyin
ŞEKİL 3
ŞEKİL 4
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.3
SAYFA - 6
PİSTON ALTI SABİT KISIM MONTAJI
Sabit kısım halat bağlama sehpasının üzerine yerleştirilmektedir. Üst tarafını kuyu duvarına
veya raylara sabit kısım kelepçesiyle sabitleyin(şekil 5)
O22
Φ22
Φ20
O20
ŞEKİL 5
3.4
PİSTON MONTAJI
Pistonun altında ∅48 çapında bir boru bulunmaktadır. Bu kısım ∅50
çapındaki sabit kısım
üzerindeki deliğe geçmektedir. Sabit kısım üzerine pistonu oturtmadan önce aralarına verilen lastik
parçayı koymayı unutmayın. Piston kafasının hemen altına duvara veya raylara bağlanan piston
kelepçesini pistona takın. (şekil 6-7)
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 7
Piston kelepçesi yardımıyla pistonu teraziye alın ve ray araının tam ortasında olamsına özen
gösterin.
ŞEKİL 6
ŞEKİL 7
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.5
SAYFA - 8
PİSTON ÜSTÜ MAKARA(KASNAK) MONTAJI
520lik kasnak pistona Μ30x50 (veya Μ36x50 piston Φ130’dan büyükse) cıvata ile
bağlanmaktadır. Bu bağlantı sırasında pistonla makaranın aynı düzlemde olmasına ve ray
merkezinde olmasına dikkat edin. (Şekil 9).
ŞEKİL 8
=
=
ŞEKİL 9
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.6
SAYFA - 9
KARKAS YAN DİKMELERİNİN MONTAJI
İlk olarak karkasın yan dikmeleri üzerindeki tüm yan parçalarla(paten,fren, tekerlekli paten…)
yerleştirilir. (şekil 10):
Sonra karkasın kolları yan dikmelere sabitlenir ve birleştirilen parçalar raylara takılır. (şekil
11).
ŞEKİL 10
2/2003
-
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 10
KAYMA FREN MONTE EDİLİRKEN AŞAĞIDAKİ ÇİZİME DİKKAT EDİNİZ.
2/2003
-
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 11
ŞEKİL 11
2/2003
-
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 12
Sonraki
adım
karkas
üst
başlığının sıkı olmayacak şekilde
takılmasıdır. Üst başlığın sıkı bir
şekilde
sabitlenmesi
çapraz
tijler
bağlandıktan ve köşegen ölçüleri
alındıktan
sonra(sayfa
18-19)
yapılacaktır. (şekil 12)
ŞEKİL 12
2/2003
-
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 13
Halat askı desteği (şekil 13) kolların arasına M16x40 civatalarla takılır.
ŞEKİL 13
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 14
Sonraki adımda fren askı kolu kollar arasına takılır.(şekil 14)
ŞEKİL 14
Sonra iki kolu birbirine bağlayan bükülmüş sac ve kolların uzatma parçaları M12 civatalarla
monte edilir. (şekil 15).
2/2003
-
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 15
ŞEKİL 15
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 16
3.7 HALATLARIN BAĞLANMASI
Karkasa halat şişeleri halat askı desteğine alt taraflarına boru içindeki ufak yaylar takılarak
yerleştirilir. (şekil 17) (2 somun Μ20 ve emniyeti ile).
DİKKAT : Halat şişesi ile fren çalıştırma kolu arasında 5-7mm boşluk olmalıdır (şekil 16)
5-7 mm
ŞEKİL 16
ŞEKİL 17
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 17
Halat sehpasına halat şişeleri yaylar yardımıyla veya direk olarak bağlanabilir. Buradaki bir
halat şişesine fren sistemi deneme tertibatı parçasını takın.(şekil 18).
Dikkat
edilmesi
gereken
noktalar:
¾
Halat
klemenslerinin
halat
üzerindeki yerinin doğru olması
¾
Piston,
karkas
üçlüsünün
ve
montajı
halat
yukarı
yönde 150mm kayma payı
kalacak şekilde olmalıdır.
¾
Son kontrol, karkas hareket
ettirilerek ve son kattaki kayma
payının
gerçekte
150mm
olduğu
kontrol
edilerek
yapılmalıdır.
ŞEKİL 18
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
3.8 3.8
SAYFA - 18
TAMPON SEHPASININ MONTAJI
Tampon sehpasını yere dört dübel ile (M12x90) düz ve ray arasının tam ortasında olmasına
dikate ederek sabitleyin.
Tampon sehpası piston altı sabit kısma özel bir kelepçe ile bağlanır.( şekil 19).
ŞEKİL 19
ŞEKİL 20
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 19
4. GENEL TALİMATLAR
Bu bölümde karkasın ve dolyaısıyla sistemin iyi ve düzgün bir çalışma sergilemesi için montaj
elemanının dikkat etmesi gerek noktalara değinilecektir.
4.1
4.1
KARKASIN TERAZİYE ALINMASI - KARKAS KÖŞEGENLERİNİN ÖLÇÜSÜ
Karkas
montajında
dikkat
edilmesi gerek en önemli nokta
karkas
köşegenlerinin
ölçüsünün
aynı olmasıdır. Karkasın sağ üst
köşesi ile sol alt köşesini birleştiren
köeşegen(A)
ile
tam
tersi
köşegen(B) ölçüleri ve şekil 21’de
B
gösterilen C ve D ölçüleri arasında
en fazla 5mm fark olmalıdır.(şekil
A
21)
Α = Β ± 5 mm
C
&
D
C = D ± 5 mm
ŞEKİL 21
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 20
ÇAPRAZ TİJLERİN MONTAJI
Köşegen ölçü kontrolü son olarak çapraz tijlerin montajı ile tekrarlanır. Şekil 22’de görüldüğü
gibi montajı M12 civataların yardımıyla yapın .
ŞEKİL 22
2/2003
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
SAYFA - 21
Eğer kullanılan piston ΚΖΑ ∅185 ise piston çapı çok büyük olduğundan kabin öne doğru
çekilmeli ve çapraz tijler de aynı şekilde verilen iki ara parça yardımıyla daha öne monte edilmelidir.
(şekil 23).
ŞEKİL 23
2/2003
-
4.2
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
SAYFA - 22
NİHAİ ŞALTERLERİN MONTAJI
ŞEKİL 24
2/2003
ΣΧΗΜΑ 38
KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ
Zu – 270 HAI
-
4.5
SAYFA - 23
HIZ REGÜLATÖRÜNÜN MONTAJI
ŞEKİL 25
2/2003

Benzer belgeler

içindekiler

içindekiler 2. AĞIRT TİP UCF-HADI KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

içindekiler

içindekiler işlemlerini bulabilirsiniz.

Detaylı