SAYFA 19 - 26 ROTARY DERGİLERİ Uluslararası

Transkript

SAYFA 19 - 26 ROTARY DERGİLERİ Uluslararası
Rotary Dergileri 1911’den beri hizmette
Nisan ayı Rotary’de dergi ayıdır. Yılın 12 ayından birini dergilere ayırmış olması, Uluslararası
Rotary’nin bu konuya verdiği önemi göstermektedir. The Rotarian ve 31 bölge dergisi,
Uluslararası Rotary’nin mesajını Rotaryenlere iletme görevini yapmaktadırlar. Aşağıda
dergilerin tarihçesini ve üç bölgemize hizmet eden Rotary Dergisi’nin nasıl başladığı ve
yayının sürdürdüğü ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
U
l u s l a r a r a s ı
Rotary’nin etkileyici
bir geçmişi olan, kendine özgü bir iletişim ağı bulunuyor. Rotary World Magazine Press (RWMP) - Rotary Dünya Dergileri Basını - başta Rotary’nin
merkezi Evanston’da yayınlanan “The
Rotarian”ın yanı sıra, bağımsız olarak
yayın yapan 30 dergiden oluşuyor.
Bu dergiler 25 değişik lisanda yayınlanıyor ve 130’dan fazla ülkede dağıtılıyor. Toplam tirajları ise 786,000.
Bu başarılı iletişim ağı, Rotary ile beraber bir asır boyunca istikrarlı bir şe-
nin amacının Rotary’nin kurucusu
Paul P. Harris’in mesajını sadece kulüplere değil, her Rotaryene ulaştırmak olduğu belirtiliyordu. The Rotarian ve RWMP yayınları, bu amaca uygun hizmete devam ederek, Rotary’nin
üst düzeydeki liderleri ile birey olarak
Rotary’nin ilk Genel Sekreteri Chesley
Perry, Rotary dergilerini de başlattı
kilde büyümesini sürdürdü.
Dergiler nasıl başladı
The Rotarian dergisi ilk olarak
“The National Rotarian” adıyla 1911’de
yayınlandı. UR’nin ilk Genel Sekreteri Chesley R. Perry’nin editörlüğünü
yaptığı derginin ilk sayısında, dergi-
tüm dünyadaki Rotaryenler arasındaki iletişim bağını sağlıyorlar.
İlk bölge dergisi 1915 yılında İngiltere ve İrlanda’da yayınlanmaya başladı. Daha sonra 1920 yılında
Avustralya’da, şimdi “Rotary Down
Under” adını taşıyan derginin temeli
atıldı. Avustralya’da dergiyi yayınlayan grup, daha sonra “Onaylanmış ve
Tavsiye edilen dergi” kavramını oluşturdu ve bu öneri UR Yönetim Kurulu
tarafından kabul edildi. UR Yönetim
Kurulu, bu kavram çerçevesinde oluşturdukları kriterlere uyan dergilere bu
imtiyazı vermeye başladı ve imtiyazı
20 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 3
ilk alan da Avustralya’da yayınlanan
dergi oldu.
Bölge dergileri 1920’ler ve 30’larda
Avrupa’nın bir çok ülkesinde yayınlanmaya başladı. II. Dünya savaşı esnasında ise bir çoğu politik nedenlerle
yayınlarını durdurmak zorunda kaldı.
Latin Amerika ülkelerinde ise dergiler
Rotary liderleri tarafından kuruldu.
Peru’nun resmi dergisi “El Rotario Peruano” 1933 yılında daha sonra 194243 döneminde UR Başkanlığı görevini
üstlenen Fernando Carbajal Segura tarafından; “Rotarismo en Mexico” 1974
yılında 2000-01 döneminde başkanlık
yapan Frank J. Devlyn tarafından; ve
“Brazil Rotário”nun ilk yayını Notras
Rotarias da 1924 yılında Rio de Janeiro Rotary Kulübü Başkanı J. Thomas
Saboya e Silva tarafından kuruldu.
Resmen tanınma
Bir çok bölgede, Rotaryenler, çoğu kez Rotary’nin resmi
dilleri arasında olmayan lisanda yerel yayınlar yaptılar. Rotary, yıllarca bu yayınlara herhangi bir kısıtlama getirmedi.
Hatta bazıları “The Rotarian” a rakip olarak ortaya çıktılar.
Bu nedenle kurumsal olarak bazı dergileri tanımak ve bu konuda yönlendirici kural ve yönetmeliklerin oluşturulması
zorunlu hale geldi.
70’lerin ortasında, “Rotary Down Under”ın editörü Paul
Henningham, “onaylanmış ve tavsiye edilen” dergi kavramı
konusunda başını çektiği bir kampanya başlattı. Konu, UR
Yönetim Kurulunun 1977 yılının Ekim-Kasım toplantısının
tutanaklarında aşağıdaki şekilde yer aldı:
1977 yılında San Fransisco’da toplanan Yasama Konseyi,
Rotary kulüp üyesi olan herkesin, Resmi dergiye veya “tavsiye edilen” dergiye abone olma opsiyonunu sağlayan 77-67
nolu önergeyi kabul etti. Önerge, UR’nin tüzüğünün XIX.
maddesine aşağıdaki paragrafı ekledi:
“Bölüm 3-(a) ABD ve Kanada dışındaki her kulüp, burada
belirtilen istisnalar hariç, aktif, kıdemli aktif veya eski hizmet
üyelerinin, üyelik durumları muhafaza ettikleri sürece,
Uluslararası Rotary’nin resmi dergisine veyahut bu ku- Ülke
lüp için Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmiş bölge dergisine paralı abone ol- ABD
Arjantin
masını üyelik şartı olarak uygulamak zorundadır.¨
Brezilya
Daha sonra UR Başkan yardımcısı Ken Scheller, bu Şili
şartları Yönetim Kurulu seviyesine taşıdı. Bu karar- Kolombiya
dan önce, UR politikaları gereği, Rotaryenlerin bölge Meksika
dergisine abone olma opsiyonları yoktu. The Rotarian Peru
Venezuela
veya İspanyolca yayınlanan Revista Rotaria adlı dergi- Belçika
ye abone olmak zorunda idiler.
Bulgaristan
kabul edildi ve 2000 Temmuz’undan itibaren uygulanmaya
başladı.
Ülkemizdeki üç bölgeyi kapsayan Rotary Dergisi de
RWMP ağının bir üyesi olarak “onaylanmış ve tavsiye edilen dergi” statüsünde yayınına devam ediyor. 2014 yılına kadar UR ile yapılmış lisans anlaşması kapsamında bu görevi
sertifikasyon standartları çerçevesinde sürdürmeye devam
edecek. 2014 yılında da tüm dergilerin olduğu gibi, Rotary
Dergisi’nin de lisans anlaşması yenilenecek.
Uluslararası Rotary, anlaşma kapsamında tüm dergilerin
mali tablolarını değerlendiriyor. Son olarak şeffaflık amacıyla mali tabloların dergilerin sayfalarında Rotaryenlere de
duyurulması için standart bir tablo oluşturulması için çalışmalar başladı. Henüz zorunlu olmamasına rağmen bazı dergiler bu bilgileri okuyucuları ile paylaştılar. Biz de geçen yıl
olduğu gibi, bu sayımızda son iki yılın gelir gider tablosuna
yer verdik.
Rotary Dergisi büyük olasılıkla 2014 yılında da lisan anlaşmasını yenileyecek ve üç bölgemize hizmet etmeye devam
edecek.
Dünyada yayınlanan Rotary Dergileri
Uluslararası Rotary ile işbirliği
The Rotarian ve bölge dergileri, beraberce
çalışarak bilgi, tecrübe ve desteklerini bedelsiz olarak
paylaşmaktalar. RWMP ağı, Rotary’ye mesajını
tüm dünyaya yayma imkanı sağlamakta. Her ay
“The Rotarian” tüm yazılarını ve sayfalarını bölge
dergilerine göndermekte ve bunların içinde bölge
dergilerinin yayınlamak zorunda oldukları Başkan’ın
mesajı, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanının mesajı,
Global Outlook, Rotary Esasları, Geleceğin Vizyonu
ve Stratejik Plan ve Konvansiyonlar ile ilgili sayfalar
da yer almakta. Bölge dergileri bu yazıları yayınlarken,
bireysel kimlikleri, ulusal yaklaşımları ve editoryal
özgürlüğü dikkate alıyorlar.
Her bölge dergisinin, aranan özellikleri yerine getirmesini sağlamak amacıyla bir lisanslandırma prosedürü uygulanmakta. UR Yönetim Kurulu tarafından
Şubat 1999 toplantısında bir sertifikasyon standardı
Dergi
The Rotarian
Vida Rotaria
Brazil Rotaria
El Rotario de Chile
Colombia Rotaria
Rotarismo en Mexico
El Rotario Peruano
Revista Rotaria
Rotary Contact
Rotary in the Balkans
Çek Cumhuriyeti Rotary Good News
Mısır
Rotary Magazine
İngiltere
Rotary Today
Fransa
Le Rotarien
Almanya
Rotary Magazin
İtalya
Rotary
Hollanda
Rotary Magazine
Polonya/Ukrayna Rotarianin/Rotariets
Portekiz
Portugal Rotario
Rusya
Rotarianets
Güney Afrika
Rotary Africa
İspanya
Espana Rotaria
İsveç
Rotary Norden
İsviçre
Rotary Suisse Lichtenstein
Türkiye
Rotary Dergisi
Avustralya
Rotary Down Under
Hindistan
Rotary News/Rotary Samachar
Japonya
Rotary-No-Tomo
Kore
The Rotary korea
Filipinler
Philippine Rotary
Tayvan
The Rotarian Monthly
Tayland
Rotary Thailand
Yayın
adedi
12
6
12
6
6
6
6
6
11
10
6
6
6
12
12
10
8
6
12
10
11
6
7
11
6
11
12
12
12
12
12
6
Sayfa
Ücret $
sayısı
64 12.00 / 24.00*
72
34.10
72
26.64
56
7.00
36
3.65
52
35.00
64
12.00
24
18.00
40
32.00
32
21.00
40
24.00
100
7.00
52
0.41
68
39.50
124
39.45
68
27.61
28
19.45
52
20.85
32
28.57
36
39.50
36
30.88
68
30,00
68
12,20
48
21.00
44
11.10
52
39.36
84
10.60
84
36.46
88
13.03
48
12.56
104
42.00
56
7.53
Tiraj
500,000
11,933
55,700
4,500
2,600
11,000
3,000
9,900
10,600
2,450
2,500
4,000
56,000
39,200
57,000
46,000
20,000
3,000
5,000
1,000
5,341
6,000
65,707
12,000
5,150
41,817
97,630
116,800
56,000
15,000
10,800
6,800
* Amerika ve Kanada’da abonelik ücreti 12, diğer ülkeler için 24$ dır.
M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 21
Türkiye’de Rotary Dergisi
G
DG Uğur Yüce’nin 243. Bölgede kulüpler ve üyeler arası iletişimi sağlamak amacıyla bir Rotary Dergisi
yayınlanması girişimi GDG Rafet Tanyıldız ve
GDB Hanefi Ulutekin’le yapılan toplantı sonucu 1985-86 döneminde gerçekleşti ve ilk sayısı Mayıs 1985’de Türk Rotary’sinin hizmetine sunuldu. Yazı kurulu başkanı GDB Hanefi
Ulutekin, ilk sayıda yazdığı “Rotary Yayınları
ve Önemi” başlığını taşıyan makalesinde şöyle
diyordu:
“...Rotary idealinin gerçekleşmesi, ancak Rotary’nin gerektiği biçimde öğrenilmesiyle mümkündür. Bunun yolu,
Rotary’nin şerefli tarihinden ve tarihi yaratanların koydukları prensiplerden ve uygulamalardan geçmektedir. Kitapsız,
yazımsız hiç bir bilim dalının, hiçbir felsefenin öğrenilmesi ve
kalıcı olması düşünülemez.” 1985’den 1988’e kadar 11 sayı
halinde çıkan Rotary Dergisi, GDG Rafet Tanyıldız, GDB
Hanefi Ulutekin ve Rtn. Adnan Erkmenol, Erol Dallı, Orhan Demirpençe’nin gayretleri ile ve çok büyük emeklerle
1988-89 dönemine kadar 243. bölgede özel bir Rotary yayını
olarak yaşatıldı.
1988-89 dönemi başında 243. Bölge kulüp ve üye sayıları bakımından çoğalmaya uygun hale geldiği için yeni bir
bölge daha kurularak 242. ve 243. bölgeler oluştu. 1988-89
dönemi 242. Bölge Guvernörü Şahap Özer ve 243. Bölge Guvernörü Gündüz Hekimgil, Rotary Dergisini güçlendirme
ve Uluslararası Rotary’nin kabul edeceği bir Resmi Bölge
Dergisi haline getirmeye, derginin yayın ve dağıtım görevinin 243. Bölgeye verilmesine, DG Gündüz Hekimgil’in İzmir Rotary Kulübü adına derginin sahibi olarak bu organizasyonu daha düzenli ve geleceği dönük bir programla üstlenmesine karar verdiler.
GDB Hanefi Ulutekin bu yeni oluşum dolayısı ile “Rotary Dergisi İzmir Yolunda” başlığını taşıyan Haziran 1988
sayısındaki yazısında “...1985 yılının ılık bir Mayıs sabahı pırıl pırıl yeniden yayın yaşamına giren Rotary Dergisi
İstanbul’a veda ediyor. İzmir’in güzel kollarında büyümeye
ve daha da güzelleşip serpilmeye gidiyor. Kızını evlendirip
uzağa gönderen babanın hislerini yaşıyor gibiyim” diyordu.
Böylece 1988-89 döneminden itibaren İzmir Rotary
Kulübü adına GDG Gündüz Hekimgil tarafından her iki
bölgenin ortak yayın organı olarak yayınlanan Rotary
Dergisi’nin Eylül 1988 tarihli ilk sayısında Editör’ün mek-
22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 3
tubunun başlangıcında
“Türkiye Rotary camiasının 242 ve 243 olmak üzere iki
bölgeye ayrılmasıyla beraber, Resmi Bölge Dergisi, Uluslararası Rotary ve kulüp üyeleri arasında ana iletişim aracı olma
sorumluluğunu kabul ederek, Uluslararası derginin yerine
geçebilecek nitelikte olmayı ve UR tarafından ortaya konulmuş olan tüm şartlara uymayı kabullenmiş bir yayındır.
“Rotary Dergisi henüz Resmi Bölge Dergisi sıfatını kazanmamıştır. Bunu hak edebilmek için şimdilik UR tarafından
denetlenmekteyiz. Yayıncılığımızın başarılı kabul edilmesi
durumunda Rotary Dergisi olarak faaliyetini sürdürebilecektir” denilmekte idi.
242. ve 243. Bölge Guvernörlerinin dönem ortakları olarak ortaya koydukları uyum ve program kapsamında sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlenen Karşıyaka Rotary
Kulübü üyesi Ahmet Tükel’in müşterek yayınladıkları RoROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
2011 YILI
2012 YILI
128,659.27
99,944.46
1-YURTİÇİ SATIŞLAR
103,686.27
74,512.20
2-REKLAM GELİRLERİ
21,892.20
18,969.56
3,080.80
6,462.70
C-NET SATIŞLAR
128,659.27
99,944.46
D-SATIŞLARIN MALİYETİ
-72,888.78
-50,449.72
1-SATILAN MAL MALİYETİ
-72,888.78
-50,449.72
3-DİĞER GELİRLER
BRÜT SATIŞ KARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR
55,770.49
49,494.74
-40,111.94
-47,295.45
-40,111.94
-47,295.45
15,658.55
2,199.29
78.95
378.95
3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KAR
6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
3-BANKA MASRAFLARI
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.40
78.95
338,55
-36.29
-7.52
-36.29
-7.52
-16.23
-74.96
-16.23
-74.96
15,684.98
2,495.76
-158.83
-158.83
15,526.15
2.495.76
-3,137.00
-499.15
12,389.15
1,996.61
tary Dergisinin Aralık 1988 sayısındaki mektubunda ise şöyle deniliyordu:
“Önümüzdeki sayıdan itibaren UR’nin onaylanmış dergiler kategorisine geçmiş olacağız. Deneme mahiyetinde çıkardığımız bu ikinci sayı ile büyük bir olasılıkla almış olacağımız bu hakkı devam ettirirken, temsil ettiğimiz 242. ve 243. Bölgeler Rotaryenleri arasındaki
iletişimi sağlamak ve kulüplerin birbirlerinden haberdar olmalarına
imkan yaratmanın yanı sıra, UR ile ilgili haberleri de zorunlu olarak
geniş bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.”
Böylece ilk yılında Resmi Bölge Dergisi olarak tanınan Rotary
Dergisi, ilk yıllarda üç ayda bir ve bilahare iki ayda bir yayınlanarak
bugüne ulaştı.
1985-88 yılları arasında 243. Bölgede özel Rotary yayını olarak
12 sayı halinde yayınlanan Rotary Dergisi, 1988-2001 yılları arasında da başlangıçta 242. ve 243. bölgeler, bilahare 2420., 2430., ve 2440.
Bölgelerin ortak yayını olarak okumakta olduğunuz Mart-Nisan
2013 sayısıyla 131. kez yayınlandı.
Bu süre zarfında, Uluslararası Rotary de yerel içerik ve farklılıkla
zenginleşmiş olan dergilere daha fazla önem vermeye başladı. Dergi
temsilcilerini başlangıçta üç yılda, daha sonra iki yılda bir toplaya-
Böylece ilk yılında Resmi Bölge Dergisi olarak
tanınan Rotary Dergisi, ilk yıllarda üç ayda bir
ve bilahare iki ayda bir yayınlanarak bugüne
ulaştı. 1985-88 yılları arasında 243. Bölgede özel
Rotary yayını olarak 12 sayı halinde yayınlanan
Rotary Dergisi, 1988-2001 yılları arasında da
başlangıçta 242. ve 243. bölgeler, bilahare 2420.,
2430., ve 2440. Bölgelerin ortak yayını olarak
okumakta olduğunuz Mart-Nisan 2012 sayısıyla
125. kez yayınlandı.
ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMİ BİLANÇOSU
2011 YILI
2011 YILI
3,792.68
21,769.36
281.46
235.75
3,511.22
21,533.61
32,982.71
8,064.05
31,897.11
6,978.45
1,085.60
1,085.60
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
3-BANKALAR
B-MENKUL KIYMETLER
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR
1-ALICILAR
5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
D-DİĞER ALACAKLAR
1,600.00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1-DEVREDEN KDV
1,600.00
76,747.33
82,925.60
76,747.33
82,925.60
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
113,522.72
114,359.01
AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI
113,522.72
114,359.01
2,577.48
154.98
3,350.00
154.98
PASİF (KAYNAKLAR )
I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
1-SATICILAR
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
-772.52
E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.
3,771.97
1,684.15
1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.
3,771.97
1,684.15
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1-DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞ.
3,137.00
- 499.15
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ
-3,137.00
--499.15
6,349.45
1,839.13
53,166.08
100,000.00
50,000.00
100,000.00
KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
rak fikir alışverişinde bulunmalarını ve gelişimlerine yardım edecek
ortamı oluşturmaya özenle gayret etti.
Bu süre zarfında Güney Amerika, Uzak Doğu ve Avrupa’da yayınlanan dergiler, kendi bölgelerinde fikir alışverişinde bulunmak
üzere de iki yılda bir toplanarak aradaki kopukluğun oluşmasını önlemeye çalıştılar. Sonuçta başta dergilerin amiral gemisi The Rotarian olmak üzere, Rotary World Magazine Press (RWMP) adı altında
oluşturulan yayın grubunun ortak sayfaları çoğalırken, Uluslararası
Rotary’nin Rotaryenlerle iletişim aracı olarak dergilerin görevleri de
kapsamlı bir anlaşma metni ile net olarak belirlendi.
Yılda altı sayı yayınlanan Rotary Dergisi, abonelik ücreti bakımından dünyada yayınlanan dergiler arasında, yılda dört kez yayınlanan Mısır, Şili, Kolombiya ve sekiz kez yayınlanan Tayland dergisinden sonra fiyat sıralamasında 27. sırada düşük bir bedelle Rotaryenlere ulaşıyor.
Amatörce çalışan, adeta bir Rotary Dergisi Komitesi gibi Rotar-
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
1-SERMAYE
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU
C-KÂR YEDEKLERİ
3,166.08
7,385.46
10,523.27
3,045.00
5,000.00
2-STATÜ YEDEKLERİ
4,340.46
5,523.27
D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI
34,232.58
1-YASAL YEDEKLER
2007 YILI KÂRI
490.45
2008 YILI KÂRI
13,087.75
2009 YILI KÂRI
12,590.20
2010 YILI KARI
8,064.18
12,389.15
1,996.61
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
F-DÖNEM NET KÂRI
107,173.27
112,519.88
PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI
113,522.72
114,359.01
M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 23
yenler kurulu bir grupla bu seviyede
bir faaliyetin uzun ömürlü olamayacağı dikkate alınarak sistemi kurumsallaştırmak yolunda 2000’li yıllarda
bazı adımlar atıldı.
Bu amaçla 19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Bandırma’da yapılan Bölgelerarası Ortak Danışma Kurulunda
oybirliği ile üç bölgeden 47 Geçmiş
Dönem, Dönem ve Gelecek Dönem
Guvernörü ve 3 Rotaryenin /halen
dergide görevli bulunan) katılımı ile
50 kurucu ortaklı bir şirket kurulmasına karar verildi. Rotary Yayın
ve İletişim Hizmetleri A.Ş. adlı şirket derhal kurularak faaliyete geçti ve
bugüne kadar da derginin yayınlanmasını sürdürdü.
Rotary Dergisinin yayınını sağlayan Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin sayfalarımızda yayınladığımız bilanço ve gelir gider
tablosunu incelerseniz, 2011 yılına
göre gelirlerde bazı gerilemeler dikkat
çekmekte. Derginin abone gelirleri
%28.1 oranında azalarak 103,686.27
liradan 74,512.20 liraya düşmüş gözüküyor. Bu azalma, temelde 2420.
bölge guvernörlüğünün Rotary Dergisi aboneliğini kaldırma kararından
kaynaklanmakta.
Geçen sayılarımızda da değindiğimiz gibi, Rotary Dergisinin yayını
devam ederken, 2012 yılının başında
2420. bölge dönem guvernörü Fatih
Saraçoğlu, bölge kulüplerinin Rotary
Dergisi’ne abone olmayacakları yönünde bir karar aldı ve 2012 yılı Bölge
Konferansında da bu bölge kulüplerinin kararını resmen kayıt altına alan
bir belge imzaladı.
Rotary Yayıncılık bugüne kadar
işleyişinde kulüplerle değil, direkt
olarak guvernörlükler, daha sonra da kulüplerin federasyonları veya
benzer kuruluşları ile muhatap oldu.
Her Rotaryenin bir Rotary Dergisine
abone olma zorunluğu söz konusu olduğu için, abonelik bedellerini federasyonlara kesilen faturalar karşılığı
tahsil etti. Bunu, her yıl Şubat ayında,
gelecek dönem guvernörlerine yıllık
abonelik bedeli için bir öneri gönderip, Rotaryenlerin bölgeye ödedikleri
aidata abonelik ücretini de eklemelerini talep ederek gerçekleştiriyorduk.
Şubat 2011’deki bu teklifimize
2420. bölge de menfi cevap vermedi.
Ancak 2012 yılının başında, dönemin
yarısında, 2420. bölgenin aboneliğin
iptali konusundaki kararı, yayın operasyonunun da düzeninde gelir azalmasına neden oldu.
Bu yıl da devam eden karara göre
24 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 3
yeni dönem bütçemizi hazırladık.
Rotary Dergisine abone olmayan Rotaryenlerin İngilizce yayınlanan The
Rotarian’a abone olmaları zorunlu ve
bu kısmen gerçekleşiyor. 2420. Bölgenin bazı kulüpleri de Uluslararası
Rotary Yönetim Kurulu tarafından
abonelik onayı bulunan ve Türkçe
yayınlanan Rotary Dergisi’ne abone olmaya başladılar. Biz bu sayının
artacağına ve Türk Rotaryenlerinin
büyük çoğunluğunun Türkçe yayınlanan dergimize abone olacaklarına
inanıyoruz.

Benzer belgeler