irtibat bilgileri

Transkript

irtibat bilgileri
GÜNÜNÜZÜ DAHA KOLAY GEÇİRMENİZ İÇİN
TANITIM
mümkün kılan eşsiz bir çeşitlilik sunmaktadır.
Bakım kurumu Saxena Omsorg, özel asistan
(personlig assistans) yardımı, engelli bir yakınına
bakanın işini hafifletme (avlösning) ve engelli
kişinin katılacağı aktivitelere birlikte gidecek bir
yardımcı temin etme hizmeti düzenlemek suretiyle
fonksiyon engelli kişilerin ve bu kişilerin
yakınlarının hakları olan bir yaşam
sürdürebilmelerini kolaylaştırır. Kurumumuz
işlemlerin ele alındığı süreç boyunca,
danışmanlık, destekte verme ve hukuki yardım
hizmetleri de verir.
Özel asistanlık yardımı, engelli kişinin katılacağı
aktivitelere birlikte gidecek bir yardımcı temin
etme ve engelli bir yakınına bakan işini hafifletme
hizmeti Yunanca, Türkçe, Kürtçe, İspanyolca,
Lehçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Tigrinyaca,
Sırpça, Hırvatça, Boşnakça vs. çok sayıda dilde
sunulmaktadır.
Bireyin bağımsız ve kimseye bağımlı kalmadan
yaşama imkanını ve toplum hayatına aktif
katılabilmesini güçlendirerek maksimum bir
toplum yararına ulaşmak, kurumumuzun
vizyonudur.
Yetenek ve deneyim
Kurum profili
Kurumumuzda, yetenekleri ve yaş profilleri
değişen, kültürel, sosyal ve dil konularında farklı
geçmişe sahip görevliler çalışmaktadır.
Kurumumuz bireye, çok yönlü ve iyi bir seçim
yapabilme olanağını
İRTİBAT BİLGİLERİ
Telefon: 08-580 800 06 / 070-418 52 54
Posta adresi: Centrumslingan 51, 171 45 Solna
Kurumumuz 65 yaş altı fonksiyon engellilerin
kültür, boş zamanlar ve spor aktiviteleri
konularında uzmanlaşmıştır.
Personelimiz iyi eğitim görmüştür. Farklı fonksiyon
engelleri konusunda çok deneyimlidirler.
Kurumumuzda çalışanlar arasında kendi aileleri
içinde fonksiyon engelle olan ve bu nedenle
deneyim kazanmış olan birçok kişi vardır.
Ek hizmetler
Kurumumuzun temizlik, taşınma temizliği,
pencere silme vs gibi evlere sunulan
(hushållsnära) hizmetleri de vardır.
E-post: [email protected]
Webb: www.saxenaomsorg.se