Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA

Transkript

Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA
 Örnek No: 25*
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2014/3863 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/03/2016
Melek ARİFOĞLU
İcra Müdür Yardımcısı
132541
1.İhale Tarihi: 22/04/2016 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi: 10/05/2016 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri: Aylanç Yediemin Otoparkı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad.
No:21Büyükçekmece/İST.
No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
22.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%18
34HS2926 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , FIORINO
CARGO 1.4 E5 Tipli , Rengi Mavi kamyonet. Aracın
lastikleri sağlam olup kapalı kasa kamyonettir. Teybi yoktur.
Arka sol stop lambası çatlaktır. Muhtelif yerlerinde çizikler
vardır.
1.İhale Tarihi: 22/04/2016 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
İhale Yeri: Duran Yediemin Otoparkı Çakmaklı Mah. Hasat Sok. No:57
Büyükçekmece/İST.
No
2
Takdir Edilen
Değeri TL.
18.000,00
Adedi
1
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Yasal oran 34HS2673 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , FIORINO
CARGO 1.4 E5. Tipli , Rengi Mavi kamyonet. Aracın
muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler mevcut olup teybi,
anahtarı ve ruhsatı yoktur.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Benzer belgeler

Örnek No: 25* T.C. İSTANBUL 30. İCRA DAİRESİ 2016/1160 ESAS

Örnek No: 25* T.C. İSTANBUL 30. İCRA DAİRESİ 2016/1160 ESAS bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr a...

Detaylı