İndir - Ankara Rotary Kulübü

Transkript

İndir - Ankara Rotary Kulübü
ANKARA ROTARY KULÜBÜ
ANKARA ROTARY CLUB
FAALİYET RAPORU
ACTIVITY REPORT
2012 – 2013
Uluslararası Rotary Başkanı
President, Rotary International
RTN. SAKUJI TANAKA
2430. Bölge Guvernörü
2430 District Governor
RTN. MURAT ÖZ
HİZMET YOLUYLA BARIŞ / PEACE THROUGH SERVICE
2011-2012 Uluslararası Rotary Başkanı / President Rotary International
Rtn. SAKUJI TANAKA
2430. Bölge Guvernörü / 2430 District Governor
Rtn. MURAT ÖZ
11. Grup Guvernör Yardımcısı / 11 th Group Governor Representative
Rtn. SELİM SOYDEMİR
YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
Başkan/ President : Rtn. Kemal ERGÜN
As Başkan /Vice President : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. Uluğ ATAY
Sayman /Treasurer :
Rtn. Barış ÇELİK
Üye / Member : Rtn. Ali SERDAROĞLU
Üye / Member : Rtn. Mustafa TOKER
Üye / Member : Rtn. Mesut YALÇIN
Üye / Member : Rtn. Erdağan KAYAR
Üye / Member : Rtn. Onur İÇTEN
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ – SUBSTITUTE MEMBERS
OF BOARD OF DIRECTORS
Rtn. Metin Kamil ERCAN
Rtn. Ahmet MÜDERRİSOĞLU
Rtn. Deniz COŞKUNSU
Rtn. Semih BASKAN
DENETÇİLER – AUDITORS
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Murat DİKMEN
Rtn. Oral ÜNAL
YEDEK DENETÇİ ÜYELER – SUBSTITUTE AUDITORS
Rtn. Lütfü METİN
Rtn. Engin URAL
Rtn. Mehmet UNGAN
2
Ankara Rotary Kulübünün Değerli Üyeleri,
Ankara Rotary Kulübünün 2012-2013 döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Görevimi Rtn. Aykut Çınaroğlu’ na devrederken benimle birlikte görev yapan tüm
yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Çalışma programımda yer verdiğim ve öncelikli görevlerimiz olarak belirttiğim
hususlarda arzu ettiğim hedeflere ulaştığımızı söyleyemem.
66 olan üye sayımızın 62’ ye düşmüş olmasının dikkatle değerlendirilmesi
gerektiğini düşünmekteyim.
Gazi, Oran ve Başkent Rotary Kulüpleri ile birlikte gerçekleştirmeyi taahhüt
ettiğimiz hizmet projemiz olan “Toplum Liderleri Geliyor” bizim dışımızdaki
nedenlerle gerçekleştirilememiştir.
Ancak hizmet projelerimizin en önemlilerinden olan üniversite öğrencilerine burs
verilmesinde siz değerli üyelerin katkılarıyla hedeflediğimiz burs sayısını
artırdığımızı görmekteyiz. 80 öğrenciye ayda 200 TL. burs olanağı sağlanmıştır.
Bunun yanında bursiyer öğrencilerimizden Gülseren Tuncay’ a ABD Kaliforniya
Üniversitesinde 1 aylık tıp stajı, Fatma Ülüş’ e yaz stajı yapma imkanı, yine
bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencisi Gökhan Asker’e ihtiyacı
olan dizüstü bilgisayar üyelerimizin katkılarıyla sağlanmıştır.
Bursiyer öğrencilerimizle brunch’ta bir araya gelerek onları tanıma fırsatı bulduk.
2430. Bölge adına “29 Ekim Cumhuriyet Balosu” nu, Türk Rotary’ sinin ve
kulübümüzün 59. Yıl balosunu düzenledik.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan izin ile bu dönem başladığımız ve gelecek
dönemde devam edecek olan işitme engelliler projesi ile Kemal Yurtbilir Özel
Eğitim Meslek Lisesi’ nde okuyan öğrencilerin işitme testleri gerçekleştirilmiştir.
Projemize Del Mar Solana Beach Sunrise Rotary Kulübü (5340 Bölge) eşleşmiş
bağış çerçevesinde destek vermiştir. Projenin sürdürülmesi ile ihtiyaç sahibi bir
kısım öğrenciye işitme cihazı sağlanabilecektir.
Her yıl olduğu gibi Engellilerle Nemrut Dağı’na Tırmanış Projesine kulüp olarak 2
tekerlekli sandalye ile katkıda bulunduk.
Diğer kulüplerce yürütülen sosyal sorumluluk projelerine kulüp olarak destek ve
katkı verdik.
Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okulu’ nun 4. Kat tuvaletleri için gerekli malzemeyi
bedelsiz olarak temin ederek döşenmesi için maddi destek sağladık. Aynı okulda
velilere yönelik olarak “Erken Tanı” projemizi gerçekleştirdik. Velileri göğüs
kanseri konusunda uzman doktorlarımız aracılığı ile bilgilendirdik.
Ankara Rotaract Kulübümüzün Elmadağ Karacahasan İlk Öğretim Okuluna
yaptırdığı kütüphane projesine katkıda bulunduk. Toplantılarına katıldık. Birlikte
ortak toplantı düzenledik.
3
2430. Bölge’ nin federasyon çatısı altında yapılanması ve kulübümüzün kurucu
üye olarak aktif rol alması dönemim içinde gerçekleşen önemli faaliyetlerden bir
tanesidir.
Gerçekleştirdiklerimiz ve gerçekleştiremediklerimizle beraber yoğun, yorucu
ancak güzel bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm üyelerimiz ve
eşlerine şahsım, yönetim ve denetleme kurullarım adına sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Rtn.Kemal ERGÜN
ANKARA ROTARY KULÜBÜ
2012-2013 Dönem Başkanı
Valuable members of Ankara Rotary Club,
We have reached the end of 2012-2013 period of the Ankara Rotary
Club. First of all I would like to thank all of the members of the board
who have been working with me in your presence before I delegate my
position to Rtn. Aykut Çınaroğlu.
Unfortunately I cannot say that we have reached our desired targets
regarding the issues I have mentioned as our priority tasks which I have
listed in my work program.
I do believe that the decrease in the number of our members from 66 to
62 should be attentively evaluated.
Our service project titled “The Community Leaders are Coming” which
we had committed to carry out together with Gazi, Oran and Başkent
Rotary Clubs could not be realized due to reasons which were not under
our control.
However we can observe that the number of scholarships which we had
targeted have been increased with the contributions of valuable
members carried out to give scholarships to university students which
was one of the most important tasks of our service projects. 200TL per
month of scholarships have been given to 80 students. Besides this a
month of medical internship in USA North Carolina University has been
provided to Gülseren Tuncay who is one of our scholars, a summer
internship has been provided for Fatma Ülüş, and a notebook which was
needed has been donated to Gökhan Asker who is a student in
Educational Technology Teaching.
We came together at a Brunch with the scholars and we had the
opportunity to meet them face to face.
We arranged the “29 October Republic Ball” and the 59th annual ball of
our Club and the founding of Rotary in Turkey on behalf of Region 2430.
4
The hearing tests of the students who are attending Kemal Yurtbilir
Private Education Vocational High School according to the project for the
hearing impaired which shall be continued next term and which we had
started this term in compliance with the permission obtained from the
Ministry of Education, have been completed. Del mar Solana Beach
Sunrise Rotary Club (5340 Distirct) gave support to the project under
the frame of matching grant programme. By continuing this project,
some of the students will be able to be provided with hearing aids in the
future.
We have provided 2 wheel chairs as a club to the project to climb
Nemrut Mountain together with the handicapped, as we have been doing
so every year.
We have contributed and supported as a club, the social responsibility
projects carried out by other clubs.
We have supplied the materials for the 4th floor toilets of Şehit Savaş
Bıyıklı Primary School, free of charge and provided financial support for
the floor covering. We have carried out the “Early Diagnosis” project for
parents in the same school. We have informed the parents with the help
of doctors specialized in their field, regarding breast cancer.
We have contributed to the library project which has been established
by Ankara Rotaract Club for the Elmadağ Karacahasan Primary School.
We have participated Ankara Rotaract Club meetings and organized
joint meetings.
One of the important activities which has been performed during my
term is that 2430 District Federation was established and our club has
been active as the founding member.
We have come to the end of an intensive, tiring but nice term with the
tasks we have accomplished although we could not accomplish all of the
tasks we desired to carry out. I would like to offer my affection and
respects to our members and spouses on behalf of my board of directors,
auditors.
Rtn.Kemal ERGÜN
ANKARA ROTARY CLUB
President for the Period of 2012-2013
5
1. KULÜP YÖNETİMİ KOMİTELERİ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES
GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ULUĞ ATAY
Program Komitesi / Program Committee:
Başkan / Chairman: Rtn. Mehmet Dülger
Üyeler/Members : Rtn. Günal Akbay, Rtn. Ahmet Acar, Rtn. Murat Yazıcı,
Rtn. Refii Berent
Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel
konularda konuşmacı getirilmesine özen göstermiştir. Bu dönem toplam 48
toplantımızın 37’sinde konuk konuşmacımız olmuştur. Konuşmacı olmayan
toplantılarımız asamble, genel kurul, kuruluş balosu, yılbaşı yemeği, bursiyerlerle
brunch, iş yeri gezisi gibi toplantılardan kaynaklanmaktadır. Bu dönem değerli
bilgilerini bizimle paylaşan konuşmacılarımız ve konuşma konuları tarih sırasıyla
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Our Committee paid particular attention to invite speakers, who would
deliver speeches in various subjects to draw the interest of our Club
Members. During this term we had, in total, 37 speakers out of 48
regular weekly meetings. In other meetings; we had Club Assemblies,
General Assembly Meetings, Foundation Ball, New Year Celebration
Party, Brunch with our Scholarship Students and workplace visit. The
name of the Speakers and the themes of their speeches, who shared
their valuable and distinguished knowledge and information with us, are
provided below with the date of order:
11 Temmuz (July)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı:
Rtn. Aykut Çınaroğlu “ Anadolu kültürleri üzerine bir
gezinti" “A Travel on Anatolian Cultures”
16 Temmuz ( July)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Sn. Hakan Akbulut
“Yurt Dışındaki Türkler ve Yurt Dışındaki Lobi
Faaliyetleri” “Turks Living Abroad and Lobbying
Activities Abroad”
24 Temmuz (July)
23 Ağustos (August)
5 Eylül (September)
12 Eylül (September)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Rtn. Hikmet Pekcan
“ Rotary’nin Yazılı Olmayan Kuralları” “Unwritten
Rules of Rotary”
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Sn. Ahmet Erkin
“ Ankara Tarihi ” “History of Ankara”.
Sn. Melda Onur “ İletişimin Siyasetteteki Yeri”
“Communucation in Politics”
Sn. Sami Selçuk “ Türkiye’de Demokrasi ve Hukukun
Üstünlüğü” “Democracy and Supremacy of Law in
Turkey“
6
19 Eylül (September)
Rtn. Murat Subaşıoğlu ve Rtn. Serdar Ünlü “ Rotary
Kulüplerinde Stratejik Planlama” “Strategic Planning
in Rotary Clubs”
26 Eylül (September)
Prof. Zeyneş İsmail “ Dünden Bugüne Çin”
“China from Yesterday to Today”
3 Ekim (October)
Sn. Jessica Danson “UR Elçilik Bursları” “IR Ambassadorial
Scholarship”
10 Ekim (October)
Sn. Tayfun Zaman “ Etik Yönetimi ve Şirket Değerine
Etkisi ” “Management of Ethics and it’s Effects on
Company Value”
17 Ekim (October)
Rtn. Ogan Keskin “ Rotary Kısa Film Festivalinin
Tanıtımı” “Introducing Rotary Short Film Festival”
7 Kasım (November)
Prof.Dr. Deniz Kumbasar “ Kardiyolojide Yenilikler”
“Innovations in Cardiology”
21 Kasım (November)
Sn. Kaan Ataç “ Suriye” “Syria”
28 Kasım (November)
Prof.Dr. Nadi Günal “ Futbolda Şiddet”
“Violence in Football”
5 Aralık (December)
Sn. Mete Özsoy “ Atık Suların Geri Dönüşümü”
“Waste Water Recycling”
12 Aralık (December)
Av. Hilal Akdeniz “ Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetle
Mücadele- Gelincik Projesi” “Struggle against
violence towards women and children – Project
Gelincik”
19 Aralık (December)
Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul Akçaoğlu “ Elektronik Ticaretin
Vergilendirilmesi” “Taxing e-commerce”
16 Ocak (January)
Rtn. Murat yazıcı “ Kuzey Irak ve Petrol” “Northern
Iraq and Oil”.
23 Ocak (January)
Prof.Dr. Önder Yaman “ Ürolog Gözüyle Erkek Sağlığı”
“Male Health from an Urologist’s Perspective”
30 Ocak (January)
Sn. Emrullah Çırağan “ Ortadoğu” “Middle East”
6 Şubat (February)
Rtn. Semih Baskan “ Ölümcül Besteciler ve Ölümcül
Hastalıklar” ”Immortal Composers and Mortal
Ilnesses”
13 Şubat (February)
Sn. Sadık Murat Yüksel “ Türkiye’nin Uzay Çalışmaları ”
“Turkey’s Space Operations”
7
20 Şubat (February)
Sn. Burcu Baytemir Kontacı ve Sn. Ayça Sümeyra Oruç
“ Kadına Yönelik Şiddet” “Violance Towards Women”
27 Şubat (February)
Av. Şebnem Ergün “ Niye Halka Arz” “Why public
offering”
6 Mart (March)
Sn. Seda Sertcan ve Sn. Gülnur Çınar “ Lösev’in Dünü
Bugünü” “LÖSEV – Foundation for Children with
Leukemia”
13 Mart (March)
Doç.Dr. Mustafa Özbek “ Toplumda Dava Alışkanlığı ve
Uzlaşma Kültürü " “Lawsuit Habituality and
Reconciliation Culture in Society”
10 Nisan (April)
Rtn. Aykut Çınaroğlu “Asamble İzlenimleri ”
“Assembly Impressions”
17 Nisan (April)
Rtn. Semih Baskan “ Küba’yı Tanımak İstemisiniz ”
“Introducing Cuba”
24 Nisan (April)
Sn. Mehmet Ali Bayar “Ortadoğu’daki Değişimin Enerj
Dengeleri ” “The Energy Balance in the Middle East”
8 Mayıs (May)
Sn. Can Dündar “Türkiye’de Gazeteci Olmak” “Being a
Journalist in Turkey”
15 Mayıs (May)
Rtn. Aykut Duatepe “İsviçre’deki Yeni Yaşam ve
Gözlemlerim” “A New Life in Switzerland and My
Observations”
22 Mayıs (May)
Ressam Sn. Adnan Turani “Globalleşme ve Sanat”
“Globalization and Art”
29 Mayıs (May)
Prof.Dr. Necat İmirzalıoğlu “DNA Kaderimiz Değildir”
“DNA is not Our Fate”
5 Haziran (June)
Prof.Dr. Bilsay Kuruç “ 21. Asırda planlama gereği”
“Need for Planning in 21st Century”
12 Haziran (June)
Prof.Dr. Mehmet Demirtaş “ Günümüzde hekimlik
uygulamaları ve hekimlik itibarı” “Contemprory
Medical Practices and Prestige of MDS”
4 Temmuz 2012 tarihinde 1. Kulüp Asamblesi yapılmış olup, dönemimizde 9 eşli
toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Bayramımız 31 Ekim 2012 tarihinde
2430. Bölge adına kulübümüz ev sahipliğinde düzenlenen Balo ile kutlanmıştır,
26 Aralık 2012 tarihinde yılbaşı yemeği yapılmıştır.
24 Mart 2013 tarihinde Türk Rotary’sinin ve Kulübümüzün 59. kuruluş yıldönümü
Hilton Otelinde düzenlenen balo ile kutlanmıştır.
8
Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Mustafa Bozcaadalı
Üyeler/Members : Rtn. Asım Gürel, Rtn. Aral Ege
Haftalık toplantıların raporları ve toplantı özetleri Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan kulüp bülteni ile Kulüp Üyelerine ve eşlerine gönderilmiştir.
The reports and summaries of the regular Weekly Meetings were sent to
Club Members and their spouses in the form of the Club Bulletin
prepared both in Turkish and English.
Devam Komitesi / Attendance Committee
Başkan / Chairman: Orhan Ertem
Üyeler/Members : Rtn. Kazım Çubukcu , Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Erol
Berker
Komitemiz özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için
çaba sarf etmiştir.
Dönemimizde gerçekleşen 48 toplantının devam çizelgesine göre en çok devam
eden üyeler sırasıyla Rtn. Kemal Ergün (40), Rtn. Barış Çelik ve Ali Göçmen (37),
Rtn. Erdoğan Kayar (36), Rtn. Kazım Çubukcu ve Aykut Çınaroğlu (34), Rtn.
Tarık Aksu, Rtn. Uluğ Atay ve Rtn. Mustafa Bozcaadalı (31), Rtn. Erol Berker
(29), Rtn. Hakkı Günel, Rtn. Murat Yazıcı (27), Rtn. Ekrem Kadıoğlu, Rtn.
Mustafa Toker, Rtn. Sezai Yaman (26), Rtn. Turhan Açıkalın, , Rtn. Ayhan
Bozkurt, Rtn. Orhan Ertem, Rtn. Onur İçten, Rtn. Ali Serdaroğlu (25) devamı en
yüksek üyeler olmuştur.
Dönemimizde kulüp misafirinin dışında en çok misafir getiren üyelerimiz 4 misafir
ile Rtn. Turhan Açıkalın ve Rtn. Orhan Ertem , 3 misafir ile Rtn. Semih Baskan ve
Rtn. Mehmet Ungan olmuştur.
Our Committee made substantial effort to, especially, maximize the
continuance attendance of our new Members to the regular Weekly Club
Meetings.
Based on our Attendance Records, out of 48 regular Weekly Meetings
held at our term, the highest ratio of attendance, in order, belongs to;
Rtn. Kemal Ergün (40), Rtn. Barış Çelik and Rtn. Ali Göçmen (37), Rtn.
Erdoğan Kayar (36), Rtn. Kazım Çubukcu and Rtn. Aykut Çınaroğlu (34),
Rtn. Tarık Aksu, Rtn. Uluğ Atay and Rtn. Mustafa Bozcaadalı (31), Rtn.
Erol Berker (29), Rtn. Hakkı Günel, Rtn. Murat Yazıcı (27), Rtn. Ekrem
Kadıoğlu, Rtn. Mustafa Toker, Rtn. Sezai Yaman (26), Rtn. Turhan
Açıkalın, Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Orhan Ertem, Rtn. Onur İçten, Rtn. Ali
Serdaroğlu (25).
During the Term; apart from the Club Visitors, our Members who brought
the highest number of visitors to our regular Weekly Meetings were, in
order; Rtn. Turhan Açıkalın and Rtn. Orhan Ertem with 4 guests, Rtn.
Semih Baskan and Rtn. Mehmet Ungan with 3 guests.
9
Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Başkan / Chairman: Rtn. Ayhan Bozkurt
Üyeler/Members : Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Emin Caner
Dönemimizde üyeler arasında ve diğer rotary ve rotaract kulüpleri arasında
tanışıklık ve dostlukları pekiştirmek amacıyla toplantılar düzenlenmiştir.
Bu toplantılardan başlıcaları olarak,
11 Temmuz 2012 tarihinde kulübümüz ev sahipliğinde Kocatepe, Başkent ve
Oran Rotary Kulüpleri ile ortak toplantı,
16 Temmuz 2012 tarihinde Oran Rotary kulübü ev sahipliğinde Ankara, Başkent
ve Kocatepe Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
24 Temmuz 2012 tarihinde Başkent Rotary Kulübü ev sahipliğinde Ankara,
Kocatepe, Oran Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
23 Ağustos 2012 tarihinde Kocatepe Rotary Kulübü ev sahipliğinde Ankara,
Başkent, Oran Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
26 Aralık 2012 tarihinde Ankara Yelken Kulübünde yılbaşı yemeği,
20 Şubat 2013 tarihinde Ankara Rotaract Kulübü ev sahipliğinde ortak toplantı,
24 Mart 2013 tarihinde Hilton Otelinde 59. Kuruluş Yıldönümü balosunu,
saymak mümkündür.
2430. Bölge Türkiye-Slovenya Dostluk Komitesi üyemiz Rtn. Haluk Aydemir’in
tamamen kendi kişisel katkı ve çabaları ile 29 Ağustos 2012 tarihinde 24 seneden
beri gerçekleştirilen Slovenya ”Uluslararası Festival Geceleri” organizasyonu
çerçevesinde Devlet Sanatçısı Sn. Şefika Kutluer’in Ljubljana eski şehir
bölgesindeki Şehir müzesinde bir konser vermesi sağlanmıştır. Bu konserde Sn.
Şefika Kutluer’e Kosova’lı piyanist Misbah Kaçamaku eşlik etti. Slovenya’daki
festival organizasyonu ise Bled Rotary Kulübü’nün katkıları ile gerçekleştirildi.
Bu aktivitenin gerçekleştirilmesindeki çaba ve katkılarından dolayı Rtn. Haluk
Aydemir’e ve eşi Sn. Fatma Aydemir’e bir kez daha teşekkür ederiz.
Rtn. Nurhan Aydınalp iş yerinde, Rtn. Erol Berker, Rtn. Aykut Çınaroğlu, Rtn.
Kadircan Baturalp ve Rtn. Kemal Ergün’ün katılımı ile ziyaret edildi.
In our term, we arranged meetings to improve an acquaintance between
the members, other Rotary and rotaract clubs.
Main meetings of these activities in this respect;
On 11 July 2012 a joint meeting was held together with Kocatepe,
Başkent and Oran Rotary Clubs hosted by our club.
On 16 July2012 a joint meeting was held together with Ankara, Başkent
and Kocatepe Clubs hosted by Oran Rotary Club.
On 24 July2012 a joint meeting was held together with Ankara, Başkent
and Oran Clubs hosted by Kocatepe Rotary Club.
On 20 December 2012 New Year dinner at Ankara Yelken Kulübü.
On 20 February 2013 a joint meeting was held hosted by Ankara
Rotaract Club.
10
On 24 March 2013 a ball was arranged for the 59th anniversay of the
foundation of our club.
On 29 August 2013 member of our club and member of 2430 Rotary
District Turkey-Slovenia Friendship
Commity, Rtn.Haluk Aydemir’s
personal arrangement with
support of our club a concert was
performed by the State Artist Mrs. Şefika Kutluer at Ljubljana old City
Museum during the 24th Slovenia “International Festival Nights” .
During this concert Mrs. Şefika Kutluer was accompanied by pianist
Misbah Kaçamaku. The Slovania part of the organisation of the festival
was arranged by the Bled Rotary Club contributions.
Once more we would like to extend our thanks to Rtn. Aydemir and Mrs.
Fatma Aydemir for their endeavours and contributions in realising this
event.
Rtn. Erol Berker, Rtn. Aykut Çınaroğlu, Rtn. Kadircan Baturalp and Rtn.
Kemal Ergün participated in a visit to Rtn. Nurhan Aydınalp at his Clinic.
2. KULÜP ÜYELİK KOMİTESİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ALİ SERDAROĞLU
Üyelik, Sınıflama ve Sunma Komitesi
/ Member, Classification and
Presentation Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Haluk Aydemir
Üyeler/Members: Rtn. Kadircan Baturalp
11 Haziran 2013 tarihi itibariyle Kulübümüzün 39 faal ve 23 devamdan muaf
olmak üzere toplam 62 üyesi bulunmaktadır. Dönemimizde Rtn. Aziz Karaman,
Rtn. Boğaç Üner, Rtn. Hilali Uzbek ve Rtn. Zafer Günel çeşitli sebeplerden dolayı
üyelikten ayrılmıştır. Yeni üye girişi olmamıştır.
Dolayısıyla dönem başında 66 olan üye sayımız dönem sonunda 62 olmuştur.
As of 11th June 2013; our Club has 39 active and 23 “exempt from
compulsory attendance” Members summing up to 62 in total. Rtn. Aziz
Karaman, Rtn. Boğaç Üner, Rtn. Hilali Uzbek and Rtn. Zafer Günel
resigned from the Club.
Therefore our total number of Members became 62 by the end of our
term compared to the 66 members at the beginning of our term.
11
Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Başkan / Chairman: Rtn. Serdar Kaya
Üyeler/Members : Rtn. Ali Padır
Bölge ve UR konularında üyelerin fikirlerini haftalık toplantılarımızda
paylaşmalarına olanak sağlanarak Rotary ile ilişkili tüm bilgilerin üyelerimize
sunulması ve ulaştırılması için çaba gösterilmiştir.
On every occasion our Club made the utmost effort to enable our
Members to share their opinions and views about the matters and
activities related with our Club, the District and IR during our regular
Weekly Meetings and thus by this way to convey and present all
associated information related with Rotary to our Club Members.
3. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ERDOĞAN KAYAR
Basın ve Medya Komitesi /Press and Broadcasting Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Hüseyin Bektaş
Üyeler/Members: Rtn. Nusret Cömert
Halkla İlişkiler ve medya komitemiz Rotary hakkında topluma bilgi vermek ve
kulübümüzün hizmet projelerini ve faaliyetlerini tanıtmak için çaba göstermiştir.
The Club Public Relations Committee worked on informing the public
about Rotary and promoting our club’s service projects and activities.
İş Yeri Ziyaretleri Komitesi / Offices Visiting Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Mehmet Dora
Üyeler/Members: Rtn. Değerhan Usluel , Rtn. Deniz Türkkan
9 Ocak 2013 tarihinde üyemiz Rtn. Erhan Peker’in ev sahipliğinde “ Peker Sanat
Evi”ne iş yeri ziyareti yapılmıştır. Rtn. Erhan Peker ve eşi Sn. Ayşe Peker’e bir
kez daha teşekkür ederiz.
We would like to thank Rtn. Erhan Peker and his spouse Ms. Ayşe Peker
for making the workplace visits to the “Peker Art Home” possible.
4. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ONUR İÇTEN
Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi
Rewarding Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Aykut Çınaroğlu
Üyeler/Members : Rtn. Engin Ural
/
Vocational
Services
and
Dönemimizde meslek hizmet ödülü verilmemiştir. In our term, vocational
services award was not presented.
12
Rotaract ve Ryla Komitesi / Rotaract and Ryla Committee :
Başkan / Chairman: Rtn. Ali Pekdeğer
Üyeler/Members : Rtn. Ergun Duran
Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimiz sürdürülmüştür. Kulübümüzün düzenlemiş
olduğu özel gün ve gecelere, haftalık toplantılarımıza davet ederek katılımlarını
sağlanmıştır. Ayrıca 20 Şubat 2013 tarihinde Ankara Rotaract Kulübü ev
sahipliğinde ortak toplantı düzenlenmiştir.
Ankara Rotaract Kulübü’nün Elmadağ Karacahasan İlköğretim okuluna yönelik
projelerinde, okula kütüphane yaptırmışlardır. Bu projede kütüphanenin 30 m2’lik
yer kaplaması kulübümüz tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca üyelerimiz tarafından
bağışlanan kitaplar ile kütüphanenin zenginleştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına Rotaract
kulübü üyeleri ile oluşturulan ortak bir takım ile katılım sağlanmıştır.
Geleceğimizin en önemli yatırımı olan gençlere yönelik düzenlenen RYLA
seminerlerine ise bu yıl da imkanlarımız doğrultusunda katılım sağladık. Maltepe,
Kastamonu, Eskişehir Rotary kulüpleri tarafından düzenlenen RYLA seminerlerine
1’er gencimizin katılımı, Koru Rotary Kulübü RYLA seminerine ise 2 gencimizin
katılımı sağlanmıştır.
Our relations with Ankara Rotaract Club has also maintained during our
term. Ankara Rotaract Club Members were also invited and arranged to
be attending our regular Weekly Meetings as well as to special
gatherings and parties arranged and organised by our Club. Ankara
Rotaract Club hosted a joint meeting at the date of 20 February 2013.
A library class for the Elmadağ Primary School was constructed by
Ankara Rotaract Club. Books and the floor covering were donated by our
club.
We also attended together to the Bowling Tournament organised by
Bahçelievler Rotary Club with a team comprised of members of both our
Club and Ankara Rotaract Club.
This year again and within the limits of our ability, we also attended to
the RYLA Seminars as organised by Maltepe, Kastamonu, Eskişehir and
Koru Rotary Clubs, for the youths who are the most important and
valuable investment of future.
Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Başkan / Chairman : Rtn. Mustafa Toker
Üyeler/Members : Rtn. Asım Gürel, Rtn. Yaşar Alıçlı, Rtn. Ümit Gürkan,
Rtn. Mustafa Bozcadalı, Rtn. Ali Göçmen, Rtn. Aykut Çınaroğlu, Sn.
Semra Çınaroğlu, Sn. Fatoş Yazıcı
Dönemimizde 80 üniversite öğrencisine ayda 200.- TL 9 ay (Ekim 2012-Haziran
2013) süre ile burs verilmiştir. Bu öğrenciler Ankara’daki devlet üniversiteleri
olan Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ortadoğu
13
Teknik Üniversitelerinde okuyan öğrenciler arasından seçilmekte olup burslar
başarıya endeksli olarak verilmektedir.
Burs komitesi eğitimini tamamlayan öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin seçimi
konusunda bu güne kadar ki titizliği göstermiştir. Tüm bursiyer öğrencilerimiz ile
kulüp ofisimizde görüşmeler yapılmıştır.
80 bursiyer sayısına ulaşmada aşağıdaki üye ve yakınlarının bağışları etkili
olmuştur.
Rtn. Yaşar Alıçlı (9), Rtn. Deniz Coşkunsu (8), Sn. Esin Acet (5), Rtn. Turhan
Açıkalın (1), Rtn. Tarık Aksu ( 1), Rtn. Christian Boisson (1), Rtn. Barış Çelik (1),
Rtn. Aykut Duatepe (1), Rtn. Ergun Duran (1), Rtn. Asım Gürel (1), Rtn. Ekrem
Kadıoğlu (1), Rtn. Ahmet Müderrisoğlu (1), Rtn. Sözer Özel(1), Rtn. Ali
Serdaroğlu (1), Rtn. Murat Yazıcı (1), Sn. Ayşe Aytaç (1), Sn. Defne Acet (1),
Sn. Onat Acet (1).Sn. Gülay Dora (1),
31 Mart 2013 tarihli toplantımız hafta sonu brunch olarak bursiyerlerimizin
katılımı ile yapılmış olup, haftalık toplantılarımıza her zaman davet edilmişlerdir.
Düzenlenen RYLA seminerlerine 3 bursiyerimizin katılımı sağlanmıştır.
Ayrıca A.Ü. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi bursiyerimiz Gülseren Tuncay’ın Kuzey
Carolina Üniversitesi tıp fakültesi pediatri departmanında ağustos 2012 ayında 1
ay boyunca staj yapması için gerekli fon Rtn. Serdar Kaya tarafından
sağlanmıştır. H.Ü. Maden Mühendisliği son sınıf öğrencisi bursiyerimiz Fatma
Ülüş’ün Eti Bakır A.Ş. Murgul Artvin işletmesinde 1 ay staj yapması için Rtn.
Serdar Kaya ve Rtn. Erol Berker gerekli fonu sağlamıştır. A.Ü. bilgisayar ve
öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencisi Gökhan Asker’in ihtiyacı olan dizüstü
bilgisayar Rtn. Barış Çelik tarafından sağlanarak hediye edilmiştir.
Rtn. Murat Yazıcı tarafından temin edilen H.Ü. Opera Sanat Dalı Senfoni
Orkestrası konser biletleri bursiyer öğrencilerimize dağıtılarak katılımları
sağlanmıştır.
During our term, 80 University Students received Scholarship from our
Club at a monthly scholar of TL 200 per student for 9 months between
October 2012 - June 2013. These students are selected among the
students studying in the State Universities in Ankara namely; Ankara
University, Hacettepe University, Gazi University and Middle East
Technical University and the scholarship is being extended indexed to
their success.
The Scholarship Committee, as always also this year, paid the utmost
attention and rigorously selected the new Scholarship Students of our
Club to replace the graduate students. Intensive interviews at preselection stage took place in our Club Office.
Achieving to the number of 80 Scholarship Students, the donations of
below named members and of their relatives could not be denied.
Rtn. Yaşar Alıçlı (9), Rtn. Deniz Coşkunsu (8), Ms. Esin Acet (5), Rtn.
Turhan Açıkalın (1), Rtn. Tarık Aksu (1), Rtn. Christian Boisson (1),
14
Rtn. Barış Çelik (1), Rtn. Aykut Duatepe (1), Rtn. Ergun Duran (1), Rtn.
Asım Gürel (1), Rtn. Ekrem Kadıoğlu (1), Rtn. Ahmet Müderrisoğlu (1),
Rtn. Sözer Özel (1), Rtn. Ali Serdaroğlu (1), Rtn. Murat Yazıcı (1),
Ms. Ayşe Aytaç (1), Ms. Defne Acet (1), Mr. Onat Acet (1),
Ms. Gülay Dora (1).
Our Meeting on 31th March 2013 was conducted as a Sunday brunch with
the participation of the majority of our Scholarship Students, as they
were always invited to our regular Weekly Meetings. Furthermore,
attendance of our 3 Scholarship Students was arranged to RYLA
Seminars conducted during our term.
Our member Rtn. Serdar Kaya arranged the fund for our scholarship
student Gülseren Tuncay from A.Ü. Medical School, for a month practice
in North Carolina University Medical School. Rtn. Serdar Kaya and Rtn.
Erol Berker arranged the fund for our scholarship student Fatma Ülüş,
from H.Ü. Mining Engineering School for a month practice in Eti Copper
Company in Murgul/Artvin. Rtn. Barış Çelik provided a notebook to our
Sscholarship student Gökhan Asker.
The tickets of the Symphony Orchestra of H.U. Opera Art Department
which were provided by Rtn. Murat Yazıcı were distributed to our
scholarship students.
Toplum Liderleri Geliyor Komitesi / Community Leaders
Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Metin Kamil Ercan
Üyeler/ Members: Rtn. Ahmet Müderrisoğlu, Rtn. Ali Göçmen,
Coming
Bu proje için gerekli çalışma başlatılmış ancak, üniversitelerden olumlu cevap
alınamadığından yapılamamıştır.
This Project was failed
because of not
contribution from the universities in Ankara.
receiving
any
positive
“Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” Projesi / Nemrut Ascent with
Impaired People Project
Başkan / Chairman : Rtn. Serdar Kaya,
Üyeler/Members : Rtn. Christian Boisson, Rtn. Frank Jordan, Rtn. Erhan
Peker, Rtn. Sefa Gömdeniz
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün Geleneksel Rotary Engellilerle Zirveye
Tırmanıyor Projesi kapsamında bu yılda imkanlarımız ölçüsünde destekte
bulunduk. Proje kapsamında Rtn. Ayhan Bozkurt (1), Rtn. Mesut Yalçın (1)
olmak üzere 2 adet tekerlekli sandalye bağışlandı. Ayrıca Rtn. Serdar Kaya
tarafından Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne maddi bağış yapılmıştır.
We supported the traditional “Rotary Climbing to the Peak with Disabled
People” Project of Adıyaman Rotary Club this year as well within the
boundaries of our abilities. Within the frame of the Project; the 2 Wheel
15
Chairs donated by Rtn. Ayhan Bozkurt and Rtn. Mesut Yalçın.
Serdar Kaya made a cash donation for the project.
Rtn.
Afet, Sağlık ve İlk Yardım Komitesi / Disaster, Health and First Aid
Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Tarık Aksu
Üyeler/Members : Rtn. Yahya Laleli, Rtn. Onur İçten
“Erken Tanı Hayat Kurtarır” Projesi kapsamında üye eşleri Dr. Handan Ungan ve
Dr. Gülseren İçten tarafından meme kanseri ile ilgili eğitim semineri Şehit Savaş
Bıyıklı İlköğretim Okulunda öğretmen ve velilere yönelik olarak 19 Mart 2013 Salı
günü düzenlenmiştir.
Based on the activities of the “Early Diagnosis Saves Life Project”,
education seminar related to brest cancer organised by Dr. Handan
Ungan and Dr. Gülseren İçten spouses of our members was held at Şehit
Savaş Bıyıklı Primary School for the teachers and the students of the
school on 19 March 2013.
İşitme Engelli Okulları Komitesi “KEMAL YURTBİLİR ÖZEL EĞİTİM
MESLEK LİSESİ” / Schools for Hearing Impaired Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Aykut Çınaroğlu
Üyeler/Members: Rtn. Barış Çelik , Rtn. Turhan Açıkalın, Rtn. Mehmet
Ungan, Rtn. Semih Baskan
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak,
yaratabileceği imkan ve kaynakla, okul müdürlüğü ve öğretmenlerle sürekli
işbirliği içinde, öğrencilerin belirli aralıklarla yapılması gereken işitme testlerinin
bedelsiz yapılmasını sağlamak, test sonuçlarına göre öğrencilerin işitme kayıp
profilleri dikkate alınarak hazırlanacak rapor doğrultusunda okul-öğrenci-aile ile
birlikte değerlendirme, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ihtiyaçları belirlemek, uygun cihaz temini, mevcutların bakımı, kalibrasyonlarının
yapılması, bozuk olanların tamiri imkanlarının araştırılması, kulak kalıplarının
çıkarılması, cihaz pillerinin sağlanması konusunda çalışma yapılmıştır.
Bu proje ile ihtiyaçların bir kısmını en azından ulaşılabilir kılmak başlıca hedefimiz
olup, sonuçta öğrencilerin derslerini sağlıklı bir şekilde takip edebilmelerinin yanı
sıra kendilerine güven duygularını arttırarak sosyal ve günlük hayatta verimli
yaşam imkanı sunmak ve topluma kazandırılmalarını amaçlayan bir projedir.
Projeye, Aktif Duyu Merkezi Ankara Şubesi her konuda destek vermekte ve proje
ortağı olarak çalışmaktadır. Proje önümüzdeki dönemde de devam edecektir.
Gelecek dönem başkanımız tarafından yapılan girişimler ile eşleşmiş bağış
konusunda çalışmalar başlatılmış ve proje UR web sayfasında G-460 numarası ile
yayınlanmıştır.
16
Projede bu dönemde yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
Proje başlangıcında Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin alınmıştır.
Yarı yıl tatilinde öncelikle Ankara’da oturan öğrencilerin aileleri
tarafından projeye destek veren Aktif Duyu Merkezleri Ankara
Şubesi’ne götürülerek işitme testlerinin yaptırılması sağlanmıştır.
Önümüzdeki günlerde kalan öğrencilerin işitme testlerinin yapılmasına
devam edilecektir.
Testler sonucunda öğrenci ailelerine ve okula test sonuçları firma
tarafından verilmiştir.
26 Şubat 2013 tarihinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Rtn.
Gürkan Olguntürk tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik
işitme ile ilgili ilk seminer okulda yapılmıştır.
İhtiyaç duyulan 50 çift ( 100 adet) kulak kalıbının çıkartılması, cihaz
pili, var olan cihazların bakımının yapılması için imkanlar
araştırılmaktadır.
Eşleşmiş bağış için gerekli başvurular tamamlanmıştır.
Activities of this Committe were carried out in constant contacts with
the students, teachers, head teachers, headmaster of the
Kemal
Yurtbilir Private for Hearing Impaired School
were in constant
cooperation in order to conduct periodic hearing tests for the students
free of charge. This program aims at providing suitable equipment ,
maintaining the existing ones, to carry out calibrations of the equipment
and to repair the malfunctioning aparatus. Thus, a report will be
prepared the hearing losses of the students and to work on providing
information, building consciousness together school-families in this
respect, to determine the needs of the school and provide batteries for
the hearing aids.
Our primary objective is to be able to find means for some of the
necessities and as aresults of these works enable the students to follow
their classes, to build up strengten their sense of security, to secure a
fruitful means for their social and daily lives.
Aktif Duyu Merkezi Ankara Branch provides all kinds of support and
works as a project partner. This project will also continue in the next
term. Matching grant program works concerning this project has been
started by next term President, this project has been announced in UR
web page under G-460 number.
The endeavours that has taken place were materialised as follows.

Necessary
Education.
permission
was

We provided means for the families of the students living in
Ankara to take their children to Aktif Duyu Merkezi Ankara Branch
17
obtained
from
the
Ministry
of
for hearing tests during mid term break. Tests for the remaining
students wil continue in the near future.

Results of the tests were provided to families of the students and
the school.

On 26 February 2013 Dr. Gürkan Olguntürk realised the first
consciousness seminar aimed at the students.

We are seeking means in order to have 50 pairs ear molds to be
made for, hearing aid aparatus batteries, and repairs of the
existing equipment.

Applications regarding matching grants are completed.
Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okulu Projesi / Şehit Savaş Bıyıklı
Elementary School Project
Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okuluna
2009 yılından bu yana bir çok çalışma yapılmıştır. Okulda bu yılda ise 4. kat
tuvaletlerinin yenilenmesi işi tamamlanmıştır. Ayrıca okulun kütüphanesine üye
ve eşlerinin bağışladıkları çeşitli kitaplar hediye edilerek kütüphane
düzenlenmiştir. Giysi yardımında bulunulmuştur.
Quite a number of projects were accomplished for the Şehit Savaş
Bıyıklı Elementary School were situated in Ankara Yenimahalle district
were accomplished since 2009 up to date. This year 4th floor toilets
were renovated. Additionally, various books were donated to the school
by our memebers and their spouses.
Yapılan Diğer Hizmetler / Other Services
-
Kulübümüzün
kurucu
kulüpler
arasında
olduğu
2430.
Bölge
Federasyonunun kurulması konusunda Rtn. Murat Yazıcı tarafından
çalışmalar devam etti ve 25 Şubat 2013 tarihinde 06-109-002 Kütük
Numarası ile 2430. Bölge Federasyonu kuruldu.
Rtn. Murat Yazıcı continued to work for foundation of 2430
Region District where our club took place among the founders
and Federation was established on 25 February 2013 under 06109-002 ledger number.
-
Kocatepe Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 1. Grup enstitüsü
seminerine Rtn. Kemal Ergün, Rtn. Uluğ Atay ve Rtn. Ali Göçmen katıldılar.
Rtn. Kemal Ergün, Rtn. Uluğ Atay, Rtn. Ali Göçmen participated in
1st Group Institute Seminar organised by the Kocatepe Rotary
Club.
18
-
3-4 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Vakıf seminerine Rtn. Aykut
Çınaroğlu ve Rtn. Serdar Kaya katıldılar.
-
Samsun Rotary Kulübü Bedensel Engelliler Yaz Kampına katılım sağlandı.
-
Kapadokya Rotary Kulübü 6. Otistik çocuklar yaz kampına Bozüyük Rotary
Kulübü ile birlikte Bozüyük’de yaşayan 5 kişilik bir ailenin ( 2 yetişkin 3
çocuk) katılımı sağlandı.
-
Koru Rotary Kulübü tarafından “Ankara Onkoloji Hastanesi yeni doğan,
çocuk ve yetişkinler için ventilatör cihazlarının" temin edilmesi amacıyla
düzenlenen çimler üzerinde dans gecesine katılım sağlandı.
-
Kars Rotary Kulübü’nün “50. Yıl Rotary Parkı” projesine 37 adet
kaşar peyniri alınarak destek olundu.
-
Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından 17 şubat 2013 tarihinde düzenlenen
bowling turnuvasına üyelerimiz Rtn. Erdoğan Kayar, Rtn. Hakkı Günel ve
Eşi Sibel Günel, Ankara Rotaract kulübünden Rtc. Atılım Keleşoğlu, Rtc.
Yiğit Budak, Rtc.Volkan Can’dan oluşan bir takım ile katılım sağlandı.
-
Tema Vakfına Bağış yapıldı.
Kars
Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Kemal Ergün, Rtn. Aykut Çınaroğlu
Kulübümüzün Kısa Dönem Gençlik Değişim Programı adayları; Tansu Büyükışık
İngiltere’ de 12 - 22 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek " The Heart
Of England-Past & Present " isimli kampa, Kerem Yılmaz Finlandiya da 14 - 29
Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek "Kuusamo Summer Adventure
Camp " isimli kampa, Koray Göçmen Almanya da 05-15 Temmuz 2013 tarihleri
arasında düzenlenecek " The Highlands East Of Cologne "isimli kampa ve Taylan
Göçmen İngiltere de 15 - 25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek "On
The Water " isimli kampa katılmaları kesinleşmiştir.
Kulübümüzün Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı için 2 aday gösterilmiş
bunlardan Arın Özmen’in başvurusu kabul edilmiş ve Brezilya’ya gitmesi
kesinleşmiştir.
5. ROTARY VAKFI KOMİTELERİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. MESUT YALÇIN
EREY Komitesi / EREY (Every Rotarian Every Year) Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Deniz Coşkunsu
Üyeler/Members: Rtn. Münci Doğancı, Rtn. Oral Ünal
İşitme engelliler projesi için gerekli yazışmalar ve alt yapı hazırlanmıştır.
19
Rotary Vakfı Bursları Komitesi / TRF Scholarships Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ekrem Kadıoğlu
Üyeler/Members: Rtn. Güntekin Köksal, Rtn. Sözer Özel
Komite Eğitim bursları ve Rotary Dünya Barışı Bursları ile ilgili başvuruları
zamanında duyurusunu yapmıştır. Ancak herhangi bir başvuru olmamıştır.
Küresel Bağışlar Komitesi / Global Grants Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Turhan Açıkalın
Üyeler/Members: Rtn. Lütfü Metin, Rtn. Murat Dikmen
Küresel bağış yöntemi ile iki ayrı proje gerçekleştirlmeye çalışılmaktadır. Kemal
Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak başlatılan İşitme
Engelliler projesi, ABD Del Mar- Solana Beach Sunrise kulübü ile küresel bağış
yöntemi ile yapılacaktır. Proje için UR web sayfasında gerekli çalışmalar yapılmış
12 Mayıs 2013 tarihinde G-460 sıra numarası ile yayınlamıştır. Proje toplam
maliyet bedeli 38,987 dolardır.
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS ,
1. Şahap Birgi
2. Cevat Girgin
3. Cemal İmre
4. Orhan Mersinli
5. Celal İmre
6. Necdet Egeran
7. Galip Kardam
8. Vedat Ural
9. Erol Bükey
10. Enis Tokcan
11. Fethi Gürel
12. Velid İsfendiyar
13. Yılmaz Öz
14. Fuat Zadil
15. Azmi Tlabar
16. İlhan Çevik
17. İrfan Tümer
18. Bahattin Bursalı
19. Yavuz Kireç
20. Hüseyin Sermet
21. Yüksel Seler
22. Emin Gürol
23. Necip Alayeli
24. Çetin Gökçeadam
25. Aykut Duatepe
20
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
26. Burçin Arkan
27. Fahrettin Uluç
28. Şemsi Bargut
29. Medeni Soysal
30. Önder Çavuşoğlu
31. Engin Ural
32. Yaşar Alıçlı
33. Zafer Gülçur
34. Kemal Seler
35. Kadircan Baturalp
36. Tarık Çetin
37. Doğan Erden
38. Nurhan Aydınalp
39. Önder Güven
40. Volkan Pasiner
41. A. Ulvi Serdaroğlu
42. Ali Padır
43. Kenan Eratalay
44. Ömer Lalik
45. Güneş Üçer
46. Metin Acet
47. Vedat Kirişçi
48. Refii Berent
49. Y. Asım Gürel
50. Aral Ege
51. Günal Akbay
52. Serdar Kaya
53.Can Sezgin
54. Mesut Yalçın
55. Mustafa Toker
56. Haluk Aydemir
57. Ayhan Bozkurt
58. Metin Kamil Ercan
59. Murat Yazıcı
21
1979- 1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2012 - 10.06.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
2-BANKALAR
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR(-)
4-DİĞER HAZIR GEĞERLER
49.198,78
1.327,41
24.086,37
0,00
23.785,00
C- TİCARİ ALACAKLAR
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
296,80
B- DİĞER ALACAKLAR
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
0,00
296,80
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
49.495,58
2-DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1-BİNALAR
3-DEMİRBAŞLAR
197.074,72
177.125,10
19.949,62
B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-HAKLAR
350,00
350,00
DURAN VALIKLAR TOPLAMI
197.424,72
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
246.920,30
PASİF (KAYNAKLAR)
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- DİĞER BORÇLAR
0,00
B- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜML
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2-ÖD.SSK PRİMLERİ
3.229,80
1.383,64
1.846,16
KISA VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI
CDEB-
3.229,80
KAR YEDEKLERİ
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET GİDER FAZLASI
0,00
264.148,86
-38.802,96
18.344,60
ÖZKAYNAKLAR
243.690,50
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
246.920,30
22
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2012- 10.06.2013 TARİHLİ GELİR
GİDER TABLOSU
A-FAALİYET GELİRLERİ
1-KULÜP GELİRLERİ
ÜYELİK GİRİŞ GELİRLERİ
AİDAT GELİRLERİ
BAĞIŞ VE YARDIM GELİRLERİ
2-FAİZ GELİRLERİ
3-KUR FARKI GELİRLERİ
4- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR
TOPLAM
350.796,00
1.500,00
119.350,00
229.946,00
126,36
0,00
1.925,63
352.847,99
B-FAALİYET GİDERLERİ
1- KULÜP HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
YEMEK,TOPLANTI, PANEL GİDERİ
KURS ÇALIŞMA GİDERLERİ
BURS GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
TÜRK EĞT. HİZMET VAKFI GİDERLERİ
DİĞ.HİZMET ÜRETİM GİDERİ
ASAMBLE GİDERLERİ
TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2- ULUSLAR ARASI ROTARY GİDERİ
3- BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ
A- MALZEME GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
B- PERSONEL GİDERLERİ
C- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZME
AYDINLATMA, ISITMA SU VS GİDERLER
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİD.
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
D- ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
MAHKEME NOTER GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
E- VERGİ RESİM VE HARÇLAR
DAMGA VERGİSİ ,EĞİTİME KATKI, ÖZEL
EMLAK VE ÇEVRE TEM VERGİSİ
F- HAVALE VE PROVİZYON MASRAFLARI
4- KUR FARKI GİDERLERİ
DÖNEM GELİR GİDER FARKI (GİDER FAZLASI)
TOPLAM
263.764,53
96.399,48
1.500,00
135.250,00
4.180,00
14.700,00
3.035,05
4.700,00
760,00
3.240,00
6.214,88
64.523,98
2.625,39
42.698,93
1.169,90
260,82
5.779,58
3.230,45
120,00
34,97
228,18
1.680,00
4.905,43
297,95
450,00
1.042,38
,
0,00
18.344,60
352.847,99
23
DENETCİ RAPORU
Ankara Rotary Kulübü Derneği Denetçileri olarak göreve başladığımız tarihten
bugüne kadar,
1. Belirsiz zamanlarda yapmış olduğumuz denetimler,
2. Aralık 2012 itibariyle yapmış olduğumuz ayrıntılı “ara denetim”
çalışmaları sonunda Kulübün eylem ve işlemlerinin yasalara ve Kulüp
Ana Tüzüğü’ne uygun olduğunu saptadık.
Dönem içi denetimler dışında, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda
denetçiler olarak görüşlerimizi bildirdik.
Dönem sonunda kulübün;

Üye kayıt defteri

Demirbaş defteri

Karar defteri

Muhasebe belgeleri

Muhasebe defteri
tarafımızdan incelendi.
Yaptığımız tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonunda Ankara Rotary Kulübü
Derneği’nin 2012-2013 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin; yasalara, muhasebe
ilkelerine ve Kulüp Ana Tüzüğüne uygun olduğunu ve kulübün gerçek finansal
durumunu doğru olarak gösterdiğini saptadık.
Ulaştığımız bu olumlu sonuç nedeniyle;
1.
Kulübün 01 Temmuz 2012 – 30 Haziran 2013 dönemi bilançosunun
onaylanmasını,
2.
Yönetim Kurulunun aklanmasını,
Genel Kurulun yüksek takdirlerine arz ederiz. 10.06.2013
Saygılarımızla,
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Murat DİKMEN
24
Rtn. Oral ÜNAL
AUDITORS REPORT
Since from the date that we have started performing our duties as the
Auditors of Ankara Rotary Club;
1. Based on our audits conducted irregularly;
2. And within the frame of detailed “Interim Audit” performed on
December 2012; we noted that the activities and the financial
transactions and records of the Club was in compliance with the
prevailing laws and legislations and the Statute of the Club.
Apart from in-term audits, we also extended our views and opinions on
various subjects and matters as found appropriate and / or demanded
by the Board of Directors.
At the end of the term;





Member Registration Book,
Capital Registration Book,
Resolution Book,
Accounting & Financial Documents and,
Accounting Books
Were extensively examined and studied by us.
As a result of the investigations and the evaluations made; we
determined that the records and the transactions of Ankara Rotary Club
related with their 2012-2013 Rotary Year Activities are all in compliance
with the prevailing laws and legislations, the accounting principles and
the Statute of the Club and also that such records and transactions
properly represent and display the actual financial status of the Club.
Based on this positive conclusion, we hereby submit to the supreme
discretion and consideration of the General Assembly;
1. The approval of Club’s Balance Sheet for 1st July 2012 – 30th June
2013 and ,
2. The release and the acquittance of the Board of Directors.
10th June 2013
Respectfully Submitted.
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Murat DİKMEN
25
Rtn. Oral ÜNAL
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 2013- 2014 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
1) GELİRLER
368.870
A) KULÜP GELİRLERİ
1. Üyelerin Yıllık Kulüp Ödemeleri
232.560
62 Üye x 160 TL x 12 ay Üye Aidatları
119.040
38 + 5 Üye x 220 TL x 12 ay Aktif üye bağışları
113.520
2. Yeni Üye Giriş Aidatı
7.500
5 Üye x 1500 TL
7.500
3. Üyelerden şartlı bağışlar (burs için)
36.000
(20 öğrenci x 200 TL x 9 ay)
4. Devamdan muaf üye yemek bedeli bağışları
47.505
24 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 55 TL
17.160
24 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 60 TL
18.720
5. Üyelerden birikmiş aidat tahsilatı (10 Haziran itibariyle)
11.625
B) SAİR GELİRLER
9.035
1. Aktivite gelirleri
8.750
2. Nemrut Projesine yapılan şartlı bağışlar
100
3. "The Rotarian Abonelik Bedeli olarak üye ödentisi
185
($24 x 4 üye x 1.90 TL)
C) ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN
36.270
2) GİDERLER
368.646
A) YEMEK GİDERLERİ
Aktif Üye
38 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 55 TL
38 üye x 0.70 x 26 HAFTA x 60 TL
Devamdan Muaf Üye
24 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 55 TL
24 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 60 TL
B) MİSAFİR YEMEK GİDERLERİ
25 KİŞİ x 55 TL
30 KİŞİ x 60 TL
Konuşmacı
25 KİŞİ x 55 TL
25 KİŞİ x 60 TL
C) BÜRO GİDERLERİ
1. Personel(Kulüp Koordinatörü-Muhasebe + Vergi + Sigorta)
2. Diğer Ofis Giderleri
3. Kıdem Tazminatı Fonu
4. Demirbaş Alımı
D) ULUSLARARASI ROTARY GİDERLERİ
1. Mevcut Üyeler UR Aidatı (62 üye x $ 53 x 1.90 TL)
2. Yeni Üye UR Aidatı (5 üye x $53 x 1.90 TL)
3. The Rotarian’ Abonelik (4 üye x $24 x 1.90 TL)
26
104.546
27.170
41.496
17.160
18.720
6.050
1.375
1.800
1.375
1.500
71.421
46.921
21.500
2.000
1.000
6.929
6.243
504
182
HİZMET GİDERLERİ
E) TOPLUM HİZMETLERİ
1. Benzer amaçlı vakıf, eğitim ve sağlık kurumlarına bağış
Federasyona Ödenecek Yılık Ücret (62 üye x 300 TL)
2. Nemrut Projesi
3. KEİD derneği ile ortak proje eşleşmiş bağış ($1000)
4. İşitme Engelliler Projesi eşleşmiş bağış $5000
5. Sokak Çocukları projesi
F) MESLEK HİZMETLERİ
G) KULÜP HİZMETLERİ
1. Roster basımı
2. Tanışıklık ve etkinlikler
3. Diğer Projeler
4. Web sayfası revize
5. 60. Yıl Kutlamaları
32.100
18.600
100
1.900
9.500
2.000
1.500
29.500
3.000
5.000
2.000
500
19.000
H) GENÇLİK HİZMETLERİ
1. Burs (62 öğrenci x 9 ay x 200.00)
2. Ankara Rotaract Kulübüne katkı
3. Gençlik Mübadele programı
116.600
111.600
1.500
3.500
3) GELİR GİDER FARKI (1-2)
224
A) GEÇMİŞ DÖNEMDEN DEVRECEK (10.06.2013 İTİBARİYLE) (+)
a) Mevcutlar
1. Kasa
2. Bankalar
3. Bankalar ( Kıdem Tazminatı Fon Hesabı )
4. Bankalar POS Hesabı
5. Döviz hesabı
49.199
49.199
1.327
20.635
2.528
23.785
923
B) DEVREDECEK BORÇLAR
12.929
7.529
a) Hilton Oteli 5-12-19 Haz. 2013 faturaları
b) Muhtasar,SGK (10.06.2013 itibariyle)
c) Diğer ( 30.06 2013 itibariyle)
1. 29.06.13 tahmini devir teslim töreni giderleri
2. Faaliyet Raporu basımı
3. Diğer Borçlar
C) NET DEVRECEK
4.300
3.229
5.400
5.000
200
200
A-B
36.270
NOT: YÖNETİM KURULUNA BÜTÇE KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR.
27
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
28

Benzer belgeler

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü Rtn. Erdoğan Kayar (44), Rtn. Aykut Çınaroğlu (40) Ali Göçmen (40), Rtn. Onur İçten (37), Rtn. Mustafa Bozcaadalı (34), Rtn. Ayhan Bozkurt, Rtn. Tarık Aksu and Rtn. Sezai Yaman (33), Rtn. Erol Berk...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir - Ankara Rotary Kulübü konusu her hafta toplantı öncesi cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmiĢtir. The reports and summaries of the weekly meetings were sent to club members and their spouses in the form of the club ...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü En çok misafir getiren üyemiz ise 10 misafiri ile Rtn. Günal Akbay olmuştur. The committee has examined meeting attendance, and gave special attention to the attendance of our new members. Members ...

Detaylı