İndir - Ankara Rotary Kulübü

Transkript

İndir - Ankara Rotary Kulübü
ANKARA ROTARY KULÜBÜ
ANKARA ROTARY CLUB
FAALİYET RAPORU
ACTIVITY REPORT
2013 – 2014
Uluslararası Rotary Başkanı
President Rotary International
RTN. RON D. BURTON
2430. Bölge Guvernörü
2430 District Governor
RTN. GÜRKAN OLGUNTÜRK
ROTARY İLE YAŞAMLARI DEĞİŞTİRİN
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
2013-2014 Uluslararası Rotary Başkanı / President Rotary International
Rtn. Ron. D. BURTON
2430. Bölge Guvernörü / 2430 District Governor
Rtn. Gürkan OLGUNTÜRK
11. Grup Guvernör Yardımcısı / 11 th Group Governor Representative
Rtn. Ogan KESKİN
YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
Başkan/ President : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
As Başkan /Vice President : Rtn. Semih BASKAN
Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. Ali GÖÇMEN
Sayman /Treasurer :
Rtn. Onur İÇTEN
Üye / Member : Rtn. Mustafa TOKER
Üye / Member : Rtn. Metin Kamil ERCAN
Üye / Member : Rtn. Murat YAZICI
Üye / Member : Rtn. Barış ÇELİK
Üye / Member : Rtn. Erdoğan KAYAR
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ – SUBSTITUTE MEMBERS
OF BOARD OF DIRECTORS
Rtn. Kadircan BATURALP
Rtn. Ali SERDAROĞLU
Rtn. Ahmet Emin MÜDERRİSOĞLU
Rtn. Vural GÜR
DENETÇİLER – AUDITORS
Rtn. Lütfü METİN
Rtn. Mustafa BOZCAADALI
Rtn. Ali PADIR
YEDEK DENETÇİ ÜYELER – SUBSTITUTE AUDITORS
Rtn. Ekrem KADIOĞLU
Rtn. Engin URAL
Rtn. Mesut YALÇIN
Ankara Rotary Kulübü’nün değerli üyeleri ve sevgili eşleri,
Dönem başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda toplumumuza, yeni
nesillere, insanlığa hizmet amacı ile başladığımız görevimizi, siz üyeler ve
değerli eşlerinin katkıları ve destekleri ile gerçekleştirmenin sevincini ve
gururunu sizlerle paylaşıyoruz.
Dönemimizde
faaliyet
raporunda
detayları
belirtilen
projeler
gerçekleştirilmiştir. Ankara Rotary Kulübü’nün süregelen geleneklerinin
devam ettirilmesine özen gösterilmiştir.
“Rotary ile yaşamları değiştirin” temalı dönemimizde; bursiyer öğrenci
sayısını 80’e çıkartmış olmanın, İşitme Engelliler projesini gerçekleştirerek
32
gencimizin
hayatlarına
dokunmuş
olmanın,
kulübümüzün
organizasyonunda düzenlenen balo ile Dünyada Rotary’nin 109, Türkiye’de
Rotary’nin ve Ankara Rotary Kulübü’nün 60. Kuruluş Yıldönümünü
kutlamış olmanın, vefat eden üyelerimiz için haftalık toplantılarımızda
anma konuşmaları yapmanın ve Sayın Özgen Acar’a meslek hizmet ödülü
vermiş olmanın sevincini altını çizerek tekrar ifade etmek isterim.
Projelerin gerçekleşmesinde desteklerini ve katkılarını esirgemeyen üye ve
sevgili eşlerine şahsım ve Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
Ankara Rotary Kulübü’ne bir dönem hizmet etmenin gururu ile görevimizi
Rtn. Semih Baskan başkanlığındaki yeni yönetime devrederken bu zor
ancak zor olduğu kadar onurlu görevde başarılar dilerim.
Saygı ve Sevgilerimle,
Yönetim Kurulu adına
Rtn. Aykut Çınaroğlu
2013-2014 Dönem Başkanı
Distinguished members of Ankara Rotary Club and their beloved
spouses,
We share with you the joy and pride of realizing our missions
aiming to serve to our society, new generations and humanity in
line with the targets we set at the very beginning of the term, with
the contribution and support of all distinguished members and
their spouses.
In our period, the projects that are detailed in the annual report
have been carried out. At most care was taken to maintain Ankara
Rotary Club’s ongoing tradition.
In our term with the RI theme “Engage Rotary, Change Lives”, I
want to express again my pleasure by underlining of; increasing
the number of scholarship students to 80, touching to the lives of
32 young people by realizing “Hearing Aides Students” project,
celebrating the 109th anniversary of the Rotary on the world and
60th anniversary of the Rotary in Turkey and the foundation of
Ankara Rotary Club with a ball organized by our club, giving
speeches in weekly meetings commemorating our deceased
members and presenting the Vocational Service Award of this year
to Mr. Özgen.
On behalf of myself and Board of Directors, I would like to thank
to those members and their beloved spouses who did not withhold
their any support and contribution in realization of the projects.
As we are proud of having served to Ankara Rotary Club for one
term and transferring our duties to the new administration headed
by Rtn. Semih Baskan, I wish success in this difficult but as well as
honorable task.
With my Respect and Love,
On Behalf of Board of Directors
Rtn. Aykut Çınaroğlu
President 2013-2014
1. KULÜP YÖNETİMİ KOMİTELERİ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES
GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ALİ GÖÇMEN
Program Komitesi / Program Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Semih BASKAN,
Rtn. Barış ÇELİK
Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel
konularda konuşmacı getirilmesine özen göstermiştir. Bu dönem toplam 46
toplantımızın 35’inde konuk konuşmacımız olmuştur. Konuşmacı olmayan
toplantılarımız asamble, genel kurul, kuruluş balosu, yılbaşı yemeği, iş yeri gezisi
gibi toplantılardan kaynaklanmaktadır. Bu dönem değerli bilgilerini bizimle
paylaşan konuşmacılarımız ve konuşma konuları tarih sırasıyla aşağıdaki gibi
gerçekleşmiştir:
Our Committee paid particular attention to invite speakers, who would
deliver speeches in various subjects to draw the interest of our Club
Members. During this term we had, in total, 35 speakers out of 46
regular weekly meetings. In other meetings; we had Club Assemblies,
General Assembly Meetings, Foundation Ball, New Year Celebration Party
and workplace visit. The name of the Speakers and the themes of their
speeches, who shared their valuable and distinguished knowledge and
information with us, are provided below with the date of order:
9 Temmuz (July)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Dr. Serdar
Şahinkaya “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet
Ekonomisi "“Gazi Mustafa Kemal Atatürk and the
Economy of the Republic”
17 Temmuz (July)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Rtn. Aykut Çınaroğlu
“Troya Hazinesi ” “The Treasury of Troy”
22 Temmuz (July)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Sn. Bilge Hakan Açıl
“Yerel Yönetimler, Kentsel Dönüşüm ve Modern Belediyecilik
Yaklaşımlarının; Mevcut Durum Değerlendirmeleri”
“Evaluation of Current Local Governments, Urban
Transformation and Contemporary Municipalism”
1 Ağustos (August)
11. Grup Kulüpleri Ortak Toplantısı: Rtn. Cengiz Turgay
“2430. Bölge Web Sitesinin Tanıtımı” “Introduction of
the web page of District 2430”
4 Eylül (September)
Sn. Halim Altınışık “ Kilit Düşüncelerden Anahtar
Davranışlara”“From lock thoughts to key behaivors”
11 Eylül (September)
Prof.Dr. Nahit Töre “Dünya Ekonomik Açıdan Nereye Gidiyor”
“Where the World is moving ahead from economical
aspects”
18 Eylül (September)
Sn. Özcan Ertem “ Hür Kuşun Hikayesi ”
“The story of free bird”
24 Eylül (September)
Mr. Leigh Turner “ Türkiye-İngiltere ve Diplomaside
Geçen Bir Yaşam” “Turkey, Britain and a life in
Diplomacy”
2 Ekim (October)
Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın “Kelimelerin Dünyasına Yolculuk”
“Journey to the World of Words”
9 Ekim (October)
Prof.Dr. Nahit Töre “ Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ”
“Turkey-European Community Relations”
23 Ekim (October)
Prof.Dr. Berna Alpagut “Anadolu’nun Doğa Tarihi ”
“ The History of Nature in Anatolia”
6 Kasım (November)
Rtn. Aykut Çınaroğlu “ Atatürk’ün Türk Müzeciliğine
Bakışı ” “Atatürk’s View on Turkish Museology”
20 Kasım (November)
Sn. Yekta Güngör Özden “ Atatürk Cumhuriyeti ”
“Atatürk’s Republic”
27 Kasım(November)
Dr. Serdar Şahinkaya “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
Cumhuriyet Ekonomisi ” “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk and the Economy of the Republic”
4 Aralık (December)
Rtn. Semih Baskan “ Atatürk Anıtkabir’de”
“Atatürk is in Anıtkabir”
11 Aralık (December)
Sn. Özgen Acar “ Cumhuriyet Döneminde Tarihsel
Mirasın Korunması” “Preservation of historical
heritage in the Republican Period”
18 Aralık (December)
Prof.Dr. Seçil Karal Akgün “Cumhuriyetin 90. Yılında
Atatürk’e Bakışlar” “Outlooks on Atatürk on the 90th
anniversery of Republic”
15 Ocak (January)
Prof.Dr. Ertan Anlı “Hititlerde Şarap” ”Wine in
Hittites”
22 Ocak January)
Prof.Dr. Sabit Ağaoğlu “Efsanevi Kalecik Karası”
“Legendary Kalecik Karası”
29 Ocak( January)
Sn. Özgen Acar “Anavatanı Anadolu’da, Şarap Sanat
Yarattı ” “The wine has created art on its
homeland Anadolu”
5 Şubat (February)
Sn. Mete Orer “İstanbul’un Köprüleri ”
“İstanbul’s Bridges”
12 Şubat(February)
Sn. Oğuz Türkyılmaz “ Türkiye’nin Enerji Görünümü ”
“Turkey Energy Outlook”
22 Şubat(February)
Rtn. Semih Baskan “Atatürk ”
26 Şubat (February)
Prof.Dr. Cengiz Yalçın “Din ve Bilim ”
“Religion and Science”
5 Mart ( March)
Sn. Arif. Aktürk “ Türkiye’nin Doğal Gaz Macerası ”
“Turkey’s Natural Gas Adventure”
12 Mart( March)
Sn. Budak Dilli “Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Elektrik
Enerjisi "“Electrical Energy in Turkey, From Past to
Future”
19 Mart( March)
Sn. Haluk Direskeneli “ Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi,
Finasman, Doğru Yakıt ” “Local Manufacturing of
Energy Equipment, Finance and Right Fuel”
2 Nisan (April)
Sn. Celal Saydam “ Kanal İstanbul ”
“Channel İstanbul”
9 Nisan (April)
Prof.Dr. Mükerrem Arslan “ Yaşadığımız Çevre ”
“The environment we live in”
16 Nisan (April)
Sn. Ertuğrul Oğuz Çırağan “ Seçimler Üzerine Bir
Sohbet” “A chat on elections”
30 Nisan(April)
Sn. Enis Yeter “ Kentsel Gelişme ve Kültürel Değerleri ”
“Urban development and its cultural values”
7 Mayıs ( May)
Prof.Dr. Berna Alpağut “ Müze Eğitimi ”
“Museum Education”
28 Mayıs (May)
Sn. Tansu Polatkan “ Günümüz Futbolu”
“Today’s Football”
Rtn. Onur Bucukoğlu “ Günümüzde Bilişim Teknolojileri”
“Today’s Information Technology”
11 Haziran (June)
18 Haziran (June)
Rtn. Ali Göçmen “Görsel Sunum: Ben sizi duyamıyorum!”
“Audio Visual Presentation: I can not hear you!”
Sn. Hatice Ersoy Çankır “ İşitme Engelli öğrenciler”
“Hearing Impaired Students”
Bu dönemde 5 Kulüp Asamblesi yapılmış olup, dönemimizde 13 eşli toplantı
düzenlenmiştir. 24 Eylül 2013 tarihli toplantımız kulübümüz ev sahipliğinde
Ankara kulüpleri ortak toplantısı olarak yapılmıştır. 29 Ekim 2013 tarihinde
Bahçelievler Rotary Kulübü ev sahipliğinde Sheraton Otelinde düzenlenen,
Cumhuriyet Bayramı Balosuna yüksek bir katılım sağlanarak kutlama yapılmıştır.
12 Kasım 2013 tarihinde Guvernör Rtn. Gürkan Olguntürk kulübümüze ziyaretini
gerçekleştirmiştir.
8 Ocak 2014 tarihli toplantımız “Yeni yıla ve kışa merhaba” gecesi olarak
düzenlenmiştir.
Dünyada Rotary’nin 109.Yılı, Türkiye’de Rotary’nin ve Ankara Rotary Kulübü'nün
60. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 22 Şubat 2014 Cumartesi günü JW
Marriott Hotel’de 2420, 2430 ve 2440. Bölgelerin katılımı ile kokteyl ve balo
düzenlenmiştir.
Kulübümüzün 60. kuruluş yıldönümü ayrıca 24 Mart 2014 tarihinde Ankara
Palas’da düzenlenen balo ile de kutlanmıştır.
During the term, in total, 5 Club Assembly meetings conducted and 13 of
our weekly meetings were held together with spouses. Our weekly
meeting on September 24th, 2013 was conducted as a joint meeting
with the participation of Ankara clubs. The Republic Day was celebrated
on October 29th 2013 as a ball with high attendances of members at the
Sheraton hotel hosted by the Bahçelievler Rotary Club. Governor Rtn.
Gürkan Olguntürk paid a visit to our club on 12 November 2013. Our
meeting dated 8th January 2014 was held as “Welcome night to new
year and winter”.
The cocktail and the ball to celebrate the 109th anniversary of the
Rotary on the world, 60th anniversary of the Rotary in Turkey and the
foundation of Ankara Rotary Club was conducted on Saturday, 22nd
February 2014 at JW Marriott Hotel with the attendances of RI Districts
2420, 2430 and 2440.
60th anniversary of the foundation of our club was also celebrated with
the ball on 24 March 2014 held in Ankara Palas.
Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Semih BASKAN,
Rtn. Barış ÇELİK
Haftalık toplantıların raporları ve toplantı özetleri Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan kulüp bülteni ile Kulüp Üyelerine ve eşlerine gönderilmiştir.
Web sayfamızın yenilenmesi ve daha kullanışlı bir sayfa haline getirilmesi için bir
çalışma başlatılmıştır. Yeni dönemde yeni web sayfamız faaliyete geçecektir.
The reports and summaries of the regular Weekly Meetings were sent to
Club Members and their spouses in the form of the Club Bulletin
prepared both in Turkish and English.
A study to renew our website and to convert it to a user friendly form
has been initiated. In the new term our new website will be inaugurated.
Devam Komitesi / Attendance Committee
Üyeler/Members : Rtn. Orhan ERTEM, Rtn. Sezai YAMAN,
Rtn. Erol BERKER
Komitemiz özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için
çaba sarf etmiştir.
Dönemimizde gerçekleşen 46 toplantının devam çizelgesine göre en çok devam
eden üyeler sırasıyla Rtn. Erdoğan Kayar (44), Rtn. Aykut Çınaroğlu (40) Ali
Göçmen (40), Rtn. Onur İçten (37), Rtn. Mustafa Bozcaadalı (34) Rtn. Ayhan
Bozkurt, Rtn. Tarık Aksu ve Rtn. Sezai Yaman (33), Rtn. Erol Berker (32), Rtn.
Kazım Çubukcu, Rtn. Ekrem Kadıoğlu ve Turhan Açıkalın (31), Rtn. Uluğ Atay ve
Rtn. Semih Baskan (29), Rtn. Barış Çelik (28), Rtn. Metin Kamil Ercan ve Rtn.
Murat Yazıcı (27), Rtn. Mustafa Toker, Rtn. Ali Serdaroğlu (26), Rtn. Kemal Ergün
ve Rtn. Mesut Yalçın (25) devamı en yüksek üyeler olmuştur.
Dönemimizde kulüp misafirinin dışında en çok misafir getiren üyelerimiz, 11
misafir ile Rtn. Orhan Ertem, 8 misafir ile Rtn. Aykut Çınaroğlu ve 5 misafir ile
Rtn. Sezai Yaman olmuştur.
Our Committee made substantial effort to, especially, maximize the
continuance attendance of our new Members to the regular Weekly Club
Meetings.
Based on our Attendance Records, out of 46 regular Weekly Meetings
held at our term, the highest ratio of attendance, in order, belongs to;.
Rtn. Erdoğan Kayar (44), Rtn. Aykut Çınaroğlu (40) Ali Göçmen (40),
Rtn. Onur İçten (37), Rtn. Mustafa Bozcaadalı (34), Rtn. Ayhan Bozkurt,
Rtn. Tarık Aksu and Rtn. Sezai Yaman (33), Rtn. Erol Berker (32), Rtn.
Kazım Çubukcu Rtn. Ekrem Kadıoğlu and Turhan Açıkalın (31), Rtn. Uluğ
Atay and Rtn. Semih Baskan (29), Rtn. Barış çelik (28), Rtn. Metin Kamil
Ercan and Rtn. Murat Yazıcı (27), Rtn. Mustafa Toker, Rtn. Ali Serdaroğlu
(26), Rtn. Kemal Ergün and Rtn. Mesut Yalçın ( 25).
During the Term; apart from the Club Visitors, our Members who brought
the highest number of visitors to our regular Weekly Meetings were, in
order; Rtn. Orhan Ertem with (11) guests, Rtn. Aykut Cinaroglu (8) and
Rtn. Sezai Yaman with 5 guests.
Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Ayhan BOZKURT, Rtn. Deniz COŞKUNSU,
Rtn. Mesut YALÇIN
Dönemimizde üyeler arasında ve diğer rotary ve rotaract kulüpleri arasında
tanışıklık ve dostlukları pekiştirmek amacıyla toplantılar düzenlenmiştir.
Bu toplantılardan bazılarını,
9 Temmuz 2013 tarihinde, Başkent Rotary Kulübü ev sahipliğinde Ankara,
Kocatepe ve Oran Rotary Kulüpleri ile ortak toplantı,
17 Temmuz 2013 tarihinde, Kulübümüz ev sahipliğinde Başkent, Oran ve
Kocatepe Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
22 Temmuz 2013 tarihinde, Oran Rotary Kulübü ev sahipliğinde Ankara,
Kocatepe, Başkent Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
1 Ağustos 2013 tarihinde, Kocatepe Rotary Kulübü ev sahipliğinde Ankara,
Başkent, Oran Rotary Kulüpleri ortak toplantısı,
24 Eylül 2013 tarihinde, Kulübümüz ev sahipliğinde, Gaziosmanpaşa, Kızılay,
Başkent, Oran, Kocatepe, Kale, Metropolitan Kulüpleri ortak toplantısı,
8 Ocak 2014 tarihinde, yeni yıla ve kışa merhaba gecesi,
22 Şubat 2014 tarihinde, Marriott otelde 2430 Bölge adına düzenlediğimiz
Dünya’da ve Türkiye’de Rotary’nin 109. Türk Rotary’sinin ve kulübümüzün 60.
Yılı münasebetiyle düzenlen kokteyl ve balo,
24 Mart 2014 tarihinde, Ankara Palas’da düzenlenen 60. Kuruluş Yıldönümü
balosu
In our term, we arranged meetings to improve an acquaintance between
the members, other Rotary and rotaract clubs.
Main meetings of these activities in this respect;
On 9 July 2013 a joint meeting was held together with Ankara, Kocatepe
and Oran Clubs hosted by Başkent Rotary Club.
On 17 July 2013 a joint meeting was held together with Başkent, Oran
and Kocatepe, Rotary Clubs hosted by our club.
On 22 July 2013 a joint meeting was held together with Ankara,
Kocatepe and Başkent Clubs hosted by Oran Rotary Club.
On 1 August 2013 a joint meeting was held together with Ankara,
Başkent and Oran Clubs hosted by Kocatepe Rotary Club.
On 24 September 2013 a joint meeting was held together with
Gaziosmanpasa, Kızılay, Başkent, Oran, Kocatepe,Kale and Metropolitan
Rotary Clubs hosted by our club.
On 8 January 2014 Welcome night to new year and winter.
On 22 February the cocktail and the ball, conducted at JW Marriott Hotel,
on behalf of District 2430, to celebrate the 109th anniversary of the
Rotary on the world and 60th anniversary of the Rotary in Turkey and
the foundation of Ankara Rotary Club.
On 24 March 2014 the ball to commemorate the 60th anniversary of the
foundation of Ankara Rotary Club.
Hobi Grupları / Hobby Groups
Üyeler/Members: Rtn. Ayhan BOZKURT, Rtn. Erol BERKER, Rtn. Metin
Kamil ERCAN
Dönemimizde 24-26 Ocak 2014 tarihleri arasında Kızılcahamam Patalya Termal
Resort Otel’e hafta sonu gezi ve dinlencesi yapılmıştır.
Bahçelievler Rotary Kulübü organizasyonunda düzenlenen bowling turnuvasına 1
takım ile katılım sağlandı.
In this term a weekend amusement tour has been planned to
Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Hotel on January 24th to 26th,
2014.
We have attended, with one team, to the bowling tournament organized
by Bahçelievler Rotary Club.
2. KULÜP ÜYELİK KOMİTESİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Mustafa TOKER
Üyelik, Üye Araştırma, Gelişme, Sınıflama ve Sunma Komitesi / Member
Seeking, Improvement, Classification and Presentation Committee
Üyeler/Members: Rtn. Barış ÇELİK, Rtn. Erdoğan KAYAR, Rtn. Hakkı
GÜNEL
18 Haziran 2014 tarihi itibariyle Kulübümüzün 36 faal ve 26 devamdan muaf
olmak üzere toplam 62 üyesi bulunmaktadır. Dönemimizde Rtn. Onur Bucukoğlu,
Rtn. Nahit Töre, Rtn. Önder Yaman ve eski üyelerimizden Rtn. Cem Akkaşoğlu
olmak üzere toplam 4 üyenin girişi yapılmıştır.
Bunun yanında Rtn. Christian Boisson vefat etmiş, Rtn. Hakkı Günel, Rtn. Nusret
Cömert ve Rtn. Philippe Henri Conte çeşitli sebeplerden dolayı üyelikten
ayrılmıştır.
Dolayısıyla dönem başında 62 olan üye sayımız dönem sonunda da 62 olmuştur.
As of 18th June 2014; our Club has 36 active and 26 “exempt from
compulsory attendance” members summing up to 62 in total. During
our term; 4 new members in total, were admitted to our Club namely;
Rtn. Onur Bucukoğlu, Rtn. Nahit Töre, Rtn. Önder Yaman and one of our
ex-members; Rtn. Cem Akkaşoğlu.
Besides, Rtn. Christian Boisson was passed away whereas; Rtn. Hakkı
Günel, Rtn. Nusret Cömert and Rtn. Philippe Henri Conte were resigned
from the Club with different reasons.
Therefore our total number of members, being 62 at the beginning of
term, is again 62 at the end of the term.
Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Günal AKBAY, Rtn. Ali PADIR, Rtn. Ali SERDAROĞLU,
Rtn. Refii BERENT
Her fırsatta Kulübümüz, Bölge ve UR konularında üyelerin fikirlerini haftalık
toplantılarımızda paylaşmalarına olanak sağlanarak Rotary ile ilişkili tüm bilgilerin
üyelerimize sunulması ve ulaştırılması için çaba gösterilmiştir.
Yeni alınan aday üyelere gerçekleştirilen ziyaretlerde Rotary bilgileri aktarılmıştır.
On every occasion our Club made the utmost effort to enable our
Members to share their opinions and views about the matters and
activities related with our Club, the District and IR during our regular
Weekly Meetings and thus by this way to convey and present all
associated information related with Rotary to our Club Members.
In visits made to candidate members; Rotary information was dully
provided.
3. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Metin Kamil ERCAN
Basın ve Medya Komitesi /Press and Broadcasting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Hüseyin BEKTAŞ, Rtn. Murat YAZICI, Rtn. Z. Oral
ÜNAL, Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Turhan AÇIKALIN
Rotary hakkında topluma bilgi vermek ve kulübümüzün hizmet projelerini ve
faaliyetlerini daha iyi tanıtmak için web sayfamızın yenilenmesi çalışmaları dönem
sonunda başlatılmıştır.
Ayrıca 22 Şubat ve 24 Mart 2014 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz etkinlikler
Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.
For the purpose of better informing the community about Rotary, our
club's service projects and activities a renovation study on club website
was initiated at the end of the term.
Our organizations conducted on 22nd February and 24th March 2014
have been published in Hurriyet newspaper.
İş Yeri Ziyaretleri Komitesi / Offices Visiting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Asım GÜREL, Rtn. Serdar KAYA, Rtn. Deniz COŞKUNSU
21 Mayıs 2014 tarihinde üyemiz Rtn. Ayhan Bozkurt’un ev sahipliğinde “ Kurt
Holding ve Ayı Bar’a
iş yeri ziyareti yapılmıştır. Rtn. Ayhan Bozkurt’a
misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ederiz.
On 21st May 2014 a workplace visit to “Kurt Holding and Ayı Bar”,
hosted by our member Rtn. Ayhan Bozkurt, was realized. We would like
to thank to Rtn. Ayhan Bozkurt again for his hospitality.
4. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Semih BASKAN
60. Yıl Kutlama Komitesi / 60th Anniversary Clebrations committe :
Başkan / Chairman : Rtn. Mehmet DÜLGER,
Üyeler / Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn Erdoğan KAYAR
24 Mart 2014 tarihinde Ankara Palas’da Kulübümüzün 60. Kuruluş Yıldönümü
Balosunda tablolarını “İşitme Engelliler” projemiz yararına bağışlayan ressamlar;
Sn. Mustafa Ayaz, Sn. Vahap Demirbaş, Sn. Günseli Kapucu, Sn. Aylin Güler,
Sn. Hale Nurol, Sn. Nadide Gürcüoğlu ve Sn. Şenol Özdemir’e bir kez daha
teşekkür ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz.
We like to express again our many thanks and appreciations to the
painters; Mustafa Ayaz, Vahap Demirbaş, Günseli Kapucu, Aylin Güler,
Hale Nurol, Nadide Gürcüoğlu ve Şenol Özdemir who donated their
paints for our “Hearing Aides Project” at the ball on 24th March 2014 at
Ankara Palas conducted to commemorate the “60th anniversary of the
foundation of Ankara Rotary Club”.
Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi / Vocational Services and
Rewarding Committee
Üyeler/Members: Rtn. Semih BASKAN, Rtn. Kadircan BATURALP,
Rtn. Haluk AYDEMİR
2013-2014 Dönemi Meslek Hizmet ödülü, meslek hayatında özveri ile çalışmış,
mesleğinde yüksek ahlaki standartlar uygulayan Sn. Özgen Acar’a 11 Aralık 2013
tarihinde düzenlenen eşli toplantımızda verilmiştir. Gecede Sn. Özgen Acar
“Cumhuriyet
döneminde tarihsel mirasın korunması” konulu bir konuşma
yapmıştır.
2013-2014 term “Vocational service award” was presented to Mr. Özgen
Acar, who worked with high dedication and ethical standards in his
profession life, at the meeting held together with spouses on 11th
December 2013. In the same night, Mr. Özgen Acar made a speech on
“Preservation of Historical Heritage in the Republican Period”.
Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Ekrem Kadıoğlu, Rtn. Metin Kamil ERCAN,
Rtn. Haluk AYDEMİR
Kulübümüzün Kısa Dönem Gençlik Değişim Programı adayı Kerem Yılmaz,
Avusturya'da 26 Temmuz – 09 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenecek
"Discover The Heart of Austria" isimli kampa katılması kesinleşmiştir.
Kerem Yılmaz whom was proposed by our club as candidate for the short
term youth exchange program has been awarded to attend to the camp
" Discover The Heart of Austria" to be held in Austria between the dates
26th July and 09 August 2014.
Rotaract ve Ryla Komitesi / Rotaract and Ryla Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn. Erdoğan KAYAR
Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimiz sürdürülmüştür. Kulübümüzün düzenlemiş
olduğu özel gün ve gecelere, haftalık toplantılarımıza davet ederek katılımları
sağlanmıştır.
Ankara Rotaract Kulübü, Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim okuluna yönelik projeleri
kapsamında okula kütüphane yaptırmışlardır. Bu projede üyelerimiz tarafından
bağışlanan kitaplar ile kütüphanenin zenginleştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına Rotaract
kulübü üyeleri ile oluşturulan ortak bir takım ile katılım sağlanmıştır.
Our relations with Ankara Rotaract Club has also maintained during our
term. Ankara Rotaract Club Members were also invited and arranged to
be attending our regular Weekly Meetings as well as to special
gatherings and parties arranged and organized by our Club.
Ankara Rotaract Club has built a library for Şehit Savaş Bıyıklı
Elementary School in the scope of their project to support the school. In
this project, by donating books, our members have contributed to the
enrichment of the library.
We have attended to the Bowling Tournament organized by Bahçelievler
Rotary Club with a team jointly set by the of members of both our Club
and Ankara Rotaract Club.
Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Başkan / Chairman : Rtn. Asım GÜREL
Üyeler/Members : Fatma Hacer YAZICI, Emine Semra ÇINAROĞLU,
Güllü SERDAROĞLU, Ekmel KADIOĞLU, Handan UNGAN
Dönemimizde 80 üniversite öğrencisine ayda 200.- TL 9 ay (Ekim 2013-Haziran
2014) süre ile burs verilmiştir. Bu öğrenciler Ankara’daki devlet üniversiteleri
olan Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ortadoğu
Teknik Üniversitelerinde okuyan öğrenciler arasından seçilmekte olup burslar
başarıya endeksli olarak verilmektedir.
Burs komitesi eğitimini tamamlayan öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin seçimi
konusunda bu güne kadar ki titizliği göstermiştir. Tüm bursiyer öğrencilerimiz ile
kulüp ofisimizde görüşmeler yapılmıştır.
80 bursiyer sayısına ulaşmada aşağıdaki üye ve yakınlarının bağışları etkili
olmuştur.
Rtn. Yaşar Alıçlı (11), Rtn. Deniz Coşkunsu (7), Sn. Esin Acet (5), Rtn. Turhan
Açıkalın (1), Rtn. Tarık Aksu ( 1), Rtn. Haluk Aydemir (1), Rtn. Christian Boisson
(1), Rtn. Barış Çelik (1), Rtn. Aykut Duatepe (1), Rtn. Ergun Duran (1), Rtn.
Mehmet Dora (1), Rtn. Asım Gürel (1), Rtn. Ahmet Müderrisoğlu (1), Rtn. Sözer
Özel(1), Rtn. Murat Yazıcı (1), Rtn. Aykut Çınaroğlu, Rtn. Ali Göçmen, Rtn. Semih
Baskan, Rtn. Metin Kamil Ercan ve Sn. Hakkı Günel (1), Sn. Defne Acet (1), Sn.
Onat Acet (1).
1 Şubat 2014 tarihinde, Metropolitan Rotary Kulübü tarafından düzenlenen
Rotary Barış Konferansına bursiyerlerimiz, Gökçe Gülsün, Ege Yurtcan, Merve
Kancilcioğlu, Kıvanç Onacak ve Aziz Berkin Kocaay’ın katılımı, 8 Şubat 2014
tarihinde Bolu’da Bolu Rotary kulübü tarafından düzenlenen konferansa Feyza
Buse Özer ve Velat Aytekin’in katılımı sağlandı.
Ankara Rotaract Kulübü tarafından
öğrencilerimizin katılımı sağlandı.
düzenlenen
Latin
gecesine
bursiyer
During our term, 80 University Students received Scholarship from our
Club at a monthly scholar of TL 200 per student for 9 months between
October 2013 - June 2014. These students are selected among the
students studying in the State Universities in Ankara namely; Ankara
University, Hacettepe University, Gazi University and Middle East
Technical University and the scholarship is being extended indexed to
their success.
The Scholarship Committee, as always also this year, paid the utmost
attention and rigorously selected the new Scholarship Students of our
Club to replace the graduate students. Intensive interviews at preselection stage took place in our Club Office.
Achieving to the number of 80 Scholarship Students, the donations of
below named members and of their relatives could not be denied.
Rtn. Yaşar Alıçlı (11), Rtn. Deniz Coşkunsu (7), Ms. Esin Acet (5), Rtn.
Turhan Açıkalın (1), Rtn. Tarık Aksu (1), Rtn. Haluk Aydemir (1),Rtn.
Christian Boisson (1), Rtn. Barış Çelik (1), Rtn. Aykut Duatepe (1), Rtn.
Ergun Duran (1), Rtn. Mehmet Dora (1), Rtn. Asım Gürel (1), Rtn. Ahmet
Müderrisoğlu (1), Rtn. Sözer Özel (1), Rtn. Murat Yazıcı (1), Rtn. Aykut
Çınaroğlu, Rtn. Ali Göçmen, Rtn. Semih Baskan, Rtn. Metin Kamil Ercan
ve Sn. Hakkı Günel (1), Ms. Defne Acet (1), Mr. Onat Acet (1).
Our scholarship students Gökçe Gülsün, Ege Yurtcan, Merve
Kandilcioğlu, Kıvanç Onacak and Aziz Berkin Kocaay’s attendances to the
”Rotary Peace Conference” conducted by Metropolitan Rotary Club on
1st February 2014 and Feyza Buse Özer and Velat Aytekin’s attendances
to the Conference conducted by Bolu Rotary Club on 8th February 2014
have been provided.
Our scholarship students’ attendances to the “Latin Night” conducted by
Ankara Rotarct Club have been provided.
İşitme Engelli Okulları Komitesi “KEMAL YURTBİLİR ÖZEL EĞİTİM
MESLEK LİSESİ” / Schools for Hearing Impaired Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
Üyeler/Members: Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn. Turhan AÇIKALIN, Rtn. Mehmet UNGAN, Rtn. Semih BASKAN
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak, geçen
dönem başlatılan proje bu yıl da devam etmiştir. Bu proje ile işitme cihazına
sahip olmayan öğrencilere işitme cihazı temin ederek bu öğrencilerin bazı
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, özgüven kazanması, topluma uyum sağlaması ve
daha iyi bir sosyal hayat hedeflenmiştir.
Bu amaçla yola çıkılarak eşleşmiş bağış yöntemi ile 38.337 dolarlık katkı
sağlandı.
Sağlanan fon ile
 32 öğrenciye işitme cihazı alındı (32 çift),
 22 öğrencinin kulak kalıpları çıkartıldı (22 çift),
 264 adet cihaz pili alındı,
 Mevcut cihazların bakım ve onarımı yapıldı,
Aktif Duyu Merkezi Ankara Şubesi projeye destek vermiş ve proje ortağı olarak
çalışmıştır. Diğer proje ortağımız ABD Del Mar-Solana Beach Sunrise Rotary
Kulübü ise üyeleri ile birlikte Eylül ayında Ankara’ya bir ziyaret planlamaktadır.
Engeliler haftasında okul tarafından düzenlenen etkinlikte kulübümüze okul
müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi verilmiştir.
The project launched last term aimed at Kemal Yurtbilir Vocational High
School students continued this term as well. The objective of this project
is to provide student to meet their some needs, to gain self-esteem, to
get themselves adapt to the society and to have a better social life. For
this purpose, a global grant of $ 38,337 fund was raised.
With




the fund collected;
32 students were equipped with hearing aides (32 pairs),
22 students’ ear molds were prepared (22 pairs),
264 battery were supplied
Maintenance and repair of existing hearing aides were performed.
Aktif Duyu Merkezi Ankara Branch has supported the project and worked
as project partner as well. The members of the other partner of the
project, Del Mar-Solana Beach Sunrise Rotary Club, are planning to pay a
visit to Ankara in September.
A plaque of appreciation was presented to our club by the headmaster of
the school during the activities organized in handicapped week.
5. ROTARY VAKFI KOMİTELERİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. MURAT YAZICI
Üyeler / Members : Rtn. Serdar KAYA, Rtn. Mesut YALÇIN,
Küresel Bağışlar Komitesi / Global Grants Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ali PADIR
Üyeler/Members: Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Metin Kamil ERCAN
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak başlatılan
İşitme Engelliler projesi, Küresel Bağış yöntemi ile ABD Del Mar- Solana Beach
Sunrise Rotary Kulübü işbirliğinde yapılmaktadır.
38.337 dolar bütçesi bulunan projeye,
5340. Bölge 5325 $,
2430. Bölge 2000 $,
Kulübümüz 9000 $,
Del Mar Solana Beach Sunrise Kulübü 5000$,
Coronado Kulübü 1.141 $,
Mission Valley-Sunset, San Diego Kulübü 325 $,
Oran Kulübü 325 $ ve
UR Fonundan 15.220 $ katkılar sağlanarak yapılmaktadır. Sağlanan katkılar 30
Nisan tarihinde proje hesabına girmiştir.
The Global Grant Project “The Hearing Aides to Students” aiming to help
to Kemal Yurtbilir Vocational School students was co-sponsored with Del
Mar- Solana Beach Sunrise Rotary Club-USA.
The budget of the project was 38,337 USD of which
5,325 USD was contributed by IR 5340 District Designated Fund (DDF)
2,000 USD was contributed by IR 2430 District Designated Fund (DDF)
9,000 USD was contributed by Ankara Rotary Club
5,000 USD was contributed by Del-Mar Solana Beach Sunrise Club,
1,141 USD was contributed by Coronado Rotary Club,
325 USD was contributed by Mission Valley-Sunset Club, San Diego
325 USD was contributed by Ankara-ORAN Club and
15,220 USD was contributed by IR World Fund Match.
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2013 - 30.06.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
2-BANKALAR
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR(-)
4-DİĞER HAZIR GEĞERLER
17.662,53
438,11
17.224,42
0,00
0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
296,80
B- DİĞER ALACAKLAR
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
0,00
296,80
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
2-DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1-BİNALAR
3-DEMİRBAŞLAR
B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-HAKLAR
17.959,33
197.074,72
177.125,10
19.949,62
350,00
350,00
DURAN VALIKLAR TOPLAMI
197.424,72
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
215.384,05
PASİF (KAYNAKLAR)
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- DİĞER BORÇLAR
11-18 Haziran Toplantıları Hilton faturaları
B- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜML
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2-ÖD.SSK PRİMLERİ
2.802,40
2.563,78
1.513,40
1.050,38
KISA VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI
CDEB-
KAR YEDEKLERİ
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET GİDER FAZLASI
5.366,18
0,00
279.876,28
-38.802,96
-31.055,45
ÖZKAYNAKLAR
210.017,87
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
215.384,05
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2013- 30.06.2014 TARİHLİ
GELİR GİDER TABLOSU
A-FAALİYET GELİRLERİ
1-KULÜP GELİRLERİ
ÜYELİK GİRİŞ GELİRLERİ
AİDAT GELİRLERİ
BAĞIŞ VE YARDIM GELİRLERİ
İŞİTME ENGELLİLER PROJESİ
2-FAİZ GELİRLERİ
3-KUR FARKI GELİRLERİ
4- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR
TOPLAM
B-FAALİYET GİDERLERİ
1- KULÜP HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
YEMEK,TOPLANTI, PANEL GİDERİ
İŞİTME ENGELLİLER PROJESİ
BURS GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
DİĞ.HİZMET ÜRETİM GİDERİ
ROTARACT ASAMBLE GİDERLERİ
2430.BÖLGE FEDERASYON
UR.FONDATION İŞİTME ENG. PROJESİ kulüp katkısı 9000 usd
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2- ULUSLAR ARASI ROTARY GİDERİ
3- BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ
A- MALZEME GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
B- PERSONEL GİDERLERİ
C- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZME
AYDINLATMA, ISITMA SU VS GİDERLER
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİD.
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
D- ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
MAHKEME NOTER GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
E- VERGİ RESİM VE HARÇLAR
DAMGA VERGİSİ ,EĞİTİME KATKI, ÖZEL
EMLAK VE ÇEVRE TEM VERGİSİ
F- HAVALE VE PROVİZYON MASRAFLARI
4- KUR FARKI GİDERLERİ
DÖNEM GELİR GİDER FARKI (GİDER FAZLASI)
TOPLAM
432.591,42
3.390,00
124.305,00
223.845,18
81.051,24
116,02
251,23
1.979,70
434.938,37
380.365,70
116.680,76
80.159,34
134.190,00
4.070,80
800,00
2.160,00
19.000,00
19.234,80
4.070,00
7.528,87
76.806,57
6.477,79
47.703,81
1.523,10
5.779,56
4.398,06
185,15
187,82
193,88
1.736,47
4.732,30
345,88
468,00
3.074,75
1.292,68
-31.055,45
434.938,37
DENETCİ RAPORU
Ankara Rotary Kulübü Derneği Denetçileri olarak göreve başladığımız tarihten
bugüne kadar,
1. Belirsiz zamanlarda yapmış olduğumuz denetimler,
2. Aralık 2013 itibariyle yapmış olduğumuz ayrıntılı “ara denetim”
çalışmaları sonunda Kulübün eylem ve işlemlerinin yasalara ve Kulüp
Ana Tüzüğü’ne uygun olduğunu saptadık.
Dönem içi denetimler dışında, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda
denetçiler olarak görüşlerimizi bildirdik.
Dönem sonunda kulübün;

Üye kayıt defteri

Demirbaş defteri

Karar defteri

Muhasebe belgeleri

Muhasebe defteri
tarafımızdan incelendi.
Yaptığımız tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonunda Ankara Rotary Kulübü
Derneği’nin 2013-2014 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin; yasalara, muhasebe
ilkelerine ve Kulüp Ana Tüzüğüne uygun olduğunu ve kulübün gerçek finansal
durumunu doğru olarak gösterdiğini saptadık.
Ulaştığımız bu olumlu sonuç nedeniyle;
1.
Kulübün 01 Temmuz 2013 – 30 Haziran 2014 dönemi bilançosunun
onaylanmasını,
2.
Yönetim Kurulunun aklanmasını,
Genel Kurulun yüksek takdirlerine arz ederiz. 10.06.2014
Saygılarımızla,
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Lütfü Metin
Rtn. Mustafa Bozcaadalı
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 2014- 2015 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
1) GELİRLER
343.575
A) KULÜP GELİRLERİ
1. Üyelerin Yıllık Kulüp Ödemeleri
234.240
62 Üye x 160 TL x 12 ay Üye Aidatları
119.040
35 + 5 Üye x 240 TL x 12 ay Aktif üye bağışları
115.200
2. Yeni Üye Giriş Aidatı
5 Üye x 1500 TL
7.500
7.500
3. Üyelerden şartlı bağışlar (burs için)
36.000
(20 öğrenci x 200 TL x 9 ay)
4. Devamdan muaf üye yemek bedeli bağışları
56.832
27 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 60 TL
21.060
27 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 65 TL
22.815
5. Üyelerden birikmiş aidat tahsilatı (20 Haziran itibariyle)
12.957
B) SAİR GELİRLER
9.003
1. Aktivite gelirleri
8.750
2. Nemrut Projesine yapılan şartlı bağışlar
100
3. "The Rotarian Abonelik Bedeli olarak üye ödentisi
153
($24 x 3 üye x 2.12 TL)
C) ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN
2) GİDERLER
343.300
A) YEMEK GİDERLERİ
109.330
Aktif Üye
35 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 60 TL
27.300
35 üye x 0.70 x 26 HAFTA x 65 TL
41.405
Devamdan Muaf Üye
25 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 60 TL
19.500
25 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 65 TL
21.125
B) MİSAFİR YEMEK GİDERLERİ
6.575
25 KİŞİ x 60 TL
1.500
30 KİŞİ x 65 TL
1.950
Konuşmacı
25 KİŞİ x 60 TL
1.500
25 KİŞİ x 65 TL
1.625
C) BÜRO GİDERLERİ
1. Personel(Kulüp Koordinatörü-Muhasebe + Vergi +
Sigorta)
78.500
48.600
2. Diğer Ofis Giderleri
26.900
3. Kıdem Tazminatı Fonu
2.000
4. Demirbaş Alımı
1.000
D) ULUSLARARASI ROTARY GİDERLERİ
7.935
1. Mevcut Üyeler UR Aidatı (62 üye x $ 54 x 2.150 TL)
7.200
2. Yeni Üye UR Aidatı
580
(5 üye x $54 x 2.150 TL)
3. The Rotarian’ Abonelik (3 üye x $24 x 2.150 TL)
155
HİZMET GİDERLERİ
E) TOPLUM HİZMETLERİ
54.960
1. Benzer amaçlı vakıf, eğitim ve sağlık kurumlarına bağış 20.460
Federasyona Ödenecek Yılık Ücret (62 üye x 330 TL)
2. Nemrut Projesi
1.000
3. İşitme Engelliler Projesi eşleşmiş bağış $10.000
21.500
4. Diğer Projeler
12.000
F) MESLEK HİZMETLERİ
1.500
G) KULÜP HİZMETLERİ
10.000
1. Roster basımı
3.000
2. Tanışıklık ve etkinlikler
5.000
3. Diğer Projeler
2.000
H) GENÇLİK HİZMETLERİ
74.500
1. Burs (40 öğrenci x 9 ay x 200.00)
72.000
2. Ankara Rotaract Kulübüne katkı
1.500
3. Gençlik Mübadele programı
1.000
3) GELİR GİDER FARKI (1-2)
275
A) GEÇMİŞ DÖNEMDEN DEVRECEK (18.06.2014
İTİBARİYLE) (+)
17.662
a) Mevcutlar
17.662
1. Kasa
438
2. Bankalar
8.344
3. Bankalar ( Kıdem Tazminatı Fon Hesabı )
2.644
4. Döviz hesabı ( 2.981,86 dolar)
6.236
B) DEVREDECEK BORÇLAR
10.766
5.366
a) Hilton Oteli 11-18 Haz. 2014 faturaları
2.802
b) Muhtasar,SGK (18.06.2014 itibariyle)
2.564
c) Diğer ( 30.06 2014 itibariyle)
5.400
1. 25.06.14 tahmini devir teslim töreni giderleri
5.000
2. Faaliyet Raporu basımı
200
3. Diğer Borçlar
200
C) NET DEVRECEK
A-B
6.896
NOT: YÖNETİM KURULUNA BÜTÇE KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YETKİSİ
VERİLMİŞTİR
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Şahap Birgi
Cevat Girgin
Cemal İmre
Orhan Mersinli
Celal İmre
Necdet Egeran
Galip Kardam
Vedat Ural
Erol Bükey
Enis Tokcan
Fethi Gürel
Velid İsfendiyar
Yılmaz Öz
Fuat Zadil
Azmi Tlabar
İlhan Çevik
İrfan Tümer
Bahattin Bursalı
Yavuz Kireç
Hüseyin Sermet
Yüksel Seler
Emin Gürol
Necip Alayeli
Çetin Gökçeadam
Aykut Duatepe
Burçin Arkan
Fahrettin Uluç
Şemsi Bargut
Medeni Soysal
Önder Çavuşoğlu
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Engin Ural
Yaşar Alıçlı
Zafer Gülçur
Kemal Seler
Kadircan Baturalp
Tarık Çetin
Doğan Erden
Nurhan Aydınalp
Önder Güven
Volkan Pasiner
A. Ulvi Serdaroğlu
Ali Padır
Kenan Eratalay
Ömer Lalik
Güneş Üçer
Metin Acet
Vedat Kirişçi
Refii Berent
Y. Asım Gürel
Aral Ege
Günal Akbay
Serdar Kaya
Can Sezgin
Mesut Yalçın
Mustafa Toker
Haluk Aydemir
Ayhan Bozkurt
Metin Kamil Ercan
Murat Yazıcı
Kemal Ergün
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?

Benzer belgeler

Sonuç Bildirim Listesi için tıklayınız.

Sonuç Bildirim Listesi için tıklayınız. TFSF Özel Ödülü/PAFT Special Award (Tüm kategorilerden 1 adet / 1 photographs all categories) Arbella Özel Ödülü/Arbella special award (Tüm kategorilerden 1 adet (Arbella temsilcisi tarafından seçi...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü Üyeler/Members : Rtn. Günal Akbay, Rtn. Ahmet Acar, Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Refii Berent Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel konularda konuşmacı getiril...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir  - Ankara Rotary Kulübü There were 17 meetings with spouses invited; a Group 4 Clubs’ meeting in July hosted by our club; a Club Assembly and Governor’s visit on 30 September 2009; and a Club Assembly on 20 January 2010 a...

Detaylı

CP2005-2006

CP2005-2006 Distinguished members of Ankara Rotary Club and their beloved spouses, We share with you the joy and pride of realizing our missions aiming to serve to our society, new generations and humanity in...

Detaylı

İndir - Ankara Rotary Kulübü

İndir - Ankara Rotary Kulübü and Oran Clubs hosted by Başkent Rotary Club. On 17 July 2013 a joint meeting was held together with Başkent, Oran and Kocatepe, Rotary Clubs hosted by our club. On 22 July 2013 a joint meeting was...

Detaylı