ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ KOALİSYONU BASIN

Transkript

ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ KOALİSYONU BASIN
ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ KOALİSYONU BASIN AÇIKLAMASI Bağlantı için: Günal Kurşun İnsan Hakları Gündemi Derneği 0532.3826638 17 Temmuz 2010 Uluslararası Adalet Günü: Dünya Cezasızlığı Sona Erdirilmesi İçin Kurulan Sistemin 12. Yıldönümünü Kutluyor Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, Roma Statüsü’ne taraf olamayan tüm devletleri ve Türkiye’yi Statü’ye taraf olmaya bir kez daha davet eder. 1998 yılının 17 Temmuzunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü, Birleşmiş Milletler’de kabul edildi. Bugün 139 devletin imzaladığı, 111 devletin taraf olduğu Statü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçlarıyla saldırı suçunun takibi konusunda tüm dünya üzerinde etkili tek hukuk mekanizması olarak varlığını sürdürüyor. 1993 yılından beri, bahsi geçen bu suçların aralarında Bosna‐Hersek, Ruanda, Sierra Leone ve Sudan’ın bulunduğu 12 farklı ülkede işlendiği iddialarına ilişkin 6 farklı uluslararası ya da özel mahkemede toplam 181 dava açıldı. Birçok devletin ulusal yargı mekanizmalarında bu suçlara ilişkin davalar hala devam etmekte. Dünya üzerinde işlenen “en ciddi suçlar” olarak adlandırılan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunun önlenmesi, faillerinin cezasız kalmaması için çalışan UCM, bugüne kadar 5 ülkedeki ihlallerle ilgili soruşturma başlattı, 12 tutuklama kararı yayınladı. Bu tutuklama kararlarının en sonuncusu, 12 Temmuz 2010 tarihinde Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında ikinci kez, bu defa soykırım suçlamasıyla yayınlanan tutuklama kararıdır. Statü’nün kabul edilişinden beri bütün dünyada 17 Temmuz, Uluslararası Adalet Günü olarak kutlanıyor. Bugün vesilesiyle, yirmi Türkiyeli Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu olarak bir kez daha Türkiye’yi, evrensel adaletin yerleşmesi ve soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunu işleyen faillerin cezasız kalmasının önlenmesi için Roma Statüsüyle kurulan sisteme dâhil olmaya davet ediyoruz. ARKA PLAN
Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun temelleri, 2003 yılında İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun 18-21 Eylül 2003 tarihleri arasında, Ankara'da
ortaklaşa düzenledikleri ve güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde insan hakları mücadelesi veren sivil toplum
kuruluşlarının katıldığı "11 Eylül ve Sonrasında İnsan Hakları ve İnsancıl Hukukun Askıya Alınması Girişimi"
seminerinin ardından atıldı. Seminerin ardından hazırlanan Ankara Bildirgesinde Katılımcılar, soykırım,
insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarını ortadan kaldırmak ve bu suçların işlenmesini önlemek için
bölgedeki ülkelerin hepsini Uluslararası Ceza Mahkemeleri Statüsünün onaylanmasını hızlandırmaya, UCM
uygulama mevzuatını iç hukuklarında benimsemeye davet ettiler.
Bu seminerin ardından, UCM Koalisyonu'nun oluşturulması konusunda İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Mazlumder UCM Türkiye Koalisyonunun
oluşturulması konusunda ilk adımı attılar ve İHD, TİHV, FIDH ve UCM için Uluslararası Koalisyon’un işbirliği
ile Ankara’da 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde geniş bir katılımla UCM için Türkiye Koalisyonu’nun
güçlendirilmesine yönelik bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantı, UCM için Türkiye
Koalisyonunun kuruluşuna da vesile oldu.
Toplantı sonunda UCM Koalisyonu’nun oluşum sürecinde yer alan örgütler 17 Haziran 2005 tarihinde
yaptıkları basın açıklamasında aşağıdaki konuların altını çizdiler:
“Türkiye, mümkün olan en kısa zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) kuran Roma
§
Statüsü’ne katılmalıdır.
§ Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde 8 Ekim 2004 tarihinde
yaptığı konuşmasında dile getirdiği, Türkiye’nin UCM Statüsü’ne kısa sürede taraf olacağına dair taahhüdü
de hatırlatırız.
§
UCM Ulusal Koalisyonu, UCM Statüsü’nün geliştirilmesi yönünde çabalarını sürdürecektir.
§ Ulusal Koalisyon bu konuda sürekli çalışarak TBMM’ye Hükümette, kamuoyuna ve medyaya yönelik bir
çalışma planını uygulayacaktır.
Türkiye’de İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye
§
Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, MAZLUMDER, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden oluşan UCM
Ulusal Koalisyonu’nun yeni katılımlarla genişletirilmesinin gerekli olduğu saptanmıştır.”
Bu açıklamanın ardından bir strateji toplantısı yaparak kampanya programını oluşturma hedefini önüne
koyan UCM Koalisyonu, bu hedefini 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde İnsan Hakları Ortak Platformu’nun
katkıları ile gerçekleştirmiştir. Bugün Türkiye’deki insan hakları hareketinin en önemli kısmını oluşturan
yirmi kuruluş, Uluslar arası Ceza Mahkemesini oluşturmaktadır.
UCM Koalisyonu’nun Vizyonu
Türkiye’de ve dünyada soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmemesi, etkin soruşturma ve
kovuşturmanın sağlanması, cezasızlığın sona ermesi ve hukukun üstünlüğünün tam ve etkili bir biçimde
sağlanması için Türkiye’nin UCM’Yİ kuran Roma Statüsü’ne taraf olmasını sağlamaktır.
UCM Koalisyonu’nun Misyonu
UCM Koalisyonu, yasama ve yürütme organlarının Roma Statüsüne taraf olunması konusunda ikna
edilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri biraraya getirerek ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısı
oluşturmak için çalışır.
UCM Koalisyonu’nun Stratejik Hedefleri
Koalisyonun stratejik hedefi, güçlü ve yaygın bir koalisyon yapısı oluşturmak ve etkili bir kampanya
yürütmektir.
Koalisyon Üyeleri
1. Ankara Barosu
2. BARANSAV-Baran Tursun Polis Mağdurları Vakfı
3. Başkent Kadın Platformu Derneği
4. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
5. Diyarbakır Barosu
6. Helsinki Yurttaşlar Derneği
7. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
8. İnsan Hakları Derneği
9. İnsan Hakları Gündemi Derneği
10. İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği
11. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
12. Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
13. Mahsus Mahal Derneği
14. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
15. Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
16. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
17. Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği
18. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
19. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
20. Van Kadın Derneği
Koalisyon Yürütme Kurulu
Başkent Kadın Platformu
Diyarbakır Barosu
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Yüzleşme Derneği
UCM Koalisyonu Sözcüsü: Öztürk TÜRKDOĞAN (İnsan Hakları Derneği)

Benzer belgeler

Therrawood 20 Yıl Sınırlı Garanti UCM Kompozit Yapı

Therrawood 20 Yıl Sınırlı Garanti UCM Kompozit Yapı UCM ya hasarlı ürünü, sadece hasarlı olduğu kısmı kadarını, yenisi ile değiştirmekle, ya da yine sadece hasar gören ürünün değeri kadar bölümü için satın alan kişi veya kuruma para iadesi yapmak il...

Detaylı