SDÜ IIBF KAMU IKT101 - İktisada Giriş I

Transkript

SDÜ IIBF KAMU IKT101 - İktisada Giriş I
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
DERS İÇERİĞİ – Yrd.Doç.Dr. Onur SUNGUR
DERS BİLGİLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
IKT101
İktisada Giriş I
Bölüm
Kamu Yönetimi Bölümü (B Şubesi)
Şubesi - I. ve II. Öğretim
Kredi
2-0-2
Dönem
I. Sınıf I. Dönem (Güz)
ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİLERİ
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Onur SUNGUR
Adres
SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Oda No: A-113
A 113
Telefon
0246 – 211 32 19
E-Posta
Posta
[email protected]
Web
www.onur sungur.com
www.onur-sungur.com
Facebook
www.facebook.com/onur.sungur.1983
DERS PLANI
Hafta
Konu
1
Tanışma ve Ders Hakkında Genel Bilgi
2
Bilim ve İktisat Üzerine: İktisat Biliminin Tanımı, Anlamı, Ayrımları
3
İktisadın Temel Kavramları: İstek, Fayda, Üretim, Tüketim, Mal-Hizmet,
Mal Hizmet, Kıtlık ve Tercih
4
Ekonominin Temel Sorunları ve Ekonomik Sistemler: Kapitalist, Sosyalist ve Karma Ekonomik Sistem
5
İktisat Tarihine ve İktisadi Düşünce Tarihine Kısa Bir Bakış
6
Tüketici Davranışları: Fayda Kavramı, Farksızlık Eğrileri, Bütçe Doğrusu ve Tüketici Dengesi
7
[Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle ders işlenmeyecektir]
8
Fiyat Teorisine Giriş: Talep Kavramı
9
Fiyat Teorisine Giriş: Arz Kavramı
10
Esneklik Kavramı: Talep ve Arz Esneklikleri, Esneklik ve Eğim İlişkisi, Esnekliği Etkileyen Faktörler
11
Piyasa Dengesi: Piyasa Kavramı, Piyasa Türleri, Tam Rekabet Piyasasında Denge
12
Üretici Davranışları: Maliyet Kavramı, Eşürün Eğrileri, Eş Maliyet Doğrusu ve Üretici Dengesi
13
Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol Piyasası
14
Eksik Rekabet Piyasaları: Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları
15
Emek Piyasası: Emek Arzı, Emek Talebi, Emek Piyasasında Ücretin Belirlenmesi
KAYNAKLAR
Zeynel DİNLER (2011), İktisada Giriş, Ekin Yayınevi, 17. Baskı, Bursa.
David BEGG, Stanley FISCHER, Rudiger DORNBUSCH (2010), İktisat, Türkiye İş Bankası Yayınları, 8. Baskı, İstanbul
İsmail Hakkı DÜĞER, Murat Ali DULUPÇU (2007), İktisata Giriş, Türkmen Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul.

Benzer belgeler

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı (NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLøNWLVDW $WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL, (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOO...

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN YAD 201 Mesleki Yabancı Dil-I 215 MUH 203 Maliyet Muhasebesi

Detaylı

Ek-1

Ek-1 reçetelerin bir suretinin eczanede muhafaza edilmesi, reçete kayıt defterine işlenmesi ve denetlendiğinde de bunların ibraz edilmesi gerektiği şeklinde olup, ayrıca reçetelerin Sağlık Müdürlüğü ve/...

Detaylı

Sayfa 1 / 2 Pfizer Anketi Gizlilik Bildirimi Bu gizlilik bildirimi bir

Sayfa 1 / 2 Pfizer Anketi Gizlilik Bildirimi Bu gizlilik bildirimi bir Bu  Anket  yoluyla  veya  Anket  sayesinde  toplanan  bilgiler  (“Bilgiler”),  yolsuzlukla  mücadele  yasalarıyla ilgili riskleri değerlendirmek üzere analiz edilecektir.  Anket yanıtlarının doğrul...

Detaylı