Liman işletmesi – Gemi trafiği / Dok kapakları / Gemi

Yorumlar

Transkript

Liman işletmesi – Gemi trafiği / Dok kapakları / Gemi
Competence in Video Security
Liman işletmesi – Gemi trafiği / Dok kapakları / Gemi
bağlama yerleri
Açık deniz ve iç limanlar havalimanlarına göre parça ve dökme yük ile konteyner yük elleçlemede
uzmanlaşmışlardır.
En büyük deniz limanlarının ticaret hacmi yılda 400 milyon tonun üzerindedir. En büyük konteyner terminalleri yıllık 9 – 10 milyon TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Standart konteyner birimi) elleçleme
gerçekleştirir. Böyle limanların coğrafî boyutları da buna göredir, en büyüklerinin alanları 100 km2’ye kadar
çıkabilmektedir, bunun yanında rıhtımların uzunluğu kilometrelerce olabilmektedir. Her mevsimde sürekli
olarak orada 50.000 kişiye kadar eleman çalışmaktadır.
Gemilerde ve liman tesislerinde emniyeti ve tehlike savuşturmayı iyileştirmek için 2004’ten beri bağlayıcı
olan ve ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code)
[Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Emniyet Kodu] olarak adlandırılan önlemler belirlenmiştir. Bu önlemlerin önemli bir bileşeni tehlike savuşturmak için şahısların ve gemilerdeki yükler ile liman tesislerinin
gözetimini tanımlamaktadır.
Akıllı bir video güvenlik tesisi birçok noktada liman emniyeti kurallarını desteklemekte ve güvenlik kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktadır.
Video güvenlik donanımından teknik beklentiler yüksektir. Yüksek rutubet, ani fırtınalar, kuvvetli morötesi
ışınlara maruz kalma, su sıçraması ve don olayları gibi hava koşullarına bağlı etmenler dış teçhizata yüklenmektedir. Sudan, sisten, geceleyin liman projektörlerinin „aşırı ışıklarından“ kaynaklanan yansımalardan
oluşan değişken ışık koşulları kamera tekniğinden büyük beklentilere neden olmaktadır. Büyük mesafeler,
daha doğrusu uzun sinyal yolları kalite düşmeden aşılmalıdır. Telsiz donanımları veya elektrik hattındaki
aşırı gerilim yükselmelerinin (vinçlerin ve makinelerin aşırı kullanım zamanları) sebebiyet verdiği elektromanyetik arızalar tesisin fonksiyonunu etkilememelidir.
GEUTEBRÜCK daima mevcut IP bazlı video santral tekniği (görüntü işleme ve kayıt, sistem yönetimi)
yanında görüntü elde etme ve aktarma için profesyonel ürünler sunmaktadır.
| İkiz kameralar, IP kameraları, termal kameralar
| Zorlu çevre koşulları için de kamera koruma muhafazası
| İkiz dome, V4A’dan ARGUS yüksek süratli çevirme-eğme sistemi (dual sistem)
| LWL-, 2-tel- ve UTP tekniğinde her mesafe için sinyal aktarım parçaları
| IP kodlayıcı
Liman gözetimine örnekler
Kurulum gerekleri:
Limanda bir video güvenlik tesisinin kablo kurulumu arazinin dev boyutlsrı nedeniyle kilometrelerce
yayılmaktadır. Bu, sinyal aktarım bileşenlerinin ve kullanılan aktarma ortamının kalitesinden yüksek beklentilere neden olmaktadır.
Bir video sinyalinin aktarılmasında azami ulaşım uzaklığı 100 m olan standart koaksiyal kablo ile (örn. RG
59) çoğunlukla dışta kalır.
GEUTEBRÜCK istenen her aktarım hattı için sinyal aktarım bileşenleri sunmaktadır.
| İkili bükülmüş kumanda hattı üzerinden video sinyalinin aktarımı için 2 telli aktarma parçası (erişim 2
km’ye kadar)
| Fiber optik kablo – video ve veriler için çoklu konum aktarım bileşenleri (3 – 8 km’ye kadar erişim)
| Fiber optik kablo – video ve veriler için tekli konum aktarım bileşenleri (50 km’ye kadar erişim uzaklığı)
| UTP video ve veriler için aktarım bileşenleri (aktif bileşenler 1 km’ye kadar erişim uzaklığı)
- veya gerekli bütün verilerin (video ve kumanda sinyalleri) limanın mevcut ağ örgüsü alt yapısı üzerinden
aktarımı. Bu uygulamada IP kameralar doğrudan, analog kameralar bir IP kodlayıcı (CAM2IP) üzerinden
bağlanabilirler.
Özel CCTV uygulamalarına güdümlü DSP bazlı sıkıştırma yöntemi MPEG4CCTV ile gerçek zamanlı
sıkıştırmaya, mümkün olan en büyük sıkıştırma oranında yüksek görünüm kalitesi ve canlı görünüm
aktarımındaki kısa tepki sürelerine rağmen ağ örgüsü yükü (band genişliği) düşük kalır.
Bu doğal olarak video güvenlik sisteminin bellek yer ihtiyacını da etkiler. MPEG4CCTV sıkıştırma M-JPEG’e
göre aynı görüntü kalitesinde %50‘nin üzerinde ortalama veri azaltmaya erişir. MPEG4CCTV’de dinamik
GOP [resim gruplama] uzunluk kumandası ile kamera görüntüsündeki hareket motiflerine bağlı olarak
oldukça daha fazla veri azaltma ve bununla ağ örgüsüne daha az yüklenmeye erişilebilir.
Örnek: Gemi bağlama yerlerinin gözetimi
Gemi bağlama yerlerinde şahısların faaliyetlerinin ve yükün gözetimi için (tehlike savuşturma) yüksek çözünürlüklü
ikiz kameralar veya paslanmaz çelikten hava şartlarına karşı koruma muhafazasında sabit kameralar olarak megapixel
IP kameralar öyle konuşlandırılmalıdır ki, tüm bağlama yeri bütünüyle kapsama alanı içinde olmalıdır.
Bütün kameralar, faaliyet dışı zamanlarda (aktif yükleme yok) devre içi olan video hareket sezicileri ile donatılmıştır.
Alarm sahasında bir hareket olduğunda, video yönetim sistemi tarafından yönlendirilen ilgili yüksek hızlı çevirme/
eğme başlığı sistemi söz konusu alarm sahasının görüntü alanına zoom yapar ve alarm görüntülerinin güvenlik merkezinde izlenmesini sağlar.
Video güvenlik sistemi bekleme pozisyonunda bütün kamera sinyallerini saniyede 2 – 5 görüntü ile kaydeder. Alarm
halinde kayıt hızı yükselir – canlı kayıt yapılır.
Yük elleçlemede bağlama yerinin bütün kameraları canlı kayıt yapar ve yük ustasının monitörlerinde gösterilir. O
zaman yüksek hızlı döner-yatar başlık sistemi manüel kullanım için devreye sokulur.
Sonra yüklemenin kaydı çeşitli ortamlarda uzun vadeli güvenceye alınır veya dışa aktarılır. Tehlike hallerinin görüntüleri derhal diğer güvenlik sorumlularına aktarılabilir, dışa gönderilebilir veya kâğıda basılabilirler.
Video güvenlik sistemi internet veya özel ağ örgüleri üzerinden dünya ölçeğinde başka GEUTEBRÜCK sistemleriyle
birleşebilir, böylelikle yere bağlı olmaksızın yükleme işleminin görüntülerine girilebilir.
Bununla yükün daha yükleme sırasında bir olası zarar görüp görmediğinin hedef limanda kontrolu kolayca mümkün
olur.
Seçeneğe bağlı olarak genel sistem limanın taleplerine uyarlı özel grafik kullanım yüzeyi (MultiMap) üzerinden
kullanılabilir.
Bu örneğin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki ürünleri tavsiye ederiz:
İkiz kameralar
Megapixel kameralar
Paslanmaz çelikten hava şartlarına karşı koruma muhafazası
ARGUS yüksek hızlı döner-yatar başlık sistemi
Video hareket algılama GSC/VMD lisansları
GeViScope hibrit sunucu
GeViSoft video yönetim sistemi
MBeg/GCT-3X-LAN çok fonksiyonlu kullanım âleti
MultiMap grafik kullanım yüzeyi (GUI)
Örnek: Gemi trafiği ve dok kapaklarının gözetimi
Limanlardaki gemi trafiği seneden seneye giderek daha yoğun olmaktadır. Limandaki bütün gemi hareketlerinin
sorunsuz ve güvenli koordinasyonundan liman kaptanı veya daha küçük limanlarda liman ustası sorumludur.
Dev yük gemilerinin yanında spor tekneler doklara girmek için sıkıştırır ve ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar,
muazzam konteyner gemileri veya yolcu gemileri aynı anda limanlara girerler, römorkörler oto taşıyıcıları ana
koya sokmak için manevra yaparlar ve daha birçok şey. Ekseriya tehlike durumları sadece radar sistemi veya telsiz
haberleşmesi ile veya kötü hava şartlarıyla (sis, fırtına vs.) hızlı ve tam olarak fark edilmeyebilir.
Liman sahasının ilgili noktalarına kurulan modern bir video kamera sistemi gerekli ek görüntü bilgilerini, her mevsimde, hangi hava şartları olursa olsun gündüz ve gece tam da ihtiyaç hissedildiğinde sağlar.
GEUTEBRÜCK ARGUS yüksek süratli döner-yatar başlık sistemi bu görev için önceden belirlenmiştir. ARGUS ikili sistemi paralel döner-yatar birimden geçerek hareket eden 2 Paslanmaz çelikten hava şartlarına karşı koruma muhafazası
(sağ ve sol) ile donatılmıştır.
Bir tarafta motor zoom objektifli (odak mesafesi 320mm) yüksek çözünürlüklü gündüz/gece sistem kameraları
çalışırken, diğer tarafta yüzlerce metre uzaklıkta, tam karanlıkta veya siste tam netlikte, zengin kontrastlı görüntüler
veren kompakt termal görüntü kameraları faaliyettedir. Her iki kamera arasında her an daima “elde” en uygun kamera
tekniği olacak biçimde geçiş yapılabilir.
Entegre pozisyon kumandası (255 sabit pozisyon S, N, F, Z) başlığı saniye hızıyla önceden programlanan pozisyona
(Max. döner-/ -yatar sürat = 200 derece/s) sürer ve çok fonksiyonlu MBeg kullanım aletiyle kullanılır ve programlanır.
Limanın dış sistemleriyle kumanda bir ara birimi bağlanarak veya bağlantılarla gerçekleştirilir.
Doğal olarak sistem „ana“ video güvenlik sistemine entegre edilebilir ve seçeneğe bağlı olarak grafik kullanım yüzeyi
üzerinden yönlendirilebilir.
Bu örneğin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki ürünleri tavsiye ederiz:
ARGUS System kameraları
Termal kameralar
ARGUS hava koşullarına karşı koruma muhafazası
ARGUS yüksek hızlı döner-yatar başlık sistemi
MBeg/GCT-3X-LAN çok fonksiyonlu kullanım aleti
Harbor_BL_TR_14.10.2009
Örnek: Bir limanın durum planı
GEUTEBRÜCK GmbH
Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 E-mail: [email protected] | Web: www.geutebrueck.com

Benzer belgeler

Sınır güvenliği

Sınır güvenliği sınır bölgesinde zararsız gezinti yapanlar mı yoksa şüpheli olası kaçakçılarınmı yolda olduğu belirlenebilir. ARGUS ikili sisteminin GEUTEBRÜCK sistemleri için standardize edilen KDec ara birimi si...

Detaylı

Otopark - Geutebrück

Otopark - Geutebrück görüntülerinin aktarılması için ilave dokunmatik imdat tuşu güvenliği arttırır. Park yerleri Olası bir „park etme kazasının“ mümkün olduğunca her ayrıntısını tanımlayabilmek için nispeten dar ve ta...

Detaylı

Spor stadyumları

Spor stadyumları GeViScope veya bir re_porter ile bağlantılı olarak bütün kamera sinyalleri sürekli olarak kaydedilir. Buna ek olarak elle yönlendirilen şüphe kayıtları ayrı bir bellek halkasında dosyalanabilir. El...

Detaylı

Perakende Satış

Perakende Satış saptandığında sistem otomatik olarak yetkili dış gözetim servisine alarm verir ve alarm görüntülerini yayınlar. Aynı zamanda bütün kameraların video kayıtları ayrı bir halka belleğinde arşivlenir. ...

Detaylı