Sayı 15

Transkript

Sayı 15
FLASH
Sayı 15 • 2007
DALI Ödülü
PCA EXCEL one4all ile başarı seyri
Ekonomik çalışma garantili
koridorFONKS YONU’NUN etkileyici yönleri
Birinci sınıf oyuncu
güçLED EOS ile dar alanda bol ışık
TE VIPER
Her ihtiyaca uygun
elektronik dönüştürücü
FLASH15 Tur copy.indd 1
7/5/07 1:12:32 PM
Editörden
Enerji-verimli teknolojilerin net ekonomi
TridonicAtco bu konuda yıllarca yoğun olarak
karları ve tartışmasız ekolojik zorunlulukları,
çalışarak dijital dim edilebilir sistemlerdeki
politikacıları, şirketleri, lobi yapanları, tüketi-
bugünkü Avrupa Pazar lideri konumuna
cileri ve karar mercilerini global ve sürdürü-
geldi. lk olarak Şubat 2007’de DALI Akti-
lebilir enerji kullanım politikası geliştirmeye
vite Grubu tarafından verilen “DALI Ödülü”
iter. Somut önlem yelpazesi endüstrinin
TridonicAtco’nun seçkin rolünün altını çizdi,
çeşitli dallarındaki Avrupa Enerji Koruma
çünkü bütün ödül alan projelerde PCA EXCEL
Talimatlarından Avustralya, Kaliforniya,
one4all balastları yer almaktaydı.
Küba’daki yasaklanmış elektrik ampullerine,
Almanya mar Bankasının (KfW) yeni finans-
TridonicAtco’nun ticari sonuçları gelişen
man programından “Enerji Verimlilik Takımı”
olumlu eğilimlerini göstermektedir. 31
olarak bilinen ZVEl girişimine kadar geniş bir
Ocak 2007’deki üçüncü çeyreğin sonunda,
alanı kapsar.
satışlar %11.9’luk artışla 281.1 milyon avroya
Değerli okurlar,
ulaşmıştır. Aydınlatma parça üreticileri
Binalarda enerji tasarrufunun etkili bir yolu da
kapasite darboğazlarını başarıyla ortadan
yileşme gücüne güç katmaya devam ediyor.
akıllı aydınlatma kontrol sistemlerini pan-
kaldırdıklarından önümüzdeki birkaç ay içinde
Aydınlatma endüstrisi bileşenlerindeki bu po-
jur stor kontrolü ve güvenlik sistemleri gibi
daha çok yükselmek için bir engel yoktur.
zitif trendin arkasındaki itici güç hiç şüphesiz
binadaki diğer sistemlerle birlikte kullanmaktır.
ki daha yüksek enerji verimliliği araştırmasıdır.
Bu noktada DALI standartları gitgide artan bir
öneme sahiptir.
Walter A. Ziegler
CEO TridonicAtco
2
Editörden/Fihrist
4
Ürün PC ENDÜSTR S – Nem tutmayan armatürler zor şartlarda ışıldıyorlar
5
Ürün TE VIPER – Masrafsız ve kullanıcı dostu
6
Şirket DALI Ödülü – PCA EXCEL one4all ile başarı seyri
8
Proje DALI – Soldala okulu: Aydınlatmayı ve faaliyeti birleştirmek
12
Ürün koridorFONKS YONU – Ekonomik çalışma garantili
14
Uygulama DALI-MSensor – Ofisler için memnuniyet verici enerji-verimli aydınlatma
16
Ürün Yüksek basınçlı deşarj lambaları için kontrol donanımı –
Garantili sıkışıklık ve güvenilirlik
17
Ürün güçKONTROL PCI-B – Standardize edilmiş güvenlik gereksinimleri
18
Proje güçLED modül zinciri – Rorschach Deniz Restoranı: Lezzetli aydınlık
22
Ürün güçLED EOS – Birinci sınıf oyuncu
26
Proje LED – Renault: Beyaz LED ışığıyla imajlarını güçlendirdiler
29
Ürün güçLED şerit modülleri – Sınırları zorlamak
30
Olaylar Çevredeki global faaliyetleri
Kapak resmi: Kampanya imajı
güçLED EOS 2. Nesil
FLASH – TridonicAtco‘nun dergisidir.
Yayıncı: TridonicAtco, Dornbirn
Sorumlu editör: Christian Söhnel
Editörler: Andrea Fitz, Hanna Klaiber, Nicole Klein
Çıkaran: mashART, Hohenems
Baskı öncesi: Fitz Feingrafik, Lustenau
Baskı: mediaGroup Le Roux, Almanya
© 2007 TridonicAtco
2
FLASH15 Tur copy.indd 2
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:12:43 PM
PC PRO sr
Göz alıcı basitlikte kurulum.
www.tridonicatco.com
TridonicAtco’nun ürettiği PC PRO sr, küçük
boyutlu lambaların tasarımına, kurulumuna ve
çalışmasına büyük serbestlik getirdi. Bunun
nedeni ise PC PRO sr’ nin armatür dışına
kurulabilmesi oldu. Cihaz kablo aracılığıyla
armatüre bağlandığından asma tavanlarda kullanmak için ideal oldu.
Portatif uçbirimlerin kullanılması ve mandal
bağlantısıyla entegre germe desteği kurulum
için hiçbir araca gerek olmadığını gösterir,
sistemin kullanımı kolay ve kurulumu ve
kaldırması hızlıdır.
parlak fikirler dünyası®
Emirates Sarayı‘ndaki kümbet
PC PRO sr
FLASH15 Tur copy.indd 3
7/5/07 1:12:54 PM
Ürün
Nem tutmayan armatürler
zor şartlarda ışıldıyorlar
Uzun ömür ve ekonomik Fabrikalar, tren istasyonları, tüneller ve rıhtımlar elektronik ekipmanlar için
çalışma için PC ENDÜSTR zor alanlar oldukları için bu tarz yerlerde ekipmanın özel gereksinimleri
karşılaması beklenir. Ve tabii hiç şüphesiz armatürlerin de.
Bu tarz uygulamalar için Hamburg’daki uzman
aydınlatma şirketi Norka’ nın TridonicAtco’nun
denenmiş ve test edilmiş PC ENDÜSTR
elektronik balastlarıyla çalışan geniş nem
tutmayan armatür yelpazesi düzgün çalışma
garantisi verir. Bunlar koruma tüp reflektörlü
versiyonlar ve tasarımda güçlü versiyonlardır.
ki koruma sınıfı II armatürü Erfurt Endüst-
Akıllı Gerilim Koruma denen akıllı engelleme
risi ve Hamm Endüstrisi, tek bir birim yada
mekanizması alçak gerilim ya da yüksek geri-
Örneğin, bir ve iki lambalı nem tutmayan ar-
16m.’ye kadar tavanı olan odalar için şerit
limden doğabilecek olası zararları engellemek
matürler Erfurt Endüstrisi ve Hamm Endüstrisi
aydınlatması şeklinde kullanılabilir. Tam güve-
için düzenli olarak kontrol donanımındaki
IP 65 koruma tipinde asitlere ve alkalilere
nilirlik TridonicAtco tarafından çetin endüstri
şebeke gerilimini izler .
dayanıklılıkları ve paslanmaz tasarımlarıyla
koşullarına dayanacak ve 36 W ve 58 W T8
ün saldılar. Dikdörtgen armatür gövdesi
floresan lambalarının ve 49 W, 54 W ve 80 W
TridonicAtco’nun PC T8 ENDÜSTR ve
güçlendirilmiş beyaz cam fiber plastikten
T5 floresan lambalarının gece gündüz güvenli
PC T5 ENDÜSTR birimleri az bakım ve
yapılmıştır. Basit bir tasarımı ve koruma tüp
ve uzun süre çalışmalarını garanti edecek PC
endüstriyel aydınlatma sistemleri için eko-
reflektör özelliği vardır. Oda aydınlatması için
ENDÜSTR ECGleri tarafından sağlanmıştır.
olan çeşidinde kapağı transopal polimetil
nomik çalışma olarak çift etki sağlar. Norka
tarafından üretilen Erfurt Endüstrisi ve Hamm
methacrylate (PMMA) malzemeden yapılmıştır;
PC T8 ENDÜSTR ve PC T5 ENDÜSTR birim-
Endüstrisi’nin nem tutmayan armatürleri tam
az ışık ve yoğun ışıklı çeşitlerinde ise camsız
leri ortam sıcaklığı 60 °C olduğunda 100.000
da bu uygulamalara cevap verecek kesin
PMMA’ den yapılmıştır. PC ENDÜSTR
saat ve ortam sıcaklığı 70 °C olduğunda
parametreler sunmaktadır.
balastları bakım-kolaylığı ek yöntemiyle geniş
50.000 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır,
bakım başlangıcıyla kurulmuştur.
ve çift lambalı 80 W versiyonu da 50 °C ve
60 °C’de aynı ömre sahip olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu sağlam birimler 4 kV’a kadar
gerilim artışlarına dayanabilirler ve bozulma
oranları çok düşüktür.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
4
FLASH15 Tur copy.indd 4
Ürünler
Ürün haberleri
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:13:03 PM
Ürün
Yüzey montajları için kullanılan elektronik TE VIPER transformatörünün dikkat çeken bir fiyat/performans oranı var ve yılın ikinci çeyreğinden itibaren
60 VA’lık çıkışıyla, Ekim 2007’den itibaren de 150 VA’lık çıkışıyla piyasada
olacak.
Özellikler
TE VIPER –
masrafsız ve kullanıcı dostu
Her ihtiyaca uygun
elektronik transformatörler
50.000 saatlik ömür
TE-DC one4all
50.000 saatlik ömür
TE-T, TE-U, TE one4all
TE VIPER, TridonicAtco’nun denenmiş ve test edilmiş teknolojisi ve ka-
50.000 saatlik ömür
TE-S, TE-NE, TE-ECO,
TE-speecy
litesiyle kendi kullanıcı dostu tasarımını birleştirdi. Kablo kıskaçlarının
kurulum esnasında herhangi bir alete ihtiyaç duymamasından dolayı
kurulum çok kısa zamanda,basit ve güvenilir olarak gerçekleştiriliyor.
20.000 saatlik ömür
TE-VIPER
Birincil ve ikincil kenarlardaki genişçe ölçümlendirilmiş terminal blokları
kablolama işlemini basitleştiriyor. Topraklama kablosunun indirilmesiyle üç fazlı kabloların tesisatında avantaj sağlıyor. TE VIPER’ın ayrıca
kısa devre ve yüksek sıcaklığa bağlı kapanmalarda otomatik yeniden
başlatma, ilk-kenar ve takip eden-kenar faz dimlemesi özellikleri
Fiyat
mevcuttur.
Bu masrafsız transformatör iki renkli ambalajı sayesinde Avrupa ve
Avustralya standartlarını karşılamaktadır.
Büyük projelerin parçası veya tavan spotları (downlight) kiti gibi basit
uygulamalar için geliştirilmiş bu birim, TridonicAtco’nun portföyü için
mükemmel ilavelerdir. Yeni TE VIPER gibi düşük maliyetli çözümlerden
one4all ara yüzlü TE transformatör gibi yüksek-seviye ürünlere kadar
her uygulamaya yönelik geniş elektronik transformatör yelpazesi ile
TridonicAtco mükemmel uyumlu özellikleriyle uygulamaya özel ve
pazara yönelik portföy sunar.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 5
www.tridonicatco.com
Ürünler
Ürün haberleri
5
7/5/07 1:13:06 PM
Şirket
2007 DALI Ödülü TridonicAtco‘nun
lk DALI ödülü TridonicAtco’nun yeteneğini gösteren etkileyici bir rapordu.
6 Şubat 2007’de Milan’daki Livinluce fuarında düzenlenen ödül töreninde
kutlama yapmak için iki neden vardı.
PCA EXCEL one4all ile
başarı seyri
Mit PCA EXCEL one4all auf
Erfolgkurs
TridonicAtco DALI Yan Ödül 1’i Varşova’daki “Rondo
1” ofis binasına uyguladığı aydınlatma yönetim
çözümü ile aldı
lk olarak winDIM@net sistem çözümü “Yan Ödül 1” olarak sunuldu.
orijinal DALI konseptinin bireysel oda aydınlatma kontrol sistemlerin-
kinci olarak, kazanan projedeki DALI çözümünde ,Berlin’deki
deki temeli gibi bir gelişim olarak görülebilir.
“Deutsche Telekom Laboratuarları”, PCA EXCEL one4all dijital dim
edilebilir balastları kullanıldı. Bu yenilikçi balastlar Basel şirketi olan
DALI ödülünü kazanan her iki proje de bir kez daha TridonicAtco’nun
Regent Beleuchtungskörper AG’deki “Zemin” seviyesindeki armatür-
akıllı kontrol yönetimindeki öncü rolünü onaylamış oldular. Şirketin “her
lerde yüksek seviyede işlevsellik sunuyorlar. Bütün bu durumlar
şey tek bir kaynaktan” sloganıyla sunduğu dijital dim edilebilir PCA EX-
TridonicAtco’nun aydınlatma kontrol bileşenlerindeki mükemmelliğini
CEL one4all balastları ve aydınlatma kontrol çözümleri için geliştirilmiş
kanıtlıyor.
winDIM@net yazılımı gibi DALI ara yüzü bileşenlerinin geniş yelpazesi
her ihtiyaca cevap verir. Bu mükemmel uyumlu DALI tabanlı konsept,
DALI Aktivite Grubu tarafından kabul edilen toplam 26 proje yarışmak
konsepti içeren sistem çözümlerinin etkileyici kullanıcı faydalarının
üzere sunuldu. Değerlendirme kriterleri sistemin prestiji, DALI kuru-
olduğunu gösterdi. Bu ise Rondo 1’in aydınlatma yönetiminin ve acil
lumunun boyutları, tasarım öğesi (mimarı görünümü de kapsayacak
durum yönetiminin sofistike birleşimiyle kanıtlandı - TridonicAtco’nun
şekilde), teknolojideki öncü konumu, enerji verimliliği ve kullanıma
Warsaw tabanlı sistem partneri Luxmat Sp. z o.o., tarafından
alınırkenki kurulum kolaylığını kapsamaktaydı. Uluslararası jüri
tasarlanmış ve uygulanmıştır. Toplam 715 DALI hattında 5681 PCA
tarafından bu kritelere uyan üç proje seçildi.
EXCEL one4all balastları, 1.116 TE one4all elektronik transformatörleri
ve 2.089 EM PRO acil durum aydınlatma birimleri birarada çalışarak
Jurinin birinci ve ikinci olarak değerlendirdiği projelerdeki inanılmaz
optimum çözüm üretmişlerdir.
benzerlik hemen göze çarpıyordu. Her ikisi de DALI standartları
tarafından getirilen hat başına 64 DALI birimi konabilme kısıtlaması yenilikçi Eternet çözümüyle giderilen kapsamlı aydınlatma kurulumuydu.
Katılan teknolojilerin rafine ve kesin bilgileri mutlak uyumluluğunu
garanti etmiştir. TridonicAtco’nun teknik bilgisiyle aydınlatma yönetimi
ilerleme yolundadır.
Dünyadaki pek çok projede görüldüğü gibi, IT dünyasını ve aydınlatma
teknolojisini uygun DALI-TCP/IP ağ geçidi ile birleştiren zekice bağlantı
gün geçtikçe geniş bir kabul görüyor ve ileriye doğru yol açıyor. Bu
Daha fazla bilgi için:
www.dali-ag.org
6
FLASH15 Tur copy.indd 6
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:13:07 PM
TRIDONIC.ATCO AKADEM S
Müşterileri heyecanlandırmak
Satış elemanlarımız siz müşterilerimizi ürünÜrün bilgisi ve genel konular
lerimizle ilgili heyecanlandırmak ve ihtiyacınız
Teknik konulara ek olarak, eğitimler iyi satış
olan doğru cevapları bulduğunuza inandırmak
Satış elemanları için destek
bilgilerini içeren genel konuları da içerecek.
isterler. TridonicAtco Akademisi satış
Eylül 2007’de TridonicAtco yeni eğitim
Eğitim programının asıl hedefi büyük bir ge-
elemanlarımızı yetenekli, güvenilir, çalışma
programına başlayarak, teknik uzmanlık,
reksinimin olduğu ve var olan bilgiyle maksi-
hedefli partnerlerle sağlam bir etki bırakması
müşteri ilişkileri yönetimi ve satış memu-
mum verimlilik elde edilebileceği konularda
için destekler.
ru gibi bir çok değişik görevde sistema-
bilgi vermektir.
tik destek sağlayacağı satış elemanları
bulmayı planlıyor. Bu TridonicAtco’nun satış
elemanlarının teknik bilgisi sonucunda yüksek
talep gören yenilikçi ve teknik olarak sofistike
ürünlerle portföyünü geliştirmesi sonucunda
verdiği bir karardır.
FLASH15 Tur copy.indd 7
7/5/07 1:13:19 PM
Proje
DALI, PCA EXCEL one4all
ve DALI-MSensörleri
– mükemmel uyum
Aydınlatmayı ve faaliyeti birleştirmek
Bir odayı görevlere göre alanlara bölmek “Södertalje skolmodell”ın fikirlerinden biridir.
TridonicAtco’nun DALI sistemi ve akıllı aydınlatma kontrol bileşenleri oda aydınlatmasına görülmedik yaklaşım getirdi.
Yaratıcı bir model proje
Açık ve esnek yerleşimi değişik pedagojik servisler için alan sunar.
Temmuz 2007’den itibaren sveç’teki Soladala okulunun 450 öğrenci
Okul ayrıca enerji verimliliğinde de önde gidiyor. ç mekan çok yönlü
ve 45 çalışanı beraber çalışıyor ve tatillerini ortak yönde geçiriyor
olacak şekilde tasarlandı ve tabii ki bu, planlı ısıtma, havalandırma ve
olacaklar. “Södertalje skolmodell” projesi esnek eğitim ve öğretim
aydınlatmayı beraberinde getirdi.
yöntemleriyle şekillendi. Tek katlı okul binasının açık yeşil pencereleri
ve üçgen şeklindeki çatısıyla sıra dışı görünümü burada özel bir şeyler
Işık karakteri yansıtır
olduğunu gösteriyor. Doğa, okul bahçesi ve okul binası mükemmel
Mekanı bu kadar esnek kullanmakla birlikte ışık, resepsiyon salonu,
bir uyumla bir arada bulunuyor. Ana girişten itibaren bina bir huni gibi
dans salonu, tiyatro, film gösterim alanı, medya kütüphanesi ve sınıflar
açılarak geniş toplantı alanını, resepsiyonu, kantini ve medya kütüpha-
gibi çeşitli bölgelerdeki özel görevleri tanımlamakta kullanıldı ve bu
nesini gösterir.
alanların her birine kendi karakterlerini verdi. Aydınlatma ve iç mekan
demirbaşları ve mobilyalar yeni öğrenme ve oyun senaryolarına uygun
Tavan en alçak noktasında tepe olacak şekilde ters çevrilmiş bir dağ
olacak şekilde değiştirildi. Aydınlatma tasarımcısı AF Instrıktur AB’den
sırası görünümdedir. Bu sıra dışı tasarım binaya uzay çağı görünü-
Patrik Tunfjord ile birlikte çalışan mimar Martin Lindstam bir yönü
müyle birlikte samimi bir atmosfer de sunar. Duvarlarla birlikte bu
işlevsellik ve enerji verimliliği tanımlayan diğeri bina içindeki yaratıcı
ters çevrilmiş tavan büyüleyici bir ortam yaratır. Pencereler yeterli
çalışmayla birleşen yeni bir aydınlatma konsepti geliştirdi.
güneş ışığının koridora ve respsiyon koridoruna girmesini sağlar, cam
pencereler, cam kapılar ve açık alanlar şeffaflık ve binaya ekstra ışık
girmesini sağlarlar.
Södertalje’deki Modellera arkitektur mimar Msrtin Lindstam’a göre
Soldala okulu ufak bir evren,bir andromeda görünümünde. Bu cüretkar
Proje verileri
ve eğlenceli binada eğitim yaratıcı çalışma,deney ve hareket üzerine
Proje sahibi:
Mimar:
TelgeFastigheter, Södertälje
Martin Lindstam
Modellera AB, Södertälje
nşaat:
TH-Konsult, Stockholm
Elektrik/aydınlatma tasarımı: ÅF-Infrastruktur AB
kurulmuş.
8
FLASH15 Tur copy.indd 8
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:13:29 PM
FLASH15 Tur copy.indd 9
7/5/07 1:13:40 PM
“Aydınlatmayı ve faaliyeti birleştirmek”, devam ediyor
Eğer DALI-MSensörlerinden biri, bir
Aydınlatma kontrol sistemlerinin gerçekleştirecekleri çok karmaşık
kişinin yada kişilerin varlığını tespit
görevleri vardır. Bütün bu ihtiyaçları karşılayabileceği için DALI
ederse ilgili bölümdeki ışık akışı
sistemi seçilmiştir. Sistem TridonicAtco’nun aydınlanma görevine
%80’e arttırılır. Odadaki saptanan son
göre yeniden tesisat döşemesine gerek kalmadan değişik
hareketten 20 dakika sonra aydınlatma
kontrol seçenekleri (bir başka deyişle DALI, DSI ve switchDIM)
tekrar %20 seviyesine iner ve son kişi
sunan one4all ara yüzlü dijital olarak dim edilebilir balastlara
okulu terk ettiği zaman –kod kartından
dayanmaktadır.
gelen sinyale göre- aydınlatma kapanır.
Özel uygulamalar için ve bireysel ihtiyaçlar için
DALI aydınlatma kontrol sistemi ışığın rahatça azaltılıp artırılmasına
ayarlar, ışık kaynakları gruplandırılabilir ve aydınlatma görüntüleri
programlanabilir. Bu demek oluyor ki doğru aydınlatma atmosferi
sadece değişik alanlardaki özel faaliyetlere uygulamak için değil, aynı
zamanda da aydınlatma sisteminin işlevselliği ihtiyaçlar değiştikçe
veya bina veya sistem genişledikçe kolayca değiştirilebileceği için
kullanılır. Aydınlatma anahtarlı sistemin aksine isteğe göre kontrol
edilir, bu da %40 ‘a kadar varan enerji verimliliği sağlar. Bu mükemmel
bir tasarruftur.
herhangi bir odadaki veya bölgedeki aydınlık manuel
olarak arttırılıp azaltılabilir.
Bölgesel aydınlatma çatı pencerelerindeki veya kütüphanedeki
tavanda bulunan floresan lambalarını içermez. Bu DALI-MSensörleri
tarafından ortam aydınlık sensörleri tarafından kontrol edilen arka plan
aydınlatması, gece boyunca da binada ışık vereceğinden içerdeki
insanların etrafta yolunu güvenli bir şekilde bulmasını sağlar. Sabit
aydınlatma kontrol özelliği odada bulunan günışığına bir miktar yapay
ışık ekleyerek aydınlatmanın her zaman istenilen seviyede ve rahat
Aydınlatma kontrolü için sensörler
Soldala okulundaki aydınlatma durum sensörleriyle kontrol edildi.
olmasını sağlar.
TridonicAtco’nun 70 kadar hareket ve ortam aydınlık sensörü içeren
DALI-MSensörleri her alanda gereken ihtiyaçları karşılayacak şekilde
etrafa dağıtıldı. Bir kişi binadaki 13 bölgeden herhangi birine girdiği
zaman kod kartındaki aktiviteye göre ışık, zemin aydınlatmasının
%20’si kadar açılıyor. Bu kişisel rahatlığı ve hareket kolaylığını sağlar.
10
FLASH15 Tur copy.indd 10
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:13:48 PM
DALI sistemi sadece %20 ve %80 aydınlık seviyesinde ışık akışı
Optimum alan kullanımı
olacak şekilde ayarlanmaz, değişik durumlara göre de programla-
DALI aydınlatma kontrol sistemi pek çok seçeneği ile beraber Soldala
nabilir. Anahtarlar ve DALI x-dokunmatikPANELi var olan ışık ayarını
okulunun tüm alan gereksinimi talep-led kullanımı ile minimize edilen
tartışmalar, film gösterileri, dans gösterileri veya derslerde iptal etmek
açık alan yerleşimlerinin temelini oluşturdu. Örneğin yemek salonu,
için kullanılır. Daha basit olamazdı.
yemek dışındaki zamanlarda da başka aktiviteler için kullanılır hale
geldi. Armatürleri yeniden gruplandırarak –bireysel erişilebilen PCA
EXCEL one4all balastları ile – özel çalışmalar için odalar içinde odalar
oluşturuldu. Bunun sebebi her balastın ve her grubun kendi içinde ayrı
olarak kontrol edilmesidir.
Esnekliğin çok önemli olmadığı odalarda armatürler dijital olarak dim
edilebilen PCA EXCEL one4all balastlarıyla kullanıldı fakat daha ucuz
DSI sistemi ile kontrol edildi. Bu durumda, sadece aydınlatma grubuna
kendi “adresleri” verildi, böylece bütün armatürler aynı aydınlık derecesinde olan belli bir gruba devredildi.
One4all ara yüzleri sayesinde PCA EXCEL one4all’a eklenebilen
üçüncü kontrol opsiyonu da Soldala okulundaki aydınlatma sisteminde
kullanıldı. Küçük odalarda aydınlatma switchDIM yardımıyla manuel
olarak açılıp kapandı veya azaltılıp arttırıldı. Hareket sensörleri burada
da birinin olup olmadığını otomatik olarak anlamak ve aydınlatmayı
otomatik kapatmak için kullanıldı.
Dans salonu/tiyatro bölümlendirilmiş duvarıyla birlikte binanın özel bir
Aydınlatma tasarımcısı Patrik Tunfjord günü gününe programlanmış
kısmıdır. Bölüm kapatıldığı zaman her iki ufak kısmın kendilerine ait
aydınlatma olaylarının özellikle birkaç sınıflı alanlarda nasıl başarılı
aydınlatma durumu vardır. Eğer parça eski haline getirilirse sadece bu
olacağını görmeyi bekliyor. Fakat aydınlatmanın günışığında ve
genişletilmiş alanlar için kullanılan aydınlatma durumlarına erişilir.
belirlenmiş aydınlatma seviyelerinde kullanımı, basit yapısı ve farklı
aktivite ve işlerdeki farklı amaçlara göre ayarlanabilirliği sayesinde herhangi bir zamanda optimize edilebilir. TridonicAtco’nun DALI-MSensör
ve PCA EXCEL one4all dijital dim edilebilir balastları gibi aydınlatma
kontrol bileşenleri bir kez daha etkileyici yeteneklerini gösterdiler.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
FLASH
Sayı
15 15
FLASH
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 11
www.tridonicatco.com
Referans projeler
11
7/5/07 1:13:55 PM
Ürün
Ekonomik çalışma garantili
Aydınlatma sistemlerinin enerji verimlilikleri şu anda
önemli bir sorun. koridorFONKS YONU sürekli kullanılan
fakat farklı alanlarda farklı seviyeleri olan aydınlatma
sistemleri için enerji tasarrufu sağlar.
koridorFONKS YONU‘nun etkileyici yeteneği
Dim edilebilir PCA balastlarıyla kullanılan armatürler burada bir katma
değer katar. Ekstra kontrolör eklemeden sadece geleneksel hareket
sensörü ile koridorFONKS YONU bütün bu aydınlatma gereksinimlerini karşılar, ayrıca yüksek seviyede güvenlik ve gece gündüz
emniyet sağlar ve de hatırı sayılır miktarda enerji tasarruf eder.
koridorFONKS YONU ayrıca çok büyük bir rahatlık sağlar, çünkü bir
kişiyi algılar algılamaz ışığı en yüksek aydınlatma seviyesine çeker
ve sonra etrafta kimse olmayıncaya kadar enerji-tasarruf seviyesine
çeker.
Katma değerli kontrol sinyali
koridorFONKS YONU TridonicAtco’nun dijital olarak dim edilebilir PCA
Güvenlik ve enerji verimliliğinin mükemmel uyumu
EXCEL one4all ve PCA ECO lp balastlarının yenilikçi fonksiyonudur.
koridorFONKS YONU bir taraftan enerji verimliliğini ve tasarrufu,
Hareket sensörlerini akıllı bir biçimde kullanır. Hat gerilimi algılandığı
diğer taraftan güvenliği birleştirmenin akıllıca yoludur. Bu en iyi yapay
zaman, bu fonksiyon birimler tarafından otomatik olarak algılanır ve
gün ışığının sürekli gerektiği yeraltı park alanlarında anlaşılabilir. DIN
sonra kendilerini bu çalışma moduna ayarlar. Armatürün yeniden
EN 12464-1 standardına göre gece boyunca park alanlarında, trafik
tesisatına ya da yeniden programlanmasına ihtiyaç kalmaz.
hatlarında, giriş ve çıkışlarda 75 lx gerekir. kincisi içinse gün içinde
aydınlatma seviyesi 300 lx’e yükseltilmelidir.
koridorFONKS YONU özellikle enerji verimli ve tasarrufludur. Bu
her şeyden önce güvenlik standartlarının günün değişik saatlerine
Bugünlerde çoğu yeraltı araba parkları 24 saat güvende hisset-
göre ışıkların gece gündüz sürekli açık olması şeklinde dikte ettiği
tirmek ve optimum kullanımı garanti etmek için minimum seviye-
aydınlatma çözümüne uyar. Sabit aydınlatma gereken yerler olan otel
nin üstünde ışık veren dim edilmeyen armatürlerle donatılmıştır.
koridorları ve restoranlar gibi Avrupa DIN EN 12464-1 standardına
koridorFONKS YONU ise daha fazla enerji verimliliği ve konforla
göre gün içinde 100 lx ve gece daha az seviyede aydınlık gereken
güvenlik ve refah hissi verir.
yerlerde kullanılabilir. Benzer şekilde hastane gibi sağlık şirketleri
koridorları da gün içinde 200 lx ve gece 50 lx aydınlatmaya ihtiyaç
duyarlar.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
12
FLASH15 Tur copy.indd 12
www.tridonicatco.com
Ürün
Ürün haberleri
FLASH
FLASH Sayı
Issue15
15
7/5/07 1:13:57 PM
koridorFONKS YONU ile çok sayıda hareket sensörü ve dim edilebilir
Ekonomik çalışma garantili
PCA EXCEL one4all veya PCA T5 ECO lp’li armatürler paralel olarak
Ek hiçbir kontrolöre gereksinim duymadığı için durum-kontrollü
bağlanabildiği için, uzun koridorları veya büyük alanları tamamen kap-
aydınlatmaya koridorFONKS YONU ile yatırım yapmak asgari düzeyde
sar. koridorFONKS YONU armatürlerin tüm yeraltı araba parklarında,
olur. Tüm ihtiyaç duyulan geleneksel hareket sensörleri ve dim edile-
pahalı bölgelerde veya sadece bireysel alanlarda hareket sensörü ile
bilir PCA EXCEL one4all veya PCA T5 ECO lp balastlı armatürlerdir.
kontrol edilebilmesini sağlar.
Aşağıdaki kutuda gösterildiği gibi %100 aydınlatma akışı sağlayan dim
Örneğin araba park alanlarının girilen bölgesi parlakça aydınlatılıp ka-
edilemeyen aydınlatma sistemleriyle karşılaştırılınca enerji tasarrufu
lan kısmı minimum parlaklıkta tutulabilir ve bütün armatürler belirlenmiş
sayesinde ek maliyeti iki yıldan daha az bir sürede karşılar.
bir zaman aralığından sonra “enerji-tasarruf seviyesine” dim edilebilirler.
koridorFONKS YONU ile durum-kontrollü aydınlatma çözümleri sadece
enerji verimliliği, konfor ve güvenlik sağlamaz ayrıca etkileyici bir tasarruf da sağlar. TridonicAtco böylece yeraltı istasyonları, tüneller, depolar ve yaya alt geçitlerindeki geniş uygulamalarda enerji verimliliğini
garanti eden yenilikçi sistemler sunar.
Enerji gereksinimleri, %
Günün daha az kullanılan saatlerinde
koridorFONKS YONU maksimum enerji
tasarrufu ve güvenlik duygusu sağlar
koridorFONKS YONU ile
enerji tasarrufu
koridorFONKS YONU ile değişik
zamanlarda enerji gereksinmesi
Günün Saati
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 13
www.tridonicatco.com
13
7/5/07 1:14:10 PM
Uygulama
DALI-MSensörü değerini kanıtladı
Ofisler için memnuniyet verici
enerji-verimli aydınlatma
TridonicAtco’nun DALI-MSensörü tabanlı gün ışığı kontrolüne yer veren
aydınlatma sistemlerinin kurulumu ve yapılandırılması kolaydır. Ortam
aydınlatma sensörü ve hareket sensörünün birleşimi çalışma alanlarına ideal
aydınlatma koşullarını yüksek enerji verimliliğiyle sunar.
Ortam aydınlatması ve görünümü
Herhangi bir kontrolöre ihtiyaç duyulmaz çünkü bu işlem zaten
Ofislerdeki aydınlatma çözümleri yüksek verimde enerjiyle
DALI-MSensörü tarafından gerçekleştirilir. Bu kadar az parçayla sistem
çalışılabilecek hoş bir atmosfer sunmalıdır. Bütün bu ihtiyaçlar sensör
sadece çok ekonomik değil, aynı zamanda da çalışmaya uzaktan
tabanlı günışığına bağlı kontrol sistemleriyle gerçekleştirilebilir.
kumanda ile başladığı için çok fonksiyonel ve esnektir. Hiçbir yazılım
TridonicAtco’nun DALI-MSensörü, ortam aydınlatma sensörünü ve PIR
yoktur ve DALI standartları sayesinde sistem yeniden yapılandırılabilir
hareket sensörünü birleştirmesinden dolayı bu tarz uygulamalara çok
ve armatürler istenen şekilde yeniden gruplandırılabilir.
uygundur. Ayrıca sadece ek olarak PCA EXCEL one4all balastları ve
DALI PS veya DALI PS1 güç kaynağı gerektirdiğinden kurulumu ve
yapılandırması da kolaydır.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
14
FLASH15 Tur copy.indd 14
www.tridonicatco.com
Ürünler
Ürün haberleri
FLASH
Issue
FLASH
Sayı
15 15
7/5/07 1:14:22 PM
Sadeliğin ta kendisi
kinci aşama sensörleri ayarlamaktır. Armatür
Eğer örnek olarak açık plan ofis düzenini
grupları ve sensörler ilgili DALI-MSensörünün
alırsak bu yaklaşımın aydınlatma kontrolü
döner anahtarı üzerinde numaralandıktan son-
için karmaşık olmadığını görebiliriz. Çalışma
ra kontrol edilecek armatür grubu tanımlanmış
ortamındaki aydınlık seviyesi gün ışığı kontrol
olur. Gruplama bir DALI hattı üzerindeki en
sistemine göre ayarlanmıştır. DALI-MSen-
fazla sekiz sensör için yapılabilir.
söründeki durum detektörü ilgilenilen ortamda
biri olup olmadığına bağlı olarak ışığı otomatik
Üçüncü aşama DALI-RC uzaktan
olarak açıp kapatırsa “daimi aydınlatma”ya
kumandasıyla (tüm sistem için programlama
göre %75’e varan enerji tasarrufu sağlar.
aracı olarak kullanılır) adresleme ve bütün
armatürler sensörlerine atanana kadar
Kurulum ve yapılandırmanın olabildiğince
gruplamaktır. Bu işlem bütün DALI-MSensör-
basit olabilmesi için çeşitli bölümler iş ortamı
leri için tekrar edilir.
düzenlemesine ve armatürlere göre tespit
edilmelidir. Bu örnekte açık plan ofis düzeni
Dördüncü ve son aşama bütün aydınlatma
her bir bölümde bağlı olan armatür grubunu
kontrol sistemini test etmektir, diğer bir deyişle
ve çevredeki suni gün ışığını ölçer, böylece
kontrol edecek DALI-MSensörü içeren 4
armatür gruplarını ve sensörlerin istenildiği
önceden belirlenen parlaklık seviyesine
bölüme ayrılmıştır. Bitişik koridor alanlarında
gibi atanıp atanmadığını kontrol etmektir.
uzaktan kumanda yardımıyla optimum enerji
Karmaşıklık
kontrol sistemlerinin enerji verimliliği odaya
her üç ofis kapısı için bir sensör bulunur. Eğer
birisi bu üç kapıdan birini kullanarak ofise
girerse sensör bütün armatürleri açar.
verimliliğinde ulaşılmış olur. Gün ışığına bağlı
DALI-MSensörü yenilikçi aydınlatma sistem-
giren insanı algılayan hareket sensörleri
lerinde kullanılan karmaşık aydınlatma
yardımıyla daha fazla artar.
kontrol bileşenidir. Aydınlatma sensörü ortam
parlaklığını, diğer bir deyişle doğal gün ışığını
Armatürlerin, asma tavanların ve saklı kutuların
kurulumu ve ayrıca yüzey montajı için dört
versiyonuyla TridonicAtco’nun DALI-MSensörü
bireysel ve açık plan ofis düzenleri, eğitim ve
konferans odaları, pasajlar ve garajlar gibi çok
çeşitli alanlarda otomatik aydınlatma çözümü
sunmak için idealdir. Basit kurulumu ve
yapılandırılması “çocuk oyuncağıdır”.
Sensör
Armatür
Armatür
Grup 1: gün ışığı, hareket sensörü ve uzaktan kumanda
Grup 2: gün ışığı ve hareket sensörü
Grup 3: hareket sensörü (“asla kapalı değil” fonksiyonu)
Grup 4: hareket sensörü ve uzaktan kumanda
Grup 5: hareket sensörü (“PIR sadece kapalı” fonksiyonu)
Açık-plan ofis düzenlerinde ve konferans salonlarında armatür grupları doğal gün
ışığına, uzaktan kumandaya ve hareket algılamasına göre çalışırlar. Koridorlarda “asla
kapalı değil” fonksiyonu %10 sabit ışık seviyesi sağlar. Bir hareket tespit edildiği zaman
bu seviye %80’e çıkar. “PIR sadece kapalı” fonksiyonu sayesinde mutfaklarda hareket
algılanmamasından bir süre sonra ışık kapatılır.
FLASH
Issue
FLASH
Sayı
15 15
FLASH15 Tur copy.indd 15
www.tridonicatco.com
15
7/5/07 1:14:27 PM
Ürün
Garantili sıkışıklık ve güvenilirlik
TridonicAtco’nun manyetik OF balastları 250 W ve 400
W’lık deşarj lambalarıyla yüksek basınçta çalışabilmeleri
için özel olarak geliştirilmiştir. Başarılı OM versiyonları
ve OG versiyonlarının arasındaki balast yelpazesine
mükemmel uyum sağlar.
OF balastları yukarıda bahsedilen 250 W ve 400 W’lık ampullerin olduğu
armatürler gibi çok sıkışık alanlarda maksimum güvenilirlik gerektiren
uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu uygulamalar hem iç mekan hem de
dış mekanda sokak aydınlatması, fabrika aydınlatması,havayolu terminalleri ve yüksek tavanlı resepsiyon salonu uygulamalarını kapsar.
Çoğu durumlarda zor bakım koşulları ve pahalı asansör platformlarına
olan ihtiyaçlarıyla tanımlanır.
Orta vat aralığı için OF balastları
OF balastları ZRM 6-ES/C ve ZRM 12-ES/C ateşleyicileriyle birleşmek
için idealdir. Bunlar dijital zamanlama ve otomatik resetle beraber
kullanılır. Sıkıştırılmış OF balastları ateşleyiciyle birlikte armatürün
içindeki alanı optimum olarak kullanırlar.
TridonicAtco’nun bütün manyetik balastlarında olduğu gibi, OF
balastları optimum lamba çalışmasını garanti eder. Uygun ateşleyiciyle
birlikte yüksek basınç deşarj lambaları için mükemmel çalışma sistemi,
ZRM 6-ES/C and ZRM 12-ES/C ateşleyicileri
ve 100.000 saatlik çalışma süresi boyunca maksimum güvenilirlik
sağlar. Böylece TridonicAtco yeteneğini bir kez daha manyetik balastlarda göstermiş oldu.
OM serisi
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
16
FLASH15 Tur copy.indd 16
Ürünler
OF serisi
OG serisi
Ürün haberleri
www.tridonicatco.com
FLASH Sayı
Issue15
15
7/5/07 1:14:28 PM
Ürün
Yeni uluslararası IEC/EN 61347-2-12 standartlarının yayınlanmasıyla elektronik balastların yüksek basınçlı deşarj lambalarında çalışmasına açıklık
getirildi.
Standardize edilmiş güvenlik gereksinimleri
Önceleri, bu birimleri kapsayacak özel standartlar olmadığı için Avrupa
standartları DIN EN 61347-2-3 “flüoresan lambalarında a.c.güçle
çalışan elektronik balastlar için özel koşullar” başlığına göre be-
güçKONTROL PCI
yeni standartlara geçti
lirlenen uluslararası seviyede test ediliyorlardı ve sadece uluslararası
onay damgası veriliyordu.Avrupa pazarı için önemli bir faktör olan
ENEC onay damgasıyla ekipmanı etiketlemek için gereken koşullar
karşılanamıyordu.
Yeni IEC/EN 61347 – 2 – 12 “a.c. veya d.c. güçle çalışan elektronik
balastlı deşarj lambaları (flüoresan lambaları hariç) için özel koşullar”
standardı hem kullanıcıya hem de üreticiye hatırı sayılır faydalar
sunuyor. Genel güvenlik gereksinimlerinin de karşılanması gerekiyor.
Bunlar kişisel güvenlik, temas koruması, fazla ısıya karşı koruma ve
minimum sürtünme açıklık mesafesidir. ECG’ler için ayrıca ek standartlar da vardır, ki bunlar ayrı kurulum olarak tasarlanır ve armatür parçası
olarak açıklanır.
TridonicAtco, B jenerasyonundaki güçKONTROL PCI balastlarının
tümünün metal halide lambalarıyla çalışmasını IEC/EN 61347 – 2 – 12
standardına uygun olarak çoktan test etti. Bu balastlar artık ENEC
onay damgası PCI birimlerinin uygun yüksek öncelik standartlarını
karşıladığını gösteren CB sertifikasını da aldılar.
Ek olarak, bütün güçKONTROL PCI-B birimlerinde EMC onay damgası
var. Bu armatür üreticilerinin armatürlerini onaylattırmak için işlerini
kolaylaştırıyor, çünkü bütün balastlar onaylanmış ve daha fazla önem
verilmesine gerek kalmamış durumda.
TridonicAtco için elektronik balastlarının güvenliği her zaman birinci
önceliktedir. PCI-B versiyonları piyasaya sürüldükleri ilk dakikadan
itibaren son standartlara göre test edilmişlerdir. Balastlardaki güvenlik
ve teknik bilgi TridonicAtco’daki ideal birleşimdir.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 17
www.tridonicatco.com
Ürünler
Ürün haberleri
17
7/5/07 1:14:33 PM
Proje
Lezzetli aydınlık
D511 LED modül zinciri ile karışan renk iştah açıyor
Mart 2006’dan bu yana Rorschach Deniz Restoranı
tekrar Constance gölü kıyısında yemek yenilecek bir
numaralı yer oldu. Bu balık ürünleri restoranında ışık
duvarı –arka plan aydınlatması D511 LED RGB modül
zinciri- çekici bir özellik olarak göze çarpıyor.
1963 yılında inşa edildiği zamandan 1970’lerin ortalarına kadar deniz
ürünleri restoranının engellenmeyen bir başarı yolculuğu vardı. Sahne
ve sinema dünyasının uluslararası starları mekanı doldurup taşırırlardı.
Fransız mutfağı ile bölgedeki en iyilerden biri olarak gösterilirdi.
1980’lerde gelişen finanssal problemler restoranın önce birkaç ay,
sonra yıllar sürecek kapanmasına yol açtı. Ta ki 2004 yılında Alman
Markaya yeni ışık
Constance gölü kıyısındaki Rorschach Deniz Restoranı Mart 2006’da
bir yatırımcı olan Jorg Koreck binaya yeni bir soluk getirene kadar.
yeniden açıldı. Dekoru bulunduğu yerdeki yaşamdan esinlenerek
Cesareti ve cömertliğinin yardımıyla restoranı Constance gölü kıyısında
yapıldı. sviçre, Almanya ve Avusturya üçgeninde Appenzell tepele-
tekrar bir numara yapmak için yenileme çalışmalarına başladı.
riyle suyun kesiştiği muhteşem bir alanda kurulu olan yapının tekneler
için kendine ait bir limanı ve iskele meydanı bulunmakta ve kültürle
birlikte lezzetli bir keşif yolculuğu sunmaktadır. 40 yaşındaki bina
Proje bilgisi
ayrıca mimarisinde ve aydınlatma tasarımındaki yeni standartları ortaya
Proje Sahibi:
Mimar:
Aydınlatma Tasarımı:
koyuyor.
18
FLASH15 Tur copy.indd 18
www.tridonicatco.com
Seerestaurant Rorschach Betriebs GmbH
Garbone GmbH
Remo Eccher, Fluora Leuchten AG
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:14:38 PM
yi hissettiren atmosfer
Bugünkü müşteri taleplerini karşılayabilmek için eski yerleşim ve
kullanımda önemli değişiklikler yapıldı. Bina sadece asıl iskeleti
sağlam kalacak şekilde yıkıldı ve sonra yeniden inşa edildi. Şimdi
içerde bir bölgede sekiz farklı alan bulunuyor.
Wolfhalden Appenzell kantonundaki Carbon GmbH’in mimarları çarpıcı
ve yeniden yapılanmış aydınlatmayla öncü bir mimari ve zarif bir iç
tasarım yaratmak istediler.
Rorschach Deniz Restoranı’nın şu anda bir caz ve tiyatro katı ve
toplantı odası ya da şarap tadımı için kullanılabilecek bir şarap
mahzeni var. Bütün zemin katı odalarının sade alçıpan kemerleri var.
Caz ve tiyatro odasında ayrıca ses-kontrollü sıva kaplaması var. Siyah
parlak bar önü ve kül kaplaması tuğla renkli deri döşeme sandalyelerle
güzel bir zıtlık sağlıyor. Diğer yandan şarap mahzeni eski şarap fıçıları,
pişmiş toprak taban kiremitleri, eskimiş tahta ve tuğla kaplamalı şarap
raflarıyla oldukça sade duruyor.
Zemin seviyesindeki geniş Paulaner odası 170 konuk ağırlayacak
kapasiteye sahip. Ayrıca sade mobilyaları ve çekici kutu şeklinde
tavanı var. Aynı katta teraslarıyla birlikte gelateria Cafe Lago yer
alıyor. Buradaki ilgi çekici olay iki cam duvarın değişen renkleri ve
gün ışığının doğal havasını yansıtacak LED modül zinciriyle arka plan
aydınlatmasının yapılmış olmasıdır.
Ana girişten sonra Regatta Lounge’a ve terasa, buradan da Aqua
Fine Dining gurme restoranına ulaşabilirsiniz. Merdivenlerde dikkatinizi yürüyerek içine girilebilecek büyüklükte farklı iklim bölgelerini
barındıran şarap büfesi çeker. Lounge misafirleri siyah deri koltuklarda
veya yarısaydam oniks ile hafif loşlaştırılmış barda rahatlayabilirler.
Barın önünde misafirlerin yemek yiyebileceği beş metrelik şömine ile
ayrılmış Aqua Fine Dining alanı bulunmaktadır. ki alan görsel olarak
tıraşlı kahverengi meşe döşeme tahtası ile birleştirilmiştir.
Ana mutfak zemin seviyesinde merkezi pozisyonda bulunmaktadır.
lk kattaki ikinci mutfak da göl kenarındaki üç konferans ve ziyafet
salonlarına ve de 150 kişilik terasa servis yapar.
Bütün odalardaki tavanların yeterince yüksek olmaması nedeniyle
dengelenemeyen binanın inanılmaz eğimi, platformlarla adım adım düzeltme yapılarak giderilmeye çalışılıyor. Bu demek oluyor ki müşteriler
iç odalardayken direk Constance gölünü görebiliyorlar ki bu da
yenileme çalışmalarının bir parçasıdır.
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 19
www.tridonicatco.com
19
7/5/07 1:14:45 PM
“Lezzetli aydınlık” devam ediyor
Çarpıcı etki için ışık ve renk
Bu projede ışığın kullanımı önemli yönlerden
LED modülleri parlak ışık yaratabilmeleri için 42 LED C004 üç kanallı
biridir. Girişteki ışığın ve renklerin ustaca
PWM amplifikatörleri tarafından kontrol edilir. Bu cüretkar anlayış lüks
kullanımı buranın insanların buluşması için
deniz ürünleri restoranının karanlıkta coşkuyla ve kuvvetle parlamasını
popüler bir mekan olacağının sinyallerini veri-
sağlar.
yor. Işığın parlaklığı ve rengi değişik durumlara göre ayarlanabilir.
LED çözümleri Fluora Leuchten AG, Herisau/ sviçre tarafından
uygulanmıştır, renkli T5 flüoresan lambalarıyla çalışan orijinal
Cafe Bar alanında sürekli değişen renkleriy-
aydınlatma yapısına göre pek çok avantajı vardır. D511 LED RGB
le parlayan 50 m2’lik cam duvar ilgiyi kendi
modül zinciri arka plan aydınlatması için özelleşmiştir ve kompakt
üzerine çekiyor. Işığın düzgün dağılımı ve renk
yapısı sayesinde sadece 150 mm derinlikte bile düzgün aydınlatma
karıştırma özellikleri hep TridonicAtco’nun
verebilecek şekilde çalışır. Ayrıca LED’ler çok uzun süre dayandıkları
85 D511 LED modül zinciri sayesinde
için sisteme nerdeyse hiç bakım masrafı yapmaya gerek yoktur.
oluyor. Toplamda 42 K420 ve K211 elektronik
dönüştürücü RGB LED’lerinin düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol eder.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
20
FLASH15 Tur copy.indd 20
Referans projeler
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:14:49 PM
Bu çok önemli bir faktördür çünkü her bir
cam panel yaklaşık 72 kg gelir. D511 LED
RGB modül zincirleri ayrıca enerji verimlilikleri ve düşük termal çıkışlarıyla başarı
kazanmışlardır. Bu özellikler işletme maliyetini
gözle görülür bir biçimde düşürür.
Fluora farklı mobilya stilleri olan bütün
odalarda ortak bir tarz yaratmak için tekdüze bir konsept üretti. Floresan lambaları
kemerlerde saklı kalarak gölgesiz bir arka
plan aydınlatması oluşturdular. Işık vurgusu, yüksek-voltajlı halojen lambalı dar-ışın
projektörleriyle oluşturuldu. Bunlar arka
plan aydınlatmasıyla beraber ışık havuzları
oluşturarak dikkatleri odalardaki ışık ve gölge
oyunlarına çektiler. Halogen lambalardan
yayılan sıcak ışık sayesinde ortamda bütün
müşterileri rahat hissettiren huzurlu bir atmosfer oluştu.
Odaların günün ve gecenin değişik saatlerindeki kullanım farklılıklarına göre doğru
aydınlatılabilmesi için kontrol donanımları
DALI aydınlatma kontrol sistemi ile ağ
oluşturdu. Bu sistem değişik ışık modlarının
önceden planlanarak farklı bölgelerdeki
atmosferin zaman zaman değişimini sağlar.
Yeninin büyüsü böylece dağılmamış olur ve
pek çok etki ile genişletilebilir.
Bütün duyulara hitap eder
Rorschach Deniz Restoranı bugünlerde
yeniden sadece en iyi yemek mekanlarından
biri olarak değil aynı zamanda görülmesi
gereken bir yer olarak da ünleniyor. Hayrete
düşüren iç tasarımı ve Fluora’nın aydınlatma
konsepti buradaki önemli faktörlerden biri.
Modül zincirli D511 LED RGB aydınlatma
çözümü, elektronik dönüştürücüler ve
TridonicAtco’nun DALI kontrol bileşenleri
yemek deneyimine uyarıcı bir etki katıyor.
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 21
www.tridonicatco.com
21
7/5/07 1:14:53 PM
Ürün
Birinci sınıf oyuncu
2. nesil güçLED EOS‘ları – dar alanda bolca ışık için
Bu beyaz ışığın bütün diğer parametreleri
güçLED EOS 2. nesil modülleri parlaklıkları ve değişik uygulamalar için göze
çarpan özellikleriyle hem beyaz hem de renkli versiyonlarında etkileyici bir
yorumcudur. Modüller çoklu LED çipleri sayesinde düşük-voltaj halojen
lambalarının yerine geçebilecek yüksek ışık akışını oluşturdular.
önemlidir – ışın açısının ±150 K’dan daha
az olduğu ufak toleranslarda mükemmel
homojenite, bütün renk sıcaklıkları için 80’den
büyük yüksek boya verme endeksi CRI (Ra),
emilen beyaz ışıkta sabit renk konumu ve
50.000 saatten daha fazla çalışma ömrü.
USP gibi ılık beyaz
Fosfor – özel uzmanlık alanı
TridonicAtco’nun güçLED EOS 2. nesil modülleri verimliliğe, armatür
güçLED EOS 2. nesil modüllerinin mükemmel
etkilerine ve ışık kalitesine yeni standartlar getirdiler. Chip-on-Board
görünümünün sırrı, mavi LED’lerin fosforla
(COB) teknolojisi ile yüksek yoğunlukta paketlemelerdeki optimum ısı
kaplandığı renk dönüştürme işlemidir. Bu kap-
yönetiminde, kompakt tasarımlarda ve özellikle uzun ömürde belirgin
lama renk ısısı, beyaz ışık homojenliği, beyaz
fayda sağlandı. Bütün bunlar TridonicAtco’nun uzmanlığını kullandığı
ışık toleransı, renk konumu gibi asıl özellikleri
beyaz LED ışığının üretilmesiyle oldu. Renk dönüşümü için kesin üre-
belirler.
tim kontrolü yüksek kalitede beyaz ışığın belirlenmiş renk ısılarında çok
düşük toleranslarda üretilmesini sağladı.
Çok az fosforla iyi beyaz ışık kalitesi elde etmek mümkündür. Bundan dolayı TridonicAtco
Sonuçta 3000 K, 4200 K ve 6500 K renk ısılarındaki LED modül-
denenmiş ve test edilmiş borortosilikatları
lerinin renk toleransları kompakt floresan lambalara benzedi. Genel
kullanarak LED’lerde mavi ışıkla mükemmel
aydınlatma için tercih edilen ılık beyazın büyük bir pazar payı var.
kalite elde etmiştir. Kafes şeklindeki atomlara
Burası tam olarak TridonicAtco’nun yüksek verimli ılık beyaz LED
basit kimyasal müdahaleler yapılarak fosforla
modülleriyle öncü rol üstlendiği yerdir.
yeşil veya kırmızımsı turuncu ışıklar elde etmek de mümkündür. Bunları uygun oranlarda
birleştirmek suretiyle özel renk ısıları ayarlanabilir veya renk toleransı azaltılabilir. Farklı
güçLED verimliliğini arttırmak
renkteki fosforları birleştirmek renk konumunun iyileşmesine neden olur.
TridonicAtco’nun uzmanlığının kanıtı değişim
işlemini yakından izlemesidir, böylece güçLED
EOS 2. nesil ürünleri olabilecek en az renk
sapmasıyla üretilmiş olur. Çoklu LED ışık
kaynaklarını içeren aydınlanma çözümlerinde tek düze renk görünümü elde ettiği ve
klasik “kutulamanın” dışında, diğer bir deyişle
modüllerin benzer ışık renkleri ve aydınlatma
etkisini seçtiği için idealdir.
güçLED spot
22
FLASH15 Tur copy.indd 22
güçLED EOS
güçLED EOS
2. Nesil
www.tridonicatco.com
FLASH
FLASH Sayı
Issue15
15
7/5/07 1:14:58 PM
Atina Diauc’daki aydınlatma tasarımcıları Katerina Ioannou ve Dimitris Nasikas çarpıcı görünümlerinden dolayı LED modüllerini
kullandılar.
Etkili ve kompakt ışık kaynağı
çiple P216 modülüne bağlanır. Bu kompakt
P214 modülü 20 mm x 20 mm boyutlarındadır
Çok yenilikçi bu güçLED EOS 2. nesil modül-
ışık kaynakları, özellikle beyaz olanı, aydınlık
ve dört adet gün ışığı ve beyaz ışık emen
lerinin 140°’lik etkili ışın açısıyla,ışık kaynağı
etkisinin, renk toleransının ve renk konumunun
diyotu bulunur. 700 mA modunda maksimum
başına 100 lm’ye varan ışık akışı ve 700
mükemmel birleşiminden oluşur.
400 lm ışık akışı ve 9.6 W çıkış üretir.
mA’de çalışarak 2,4 W’lık çıkış üretir. Genel
aydınlatma uygulamalarıyla ilgili olan ılık
27 mm x 27 mm boyutlarındaki güçLED EOS
beyaz, doğal beyaz ve günışığı beyaz gibi
güçLED EOS 211 modülü, örneğin, 18 mm
P215 modülün 900 lm ışık akışı ve 21,6 W çıkış
bütün renkleri bulmak mümkündür.
x 10 mm boyutunda ve 350 mA akımda
üreten dokuz adet LED ışık kaynağı vardır.
çalışarak 1 mm2 beyaz yüksek-güç LED ile 41
TridonicAtco’nun güçLED EOS modüllerinin
lm ışık akışı elde eder.
30 mm x 30 mm boyutlarındaki güçLED EOS
çok geniş uygulama alanı vardır. Tek ışık
P216 modülünün olağanüstü bir ışık etkisi
nokta versiyonu P211-2 şimdi dört çiple P214
TridonicAtco’nun güçLED EOS çoklu-çip
vardır. Oniki adet yüksek-güçlü LED’leri ile
modülüne, dokuz çiple P215 modülüne, oniki
modülü ufak bir pakette daha fazla ışık sunar.
1200 lm ışık akışı ve 28,8 W çıkış üretir.
güçLED EOS P211-2
41 lm @ 350 mA, 1,2 W
Ilık beyaz
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 23
güçLED EOS P214
400 lm @ 700 mA, 9,6 W
Günışığı
güçLED EOS P215
900 lm @ 700 mA, 21,6 W
Günışığı
www.tridonicatco.com
güçLED EOS P216
1.200 lm @ 700 mA, 28,8 W
Günışığı
23
7/5/07 1:15:04 PM
“Birinci sınıf oyuncu” devam ediyor
Renk teklifi
Yüksek akışlı güçLED EOS 2. nesil modülleri
sadece beyazın değişik çeşitlerini içermez,
LED O214
Lens
ayrıca P211-2 tek ışık kaynağında kırmızı,
yeşil, mavi ve kehribar renklerinde de bulunur.
Bunlar 350 mA veya 700 mA’lık sabit akımda
güçLED EOS D214
çalışırlar. TridonicAtco kompakt tasarımda ve
yüksek verimlilikte çalışan beyaz rengin bütün
yelpazesini ve renkli LED ışık kaynakları sunar.
Bu, kırmızı için 28 lm ve 45 lm, yeşil için 50 lm
ve 80 lm, mavi için 14 lm ve 22 lm ve kehribar
için 27 lm ve 43 lm ışık akış değerleriyle
sağlanır.
Katma değerli sistem çözümü
TridonicAtco yüksek-güçlü LED modüllerinin
yanı sıra dönüştürücüler, kontrol ekipmanları
ve özel optikler de sunar.
Bütün hepsi etkileyici bir efekt yaratmak için değişik optiklerle
tamamlanır. P211-2 modülünden gelen ışık, aydınlatmaya konsantre
Özel yetenekli dönüştürücüler 350 mA veya
etki vermek için beyaz ışık, doğal beyaz veya gün ışığı beyazı şeklinde
700 mA’lık sabit akımda çalışarak güçLED
O211 spot lensleriyle 20° ışın açısına odaklanabilir. O214 lenslerinin
EOS 2. nesil modüllerinden optimum sonuç
40° veya 60° ışın açısı vardır ve P214 modülünden gelen ışık konisinin
elde ederler. Vatları dört modül versiyonu için
homojen görünümünü vurgular.
de uygundur, örneğin 350 mA dönüştürücüler
için 1.5 W, 5 W, 8 W ve 15 W ve 700 mA
dönüştürücüler için 6 W, 10 W ve 30 W. Bütün
versiyonları termal olarak istikrarlıdır, diğer
bir deyişle dönüştürücüler ±5%’lik toleransla
LED O211
Dağılma lensi
sabit akım sağlarlar. Bu da sorunsuz çalışma
ve güçLED EOS modülleri için uzun görev
süresi anlamına gelir.
LED 0211 için spot lens
güçLED EOS D211-2
güçLED EOS D211-2
güçLED EOS P211-2’nin renkli versiyonlarında O211 spot lenslerinin
özel efektler için 10° ‘lik simetrik ışın açısı vardır. 10° / 40° ışın açısına
sahip asimetrik lensler LED renkli ışık kaynağı yan yana dizilerek elde
edilen doğrusal aydınlatma sistemlerinde RGB renk karıştırması için
idealdir, örneğin duvar-yıkaması uygulamalarında.
24
FLASH15 Tur copy.indd 24
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:15:10 PM
Etkili güçLED EOS modülleri biraz stil eklemek için
idealdir – özellikle ekranlar ve özel tasarım elemanları
aydınlatmasını vurgulamak için
Özel durumlar için parlaklık uzmanı
Yüksek ışık akışıyla güçLED EOS 2. nesil ürünleri, düşük voltajlı halojen
lambaların veya ufak kompakt flüoresan lambaların yerini almak
için mükemmeldir. LED modülleri ayrıca beyaz ışıkla dükkanlarda,
otel koridorlarında hafif yön aydınlatması olarak ve okuma ışığı gibi
odaklanmış aydınlatmalarda vurgu ışığı olarak kullanılmak için uygundur. Yüksek-verimli güçLED EOS modülleri acil durum aydınlatma
sistemlerinde ışık kaynağı olarak kullanılmak için çok uygundur.
Renkli P211-2 modülü iç mekan ve dış mekan uygulamalarında harikulade statik ve dinamik efektler verir ve etki ayarını arttırır.
TridonicAtco’nun LED uzmanlığı sayesinde ufak alanlarda bile çok
Tüm renk paletindeki dinamik takip ışığı her bir ayrıntısıyla bu yolla
ışık elde etmek mümkündür. güçLED EOS 2. nesil modülleri özellikle
üretilir, örneğin modülleri dim edilebilir TridonicAtco LED 0018 K350
ılık beyaz ışığa yeni standartlar getirdi. Işık akışını, verimliliği ve ışık
DALI RGB(DALI) veya LED C350 4-kanallı (PWM) dönüştürücüleriyle
kalitesini arttırmak TridonicAtco’nun araştırma geliştirme faaliyetlerinin
kontrol ederek.
odak noktası olmaya devam edecek.
Sistem çözümü LED modüllerini ihtiva eder, eşit dönüştürücüler ve
uygulamaya özel optikler LED ışığının kullanıldığı pek çok alanda etkileyici potansiyellerini gösterirler .
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 25
Ürünler
Ürün haberleri
www.tridonicatco.com
25
7/5/07 1:15:16 PM
Proje
Renault: Beyaz LED ışığıyla
imajlarını güçlendirdiler
Renault dünya çapındaki 12.000 bayisinin ışıklı tabelalarını yeniden tasarlamak için beyaz LED
ışığını seçti. Özel P511 modül zinciri büyük formatlı logolar ve harfler için parlak ve tek düze bir
arka plan ışığı sunuyor.
Dünya çapında başarı
LED modül arka plan aydınlatmasıyla tabela sistemi konusunda diğer
2005 yılında Renault Grubu –özel ve ticari araçlarda dünyanın
müşterilerden gelen çok olumlu cevaplara göre TridonicAtco, Renault
önde gelen üreticilerinden biri- 2,53 milyon yeni taşıt satarak dünya
ile direk bağlantıya geçti ve bu tarz yenilikçi bir çözümün geleneksel
pazarının % 4.0’ına sahip oldu. Belirgin düşüşüne rağmen Renault hala
neon sistemine göre üstünlüklerinden bahsetti. Bu faydalar sadece
orta ve batı Avrupa’da özel ve hafif ticari araçlardaki %10,3’lük pazar
ekonomik ve teknik avantaj sağlamanın yanı sıra büyük format harf-
payıyla en önde gelen marka olma özelliğini koruyor. Almanya’daki
lerinin ve logoların aynı tarzda aydınlatmasıyla olağan üstü bir etki
%5.2’lik pazar payının anlamı başarılı geçirilen 15 yılın sonunda bura-
yarattı. P511 modülün zincirini kullanarak üretilen örnekler bu proje
daki en çok satış yapan yabancı marka olmasıdır.
için özel olarak modifiye edildi ve yeni LED çip teknolojisine büyük yer
verdi.
Bu markanın başarısı yenilikçi araçlar üretmesinin yanı sıra dünya
çapında 12.000’den fazla başarılı Renault bayisinin bulunmasıdır.
Hepsi bir arada paketi
TridonicAtco Renault’dan aldığı izinle tabela elemanlarını yeniden
Işıklı tabelalarıyla dikkatleri çekiyor
tasarladı. Renault LED modüllerinin ve eş dönüştürücülerinin teknik
Tabelasındaki baklava dilimli logosu, Renault harfleri ve servis işareti-
karakterinden çok etkilendi. Bu karakterler yüksek ışık akışı, özel fos-
nin bir veya ikisinden dolayı bayiler dikkat çekiyor ve tanınma değerleri
forlar sayesinde çok ufak toleranslarla sabit renk sıcaklığı, uzun ömür
yüksek oluyor. Gün ışığında gri gözüken ve gece parlayan harfleri
ve böylece uzun bakım aralıkları ve bakım kolaylığını içermekteydi.
500 mm ile 1.400 mm arasındaki yüksekliklerde bulunuyor. Bu ışıklı
Renault ayrıca konseptteki her tarafın yüksek-kalitesinden ve tabelanın
tabelanın çok yüksek sayılarda olduğu düşünülürse, yatırım maliyeti,
yaşam süresince sadece yatırım maliyetini değil enerji ve bakım mali-
enerji maliyeti ve işletme maliyeti de hatırı sayılır miktarlarda oluyor.
yetini düşürmesinden çok etkilendi.
Geçmiş birkaç yılın enerji maliyetlerindeki artış teşvikçileri yeni enerjiverimli çözümler bulmaya itti. Bu özellikle yüksek güç tüketiminden
dolayı geleneksel neon aydınlatma sistemlerinin değiştirilmesini
gerektirdi. Tabelaların kırılganlığından dolayı bütün hepsi Renault
bayilerine bölgesel tabelacılar tarafından verildi ki bu da renkte ve
biçimde değişiklikler olmasına yol açtı. Neon birimlerinin çalışmak
için yüksek güce ihtiyaç duyması, yüksek maliyetleri ve daha çok aynı
tarzda ışık istemi, Renault’u tabelalarındaki logoyu ve harfleri yeniden
tasarlamaya iten baş nedenlerden bir kaçı oldu. Orijinal talep istemi
neon sistemlerinin kullanımını öngörmüştü.
Proje verileri
Proje sahibi:
Aydınlatma tasarımı:
26
FLASH15 Tur copy.indd 26
www.tridonicatco.com
Renault
TridonicAtco ile
işbirliği halinde Renault
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:15:21 PM
Photos: E. Legouhy
Birinci kalite için müşteri odaklı
P511 LED modül zinciri
LED modül zinciri P511
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 27
www.tridonicatco.com
27
7/5/07 1:15:29 PM
“Renault: Beyaz LED ışığıyla imajlarını güçlendirdiler” devam ediyor
Dünyadaki bütün Renault bayilerinin ayni imaja sahip olmalarını garanti etmek için, TridonicAtco bir dizi projeye özel kurulum talimatları
hazırladı. Bu sayede tabela tasarımcıları ve kurulumu yapanların
elle tutulabilir bir sonuç elde etmeleri için kolaylık sağlanmış oldu.
Ayrıca TridonicAtco’nun genişletilmiş satış ağı sayesinde projeye özel
P511-2 FU LED modül zinciri ve LED K240 veya LED K220 elektronik
dönüştürücüleri ihtiyacı karşılamak üzere lokal olarak ta bulunabilir
oldu.
Önceki neon sistemleriyle karşılaştırıldığında, Renault’un bütün
aydınlatmalı tabela elemanlarının işletme maliyetlerinde % 60 civarında
düşüş olduğu görülüyor (diğer bir deyişle baklava biçimli logosunda,
Renault harflerinde ve servis işaretinde).
700 parlak kilometre
Projenin 2004 yılında başlamasından bu yana Renault bayilerinin
yaklaşık % 50’si daha çok verimli LED teknolojisine geçiş yaptı. 2008
yılı ile birlikte son bayinin de geçmiş olması hedefleniyor. Bu zamandan sonra, yaklaşık 150.000 adet LED P511-2 FU LED modül zinciri
700 kilometreyi bulan toplam boylarıyla değişik tabela elemanları
için çok parlak ve sabit arka plan aydınlatması gerçekleştirecek.
15.000 civarındaki LED dönüştürücüsü de sorunsuz ve uzun çalışma
sağlayacak.
Bu tarzda bir proje sadece TridonicAtco’ya değil aynı zamanda
Renault’ya ve tabela üreticilerine de prestij kazandıracak, çünkü
müşteriler artık “kalite” ve “mükemmelliği” birleştiren temiz bir imajla
karşılanacaklar. Bu aynı zamanda gelecekte müşteri ihtiyaçlarına
hitap etme ve çalışmalarının merkezine kaliteyi getirmek isteyen üretici
firmanın hedefiyle de örtüşüyor.
Mükemmel sonuca proje ihtiyaçlarının basitten karmaşığa kadar
karşılanması ve TridonicAtco’nun başarılı proje yönetimi sayesinde ulaşılmış oldu. Bu proje bize şunu gösterdi, eğer herkes erken
aşamalarda beraber çalışmaya başlarsa bütün gereksinimlerin etkili
olarak gerçekleştirilmesi de çok daha kolay olur. TridonicAtco’nun LED
sektöründeki teknik bilgisi bu projeye özel standart ürünlerin modifiye
edilmesinde çok önemli olmuştur. Bu modifiyeler, LED’leri müşteriye
özel renklerde üretmeyi bağlayan dönüşüm işlemi için özel fosforlar ve
uygun kontrol ekipmanlarıdır.
Zorluklar başarı için birer tramplen oldu. TridonicAtco’nun LED teknik
bilgisi proje yönetimindeki profesyonel yaklaşımına eklenince güçlü
bir kombinasyon ortaya çıktı. Sonuçta ortaya, Renault durumunda
görüldüğü gibi, etkiyici ekonomik ve teknik faydalarla kişiye özel
çözümler çıktı.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
28
FLASH15 Tur copy.indd 28
www.tridonicatco.com
Referans projeler
FLASH
FLASH Sayı
Issue15
15
7/5/07 1:15:38 PM
Ürün
TridonicAtco’nun güçLED D113 ve D144 RGB şerit
modülleri D110 ve D111 modüllerinin gelişmiş ve özelliklerini artırmış şeklidir.
Sınırları zorlamak
RGB şerit modülleri D113 ve D114
parlak renkler sunarlar
Bu yeni jenerasyon çipler ve modülle sabit
Modüle entegre edilmiş sabit akım kaynağı,
akım kaynağıın birleşmesi sayesinde olur.
LED’in elektrik toleranslarını ve mevcut gerili-
Sırasıyla dalga boyunda ve ışık akışında tole-
mini denkleyerek daha stabil ışık akışı ve renk
rans azalır. Sonuçlar dar-bantlı parlak kırmızı,
görünümü verir.
yeşil, mavidir, böylece karışık renkler bile her
zaman aynı renk etkisini verir.
99 mm uzunluğundaki D113 RGB şerit
modülleri ve 119 mm uzunluğundaki D114
LED ışık kaynağı sayısını, çıkışı ve ışık akışını
modülleri TridonicAtco’nun sistem çözümünün
sabit tutarak 60’dan 48’e indirmek değişik
birer parçasıdır. LED modülünü, DALI LED
uygulamalarda net faydalar sağlar. güçLED
dönüştürücü K211’i, profilleri ve çalışma ve
D113 ve D144 modülleri örneğin ta=25°C’de
kontrol birimi olarak x-touchBOX’ı kapsayan
%20 daha az ısı kaynağına ve ta=42°C’de
konsept her uygulamaya uygun bileşenler
%30 daha az ısı kaynağına ihtiyaç duyarlar.
sunar. Zarif yol vurgusu, atmosferik kemer
aydınlatması veya etkin kenar püskürtme
Daha da fazlası, ışık kaynaklarının özel eliptik
panelleri TridonicAtco’nun LED uzmanlığı
şekilleri LED çiplerinin sadece yakın olmalarını
sayesinde etkileyicidirler.
sağlamaz, ayrıca kırmızıyı üç LED çiple, yeşil
ve maviyi kendi ışık kaynaklarına göre düzenleyen özel emisyon karakteristikleri sayesinde
renk karışımını da geliştirir.
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 29
www.tridonicatco.com
Ürünler
Ürün haberleri
29
7/5/07 1:15:42 PM
Olaylar
Çevredeki global faaliyetler
TridonicAtco’nun dünya çapındaki ticari fuarları ve müşteri etkinlikleri gelişen son trendleri gösteriyor. Bu yenilikçi
göreve özel aydınlatma kontrol bileşenlerine olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor ve enerji verimliliği konusu
her zamankinden daha çok önem kazanıyor.
3. Electro-Tec 2006 & Aydınlatma Salonunda genel memnuniyet
Dubai toplantısındaki müşteri etkinlikleri büyük bir ilgiyle karşılandı
Müşteri ilgi derecesi
Orta Doğu’nun temsilcisi olarak Dubai
4 ve 5 Kasım’da TridonicAtco’nun iştirakçisi ATCO Controls (ME)
FZCO Dubai’deki müşterileri için iki günlük bir etkinlik düzenledi. Orta
Güney Avrupa için Atina konuştu
Doğu’daki oniki ülkeden gelen 80’den fazla danışman, toptancı ve
Yunanistan’dan, Kıbrıs’tan ve Balkan ülkelerinden gelen 40.000’den
armatür üreticisi etkinlikte yer aldı.
fazla ziyaretçi Atina’da düzenlenen 3. Electro_Tec 2006 & Aydınlatma
Salonu’nda yeni gelişmeleri görme olanağı buldu. 3- 6 Kasım arası
TridonicAtco’nun ürünleri, balastlarının pek çok prestijli projede yer
düzenlenen fuarda toplam 1.200 yerel ve uluslararası şirketi temsil
almasından dolayı büyük bir üne sahipti. Bu ürünlerin kullanıldığı bazı
eden 300 sergi açıldı.
örnekler: Oman’daki Toyota galerileri, Abu Dabi’deki Emirates Palace
oteli, Dubai hava alanındaki 1.2. ve 3. terminaller, Dubai’deki lbn
Yunan distributor 2kappa’nın ve TridonicAtco’nun kurduğu standlarda
Battuta alış veriş merkezi ve yine Dubai’deki dünyaca ünlü Burj Al
sergilenen ürün yelpazesi yenilikçi çözümler ve enerji verimliliğiyle ilgili
Arab oteli.
çözümler sunuyordu- enerji verimliliği konusu Yunanistan’da çoktan ele
Katılımın yoğun olduğu bu etkinlikte, müşteriler aydınlatma kontrol
alınmış ve bina otomasyonuna destek sağlamıştır.
sistemleri, LED modülleri ve uygun kontrol ekipmanları, acil durum
Bunlardan ayrıca, ek fonksiyon olarak koridorFONKS YONU’nda
aydınlatma sistemleri ve elektronik ve manyetik balastlar hakkında bilgi
kullanılan dijital dim edilebilir PCA EXCEL one4all ve PCA ECO
edinme olanağı buldular. Bu başarılı etkinlik Arap yemeği, müzik ve
balastları, winDIM@net aydınlatma yazılımı ve x-touchBOX ve x-touch-
dansların olduğu bir programla son buldu.
PANEL kompakt control ve çalışma birimleri büyük ilgi topladı. güçLED
EOS 2. nesil modülleri de fuarda tanıtıldı. Armatür üreticileri bu birimi
genel aydınlatma uygulamalarında kullanıyorlar. Fuar genel memnuniyet açısından büyük bir başarıydı.
30
FLASH15 Tur copy.indd 30
www.tridonicatco.com
FLASH
1515
FLASHSayı
Issue
7/5/07 1:15:45 PM
Moskova’dan bütün Rusya’ya
Interlight 2006 sergi sahiplerinin sayısı
açısından yine bir rekora imza attı ve
sergi sahipleri ve uzmanların düşüncelerini
paylaşabilecekleri bir meydan olarak önemini
bir kez daha gösterdi. 6-9 Aralık arasında
18.000 uzman Moskova’da düzenlenen 12.
Uluslarası aydınlatma ve akıllı bina sistemleri
fuarına dekoratif ve teknik armatür yelpazesini
ve ufak elektronik sistemlerden komple bina
Interlight fuarında Tochka Opory ve BJB ile ortak kurulan standatta
sistemlerine kadar geniş alanda kullanılan
TridonicAtco’nun mükemmel işbirliği vurgulandı
ampül ve aydınlatma sistemlerini görmek
amacıyla katıldılar. 22 ülkeden katılan 406
Londra yükselişte
modüllerine odaklanıldı. Ürün sunumları ve
sergi sahibi (2005:352) Rusya’nın çeşitli
Londra’nın kalbindeki aydınlatma çözümleriy-
interaktif içeriğin birleşimi oldukça başarılıydı.
bölgelerinden gelen satıcılardan, mimarlar-
le ilgili tek ticari fuar olma özelliğini taşıyan
Şirket temsilcileri potansiyel müşterilerle çoğu
dan, aydınlatma tasarımcılarından ve esnaftan
ARC 07 üçüncü kez 12 ve 13 Şubat 2007’de
renkli ve beyaz LED ışıkları ve güçLED EOS 2.
aldıkları geri bildirimden memnun kaldılar.
Islington’daki Business Design Centre’da
nesil modülleri ile ilgili olmak üzere çok detaylı
gerçekleştirildi. Fuar, mimari aydınlatma,
tartışmalar daldılar.
TridonicAtco aydınlatma kontrol bileşenleri,
dükkan aydınlatması ve tabela aydınlatması
Led modülleri ve uygun dönüştürücülerinden
gibi çok çeşitli konuları kapsadı ve mimarlar,
Ayrıca akıllı EM PRO acil durum aydınlatma
oluşan geniş ve yenilikçi portföyünü Tochka
plancılar ve son kullanıcılar tarafından büyük
birimleri, acil durum aydınlatma birimleri için
Opory ve BJB ile ortak kurduğu standta
bir ilgiyle karşılandı.
yenilikçi e-touchBOX control birimi ve duruma
Opory ve onun mükemmel işbirliği kurduğu
TridonicAtco’nun fuarda geçirdiği zaman çok
lerine çok büyük ilgi gösterildi. ARC şu anda
tanıttı. Gözler 15. yılını kutlayan Tochka
göre aydınlatma için x-touchPANEL birim-
TridonicAtco’daydı. Dijital olarak dim edilebilir
başarılıydı, geçen seneden daha fazla ziyaret-
TridonicAtco için istikrarlı ve gelecek vadeden
PCA EXCEL one4all ve PCA ECO düşük
çinin ilgisini çekti. Standında aydınlatma yöne-
ticari fuar durumunda.
profil balastlarına, PCI metal halide ampul-
tim çözümleri, acil durum aydınlatması ve LED
lerinde kullanılan elektronik balastlara,
ZRM ateşleyicilerine DALI ve winDIM@net
aydınlatma yönetim çözümlerine ve kompakt
x-touchBOX birimine olağanüstü bir ilgi vardı.
Uygun çalıştırma ekipmanıyla LED modüllerine de çok büyük bir ilgi gösterildi. Geniş ürün
yelpazesiyle TridonicAtco bir kez daha yenilikçi aydınlatma çözümlerindeki uzmanlığını
gösterdi.
ARC 07 mühendisler ve planlayıcılar için büyük bir ilgi odağı oldu
Daha fazla bilgi için:
www.tridonicatco.com
www.tridonicatco.com
FLASH
15 15
FLASHSayı
Issue
FLASH15 Tur copy.indd 31
www.tridonicatco.com
Haberler
letişim
Olaylar
31
7/5/07 1:15:49 PM
www.mashart.com
Katalog 2007/2008
Sipariş no.: 24139090
Sign UK
Birmingham/ ngiltere
01.05. - 03.05.2007
FLASH Sayı 14
Sipariş no.: 24139076
ELFAK
Göteborg/ sveç
07.05. - 11.05.2007
Construmat
Barcelona/ spanya
14.05 - 19.05.2007
F u a r
TridonicAtco GmbH & Co KG
Färbergasse 15
6851 Dornbirn/Avusturya
Telefon: +43 5572 395 - 0
Faks: +43 5572 20176
E-Mail: [email protected]
www.tridonicatco.com
T a k v i m i
Guangzhou International
Lighting Exhibition
Guangzhou/Çin
08.06. - 11.06.2007
24139084/04/07
Önceden haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız
parlak fikirler dünyası®
FLASH15 Tur copy.indd 32
7/5/07 1:15:54 PM

Benzer belgeler