archıtectural lıghtıng day ıstanbul

Transkript

archıtectural lıghtıng day ıstanbul
ARCHITECTURAL
LIGHTING DAY
ISTANBUL
PLD Türkiye (Professional Lighting Design Türkiye) dergisi tarafından
ilki 25 Ekim 2010’da Harbiye Askeri Müzesi’nde gerçekleşecek olan
ALD İstanbul (Architectural Lighting Day İstanbul) uluslararası
alanda ışık konusunda başarılı çalışmaları ile dikkat çeken mimar ve
aydınlatma tasarımcılarını İstanbul’da buluşturuyor.
İstanbul, ilki 25 Ekim 2010’da gerçekleşecek olan aydınlatma tasarımı konulu
uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. ALD İstanbul (Architectural
Lighting Day İstanbul) hem yapı sektöründeki ışık ve aydınlatma ile ilgili sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için mimari aydınlatma profesyonellerinin (mimar, iç
mimar, elektrik mühendisi, işveren, kamu yetkilisi vb.) bir araya getiriyor. Ancak
daha da önemlisi ALD İstanbul, bu fırsatı sağlarken konunun önemli uzmanlarını
Türkiye’ye getirerek yeni trend ve teknolojileri de takip edilmesine katkı sağlıyor.
Kuapat Yantrasat ve Simone Giostra’nın anahtar konuşmacılar arasında olan
ALD İstanbul’a, Douglas James, Emrah Baki Ulaş, Francesco Iannonne, Giovanni Traverso, Glenn Shrum, Kai Piippo, Paul Traynor, Sharon Stammers, Martin
Lupton, Tai-Wei Lin, Keith Bradshaw katılımcılarla buluşacaklar. ‘Işığa adanmış
bir gün-ALD İstanbul’ sunumlar dışında iç ve dış aydınlatma konulu iki paralel
oturum ile ‘Aydınlatma Tasarımı ve Kültür’ konulu farklı kıta ve kültürlerden
gelen aydınlatma tasarımcıları tecrübelerini20 saniyex20 slayt ile katılımcılarla
paylaştığı ‘Pecha Kucha Gecesi de düzenlenecek. Bu interaktif geceyi, Türk
aydınlatma tasarımcılarının tasarlayacağı ‘Oyun alanı’ konseptli dış aydınlatma
enstalasyonu takip edecek.
Etkinlik kapsamında bir de ilginç bir aydınlatma enstalasyonu gerçekleştiriliyor.
Akaretler’de yer alan Şairler Sofası Parkı, 11-26 Ekim tarihleri arasında ışıkla
hayat bulacak. Şehrin merkezinde ama geceleri katanlığa bürünen bu park,
ALD İstanbul etkinliği çerçevesinde Nergiz Arifoğlu Light Style, Planlux (Korhan
Şişman), Seven Lights (Mustafa Seven), ZKLD Studio (Zeki Kadirbeyoğlu) gibi
dört bağımsız aydınlatma tasarımı ofisinin tasarımcıları tarafından aydınlatılıyor.
http://aldistanbul.com
14 15
00-GATEWAY-14-1.indd 15
06.10.2010 23:21:12
Ruentex Residence, CWI Lighting Fotoğraf: Jeffrey Chen
MiMARi AYDINLATMA
00-GATEWAY-14-1.indd 18
06.10.2010 23:21:31
MiMARi
AYDINLATMA VE
TASARIMIN YENi
BOYUTU
Aydınlatma elemanları, mimarinin oluşum
süreci içerisinde psikolojik ve görsel konforu
sağlamanın yanında, tasarıma yeni bir boyut
kazandırıyor, hatta bazen tasarımın kendisi olacak kadar etkin rol oynuyor. Görsel
algılamayı olanaklı kılan aydınlatma, günümüzde her türlü mimari çözümlemede iyi
görme koşullarının sağlanması yanında mimarinin konseptini ve estetik bütünlüğünü
vurgulamak açısından da mimarinin ayrılmaz
bir parçasıdır.
yapıLARI ve mekanları ışıkla giydirmek
YAZAR DENİZ A. YAZICIOĞLU
Mimari aydınlatma projesi hazırlanırken binanın işlevsel ve yapısal özelliklerinin
yanı sıra değişik amaçlar için tasarlanmış mekanlarının niteliklerinin de ele
alınması gerekir. Işık kaynaklarının spektral duyarlılığı, renk sıcaklığı, şiddeti
gibi teknik özelliklerin kullanıcılar üzerinde bırakacağı psikolojik ve fiziksel
etkiler birer tasarım problemi olarak ele alınırsa, aydınlatma projesinde istenen
kaliteye ulaşılabilir.
Mimari aydınlatmanın uygulama alanlarına ait sınırları tanımlamanın zor
olduğunu söyleyebiliriz. Bazen bu sınır, bir heykelin görsel etkisini güçlendirmek
ve yeni bir kimlik kazandırmak olarak ifade edilebilecekken, bazen açık
alanları günün her saatinde yaşanabilir kılmak olarak da tariflenebilir. Bu
uygulama alanlarıyla ilgili verilebilecek en güzel örneklerden biri, Tayvan’ın
Hsinchu yerleşkesindeki National Chiao Tung Üniversitesi Kampüsü’dür.
Kampüsün aydınlatma projesini hazırlayan Chou Lien ve Ta-Wei Lin farklı
yerlerde farklı uygulama teknikleri kullanmışlar. Örneğin bahçe içerisindeki
heykellerin aydınlatılmasında, noktasal ve dağınık ışık uygulamalarıyla
değişik doku algılamaları ve ışık-gölge oyunları yaratılmış. Ayrıca yandan ve
aşağıdan yönlendirilen ışık kaynaklarıyla eserlere daha heybetli bir görünüm
kazandırılması amaçlanmış. Kampüsün yürüme yollarının aydınlatmasında
ise orta ve alçak boylu armatür sistemleri eşit aydınlatma sağlanacak şekilde
konumlandırılmış.
18 19
00-GATEWAY-14-1.indd 19
06.10.2010 23:21:31
MiMARi AYDINLATMA
Açık alanların aydınlatılmasıyla ilgili aynı tasarımcılara ait bir diğer uygulama
örneği ise Tayvan’ın kuzey doğusundaki Yi-lan nehri kıyı projesidir. Nehrin
çevresindeki ağaçların formu bu projenin çıkış noktasını oluşturuyor. Her
bir aydınlatma elemanı bu doğanın bir parçasıymış gibi biçimlendirilmiş. Bu
uygulamayla birlikte nehrin kıyısı, hem estetik hem de işlevsel açıdan 24 saat
keyifle ve kolaylıkla dolaşılan bir gezi alanına dönüştürülmüş.
(y)our Two Hands , Flux Studio
Kentin en dikkat çeken açık alanları olan meydanlarda ise daha çok dikkat
çekmesi gereken giriş ve çıkışların yakın çevrelerine oranla daha yüksek voltajlı
ışık kaynaklarıyla aydınlatılması gerekir. Meydanlarda, uygulanabilecek genel
aydınlatma tasarlanırken özellikle yayaların göz seviyesinin üstünde yani
görüş alanının dışında ve kamaşma yaratmayacak ışık kaynakları seçilir. Ayrıca
ışık rengi, aydınlığın düzgün yayılması, kullanılacak aydınlatma elemanlarının
mimari çevreyle bütünleşmesi ve kentsel alanların ölçeğine uygun olması son
derece önemlidir. Bu tasarım kriterlerinin en güzel uygulandığı örneklerden biri,
Londra’daki Peninsula Meydanı’dır. Speirs & Major Architects’den Mimar Barr
Gazetas’ın 2007 yılında gerçekleştirdiği projede, geniş bir alan için sürdürülebilir
aydınlatma stratejisi benimsenmiş. Sadece mimari ve kentsel tasarımın
gereklerine cevap vermekle kalmayıp, kullanıcıların uzun vadeli beklentilerini
de karşılayan bu proje, yaşanılan çevreyi karmaşık hale getirmeden bir dizi
etkinlik için güvenli düzeyde aydınlatma sağlamayı amaçlıyor. Ağaçlar, banklar
ve diğer peyzaj elemanlarının basit aydınlatmaları sayesinde meydanda sakin
bir atmosfer yaratılmış. Gece saatlerinde dikkat çekecek biçimde aydınlatılmış
olan 45 metre uzunluğunda ve paslanmaz çelikten yapılmış heykel, meydanın
odak noktasında yer alıyor.
00-GATEWAY-14-1.indd 20
06.10.2010 23:21:38