Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı UNESCO İnsanlığın Somut

Transkript

Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı UNESCO İnsanlığın Somut
Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesinde
24-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Paris'te bulunan UNESCO Genel
Direktörlüğünde toplanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi, Alt Organın olumlu tavsiyesi ve tüm
komite üyelerinin olumlu kararıyla 27 Kasım 2014 tarihinde Ebru: Türk Kağıt
Süsleme Sanatını İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine
kaydetti.
E b r u : T ü r k Ka ğ ı t S ü s l e m e S a n a t ı A d a y l ı k d o s y a l a r ı i n c e l e y e r e k
Hükümetlerarası Komiteye tavsiyede bulunan Alt Organ tarafından tüm kriterler
açısından uygun bulunarak listeye kaydı önerilmişti. Ebru: Türk Kağıt Süsleme
Sanatı Adaylık Dosyası Alt Organ tavsiyelerinde, en iyi hazırlanan 5 dosyadan biri
olarak gösterilmiş ve Burundi, Fransa, Portekiz ve Kore'nin dosyaları ile birlikte
gelecekte hazırlanacak dosyalar için örnek olarak göstermiştir.

Benzer belgeler