SİS-4 (28.02.13) sınav konu dağılımı

Transkript

SİS-4 (28.02.13) sınav konu dağılımı
S İ S ‐ 4 ‐ 2013
SINIF
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
2. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarının konusunu belirler.
2. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
2. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
2. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K)
sorularına cevap arar.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları
cevaplandırır.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarının konusunu belirler.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
2. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
2. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
4. 100 içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama islemini yapar.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
3. İki doğal sayının toplandığı islemde verilmeyen toplananı belirler.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Örüntü ve Süslemeler
1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Paralarımız
1. Paralarımızı tanır.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Uzunlukları Ölçme
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
2. sınıf
Matematik(ORTAK)
Zamanı Ölçme
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
2. sınıf
Matematik(MEB‐GİZEM)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
7. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
2. sınıf
Matematik(MEB‐GİZEM)
Doğal Sayılar
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
2. sınıf
Matematik(MEB‐GİZEM)
Simetri
2. Simetriyi modelleri ile açıklar.
2. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Tartma
2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
2. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Sıvıları Ölçme
1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.
2. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Uzunlukları Ölçme
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilecek bilgileri edinir.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.
2. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında karşılaştırmalar yapar.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Olayları, oluş sırasına göre belirler.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
3. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları
cevaplandırır.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Eş sesli kelimelerin anlamlarını bulur.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini
vurgular.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazısına uygun başlık belirler.
3. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
3. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
3. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
3. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazısına uygun başlık belirler.
3. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları
cevaplandırır.
3. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Çıkarma Đslemi
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma islemi yapar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Çıkarma Đslemi
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama Đslemi
4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama Đslemi
4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama Đslemi
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
3. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
3. sınıf
Matematik(MEB‐TUNA)
DOĞRU
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
3. sınıf
Matematik(MEB‐TUNA)
Doğal Sayılarla Çıkarma Đslemi
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma islemi yapar.
3. sınıf
Matematik(MEB‐TUNA)
DOĞRU
4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.
3. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Paralarımız
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
3. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Uzunlukları Ölçme
4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
3. sınıf
Matematik(SEVGİ)
Uzunlukları Ölçme
5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan çeşitli etkinliklerde bulunur.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
BENİM EŞSİZ YUVAM
Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
3. sınıf
Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.
4. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
4. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
4. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
4. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Ekleri kullanarak kelimeler türetir,
4. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarından çıkarımlar yapar.
4. sınıf
Türkçe
3. Anlam Kurma
Metin içi anlam kurar.
4. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
4. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında sebep sonuç ilişkisi kurar.
4. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Ekleri kullanarak kelimeler türetir,
4. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları
cevaplandırır.
4. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
4. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Olayları oluş sırasına göre yazar.
4. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları
cevaplandırır.
4. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
4. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarından çıkarımlar yapar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılar
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Bölme İslemi
2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Çarpma İslemi
1. Çarpımı en çok bes basamaklı doğal sayı olacak sekilde iki doğal sayıyla çarpma islemini yapar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
4. Doğal sayılarla çıkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
4. Doğal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Sıvıları Ölçme
2. Litre ve mililitre arasında dönüsümler yapar.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Tartma
2. Ton‐kilogram, kilogram‐gram ve gram‐miligram arasındaki iliskileri belirtir.
4. sınıf
Matematik(ORTAK)
Tartma
3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4. sınıf
Matematik(MEB)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucu ile karsılastırır.
4. sınıf
Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
4. sınıf
Matematik(MEB)
Zamanı Ölçme
3. Yıl‐ay‐hafta‐gün arasındaki iliskileri açıklar.
4. sınıf
Matematik(ÜNER)
Doğal Sayılarla Bölme İslemi
5. İki adımlı islemleri yapar.
4. sınıf
Matematik(ÜNER)
Doğal Sayılarla Bölme İslemi
6. Doğal sayılarla bölme islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
4. sınıf
Matematik(ÜNER)
Uzunlukları Ölçme
6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Madde, cisim, malzeme ve eşya
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Katı, sıvı ve gazların temel özellikleri
2.5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Hacim ve kütle kavramları ile birimleri
3.5. Hacim birimlerini (L‐mL/mL‐L) birbirine çevirir.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Doğal‐işlenmiş‐yapay madde ayrımı
4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm
5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir 4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm
5.5. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir .
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Saf madde ve karışım arasındaki farklar
6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Bazı basit karışımları ayırma yöntemleri
7.2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Bazı basit karışımları ayırma yöntemleri
7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Varlıkların hareketleri
1.3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Cisimleri hareket ettirme ve durdurma
2.4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır.
4. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini
3.3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 4. sınıf
Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 4. sınıf
Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
YAŞADIĞIMIZ YER
1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 4. sınıf
Sosyal Bilgiler
YAŞADIĞIMIZ YER
2. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır. 4. sınıf
Sosyal Bilgiler
YAŞADIĞIMIZ YER
6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
YAŞADIĞIMIZ YER
7. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
YAŞADIĞIMIZ YER
5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETİMDEN TÜKETİME
2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETİMDEN TÜKETİME
4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 4. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETİMDEN TÜKETİME
1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
4. sınıf
Din Kültürü
HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM
1. Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar.
4. sınıf
Din Kültürü
TEMİZ OLALIM
6. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar.
4. sınıf
İngilizce
MY CLOTHES
Describing clothes
4. sınıf
İngilizce
BODY PARTS
Asking for and giving information about body parts
4. sınıf
İngilizce
BODY PARTS
Identifying parts of body
4. sınıf
İngilizce
HOME SWEET HOME
Asking for and giving information about where things are
4. sınıf
İngilizce
HOME SWEET HOME
Identifying furniture and parts of a house
4. sınıf
İngilizce
PETS
Identifying and describing animals
4. sınıf
İngilizce
PETS
Asking and giving information about animals
4. sınıf
İngilizce
MY WEEKLY SCHEDULE
Asking and giving information about the days of the week
4. sınıf
İngilizce
MY WEEKLY SCHEDULE
Asking and giving information about school subjects.
5. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.
5. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
5. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
5. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.
5. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
5. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
5. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları
cevaplandırır.
5. sınıf
Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında söz varlığından yararlanır.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları
cevaplandırır.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
5. sınıf
Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazma konusunu belirler.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
5. sınıf
Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.
5. sınıf
Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
5. sınıf
Türkçe
5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun
Okuma
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Çizgi Grafiği
2. Çizgi grafiğini yorumlar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Çokgenler
4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Dörtgenler
5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirler
4. Bir kesre denk olan kesirler olusturur.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirler
5. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun, tamamını belirler.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirlerle Çarpma Đslemi
1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirlerle Çıkarma Đslemi
2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirlerle Çıkarma Đslemi
3. Kesirlerle toplama ve çıkarma islemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kesirlerle Toplama Đslemi
2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Ondalık Kesirler
1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma Đslemleri
1. Đki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Örüntü ve Süslemeler
1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Tablo ve Sema
1. Đki özelliğe göre tablo olusturur ve tabloyu yorumlar.
5. sınıf
Matematik(ORTAK)
Yüzdeler
4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Yağmur ve karın oluşumu ve yer yüzünde suyun uğradığı değişimler
1.8. Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi ısıttığını deneyle gösterir .
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Isı ve Sıcaklık
2.6. Isınmak için kullanılan yakıtları listeler
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Isının madde üzerindeki etkileri
3.3 Isı alma‐verme ile genleşme‐büzülme arasında ilişki kurar.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Buharlaşma‐yoğuşma ve kaynama
4.2 Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları
5.1 Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları
6.3 Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır .
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
“Ağır” ve “yoğun” kavramları
7.3 Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük olacağını tahmin eder.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
“Ağır” ve “yoğun” kavramları
7.6 Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
“Ağır” ve “yoğun” kavramları
7.9 Yoğunluklar listesine bakarak farklı gereçlerin yapımı için uygun malzemeler önerir
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Temas gerektirmeyen kuvvetler
1.1. Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak belirler.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Mıknatısların özellikleri
2.3. Mıknatısların farklı kutuplarından birinin N ve diğerinin S olarak isimlendirildiğini ifade eder.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Mıknatısların özellikleri
2.6. Mıknatısların maddelere uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu açıklar.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sürtünme kuvveti ve hayatımızdaki önemi
3.1. Çeşitli yüzeylerin (halı, beton, buz vb.), cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır.
5. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sürtünme kuvveti ve hayatımızdaki önemi
3.8. Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
1. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETTİKLERİMİZ 1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETTİKLERİMİZ 2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETTİKLERİMİZ 4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETTİKLERİMİZ 2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
5. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜRETTİKLERİMİZ 4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
5. sınıf
Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
5. Camiyi genel özellikleri ile tanır.
5. sınıf
Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
6. Dua etmenin anlamını örneklerle yorumlar.
5. sınıf
İngilizce
REGIONS
Describing geographical locations and features
5. sınıf
İngilizce
CITIES
Asking and talking about places
5. sınıf
İngilizce
SCHOOL LIFE
Giving orders and commands
5. sınıf
İngilizce
SCHOOL STORES
Receiving/handing over payment
5. sınıf
İngilizce
SCHOOL STORES
Receiving/handing over goods (and receipt)
5. sınıf
İngilizce
SCHOOL STORES
Exchanging thanks
5. sınıf
İngilizce
PHYSICAL EDUCATION
Asking for and giving information
5. sınıf
İngilizce
PHYSICAL EDUCATION
Asking and talking about ability
5. sınıf
İngilizce
LIKES AND DISLIKES
Asking for and giving information about likes and dislikes
5. sınıf
İngilizce
MY FAVOURITE ACTIVITIES
Asking for and giving information about likes and dislikes
5. sınıf
İngilizce
MY FAVOURITE ACTIVITIES
Asking for and giving information about favourite activities
6. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
6. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
6. sınıf
Türkçe
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
6. sınıf
Türkçe
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları 2. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kavrama ve uygulama
kullanır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
6. sınıf
Türkçe
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
6. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
6. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
6. sınıf
Türkçe
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
6. sınıf
Türkçe
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. Kök ve eki kavrar.
6. sınıf
Türkçe
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
6. sınıf
Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
6. sınıf
Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
CEBİRSEL İFADELER
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
DOĞAL SAYILAR
2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
DOĞAL SAYILAR
1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN
3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
EŞİTLİK VE DENKLEM
1. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
EŞİTLİK VE DENKLEM
2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
EŞİTLİK VE DENKLEM
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
KESİRLER
1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
KÜMELER
2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
ÖRÜNTÜ VE İLİŞKİLER
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
6. sınıf
Matematik(ORTAK)
TAM SAYILAR
2. Mutlak değerin anlamını açıklar.
6. sınıf
Matematik(MEB)
YÜZDELER
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
6. sınıf
Matematik(MEB)
UZUNLUKLARI ÖLÇME
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
6. sınıf
Matematik(MEB)
SIVILARI ÖLÇME
1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
6. sınıf
Matematik(MEB)
ORAN VE ORANTI
2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
6. sınıf
Matematik(MEB)
YÜZDELER
1. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
6. sınıf
Matematik(MERAM)
DOĞAL SAYILAR
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
6. sınıf
Matematik(MERAM)
DOĞAL SAYILAR
5. Asal sayıları belirler.
6. sınıf
Matematik(MERAM)
DOĞAL SAYILAR
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
6. sınıf
Matematik(MERAM)
AÇILAR
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
6. sınıf
Matematik(MERAM)
AÇILARI ÖLÇME
1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Hücre
1.5. Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme
6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Bir doğru boyunca sabit süratle hareket
1.4. Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki iliskiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kuvvetin yönü ve ölçümü
2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Cisimlere etki eden kuvvetler
3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemis kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değisiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Ağırlık
4.5. Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında iliski
2.3. Bilesik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı 2.8. Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt arasında iliski
eder.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Fiziksel ve kimyasal değisimlerin atom‐
molekül düzeyinde açıklaması
3.3. Fiziksel değisimlerde değisen maddenin kimlik değistirmediğini vurgular.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Fiziksel ve kimyasal değisimlerin atom‐
molekül düzeyinde açıklaması
3.6. Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve “ karısım” kavramlarını atom ve molekül düzeyinde fark eder.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasındaki iliski
4.3. Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa bosluk bulunduğu çıkarımını yapar.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasındaki iliski
4.4. Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulasır.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler
1.1 Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler
1.4 Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi
2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.
6. sınıf
Fen ve Teknoloji
İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi
2.6. Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. 6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
6. sınıf
Sosyal Bilgiler
İPEK YOLUNDA TÜRKLER
Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk‐İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.
6. sınıf
Din Kültürü
NAMAZ İBADETİ
8. Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
6. sınıf
Din Kültürü
SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
6. sınıf
Din Kültürü
SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
3. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
6. sınıf
İngilizce
HOBBIES AND INTERESTS
identifying people
6. sınıf
İngilizce
FOOD AND DRINKS
expressing needs
6. sınıf
İngilizce
DAILY LIFE AND ROUTINES
asking for and talking about daily routines
6. sınıf
İngilizce
SCHOOL
Prepositions of place
6. sınıf
İngilizce
WEATHER CONDITIONS
asking for and giving information
6. sınıf
İngilizce
WEATHER CONDITIONS
describing places
6. sınıf
İngilizce
HYGIENE
asking for and giving information
6. sınıf
İngilizce
HYGIENE
making suggestions
6. sınıf
İngilizce
HYGIENE
giving orders
6. sınıf
İngilizce
PARTIES
asking for and giving information
6. sınıf
İngilizce
PARTIES
inviting
6. sınıf
İngilizce
PARTIES
accepting or refusing
6. sınıf
İngilizce
PARTIES
thanking
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
7. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk‐ İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. 7. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
8. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
9. Yazısında amaç‐sonuç ilişkileri kurar.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
15. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
8. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
2. Kip ve çekimli fiili kavrar.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
8. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
8. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
7. sınıf
Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
8. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
7. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
7. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
7. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Açıları Ölçme
1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Cebirsel İfadeler
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Cebirsel İfadeler
2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Çokgenler
1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Çokgenler
2. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Denklemler
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Denklemler
2. Denklemi problem çözmede kullanır.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğrular ve Açılar
5.Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Doğrular ve Açılar
6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Oran ve Orantı
2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Rasyonel Sayılar
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
7. sınıf
Matematik(ORTAK)
Tam Sayılarla İşlemler
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
7. sınıf
Matematik(MEB)
Dönüşüm Geometrisi
3. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.
7. sınıf
Matematik(MEB)
Bilinçli Tüketim Aritmetiği
2. Basit faiz hesaplamalarını yapar.
7. sınıf
Matematik(MEB)
Bilinçli Tüketim Aritmetiği
1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.
7. sınıf
Matematik(MEB)
Denklemler
1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
7. sınıf
Matematik(SEMİH)
Çokgenler
2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.
7. sınıf
Matematik(SEMİH)
Eşlik ve Benzerlik
2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur.
7. sınıf
Matematik(SEMİH)
Tablo ve Grafikler
2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
7. sınıf
Matematik(SEMİH)
Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
2.Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Boşaltım Sistemi
2.2. Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.5. Đç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Duyu Organları
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sarmal Yaylar
1.2. Bir yayı sıkıstıran veya geren cisme, yayın esit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüsebileceğini örneklerle açıklar 7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Basit Makineler
3.3. Basit makine kullanarak uygulanan “giris” kuvvetinden daha büyük bir “çıkıs” kuvveti elde edilebileceğini fark eder
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sürtünme Kuvveti
4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektriklenme
1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektriklenme
1.11. Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek kesfeder.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç iliskisi
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve 2.11. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma direnç iliskisi
oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Ampullerin (dirençlerin) bağlanma sekilleri
3.3. Seri ve paralel bağlı ampullerden olusan bir devrenin semasını çizer.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Ampullerin (dirençlerin) bağlanma sekilleri
3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma esit olduğunu fark eder.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Element ve elementlerin sembolleri
1.2. Model ve sekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Element ve elementlerin sembolleri
1.5. Đlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Atomun yapısı
2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karsılastırır.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Atomun yapısı
2.8. Çizilmis atom modelleri üzerinde elektron katmanlarını gösterir, katmanlardaki elektron sayılarını içten dısa doğru sayar.
7. sınıf
Fen ve Teknoloji
Atomun yapısı
2.9. Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z≤20) elektron dizilim modelini çizer
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ZAMAN İÇİNDE BİLİM
İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı‐ Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı‐ Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
2.8. Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7. sınıf
Din Kültürü
BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED
Hz Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar
7. sınıf
Din Kültürü
ORUÇ İBADETİ
Mâûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler
7. sınıf
Din Kültürü
BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED
Hz Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar
7. sınıf
İngilizce
Interesting Beliefs
Imparting and seeking factual information
7. sınıf
İngilizce
Tourist Attarctions
Making comparisons and expressing degrees of difference
7. sınıf
İngilizce
Our Natural Heritage
Making and responding to offers and suggestions
7. sınıf
İngilizce
Computers
Making comparisons and expressing degrees of difference
7. sınıf
İngilizce
Fashion
Drawing simple conclusions and making recommendations
7. sınıf
İngilizce
Fashion
Making comparisons and expressing degrees of difference
7. sınıf
İngilizce
TV Programmes
Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike
7. sınıf
İngilizce
TV Programmes
Inquiring and expressing interest or lack of interest
7. sınıf
İngilizce
TV Programmes
Inquiring and expressing preference
7. sınıf
İngilizce
TV Programmes
Expressing indifference
7. sınıf
İngilizce
TV Programmes
Making comparisons and expressing degrees of difference
7. sınıf
İngilizce
Old Days
Describing people (personal appearance, qualities, in the past)
7. sınıf
İngilizce
Inventors and Explorers
Imparting and seeking factual information
7. sınıf
İngilizce
Inventors and Explorers
Describing and narrating past events
7. sınıf
İngilizce
Inventors and Explorers
Stating and inquiring whether someone knows or does not know something or someone
8. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
8. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
8. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
8. sınıf
Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
8. sınıf
Türkçe
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
8. sınıf
Türkçe
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
Türkçe
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
2. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
8. sınıf
Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
8. sınıf
Türkçe
3. Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme
1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.
8. sınıf
Türkçe
2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.
8. sınıf
Türkçe
2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.
8. sınıf
Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
8. sınıf
Türkçe
2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Cebirsel ifadeler
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Cebirsel ifadeler
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Gerçek sayılar
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kareköklü sayılar
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kareköklü sayılar
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Kareköklü sayılar
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Örüntü ve İlişkiler
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Üçgenler
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Üçgenler
2.Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Üçgenler
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Üçgenler
4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
8. sınıf
Matematik(ORTAK)
Üslü sayılar
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Üçgenler
8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Üçgenlerde ölçme
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Olası durumları belirleme
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Olası durumları belirleme
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Olay çeşitleri
2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Merkezi eğilim ve yayılma
1. Standart sapmayı hesaplar.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Dönüşüm geometrisi
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
8. sınıf
Matematik(MEB)
Cebirsel ifadeler
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Denklemler
4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Denklemler
3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Denklemler
5. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Eşitsizlikler
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Üçgenler
6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Üçgenler
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Üçgenlerde ölçme
1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
8. sınıf
Matematik(DİKEY‐ADA)
Üçgenlerde ölçme
1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kalıtım
2.5. Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
4.4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar gelistirdiğini belirtir.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karsılastırır ve sonuçları yorumlar
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değistirdiği sıvının ağırlığına esit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu kesfeder.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Basınç
2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki iliskiyi örneklerle açıklar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Periyodik sistem
1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karsılastırır.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal bağlar
2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal bağlar
2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında iliski kurar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal tepkimeler
3.1. Yükü bilinen iyonların olusturduğu bilesiklerin formüllerini yazar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal tepkimeler
3.2. Çok atomlu yaygın iyonların olusturduğu bilesiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal tepkimeler
3.4. Kimyasal değisimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların olusması temelinde açıklar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal tepkimeler
3.5. Kimyasal değisimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların olusmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Kimyasal tepkimeler
3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Asit‐baz tepkimeleri
4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OHiyonu arasında iliski kurar.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Asit‐baz tepkimeleri
4.4. Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Asit‐baz tepkimeleri
4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Asit‐baz tepkimeleri
4.7. Asitler ile bazların etkilesimini deney ile gösterir, bu etkilesimi “nötrallesme tepkimesi” olarak adlandırır, nötrallesme sonucu neler olustuğunu belirtir.
8. sınıf
Fen ve Teknoloji
Asit‐baz tepkimeleri
4.8. Asit‐baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike isaretlerinin anlamlarını belirtir
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Hıyanet‐i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Kuvâ‐yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Batı cephesinde Kuvâ‐yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif‐i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin önemini fark eder.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar. 8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.
8. sınıf
Sosyal Bilgiler
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.
8. sınıf
Din Kültürü
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
8. sınıf
Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
7. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
8. sınıf
Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
8. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
8. sınıf
Din Kültürü
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
8. sınıf
İngilizce
FRIENDSHIP
Describing personal qualities
8. sınıf
İngilizce
ROAD TO SUCCESS
Describing simple processes
8. sınıf
İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Responding to offers and suggestions
8. sınıf
İngilizce
DREAMS
Expressing surprise
8. sınıf
İngilizce
DREAMS
Imparting and seeking factual information
8. sınıf
İngilizce
ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH PEPUBLIC
Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives
8. sınıf
İngilizce
DETECTIVE STORIES
Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives
8. sınıf
İngilizce
DETECTIVE STORIES
Expressing (in) ability in the past
8. sınıf
İngilizce
PERSONAL EXPERIENCES
Imparting and seeking factual information
8. sınıf
İngilizce
PERSONAL EXPERIENCES
Talking about personal experiences
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Requesting others to do something
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Instructing or directing others to do something
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Requesting assistance
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Refusing
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Apologizing
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Talking about recent activities and completed actions
8. sınıf
İngilizce
COOPERATION IN THE FAMILY
Expressing gratitude

Benzer belgeler