Sayının İçindekiler

Yorumlar

Transkript

Sayının İçindekiler
Türkiye Klinikleri
ÜROLOJİ
Cilt
6 Sayı
2 Yıl
2015
İÇİNDEKİLER
27
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR
Prematüre Ejekülasyon Hastalarında Eşlerin Yaş, Evlilik Süresi ve
Aylık İlişki Sayısının İntravajinal Ejekülasyon Zamanı Ortalamasına Olan Etkisi
Effects of Partners’ Age, Marriage Duration and Monthly Coitus Number on
Mean Intravaginal Ejaculation Latency Time on Premature Ejaculation Patients
Abdulkadir PEKTAŞ, Burak ÖZÇİFT, Ömer DEMİR, Mehmet Fatih ZEREN, Ertan CAN, Tahir TURAN,
Haluk EROL, Bilal GÜMÜŞ, Ahmet Adil ESEN, Deniz BOLAT
33
Evaluating the Factors Associated with Pain Perception During Transrectal Ultrasound
Guided Prostate Biopsy: Is Music One of Them?
Transrektal Prostat Biyopsisi Esnasında Ağrı Algısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi:
Müzik Bunlardan Biri mi?
Ömer YILMAZ, Sezgin OKÇELİK, Ferhat ATEŞ, Hasan SOYDAN, Cumhur YEŞİLDAL, Murat ZOR
38
OLGU SUNUMLARI
Robot Yardımlı Transmezokolik Laparoskopik Sağ Piyeloplasti
Robot Assisted Laparoscopic Transmesocolic Right Pyeloplasty: Case Report
Zafer DEMİRER, Bilal Fırat ALP, Şeref BAŞAL, Ali GÜRAĞAÇ, Sami UĞUZ, Ercan MALKOÇ, İbrahim YILDIRIM
45
Open Surgery Following Endourological Treatment in Leiomyoma of the Bladder:
Case Report
Mesane Leiomiyomunda Endoürolojik Tedavi Sonrası Açık Cerrahi Tedavi
Ruhi GÜNGÖR, Özkan ONUK, Aydın İsmet HAZAR, Arif ÖZKAN, Cem Tuğrul GEZMİŞ, Barış NUHOĞLU
49
A Rare Bladder Tumor in a Young Pregnant Woman: Case Report
Genç Bir Gebede Nadir Mesane Tümörü
Ercan ÖĞREDEN, Bayram GÜNER, Erhan DEMİRELLİ, Ural OĞUZ, Orhan YALÇIN
53
Inguino-Scrotal Fistula: A Rare Complication After Radical Orchiectomy for
Testicular Tuberculosis Mimicking Testicular Cancer: Case Report
İnguino-Skrotal Fistül: Testis Kanserini Taklit Eden Testiküler Tüberküloz Sonrası
Gelişen Nadir Bir Komplikasyon
Adem Emrah COĞUPLUGİL, Emin AYDUR, Erol KOÇ, Zafer DEMİRER