Temel Bilgiler: Almanya - Deutsch

Yorumlar

Transkript

Temel Bilgiler: Almanya - Deutsch
Temel Bilgiler: Almanya
Başkent:
Berlin
Resmi dil:
Almanca
Para birimi:
EURO (€)
Yönetim şekli:
Parlamenter demokrasi
16 eyaletli federal devlet
Devlet başkanı:
Joachim Gauck
Hükümet başkanı:
Şansölye Angela Merkel
Ulusal bayram:
3 Ekim, Almanya'nın birleşme günü
Coğrafya ve Nüfus
Yüzölçümü:
Nüfus:
357.121,41 km kare
80,548 milyon (sayım tarihi: 31.05.2013) Konum:
Orta Avrupa
Sınırlar:
3.757 km
Sahil:
2.389 km
En yüksek dağı:Zugspitze 2.963 m
En uzun nehirleri : (Almanya sınırları içerisinde km): Ren 865 km, Elbe 700 km, Tuna 647 km
Komşu ülkeler:Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti
En büyük şehirleri Berlin: 3,4 milyon, Hamburg: 1,8 milyon, Münih: 1,45 milyon, Köln: 1,0 milyon,
(nüfus bakımından):
Frankfurt am Main: 680.000
Zaman dilimi ve İklim
Zaman dilimi:
Avrupa yaz saati uygulamalı Orta Avrupa Zaman Dilimi (MEZ)
İklim:Ilıman okyanus/kara iklimi
1
Ekonomi
Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük, dünyanın dördüncü en büyük ekonomisine sahiptir.
Uluslararası faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, tüm çalışanların %70'ini oluşturan orta sınıf,
Almanya'nın en önemli ekonomik sektörüdür.
Gayrisafi yurtiçi hasıla: 2.644,2 milyar EUR/2012
Önemli ekonomik sektörler:Otomotiv, makine, elektroteknik, kimya, çevre teknolojisi, hassas mekanik,
optik, tıp, biyoteknoloji, gen teknolojisi, nanoteknoloji, havacılık ve uzay,
lojistik
En büyük on Alman firması
Almanya merkezli, en yüksek ciroya sahip firmalar şunlardır:
1. Volkswagen – Otomotiv
2. E.ON AG – Enerji
3. Daimler AG – Otomotiv
4. Siemens AG – Elektroteknik, motor, tıp, enerji santrali teknolojisi
5. BASF-Gruppe – Kimya
6. BMW Group – Otomotiv
7. Metro AG – Ticaret
8. Unternehmensgruppe Schwarz – Gıda, perakende ticaret
9. Deutsche Telekom AG – Telekomünikasyon
10. Deutsche Post AG – Lojistik
Altyapi
Almanya'nın altyapısı çok gelişkindir. Ülkede 41.000 km demiryolu ağı ve 230.000 km karayolu ağı ile dünya
çapındaki en modern telefon ve iletişim ağlarından biri mevcuttur.
Kültür
Almanya etkin ve çok yönlü bir kültür sahnesine sahiptir. Ülkenin en önemli bestecileri yetiştirme geleneğinin
yanı sıra canlı bir pop müzik ortamı vardır. Her yıl 94.000'den fazla yeni kitap yayınlanır. Yaklaşık 300 tiyatro ve
130 profesyonel orkestra ile 630 sanat müzesi, canlı bir kültür ortamının oluşmasına katkı sağlar.
2
Eğitim
Eğitim sistemi
Eğitim sistemini oluşturma yetkisi eyaletlerdedir. Devlet okulları ücretsizdir. Altı yaşından itibaren tüm çocuklar için minimum dokuz yıllık eğitim zorunludur. En çok elde edilen diploma derecesi, 12 yılın sonunda
alınan Abitur'dur.
Yüksek okul sistemi
Bütün ülkeye yayılmış 428 üniversite ve meslek yüksek okulu ile sanat ve müzik yüksek okulları mevcuttur.
Öğrencilerin %90'dan fazlası devlet yüksek okullarına gitmektedir. Yüksek okul sistemi geçtiğimiz yıllarda
Bolonya süreci çerçevesinde, öğrenim programlarının kademeli öğrenim yapısına (lisans/yüksek lisans) uyarlanarak kapsamlıca yeniden düzenlenmiştir. Tüm öğrenim programlarının %90'ı 2012/2013 kış döneminde
yeni diplomalara uyarlanmış olacaktır.
İkili meslek eğitimi
Tüm gençlerin yaklaşık yarısı okul sonrasında devlet tarafından tanınan 330 meslek eğitiminden birini
alır. Okul ve uygulamalı eğitim bileşiminden oluşan ikili mesleki eğitim sistemi Almanya'ya özgüdür ve
uluslararası olarak tanınır.
Araştirma
Araştırma ve geliştirme (ARGE) için kamu ve özel sektör harcamaları 2011 yılında 74,6 milyar Euro ile rekor
seviyesine ulaşmıştır (GSYH'nin %2,9'u). Uluslararası karşılaştırmada, özel sektör teşvikleri yüksek oranda artmaktadır (50,3 milyar Euro). ARGE teşvikleri, Avrupa çapında GSYH'nin %3'ünün ARGE yatırımlarına
ayrılmasını öngören Lizbon stratejisinin bir bileşenidir. 2010 yılında Lizbon stratejisi "Avrupa 2020" ekonomi programına dönüşmüştür. Burada da ağırlık noktalarını ARGE ve diğer eğitim hizmetlerinin teşviki
oluşturmaktadır.
ARGE etkinliklerindeki pozitif gelişme, federal hükümetin yüksek teknoloji stratejisinin etkinliğini
doğrulamaktadır. Strateji, teknoloji ve inovasyonun itici gücü olarak Almanya'nın konumunu güçlendirmeyi
hedeflemektedir ve çeşitli federal kurumların araştırma etkinliklerini bir araya getirmektedir. Tek başına federal
hükümet, 2010 ile 2013 yılları arasında yüksek teknoloji ihtiyaç alanlarına ve anahtar teknolojilere yaklaşık 27
milyar Euro yatırım yapmıştır. Federal hükümetin 2020 Yüksek Teknoloji Stratejisi, kapsamlı bir ulusal yenilik
stratejisidir ve böylece "Avrupa 2020" ekonomi programının bir parçasıdır. Mevcut ve gelecekteki uluslararası
projeler için inovasyonlar ortaya çıkarmak amacıyla, belirli konu alanlarında öncü pazarlar oluşturulacaktır.
Geleceğe yönelik özel projeler, somut toplumsal ve küresel ölçekteki hedefleri tanımlamakta ve bunları
araştırma ve teknolojinin odağına yerleştirmektedir.
3
Ekonomideki araştırma faaliyetleri, patent başvurularının sayısı ile de görülmektedir; Almanya inovasyon
duyurularında Avrupa çapında birinci, dünya çapında ise üçüncü sıradadır. Aynı zamanda ARGE alanlarındaki
teşviklerle Almanya'nın inovasyon kabiliyeti de artmaya devam etmektedir. En önemli sanayi ülkelerinin
inovasyon kabiliyetlerine kıyasla Almanya 2011 yılında dördüncü sırayı almıştır. Diğer AB ülkeleri arasında ise
Almanya ikinci sıradadır.
Federal hükümetin uluslararasılaşma stratejisi, iklim değişikliği, beslenme konuları ve gıda malzemeleri üretimi, enerji tedarikinin güvence altına alınması, yoksulluk ve enfeksiyon hastalıkları ile mücadele gibi küresel
zorlukların yalnızca kapsamlı bir uluslararası işbirliği ile aşılabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, gelişmekte
olan ülkeleri özel partnerler olarak görmektedir; yakın işbirliği ile geleceğin bilim ve ekonomi merkezlerinin
oluşturulması ve daha iyi eğitim standartlarına ulaşılması hedeflenmektedir.
Bilim ülkesi
İnovasyon odaklılık – Almanya'da bilim, araştırma ve gelişmeye büyük önem verilmektedir:
•
•
•
•
•
devlet tarafından desteklenen/finanse edilen yakl. 750 araştırma kuruluşu yakl. 130 araştırma ağı ve grubu
40'tan fazla ülke ile ikili ve çok taraflı işbirlikleri resmi araştırma kuruluşları öncelikli olarak temel araştırma yürütür uygulamalı araştırma daha çok özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilse de araştırma
kuruluşları burada da etkindir
• üniversite dahili ve harici araştırma kuruluşları bir arada bulunur • Mükemmellik girişimleri aracılığıyla üst düzey araştırmaların desteklenmesi: Mükemmellik girişiminin
üçüncü destek hattında 13 ülkeden toplam 39 üniversite seçildi ve toplamda 2,4 milyar Euro'luk destek hacmi mevcut: 45 yüksek okul ve 43 mükemmellik grubu bilimsel seçim yönteminde kendini
kanıtlamıştır. FU Berlin, HU Berlin, Bremen, Dresden, Köln, LMU München, TU München, Konstanz,
Heidelberg, RWTH Aachen ve Tübingen üniversiteleri, gelecek konseptleri ile başarılı olmuştur.
4
Medya
Almanya'da hem resmi, hem de özel medya kuruluşları mevcuttur. Dokuz eyaletin resmi yayın kuruluşu
ARD'de birleşmiştir; bunlar ZDF ile birlikte federal çaptaki resmi televizyon programlarını oluştururlar ve
bölgesel düzeyde "üçüncü programlar" ile tamamlanırlar.
Genel olarak yaklaşık 150 TV istasyonu ve birkaç yüz radyo istasyonu vardır. Almanya, 350'nin üzerinde
günlük gazete ve binlerce dergi ile gazete-dergi piyasasında Avrupa'nın en büyüğüdür. Almanların
yaklaşık üçte ikisi her gün bir gazete okumaktadır. Bunun yanı sıra Almanya'da çok sayıda haber ajansı
bulunmaktadır.
İletişim:
European and International Cooperation
Project Management Agency c/o German Aerospace Center (DLR)
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn
Germany
Email: [email protected]
www.internationales-buero.de
Science Bridging Nations – siz de katılınız:
www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de/tr/
5