GÖÇÜN 50. YILI MÜNASEBET‹ ‹LE Almanya`da Müslümanlar ve

Transkript

GÖÇÜN 50. YILI MÜNASEBET‹ ‹LE Almanya`da Müslümanlar ve
GÖÇÜN 50. YILI MÜNASEBET‹ ‹LE
Almanya’da Müslümanlar ve Uyum Uluslararas› Sempozyumu
26 Aral›k 2010
PROGRAM
10:00
Aç›l›fl ve Selamlama
Hasan Özdo¤an, UETD Genel Baflkanı
10:15
‹slami Temsil ve Uyum
Moderasyon: Prof. Dr. Hasan Alacac›oğlu
• Aiman Mazyek, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Baflkanı,
“Müslümanların Çatı Kuruluflları ve Uyum”
• Prof. Dr. Ali Dere, T.C. Din İflleri Müflaviri,
“Din ve Uyum Bağlamında Diyanet İflleri Türk İslam Birliği (DİTİB)”
• O¤uz Üçüncü, İslam Toplumu Milli Görüfl (IGMG) Genel Sekreteri, “Gelenek, Değiflim ve IGMG”
• Ramazan Kuruyüz, Hessen İslam Cemaati (IRH) Baflkanı, “Eyaletler Düzeyinde Örgütlenmeler ve
Din-Devlet İliflkisi - Müslüman Kurulufllara Düflen Görevler”
11:30
Almanya’da Sosyal ve Siyasi Ba¤lam içinde Müslümanlar
Moderasyon: Dr. Y›lmaz Bulut
• Prof. Dr. Erol Y›ld›z, Klagenfurt Üniversitesi,
“Almanya’nın Müslümanlara Yönelik Uyum Politikası: Tarihsel Boyutu ve Güncel Gelişmeler”
• Prof. Dr. Hasan Alacac›o¤lu, Münster ve Karatekin Üniversitesi,
“Almanya’da Müslümanların Kendilerini Tanımlamasının Bütünleşme Süreçlerindeki Yeri”
• Yrd. Doç. Dr. M. Murat Erdo¤an, Hacettepe Üniversitesi,
“11 Eylül’den Sarrazin’e Almanya’da Sosyal ve Siyasi Bağlam içinde İslam”
12:30
Yemek Arası
13:30
Müslüman ‹maj› ve Müslümanlar›n Yaflam›
Moderasyon: Prof. Dr. M. Emin Köktafl
• Doç. Dr Mustafa Gencer, Abant İ. B. Üniversitesi,
“Integrations- und Ausgrenzungserfahrungen der türkischen Muslime in Deutschland”
• Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, İstanbul Ticaret Üniversitesi, “Bir Ayrımcılık Kaynağı Olarak Islamofobi”
• Prof. Dr. Recep fientürk, Fatih Üniversitesi, “Medeniyetler Arası İttifak ve Çatışma”
14:30
Dini Örgütlenmeler ve Alman Kurumlar›yla ‹liflkiler
Moderasyon: Doç. Dr. Mustafa Gencer
• Prof. Dr. M. Emin Köktafl, Türk Alman Üniversitesi Rektör Yrd.,
“Almanya’da İslamın Tanınması ve Uyum”
• Prof. Dr. Bülent Uçar, Osnabrück Üniversitesi,
“Müslümanların Dini Örgütlenmeleri ve Dini Sahanın Tanınmasındaki Somut Sorunlar”
• Dr. Hüseyin Kurt, Hessen AGAH, “Almanya Müslüman Dini Cemaatlerin Alman Devleti Tarafından
Resmi Muhatap Kabul Edilmelerinin Şartları”
15:30
Kahve Arası
16:00
Kimlik ve Uyum
Moderasyon: Prof. Dr. Bülent Uçar
• Prof. Dr. Cemal Y›ld›z, Marmara Üniversitesi,
“Çocukluk ve Gençlikte İslami Kimliğin Oluşumunun Önemi”
• Yrd. Doç. Dr. Necdet Subafl›, T. C. Devlet Bakanlığı, “Farklı Entegrasyon Süreçlerinde Aleviler”
• Dr. Y›lmaz Bulut, Köln Üniversitesi, “Almanya’da Müslüman Üniversite Gençliği ve Kimlik”
17:00
Dini Sahan›n Tan›nmas›nda Oluflan Sorunlar
Moderasyon: Prof. Dr. Cemal Y›ld›z
• Prof. Dr. Yasin Aktay, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, “Almanya’da Çokkültürlülük ve İslam”
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öcal, Erciyes Üniversitesi, “Cami İnşaatları Bağlamında Çatışmalar”
• Mahmut Cebi, Zaman Gazetesi Avrupa Yayın Yönetmeni, “Almanya’da Medya ve Müslümanlar”
18:00
Kapanıfl
Sempozyum yeri
BARCELÓ Hotel, Habsburgerring 9-13, 50674 Köln
Sempozyum tarihi 26 Aralık 2010 Saat 09:00 -17:30
Yol tarifi Barcelo Hotel Köln şehir merkezinde bulunmaktadır. 1 (Weiden) veya 7 (Frechen) numaralı tramvaylarla Rudolfplatz’a gelinirse; Habsburgerring Caddesi’ni karşıdan karşıya geçtiğinizde BARCELÓ COLOGNE CITY
CENTER’a ulaşacaksınız. 12 veya 15 Numaralı tramvaylarla gelirseniz “Habsburgerring / Aachener Str.” çıkışını
takip ettiğinizde oteli sağda bulacaksınız.
Ana Tren Garı’ndan gediğiniz takdirde 16 (Bonn) veya 18 (Brühl) nolu tramvaylarla Neumarkt’a kadar gelin. Oradan 1 (Weiden) veya 7 (Frechen) istikametine tramvaylarla devam edip Rudolfplatz’da inin.
Havaalanı Gar’ından gelenler S 13 (Hansaring) istikametine gelip Messe Deutz durağında inmelidir. Levhaları takip
ederek U Bahn istasyonundan 1 (Weiden) istikametine tramvayla gelinip Rudolfplatz’da inilmelidir.
Sempozyum Sorumlusu Dr. Yılmaz Bulut, UETD Genel Başk. Yrd.
Kat›l›m teyidi Sınırlı yer olduğundan lütfen katılımınızı 23 Aralık 2010 tarihine kadar posta veya e-mail aracılığı
ile teyit ediniz.
Concordiaplatz 1 · 51143 Köln
Tel.: +49 (0) 2203 101 98-0 · Fax: +49 (0) 2203 101 98-99
www.uetd.org · [email protected]