BASIN BÜLTENİ BİLGİ bu coğrafyanın düşüncelerini hayata

Transkript

BASIN BÜLTENİ BİLGİ bu coğrafyanın düşüncelerini hayata
BASIN BÜLTENİ
BİLGİ bu coğrafyanın düşüncelerini hayata
geçirmiş genç kahramanlarını destekliyor!
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi 26 Mayıs 2010
tarihinde düzenlenecek tanıtım kokteyli ile yolculuğuna başlıyor!
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation
(Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal
Girişimci Ödülleri projesi, halihazırda topluma fayda sağlamış bir projesi olan gençlere 26
Mayıs‟ta merhaba diyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi‟nin Santral Kampüsü‟nde saat
19.00‟da yapılacak toplantı ile tanıtılacak olan yarışma ve ödül projesi, hem katılımcı
gençlerin hem de toplumun hayatına somut katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin
enerjisini ve bir fark yaratma isteğini birey ve toplum için kazanıma dönüştürme amacıyla
yola çıkan projenin Türkiye‟nin gençlerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Uluslararası
Gençlik Vakfı‟nın dünyanın dört bir yanında çeşitli işbirlikleri vasıtasıyla ödüllendirdiği
başarı öyküleri arasında, Zimbabweli 23 yaşındaki bir gencin düşük maliyetli peletlenmiş
fosfor karışımlarıyla yaşadığı bölgede tarıma ve dolayısıyla açlık sorununun çözümüne
katkıda bulunmasından ABD‟de çocukları şiddetten uzak tutmak için düzenlenen tiyatro
ve „Barış Odaları‟ atölye çalışmalarına dek hayata katkı sağlayan örnekler yer alıyor.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, sanayiden bilime yaşamın her alanında
düşünceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, toplumsal bilinci yüksek 18-29 yaş
arasındaki
gençler
arasından
finale
kalan
10
adaya,
maddi
desteğin
yanı
sıra
Youthactionnet® tarafından düzenlenen “Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına
katılma hakkı sunuyor. Türkiye‟nin genç kahramanları bu sayede kişisel, vizyonel, politik,
işbirliğine yönelik, organizasyonel ve sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme
fırsatına kavuşuyor.
26
Mayıs
Çarşamba
günü
İstanbul
Bilgi
Üniversitesi‟nin
Santral
Kampüsü‟nde
düzenlenecek ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven‟in konuşması ile
başlayacak toplantıda TEGV Genel Müdürü Nurdan Şahin ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de birer konuşma yapacak. Toplantıda ayrıca,
Uluslararası Gençlik Vakfı Başkanı William S. Reese‟in mesajına ve program hakkında
tanıtıcı bilgilere yer verilecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, toplum için faydalı olma
arzusunu yaşama geçirmek için çaba koyan gençlerimizin çalışmalarını sürdürülebilir
temeller üzerine oturtacak olan bu proje hakkında şu sözleri paylaşıyor: “İstanbul Bilgi
Üniversitesi, kurulduğu 1996 yılından bu yana özellikle kampüslerinin yer aldığı
bölgelerde sosyal sorumluluk alanında pek çok projeye imza atmıştır. Sosyal sorumluluk
çalışmalarımızı uluslararası bir platforma taşıyan BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri
projesi, Türkiye‟deki gençlerin toplumsal konulardaki girişimci ruhunun desteklenmesi
açısından büyük önem arz etmektedir.”
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.bilgiggo.com
adresinden ulaşılabiliyor.
İlgili Kişi:
Eray Çoşan
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
[email protected]
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında
1996 yılında Türkiye‟de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden
bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunmaya devam eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, 21 ülkede
45‟den fazla üniversitesi ve 550.000 öğrencisi bulunan Laureate International Universities ağının Türkiye‟deki
tek üyesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün, yaklaşık 800 öğretim elemanı, 10binin üzerinde öğrencisi ve 12bin
beş yüz mezunu ile yoluna devam ediyor. BİLGİ, İletişim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat
fakültelerine, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerini de ekleyerek, 2010–2011 akademik yılında 6 fakülte, 4
yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda 60‟dan fazla önlisans ve lisans programı sunuyor. İstanbul Bilgi
Üniversitesi‟nin İstanbul‟un merkezinde, Santral, Dolapdere ve Kuştepe Kampüsleri olmak üzere üç kampüsü
bulunuyor.
Uluslararası Gençlik Vakfı Hakkında
Uluslararası Gençlik Vakfı genç neslin olağanüstü potansiyeline yatırım yapmaktadır. 1990 yılında kurulan
Uluslararası Gençlik Vakfı dünya genelinde iş dünyası, hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile çalışarak gençliğin
daha sağlıklı ve üretken olmasını ve içinde bulunduğu toplum ve çevreye fayda sağlamasını hedeflemektedir.
Vakfın programları değişim için katalizör olmaya ve daha kaliteli eğitim, iş olanaklarıyla ve sağlıklı karar
verebilme yetisini geliştirmeye odaklanmaktadır. Vakıf hakkında detaylı bilgiye www.iyf.org adresinden
ulaşılabilir.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Hakkında
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ilköğretim çağındaki çocukların temel eğitimlerini tamamlayıcı, ders
saatleri içinde ve dışında çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından
faydalanmalarını amaçlamaktadır. Türkiye genelinde 11 Eğitim Parkı, 55 Öğrenim Birimi, 19 Ateşböceği (Gezici
Öğrenim Birimi) ve 1 İl Temsilciliği ile çocuklarımıza eğitim desteği hizmeti vermektedir. Kuruluşundan bu yana
bir milyonun üzerinde çocuğa verdiği eğitim desteğini binlerce gönüllüsünün desteği ile gerçekleştirmektedir.
Eğitimde özgün modeli ile uluslararası kuruluşların da dikkatini çeken Eğitim Gönüllüleri, 2003 yılından
buyana Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation-IYF) ile birlikte çalışmaktadırlar.