Oracle Book Version.2.0

Transkript

Oracle Book Version.2.0
Internet Hızı[email protected]
e-İş Projelerinden Örnekler
Oracle e-İşte Başarı Kitabı, 6.Bölüm
TÜRKİYE'DE INTERNET HIZINDA E-İŞ PROJELERİ
e-İşte Başarı kitabının önceki sayılarında Oracle e-Business Suite 11i ve Oracle9iteknoloji platformunun avantajları,
güvenliği, esnekliği anlatılmıştı. Bu teknoloji ve çözümlerin kullanılmasıyla zaman içinde bir çok başarılı proje de hayata
geçti.
Bugün Türkiye'de 2000 üzerinde kurumsal firma Oracle teknolojilerini kullanmaktadır. Türkiye’de Oracle iş çözümlerini
tercih eden şirketlerin sayısı ise 120'yi geçmiştir. Oracle teknoloji ve çözümlerinin bu kadar yaygın kullanımı ile birlikte bir
çok başarı öyküsü de doğmuştur. Bu başarı öykülerinin gerçekleştirilmesinde Oracle Türkiye'nin dünya çapındaki
danışmanlık, teknik destek ve eğitim alt yapısını Türkiye'ye taşımış olmasının yanı sıra sayısı 150'yi geçen yerel iş
ortaklarının katkısı da büyüktür.
Bu bölümde Oracle'ın teknoloji platformu ve çözümlerinin kullanıldığı ve Oracle Türkiye'nin yerel iş ortaklarının katkısı ile
gerçekleştirilen proje öyküleri yer almaktadır. Bu bölümdeki öykülerin yanı sıra, Türkiye ve dünyadan başarılı kamu sektörü
ve e-Devlet proje örnekleri 8. bölümde yer almaktadır.
Bu bölümde yer alan projeler:
•
OMSAN e-İş Yönetim Sistemi Projesi
•
Pfizer Elektronik Satınalma Projesi
•
TEMSA Bütçeleme Projesi
•
İZSU Bilgi İşlem Hizmetleri Yenileme Projesi
•
Garanti "Bonuscardshop.com" Projesi
•
AXA Oyak Bilgi Sistemleri Alt Yapı Projesi
•
Finansbank Kurumsal Portal Projesi
•
Marks & Spencer Mağazacılık Sistemi
•
Dışbank Internet Bankacılığı Projesi
Bu projelerin hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçen Oracle iş ortaklarının şirket profilleri de proje öykülerinin
sonunda yer almaktadır. Türkiye çapında bu ve benzeri bir çok başarılı projeye imza atan Oracle iş ortakları HP, CoreTech,
Meteksan Sistem, Experteam Consulting, Dites, Obase, Ereteam, EST'ye başarılarının devamını diliyoruz.
E-İŞ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
Omsan Lojistik Bilgi İşlem Müdürü Sencer Salbaş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini ve kurumlarına sağladığı
avantajları anlattı:
“Omsan Lojistik olarak gerçekleştirdiğimiz yeni iş organizasyonu çerçevesinde yeni iş süreçlerine ve hedeflerine göre, bilgi
teknolojileri alt yapısını da tekrar gözden geçirdik. Başarının güçlü bir BT sistemi desteğini gerektirdiğine inanıyoruz. Lojistik
hizmeti sadece malları bir yerden başka bir yere taşımak anlamına gelmiyor. Lojistik hizmetinin tüm parametrelerini ve bu
doğrultudaki tüm müşteri ihtiyaçlarını bütünsel bir yapı içinde ele almak gerekiyor. Bu nedenle tüm iş süreçlerimiz üzerinde
tam kontrol kurmamızı sağlayacak bir bilgi teknolojisi sistemine yatırım yapmak, bizim için kaçınılmaz bir ihtiyaçtı. Bu
ihtiyaç doğrultusunda bütünleşik sistem temelini oluşturmak için Oracle'ı seçtik.”
“Omsan Lojistik'in Oracle ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı, iş süreçlerinin ve fonksiyonlarının birbiriyle tam entegrasyonunu,
karar ve kontrol süreçlerini hızlandırdı. Omsan hizmet aldığı BT kuruluşlarından kendisini özümsemiş en uygun çözümleri
üreten firmalar olarak hizmet sunmalarını bekliyor. BT yatırımlarında dış kaynak kullanmanın ve alan uzmanlarıyla
çalışmanın değerini bütünüyle kavramış bir firmayız. Nasıl müşterilerimiz konusunun uzmanı ve temel işi lojistik olan bir
firmayla çalışmak istiyorsa, biz de BT alanında gerçekleştirdiğimiz önemli projeye aynı mantıkla yaklaşarak kendimizi işin
uzmanlarına ve iş birliği yapacağımız firmalara bıraktık. Omsan'ın asıl işi lojistik ve firmaların bize lojistik işini 'outsource'
etmesini istiyoruz. Ayrıca biz bir BT firması olmadığımıza göre, işimiz BT sistemleri geliştirmek değil. Bu nedenle BT
birimimize 30 kişi alıp bizim için bir sistem geliştirmelerini istemedik. Bunun yerine Oracle Danışmanlık, HP ve CoreTech
firmalarından aldığımız destekle yeni iş süreçlerimizi ve bu süreçleri destekleyecek BT sistemimizi kurduk. Omsan'ın özel
uygulamaları ve Oracle e-Business Suite'in mükemmmel entegrasyonu, ticari kayıtlardaki konsolidasyon ve merkezi veri,
firmanın mali görünümüyle ilgili daha zamanında ve daha sağlıklı bilgi elde edilmesine olanak tanıyor. Omsan'ın bu alanda
proje sonrasında sağladığı en büyük avantaj ve somut kazanımı, muhasebe kayıtlarındaki aylık kapanışlarda harcadığı
zamandan elde ettiği yüzde 85'lik tasarruf.”
(Kaynak : Infomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi / Şubat 2003)
3
Projede Kullanılan Oracle Ürünleri
•
•
Oracle e-Business Suite 11i
o
Mali İşler Yönetimi
o
Satınalma Yönetimi
o
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
o
e-Satınalma
Oracle9i Teknoloji Platformu
o
Oracle9i Veri Tabanı Yönetim Sistemi
o
Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu
o
Oracle9i Portal
o
Oracle Discoverer
o
Oracle JDeveloper
1995 yılında kurulan CoreTech, bilgi teknolojisi uzmanlığını iş süreçleri deneyimi ile birleştirerek, şirketlerin iş ihtiyaçlarına
bire bir cevap veren bilgi işlem çözümleri geliştirmektedir.
Ana faaliyet alanlarını web bazlı veri tabanı uygulamaları, satış-dağıtım sistemleri, mali/finansal sistemler, kurumsal
performans ve karar destek sistemleri, yönetim raporlamaları ve kurumsal portalların geliştirilmesi oluşturmaktadır.
CoreTech, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sektörlerden kuruluşlara bilgi teknolojileri alanında örnek gösterilen çözümler
üretmektedir.
İşletmelere bir yandan operasyonel ihtiyaçları karşılayan çözümler üretilirken, bir yandan da hazırlanan üst düzey
raporlama sistemleri ile yöneticilere karar aşamalarında destek olunmaktadır.
Türkiye'nin dışında Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, El Salvador, Fransa, Guatemala, İngiltere, İsviçre,
Kanada, Kosta Rika, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Vietnam'da da
CoreTech programları kullanılmaktadır. Bu ülkelerde çalışan sistemlere; uyarlama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de
CoreTech tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi teknolojisi alanında çözüm arayışında olan şirketler, riski azaltmak amacıyla, çözümü oluşturan fonksiyonların tümünü
karşılayabilen şirketlere yönelerek, anahtar teslim uygulamalar talep etmektedir. CoreTech, müşterilerine çözüm kapsamı
içinde gerekli olabilecek danışmanlık, eğitim, entegrasyon, ağ alt yapısı, hosting, donanım temini ve uygulama bakımı
hizmetlerini de vermektedir.
Bilişim sektöründe insan faktörünün önemini bilen CoreTech, müşterilerin başarısı üzerinde yoğunlaşmayı ilke edinmiştir.
CoreTech’in hedefi; müşterilerine, verdiği üstün hizmetle katma değer sağlarken, uzun vadeli stratejik iş birliği ile birlikte
başarıya ulaşmaktır.
ELEKTRONİK SATINALMA PROJESİ
Pfizer Türkiye’de Temmuz 2001’de kullanıma açılan Elektronik Satınalma Yönetimi Sistemi, finansal süreçlerin
iyileştirilmesine ve etkin maliyet kontrolüne yönelik olarak başlatılmış bir projenin ilk aşamasını oluşturmaktadır.
Pfizer Türkiye ile Haziran 2000’de başlayan görüşmeler sonucunda, satınalma ve gider yönetimine yönelik finansal
süreçlerin e-İş alt yapısına uygun bir modele dönüştürülmesi için en uygun çözümün Oracle Elektronik Satınalma çözümü
olduğuna karar verilmiş ve proje hedeflenen kapsamda başarıyla Oracle çözüm ortağı Experteam Consulting’in katkılarıyla
hayata geçmiştir. Bugün Pfizer Türkiye organizasyonunda tüm satınalma süreçleri merkezi bir sistemden, şirket
prosedürleriyle uyum içinde yönetilmektedir.
Pfizer’de e-Satınalma Süreci
e-İş yönetim modeline uygun olarak satınalma ve gider yönetim süreci aşağıdaki adımları içermektedir:
•
Satınalma talebinin hazırlanması
•
Satınalma siparişlerinin oluşturulması ve yönetimi
•
Teslim alma
•
Faturalama
•
Ödeme
5
Satınalma Talebi
Satınalma talebinin yaratılmasında temel başarı kriterleri şunlardır,
•
Elektronik katalogdan seçim
•
Tüm çalışan ve yöneticilerin kendilerine özel web arayüzünden sisteme erişmesi
•
Dinamik hiyerarşi tanımı ile elektronik onay süreci
•
Sistemin kullanıcıları uyarılar ile bilgilendirmesi
Pfizer e-Satınalma Projesi’nde Oracle e-Satınalma (iProcurement) modülü ile;
•
Promosyon Malzemesi satınalma taleplerinin elektronik kataloglar kullanılarak 100’ü aşkın kullanıcı tarafından
gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.
•
IT Malzemesi, kırtasiye, diğer sarf malzemeler ve hizmet satınalma taleplerinin elektronik kataloglar, katalog dışı
istekler kullanılarak 200’ü aşkın kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.
•
Kullanıcıların satınalma taleplerini, talebin yaratılmasından ödemesine kadar takibini ve yönetimini mümkün
kılmaktadır.
Pfizer’de elektronik onay süreci,
•
Kağıt üzerinde olmaktan çıkıp, izlenebilirliğin sağlandığı elektronik posta sistemine taşınmıştır.
•
Kullanıcılar e-posta ile sistemin belli durumlarda gönderdiği uyarı mesajlarını almakta ve ne yapmalarını gerektiğini
öğrenmektedirler.
Böylece, klasik bir sistemde cevaplanması zor olabilecek aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmak, talep aşamasındaki tüm
kullanıcılar ve onaylayıcılar (çalışan, yönetici, satınalmacı) için kolaylaşmaktadır:
•
Neleri onaylamam gerekiyor, bekleyen işlerim neler ?
•
Satınalma talebim şu anda kimde onayda ne kadar zamandır bekliyor?
•
Talebim neden onaylanmadı ?
•
Ben olmadığım zaman talebimi kime yönlendirebilirim ?
•
Talebini yaptığım promosyon malzemeleri geldi mi?
•
Hangi promosyon malzemelerini kontrol edip onaylamam gerekiyor?
•
Hangi malzemelerin teslim alma zamanı geldi ?
Satınalma Siparişinin Oluşturulması
Satınalma siparişinin oluşturulması konusundaki temel beklentiler:
•
Otomatik sipariş gönderimi
•
Anlaşmalı tedarikçi listeleri
•
Tedarikçi performans yönetimi
Pfizer e-Satınalma Projesi’nde Oracle Satınalma modülü ile satınalmacılar;
•
Satınalma siparişlerini otomatik olarak tedarikçilere fakslamaktadır. (İsteyen tedarikçilerin web üzerinden satınalma
sipariş takibi, fatura, sevkiyat vb. işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli tedarikçi portal alt yapısı da hazırdır.)
•
Satınalma siparişlerini sorgulamakta, geçmiş satınalma siparişlerini, anlaşmaları kullanarak doğru bilgiye kısa
zamanda ulaşabilmektedir.
Teslim Alma
Pfizer e-Satınalma Projesi’nde teslim alma,
•
Hizmetler ve belli tutarın altındaki sarf malzemeleri için 200’ü aşkın kullanıcı tarafından Self Servis Satınalma
üzerinden,
•
Promosyon malzemeleri için depocular tarafından
gerçekleştirilmekte ve eldeki miktarlar kullanıcılar tarafından self servis web arayüzlerinden anında görülebilmektedir.
Faturalama ve Ödemeler Yönetimi
Pfizer’de Oracle Ödemeler Yönetimi (Accounts Payables) çözümü ile,
•
Satıcılara ödeme bilgileri otomatik olarak sistem üzerinden fakslanmaktadır.
•
Ödeme talimatları bankaya elektronik olarak gönderilmektedir.
Pfizer Projesinde Kullanılan Oracle Ürünleri
•
Oracle e-Satınalma Yönetimi
•
Oracle Satınalma ve Envanter Yönetimi
•
Oracle Mali İşler Yönetimi
•
Oracle Tedarikçi Portalı
•
Oracle Discoverer Reporlama ve Analiz Aracı
ExperTeam, Oracle'ın yetkili uygulama ortağı olarak, müşterilerine, özel ihtiyaçlarında aşağıda ismi geçen Oracle ürünleri ile
deneyimli danışmanlık hizmeti sağlar:
•
Oracle Mali İşler Yönetim Sistemi
•
Oracle Üretim Yönetimi
•
Oracle eTedarik Zinciri Çözümleri (Oracle Exchange, Sourcing)
•
Oracle Sipariş Yönetimi
•
Oracle Self Servis Internet Çözümleri
•
Oracle Müşteri İlişkileri Yönetimi
•
Oracle Uygulama Teknolojileri (İş akışı, Uyarı)
•
Oracle Karar Destek Sistemleri (OFA, Discoverer, Oracle Reports)
•
Uyarlama ve mevcut sistemlerin entegrasyonu
Proje Yönetimi: Tek bir projenin yönetimi olarak tanımlanan Proje Yönetimi ve birbiriyle ilişkili kısıtlara (zaman, kaynak,
sermaye) sahip birden çok projenin yönetimi olarak tanımlanan Program Yönetimi, başarılı kurumsal girişimler için ön
koşuldur. Temel Proje Yönetimi etkinlikleri, Oracle Sistem Uygulama Metodolojilerinin araç ve şablonlarını kullanarak
projenin tüm yönlerinin planlanması, başlatılması, yönetimi ve kontrolünü kapsar.
Sistem Desteği: ExperTeam müşterilerine, sistemlerini çalışır durumda tutabilmeleri ve geliştirebilmeleri için her düzeyde
teknik ve fonksiyonel destek sağlar. Sistem desteği, telefonla, uzaktan erişimle ya da yerinde son kullanıcı yardımını
kapsar. Mükemmel implementasyonların bile, tasarlanan prosedürlerin canlı kullanım sırasında tam ve doğru
uygulanmaması sonucu başarısız olmaları söz konusu olabilir. ISD hizmetimiz prosedürlerdeki açıkların tespitinde ve
operasyonlarınızın devamlılığı için gereken önlemleri almanızda yardımcı olacaktır.
Eğitim: Ürün ne kadar iyi olursa olsun, ancak kullanıcıların ürün ile üretken olabildiği kadar yarar sağlar. Bu, temelde
kullanıcıların programı ne kadar etkin ve kapsamlı kullandıklarına bağlıdır. Bu da ancak ve ancak kaliteli bir eğitimle
mümkündür. ExperTeam müşterilerine kendi çalışma ortamlarında tüm ürünlerinin eğitimini sağlar.
7
BÜTÇELEME PROJESİ
Oracle Financial Analyzer’ın özelleştirilerek TEMSA’ya uyarlanması temeline dayanan Mali Sistem Projesi deneyimlerini
bizlerle paylaşan TEMSA İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri Direktörü Timuçin Bayraktar, öncelikle iyi bir bütçeleme
sisteminin içinde bulunduğumuz dönemdeki gerekliliğine dikkati çekiyor:
“Bütçeleme şirketlerin en temel yola çıkış noktasıdır ve o şirketin hedeflerine bağlı olarak kaynaklarını nasıl tahsis edeceği
sorusunun da cevabıdır. Genelde ekonominin iyi olduğu yıllarda bu sorunun cevabını daha kolay verirsiniz. Genelde de mali
sisteminizin hızı, anlık dönüşümlere adapte olma kabiliyeti gibi özellikler şirket için bu denli hayati önem taşımaz. Ancak
belirsiz bir ekonomi söz konusu olduğunda artık mali sisteminiz çok daha kritik bir önem taşır. Pek çok şirkette olduğu gibi
bizde de 99’da Türkiye’de yaşanan ekonomik dar boğazdan sonra bir arayış başladı. Bu dönemde bir kaç alternatif paket
değerlendirildi ve TEMSA’nın ihtiyaçlarına en iyi karşılık gelenin OFA, yani Oracle Financial Analyzer olduğuna kanaat
getirildi.”
Neden Oracle Financial Analizer?
Başlangıcından bu yana OFA projesinin içerisinde fiilen yer alan Mali İşler ve Finans Direktörü Mustafa Metin, bu sorunun
yanıtını iki kelime ile özetliyor: Esneklik ve güvenilirlik; ve şöyle devam ediyor: “OFA’nın en temel özelliği esnek olmasıydı.
Ancak kararımızda asıl etkin olan arkasında duran şirketin gücünü bilmemiz ve bu güce güvenmemizdi. Bu uzun soluklu bir
iş birliği olacaktı. Bir uygulamaya sahip olduğunuzda bu programın upgrade edileceğine, kendisini sürekli yenileyebileceğine
güvenmelisiniz. Arkasındaki şirketin sizi yarı yolda bırakmayacağından emin olmalısınız. Dolayısıyla Oracle’ın bir teknoloji
devi olması, Türkiye’deki yaygınlığı, beraber çalıştığı çözüm ortakları daha fazla ön plana çıktı. Nitekim OFA’yı tercih
ederken Oracle Çözüm Ortağı Ereteam’in finans alanındaki uzmanlığı çok önemli bir kriterdi bizim için. Oracle’in bu anlamda
doğru Çözüm Ortağı ile çalıştığını da söyleyebiliriz. Çünkü biz şirket geçmişimizde Oracle ile OFA sayesinde tanıştık. Fakat
şimdi bu seçimimizin diğer projelerimizde de artı bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Oracle Çözüm Ortağı
Ereteam ve Oracle profesyonellerinin nasıl çalıştıklarını biliyoruz ve güveniyoruz.”
Timuçin Bayraktar ise varılan iş birliğinin altını çiziyor; “Kararımızda asıl etkin olan arkasında duran şirketin gücünü
bilmemiz ve bu güce güvenmemizdi. Oracle Çözüm Ortağı Ereteam’in finans alanındaki uzmanlığı da çok önemli bir kriterdi
bizim için. Bu anlamda her üç kuruluşun iyi bir sinerji oluşturduğunu görüyoruz.”
OFA İle Neler Değişti?
“2000 yılı içerisinde başlatılmış ve 2001 yılı sonunda tamamlanmış bir projeden söz ediyoruz. 2001 başında yaşadığımız
krizde sistemden faydalanamadık dolayısıyla. 2002 yılında ise aradaki farkı görme şansımız oldu. Bizde bütçeler çok fazla
iterasyonla yapılır, zor beğeniriz ve sık sık değiştiririz. Entegrasyon tam olamadığı için bir tarafı yaparken öbür tarafta
unuttuklarımız oluyordu. OFA ile entegrasyon sağlandı ve ihtiyaçlarımıza hızlı bir şekilde karşılık verdiğini görüyoruz.
TEMSA’nın üç ayrı şirket gibi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü üç ayrı stratejik iş ünitemiz var. Otobüs bizde bir iş ünitesidir;
ticari araçlar ve binek araçlar genel olarak otomotiv adı altında topladığımız ikinci iş ünitesidir, iş makineleri de üçüncü bir iş
ünitesidir. Her biri için ayrı gelir tabloları tutuluyor ve daha sonra TEMSA olarak konsolide bir tabloya çevriliyor. Aynı
mantıkla üç ayrı bütçe hazırlanır, bir de bunların içine girmeyen genel yönetimi de göz önünde bulundurursanız dört ayrı
bütçe söz konusudur. Daha sonrasında bu tek bir bütçeye dönüşür. OFA ile birlikte bütün bunları son derece kısa bir sürede
tamamlama imkanı buluyoruz, hatta sabah saatlerinde temel varsayımların hepsini değiştirdiğimizde, akşama yenilenmiş
bütçeyi karşımızda görebiliyoruz. Yılın son iki haftası çok yoğun geçiyor. Yönetim kurulunda alınan kararlar ve icra ekibinin
önerileri ile bütçe bir anda çok temel değişikliklere uğrayabiliyor. Biz bir gün içerisinde o değişikliklerin bütçemizi ve ona
bağlı finansal tabloları nasıl etkileyeceğini görebiliyoruz.”
“OFA sonrasında arkadaşlarımız çalışma şeklimizden son derece memnunlar. Ereteam, taahhüt ettiklerini harfiyen yerine
getiren bir şirket. Finans uzmanlarından oluşan bir ekip olması ortak bir dil yakalamamızda ve doğru çözümün
üretilmesinde kritik bir rol oynadı. Kendilerini aynı takımda oynadığımız bir iş ortağımız olarak görüyoruz.”
Temsa Projesinde kullanılan Oracle Ürünleri
• Oracle Financial Analyzer (OFA)
• Oracle Express OLAP Veri Tabanı
Oracle’ın iş ortakları arasında finans alanındaki uzmanlıkları ile öne çıkan Ereteam Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık
Ltd.Şti. Haziran 2001 tarihinde proje hizmetleri ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruldu. Ereteam’in tüm
kadrosu bu doğrultuda uzman danışmanlardan oluşmaktadır. Müşterilerine, bilgiyi en verimli şekilde kullanabilmeleri için en
iyi, en gelişmiş ve en kaliteli teknolojik çözümleri sunarak Oracle’ın Türkiye’deki en büyük iş ortağı olmayı hedefleyen
Ereteam, Karar Destek Sistemleri; OLAP, Veri Ambarı, Uygulama Geliştirme, Kurumsal Portallar; Oracle ürünleriyle ilgili
Bakım ve Destek Hizmetleri olmak üzere üç iş alanında yoğunlaşmıştır.
9
BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ YENİLEME PROJESİ
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 600 bin abonesine yaklaşık 2300 kişilik kadrosu ile su temini ve dağıtım
konusunda hizmet veren, İzmir’in en büyük kamu kuruluşlarından biridir. İZSU kamu kuruluşlarında genel olarak görülen
yatırımların zaman içinde eskimesi ve teknolojiye ayak uydurulamaması sorunu, bu hizmetleri dışardan almak yoluyla
çözümlemiş örnek bir kurumdur.
İZSU Genel Müdür Yardımcısı R. Yılmaz Ayata söz konusu projenin doğuşunu şöyle anlatıyor; “ Kamu kuruluşlarında hızla
gelişen teknolojinin takibinin ve yeni teknolojileri kullanabilen, projeler üretebilen uzmanların istihdamının ne yazık ki
mümkün olamamakta ve mevzuatlar gereği teknolojik yatırımlar söz konusu olduğunda, karar için harcanan zaman
içerisinde talep edilmiş olan teknoloji, daha kuruma girerken eskiyebilmektedir. Biz 1999’da bu proje için yola çıktığımızda
elimizde 11 yaşında bir donanım ve bu donanım üzerinde çalışmakta olan bir yazılım vardı. Bilgi işlem dairemiz, bu
donanımı yaşatmak ve çalıştırmak için inanılmaz bir gayret sarf ediyordu. Çünkü söz konusu donanımlar artık desteğini
bulmakta bile güçlük çekeceğimiz kadar eskiydi. İZSU’nun bilgi işlem birimi, İZSU’nun ihtiyaçlarına cevap vermekten
giderek uzaklaştığını fark ettiğinde bu hizmeti dışarıdan almanın daha iyi olacağını çok önceleri belirlemisti ve göreve
geldiğim Haziran 99’dan bir iki yıl önce başlayan bu süreçte bilgi işlemciler çözümün böyle olması gerektiğinde
hemfikirdiler.”
“Biz Meteksan ve Oracle teknolojileri ile giriştiğimiz bu operasyonla sıfır kilometre donanım ve yazılım kazanmakla kalmadık,
bir sözleşme ile hizmet kalitesinin ve sistem performansının istenen düzeyde tutulması için yapılması gereken her türlü
teknolojik yenilenmenin taahhüdünü de aldık. Böyle bir süreklilik kamu imkanları çerçevesinde çok güçtür. Öyle ki bizim ilk
şartname ile ihaleye çıktığımızda aldığımız teklifteki bilgisayarın konfigürasyonu ile bir sene sonra bize teslim edilen
bilgisayarın konfigürasyonu arasında çok büyük fark vardı. Bir sene süresince gerçekleşen bütün gelişmeyi barındırıyordu.
Dışarıdan hizmet alımı bu noktada büyük bir hız, teknolojiyi takip edebilme kabiliyeti ve verimlilik sağlıyor. Zaten dünyada
da gittikçe artan dış kaynak kullanımı eğiliminin altında bu verimlilik ve kurumların artan rekabet yüzünden ana faaliyet
konularına odaklanrak karlılık sağlama zorunluluğu bulunuyor.”
İZSU’nu belirlenen ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleşen ihaleyi kazanan Meteksan firması aşağıdaki ürün ve sistemlerin
yürürlüğe girmesi ile yükümlü tutulmuş ve bu kapsamlı proje 8 ay gibi bir sürede kullanıma alınmıştır:
•
Oracle e-Business Suite Ürünleri;
o
Mali İşler Yönetimi
o
Envanter ve Lojistik Yönetimi
o
Satınalma Yönetimi,
•
Bilişim Bordro Uygulaması,
•
Teknosis Abone takip Sistemi,
•
Maximo Bakım ve Yönetim Sistemi.
Neden Oracle?
İZSU Bilgi İşlem Müdürü Zeki Leblebici, Neden Oracle sorusuna cevap veriyor;
“ Veri tabanına dayalı olan işlemler söz konusu olduğunda Oracle ismi karşımıza çıkıyor ve Oracle yaygınlığı, açıklığı, sürekli
kendisini yenilemesiyle biliniyordu. Kurum olarak dünyada ve Türkiye’deki eğilimleri takip etmemiz gerektiğine karar verdik.
Oracle’ın sağladığı olanaklar ve esnekliği göz önüne alındığında bugün de doğru bir seçim yaptığımızı görüyoruz. Örneğin
geçtiğimiz aylarda bankalardan tahsilat yapılması gündeme geldiğinde konuştuğumuz bankalar bilgilerini Oracle üzerinde
bizlerle paylaşabileceklerini söylediler. Üstelik, hem veri tabanını hem de e-İş Yönetimi içerisindeki ERP uygulamalarının
Oracle’dan tedarik edilmesi, entegrasyon yönünde ayrıca bir avantajdır. “
Meteksan Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Olgun, projeyi ve Oracle’a karar verilmesini şöyle değerlendiriyor: “Kasım
2000’de başlayıp 8 ayda yürürlüğe konmuş projede İZSU, bir gecede 20 yıllık alışkanlıklarını bırakıp, ‘radikal’ sözcüğünün
anlamını da aşan bir dönüşüm geçirdi. Ayrıca, dört sistem ve bu sistemlerin ayrı ayrı alt yüklenicileri söz konusu idi.
Meteksan hem proje yöneticisi, hem de Oracle uygulamaları tarafında altyüklenici rollerini üstlendi. İZSU’da Oracle
teknolojisinden en fazla faydayı elde edebilecek şekilde gerek uygulama ve donanım tarafında gerek alt yapı tarafında açık
sistem mimarisinde güzel bir sistem kurduk. Bunu yaparken Oracle’ın Internet teknolojisini kullanıyoruz.
İZSU projesinde bir teknoloji tercihi söz konusu. Biz Java’nın bu tip uygulamalarda çok iyi bir alternatif olduğunu
düşünüyoruz. ERP’yi yeniden yazmak da mantıklı olmayacağı için Oracle ERP uygulamaları ile çözüm sağladık. Kullandığımız
tüm teknolojilerde Oracle ile uyumluluk aradık. Çünkü kurumsal çözümler anlamında Oracle ile çalışmaktan çok
memnunuz.”
İZSU projesinde Meteksan tarafından yönetilen alt yüklenicilerden Teknosis yetkilisi Minüre Kara, yaratılan sinerjiden
memnun olduklarını ve İZSU’nun bir parçası gibi hizmet verdiklerini belirtiyor ve Oracle teknolojisine değiniyor: “Bu tip çok
kullanıcılı projelerde web tabanlı teknolojilerle çalışma zorunluluğu var. Oracle teknolojisinin bu projeye verim anlamında
kazandırdığı çok şey var. Daha önceleri farklı veri tabanları ile benzeri proje geliştirme deneyimlerimiz oldu. Ama daha
sonra Oracle’da karar kıldık. Hem tasarım, hem de eğitim anlamında Oracle’dan büyük destek gördük.”
Gözle Görülür Verimlilik Artışı
Ayata, İZSU’da hayata geçen bu projenin diğer kamu kuruluşları için de örnek teşkil edeceğini düşünüyor: “ Projenin
başlangıç tarihinden itibaren tüm sistemler 8 ay içinde yürürlüğe girdi. Bu fonksiyonların her biri çalışır durumda ve artık
hassas ayarlar sürüyor. Yeni çalışma şekillerine ve teknolojiye açık bir uygulama var elimizde. Bunun avantajlarını da
kullanmamız gerekiyor.
İZSU neticede ticari bir işletmedir ve kanun da kamu kurumlarını tedbirli bir tüccar gibi davranmaya zorlar. Elbette
tahsilatımızın, abonelerle ilişkilerimizdeki hızımızın üçe katlanması, hizmetin iyileşmesini sağlarken tüketimin de artmasını
teşvik ediyor. Pazarımız genişliyor, pek çok işlemimizde giderek daha verimli hale geliyoruz. İZSU’nun gelirlerinde,
hizmetlerinde ve satışlarında gözle görülür bir iyileşme var. Çünkü bu sistem ile hizmetlerimiz de elde ettiğimiz gelirler de,
verimliliğimiz de gerçek anlamda bir ölçülebilir hale geliyor.
Bilgi İşlem Bölümü ise yaratılan iş birliğinin altını çiziyor: “… Meteksan’ın yönetiminde oluşturulan ekibin İZSU’nun bir
parçası gibi çalıştığını ve gelinen noktada kurumlar arasında ortak bir dil kurulabildiğini söylemek gerek, Bu tek taraflı bir
11
başarı değil. Farklı kültürlerden gelen kurumların kaynaşabilmesi çok zordur. Meteksan’ın teknolojiyi en iyi biçimde
uygulaması yanında, dönüşüm gayreti içinde olan İZSU’nun bu konuda göstereceği çaba da çok önemli. Şu an iyi bir yöne
doğru gidiyoruz ve ilerlemeden geriye dönüşümüz yok. Şu anda abone işlem hızımızı üçe katladık. Bu buzdağının sadece
görünen yüzüdür. Bu hızın verdiği bazı gelişmeler etrafta da kabul görmeye başladı. Tahsilatımızı bankalara devretmeye
çalışıyoruz, bu sistemle entegre olabileceği için büyük bir fayda sağlayacak. O zaman Oracle ile birlikte İZSU’da başka
konulara, şu anda farkında bile olmadığımız başka yeniliklere ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz..”
Meteksan Ege Bölge Müdürü Koray Eti ise sağlanan faydaları şöyle özetliyor; “Projenin yürürlüğe girmesi ile birlikte geçen
altı aya baktığımızda, sırf daha verimli çalışma ortamı yaratarak bile kurum gelirlerinin akışında reel olarak yüzde 20’lere
varan bir artış sağlandı. Ayrıca veznelerde artık kuyruklar oluşmuyor. Tahsilatın daha da kolay yapılabilmesi için bankaların
da devreye girmesini sağlayacak yeni projeler gündeme geldi. Çünkü şu an Türkiye’nin en ileri, en yaygın teknolojileri
kullanan bankalar ile aynı teknolojileri kullanıyoruz ve bu tip yeni projeleri hayata geçirebilecek gücümüz var. Elde edilen
faydalar, kamu kuruluşlarının da, İZSU’nun hizmet verdiği abonelerin de dikkatini çekiyor..”
Projede Kullanılan Oracle Ürünleri
•
Oracle e-Business Suite Ürünleri;
o
Mali İşler Yönetimi
o
Envanter ve Lojistik Yönetimi
o
Satınalma Yönetimi
•
Oracle9iAS Uygulama Sunucusu
•
Oracle9i Veri Tabanı Yönetim Sistemi
•
Oracle Internet Developer Suite
1969 yılında, Hacettepe Üniversitesi Vakıfları’nın bilgi işlem ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete başlayan Meteksan
Sistem, bugün Türkiye’nin lider sistem entegrasyon firması olarak faaliyet göstermektedir.
Bilkent Holding bünyesinde, 500’e yakın çalışanı ve 100 milyon ABD doları yıllık cirosu olan Bilişim Grubu’nda yer alan
Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş., 5 trilyon TL ödenmiş sermayesi ile bilişim sektörünün en güçlü
şirketlerindendir.
“BONUSCARDSHOP.COM” PROJESİ
Garanti Bankası Bonus Kart avantajlarını Internet’e taşımak amacı ile ticari bir site kurulması projesini Oracle İş Ortağı EST
ile birlikte başarıyla hayata geçirdi. Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Reha Emekli, projenin başlangıcını
şöyle anlatıyor; “Bonus Kart’ı duyurduğumuz 2000 yılından günümüze gelirken Garanti Teknoloji’nin bize verdiği destekle
birlikte Bonus müşterilerimize yönelik bir CRM çalışması başlattık. Yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz bu çalışma sonunda
gördük ki Bonus Kart müşterileri içerisinde Internet’i ciddi anlamda kullanan ve kartlarıyla Internet’ten alışveriş yapan bir
kitle var. Bu kitlenin Internet’te de kartlarının avantajlarını yaşamasını arzu ettik. Sonuç olarak elektronik ticareti
destekleyecek bir site kurmaya karar verdik. Kendi içimizde Bonuscardshop.com’u dizayn etmeye başladık. Ortaya
ihtiyaçlar ve genel yapı çıkınca da iyi bir çözüm ortağımız ile çalışmak üzere harekete geçtik.”
“Bonuscardshop.com’un konfigürasyonunu Oracle Çözüm Ortağı olan EST ile yapmak üzere yola çıktık. Bugün birlikte
çalıştığımız firma sayısı 10’a ulaştı. Bunların yedisi aktif olarak tüketicilere hizmet veriyor, diğerleri ise sitemizde mağaza
açmak üzere hazırlık çalışmalarını sürdürüyorlar. Gördük ki elektronik ticarete bonuscardshop.com altında gönül koyan
firmalar tarafında da ciddi anlamda bir alışveriş ve hareket oluştu. Bonuscardshop.com üzerinden bütün Bonus kitlesine
yayılmak gibi bir amacımız yok. Müşterilerimizin alışveriş ettiği ve sitemize henüz girmeyen firmaları da Internet’e
yönlendirmeye çalışıyoruz.
“Bu siteden herkes girip alışveriş yapabilir. Ancak Bonus kullanıcıları aynı gerçek mağazalardan yaptıkları alışverişlerden
bonus kazanır gibi Internet alışverişlerinden de bonus kazanıyorlar, Bonuscardshop’ta CRM alt yapısı da tamamlandı.
Böylece müşterilerin alışkanlıkları, geliş sıklıkları, gibi bilgileri de elde edebiliyor olacağız. Bu, hem müşterilerimize daha iyi
hizmet sunmamız, hem de sitemiz altında hizmet veren firmaların yönlerini çizmeleri için çok önemli olacak.”
Neden EST ve Oracle?
“Bonuscardshop.com’u tasarlayıp konfigürasyon aşamasına geldiğimizde bize bu konuda destek verecek bir kaç firma ile
görüştük. Sanal POS’larımızda EST ile son beş yıldır çalışıyoruz ve hizmetlerinden çok memnunuz. Onlara bu proje için de
inandık ve EST’nin de bu projeye inanarak sahip çıktığını gördük. Projenin başarısının altında da bu inanç yatıyor. Kendi
içimizde gereksinimleri çıkardıktan sonra EST ile bunu paylaştığımızda çok heyecanlandılar, hatta bizim öngöremediğimiz
bazı gereksinimleri de kendileri ortaya koydular. Sıcak bir sinerji ile projeyi kısa zamanda hayata geçirmiş olduk.”
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Üye İşyerleri Pazarlama Elektronik Ticaret Proje Yöneticisi Tunç Yalgın, ilk üç hafta
içerisinde sitenin hedefine ulaştığını belirtiyor ve teknoloji seçimindeki kriterlerine değiniyor: “En az iki milyon kişinin
Internet üzerinden alışveriş yapmasını sağlayacak bir alt yapı olması ve çok az zamanda bu işin başarıyla bitirilmesi
gerekiyordu. Özellikle bir banka olduğunuzda güvenlik her şeyden önemli hale geliyor. Bunları biraraya getirdiğimiz noktada
karşımıza Oracle çıktı. Sonraki tecrübelerimizde de gerek performans, gerek güvenlik, gerekse yazılım kolaylığı konusunda
13
gerçekten memnun kaldık ve seçimin doğru olduğunu gördük.”
“Garanti Teknoloji, projenin implementasyonundan ve gözetilmesinden sorumlu oldu. Projenin çalışacağı platformu
kurduk, ürünleri çalışır hale getirdik ve çalıştığını da 7 gün 24 saat garanti etmek üzere izlemeye aldık. Açılışı ve
implementasyonu kolay bir proje oldu. Yazılım olarak EST tarafından herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Oracle zaten bizim
pek çok alanda kullandığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz bir ürün.”
Bonuscardshop Projesinde Kullanılan Oracle Ürünleri
•
Oracle9iAS Uygulama Sunucusu
•
Oracle9i Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Elektronik Sanal Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., finansal kurumlara Internet’te güvenli ticaret alanında ihtiyaç duydukları
ürün ve servisleri sunmak hedefiyle 1999 yılında kurulmuştur.
EST, banka ve finansal kurumlara, güvenli elektronik ödeme servisleri sağlayabilecekleri komple bir elektronik ticaret alt
yapısı sunmaktadır. EST tarafından "outsourcing - dış kaynak kullanımı“ servisi olarak da sunulan bu yapı finansal
kurumlara, herhangi bir yatırım yükümlülüğüne girmeden, kısa sürede elektronik ödeme alt yapısına sahip olma avantajı
sunmaktadır. EST’nin Clearcommerce iş ortaklığı ile sunduğu Elektronik Ticaret Alt Yapısı Çözümü Akbank, Advantage,
Dışbank , Garanti Bankası, Koçbank, Pamukbank, gibi Türkiye’nin önde gelen finansal kurumlarının referanslarına sahiptir.
Internet alanında uçtan uca çözümler sunma misyonuyla EST ayrıca, web sitesi dizaynı, uygulama geliştirme, web sitesi
barındırma/yayınlama (hosting), Internet servisleri danışmanlığı ve bakımı alanlarında da hizmet vermektedir.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALT YAPI PROJESİ
Sigortacılık sektöründe bir dünya devi olan AXA ve bir Türkiye devi olan Oyak grubunun ortaklığı ile kurulan AXA Oyak,
teknolojinin iş alanları için kritik öneminin farkındalığı ile radikal bir karar alarak BT alt yapısını tamamen yeniledi. HP
Superdome ve Oracle birlikteliğinin dünyaca onaylanmış büyük gücünü hizmet kalitesi ile müşterilerine yansıtmayı
hedeflediklerini belirten AXA Oyak Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı Şenol Ünen ile çok inandığı bu değişim sürecini
konuştuk: “Biz çok hızlı büyümüş bir şirketiz. Büyüme hedeflerimizi oldukça net olarak piyasada ve medyada da
belirtiyoruz. Daha da büyüyeceğimizi net bir kararlılıkla görüyoruz. Dolayısıyla ölçeklenebilir çözümlere ihtiyacımız vardı. Şu
andaki acente sayımız 1400, toplam kullanıcı sayımızla beraber 2000 online kullanıcıya kadar çıkabiliyoruz. Dolayısıyla bu
kadar kullanıcıya aynı anda ve memnun edecek performans seviyelerinde cevap verebilmek için ölçeklenebilir üst düzey
sistemlere sahip olmalıydık. Bu sisteme geçmeden önce 1400 acentemiz “offline” çalışıyordu. İlkel koşullarda ayda iki kez
yapabildiğimiz dosya transferleri ile bilgilerini bize aktarıyorlardı. Bu önemli bir zorluk yaratıyordu. Bir kampanya
yaptığımızda, ürünlerle ve fiyatlarla ilgili bir değişiklik söz konusu olduğunda bunu piyasaya yansıtmamız teknolojik
yetersizlikler nedeniyle bir ayı buluyordu. Oysa yüksek teknolojinin bu süreyi bir kaç saniyeye düşürebildiğini biliyorduk. Bu
nedenle teknoloji seçiminde çok titiz davrandık ve en iyisini seçtiğimize inanıyorum.”
“Sigortacılık sektörünün bütün stoğu, yani herşeyi bilgisayar üzerinde bulunur. Bir nevi üretim hattınız bilgisayar üzerindedir
diyebiliriz. Bizim için ölçeklenebilir bilgisayar teknolojileri bu nedenle son derece önemli. Pazarlama döngüsünü teknoloji ile
oldukça kısaltmış bulunuyoruz. Bu süreci dağıtım kanalları çok daha ufak olan şirketler çok daha hızlı yapma olanağına
sahipler. Ancak Türkiye’de bizim kadar acentesi olan sigorta şirketi yok şu anda. AXA Oyak olarak acenteler üzerinden
büyümeyi planlıyoruz. İş stratejimiz tamamen bunun üzerine kurulu. Bu da çok dağıtık bir yapı gerektiriyor. Acentelerimize
ucuz bağlantı sağlamak için Internet servis sağlayıcısıyız aynı zamanda. Dolayısıyla kendi Internet çıkışımız da var. Sürat
bizim için çok önemli. Bu nedenle yaptığımız yatırım bize çok büyük bir rekabet avantajı sağlamış durumda.”
“Ayrıca müşterilerimizin bir sigorta şirketinden en büyük beklentisi hasar takibi konusunda üst düzey kaliteye ulaşılmasıdır.
Türkiye’de en hızlı hasar ödeyen şirketiz. Bunu geçen sene krizin ortasında bile hiç bir şekilde aksatmadık. Dağıtım
kanallarımız Türkiye’nin her köşesine yayılmış durumdadır. Böylece müşterimiz acente ya da banka şubesi olsun herhangi
bir dağıtım kanalımıza gittiğinde anında hasarı ile ilgili son durumu izleme şansına sahip olacak. Müşteri memnuniyetimiz
tamamen bağımsız kuruluşlarca test edildi ve hasar alanlar arasında yapılan bir araştırma ile sigortacılık sektöründe
ulaşılması pek de mümkün olmayan bir orana sahip olduğumuzu gördük. Yüzde 95 müşteri memnuniyeti elde ettik. Bizler
yüzde yüz müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz ve yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz..”
Neden HP Superdome ve Oracle9i?
“ Bu projenin başlangıcı tamamen farklı sistemlerdeydi. Yani biz eski sistemi upgrade ederek yeni yazılımı bu yeni sistemde
çalıştıracak şekilde işe başlamıştık. Ancak geçen senenin başında yaptığımız bir analiz sonucunda bunun verimli olmayacağı
ortaya çıktı. Bununla ilgili bir dosya hazırlayıp, HP Superdome’a ve Oracle’a yatırım yapılması yönünde bir dosya hazırladık
ve bunu yönetim kuruluna sunduk. Yönetim kurulumuz krizin ortasında olmamıza rağmen bu konuda cömert davrandı ve
önerimiz kabul gördü, desteklendi. Teknolojinin ve pazarın yönlendirmesi bizi net bir şekilde bu ikiliye getirdi. Seçtiğimiz
yeni teknolojilerle, şirketimizin ufkunu açma ve müşterilerimize verdiğimiz hizmette fark yaratma imkanı sağladık. Bunu
yaparken de orta ve uzun vadede toplam sahip olma maliyetimizi minimuma indirdiğimizi düşünüyorum. HP Unix’i yani
Superdome’u ve Oracle’ı seçmemizin bir çok nedeni var. Bunların başında Oracle ve HP’nin pazar paylarının tüm dünyada
çok yüksek olması ve şirketimizin önüne yeni olanaklar açabileceğine gönülden inanmamız gelir. Veri Tabanı Yönetim
sistemleri söz konusu olduğunda karşımıza çıkan en köklü firma Oracle oldu. Türkiye’deki hizmet anlayışından da oldukça
memnununuz. Çok iyi yapılanmışlar, alternatiflerine oranla hizmet seviyesi oldukça yüksek. Bunun dışında orta vadede ele
aldığımız zaman, eğer eski sistemimizi yenilemiş olsaydık çok daha büyük yatırımlar yapmak zorunda kalacaktık. Aynı
performansı elde edebilmek için çok daha büyük yatırımlar yapmak zorunda kalacaktık. Onun yerine çok daha geniş
yelpazede çözüm sunan Oracle ve HP Unix platformunu tercih ettik. AXA Oyak’ın büyüme stratejileri, yeni Internet servisleri
ile seçtiğimiz açık sistem felsefesi birbirleriyle son derece örtüşüyor.”
“Sigortacılık sektöründe önümüzdeki dönemde de mutlaka büyüme olacak. Ancak farklı yönlerde olacağını tahmin
ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sene yaşadığımız kriz sonrası araba satınalımlarında çok radikal değişiklikler oldu Türkiye’de.
Alternatif sistemler denenmeye başlandı. Bu bağlamda yeni sistemimizle artan verimliliğimize ilişkin çok çarpıcı bir rakam
verebilirim. Son on-oniki sene içinde şirketimizin sattığı değişik ürün sayısı 80’di. Sadece mayıs ayında ise 170 değişik ürün
15
sattık. Çünkü şu anda ürünler anında konfigüre edilebiliyor. Çünkü pazarlama ve satış grubumuza her türlü teknolojik aracı
sağlamış durumdayız. Bunu acentelerimize de sağladığımızda AXA Oyak’ın büyük bir güç elde edeceğini anlayabiliriz.
Herkes anında harekete geçebilecek. Özellikle Oracle ile belirli teknik sorunları aşabilmek için de çalışmalar yapıyoruz.
Acentelerimizin asenkron olarak da çalışabilmesi mümkün olacak. Yazılımın bir sonraki versiyonu ile hat koptu gibi
problemler artık problem olmaktan çıkacak. Müşterisinin karşısına notebook bilgisayarı ile gidip o anda ona “online” ya da
“offline” teklifini verebilecek. Daha sonra bağlanıp, anlaşmalarını, tekliflerini gönderebilecek. Hedefimiz 1400 acenteyi
birden açmak, şu anda on bölgemiz, yaklaşık 300 kullanıcımız canlı olarak sistemde çalışıyor.”
Başarıya Odaklı Sinerji
“HP ve Oracle’ın uyumlu çalıştığını daha önceki tecrübelerimden de biliyorum. Bu iki firmayı da uzun zamandır tanıyorum.
Ancak AXA Oyak için yeni bir yaklaşımdı bu. Alışılmış olan bir sistem vardı ve radikal bir değişiklik isteği ile ortaya çıktık ve
bunun sorumluluğunu da aldık. Bu başarı nedeniyle hem Oracle’a hem de HP’ye teşekkür etmek gerekiyor çünkü çok fazla
destekleri oldu, zor zamanlarda hep yanımızda oldular, halen de olmaya devam ediyorlar.
Bilgi Teknolojileri Sistem Geliştirme Müdürü Ege Örer projenin sonuçlarını şöyle özetliyor; “HP’nin sunduğu sağlam donanım
üzerinde Oracle gibi güçlü bir partner ile çalışmaktan AXA Oyak olarak son derece memnunuz. Yeni gelen sistemin eski
alışkanlıkları kırması için başarılı olması gerekiyordu. İç memnuniyetimizde geldiğimiz noktada bunda başarılı olduğumuzu
görüyoruz. Daha evvel diğer teknoloji firmalarıyla yaşadığımız sorunları kesinlikle yaşamadık. Yüksek kaliteli, tutarlı ve
kesintisiz destek aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu birliktelikten çok memnunuz.”
HP Finans sektörü satis yetklileri Hüseyin Karayağız ve Levend İskit ise projenin HP için önemini açıklıyorlar; “AXA Oyak’ta,
Türkiye’de sadece 8 müşterimizin kullandığı çok özel bir sistem kurduk. AXA Oyak’ın tüm dünyada haklı üne sahip olan bu
sistemi seçmiş olması, çalıştığı teknoloji şirketlerinden beklediği üst düzey kaliteyi de ortaya koyuyor. Sigorta şirketleri için
bilgisayar teknolojileri can damarıdır. AXA Oyak bir sigortacılık lideri olarak, kendi müşterilerine en üst düzeyde hizmet
vermeyi hedeflediği için Oracle-Superdome birlikteliğinde karar kıldı. AXA Oyak’ın bütün ihtiyaçlarını uçtan uca sağlayacak
bir projeyi başarı ile gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”
Projede Kullanılan Oracle Teknoloji Platformu Ürünleri
•
Oracle9i Veri Tabanı Yönetim Sistemi
•
Oracle Developer 2000
•
Oracle Discoverer Raporlama ve Analiz Aracı
1989 yılında yüzde 100 Amerikan sermayesiyle kurulan HP Türkiye’nin İstanbul’da merkez, Ankara ve İzmir’de ise satış ve
destek ofisleri bulunuyor. 2000 yılı cirosu 214 milyon dolara ulaşan HP Türkiye, bugün ülkemizdeki Bilgi Teknolojileri
pazarında ciro bazında ikinci sırada yer alıyor. HP Türkiye, ileri teknoloji çözüm ve hizmetleri, müşterileriyle yakın teması ve
dijital ekosistemi “hepbizz” ile, Türkiye’nin yeni ekonomi öncüsü BT çözüm firması olmayı amaçlıyor.
Bugün HP Türkiye, müşterilerine kesintisiz Internet alt yapısını destekleyen çözümler sunuyor. Hizmet verdiği müşteri
grupları arasında finans, telekom, üretim ve kamu sektörleri, KOBİ’ler ile birlikte ev ve ofis kullanıcılarından oluşan son
kullanıcılar bulunuyor.
Hewlett Packard, Compaq Computer Corpatation ile 7 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleşen birleşme sonrasında bütün
dünyada 160 ülkede yaklaşık 145 bin çalışanı ile faaliyet gösteren, kurumsal bir firma konumuna gelmiştir.
KURUMSAL PORTAL PROJESİ
Finansbank Bizbize Intranet projesi, Finansbank İnsan Kaynakları Departmanı’nın ihtiyaçları doğrultusunda gelişen bir
proje. Geniş bir insan kaynağına sahip olan kuruluşun İK Departmanı, çalışanların sıkça sordukları soruların yanıtlarının ve
talepte bulundukları konuların ağ ortamında tek bir referans noktasında yer almasını önermiş. Önceleri daha kısıtlı ve
sadece dile getirilen ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan çözümler, diğer departmanlardan gelen isteklerle birlikte yetersiz
kalmış ve Finansbank’ı daha kapsamlı bir intranet çözümüne yaklaştırmış. Sonrasını, Finansbank BT Yazılım Geliştirme
Müdür Yardımcısı Arzu Akdemir’den öğreniyoruz:
“Başlangıçta, Finansbank iletişim ortamı olan Lotus Notes üzerinde bir ikon yaratılması ve sigorta bilgileri, kişisel bilgiler ve
prosedürlere bu ikon ile ulaşılması düşünüldü. BT departmanı olarak daha görsel ve güncel teknoloji olması sebebiyle
intranet’te bir site yapılmasını istedik. Gelişmeleri duyan Kalite Departmanımız, kalite dokümanlarını da bu siteye koymak
istedi. Şirket içinde bazı prosedürler, hizmet özetleri var, bunlar da eklendi. Ardından Eğitim Departmanımız eğitim
dokümanlarını da içerebileceğini, Hazine bölümü, finansal bilgilerin de olabileceğini belirtti. Böylece işin boyutu büyümeye
başladı. Örneğin bu sitenin çok güncel olması gerektiğini ve Finansbank’ın diğer birimlerinden de pek çok yeni isteğin
geleceğini anladık. Süreç içerisinde her yeni güncelleme isteğinin BT departmanına geleceğini biliyorduk. O zaman daha
işlevsel bir yapı kurmak gerektiği ortaya çıktı. Yaşayan ve kendi kendine gelişebilen bir ortam olmalıydı. Biz bu sitenin alt
yapısını tamamen kuracak ve iş süreçleri içerisinde kolayca kullanılmasını ve geliştirilebilmesini sağlayacaktık. Önce kurum
içi bir yazılımla yapabiliriz diye düşündük. Güncellemeler söz konusu olduğunda yetkilendirme de gündeme geldi. Herkesin
her şeyi güncellemesine izin veremezdik. Projenin boyutu bu şekilde büyüyünce, portal ürünlerinin kullanılmasına karar
verdik. Bu konuda piyasada yer alan ürünlerin hepsi çok yeni ürünlerdi ve Oracle Portal da bunlardan biriydi.”
Araştırma ve Karar Aşaması
Finansbank BT Yazılım Geliştirme Müdür Yardımcısı Arzu Akdemir, çok yeni ürünler olduğunu belirttiği portal ürünleri
arasında bir karara varırlarken, öncelikle güncel teknolojileri destekleyen ürünler olmasına dikkat ettiklerini vurguluyor:
“Seçeceğimiz ürün öncelikle güncel teknolojileri içermeliydi, güçlü bir doküman yönetim sistemine ve güçlü güvenlik
özelliklerine sahip olmalıydı. Yetkilendirme, kişiselleştirme özelliklerine de çok dikkat ettik. Geliştirilmeye açık bir yapı
olmasını istedik. Bütün bunların yanı sıra da teknik danışmanlık ihtiyacının minimum düzeyde olmasını tercih ettik.
İncelediğimiz diğer ürünlerde uyarlama çok uzun sürüyordu ve teknik danışmanlığa sıkça başvurmanız gerekiyordu. Oysa
Oracle Portal’ın dokümanlarını okuyarak biz bu işi kendimiz yapabildik. Tabii çok önemli bir nokta da Finansbank’da
kullanılan temel bankacılık sisteminin Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi üzerinde kurulu oluşuydu. Bu arada İnsan
Kaynakları çekirdek sistemimiz de yenilendi, orada da Oracle e-Business Suite kullanıyoruz. Dolayısıyla tamamen entegre
bir çözüm olacaktı. Bu durum bize önemli bir fiyat avantajı da getirdi.”
Arzu Akdemir, başlangıçta hedeflendiği gibi içerik güncellemeleri ile ilgili isteklerin her departmanda kendi içinde
gerçekleştirilebildiğini belirtiyor.
“İçerik eklemelerle kendiliğinden güncelleniyor. Burası zaten sürekli içeriğin değiştiği bir haber portalı değil, statik sayfalar
çok fazla değişmiyor. Dinamik sayfaları ise veri tabanı uygulamaları ile yaptık. HTML içeriği komple veri tabanında sakladık
ve kullanıcılara menüler hazırladık. Şu anda bize hiç gelmeden bütün sayfaları tamamen kendileri güncelleyebiliyorlar.
Amacımız da zaten buydu.”
Finansbank Çalışanlarının Memnuniyeti
Arzu Akdemir, iki ay gibi bir sürede ilk fazı tamamladıklarını ve “public” bir yapı kurmayı başardıklarını belirtiyor. Şu anda
geliştirme aşamasında olan ikinci fazda ise kullanıcı tanımları yapılıyor. Arzu Akdemir’e, proje sonrasında talep sahibi İnsan
Kaynakları departmanından nasıl bir geri dönüş aldıklarını sorduğumuzda şöyle yanıt veriyor: “Aslında kuruluşumuzun her
kesiminden çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle İnsan Kaynakları Departmanı projenin işlerliğe kavuşması sonrasında oluşan
ortamdan çok memnun. Daha önceleri kendilerine çalışanlardan gelen telefonlara uzun uzun yanıt vermek durumundayken,
şu anda “Bizbize de var” açıklaması yeterli oluyor. Çalışanlar da bir soru sormak istediklerinde önce Bizbize’de olup
olmadığına bakıyorlar. Ayrıca Bizbize, işe yani başlayan arkadaşlarımızın oryantasyonuna da katkıda bulunuyor. Portal’da
bunun için “İşe Yeni Başlayanlar” diye bir bölüm açtık.”
17
“Bizbize, bunların dışında kurumumuzca hedeflenen ortak bir kurum kültürünün desteklenmesine de hizmet ediyor. İç
iletişimde son derece önemli bir araç haline geldi. Artık haftalık bültenlerimiz, tüm duyurularımız portal üzerinde. Bir ‘uyarı’
sistemi de mevcut. Kullanıcılar portala yeni bir şey eklendiğinde masaüstünde bir ikon yanıp sönüyor. İçinden de sürekli
besleniyoruz. Örneğin geçenlerde bir arkadaşımız beni arayıp, Acrobat Reader’ın kurulumunun Portala konup
konamayacağını sordu. Bence bu çok güzel bir öneriydi. Koyduk, bir ikon var şu anda buna tıklandığında doğrudan Acrobat
Reader kuruluyor. Giderek daha işlevsel hale geldiğini ve memnuniyetin de sağlanmış olduğunu görmekten mutluyuz.”
Gelecek Hedefleri
“Oracle Portal öncesinde telefon defteri gibi uygulamalar, kullanmakta olduğumuz web tabanlı iletişim yazılımı üzerindeydi.
Şu anda her ikisinde de var. Bir süre sonra bu tür uygulamaları iletişim ortamından kaldıracağız ve bu ortamın tek işlevi
mail sistemi olarak çalışmak olacak. Yine o sistem üzerindeki iş akışları ve bilgi paylaşımına yönelik uygulamalar da
kaldırılacak. Bilgi paylaşımına yönelik uygulamalar Portal’a, bankacılık içeren iş akışları da Core Banking uygulamalarına
aktarılacak. Yakında yetkilendirme söz konusu olacak ve böylece gruplar oluşturabileceğiz, gerektiğinde kolayca gruplar
üzerinde değişiklikler de yapabileceğiz. Şu anda belirli içeriğin belirli departmanlarca görülmesi uygulaması aşamasındayız.
HR ve temel bankacılık sistemimizin, yani ‘core banking’ uygulamalarımızın da Oracle tabanlı olması bize büyük kolaylık
sağlıyor. Ürünü geliştirirken, ilave bir teknik danışmanlık almadık bu nedenle. Gelecekte de Oracle Portal’ın yeni versiyonları
ile birlikte beraber çalışmayı kolaylaştıracak yeni özellikleri devreye geçirmeyi planlıyoruz.”
MAĞAZACILIK SİSTEMİ
Marks & Spencer Türkiye, global bir franchising ağına bağlı, hızla büyüme hedefine sahip bir firma olarak, gereksinimlerini
karşılayacak bir mağazacılık programı arayışları sonucunda Oracle teknoloji platformu üzerinde çalışan Obase çözümünü
tercih etti. İthalat temelli çalışan firma, Marks & Spencer İngiltere’nin önerdiği eski teknolojiyi kendisine uyarlamak yerine,
alt yapısını iyileştirerek entegre hale getirmek, iş süreçlerinin yönetimini kolaylaştırmak ve verilerin etkin kullanımını
sağlamak amacıyla bu yeni mağazacılık çözümünü geliştirdi.
M&S Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi Mehmet Gürol Çıragöz proje gereksinimlerini ve uygulama sürecini şöyle anlatıyor;
“M&S tamamıyla ithalat temelli çalışan bir firma. Bu nedenle stokların doğru tutulması ve bunların mağazalara düzgün bir
şekilde dağıtılabilmesi en önemli iş sürecimizi oluşturuyor. Tam bir entegrasyon içinde olduğumuz İngiltere’den sipariş,
fatura ve ürün bilgilerini elektronik ortamda alıyoruz. Obase’e bu bilgiler yüklendikten sonra stok takibini, sevkiyat
planlamasını, katalog yönetimini, fiyat takibini yapıyoruz ve satılan malın maliyetini elde ediyoruz. “
“Önceleri alt yapıda yetenekleri daha kısıtlı bir veri tabanı üzerinde çalışan bir program vardı. Bu program büyük hacimleri
kontrol edemediği için daha profesyonel bir yapıya geçildi. Önceki alt yapıda sadece irsaliye kesiliyor ve stok tutuluyordu.
İyileştirilmiş, entegre, tek platform üzerinde teknik yönetilebilirlik düzeyi yüksek bir alt yapı arayışı o dönemde başlamıştı.
Bu noktada Oracle çözüm ortaklarından Obase ile bir ön çalışma başlatıldı.”
“M&S İngiltere’nin tüm franchise’larının kullanması için Profit adında ortak bir programı bulunuyor ve operasyonlarının
standart olması nedeniyle onların da bu programı kullanmaları öneriliyor. O dönemde Profit’i incelediğimizde Obase’den çok
geri ve veri tabanının yeteneklerinin çok sınırlı olduğunu gördük. Bu nedenle Obase’in bize özel bir yazılım geliştirilmesine
karar verdik. Bizim için tasarlanan ürün temel olarak bir stok takip programı. Stokla bağlantılı olarak maliyetlendirme,
sevkiyat ve satışlar izleniyor. Sisteme satışlar yüklendikçe stoklar güncelleniyor. Bu güncelleme işlemi ise İngiltere’nin
geliştirdiği bir algoritma temelinde çalışan “Otomatik Stok Yenileme” programı ile yapılıyor. Bu algoritma sayesinde eldeki
ürün, mağazaların ihtiyaçlarına göre optimum şekilde dağıtılıyor.”
19
Neden Oracle?
“ ..Kendini kanıtlamış, profesyonel kullanım için uygun yeni bir veri tabanı aradık ve Oracle’da karar kıldık. Oracle bilindiği
üzere özellikle operasyonel veri tabanları içerisinde en popüler olanı. Desteğin çok rahat bulunabildiği, eğitimlerinin her
koşulda rahatlıkla sağlanabildiği, performansı ve güvenilirliği yüksek bir platform. Özellikle veri girişi yaparken performansı
çok yüksek, dayanıklılığı ve kapasitesi çok iyi. Şu an mevcut yapımızda Oracle Veri Tabanı bizim operasyonel sistemimizin
çok uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda. Onun dışında teknik olarak herhangi bir problem yaşadığımız
zaman Obase’i ve Oracle’ı her zaman yanımızda buluyoruz.”
Projedeki Başarı Faktörleri
“ Platformun başarısında kullanıcıların rolü büyüktür. Kullanıcılarımız Obase’i, kullandıkça ve programın yeteneklerini
öğrendikçe benimsediler. Bu süreçte kullanıcılara özgü özel istekler gelmeye başladı. Bunlar daha çok raporlama
istekleriydi. Biz tüm raporlama ihtiyaçlarımızı önce Obase firmasından istiyorduk. Tüm şirketlerde raporlar kullanıldıkça
geliştiriliyor. Aslında bu bitmeyen bir süreç. Bu konuda Oracle ile bağlantıya geçtik ve raporlarımızı kendimiz yapmak
istedik. Oracle da durumumuzu inceledikten sonra bize Discoverer yazılımını tavsiye etti. İncelediğimizde kullanıcı ile son
derece dost bir program olduğunu gördük. Discoverer eğitimlerini ve gerekli lisanslarını alıp şirket içinde kullanmaya
başladıkça Discoverer’ın kullanışlı ve güçlü bir raporlama aracı olduğunu gördük. Bu sürecin sonunda kendi raporlarımızı
kendimiz tasarlamaya başladık.”
“ Bu tip projelerin başarılı olması için gereken üç ana bileşen var. Birincisi, hizmeti alan kişinin ne istediğini çok iyi bilmesi
ve kendi işini iyi tanıması. İkincisi, esnek, yenilikçi, dinamik ve mümkün olduğu kadar açık platform sunan bir teknolojinin
kullanılması. Gelişime açık olmayan bir teknoloji ile yola çıkılması halinde diğer bileşenleriniz tam olsa bile projeniz başarısız
olacaktır. Üçüncüsü ise, teknoloji ile iş ihtiyaçlarını birleştirerek çözüm üretebilecek bir iş ortağı. Bütün bu niteliklere sahip
Oracle teknolojisi ile Obase’in iş ihtiyaçlarını ve teknolojiyi birleştirmedeki yeteneği ve tecrübesiyle son derece başarılı bir
proje ortaya çıkardık.”
İleriye Yönelik Hedefler
“M&S Türkiye müşteri hizmetlerine çok önem veren ve satış sonrası verdiği servisle felsefi olarak günümüzün popüler terimi
olan CRM’i (Müşteri İlişkileri Yönetimini) yapmaktadır. Müşteriye verilen hizmetin kalitesini artırmak ve müşteriye özel
uygulamalar geliştirebilmek açısından teknolojik olarak da alt yapının sağlanması gerekliliğini Bilgi Teknolojileri Grup
Yöneticisi Mehmet Gürol Çıragöz şöyle anlatıyor: “ Operasyonel sistemlerimizdeki verilerin toplandığı, bütünleşik ve entegre
bir sistem yaratılarak analiz ve sorgulamalarımızın rahatlıkla yapılabileceği bir veri ambarı sistemine ihtiyacımız var. Böylece
operasyonel sistemlerimizi de daha iyi yönetebileceğiz. Kuracağımız bu sistemle ilişkisel ve entegre bir bilgi alt yapısına
sahip olarak ürün, satış, müşteri, kampanya, promosyon ve stok analizlerini detaylı ve çok boyutlu olarak yapabileceğiz,
Böylece şirket olarak daha etkin kararlar verebileceğiz ve verdiğimiz kararların sonuçlarını da en doğru şekilde ve geç
kalmadan izleyebileceğiz. Günümüzde hızlı kararlar verebilmek, zamanımızı rapor yapmakla değil onları yorumlayarak ve
hızlı aksiyon alarak geçirmemiz çok önemli. Rekabetin çok yüksek olduğu bu sektörde hizmet kalitemizi artırmak için
uygulayacağımız veri ambarı projemiz aynı zamanda gelecekte yapmayı planladığımız veri madenciliği, kiosk ve web
uygulamalarımıza da alt yapı sağlayacaktır. Böylesine önemli bir projede çok güçlü, ölçeklenebilir, performansı yüksek bir
veri ambarına ihtiyacımız vardı. Oracle ile şimdiye kadar yaptığımız projelerdeki başarımız, kullanıcılarımızın Oracle’a olan
güvenleri ve Oracle’ın bu alanda da kendini ispatlamış olmasından dolayı veri ambarı olarak Oracle 8i Enterprise Edition’ı
seçtik. Böylece Oracle ile olan ilişkimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz.”
Projede Kullanılan Oracle Ürünleri
•
Oracle 8i Veri Tabanı Yönetim Sistemi
•
Oracle Developer 2000 Raporlama Aracı
•
Oracle Discoverer 3.1 Raporlama ve Analiz Aracı
1995 yılında detay verilere sahip firmalara karar destek çözümleri üretmek amacıyla yola çıkan Obase, uzmanlık alanını
mağazacılık ve perakende sektörü, hedefini ise gelişen teknolojilere, değişen iş modellerine, Türkiye’nin pazar koşullarına
ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenebilen uygulamalar geliştirmek olarak belirledi. Obase, depo, merkez, konsolidasyon,
satınalma, kredilendirme gibi mağaza yönetimine özgü, açık mimariye dayalı, platformdan bağımsız, esnek çözümler
sunuyor ve bu çözümleri eksiksiz olarak uyarlıyor.
Paket niteliğinde olmayan Obase çözümleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve veri hacimlerine göre ölçeklenebiliyor. Obase’in
mağazacılık sektörüne yönelik geliştirdiği çözümler, tedarikçiden depoya, raftan müşteriye kadar tüm iş süreçlerini,
alternatif dağıtım kanalları ile entegre çalışabilecekleri şekilde tanımlayabiliyor. Merkezi İstanbul’da bulunan Obase’in
teknolojik katma değerini tamamlayan en önemli değeri, yurt çapında 24 saat hizmet verebilen deneyimli kadrosu ve bire
bir müşteri ilişkilerine dayalı hizmet anlayışıdır. Obase, yurtiçinde ve yurtdışında 1030’u aşkın mağazaya kesintisiz hizmet
veriyor.
21
INTERNET BANKACILIĞI PROJESİ
Dışbank Ana Bankacılık, Çağrı Merkezi ve Internet Bankacılığı sistemleri, Oracle Teknoloji Platformu’nun, büyüyebilirlik,
güvenlik, entegrasyon ve çoklu kanal desteği yeteneklerinin anlaşılması açısından çok önemlidir. Aşağıda, bu çoklu kanal
desteği olan bankacılık alt yapısı içinde Dışbank Internet Bankacılığı Projesi anlatılmaktadır. Dışbank Internet Bankacılığı
uygulaması, çağrı merkezi ve ana bankacılık uygulaması ile yüksek güvenlikli bir işlem alt yapısında entegre çalışmaktadır.
Dışbank Internet Bankacılığı
Bu proje ile, Dışbank'ın başlangıçta bireysel bankacılıkta büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla, ardından hem bireysel
hem kurumsal anlamda hizmet veren bir Internet bankacılığı sistemi geliştirilmiştir. Bankacılık için tanımlı hemen hemen
bütün ürünlerle ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği sanal bir şubedir. Teknoloji alltyapısı olarak Oracle Veri Tabanı Yönetim
Sistemi ve Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu kullanılmıştır. Güvenliğe çok özen gösteren bir kurum olan Dışbank,
Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu’nun gelişmiş güvenlik yeteneklerinden
yararlanmaktadır.
Proje Dışbank ve Oracle sertifikalı çözüm ortağı Dites tarafından geliştirilmiştir.
Dışbank Internet Bankacılığı, Oracle9iAS Internet Uygulama Sunucusu’nun uygulama geliştirme modüllerinden biri olan
PL/SQL Cartridge ile geliştirilmiştir. Proje Oracle teknolojilerinin hızlı uygulama geliştirme olanakları sağlamasının bir kanıtı
olarak 3 ayda tamamlanmıştır. Projede kullanılan ürünler
•
Oracle9iAS Internet Application Server
•
Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi
•
Oracle LDAP Server
Projeyle İlgili Detaylar
Dışbank Bilgi Sistemleri Uygulama Geliştirme Müdürlüğü Yöneticisi ve Internet Bankacılığı proje yöneticisi Mehmet Boru’nun
proje ile ilgili verdiği bilgiler şöyledir:
Doğru Teknolojiye Yatırım
“...Dışbank teknoloji söz konusu olduğunda doğru ve hızlı karar almasıyla bilinir. Bunda ekibimizin ve bankanın bilgi
birikiminin büyük payı var. Bugüne kadar teknoloji üreten çeşitli kuruluşlarla da iş birliğimizi başarılı bir şekilde
sürdürüyoruz. Oracle da bunlardan biri. Internet Bankacılığı ve çağrı merkezi söz konusu olduğunda, tecrübelerimizin
ışığında bu kez de Oracle teknolojisinden yana karar aldık. Oracle ve Dites, proje boyunca ihtiyacımız olan her an
yanımızdaydılar. Projemizin hedeflerini en az bizler kadar benimsediler. Sonuç olarak Internet Bankacılığı projesi, doğru
teknolojiye yatırım yapmak konusundaki ünümüzü haklı çıkaran bir başarıya ulaştı…”
Neden Internet Bankacılığı?
“Dünyada değişen bankacılık trendinde bireysel bankacılığın ve dolayısıyla Internet Bankacılığı’nın önemli bir yeri var.
Dışbank bu alana geç girdi çünkü yakın zamana kadar sadece kurumsal bankacılık hizmeti veriyordu. Ancak 1999 yılında
bireysel bankacılığa adım atma kararı aldıktan sonra bireysel bankacılığın değişmez hizmetlerini müşterilerine sunmak üzere
harekete geçti. ATM, kredi kartları, çağrı merkezi, Internet Bankacılığı gibi hizmetler alternatif dağıtım kanalları olarak akla
hemen gelebilen hizmetlerdendir. Yeni bir alana girdiğinizde onun gereklerini de yerine getirirsiniz.”
Neden Oracle?
“Dışbank özellikle teknoloji söz konusu olduğunda güçlü bir bankadır. Çünkü teknoloji yatırımı gerektiren kararlarımızda
hem hızlıyız hem de doğru seçimler yapabiliyoruz. Bu konuda haklı bir ünümüz ve bu ünde de ekibimizin ve bankanın bilgi
birikiminin önemli bir payı var. Bu nedenle Internet Bankacılığı gündeme geldiğinde alt yapıyı seçme kararını çok çabuk
verdik. Tüm ekip olarak daha önceki tecrübelerimizi değerlendirdik. Ana bankacılık uygulamalarımız Oracle üzerinde idi
ama Oracle kullanıyoruz, Internet Bankacılığımızı da Oracle üzerinde yapmalıyız gibi bir yaklaşım göstermedik. İki alternatif
üzerinde durduk ve Oracle’dan yana karar aldık.”
“Bu kararda, Oracle üzerinde çalışan Internet uygulamalarının çeşitli sitelerde gösterdiği performans ile ilgili
değerlendirmelerin olumlu olması, Oracle’ın tüm dünyada etkin bir vizyonu sahiplenmesi ve bizim de bu vizyona inancımız
rol oynadı. Son olarak core banking uygulamalarımızın Oracle üzerinde koşuyor olması kararımızı perçinledi. Performansı ve
hızlı bir uygulama geliştirme ortamına sahip olması gerçekten bizleri etkiliyor. “
“Proje hızlı bir şekilde tamamlanmalıydı ve bunu başardık. Her projemizde hızlı yol almamız için güçlü bir partnerin önemli
olduğunu düşünürüz. Internet Bankacılığı projemizde bu partner Oracle oldu. Uygulama safhasında Oracle bizi Dites ile
biraraya getirdi. Dites ile iyi bir sinerji yakaladık. Aksi takdirde başaramazdık. Çünkü iki üç ayda Internet Bankacılığını
hayata geçirmek hayaldir. Hem Dışbank, hem Dites ekibi bu projede ciddi anlamda emek harcadı. Dites ile ilk üç aylık
periyod içerisinde çok başarılı bir çalışma yaptık. Bundan sonra eklenen tüm fonksiyonlar tamamen Dışbank kaynaklarıyla
eklendi. Dites’in Oracle üzerinde geliştirdiği bir SDK (Site Development Kit) ürünü vardı. Söz konusu üç ay zarfında Dites
ekibi bizim taleplerimizi de SDK ürünlerine eklediler. SDK sayesinde şu anda bizi oldukça hızlandıran bir tool var elimizde.
Böylece yeni eklenmesi gereken fonksiyonlar gayet hızlı bir şekilde sisteme eklenebiliyor.”
Güvenlik
“Güvenlik konusunda iddialıyız. LDAP denilen yeni bir veri tabanı protokolü var. Bu protokol dünyada şifrelerin ve
sertifikaların saklanması için kullanılıyor. Internet Bankacılığı şifrelerimizi saklamak için LDAP kullanma kararı aldık. Bunun
için de ürün olarak Oracle LDAP Server kullanıyoruz. Şu anda tüm Internet Bankacılığı ve çağrı merkezi şifrelerimiz ayrıca
üçüncü şahıslara transferlerde kullandığımız ikinci bir güvenlik aşamasının şifreleri de LDAP directory üzerinden
alınmaktadır. Böylece literatürlerdeki en son güvenlik teknolojisini kullanıyor durumdayız.”
Çağrı merkezi, Internet Bankacılığı Entegrasyonu
“Dışbank olarak ciddi bir karar aldık ve paralel götürdüğümüz çağrı merkezi projemizde de Internet Bankacılığı ekranlarımızı
ve Internet Bankacılığı alt yapımızı kullanma kararı aldık. Bu karar sayesinde Internet Bankacılığı ve çağrı merkezi gibi çok
ciddi iki projeyi birbirine paralel yürüterek aynı ekiple, aynı Dışbank kaynaklarıyla çok kısa sürede hayata geçirdik ve şu
anda Internet Bankacılığına eklediğimiz tüm fonksiyonları anında çağrı merkezinde de verebilme avantajımız var. Bu
23
Dışbank olarak bize oldukça hız kazandırıyor. Çünkü Çağrı Merkezi fonksiyonları ve bakım için ayrı bir ekip çalıştırmak
zorunda değiliz, alt yapı aynı olduğu için her fonksiyon diğerinde otomatik olarak çalışabiliyor. Dolayısıyla hem zamandan
hem insan kaynağından tasarruf edebiliyoruz.”
Yeni Hedefler
“WAP bankacılığı ilgi gördü ancak şu anki GSM teknolojisiyle beklenilen kullanıma ulaşamadı. GSM teknolojisindeki
gelişmeler, özellikle bağlantı hızının artması bu tip alternatif hizmetleri özellikle telefon bankacılığının GSM bacağını ileride
ciddi anlamda önümüze çıkaracak gibi duruyor. GSM şirketleri ciddi olarak bu iş için yatırım yaptıkları taktirde 2003-2005
yılları bu tip bir kullanımın yaygınlaştığı yıllar olacak gibi duruyor. Şu anda kullanılan teknolojilere baktığımız taktirde SMS
yakın geleceği olan bir teknloji gibi duruyor. Bununla ilgili bizim de planlarımız var. Ancak bu planların hayata geçirilmesi
açısından emin adımlarla gitmek istiyoruz. Çünkü Dışbank olarak ölü teknolojiye yatırım yapmamakta kararlıyız. GSM
teknolojileri dışında elektronik paranın yakın bir gelecekte hayata geçeceği inancındayım. Kredi kartlarının üzerindeki çipler
sayesinde kağıt parayı da cebimizde taşımayıp onu da elektronik ortama geçirmek söz konusu olacak. TV bankacılığı
gündemde şu anda, yakın zamanda da PDA’ler, yeni araçlar ortaya çıkacak diye düşünüyoruz…”
Projenin Kahramanları: Dışbank ve Dites
Dışbank
Doğan Şirketler Grubu, Ekim 1994’de Dışbank’ın ana sermayedarı durumuna geldiğinde, dönemin değişken ekonomik
koşullarından kaynaklanan belirsizliklere karşın, Dışbank’ın sermaye yapısını güçlendirme, verimliliğini ve piyasa etkinliğini
artırma süreci hızlandı. Dışbank, çağdaş otomasyon olanaklarının ve nitelikli personelinin katkılarıyla; kurumsal ve bireysel
müşterilerine, endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerektirdiği tüm finansal hizmetleri en yüksek standartlarda sunmaktadır.
Bankanın yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu yabancı muhabir banka ağı, söz konusu hizmetlere global bazda yaygınlık
kazandırmıştır.
Dites
Oracle’ın sertifikalı çözüm ortaklarından Dites, 1997 yılında, iş dünyasına geniş perspektifli bilgi işlem çözümleri
sunmak amacıyla kurulmuştur. Dites, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Danışmanlığı kapsamında, Oracle ürünleri
üzerindeki uzmanlığını paylaşmaktadır. Yazılım Geliştirme, Uygulama Yerleştirme, Oracle Uygulama Geliştirme
Araçları, Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Proje Hizmetleri konularında uzmanlık düzeyinde danışmanlık hizmeti
vermektedir.
25

Benzer belgeler

oracle - Bilgi Çözümleri

oracle - Bilgi Çözümleri Proje Yönetimi: Tek bir projenin yönetimi olarak tanımlanan Proje Yönetimi ve birbiriyle ilişkili kısıtlara (zaman, kaynak, sermaye) sahip birden çok projenin yönetimi olarak tanımlanan Program Yön...

Detaylı