1.Sınıf A kalite - 2. marmara denizi sempozyumu

Yorumlar

Transkript

1.Sınıf A kalite - 2. marmara denizi sempozyumu
1
Su Ürünleri Ticari Sınıflandırma
Cetveli ve Standartları
Prof. Dr. Saadet KARAKULAK
i.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
İstanbul Kumkapı Su Ürünleri Hali
2
3
İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali
452.000 m2 alan, 80 gemi, 800 araç, 250 ton/gün ürün kapasiteli
Tesis bünyesinde; master sef eşliğinde balık pişirme gösteri merkezi, restorantlar,
perakende satış noktaları, dinlenme alanları, süs havuzları, yürüyüş parkurları,
konferans salonları, banka, cami, otopark vb. sosyal yaşam alanları
4
İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali
5
Müzayede sistemi değişiyor!…
6
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Saadet KARAKULAK
Yard. Doç. Dr. Yasemin TOSUN
Dr. Şafak ULUSOY
Arş. Gör. Taner YILDIZ
Arş. Gör. Uğur UZER
İstanbul Su Ürünleri Hali
Mehmet ÖZGEN
M. Fahrettin BAKİ
Mehmet UÇAR
Tuğba GÜRSEL
Dr. Mustafa ÜN
İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği
Ali GÜNEY
Murat KUL
Ahmet MENEKŞE
İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği
Oktay KIRIŞ
Veysel SAĞDIÇ
Oğuz KOYUN
7
Ortak Pazarlama Standartları
 ürün kalitesini iyileştirmeyi,
 üretici ve tüketiciler için pazarlamayı kolaylaştırmayı
 haksız rekabeti önlemeyi amaçlamaktadır.
8
Ortak Pazarlama Standartları
Bu standartlar özellikle kalite, boy ya da ağırlık, paketleme, sunum
ve etiketlemeye göre sınıflandırmayı kapsar. Ürünler standartlara
uymadıklarında, satış amacıyla sergilenmesi, satışa sunulması ve
satılması yasaktır. Bu standartların uygulanması beraberinde ürün
denetimini de getirmektedir.
9
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Belli Balıkçılık Ürünlerinin Ortak Pazarlama Standartlarını İfade
Eden 26 Kasım 1996 Tarihli Ve 2406/96 (Ec) Sayılı Konsey Tüzüğü
Su Ürünleri Kalite Değerlendirmesinde
 Tazelik Kategorileri
 Boyut Kategorileri
10
Tazelik Kategorileri
 Ürünlerin tazeliklerinin belirlenmesinde organoleptik yani duyusal incelemeye
dayalı objektif kriterlerden faydalanılır. Bunun için su ürünlerinin derisine,
gözlerine, solungaçlarına ve kokusuna bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.
 Balık, kıkırdaklı balıklar, kafadan bacaklılar ve Norveç istakozu için Ekstra, A
veya B,
 Karides için Ekstra veya A olarak tanımlanmakta,
 İnsan tüketimine uygun olmayan balıklara ilişkin kriterler ise, “Kabul
Edilemez/Tüketilemez” kategorisinde sınıflandırılır.
11
Tazelik Kategorileri
 Ekstra sınıfı için; sıkıştırma/baskı izleri, yaralar, lekeler ve renk bozuklukları
olmamalıdır.
 A sınıfı için; lekeler ve renk bozuklukları olmamalıdır.
 B sınıfı için; baskı izleri ve yüzeysel yaralanmalar olabilir fakat leke ve renk
bozuklukları olmamalıdır.
 Her parti aynı tazelik derecesinde ürünler içermelidir. Bir ürün partisi taze
ise, bu partinin aynı tür ürünlerden oluşması ve aynı avlanma sahası ile aynı
balıkçı teknesinden gelmiş olması gerekmektedir.
12
Boyut Kategorileri
 Söz konusu ürünler bu kapsamda boyları, ağırlıkları veya kilogram başına
düşen balık sayısı esas alınmak suretiyle sınıflandırılırlar. Bununla birlikte
karides, yengeç, deniz tarağı ve deniz salyangozlarında boyut kategorilerine
göre yapılan sınıflandırmada, kabuk genişliği dikkate alınmaktadır.
 Her partide aynı boyutta ürünler yer almalıdır.
13
Diğer Ülkelerden Gelen Ürünler
 İstanbul Balık Hali’ne diğer ülkelerden gelen ürünler bulunmakta olup, bu
ürünlerin de pazarlama standartlarına uyması gerekmektedir. Bu da, ürünün
ambalajı üzerinde ek bilgilerin yer alması gerektiği anlamını taşımaktadır.
Tüketici Bilgisi
14
 Tüketicinin satın aldığı ürünler hakkında bilgilendirilmesi de düşünülmüştür.
 Elektronik ortamda alınacak ürünlerin etiketinde;
- türün ticari ismi,
- üretim yöntemi (denizde veya iç sularda avlanmış veya yetiştirilmiş)
- avcılık sahası
- av aracı
- balık nakil tipi gibi bilgiler yer alacaktır.
15
Kalite Değerlendirmesi
Su Ürünleri Grupları
 Kemikli Balıklar – 112 adet
 Kıkırdaklı Balıklar – 6 adet
 Kafadanbacaklılar – 4 adet
 Deniz Kabukluları – 24 adet
İthal Edilen Su Ürünleri – 9 adet
Değerlendirme

1.SINIF Ekstra kalite

1.Sınıf A kalite

1. Sınıf B kalite

2.SINIF Ekstra kalite

2.Sınıf A kalite

2. Sınıf B kalite

Kabul edilemez /
Tüketilemez
16
BALIKLARDA TAZELİK KRİTERLERİ
GENEL OLARAK BALIKLAR (DENİZ BALIKLARI)
Kriterler
Görünüş
Göz
Solungaçlar
Ekstra
o Parlak, parıltılı renk,
Sulu, şeffaf mukoza
Tazelik kategorisi
A
o Parlak fakat parıltılı
değil,
Hafifçe
bulanık mukoza
B
o Renkte solma ve
donuklaşma, Süt gibi
o Mat pigmentasyon ,
Sarımsı gri, opak
mukus
o (2 )
o Düz;
opal
kornea; o Merkezi konkav; gri
opak göz bebeği
göz bebeği ; Süt gibi
kornea (2)
o Konveks; siyah parlak o Konveks ve hafifçe
göz bebeği; şeffaf
batmış, siyah mat göz
kornea
bebeği, hafifçe opal
kornea
o Parlak renk ; mukus o Daha az renkli, şeffaf o Kahverengi/gri,
yok
mukus
renksizleşiyor; kalın
opak mukus
Koku
o Taze yosun kokusu,
keskin, iyot
Etin Yapısı
o Çok sıkı, sert
Kabul edilemez (1)
o Sarımsı; kalın süt gibi
mukus (2)
o Yosun kokusu yok, nötr o Hafif sülfürlü, yağlı,
o Çürümüş ekşi (3)
bozulmuş/ekşimiş veya
koku
çürümüş meyve
kokusu
o Hafif sert, sıkı
o Hafifçe yumuşak
o Yumuşak (gevşek) (3)
17
KIKIRDAKLI BALIKLAR
Köpek Balığı, Tırpana, Rina, Vatoz, Folya Türü Balıklar
Kriterler
Ekstra
Tazelik kategorisi
A
Göz
o Konveks; Çok Parlak
ve Gökkuşağı
Renginde; Küçük Göz
Bebeği
o Konveks ve Hafifçe
Batmış, Parlaklıkta ve
Parıltıda Kayıp, Oval
Göz Bebeği,
Görünüş
o Ölüm Sertliğinde
o Kısmen Ölüm
Sertliğinde Deride Az
Aşaması Geride Kalmış;
Miktarda Temiz Mukus
Deride ve Özellikle
Var
Ağızda ve Solungaç
Açıklıklarında Mukus
Yok
Koku
o Yosun Kokusu
B
Kabul edilemez
(1)
o Düz; Mat
o Konkav; Sarımsı (2)
o Ağızda ve Solungaç
Açıklıklarında Az Bir
Mukus; Hafifçe
Düzleşmiş Çene
o Ağızda Ve Solungaç
Açıklıklarında Fazla
Miktarda Mukus(2)
o Koku Yok veya Çok
o Hafif Amonyak, Ekşi
Hafif Bayatlama Kokusu,
Fakat Amonyak Kokusu
Değil
o Keskin
Kokusu (2)
Amonyak
18
KAFADAN BACAKLILAR
Aktapot, Kalamar, Sübye ….
Kriterler
Tazelik kategorisi
Ekstra
A
B
Deri
o Parlak, Deri Ete Yapışık
o Mat, Deri Ete Yapışık
o Renksiz, Etten Kolaylıkla
Ayrılıyor
Et
o Çok Sıkı, İnci Beyazlığı
o Sıkı, Tebeşir Beyazlığı
o Hafifçe Yumuşak;
Pembemsi Beyaz veya
Hafifçe Sarı
Tentaküller (bacaklar)
o Ayırmaya Dirençli
o Ayırmaya Dirençli
o Daha Kolay Ayrılıyor
Koku
o Taze Yosun Kokusu
o Yosun Kokusu Yok, Nötr
Koku
o Mürekkep Kokusu
19
DENİZ KABUKLULARI
Kriterler
Tazelik kategorileri
Ekstra
Karidesler Bir Konteynerden
Diğerine Transfer Edilirken Ayrı
Ayrı Dökülmeli , Ette Yabancı
Koku Olmamalı
A
o Ekstra Kategorisiyle Aynı
Minimum
gereklilikler
o
Görünüş:
o Tekdüze Pembe , Kabuğun Yüzeyi: o Kafanın Kararma İhtimaliyle Birlikte
Nemli ve Parlak , Karideslerde Kum,
Pembe
Mukus ve Diğer Yabancı Cisimler
Olmamalı
derin- su karidesi (prawn- jumbo
karides)
Kabuk çıkarılırken ve çıkarıldıktan o
sonra et koşulları
Kabuklar Kolaylıkla Fakat Teknik o
Olarak Kaçınılmaz Et Kayıplarıyla
Çıkarılır. Sıkı Ama Sert Değil
Kabuklar Daha Az Kolay, Küçük
Et Kayıplarıyla Çıkar , Daha Az
Sıkı, Hafifçe Sert
Parçalar
o Ara Sıra Olan Karides Parçaları
Kabul Edilir .
o Küçük Miktardaki Karides Parçaları
Kabul Edilir
Koku
o Taze Yosun, Hafif Tatlı Koku
o Mayhoş, Yosun Kokusu Yok
20
HAMSİ
L: Engraulis encrasicolus (Linnaeus,
1758)
İ: European anchovy
A: Anchovis
F: Anchois commun
Avcılık Tarihi : …./…../ (! Avcılığı Yasak Dönem Tarihlerinde Satılamaz.)
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
SINIF
KALİTE KRİTERLERİ
o 1. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 1. Sınıf B Kalite
o 2. Sınıf Ekstra
o 2. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf B Kalite
o 3. Sınıf Ekstra
o 3. Sınıf A Kalite
o 3. Sınıf B Kalite
Avcılık Bölgesi
o
1. Sınıf: 12 cm üstü
o
2. Sınıf: 10-12 cm
o
3. Sınıf: 9-10 cm
Avlandığı Av Aracı
o
09 cm altı (SATILAMAZ)
Balığın Beslenme Durumu
Balığın Cinsiyeti
o Yemli
o Erkek
o Doğu Karadeniz
o İstanbul Boğazı
o Doğu Akdeniz o Ege
o Batı Akdeniz o Marmara o Çanakkale Boğazı o Batı Karadeniz o Orta Karadeniz
o Gırgır
o Trol
o Uzatma Ağ
o Yemsiz
o Dalyan
o Olta
o Diğer
o Dişi
Taşıma Şekli
o Tekne ile gelenler
o Frigo Araç
o Buzlu
o Buzsuz
21
LÜFER
L: Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)
M: Defne Yaprağı, Çinekop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana
İ: Bluefish
A: Blaubarsch
F: Tassergal
Avcılık Tarihi : …./…../ (! Avcılığı Yasak Dönem Tarihlerinde Satılamaz.)
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
KALİTE KRİTERLERİ
o 1. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 1. Sınıf B Kalite
o 2. Sınıf Ekstra
o 2. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf B Kalite
o 3. Sınıf Ekstra
o 3. Sınıf A Kalite
o 3. Sınıf B Kalite
o 4. Sınıf Ekstra
o 4. Sınıf A Kalite
o 4. Sınıf B Kalite
SINIF
o
1. Sınıf: 35 cm üstü
o
2. Sınıf: 30-35 cm
o
3. Sınıf: 25-30 cm
o
4. Sınıf: 20-25 cm
o
20 cm altı (SATILAMAZ)
Avcılık Bölgesi
o Doğu Karadeniz
o İstanbul Boğazı
o Doğu Akdeniz o Ege
o Batı Akdeniz o Marmara o Çanakkale Boğazı o Batı Karadeniz o Orta Karadeniz
Avlandığı Av Aracı
o Gırgır
o Trol
o Uzatma Ağ
o Dalyan
o Olta
Balığın Beslenme Durumu
Balığın Cinsiyeti
o Yemli
o Erkek
o Yemsiz
o Diğer
o Dişi
Taşıma Şekli
o Tekne ile gelenler
o Frigo Araç
o Buzlu
o Buzsuz
22
BEYAZ KUM MİDYESİ
L: Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
İ: striped venus
A: venusschelp
F: venus, galinette
Avcılık Tarihi : …./…../ (! Avcılığı Yasak Dönem Tarihlerinde Satılamaz.)
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
KALİTE KRİTERLERİ
o 1. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 1. Sınıf B Kalite
o 2. Sınıf Ekstra
o 2. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf B Kalite
SINIF
o
1. Sınıf: 2,5 cm üstü
o
2. Sınıf: 1,7-2,5 cm
o
1,7 cm altı (SATILAMAZ)
Avcılık Bölgesi
o Doğu Karadeniz
o İstanbul Boğazı
o Doğu Akdeniz o Ege
o Batı Akdeniz o Marmara o Çanakkale Boğazı o Batı Karadeniz o Orta Karadeniz
Avlandığı Av Aracı
o Trol
o Algarna
o Diğer
o Dalgıç
Taşıma Şekli
o Tekne ile gelenler
o Frigo Araç
o Buzlu
o Buzsuz
23
MAVİ YENGEÇ
L: Callinectes sapidus Rathbun, 1896
İ : Blue crab
F: Crabe bleu
İs: Cangrejo azul
Avcılık Tarihi : …./…../ (! Avcılığı Yasak Dönem Tarihlerinde Satılamaz.)
KALİTE KRİTERLERİ
Canlılık Durumu
o 1. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 1. Sınıf B Kalite
o Canlı
o 2. Sınıf Ekstra
o 2. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf B Kalite
o Ölü
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
SINIF
Avcılık Bölgesi
o Doğu Karadeniz
o İstanbul Boğazı
o Doğu Akdeniz o Ege
o Batı Akdeniz o Marmara o Çanakkale Boğazı o Batı Karadeniz o Orta Karadeniz
Avlandığı Av Aracı
o
1. Sınıf: 18 cm üstü
o
2. Sınıf: 13-18 cm
Taşıma Şekli
o
13 cm altı (SATILAMAZ)
o Tekne ile gelenler
o Trol
o Algarna
o Diğer
o Dalgıç
o Frigo Araç
o Buzlu
o Buzsuz
24
DERİNSU KIRMIZI KARİDESİ
L: Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827)
İ : Giant red shrimp
F: Gambon rouge
İs: Gamba española
Avcılık Tarihi : …./…../ (! Avcılığı Yasak Dönem Tarihlerinde Satılamaz.)
KALİTE KRİTERLERİ
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
o
o
o
o
o
1. Sınıf Ekstra
2. Sınıf Ekstra
3. Sınıf Ekstra
4. Sınıf Ekstra
5. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf A Kalite
o 3. Sınıf A Kalite
o 4. Sınıf A Kalite
o 5. Sınıf A Kalite
o
o
o
o
o
1. Sınıf B Kalite
2. Sınıf B Kalite
3. Sınıf B Kalite
4. Sınıf B Kalite
5. Sınıf B Kalite
SINIF
o
1. Sınıf: 25-40 Adet/Kg
o
o
2. Sınıf: 41-60 Adet/Kg
3. Sınıf: 61-80 Adet/Kg
o
4. Sınıf: 81-110 Adet/Kg
o
5. Sınıf: 110-150 Adet/Kg
Avcılık Bölgesi
o Doğu Karadeniz
o Doğu Akdeniz o Ege
o İstanbul Boğazı
o Batı Akdeniz o Marmara o Çanakkale Boğazı o Batı Karadeniz o Orta Karadeniz
Avlandığı Av Aracı
o Trol
o Algarna
o Dalgıç
o Sepet/Pinter
o Diğer
o Buzlu
o Buzsuz
Taşıma Şekli
o Tekne ile gelenler
o Frigo Araç
25
SOMON
L: Salmo salar (Linnaeus, 1758)
İ: Atlantic salmon
Paketleme Tarihi: …./…../……..
TAZELİK
o
o
o
o
Ekstra
A
B
D (SATILAMAZ)
SINIF
o
1. Sınıf: 5 Kg/Adet üstü
o
2. Sınıf: 4-5 Kg/Adet
o
3. Sınıf: 4 Kg/Adet altı
KALİTE KRİTERLERİ
o 1. Sınıf Ekstra
o 1. Sınıf A Kalite
o 1. Sınıf B Kalite
o 2. Sınıf Ekstra
o 2. Sınıf A Kalite
o 2. Sınıf B Kalite
o 3. Sınıf Ekstra
o 3. Sınıf A Kalite
o 3. Sınıf B Kalite
Menşei:
Üretim Şekli
İşlenme Durumu
o ………
o Yetiştiricilik
o İçi Alınmış
o Avcılık
o Kafası ve içi alınmış
İthalat Tarihi
o ……/……./……
o Fleto
26
Teşekkür ederim…

Benzer belgeler