KADRİYE BAKIRCI CV Kadriye Bakirci, İstanbul Teknik Üniversitesi

Transkript

KADRİYE BAKIRCI CV Kadriye Bakirci, İstanbul Teknik Üniversitesi
KADRİYE BAKIRCI CV
Kadriye Bakirci, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku doçentidir. İTÜ KAUM kurucu üyesi ve danışma kurulu üyesidir.
London University The Institute of Advanced Legal Studies, London University The London
School of Economics and Political Science ve Cambridge University School of Law’da
öğrenci ve misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
2003 yılından bu yana The Institute of Advanced Legal Studies, Cambridge University ve
Anglia Ruskin University’de dersler vermektedir.
İkisi ortak beş kitabı, çok sayıda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri
mevcuttur.
1998’de İTÜ İşletme Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlileri
Temsilciliği yapmıştır. Bu dönemdeki en önemli başarısı, kurulduğu 1884 yılından beri kız
öğrenci alınmayan İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne kız öğrenci alınması için İTÜ Yönetim
Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonucu İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne 1999
yılından itibaren kız öğrenci alınmasına ön ayak olmasıdır.
2003 yılında T.C.Başbakanlık Kamu Personel Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesi (Kamu
Personel Reformu Kanun Taslağı Hazırlanması) için oluşturulan Bilim Kurulu Üyeliği
yapmıştır.
İstanbul Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu ve Beyoğlu Kaymakamlığı İnsan Hakları İlçe Kurulu
üyesidir. Ayrıca bazı bilimsel kuruluşların ve insan ve kadın hakları gruplarının üyesidir.