Evrakın elektronik imzalı suretine http://e

Transkript

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e
ADANA İLİ 29 EYLÜL 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ 2015/9. EK YERLEŞTİRMESİ İÇİN
UZMAN VE PRATİSYEN TABİPLERİN YERLEŞTİRMEDEKİ ESAS SIRALAMASI
a)
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması,
Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar, Sözleşmeli Aile Hekimleri Madde15
Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile
hekimleri,
Mazeret Sonu
Göreve
S.N
ADI SOYADI
H.PUANI UNVAN
Başlama
Tarihi
A BENDİNE GÖRE BAŞVURU BULUNMAMAKTADIR.
b-1)
İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan Aile Hekimliği Uzmanları,
AÇIKLAMA S.N
1
ADI SOYADI
CANAN
RADAVUŞ
2 MELİS SAYGILI
b-2)
H.PUANI UNVAN
BRANŞ
TOPLAM
NÜFUS
MOBİL
DURUMU
NÜFUS
GÖREV YERİ
14892.64
UZMAN
TABİP
AİLE
HEKİMLİĞİ
3253
0
AİLE
HEKİMİ
SEYHAN TSM
NARLICA 2
NOLU ASM
13082.32
UZMAN
TABİP
AİLE
HEKİMLİĞİ
3320
1404
AİLE
HEKİMİ
SARIÇAM TÜRKAN
GİZER TSM
BURUK ASM
01.03.140
01.02.002
Kadrosu İlimizde olan Aile Hekimliği Uzmanları,
AÇIKLAMA S.N
ADI SOYADI
3 UFUK GÜLMEN
4
GÜLFİDE
ÇELİKTAŞ
5 ALİ KIZIL
c)
GÖREV YERİ
H.PUANI UNVAN BRANŞ
18429.68
14030.06
3997.93
UZMAN
TABİP
UZMAN
TABİP
UZMAN
TABİP
DHY DURUMU
AİLE
HEKİMLİĞİ
AİLE
HEKİMLİĞİ
AİLE
HEKİMLİĞİ
GÖREV YERİ
İMAMOĞLU TSM
ÇUKUROVA MUSTAFA NECATİ GİZER TSM
DHY'Lİ
ADANA İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ
Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile
hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk
sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler,
takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi
feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,”
AÇIKLAMA S.N
ADI SOYADI
HİZMET
UNVAN
PUANI
TOPLAM
NÜFUS
MOBİL
NÜFUS
DURUMU
GÖREV YERİ
6 GÜNSELİ SAVAŞ
32485.91
TABİP
1874
0
AİLE HEKİMİ
ÇUKUOVA MUSTAFA
NECATİ GİZER TSM
7 ERDAL ERSALAN
32271.04
TABİP
3173
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
8 ÜMİT ÜNSALAN
32082.37
TABİP
3627
411
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
ABDULLATİF
9
DEMİRKIRAN
32011.34
TABİP
3702
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
10 YÜCEL DEPDEP
31018.96
TABİP
3425
0
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
11 MAHMUT ÇELİK
31000.96
TABİP
4050
923
AİLE HEKİMİ
KOZAN TSM
12 TÜLİN ÜRGÜP
29576.78
TABİP
2192
0
AİLE HEKİMİ
NAMIK MİTAT
13
KUŞDEMİR
28692.40
TABİP
3218
1624
AİLE HEKİMİ
14 ÖMER DÜNDAR
27821.84
TABİP
3952
241
AİLE HEKİMİ
HALİL İBRAHİM
ÜRGÜP
27705.32
TABİP
3910
0
16 DEVRİŞ TUNÇ
26853.51
TABİP
4003
17 FİGEN DİNCER
26106.56
TABİP
18 ALİ UYMAZ
24954.58
AYŞE AKUR
BALAL
15
19
20 BORA TULAY
SARIÇAM TÜRKAN
GİZER TSM
ÇUKUOVA MUSTAFA
NECATİ GİZER TSM
GÜZELYALI
ASM
YEŞİLEVLER
ASM
HÜRRİYET
ASM
ŞAKİRPAŞA
ASM
HÜRRİYET
ASM
ELİF HASAN
BAYRAM ASM
01.01.020
01.03.200
01.06.019
01.03.187
01.06.022
01.11.030
SULUCA ASM
01.02.037
SALBAŞ ASM
01.01.059
SARIÇAM TÜRKAN
GİZER TSM
SARIÇAM
TÜRKAN
GİZER ASM
01.02.019
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
SARIMAZI ASM
01.06.045
0
AİLE HEKİMİ
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
DOĞANKENT
ASM
01.04.023
3550
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
MEYDAN ASM
01.03.112
TABİP
4012
527
AİLE HEKİMİ
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
DOĞANKENT
ASM
01.04.021
24789.90
TABİP
3659
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
GÜLPINAR
ASM
01.03.075
23391.63
TABİP
4250
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
GÜLBAHÇESİ
ASM
01.03.069
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 98c522d4-7965-4e4f-b1b7-c43b2bab92a2 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
21 ALPER TANIR
23260.58
TABİP
3130
1143
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
MERCİMEK
ASM
01.06.027
22 ELİFE ARIKAN
22582.74
TABİP
3184
0
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
CEYHAN
MERKEZ 3
NOLU ASM
01.06.029
22438.09
TABİP
3202
2578
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
SAĞKAYA ASM
01.06.043
22196.57
TABİP
4022
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
ALPASLAN
SARICA
TANYA
24
SEZGİNSOY
23
GÜLBAHÇESİ
ASM
DOĞANKENT
ASM
01.03.074
25 ESRA YILDIZ
22061.13
TABİP
2614
0
AİLE HEKİMİ
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
FİLİZ YILDIZ
BALCI
21986.68
TABİP
3967
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
27 ALİ YILMAZ
21929.67
TABİP
3289
0
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
28 FİGEN GÖKMEN
21834.80
TABİP
3897
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
21607.65
TABİP
3285
0
AİLE HEKİMİ
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
19 MAYIS ASM
01.04.116
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
GÜLBAHÇESİ
ASM
01.03.224
HAVUTLU ASM
01.04.026
26
CÜNEYT
BOLATCAN
AYLİN SULU
30
YALÇIN
ERDAL
31
GEZERŞEN
29
21547.65
TABİP
3674
0
GÜLBAHÇESİ
ASM
CEYHAN
MERKEZ 3
NOLU ASM
GÜLBAHÇESİ
ASM
01.04.115
01.03.073
01.06.033
01.03.068
21176.03
TABİP
3916
0
AİLE HEKİMİ
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
20992.04
TABİP
2851
491
AİLE HEKİMİ
İMAMOĞLU TSM
33 EROL TERKURAN 20842.11
TABİP
3818
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
BÜLENT
34
YILDIRIM
20645.12
TABİP
2635
1425
AİLE HEKİMİ
YUMURTALIK TSM
35 ELİF ERGÜN
20636.79
TABİP
2598
591
AİLE HEKİMİ
ÇUKUROVA MUSTAFA
SALBAŞ ASM
NECATİ GİZER TSM
01.01.060
36 ERHAN KESER
20482.51
TABİP
2195
0
AİLE HEKİMİ
SEYHAN TSM
01.03.113
BEYZA
AKÇAKAYA
19866.63
TABİP
2883
1245
AİLE HEKİMİ
YUMURTALIK TSM
38 GÖKSAL DİNCER
19668.22
TABİP
3867
0
AİLE HEKİMİ
32 ALİ HAKAN GÖK
37
39
MUSTAFA
ŞİMŞEK
17075.43
TABİP
3317
1159
AİLE HEKİMİ
40
SERHAT
NİZAMOĞLU
16429.84
TABİP
2657
1143
AİLE HEKİMİ
41 NURAN BÜLBÜL
16044.03
TABİP
2973
1852
12506.42
TABİP
3129
43 ERCAN KARAYEL
4709.99
TABİP
MÜRŞİT ENİS
AKYÜZ
3535.36
TABİP
42
44
MUSTAFA
CİHANGİR
YÜREĞİR
CUMHURİYET TSM
KARATAŞ
DOÇ.DR.İRFAN ÖZER
TSM
MEHMET
TÜMER ASM
GÜLBAHÇESİ
ASM
KALDIRIM
ASM
MEYDAN ASM
YEŞİLKÖY
ASM
DOĞANKENT
ASM
01.08.006
01.03.072
01.15.001
01.15.004
01.04.020
TUZLA ASM
01.10.005
CEYHAN TSM
MERCİMEK
ASM
01.06.028
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
HAMDİLLİ
ASM
01.06.015
2373
AİLE HEKİMİ
CEYHAN TSM
SAĞKAYA ASM
01.06.044
3344
2346
AİLE HEKİMİ
SAİMBEYLİ TSM
SAİMBEYLİ
MERKEZ ASM
01.13.004
2671
1665
AİLE HEKİMİ
POZANTI TSM
KAMIŞLI ASM
01.12.002
* YUKARIDA GEÇEN GEZİCİ VE TOPLAM NÜFUS BİLGİLERİ GÜNCEL KDS VERİLERİNE GÖRE VERİLMİŞTİR.
d)
Kadrosu veya Pozisyonu ilde olan tabip/ diğer uzman tabipler,
AÇIKLAMA S.N
ADI SOYADI
H.PUANI UNVAN
AÇIKLAMA
GÖREV YERİ
45 ÜLKER YÜCEL
30312.47
TABİP
SARIÇAM TÜRKAN GİZER TSM
46 ZİHNİ TÜRK
26169.26
TABİP
SEYHAN TSM
47 VOLKAN GEDİK
21203.77
TABİP
ADANA CEYHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONU
48 ŞÜKRÜYE KAYA
15823.17
TABİP
SEYHAN TSM
49 ESRA AKYÜREK
15782.61
TABİP
ADANA KOZAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONU
DHY DURUMU
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 98c522d4-7965-4e4f-b1b7-c43b2bab92a2 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
50 OSMAN SARI
14249.86
TABİP
CEYHAN TSM
AYHAN
KAVUKLUCA
13976.25
TABİP
ADANA FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ
BURCU
52 KAHRAMAN
CÖMERTPAY
8643.11
TABİP
ADANA POZANTI 1 NOLU ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONU
53 MEHMET CAN
6254.85
TABİP
YUMURTALIK TSM
54 GÖKHAN ÇETİN
4080.03
TABİP
POZANTI TSM
55 YUSUF AKSOY
1478.25
TABİP
ADANA FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ
0.0
TABİP
0.0
TABİP
51
56
HÜSEYİN EREN
DUMAN
57 BEGÜM DÖNMEZ
GÖREVE BAŞLAMA
TARİHİ: 29.07.2015
GÖREVE BAŞLAMA
TARİHİ: 16.09.2015
SAİMBEYLİ TSM
DHY'Lİ
KOZAN TSM
DHY'Lİ
Dr. Yakup YILANCIOĞLU
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 98c522d4-7965-4e4f-b1b7-c43b2bab92a2 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Benzer belgeler