Prospektüs

Transkript

Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VETAVİT
Oral Çözelti Tozu
Vitamin
BİLEŞİMİ
VETAVİT Oral Çözelti Tozu; suda kolayca çözünen, karakteristik kokulu, sarı renkli bir tozdur ve beher 100 g’da,
Vitamin A 5.000.000 I.U
Vitamin B6
1.000 mg
Vitamin K3
1.000 mg
Vitamin D3 500.000 I.U.
Nikotinik asit 15.000 mg
Folik asit
500 mg
Vitamin E
5000 mg.
Vitamin B12
5 mg
D- biyotin
20 mg
Vitamin B1
2000 mg.
Kalsiyum d-pantotenat 5.000 mg
Dl-metiyonin 7500 mg
Vitamin B2
2.500 mg
Vitamin C
10.000 mg.
bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELİKLERİ
VETAVİT Oral Çözelti Tozu, A, D3 ve E vitaminleri yanında bütün B grubu vitaminleri, C ve K3 vitaminleri ile başlıca
fizyolojik büyütme faktörlerini dengeli bir biçimde içeren vitamin kombinasyonudur.
Vitamin A : Yumurta ve et verimini artırır. Büyüme ve gelişim, görme, üreme ve immun yanıtların hastalık durumunda
düzenlenmesi gibi fonksiyonlara sahiptir. Hayvanların gücünü artırarak hastalıklardan korur. Gece körlüğünü (niktalopi)
önler. Vitamin A, oral yolla alındıktan yaklaşık 4 saat sonra, kanda pik değere ulaşır ve inaktif bir şekilde safra ile atılır.
Vitamin D3 : Plazma kalsiyum ve fosfor düzeylerini yükselterek, kemiklerin normal mineralizasyonunu , diğer dokulardaki
fizyolojik işlevlerin yürütülmesini sağlar. Yüksek seviyede verim sağlar. Yumurta kabuğunun sağlamlığını temin eder.
Vitamin E (tokoferol) : Döllenme gücü ve verimini artırır, fötusun gelişimini destekler.
Vitamin B1 : Sinirsel dokular ve miyokardın normal işlevleri için gereklidir. Sindirim sisteminde peristaltik hareketlerin
sürdürülmesi, yağların emilimi ve enzimatik etkinlikler için gereklidir.
Vitamin B2 : Civciv ve piliçlerdeki ishalleri önler. Felçleri giderir ve büyümeyi hızlandırır.
Vitamin B6 : Ko-enzim olarak bir çok enzimde yer alır. Hemoglobin sentezi, aminoasitlerin emilimi gibi görevlerin yanı sıra
karbonhidratlar, yağlar ve minerallerin metabolizmasına karışır.
Nikotinik Asit : Yaşamsal metabolik olaylara karışan NAD ve NADP’nin yapısında ko-enzim olarak bulunur. Karbonhidrat,
protein ve yağların kullanılabilir enerjiye dönüşümünde, büyüme, deri ve epitel dokuda önemlidir.
Vitamin B12 : Büyüme ve verim faktörüdür. Civciv ve piliçler için oldukça gereklidir. Streslere karşı canlıyı korur.
Kalsiyum pantotenat : Tüyleri kuvvetlendirir. Deri iltihaplarını önler. Kürk kalitesini yükseltir. Kuluçka verimini artırır.
Vitamin C : Kollagen ve destek dokuların, hücreler arası fibriler maddelerin sentezinde ve normal işlevlerinin
yürütülmesinde, serotonin ve noradrenalin sentezinde, yaraların iyileşmesinde, hastalık ve stres hallerinde vücut direncinin
yüksek tutulmasında önemlidir.
Vitamin K3 : Kanın pıhtılaşmasıyla ilgili karaciğerde protrombin sentezinde görev alır. Bağırsaklardan hızla emildikten
sonra önce lenf sonra da kan dolaşımına geçer. Kana geçen vitamin K karaciğer dışındaki dokularda çok düşük derişimlerde
bulunur ve vücutta depolanmaz.
Folik Asit : Protein ve nükleik asitlerin metabolizmasında önemlidir. DNA ve RNA sentezinde, genetik materyalin üretim ve
hücresel bölünmede etkilidir.
Biyotin : TCA siklusunda ve protein sentezinde önemli biyotransformasyon görevleri yüklenir.
Metiyonin : Doku gelişimi, büyüme ve doku onarımı için hayati bir esansiyel aminoasittir. Karaciğer detoksifikasyonunda ve
bir çok sentez olayında görev alır.
VETAVİT Oral Çözelti Tozu; suda kolay, homojen bir şekilde çözünür ve dağılır. Böylece içme suyu sistemlerinde de
kesinlikle çökelti ve tıkanmaya yol açmaz.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Kümes Hayvanlarında;
Sağaltım amacıyla;
Kronik solunum yolu hastalığı (CRD), CRD kompleks, enfeksiyöz bronşit, kolibasilloz, tavuk kolerası, tavuk tifosu
ve diğer salmonella enfeksiyonları, sebebi bilinmeyen ishaller, sindirim sistemi bozuklukları ve koksidiyozu gibi
hastalıkların tedavisinde tedavileri destekleyici olarak,
Sebebi bilinmeyen verim düşüklüklerinde,
Koruyucu olarak;
Beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde,
Her türlü aşılamalar, gaga kesimi, hava değişimi, nakil, antiparaziter ilaç uygulamaları, ısı ve yer değişikliği sonucu
meydana gelen strese bağlı olarak oluşan verim düşüklüklerinin ve hastalıkların önlenmesinde,
Gelişimi hızlandırma ve verimi arttırmada,
Hayvanların sağlıklı büyümesinin sürdürülmesinde, sürü halindeki hayvanlarda bir örnekliğin ve verim artışının
güvenceye alınmasında,
Hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında,
Bilinmeyen bir sebeple yeme bağlı olarak ve yem tüketiminin azalması sonucu meydana gelen vitamin kayıplarının
önlenmesinde.
Diğer Evcil Hayvanlarda;
Buzağı, tay, oğlak ve diğer çiftlik hayvanlarında;
Gelişmenin hızlandırılması ve vitamin ihtiyacının karşılanmasında,
Özellikle yeni doğmuş yavrularda vitamin yetersizliğinde,
Neonatal hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında,
-
Mide-barsak enfeksiyonları ve diğer bakteriyel hastalıklarda iyileşmeyi hızlandırıcı ve genel metabolizmayı
düzeltmek için destekleyici olarak,
Kuzu ve buzağı besisinde gelişme hızı ve canlı ağırlık kazancının arttırılmasında kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Kümes Hayvanlarında;
Tedavi edici olarak
Koruyucu olarak
200 g/1 ton içme suyu
100 g/1 ton içme suyu
20 g /100 litre içme suyu
10 g/100 litre içme suyu
Destekleyici olarak
20 g/ 1 ton içme suyu
2 g/100 litre içme suyu
Diğer Evcil Hayvanlarda;
1 inek veya at için
5g
4 buzağı için
5g
10 koyun veya keçi için
5g
20 kuzu veya oğlak için
5g
2 dana için
5g
50 tavşan için
5g
Hesabı ile oral yolla verilerek öngörülen süre boyunca kullanılabilir. VETAVİT Oral Çözelti Tozu, içme suyuna katılarak
uygulanır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Ürün, suya karıştırılmasından itibaren 5-6 saat içinde tamamen tüketilmelidir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Tavsiye edilen dozlarda herhangi bir yan etkiye rastlanmaz.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Vitamin K, karaciğerde ön-koagulan faktörlerin sentezlenmesini azaltacağından kumarın veya indanedione türevleri vb.
antikoagulanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Hemolitik ilaçlar ile bir arada kullanıldığında Vitamin K’ nın toksik etkilerini
tetikleyebilir. A vitamini kalsiyum ile birlikte alındığında kemik kaybını stimüle eder ve hiperkalsemiye neden olabilir. B
grubu vitaminlerin bazı tetrasiklinlerle geçimsizliği vardır bu yüzden eşzamanlı verilmemesi gerekir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
A vitaminin aşırı doz alımında; iç kanama, iştah kaybı, gelişim geriliği, ağırlık kaybı, iskelet bozuklukları, -2 hafta içerisinde
iyileşme olur. Bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Aşırı dozda Vitamin K, anemi, hemoglobinüri, ürobilinüri ve
ürobilinogenüri’ye neden olabilmektedir. Vitamin K’dan kaynaklanan anemi, vitamin alımı durduğunda bir hafta içerisinde
kendiliğinden iyileşir.
Gebelikte kullanımı: Aşırı yüksek dozlarda A vitamini uygulanan gebe hayvanların yavrularında, anomaliler, gelişim
geriliği görüldüğü bildirilmiştir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) et, süt ve yumurta için “0” gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Böbrek yetmezliği ve ileri derece karaciğer rahatsızlıklarında kontrendikedir. A vitaminine duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde
bulundurunuz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Serin ve rutubetsiz yerde, güneş ışığından korunarak, 25°C ’nin altında saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 3
yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutuda 10 adet x 100 g alüminyum folyo poşet, 100 g, 250 g, 500 g ve 1000 g beyaz renkli plastik şişede kutusuz
olarak satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.11.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 08.08.1996-8/762
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA:
DAMLA İlaç Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul

Benzer belgeler

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Asvit

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Asvit Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Serin ve rutubetsiz yerde, güneş ışığınd...

Detaylı