görüntüleme cġhazları

Transkript

görüntüleme cġhazları
1
2
GÖRÜNTÜLEME CĠHAZLARI
Autel, tesislerin doğru çalışmasını kontrol etmek için, atmosfer içine yayılan toz
partiküllerinin miktarını tespit edebilen toz detektörleri yapmaktadır. Bu toz
detektörleri, hem sayısal hem de grafiksel olarak dijital okuma yapan toz
aletlerin birleşiminden oluşmaktadır. Ayrıca, Autel, Windows programı
kapsamında çalışan farklı denetim yazılımları geliştirmiştir ve bu yazılımlar
Autel’in, diferansiyel manometre, ekonomizör, akım, hız ve toz ölçüm aletleri
gibi elektronik cihazları için ara yüz sağlayabilmektedir. Ara yüzler, piyasada
mevcut olan ve Autel’in iletişim standartlarıyla ve diğer standartla uyumlu ve
ara yüz dönüşümleriyle kullanılabilen diğer pek çok aletle genişletilebilir. Autel
cihazlarıyla tespit edilen toz, sıcaklık, hız ve akım değerlerinin tespitini,
grafiksel sunumunu ve detaylı bir biçimde kayıt edilmesini mümkün kılan bu
yazılım, tesisin kontrol cihazlarının PC vasıtasıyla görüntülenmesi gerekliliğini
karşılayabilmiştir. Program, tamamen modüler bir biçimde tasarlanmıştır;
böylece her tesisin gerçek ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayabilmekte ve aynı
zamanda esnek ve ekonomik olarak faydalı olabilmektedir.
3 YIL GARANTİ
YÜKSEK KALİTE
3
TOZ DETEKTÖRÜ RP04
Genel Tanım:
Triboelektrik (sürtünmeyle elektriklenme) etkiye sahip RP04 toz dedektörü, Autel s.r.l’nin
sürekli olarak özel araştırmalar yaparak toz düşüş sistemleri ve çevre koruma konularında
karmaşık elektronik cihazlar geliştirmekle ilgili çabalarının bir sonucunu sunar. Daha önceki
modellerin bir evrimi olduğundan, bu sonuncular gibi, işlev açısından aynı önceki modeller
gibi triboelektriksel etki üzerine kuruludur. Bu prensip, havadaki toz partiküllerinin taşıdığı
elektrik akımının miktarıyla, bu toz partiküllerinin yoğunluğu arasındaki direkt bağlantıdan
yararlanır. Akım, toz akımının içerisine ölçüm için yerleştirilmiş paslanmaz çelikten bir
elektrot ve uygun sinyal devresi aracılığıyla tespit edilir. Cihaz kullanımı ve kontrolü için güçlü
bir dijital mikroişlemci üretimi, Autel s.r.l’nin her tür tesisteki ölçüm ve denetim teknikleri için toz
dedektörü üretme ve koruyucu bakım yapma konusunda uzun yıllar boyunca edindiği deneyimlerin
dönüşümünü mümkün kılmıştır ve bu, ölçüm dengesine ve gövdedeki toz birikimi sebebiyle ortaya
çıkan sorunların çözümüne özel bir dikkat gösterilerek yapılmıştır. Bu seçenek, kullanıma hazır hale
geldikten sonra toz dedektörünün uzaktan dijital GDM-1 ünitesi aracılığıyla kontrol edilmesini
mümkün kılar ve böylece ulaşımı zor olan yerlerdeki veya aksi şartlar altında tekrar tekrar yapılan
müdahalelerin gerekliliğini ortadan kaldırır.
Dijital GDM1 cihazı, toz dedektörünün tüm
parametrelerinin ayarlanmasını, ölçülen verilerin alımını ve düzenlenmesini ve cihazın otomatik
kalibrasyonunun yapılmasını sağlar. Ölçüm, süre açısından yoğunluk durumuna göre hem mg/m3
ölçeğinde hem de grafiksel bir biçimde görüntülenebilir. GDM1 ünitesi, biri toz dedektörünün
çalışması için genel denetimle ilgilenen, ikisi toz seviyesini sınırlamakla ilgilenen rölelerle bağlantılı
olan üç alarmı düzenleyebilir. Müdahale eşikleri, seviye veya belirtilen seviyeyi yakalamak için
gerekli süre açısından programlanabilirdir. Bütün bu özellikler, RP04 toz dedektörünün GDM1
kontrol ünitesiyle kullanılmasıyla, filtre birimlerinin çalışma durumlarıyla ilgili kesin bir
görüntülenme yapılmasını mümkün kılar. Filtreleme biriminin akım yoğunluğundaki artışı
kontrol eden ve performans derecesini gösteren orta seviyede bir alarmı önceden düzenlemek
mümkündür. İkinci bir alarmsa, mümkün olan en fazla değere ulaşıldığında uyarması için
tavsiye edilir. Böylece, ECOMATIC serisine ait Autel cihazlarıyla bağlantılar, filtreleme
tesisindeki muhtemel bir bozuk bölümün yerinin belirlenmesini mümkün kılar.
Teknik Özellikler:
Güç Kaynağı:
Çıkış sinyali
Desteklenen gövde
Gaz ısısı
Nem
Koruma derecesi
Ağırlık
+12/-12 Vdc 200 mA (GDM-1 aracılığıyla)
Dijital seri, izole edilmiş RS 485
Çelik AISI316L
Maksimum 150◦C (istek üzerine en fazla 300◦C)
%90, yoğunlaşma yok
IP65
1300 g.
4
YERLEġĠM PLANI
Açıklamalar
1 Güç kaynağı ve seri çıkıĢ RS485
terminal pano (ILME2 bağlantısı)
2 ILME erkek bağlantı
3 ILME diĢi bağlantı
4 Baca duvarı
5 Toz Dedektör probu (ölçme çubuğu)
6 Toz akımı
7 Vidalar
8 Sabitleme panosu
5
TOZÖLÇER GDM
Genel Tanım:
GDM1 toz ölçüm aleti, gazlı akımlarda bulunan toz seviyesini tespit edebilen bir ölçüm ve
görüntüleme aletidir. Çalışması için, RP04 modeli triboelektrik toz dedektörü gereklidir. GDM1,
RP04 modeli triboelektrik toz dedektörünün, ihtiyaç duyulan bir destek parçası ve veriler ve kontrol
için gerekli seri iletişim dijital ara yüzü olan entegre bir parçası olarak düşünülebilir. Bu cihazın
beraberinde, uzaktan toz dedektörünün bağlantısı için izole RS485 serisi giriş, kendi kaynağı için 12/+12 Vdc çıkış gerilimi, izole edilmiş 4-20 mA’lık çıkış, izole edilmiş RS485 seri çıkışı (modbus
protokolü) ve üç adet alarm rölesi de mevcuttur: genel olarak bu rölelerden birisi sistemin iyi işlemesi
için ve diğer ikisi de toz seviyesi eşiklerini tespit etmek ve programlanabilir müdahale gecikmesi
içindir (rölelerin aktiflik durumu, ön paneldeki 3 led (ışık) tarafından gösterilir). Likit kristaller
halinde gösterilen geniş içerikli grafiksel sunum, toz değerinin hem konsantrasyon ölçeğinde sayısal
olarak gösterilebilmesini hem de süre olarak grafiksel gösteriminin anında yapılabilmesini sağlar.
Aynı ölçekte, mg/m3 olarak orta m toz değeri gösterilir (kullanıcı tarafından seçilebilen belirli bir süre
aralığı için ayarlanır). Veri görüntülenmesiyle ilgili iki olasılık vardır: sadece sayı değerleri veya
sayısal veriye ek olarak bir grafik. GDM1 ünitesi, pano üzerindeki üç tuş aracılığıyla programlanabilir:
bir şifreyle korunan ana menü seçimi yapar ve/veya kolayca cihaz çalışma parametrelerine girişi
yapar. Menü, otomatik prosedürde kalibrasyon aktivasyonunu, uzaktan toz dedektörünün gösterimini
ve hata raporunun gösterimini kendiliğinden yapar. Ölçülen triboelektriksel sinyal akımının grafik
olarak gösterimi aracılığıyla, filtreleme birimlerindeki torbaların davranışını görüntülemek ve böylece
6
daha doğru bir bakımı mümkün kılan filtrelerin hızlı ve tuhaf karşılıklarını tespit etmek olasıdır. Bu,
sinyallerle ikaz ve acil durum değerlerini tespit edebilen rölelerin kullanımıyla yapılır.
Teknik Özellikler:
Koruma derecesi
Güç kaynağı
Maksimum güç emilimi
Çalışma sıcaklığı
Bağlantılar
Kutu boyutları
Ağırlık
Röle çıkışları
Röle eşiği
Ölçüm aralığı
Ortalama değer
Doğruluk
YERLEġĠM PLANI
IP56
230,115, 24 Vac +/-%10 45-60 Hz
15 VA
-10 ile +60 oC
ILME bağlantılarıyla, RP 04 güç kaynağı için
Dişli terminaller 4-20mA’lık izole, RS485 serisi
200 x 254 x 135 mm
2300 g.
Maksimum akım 10A, 400 Vac, 250Vdc- direnç
yükü
Programlanabilir: 0-30 sn.
0.0 ile 99.9 mg/Nm3 arası
15 ile 60 sn. arası
+/-1 basamak
7
Açıklamalar:
1 Güç kaynağı sigortası
2 Güç kaynağı terminalleri
3 RP04 bağlantı terminalleri
4 Alarm röle terminalleri (3 X 1 değiĢim)
5 RS485 serisi çıkıĢ terminalleri
6 4-20 mA çıkıĢ terminalleri (izole)
7 Programlama tuĢu: Yukarı (↑)
8 Programlama tuĢu: Enter (↔)
9 Programlama tuĢu: AĢağı (↓)
10 2o toz seviye alarm rölesi ıĢığı
11 1o toz seviyesi alarm rölesi ıĢığı
12 Genel sistem alarm rölesi ıĢığı
13 Güç kaynağı ıĢığı
14 LCD grafiksel ekran
15 Sabitleme desteği
16 ILME konektörü Rp04 (Erkek)
17 ILME konektörü Rp04 (DiĢi)
18 ILME güç kaynağı konektörü (DiĢi)
19 ILME güç kaynağı konektörü (Erkek)
TOZ DEDEKTÖR PROBU (ÖLÇÜM ÇUBUĞU)
KOMPAKT RP 02
Genel Tanım:
8
Toz giderme sistemlerinde görülen bozuklukların giderilmesi ihtiyacı, Autel’in filtreleme
tesislerinin kontrolü ve çevre güvenliği için elektronik ürünler tasarlamasına ve üretmesine
sebep olmuştur.
RP02 toz dedektörü probu kullanımı, baca gazındaki tozun görüntülenmesini mümkün kılar.
RP02 toz dedektörü, filtre torbalarının yırtılmasından ileri gelen toz emilimindeki ani
artışların tespit edilmesi için uygundur ve bunun için cihaz, Ecomatic cihazlarıyla veya dış bir
alarm cihazıyla birleştirilebilen bir röle aracılığıyla alarm sinyalleri üretebilir.
Teknik Özellikler:
Güç kaynağı:
Çıkış sinyali:
Çalışma sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Nem
Koruma derecesi
Ağırlık
YERLEŞİM PLANI
24 VDC 100 mA
4 ÷ 20 mA
Maksimum 400°C
-15 / +50°C
%80
IP65
650 gr. (prob uzunluğu 500 mm)
9
DIŞ BAĞLANTILAR
Açıklamalar:
CN1
1= GND
2 = STE tribo sinyali
3 = eşik rölesi aktivasyonu
SW1 – Prob hassasiyeti düzenlenmesi için
komütatör (şalter)
CN2 – Prob konektör
A = 24 Vdc’lik kaynak için 24 Vac, (+)
B = 24 Vdc’lik kaynak için 24 Vac, (-)
C, D = bağlı değil
E = N.C. alarm rölesi
F = N.O. alarm rölesi
G= ortak alarm rölesi
Açıklamalar:
12345678-
Duman/toz havalandırma nakli
7 kutuplu MIL-C-5015 dişi konektör
Toz partikülleri
Prob
Kaynak yapılmış dişli bölüm
Prob gövdesi sabitleme somunu
Üst prob kiliti
7 kutuplu MIL-C-5015 erkek konektör
10
ÇEVRESEL GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI
11
Genel Tanım:
Filtre Sistem Kontrolü (FSC), toz filtreleme sistemlerindeki Ecoserial kontrol panolarının PC
aracılığıyla görüntüleme gereksinimi sonucu üretilmiştir.
Bunun için tasarlanan program, tesisin gerçek değerlerini ve çalışma durumunu gösteren,
basınç değerlerini, toz seviyesini, sıcaklığı, hızı ve akım oranının çeşitli parametreler
kullanarak tespit ve kayıt eder ve görüntüler.
FSC sistemi, Ecoserial panolarının yapılandırılmasına ve bu yapılandırmaların başka
uygulamalarda kullanılması için dosyalar halinde kaydedilmesini sağlar.
Verilerin elde edilmesi RS485 yarı çift yönlü seri iletişim cihazıyla yapılır ve bu sebeple de,
iletişim yönünü otomatik olarak değiştirebilen RS232-RS485 dönüştürücüsünü kullanmak
gereklidir. Talep edildiği takdirde, başka protokoller ile de seri iletişim kurmak da
mümkündür.

Benzer belgeler