Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 21/5/2015 günlü, 7573 sayılı

Transkript

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 21/5/2015 günlü, 7573 sayılı
Karar No
Karar Tarihi
: 1009
: 24/05/2015
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 21/5/2015 günlü, 7573 sayılı yazısında; TGRT HABER
logosuyla yayın yapan “TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş.” adlı kuruluşa ait izleme ve değerlendirme
raporu ve buna ilişkin Üst Kurulun 20/05/2015 tarih ve 2015/23 sayılı toplantısında aldığı 5 sayılı karar, 298
sayılı Kanun’un 149/A maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2015 tarih ve 290 sayılı kararı
çerçevesinde değerlendirilmek üzere gönderilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda; "TGRT HABER logolu medya hizmet sağlayıcı
kuruluşta 08/05/2015 - 14/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan haber bültenleri, miting ve canlı yayınlar ile
24/04/2015-14/05/2015 tarihlerindeki söz programları seçim dönemi yayınları kapsamında incelenerek
gerekli tespitlerde bulunulduğu, TGRT HABER logolu yayın kuruluşunda yukarıda söz edilen tarihler
arasında yayınlanan "Gündem", "Hafta Sonu Haberleri", "Gün Ortası" ve "Ana Haber" başlıklı haber
bültenlerinde siyasi partilere ayrılar sürelerde 08/05/2015-14/05/2015 tarihlerinde yayınlanan adı geçen
haber bültenlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi haberlerine toplamda 54 dk. 44 sn süre yer ayrılırken, başka
bir partiye ilişkin seçime yönelik herhangi bir habere yer verilmediği, bunun yanı sıra, TGRT HABER
logolu yayın kuruluşunda 08/05/2015-14/05/2015 tarihlerindeki seçime yönelik olarak ekrana gelen miting
ve canlı yayınlarda Adalet ve Kalkınma Partisi dışında başka bir partiye yer vermediği, 25 Nisan'da saat
21.00'de yayınlanan "Gündem Özel" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Öznur
ÇALIK'ın, 27 Nisan'da 12.06'da "Özel Röportaj" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili
Şamil TAYYAR'ın ve 15.05'te " yayınlanan "Gündem Analiz" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi
Milletvekili Emrullah İŞLER'in, 29 Nisan tarihide 21.10'da yayınlanan "Neler Oluyor" isimli programa
Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Nuri ELİBOL ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
GÖKÇEK'in, 1 Mayıs tarihinde saat 15.23'te yayınlanan "Özel Röportaj" isimli programa Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK'in, 2 Mayıs tarihinde saat 21.02'de yayınlanan "Gündem Özel" isimli programına
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili adayı Arzu ERDEM'in, 4 Mayıs saat 17.07'de yayınlanan
"Haber Noktası" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Cuma İÇTEN'in konuk olarak
katıldıkları, aynı tarihte saat 21.00'da yayınlanan "Konuşacak Çok Şey Var" isimli programda Halkların
Demokratik Partisinin söylemlerinin tartışıldığı programda Müfit YÜKSEL ve Vahdettin ILCİ'nin konuk
olara katıldığı, 5 Mayıs saat 14.13'te yayınlanan "Gündem Analiz" isimli programa Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Başkan Yard. Nureddin NEBATİ'nin, aynı gün saat 21.00'de yayınlanan "Gündemden
Yansıyanlar" isimli programda Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş BAKIR'ın, 6
Mayıs tarihinde saat 21.00'de yayınlanan "Neler Oluyor" programına Başbakan Danışmanı Doç. Dr. Ertan
AYDIN'ın, 7 Mayıs saat 17.08'de yayınlanan "Haber Noktası" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi
Milletvekili Ekrem ERDEM'in, aynı gün saat 20.30'da yayınlanan "Konuşacak Çok Şey Var" isimli
programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa KAMALAK ve İstanbul Milletvekili Adayı Nagehan
GÜLün, 8 Mayıs saat 11.08'de yayınlanan "Özel Röportaj" programına Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK
Üyesi Osman CAN'ın, saat 21.01'de "Türkiyeden Dünyadan" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi
Milletvekili Adayları Özlem ZENGİN ve Harun KARACA'nın, 11 Mayıs saat 11.08'de yayınlanan "Özel
Röportaj" isimli programa Şamil TAYYAR'ın, saat 16.00'da yayınlanan "Özel Röportaj" isimli programa
Veysel EROĞLU'nun, saat 21.00'de yayınlanan "Konuşacak Çok Şey Var" isimli programa Adalet ve
Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Ömer BOLAT'ın, 12 Mayıs saat 13.16'da yayınlanan TGRT Haber'e Adalet
ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayı Zehra TAŞKESENLİOĞLU'nun, saat 17.05'te yayınlanan "Haber
Noktası" isimli programa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Adayı Hüseyin YAMAN'ın, saat 21.01'de
yayınlanan "Gündemden Yansıyanlar" isimli programa Özlem ALBAYRAK, Faruk AKSOY'un, 13 Mayıs
saat 12.06'da yayınlanan "Özel Röportaj" isimli programına Kültür Bakanı Ömer ÇELİK'in, saat 14.32'de
yayınlanan "Özel Röportaj" programına Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Süleyman SOYLU'nun, saat
15.15'te yayınlanan "Haber Noktası" programına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE'nin, 14 Mayıs
saat 14.16'da yayınlanan "Haber Noktası" programına Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanının,
1/4
saat 21.00'de yayınlanan "Konuşacak Çok Şey Var" programına Şamil TAYYAR'ın konuk olarak
katıldıkları, görüldüğü üzere, seçim dönemine yönelik yayınlara bakıldığında, söz programlarında diğer
parti aday ve temsilcilerine kısmen de olsa yer verildiği görülse de, tüm miting ve canlı yayınlarda Adalet
ve Kalkınma Partisine yer verildiği, yayın kuruluşunun haber bültenlerinde ekrana gelen siyasi parti
haberlerine ilişkin süre ve haberlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda da Adalet ve Kalkınma Partisi
lehine bir yayın politikası izlendiği, dolayısıyla seçim süreci açısından partiler arasında dengeli bir yayın
politikası oluşturulmadığının görüldüğü, Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2015 tarih ve 2015/290 sayılı
kararında, radyo ve televizyon kuruluşlarının tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacakları, yayınlarında
demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarının
belirtildiği, sonuç olarak, TGRT HABER logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, seçim yayınları
kapsamında yayınlamış olduğu 1- Haber bültenlerinde siyasi partilerle ilgili olarak ekrana getirilen
haberlerde Ak Parti ve muhalefet partilerine ayrılan süreler ve haberlerin niteliği, 2- Miting ve canlı
yayınlarda yer verdiği parti ve aday faaliyetlerine dikkate alınarak, Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2015 tarih
ve 2015/290 sayılı kararının “SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen; "Tarafsızlık,
gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları…, tek yönlü,
taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi
partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" hükmüne aykırı yayın yaptığı kanaatine
varıldığı," şeklinde değerlendirilmelere yer verildiği,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 20/5/2015 tarih ve 5 sayılı kararında da; TGRT HABER
logosuyla yayın yapan “TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş.” unvanlı yayın kuruluşunun, anılan
yayınlarının, Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2015 tarihli, 2015/290 sayılı kararının “SONUÇ” bölümünün 1.
maddesinin (b) fıkrası hükmünü ihlal niteliğinde olup olmadığı yönünde çoğunluk görüşüne ulaşılamadığı,
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 149/A maddesinde
düzenlenen hükümler ile Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde gereğinin takdiri için
dosyasının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği görülmüştür.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 149/A
maddesinde; “Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olarak
yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim
Kurulu, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulu
uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya
aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle
konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke
genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon
Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir.
Birinci fıkra hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve televizyon
kuruluşlarının sorumluları, onmilyar liradan seksenbeşmilyar liraya kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve
televizyon kuruluşlarının sorumluları, üçyüzellimilyon liradan dörtmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla,
yetkili mahkemesince cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli olarak uygulanır. Bu fıkraya göre
verilecek cezalarda Türk Ceza Kanunu’nun 119 uncu maddesi uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
08/03/2015 tarihli, 29289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun 04/03/2015 tarihli ve
2015/290 sayılı kararının;
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrası; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun
davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf
tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi
partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına,” şeklinde düzenlenmiştir.
TGRT HABER logolu yayın kuruluşunda 08/05/2015 - 14/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan
"Gündem", "Hafta Sonu Haberleri", "Gün Ortası" ve "Ana Haber" isimli programlar ile canlı miting
yayınlarında, ayrıca 24-30/2015, 01-07/05/2015, 08-14/05/2015 tarihleri arasında üç haftalık sürede
yayınlanan "Gündem Özel", "Özel Röportaj" "Gündem Analiz", "Neler Oluyor" "Haber Noktası",
"Konuşulacak Çok Şey Var", "Gündemden Yansıyanlar" ve "Türkiyeden Dünyadan" isimli söz
programlarında Adalet ve Kalkınma Partisi lehine bir yayın politikası izlendiği, dolayısıyla seçim süreci
açısından partiler arasında dengeli bir yayın politikası oluşturulmadığının görüldüğü, bu suretle diğer
partilerin kendi program ve projelerini anlatmalarına imkan tanımadığı, yayıncı kuruluşun bu yayın anlayışı
ile siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamayan bir yayın politikası izlemek suretiyle Kurulumuzun
2/4
anılan kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen; “Tarafsızlık,
gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı,
sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında
demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına,”
şeklindeki düzenlemeye aykırı yayın yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararı, değerlendirme raporu
ve eki belgelerden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke
kararının “SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşta 08/05/2015
-14/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan "Gün Ortası", 27/04/2015 ve 05/05/2015 tarihlerinde yayınlanan
"Gündem Analiz", 4-7-12-13-14/05/2015 tarihlerinde yayınlanan "Haber Noktası", 5-7/05/2015 tarihlerinde
yayınlanan "Gündemden Yansıyanlar", 07/05/2015 tarihinde yayınlanan "Türkiyeden Dünyadan" isimli
programların 298 sayılı Kanun’un 149/A maddesine göre ayrı ayrı uyarılmasına,
6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun "Neler Oluyor",
"Özel Röportaj" ve "Konuşacak Çok Şey Var" isimli haber programları daha önce Kurulumuzun 07/05/2015
tarihli, 844 sayılı kararı ile uyarma cezası ile cezalandırıldıkları da dikkate alınarak, 298 sayılı Kanun'un
149/A maddesine göre ihlale konu yayına ilişkin "Neler Oluyor", "Özel Röportaj" ve "Konuşacak Çok Şey
Var" isimli haber programlarının yayınının ayrı ayrı (1)'er kez durdurulmasına,
6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun 08/05/2015 14/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan canlı miting yayınları programının daha önce Kurulumuzun
18/05/2015 tarihli, 957 sayılı kararı ile (1) kez durdurma cezası ile cezalandırıldığı da dikkate alınarak, 298
sayılı Kanun'un 149/A maddesine göre ihlale konu yayına ilişkin canlı miting yayınları programının
yayınının (2) kez durdurulmasına,
6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun "Gündem", "Hafta
Sonu Haberleri" ve "Ana Haber Bülteni" isimli haber programları daha önce Kurulumuzun 18/05/2015
tarihli, 957 sayılı kararı ile (2)'şer kez ayrı ayrı durdurma cezası ile cezalandırıldıkları da dikkate alınarak,
298 sayılı Kanun'un 149/A maddesine göre ihlale konu yayına ilişkin "Gündem", "Hafta Sonu Haberleri" ve
"Ana Haber Bülteni" isimli haber programlarının yayınının ayrı ayrı (3)'er kez durdurulmasına,
karar verilmesi gerekmektedir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- a) 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşta 08/05/2015 14/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan "Gün Ortası", 27/04/2015 ve 05/05/2015 tarihlerinde yayınlanan
"Gündem Analiz", 4-7-12-13-14/05/2015 tarihlerinde yayınlanan "Haber Noktası", 5-7/05/2015 tarihlerinde
yayınlanan "Gündemden Yansıyanlar", 07/05/2015 tarihinde yayınlanan "Türkiyeden Dünyadan" isimli
programların 298 sayılı Kanun’un 149/A maddesine göre ayrı ayrı uyarılmalarına, aynı tür yayınların
devamı halinde yasada yer alan müteakip cezaların uygulanacağına,
b) Uyarı kararının Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna tebliğ edildiği günü takip eden ilk "Gün
Ortası", "Gündem Analiz" , "Haber Noktası", "Gündemden Yansıyanlar" ve "Türkiyeden Dünyadan" isimli
programlarının başında ayrı ayrı yayınlanmasına, yayın kuruluşunca adı geçen programların yayından
kaldırılması halinde söz konusu programların yayınlandığı gün ve saate denk gelen tarih ve saatlerde "TGRT
HABER TELEVİZYON A.Ş.’ye ait TGRT HABER logosu ile yayın yapan televizyon kuruluşunda
08/05/2015 -14/05/2015 tarihleri arasındaki yayınlarında; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü,
taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi
partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yönelik 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin
(k) bendi ve Yüksek Seçim Kurulunun 04/03/2015 tarihli, 2015/290 sayılı ilke kararının “SONUÇ”
bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasındaki düzenlemeye aykırı yayın yapmaları nedeniyle Yüksek Seçim
Kurulunun 24/05/2015 tarih ve 2015/1009 sayılı kararı ile uyarılmıştır.” ibaresinin aynen yayınlanmasına,
3/4
c) TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş.’ye ait TGRT HABER logosu ile yayın yapan televizyon
kuruluşunda "Gün Ortası", "Gündem Analiz", "Haber Noktası", "Gündemden Yansıyanlar" ve "Türkiyeden
Dünyadan" isimli programlar hakkında ayrı ayrı verilen uyarı kararlarının ilgili kuruluşa tebliğini müteakip
uygulanacağından, karar örneğinin söz konusu kuruluşa tebliğ edildiğine ilişkin yazının Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
2- a) 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun "Neler Oluyor",
"Özel Röportaj" ve "Konuşacak Çok Şey Var" isimli haber programlarının tekrar nedeniyle ihlale konu
yayınlarının ayrı ayrı (1)'er kez durdurulmasına ve kararın Radyo Televizyon Üst Kuruluna tebliğ edildiği
günü takip eden en geç 48 saat içinde infazına, 298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi uyarınca, aynı tür
yayınların devamı halinde yasada yer alan müteakip cezaların uygulanacağına,
b) 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun canlı miting
yayınları programının tekrar nedeniyle ihlale konu yayınının (2) kez durdurulmasına ve kararın Radyo
Televizyon Üst Kuruluna tebliğ edildiği günü takip eden en geç 48 saat içinde infazına, 298 sayılı Kanun'un
149/A maddesi uyarınca, aynı tür yayınların devamı halinde yasada yer alan müteakip cezaların
uygulanacağına,
c) 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (k) bendi ve Kurulumuzun 2015/290 sayılı ilke kararının
“SONUÇ” bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan adı geçen kuruluşun "Gündem", "Hafta
Sonu Haberleri" ve "Ana Haber Bülteni" isimli haber programlarının tekrar nedeniyle ihlale konu
yayınlarının ayrı ayrı (3)'er kez durdurulmasına ve kararın Radyo Televizyon Üst Kuruluna tebliğ edildiği
günü takip eden en geç 48 saat içinde infazına, 298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi uyarınca, aynı tür
yayınların devamı halinde yasada yer alan müteakip cezaların uygulanacağına,
d) Program durdurma kararı uygulanırken her program için ayrı ayrı olmak üzere ekranda TGRT
HABER TELEVİZYON A.Ş.’ye ait TGRT HABER logosu ile yayın yapan televizyon kuruluşunda
08/05/2015 - 14/05/2015 tarihleri arasındaki yayınlarında; "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü,
taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi
partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına," yönelik 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin
(k) bendi ve Yüksek Seçim Kurulunun 04/03/2015 tarihli, 2015/290 sayılı ilke kararının “SONUÇ”
bölümünün 1. maddesinin (b) fıkrasındaki düzenlemeye aykırı yayın yapmaları nedeniyle Yüksek Seçim
Kurulunun 24/05/2015 tarih ve 2015/1009 sayılı kararı ile durdurulmuştur." ibaresine yer verilmesine,
3- Karar örneğinin, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11/A-51 Yenibosna Bahçelievler
/İSTANBUL adresinde mukim TGRT HABER logosuyla yayın yapan TGRT HABER TELEVİZYON
A.Ş.'ye tebliği için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğine, gereği için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Başkanlığına gönderilmesine,
24/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Başkanvekili
Üye
Sadi GÜVEN
Turan KARAKAYA
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Ahmet TUNCAY
Üye
Haluk KIRCA
4/4

Benzer belgeler

2015/957 - Yüksek Seçim Kurulu

2015/957 - Yüksek Seçim Kurulu partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına,” şeklinde düzenlenmiştir. TGRT HABER logolu yayın kuruluşunda 01/05/2015 - 07/05/2015 tarihleri arasında yayınlanan "Gündem", "Haft...

Detaylı

2015/1785 - Yüksek Seçim Kurulu

2015/1785 - Yüksek Seçim Kurulu Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulunun radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde uymak zorunda oldukları kuralları düzenleyen 26/8/2015 tarih ve 2015/1550 sayılı kararının “SONUÇ” bölümünün 1....

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kuru...

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı televizyon kuruluşlarının sorumluları, onmilyar liradan seksenbeşmilyar liraya kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumluları, üçyüzellimilyon liradan dörtmilyar liray...

Detaylı