MYO Organik Kimya 3. Bölüm ÖDEV Soruları

Transkript

MYO Organik Kimya 3. Bölüm ÖDEV Soruları
3. Bölüm Ödev Soruları
1) Aşağıda adları verilen bileşiklerin yapı formüllerini yazınız
(a) 3,4-hekzandiol (b) 1,1,1-trikloretan (c) 2-kloretanol (d) izopropil alkol
(e)n-propil klorür (f) tert-butil florür (g) sec-butil iyodür (h) izobutil alkol
2) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC adlandırma sistemine göre adlandırınız.
3) Aşağıda verilen bileşiklerin yapı formüllerini yazınız.
(a) Metil florür (b) pentil klorür (c)3-etilpentil bromür (d) siklohekzil iyodür
(e) 5-klor-2-metilheptan (f) 2-klor-5-metilheptan (g)
4) C5H12O kapalı formülüne sahip 1o farklı alkolün açık formüllerini yazınız. Bakınız:
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
5) Günlük hayatta çok kullanılan bir alkol olan Mentol’ün formülünü ve IUPAC adını
yazınız. Bakınız:
http://en.wikipedia.org/wiki/Menthol
6) (a) pKa değerlerinden yararlanarak CH4, NH3, H2O ve HF’yi asitlik kuvveti
yönünden karşılaştırınız. pKa değerleri: CH4: 51 NH3 : 38 H2O: 15.7 HF: 3.2
(b) Bu 4 bileşiğin konjuge (eşlenik) bazlarının formüllerini yazınız.
(c) Bu dört konjuge bazı, kuvvetlilik sırasına gore zayıftan kuvvetliye
7) Asitlik/bazlık kuvvetlerini dikkate alarak aşağıda verilen tepkimelerin hangi yönde
yürüyeceğini yazınız ve nedenini açıklayınız.
(a) CO32- + H2O
(b) CH3CO2- + HCl
HCO3- + OHCH3CO2H + Cl-
8) Aşağıdaki alkollerden oluşacak karbokatyonları yazınız ve karbokatyonları
primer, seconder, tersiyer olarak sınıflandırınız
9) Aşağıdaki tepkimede iki farklı isomer oluşmaktadır. Bu iki izomerin oluşumunu
mekanizmasıyla birlikte yazınız.
10) 1-Bütanolün HI ile verdiği tepkimenin eşitliğini yazınız.

Benzer belgeler

MYO Organik Kimya 7. Bölüm ÖDEV soruları

MYO Organik Kimya 7. Bölüm ÖDEV soruları (a) 3,4-hekzandiol (b) 1,1,1-trikloretan (c) 2-kloretanol (d) izopropil alkol (e)n-propil klorür (f) tert-butil florür (g) sec-butil iyodür (h) izobutil alkol

Detaylı

3. Bölüm ödevlerinin cevapları

3. Bölüm ödevlerinin cevapları 6) (a) pKa değerlerinden yararlanarak CH4, NH3, H2O ve HF’yi asitlik kuvveti yönünden karşılaştırınız. pKa değerleri: CH4: 51 NH3 : 38 H2O: 15.7 HF: 3.2 (b) Bu 4 bileşiğin konjuge (eşlenik) bazlar...

Detaylı